نمايندگي های: صنايع ماشين هاي اداري ايران
استان: شهر:
نوع فعاليت: فروش خدمات
 
نام نمايندگي: فروشگاه پارس
نام نماینده: حسين توكلي
استان: فارس
شهر: شيراز
آدرس: شيراز- خيابان انقلاب- چهارراه اصلاح نژاد- جنب بانك صادرات
تلفن: 0711-2348520-2
تلفن همراه: 09171178738
نوع فعاليت:
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه كالاي خانه جهانگير
نام نماینده: محمد كاظم جهانگير
استان: فارس
شهر: شيراز
آدرس: شيراز- دروازه اصفهان- ابتداي خيابان تيموري
تلفن: 0711-2224481
تلفن همراه: 09171183031
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه شاكري
نام نماینده: منوچهر شاكري جهرمي
استان: فارس
شهر: شيراز
آدرس: شيراز- خيابان توحيد(داريوش) بازار دشتي
تلفن: 0711-2244093
تلفن همراه: 09171028414
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه طالبي نژاد
نام نماینده: احمد طالبي نژاد
استان: فارس
شهر: فسا
آدرس: فسا- ميدان امام(ملكه سينما) - ابتداي خيابان شهيد هاشمي نژاد
تلفن: 0731-2226503
تلفن همراه: 09171311675
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه اسدي
نام نماینده: مصطفي
استان: خوزستان
شهر: اهواز
آدرس: اهواز- خيابان كاوه- بين فردوسي و حافظ- پاساژ مرواريد
تلفن: 0611-2228800
تلفن همراه: 09166058245
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه برادران پشم فروش
نام نماینده: عبدالغفور پشم فروش
استان: خوزستان
شهر: اهواز
آدرس: اهواز- خيابان كاوه- روبروي پاساژ پارسيان
تلفن: 0611-2217117
تلفن همراه: 09161188579
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه دشتستاني
نام نماینده: غلامرضا دشتستاني
استان: خوزستان
شهر: اهواز
آدرس: اهواز- خيابان حافظ- بين طالقاني و كاوه
تلفن: 0611-2226228
تلفن همراه: 09163119770
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: كالاي خانگي همشهري
نام نماینده: عليرضا مهتدي
استان: خوزستان
شهر: اهواز
آدرس: اهواز- خيابان غفاري- بين فردوسي و حافظ- پلاك 139
تلفن: 0611-2228472
تلفن همراه: 09161115292
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه برادران روغنيان
نام نماینده: ناصر روغنيان
استان: خوزستان
شهر: دزفول
آدرس: دزفول- خيابان آيت الله طالقاني غربي- نبش ميدان امام خميني
تلفن: 0641-2236101
تلفن همراه: 09161410389
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه هرمز رايانه
نام نماینده: فرنوش سلحشور
استان: خوزستان
شهر: مسجد سليمان
آدرس: مسجد سليمان- خيابان آزادي- پشت بانك سپه
تلفن: 0681-2222397
تلفن همراه: 09163024907
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه كاظمي
نام نماینده: حيدر علي كاظمي
استان: خوزستان
شهر: ابادان
آدرس: آبادان- احمدآباد- خيابان اصلي- بين 11 و 12- پلاك 201
تلفن: 0631-4440834
تلفن همراه: 0916-1311119
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه لوازم خانگي گوباني
نام نماینده: جمال گوباني
استان: خوزستان
شهر: ابادان
آدرس: آبادان- احمدآباد- خيابان 12 فرعي- نبش 7 اصلي
تلفن: 0631-4437312
تلفن همراه: 09166330805
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه پيراسته
نام نماینده: عبدا... پيراسته نيا
استان: خوزستان
شهر: دزفول
آدرس: دزفول- خيابان كشاورز- مقابل بلوار يازهرا
تلفن: 0641-2227132
تلفن همراه: 09163444870
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه فارابي
نام نماینده: ناصر فارابي
استان: خوزستان
شهر: دزفول
آدرس: دزفول- خيابان شريعتي- تقاطع خيابان آفرينش
تلفن: 0641-2252014
تلفن همراه:
نوع فعاليت:
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه سيگنال رايانه
نام نماینده: آرش راشدي
استان: لرستان
شهر: خرم اباد
آدرس: حد فاصل پل دارايي زاده و پل شهدا(ساحل غربي) پايين تر از داروخانه نصيرزاده- جنب بانك تجارت
تلفن: 0661-2212501
تلفن همراه: 09121258873- 09166612447
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه ابراهيمي
نام نماینده: احمد ابراهيمي
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
آدرس: خيابان شيخ بهايي- مقابل مسجد شمس آبادي
تلفن: 0311-2354527
تلفن همراه: 09133198284
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه پاكان
نام نماینده: اكبر اميني
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
آدرس: خيابان هاتف- كوي مشير- سه راه سنگ تراشها
تلفن: 0311-2235570
تلفن همراه: 0913119223
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه زرين
نام نماینده: محمد رضا سماواتيان
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
آدرس: خيابان هاتف- مجتمع تجاري زرنگار- طبقه همكف- پلاك 28
تلفن: 0311-2220559
تلفن همراه: 09131187328
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه ميلاد كامپيوتر
نام نماینده: عليرضا صابري
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
آدرس: خيابان كمال اسماعيل- پلاك 70
تلفن: 0311-2221126
تلفن همراه:
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: مركز خدمات كامپيوتر دانشگاه
نام نماینده: مسعود صالحي
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
آدرس: خيابان چهارباغ بالا- مقابل برق منطقه اي
تلفن: 0311-6662223
تلفن همراه: 09133079069
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه سيناد كامپيوتر
نام نماینده: علي صيادي
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
آدرس: ميدان آزادي- ابتداي خيابان هزار جريبجنب قنادي آريا- پلاك 140
تلفن: 0311-6687272
تلفن همراه: 09133080830
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه فروغي
نام نماینده: مسعود فروغي فر
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
آدرس: خيابان هاتف- كوچه يخچال- پاساژ الغدير
تلفن: 0311-2217622
تلفن همراه: 09131188075
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: شركت افق رايانه نقش جهان
نام نماینده: عليرضا مظاهري
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
آدرس: خيابن مير- روبروي بانك سپه- بن بست ارك- پلاك 144
تلفن: 0311-6641440-8
تلفن همراه: 09131180380
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه ستاره
نام نماینده: محمدرضا نوحه سرا
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
آدرس: خيابان شيخ بهايي- بعد از چهارراه قصر- روبروي مسجد شمس آباد
تلفن: 0311-2330196
تلفن همراه: 09131135101
نوع فعاليت:
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه بزرگ افسري
نام نماینده: علي افسري
استان: اذربايجان غربي
شهر: سلماس
آدرس: خيابان رضايي- روبروي حسينيه اعظم
تلفن: 0443-5226460
تلفن همراه: 09141434173
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه مركز توسعه كامپيوتر سلماس
نام نماینده: لاچين جليلي
استان: اذربايجان غربي
شهر: سلماس
آدرس: خيابان مصطفي خميني- بالاتر از كتابخانه عمومي- پلاك 269
تلفن: 0443-5222447-8
تلفن همراه: 09143434737
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه محمدي
نام نماینده: ابراهيم
استان: اذربايجان غربي
شهر: بوكان
آدرس: بوكان- بلوار كردستان- روبروي سامان
تلفن: 0482-6242034
تلفن همراه: 09144823724
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه سوني
نام نماینده: عماد كميلي
استان: گلستان
شهر: گرگان
آدرس: فلكه سر خواجه- خيابان امام رضا- بين كوچه 4و 6- مركز سوني
تلفن: 0171-2236818
تلفن همراه: 09125161916
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه كالاي خانه
نام نماینده: غلامرضا نوري
استان: گلستان
شهر: گرگان
آدرس: خيابان سر خواجه- روبروي مجتمع پاداش- پلاك 62
تلفن: 0171-223322
تلفن همراه: 09111279363
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: مركز كامپيوتر وهابي
نام نماینده: مسعود وهابي
استان: گلستان
شهر: گنبدكاووس
آدرس: خيابان سرابي- روبروي كاخ عروس
تلفن: 0172-2222220
تلفن همراه: 09113720032
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه ناب
نام نماینده: عباس نجمي نژاد
استان: كرمان
شهر: سيرجان
آدرس: بلوار سيد جمال- نبش خيابان هجرت- پلاك 81
تلفن: 0345-5221788
تلفن همراه:
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه ژانومه
نام نماینده: علي نعمت زاده
استان: كرمان
شهر: كرمان
آدرس: خيابان شهيد بهشتي- بعد از موزه
تلفن: 0341-2222158
تلفن همراه: 09131401863
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: تعاوني بزرگ معلم
نام نماینده: ابوالفضل اخوان گلابي
استان: كرمان
شهر: كرمان
آدرس: ميدان آزادي- بلوار ترمينال
تلفن: 0341-2525975
تلفن همراه: 09151126382
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه لوازم خانگي حداد
نام نماینده: محمد حسين حداد
استان: يزد
شهر: يزد
آدرس: خيابان سلمان فارسي- روبروي كوچه گازرگاه- پلاك 612
تلفن: 0351-6261327
تلفن همراه: 09131516055
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه بزرگ ساحل
نام نماینده: حميدرضا حسني مقدم
استان: يزد
شهر: يزد
آدرس: بلوار باهنر- ميدان باهنر
تلفن: 0351-7249566
تلفن همراه: 09133565331
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه دهقان
نام نماینده: عباسعلي دهقان
استان: يزد
شهر: يزد
آدرس: خيابان آيت ا... كاشاني- روبروي پمپ بنزين
تلفن: 0351-6234746
تلفن همراه: 09131532002
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه سيد گلاب
نام نماینده: سيد اسدا... گلاب
استان: يزد
شهر: ميبد
آدرس: خيابان امام - جنب آتش نشاني
تلفن: 0352-7725246
تلفن همراه:
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه يكتا
نام نماینده: كدخدايان
استان: يزد
شهر: يزد
آدرس: خيابان فرخي- جنب مركز پزشكي- هراتي پلاك251
تلفن: 0351-6261570
تلفن همراه:
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: دنياي آنتن
نام نماینده: حبيب
استان: يزد
شهر: يزد
آدرس: خ آيت ا... كاشاني- روبروي مسجد اتابكي
تلفن: 0351-8244442
تلفن همراه:
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه برگي
نام نماینده: هادي برگي
استان: خراسان جنوبي
شهر: بيرجند
آدرس: بيرجند- ميدان امام خميني- ابتداي خيابان 17 شهريور-
تلفن: 0561-2223706
تلفن همراه: 09151614369
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: لوازم خانگي ملوان
نام نماینده: محمود راحمي پور
استان: گيلان
شهر: بندرانزلي
آدرس: خيابان مطهري- جنب موسسه قوامين
تلفن: 0181-4243359
تلفن همراه: 09111814167
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه نداي سبز
نام نماینده: علي ابراهيمي چنارين
استان: گيلان
شهر: كلاچاي
آدرس: خيابان امام خميني
تلفن: 0142-6586060
تلفن همراه: 09111419080
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: لوازم خانگي آريا
نام نماینده: ميثم افسري
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: جنت آباد شمالي- بالاتر از اتوبان نيايش- بلوار انصار المهدي- جنب بانك ملي
تلفن: 021-44813223
تلفن همراه: 09123069612
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه لوازم خانگي ظفر
نام نماینده: سيد مرتضي
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: خيابان شريعتي- مقابل ظفر- جنب صرافي وحيد- پلاك 1315
تلفن: 021-22854619
تلفن همراه: 09121470597
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: تجارت جوينده نور كوثر
نام نماینده: محمد جواد
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: خيابان خردمند شمالي
تلفن: 021-88491337
تلفن همراه: 09121405297
نوع فعاليت:
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه شريفي
نام نماینده: علي اوسط شريفي
استان: تهران
شهر: كرج
آدرس: خيابن فروردين- كوي حصارك
تلفن: 0261-4559968
تلفن همراه: 09122614735
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه حاجيلو
نام نماینده: محرم
استان: تهران
شهر: كرج
آدرس: حصارك- روبري سرم سازي- خيابان طالقاني
تلفن: 0261-4562051
تلفن همراه: 09121614547
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه لوازم خانگي پارس
نام نماینده: عليرضا كيواني بروجني
استان: چهارمحال و ختياري
شهر: بروجن
آدرس: بروجن- خيابان حافظ- چهارراه حافظ
تلفن: 0382-422151-2
تلفن همراه: 09131819694
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه رمضاني
نام نماینده: مسعود رمضاني بروجني
استان: چهارمحال و ختياري
شهر: بروجن
آدرس: بروجن- خيابان 15 خرداد جنوبي- جنب بانك سپه
تلفن: 0382-4237640
تلفن همراه: 09131834437
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه استاد شريف
نام نماینده: مهدي استادشريف بابلي
استان: مازندران
شهر: بابلسر
آدرس: خيابان پاسداران- جنب داروخانه دكتر كاويان
تلفن: 0112-5255988
تلفن همراه: 09111134312
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه كامپيوتر ندا
نام نماینده: حسن جعفري
استان: مازندران
شهر: ساري
آدرس: خيابان امير مازندراني- روبروي داروخانه ايثار- طبقه فوقاني
تلفن: 0151-2262621
تلفن همراه: 09111515519
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه وصاف
نام نماینده: نادر وصاف وصاف
استان: مازندران
شهر: ساري
آدرس: بلوار طالقاني- روبروي بيمارستان حكمت- آپارتمان وصاف
تلفن: 0151-3243132
تلفن همراه: 09111539517
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه مركزي قائمشهر
نام نماینده: كامران خاوري نژاد
استان: مازندران
شهر: قائمشهر
آدرس: ميدان طالقاني- پاساژ سجاد
تلفن: 0123-2234757-8
تلفن همراه: 09126871024
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه جام جم
نام نماینده: حسينعلي قربان نيا
استان: مازندران
شهر: چالوس
آدرس: كمربندي تنكابن- جنب رستوران پاسارگاد
تلفن: 0191-2252201
تلفن همراه: 09111945852
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه برادران كيانيان
نام نماینده: هادي كيانيان
استان: مازندران
شهر: آمل
آدرس: خيابان امام خميني- نبش آفتاب 36- جنب اداره راهنمايي و رانندگي
تلفن: 0121-2293030
تلفن همراه: 09121581457
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه احدزاده
نام نماینده: انوش احدزاده قناد
استان: گيلان
شهر: رشت
آدرس: خيابان سعدي- كوي ايران ناسيونال
تلفن: 0131-2252676
تلفن همراه: 09111327473
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه خزر
نام نماینده: نقي رشيدي
استان: گيلان
شهر: رشت
آدرس: بازار مسجد صفي
تلفن: 0131-2223050
تلفن همراه: 09113312355
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه همراهان سيستم
نام نماینده: حامد صابري
استان: گيلان
شهر: رشت
آدرس: انتهاي خيابان زيابري- بعد از سردار جنگل- خيابان حبيب زاده- ساختمان بهارستان
تلفن: 0131-5503811
تلفن همراه: 09111321670
نوع فعاليت:
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه هديه
نام نماینده: اسداله كهني
استان: گيلان
شهر: رشت
آدرس: خيابان انقلاب- روبروي موسسه ثامن الائمه
تلفن: 0131-3223247
تلفن همراه: 09111313475
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه برادران محمدي
نام نماینده: نبي اله
استان: گيلان
شهر: رشت
آدرس: اول خيابان تختي
تلفن: 0131-2221111
تلفن همراه: 09111321728
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه امواج
نام نماینده: محمد هادي پور
استان: گيلان
شهر: لاهيجان
آدرس: خيابان شهدا- فلكه ممتاز
تلفن: 0141-3226561
تلفن همراه:
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه برادران براري
نام نماینده: محمد براري
استان: گيلان
شهر: صومعه سرا
آدرس: خيابان جعفري
تلفن: 0182-3221169
تلفن همراه: 09113821283
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه صوتي تصويري رسولي
نام نماینده: اصغر رسولي
استان: گيلان
شهر: صومعه سرا
آدرس: خيابان جعفري- جنب مرغ فروشي حسيني- پلاك23
تلفن: 0182-3224231
تلفن همراه: 09111835940
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه بردبار
نام نماینده: سليمان بردبار طارمسري
استان: گيلان
شهر: استانه اشرفيه
آدرس: بلوار دكتر معين
تلفن: 0142-4225287
تلفن همراه: 09111413072
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه خجسته پور
نام نماینده: حميدرضا خجسته پور آستانه
استان: گيلان
شهر: استانه اشرفيه
آدرس: خيابان امام خميني- روبروي بازارچه جلائيه
تلفن: 01424223295
تلفن همراه: 09111413045
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه لوازم خانگي بشكول
نام نماینده: سجاد
استان: گيلان
شهر: فومن
آدرس: خيابان آيت اله كاشاني- روبروي ايستگاه ماسوله
تلفن: 0132-7234686
تلفن همراه: 09111304946-09111327001
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه ميثم
نام نماینده: جواد
استان: اصفهان
شهر: خميني شهر
آدرس: خيابان شهيد رجائي
تلفن: 0311-3644446
تلفن همراه: 09131137770
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه بيتا
نام نماینده: اسداله سعادت زاده مسجدي
استان: اصفهان
شهر: شاهين شهر
آدرس: بلوار امام خحميني- بازار شهيد خرازي- واحد 24
تلفن: 0312-5245086
تلفن همراه: 09131190406
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه عصر فناوري
نام نماینده: سيد عظيم
استان: اصفهان
شهر: نجف اباد
آدرس: خيابان 15 خرداد مركزي- نبش كوچه 63
تلفن: 0331-2630205
تلفن همراه: 09131311290
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه صوتي و تصويري مرداني
نام نماینده: ايرج
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
آدرس: زرين شهر- خيابان امام- بعد از پاساژ عباس
تلفن: 0334-2226468
تلفن همراه: 09131342343
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه ملتي
نام نماینده: سعيد ملتي
استان: اصفهان
شهر: كاشان
آدرس: انتهاي خيابان مدرس- جنب آژانس جام جم
تلفن: 0361-5319399
تلفن همراه: 09133610220
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه اطلسي
نام نماینده: سهراب عرب
استان: سمنان
شهر: سمنان
آدرس: بازار بزرگ - روبروي كوچه قزوين- پلاك 183
تلفن: 0231-3322701
تلفن همراه: 09121318190
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه كاظمي
نام نماینده: مهدي كاظمي
استان: سمنان
شهر: سمنان
آدرس: سمنان ميدان بهشتي- فروشگاه كاظمي
تلفن: 0231-3332321
تلفن همراه: 09121318184
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه فريد
نام نماینده: محمد
استان: سمنان
شهر: سمنان
آدرس: خيابان امام- اول بازار بزرگ-
تلفن: 0271-3323546
تلفن همراه: 09127314337
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: شركت سامان رايانه سمنان
نام نماینده: محمدرضا سعداله
استان: سمنان
شهر: سمنان
آدرس: بلوار بسيج- روبروي سازمان جهاد كشاورزي- پلاك123
تلفن: 0231-4441079
تلفن همراه: 09121313181
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه سپهر
نام نماینده: محمد حسين
استان: سمنان
شهر: سمنان
آدرس: خيابان امام- روبروي بانك تجارت
تلفن: 0231-3332750
تلفن همراه: 09121317962
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه نخعي
نام نماینده: محمدعلي نخعي
استان: سمنان
شهر: شاهرود
آدرس: خيابان شهيد صدوقي- بازار اناركيها
تلفن: 0273-2226615
تلفن همراه: 09121731015
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه زحمتكش
نام نماینده: حميدرضا زحمتكش
استان: سمنان
شهر: دامغان
آدرس: مجتمع تجاري خندق فاز B- پلاك 99
تلفن: 0232-5255474
تلفن همراه: 09192315474
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه جواد
نام نماینده: جواد منظم
استان: خراسان رضوي
شهر: مشهد
آدرس: خيابان سعدي- نبش سعدي 3- پلاك 150
تلفن: 0511-2216029
تلفن همراه: 09151126788
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه بيت الاماني
نام نماینده: كريم بيت الاماني
استان: خراسان رضوي
شهر: مشهد
آدرس: سراي بلوار- پاساژ امام جواد- پلاك 11
تلفن: 0511-8511218
تلفن همراه: 09151150557
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه ميعاد نور
نام نماینده: حسين جلالي
استان: خراسان رضوي
شهر: مشهد
آدرس: سي متري دوم احمدآباد- بين ابوذر 5و7
تلفن: 0511-8422550
تلفن همراه: 09151158871
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه شكوهي
نام نماینده: بهزاد شكوهي فر
استان: خراسان رضوي
شهر: مشهد
آدرس: خيابان سعدي- نبش سعدي5
تلفن: 0511-2220202
تلفن همراه: 09153177261
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه گنجعلي
نام نماینده: حسين گنجعلي
استان: خراسان رضوي
شهر: نيشابور
آدرس: نيشابور- خيابان امام- نبش پاساژ قدس
تلفن: 0551-2223237
تلفن همراه: 09153140790
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه الماس شرق
نام نماینده: جواد حقيقي
استان: خراسان رضوي
شهر: كاشمر
آدرس: خيابان امام- مجتع تجاري سجاد- طبقه 2
تلفن: 0532-8229697
تلفن همراه: 09151328193
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه حامد
نام نماینده: حميد
استان: خراسان رضوي
شهر: مشهد
آدرس: خيابان سعدي- پاساژ مهناز- طبقه همكف- پلاك 15
تلفن: 0511-2254377
تلفن همراه: 09151118284
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه فلاح
نام نماینده: جلال فلاح تفتي
استان: خراسان رضوي
شهر: مشهد
آدرس: چهارراه خسروي- مقابل هتل آپادانا
تلفن: 0511-2228410
تلفن همراه: 09153109200
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه الهي زاده
نام نماینده: محسن الهي زاده
استان: خراسان رضوي
شهر: قوچان
آدرس: خيابان شهيد مطهري- بعد از چهارراه اول
تلفن: 0581-2245577
تلفن همراه: 09151810285
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه جام جم
نام نماینده: كاظم خليلي
استان: خراسان رضوي
شهر: گناباد
آدرس: خيابان امام- نبش پاساژ قهرماني
تلفن: 0533-7229030
تلفن همراه: 09151349234
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه خدمات پارس
نام نماینده: مهرزاد رمضاني
استان: خراسان شمالي
شهر: بجنورد
آدرس: طالقاني غربي- نبش چهارراه زايشگاه- پلاك1096
تلفن: 0584-2234848
تلفن همراه: 09155847886
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه چشم انداز
نام نماینده: غلامرضا يساولي
استان: خراسان شمالي
شهر: بجنورد
آدرس: خيابان طالقاني غربي- چهارراه اميريه سابق- پلاك 1015
تلفن: 0584-2227066
تلفن همراه: 09151840055
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه معصومي
نام نماینده: ايمان معصومي
استان: خراسان شمالي
شهر: بجنورد
آدرس: خيابان طالقاني شرقي
تلفن: 0584-2222796
تلفن همراه: 09151840853
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه دائمي شكوفه ها
نام نماینده: موسي الرضا بداغ آبادي
استان: خراسان شمالي
شهر: اسفراين
آدرس: اسفراين- خ طالقاني- بين طالقاني 8و10
تلفن: 0585-7228990
تلفن همراه: 09153721520
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه مركزي LG
نام نماینده: مجيد عباسي
استان: خراسان جنوبي
شهر: بيرجند
آدرس: بيرجند- خيابان منتظري- بين منتظري 3و5- ساختمان نگين- خانه ال جي
تلفن: 0561-2231847
تلفن همراه: 09151643052
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه سوني
نام نماینده: رضا اكبري سعيديه
استان: اذربايجان شرقي
شهر: تبريز
آدرس: چهارراه شريعتي- پاساژ شريعتي- طبقه همكف- پلاك4
تلفن: 0411-5568368
تلفن همراه: 09143110411
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه تقي زاده
نام نماینده: داود تقي زاده
استان: اذربايجان شرقي
شهر: تبريز
آدرس: خيابان امام خميني- بالاتر از چهارراه شريعتي- روبروي سينماي قدس
تلفن: 0411-3374572-3
تلفن همراه: 09141159512
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه سناتور كامپيوتر
نام نماینده: حسن دكاني خباز
استان: اذربايجان شرقي
شهر: تبريز
آدرس: خيابان امام خميني- جنب مسجد كبود- مجتمع تجاري ابريشم- پلاك 13و14
تلفن: 0411-5242166
تلفن همراه: 09141157534
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه شامي
نام نماینده: عمران شامي قبادلو
استان: اذربايجان شرقي
شهر: تبريز
آدرس: خيابان امام خميني- مابين چهارراه شريعتي و باغ گلستان- جنب پاساژ گلستان- پلاك481
تلفن: 0411-5557679
تلفن همراه: 09141153780-09141030794
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه گلشن
نام نماینده: علي اكبر حاجي شيخ اسكويي
استان: اذربايجان شرقي
شهر: اسكو
آدرس: اسكو- خيابان امام- اول كوي شهيد وطن يار
تلفن: 0412-3222294
تلفن همراه: 09143125179
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه پارس
نام نماینده: حسن
استان: اذربايجان شرقي
شهر: اذرشهر
آدرس: آذر شهر- خيابان امام- روبروي بانك صادرات شعبه مركزي
تلفن: 0412-4226232
تلفن همراه: 09141159782
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه صوت و تصوير صابري
نام نماینده: حسن صابري
استان: اذربايجان شرقي
شهر: بستان اباد
آدرس: خيابان امام- روبروي بانك صادرات
تلفن: 0432-4122318
تلفن همراه: 09144320116
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه حدادي
نام نماینده: نادر حدادي
استان: اذربايجان شرقي
شهر: بناب
آدرس: خيابان مطهري- جنب بانك تجارت
تلفن: 0412-7228884
تلفن همراه: 0914
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه نگهباني
نام نماینده: حسين نگهباني
استان: اذربايجان شرقي
شهر: بناب
آدرس: خيابان باهنر- راسته بازار
تلفن: 0412-7241432
تلفن همراه: 09141218281
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه حليمي
نام نماینده: قادر حليمي
استان: اذربايجان شرقي
شهر: مراغه
آدرس: خيابان دكتر بهشتي- روبروي پاساژ بانك سپه
تلفن: 0421-2249666-2223831
تلفن همراه: 09141211437
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه محمدي
نام نماینده: رضا محمدي
استان: اذربايجان شرقي
شهر: مراغه
آدرس: خيابان كاشاني- روبروي ميدان قطب
تلفن: 0421-2222808
تلفن همراه: 0914
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه سيدي
نام نماینده: صالح سيدي
استان: اذربايجان شرقي
شهر: ميانه
آدرس: خيابان امام جنب بانك صادرات شعبه بازار
تلفن: 0423-2224321
تلفن همراه: 0914
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه پويا رايانه مرند
نام نماینده: محمدرضا اميدفرد
استان: اذربايجان شرقي
شهر: مرند
آدرس: خيابان تختي- روبروي بانك مسكن
تلفن: 0491-2234135
تلفن همراه: 09141912234
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه سيمايي
نام نماینده: حسن سيمايي
استان: اذربايجان شرقي
شهر: هادي شهر
آدرس: خيابان امام- روبروي بانك ملي مركزي
تلفن: 0492304-2935
تلفن همراه: 09143920409
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه برادران صفا
نام نماینده: معصوم
استان: اذربايجان غربي
شهر: اروميه
آدرس: خيابان بعثت- نبش هتل بعثت- پلاك 117
تلفن: 0441-2231832
تلفن همراه: 09144392452
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: خدمات فني دوستي
نام نماینده: محمد دوستي
استان: اذربايجان غربي
شهر: اروميه
آدرس: اروميه- خيابان مدني2- نبش كوچه 15- پلاك 217
تلفن: 0441-2225724
تلفن همراه: 0914-4459175
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه رفيعي آذر
نام نماینده: معصوم رفيعي آذر
استان: اذربايجان غربي
شهر: اروميه
آدرس: خيابان امام- روبروي بانك سپه
تلفن: 0441-2225942
تلفن همراه: 09141410358
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه بازرگاني يحيي زاده
نام نماینده: ابراهيم يحيي زاده
استان: اذربايجان غربي
شهر: اروميه
آدرس: خيابان بعثت- جني قنادي مرواريد- پلاك 42
تلفن: 0441-2236147
تلفن همراه: 09143400298
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه ارجمندنيا
نام نماینده: مهران ارجمندنيا
استان: اردبيل
شهر: اردبيل
آدرس: خيابان دانش- پلاك 27
تلفن: 0451-2233681-2
تلفن همراه: 09141519835
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه بازرگاني عبد غيور
نام نماینده: بهمن عبد غيور
استان: اردبيل
شهر: اردبيل
آدرس: خيابان سعدي- چهارراه باغميشه
تلفن: 0451-4454421
تلفن همراه: 09141518615
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه ميلاد
نام نماینده: ناصر نوعي اقدم
استان: اردبيل
شهر: اردبيل
آدرس: خيابان شيخ صفي- بازار ملت- طبقه همكف- پلاك5
تلفن: 0451-2252232
تلفن همراه: 0914
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه حضرتي
نام نماینده: مهدي حضرتي
استان: اردبيل
شهر: اردبيل
آدرس: خيابان شهيد رجايي- جنب بانك ملت-
تلفن: 0451-3359896
تلفن همراه: 0914
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه عبداله زاده
نام نماینده: لطيف عبداله زاده
استان: اردبيل
شهر: اردبيل
آدرس: خيابان امام خميني- چهارراه امام
تلفن: 0451-2246262
تلفن همراه: 09141511319
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه رعنا
نام نماینده: ابراهيم درويش
استان: اردبيل
شهر: پارس اباد
آدرس: خيابان امام- روبروي فروشگاه رفاه
تلفن: 0452-7282802
تلفن همراه: 0914
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه توكلي
نام نماینده: اكبر
استان: زنجان
شهر: زنجان
آدرس: ميدان انقلاب- پلاك 20
تلفن: 0241-3222533-3228839
تلفن همراه: 09123411408
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه رفاه زندگي
نام نماینده: منصور موسوي
استان: زنجان
شهر: خدابنده
آدرس: خيابان مطهري جنوبي- پلاك37
تلفن: 0242-4226565
تلفن همراه: 09122428228
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه سروش رسانت قزوين
نام نماینده: مهدي
استان: قزوين
شهر: قزوين
آدرس: چهارراه بلوار- خيابان شهيد مهدي خاني- پلاك40
تلفن: 0281-3326006
تلفن همراه: 09125815381
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه آشتياني
نام نماینده: حميد آشتياني
استان: قزوين
شهر: قزوين
آدرس: جاده قديم تهران- روبروي فرودگاه- پشت نمايشگاه كاميون صادق پور
تلفن: 0281-2561074
تلفن همراه: 09123811340
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه پاسارگاد
نام نماینده: عباس عليجاني
استان: قزوين
شهر: قزوين
آدرس: خيابان فردوسي جنوبي- نبش كوچه نسترن
تلفن: 0281-2245200
تلفن همراه: 09121825636
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: شركت پردازش گر قزوين سهامي خاص
نام نماینده: محمد حسين محمدزاده
استان: قزوين
شهر: قزوين
آدرس: خيابان خيام شمالي- شماره 513
تلفن: 0281-3341144
تلفن همراه: 09121816076
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه مهر رايانه
نام نماینده: فاطمه درزي مندي
استان: قزوين
شهر: قزوين
آدرس: دانسفهان-بلوار ايت اله خامنه اي- بالاتر از دبستان درزي
تلفن: 0282-4533959
تلفن همراه: 09124825705-09125824665
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: تعاوني حوزه علميه قم
نام نماینده: فراهاني
استان: قم
شهر: قم
آدرس: 75 متري عمار ياسر- خيابان شهيد قدوسي
تلفن: 0251-7171918
تلفن همراه: 09121536674
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه صنيع خاني
نام نماینده: سيد علي صنيع خاني
استان: قم
شهر: قم
آدرس: سي متري كيوانفر- نبش كوچه 31
تلفن: 0251-6617122
تلفن همراه: 09121511109
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: بازرگاني نوفام
نام نماینده: مهدي معيني پور
استان: قم
شهر: قم
آدرس: تقاطع كيوانفر و هفت تير- پلاك4
تلفن: 0251-61600-9
تلفن همراه: 091225161600
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه توكلي
نام نماینده: ابراهيم توكلي
استان: مركزي
شهر: اراك
آدرس: خيابان شيخ فضل اله نوري- پلاك 105
تلفن: 0861-2229625
تلفن همراه: 09181617286
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: لوازم خانگي برجي
نام نماینده: علي برجي
استان: مركزي
شهر: ساوه
آدرس: ساوه- خيابان بسيج1
تلفن: 0255-2252004
تلفن همراه: 09121555701
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه صفا
نام نماینده: محمد عظيم صفا
استان: هرمزگان
شهر: بندر عباس
آدرس: بلوار سيد جمال الدين اسدآبادي- بين چهارراه سازمان و چهارراه مرادي- ساختمان صفا
تلفن: 0761-2242207
تلفن همراه: 09173638041
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه والي
نام نماینده: ابراهيم مجيدي
استان: كردستان
شهر: سنندج
آدرس: خيابان انقلاب- بازار والي- فروشگاه والي
تلفن: 0871-3291105
تلفن همراه: 09181711763
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه مادر
نام نماینده: حميدرضا فرزين
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: خيابان جمهوري- بين فلسطين و ابو ريحان- فروشگاه مادر
تلفن: 021-66462118
تلفن همراه: 09121775687
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه اسلاميان
نام نماینده: قدمعلي اسلاميان
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: خيابان شهيد بهشتي- نرسيده به ميدان تختي- پلاك 244
تلفن: 021-88750851
تلفن همراه: 09121129722
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه سليماني
نام نماینده: محمود امير سليماني
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: خيابان شريعتي- نرسيده به ميدان قدس- پلاك 1949/2
تلفن: 021-22719889
تلفن همراه: 09121582569
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه و گالري صدا و سيما
نام نماینده: محمد حاجي آخوندي
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: خيابان گيشا- خيابان فروزانفر- نرسيده به خيابان يكم
تلفن: 021-88271318-19
تلفن همراه: 09121323524
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه پاسارگاد
نام نماینده: محمد رضا خضرائي منفرد
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: ستارخان روبروي برق آلستوم
تلفن: 021-44222233
تلفن همراه: 09121243804
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه حافظه سبز
نام نماینده: رضا خوشخوان قمصري
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: خيابان جمهوري- تقاطع حافظ- مجتمع علاءالدين-واحد 164
تلفن: 021-66718121-66713283
تلفن همراه: 09121499702
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه نفيس
نام نماینده: باقر
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: خيابان فرجام شرقي- بين عبادب و سراج
تلفن: 021-77457721
تلفن همراه: 09121052901
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه فانوس
نام نماینده: مجتبي صنيع خاني
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: خيابان سهروردي جنوبي- نرسيده به مطهري- نبش كوچه لشگري
تلفن: 22412624-88440996
تلفن همراه: 09121499702
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: شركت مهندسي تحليل گر داده ها
نام نماینده: امير علي نقي زاده
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: خيابان مطهري- نبش تقاطع ميرزاي شيرازي- ضلع شمال شرقي چهارراه- پلاك 209
تلفن: 88710211-88710212
تلفن همراه: 09121167868- 09121127615
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه ريحان
نام نماینده: حامد فيضي
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: سه راه امين حضور- پاساژ احسان- طبقه زير همكف
تلفن: 021-33124999
تلفن همراه: 09123437212
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه زهره
نام نماینده: محمد حسين مستحسن
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: خيابان شريعتي- شمال پل سيد خندان- سمت چپ- پلاك 940
تلفن: 021-22862311
تلفن همراه: 09121185875
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه شهاب مهد
نام نماینده: آقاجان ملك پور
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: بزرگراه آيت اله سعيدي- نرسيده به 4 راه يافت آباد- خيابان توليدارو(حميدرضا يادگار)پلاك 161
تلفن: 021-666082220
تلفن همراه: 09121191283
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه لوازم خانگي پارسيان
نام نماینده: علير مهدوي
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: نارمك-خيابان فرجام- نرسيده به 4 راه دلاوران- دست چپ- پلاك30
تلفن: 021-77193267-77199062
تلفن همراه: 0912288939
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: لوازم خانگي نيساري
نام نماینده: محمد نيساري
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: خيابان اختياريه- نرسيده به ميدان اختياريه
تلفن: 021-22542402-22546751
تلفن همراه: 09122159049
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه وهابي
نام نماینده: محمد وهابي
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: سه راه امين حضور - جنب پاساژ محمد- پلاك 1004
تلفن: 021-33120058
تلفن همراه: 09121224261
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه سليماني
نام نماینده: علي
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: سعادت آباد-خيابان علامه طباطبايي جنوبي- بالاتر از 28 شرقي- شماره 131- طبقه اول-واحد1
تلفن: 021-88691792
تلفن همراه: 09122907173
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه حافظه سبز
نام نماینده: مسعود خوشخوان
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: جمهوري- پاساژ علاءالدين- طبقه اول- پلاك 164
تلفن: 021-66713283
تلفن همراه: 09121211624
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه آريا سگال
نام نماینده: محسن
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: خيابان انقلاب- خيابان بهار جنوبي- مجتمع تجاري بهار- شماره 244- طبقه اول
تلفن: 021-77616222
تلفن همراه: 09121233144
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه آريا سگال
نام نماینده: محسن فتاحي
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: خيابان انقلاب- خيابان بهار جنوبي- مجتمع تجاري بهار- شماره 244- طبقه اول
تلفن: 021-77616222
تلفن همراه: 09121233144
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه شميران رايانه
نام نماینده: امير درويش آزاد
استان: تهران
شهر: تجريش
آدرس: تجريش-
تلفن: 02122718220
تلفن همراه: 0912
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه ايده آل
نام نماینده: جواد اروجلو
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: ميدان رسالت- خيابان هنگام- شميران نو- نبش كوچه ششم شرقي- پلاك183
تلفن: 021-77800956
تلفن همراه: 09123472757
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه تهران كالا
نام نماینده: علي حكمت خواه
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: بزرگراه نواب- بعد از پل هلال احمر- خيابان شهيد محمود اسكندري
تلفن: 021-55422934-5
تلفن همراه: 09124335359
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه دانايي
نام نماینده: علي دانايي
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: خيابان معلم- خيابان خواجه نظام- پايين تر از چهارراه شيخان- پلاك 587
تلفن: 021-77579112
تلفن همراه: 09125351109
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه سپيد
نام نماینده: حميد راده ئي
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: خيابان سيد جمال الدين اسد ابادي- نبش خيابان هشتم(فتحي شقاقي)
تلفن: 021-88713204
تلفن همراه: 09121013183
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه روزبهاني
نام نماینده: بهروز روزبهاني
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: خيابان پيروزي- مقابل چهرصد دستگاه- پلاك 659
تلفن: 021-33341753
تلفن همراه: 09121008860
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه چشم انداز
نام نماینده: بهروز سلطانيته
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: خيابان قزوين-دوراهي قپان-خيابان امين الملك-(خيابان امامزاده حسن) مركز خريد پيام- پلاك6و 143/5
تلفن: 021-55712534-55736386
تلفن همراه: 09121268550
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه زرين
نام نماینده: پرويز عسگري نيا
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: تهرانپارس- خيابان فرجام شرقي- بلوار ارديبهشت- خيابان 178- پلاك28
تلفن: 021-77888403-77863093
تلفن همراه: 09121215129-09143339294
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه رنگارنگ
نام نماینده: محمدحسن غفورزاده
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: خيابان شهيد مدني- ايستگاه حسيني- پلاك 720
تلفن: 021-77543434
تلفن همراه: 09121056396
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه محمد
نام نماینده: محمد فرهادي
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: خيابان شريعتي- روبروي مركز خريد قاهك-
تلفن: 021-22643953
تلفن همراه: 0912-1083074
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه آنا
نام نماینده: علي تقدسي
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: ياخجي آباد- پائين تر از چهارراه عباسي- پلاك 99
تلفن: 021-55010700
تلفن همراه: 0912
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: گالري فرشيد
نام نماینده: فرشيد
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: خيابان جمهوري- بعد از ساختمان آلومينيوم- جنب كوچه يغما- پلاك 760
تلفن: 021-66706667-66735200
تلفن همراه: 09121193645
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه گياهي
نام نماینده: حميدرضا گياهي
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: خيابان شريعتي- نبش دولت-پلاك 1607جديد-پلاك1 قديم
تلفن: 021-22601397-22631869
تلفن همراه: 09121396150
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه فربد
نام نماینده: ابراهيم منصوريان
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: خيابان جمهوري- نبش پاساژ توكل- طبقه همكف
تلفن: 021-66725857-66730091
تلفن همراه: 09121810491
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: گالري پاشا
نام نماینده: مسعود آل طاها
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: جمهوري- نرسيده به لاله- فروشگاه پاشا
تلفن: 021-66704944
تلفن همراه: 09122076333
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه ماهان
نام نماینده: بهمن صمدي
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: خيابان جمهوري- پاساژ شركاء- پلاك 9
تلفن: 021-66713719-66724810
تلفن همراه: 09121146179
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: گالري منعم
نام نماینده: بهرام صمدي
استان: تهران
شهر: تهران
آدرس: خيابان جمهوري- بعد از پاساژ آلومينيوم
تلفن: 021-66704353
تلفن همراه: 09121036995
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: مجتمع فني نور
نام نماینده: محسن سميعي آشتياني
استان: تهران
شهر: ورامين
آدرس: ورامين- خيابان مسجد جامع- پاساژ نور- فروشگاه مجتمع فني نور
تلفن: 0291-2250944
تلفن همراه: 09121937457-09124924355
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه صوت و تصوير پگاه
نام نماینده: داود يوسفي
استان: تهران
شهر: ري
آدرس: شهرري- خيابان زكرياي رازي-روبروي خيابان بابك- خيابان شهيد سالم-پلاك 16
تلفن: 021-55957875
تلفن همراه: 09122860641
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه رضا
نام نماینده: رضا شيرمحمدي
استان: تهران
شهر: اسلامشهر
آدرس: خيابان آيت اله كاشاني- نبش شايان 14و 16- پلاك220
تلفن: 0228-2249291
تلفن همراه: 09122282473
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه نوا نيما
نام نماینده: محمد محمودي
استان: تهران
شهر: كرج
آدرس: خيابان دانشكده- روبروي كوچه مدرسي
تلفن: 0261-2229869
تلفن همراه: 09126584821
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: لوازم خانگي برادران موسوي
نام نماینده: سيد ولي موسوي
استان: تهران
شهر: كرج
آدرس: حسين آباد مهرشهر- سه راه اكبر آباد- پلاك 69
تلفن: 0261-3307277
تلفن همراه: 09126648614
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: فروشگاه بازار شهر
نام نماینده: حميدرضا دقيقي پورخامنه
استان: تهران
شهر: كرج
آدرس: گوهردشت- بالاتر از سه باندي- نرسيده به داريوش-
تلفن: 0261-4457249
تلفن همراه: 09127200763
نوع فعاليت: فروش
 
 
نام نمايندگي: شركت رز رايانه جنوب
نام نماینده: امير
استان: فارس
شهر: شيراز
آدرس: شيراز - خيابان قصر دشت- رحمت آباد- طبقه فوقاني داروخانه شهر
تلفن: 0711-6267929
تلفن همراه: 09171170194
نوع فعاليت: فروش