بر عنوان آموزش کلیک کنید که اطلاعات آن نمایش داده شود.
ردیف عنوان آموزش دوره های ثبت شده مراکز ارائه دهنده
1 دوره اكسل ( 2007 Excel) 1 1
2 تعیین و بهبود سبک رهبری 1 1
3 مدیریت منابع انسانی 4 4
4 ارزيابي عملكرد كاركنان 1 1
5 مدل بلوغ قابليتهاي منابع انساني 1 1
6 مديريت منابع انساني براي مديران غيرمنابع انساني 1 1
7 مديريت كارگزيني و امور پرسنلي 1 1
8 روش هاي ارزيابي قابليتها و استخدام منابع انساني 1 1
9  مهارتهاي ارتباطي و رفتار سازماتي 1 1
10 حسابداری مالی 1 2 2
11 حسابداری مالی 2 2 2
12 حسابداری مالی 3 1 1
13 مجموعه قوانین کاربردی در حسابداری 1 1
14 حسابداری پیمانکاری 2 2
15 حسابداری بازرگانی 1 1
16 چرخه کامل حسابداری بصورت مکانیزه ویژه بازار کار 1 1
17 قيمت گذاري اوراق بهادار و تعيين ارزش شركتها با استفاده از روشهاي نوين 1 1
18 ارزيابي اقتصادي طرح ها براساس روشهاي نوين و كاربردي 1 1
19 برنامه ريزي بلند مدت ،تامين مالي و تصميم هاي استراتژيك مالي 1 1
20 حسابداري مالي براي مديران غير مالي 1 1
21 استانداردهاي حسابداري 1 1
22 حسابداري حقوق و دستمزد 1 1
23 حسابداري مالياتي 1 1
24 آموزش حسابداري با كامپيوتر(همكاران سيستم) 1 1
25 آموزش حسابداري حقوق ودستمزدبا كامپيوتر(همكاران سيستم) 1 1
26 حسابداري مديريت 1 1
27 بودجه بندي جامع 1 1
28 حسابداري صنعتي 1 1 1
29 حسابداري شركتها 1 1
30 حسابداري صنعتي 2 1 1
31 تهيه صورت هاي مالي و يادداشتهاي همراه 1 1
32 آشنايي با حسابرسي صورت هاي مالي 1 1
33 استانداردهاي حسابرسي و گزارش نويسي 1 1
34 صورتهاي مالي و تلفيقي 1 1
35 اصول بازاريابي و مديريت بر بازار 1 1
36 مهندسي فروش و فروشهاي حضوري 1 1
37 مديريت ارتباط با مشتري CRM 1 1
38 مكاتبات تجاري به زبان انگليسي 1 1
39 مديريت خريد و سفارشات خارجي به زبان انگليسي 1 1
40 مديريت خريد و سفارشات خارجي 1 1
41 امور گمركي و ترخيص كالا 1 1
42 تحقيقات بازاريابي 1 1
43 مديريت خريد وانبارداري 1 1
44 اعتبارات اسنادي 1 1
45 اصول و فنون مذاكره 1 1
46 مديريت عمومي 2 2
47 آموزش رؤساي دفاترمديران 1 1
48 آيين نگارش مكاتبات اداري 1 1
49 مديريت زمان و استرس 1 1
50 مديريت نوين روابط عمومي 1 1
51 دوره میان مدت مدیریت پروژه 1 1
52 آشنایی با استاندارد PMBOK 1 1
53 Project Portfolio& Program Managem-3PM 1 1
54 آشنایی با متدولوژِی مدیریت پروژه PRINCE 1 1
55 سیستمهای اطلاعات مدیریت پروژه PMIS 1 1
56 کارگاه مدیریت پروژه بر مبنای ارزش کسب شده EVPM 1 1
57 مدیریت کیفیت پروژه بر اساس استاندارد 2 ISO 10006:2003 1 1
58 مديريت هزينه و كنترل پروژه 1 1
59 مديريت توليد 1 1
60 دوره میان مدت مدیریت تولید 1 1
61 دوره مدیریت کارخانه تکمیلی 1 1
62 دوره مدیریت کارخانه تکمیلی 2 1 1
63 توانمندی مدیریتی_الکترونیکی 1 1
64 مدیریت رفتار سازمانی 1 1
65 سامانه اطلاعات مدیریتی و تجارت الکترونیک(MIS)_الکترونیکی 1 1
66 مدیریت عملیات_الکترونیکی 1 1
67 مدیریت رهبری_الکترونیکی 1 1
68 مدیریت استراتژیک 1 1
69 مدیریت زمان 1 1
70 نگارش مقالات علمی پژوهشی 1 1
71 آموزش جامع امنیت اطلاعات (security+) 1 1
72 آموزش مبانی Elearning 1 1
73 کلاس آنلاین 3d Max 2011_سری اول 1 1
74 کلاس آنلاین 3d Max 2011_سری دوم 1 1
75 آموزش تعمیر نوت بوک ( لپ تاپ ) Notebook Laptop 3 3
76 آموزش انواع تعمیرات مادربرد ( MainBoard ) 1 1
77 آموزش تعمیر هارد و بازیابی اطلاعات ( HDD ) 1 1
78 آموزش تعمیر مانیتور CRT & LED & LCD : Monitor 1 1