عنوان توصیفگر : عنوان شغل: مامور خرید، به غیر از خرید عمده و خرد و محصولات کشاورزی

توضیحات توصیفگر :

کد شغل در اونت : 13-1023.00

خرید ماشین آلات، تجهیزات، ابزار، قطعات، وسایل و خدمات مورد نیاز برای عملیات های یک سازمان. خرید مواد اولیه خام یا نیمه تمام برای تولید انبوه.

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 77.5  زبان فارسی 13-1023.00
 70  نظارت و مدیریت 13-1023.00
 68.75  اقتصاد و حسابداری 13-1023.00
 68.75  قانون و امور دولتی 13-1023.00
 66.25  خدمات مشتریان و پرسنل 13-1023.00
 64.5  حمل و نقل 13-1023.00
 63.75  تولیدو پردازش 13-1023.00
 62.5  دانش ریاضیات 13-1023.00
 61.25  امور دفتری 13-1023.00
 61.25  کامپیوتر و الکترونیک 13-1023.00
 51.25  آموزش و تعلیم 13-1023.00
 48.75  بازاریابی و فروش 13-1023.00
 46.25  دانش مدیریت منابع انسانی 13-1023.00
 45  مهندسی و فناوری 13-1023.00
 42.5  مکانیک 13-1023.00
 41.25  امنیت و سلامت عمومی 13-1023.00
 41.25  روان شناسی 13-1023.00
 37.5  ارتباطات و رسانه 13-1023.00
 36.25  معماری و عمران 13-1023.00
 35  طراحی 13-1023.00
 32.5  ارتباطات راه دور 13-1023.00
 31.25  جغرافی 13-1023.00
 26.25  جامعه شناسی و مردم شناسی 13-1023.00
 23.75  شیمی 13-1023.00
 22.5  فلسفه و الهیات 13-1023.00
 21.25  زبانهای خارجی 13-1023.00
 20  فیزیک 13-1023.00
 17.5  تولید مواد غذایی 13-1023.00
 17.5  زیست شناسی 13-1023.00
 15  مشاوره و درمان 13-1023.00
 15  تاریخ و باستان شناسی 13-1023.00
 11.25  پزشکی و دندانپزشکی 13-1023.00
 10  هنرهای زیبا 13-1023.00
 75  سخن ورزی 13-1023.00
 75  گوش دادن فعالانه 13-1023.00
 75  فهم مکتوبات 13-1023.00
 72  تفکر انتقادی 13-1023.00
 68.75  داروی و تصمیم سازی 13-1023.00
 68.75  مدیریت منابع مالی 13-1023.00
 68.75  یادگیری فعالانه 13-1023.00
 68.75  نویسندگی 13-1023.00
 65.5  دیده بانی و پایش 13-1023.00
 65.5  حل مسائل پیچیده 13-1023.00
 65.5  متقاعدسازی 13-1023.00
 62.5  مذاکره 13-1023.00
 62.5  درک اجتماعی 13-1023.00
 59.5  مدیریت زمان 13-1023.00
 53  هماهنگی 13-1023.00
 53  مدیریت منابع مادی 13-1023.00
 50  مهارت ریاضیات 13-1023.00
 50  ارزیابی سیستم ها 13-1023.00
 50  آموزاندن 13-1023.00
 47  تحلیل سیستم ها 13-1023.00
 47  مهارت مدیریت منابع انسانی 13-1023.00
 43.75  جهت دهی به خدمات 13-1023.00
 43.75  راهبردهای فراگیری 13-1023.00
 40.5  تحلیل عملیات 13-1023.00
 34.5  آنالیز کنترل کیفیت 13-1023.00
 9.5  علم روشمند 13-1023.00
 6.25  عیب یابی 13-1023.00
 6.25  برنامه نویسی 13-1023.00
 6.25  نظارت بر عملکرد 13-1023.00
 انتخاب تجهیزات 13-1023.00
 طراحی فنی 13-1023.00
 نصب 13-1023.00
 تعمیر 13-1023.00
 نگهداری تجهیزات 13-1023.00
 عملیات و کنترل 13-1023.00
 75  بیان شفاهی 13-1023.00
 75  درک شفاهی 13-1023.00
 75  درک نوشتاری 13-1023.00
 72  استدلال قیاسی یا استنتاجی 13-1023.00
 72  تشخیص گفتار 13-1023.00
 68.75  استدلال استقرایی 13-1023.00
 68.75  شمّ مسأله یابی 13-1023.00
 68.75  بیان نوشتاری 13-1023.00
 65.5  بیان واضح 13-1023.00
 65.5  منظم سازی اطلاعات 13-1023.00
 62.5  دید نزدیک 13-1023.00
 53  انعطاف در طبقه بندی 13-1023.00
 50  استدلال ریاضی 13-1023.00
 47  دقت انتخابی 13-1023.00
 47  کارهای محاسباتی (روانی در استفاده از اعداد) 13-1023.00
 43.75  سیالیت ایده ها 13-1023.00
 40.5  ابتکار 13-1023.00
 40.5  زمان دهی رفت و برگشتی 13-1023.00
 37.5  ادراک سریع 13-1023.00
 34.5  به خاطر سپاری 13-1023.00
 34.5  انعطاف پذیری در جمع بندی 13-1023.00
 31.25  سرعت جمع بندی 13-1023.00
 28  دیدن فواصل دور 13-1023.00
 28  چالاکی انگشتان 13-1023.00
 22  تجسم 13-1023.00
 22  توجه شنیداری 13-1023.00
 22  افتراق رنگ ها 13-1023.00
 18.75  چالاکی دستی 13-1023.00
 18.75  ثبات دست و بازو 13-1023.00
 12.5  درک عمق 13-1023.00
 12.5  حساسیت شنوایی 13-1023.00
 9.5  دقت در کنترل 13-1023.00
 6.25  جهت یابی فضایی 13-1023.00
 قدرت بالاتنه 13-1023.00
 هماهنگی چندعضوی 13-1023.00
 سرعت مچ و انگشت 13-1023.00
 دید در نور شدید 13-1023.00
 دید پیرامونی 13-1023.00
 دید در شب 13-1023.00
 موضع یابی صداها (یا شناخت موقعیت اصوات) 13-1023.00
 قدرت ایستایی 13-1023.00
 قدرت پویا 13-1023.00
 قدرت لحظه ای 13-1023.00
 انعطاف پذیری ابعادی 13-1023.00
 طاقت 13-1023.00
 انعطاف پذیری پویا 13-1023.00
 هماهنگی کلی بدن 13-1023.00
 تعادل کلی بدن 13-1023.00
 جهت واکنش 13-1023.00
 زمان واکنش 13-1023.00
 کنترل آهنگ حرکت 13-1023.00
 سرعت حرکت بازو و پا 13-1023.00
 84.5  کسب اطلاعات 13-1023.00
 82.5  تعامل با کامپیوترها 13-1023.00
 82.5  ایجاد ارتباط با سرپرست، همقطاران یا زیردستان 13-1023.00
 77.5  مخابره با اشخاص بیرون از سازمان 13-1023.00
 77.5  ایجاد و حفظ ارتباطات بین پرسنلی 13-1023.00
 73.75  حل اختلافات، گفتگو و مذاکره با دیگران 13-1023.00
 72.25  تصمیم گیری و حل مسائل 13-1023.00
 70  سازمان دهی، طرح ریزی و اولویت بندی وظایف 13-1023.00
 67.5  توسعه و ایجاد تیم ها 13-1023.00
 66.75  شناسایی اهداف، اقدامات و رویدادها 13-1023.00
 66.25  مستندسازی و ثبت اطلاعات 13-1023.00
 65.5  پردازش و فراوری اطلاعات 13-1023.00
 65.5  ارزیابی اطلاعات، جهت سنجش میزان انطباق با معیارها 13-1023.00
 65.5  قضاوت درباره کیفیت اشیاء، خدمات یا افراد 13-1023.00
 65  بروزسازی و به کار گیری دانش مناسب 13-1023.00
 63.75  پایش و کنترل منابع 13-1023.00
 63.25  تفکر خلاق 13-1023.00
 60.5  تجزیه و تحلیل داده ها یا اطلاعات 13-1023.00
 60  راهنمایی، هدایت و انگیزه دادن به زیردستان 13-1023.00
 59.5  فرآیندهای پایش و مراقبت 13-1023.00
 58.75  مربی گری و کمک به پیشرفت دیگران 13-1023.00
 58.25  ارزیابی و تخمین مشخصات قابل سنجش محصولات، وقایع یا اطلاعات. 13-1023.00
 57.5  زمان بندی وظایف و کارها 13-1023.00
 57.5  هماهنگ سازی کارها و فعالیت های دیگران 13-1023.00
 57.5  هدف گذاری و تدوین راهبردها 13-1023.00
 55  انجام فعالیت های اداری 13-1023.00
 55  تدریس و تعلیم دیگران 13-1023.00
 53.75  مشاوره و راهنمایی دیگران 13-1023.00
 51.25  فروش یا نفوذ در دیگران 13-1023.00
 50  ترجمه و تفسیر معانی و مفاهیم اطلاعات برای دیگران 13-1023.00
 42.75  بازرسی و آزمایش تجهیزات، سازه ها یا مواد 13-1023.00
 35  تأمین و سازماندهی کارکنان واحدها 13-1023.00
 33.75  تهیه ی پیش نویس، طرح کلی و فهرست ابزارهای فنی، تجهیزات، وقطعات مورد نیاز. 13-1023.00
 31.25  کارکردن در ارتباط مستقیم با عموم مردم 13-1023.00
 27.5  کمک و توجه به دیگران 13-1023.00
 23.75  به کار انداختن خودرو، دستگاه های مکانیزه یا تجهیزات 13-1023.00
 17.5  انجام فعالیت های جسمی متعارف 13-1023.00
 15  جابجا کردن یا دستکاری اشیاء 13-1023.00
 13.75  کنترل کردن فرایندها یا ماشین آلات 13-1023.00
 12.5  تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی 13-1023.00
 8.75  تعمیر و نگهداری تجهیزات مکانیکی 13-1023.00
 97.5  تلفن 13-1023.00
 96.5  پست الکترونیکی (ایمیل) 13-1023.00
 91.75  مذاکرات رودررو 13-1023.00
 88  تناوب یا تکرار تصمیم گیری 13-1023.00
 84.5  نامه نگاری یا یادداشت برداری 13-1023.00
 83.25  اهمیت صحیح و دقیق بودن 13-1023.00
 83.25  کار با گروه یا تیم 13-1023.00
 83.25  صرف زمان برای نشستن 13-1023.00
 82.5  ضرب الاجل 13-1023.00
 82.25  تماس با دیگران 13-1023.00
 82.25  استقلال در تصمیم گیری 13-1023.00
 81.25  سهم فعالیت های سازمان یافته و سازمان نیافته 13-1023.00
 78.5  تأثیر تصمیم ها بر نتایج کار همکاران یا شرکت 13-1023.00
 75  حضور در محیط های محصور با شرایط محیطی کنترل شده 13-1023.00
 67.5  اهمیت تکرار وظایف مشابه 13-1023.00
 65.5  ارتباط با مشتریان بیرونی 13-1023.00
 64.25  هماهنگ سازی یا رهبری دیگران 13-1023.00
 64.25  فراوانی موقعیتهای اختلاف 13-1023.00
 62.5  سطح رقابت 13-1023.00
 53.75  میزان خودکار شدن کارها 13-1023.00
 52.5  مسئولیت در برابر نتایج و خروجی های شغل 13-1023.00
 52.5  پیامدهای اشتباه یا خطا 13-1023.00
 48.75  صرف زمان برای انجام حرکات تکراری 13-1023.00
 47.5  اختلال در حواس یا ایجاد ناراحتی در نتیجه سروصدا و یا امواج مختل کننده دیگر 13-1023.00
 47.5  سر و کار با افراد عصبانی، بی­ ادب و ترشرو 13-1023.00
 46.5  مسئولیت در برابر سلامتی و بهداشت دیگران 13-1023.00
 39.25  مجاورت فیزیکی با افراد 13-1023.00
 39.25  پوشیدن لباس های ایمنی یا حفاظتی متعارف 13-1023.00
 38  سخنرانی 13-1023.00
 33.25  حضور در محیط محصور اما در شرایط محیطی غیرکنترل شده 13-1023.00
 32.25  قرارگرفتن در وسیله نقلیه دربسته یا دستگاه های سربسته 13-1023.00
 28.5  صرف زمان برای ایستادن 13-1023.00
 26.25  صرف زمان برای راه رفتن یا دویدن 13-1023.00
 21.5  صرف زمان برای بکارگرفتن دست ها جهت دستکاری، کنترل یا لمس ابزارها یا کنترل کننده ها 13-1023.00
 21.5  دماهای بسیار بالا یا پایین 13-1023.00
 17.75  قرار گرفتن در معرض مواد آلوده کننده 13-1023.00
 17.75  حضور در محیط باز و شرایط باز آب و هوایی 13-1023.00
 17.5  آهنگ تعیین کننده انجام فعالیت ها که از طریق سرعت وسایل و تجهیزات کنترل می شود 13-1023.00
 16.75  قرار گرفتن در نور شدید یا ناکافی 13-1023.00
 13  قرارگرفتن در معرض اشتعال زاهای خفیف، مواد برنده یا گزنده و یا موادی که باعث ایجاد خارش می شوند. 13-1023.00
 13  حضور در محیط باز اما زیر سقف 13-1023.00
 13  قرار گرفتن در معرض وسایل خطرساز 13-1023.00
 12  صرف زمان برای خم شدن یا چرخیدن 13-1023.00
 12  قرار داشتن در خودرو یا وسیله سرباز 13-1023.00
 12  صرف زمان جهت حفظ یا بازیابی تعادل 13-1023.00
 10.75  فضای کاری تنگ و باریک و وضعیت آشفته 13-1023.00
 10.75  سر و کار داشتن با افراد خشن 13-1023.00
 9.5  صرف زمان برای زانوزدن، دولا شدن، خم شدن یا خزیدن 13-1023.00
 8.25  حضور در مکان های مرتفع 13-1023.00
 8.25  پوشیدن وسایل ایمنی و محافظتی خاص 13-1023.00
 7.25  قرار گرفتن در موقعیتهای خطرساز 13-1023.00
 7.25  صرف زمان برای بالارفتن از نردبان، داربست یا دکل 13-1023.00
 قرار گرفتن تمام بدن در معرض ارتعاش 13-1023.00
 4.75  قرار گرفتن در معرض رادیواکتیو 13-1023.00
 4.75  قرارگرفتن در معرض عوامل بیماری زا یا سرایت بیماری 13-1023.00
 94.5  متعارف 13-1023.00
 88.8333  تجاری 13-1023.00
 44.5  واقع گرایی 13-1023.00
 27.8333  پژوهشگرانه 13-1023.00
 16.6667  اجتماعی 13-1023.00
 هنری 13-1023.00
 93.75  صداقت و درستکاری 13-1023.00
 87.5  توجه به جزئیات 13-1023.00
 83.75  قابل اعتماد بودن 13-1023.00
 82.5  ابتکار و نوآوری 13-1023.00
 81.25  همکاری 13-1023.00
 81.25  کنترل شخصی 13-1023.00
 80  ایستادگی (مقاومت) 13-1023.00
 77.5  تفکر تحلیلی 13-1023.00
 76.25  موفقیت/تلاش 13-1023.00
 75  سازگاری/انعطاف پذیری 13-1023.00
 72.5  تحمل استرس و فشار 13-1023.00
 71.25  رهبری 13-1023.00
 67.5  استقلال 13-1023.00
 66.25  نوآوری 13-1023.00
 65  دغدغه خاطر برای دیگران 13-1023.00
 52.5  جهت گیری اجتماعی 13-1023.00
 66.6667  شرایط کاری 13-1023.00
 61.1667  ارتباطات 13-1023.00
 61.1667  پشتیبانی 13-1023.00
 61.1667  استقلال (به عنوان ارزش) 13-1023.00
 50  شناخت 13-1023.00
 50  موفقیت 13-1023.00
 

ارسال نظرات :