عنوان توصیفگر : عنوان شغل: نقشه کش برق

توضیحات توصیفگر :

کد شغل در اونت : 17-3012.02

توسعه مختصات و دستورالعمل ها برای نصب مبدل های ولتاژ، کابل های رو کار یا زیر زمینی، و تجهیزات مرتبط مورد استفاده در هدایت انرژی برق از خطوط انتقال به خطوط ولتاژ بالای توزیع به مصرف کنندگان.

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 86.5  طراحی 17-3012.02
 60.5  مهندسی و فناوری 17-3012.02
 56  کامپیوتر و الکترونیک 17-3012.02
 51.75  دانش ریاضیات 17-3012.02
 47.5  زبان فارسی 17-3012.02
 45  امور دفتری 17-3012.02
 43.25  معماری و عمران 17-3012.02
 39.5  ارتباطات راه دور 17-3012.02
 35  امنیت و سلامت عمومی 17-3012.02
 30.75  مکانیک 17-3012.02
 30.75  خدمات مشتریان و پرسنل 17-3012.02
 23.75  قانون و امور دولتی 17-3012.02
 23.5  فیزیک 17-3012.02
 22  آموزش و تعلیم 17-3012.02
 21.75  ارتباطات و رسانه 17-3012.02
 20  نظارت و مدیریت 17-3012.02
 18.25  بازاریابی و فروش 17-3012.02
 15.5  حمل و نقل 17-3012.02
 15  تولیدو پردازش 17-3012.02
 13.75  شیمی 17-3012.02
 11.25  جغرافی 17-3012.02
 11  دانش مدیریت منابع انسانی 17-3012.02
 9.5  اقتصاد و حسابداری 17-3012.02
 9.5  روان شناسی 17-3012.02
 9.25  زبانهای خارجی 17-3012.02
 6.75  فلسفه و الهیات 17-3012.02
 هنرهای زیبا 17-3012.02
 5.5  جامعه شناسی و مردم شناسی 17-3012.02
 5.25  تاریخ و باستان شناسی 17-3012.02
 3.75  مشاوره و درمان 17-3012.02
 تولید مواد غذایی 17-3012.02
 0.75  پزشکی و دندانپزشکی 17-3012.02
 0.75  زیست شناسی 17-3012.02
 72  سخن ورزی 17-3012.02
 68.75  گوش دادن فعالانه 17-3012.02
 65.5  فهم مکتوبات 17-3012.02
 62.5  نویسندگی 17-3012.02
 59.5  تفکر انتقادی 17-3012.02
 56.25  حل مسائل پیچیده 17-3012.02
 50  مدیریت زمان 17-3012.02
 50  متقاعدسازی 17-3012.02
 50  درک اجتماعی 17-3012.02
 50  تحلیل عملیات 17-3012.02
 47  داروی و تصمیم سازی 17-3012.02
 47  هماهنگی 17-3012.02
 47  دیده بانی و پایش 17-3012.02
 47  یادگیری فعالانه 17-3012.02
 43.75  تحلیل سیستم ها 17-3012.02
 43.75  مهارت ریاضیات 17-3012.02
 40.5  مهارت مدیریت منابع انسانی 17-3012.02
 40.5  ارزیابی سیستم ها 17-3012.02
 40.5  آموزاندن 17-3012.02
 37.5  مذاکره 17-3012.02
 34.5  راهبردهای فراگیری 17-3012.02
 34.5  جهت دهی به خدمات 17-3012.02
 34.5  آنالیز کنترل کیفیت 17-3012.02
 22  علم روشمند 17-3012.02
 22  نظارت بر عملکرد 17-3012.02
 15.5  انتخاب تجهیزات 17-3012.02
 12.5  عیب یابی 17-3012.02
 12.5  مدیریت منابع مادی 17-3012.02
 12.5  طراحی فنی 17-3012.02
 9.5  مدیریت منابع مالی 17-3012.02
 9.5  برنامه نویسی 17-3012.02
 6.25  عملیات و کنترل 17-3012.02
 نصب 17-3012.02
 تعمیر 17-3012.02
 نگهداری تجهیزات 17-3012.02
 81.25  بیان شفاهی 17-3012.02
 75  درک شفاهی 17-3012.02
 72  درک نوشتاری 17-3012.02
 68.75  بیان نوشتاری 17-3012.02
 68.75  دید نزدیک 17-3012.02
 62.5  بیان واضح 17-3012.02
 59.5  شمّ مسأله یابی 17-3012.02
 59.5  منظم سازی اطلاعات 17-3012.02
 56.25  استدلال استقرایی 17-3012.02
 56.25  استدلال قیاسی یا استنتاجی 17-3012.02
 53.25  تشخیص گفتار 17-3012.02
 50  استدلال ریاضی 17-3012.02
 50  تجسم 17-3012.02
 47  ابتکار 17-3012.02
 47  سیالیت ایده ها 17-3012.02
 47  انعطاف در طبقه بندی 17-3012.02
 47  دقت انتخابی 17-3012.02
 47  انعطاف پذیری در جمع بندی 17-3012.02
 43.75  کارهای محاسباتی (روانی در استفاده از اعداد) 17-3012.02
 40.75  چالاکی انگشتان 17-3012.02
 40.75  ادراک سریع 17-3012.02
 37.5  دیدن فواصل دور 17-3012.02
 37.5  زمان دهی رفت و برگشتی 17-3012.02
 31.25  افتراق رنگ ها 17-3012.02
 28.25  درک عمق 17-3012.02
 25  سرعت جمع بندی 17-3012.02
 22  به خاطر سپاری 17-3012.02
 18.75  ثبات دست و بازو 17-3012.02
 18.75  حساسیت شنوایی 17-3012.02
 18.75  توجه شنیداری 17-3012.02
 6.25  چالاکی دستی 17-3012.02
 6.25  قدرت بالاتنه 17-3012.02
 6.25  جهت یابی فضایی 17-3012.02
 3.25  سرعت مچ و انگشت 17-3012.02
 دقت در کنترل 17-3012.02
 هماهنگی چندعضوی 17-3012.02
 انعطاف پذیری ابعادی 17-3012.02
 قدرت ایستایی 17-3012.02
 تعادل کلی بدن 17-3012.02
 زمان واکنش 17-3012.02
 جهت واکنش 17-3012.02
 کنترل آهنگ حرکت 17-3012.02
 طاقت 17-3012.02
 هماهنگی کلی بدن 17-3012.02
 قدرت پویا 17-3012.02
 سرعت حرکت بازو و پا 17-3012.02
 موضع یابی صداها (یا شناخت موقعیت اصوات) 17-3012.02
 دید در نور شدید 17-3012.02
 دید در شب 17-3012.02
 دید پیرامونی 17-3012.02
 قدرت لحظه ای 17-3012.02
 انعطاف پذیری پویا 17-3012.02
 87.75  تهیه ی پیش نویس، طرح کلی و فهرست ابزارهای فنی، تجهیزات، وقطعات مورد نیاز. 17-3012.02
 87.5  تعامل با کامپیوترها 17-3012.02
 73.75  ارزیابی اطلاعات، جهت سنجش میزان انطباق با معیارها 17-3012.02
 70.75  ایجاد ارتباط با سرپرست، همقطاران یا زیردستان 17-3012.02
 70.5  بروزسازی و به کار گیری دانش مناسب 17-3012.02
 68.75  تفکر خلاق 17-3012.02
 67.5  کسب اطلاعات 17-3012.02
 65.75  ایجاد و حفظ ارتباطات بین پرسنلی 17-3012.02
 64.5  پردازش و فراوری اطلاعات 17-3012.02
 64.25  سازمان دهی، طرح ریزی و اولویت بندی وظایف 17-3012.02
 61.25  تصمیم گیری و حل مسائل 17-3012.02
 58.75  مخابره با اشخاص بیرون از سازمان 17-3012.02
 57.5  تجزیه و تحلیل داده ها یا اطلاعات 17-3012.02
 57.5  زمان بندی وظایف و کارها 17-3012.02
 57.25  ارزیابی و تخمین مشخصات قابل سنجش محصولات، وقایع یا اطلاعات. 17-3012.02
 56  مستندسازی و ثبت اطلاعات 17-3012.02
 55.75  شناسایی اهداف، اقدامات و رویدادها 17-3012.02
 55.25  فرآیندهای پایش و مراقبت 17-3012.02
 52  ترجمه و تفسیر معانی و مفاهیم اطلاعات برای دیگران 17-3012.02
 48  بازرسی و آزمایش تجهیزات، سازه ها یا مواد 17-3012.02
 46.25  هدف گذاری و تدوین راهبردها 17-3012.02
 42.75  هماهنگ سازی کارها و فعالیت های دیگران 17-3012.02
 40.75  انجام فعالیت های اداری 17-3012.02
 36.75  قضاوت درباره کیفیت اشیاء، خدمات یا افراد 17-3012.02
 36.25  مشاوره و راهنمایی دیگران 17-3012.02
 35.75  توسعه و ایجاد تیم ها 17-3012.02
 31.25  راهنمایی، هدایت و انگیزه دادن به زیردستان 17-3012.02
 26.75  کارکردن در ارتباط مستقیم با عموم مردم 17-3012.02
 26.5  انجام فعالیت های جسمی متعارف 17-3012.02
 25.75  مربی گری و کمک به پیشرفت دیگران 17-3012.02
 23.75  حل اختلافات، گفتگو و مذاکره با دیگران 17-3012.02
 23.25  تدریس و تعلیم دیگران 17-3012.02
 22.75  کمک و توجه به دیگران 17-3012.02
 21.5  جابجا کردن یا دستکاری اشیاء 17-3012.02
 18.25  به کار انداختن خودرو، دستگاه های مکانیزه یا تجهیزات 17-3012.02
 17.75  کنترل کردن فرایندها یا ماشین آلات 17-3012.02
 15.25  فروش یا نفوذ در دیگران 17-3012.02
 11  تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی 17-3012.02
 10.75  پایش و کنترل منابع 17-3012.02
 8.5  تأمین و سازماندهی کارکنان واحدها 17-3012.02
 5.75  تعمیر و نگهداری تجهیزات مکانیکی 17-3012.02
 98.75  حضور در محیط های محصور با شرایط محیطی کنترل شده 17-3012.02
 97.75  پست الکترونیکی (ایمیل) 17-3012.02
 94.5  صرف زمان برای نشستن 17-3012.02
 94  تلفن 17-3012.02
 89  مذاکرات رودررو 17-3012.02
 87  سهم فعالیت های سازمان یافته و سازمان نیافته 17-3012.02
 86.5  اهمیت صحیح و دقیق بودن 17-3012.02
 85  استقلال در تصمیم گیری 17-3012.02
 82.5  کار با گروه یا تیم 17-3012.02
 81  ضرب الاجل 17-3012.02
 73.75  تناوب یا تکرار تصمیم گیری 17-3012.02
 69.25  سطح رقابت 17-3012.02
 68.75  تماس با دیگران 17-3012.02
 66.5  نامه نگاری یا یادداشت برداری 17-3012.02
 63.5  ارتباط با مشتریان بیرونی 17-3012.02
 63  تأثیر تصمیم ها بر نتایج کار همکاران یا شرکت 17-3012.02
 60.5  هماهنگ سازی یا رهبری دیگران 17-3012.02
 53.75  فراوانی موقعیتهای اختلاف 17-3012.02
 50.75  اهمیت تکرار وظایف مشابه 17-3012.02
 46.75  صرف زمان برای انجام حرکات تکراری 17-3012.02
 42.75  مسئولیت در برابر سلامتی و بهداشت دیگران 17-3012.02
 42.5  سر و کار با افراد عصبانی، بی­ ادب و ترشرو 17-3012.02
 39.25  مسئولیت در برابر نتایج و خروجی های شغل 17-3012.02
 37.25  مجاورت فیزیکی با افراد 17-3012.02
 35.75  پیامدهای اشتباه یا خطا 17-3012.02
 35.75  میزان خودکار شدن کارها 17-3012.02
 35  صرف زمان برای بکارگرفتن دست ها جهت دستکاری، کنترل یا لمس ابزارها یا کنترل کننده ها 17-3012.02
 27.25  اختلال در حواس یا ایجاد ناراحتی در نتیجه سروصدا و یا امواج مختل کننده دیگر 17-3012.02
 23.5  قرار گرفتن در موقعیتهای خطرساز 17-3012.02
 21  صرف زمان برای خم شدن یا چرخیدن 17-3012.02
 18.5  صرف زمان برای ایستادن 17-3012.02
 17.25  سخنرانی 17-3012.02
 16.25  دماهای بسیار بالا یا پایین 17-3012.02
 13.25  قرار گرفتن در معرض مواد آلوده کننده 17-3012.02
 12.25  حضور در محیط محصور اما در شرایط محیطی غیرکنترل شده 17-3012.02
 12.25  قرارگرفتن در وسیله نقلیه دربسته یا دستگاه های سربسته 17-3012.02
 12  پوشیدن لباس های ایمنی یا حفاظتی متعارف 17-3012.02
 11  حضور در محیط باز و شرایط باز آب و هوایی 17-3012.02
 10.25  قرارگرفتن در معرض اشتعال زاهای خفیف، مواد برنده یا گزنده و یا موادی که باعث ایجاد خارش می شوند. 17-3012.02
 10.25  آهنگ تعیین کننده انجام فعالیت ها که از طریق سرعت وسایل و تجهیزات کنترل می شود 17-3012.02
 صرف زمان برای راه رفتن یا دویدن 17-3012.02
 حضور در مکان های مرتفع 17-3012.02
 6.25  حضور در محیط باز اما زیر سقف 17-3012.02
 4.5  فضای کاری تنگ و باریک و وضعیت آشفته 17-3012.02
 4.5  صرف زمان برای زانوزدن، دولا شدن، خم شدن یا خزیدن 17-3012.02
 قرار گرفتن در نور شدید یا ناکافی 17-3012.02
 3.25  قرار گرفتن در معرض وسایل خطرساز 17-3012.02
 صرف زمان برای بالارفتن از نردبان، داربست یا دکل 17-3012.02
 2.75  پوشیدن وسایل ایمنی و محافظتی خاص 17-3012.02
 2.25  قرارگرفتن در معرض عوامل بیماری زا یا سرایت بیماری 17-3012.02
 0.25  سر و کار داشتن با افراد خشن 17-3012.02
 قرار داشتن در خودرو یا وسیله سرباز 17-3012.02
 صرف زمان جهت حفظ یا بازیابی تعادل 17-3012.02
 قرار گرفتن تمام بدن در معرض ارتعاش 17-3012.02
 قرار گرفتن در معرض رادیواکتیو 17-3012.02
 83.3333  واقع گرایی 17-3012.02
 61.1667  متعارف 17-3012.02
 61.1667  پژوهشگرانه 17-3012.02
 38.8333  هنری 17-3012.02
 16.6667  تجاری 17-3012.02
 5.5  اجتماعی 17-3012.02
 95  صداقت و درستکاری 17-3012.02
 93.75  توجه به جزئیات 17-3012.02
 87.75  همکاری 17-3012.02
 80  قابل اعتماد بودن 17-3012.02
 76.25  دغدغه خاطر برای دیگران 17-3012.02
 70.75  رهبری 17-3012.02
 70.5  استقلال 17-3012.02
 61.75  سازگاری/انعطاف پذیری 17-3012.02
 60.75  ابتکار و نوآوری 17-3012.02
 60.75  نوآوری 17-3012.02
 60.25  تحمل استرس و فشار 17-3012.02
 59.25  تفکر تحلیلی 17-3012.02
 55.75  جهت گیری اجتماعی 17-3012.02
 55.25  موفقیت/تلاش 17-3012.02
 51  کنترل شخصی 17-3012.02
 46  ایستادگی (مقاومت) 17-3012.02
 72.1667  پشتیبانی 17-3012.02
 66.6667  استقلال (به عنوان ارزش) 17-3012.02
 66.6667  ارتباطات 17-3012.02
 52.8333  شرایط کاری 17-3012.02
 50  شناخت 17-3012.02
 50  موفقیت 17-3012.02
 

ارسال نظرات :