این بخش از درگاه، آزمایشی است؛ نظرات و پیشنهادات خود را در بخش اظهار نظر با ما در میان گذارید.

 

عنوان توصیفگر : فهم مکتوبات

توضیحات توصیفگر :


درک جملات و پاراگراف های نوشته شده در گزارش های مرتبط با کار

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 97  مدرس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاهی 25-1123.00
 94.4  مدیر منابع انسانی 11-3040.00
 93.75  تاریخ شناس 19-3093.00
 90.5  روان شناسان اعصاب و متخصصان اعصاب و روان بالینی 19-3039.01
 90.5  ویراستار 27-3041.00
 87.5  زیست شناسان مولکولی و سلولی 19-1029.02
 84.5  مدیر عامل 11-1011.00
 84.5  وکیل 23-1011.00
 84.5  مدرس مدد کاری اجتماعی، دانشگاهی 25-1113.00
 84.5  مدرس حقوق، دانشگاهی 25-1112.00
 84.5  مدرس جامعه شناسی، دانشگاهی 25-1067.00
 84.5  روحانی 21-2011.00
 84.5  هماهنگ کننده صنعتی 25-9031.00
 84.5  مدیر آموزش و پرورش، ابتدایی و متوسطه 11-9032.00
 84.5  دانشمند علوم سیاسی 19-3094.00
 83.25  تکنیسین ریاضیاتی 15-2091.00
 81.25  روان شناس مدارس 19-3031.01
 81.25  گزارشگر و خبرنگار 27-3022.00
 81.25  نماینده و مامور بررسی فرصت های برابر 13-1041.03
 81.25  نویسنده مطالب تبلیغاتی 27-3043.04
 81.25  مهندس لجستیک 13-1081.01
 81.25  مهندس محیط زیست 17-2081.00
 81.25  مهندسی بیوشیمی 17-2199.01
 81.25  زمین شناس، به غیر از آب شناسان و جغرافی دانان. 19-2042.00
 81.25  جامعه شناس 19-3041.00
 81.25  اپیدمی شناس 19-1041.00
 81.25  نسل شناس 19-1029.03
 81.25  مشاور تحصیلی، شغلی و مدارس 21-1012.00
 81.25  فعال اجتماعی کودک، خانواده و مدارس 21-1021.00
 81.25  جانور شناس 19-1011.00
 81.25  قاضی قانون اجرایی، داور و مامور رسیدگی به محاکمه 23-1021.00
 81.25  مدرس علوم کشاورزی، دانشگاهی 25-1041.00
 81.25  مدرس علوم جوی، زمین، دریایی و فضا، دانشگاهی 25-1051.00
 81.25  مدرس فیزیک، دانشگاهی 25-1054.00
 81.25  مدرس مردم شناسی و باستان شناسی، دانشگاهی 25-1061.00
 81.25  مدرس مطالعات منطقه ای، قومی و فرهنگی، دانشگاهی 25-1062.00
 81.25  روان پزشک 29-1066.00
 81.25  مهندس انرژی 17-2199.03
 81.25  متخصص بی هوشی 29-1061.00
 81.25  مدیر سامانه های کامپیوتری و اطلاعاتی 11-3021.00
 81.25  متخصص پزشکی پیشگیری 29-1069.09
 78  مدرس علوم ریاضی، دانشگاهی 25-1022.00
 78  مدرس بازرگانی، دانشگاهی 25-1011.00
 78  متخصص امور نظارتی 13-1041.07
 78  متخصص درمان مشکلات شغلی 29-1122.00
 78  بازرس و مامور تحقیق اموال دولتی 13-1041.04
 78  مدرس مشاوره تحصیلی، دانشگاهی 25-1081.00
 78  قاضی، قاضی دادگاه بخش و دادرس 23-1023.00
 78  داور، میانجی گر، و سازشگر 23-1022.00
 78  کارمند تدارک کالا 43-3061.00
 78  کارگردان برنامه 27-2012.03
 78  تحلیلگر مدیریت 13-1111.00
 78  مدرس مهندسی، دانشگاهی 25-1032.00
 78  مدرس علوم کتابداری، دانشگاهی 25-1082.00
 78  مدرس بهداشت تخصصی، دانشگاهی 25-1071.00
 78  مهندس امنیت صنعتی و بهداشت 17-2111.01
 78  مهندس پیشگیری از وقوع و مقابله با آتش سوزی 17-2111.02
 78  مهندس نفت 17-2171.00
 78  مدرس زبان و ادبیات خارجی، دانشگاهی 25-1124.00
 78  بازرس و محقق مالی 13-2061.00
 78  مدرس تاریخ، دانشگاهی 25-1125.00
 78  مدرس علوم زیست محیطی، دانشگاهی 25-1053.00
 78  مدرس علم جنگل داری و حفاظت از محیط زیست، دانشگاهی 25-1043.00
 78  مدرس علوم زیست شناسی، دانشگاهی 25-1042.00
 78  مصحح و رونویس 43-9081.00
 78  مدیر امور نظارتی 11-9199.01
 78  ماما و متخصص بیماری های زنان 29-1064.00
 78  باستان شناس 19-3091.02
 78  مدیر آموزش و پرورش، دبیرستان و موسسات آموزش عالی 11-9033.00
 78  پزشک عمومی و خانوادگی 29-1062.00
 78  متخصص پزشکی هسته ای 29-1069.05
 78  اختر شناس 19-2011.00
 78  فیزیک دان 19-2012.00
 78  مهندس فروش 41-9031.00
 78  مدیر روابط عمومی 11-2031.00
 78  طراح حمل و نقل 19-3099.01
 78  پزشک عمومی بیمارستان 29-1069.03
 78  شاعر، ترانه سرا و نویسنده خلاق 27-3043.05
 78  نویسنده فنی 27-3042.00
 78  مدیر خدمات پزشکی و بهداشتی 11-9111.00
 76.5  متخصص استخدام، جذب نیرو و بکارگماری 13-1071.00
 75  مدرس روان شناسی، دانشگاهی 25-1066.00
 75  مهندس زیست پزشکی 17-2031.00
 75  مدرس و مربی پرستاری، دانشکاهی 25-1072.00
 75  مهندس انرژی هسته ای 17-2161.00
 75  مهندس معدن و زمین شناسی، از جمله مهندس امنیت معدن 17-2151.00
 75  مهندس الکترونیک، به غیر از کامپیوتر 17-2072.00
 75  مدرس علوم سیاسی، دانشگاهی 25-1065.00
 75  مهندس صنایع 17-2112.00
 75  مهندس برق 17-2071.00
 75  مهندس امنیت کالا 17-2111.03
 75  پایشگر 19-3022.00
 75  روان شناس مشاوره ای 19-3031.03
 75  شیمی دان 19-2031.00
 75  مدرس جغرافیا، دانشگاهی 25-1064.00
 75  دستیار منابع انسانی، به جز کارمند پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-4161.00
 75  جراح 29-1067.00
 75  منشی اداری و دستیار اجرایی 43-6011.00
 75  مامور خرید، به غیر از خرید عمده و خرد و محصولات کشاورزی 13-1023.00
 75  جغرافی دان 19-3092.00
 75  مردم شناس 19-3091.01
 75  دستیار حقوقی 23-2011.00
 75  مدرس علوم کاپیوتری، دانشگاهی 25-1021.00
 75  دانشمند پزشکی، به غیر از اپیدمی شناس 19-1042.00
 75  مدرس معماری، دانشگاهی 25-1031.00
 75  مدرس اقتصاد خانواده، دانشگاهی 25-1192.00
 75  کارگزار فروش بیمه 41-3021.00
 75  مدرس شیمی، دانشگاهی 25-1052.00
 75  فروشنده قطعات یدکی 41-2022.00
 75  مهندس رباتیک 17-2199.08
 75  مدرس اقتصادی، دانشگاهی 25-1063.00
 75  مدیر آموزش و توسعه 11-3042.00
 75  مدیر چرخه تامین 11-9199.04
 75  ماساژور و فیزیو تراپ 29-1011.00
 75  مدیر حمل و نقل 11-3071.01
 75  کارگزار گمرکی 13-1199.03
 75  مدرس آموزش های شغلی، دبیرستان 25-2032.00
 75  کتابدار 25-4021.00
 75  ارزیاب 13-2021.01
 75  مدرس مطالعات تفریحی و ورزشی، دانشگاهی 25-1193.00
 75  تحلیلگر بودجه 13-2031.00
 75  موزه دار 25-4012.00
 75  متخصص فیزیو تراپی 29-1123.00
 75  کارگردان استعداد یاب 27-2012.04
 75  تعدیل کننده بیمه، محقق و بازرس 13-1031.02
 75  پزشکیار 29-1071.00
 75  هماهنگ کننده تحقیقات بالینی 11-9121.01
 75  آسیب شناس 29-1069.07
 75  متخصص بیماری های پا 29-1081.00
 75  مدیر مهندسی 11-9041.00
 75  مترجم همزمان و مترجم 27-3091.00
 75  دارو ساز و متصدی داروخانه 29-1051.00
 75  مدیر مالی شعب یا بخش 11-3031.02
 75  مدرس ارتباطات، دانشگاهی 25-1122.00
 75  دستیار درمان شغلی 31-2011.00
 75  متخصص اطفال، عمومی 29-1065.00
 75  مدیر کل و مدیر عملیات 11-1021.00
 75  مدرس هنر، تئاتر و موسیقی، دانشگاهی 25-1121.00
 75  مهندس هوا فضا 17-2011.00
 75  تحلیلگر عملیات های تحقیقاتی 15-2031.00
 75  ریاضی دان 15-2021.00
 75  متخصص آمار 15-2011.00
 75  بازرس، مامور تحقیق و تحلیلگر تقلب و کلاهبرداری 13-2099.04
 75  مدرس فلسفه و دین، دانشگاهی 25-1126.00
 75  مشاور مالی شخصی 13-2052.00
 75  پزشک داخلی، عمومی 29-1063.00
 75  بازرس و محقق مالیاتی، تحصیلدار، مامور مالیاتی 13-2081.00
 75  مهندس کشاورزی 17-2021.00
 75  متخصص مدیریت ریسک 13-2099.02
 75  مدرس قانون جزا و اعمال قانون، دانشگاهی 25-1111.00
 72  خلبان، کمک خلبان، و مهندس پروازهای مسافری 53-2011.00
 72  مصاحبه کننده تایید شایستگی، طرح های دواتی 43-4061.00
 72  تحلیگر و مفسر اخبار 27-3021.00
 72  مشاور بهداشت روان 21-1014.00
 72  سرپرست ارشد/مدیر افسران پلیس و کاراگاه ها 33-1012.00
 72  جراح فک و دهان 29-1022.00
 72  روان شناس صنعتی-سازمانی 19-3032.00
 72  کاربر راکتور نیروگاه های هسته ای 51-8011.00
 72  دستیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای 19-4061.01
 72  کارگزار فروش، اوراق بهادار و کالا 41-3031.01
 72  بازرس مهاجرت و گمرک 33-3021.05
 72  آسیب شناس زبان-گفتار 29-1127.00
 72  بازرس کیفری و مامور ویژه 33-3021.03
 72  کاراگاه پلیس 33-3021.01
 72  متخصص یاخته شناسی 29-2011.02
 72  بهیار و کمک بهیار حرفه ای و پرستار حرفه ای 29-2061.00
 72  ارتوپد و سازنده اعضای مصنوعی 29-2091.00
 72  مدرس نهضت سواد آموزی، آموزش های تقویتی، و مدرسان و مربیان طرح توسعه آموزش عمومی 25-3011.00
 72  بایگان 25-4011.00
 72  کارگردان/مدیر فنی 27-2012.05
 72  مربی سلامت 21-1091.00
 72  کارمند مکاتبات 43-4021.00
 72  کارگردان- صحنه، فیلم های سینمایی، تلویزیونی، و برنامه های رادیویی 27-2012.02
 72  کارگزار مسافرتی 41-3041.00
 72  بازیگر 27-2011.00
 72  مشاور مدیریت منازل و مزارع 25-9021.00
 72  مدرس مدارس متوسطه، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2022.00
 72  سرپرست ارشد/مدیر ماموران زندان و زندان بان مراکز بازپروری 33-1011.00
 72  روان شناس بالینی 19-3031.02
 72  مهندس عمران 17-2051.00
 72  طراح جلسات و گردهمایی 13-1121.00
 72  تحلیلگر لجستیک 13-1081.02
 72  دانشمند و صنعت شناس صنایع غذایی 19-1012.00
 72  مدیر خدمات اجتماعی و عمومی 11-9151.00
 72  دانشمند خاک و گیاه 19-1013.00
 72  خزانه دار و کنترل کننده 11-3031.01
 72  مدیر تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 11-3051.02
 72  زیست شیمی دان و زیست فیزیک دان 19-1021.00
 72  کارمند تولید، برنامه ریزی، و تسریع امور 43-5061.00
 72  میکروب شناس 19-1022.00
 72  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تولید و عملیاتی 51-1011.00
 72  معمار دریایی 17-2121.02
 72  معمار، به غیر از محوطه سازی و بخش دریایی 17-1011.00
 72  مهندس معتبر سازی 17-2199.02
 72  مامور اعتبارات 13-2072.00
 72  بیمه گر 13-2053.00
 72  تحلیلگر مالی 13-2051.00
 72  کارشناس ارزشیابی، مستغلات 13-2021.02
 72  دستیار مهندس عمران 17-3022.00
 72  مساح (نقشه بردار) 17-1022.00
 72  دستیار مهندس محیط زیست 17-3025.00
 72  مهندس سخت افزار 17-2061.00
 72  ممیز انرژی 13-1199.01
 72  زیست شناس 19-1020.01
 72  کارگزار، مدیر برنامه، و مدیر بازرگانی هنرمندان، بازیگران و ورزش کاران 13-1011.00
 72  مدیر اسکان 11-9081.00
 72  دانشمند و متخصص محیط زیست، از جمله بهداشت 19-2041.00
 72  دانشمند مواد 19-2032.00
 72  متخصص روابط عمومی 27-3031.00
 72  دانشمند فضا و جو 19-2021.00
 72  مدیر آموزش و پرورش، مراکز/برنامه های حمایت از کودکان و پیش دبستانی ها 11-9031.00
 72  دانشمند و صنعت شناس حسگر های راه دور 19-2099.01
 72  جانور شناس و ریست شناس حیات وحش 19-1023.00
 72  دانشمند حفاظت از آب و خاک 19-1031.01
 72  اقتصاد دان 19-3011.00
 72  تعدیل کننده شکایات و دعاوی، مستغلات و خسارت جانی 13-1031.01
 68.75  مدیر علوم طبیعی 11-9121.00
 68.75  بازرس راه و ساختمان 47-4011.00
 68.75  سرپرست/مدیر دفتر و مدیر پشتیبانی اداری. 43-1011.00
 68.75  نقشه بردار و نقشه نگار 17-1021.00
 68.75  معمار محوطه سازی 17-1012.00
 68.75  گوینده رادیو و تلویزیون 27-3011.00
 68.75  دامپزشک 29-1131.00
 68.75  آمارشناس حیاتی 15-2041.01
 68.75  کارشناس آمار 15-2041.00
 68.75  تهیه کننده مالیات 13-2082.00
 68.75  نقشه بردار سطوح زمین 17-1022.01
 68.75  متخصص درمان محدودیت نگرش، انطباق پذیری و پویایی، و متخصص احیای بینش 29-1122.01
 68.75  مربی و استعداد یاب 27-2022.00
 68.75  طراح مد 27-1022.00
 68.75  توزیع کننده برق 51-8012.00
 68.75  کارمند وارد کننذه اطلاعات 43-9021.00
 68.75  متخصص تغذیه و رژیم های درمانی 29-1031.00
 68.75  طراح داخلی 27-1025.00
 68.75  تهیه کننده 27-2012.01
 68.75  مدیر تبلیغات و توسعه 11-2011.00
 68.75  گرافیست نشر دسکتاپ 43-9031.00
 68.75  کارمند دعاوی بیمه 43-9041.01
 68.75  تحلیلگر و هماهنگ کننده لجستیکی 13-1081.00
 68.75  منشی حقوقی 43-6012.00
 68.75  هنرمند چند رسانه ای و انیمیشن سازی 27-1014.00
 68.75  مهندس دریایی 17-2121.01
 68.75  حسابرس 13-2011.02
 68.75  مدرس مدارس ابتدایی، به غیر از آموزش های خاص 25-2021.00
 68.75  طراحی بازرگانی و صنعتی 27-1021.00
 68.75  بازرس پذیرش زیست محیطی 13-1041.01
 68.75  دستیار مهندس مکانیک 17-3027.00
 68.75  کنترل کننده ترافیک هوایی 53-2021.00
 68.75  منشی بایگانی 43-4071.00
 68.75  مشاور ترک اعتیاد و اختلالات رفتاری 21-1011.00
 68.75  مسول تایید اعتبار 43-4041.01
 68.75  کاردان فنی زیست شناسی 19-4021.00
 68.75  کاردان فنی نقشه کشی 17-3031.02
 68.75  مهندسی مواد 17-2131.00
 68.75  کارمند کارگزاری 43-4011.00
 68.75  کاردان فنی شیمی 19-4031.00
 68.75  فعال اجتماعی پزشکی و بهداشت عموم 21-1022.00
 68.75  مدیران مراتع 19-1031.02
 68.75  کارگزار فروش، خدمات مالی 41-3031.02
 68.75  کاردان فنی علوم زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست، از جمله بهداشت 19-4091.00
 68.75  دستیار مهندس روباتیک 17-3024.01
 68.75  مصاحبه کننده و کارمند اعطای وام 43-4131.00
 68.75  مهندس حمل و نقل 17-2051.01
 68.75  دستیار مهندس صنایع 17-3026.00
 68.75  مهندس مکانیک 17-2141.00
 68.75  مهندس تولید 17-2199.04
 68.75  متخصص پزشکی طبیعی یا طب سنتی 29-1199.04
 68.75  کارگزار املاک 41-9021.00
 68.75  فعال اجتماعی بهداشت روان و استعمال مواد 21-1023.00
 68.75  آب شناس 19-2043.00
 68.75  حسابدار 13-2011.01
 68.75  طراح شهری و منطقه ای 19-3051.00
 68.75  جنگلدار 19-1032.00
 68.75  کارمند سفارشات 43-4151.00
 65.5  مدیر املاک، مستغلات و اتحادیه های اجتماعی 11-9141.00
 65.5  متخصص ارتودنسی 29-1023.00
 65.5  مدیر خرید 11-3061.00
 65.5  مدیر و سرپرست پست 11-9131.00
 65.5  افسر دایره شناسایی و سوابق 33-3021.02
 65.5  دندانپزشک، عمومی 29-1021.00
 65.5  کاردان فنی لوازم پزشکی 51-9082.00
 65.5  کلانتر و معاون کلانتر 33-3051.03
 65.5  کارمند کارگزینی، پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-3051.00
 65.5  بازرس حمل و نقل و محموله 53-6051.08
 65.5  نماینده فروش، عمده و تولیدی، کالاهای فنی و علمی 41-4011.00
 65.5  دستیار درمان زبان-گفتار 31-9099.01
 65.5  فن شناس و کاردان فنی قلب و عروق 29-2031.00
 65.5  کاردان سونوگرافی تشخیصی 29-2032.00
 65.5  بازرس هوانوردی 53-6051.01
 65.5  متخصص تفریح درمانی 29-1125.00
 65.5  متخصص پرتو درمانی 29-1124.00
 65.5  کاردان فنی روان پزشکی 29-2053.00
 65.5  نماینده بیماران 43-4051.03
 65.5  متخصص بهداشت و ایمنی شغلی 29-9011.00
 65.5  کارمند دادسرا 43-4031.01
 65.5  منشی، به جز منشیان حقوقی، پزشکی، و اجرایی 43-6014.00
 65.5  اعزام کننده، به جز اعزام ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5032.00
 65.5  مدیر امور اداری 11-3011.00
 65.5  سرپرست ارشد/مدیر حمل و نقل و ماشین های جابجایی بار و کاربران وسایل نقلیه 53-1031.00
 65.5  کاربر کامپیوتر 43-9011.00
 65.5  دستیار پزشکی 31-9092.00
 65.5  رونویس پزشکی 31-9094.00
 65.5  کاردان فنی بهداشت و ایمنی شغلی 29-9012.00
 65.5  فن شناس یاخته شناسی 29-2011.01
 65.5  متخصص آزمایش های غیر مخرب 17-3029.01
 65.5  دستیار تحقیق علوم اجتماعی 19-4061.00
 65.5  کاردان فنی پزشکی قانونی 19-4092.00
 65.5  کاردان فنی کشاورزی دقیق 19-4099.02
 65.5  روان درمانگر ازدواج و خانواده 21-1013.00
 65.5  مکانیک هواپیما و کاردان فنی سرویس هواپیما 49-3011.00
 65.5  طراح و برنامه ریز پایداری کسب و کار 13-1199.04
 65.5  مدرس دبیرستان، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2031.00
 65.5  مامور تشخیص صلاحیت و متخصص درمان اصلاحی 21-1092.00
 65.5  مدرس پیش دبستانی، به غیر از آموزش های خاص 25-2011.00
 65.5  استادیار دوره لیسانس 25-1191.00
 65.5  مدیر اطلاعات بالینی 15-2041.02
 65.5  مهندس شیمی 17-2041.00
 65.5  صنعت شناس مهندسی الکترونیک 17-3029.04
 65.5  نقشه کش برق 17-3012.02
 65.5  محققین عناوین و مشاغل، تلخیص کننده و جستجوگر 23-2093.00
 65.5  مدرس آموزش های شغلی، مدارس متوسطه 25-2023.00
 65.5  کاردان فنی کنترل فرآیند هسته ای 19-4051.02
 65.5  کاردان فنی تولید صنعتی 17-3029.09
 65.5  طبیعت شناس پارک ها 19-1031.03
 65.5  کاردان فنی داده های ژئو فیزیک 19-4041.01
 65.5  ارزشیاب بیمه، خسارت خودرویی 13-1032.00
 65.5  کارشناس و بازرس محقق مجوز 13-1041.02
 65.5  دستیار آماری 43-9111.00
 65.5  آهنگ ساز و تنظیم کننده موسیقی 27-2041.04
 65.5  کارمند اداری، کلی 43-9061.00
 62.5  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی سرگرمی خانگی 49-2097.00
 62.5  خلبان تجاری 53-2012.00
 62.5  کردان فنی کشاورزی 19-4011.01
 62.5  کارمند شهرداری 43-4031.02
 62.5  دستیار مهندس الکترونیک 17-3023.01
 62.5  تمرین دهنه ورزشکاران 29-9091.00
 62.5  صنعت شناس مهندسی تولید 17-3029.06
 62.5  متخصص عملیات های هوایی 53-2022.00
 62.5  کاردان فنی ثبت امواج الکتریکی مغز بوسیله برق (نوار مغزی) 29-2099.01
 62.5  کنترل کننده اعتبار 43-4041.02
 62.5  عینک ساز، تجویزی 29-2081.00
 62.5  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2095.00
 62.5  روحانی متخصص در احکام 21-2021.00
 62.5  دستیار خدمات اجتماعی و انسانی 21-1093.00
 62.5  مدیر انبار و توزیع 11-3071.02
 62.5  مدیر تولید صنعتی 11-3051.00
 62.5  دستیار مهندس برق 17-3023.03
 62.5  آتش نشان جنگلی 33-2011.02
 62.5  مدیر بازاریابی 11-2021.00
 62.5  کاردان فنی صنایع غذایی 19-4011.02
 62.5  نماینده فروش، عمده و تولیدی، به جز کالاهای فنی و علمی 41-4012.00
 62.5  کاردان فنی حفاظت از جنگل ها و محیط زیست 19-4093.00
 62.5  نماینده خدمات مشتریان 43-4051.00
 62.5  کاردان فنی کاربری تجهیزات هسته ای 19-4051.01
 62.5  کارمند امور نقدی، بررسی هزینه و نرخ 43-3021.02
 62.5  کاردان فنی نمونه آزمایش های زمین شناسی 19-4041.02
 62.5  کاربر و متصدی تجهیزات شیمیایی 51-9011.00
 62.5  کاراگاه و بازرس خصوصی 33-9021.00
 62.5  مدیر فروش 11-2022.00
 62.5  سرپرست/مدیر کارمندان فروش عمده 41-1012.00
 62.5  کاردان فنی داروسازی 29-2052.00
 62.5  مدیر عمرانی 11-9021.00
 62.5  مدیر بازی 11-9071.00
 62.5  ناخدا، کشتی و قایق 53-5021.01
 62.5  کاربر سیستم های پمپ سوخت، پالایشگاه، و مصرف سنج 51-8093.00
 62.5  کاردان فنی و تکنیسین های موزه 25-4013.00
 62.5  کارگردان هنری 27-1011.00
 62.5  ارزیاب هزینه 13-1051.00
 62.5  بازپرس 13-1041.06
 62.5  سرپرست ارشد/مدیر کارگران راه و ساختمان و حفاری 47-1011.00
 62.5  بازرس کشاورزی 45-2011.00
 62.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان دامپروری و مراقبت از حیوانات 45-1011.08
 62.5  طراح صحنه و نمایش 27-1027.00
 62.5  تدوینگر فیلم و کلیپ های تصویری 27-4032.00
 62.5  نقشه کش عمران 17-3011.02
 62.5  کاردان فنی مهندسی صدا 27-4014.00
 62.5  اپراتور رادیویی 27-4013.00
 62.5  کاردان فنی تجهیزات صوتی و تصویری 27-4011.00
 62.5  مدیر خدمات غذایی 11-9051.00
 62.5  مدرس مهد کودک، به غیر از آموزش های خاص 25-2012.00
 62.5  مدرس آموزش های شغلی، دانشگاهی 25-1194.00
 62.5  کاردان فنی آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2012.00
 62.5  متخصص بافت شناسی و کاردان فنی بافت شناسی 29-2011.03
 62.5  کارمند فروش بلیط مسافرتی و کارگزار رزرواسیون و حمل و نقل 43-4181.00
 62.5  فن شناس آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2011.00
 62.5  مهندس نور 17-2199.07
 62.5  مهندس هوا فضا و تکنیسین عملیات 17-3021.00
 62.5  تحلیلگر اعتباری 13-2041.00
 62.5  کارمند افتتاح حساب 43-4141.00
 62.5  متخصص درمان بیماری های تنفسی 29-1126.00
 62.4  برق کار 47-2111.00
 59.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان آبزی پروری 45-1011.06
 59.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان چوب بری 45-1011.05
 59.5  غواص صنعتی 49-9092.00
 59.5  تایپیست و پردازشگر اطلاعات 43-9022.00
 59.5  متخصص نیمه رساناها 51-9141.00
 59.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان خدمات شخصی 39-1021.00
 59.5  گوینده ورزشگاه و سایر اماکن عمومی 27-3012.00
 59.5  کارگر کنترل آفات 37-2021.00
 59.5  تعمیرکار کامپیوتر، دستگاه های بانکی، و ماشین های اداری 49-2011.00
 59.5  مصاحبه کنندگان، به غیر از تایید شایستگی و اعطای وام 43-4111.00
 59.5  دستیار کتابخانه، امور عادی 43-4121.00
 59.5  سرپرست ارشد/مدیر وردستان، کارگران، و باربران، دستی 53-1021.00
 59.5  الگو ساز، چوب 51-7031.00
 59.5  کارمند دفترداری، حسابداری و حسابرسی 43-3031.00
 59.5  کاربر کارخانه های شیمیایی و سیستم های شیمیایی 51-8091.00
 59.5  تحصیلدار بدهی ها 43-3011.00
 59.5  کارگزار فروش املاک 41-9022.00
 59.5  وزن کننده، اندازه گیر، کنترل کننده، و نمونه گیر، ثبت سوابق 43-5111.00
 59.5  متصدی پذیرش و اطلاعات 43-4171.00
 59.5  اعزام کننده ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5031.00
 59.5  منشی پزشکی 43-6013.00
 59.5  لوله کش، ساختمانی 47-2152.02
 59.5  کاربر ابزارهای ماشینی کنترل شونده توسط کامپیوتر، در ساخت قطعات فلزی و پلاستیکی 51-4011.00
 59.5  کاردان فنی تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 49-9099.01
 59.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های مخلوط کن و ترکیب 51-9023.00
 59.5  فروشنده تک فروشی 41-2031.00
 59.5  آشپز، منازل شخصی 35-2013.00
 59.5  نقشه کش الکترونیک 17-3012.01
 59.5  کاردان فنی رژیم های غذایی 29-2051.00
 59.5  چشم پزشک 29-1041.00
 59.5  دندان ساز 29-1024.00
 59.5  بهیار روان پزشکی 31-1013.00
 59.5  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث شهری 33-1021.01
 59.5  افسر پلیس و گشت 33-3051.01
 59.5  ملوان- کشتی، قایق، و کرجی 53-5021.02
 59.5  دستیار متخصص فیزیوتراپی 31-2021.00
 59.5  نقشه کش معماری 17-3011.01
 59.5  نگهبان صیدگاه ها و شکارگاه ها 33-3031.00
 59.5  فن شناس پزشکی هسته ای 29-2033.00
 59.5  کاردان فنی نقشه برداری 17-3031.01
 59.5  بازرس آتش نشانی 33-2021.01
 59.5  مهندس لوکوموتیو 53-4011.00
 59.5  دستیار مهندس الکترومکانیک 17-3024.00
 59.5  دستیار دندانپزشک 31-9091.00
 59.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان تهیه و سرو غذا 35-1012.00
 59.5  بازرس و متخصص پیشگیری آتش سوزی های جنگلی 33-2022.00
 59.5  مشاور توان بخشی 21-1015.00
 59.5  سرپرست ارشد/مدیر مکانیک ها، نصاب ها، و تعمیرکارها 49-1011.00
 59.5  بازجو آتش نشانی 33-2021.02
 56.25  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث جنگلی 33-1021.02
 56.25  آتش نشان شهری 33-2011.01
 56.25  کاربر تصفیه خانه و سیستم های تصفیه آب و فاضلاب 51-8031.00
 56.25  کاردان فنی بیماری های تنفسی 29-2054.00
 56.25  کارمند تهیه اظهارنامه 43-3021.01
 56.25  مامور زندان و مراکز بازپروری 33-3012.00
 56.25  کاربر نیروگاه های تولید برق 51-8013.00
 56.25  کاربر پمپ، به جز پمپ های چاه نفت 53-7072.00
 56.25  سازنده و تعمیرکار آبگرم کن 47-2011.00
 56.25  نمایش دهنده و مبلغ کالا 41-9011.00
 56.25  طراح پارچه و منسوجات 51-6092.00
 56.25  طراح گرافیک 27-1024.00
 56.25  متخصص سوزن درمانی 29-1199.01
 56.25  متخصص بیماری های چشمی و عینک سازی 29-1199.05
 56.25  کارمند حمل ونقل، ارسال و دریافت 43-5071.00
 56.25  کارمند ارسال سفارشات، فروش عمده و خرد 43-5081.04
 56.25  متخصص بهداشت دهان و دندان 29-2021.00
 56.25  بازرس وسایل نقلیه، تجهیزات و سیستم های بخش حمل و نقل، به جز هوانوردی 53-6051.07
 56.25  فن شناس و کاردان فنی دامپزشکی 29-2056.00
 56.25  کاردان فنی سوابق پزشکی و اطلاعات بهداشتی 29-2071.00
 56.25  کاردان فنی پخش 27-4012.00
 56.25  کارمند بررسی بیمه نامه 43-9041.02
 56.25  کارمند صدور مجوز 43-4031.03
 56.25  مهندس کشتی 53-5031.00
 56.25  تحویل دار صندوق 43-3071.00
 56.25  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان محصولات کشاورزی و گل و گیاه 45-1011.07
 56.25  کاربر دستگاه های کمپرسور گاز و ایستگاه های پمپاژ گاز 53-7071.00
 56.25  کاردان فنی سرویس وسایل نقلیه تفریحی 49-3092.00
 56.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات شیار زنی و رنده کاری فلزات و پلاستیک 51-4035.00
 56.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات سوهان کاری و جلا دهی فلزات و پلاستیک 51-4033.00
 56.25  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تزیین مناظر، خدمات چمن زنی، و باغداری 37-1012.00
 56.25  گزارش نویس دادگاه 23-2091.00
 56.25  کاربر سیستم های ترمز، علامت دهنده، و کلیدهای رهگیری 53-4021.00
 56.25  کاردان فنی لابراتوار دندان سازی 51-9081.00
 56.25  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2094.00
 56.25  سرهم کننده/همگذار تجهیزات برقی و الکترونیکی 51-2022.00
 56.25  مدرس آموزش های خود غنی سازی 25-3021.00
 56.25  کارگر دفع مواد خطرناک 47-4041.00
 56.25  کاردان فنی تجهیزات خودکار هواپیماها 49-2091.00
 56.25  کاربر و متصدی تجهیزات سرمایشی و انجمادی 51-9193.00
 56.25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات ارتباطات دور برد، به جز نصابان خط 49-2022.00
 56.25  تعمیرکار تجهیزات پزشکی 49-9062.00
 56.25  کارگزار فروش تبلیغات 41-3011.00
 56.25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی، وسایل نقلیه موتوری 49-2096.00
 56.25  مکانیک و نصاب تجهیزات سرمایشی 49-9021.02
 56.25  فعال بخش سرگرمی 39-9032.00
 56.25  مکانیک و نصاب تجهیزات گرمایشی و تهویه هوا 49-9021.01
 56.25  برنامه نویس کنترل ابزارهای عددی و کنترل فرآیند 51-4012.00
 56.25  پرستار کودک 39-9011.01
 56.25  مهندس محوطه ریلی و کاربر قطارهای موتوری کوچک 53-4013.00
 56.25  کاردان فنی کتابخانه 25-4031.00
 56.25  کارمند دفتری خدمات اجاره و تعمیر 41-2021.00
 53  نصاب و تعمیرکار خطوط مخابراتی 49-9052.00
 53  مکانیک موتور سیکلت 49-3052.00
 53  نصاب سیستم های امنیتی و اعلام حریق 49-2098.00
 53  تعمیرکار لوارم خانگی 49-9031.00
 53  تعمیرکار موتورهای برقی، ابزار آلات برقی، و تعمیرکاران مرتبط 49-2092.00
 53  مکانیک ارشد خودرو 49-3023.01
 53  متصدی دستگاه های مخلوط کن غذا 51-3092.00
 53  پستچی، پردازشگر، و اپراتور دستگاه های پردازش بسته های پستی 43-5053.00
 53  کاربر مواد منفجره، متخصص مهمات، و تخریب چی 47-5031.00
 53  کاربر دستگاه های سرویس تجهیزات، نفت، گاز، معدن 47-5013.00
 53  نجار تاسیساتی 47-2031.02
 53  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات فرم دهی فلزات و پلاستیک 51-4023.00
 53  شیشه بر 47-2121.00
 53  متخصص مجموعه های صمعی بصری 25-9011.00
 53  متصدی و کاربر دستگاه های پخت غذا 51-3093.00
 53  دستیار مدرس 25-9041.00
 53  کارگر جنگلداری و حفاظت از محیط زیست 45-4011.00
 53  طرح زن، چوب 51-7032.00
 53  بارگیری کننده مخازن، کامیون ها، و کشتی ها 53-7121.00
 53  متصدی و کاربر دستگاه های سرخ کن، پخت نان و کیک، و خشک کردن غذا 51-3091.00
 53  سرهم کننده/همگذار موتور و سایر ماشین آلات 51-2031.00
 53  مهندس موتورهای ثابت و کاربر دیگ بخار 51-8021.00
 53  سرهم کننده/همگذار تجهیزات الکترو مکانیکی 51-2023.00
 53  نصاب و تعمیرکار آسانسور 47-4021.00
 53  نصاب ساختمان های پیش ساخته و خانه های متحرک 49-9095.00
 53  کاربر ماشین های اداری، به غیر از کامپیوتر 43-9071.00
 53  کاربر دریل های چرخشی حفاری نفت و گاز 47-5012.00
 53  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات برش، پانچ، و پرس فلزات و پلاستیک 51-4031.00
 53  کاربر تاسیسات گازی 51-8092.00
 53  برق کار 47-2111.00
 53  پلیس ترانزیت و حمل و نقل ریلی 33-3052.00
 53  دمنده آبگینه، قالب گیر، خم کار، و پرداخت کار 51-9195.04
 53  کمک یار داروخانه ها 31-9095.00
 53  پادو 39-6012.00
 53  بازاریاب تلفنی 41-9041.00
 53  رییس قطار و رییس محوطه های ریلی 53-4031.00
 53  خریدار عمده و خرد، به غیر از محصولات کشاورزی 13-1022.00
 53  مامور خرید، محصولات کشاورزی 13-1021.00
 53  آشپز، موسسات و کافه تریا 35-2012.00
 53  کاردان فنی لابراتوار عینک سازی 51-9083.00
 53  کاربر قطارهای مترو یا واگن های خیابانی 53-4041.00
 53  مشاور اسکان مراکز اقامتی 39-9041.00
 53  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل، شکل دهی، پرس، و فشرده سازی 51-9041.00
 53  بازرس، آزمایش کننده، مرتب کننده، نمونه گیر، و وزن کننده 51-9061.00
 53  مراقبت کننده از کودکان 39-9011.00
 53  قالب ساز و قالب گیر 51-9195.07
 53  سرپرست اداره محموله های هوایی 53-1011.00
 53  کاردان فنی و دستیار پزشکی اورژانس 29-2041.00
 53  راننده/فروشنده 53-3031.00
 53  کاردان فنی ترافیک 53-6041.00
 53  راهنمای کشتی 53-5021.03
 53  کارگزار بار و حمل 43-5011.00
 53  سرآشپز و آشپز 35-1011.00
 53  مامور تحقیق درباره بازی ها و بازرس بازی 33-9031.00
 53  سرپرست ارشد/مدیر خانه داری و سرایداری 37-1011.00
 53  کارمند خدمات پستی 43-5051.00
 53  فروشنده خانه به خانه، دست فروش و روزنامه فروش، و شغل های مشابه 41-9091.00
 50  نصاب لوله و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-2152.01
 50  نصاب، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل مواد، فلزت و پلاستیک 51-4021.00
 50  راننده کامیون، ماشین های سنگین و تریلر 53-3032.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های پرداخت حرارتی، فلزات و پلاستیک 51-4191.00
 50  نانوا و کیک پز 51-3011.00
 50  کارگر سازه های آهنی و فولادی 47-2221.00
 50  کارگر ساخت ورقه های فلزی 47-2211.00
 50  تعمیرکار درب های مکانیکی 49-9011.00
 50  پرورش دهنده حیوانات 39-2011.00
 50  مکانیک ماشین های سنگین متحرک، به جز موتورها 49-3042.00
 50  کاربر و متصدی ماشین الات بسته بندی و بارگیری 51-9111.00
 50  رسیدگی کننده به آفات، سم پاش، و کاربر، گیاه ها 37-3012.00
 50  نقشه کش مکانیک 17-3013.00
 50  تعمیرکار دوربین و تجهیزات عکس برداری 49-9061.00
 50  ناظر بازی و سرگرمی 39-1011.00
 50  نصاب و تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل 49-2093.00
 50  فعال حمایت از حیوانات 33-9011.00
 50  مامور مراقبت از حیوانات اهلی 39-2021.00
 50  قلم زن و حکاک 51-9194.00
 50  کلید ساز و تعمیرکار گاو صندوق 49-9094.00
 50  ماشین ساز 49-9044.00
 50  سرهم کننده/همگذار سازه ها، سطوح، دکل ها و جراثقیل ها، و سیستم های ساخت هواپیما 51-2011.00
 50  مرده شور 39-4011.00
 50  متصدی پیشخوان، کافه تریا، کافی شاپ و تحویل دهنده غذا 35-3022.00
 50  مکانیک ماشین آلات صنعتی 49-9041.00
 50  گریمور، تئاتر و اجرا 39-5091.00
 50  داور و سایر مقامات برگزاری مسابقات ورزشی 27-2023.00
 50  کارمند پذیرش هتل، متل، و مراکز تفریحی 43-4081.00
 50  فیلمبردار، تلویزیونی، ویدئویی، و فیلم های سینمایی 27-4031.00
 50  کارگر سوهان کار و پرداخت کار، دستی 51-9022.00
 50  هنرمند صنایع دستی 27-1012.00
 50  دستیار دامپزشک و مسول مراقبت های حیوانات آزمایشگاهی 31-9096.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات کار با چوب، به غیر از اره 51-7042.00
 50  کاربر و متصدی نوار نقاله 53-7011.00
 50  بهیار مراقبت های خانگی 31-1011.00
 50  اپراتور تلفن 43-2021.00
 50  مسول تدارک تجهیزات پزشکی 31-9093.00
 50  کارمند نامه نگاری و کاربر ماشین های پردازش نامه، به جز خدمات پستی 43-9051.00
 50  پرورش دهنده حیوانات 45-2021.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های خرد کردن، سوهان زدن، و پرداخت 51-9021.00
 50  متخصص ماساژ درمانی 31-9011.00
 50  دریا نورد و ملوان کشتی های حمل نفت 53-5011.00
 50  کمک یار متخصص درمان شغلی 31-2012.00
 50  درجه بند و رتبه بند الوار 45-4023.00
 50  دوزنده رومبلی و صندلی 51-6093.00
 50  کاربر و متصدی ماشین دوخت کفش 51-6042.00
 50  سرپرست/مدیر کارمندان فروش جزء 41-1011.00
 50  نصاب دیوارهای پیش ساخته و کاشی سقف 47-2081.00
 50  پیک و تحویل دهنده 43-5021.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات دریل و سوراخکاری فلزات و پلاستیک 51-4032.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های برش و قطعه قطعه کردن 51-9032.00
 50  صندوقدار غرفه و پول خردکن مراکز بازی 41-2012.00
 50  طرح زن، فلزات و پلاستیک 51-4062.00
 50  کاربر جراثقیل و دکل ها 53-7021.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات قالب سازی، هسته سازی، و ریخته گری فلزات و پلاستیک 51-4072.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات مختلف، فلزات و پلاستیک 51-4081.00
 50  سوهان کار پرداخت کار، و تیز کننده ابزار 51-4194.00
 50  عکاس 27-4021.00
 50  کاردان فنی جراحی 29-2055.00
 47  سرویس کار و تعمیرکار دستگاه های خودکار فروش سکه ای، اسکناسی و دستگاه های خودکار بازی و سرگرمی 49-9091.00
 47  کاربر ماشین آلات حفر و بار گیری و ماشین های کشنده 53-7032.00
 47  سنگ بر و سنگ تراش، تولید 51-9195.03
 47  متصدی مراکز سرویس وسایل نقلیه 53-6031.00
 47  متخصص نگهداری، ماشین آلات 49-9043.00
 47  راننده و متصدی آمبولانس، به جز کاردانان فنی پزشکی اورژانس 53-3011.00
 47  نصاب و تعمیرکار تجهیزات کنترلی و سوپاپ، به جز درب های مکانیکی 49-9012.00
 47  راننده کامیون، ماشین های سبک و خدمات پخش و توزیع 53-3033.00
 47  کاربر ماشین های بارگیری، معادن زیرزمینی 53-7033.00
 47  سفالگر، صنعتی 51-9195.05
 47  کاربر و متصدی تنور، کوره، اجاق، خشک کن، و انواع دیگ ها 51-9051.00
 47  کاربر و متصدی کوره های بازیافت فلزات 51-4051.00
 47  جواهر ساز 51-9071.01
 47  قصاب و گوشت بر 51-3021.00
 47  سرهم کننده/همگذار تیمی 51-2092.00
 47  سازنده و لمینیت کننده فایبرگلاس 51-2091.00
 47  سازنده و کارشناس سنگ های قیمتی و الماس 51-9071.06
 47  سیم پیچ 51-2021.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های روکش زنی، نقاشی، و اسپری زنی 51-9121.00
 47  تعمیرکار تجهیزات رهگیری و چراغ های علامت دهنده 49-9097.00
 47  کاربر و متصدی دستگاه های چسب زنی 51-9191.00
 47  کابینت ساز و نجار نیمکت ساز 51-7011.00
 47  تعمیرکار ساعت 49-9064.00
 47  تعمیرکار لوازم نسوز، به جز شومینه کار 49-9045.00
 47  باربر و کارگر حمل بار، انبار، و اسباب و لوازم، دستی 53-7062.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات ذوب فلزات و پلاستیک 51-4022.00
 47  میزبان، رستوران، استراحتگاه، و کافی شاپ 35-9031.00
 47  مربی ورزش و مدرس آیروبیک 39-9031.00
 47  کاربر جراثقیل حفاری، نفت و گاز 47-5011.00
 47  کلفت و کمک رسان در امور خانه 39-9021.00
 47  سرویس کار مخازن فاضلاب و پاکسازی لوله های فاضلاب 47-4071.00
 47  ماشین کار 51-4041.00
 47  راهنما، کنترل چی، و مامور اخذ بلیت 39-3031.00
 47  مکانیک کامیون و اتوبوس و متخصص موتورهای دیزلی 49-3031.00
 47  کمک یار متخصص فیزیوتراپی 31-2022.00
 47  آپاراتچی سینما 39-3021.00
 47  کارگر عایق سازی، مکانیکی 47-2132.00
 47  پارکبان 33-3041.00
 47  فن شناس و کاردان فنی رادیولوژی 29-2034.00
 47  مامور امنیتی 33-9032.00
 47  آشپز، سفارشات کوچک 35-2015.00
 47  کارگردان موسیقی 27-2041.01
 47  نصاب و تعمیرکار شیشه خودرو 49-3022.00
 47  کنتور خوان، خدمات رفاهی 43-5041.00
 47  کاردان فنی یک حوزه خاص خودرو 49-3023.02
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جداسازی، فیلتر کردن، غبار روبی، رسوب گیری، و دستگاه تقطیر 51-9012.00
 47  مکانیک تجهیزات ماشینی خارج از خانه و سایر مکانیک های موتوری 49-3053.00
 47  کارمند صندوق مراکز بازی 43-3041.00
 47  تعمیرکار واگن های ریلی 49-3043.00
 47  اپراتو سیستم های تلفنی، شامل پاسخگویی به تلفن ها 43-2011.00
 47  تعمیرکار دوچرخه 49-3091.00
 47  کارگر مزرعه، حیوانات مزارع و دامپروری ها 45-2093.00
 47  طراح ویترین و نمایش کالا 27-1026.00
 47  بنا، سنگ 47-2022.00
 43.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تراشکاری و خراطی فلزات و پلاستیک 51-4034.00
 43.75  پستچی 43-5052.00
 43.75  مدل ساز، فلزات و پلاستیک 51-4061.00
 43.75  نصاب کاشی و سنگ مرمر 47-2044.00
 43.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تولید محصولات کاغذی 51-9196.00
 43.75  ریخته گر و قالب ریز، فلزات 51-4052.00
 43.75  وردست--کارگر تولید 51-9198.00
 43.75  کاربر و متصدی ماشین های سفید کننده و رنگ کننده نساجی 51-6061.00
 43.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه برش منسوجات 51-6062.00
 43.75  برشکار و تراشکار، و پرداخت کار، دستی 51-9031.00
 43.75  نجار ساختمانی 47-2031.01
 43.75  بنا، آجر و بلوک های سیمانی 47-2021.00
 43.75  متخصص مراقبت های پوستی 39-5094.00
 43.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تبدیل و شکل دهی مواد، مصنوعات و فایبرگلاس 51-6091.00
 43.75  آرایشگر و متخصص زیبایی 39-5012.00
 43.75  کارگر طرح بندی، فلزات و پلاستیک 51-4192.00
 43.75  لحیم کار و سخت کار 51-4121.07
 43.75  هرس کننده درختان و درخت آرا 37-3013.00
 43.75  کافه چی 35-3011.00
 43.75  راننده اتوبوس، برون شهری و درون شهری 53-3021.00
 43.75  نصاب و تعمیرکار خطوط توزیع برق 49-9051.00
 43.75  متصدی پل ها و بالابرهای معابر آبی 53-6011.00
 43.75  دستگاه شکاف دهنده سنگ، سنگ معدن 47-5051.00
 43.75  کارگر نگهداری از بزرگراه ها 47-4051.00
 43.75  تغذیه کننده و خارج کننده مواد از ماشین آلات 53-7063.00
 43.75  موسیقی دان، آلات موسیقی 27-2042.02
 43.75  نصاب سنگفرش های قطعه قطعه 47-4091.00
 43.75  خواننده 27-2042.01
 43.75  ورزشکار و شرکت کننده مسابقات ورزشی 27-2021.00
 43.75  وردست--کارگر استخراج 47-5081.00
 43.75  سقف ساز 47-2181.00
 43.75  نقاش، ساختمانی و نگهداری 47-2141.00
 43.75  راننده اتوبوس مدارس 53-3022.00
 43.75  هنرمند هنرهای زیبا، شامل نقاشان، مجسمه سازان، و تصویرگران 27-1013.00
 43.75  سرهم کننده/همگذار، تنظیم کننده، کالیبره کننده ابزارهای نمایش زمان 51-2093.00
 43.75  مکانیک تجهیزات کشاورزی 49-3041.00
 43.75  نصاب لوله 47-2151.00
 43.75  کاربر پمپ های چاه نفت 53-7073.00
 43.75  مسول لوکوموتیو 53-4012.00
 43.75  کاربر بالابر و دستگاه چرخ جراثقیل 53-7041.00
 40.5  مانکن 41-9012.00
 40.5  ناخن آرا 39-5092.00
 40.5  نجات غریق، گشت آبی، و سایر فعالان خدمات پیشگیرانه مناطق تفریحی 33-9092.00
 40.5  طراح گل و گیاه 27-1023.00
 40.5  صندوقدار 41-2011.00
 40.5  گارسن 35-3031.00
 40.5  گارسن، به غیر از رستوران 35-3041.00
 40.5  آشپز، رستوران 35-2014.00
 40.5  راننده تاکسی و شوفر 53-3041.00
 40.5  آشپز، فست فود 35-2011.00
 40.5  ضابط دادگاه 33-3011.00
 40.5  جوشکار، برشکار، و کمک جوشکار 51-4121.06
 40.5  راننده قایق موتوری 53-5022.00
 40.5  نقاش، روکش کار، و تزیین کننده 51-9123.00
 40.5  مسول اتاق پرو و رختکن 39-3093.00
 40.5  متصدی پارکینگ 53-6021.00
 40.5  کارگر تهیه و سرو غذا، از جمله کارکنان فست فود ها 35-3021.00
 40.5  کارگر پرورشگاه گل و گیاه 45-2092.01
 40.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات پیچ دار کردن، تاباندن، و بیرون کشیدن در نساجی 51-6064.00
 40.5  کاربر تجهیزات راه سازی 47-2071.00
 40.5  کارگر ساختمانی 47-2061.00
 40.5  پیرایشگر 39-5011.00
 40.5  وردست--کارگران نصب، نگهداری، و تعمیر 49-9098.00
 40.5  کاربر ماشین آلات حفر پیوسته 47-5041.00
 40.5  تعمیرکار و تنظیم کننده آلات موسیقی 49-9063.00
 40.5  نصاب قالی 47-2041.00
 40.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های آبکاری و روکش زنی، فلزات و پلاستیک 51-4193.00
 40.5  دکل ساز 49-9096.00
 40.5  سازنده ابزار و قالب 51-4111.00
 40.5  کف ساب و پرداخت کار 47-2043.00
 40.5  خیاط و تعمیرکار لباس 51-6052.00
 40.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات چوب بری 51-7041.00
 40.5  سرهم کننده/همگذار و سازنده سازه های فلزی 51-2041.00
 40.5  شکارچی و تله گذار 45-3021.00
 40.5  وردست--نجار 47-3012.00
 40.5  کارگر تقویت سازه های بتنی 47-2171.00
 40.5  تعمیرکار بدنه خودرو و تعمیرکاران مرتبط 49-3021.00
 40.5  مکانیک قایق های موتوری 49-3051.00
 37.5  تایر ساز 51-9197.00
 37.5  کاربر دریل زمینی، به جز نفت و گاز 47-5021.00
 37.5  کاربر ماشین یا قایق لاروب 53-7031.00
 37.5  کاربر دستگاه دیرک کوب 47-2072.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جوشکاری، لحیم کاری، و سخت کاری، فلزات و پلاستیک 51-4122.00
 37.5  وردست--بنا، بلوک کار، سنگ کار، و کاشی کار و مرمر کار 47-3011.00
 37.5  نصاب حصار 47-4031.00
 37.5  گچ کار و سفید کار 47-2161.00
 37.5  جمع کننده پسماند ها و کالاهای دور ریخته شده قابل بازیافت 53-7081.00
 37.5  مهندس کاربر و سایر کاربران تجهیزات راه و ساختمان 47-2073.00
 37.5  کارگر عایق کاری، کف، سقف، و دیوار 47-2131.00
 37.5  کارمند انبار- اتاق های انبار، انبارهای بزرگ، و محوطه های انبار 43-5081.03
 37.5  کارگر تزیین مناظر، و باغداری 37-3011.00
 37.5  مسول بازی های ماشینی 39-1012.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات بافندگی و ریسندگی 51-6063.00
 37.5  پرداخت کار مبلمان 51-7021.00
 37.5  خیاط، دستی 51-6051.00
 37.5  کارگر و تعمیرکار کفش و چرم 51-6041.00
 37.5  باربر و کارگر حمل چمدان 39-6011.00
 37.5  کاربر ماشین دوخت 51-6031.00
 37.5  سر شور آرایشگاه 39-5093.00
 37.5  سازنده و کارشناس فلزات گران بها 51-9071.07
 37.5  ماهی گیر و کارگران مرتبط با ماهیگیری 45-3011.00
 37.5  مسول لباس های هنرپیشگان 39-3092.00
 37.5  کاربر کامیون ها و کشنده های صنعتی 53-7051.00
 37.5  کارمند لیبل زنی 43-5081.02
 37.5  کاربر و متصدی تجهیزات پاک کردن، شست و شو، و تجهیزات مهار خوردگی فلزات 51-9192.00
 37.5  بار بند و بسته بند، دستی 53-7064.00
 37.5  کارگر رختشویی و خشکشویی 51-6011.00
 34.5  وردست--برق کار 47-3013.00
 34.5  وردست--لوله کش، نصاب لوله، و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-3015.00
 34.5  وردست--سقف ساز 47-3016.00
 34.5  کاربر نصب و نگهداری از تجهیزات ریلی 47-4061.00
 34.5  کارمند انبار، بخش فروش 43-5081.01
 34.5  سقف ساز، معدن 47-5061.00
 34.5  تعمیرکار و رفوگر، به جز پوشاک 49-9093.00
 34.5  کاربر واگن های رفت و برگشتی 53-7111.00
 34.5  بنا، پرداخت کار سیمان 47-2051.00
 34.5  نصاب کف پوش، به جز نصابان قالی، کف سازی چوبی، و کاشی های سنگین 47-2042.00
 34.5  مسول دستگاه های مراکز تفریحی و سرگرمی 39-3091.00
 34.5  موزاییک کار 47-2053.00
 34.5  نظافت چی سالن های غذا خوری و کافه تریا ها، و وردست کافه چی 35-9011.00
 34.5  نگهبان تقاطع ها 33-9091.00
 34.5  سفید کار 47-2082.00
 34.5  کارگر تهیه غذا 35-2021.00
 34.5  پنچری گیر 49-3093.00
 34.5  نصاب کاغذ دیواری 47-2142.00
 34.5  کارگر مزرعه، محصول 45-2092.02
 34.5  کاربر تجهیزات چوب بری 45-4022.00
 34.5  قالب ساز کارخانه ریخته گری 51-4071.00
 31.25  ملازم مراسم تدفین 39-4021.00
 31.25  کاربر ماشین آلات ایجاد شکاف و کانال زنی معدن 47-5042.00
 31.25  کاربر تجهیزات کشاورزی 45-2091.00
 31.25  گوشت بر و پوست گیر گوشت، طیور، و ماهی 51-3022.00
 31.25  سرایدار و نظافت چی، به غیر از پیشخدمت ها و نظافت کنندگان خانه داری 37-2011.00
 31.25  نقاش، تجهیزات حمل و نقل 51-9122.00
 28  پیشخدمت و نظافت کننده خانه داری 37-2012.00
 28  وردست--نقاش، نصاب کاغذ دیواری، گچ کار، سفید کار 47-3014.00
 28  کارگر ساده، نفت و گاز 47-5071.00
 25  درجه بند و دانه بند، محصولات کشاورزی 45-2041.00
 25  چوب بر 45-4021.00
 25  قصاب کشتارگاه و بسته بند گوشت 51-3023.00
 25  اتو زن، منسوجات، پوشاک، و اقلام مرتبط 51-6021.00
 25  ظرف شور 35-9021.00
 25  نظافت کننده و شست و شو کننده تجهیزات و وسایل نقلیه 53-7061.00
 

ارسال نظرات :