عنوان توصیفگر : عنوان شغل: آرایشگر و متخصص زیبایی

توضیحات توصیفگر :

کد شغل در اونت : 39-5012.00

ارایه خدمات زیبایی، مانند شست و شو، کوتاه کردن، رنگ زدن، و حالت دادن به مو، و ماساژ دادن و رسیدگی به پوست سر. آرایش صورت و گریم، گذاشتن کلاه گیس، برداشتن مو، و ارایه خدمات مراقبتی پوست و ناخن.

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 62.5  خدمات مشتریان و پرسنل 39-5012.00
 54.5  زبان فارسی 39-5012.00
 52.25  شیمی 39-5012.00
 48.5  نظارت و مدیریت 39-5012.00
 47.75  آموزش و تعلیم 39-5012.00
 43.75  بازاریابی و فروش 39-5012.00
 34.25  دانش ریاضیات 39-5012.00
 28.25  روان شناسی 39-5012.00
 22.5  ارتباطات و رسانه 39-5012.00
 21.5  قانون و امور دولتی 39-5012.00
 20.75  امنیت و سلامت عمومی 39-5012.00
 20.5  امور دفتری 39-5012.00
 19.25  دانش مدیریت منابع انسانی 39-5012.00
 17.5  اقتصاد و حسابداری 39-5012.00
 17  زیست شناسی 39-5012.00
 15.5  ارتباطات راه دور 39-5012.00
 15.25  تولیدو پردازش 39-5012.00
 14.5  فیزیک 39-5012.00
 12.5  مشاوره و درمان 39-5012.00
 10.75  طراحی 39-5012.00
 10.25  فلسفه و الهیات 39-5012.00
 8.25  کامپیوتر و الکترونیک 39-5012.00
 7.75  مهندسی و فناوری 39-5012.00
 7.25  پزشکی و دندانپزشکی 39-5012.00
 مکانیک 39-5012.00
 5.5  تاریخ و باستان شناسی 39-5012.00
 4.75  جامعه شناسی و مردم شناسی 39-5012.00
 4.5  حمل و نقل 39-5012.00
 2.5  زبانهای خارجی 39-5012.00
 0.75  هنرهای زیبا 39-5012.00
 معماری و عمران 39-5012.00
 تولید مواد غذایی 39-5012.00
 جغرافی 39-5012.00
 72  گوش دادن فعالانه 39-5012.00
 65.5  جهت دهی به خدمات 39-5012.00
 62.5  سخن ورزی 39-5012.00
 62.5  تفکر انتقادی 39-5012.00
 59.5  داروی و تصمیم سازی 39-5012.00
 59.5  درک اجتماعی 39-5012.00
 59.5  یادگیری فعالانه 39-5012.00
 56.25  حل مسائل پیچیده 39-5012.00
 53  هماهنگی 39-5012.00
 53  مدیریت زمان 39-5012.00
 53  دیده بانی و پایش 39-5012.00
 47  متقاعدسازی 39-5012.00
 43.75  فهم مکتوبات 39-5012.00
 43.75  راهبردهای فراگیری 39-5012.00
 43.75  آموزاندن 39-5012.00
 43.75  نویسندگی 39-5012.00
 40.5  مهارت ریاضیات 39-5012.00
 40.5  تحلیل عملیات 39-5012.00
 37.5  مذاکره 39-5012.00
 34.5  تحلیل سیستم ها 39-5012.00
 34.5  ارزیابی سیستم ها 39-5012.00
 31.25  مهارت مدیریت منابع انسانی 39-5012.00
 28  آنالیز کنترل کیفیت 39-5012.00
 28  نظارت بر عملکرد 39-5012.00
 22  علم روشمند 39-5012.00
 22  انتخاب تجهیزات 39-5012.00
 18.75  عیب یابی 39-5012.00
 12.5  مدیریت منابع مادی 39-5012.00
 12.5  نگهداری تجهیزات 39-5012.00
 12.5  عملیات و کنترل 39-5012.00
 9.5  طراحی فنی 39-5012.00
 6.25  مدیریت منابع مالی 39-5012.00
 تعمیر 39-5012.00
 نصب 39-5012.00
 برنامه نویسی 39-5012.00
 78.25  ثبات دست و بازو 39-5012.00
 78.25  چالاکی دستی 39-5012.00
 75  چالاکی انگشتان 39-5012.00
 72  درک شفاهی 39-5012.00
 65.75  بیان شفاهی 39-5012.00
 65.75  تشخیص گفتار 39-5012.00
 65.75  ابتکار 39-5012.00
 65.75  دید نزدیک 39-5012.00
 62.5  تجسم 39-5012.00
 59.5  بیان واضح 39-5012.00
 59.5  سیالیت ایده ها 39-5012.00
 59.5  قدرت بالاتنه 39-5012.00
 56.25  شمّ مسأله یابی 39-5012.00
 56.25  افتراق رنگ ها 39-5012.00
 56.25  هماهنگی چندعضوی 39-5012.00
 56.25  دقت انتخابی 39-5012.00
 50  استدلال استقرایی 39-5012.00
 50  استدلال قیاسی یا استنتاجی 39-5012.00
 43.75  درک نوشتاری 39-5012.00
 43.75  منظم سازی اطلاعات 39-5012.00
 43.75  انعطاف پذیری ابعادی 39-5012.00
 43.75  انعطاف پذیری در جمع بندی 39-5012.00
 43.75  زمان دهی رفت و برگشتی 39-5012.00
 40.75  بیان نوشتاری 39-5012.00
 40.75  دقت در کنترل 39-5012.00
 40.75  انعطاف در طبقه بندی 39-5012.00
 37.5  استدلال ریاضی 39-5012.00
 37.5  ادراک سریع 39-5012.00
 37.5  توجه شنیداری 39-5012.00
 34.5  دیدن فواصل دور 39-5012.00
 34.5  طاقت 39-5012.00
 31.25  سرعت جمع بندی 39-5012.00
 31.25  درک عمق 39-5012.00
 31.25  قدرت پویا 39-5012.00
 28.25  کارهای محاسباتی (روانی در استفاده از اعداد) 39-5012.00
 25  سرعت مچ و انگشت 39-5012.00
 22  به خاطر سپاری 39-5012.00
 22  قدرت ایستایی 39-5012.00
 18.75  حساسیت شنوایی 39-5012.00
 15.75  هماهنگی کلی بدن 39-5012.00
 9.5  تعادل کلی بدن 39-5012.00
 6.25  سرعت حرکت بازو و پا 39-5012.00
 6.25  دید در نور شدید 39-5012.00
 زمان واکنش 39-5012.00
 جهت واکنش 39-5012.00
 کنترل آهنگ حرکت 39-5012.00
 موضع یابی صداها (یا شناخت موقعیت اصوات) 39-5012.00
 جهت یابی فضایی 39-5012.00
 دید در شب 39-5012.00
 دید پیرامونی 39-5012.00
 قدرت لحظه ای 39-5012.00
 انعطاف پذیری پویا 39-5012.00
 88.5  کارکردن در ارتباط مستقیم با عموم مردم 39-5012.00
 86  تفکر خلاق 39-5012.00
 79.5  بروزسازی و به کار گیری دانش مناسب 39-5012.00
 75.5  کمک و توجه به دیگران 39-5012.00
 69.75  کسب اطلاعات 39-5012.00
 67.75  ایجاد و حفظ ارتباطات بین پرسنلی 39-5012.00
 67  انجام فعالیت های جسمی متعارف 39-5012.00
 66.25  مشاوره و راهنمایی دیگران 39-5012.00
 65.75  تصمیم گیری و حل مسائل 39-5012.00
 65.25  جابجا کردن یا دستکاری اشیاء 39-5012.00
 59  حل اختلافات، گفتگو و مذاکره با دیگران 39-5012.00
 58.75  قضاوت درباره کیفیت اشیاء، خدمات یا افراد 39-5012.00
 57  مخابره با اشخاص بیرون از سازمان 39-5012.00
 56.75  فروش یا نفوذ در دیگران 39-5012.00
 56.25  ارزیابی و تخمین مشخصات قابل سنجش محصولات، وقایع یا اطلاعات. 39-5012.00
 54.25  ایجاد ارتباط با سرپرست، همقطاران یا زیردستان 39-5012.00
 52.5  بازرسی و آزمایش تجهیزات، سازه ها یا مواد 39-5012.00
 52.25  فرآیندهای پایش و مراقبت 39-5012.00
 52  سازمان دهی، طرح ریزی و اولویت بندی وظایف 39-5012.00
 50.75  مستندسازی و ثبت اطلاعات 39-5012.00
 49  هدف گذاری و تدوین راهبردها 39-5012.00
 49  ارزیابی اطلاعات، جهت سنجش میزان انطباق با معیارها 39-5012.00
 48.25  شناسایی اهداف، اقدامات و رویدادها 39-5012.00
 46.75  زمان بندی وظایف و کارها 39-5012.00
 46  ترجمه و تفسیر معانی و مفاهیم اطلاعات برای دیگران 39-5012.00
 40.75  تجزیه و تحلیل داده ها یا اطلاعات 39-5012.00
 37.25  توسعه و ایجاد تیم ها 39-5012.00
 35.25  مربی گری و کمک به پیشرفت دیگران 39-5012.00
 34.5  تدریس و تعلیم دیگران 39-5012.00
 34  راهنمایی، هدایت و انگیزه دادن به زیردستان 39-5012.00
 33  انجام فعالیت های اداری 39-5012.00
 32.25  پردازش و فراوری اطلاعات 39-5012.00
 29.5  هماهنگ سازی کارها و فعالیت های دیگران 39-5012.00
 29.25  کنترل کردن فرایندها یا ماشین آلات 39-5012.00
 26.5  پایش و کنترل منابع 39-5012.00
 18.25  تعمیر و نگهداری تجهیزات مکانیکی 39-5012.00
 18  تعامل با کامپیوترها 39-5012.00
 16.75  تأمین و سازماندهی کارکنان واحدها 39-5012.00
 11.25  تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی 39-5012.00
 8.75  به کار انداختن خودرو، دستگاه های مکانیزه یا تجهیزات 39-5012.00
 تهیه ی پیش نویس، طرح کلی و فهرست ابزارهای فنی، تجهیزات، وقطعات مورد نیاز. 39-5012.00
 100  استقلال در تصمیم گیری 39-5012.00
 100  سهم فعالیت های سازمان یافته و سازمان نیافته 39-5012.00
 99  مذاکرات رودررو 39-5012.00
 98  تلفن 39-5012.00
 98  صرف زمان برای ایستادن 39-5012.00
 97.25  تماس با دیگران 39-5012.00
 95.25  صرف زمان برای انجام حرکات تکراری 39-5012.00
 93.5  صرف زمان برای بکارگرفتن دست ها جهت دستکاری، کنترل یا لمس ابزارها یا کنترل کننده ها 39-5012.00
 90.75  ارتباط با مشتریان بیرونی 39-5012.00
 85.5  قرار گرفتن در معرض مواد آلوده کننده 39-5012.00
 85  حضور در محیط های محصور با شرایط محیطی کنترل شده 39-5012.00
 83.75  تناوب یا تکرار تصمیم گیری 39-5012.00
 80.75  کار با گروه یا تیم 39-5012.00
 79.25  اهمیت صحیح و دقیق بودن 39-5012.00
 72.75  قرارگرفتن در معرض اشتعال زاهای خفیف، مواد برنده یا گزنده و یا موادی که باعث ایجاد خارش می شوند. 39-5012.00
 72.5  مجاورت فیزیکی با افراد 39-5012.00
 71.5  صرف زمان برای خم شدن یا چرخیدن 39-5012.00
 68  تأثیر تصمیم ها بر نتایج کار همکاران یا شرکت 39-5012.00
 66.25  اهمیت تکرار وظایف مشابه 39-5012.00
 65.5  سطح رقابت 39-5012.00
 61.5  پوشیدن لباس های ایمنی یا حفاظتی متعارف 39-5012.00
 61.5  قرار گرفتن در موقعیتهای خطرساز 39-5012.00
 56.25  ضرب الاجل 39-5012.00
 49.75  سر و کار با افراد عصبانی، بی­ ادب و ترشرو 39-5012.00
 49  اختلال در حواس یا ایجاد ناراحتی در نتیجه سروصدا و یا امواج مختل کننده دیگر 39-5012.00
 47.75  قرارگرفتن در معرض عوامل بیماری زا یا سرایت بیماری 39-5012.00
 40.5  هماهنگ سازی یا رهبری دیگران 39-5012.00
 38  فراوانی موقعیتهای اختلاف 39-5012.00
 31.25  نامه نگاری یا یادداشت برداری 39-5012.00
 31  صرف زمان برای راه رفتن یا دویدن 39-5012.00
 28.25  سخنرانی 39-5012.00
 27.5  پیامدهای اشتباه یا خطا 39-5012.00
 24.75  مسئولیت در برابر سلامتی و بهداشت دیگران 39-5012.00
 21.75  مسئولیت در برابر نتایج و خروجی های شغل 39-5012.00
 18.25  صرف زمان برای زانوزدن، دولا شدن، خم شدن یا خزیدن 39-5012.00
 18  پست الکترونیکی (ایمیل) 39-5012.00
 18  قرار گرفتن در نور شدید یا ناکافی 39-5012.00
 13.5  فضای کاری تنگ و باریک و وضعیت آشفته 39-5012.00
 12  سر و کار داشتن با افراد خشن 39-5012.00
 11.25  میزان خودکار شدن کارها 39-5012.00
 7.5  صرف زمان برای نشستن 39-5012.00
 7.5  صرف زمان جهت حفظ یا بازیابی تعادل 39-5012.00
 4.75  دماهای بسیار بالا یا پایین 39-5012.00
 4.5  آهنگ تعیین کننده انجام فعالیت ها که از طریق سرعت وسایل و تجهیزات کنترل می شود 39-5012.00
 4.5  پوشیدن وسایل ایمنی و محافظتی خاص 39-5012.00
 حضور در محیط محصور اما در شرایط محیطی غیرکنترل شده 39-5012.00
 1.75  قرار گرفتن در معرض وسایل خطرساز 39-5012.00
 قرارگرفتن در وسیله نقلیه دربسته یا دستگاه های سربسته 39-5012.00
 0.75  حضور در محیط باز و شرایط باز آب و هوایی 39-5012.00
 0.75  حضور در محیط باز اما زیر سقف 39-5012.00
 0.5  صرف زمان برای بالارفتن از نردبان، داربست یا دکل 39-5012.00
 حضور در مکان های مرتفع 39-5012.00
 قرار داشتن در خودرو یا وسیله سرباز 39-5012.00
 قرار گرفتن تمام بدن در معرض ارتعاش 39-5012.00
 قرار گرفتن در معرض رادیواکتیو 39-5012.00
 88.8333  هنری 39-5012.00
 72.1667  تجاری 39-5012.00
 61.1667  اجتماعی 39-5012.00
 55.5  واقع گرایی 39-5012.00
 38.8333  متعارف 39-5012.00
 5.5  پژوهشگرانه 39-5012.00
 94  همکاری 39-5012.00
 93.25  کنترل شخصی 39-5012.00
 92.75  توجه به جزئیات 39-5012.00
 92.5  صداقت و درستکاری 39-5012.00
 91.75  قابل اعتماد بودن 39-5012.00
 87.5  نوآوری 39-5012.00
 86.75  دغدغه خاطر برای دیگران 39-5012.00
 85.75  جهت گیری اجتماعی 39-5012.00
 85.25  استقلال 39-5012.00
 84.75  ابتکار و نوآوری 39-5012.00
 83.75  موفقیت/تلاش 39-5012.00
 80.5  ایستادگی (مقاومت) 39-5012.00
 78.75  تحمل استرس و فشار 39-5012.00
 78.25  سازگاری/انعطاف پذیری 39-5012.00
 71.25  رهبری 39-5012.00
 63.75  تفکر تحلیلی 39-5012.00
 88.8333  ارتباطات 39-5012.00
 66.6667  استقلال (به عنوان ارزش) 39-5012.00
 50  موفقیت 39-5012.00
 36.1667  شرایط کاری 39-5012.00
 27.8333  شناخت 39-5012.00
 16.6667  پشتیبانی 39-5012.00
 

ارسال نظرات :