این بخش از درگاه، آزمایشی است؛ نظرات و پیشنهادات خود را در بخش اظهار نظر با ما در میان گذارید.

 

عنوان توصیفگر : شیمی

توضیحات توصیفگر :


شامل دانش ترکیب شیمیایی، ساختارها و ویژگیهای مواد و نیز فرایندها و دگرگونی های شیمیایی مواد است؛ همچنین‏ شامل کاربردها ، برهمکنش ها، فنون تولید و روشهای دفع مواد شیمیایی.

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 96.75  مدرس شیمی، دانشگاهی 25-1052.00
 96  شیمی دان 19-2031.00
 95.5  دانشمند مواد 19-2032.00
 88  مهندس شیمی 17-2041.00
 87  دانشمند و صنعت شناس صنایع غذایی 19-1012.00
 85.25  دارو ساز و متصدی داروخانه 29-1051.00
 82.25  کاردان فنی شیمی 19-4031.00
 82.25  زیست شناسان مولکولی و سلولی 19-1029.02
 80.75  مرده شور 39-4011.00
 80.75  مهندس امنیت صنعتی و بهداشت 17-2111.01
 80.5  کاردان فنی آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2012.00
 78.5  مهندسی بیوشیمی 17-2199.01
 76.25  مهندس زیست پزشکی 17-2031.00
 76.25  زیست شناس 19-1020.01
 76  زیست شیمی دان و زیست فیزیک دان 19-1021.00
 75.75  دانشمند خاک و گیاه 19-1013.00
 75.75  مهندسی مواد 17-2131.00
 75  مهندس انرژی هسته ای 17-2161.00
 74.75  کارگر دفع مواد خطرناک 47-4041.00
 74  مدرس علوم زیست شناسی، دانشگاهی 25-1042.00
 74  آب شناس 19-2043.00
 74  بازجو آتش نشانی 33-2021.02
 73.25  کاردان فنی نمونه آزمایش های زمین شناسی 19-4041.02
 73.25  دانشمند و متخصص محیط زیست، از جمله بهداشت 19-2041.00
 73  نسل شناس 19-1029.03
 72.75  دانشمند پزشکی، به غیر از اپیدمی شناس 19-1042.00
 71.75  مدرس علوم جوی، زمین، دریایی و فضا، دانشگاهی 25-1051.00
 71  متخصص بهداشت و ایمنی شغلی 29-9011.00
 70.75  مهندس محیط زیست 17-2081.00
 70.5  فن شناس آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2011.00
 70.25  میکروب شناس 19-1022.00
 70.25  جانور شناس 19-1011.00
 70  دستیار مهندس محیط زیست 17-3025.00
 69.75  کاردان فنی و تکنیسین های موزه 25-4013.00
 67  متخصص تغذیه و رژیم های درمانی 29-1031.00
 66.75  کاربر تصفیه خانه و سیستم های تصفیه آب و فاضلاب 51-8031.00
 66.5  کاردان فنی زیست شناسی 19-4021.00
 66.5  پزشک عمومی و خانوادگی 29-1062.00
 66  مدیر علوم طبیعی 11-9121.00
 66  کاردان فنی پزشکی قانونی 19-4092.00
 65.25  بازرس پذیرش زیست محیطی 13-1041.01
 64.75  بازرس هوانوردی 53-6051.01
 64.5  دامپزشک 29-1131.00
 64.5  کاردان فنی علوم زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست، از جمله بهداشت 19-4091.00
 64.25  کاربر تجهیزات کشاورزی 45-2091.00
 64  متخصص بی هوشی 29-1061.00
 63.75  آسیب شناس 29-1069.07
 63.75  متخصص پزشکی طبیعی یا طب سنتی 29-1199.04
 63  کاربر کارخانه های شیمیایی و سیستم های شیمیایی 51-8091.00
 62.25  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان آبزی پروری 45-1011.06
 61.5  پزشکیار 29-1071.00
 61.5  مدیر تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 11-3051.02
 61.5  دندانپزشک، عمومی 29-1021.00
 60.75  کاردان فنی کنترل فرآیند هسته ای 19-4051.02
 60.75  پزشک عمومی بیمارستان 29-1069.03
 60.5  فن شناس یاخته شناسی 29-2011.01
 60.25  کاربر و متصدی نوار نقاله 53-7011.00
 60  ماما و متخصص بیماری های زنان 29-1064.00
 60  کاربر و متصدی کوره های بازیافت فلزات 51-4051.00
 59.75  مهندس پیشگیری از وقوع و مقابله با آتش سوزی 17-2111.02
 58.25  مسول تدارک تجهیزات پزشکی 31-9093.00
 58.25  مهندس نفت 17-2171.00
 58.25  متخصص بافت شناسی و کاردان فنی بافت شناسی 29-2011.03
 57.5  مدرس مهندسی، دانشگاهی 25-1032.00
 57.25  مهندس کشاورزی 17-2021.00
 57.25  دندان ساز 29-1024.00
 57  فن شناس پزشکی هسته ای 29-2033.00
 56.5  مدرس و مربی پرستاری، دانشکاهی 25-1072.00
 56.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جداسازی، فیلتر کردن، غبار روبی، رسوب گیری، و دستگاه تقطیر 51-9012.00
 56.25  مدرس علم جنگل داری و حفاظت از محیط زیست، دانشگاهی 25-1043.00
 56  متخصص نیمه رساناها 51-9141.00
 56  کاردان فنی صنایع غذایی 19-4011.02
 56  مدرس فیزیک، دانشگاهی 25-1054.00
 55  کاردان فنی بهداشت و ایمنی شغلی 29-9012.00
 54.75  کاردان فنی بیماری های تنفسی 29-2054.00
 54  مکانیک هواپیما و کاردان فنی سرویس هواپیما 49-3011.00
 53.75  اختر شناس 19-2011.00
 53.75  سازنده و لمینیت کننده فایبرگلاس 51-2091.00
 53.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های خرد کردن، سوهان زدن، و پرداخت 51-9021.00
 53.75  زمین شناس، به غیر از آب شناسان و جغرافی دانان. 19-2042.00
 53.5  کاردان فنی تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 49-9099.01
 53.5  متخصص درمان بیماری های تنفسی 29-1126.00
 53.5  کاردان فنی کاربری تجهیزات هسته ای 19-4051.01
 53.25  متخصص پزشکی هسته ای 29-1069.05
 53.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های مخلوط کن و ترکیب 51-9023.00
 53  جراح 29-1067.00
 53  کاربر و متصدی ماشین های سفید کننده و رنگ کننده نساجی 51-6061.00
 53  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث شهری 33-1021.01
 52.75  کارگر کنترل آفات 37-2021.00
 52.75  فن شناس و کاردان فنی دامپزشکی 29-2056.00
 52.5  مهندس عمران 17-2051.00
 52.5  مهندس امنیت کالا 17-2111.03
 52.25  آرایشگر و متخصص زیبایی 39-5012.00
 52  کاربر راکتور نیروگاه های هسته ای 51-8011.00
 51.75  مهندس موتورهای ثابت و کاربر دیگ بخار 51-8021.00
 51.5  سفالگر، صنعتی 51-9195.05
 51.5  بازرس آتش نشانی 33-2021.01
 51.25  مهندس تولید 17-2199.04
 51  ماساژور و فیزیو تراپ 29-1011.00
 51  متخصص بیماری های پا 29-1081.00
 50.75  مدیر امور نظارتی 11-9199.01
 50.5  کاربر نیروگاه های تولید برق 51-8013.00
 50  متخصص یاخته شناسی 29-2011.02
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های آبکاری و روکش زنی، فلزات و پلاستیک 51-4193.00
 49.75  پزشک داخلی، عمومی 29-1063.00
 48.75  متصدی دستگاه های مخلوط کن غذا 51-3092.00
 48.75  بازپرس 13-1041.06
 48.5  نصاب، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل مواد، فلزت و پلاستیک 51-4021.00
 48.5  مهندس معدن و زمین شناسی، از جمله مهندس امنیت معدن 17-2151.00
 48.5  روان پزشک 29-1066.00
 48.25  نقاش، تجهیزات حمل و نقل 51-9122.00
 48.25  مدرس علوم زیست محیطی، دانشگاهی 25-1053.00
 48  بازرس و متخصص پیشگیری آتش سوزی های جنگلی 33-2022.00
 47.75  بهیار و کمک بهیار حرفه ای و پرستار حرفه ای 29-2061.00
 47.75  مهندس کشتی 53-5031.00
 47.75  نظافت کننده و شست و شو کننده تجهیزات و وسایل نقلیه 53-7061.00
 47.75  کاربر و متصدی تجهیزات سرمایشی و انجمادی 51-9193.00
 47.75  دستیار دامپزشک و مسول مراقبت های حیوانات آزمایشگاهی 31-9096.00
 47.5  دانشمند حفاظت از آب و خاک 19-1031.01
 47.5  دستیار مهندس صنایع 17-3026.00
 47.25  کاردان فنی کشاورزی دقیق 19-4099.02
 47  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان دامپروری و مراقبت از حیوانات 45-1011.08
 47  صنعت شناس مهندسی تولید 17-3029.06
 46.75  افسر دایره شناسایی و سوابق 33-3021.02
 46.75  مکانیک و نصاب تجهیزات سرمایشی 49-9021.02
 46.75  متخصص پزشکی پیشگیری 29-1069.09
 46.5  فیزیک دان 19-2012.00
 46.5  کردان فنی کشاورزی 19-4011.01
 46.25  جراح فک و دهان 29-1022.00
 46.25  متخصص اطفال، عمومی 29-1065.00
 46.25  مشاور مدیریت منازل و مزارع 25-9021.00
 46  آتش نشان شهری 33-2011.01
 45.75  چشم پزشک 29-1041.00
 45.75  مهندس معتبر سازی 17-2199.02
 45.5  کاربر ماشین آلات حفر پیوسته 47-5041.00
 45.25  مدرس بهداشت تخصصی، دانشگاهی 25-1071.00
 45  کاربر تاسیسات گازی 51-8092.00
 44.75  متخصص آزمایش های غیر مخرب 17-3029.01
 44.5  تعمیرکار تجهیزات پزشکی 49-9062.00
 44.5  کاربر و متصدی تجهیزات شیمیایی 51-9011.00
 44.25  مکانیک و نصاب تجهیزات گرمایشی و تهویه هوا 49-9021.01
 44  متخصص نگهداری، ماشین آلات 49-9043.00
 44  جانور شناس و ریست شناس حیات وحش 19-1023.00
 44  رسیدگی کننده به آفات، سم پاش، و کاربر، گیاه ها 37-3012.00
 43.75  قصاب کشتارگاه و بسته بند گوشت 51-3023.00
 43.75  کاربر دریل های چرخشی حفاری نفت و گاز 47-5012.00
 43.75  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تزیین مناظر، خدمات چمن زنی، و باغداری 37-1012.00
 43.75  تعمیرکار بدنه خودرو و تعمیرکاران مرتبط 49-3021.00
 43.25  سر شور آرایشگاه 39-5093.00
 43  کارگر سازه های آهنی و فولادی 47-2221.00
 43  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های پرداخت حرارتی، فلزات و پلاستیک 51-4191.00
 42.75  سرپرست ارشد/مدیر خانه داری و سرایداری 37-1011.00
 42.75  فن شناس و کاردان فنی قلب و عروق 29-2031.00
 42.75  دستیار مهندس الکترومکانیک 17-3024.00
 42.75  دستیار مهندس روباتیک 17-3024.01
 42.25  مهندس انرژی 17-2199.03
 42.2  برق کار 47-2111.00
 42  کاردان فنی جراحی 29-2055.00
 42  بازرس راه و ساختمان 47-4011.00
 42  گریمور، تئاتر و اجرا 39-5091.00
 41.75  وردست--بنا، بلوک کار، سنگ کار، و کاشی کار و مرمر کار 47-3011.00
 41.75  بازرس و مامور تحقیق اموال دولتی 13-1041.04
 41.75  مهندس نور 17-2199.07
 41.75  بنا، پرداخت کار سیمان 47-2051.00
 41.5  مهندس هوا فضا 17-2011.00
 41.5  بارگیری کننده مخازن، کامیون ها، و کشتی ها 53-7121.00
 41.25  قالب ساز کارخانه ریخته گری 51-4071.00
 41.25  کارگر پرورشگاه گل و گیاه 45-2092.01
 41.25  نصاب کاغذ دیواری 47-2142.00
 41.25  مهندس برق 17-2071.00
 41  راهنمای کشتی 53-5021.03
 41  کاردان فنی لابراتوار دندان سازی 51-9081.00
 41  مدرس علوم کشاورزی، دانشگاهی 25-1041.00
 40.75  دستیار مهندس مکانیک 17-3027.00
 40.75  کاربر پمپ های چاه نفت 53-7073.00
 40.5  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2095.00
 40.5  خلبان تجاری 53-2012.00
 40.5  مکانیک ارشد خودرو 49-3023.01
 40.5  مهندس صنایع 17-2112.00
 40.5  کاربر دریل زمینی، به جز نفت و گاز 47-5021.00
 40.5  صنعت شناس مهندسی الکترونیک 17-3029.04
 40  برشکار و تراشکار، و پرداخت کار، دستی 51-9031.00
 39.75  کاربر پمپ، به جز پمپ های چاه نفت 53-7072.00
 39.75  کاربر و متصدی تجهیزات پاک کردن، شست و شو، و تجهیزات مهار خوردگی فلزات 51-9192.00
 39.75  متخصص ارتودنسی 29-1023.00
 39.5  جواهر ساز 51-9071.01
 39.5  تحلیلگر و هماهنگ کننده لجستیکی 13-1081.00
 39.25  کاربر و متصدی تنور، کوره، اجاق، خشک کن، و انواع دیگ ها 51-9051.00
 39  سازنده و کارشناس فلزات گران بها 51-9071.07
 38.75  متخصص بهداشت دهان و دندان 29-2021.00
 38.75  نصاب و تعمیرکار تجهیزات کنترلی و سوپاپ، به جز درب های مکانیکی 49-9012.00
 38.75  دمنده آبگینه، قالب گیر، خم کار، و پرداخت کار 51-9195.04
 38.5  سرآشپز و آشپز 35-1011.00
 38.5  طبیعت شناس پارک ها 19-1031.03
 38.25  مکانیک ماشین آلات صنعتی 49-9041.00
 38  نصاب لوله و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-2152.01
 38  کاردان فنی داروسازی 29-2052.00
 38  مدرس آموزش های شغلی، دبیرستان 25-2032.00
 38  بازرس کشاورزی 45-2011.00
 38  کاردان فنی داده های ژئو فیزیک 19-4041.01
 37.75  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان خدمات شخصی 39-1021.00
 37.5  متصدی و کاربر دستگاه های سرخ کن، پخت نان و کیک، و خشک کردن غذا 51-3091.00
 37.5  مکانیک قایق های موتوری 49-3051.00
 37.5  مدرس آموزش های شغلی، دانشگاهی 25-1194.00
 37.5  متخصص امور نظارتی 13-1041.07
 37.25  غواص صنعتی 49-9092.00
 37.25  ناخن آرا 39-5092.00
 37  مدیر تولید صنعتی 11-3051.00
 37  نصاب ساختمان های پیش ساخته و خانه های متحرک 49-9095.00
 37  سرایدار و نظافت چی، به غیر از پیشخدمت ها و نظافت کنندگان خانه داری 37-2011.00
 37  مهندس دریایی 17-2121.01
 36.75  کارگر ساده، نفت و گاز 47-5071.00
 36.75  تعمیرکار لوازم نسوز، به جز شومینه کار 49-9045.00
 36.5  ناخدا، کشتی و قایق 53-5021.01
 36.5  پیشخدمت و نظافت کننده خانه داری 37-2012.00
 36.25  مهندس رباتیک 17-2199.08
 36.25  فن شناس و کاردان فنی رادیولوژی 29-2034.00
 36.25  مدرس معماری، دانشگاهی 25-1031.00
 35.75  کاردان فنی سرویس وسایل نقلیه تفریحی 49-3092.00
 35.75  کارگر رختشویی و خشکشویی 51-6011.00
 35.5  نماینده فروش، عمده و تولیدی، کالاهای فنی و علمی 41-4011.00
 35.5  مدیر مهندسی 11-9041.00
 35.25  مهندس مکانیک 17-2141.00
 35.25  کاربر جراثقیل حفاری، نفت و گاز 47-5011.00
 35.25  کاردان فنی تولید صنعتی 17-3029.09
 35.25  ماشین ساز 49-9044.00
 35  سرویس کار مخازن فاضلاب و پاکسازی لوله های فاضلاب 47-4071.00
 35  کاردان فنی و دستیار پزشکی اورژانس 29-2041.00
 35  کاربر سیستم های پمپ سوخت، پالایشگاه، و مصرف سنج 51-8093.00
 34.75  آتش نشان جنگلی 33-2011.02
 34.5  کاربر مواد منفجره، متخصص مهمات، و تخریب چی 47-5031.00
 34.5  کلفت و کمک رسان در امور خانه 39-9021.00
 34.5  بازرس حمل و نقل و محموله 53-6051.08
 34.5  مکانیک تجهیزات کشاورزی 49-3041.00
 34  سرهم کننده/همگذار سازه ها، سطوح، دکل ها و جراثقیل ها، و سیستم های ساخت هواپیما 51-2011.00
 34  مهندس لجستیک 13-1081.01
 34  کمک یار داروخانه ها 31-9095.00
 34  مدیران مراتع 19-1031.02
 33.75  تمرین دهنه ورزشکاران 29-9091.00
 33.5  کارگر نگهداری از بزرگراه ها 47-4051.00
 33.5  عینک ساز، تجویزی 29-2081.00
 33.25  اپیدمی شناس 19-1041.00
 33.25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل 49-2093.00
 33  مدرس مطالعات تفریحی و ورزشی، دانشگاهی 25-1193.00
 33  کلانتر و معاون کلانتر 33-3051.03
 32.75  مکانیک تجهیزات ماشینی خارج از خانه و سایر مکانیک های موتوری 49-3053.00
 32.75  طراحی بازرگانی و صنعتی 27-1021.00
 32.75  سازنده و تعمیرکار آبگرم کن 47-2011.00
 32.5  ماهی گیر و کارگران مرتبط با ماهیگیری 45-3011.00
 32.5  ارتوپد و سازنده اعضای مصنوعی 29-2091.00
 32.5  متخصص مراقبت های پوستی 39-5094.00
 32.5  مکانیک موتور سیکلت 49-3052.00
 32.5  کاربر تجهیزات راه سازی 47-2071.00
 32  مکانیک ماشین های سنگین متحرک، به جز موتورها 49-3042.00
 31.75  موزاییک کار 47-2053.00
 31.75  هنرمند صنایع دستی 27-1012.00
 31.5  سرپرست ارشد/مدیر مکانیک ها، نصاب ها، و تعمیرکارها 49-1011.00
 31.5  مدرس جغرافیا، دانشگاهی 25-1064.00
 31.5  سرهم کننده/همگذار تجهیزات الکترو مکانیکی 51-2023.00
 31.5  کاربر دستگاه های کمپرسور گاز و ایستگاه های پمپاژ گاز 53-7071.00
 31.25  جنگلدار 19-1032.00
 31  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث جنگلی 33-1021.02
 31  کاردان فنی یک حوزه خاص خودرو 49-3023.02
 31  سرپرست ارشد/مدیر کارگران راه و ساختمان و حفاری 47-1011.00
 31  کاردان فنی حفاظت از جنگل ها و محیط زیست 19-4093.00
 30.75  بنا، سنگ 47-2022.00
 30.75  تعمیرکار و تنظیم کننده آلات موسیقی 49-9063.00
 30.5  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی، وسایل نقلیه موتوری 49-2096.00
 30.5  طراح صحنه و نمایش 27-1027.00
 30.5  متخصص سوزن درمانی 29-1199.01
 30.25  وردست--کارگران نصب، نگهداری، و تعمیر 49-9098.00
 30.25  آشپز، منازل شخصی 35-2013.00
 30.25  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2094.00
 30  دستگاه شکاف دهنده سنگ، سنگ معدن 47-5051.00
 30  نصاب کف پوش، به جز نصابان قالی، کف سازی چوبی، و کاشی های سنگین 47-2042.00
 29.75  هنرمند هنرهای زیبا، شامل نقاشان، مجسمه سازان، و تصویرگران 27-1013.00
 29.75  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان محصولات کشاورزی و گل و گیاه 45-1011.07
 29.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات سوهان کاری و جلا دهی فلزات و پلاستیک 51-4033.00
 29.5  اتو زن، منسوجات، پوشاک، و اقلام مرتبط 51-6021.00
 29  کاربر دستگاه های سرویس تجهیزات، نفت، گاز، معدن 47-5013.00
 29  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات برش، پانچ، و پرس فلزات و پلاستیک 51-4031.00
 29  متخصص پرتو درمانی 29-1124.00
 29  قلم زن و حکاک 51-9194.00
 29  مدرس مردم شناسی و باستان شناسی، دانشگاهی 25-1061.00
 29  متخصص فیزیو تراپی 29-1123.00
 29  مهندس فروش 41-9031.00
 29  مدرس آموزش های شغلی، مدارس متوسطه 25-2023.00
 28.75  کاردان فنی روان پزشکی 29-2053.00
 28.5  کاربر واگن های رفت و برگشتی 53-7111.00
 28.5  دستیار دندانپزشک 31-9091.00
 28.25  مدرس اقتصاد خانواده، دانشگاهی 25-1192.00
 28.25  کاربر و متصدی ماشین دوخت کفش 51-6042.00
 28.25  معمار دریایی 17-2121.02
 28  بازرس کیفری و مامور ویژه 33-3021.03
 28  کارگر جنگلداری و حفاظت از محیط زیست 45-4011.00
 28  تایر ساز 51-9197.00
 28  وردست--سقف ساز 47-3016.00
 28  بنا، آجر و بلوک های سیمانی 47-2021.00
 27.75  پرستار کودک 39-9011.01
 27.75  برق کار 47-2111.00
 27.75  آشپز، موسسات و کافه تریا 35-2012.00
 27.75  ریاضی دان 15-2021.00
 27.75  تعمیرکار لوارم خانگی 49-9031.00
 27.5  نصاب سنگفرش های قطعه قطعه 47-4091.00
 27.5  معمار محوطه سازی 17-1012.00
 27.5  دستیار پزشکی 31-9092.00
 27.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های برش و قطعه قطعه کردن 51-9032.00
 27.5  نجار تاسیساتی 47-2031.02
 27.5  طرح زن، فلزات و پلاستیک 51-4062.00
 27.25  نانوا و کیک پز 51-3011.00
 27.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات دریل و سوراخکاری فلزات و پلاستیک 51-4032.00
 27.25  تعمیرکار تجهیزات رهگیری و چراغ های علامت دهنده 49-9097.00
 27  جغرافی دان 19-3092.00
 27  تعمیرکار ساعت 49-9064.00
 27  قالب ساز و قالب گیر 51-9195.07
 27  باستان شناس 19-3091.02
 27  دستیار مهندس برق 17-3023.03
 27  کارگر مزرعه، محصول 45-2092.02
 27  لوله کش، ساختمانی 47-2152.02
 26.75  هماهنگ کننده تحقیقات بالینی 11-9121.01
 26.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های روکش زنی، نقاشی، و اسپری زنی 51-9121.00
 26.6  مدیر آموزش و توسعه 11-3042.00
 26.5  گارسن، به غیر از رستوران 35-3041.00
 26.5  کاردان سونوگرافی تشخیصی 29-2032.00
 26.5  نقشه کش الکترونیک 17-3012.01
 26.25  توزیع کننده برق 51-8012.00
 26.25  سقف ساز 47-2181.00
 26  دانشمند و صنعت شناس حسگر های راه دور 19-2099.01
 25.75  کارگر تهیه غذا 35-2021.00
 25.75  کف ساب و پرداخت کار 47-2043.00
 25.5  تغذیه کننده و خارج کننده مواد از ماشین آلات 53-7063.00
 25.5  مدرس دبیرستان، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2031.00
 25.5  کاردان فنی لوازم پزشکی 51-9082.00
 25.25  سازنده ابزار و قالب 51-4111.00
 25.25  بازرس، آزمایش کننده، مرتب کننده، نمونه گیر، و وزن کننده 51-9061.00
 25.25  گوشت بر و پوست گیر گوشت، طیور، و ماهی 51-3022.00
 25.25  سقف ساز، معدن 47-5061.00
 25.25  طراح گل و گیاه 27-1023.00
 25.25  بازرس وسایل نقلیه، تجهیزات و سیستم های بخش حمل و نقل، به جز هوانوردی 53-6051.07
 25.25  هرس کننده درختان و درخت آرا 37-3013.00
 25.25  کمک یار متخصص فیزیوتراپی 31-2022.00
 25.25  آشپز، سفارشات کوچک 35-2015.00
 25  کاردان فنی لابراتوار عینک سازی 51-9083.00
 25  کارگر عایق کاری، کف، سقف، و دیوار 47-2131.00
 25  مهندس حمل و نقل 17-2051.01
 24.75  متخصص عملیات های هوایی 53-2022.00
 24.75  آشپز، رستوران 35-2014.00
 24.75  نقاش، روکش کار، و تزیین کننده 51-9123.00
 24.5  کارگر تهیه و سرو غذا، از جمله کارکنان فست فود ها 35-3021.00
 24.5  نصاب و تعمیرکار آسانسور 47-4021.00
 24.5  نصاب قالی 47-2041.00
 24.5  نماینده بیماران 43-4051.03
 24.5  دستیار متخصص فیزیوتراپی 31-2021.00
 24.25  کاردان فنی ثبت امواج الکتریکی مغز بوسیله برق (نوار مغزی) 29-2099.01
 24.25  معمار، به غیر از محوطه سازی و بخش دریایی 17-1011.00
 24.25  کاربر ماشین آلات ایجاد شکاف و کانال زنی معدن 47-5042.00
 24  فعال حمایت از حیوانات 33-9011.00
 23.75  مدرس علوم ریاضی، دانشگاهی 25-1022.00
 23.75  متصدی مراکز سرویس وسایل نقلیه 53-6031.00
 23.75  مامور زندان و مراکز بازپروری 33-3012.00
 23.75  مامور خرید، به غیر از خرید عمده و خرد و محصولات کشاورزی 13-1023.00
 23.75  پرورش دهنده حیوانات 45-2021.00
 23.5  مدیر عمرانی 11-9021.00
 23.5  نصاب و تعمیرکار شیشه خودرو 49-3022.00
 23.5  نجات غریق، گشت آبی، و سایر فعالان خدمات پیشگیرانه مناطق تفریحی 33-9092.00
 23.5  نگهبان صیدگاه ها و شکارگاه ها 33-3031.00
 23.5  شکارچی و تله گذار 45-3021.00
 23.5  متخصص بیماری های چشمی و عینک سازی 29-1199.05
 23.25  مکانیک کامیون و اتوبوس و متخصص موتورهای دیزلی 49-3031.00
 23.25  نصاب و تعمیرکار خطوط توزیع برق 49-9051.00
 23.25  مردم شناس 19-3091.01
 23  مدیر کل و مدیر عملیات 11-1021.00
 23  کاربر ابزارهای ماشینی کنترل شونده توسط کامپیوتر، در ساخت قطعات فلزی و پلاستیکی 51-4011.00
 23  مدیر اسکان 11-9081.00
 23  تعمیرکار واگن های ریلی 49-3043.00
 23  کاراگاه پلیس 33-3021.01
 22.75  کلید ساز و تعمیرکار گاو صندوق 49-9094.00
 22.75  کاربر جراثقیل و دکل ها 53-7021.00
 22.75  کابینت ساز و نجار نیمکت ساز 51-7011.00
 22.5  مامور مراقبت از حیوانات اهلی 39-2021.00
 22.5  طرح زن، چوب 51-7032.00
 22.5  متصدی پیشخوان، کافه تریا، کافی شاپ و تحویل دهنده غذا 35-3022.00
 22.5  نقشه کش عمران 17-3011.02
 22.25  هماهنگ کننده صنعتی 25-9031.00
 22.25  کارگر سوهان کار و پرداخت کار، دستی 51-9022.00
 22  ماشین کار 51-4041.00
 22  کاردان فنی رژیم های غذایی 29-2051.00
 22  کاربر دستگاه دیرک کوب 47-2072.00
 22  نجار ساختمانی 47-2031.01
 22  مدیر خرید 11-3061.00
 21.75  نقاش، ساختمانی و نگهداری 47-2141.00
 21.75  مدرس مدارس متوسطه، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2022.00
 21.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان چوب بری 45-1011.05
 21.5  ملوان- کشتی، قایق، و کرجی 53-5021.02
 21.5  کاربر ماشین های بارگیری، معادن زیرزمینی 53-7033.00
 21.5  برنامه نویس کنترل ابزارهای عددی و کنترل فرآیند 51-4012.00
 21.25  پرداخت کار مبلمان 51-7021.00
 21.25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی سرگرمی خانگی 49-2097.00
 21.25  نصاب دیوارهای پیش ساخته و کاشی سقف 47-2081.00
 21.25  راننده و متصدی آمبولانس، به جز کاردانان فنی پزشکی اورژانس 53-3011.00
 21.25  مهندس الکترونیک، به غیر از کامپیوتر 17-2072.00
 21.25  کارگر تزیین مناظر، و باغداری 37-3011.00
 21  بار بند و بسته بند، دستی 53-7064.00
 21  بایگان 25-4011.00
 21  کاربر و متصدی دستگاه های چسب زنی 51-9191.00
 21  پیرایشگر 39-5011.00
 21  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات ذوب فلزات و پلاستیک 51-4022.00
 20.75  مدرس علوم کاپیوتری، دانشگاهی 25-1021.00
 20.75  تعمیرکار دوربین و تجهیزات عکس برداری 49-9061.00
 20.75  مهندس هوا فضا و تکنیسین عملیات 17-3021.00
 20.75  نقشه بردار سطوح زمین 17-1022.01
 20.75  مدیر حمل و نقل 11-3071.01
 20.5  ظرف شور 35-9021.00
 20.5  وردست--لوله کش، نصاب لوله، و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-3015.00
 20.5  کارگر ساخت ورقه های فلزی 47-2211.00
 20.5  ارزیاب هزینه 13-1051.00
 20.5  تاریخ شناس 19-3093.00
 20.25  بازرس مهاجرت و گمرک 33-3021.05
 20.25  وردست--کارگر استخراج 47-5081.00
 20.25  خلبان، کمک خلبان، و مهندس پروازهای مسافری 53-2011.00
 20.25  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان تهیه و سرو غذا 35-1012.00
 20.25  مدرس قانون جزا و اعمال قانون، دانشگاهی 25-1111.00
 20  راننده/فروشنده 53-3031.00
 20  کارشناس آمار 15-2041.00
 20  مدرس پیش دبستانی، به غیر از آموزش های خاص 25-2011.00
 20  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جوشکاری، لحیم کاری، و سخت کاری، فلزات و پلاستیک 51-4122.00
 19.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات چوب بری 51-7041.00
 19.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات فرم دهی فلزات و پلاستیک 51-4023.00
 19.75  مامور خرید، محصولات کشاورزی 13-1021.00
 19.75  تعمیرکار و رفوگر، به جز پوشاک 49-9093.00
 19.5  دستیار مهندس الکترونیک 17-3023.01
 19.5  نماینده فروش، عمده و تولیدی، به جز کالاهای فنی و علمی 41-4012.00
 19.5  دانشمند فضا و جو 19-2021.00
 19.5  ملازم مراسم تدفین 39-4021.00
 19.5  مهندس کاربر و سایر کاربران تجهیزات راه و ساختمان 47-2073.00
 19.5  افسر پلیس و گشت 33-3051.01
 19.5  سرپرست ارشد/مدیر حمل و نقل و ماشین های جابجایی بار و کاربران وسایل نقلیه 53-1031.00
 19.25  کاردان فنی پخش 27-4012.00
 19.25  کارمند ارسال سفارشات، فروش عمده و خرد 43-5081.04
 19.25  متخصص تفریح درمانی 29-1125.00
 19.25  آشپز، فست فود 35-2011.00
 19  کارگر عایق سازی، مکانیکی 47-2132.00
 19  مساح (نقشه بردار) 17-1022.00
 19  ممیز انرژی 13-1199.01
 19  مهندس محوطه ریلی و کاربر قطارهای موتوری کوچک 53-4013.00
 18.75  متصدی پل ها و بالابرهای معابر آبی 53-6011.00
 18.75  راننده قایق موتوری 53-5022.00
 18.5  مدیر خدمات غذایی 11-9051.00
 18.5  استادیار دوره لیسانس 25-1191.00
 18.5  کارگر مزرعه، حیوانات مزارع و دامپروری ها 45-2093.00
 18.5  متخصص درمان مشکلات شغلی 29-1122.00
 18.25  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تولید و عملیاتی 51-1011.00
 18.25  بهیار مراقبت های خانگی 31-1011.00
 18.25  کمک یار متخصص درمان شغلی 31-2012.00
 18.25  مسول لباس های هنرپیشگان 39-3092.00
 18.25  کارگر ساختمانی 47-2061.00
 18  کاربر ماشین آلات حفر و بار گیری و ماشین های کشنده 53-7032.00
 18  پنچری گیر 49-3093.00
 18  نظافت چی سالن های غذا خوری و کافه تریا ها، و وردست کافه چی 35-9011.00
 18  خیاط و تعمیرکار لباس 51-6052.00
 18  نصاب و تعمیرکار تجهیزات ارتباطات دور برد، به جز نصابان خط 49-2022.00
 17.75  سرپرست ارشد/مدیر افسران پلیس و کاراگاه ها 33-1012.00
 17.75  سرهم کننده/همگذار و سازنده سازه های فلزی 51-2041.00
 17.75  کاردان فنی تجهیزات خودکار هواپیماها 49-2091.00
 17.75  سرپرست ارشد/مدیر ماموران زندان و زندان بان مراکز بازپروری 33-1011.00
 17.5  طراح شهری و منطقه ای 19-3051.00
 17.5  عکاس 27-4021.00
 17.5  متصدی و کاربر دستگاه های پخت غذا 51-3093.00
 17.5  نقشه کش مکانیک 17-3013.00
 17.5  دستیار مهندس عمران 17-3022.00
 17.25  نصاب لوله 47-2151.00
 17.25  مدرس مدارس ابتدایی، به غیر از آموزش های خاص 25-2021.00
 17.25  ریخته گر و قالب ریز، فلزات 51-4052.00
 17  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات شیار زنی و رنده کاری فلزات و پلاستیک 51-4035.00
 17  مهندس لوکوموتیو 53-4011.00
 16.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات مختلف، فلزات و پلاستیک 51-4081.00
 16.75  کارمند سفارشات 43-4151.00
 16.5  کارمند تهیه اظهارنامه 43-3021.01
 16.25  وردست--کارگر تولید 51-9198.00
 16.25  طراح داخلی 27-1025.00
 16  مهندس سخت افزار 17-2061.00
 16  مامور تشخیص صلاحیت و متخصص درمان اصلاحی 21-1092.00
 16  کارگر و تعمیرکار کفش و چرم 51-6041.00
 16  مدرس نهضت سواد آموزی، آموزش های تقویتی، و مدرسان و مربیان طرح توسعه آموزش عمومی 25-3011.00
 16  الگو ساز، چوب 51-7031.00
 16  وردست--نجار 47-3012.00
 15.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تبدیل و شکل دهی مواد، مصنوعات و فایبرگلاس 51-6091.00
 15.75  چوب بر 45-4021.00
 15.75  سرهم کننده/همگذار تجهیزات برقی و الکترونیکی 51-2022.00
 15.5  وردست--نقاش، نصاب کاغذ دیواری، گچ کار، سفید کار 47-3014.00
 15.5  مدیر خدمات پزشکی و بهداشتی 11-9111.00
 15.5  مدل ساز، فلزات و پلاستیک 51-4061.00
 15.5  دستیار درمان شغلی 31-2011.00
 15.5  متخصص استخدام، جذب نیرو و بکارگماری 13-1071.00
 15.5  راننده اتوبوس، برون شهری و درون شهری 53-3021.00
 15.5  روان شناسان اعصاب و متخصصان اعصاب و روان بالینی 19-3039.01
 15.25  لحیم کار و سخت کار 51-4121.07
 15  دکل ساز 49-9096.00
 15  تعمیرکار موتورهای برقی، ابزار آلات برقی، و تعمیرکاران مرتبط 49-2092.00
 15  کنتور خوان، خدمات رفاهی 43-5041.00
 15  راننده کامیون، ماشین های سنگین و تریلر 53-3032.00
 15  مدیر عامل 11-1011.00
 14.75  بهیار روان پزشکی 31-1013.00
 14.75  خریدار عمده و خرد، به غیر از محصولات کشاورزی 13-1022.00
 14.75  مدرس مهد کودک، به غیر از آموزش های خاص 25-2012.00
 14.75  سرهم کننده/همگذار موتور و سایر ماشین آلات 51-2031.00
 14.75  مدرس روان شناسی، دانشگاهی 25-1066.00
 14.5  مسول اتاق پرو و رختکن 39-3093.00
 14.5  کاربر بالابر و دستگاه چرخ جراثقیل 53-7041.00
 14.5  کاربر نصب و نگهداری از تجهیزات ریلی 47-4061.00
 14.25  طراح و برنامه ریز پایداری کسب و کار 13-1199.04
 14.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تولید محصولات کاغذی 51-9196.00
 14  پرورش دهنده حیوانات 39-2011.00
 14  بازرس، مامور تحقیق و تحلیلگر تقلب و کلاهبرداری 13-2099.04
 14  موزه دار 25-4012.00
 14  متخصص مجموعه های صمعی بصری 25-9011.00
 14  مراقبت کننده از کودکان 39-9011.00
 14  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تراشکاری و خراطی فلزات و پلاستیک 51-4034.00
 14  تحلیلگر لجستیک 13-1081.02
 14  رییس قطار و رییس محوطه های ریلی 53-4031.00
 14  نصاب کاشی و سنگ مرمر 47-2044.00
 14  سنگ بر و سنگ تراش، تولید 51-9195.03
 13.75  دستیار خدمات اجتماعی و انسانی 21-1093.00
 13.75  مدیر آموزش و پرورش، ابتدایی و متوسطه 11-9032.00
 13.75  وردست--برق کار 47-3013.00
 13.75  مسول لوکوموتیو 53-4012.00
 13.75  مدیر اطلاعات بالینی 15-2041.02
 13.75  مترجم همزمان و مترجم 27-3091.00
 13.75  نقشه کش برق 17-3012.02
 13.5  کارشناس ارزشیابی، مستغلات 13-2021.02
 13.5  شیشه بر 47-2121.00
 13.25  کارمند انبار، بخش فروش 43-5081.01
 13.25  تعمیرکار دوچرخه 49-3091.00
 12.75  پارکبان 33-3041.00
 12.75  کاربر کامیون ها و کشنده های صنعتی 53-7051.00
 12.75  قصاب و گوشت بر 51-3021.00
 12.5  سرپرست اداره محموله های هوایی 53-1011.00
 12.5  روحانی 21-2011.00
 12.5  مشاور اسکان مراکز اقامتی 39-9041.00
 12.25  مامور تحقیق درباره بازی ها و بازرس بازی 33-9031.00
 12.25  مربی سلامت 21-1091.00
 12.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات بافندگی و ریسندگی 51-6063.00
 12.25  کتابدار 25-4021.00
 12.25  دستیار مدرس 25-9041.00
 12.25  دستیار آماری 43-9111.00
 12.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات قالب سازی، هسته سازی، و ریخته گری فلزات و پلاستیک 51-4072.00
 12.25  سفید کار 47-2082.00
 12.25  جوشکار، برشکار، و کمک جوشکار 51-4121.06
 12.25  سرویس کار و تعمیرکار دستگاه های خودکار فروش سکه ای، اسکناسی و دستگاه های خودکار بازی و سرگرمی 49-9091.00
 12  مدیر چرخه تامین 11-9199.04
 12  سازنده و کارشناس سنگ های قیمتی و الماس 51-9071.06
 12  آمارشناس حیاتی 15-2041.01
 12  کارگزار گمرکی 13-1199.03
 11.75  کارگر تقویت سازه های بتنی 47-2171.00
 11.75  کاربر سیستم های ترمز، علامت دهنده، و کلیدهای رهگیری 53-4021.00
 11.75  نصاب و تعمیرکار خطوط مخابراتی 49-9052.00
 11.75  آسیب شناس زبان-گفتار 29-1127.00
 11.5  سرپرست/مدیر کارمندان فروش جزء 41-1011.00
 11.25  فعال بخش سرگرمی 39-9032.00
 11.25  سرهم کننده/همگذار تیمی 51-2092.00
 11  سرپرست ارشد/مدیر وردستان، کارگران، و باربران، دستی 53-1021.00
 11  آپاراتچی سینما 39-3021.00
 11  قاضی، قاضی دادگاه بخش و دادرس 23-1023.00
 11  تعمیرکار درب های مکانیکی 49-9011.00
 11  کاربر و متصدی ماشین الات بسته بندی و بارگیری 51-9111.00
 11  نویسنده فنی 27-3042.00
 11  خیاط، دستی 51-6051.00
 10.75  ارزشیاب بیمه، خسارت خودرویی 13-1032.00
 10.75  کاردان فنی نقشه برداری 17-3031.01
 10.75  وزن کننده، اندازه گیر، کنترل کننده، و نمونه گیر، ثبت سوابق 43-5111.00
 10.5  فروشنده تک فروشی 41-2031.00
 10.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات کار با چوب، به غیر از اره 51-7042.00
 10.5  میزبان، رستوران، استراحتگاه، و کافی شاپ 35-9031.00
 10.5  مربی ورزش و مدرس آیروبیک 39-9031.00
 10.5  اپراتور رادیویی 27-4013.00
 10.25  نقشه کش معماری 17-3011.01
 10.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه برش منسوجات 51-6062.00
 10.25  فعال اجتماعی پزشکی و بهداشت عموم 21-1022.00
 10  کارگر طرح بندی، فلزات و پلاستیک 51-4192.00
 10  کارمند حمل ونقل، ارسال و دریافت 43-5071.00
 9.75  مدیر و سرپرست پست 11-9131.00
 9.75  کارمند پذیرش هتل، متل، و مراکز تفریحی 43-4081.00
 9.75  قاضی قانون اجرایی، داور و مامور رسیدگی به محاکمه 23-1021.00
 9.75  کاردان فنی تجهیزات صوتی و تصویری 27-4011.00
 9.75  مسول دستگاه های مراکز تفریحی و سرگرمی 39-3091.00
 9.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل، شکل دهی، پرس، و فشرده سازی 51-9041.00
 9.75  کارشناس و بازرس محقق مجوز 13-1041.02
 9.75  روان درمانگر ازدواج و خانواده 21-1013.00
 9.5  اقتصاد دان 19-3011.00
 9.5  کافه چی 35-3011.00
 9.5  تعدیل کننده بیمه، محقق و بازرس 13-1031.02
 9.5  دریا نورد و ملوان کشتی های حمل نفت 53-5011.00
 9.5  گرافیست نشر دسکتاپ 43-9031.00
 9.5  کاربر ماشین های اداری، به غیر از کامپیوتر 43-9071.00
 9.5  ویراستار 27-3041.00
 9.25  کاردان فنی ترافیک 53-6041.00
 9.25  مدیر آموزش و پرورش، مراکز/برنامه های حمایت از کودکان و پیش دبستانی ها 11-9031.00
 9.25  تحلیلگر عملیات های تحقیقاتی 15-2031.00
 9.25  مدیر خدمات اجتماعی و عمومی 11-9151.00
 9.25  تعدیل کننده شکایات و دعاوی، مستغلات و خسارت جانی 13-1031.01
 9.25  کاربر تجهیزات چوب بری 45-4022.00
 منشی پزشکی 43-6013.00
 سرهم کننده/همگذار، تنظیم کننده، کالیبره کننده ابزارهای نمایش زمان 51-2093.00
 کارگردان/مدیر فنی 27-2012.05
 مربی و استعداد یاب 27-2022.00
 8.75  سرپرست/مدیر دفتر و مدیر پشتیبانی اداری. 43-1011.00
 8.75  نصاب سیستم های امنیتی و اعلام حریق 49-2098.00
 8.75  وکیل 23-1011.00
 8.75  دستیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای 19-4061.01
 8.75  گارسن 35-3031.00
 8.5  مدیر بازی 11-9071.00
 8.25  مدرس هنر، تئاتر و موسیقی، دانشگاهی 25-1121.00
 8.25  مدرس آموزش های خود غنی سازی 25-3021.00
 8.25  اعزام کننده ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5031.00
 8.25  تکنیسین ریاضیاتی 15-2091.00
 8.25  کاربر ماشین یا قایق لاروب 53-7031.00
 8.25  صندوقدار 41-2011.00
 8.25  کاردان فنی نقشه کشی 17-3031.02
 8.25  کاراگاه و بازرس خصوصی 33-9021.00
 مدرس ارتباطات، دانشگاهی 25-1122.00
 باربر و کارگر حمل بار، انبار، و اسباب و لوازم، دستی 53-7062.00
 7.75  فروشنده قطعات یدکی 41-2022.00
 7.5  تحلیگر و مفسر اخبار 27-3021.00
 7.5  دستیار تحقیق علوم اجتماعی 19-4061.00
 7.5  تحلیلگر اعتباری 13-2041.00
 7.25  طراح جلسات و گردهمایی 13-1121.00
 7.25  تحلیلگر مدیریت 13-1111.00
 7.25  مدرس بازرگانی، دانشگاهی 25-1011.00
 7.25  مدیر انبار و توزیع 11-3071.02
 7.25  دوزنده رومبلی و صندلی 51-6093.00
 مدرس فلسفه و دین، دانشگاهی 25-1126.00
 جمع کننده پسماند ها و کالاهای دور ریخته شده قابل بازیافت 53-7081.00
 شاعر، ترانه سرا و نویسنده خلاق 27-3043.05
 نصاب حصار 47-4031.00
 کارمند تولید، برنامه ریزی، و تسریع امور 43-5061.00
 6.75  کارمند خدمات پستی 43-5051.00
 6.75  مشاور بهداشت روان 21-1014.00
 6.75  مدیر سامانه های کامپیوتری و اطلاعاتی 11-3021.00
 6.75  کاربر کامپیوتر 43-9011.00
 6.75  مدرس مطالعات منطقه ای، قومی و فرهنگی، دانشگاهی 25-1062.00
 6.75  نمایش دهنده و مبلغ کالا 41-9011.00
 6.5  طراح مد 27-1022.00
 6.5  طراح ویترین و نمایش کالا 27-1026.00
 6.5  کارگزار فروش املاک 41-9022.00
 6.5  کنترل کننده ترافیک هوایی 53-2021.00
 6.5  سرپرست/مدیر کارمندان فروش عمده 41-1012.00
 6.5  کارگردان- صحنه، فیلم های سینمایی، تلویزیونی، و برنامه های رادیویی 27-2012.02
 6.5  متصدی پارکینگ 53-6021.00
 6.5  فعال اجتماعی بهداشت روان و استعمال مواد 21-1023.00
 6.35  مدیر منابع انسانی 11-3040.00
 6.25  مشاور تحصیلی، شغلی و مدارس 21-1012.00
 6.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات پیچ دار کردن، تاباندن، و بیرون کشیدن در نساجی 51-6064.00
 6.25  متخصص ماساژ درمانی 31-9011.00
 6.25  اعزام کننده، به جز اعزام ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5032.00
 6.25  صندوقدار غرفه و پول خردکن مراکز بازی 41-2012.00
 6.25  گچ کار و سفید کار 47-2161.00
 6.25  روان شناس صنعتی-سازمانی 19-3032.00
 روحانی متخصص در احکام 21-2021.00
 کارمند دفتری خدمات اجاره و تعمیر 41-2021.00
 روان شناس بالینی 19-3031.02
 مدیر فروش 11-2022.00
 مدرس علوم سیاسی، دانشگاهی 25-1065.00
 5.75  سیم پیچ 51-2021.00
 5.75  مامور امنیتی 33-9032.00
 5.75  راننده اتوبوس مدارس 53-3022.00
 5.75  راهنما، کنترل چی، و مامور اخذ بلیت 39-3031.00
 5.75  کارمند انبار- اتاق های انبار، انبارهای بزرگ، و محوطه های انبار 43-5081.03
 5.75  مصاحبه کنندگان، به غیر از تایید شایستگی و اعطای وام 43-4111.00
 5.25  راننده کامیون، ماشین های سبک و خدمات پخش و توزیع 53-3033.00
 5.25  پلیس ترانزیت و حمل و نقل ریلی 33-3052.00
 5.25  بازرس و محقق مالی 13-2061.00
 5.25  باربر و کارگر حمل چمدان 39-6011.00
 5.25  کاربر قطارهای مترو یا واگن های خیابانی 53-4041.00
 5.25  کاردان فنی سوابق پزشکی و اطلاعات بهداشتی 29-2071.00
 5.25  مشاور ترک اعتیاد و اختلالات رفتاری 21-1011.00
 متخصص مدیریت ریسک 13-2099.02
 کارگزار املاک 41-9021.00
 فروشنده خانه به خانه، دست فروش و روزنامه فروش، و شغل های مشابه 41-9091.00
 فعال اجتماعی کودک، خانواده و مدارس 21-1021.00
 کارمند صندوق مراکز بازی 43-3041.00
 متخصص درمان محدودیت نگرش، انطباق پذیری و پویایی، و متخصص احیای بینش 29-1122.01
 4.75  پیک و تحویل دهنده 43-5021.00
 4.75  مدرس مشاوره تحصیلی، دانشگاهی 25-1081.00
 4.75  طراح حمل و نقل 19-3099.01
 4.75  کارگزار بار و حمل 43-5011.00
 4.75  کاردان فنی مهندسی صدا 27-4014.00
 4.75  مدیر امور اداری 11-3011.00
 4.5  راننده تاکسی و شوفر 53-3041.00
 4.5  کاربر ماشین دوخت 51-6031.00
 4.5  نقشه بردار و نقشه نگار 17-1021.00
 4.5  ارزیاب 13-2021.01
 4.5  متصدی پذیرش و اطلاعات 43-4171.00
 4.25  منشی حقوقی 43-6012.00
 4.25  داور، میانجی گر، و سازشگر 23-1022.00
 4.25  سوهان کار پرداخت کار، و تیز کننده ابزار 51-4194.00
 4.25  پستچی 43-5052.00
 4.25  درجه بند و رتبه بند الوار 45-4023.00
 ضابط دادگاه 33-3011.00
 کارمند وارد کننذه اطلاعات 43-9021.00
 گوینده رادیو و تلویزیون 27-3011.00
 کارمند تدارک کالا 43-3061.00
 3.75  کارگردان برنامه 27-2012.03
 3.75  کاردان فنی کتابخانه 25-4031.00
 3.5  مدرس جامعه شناسی، دانشگاهی 25-1067.00
 3.5  طراح گرافیک 27-1024.00
 3.5  گزارشگر و خبرنگار 27-3022.00
 3.5  اپراتو سیستم های تلفنی، شامل پاسخگویی به تلفن ها 43-2011.00
 3.25  ناظر بازی و سرگرمی 39-1011.00
 3.25  منشی بایگانی 43-4071.00
 3.25  فیلمبردار، تلویزیونی، ویدئویی، و فیلم های سینمایی 27-4031.00
 3.25  دستیار منابع انسانی، به جز کارمند پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-4161.00
 3.25  تدوینگر فیلم و کلیپ های تصویری 27-4032.00
 3.25  مشاور توان بخشی 21-1015.00
 مانکن 41-9012.00
 تعمیرکار کامپیوتر، دستگاه های بانکی، و ماشین های اداری 49-2011.00
 تحلیلگر بودجه 13-2031.00
 خزانه دار و کنترل کننده 11-3031.01
 ورزشکار و شرکت کننده مسابقات ورزشی 27-2021.00
 دستیار حقوقی 23-2011.00
 نویسنده مطالب تبلیغاتی 27-3043.04
 مدرس مدد کاری اجتماعی، دانشگاهی 25-1113.00
 مدرس زبان و ادبیات خارجی، دانشگاهی 25-1124.00
 2.75  پادو 39-6012.00
 2.75  مدیر املاک، مستغلات و اتحادیه های اجتماعی 11-9141.00
 2.75  تحلیلگر مالی 13-2051.00
 2.75  تهیه کننده 27-2012.01
 2.5  بازیگر 27-2011.00
 2.5  دستیار کتابخانه، امور عادی 43-4121.00
 2.5  مدیر آموزش و پرورش، دبیرستان و موسسات آموزش عالی 11-9033.00
 2.5  تحویل دار صندوق 43-3071.00
 2.5  کارمند نامه نگاری و کاربر ماشین های پردازش نامه، به جز خدمات پستی 43-9051.00
 2.5  متخصص روابط عمومی 27-3031.00
 2.5  بازرس و محقق مالیاتی، تحصیلدار، مامور مالیاتی 13-2081.00
 2.25  گوینده ورزشگاه و سایر اماکن عمومی 27-3012.00
 2.25  هنرمند چند رسانه ای و انیمیشن سازی 27-1014.00
 2.25  نماینده خدمات مشتریان 43-4051.00
 2.25  درجه بند و دانه بند، محصولات کشاورزی 45-2041.00
 2.25  مدرس اقتصادی، دانشگاهی 25-1063.00
 2.25  مدیر تبلیغات و توسعه 11-2011.00
 2.25  متخصص آمار 15-2011.00
 2.25  کارمند بررسی بیمه نامه 43-9041.02
 پستچی، پردازشگر، و اپراتور دستگاه های پردازش بسته های پستی 43-5053.00
 مدیر بازاریابی 11-2021.00
 حسابدار 13-2011.01
 1.75  جامعه شناس 19-3041.00
 1.75  کارمند اداری، کلی 43-9061.00
 1.75  تایپیست و پردازشگر اطلاعات 43-9022.00
 1.5  کارگردان هنری 27-1011.00
 1.5  گزارش نویس دادگاه 23-2091.00
 1.5  منشی، به جز منشیان حقوقی، پزشکی، و اجرایی 43-6014.00
 1.5  کارمند شهرداری 43-4031.02
 1.5  مصحح و رونویس 43-9081.00
 1.25  منشی اداری و دستیار اجرایی 43-6011.00
 1.25  کارگردان استعداد یاب 27-2012.04
 1.25  رونویس پزشکی 31-9094.00
 داور و سایر مقامات برگزاری مسابقات ورزشی 27-2023.00
 کارمند امور نقدی، بررسی هزینه و نرخ 43-3021.02
 حسابرس 13-2011.02
 دانشمند علوم سیاسی 19-3094.00
 پایشگر 19-3022.00
 روان شناس مدارس 19-3031.01
 مامور اعتبارات 13-2072.00
 بیمه گر 13-2053.00
 مسول بازی های ماشینی 39-1012.00
 0.75  دستیار درمان زبان-گفتار 31-9099.01
 0.75  بازاریاب تلفنی 41-9041.00
 0.75  تحصیلدار بدهی ها 43-3011.00
 0.75  مصاحبه کننده تایید شایستگی، طرح های دواتی 43-4061.00
 0.5  کارگزار فروش تبلیغات 41-3011.00
 0.5  مدیر روابط عمومی 11-2031.00
 0.5  کارمند صدور مجوز 43-4031.03
 0.5  مصاحبه کننده و کارمند اعطای وام 43-4131.00
 0.5  کارمند مکاتبات 43-4021.00
 0.5  مدرس علوم کتابداری، دانشگاهی 25-1082.00
 0.25  کارمند فروش بلیط مسافرتی و کارگزار رزرواسیون و حمل و نقل 43-4181.00
 0.25  کارمند دعاوی بیمه 43-9041.01
 0.25  طراح پارچه و منسوجات 51-6092.00
 0.25  کارگردان موسیقی 27-2041.01
 0.25  تهیه کننده مالیات 13-2082.00
 0.25  کارمند لیبل زنی 43-5081.02
 0.25  کارمند دفترداری، حسابداری و حسابرسی 43-3031.00
 0.25  اپراتور تلفن 43-2021.00
 0.25  مشاور مالی شخصی 13-2052.00
 0.25  مسول تایید اعتبار 43-4041.01
 0.25  کنترل کننده اعتبار 43-4041.02
 0.25  مدرس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاهی 25-1123.00
 مدرس تاریخ، دانشگاهی 25-1125.00
 کارگزار مسافرتی 41-3041.00
 روان شناس مشاوره ای 19-3031.03
 کارگزار فروش، خدمات مالی 41-3031.02
 کارگزار فروش بیمه 41-3021.00
 نگهبان تقاطع ها 33-9091.00
 کارگزار فروش، اوراق بهادار و کالا 41-3031.01
 خواننده 27-2042.01
 محققین عناوین و مشاغل، تلخیص کننده و جستجوگر 23-2093.00
 کارمند کارگزینی، پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-3051.00
 آهنگ ساز و تنظیم کننده موسیقی 27-2041.04
 مدیر مالی شعب یا بخش 11-3031.02
 موسیقی دان، آلات موسیقی 27-2042.02
 کارمند افتتاح حساب 43-4141.00
 کارگزار، مدیر برنامه، و مدیر بازرگانی هنرمندان، بازیگران و ورزش کاران 13-1011.00
 کارمند دادسرا 43-4031.01
 کارمند کارگزاری 43-4011.00
 نماینده و مامور بررسی فرصت های برابر 13-1041.03
 مدرس حقوق، دانشگاهی 25-1112.00
 

ارسال نظرات :