عنوان توصیفگر : عنوان شغل: تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات پیچ دار کردن، تاباندن، و بیرون کشیدن در نساجی

توضیحات توصیفگر :

کد شغل در اونت : 51-6064.00

تنظیم، کاربری، یا رسیدگی به ماشین های مخصوص تاباندن و پیچ دار کردن منسوجات؛ یا گرفتن و ترکیب کردن الیاف مصنوعی مانند پشم، کنف، یا سایر الیاف مصنوعی.

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 41.75  تولیدو پردازش 51-6064.00
 33.75  زبان فارسی 51-6064.00
 27.25  نظارت و مدیریت 51-6064.00
 25.25  مکانیک 51-6064.00
 20.5  کامپیوتر و الکترونیک 51-6064.00
 20.25  آموزش و تعلیم 51-6064.00
 14.75  امنیت و سلامت عمومی 51-6064.00
 13.75  خدمات مشتریان و پرسنل 51-6064.00
 13.75  امور دفتری 51-6064.00
 13  دانش ریاضیات 51-6064.00
 13  پزشکی و دندانپزشکی 51-6064.00
 12.25  مهندسی و فناوری 51-6064.00
 11.5  دانش مدیریت منابع انسانی 51-6064.00
 11.5  حمل و نقل 51-6064.00
 11.25  بازاریابی و فروش 51-6064.00
 10.25  طراحی 51-6064.00
 10.25  روان شناسی 51-6064.00
 10  اقتصاد و حسابداری 51-6064.00
 8.25  معماری و عمران 51-6064.00
 6.25  شیمی 51-6064.00
 فیزیک 51-6064.00
 5.25  زبانهای خارجی 51-6064.00
 4.5  تولید مواد غذایی 51-6064.00
 4.5  مشاوره و درمان 51-6064.00
 4.25  قانون و امور دولتی 51-6064.00
 4.25  ارتباطات راه دور 51-6064.00
 4.25  جغرافی 51-6064.00
 3.75  ارتباطات و رسانه 51-6064.00
 3.75  جامعه شناسی و مردم شناسی 51-6064.00
 3.5  فلسفه و الهیات 51-6064.00
 3.5  تاریخ و باستان شناسی 51-6064.00
 زیست شناسی 51-6064.00
 2.25  هنرهای زیبا 51-6064.00
 72  نظارت بر عملکرد 51-6064.00
 62.5  عملیات و کنترل 51-6064.00
 59.5  آنالیز کنترل کیفیت 51-6064.00
 56.25  دیده بانی و پایش 51-6064.00
 50  گوش دادن فعالانه 51-6064.00
 50  سخن ورزی 51-6064.00
 50  تفکر انتقادی 51-6064.00
 47  داروی و تصمیم سازی 51-6064.00
 47  هماهنگی 51-6064.00
 47  مدیریت زمان 51-6064.00
 47  عیب یابی 51-6064.00
 43.75  حل مسائل پیچیده 51-6064.00
 43.75  مهارت مدیریت منابع انسانی 51-6064.00
 43.75  درک اجتماعی 51-6064.00
 43.75  تعمیر 51-6064.00
 43.75  نگهداری تجهیزات 51-6064.00
 40.5  فهم مکتوبات 51-6064.00
 40.5  راهبردهای فراگیری 51-6064.00
 40.5  آموزاندن 51-6064.00
 40.5  نویسندگی 51-6064.00
 37.5  یادگیری فعالانه 51-6064.00
 34.5  تحلیل سیستم ها 51-6064.00
 34.5  متقاعدسازی 51-6064.00
 34.5  مذاکره 51-6064.00
 34.5  جهت دهی به خدمات 51-6064.00
 34.5  مهارت ریاضیات 51-6064.00
 34.5  انتخاب تجهیزات 51-6064.00
 31.25  ارزیابی سیستم ها 51-6064.00
 28  مدیریت منابع مادی 51-6064.00
 22  مدیریت منابع مالی 51-6064.00
 18.75  تحلیل عملیات 51-6064.00
 18.75  نصب 51-6064.00
 15.5  طراحی فنی 51-6064.00
 علم روشمند 51-6064.00
 برنامه نویسی 51-6064.00
 68.75  ثبات دست و بازو 51-6064.00
 65.75  زمان واکنش 51-6064.00
 62.5  هماهنگی چندعضوی 51-6064.00
 62.5  چالاکی دستی 51-6064.00
 59.5  شمّ مسأله یابی 51-6064.00
 59.5  دقت در کنترل 51-6064.00
 59.5  افتراق رنگ ها 51-6064.00
 59.5  چالاکی انگشتان 51-6064.00
 59.5  قدرت بالاتنه 51-6064.00
 59.5  ادراک سریع 51-6064.00
 59.5  کنترل آهنگ حرکت 51-6064.00
 56.25  دید نزدیک 51-6064.00
 53.25  تجسم 51-6064.00
 53.25  حساسیت شنوایی 51-6064.00
 53.25  دیدن فواصل دور 51-6064.00
 53.25  انعطاف پذیری در جمع بندی 51-6064.00
 53.25  قدرت ایستایی 51-6064.00
 53.25  توجه شنیداری 51-6064.00
 53.25  هماهنگی کلی بدن 51-6064.00
 50  بیان شفاهی 51-6064.00
 50  بیان واضح 51-6064.00
 50  منظم سازی اطلاعات 51-6064.00
 50  انعطاف در طبقه بندی 51-6064.00
 50  دقت انتخابی 51-6064.00
 50  انعطاف پذیری ابعادی 51-6064.00
 50  درک عمق 51-6064.00
 50  طاقت 51-6064.00
 47  درک شفاهی 51-6064.00
 47  تشخیص گفتار 51-6064.00
 47  استدلال قیاسی یا استنتاجی 51-6064.00
 47  سرعت حرکت بازو و پا 51-6064.00
 47  سرعت مچ و انگشت 51-6064.00
 43.75  استدلال استقرایی 51-6064.00
 43.75  سرعت جمع بندی 51-6064.00
 40.75  درک نوشتاری 51-6064.00
 40.75  جهت واکنش 51-6064.00
 40.75  قدرت پویا 51-6064.00
 37.5  ابتکار 51-6064.00
 34.5  بیان نوشتاری 51-6064.00
 34.5  کارهای محاسباتی (روانی در استفاده از اعداد) 51-6064.00
 34.5  سیالیت ایده ها 51-6064.00
 34.5  زمان دهی رفت و برگشتی 51-6064.00
 31.25  استدلال ریاضی 51-6064.00
 28.25  به خاطر سپاری 51-6064.00
 25  تعادل کلی بدن 51-6064.00
 6.25  دید پیرامونی 51-6064.00
 6.25  قدرت لحظه ای 51-6064.00
 6.25  انعطاف پذیری پویا 51-6064.00
 3.25  موضع یابی صداها (یا شناخت موقعیت اصوات) 51-6064.00
 3.25  دید در نور شدید 51-6064.00
 3.25  جهت یابی فضایی 51-6064.00
 3.25  دید در شب 51-6064.00
 79.5  کنترل کردن فرایندها یا ماشین آلات 51-6064.00
 71.25  انجام فعالیت های جسمی متعارف 51-6064.00
 71  ایجاد ارتباط با سرپرست، همقطاران یا زیردستان 51-6064.00
 69.5  جابجا کردن یا دستکاری اشیاء 51-6064.00
 67  بازرسی و آزمایش تجهیزات، سازه ها یا مواد 51-6064.00
 64  شناسایی اهداف، اقدامات و رویدادها 51-6064.00
 63.25  فرآیندهای پایش و مراقبت 51-6064.00
 62.5  تدریس و تعلیم دیگران 51-6064.00
 60  کسب اطلاعات 51-6064.00
 59.25  قضاوت درباره کیفیت اشیاء، خدمات یا افراد 51-6064.00
 58.75  ارزیابی و تخمین مشخصات قابل سنجش محصولات، وقایع یا اطلاعات. 51-6064.00
 56.25  توسعه و ایجاد تیم ها 51-6064.00
 55.5  پردازش و فراوری اطلاعات 51-6064.00
 55.5  مستندسازی و ثبت اطلاعات 51-6064.00
 55  تصمیم گیری و حل مسائل 51-6064.00
 54  تجزیه و تحلیل داده ها یا اطلاعات 51-6064.00
 53.5  ارزیابی اطلاعات، جهت سنجش میزان انطباق با معیارها 51-6064.00
 52.75  ایجاد و حفظ ارتباطات بین پرسنلی 51-6064.00
 52.25  راهنمایی، هدایت و انگیزه دادن به زیردستان 51-6064.00
 52  تفکر خلاق 51-6064.00
 51.75  سازمان دهی، طرح ریزی و اولویت بندی وظایف 51-6064.00
 51.5  بروزسازی و به کار گیری دانش مناسب 51-6064.00
 51.25  زمان بندی وظایف و کارها 51-6064.00
 49.75  هماهنگ سازی کارها و فعالیت های دیگران 51-6064.00
 49.75  مربی گری و کمک به پیشرفت دیگران 51-6064.00
 49.25  حل اختلافات، گفتگو و مذاکره با دیگران 51-6064.00
 46  ترجمه و تفسیر معانی و مفاهیم اطلاعات برای دیگران 51-6064.00
 46  مشاوره و راهنمایی دیگران 51-6064.00
 41  تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی 51-6064.00
 40.5  کمک و توجه به دیگران 51-6064.00
 40  انجام فعالیت های اداری 51-6064.00
 39  تعمیر و نگهداری تجهیزات مکانیکی 51-6064.00
 36  هدف گذاری و تدوین راهبردها 51-6064.00
 33.25  تأمین و سازماندهی کارکنان واحدها 51-6064.00
 31.75  پایش و کنترل منابع 51-6064.00
 29.75  تهیه ی پیش نویس، طرح کلی و فهرست ابزارهای فنی، تجهیزات، وقطعات مورد نیاز. 51-6064.00
 29  مخابره با اشخاص بیرون از سازمان 51-6064.00
 27.75  تعامل با کامپیوترها 51-6064.00
 25.25  کارکردن در ارتباط مستقیم با عموم مردم 51-6064.00
 24.25  به کار انداختن خودرو، دستگاه های مکانیزه یا تجهیزات 51-6064.00
 23.75  فروش یا نفوذ در دیگران 51-6064.00
 90.75  پوشیدن لباس های ایمنی یا حفاظتی متعارف 51-6064.00
 90  آهنگ تعیین کننده انجام فعالیت ها که از طریق سرعت وسایل و تجهیزات کنترل می شود 51-6064.00
 88.25  صرف زمان برای بکارگرفتن دست ها جهت دستکاری، کنترل یا لمس ابزارها یا کنترل کننده ها 51-6064.00
 86.75  اختلال در حواس یا ایجاد ناراحتی در نتیجه سروصدا و یا امواج مختل کننده دیگر 51-6064.00
 84  صرف زمان برای راه رفتن یا دویدن 51-6064.00
 82.25  حضور در محیط های محصور با شرایط محیطی کنترل شده 51-6064.00
 81.5  صرف زمان برای انجام حرکات تکراری 51-6064.00
 80.25  صرف زمان برای ایستادن 51-6064.00
 75.75  ضرب الاجل 51-6064.00
 74.25  اهمیت صحیح و دقیق بودن 51-6064.00
 72.25  قرار گرفتن در معرض مواد آلوده کننده 51-6064.00
 66.5  مذاکرات رودررو 51-6064.00
 65  صرف زمان برای خم شدن یا چرخیدن 51-6064.00
 64.25  قرار گرفتن در معرض وسایل خطرساز 51-6064.00
 62.75  کار با گروه یا تیم 51-6064.00
 62.25  تماس با دیگران 51-6064.00
 62  سطح رقابت 51-6064.00
 60.25  مسئولیت در برابر سلامتی و بهداشت دیگران 51-6064.00
 56.25  تناوب یا تکرار تصمیم گیری 51-6064.00
 54.5  تأثیر تصمیم ها بر نتایج کار همکاران یا شرکت 51-6064.00
 51.5  پیامدهای اشتباه یا خطا 51-6064.00
 51  مسئولیت در برابر نتایج و خروجی های شغل 51-6064.00
 50.5  قرارگرفتن در معرض اشتعال زاهای خفیف، مواد برنده یا گزنده و یا موادی که باعث ایجاد خارش می شوند. 51-6064.00
 50  سر و کار با افراد عصبانی، بی­ ادب و ترشرو 51-6064.00
 49.25  میزان خودکار شدن کارها 51-6064.00
 48.5  مجاورت فیزیکی با افراد 51-6064.00
 45.5  سهم فعالیت های سازمان یافته و سازمان نیافته 51-6064.00
 44.5  استقلال در تصمیم گیری 51-6064.00
 44  اهمیت تکرار وظایف مشابه 51-6064.00
 42  فراوانی موقعیتهای اختلاف 51-6064.00
 39.25  صرف زمان برای زانوزدن، دولا شدن، خم شدن یا خزیدن 51-6064.00
 37.75  هماهنگ سازی یا رهبری دیگران 51-6064.00
 33.25  قرار گرفتن در موقعیتهای خطرساز 51-6064.00
 30.25  دماهای بسیار بالا یا پایین 51-6064.00
 29.25  فضای کاری تنگ و باریک و وضعیت آشفته 51-6064.00
 27.5  صرف زمان جهت حفظ یا بازیابی تعادل 51-6064.00
 25.75  قرار گرفتن در نور شدید یا ناکافی 51-6064.00
 24.75  حضور در محیط محصور اما در شرایط محیطی غیرکنترل شده 51-6064.00
 23.5  پوشیدن وسایل ایمنی و محافظتی خاص 51-6064.00
 21.25  ارتباط با مشتریان بیرونی 51-6064.00
 21  نامه نگاری یا یادداشت برداری 51-6064.00
 16  قرارگرفتن در معرض عوامل بیماری زا یا سرایت بیماری 51-6064.00
 14  تلفن 51-6064.00
 13.25  صرف زمان برای نشستن 51-6064.00
 12.5  سخنرانی 51-6064.00
 8.5  صرف زمان برای بالارفتن از نردبان، داربست یا دکل 51-6064.00
 4.25  قرارگرفتن در وسیله نقلیه دربسته یا دستگاه های سربسته 51-6064.00
 پست الکترونیکی (ایمیل) 51-6064.00
 2.75  سر و کار داشتن با افراد خشن 51-6064.00
 حضور در محیط باز و شرایط باز آب و هوایی 51-6064.00
 حضور در مکان های مرتفع 51-6064.00
 حضور در محیط باز اما زیر سقف 51-6064.00
 قرار گرفتن تمام بدن در معرض ارتعاش 51-6064.00
 0.5  قرار گرفتن در معرض رادیواکتیو 51-6064.00
 0.25  قرار داشتن در خودرو یا وسیله سرباز 51-6064.00
 94.5  واقع گرایی 51-6064.00
 38.8333  متعارف 51-6064.00
 16.6667  تجاری 51-6064.00
 11.1667  پژوهشگرانه 51-6064.00
 اجتماعی 51-6064.00
 هنری 51-6064.00
 79  استقلال 51-6064.00
 73.75  قابل اعتماد بودن 51-6064.00
 73.5  توجه به جزئیات 51-6064.00
 72.75  همکاری 51-6064.00
 68.5  تحمل استرس و فشار 51-6064.00
 65.75  سازگاری/انعطاف پذیری 51-6064.00
 64.5  ایستادگی (مقاومت) 51-6064.00
 64.25  صداقت و درستکاری 51-6064.00
 63  موفقیت/تلاش 51-6064.00
 63  دغدغه خاطر برای دیگران 51-6064.00
 62.75  ابتکار و نوآوری 51-6064.00
 62.75  کنترل شخصی 51-6064.00
 50.25  رهبری 51-6064.00
 50  نوآوری 51-6064.00
 48.5  جهت گیری اجتماعی 51-6064.00
 42.75  تفکر تحلیلی 51-6064.00
 55.5  پشتیبانی 51-6064.00
 33.3333  ارتباطات 51-6064.00
 27.8333  استقلال (به عنوان ارزش) 51-6064.00
 22.1667  شرایط کاری 51-6064.00
 16.6667  موفقیت 51-6064.00
 11.1667  شناخت 51-6064.00
 

ارسال نظرات :