عنوان توصیفگر : عنوان شغل: دندانپزشک، عمومی

توضیحات توصیفگر :

کد شغل در اونت : 29-1021.00

تشخیص و درمان بیماری ها، صدمات، و رشد ناهنجار و بد شکل دندان ها و لثه و اجزای مرتبط دهان. معالجه بیماری های اعصاب، توده ها، و سایر بافت های دندانی تاثیرگذار در حیات دندان.

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
  100  پزشکی و دندانپزشکی 29-1021.00
  86  خدمات مشتریان و پرسنل 29-1021.00
  75.5  زیست شناسی 29-1021.00
  72.5  روان شناسی 29-1021.00
  71  نظارت و مدیریت 29-1021.00
  64.5  زبان فارسی 29-1021.00
  61.5  شیمی 29-1021.00
  60  اقتصاد و حسابداری 29-1021.00
  57.75  طراحی 29-1021.00
  55  دانش مدیریت منابع انسانی 29-1021.00
  50.25  آموزش و تعلیم 29-1021.00
  49.75  مهندسی و فناوری 29-1021.00
  47  بازاریابی و فروش 29-1021.00
  45.25  دانش ریاضیات 29-1021.00
  43.25  قانون و امور دولتی 29-1021.00
  40.25  تولیدو پردازش 29-1021.00
  40  کامپیوتر و الکترونیک 29-1021.00
  37.75  ارتباطات و رسانه 29-1021.00
  33.5  امنیت و سلامت عمومی 29-1021.00
  30.75  مکانیک 29-1021.00
  30.75  مشاوره و درمان 29-1021.00
  30  امور دفتری 29-1021.00
  28  فیزیک 29-1021.00
  23.25  جامعه شناسی و مردم شناسی 29-1021.00
  22  هنرهای زیبا 29-1021.00
  20  زبانهای خارجی 29-1021.00
  12.5  ارتباطات راه دور 29-1021.00
  8.5  فلسفه و الهیات 29-1021.00
  5.5  جغرافی 29-1021.00
  4.5  حمل و نقل 29-1021.00
  معماری و عمران 29-1021.00
  1.25  تولید مواد غذایی 29-1021.00
  0.75  تاریخ و باستان شناسی 29-1021.00
  84.5  تفکر انتقادی 29-1021.00
  78  داروی و تصمیم سازی 29-1021.00
  75  گوش دادن فعالانه 29-1021.00
  75  دیده بانی و پایش 29-1021.00
  72  سخن ورزی 29-1021.00
  72  درک اجتماعی 29-1021.00
  68.75  حل مسائل پیچیده 29-1021.00
  68.75  هماهنگی 29-1021.00
  68.75  مدیریت زمان 29-1021.00
  68.75  جهت دهی به خدمات 29-1021.00
  65.5  فهم مکتوبات 29-1021.00
  65.5  متقاعدسازی 29-1021.00
  65.5  یادگیری فعالانه 29-1021.00
  65.5  علم روشمند 29-1021.00
  62.5  مهارت مدیریت منابع انسانی 29-1021.00
  56.25  راهبردهای فراگیری 29-1021.00
  53  آموزاندن 29-1021.00
  53  نویسندگی 29-1021.00
  50  مدیریت منابع مالی 29-1021.00
  50  مذاکره 29-1021.00
  50  مدیریت منابع مادی 29-1021.00
  50  عملیات و کنترل 29-1021.00
  43.75  تحلیل سیستم ها 29-1021.00
  43.75  مهارت ریاضیات 29-1021.00
  43.75  آنالیز کنترل کیفیت 29-1021.00
  40.5  ارزیابی سیستم ها 29-1021.00
  37.5  نظارت بر عملکرد 29-1021.00
  34.5  تحلیل عملیات 29-1021.00
  31.25  انتخاب تجهیزات 29-1021.00
  22  طراحی فنی 29-1021.00
  15.5  عیب یابی 29-1021.00
  9.5  نگهداری تجهیزات 29-1021.00
  9.5  نصب 29-1021.00
  9.5  برنامه نویسی 29-1021.00
  تعمیر 29-1021.00
  84.5  استدلال استقرایی 29-1021.00
  84.5  استدلال قیاسی یا استنتاجی 29-1021.00
  84.5  دقت در کنترل 29-1021.00
  84.5  دید نزدیک 29-1021.00
  84.5  چالاکی انگشتان 29-1021.00
  81.25  شمّ مسأله یابی 29-1021.00
  81.25  ثبات دست و بازو 29-1021.00
  78  درک شفاهی 29-1021.00
  75  بیان شفاهی 29-1021.00
  75  دقت انتخابی 29-1021.00
  72  تشخیص گفتار 29-1021.00
  72  بیان واضح 29-1021.00
  72  منظم سازی اطلاعات 29-1021.00
  72  چالاکی دستی 29-1021.00
  68.75  انعطاف در طبقه بندی 29-1021.00
  62.5  درک نوشتاری 29-1021.00
  62.5  هماهنگی چندعضوی 29-1021.00
  62.5  انعطاف پذیری در جمع بندی 29-1021.00
  59.5  ادراک سریع 29-1021.00
  56.25  بیان نوشتاری 29-1021.00
  56.25  ابتکار 29-1021.00
  56.25  افتراق رنگ ها 29-1021.00
  56.25  درک عمق 29-1021.00
  53  استدلال ریاضی 29-1021.00
  53  سیالیت ایده ها 29-1021.00
  53  تجسم 29-1021.00
  53  سرعت جمع بندی 29-1021.00
  50  انعطاف پذیری ابعادی 29-1021.00
  47  کارهای محاسباتی (روانی در استفاده از اعداد) 29-1021.00
  47  زمان دهی رفت و برگشتی 29-1021.00
  47  توجه شنیداری 29-1021.00
  43.75  حساسیت شنوایی 29-1021.00
  43.75  زمان واکنش 29-1021.00
  43.75  جهت واکنش 29-1021.00
  43.75  سرعت مچ و انگشت 29-1021.00
  40.5  دیدن فواصل دور 29-1021.00
  40.5  به خاطر سپاری 29-1021.00
  34.5  قدرت بالاتنه 29-1021.00
  31.25  کنترل آهنگ حرکت 29-1021.00
  28  قدرت ایستایی 29-1021.00
  28  طاقت 29-1021.00
  28  قدرت پویا 29-1021.00
  22  جهت یابی فضایی 29-1021.00
  15.5  تعادل کلی بدن 29-1021.00
  15.5  هماهنگی کلی بدن 29-1021.00
  6.25  دید در نور شدید 29-1021.00
  6.25  دید در شب 29-1021.00
  6.25  انعطاف پذیری پویا 29-1021.00
  سرعت حرکت بازو و پا 29-1021.00
  موضع یابی صداها (یا شناخت موقعیت اصوات) 29-1021.00
  دید پیرامونی 29-1021.00
  قدرت لحظه ای 29-1021.00
  92.75  تصمیم گیری و حل مسائل 29-1021.00
  88.75  بروزسازی و به کار گیری دانش مناسب 29-1021.00
  88  مستندسازی و ثبت اطلاعات 29-1021.00
  85.25  کارکردن در ارتباط مستقیم با عموم مردم 29-1021.00
  83.5  کمک و توجه به دیگران 29-1021.00
  81.75  شناسایی اهداف، اقدامات و رویدادها 29-1021.00
  78.75  ایجاد و حفظ ارتباطات بین پرسنلی 29-1021.00
  78  قضاوت درباره کیفیت اشیاء، خدمات یا افراد 29-1021.00
  76.5  تجزیه و تحلیل داده ها یا اطلاعات 29-1021.00
  74.75  راهنمایی، هدایت و انگیزه دادن به زیردستان 29-1021.00
  74.5  توسعه و ایجاد تیم ها 29-1021.00
  73.5  پردازش و فراوری اطلاعات 29-1021.00
  72.5  کسب اطلاعات 29-1021.00
  71.5  هماهنگ سازی کارها و فعالیت های دیگران 29-1021.00
  71.25  ارزیابی اطلاعات، جهت سنجش میزان انطباق با معیارها 29-1021.00
  71  تفکر خلاق 29-1021.00
  71  کنترل کردن فرایندها یا ماشین آلات 29-1021.00
  69.75  ارزیابی و تخمین مشخصات قابل سنجش محصولات، وقایع یا اطلاعات. 29-1021.00
  68.25  فرآیندهای پایش و مراقبت 29-1021.00
  68  ایجاد ارتباط با سرپرست، همقطاران یا زیردستان 29-1021.00
  67.25  فروش یا نفوذ در دیگران 29-1021.00
  65.75  تعامل با کامپیوترها 29-1021.00
  65  سازمان دهی، طرح ریزی و اولویت بندی وظایف 29-1021.00
  64.75  تدریس و تعلیم دیگران 29-1021.00
  63.5  پایش و کنترل منابع 29-1021.00
  63  تأمین و سازماندهی کارکنان واحدها 29-1021.00
  61.5  زمان بندی وظایف و کارها 29-1021.00
  60.75  جابجا کردن یا دستکاری اشیاء 29-1021.00
  60.75  مربی گری و کمک به پیشرفت دیگران 29-1021.00
  57.75  بازرسی و آزمایش تجهیزات، سازه ها یا مواد 29-1021.00
  57.25  هدف گذاری و تدوین راهبردها 29-1021.00
  54.25  ترجمه و تفسیر معانی و مفاهیم اطلاعات برای دیگران 29-1021.00
  53.5  مخابره با اشخاص بیرون از سازمان 29-1021.00
  53.25  انجام فعالیت های اداری 29-1021.00
  48.5  مشاوره و راهنمایی دیگران 29-1021.00
  48  حل اختلافات، گفتگو و مذاکره با دیگران 29-1021.00
  47  انجام فعالیت های جسمی متعارف 29-1021.00
  36  تعمیر و نگهداری تجهیزات مکانیکی 29-1021.00
  28.75  تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی 29-1021.00
  25.25  تهیه ی پیش نویس، طرح کلی و فهرست ابزارهای فنی، تجهیزات، وقطعات مورد نیاز. 29-1021.00
  21  به کار انداختن خودرو، دستگاه های مکانیزه یا تجهیزات 29-1021.00
  100  پوشیدن لباس های ایمنی یا حفاظتی متعارف 29-1021.00
  100  تماس با دیگران 29-1021.00
  99.75  تناوب یا تکرار تصمیم گیری 29-1021.00
  99.5  استقلال در تصمیم گیری 29-1021.00
  99  صرف زمان برای بکارگرفتن دست ها جهت دستکاری، کنترل یا لمس ابزارها یا کنترل کننده ها 29-1021.00
  96.75  مجاورت فیزیکی با افراد 29-1021.00
  95.5  تأثیر تصمیم ها بر نتایج کار همکاران یا شرکت 29-1021.00
  95.25  مسئولیت در برابر سلامتی و بهداشت دیگران 29-1021.00
  94.25  اهمیت صحیح و دقیق بودن 29-1021.00
  94.25  کار با گروه یا تیم 29-1021.00
  93.5  سهم فعالیت های سازمان یافته و سازمان نیافته 29-1021.00
  90.5  مذاکرات رودررو 29-1021.00
  89.75  مسئولیت در برابر نتایج و خروجی های شغل 29-1021.00
  89.75  صرف زمان برای نشستن 29-1021.00
  87.75  هماهنگ سازی یا رهبری دیگران 29-1021.00
  86.75  ارتباط با مشتریان بیرونی 29-1021.00
  84.25  تلفن 29-1021.00
  84.25  قرارگرفتن در معرض عوامل بیماری زا یا سرایت بیماری 29-1021.00
  78  ضرب الاجل 29-1021.00
  73.25  حضور در محیط های محصور با شرایط محیطی کنترل شده 29-1021.00
  71.5  پیامدهای اشتباه یا خطا 29-1021.00
  70.75  صرف زمان برای انجام حرکات تکراری 29-1021.00
  68  نامه نگاری یا یادداشت برداری 29-1021.00
  65.5  صرف زمان برای خم شدن یا چرخیدن 29-1021.00
  65  اختلال در حواس یا ایجاد ناراحتی در نتیجه سروصدا و یا امواج مختل کننده دیگر 29-1021.00
  63.25  پست الکترونیکی (ایمیل) 29-1021.00
  63  قرار گرفتن در معرض مواد آلوده کننده 29-1021.00
  61.75  اهمیت تکرار وظایف مشابه 29-1021.00
  58.25  سطح رقابت 29-1021.00
  56  سر و کار با افراد عصبانی، بی­ ادب و ترشرو 29-1021.00
  54.5  فراوانی موقعیتهای اختلاف 29-1021.00
  46.5  قرار گرفتن در معرض رادیواکتیو 29-1021.00
  40.75  فضای کاری تنگ و باریک و وضعیت آشفته 29-1021.00
  28.5  قرار گرفتن در موقعیتهای خطرساز 29-1021.00
  28.5  میزان خودکار شدن کارها 29-1021.00
  27.5  قرارگرفتن در معرض اشتعال زاهای خفیف، مواد برنده یا گزنده و یا موادی که باعث ایجاد خارش می شوند. 29-1021.00
  27.25  صرف زمان برای ایستادن 29-1021.00
  18  پوشیدن وسایل ایمنی و محافظتی خاص 29-1021.00
  16.5  سخنرانی 29-1021.00
  15  صرف زمان برای راه رفتن یا دویدن 29-1021.00
  13.25  صرف زمان جهت حفظ یا بازیابی تعادل 29-1021.00
  7.75  سر و کار داشتن با افراد خشن 29-1021.00
  قرار گرفتن در نور شدید یا ناکافی 29-1021.00
  6.5  قرار گرفتن در معرض وسایل خطرساز 29-1021.00
  0.5  آهنگ تعیین کننده انجام فعالیت ها که از طریق سرعت وسایل و تجهیزات کنترل می شود 29-1021.00
  0.5  صرف زمان برای زانوزدن، دولا شدن، خم شدن یا خزیدن 29-1021.00
  حضور در محیط محصور اما در شرایط محیطی غیرکنترل شده 29-1021.00
  حضور در محیط باز و شرایط باز آب و هوایی 29-1021.00
  قرارگرفتن در وسیله نقلیه دربسته یا دستگاه های سربسته 29-1021.00
  دماهای بسیار بالا یا پایین 29-1021.00
  حضور در مکان های مرتفع 29-1021.00
  حضور در محیط باز اما زیر سقف 29-1021.00
  قرار داشتن در خودرو یا وسیله سرباز 29-1021.00
  صرف زمان برای بالارفتن از نردبان، داربست یا دکل 29-1021.00
  قرار گرفتن تمام بدن در معرض ارتعاش 29-1021.00
  100  پژوهشگرانه 29-1021.00
  72.1667  واقع گرایی 29-1021.00
  50  اجتماعی 29-1021.00
  33.3333  متعارف 29-1021.00
  22.1667  تجاری 29-1021.00
  11.1667  هنری 29-1021.00
  99.5  صداقت و درستکاری 29-1021.00
  99.25  توجه به جزئیات 29-1021.00
  93  قابل اعتماد بودن 29-1021.00
  92.75  دغدغه خاطر برای دیگران 29-1021.00
  88  موفقیت/تلاش 29-1021.00
  87.75  همکاری 29-1021.00
  87.5  ایستادگی (مقاومت) 29-1021.00
  86  رهبری 29-1021.00
  85  تحمل استرس و فشار 29-1021.00
  84.25  کنترل شخصی 29-1021.00
  81.5  استقلال 29-1021.00
  79  ابتکار و نوآوری 29-1021.00
  76  جهت گیری اجتماعی 29-1021.00
  73.5  تفکر تحلیلی 29-1021.00
  68.75  سازگاری/انعطاف پذیری 29-1021.00
  59.75  نوآوری 29-1021.00
  94.5  استقلال (به عنوان ارزش) 29-1021.00
  83.3333  موفقیت 29-1021.00
  83.3333  ارتباطات 29-1021.00
  80.5  شرایط کاری 29-1021.00
  77.8333  شناخت 29-1021.00
  38.8333  پشتیبانی 29-1021.00
 

ارسال نظرات :