عنوان توصیفگر : عنوان شغل: دستیار مهندس صنایع

توضیحات توصیفگر :

کد شغل در اونت : 17-3026.00

به کار بستن اصول و نظریه های مهندسی در حل مسائل مربوط به طرح ها و ترکیب بندیهای صنعتی یا محصولات صنعتی است. معمولا تکنسین این فعالیت ها را با راهنمایی و هدایت پرسنل مهندسی انجام می دهد. ممکن است بخشی از فعالیت تکنسین های صنایع شامل انجام مطالعات مرتبط با زمان یا حرکت در عملیات کارگران در صنایع مختلف باشد که اهدافی چون ایجاد آهنگ استاندارد تولید یا بهبود کارآیی را پیگیری می کنند. چند نمونه از عناوین شغلی این حوزه عبارتند از: مهندس پروژه، تکنسین مهندسی، تکنسین مهندسی صنعتی، مهندس روشها، تکنسین تولید، کارکنان ستادی تولید، کارشناس و تحلیلگر مهندسی صنعتی، تحلیلگر روشها و مستندسازی فرآیندها، مهندس فرآیندها و مهندس کارخانه

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 84.75  کامپیوتر و الکترونیک 17-3026.00
 82.5  تولیدو پردازش 17-3026.00
 78.75  مهندسی و فناوری 17-3026.00
 76.75  مکانیک 17-3026.00
 73.25  خدمات مشتریان و پرسنل 17-3026.00
 71.5  زبان فارسی 17-3026.00
 68  طراحی 17-3026.00
 62  دانش ریاضیات 17-3026.00
 61.25  آموزش و تعلیم 17-3026.00
 57.5  نظارت و مدیریت 17-3026.00
 52.75  امور دفتری 17-3026.00
 49.75  فیزیک 17-3026.00
 47.5  شیمی 17-3026.00
 42.75  ارتباطات و رسانه 17-3026.00
 37.5  امنیت و سلامت عمومی 17-3026.00
 36.75  دانش مدیریت منابع انسانی 17-3026.00
 35.25  ارتباطات راه دور 17-3026.00
 33.25  بازاریابی و فروش 17-3026.00
 29.25  معماری و عمران 17-3026.00
 27.75  حمل و نقل 17-3026.00
 26.25  اقتصاد و حسابداری 17-3026.00
 16.75  قانون و امور دولتی 17-3026.00
 16  زبانهای خارجی 17-3026.00
 15.5  روان شناسی 17-3026.00
 11.5  تولید مواد غذایی 17-3026.00
 زیست شناسی 17-3026.00
 8.25  جامعه شناسی و مردم شناسی 17-3026.00
 6.75  جغرافی 17-3026.00
 4.25  پزشکی و دندانپزشکی 17-3026.00
 3.5  فلسفه و الهیات 17-3026.00
 مشاوره و درمان 17-3026.00
 0.5  هنرهای زیبا 17-3026.00
 0.5  تاریخ و باستان شناسی 17-3026.00
 68.75  حل مسائل پیچیده 17-3026.00
 68.75  فهم مکتوبات 17-3026.00
 68.75  تفکر انتقادی 17-3026.00
 68.75  دیده بانی و پایش 17-3026.00
 65.5  گوش دادن فعالانه 17-3026.00
 62.5  تحلیل سیستم ها 17-3026.00
 59.5  سخن ورزی 17-3026.00
 59.5  ارزیابی سیستم ها 17-3026.00
 56.25  داروی و تصمیم سازی 17-3026.00
 56.25  نویسندگی 17-3026.00
 53  مدیریت زمان 17-3026.00
 53  مهارت ریاضیات 17-3026.00
 53  تحلیل عملیات 17-3026.00
 50  درک اجتماعی 17-3026.00
 50  یادگیری فعالانه 17-3026.00
 50  علم روشمند 17-3026.00
 50  نظارت بر عملکرد 17-3026.00
 50  طراحی فنی 17-3026.00
 47  هماهنگی 17-3026.00
 47  متقاعدسازی 17-3026.00
 43.75  آموزاندن 17-3026.00
 43.75  مذاکره 17-3026.00
 43.75  جهت دهی به خدمات 17-3026.00
 40.5  آنالیز کنترل کیفیت 17-3026.00
 37.5  راهبردهای فراگیری 17-3026.00
 37.5  مهارت مدیریت منابع انسانی 17-3026.00
 28  عیب یابی 17-3026.00
 28  عملیات و کنترل 17-3026.00
 25  مدیریت منابع مادی 17-3026.00
 25  برنامه نویسی 17-3026.00
 18.75  مدیریت منابع مالی 17-3026.00
 12.5  انتخاب تجهیزات 17-3026.00
 نگهداری تجهیزات 17-3026.00
 72  استدلال استقرایی 17-3026.00
 72  استدلال قیاسی یا استنتاجی 17-3026.00
 68.75  درک شفاهی 17-3026.00
 68.75  شمّ مسأله یابی 17-3026.00
 68.75  دید نزدیک 17-3026.00
 62.5  بیان شفاهی 17-3026.00
 62.5  درک نوشتاری 17-3026.00
 62.5  منظم سازی اطلاعات 17-3026.00
 59.5  بیان نوشتاری 17-3026.00
 59.5  انعطاف در طبقه بندی 17-3026.00
 59.5  تجسم 17-3026.00
 59.5  دقت انتخابی 17-3026.00
 56.25  تشخیص گفتار 17-3026.00
 56.25  بیان واضح 17-3026.00
 56.25  استدلال ریاضی 17-3026.00
 53  کارهای محاسباتی (روانی در استفاده از اعداد) 17-3026.00
 53  ابتکار 17-3026.00
 53  دیدن فواصل دور 17-3026.00
 53  انعطاف پذیری در جمع بندی 17-3026.00
 50  سیالیت ایده ها 17-3026.00
 50  ادراک سریع 17-3026.00
 40.5  افتراق رنگ ها 17-3026.00
 40.5  سرعت جمع بندی 17-3026.00
 40.5  به خاطر سپاری 17-3026.00
 40.5  زمان دهی رفت و برگشتی 17-3026.00
 37.5  توجه شنیداری 17-3026.00
 31.25  چالاکی انگشتان 17-3026.00
 28  ثبات دست و بازو 17-3026.00
 28  دقت در کنترل 17-3026.00
 28  حساسیت شنوایی 17-3026.00
 25  هماهنگی چندعضوی 17-3026.00
 25  چالاکی دستی 17-3026.00
 25  زمان واکنش 17-3026.00
 25  سرعت مچ و انگشت 17-3026.00
 22  قدرت بالاتنه 17-3026.00
 22  درک عمق 17-3026.00
 22  جهت واکنش 17-3026.00
 22  کنترل آهنگ حرکت 17-3026.00
 22  طاقت 17-3026.00
 22  سرعت حرکت بازو و پا 17-3026.00
 9.5  هماهنگی کلی بدن 17-3026.00
 6.25  جهت یابی فضایی 17-3026.00
 موضع یابی صداها (یا شناخت موقعیت اصوات) 17-3026.00
 90.25  تعامل با کامپیوترها 17-3026.00
 85.5  شناسایی اهداف، اقدامات و رویدادها 17-3026.00
 84  کسب اطلاعات 17-3026.00
 82.5  ایجاد ارتباط با سرپرست، همقطاران یا زیردستان 17-3026.00
 81.25  تصمیم گیری و حل مسائل 17-3026.00
 80.25  تهیه ی پیش نویس، طرح کلی و فهرست ابزارهای فنی، تجهیزات، وقطعات مورد نیاز. 17-3026.00
 78  ارزیابی اطلاعات، جهت سنجش میزان انطباق با معیارها 17-3026.00
 74.25  بروزسازی و به کار گیری دانش مناسب 17-3026.00
 73.75  تفکر خلاق 17-3026.00
 73.75  تجزیه و تحلیل داده ها یا اطلاعات 17-3026.00
 73.5  سازمان دهی، طرح ریزی و اولویت بندی وظایف 17-3026.00
 73  پردازش و فراوری اطلاعات 17-3026.00
 72  مستندسازی و ثبت اطلاعات 17-3026.00
 71.5  کنترل کردن فرایندها یا ماشین آلات 17-3026.00
 69.25  هدف گذاری و تدوین راهبردها 17-3026.00
 68  زمان بندی وظایف و کارها 17-3026.00
 67  فرآیندهای پایش و مراقبت 17-3026.00
 66.75  ایجاد و حفظ ارتباطات بین پرسنلی 17-3026.00
 65.25  بازرسی و آزمایش تجهیزات، سازه ها یا مواد 17-3026.00
 64.5  ترجمه و تفسیر معانی و مفاهیم اطلاعات برای دیگران 17-3026.00
 60.75  قضاوت درباره کیفیت اشیاء، خدمات یا افراد 17-3026.00
 58  ارزیابی و تخمین مشخصات قابل سنجش محصولات، وقایع یا اطلاعات. 17-3026.00
 52.25  حل اختلافات، گفتگو و مذاکره با دیگران 17-3026.00
 52  توسعه و ایجاد تیم ها 17-3026.00
 51.75  مخابره با اشخاص بیرون از سازمان 17-3026.00
 49.5  هماهنگ سازی کارها و فعالیت های دیگران 17-3026.00
 47.25  پایش و کنترل منابع 17-3026.00
 46.5  کمک و توجه به دیگران 17-3026.00
 46.25  تدریس و تعلیم دیگران 17-3026.00
 41  فروش یا نفوذ در دیگران 17-3026.00
 40.25  انجام فعالیت های اداری 17-3026.00
 40.25  مشاوره و راهنمایی دیگران 17-3026.00
 37.5  مربی گری و کمک به پیشرفت دیگران 17-3026.00
 35.75  انجام فعالیت های جسمی متعارف 17-3026.00
 32.5  جابجا کردن یا دستکاری اشیاء 17-3026.00
 29.5  تعمیر و نگهداری تجهیزات مکانیکی 17-3026.00
 29.25  راهنمایی، هدایت و انگیزه دادن به زیردستان 17-3026.00
 26.25  تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی 17-3026.00
 22.25  به کار انداختن خودرو، دستگاه های مکانیزه یا تجهیزات 17-3026.00
 7.75  تأمین و سازماندهی کارکنان واحدها 17-3026.00
 6.25  کارکردن در ارتباط مستقیم با عموم مردم 17-3026.00
 100  پست الکترونیکی (ایمیل) 17-3026.00
 98.75  مذاکرات رودررو 17-3026.00
 96.25  تلفن 17-3026.00
 93.25  پوشیدن لباس های ایمنی یا حفاظتی متعارف 17-3026.00
 88.75  کار با گروه یا تیم 17-3026.00
 87.75  حضور در محیط های محصور با شرایط محیطی کنترل شده 17-3026.00
 86.25  سهم فعالیت های سازمان یافته و سازمان نیافته 17-3026.00
 85.75  مسئولیت در برابر نتایج و خروجی های شغل 17-3026.00
 84.75  تماس با دیگران 17-3026.00
 83  استقلال در تصمیم گیری 17-3026.00
 80  هماهنگ سازی یا رهبری دیگران 17-3026.00
 76  اهمیت صحیح و دقیق بودن 17-3026.00
 74.25  اختلال در حواس یا ایجاد ناراحتی در نتیجه سروصدا و یا امواج مختل کننده دیگر 17-3026.00
 73  مسئولیت در برابر سلامتی و بهداشت دیگران 17-3026.00
 72  صرف زمان برای نشستن 17-3026.00
 67.75  تأثیر تصمیم ها بر نتایج کار همکاران یا شرکت 17-3026.00
 67.75  نامه نگاری یا یادداشت برداری 17-3026.00
 66.75  تناوب یا تکرار تصمیم گیری 17-3026.00
 66.5  ضرب الاجل 17-3026.00
 64.5  اهمیت تکرار وظایف مشابه 17-3026.00
 61.75  فراوانی موقعیتهای اختلاف 17-3026.00
 60  ارتباط با مشتریان بیرونی 17-3026.00
 54.75  مجاورت فیزیکی با افراد 17-3026.00
 47  سطح رقابت 17-3026.00
 46.25  قرار گرفتن در معرض وسایل خطرساز 17-3026.00
 46.25  سخنرانی 17-3026.00
 43.75  حضور در محیط محصور اما در شرایط محیطی غیرکنترل شده 17-3026.00
 42.75  سر و کار با افراد عصبانی، بی­ ادب و ترشرو 17-3026.00
 40  صرف زمان برای ایستادن 17-3026.00
 34.75  قرار گرفتن در معرض مواد آلوده کننده 17-3026.00
 33.5  آهنگ تعیین کننده انجام فعالیت ها که از طریق سرعت وسایل و تجهیزات کنترل می شود 17-3026.00
 30.75  صرف زمان برای بکارگرفتن دست ها جهت دستکاری، کنترل یا لمس ابزارها یا کنترل کننده ها 17-3026.00
 30.25  میزان خودکار شدن کارها 17-3026.00
 28.5  دماهای بسیار بالا یا پایین 17-3026.00
 27.75  پیامدهای اشتباه یا خطا 17-3026.00
 26  صرف زمان برای راه رفتن یا دویدن 17-3026.00
 24.75  صرف زمان برای انجام حرکات تکراری 17-3026.00
 21.5  قرار گرفتن در موقعیتهای خطرساز 17-3026.00
 18  قرار گرفتن تمام بدن در معرض ارتعاش 17-3026.00
 15  قرارگرفتن در معرض اشتعال زاهای خفیف، مواد برنده یا گزنده و یا موادی که باعث ایجاد خارش می شوند. 17-3026.00
 14  حضور در محیط باز اما زیر سقف 17-3026.00
 12.5  قرارگرفتن در وسیله نقلیه دربسته یا دستگاه های سربسته 17-3026.00
 11.75  صرف زمان برای زانوزدن، دولا شدن، خم شدن یا خزیدن 17-3026.00
 8.5  صرف زمان برای خم شدن یا چرخیدن 17-3026.00
 7.25  صرف زمان جهت حفظ یا بازیابی تعادل 17-3026.00
 7.25  سر و کار داشتن با افراد خشن 17-3026.00
 6.5  فضای کاری تنگ و باریک و وضعیت آشفته 17-3026.00
 5.5  صرف زمان برای بالارفتن از نردبان، داربست یا دکل 17-3026.00
 قرار گرفتن در نور شدید یا ناکافی 17-3026.00
 پوشیدن وسایل ایمنی و محافظتی خاص 17-3026.00
 3.75  حضور در محیط باز و شرایط باز آب و هوایی 17-3026.00
 3.75  حضور در مکان های مرتفع 17-3026.00
 0.75  قرارگرفتن در معرض عوامل بیماری زا یا سرایت بیماری 17-3026.00
 0.5  قرار داشتن در خودرو یا وسیله سرباز 17-3026.00
 88.8333  پژوهشگرانه 17-3026.00
 66.6667  متعارف 17-3026.00
 66.6667  واقع گرایی 17-3026.00
 38.8333  تجاری 17-3026.00
 11.1667  هنری 17-3026.00
 5.5  اجتماعی 17-3026.00
 92.5  قابل اعتماد بودن 17-3026.00
 91.75  توجه به جزئیات 17-3026.00
 87.25  ایستادگی (مقاومت) 17-3026.00
 87  صداقت و درستکاری 17-3026.00
 84.5  تحمل استرس و فشار 17-3026.00
 83.75  تفکر تحلیلی 17-3026.00
 82.5  سازگاری/انعطاف پذیری 17-3026.00
 82.25  ابتکار و نوآوری 17-3026.00
 79.75  استقلال 17-3026.00
 79.5  رهبری 17-3026.00
 77.75  همکاری 17-3026.00
 77.25  کنترل شخصی 17-3026.00
 76.75  نوآوری 17-3026.00
 71.75  موفقیت/تلاش 17-3026.00
 70  دغدغه خاطر برای دیگران 17-3026.00
 47  جهت گیری اجتماعی 17-3026.00
 72.1667  پشتیبانی 17-3026.00
 61.1667  موفقیت 17-3026.00
 55.5  استقلال (به عنوان ارزش) 17-3026.00
 52.8333  شرایط کاری 17-3026.00
 50  شناخت 17-3026.00
 50  ارتباطات 17-3026.00
 

ارسال نظرات :