عنوان توصیفگر : عنوان شغل: وردست--لوله کش، نصاب لوله، و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار

توضیحات توصیفگر :

کد شغل در اونت : 47-3015.00

کمک به لوله کش ها، نصاب های لوله و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار با انجام وظایفی که به مهارت های کمتری احتیاج دارند. استفاده، دادن، یا نگه داشتن لوازم و ابزارها، و نظافت محل کار یا تجهیزات.

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 86.5  معماری و عمران 47-3015.00
 66.75  خدمات مشتریان و پرسنل 47-3015.00
 66  مکانیک 47-3015.00
 62.5  دانش ریاضیات 47-3015.00
 57  زبان فارسی 47-3015.00
 53.25  نظارت و مدیریت 47-3015.00
 48  طراحی 47-3015.00
 46.75  مهندسی و فناوری 47-3015.00
 45.25  آموزش و تعلیم 47-3015.00
 45.25  امنیت و سلامت عمومی 47-3015.00
 43  حمل و نقل 47-3015.00
 34.25  تولیدو پردازش 47-3015.00
 33.5  امور دفتری 47-3015.00
 33.25  قانون و امور دولتی 47-3015.00
 29.75  دانش مدیریت منابع انسانی 47-3015.00
 28.5  اقتصاد و حسابداری 47-3015.00
 27.75  زبانهای خارجی 47-3015.00
 25  بازاریابی و فروش 47-3015.00
 23  فیزیک 47-3015.00
 20.5  شیمی 47-3015.00
 19.5  کامپیوتر و الکترونیک 47-3015.00
 14.25  ارتباطات راه دور 47-3015.00
 14  جغرافی 47-3015.00
 8.5  ارتباطات و رسانه 47-3015.00
 7.25  زیست شناسی 47-3015.00
 6.75  روان شناسی 47-3015.00
 3.75  مشاوره و درمان 47-3015.00
 3.25  تاریخ و باستان شناسی 47-3015.00
 2.5  پزشکی و دندانپزشکی 47-3015.00
 1.25  جامعه شناسی و مردم شناسی 47-3015.00
 0.75  فلسفه و الهیات 47-3015.00
 تولید مواد غذایی 47-3015.00
 هنرهای زیبا 47-3015.00
 47  داروی و تصمیم سازی 47-3015.00
 47  گوش دادن فعالانه 47-3015.00
 47  تفکر انتقادی 47-3015.00
 47  دیده بانی و پایش 47-3015.00
 43.75  هماهنگی 47-3015.00
 40.5  حل مسائل پیچیده 47-3015.00
 40.5  یادگیری فعالانه 47-3015.00
 40.5  تعمیر 47-3015.00
 37.5  سخن ورزی 47-3015.00
 37.5  مدیریت زمان 47-3015.00
 37.5  درک اجتماعی 47-3015.00
 34.5  فهم مکتوبات 47-3015.00
 34.5  جهت دهی به خدمات 47-3015.00
 34.5  عیب یابی 47-3015.00
 34.5  عملیات و کنترل 47-3015.00
 34.5  انتخاب تجهیزات 47-3015.00
 31.25  مهارت ریاضیات 47-3015.00
 31.25  نظارت بر عملکرد 47-3015.00
 28  مدیریت منابع مادی 47-3015.00
 28  آنالیز کنترل کیفیت 47-3015.00
 28  نگهداری تجهیزات 47-3015.00
 25  راهبردهای فراگیری 47-3015.00
 25  متقاعدسازی 47-3015.00
 25  آموزاندن 47-3015.00
 25  نویسندگی 47-3015.00
 25  مذاکره 47-3015.00
 25  نصب 47-3015.00
 22  مهارت مدیریت منابع انسانی 47-3015.00
 22  تحلیل سیستم ها 47-3015.00
 18.75  ارزیابی سیستم ها 47-3015.00
 15.5  مدیریت منابع مالی 47-3015.00
 15.5  طراحی فنی 47-3015.00
 6.25  تحلیل عملیات 47-3015.00
 علم روشمند 47-3015.00
 برنامه نویسی 47-3015.00
 68.75  چالاکی دستی 47-3015.00
 59.5  ثبات دست و بازو 47-3015.00
 59.5  هماهنگی چندعضوی 47-3015.00
 56.25  درک شفاهی 47-3015.00
 56.25  شمّ مسأله یابی 47-3015.00
 56.25  دید نزدیک 47-3015.00
 56.25  قدرت بالاتنه 47-3015.00
 56.25  انعطاف پذیری ابعادی 47-3015.00
 53  تجسم 47-3015.00
 50  بیان شفاهی 47-3015.00
 50  تشخیص گفتار 47-3015.00
 50  دقت در کنترل 47-3015.00
 50  منظم سازی اطلاعات 47-3015.00
 50  چالاکی انگشتان 47-3015.00
 50  قدرت ایستایی 47-3015.00
 47  بیان واضح 47-3015.00
 47  استدلال قیاسی یا استنتاجی 47-3015.00
 47  انعطاف در طبقه بندی 47-3015.00
 43.75  استدلال استقرایی 47-3015.00
 43.75  دقت انتخابی 47-3015.00
 43.75  درک عمق 47-3015.00
 43.75  طاقت 47-3015.00
 40.5  تعادل کلی بدن 47-3015.00
 40.5  هماهنگی کلی بدن 47-3015.00
 40.5  قدرت پویا 47-3015.00
 37.5  دیدن فواصل دور 47-3015.00
 31.25  استدلال ریاضی 47-3015.00
 31.25  زمان واکنش 47-3015.00
 28  درک نوشتاری 47-3015.00
 28  کارهای محاسباتی (روانی در استفاده از اعداد) 47-3015.00
 28  ابتکار 47-3015.00
 28  سیالیت ایده ها 47-3015.00
 28  حساسیت شنوایی 47-3015.00
 28  انعطاف پذیری در جمع بندی 47-3015.00
 28  زمان دهی رفت و برگشتی 47-3015.00
 28  جهت واکنش 47-3015.00
 28  سرعت حرکت بازو و پا 47-3015.00
 25  بیان نوشتاری 47-3015.00
 25  افتراق رنگ ها 47-3015.00
 25  سرعت جمع بندی 47-3015.00
 25  ادراک سریع 47-3015.00
 25  به خاطر سپاری 47-3015.00
 25  کنترل آهنگ حرکت 47-3015.00
 25  توجه شنیداری 47-3015.00
 25  سرعت مچ و انگشت 47-3015.00
 25  جهت یابی فضایی 47-3015.00
 22  دید در نور شدید 47-3015.00
 22  دید پیرامونی 47-3015.00
 18.75  موضع یابی صداها (یا شناخت موقعیت اصوات) 47-3015.00
 18.75  دید در شب 47-3015.00
 15.5  قدرت لحظه ای 47-3015.00
 15.5  انعطاف پذیری پویا 47-3015.00
 82.25  بازرسی و آزمایش تجهیزات، سازه ها یا مواد 47-3015.00
 78  ارزیابی اطلاعات، جهت سنجش میزان انطباق با معیارها 47-3015.00
 77.5  کسب اطلاعات 47-3015.00
 76.25  جابجا کردن یا دستکاری اشیاء 47-3015.00
 74.75  تفکر خلاق 47-3015.00
 74.5  انجام فعالیت های جسمی متعارف 47-3015.00
 72.75  شناسایی اهداف، اقدامات و رویدادها 47-3015.00
 69.75  تصمیم گیری و حل مسائل 47-3015.00
 68.75  کنترل کردن فرایندها یا ماشین آلات 47-3015.00
 65.75  بروزسازی و به کار گیری دانش مناسب 47-3015.00
 62.75  قضاوت درباره کیفیت اشیاء، خدمات یا افراد 47-3015.00
 61.25  ایجاد ارتباط با سرپرست، همقطاران یا زیردستان 47-3015.00
 61.25  تعمیر و نگهداری تجهیزات مکانیکی 47-3015.00
 60.5  سازمان دهی، طرح ریزی و اولویت بندی وظایف 47-3015.00
 59.75  ایجاد و حفظ ارتباطات بین پرسنلی 47-3015.00
 58.25  ارزیابی و تخمین مشخصات قابل سنجش محصولات، وقایع یا اطلاعات. 47-3015.00
 57.5  فرآیندهای پایش و مراقبت 47-3015.00
 56.5  به کار انداختن خودرو، دستگاه های مکانیزه یا تجهیزات 47-3015.00
 55.25  هدف گذاری و تدوین راهبردها 47-3015.00
 54.5  هماهنگ سازی کارها و فعالیت های دیگران 47-3015.00
 54  راهنمایی، هدایت و انگیزه دادن به زیردستان 47-3015.00
 53.5  کمک و توجه به دیگران 47-3015.00
 52  پردازش و فراوری اطلاعات 47-3015.00
 52  کارکردن در ارتباط مستقیم با عموم مردم 47-3015.00
 51.25  زمان بندی وظایف و کارها 47-3015.00
 50.75  مشاوره و راهنمایی دیگران 47-3015.00
 45.75  پایش و کنترل منابع 47-3015.00
 45.25  ترجمه و تفسیر معانی و مفاهیم اطلاعات برای دیگران 47-3015.00
 42.25  تدریس و تعلیم دیگران 47-3015.00
 41.5  تهیه ی پیش نویس، طرح کلی و فهرست ابزارهای فنی، تجهیزات، وقطعات مورد نیاز. 47-3015.00
 40.75  مخابره با اشخاص بیرون از سازمان 47-3015.00
 40.75  حل اختلافات، گفتگو و مذاکره با دیگران 47-3015.00
 38  توسعه و ایجاد تیم ها 47-3015.00
 35  انجام فعالیت های اداری 47-3015.00
 35  مربی گری و کمک به پیشرفت دیگران 47-3015.00
 34.5  تجزیه و تحلیل داده ها یا اطلاعات 47-3015.00
 32  تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی 47-3015.00
 31.75  فروش یا نفوذ در دیگران 47-3015.00
 31.5  مستندسازی و ثبت اطلاعات 47-3015.00
 27.75  تعامل با کامپیوترها 47-3015.00
 22.5  تأمین و سازماندهی کارکنان واحدها 47-3015.00
 91  صرف زمان برای بکارگرفتن دست ها جهت دستکاری، کنترل یا لمس ابزارها یا کنترل کننده ها 47-3015.00
 87  حضور در محیط باز و شرایط باز آب و هوایی 47-3015.00
 86.25  پوشیدن لباس های ایمنی یا حفاظتی متعارف 47-3015.00
 83.75  قرارگرفتن در وسیله نقلیه دربسته یا دستگاه های سربسته 47-3015.00
 81  صرف زمان برای ایستادن 47-3015.00
 80.5  مذاکرات رودررو 47-3015.00
 78.5  تماس با دیگران 47-3015.00
 77.75  صرف زمان برای خم شدن یا چرخیدن 47-3015.00
 75.5  فضای کاری تنگ و باریک و وضعیت آشفته 47-3015.00
 73  کار با گروه یا تیم 47-3015.00
 71  ضرب الاجل 47-3015.00
 70  صرف زمان برای زانوزدن، دولا شدن، خم شدن یا خزیدن 47-3015.00
 69.5  تناوب یا تکرار تصمیم گیری 47-3015.00
 68.5  دماهای بسیار بالا یا پایین 47-3015.00
 68.25  صرف زمان برای انجام حرکات تکراری 47-3015.00
 67.25  مجاورت فیزیکی با افراد 47-3015.00
 65.25  حضور در محیط محصور اما در شرایط محیطی غیرکنترل شده 47-3015.00
 64.5  تلفن 47-3015.00
 64.25  قرارگرفتن در معرض اشتعال زاهای خفیف، مواد برنده یا گزنده و یا موادی که باعث ایجاد خارش می شوند. 47-3015.00
 63.5  اختلال در حواس یا ایجاد ناراحتی در نتیجه سروصدا و یا امواج مختل کننده دیگر 47-3015.00
 63  اهمیت صحیح و دقیق بودن 47-3015.00
 61.75  قرار گرفتن در معرض وسایل خطرساز 47-3015.00
 60.25  تأثیر تصمیم ها بر نتایج کار همکاران یا شرکت 47-3015.00
 59.75  ارتباط با مشتریان بیرونی 47-3015.00
 59.25  پیامدهای اشتباه یا خطا 47-3015.00
 59  هماهنگ سازی یا رهبری دیگران 47-3015.00
 59  حضور در محیط باز اما زیر سقف 47-3015.00
 55  قرار گرفتن در معرض مواد آلوده کننده 47-3015.00
 53.5  صرف زمان برای راه رفتن یا دویدن 47-3015.00
 51.5  استقلال در تصمیم گیری 47-3015.00
 51  قرار گرفتن در نور شدید یا ناکافی 47-3015.00
 50  مسئولیت در برابر نتایج و خروجی های شغل 47-3015.00
 50  مسئولیت در برابر سلامتی و بهداشت دیگران 47-3015.00
 50  سر و کار با افراد عصبانی، بی­ ادب و ترشرو 47-3015.00
 49.75  حضور در محیط های محصور با شرایط محیطی کنترل شده 47-3015.00
 44.5  اهمیت تکرار وظایف مشابه 47-3015.00
 44.5  حضور در مکان های مرتفع 47-3015.00
 44.5  قرارگرفتن در معرض عوامل بیماری زا یا سرایت بیماری 47-3015.00
 41.75  سهم فعالیت های سازمان یافته و سازمان نیافته 47-3015.00
 41.75  سطح رقابت 47-3015.00
 41.25  آهنگ تعیین کننده انجام فعالیت ها که از طریق سرعت وسایل و تجهیزات کنترل می شود 47-3015.00
 39.25  قرار گرفتن در موقعیتهای خطرساز 47-3015.00
 39.25  قرار گرفتن تمام بدن در معرض ارتعاش 47-3015.00
 37.75  نامه نگاری یا یادداشت برداری 47-3015.00
 34  صرف زمان برای بالارفتن از نردبان، داربست یا دکل 47-3015.00
 32.75  صرف زمان جهت حفظ یا بازیابی تعادل 47-3015.00
 32.25  فراوانی موقعیتهای اختلاف 47-3015.00
 22.25  صرف زمان برای نشستن 47-3015.00
 20.5  قرار داشتن در خودرو یا وسیله سرباز 47-3015.00
 15.25  پوشیدن وسایل ایمنی و محافظتی خاص 47-3015.00
 9.5  میزان خودکار شدن کارها 47-3015.00
 9.25  قرار گرفتن در معرض رادیواکتیو 47-3015.00
 سر و کار داشتن با افراد خشن 47-3015.00
 پست الکترونیکی (ایمیل) 47-3015.00
 سخنرانی 47-3015.00
 100  واقع گرایی 47-3015.00
 22.1667  متعارف 47-3015.00
 11.1667  تجاری 47-3015.00
 5.5  پژوهشگرانه 47-3015.00
 اجتماعی 47-3015.00
 هنری 47-3015.00
 75.75  توجه به جزئیات 47-3015.00
 75  ایستادگی (مقاومت) 47-3015.00
 74.5  همکاری 47-3015.00
 74.25  صداقت و درستکاری 47-3015.00
 71.5  ابتکار و نوآوری 47-3015.00
 71  کنترل شخصی 47-3015.00
 70.75  تفکر تحلیلی 47-3015.00
 70.5  سازگاری/انعطاف پذیری 47-3015.00
 69.25  تحمل استرس و فشار 47-3015.00
 65.75  استقلال 47-3015.00
 61.75  موفقیت/تلاش 47-3015.00
 60.75  دغدغه خاطر برای دیگران 47-3015.00
 60.5  رهبری 47-3015.00
 59  قابل اعتماد بودن 47-3015.00
 53.75  نوآوری 47-3015.00
 38.25  جهت گیری اجتماعی 47-3015.00
 55.5  پشتیبانی 47-3015.00
 44.5  ارتباطات 47-3015.00
 33.3333  استقلال (به عنوان ارزش) 47-3015.00
 25  شرایط کاری 47-3015.00
 22.1667  موفقیت 47-3015.00
 11.1667  شناخت 47-3015.00
 

ارسال نظرات :