این بخش از درگاه، آزمایشی است؛ نظرات و پیشنهادات خود را در بخش اظهار نظر با ما در میان گذارید.

 

عنوان توصیفگر : حل مسائل پیچیده

توضیحات توصیفگر :


شناخت مسائل پیچیده، مرور و بررسی اطلاعات مرتبط با توسعه و ارزیابی گزینه ها و اجرای راهکارها

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 87.5  مدیر عامل 11-1011.00
 81.85  مدیر منابع انسانی 11-3040.00
 81.25  تحلیلگر عملیات های تحقیقاتی 15-2031.00
 81.25  پزشک داخلی، عمومی 29-1063.00
 81.25  کنترل کننده ترافیک هوایی 53-2021.00
 78  قاضی قانون اجرایی، داور و مامور رسیدگی به محاکمه 23-1021.00
 78  وکیل 23-1011.00
 78  جراح 29-1067.00
 78  قاضی، قاضی دادگاه بخش و دادرس 23-1023.00
 78  روان شناسان اعصاب و متخصصان اعصاب و روان بالینی 19-3039.01
 78  آمارشناس حیاتی 15-2041.01
 78  فیزیک دان 19-2012.00
 75  مهندس معدن و زمین شناسی، از جمله مهندس امنیت معدن 17-2151.00
 75  متخصص آمار 15-2011.00
 75  متخصص پزشکی هسته ای 29-1069.05
 75  مهندس مکانیک 17-2141.00
 75  زیست شناسان مولکولی و سلولی 19-1029.02
 75  روان درمانگر ازدواج و خانواده 21-1013.00
 75  بازرس کیفری و مامور ویژه 33-3021.03
 75  جنگلدار 19-1032.00
 75  خزانه دار و کنترل کننده 11-3031.01
 75  اپیدمی شناس 19-1041.00
 75  مدیر آموزش و پرورش، ابتدایی و متوسطه 11-9032.00
 75  مهندس حمل و نقل 17-2051.01
 75  خلبان، کمک خلبان، و مهندس پروازهای مسافری 53-2011.00
 75  جراح فک و دهان 29-1022.00
 75  مهندس زیست پزشکی 17-2031.00
 75  پزشک عمومی و خانوادگی 29-1062.00
 75  معمار، به غیر از محوطه سازی و بخش دریایی 17-1011.00
 75  ماما و متخصص بیماری های زنان 29-1064.00
 75  مهندس شیمی 17-2041.00
 75  مهندس عمران 17-2051.00
 75  مهندس کشاورزی 17-2021.00
 75  مربی و استعداد یاب 27-2022.00
 75  ریاضی دان 15-2021.00
 75  مشاور مدیریت منازل و مزارع 25-9021.00
 75  پزشک عمومی بیمارستان 29-1069.03
 72.4  مدیر آموزش و توسعه 11-3042.00
 72  دانشمند پزشکی، به غیر از اپیدمی شناس 19-1042.00
 72  مدیر آموزش و پرورش، دبیرستان و موسسات آموزش عالی 11-9033.00
 72  روان پزشک 29-1066.00
 72  مهندس هوا فضا 17-2011.00
 72  جانور شناس 19-1011.00
 72  مدیر چرخه تامین 11-9199.04
 72  پرستار کودک 39-9011.01
 72  مهندس نفت 17-2171.00
 72  مهندس امنیت صنعتی و بهداشت 17-2111.01
 72  مهندس لجستیک 13-1081.01
 72  تحلیلگر مدیریت 13-1111.00
 72  طراح و برنامه ریز پایداری کسب و کار 13-1199.04
 72  بازرس و مامور تحقیق اموال دولتی 13-1041.04
 72  اقتصاد دان 19-3011.00
 72  آسیب شناس 29-1069.07
 72  مدرس بهداشت تخصصی، دانشگاهی 25-1071.00
 72  مدیر سامانه های کامپیوتری و اطلاعاتی 11-3021.00
 72  مدرس علوم زیست شناسی، دانشگاهی 25-1042.00
 72  کاردان فنی پزشکی قانونی 19-4092.00
 72  کارگردان هنری 27-1011.00
 72  کارگردان برنامه 27-2012.03
 72  دانشمند علوم سیاسی 19-3094.00
 72  روان شناس صنعتی-سازمانی 19-3032.00
 72  مردم شناس 19-3091.01
 72  روان شناس مدارس 19-3031.01
 68.75  مهندس محیط زیست 17-2081.00
 68.75  مدرس شیمی، دانشگاهی 25-1052.00
 68.75  مدرس مردم شناسی و باستان شناسی، دانشگاهی 25-1061.00
 68.75  مهندس الکترونیک، به غیر از کامپیوتر 17-2072.00
 68.75  مهندس برق 17-2071.00
 68.75  مدرس آموزش های شغلی، دبیرستان 25-2032.00
 68.75  مدرس مدد کاری اجتماعی، دانشگاهی 25-1113.00
 68.75  مدرس مشاوره تحصیلی، دانشگاهی 25-1081.00
 68.75  طراح مد 27-1022.00
 68.75  متخصص بی هوشی 29-1061.00
 68.75  دندانپزشک، عمومی 29-1021.00
 68.75  روان شناس بالینی 19-3031.02
 68.75  هماهنگ کننده صنعتی 25-9031.00
 68.75  تکنیسین ریاضیاتی 15-2091.00
 68.75  ماساژور و فیزیو تراپ 29-1011.00
 68.75  مهندس صنایع 17-2112.00
 68.75  زمین شناس، به غیر از آب شناسان و جغرافی دانان. 19-2042.00
 68.75  طراح حمل و نقل 19-3099.01
 68.75  دانشمند حفاظت از آب و خاک 19-1031.01
 68.75  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث جنگلی 33-1021.02
 68.75  متخصص بهداشت و ایمنی شغلی 29-9011.00
 68.75  دانشمند خاک و گیاه 19-1013.00
 68.75  مشاور تحصیلی، شغلی و مدارس 21-1012.00
 68.75  صنعت شناس مهندسی تولید 17-3029.06
 68.75  دستیار مهندس صنایع 17-3026.00
 68.75  مشاور بهداشت روان 21-1014.00
 68.75  مهندس رباتیک 17-2199.08
 68.75  مهندس تولید 17-2199.04
 68.75  مهندسی بیوشیمی 17-2199.01
 68.75  متخصص پزشکی پیشگیری 29-1069.09
 68.75  مدرس علوم ریاضی، دانشگاهی 25-1022.00
 68.75  مهندس انرژی هسته ای 17-2161.00
 68.75  مدرس معماری، دانشگاهی 25-1031.00
 68.75  دانشمند و صنعت شناس حسگر های راه دور 19-2099.01
 68.75  تحلیلگر و هماهنگ کننده لجستیکی 13-1081.00
 68.75  مدیر مهندسی 11-9041.00
 68.75  مدیر حمل و نقل 11-3071.01
 68.75  روحانی 21-2011.00
 68.75  تحلیلگر لجستیک 13-1081.02
 68.75  معمار دریایی 17-2121.02
 68.75  ناخدا، کشتی و قایق 53-5021.01
 68.75  بازرس پذیرش زیست محیطی 13-1041.01
 68.75  توزیع کننده برق 51-8012.00
 68.75  مکانیک هواپیما و کاردان فنی سرویس هواپیما 49-3011.00
 68.75  مدیر خدمات اجتماعی و عمومی 11-9151.00
 68.75  مدیر اسکان 11-9081.00
 68.75  بازرس و محقق مالی 13-2061.00
 68.75  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان چوب بری 45-1011.05
 68.75  مدیر خدمات پزشکی و بهداشتی 11-9111.00
 68.75  مهندس انرژی 17-2199.03
 65.5  سرپرست ارشد/مدیر ماموران زندان و زندان بان مراکز بازپروری 33-1011.00
 65.5  کاردان فنی بهداشت و ایمنی شغلی 29-9012.00
 65.5  شیمی دان 19-2031.00
 65.5  دامپزشک 29-1131.00
 65.5  آسیب شناس زبان-گفتار 29-1127.00
 65.5  فعال اجتماعی کودک، خانواده و مدارس 21-1021.00
 65.5  کاراگاه پلیس 33-3021.01
 65.5  مدیران مراتع 19-1031.02
 65.5  سرپرست ارشد/مدیر افسران پلیس و کاراگاه ها 33-1012.00
 65.5  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث شهری 33-1021.01
 65.5  دانشمند مواد 19-2032.00
 65.5  دانشمند و متخصص محیط زیست، از جمله بهداشت 19-2041.00
 65.5  دانشمند فضا و جو 19-2021.00
 65.5  پایشگر 19-3022.00
 65.5  مدیر عمرانی 11-9021.00
 65.5  بازرس و متخصص پیشگیری آتش سوزی های جنگلی 33-2022.00
 65.5  مدیر تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 11-3051.02
 65.5  باستان شناس 19-3091.02
 65.5  جغرافی دان 19-3092.00
 65.5  مدیر مالی شعب یا بخش 11-3031.02
 65.5  بازجو آتش نشانی 33-2021.02
 65.5  کاربر راکتور نیروگاه های هسته ای 51-8011.00
 65.5  مدرس علوم کتابداری، دانشگاهی 25-1082.00
 65.5  رییس قطار و رییس محوطه های ریلی 53-4031.00
 65.5  مدرس مطالعات تفریحی و ورزشی، دانشگاهی 25-1193.00
 65.5  دارو ساز و متصدی داروخانه 29-1051.00
 65.5  متخصص تغذیه و رژیم های درمانی 29-1031.00
 65.5  متخصص ارتودنسی 29-1023.00
 65.5  مدیر روابط عمومی 11-2031.00
 65.5  مدیر فروش 11-2022.00
 65.5  مهندسی مواد 17-2131.00
 65.5  مهندس فروش 41-9031.00
 65.5  طراحی بازرگانی و صنعتی 27-1021.00
 65.5  مدرس و مربی پرستاری، دانشکاهی 25-1072.00
 65.5  خلبان تجاری 53-2012.00
 65.5  سرپرست ارشد/مدیر حمل و نقل و ماشین های جابجایی بار و کاربران وسایل نقلیه 53-1031.00
 65.5  متخصص بیماری های پا 29-1081.00
 65.5  پزشکیار 29-1071.00
 65.5  مدرس علوم کاپیوتری، دانشگاهی 25-1021.00
 65.5  مهندس دریایی 17-2121.01
 65.5  مدرس علوم کشاورزی، دانشگاهی 25-1041.00
 65.5  مدرس علم جنگل داری و حفاظت از محیط زیست، دانشگاهی 25-1043.00
 65.5  مدرس علوم جوی، زمین، دریایی و فضا، دانشگاهی 25-1051.00
 65.5  مدرس علوم زیست محیطی، دانشگاهی 25-1053.00
 65.5  مدرس جغرافیا، دانشگاهی 25-1064.00
 65.5  مدرس علوم سیاسی، دانشگاهی 25-1065.00
 65.5  مدرس روان شناسی، دانشگاهی 25-1066.00
 65.5  مامور خرید، به غیر از خرید عمده و خرد و محصولات کشاورزی 13-1023.00
 65.5  دستیار مهندس روباتیک 17-3024.01
 65.5  مهندس پیشگیری از وقوع و مقابله با آتش سوزی 17-2111.02
 65.5  معمار محوطه سازی 17-1012.00
 65.5  کارگزار فروش، اوراق بهادار و کالا 41-3031.01
 65.5  صنعت شناس مهندسی الکترونیک 17-3029.04
 65.5  تحلیلگر مالی 13-2051.00
 65.5  کاراگاه و بازرس خصوصی 33-9021.00
 65.5  دندان ساز 29-1024.00
 65.5  مهندس معتبر سازی 17-2199.02
 65.5  سرپرست/مدیر کارمندان فروش عمده 41-1012.00
 65.5  مهندس سخت افزار 17-2061.00
 65.5  کارگزار گمرکی 13-1199.03
 65.5  نگهبان صیدگاه ها و شکارگاه ها 33-3031.00
 65.5  متخصص امور نظارتی 13-1041.07
 65.5  بازرس راه و ساختمان 47-4011.00
 65.5  کارمند تدارک کالا 43-3061.00
 65.5  تعمیرکار موتورهای برقی، ابزار آلات برقی، و تعمیرکاران مرتبط 49-2092.00
 65.5  زیست شناس 19-1020.01
 65.5  دانشمند و صنعت شناس صنایع غذایی 19-1012.00
 65.5  مشاور مالی شخصی 13-2052.00
 65.5  نماینده و مامور بررسی فرصت های برابر 13-1041.03
 65.5  نسل شناس 19-1029.03
 65.5  بازرس، مامور تحقیق و تحلیلگر تقلب و کلاهبرداری 13-2099.04
 65  برق کار 47-2111.00
 62.5  حسابرس 13-2011.02
 62.5  مدرس فیزیک، دانشگاهی 25-1054.00
 62.5  نصاب و تعمیرکار تجهیزات ارتباطات دور برد، به جز نصابان خط 49-2022.00
 62.5  نصاب و تعمیرکار آسانسور 47-4021.00
 62.5  مدرس مطالعات منطقه ای، قومی و فرهنگی، دانشگاهی 25-1062.00
 62.5  کاربر و متصدی تجهیزات سرمایشی و انجمادی 51-9193.00
 62.5  سرپرست ارشد/مدیر وردستان، کارگران، و باربران، دستی 53-1021.00
 62.5  مدرس بازرگانی، دانشگاهی 25-1011.00
 62.5  کاردان فنی لوازم پزشکی 51-9082.00
 62.5  مهندس امنیت کالا 17-2111.03
 62.5  کاردان فنی تجهیزات خودکار هواپیماها 49-2091.00
 62.5  بازپرس 13-1041.06
 62.5  مصاحبه کننده و کارمند اعطای وام 43-4131.00
 62.5  متخصص عملیات های هوایی 53-2022.00
 62.5  مهندس محوطه ریلی و کاربر قطارهای موتوری کوچک 53-4013.00
 62.5  مدیر انبار و توزیع 11-3071.02
 62.5  مدیر تولید صنعتی 11-3051.00
 62.5  شاعر، ترانه سرا و نویسنده خلاق 27-3043.05
 62.5  موزه دار 25-4012.00
 62.5  تحلیگر و مفسر اخبار 27-3021.00
 62.5  کارگردان موسیقی 27-2041.01
 62.5  کارگردان/مدیر فنی 27-2012.05
 62.5  کارگردان استعداد یاب 27-2012.04
 62.5  دستیار آماری 43-9111.00
 62.5  دستیار مهندس برق 17-3023.03
 62.5  متخصص روابط عمومی 27-3031.00
 62.5  مدرس مدارس متوسطه، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2022.00
 62.5  مدرس حقوق، دانشگاهی 25-1112.00
 62.5  تحلیلگر بودجه 13-2031.00
 62.5  مدرس ارتباطات، دانشگاهی 25-1122.00
 62.5  متخصص اطفال، عمومی 29-1065.00
 62.5  مدرس زبان و ادبیات خارجی، دانشگاهی 25-1124.00
 62.5  مدرس فلسفه و دین، دانشگاهی 25-1126.00
 62.5  راهنمای کشتی 53-5021.03
 62.5  بازرس هوانوردی 53-6051.01
 62.5  نقشه بردار سطوح زمین 17-1022.01
 62.5  تهیه کننده 27-2012.01
 62.5  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی سرگرمی خانگی 49-2097.00
 62.5  مدیر علوم طبیعی 11-9121.00
 62.5  کارگر کنترل آفات 37-2021.00
 62.5  پلیس ترانزیت و حمل و نقل ریلی 33-3052.00
 62.5  مدیر تبلیغات و توسعه 11-2011.00
 62.5  هماهنگ کننده تحقیقات بالینی 11-9121.01
 62.5  دستیار مهندس الکترونیک 17-3023.01
 62.5  مهندس هوا فضا و تکنیسین عملیات 17-3021.00
 62.5  مدیر کل و مدیر عملیات 11-1021.00
 62.5  ارتوپد و سازنده اعضای مصنوعی 29-2091.00
 62.5  کاردان فنی کنترل فرآیند هسته ای 19-4051.02
 62.5  جامعه شناس 19-3041.00
 62.5  کارگزار، مدیر برنامه، و مدیر بازرگانی هنرمندان، بازیگران و ورزش کاران 13-1011.00
 62.5  جانور شناس و ریست شناس حیات وحش 19-1023.00
 62.5  مکانیک موتور سیکلت 49-3052.00
 62.5  مدیر بازی 11-9071.00
 62.5  مدیر امور نظارتی 11-9199.01
 62.5  آب شناس 19-2043.00
 62.5  کاردان فنی نقشه کشی 17-3031.02
 62.5  مدیر آموزش و پرورش، مراکز/برنامه های حمایت از کودکان و پیش دبستانی ها 11-9031.00
 62.5  کلانتر و معاون کلانتر 33-3051.03
 62.5  روان شناس مشاوره ای 19-3031.03
 62.5  دستیار تحقیق علوم اجتماعی 19-4061.00
 62.5  تعمیرکار تجهیزات رهگیری و چراغ های علامت دهنده 49-9097.00
 62.5  کارگزار فروش، خدمات مالی 41-3031.02
 62.5  متخصص درمان بیماری های تنفسی 29-1126.00
 62.5  برنامه نویس کنترل ابزارهای عددی و کنترل فرآیند 51-4012.00
 62.5  فعال اجتماعی بهداشت روان و استعمال مواد 21-1023.00
 62.5  نماینده فروش، عمده و تولیدی، کالاهای فنی و علمی 41-4011.00
 62.5  فعال اجتماعی پزشکی و بهداشت عموم 21-1022.00
 62.5  متخصص یاخته شناسی 29-2011.02
 62.5  داور، میانجی گر، و سازشگر 23-1022.00
 62.5  متخصص پزشکی طبیعی یا طب سنتی 29-1199.04
 62.5  متخصص تفریح درمانی 29-1125.00
 62.5  مامور تشخیص صلاحیت و متخصص درمان اصلاحی 21-1092.00
 59.5  متخصص فیزیو تراپی 29-1123.00
 59.5  گزارشگر و خبرنگار 27-3022.00
 59.5  مصاحبه کننده تایید شایستگی، طرح های دواتی 43-4061.00
 59.5  مکانیک تجهیزات کشاورزی 49-3041.00
 59.5  مکانیک و نصاب تجهیزات سرمایشی 49-9021.02
 59.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان دامپروری و مراقبت از حیوانات 45-1011.08
 59.5  مسول تایید اعتبار 43-4041.01
 59.5  بازرس مهاجرت و گمرک 33-3021.05
 59.5  متخصص درمان مشکلات شغلی 29-1122.00
 59.5  طراح پارچه و منسوجات 51-6092.00
 59.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان آبزی پروری 45-1011.06
 59.5  کاردان فنی سرویس وسایل نقلیه تفریحی 49-3092.00
 59.5  طراح داخلی 27-1025.00
 59.5  کارمند کارگزاری 43-4011.00
 59.5  نصاب ساختمان های پیش ساخته و خانه های متحرک 49-9095.00
 59.5  کاربر مواد منفجره، متخصص مهمات، و تخریب چی 47-5031.00
 59.5  کاردان فنی یک حوزه خاص خودرو 49-3023.02
 59.5  کاربر تاسیسات گازی 51-8092.00
 59.5  کاربر سیستم های پمپ سوخت، پالایشگاه، و مصرف سنج 51-8093.00
 59.5  کاربر ابزارهای ماشینی کنترل شونده توسط کامپیوتر، در ساخت قطعات فلزی و پلاستیکی 51-4011.00
 59.5  غواص صنعتی 49-9092.00
 59.5  مهندس کشتی 53-5031.00
 59.5  لوله کش، ساختمانی 47-2152.02
 59.5  آتش نشان جنگلی 33-2011.02
 59.5  ملوان- کشتی، قایق، و کرجی 53-5021.02
 59.5  کارمند فروش بلیط مسافرتی و کارگزار رزرواسیون و حمل و نقل 43-4181.00
 59.5  تعمیرکار و تنظیم کننده آلات موسیقی 49-9063.00
 59.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان خدمات شخصی 39-1021.00
 59.5  بهیار و کمک بهیار حرفه ای و پرستار حرفه ای 29-2061.00
 59.5  کاردان فنی کاربری تجهیزات هسته ای 19-4051.01
 59.5  مدرس اقتصادی، دانشگاهی 25-1063.00
 59.5  مدرس جامعه شناسی، دانشگاهی 25-1067.00
 59.5  مدرس قانون جزا و اعمال قانون، دانشگاهی 25-1111.00
 59.5  مدرس هنر، تئاتر و موسیقی، دانشگاهی 25-1121.00
 59.5  مدرس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاهی 25-1123.00
 59.5  مدرس تاریخ، دانشگاهی 25-1125.00
 59.5  سرپرست/مدیر دفتر و مدیر پشتیبانی اداری. 43-1011.00
 59.5  مدرس اقتصاد خانواده، دانشگاهی 25-1192.00
 59.5  نقشه کش الکترونیک 17-3012.01
 59.5  مدرس آموزش های شغلی، مدارس متوسطه 25-2023.00
 59.5  مدرس دبیرستان، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2031.00
 59.5  مدرس نهضت سواد آموزی، آموزش های تقویتی، و مدرسان و مربیان طرح توسعه آموزش عمومی 25-3011.00
 59.5  مدرس مهندسی، دانشگاهی 25-1032.00
 59.5  سرپرست ارشد/مدیر مکانیک ها، نصاب ها، و تعمیرکارها 49-1011.00
 59.5  مساح (نقشه بردار) 17-1022.00
 59.5  مدیر بازاریابی 11-2021.00
 59.5  کاردان فنی زیست شناسی 19-4021.00
 59.5  حسابدار 13-2011.01
 59.5  اختر شناس 19-2011.00
 59.5  دستیار مهندس محیط زیست 17-3025.00
 59.5  میکروب شناس 19-1022.00
 59.5  زیست شیمی دان و زیست فیزیک دان 19-1021.00
 59.5  کاردان فنی نقشه برداری 17-3031.01
 59.5  دستیار مهندس مکانیک 17-3027.00
 59.5  کاردان فنی کشاورزی دقیق 19-4099.02
 59.5  مشاور ترک اعتیاد و اختلالات رفتاری 21-1011.00
 59.5  مشاور توان بخشی 21-1015.00
 59.5  مهندس نور 17-2199.07
 59.5  مدیر اطلاعات بالینی 15-2041.02
 59.5  کاردان فنی نمونه آزمایش های زمین شناسی 19-4041.02
 59.5  ممیز انرژی 13-1199.01
 59.5  متخصص مدیریت ریسک 13-2099.02
 59.5  تعدیل کننده شکایات و دعاوی، مستغلات و خسارت جانی 13-1031.01
 59.5  ارزیاب هزینه 13-1051.00
 59.5  مدرس مهد کودک، به غیر از آموزش های خاص 25-2012.00
 59.5  بیمه گر 13-2053.00
 56.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جداسازی، فیلتر کردن، غبار روبی، رسوب گیری، و دستگاه تقطیر 51-9012.00
 56.25  کاردان فنی تولید صنعتی 17-3029.09
 56.25  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تزیین مناظر، خدمات چمن زنی، و باغداری 37-1012.00
 56.25  متخصص آزمایش های غیر مخرب 17-3029.01
 56.25  فعال حمایت از حیوانات 33-9011.00
 56.25  کاربر و متصدی تجهیزات شیمیایی 51-9011.00
 56.25  سرآشپز و آشپز 35-1011.00
 56.25  کاردان فنی لابراتوار عینک سازی 51-9083.00
 56.25  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2094.00
 56.25  سرپرست ارشد/مدیر کارگران راه و ساختمان و حفاری 47-1011.00
 56.25  طراح جلسات و گردهمایی 13-1121.00
 56.25  تمرین دهنه ورزشکاران 29-9091.00
 56.25  خریدار عمده و خرد، به غیر از محصولات کشاورزی 13-1022.00
 56.25  برق کار 47-2111.00
 56.25  دستیار درمان زبان-گفتار 31-9099.01
 56.25  کاردان فنی شیمی 19-4031.00
 56.25  تحلیلگر اعتباری 13-2041.00
 56.25  سرویس کار مخازن فاضلاب و پاکسازی لوله های فاضلاب 47-4071.00
 56.25  کردان فنی کشاورزی 19-4011.01
 56.25  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2095.00
 56.25  کاربر جراثقیل حفاری، نفت و گاز 47-5011.00
 56.25  تعمیرکار کامپیوتر، دستگاه های بانکی، و ماشین های اداری 49-2011.00
 56.25  طراح شهری و منطقه ای 19-3051.00
 56.25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی، وسایل نقلیه موتوری 49-2096.00
 56.25  نصاب و تعمیرکار خطوط توزیع برق 49-9051.00
 56.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات مختلف، فلزات و پلاستیک 51-4081.00
 56.25  کارگزار فروش بیمه 41-3021.00
 56.25  کارشناس آمار 15-2041.00
 56.25  کارگزار مسافرتی 41-3041.00
 56.25  سرهم کننده/همگذار سازه ها، سطوح، دکل ها و جراثقیل ها، و سیستم های ساخت هواپیما 51-2011.00
 56.25  تعمیرکار دوربین و تجهیزات عکس برداری 49-9061.00
 56.25  مدیر خرید 11-3061.00
 56.25  سرویس کار و تعمیرکار دستگاه های خودکار فروش سکه ای، اسکناسی و دستگاه های خودکار بازی و سرگرمی 49-9091.00
 56.25  نماینده بیماران 43-4051.03
 56.25  نقشه بردار و نقشه نگار 17-1021.00
 56.25  کارگزار بار و حمل 43-5011.00
 56.25  اعزام کننده ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5031.00
 56.25  مکانیک ماشین آلات صنعتی 49-9041.00
 56.25  بازرس کشاورزی 45-2011.00
 56.25  کاربر کارخانه های شیمیایی و سیستم های شیمیایی 51-8091.00
 56.25  کارشناس و بازرس محقق مجوز 13-1041.02
 56.25  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تولید و عملیاتی 51-1011.00
 56.25  تعدیل کننده بیمه، محقق و بازرس 13-1031.02
 56.25  آرایشگر و متخصص زیبایی 39-5012.00
 56.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تبدیل و شکل دهی مواد، مصنوعات و فایبرگلاس 51-6091.00
 56.25  نقشه کش برق 17-3012.02
 56.25  گرافیست نشر دسکتاپ 43-9031.00
 56.25  کاربر کامپیوتر 43-9011.00
 56.25  مدیر و سرپرست پست 11-9131.00
 56.25  کارمند مکاتبات 43-4021.00
 56.25  متخصص مجموعه های صمعی بصری 25-9011.00
 56.25  نویسنده فنی 27-3042.00
 56.25  کاردان فنی علوم زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست، از جمله بهداشت 19-4091.00
 56.25  فن شناس یاخته شناسی 29-2011.01
 56.25  دستیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای 19-4061.01
 56.25  کاردان فنی مهندسی صدا 27-4014.00
 56.25  کاردان فنی و تکنیسین های موزه 25-4013.00
 56.25  کاربر بالابر و دستگاه چرخ جراثقیل 53-7041.00
 56.25  متخصص بیماری های چشمی و عینک سازی 29-1199.05
 56.25  هنرمند صنایع دستی 27-1012.00
 56.25  نویسنده مطالب تبلیغاتی 27-3043.04
 56.25  هنرمند چند رسانه ای و انیمیشن سازی 27-1014.00
 56.25  کاردان فنی ثبت امواج الکتریکی مغز بوسیله برق (نوار مغزی) 29-2099.01
 56.25  فن شناس پزشکی هسته ای 29-2033.00
 56.25  روحانی متخصص در احکام 21-2021.00
 56.25  طراح صحنه و نمایش 27-1027.00
 56.25  متخصص درمان محدودیت نگرش، انطباق پذیری و پویایی، و متخصص احیای بینش 29-1122.01
 56.25  مامور خرید، محصولات کشاورزی 13-1021.00
 56.25  کاردان فنی پخش 27-4012.00
 56.25  کارگردان- صحنه، فیلم های سینمایی، تلویزیونی، و برنامه های رادیویی 27-2012.02
 56.25  مدرس مدارس ابتدایی، به غیر از آموزش های خاص 25-2021.00
 53  کاردان فنی تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 49-9099.01
 53  تدوینگر فیلم و کلیپ های تصویری 27-4032.00
 53  مدیر امور اداری 11-3011.00
 53  کاردان فنی ترافیک 53-6041.00
 53  تعمیرکار تجهیزات پزشکی 49-9062.00
 53  کاردان فنی تجهیزات صوتی و تصویری 27-4011.00
 53  نصاب، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل مواد، فلزت و پلاستیک 51-4021.00
 53  وردست--کارگر استخراج 47-5081.00
 53  نصاب و تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل 49-2093.00
 53  سوهان کار پرداخت کار، و تیز کننده ابزار 51-4194.00
 53  نقشه کش مکانیک 17-3013.00
 53  فعال بخش سرگرمی 39-9032.00
 53  مشاور اسکان مراکز اقامتی 39-9041.00
 53  سرپرست/مدیر کارمندان فروش جزء 41-1011.00
 53  مدرس آموزش های شغلی، دانشگاهی 25-1194.00
 53  فروشنده قطعات یدکی 41-2022.00
 53  مدرس پیش دبستانی، به غیر از آموزش های خاص 25-2011.00
 53  چشم پزشک 29-1041.00
 53  نقشه کش عمران 17-3011.02
 53  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات فرم دهی فلزات و پلاستیک 51-4023.00
 53  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات سوهان کاری و جلا دهی فلزات و پلاستیک 51-4033.00
 53  نصاب و تعمیرکار خطوط مخابراتی 49-9052.00
 53  بایگان 25-4011.00
 53  تهیه کننده مالیات 13-2082.00
 53  مامور اعتبارات 13-2072.00
 53  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان محصولات کشاورزی و گل و گیاه 45-1011.07
 53  آهنگ ساز و تنظیم کننده موسیقی 27-2041.04
 53  کارگر سازه های آهنی و فولادی 47-2221.00
 53  کارگر مزرعه، حیوانات مزارع و دامپروری ها 45-2093.00
 53  کاربر پمپ های چاه نفت 53-7073.00
 53  کارگر جنگلداری و حفاظت از محیط زیست 45-4011.00
 53  بنا، سنگ 47-2022.00
 53  کاربر دستگاه های سرویس تجهیزات، نفت، گاز، معدن 47-5013.00
 53  کاربر دریل های چرخشی حفاری نفت و گاز 47-5012.00
 53  ارزیاب 13-2021.01
 53  کاربر ماشین های اداری، به غیر از کامپیوتر 43-9071.00
 53  مکانیک ارشد خودرو 49-3023.01
 53  ماشین ساز 49-9044.00
 53  ویراستار 27-3041.00
 53  اعزام کننده، به جز اعزام ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5032.00
 53  تعمیرکار لوارم خانگی 49-9031.00
 53  مدیر خدمات غذایی 11-9051.00
 53  مکانیک و نصاب تجهیزات گرمایشی و تهویه هوا 49-9021.01
 53  تعمیرکار درب های مکانیکی 49-9011.00
 53  کتابدار 25-4021.00
 53  مدیر املاک، مستغلات و اتحادیه های اجتماعی 11-9141.00
 53  مکانیک قایق های موتوری 49-3051.00
 53  مکانیک ماشین های سنگین متحرک، به جز موتورها 49-3042.00
 53  گوینده رادیو و تلویزیون 27-3011.00
 53  کارشناس ارزشیابی، مستغلات 13-2021.02
 53  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان تهیه و سرو غذا 35-1012.00
 53  راننده قایق موتوری 53-5022.00
 53  بازرس آتش نشانی 33-2021.01
 53  آتش نشان شهری 33-2011.01
 53  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های مخلوط کن و ترکیب 51-9023.00
 53  فن شناس و کاردان فنی دامپزشکی 29-2056.00
 53  مربی سلامت 21-1091.00
 53  تاریخ شناس 19-3093.00
 53  متخصص پرتو درمانی 29-1124.00
 53  متخصص استخدام، جذب نیرو و بکارگماری 13-1071.00
 53  طبیعت شناس پارک ها 19-1031.03
 53  قالب ساز و قالب گیر 51-9195.07
 53  دمنده آبگینه، قالب گیر، خم کار، و پرداخت کار 51-9195.04
 53  سرپرست اداره محموله های هوایی 53-1011.00
 53  متخصص بافت شناسی و کاردان فنی بافت شناسی 29-2011.03
 53  فن شناس آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2011.00
 53  متصدی پارکینگ 53-6021.00
 53  کاردان فنی و دستیار پزشکی اورژانس 29-2041.00
 53  افسر دایره شناسایی و سوابق 33-3021.02
 53  دستیار خدمات اجتماعی و انسانی 21-1093.00
 53  راننده/فروشنده 53-3031.00
 53  کمک یار متخصص درمان شغلی 31-2012.00
 53  دستیار مهندس عمران 17-3022.00
 53  ناظر بازی و سرگرمی 39-1011.00
 53  مامور زندان و مراکز بازپروری 33-3012.00
 53  هرس کننده درختان و درخت آرا 37-3013.00
 50  تعمیرکار دوچرخه 49-3091.00
 50  کاردان سونوگرافی تشخیصی 29-2032.00
 50  نصاب و تعمیرکار تجهیزات کنترلی و سوپاپ، به جز درب های مکانیکی 49-9012.00
 50  فن شناس و کاردان فنی قلب و عروق 29-2031.00
 50  مکانیک تجهیزات ماشینی خارج از خانه و سایر مکانیک های موتوری 49-3053.00
 50  کاربر دریل زمینی، به جز نفت و گاز 47-5021.00
 50  مامور تحقیق درباره بازی ها و بازرس بازی 33-9031.00
 50  افسر پلیس و گشت 33-3051.01
 50  نصاب لوله و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-2152.01
 50  دستیار منابع انسانی، به جز کارمند پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-4161.00
 50  کارگر دفع مواد خطرناک 47-4041.00
 50  کارگر نگهداری از بزرگراه ها 47-4051.00
 50  راننده و متصدی آمبولانس، به جز کاردانان فنی پزشکی اورژانس 53-3011.00
 50  متخصص نگهداری، ماشین آلات 49-9043.00
 50  نصاب دیوارهای پیش ساخته و کاشی سقف 47-2081.00
 50  دستیار درمان شغلی 31-2011.00
 50  کاردان فنی آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2012.00
 50  طراح گل و گیاه 27-1023.00
 50  کاربر ماشین آلات حفر پیوسته 47-5041.00
 50  بازرس و محقق مالیاتی، تحصیلدار، مامور مالیاتی 13-2081.00
 50  سقف ساز 47-2181.00
 50  منشی، به جز منشیان حقوقی، پزشکی، و اجرایی 43-6014.00
 50  کارمند تولید، برنامه ریزی، و تسریع امور 43-5061.00
 50  مسول لوکوموتیو 53-4012.00
 50  کاربر تجهیزات چوب بری 45-4022.00
 50  کاربر قطارهای مترو یا واگن های خیابانی 53-4041.00
 50  درجه بند و رتبه بند الوار 45-4023.00
 50  سازنده و تعمیرکار آبگرم کن 47-2011.00
 50  داور و سایر مقامات برگزاری مسابقات ورزشی 27-2023.00
 50  نصاب سیستم های امنیتی و اعلام حریق 49-2098.00
 50  پرورش دهنده حیوانات 45-2021.00
 50  نصاب و تعمیرکار شیشه خودرو 49-3022.00
 50  مکانیک کامیون و اتوبوس و متخصص موتورهای دیزلی 49-3031.00
 50  تعمیرکار بدنه خودرو و تعمیرکاران مرتبط 49-3021.00
 50  سقف ساز، معدن 47-5061.00
 50  کاردان فنی روان پزشکی 29-2053.00
 50  کاردان فنی صنایع غذایی 19-4011.02
 50  مهندس لوکوموتیو 53-4011.00
 50  کاردان فنی بیماری های تنفسی 29-2054.00
 50  هنرمند هنرهای زیبا، شامل نقاشان، مجسمه سازان، و تصویرگران 27-1013.00
 50  کاربر نیروگاه های تولید برق 51-8013.00
 50  کاربر و متصدی کوره های بازیافت فلزات 51-4051.00
 50  متخصص سوزن درمانی 29-1199.01
 50  سرپرست ارشد/مدیر خانه داری و سرایداری 37-1011.00
 50  طرح زن، چوب 51-7032.00
 50  کاردان فنی حفاظت از جنگل ها و محیط زیست 19-4093.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های خرد کردن، سوهان زدن، و پرداخت 51-9021.00
 50  نقشه کش معماری 17-3011.01
 50  نماینده فروش، عمده و تولیدی، به جز کالاهای فنی و علمی 41-4012.00
 50  کارگزار فروش املاک 41-9022.00
 50  ماشین کار 51-4041.00
 50  محققین عناوین و مشاغل، تلخیص کننده و جستجوگر 23-2093.00
 50  رسیدگی کننده به آفات، سم پاش، و کاربر، گیاه ها 37-3012.00
 50  سازنده ابزار و قالب 51-4111.00
 50  پرورش دهنده حیوانات 39-2011.00
 50  مرده شور 39-4011.00
 50  دوزنده رومبلی و صندلی 51-6093.00
 50  متصدی مراکز سرویس وسایل نقلیه 53-6031.00
 50  مهندس موتورهای ثابت و کاربر دیگ بخار 51-8021.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه برش منسوجات 51-6062.00
 50  کارگر طرح بندی، فلزات و پلاستیک 51-4192.00
 50  پادو 39-6012.00
 50  مراقبت کننده از کودکان 39-9011.00
 50  کلفت و کمک رسان در امور خانه 39-9021.00
 50  دستیار مهندس الکترومکانیک 17-3024.00
 50  کاربر و متصدی نوار نقاله 53-7011.00
 50  جواهر ساز 51-9071.01
 50  اپراتور رادیویی 27-4013.00
 50  کاردان فنی لابراتوار دندان سازی 51-9081.00
 50  فیلمبردار، تلویزیونی، ویدئویی، و فیلم های سینمایی 27-4031.00
 50  دکل ساز 49-9096.00
 50  کلید ساز و تعمیرکار گاو صندوق 49-9094.00
 50  بازرس حمل و نقل و محموله 53-6051.08
 50  آشپز، منازل شخصی 35-2013.00
 50  طراح گرافیک 27-1024.00
 50  سازنده و لمینیت کننده فایبرگلاس 51-2091.00
 50  متصدی و کاربر دستگاه های سرخ کن، پخت نان و کیک، و خشک کردن غذا 51-3091.00
 50  تحصیلدار بدهی ها 43-3011.00
 50  کارمند امور نقدی، بررسی هزینه و نرخ 43-3021.02
 47  کاربر ماشین آلات حفر و بار گیری و ماشین های کشنده 53-7032.00
 47  کاربر نصب و نگهداری از تجهیزات ریلی 47-4061.00
 47  کابینت ساز و نجار نیمکت ساز 51-7011.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تولید محصولات کاغذی 51-9196.00
 47  نصاب سنگفرش های قطعه قطعه 47-4091.00
 47  جمع کننده پسماند ها و کالاهای دور ریخته شده قابل بازیافت 53-7081.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های روکش زنی، نقاشی، و اسپری زنی 51-9121.00
 47  پرداخت کار مبلمان 51-7021.00
 47  کارمند انبار- اتاق های انبار، انبارهای بزرگ، و محوطه های انبار 43-5081.03
 47  نصاب حصار 47-4031.00
 47  کاربر سیستم های ترمز، علامت دهنده، و کلیدهای رهگیری 53-4021.00
 47  دریا نورد و ملوان کشتی های حمل نفت 53-5011.00
 47  وردست--برق کار 47-3013.00
 47  کاربر دستگاه های کمپرسور گاز و ایستگاه های پمپاژ گاز 53-7071.00
 47  بارگیری کننده مخازن، کامیون ها، و کشتی ها 53-7121.00
 47  کارگر ساخت ورقه های فلزی 47-2211.00
 47  تعمیرکار ساعت 49-9064.00
 47  طرح زن، فلزات و پلاستیک 51-4062.00
 47  بازرس، آزمایش کننده، مرتب کننده، نمونه گیر، و وزن کننده 51-9061.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های برش و قطعه قطعه کردن 51-9032.00
 47  ارزشیاب بیمه، خسارت خودرویی 13-1032.00
 47  کارمند انبار، بخش فروش 43-5081.01
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات شیار زنی و رنده کاری فلزات و پلاستیک 51-4035.00
 47  بازرس وسایل نقلیه، تجهیزات و سیستم های بخش حمل و نقل، به جز هوانوردی 53-6051.07
 47  مدل ساز، فلزات و پلاستیک 51-4061.00
 47  متصدی پل ها و بالابرهای معابر آبی 53-6011.00
 47  سازنده و کارشناس فلزات گران بها 51-9071.07
 47  کاربر تصفیه خانه و سیستم های تصفیه آب و فاضلاب 51-8031.00
 47  کاربر جراثقیل و دکل ها 53-7021.00
 47  نماینده خدمات مشتریان 43-4051.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل، شکل دهی، پرس، و فشرده سازی 51-9041.00
 47  متصدی دستگاه های مخلوط کن غذا 51-3092.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات ذوب فلزات و پلاستیک 51-4022.00
 47  کاربر ماشین آلات ایجاد شکاف و کانال زنی معدن 47-5042.00
 47  خیاط و تعمیرکار لباس 51-6052.00
 47  کاربر پمپ، به جز پمپ های چاه نفت 53-7072.00
 47  کارمند حمل ونقل، ارسال و دریافت 43-5071.00
 47  کنتور خوان، خدمات رفاهی 43-5041.00
 47  ماهی گیر و کارگران مرتبط با ماهیگیری 45-3011.00
 47  پیک و تحویل دهنده 43-5021.00
 47  بنا، آجر و بلوک های سیمانی 47-2021.00
 47  دستیار حقوقی 23-2011.00
 47  نجار تاسیساتی 47-2031.02
 47  دستیار پزشکی 31-9092.00
 47  استادیار دوره لیسانس 25-1191.00
 47  مسول تدارک تجهیزات پزشکی 31-9093.00
 47  کاردان فنی رژیم های غذایی 29-2051.00
 47  کاردان فنی داروسازی 29-2052.00
 47  اپراتو سیستم های تلفنی، شامل پاسخگویی به تلفن ها 43-2011.00
 47  دستیار متخصص فیزیوتراپی 31-2021.00
 47  بهیار روان پزشکی 31-1013.00
 47  بهیار مراقبت های خانگی 31-1011.00
 47  کارمند دعاوی بیمه 43-9041.01
 47  کارمند بررسی بیمه نامه 43-9041.02
 47  کاردان فنی داده های ژئو فیزیک 19-4041.01
 47  عینک ساز، تجویزی 29-2081.00
 47  کارمند تهیه اظهارنامه 43-3021.01
 47  کافه چی 35-3011.00
 47  فروشنده تک فروشی 41-2031.00
 47  کارمند سفارشات 43-4151.00
 47  کارگر عایق سازی، مکانیکی 47-2132.00
 47  کارگزار املاک 41-9021.00
 47  دستیار مدرس 25-9041.00
 47  ورزشکار و شرکت کننده مسابقات ورزشی 27-2021.00
 47  بازیگر 27-2011.00
 47  گریمور، تئاتر و اجرا 39-5091.00
 47  تحویل دار صندوق 43-3071.00
 47  کارگر تقویت سازه های بتنی 47-2171.00
 47  مترجم همزمان و مترجم 27-3091.00
 47  عکاس 27-4021.00
 47  شکارچی و تله گذار 45-3021.00
 47  گوینده ورزشگاه و سایر اماکن عمومی 27-3012.00
 47  متخصص بهداشت دهان و دندان 29-2021.00
 43.75  کارمند دفترداری، حسابداری و حسابرسی 43-3031.00
 43.75  باربر و کارگر حمل چمدان 39-6011.00
 43.75  وردست--کارگران نصب، نگهداری، و تعمیر 49-9098.00
 43.75  سرهم کننده/همگذار تیمی 51-2092.00
 43.75  آشپز، موسسات و کافه تریا 35-2012.00
 43.75  کاربر و متصدی دستگاه های چسب زنی 51-9191.00
 43.75  جوشکار، برشکار، و کمک جوشکار 51-4121.06
 43.75  کارمند کارگزینی، پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-3051.00
 43.75  نجات غریق، گشت آبی، و سایر فعالان خدمات پیشگیرانه مناطق تفریحی 33-9092.00
 43.75  سرهم کننده/همگذار، تنظیم کننده، کالیبره کننده ابزارهای نمایش زمان 51-2093.00
 43.75  قصاب و گوشت بر 51-3021.00
 43.75  کاردان فنی سوابق پزشکی و اطلاعات بهداشتی 29-2071.00
 43.75  متخصص نیمه رساناها 51-9141.00
 43.75  متصدی و کاربر دستگاه های پخت غذا 51-3093.00
 43.75  کارگر سوهان کار و پرداخت کار، دستی 51-9022.00
 43.75  مربی ورزش و مدرس آیروبیک 39-9031.00
 43.75  لحیم کار و سخت کار 51-4121.07
 43.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های پرداخت حرارتی، فلزات و پلاستیک 51-4191.00
 43.75  مامور مراقبت از حیوانات اهلی 39-2021.00
 43.75  آپاراتچی سینما 39-3021.00
 43.75  الگو ساز، چوب 51-7031.00
 43.75  خیاط، دستی 51-6051.00
 43.75  صندوقدار غرفه و پول خردکن مراکز بازی 41-2012.00
 43.75  گارسن 35-3031.00
 43.75  متصدی پیشخوان، کافه تریا، کافی شاپ و تحویل دهنده غذا 35-3022.00
 43.75  اپراتور تلفن 43-2021.00
 43.75  فروشنده خانه به خانه، دست فروش و روزنامه فروش، و شغل های مشابه 41-9091.00
 43.75  کاربر و متصدی ماشین الات بسته بندی و بارگیری 51-9111.00
 43.75  متخصص مراقبت های پوستی 39-5094.00
 43.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات برش، پانچ، و پرس فلزات و پلاستیک 51-4031.00
 43.75  آشپز، سفارشات کوچک 35-2015.00
 43.75  سازنده و کارشناس سنگ های قیمتی و الماس 51-9071.06
 43.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تراشکاری و خراطی فلزات و پلاستیک 51-4034.00
 43.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات پیچ دار کردن، تاباندن، و بیرون کشیدن در نساجی 51-6064.00
 43.75  کارمند دادسرا 43-4031.01
 43.75  گچ کار و سفید کار 47-2161.00
 43.75  کاردان فنی جراحی 29-2055.00
 43.75  فن شناس و کاردان فنی رادیولوژی 29-2034.00
 43.75  کاربر دستگاه دیرک کوب 47-2072.00
 43.75  کاربر تجهیزات کشاورزی 45-2091.00
 43.75  نصاب قالی 47-2041.00
 43.75  دستگاه شکاف دهنده سنگ، سنگ معدن 47-5051.00
 43.75  نصاب کف پوش، به جز نصابان قالی، کف سازی چوبی، و کاشی های سنگین 47-2042.00
 43.75  کف ساب و پرداخت کار 47-2043.00
 43.75  بنا، پرداخت کار سیمان 47-2051.00
 43.75  موزاییک کار 47-2053.00
 43.75  کارگر ساختمانی 47-2061.00
 43.75  مدرس آموزش های خود غنی سازی 25-3021.00
 43.75  مهندس کاربر و سایر کاربران تجهیزات راه و ساختمان 47-2073.00
 43.75  کاربر ماشین یا قایق لاروب 53-7031.00
 43.75  نصاب کاغذ دیواری 47-2142.00
 43.75  وردست--نجار 47-3012.00
 43.75  طراح ویترین و نمایش کالا 27-1026.00
 43.75  تعمیرکار واگن های ریلی 49-3043.00
 43.75  دستیار دامپزشک و مسول مراقبت های حیوانات آزمایشگاهی 31-9096.00
 43.75  کنترل کننده اعتبار 43-4041.02
 43.75  کارمند افتتاح حساب 43-4141.00
 43.75  کارمند خدمات پستی 43-5051.00
 43.75  کارمند پذیرش هتل، متل، و مراکز تفریحی 43-4081.00
 43.75  راننده اتوبوس مدارس 53-3022.00
 43.75  دستیار دندانپزشک 31-9091.00
 43.75  راننده کامیون، ماشین های سنگین و تریلر 53-3032.00
 43.75  کارمند شهرداری 43-4031.02
 43.75  راننده کامیون، ماشین های سبک و خدمات پخش و توزیع 53-3033.00
 43.75  نصاب کاشی و سنگ مرمر 47-2044.00
 43.75  مصاحبه کنندگان، به غیر از تایید شایستگی و اعطای وام 43-4111.00
 40.5  راهنما، کنترل چی، و مامور اخذ بلیت 39-3031.00
 40.5  نگهبان تقاطع ها 33-9091.00
 40.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات کار با چوب، به غیر از اره 51-7042.00
 40.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات چوب بری 51-7041.00
 40.5  باربر و کارگر حمل بار، انبار، و اسباب و لوازم، دستی 53-7062.00
 40.5  ضابط دادگاه 33-3011.00
 40.5  پارکبان 33-3041.00
 40.5  کمک یار متخصص فیزیوتراپی 31-2022.00
 40.5  کاربر ماشین های بارگیری، معادن زیرزمینی 53-7033.00
 40.5  سفالگر، صنعتی 51-9195.05
 40.5  کمک یار داروخانه ها 31-9095.00
 40.5  مسول بازی های ماشینی 39-1012.00
 40.5  منشی اداری و دستیار اجرایی 43-6011.00
 40.5  متخصص ماساژ درمانی 31-9011.00
 40.5  رونویس پزشکی 31-9094.00
 40.5  راننده اتوبوس، برون شهری و درون شهری 53-3021.00
 40.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جوشکاری، لحیم کاری، و سخت کاری، فلزات و پلاستیک 51-4122.00
 40.5  ناخن آرا 39-5092.00
 40.5  تعمیرکار لوازم نسوز، به جز شومینه کار 49-9045.00
 40.5  نجار ساختمانی 47-2031.01
 40.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات دریل و سوراخکاری فلزات و پلاستیک 51-4032.00
 40.5  کارگر ساده، نفت و گاز 47-5071.00
 40.5  نمایش دهنده و مبلغ کالا 41-9011.00
 40.5  کارگزار فروش تبلیغات 41-3011.00
 40.5  کاربر تجهیزات راه سازی 47-2071.00
 40.5  کارمند دفتری خدمات اجاره و تعمیر 41-2021.00
 40.5  قالب ساز کارخانه ریخته گری 51-4071.00
 40.5  چوب بر 45-4021.00
 40.5  کارگر مزرعه، محصول 45-2092.02
 40.5  منشی بایگانی 43-4071.00
 40.5  پستچی، پردازشگر، و اپراتور دستگاه های پردازش بسته های پستی 43-5053.00
 40.5  وزن کننده، اندازه گیر، کنترل کننده، و نمونه گیر، ثبت سوابق 43-5111.00
 40.5  منشی حقوقی 43-6012.00
 40.5  منشی پزشکی 43-6013.00
 40.5  کارمند وارد کننذه اطلاعات 43-9021.00
 40.5  سرهم کننده/همگذار موتور و سایر ماشین آلات 51-2031.00
 40.5  کارمند اداری، کلی 43-9061.00
 40.5  کارگر عایق کاری، کف، سقف، و دیوار 47-2131.00
 40.5  نصاب لوله 47-2151.00
 40.5  وردست--لوله کش، نصاب لوله، و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-3015.00
 40.5  کارگر تزیین مناظر، و باغداری 37-3011.00
 40.5  اتو زن، منسوجات، پوشاک، و اقلام مرتبط 51-6021.00
 40.5  کاربر ماشین دوخت 51-6031.00
 40.5  وردست--سقف ساز 47-3016.00
 40.5  وردست--بنا، بلوک کار، سنگ کار، و کاشی کار و مرمر کار 47-3011.00
 40.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات قالب سازی، هسته سازی، و ریخته گری فلزات و پلاستیک 51-4072.00
 37.5  سنگ بر و سنگ تراش، تولید 51-9195.03
 37.5  قلم زن و حکاک 51-9194.00
 37.5  میزبان، رستوران، استراحتگاه، و کافی شاپ 35-9031.00
 37.5  کاربر و متصدی ماشین دوخت کفش 51-6042.00
 37.5  راننده تاکسی و شوفر 53-3041.00
 37.5  مامور امنیتی 33-9032.00
 37.5  کارمند لیبل زنی 43-5081.02
 37.5  کارمند صدور مجوز 43-4031.03
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات بافندگی و ریسندگی 51-6063.00
 37.5  دستیار کتابخانه، امور عادی 43-4121.00
 37.5  متصدی پذیرش و اطلاعات 43-4171.00
 37.5  کاربر و متصدی تجهیزات پاک کردن، شست و شو، و تجهیزات مهار خوردگی فلزات 51-9192.00
 37.5  پستچی 43-5052.00
 37.5  نانوا و کیک پز 51-3011.00
 37.5  کاربر و متصدی تنور، کوره، اجاق، خشک کن، و انواع دیگ ها 51-9051.00
 37.5  برشکار و تراشکار، و پرداخت کار، دستی 51-9031.00
 37.5  سفید کار 47-2082.00
 37.5  ریخته گر و قالب ریز، فلزات 51-4052.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های آبکاری و روکش زنی، فلزات و پلاستیک 51-4193.00
 37.5  موسیقی دان، آلات موسیقی 27-2042.02
 37.5  کارگر پرورشگاه گل و گیاه 45-2092.01
 37.5  پنچری گیر 49-3093.00
 37.5  شیشه بر 47-2121.00
 34.5  کاربر واگن های رفت و برگشتی 53-7111.00
 34.5  کاردان فنی کتابخانه 25-4031.00
 34.5  کارگر رختشویی و خشکشویی 51-6011.00
 34.5  مصحح و رونویس 43-9081.00
 34.5  کاربر کامیون ها و کشنده های صنعتی 53-7051.00
 34.5  خواننده 27-2042.01
 34.5  وردست--نقاش، نصاب کاغذ دیواری، گچ کار، سفید کار 47-3014.00
 34.5  کارمند نامه نگاری و کاربر ماشین های پردازش نامه، به جز خدمات پستی 43-9051.00
 34.5  تغذیه کننده و خارج کننده مواد از ماشین آلات 53-7063.00
 34.5  تعمیرکار و رفوگر، به جز پوشاک 49-9093.00
 34.5  کارگر و تعمیرکار کفش و چرم 51-6041.00
 34.5  کارگر تهیه و سرو غذا، از جمله کارکنان فست فود ها 35-3021.00
 34.5  مسول لباس های هنرپیشگان 39-3092.00
 34.5  پیرایشگر 39-5011.00
 34.5  سرهم کننده/همگذار تجهیزات الکترو مکانیکی 51-2023.00
 34.5  سرهم کننده/همگذار تجهیزات برقی و الکترونیکی 51-2022.00
 34.5  سیم پیچ 51-2021.00
 34.5  تایر ساز 51-9197.00
 34.5  وردست--کارگر تولید 51-9198.00
 34.5  سرایدار و نظافت چی، به غیر از پیشخدمت ها و نظافت کنندگان خانه داری 37-2011.00
 34.5  کاربر و متصدی ماشین های سفید کننده و رنگ کننده نساجی 51-6061.00
 34.5  نقاش، تجهیزات حمل و نقل 51-9122.00
 34.5  آشپز، رستوران 35-2014.00
 31.25  نقاش، ساختمانی و نگهداری 47-2141.00
 31.25  گزارش نویس دادگاه 23-2091.00
 31.25  بازاریاب تلفنی 41-9041.00
 31.25  مسول دستگاه های مراکز تفریحی و سرگرمی 39-3091.00
 31.25  آشپز، فست فود 35-2011.00
 31.25  کارمند صندوق مراکز بازی 43-3041.00
 28  صندوقدار 41-2011.00
 28  بار بند و بسته بند، دستی 53-7064.00
 28  سر شور آرایشگاه 39-5093.00
 28  ظرف شور 35-9021.00
 28  نظافت چی سالن های غذا خوری و کافه تریا ها، و وردست کافه چی 35-9011.00
 28  تایپیست و پردازشگر اطلاعات 43-9022.00
 28  سرهم کننده/همگذار و سازنده سازه های فلزی 51-2041.00
 28  مانکن 41-9012.00
 28  نقاش، روکش کار، و تزیین کننده 51-9123.00
 28  کارگر تهیه غذا 35-2021.00
 28  گارسن، به غیر از رستوران 35-3041.00
 25  ملازم مراسم تدفین 39-4021.00
 25  مسول اتاق پرو و رختکن 39-3093.00
 25  کارمند ارسال سفارشات، فروش عمده و خرد 43-5081.04
 25  گوشت بر و پوست گیر گوشت، طیور، و ماهی 51-3022.00
 25  درجه بند و دانه بند، محصولات کشاورزی 45-2041.00
 25  قصاب کشتارگاه و بسته بند گوشت 51-3023.00
 25  نظافت کننده و شست و شو کننده تجهیزات و وسایل نقلیه 53-7061.00
 18.75  پیشخدمت و نظافت کننده خانه داری 37-2012.00
 

ارسال نظرات :