این بخش از درگاه، آزمایشی است؛ نظرات و پیشنهادات خود را در بخش اظهار نظر با ما در میان گذارید.

 

عنوان توصیفگر : هماهنگی

توضیحات توصیفگر :


تنظیم اقدامات خود به فراخور فعالیت های دیگران

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 86.9  مدیر منابع انسانی 11-3040.00
 81.25  مدیر عامل 11-1011.00
 81.25  مدیر اسکان 11-9081.00
 80  مدیر آموزش و توسعه 11-3042.00
 78  ناخدا، کشتی و قایق 53-5021.01
 78  کارگردان برنامه 27-2012.03
 78  سرپرست ارشد/مدیر ماموران زندان و زندان بان مراکز بازپروری 33-1011.00
 75  مدیر خدمات اجتماعی و عمومی 11-9151.00
 75  مدیر خرید 11-3061.00
 75  مدیر آموزش و پرورش، ابتدایی و متوسطه 11-9032.00
 75  هماهنگ کننده تحقیقات بالینی 11-9121.01
 75  جنگلدار 19-1032.00
 75  کارگردان/مدیر فنی 27-2012.05
 75  سرپرست ارشد/مدیر افسران پلیس و کاراگاه ها 33-1012.00
 75  مربی و استعداد یاب 27-2022.00
 75  مدیر تولید صنعتی 11-3051.00
 75  سرپرست/مدیر دفتر و مدیر پشتیبانی اداری. 43-1011.00
 72  سرپرست/مدیر کارمندان فروش عمده 41-1012.00
 72  بازرس و مامور تحقیق اموال دولتی 13-1041.04
 72  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان دامپروری و مراقبت از حیوانات 45-1011.08
 72  تهیه کننده 27-2012.01
 72  طراح مد 27-1022.00
 72  مدیر چرخه تامین 11-9199.04
 72  مدیر حمل و نقل 11-3071.01
 72  مدیر آموزش و پرورش، دبیرستان و موسسات آموزش عالی 11-9033.00
 72  مدیر خدمات غذایی 11-9051.00
 72  مدرس پیش دبستانی، به غیر از آموزش های خاص 25-2011.00
 72  مدیر خدمات پزشکی و بهداشتی 11-9111.00
 72  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تولید و عملیاتی 51-1011.00
 72  مدیر آموزش و پرورش، مراکز/برنامه های حمایت از کودکان و پیش دبستانی ها 11-9031.00
 72  مدیر فروش 11-2022.00
 72  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث جنگلی 33-1021.02
 72  مشاور مدیریت منازل و مزارع 25-9021.00
 72  هماهنگ کننده صنعتی 25-9031.00
 72  کارگردان هنری 27-1011.00
 72  روحانی 21-2011.00
 72  فعال بخش سرگرمی 39-9032.00
 72  مشاور اسکان مراکز اقامتی 39-9041.00
 72  خلبان، کمک خلبان، و مهندس پروازهای مسافری 53-2011.00
 68.75  باستان شناس 19-3091.02
 68.75  مدرس و مربی پرستاری، دانشکاهی 25-1072.00
 68.75  آتش نشان جنگلی 33-2011.02
 68.75  کارگزار فروش املاک 41-9022.00
 68.75  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان تهیه و سرو غذا 35-1012.00
 68.75  دندانپزشک، عمومی 29-1021.00
 68.75  متخصص تفریح درمانی 29-1125.00
 68.75  بهیار و کمک بهیار حرفه ای و پرستار حرفه ای 29-2061.00
 68.75  مدیر و سرپرست پست 11-9131.00
 68.75  بازرس و محقق مالی 13-2061.00
 68.75  متخصص تغذیه و رژیم های درمانی 29-1031.00
 68.75  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان خدمات شخصی 39-1021.00
 68.75  مدیر امور نظارتی 11-9199.01
 68.75  سرپرست ارشد/مدیر کارگران راه و ساختمان و حفاری 47-1011.00
 68.75  طراح جلسات و گردهمایی 13-1121.00
 68.75  کارگردان- صحنه، فیلم های سینمایی، تلویزیونی، و برنامه های رادیویی 27-2012.02
 68.75  متخصص پزشکی هسته ای 29-1069.05
 68.75  پزشک عمومی بیمارستان 29-1069.03
 68.75  اعزام کننده، به جز اعزام ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5032.00
 68.75  مدیر بازی 11-9071.00
 68.75  سرپرست ارشد/مدیر مکانیک ها، نصاب ها، و تعمیرکارها 49-1011.00
 68.75  مدرس دبیرستان، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2031.00
 68.75  مدیر امور اداری 11-3011.00
 68.75  مدیر روابط عمومی 11-2031.00
 68.75  مدیر سامانه های کامپیوتری و اطلاعاتی 11-3021.00
 68.75  مدیر مالی شعب یا بخش 11-3031.02
 68.75  مدیر مهندسی 11-9041.00
 68.75  مدیر تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 11-3051.02
 68.75  مدرس آموزش های شغلی، دبیرستان 25-2032.00
 65.5  روحانی متخصص در احکام 21-2021.00
 65.5  وکیل 23-1011.00
 65.5  ناظر بازی و سرگرمی 39-1011.00
 65.5  مهندس نفت 17-2171.00
 65.5  مهندس انرژی هسته ای 17-2161.00
 65.5  پادو 39-6012.00
 65.5  کنترل کننده ترافیک هوایی 53-2021.00
 65.5  جراح 29-1067.00
 65.5  مدرس علوم کشاورزی، دانشگاهی 25-1041.00
 65.5  سرپرست ارشد/مدیر حمل و نقل و ماشین های جابجایی بار و کاربران وسایل نقلیه 53-1031.00
 65.5  نماینده بیماران 43-4051.03
 65.5  معمار محوطه سازی 17-1012.00
 65.5  معمار، به غیر از محوطه سازی و بخش دریایی 17-1011.00
 65.5  سرپرست ارشد/مدیر وردستان، کارگران، و باربران، دستی 53-1021.00
 65.5  دانشمند و متخصص محیط زیست، از جمله بهداشت 19-2041.00
 65.5  پرستار کودک 39-9011.01
 65.5  فعال اجتماعی بهداشت روان و استعمال مواد 21-1023.00
 65.5  کاردان فنی روان پزشکی 29-2053.00
 65.5  تمرین دهنه ورزشکاران 29-9091.00
 65.5  متخصص روابط عمومی 27-3031.00
 65.5  روان شناس مدارس 19-3031.01
 65.5  متخصص فیزیو تراپی 29-1123.00
 65.5  متخصص درمان مشکلات شغلی 29-1122.00
 65.5  مدیر انبار و توزیع 11-3071.02
 65.5  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث شهری 33-1021.01
 65.5  آتش نشان شهری 33-2011.01
 65.5  بازرس و متخصص پیشگیری آتش سوزی های جنگلی 33-2022.00
 65.5  اپیدمی شناس 19-1041.00
 65.5  مامور زندان و مراکز بازپروری 33-3012.00
 65.5  مدیران مراتع 19-1031.02
 65.5  مشاور توان بخشی 21-1015.00
 65.5  سرآشپز و آشپز 35-1011.00
 65.5  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تزیین مناظر، خدمات چمن زنی، و باغداری 37-1012.00
 65.5  طراح حمل و نقل 19-3099.01
 65.5  کارگزار، مدیر برنامه، و مدیر بازرگانی هنرمندان، بازیگران و ورزش کاران 13-1011.00
 65.5  کارگر سازه های آهنی و فولادی 47-2221.00
 65.5  مدیر کل و مدیر عملیات 11-1021.00
 65.5  مدرس مهد کودک، به غیر از آموزش های خاص 25-2012.00
 65.5  طراح و برنامه ریز پایداری کسب و کار 13-1199.04
 65.5  کارگردان موسیقی 27-2041.01
 65.5  بازپرس 13-1041.06
 65.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان آبزی پروری 45-1011.06
 65.5  مدرس مدارس ابتدایی، به غیر از آموزش های خاص 25-2021.00
 65.5  سرپرست اداره محموله های هوایی 53-1011.00
 65.5  طراح صحنه و نمایش 27-1027.00
 65.5  مدیر عمرانی 11-9021.00
 65.5  مدیر املاک، مستغلات و اتحادیه های اجتماعی 11-9141.00
 65.5  خزانه دار و کنترل کننده 11-3031.01
 62.5  روان درمانگر ازدواج و خانواده 21-1013.00
 62.5  نصاب لوله و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-2152.01
 62.5  بازرس کیفری و مامور ویژه 33-3021.03
 62.5  بازرس مهاجرت و گمرک 33-3021.05
 62.5  نگهبان صیدگاه ها و شکارگاه ها 33-3031.00
 62.5  جانور شناس و ریست شناس حیات وحش 19-1023.00
 62.5  فعال اجتماعی کودک، خانواده و مدارس 21-1021.00
 62.5  مهندس فروش 41-9031.00
 62.5  نصاب ساختمان های پیش ساخته و خانه های متحرک 49-9095.00
 62.5  جانور شناس 19-1011.00
 62.5  مشاور تحصیلی، شغلی و مدارس 21-1012.00
 62.5  غواص صنعتی 49-9092.00
 62.5  مشاور بهداشت روان 21-1014.00
 62.5  کلانتر و معاون کلانتر 33-3051.03
 62.5  مهندس لجستیک 13-1081.01
 62.5  منشی اداری و دستیار اجرایی 43-6011.00
 62.5  پزشکیار 29-1071.00
 62.5  کاردان فنی جراحی 29-2055.00
 62.5  فن شناس پزشکی هسته ای 29-2033.00
 62.5  طراح داخلی 27-1025.00
 62.5  بهیار روان پزشکی 31-1013.00
 62.5  متخصص درمان بیماری های تنفسی 29-1126.00
 62.5  روان شناس مشاوره ای 19-3031.03
 62.5  مدیر تبلیغات و توسعه 11-2011.00
 62.5  متخصص بیماری های پا 29-1081.00
 62.5  مدیر بازاریابی 11-2021.00
 62.5  منشی، به جز منشیان حقوقی، پزشکی، و اجرایی 43-6014.00
 62.5  سقف ساز 47-2181.00
 62.5  بازجو آتش نشانی 33-2021.02
 62.5  کارگردان استعداد یاب 27-2012.04
 62.5  تحلیلگر و هماهنگ کننده لجستیکی 13-1081.00
 62.5  کاردان فنی و دستیار پزشکی اورژانس 29-2041.00
 62.5  تحلیگر و مفسر اخبار 27-3021.00
 62.5  کارگزار مسافرتی 41-3041.00
 62.5  مدرس مدارس متوسطه، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2022.00
 62.5  روان پزشک 29-1066.00
 62.5  مهندس امنیت صنعتی و بهداشت 17-2111.01
 62.5  مدرس آموزش های شغلی، مدارس متوسطه 25-2023.00
 62.5  مهندس حمل و نقل 17-2051.01
 62.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان چوب بری 45-1011.05
 62.5  دارو ساز و متصدی داروخانه 29-1051.00
 62.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان محصولات کشاورزی و گل و گیاه 45-1011.07
 62.5  مساح (نقشه بردار) 17-1022.00
 62.5  متخصص ارتودنسی 29-1023.00
 62.5  بازرس، مامور تحقیق و تحلیلگر تقلب و کلاهبرداری 13-2099.04
 62.5  اعزام کننده ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5031.00
 62.5  ماما و متخصص بیماری های زنان 29-1064.00
 62.5  نماینده فروش، عمده و تولیدی، کالاهای فنی و علمی 41-4011.00
 62.5  ملوان- کشتی، قایق، و کرجی 53-5021.02
 62.5  متخصص پزشکی پیشگیری 29-1069.09
 62.5  رییس قطار و رییس محوطه های ریلی 53-4031.00
 62.5  سرپرست/مدیر کارمندان فروش جزء 41-1011.00
 62.5  مدرس مدد کاری اجتماعی، دانشگاهی 25-1113.00
 62.5  کاربر راکتور نیروگاه های هسته ای 51-8011.00
 62.5  ورزشکار و شرکت کننده مسابقات ورزشی 27-2021.00
 62.5  فعال اجتماعی پزشکی و بهداشت عموم 21-1022.00
 62.5  مهندس رباتیک 17-2199.08
 60  برق کار 47-2111.00
 59.5  داور، میانجی گر، و سازشگر 23-1022.00
 59.5  گزارشگر و خبرنگار 27-3022.00
 59.5  آهنگ ساز و تنظیم کننده موسیقی 27-2041.04
 59.5  جراح فک و دهان 29-1022.00
 59.5  مدرس مشاوره تحصیلی، دانشگاهی 25-1081.00
 59.5  فیلمبردار، تلویزیونی، ویدئویی، و فیلم های سینمایی 27-4031.00
 59.5  موسیقی دان، آلات موسیقی 27-2042.02
 59.5  کتابدار 25-4021.00
 59.5  هنرمند چند رسانه ای و انیمیشن سازی 27-1014.00
 59.5  کاردان سونوگرافی تشخیصی 29-2032.00
 59.5  مدرس نهضت سواد آموزی، آموزش های تقویتی، و مدرسان و مربیان طرح توسعه آموزش عمومی 25-3011.00
 59.5  مدرس علم جنگل داری و حفاظت از محیط زیست، دانشگاهی 25-1043.00
 59.5  مامور تشخیص صلاحیت و متخصص درمان اصلاحی 21-1092.00
 59.5  متخصص اطفال، عمومی 29-1065.00
 59.5  دستیار خدمات اجتماعی و انسانی 21-1093.00
 59.5  متخصص بی هوشی 29-1061.00
 59.5  چشم پزشک 29-1041.00
 59.5  کاردان فنی بیماری های تنفسی 29-2054.00
 59.5  کارمند تولید، برنامه ریزی، و تسریع امور 43-5061.00
 59.5  نقشه بردار سطوح زمین 17-1022.01
 59.5  مهندس هوا فضا 17-2011.00
 59.5  کارمند دادسرا 43-4031.01
 59.5  اپراتو سیستم های تلفنی، شامل پاسخگویی به تلفن ها 43-2011.00
 59.5  مهندس پیشگیری از وقوع و مقابله با آتش سوزی 17-2111.02
 59.5  کارگزار املاک 41-9021.00
 59.5  مهندس معتبر سازی 17-2199.02
 59.5  مهندس تولید 17-2199.04
 59.5  افسر پلیس و گشت 33-3051.01
 59.5  کارگزار گمرکی 13-1199.03
 59.5  تحلیلگر مدیریت 13-1111.00
 59.5  مهندس انرژی 17-2199.03
 59.5  متخصص عملیات های هوایی 53-2022.00
 59.5  خلبان تجاری 53-2012.00
 59.5  ماشین ساز 49-9044.00
 59.5  مدیر علوم طبیعی 11-9121.00
 59.5  کارگر دفع مواد خطرناک 47-4041.00
 59.5  نماینده و مامور بررسی فرصت های برابر 13-1041.03
 59.5  متخصص امور نظارتی 13-1041.07
 59.5  کارمند سفارشات 43-4151.00
 59.5  دستیار متخصص فیزیوتراپی 31-2021.00
 59.5  دانشمند و صنعت شناس صنایع غذایی 19-1012.00
 59.5  روان شناس صنعتی-سازمانی 19-3032.00
 59.5  دانشمند خاک و گیاه 19-1013.00
 59.5  دستیار درمان زبان-گفتار 31-9099.01
 59.5  مهندس دریایی 17-2121.01
 56.25  وردست--سقف ساز 47-3016.00
 56.25  بازیگر 27-2011.00
 56.25  آسیب شناس زبان-گفتار 29-1127.00
 56.25  متخصص مجموعه های صمعی بصری 25-9011.00
 56.25  کارگر تقویت سازه های بتنی 47-2171.00
 56.25  کمک یار متخصص فیزیوتراپی 31-2022.00
 56.25  کارگر عایق سازی، مکانیکی 47-2132.00
 56.25  بنا، سنگ 47-2022.00
 56.25  درجه بند و رتبه بند الوار 45-4023.00
 56.25  کارگر جنگلداری و حفاظت از محیط زیست 45-4011.00
 56.25  نصاب سنگفرش های قطعه قطعه 47-4091.00
 56.25  کاربر دریل های چرخشی حفاری نفت و گاز 47-5012.00
 56.25  بارگیری کننده مخازن، کامیون ها، و کشتی ها 53-7121.00
 56.25  فن شناس و کاردان فنی دامپزشکی 29-2056.00
 56.25  ارتوپد و سازنده اعضای مصنوعی 29-2091.00
 56.25  کاربر ماشین آلات حفر و بار گیری و ماشین های کشنده 53-7032.00
 56.25  راهنمای کشتی 53-5021.03
 56.25  دریا نورد و ملوان کشتی های حمل نفت 53-5011.00
 56.25  راننده/فروشنده 53-3031.00
 56.25  فن شناس و کاردان فنی رادیولوژی 29-2034.00
 56.25  متخصص بهداشت و ایمنی شغلی 29-9011.00
 56.25  دستیار پزشکی 31-9092.00
 56.25  دستیار درمان شغلی 31-2011.00
 56.25  سقف ساز، معدن 47-5061.00
 56.25  متخصص بیماری های چشمی و عینک سازی 29-1199.05
 56.25  کارگر مزرعه، حیوانات مزارع و دامپروری ها 45-2093.00
 56.25  گرافیست نشر دسکتاپ 43-9031.00
 56.25  پزشک عمومی و خانوادگی 29-1062.00
 56.25  پزشک داخلی، عمومی 29-1063.00
 56.25  فروشنده خانه به خانه، دست فروش و روزنامه فروش، و شغل های مشابه 41-9091.00
 56.25  گارسن 35-3031.00
 56.25  نماینده فروش، عمده و تولیدی، به جز کالاهای فنی و علمی 41-4012.00
 56.25  کارگزار فروش تبلیغات 41-3011.00
 56.25  سرپرست ارشد/مدیر خانه داری و سرایداری 37-1011.00
 56.25  آسیب شناس 29-1069.07
 56.25  هرس کننده درختان و درخت آرا 37-3013.00
 56.25  فروشنده تک فروشی 41-2031.00
 56.25  پرورش دهنده حیوانات 39-2011.00
 56.25  مراقبت کننده از کودکان 39-9011.00
 56.25  تحصیلدار بدهی ها 43-3011.00
 56.25  کارمند تدارک کالا 43-3061.00
 56.25  کارمند مکاتبات 43-4021.00
 56.25  منشی پزشکی 43-6013.00
 56.25  گوینده رادیو و تلویزیون 27-3011.00
 56.25  گوینده ورزشگاه و سایر اماکن عمومی 27-3012.00
 56.25  کارمند فروش بلیط مسافرتی و کارگزار رزرواسیون و حمل و نقل 43-4181.00
 56.25  متصدی پذیرش و اطلاعات 43-4171.00
 56.25  دستیار کتابخانه، امور عادی 43-4121.00
 56.25  کارمند پذیرش هتل، متل، و مراکز تفریحی 43-4081.00
 56.25  مربی ورزش و مدرس آیروبیک 39-9031.00
 56.25  دندان ساز 29-1024.00
 56.25  کاردان فنی حفاظت از جنگل ها و محیط زیست 19-4093.00
 56.25  کارمند شهرداری 43-4031.02
 56.25  پلیس ترانزیت و حمل و نقل ریلی 33-3052.00
 56.25  مرده شور 39-4011.00
 56.25  زمین شناس، به غیر از آب شناسان و جغرافی دانان. 19-2042.00
 56.25  نسل شناس 19-1029.03
 56.25  زیست شناسان مولکولی و سلولی 19-1029.02
 56.25  میکروب شناس 19-1022.00
 56.25  مهندس معدن و زمین شناسی، از جمله مهندس امنیت معدن 17-2151.00
 56.25  تعدیل کننده شکایات و دعاوی، مستغلات و خسارت جانی 13-1031.01
 56.25  پایشگر 19-3022.00
 56.25  خریدار عمده و خرد، به غیر از محصولات کشاورزی 13-1022.00
 56.25  مدرس علوم کتابداری، دانشگاهی 25-1082.00
 56.25  جامعه شناس 19-3041.00
 56.25  دانشمند حفاظت از آب و خاک 19-1031.01
 56.25  مدیر اطلاعات بالینی 15-2041.02
 56.25  مشاور مالی شخصی 13-2052.00
 56.25  آمارشناس حیاتی 15-2041.01
 56.25  مهندس صنایع 17-2112.00
 56.25  مهندس الکترونیک، به غیر از کامپیوتر 17-2072.00
 56.25  دانشمند و صنعت شناس حسگر های راه دور 19-2099.01
 56.25  مدرس فیزیک، دانشگاهی 25-1054.00
 56.25  مهندس برق 17-2071.00
 56.25  معمار دریایی 17-2121.02
 56.25  مربی سلامت 21-1091.00
 56.25  مهندس کشاورزی 17-2021.00
 56.25  کاردان فنی کنترل فرآیند هسته ای 19-4051.02
 56.25  حسابرس 13-2011.02
 56.25  نماینده خدمات مشتریان 43-4051.00
 56.25  تاریخ شناس 19-3093.00
 56.25  مدرس آموزش های شغلی، دانشگاهی 25-1194.00
 56.25  صنعت شناس مهندسی تولید 17-3029.06
 56.25  مدرس علوم زیست محیطی، دانشگاهی 25-1053.00
 56.25  کردان فنی کشاورزی 19-4011.01
 56.25  ممیز انرژی 13-1199.01
 56.25  موزه دار 25-4012.00
 56.25  مهندس عمران 17-2051.00
 56.25  صنعت شناس مهندسی الکترونیک 17-3029.04
 56.25  نقشه کش معماری 17-3011.01
 56.25  مدرس زبان و ادبیات خارجی، دانشگاهی 25-1124.00
 54.75  متخصص استخدام، جذب نیرو و بکارگماری 13-1071.00
 53  آب شناس 19-2043.00
 53  طراح شهری و منطقه ای 19-3051.00
 53  روان شناسان اعصاب و متخصصان اعصاب و روان بالینی 19-3039.01
 53  بهیار مراقبت های خانگی 31-1011.00
 53  کارگزار بار و حمل 43-5011.00
 53  دانشمند علوم سیاسی 19-3094.00
 53  کمک یار متخصص درمان شغلی 31-2012.00
 53  متخصص آمار 15-2011.00
 53  روان شناس بالینی 19-3031.02
 53  منشی حقوقی 43-6012.00
 53  کاربر کامپیوتر 43-9011.00
 53  نقشه کش عمران 17-3011.02
 53  کاردان فنی ثبت امواج الکتریکی مغز بوسیله برق (نوار مغزی) 29-2099.01
 53  کمک یار داروخانه ها 31-9095.00
 53  سرهم کننده/همگذار تیمی 51-2092.00
 53  جغرافی دان 19-3092.00
 53  کارمند دفتری خدمات اجاره و تعمیر 41-2021.00
 53  نصاب و تعمیرکار خطوط توزیع برق 49-9051.00
 53  وزن کننده، اندازه گیر، کنترل کننده، و نمونه گیر، ثبت سوابق 43-5111.00
 53  تعمیرکار درب های مکانیکی 49-9011.00
 53  فیزیک دان 19-2012.00
 53  آشپز، رستوران 35-2014.00
 53  آشپز، سفارشات کوچک 35-2015.00
 53  بازرس راه و ساختمان 47-4011.00
 53  کارگر تهیه و سرو غذا، از جمله کارکنان فست فود ها 35-3021.00
 53  بازرس پذیرش زیست محیطی 13-1041.01
 53  نجار تاسیساتی 47-2031.02
 53  نصاب قالی 47-2041.00
 53  وردست--بنا، بلوک کار، سنگ کار، و کاشی کار و مرمر کار 47-3011.00
 53  نصاب کاشی و سنگ مرمر 47-2044.00
 53  بنا، پرداخت کار سیمان 47-2051.00
 53  ارزیاب هزینه 13-1051.00
 53  کارگر کنترل آفات 37-2021.00
 53  دستیار مهندس مکانیک 17-3027.00
 53  بنا، آجر و بلوک های سیمانی 47-2021.00
 53  آرایشگر و متخصص زیبایی 39-5012.00
 53  سرویس کار مخازن فاضلاب و پاکسازی لوله های فاضلاب 47-4071.00
 53  اختر شناس 19-2011.00
 53  دانشمند پزشکی، به غیر از اپیدمی شناس 19-1042.00
 53  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی، وسایل نقلیه موتوری 49-2096.00
 53  طبیعت شناس پارک ها 19-1031.03
 53  کاراگاه پلیس 33-3021.01
 53  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2094.00
 53  دستیار مهندس الکترونیک 17-3023.01
 53  باربر و کارگر حمل چمدان 39-6011.00
 53  کاربر مواد منفجره، متخصص مهمات، و تخریب چی 47-5031.00
 53  کاراگاه و بازرس خصوصی 33-9021.00
 53  گریمور، تئاتر و اجرا 39-5091.00
 53  تعدیل کننده بیمه، محقق و بازرس 13-1031.02
 53  کاردان فنی نقشه برداری 17-3031.01
 53  دستیار مهندس محیط زیست 17-3025.00
 53  برنامه نویس کنترل ابزارهای عددی و کنترل فرآیند 51-4012.00
 53  کاردان فنی پزشکی قانونی 19-4092.00
 53  مامور خرید، محصولات کشاورزی 13-1021.00
 53  حسابدار 13-2011.01
 53  ویراستار 27-3041.00
 53  نویسنده فنی 27-3042.00
 53  نویسنده مطالب تبلیغاتی 27-3043.04
 53  نقشه بردار و نقشه نگار 17-1021.00
 53  مهندس محوطه ریلی و کاربر قطارهای موتوری کوچک 53-4013.00
 53  کاردان فنی تجهیزات صوتی و تصویری 27-4011.00
 53  مصاحبه کننده تایید شایستگی، طرح های دواتی 43-4061.00
 53  اپراتور رادیویی 27-4013.00
 53  کاردان فنی مهندسی صدا 27-4014.00
 53  مدرس آموزش های خود غنی سازی 25-3021.00
 53  مهندس سخت افزار 17-2061.00
 53  ماساژور و فیزیو تراپ 29-1011.00
 53  مدرس شیمی، دانشگاهی 25-1052.00
 53  مدرس علوم ریاضی، دانشگاهی 25-1022.00
 53  خواننده 27-2042.01
 53  مسول تایید اعتبار 43-4041.01
 53  کاردان فنی و تکنیسین های موزه 25-4013.00
 53  دستیار مدرس 25-9041.00
 53  مامور خرید، به غیر از خرید عمده و خرد و محصولات کشاورزی 13-1023.00
 53  جمع کننده پسماند ها و کالاهای دور ریخته شده قابل بازیافت 53-7081.00
 53  مهندس زیست پزشکی 17-2031.00
 53  طراح گل و گیاه 27-1023.00
 53  طراح گرافیک 27-1024.00
 53  مدرس مطالعات تفریحی و ورزشی، دانشگاهی 25-1193.00
 53  مدرس اقتصاد خانواده، دانشگاهی 25-1192.00
 53  بازرس حمل و نقل و محموله 53-6051.08
 53  مدرس تاریخ، دانشگاهی 25-1125.00
 53  کاردان فنی ترافیک 53-6041.00
 53  مدرس ارتباطات، دانشگاهی 25-1122.00
 53  مدرس هنر، تئاتر و موسیقی، دانشگاهی 25-1121.00
 53  مدرس حقوق، دانشگاهی 25-1112.00
 53  مصاحبه کننده و کارمند اعطای وام 43-4131.00
 53  کاردان فنی شیمی 19-4031.00
 53  کاردان فنی علوم زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست، از جمله بهداشت 19-4091.00
 53  دستیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای 19-4061.01
 53  توزیع کننده برق 51-8012.00
 53  دامپزشک 29-1131.00
 53  کارگزار فروش، خدمات مالی 41-3031.02
 53  متخصص پزشکی طبیعی یا طب سنتی 29-1199.04
 53  پرداخت کار مبلمان 51-7021.00
 53  متخصص یاخته شناسی 29-2011.02
 53  متخصص بافت شناسی و کاردان فنی بافت شناسی 29-2011.03
 53  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تبدیل و شکل دهی مواد، مصنوعات و فایبرگلاس 51-6091.00
 53  متخصص بهداشت دهان و دندان 29-2021.00
 53  کارگزار فروش، اوراق بهادار و کالا 41-3031.01
 53  کارگزار فروش بیمه 41-3021.00
 53  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات فرم دهی فلزات و پلاستیک 51-4023.00
 53  کاردان فنی رژیم های غذایی 29-2051.00
 53  مهندسی بیوشیمی 17-2199.01
 53  کاربر نیروگاه های تولید برق 51-8013.00
 53  بازرس کشاورزی 45-2011.00
 53  طراح پارچه و منسوجات 51-6092.00
 53  راننده و متصدی آمبولانس، به جز کاردانان فنی پزشکی اورژانس 53-3011.00
 53  کاردان فنی لوازم پزشکی 51-9082.00
 53  نمایش دهنده و مبلغ کالا 41-9011.00
 53  مدرس علوم کاپیوتری، دانشگاهی 25-1021.00
 53  کاربر و متصدی ماشین الات بسته بندی و بارگیری 51-9111.00
 53  مشاور ترک اعتیاد و اختلالات رفتاری 21-1011.00
 53  کاردان فنی کشاورزی دقیق 19-4099.02
 53  مدرس معماری، دانشگاهی 25-1031.00
 53  مهندس محیط زیست 17-2081.00
 53  متخصص درمان محدودیت نگرش، انطباق پذیری و پویایی، و متخصص احیای بینش 29-1122.01
 50  کارمند افتتاح حساب 43-4141.00
 50  کاربر تجهیزات راه سازی 47-2071.00
 50  مهندس شیمی 17-2041.00
 50  کارگر ساختمانی 47-2061.00
 50  بیمه گر 13-2053.00
 50  متخصص مدیریت ریسک 13-2099.02
 50  مامور اعتبارات 13-2072.00
 50  دستیار منابع انسانی، به جز کارمند پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-4161.00
 50  کنترل کننده اعتبار 43-4041.02
 50  زیست شناس 19-1020.01
 50  کارگر مزرعه، محصول 45-2092.02
 50  تحلیلگر بودجه 13-2031.00
 50  بازرس و محقق مالیاتی، تحصیلدار، مامور مالیاتی 13-2081.00
 50  موزاییک کار 47-2053.00
 50  کاربر کامیون ها و کشنده های صنعتی 53-7051.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های خرد کردن، سوهان زدن، و پرداخت 51-9021.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جداسازی، فیلتر کردن، غبار روبی، رسوب گیری، و دستگاه تقطیر 51-9012.00
 50  کاربر و متصدی تجهیزات شیمیایی 51-9011.00
 50  کاربر سیستم های پمپ سوخت، پالایشگاه، و مصرف سنج 51-8093.00
 50  کاربر تاسیسات گازی 51-8092.00
 50  ماشین کار 51-4041.00
 50  کاربر و متصدی ماشین های سفید کننده و رنگ کننده نساجی 51-6061.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های پرداخت حرارتی، فلزات و پلاستیک 51-4191.00
 50  نصاب، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل مواد، فلزت و پلاستیک 51-4021.00
 50  متصدی و کاربر دستگاه های پخت غذا 51-3093.00
 50  متصدی دستگاه های مخلوط کن غذا 51-3092.00
 50  راننده قایق موتوری 53-5022.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های روکش زنی، نقاشی، و اسپری زنی 51-9121.00
 50  کاربر و متصدی دستگاه های چسب زنی 51-9191.00
 50  کاربر بالابر و دستگاه چرخ جراثقیل 53-7041.00
 50  کاربر ماشین یا قایق لاروب 53-7031.00
 50  متصدی پل ها و بالابرهای معابر آبی 53-6011.00
 50  مهندس کشتی 53-5031.00
 50  کاربر قطارهای مترو یا واگن های خیابانی 53-4041.00
 50  برق کار 47-2111.00
 50  کارمند انبار، بخش فروش 43-5081.01
 50  مهندسی مواد 17-2131.00
 50  دستیار مهندس برق 17-3023.03
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تولید محصولات کاغذی 51-9196.00
 50  دمنده آبگینه، قالب گیر، خم کار، و پرداخت کار 51-9195.04
 50  متصدی و کاربر دستگاه های سرخ کن، پخت نان و کیک، و خشک کردن غذا 51-3091.00
 50  گوشت بر و پوست گیر گوشت، طیور، و ماهی 51-3022.00
 50  کاربر جراثقیل حفاری، نفت و گاز 47-5011.00
 50  کارگر نگهداری از بزرگراه ها 47-4051.00
 50  نصاب حصار 47-4031.00
 50  نصاب و تعمیرکار آسانسور 47-4021.00
 50  وردست--نقاش، نصاب کاغذ دیواری، گچ کار، سفید کار 47-3014.00
 50  وردست--نجار 47-3012.00
 50  کارشناس و بازرس محقق مجوز 13-1041.02
 50  کارگر ساخت ورقه های فلزی 47-2211.00
 50  لوله کش، ساختمانی 47-2152.02
 50  نصاب کاغذ دیواری 47-2142.00
 50  شیشه بر 47-2121.00
 50  کاربر دستگاه های سرویس تجهیزات، نفت، گاز، معدن 47-5013.00
 50  کاربر دریل زمینی، به جز نفت و گاز 47-5021.00
 50  کاربر ماشین آلات ایجاد شکاف و کانال زنی معدن 47-5042.00
 50  قصاب و گوشت بر 51-3021.00
 50  نانوا و کیک پز 51-3011.00
 50  کاردان فنی تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 49-9099.01
 50  وردست--کارگران نصب، نگهداری، و تعمیر 49-9098.00
 50  تعمیرکار تجهیزات رهگیری و چراغ های علامت دهنده 49-9097.00
 50  تعمیرکار تجهیزات پزشکی 49-9062.00
 50  مکانیک و نصاب تجهیزات سرمایشی 49-9021.02
 50  مکانیک موتور سیکلت 49-3052.00
 50  نصاب و تعمیرکار شیشه خودرو 49-3022.00
 50  کاردان فنی تجهیزات خودکار هواپیماها 49-2091.00
 50  تعمیرکار کامپیوتر، دستگاه های بانکی، و ماشین های اداری 49-2011.00
 50  کاربر دستگاه دیرک کوب 47-2072.00
 50  افسر دایره شناسایی و سوابق 33-3021.02
 50  کاردان فنی داده های ژئو فیزیک 19-4041.01
 50  مسول لباس های هنرپیشگان 39-3092.00
 50  فن شناس و کاردان فنی قلب و عروق 29-2031.00
 50  دستیار مهندس روباتیک 17-3024.01
 50  فن شناس یاخته شناسی 29-2011.01
 50  کاردان فنی نقشه کشی 17-3031.02
 50  فن شناس آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2011.00
 50  متخصص سوزن درمانی 29-1199.01
 50  ناخن آرا 39-5092.00
 50  دستیار تحقیق علوم اجتماعی 19-4061.00
 50  متخصص پرتو درمانی 29-1124.00
 50  تحلیلگر عملیات های تحقیقاتی 15-2031.00
 50  قاضی قانون اجرایی، داور و مامور رسیدگی به محاکمه 23-1021.00
 50  قاضی، قاضی دادگاه بخش و دادرس 23-1023.00
 50  دستیار حقوقی 23-2011.00
 50  دستیار مهندس عمران 17-3022.00
 50  کلفت و کمک رسان در امور خانه 39-9021.00
 50  کاردان فنی داروسازی 29-2052.00
 50  عینک ساز، تجویزی 29-2081.00
 50  پارکبان 33-3041.00
 50  زیست شیمی دان و زیست فیزیک دان 19-1021.00
 50  بازرس آتش نشانی 33-2021.01
 50  فعال حمایت از حیوانات 33-9011.00
 50  مامور تحقیق درباره بازی ها و بازرس بازی 33-9031.00
 50  دانشمند فضا و جو 19-2021.00
 50  نجات غریق، گشت آبی، و سایر فعالان خدمات پیشگیرانه مناطق تفریحی 33-9092.00
 50  شیمی دان 19-2031.00
 50  آشپز، منازل شخصی 35-2013.00
 50  کافه چی 35-3011.00
 50  کاردان فنی تولید صنعتی 17-3029.09
 50  نظافت چی سالن های غذا خوری و کافه تریا ها، و وردست کافه چی 35-9011.00
 50  میزبان، رستوران، استراحتگاه، و کافی شاپ 35-9031.00
 50  مسول تدارک تجهیزات پزشکی 31-9093.00
 50  اقتصاد دان 19-3011.00
 50  دستیار دندانپزشک 31-9091.00
 50  مردم شناس 19-3091.01
 50  محققین عناوین و مشاغل، تلخیص کننده و جستجوگر 23-2093.00
 50  مدرس بازرگانی، دانشگاهی 25-1011.00
 50  بایگان 25-4011.00
 50  مدرس اقتصادی، دانشگاهی 25-1063.00
 50  مدرس جغرافیا، دانشگاهی 25-1064.00
 50  مدرس روان شناسی، دانشگاهی 25-1066.00
 50  مدرس جامعه شناسی، دانشگاهی 25-1067.00
 50  مدرس بهداشت تخصصی، دانشگاهی 25-1071.00
 50  مهندس نور 17-2199.07
 50  مدرس قانون جزا و اعمال قانون، دانشگاهی 25-1111.00
 50  مدرس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاهی 25-1123.00
 50  داور و سایر مقامات برگزاری مسابقات ورزشی 27-2023.00
 50  مهندس مکانیک 17-2141.00
 50  کارمند کارگزاری 43-4011.00
 50  استادیار دوره لیسانس 25-1191.00
 50  طراح ویترین و نمایش کالا 27-1026.00
 50  طراحی بازرگانی و صنعتی 27-1021.00
 50  تدوینگر فیلم و کلیپ های تصویری 27-4032.00
 50  مدرس مطالعات منطقه ای، قومی و فرهنگی، دانشگاهی 25-1062.00
 50  مدرس مهندسی، دانشگاهی 25-1032.00
 50  مدرس مردم شناسی و باستان شناسی، دانشگاهی 25-1061.00
 50  مدرس علوم زیست شناسی، دانشگاهی 25-1042.00
 50  مدرس علوم جوی، زمین، دریایی و فضا، دانشگاهی 25-1051.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های برش و قطعه قطعه کردن 51-9032.00
 47  نصاب و تعمیرکار تجهیزات کنترلی و سوپاپ، به جز درب های مکانیکی 49-9012.00
 47  مکانیک و نصاب تجهیزات گرمایشی و تهویه هوا 49-9021.01
 47  مدرس فلسفه و دین، دانشگاهی 25-1126.00
 47  دانشمند مواد 19-2032.00
 47  تعمیرکار لوارم خانگی 49-9031.00
 47  بازرس وسایل نقلیه، تجهیزات و سیستم های بخش حمل و نقل، به جز هوانوردی 53-6051.07
 47  دستیار مهندس الکترومکانیک 17-3024.00
 47  تعمیرکار لوازم نسوز، به جز شومینه کار 49-9045.00
 47  بازرس هوانوردی 53-6051.01
 47  دستیار دامپزشک و مسول مراقبت های حیوانات آزمایشگاهی 31-9096.00
 47  کاربر و متصدی نوار نقاله 53-7011.00
 47  کاردان فنی سرویس وسایل نقلیه تفریحی 49-3092.00
 47  تعمیرکار دوچرخه 49-3091.00
 47  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2095.00
 47  کاربر پمپ، به جز پمپ های چاه نفت 53-7072.00
 47  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی سرگرمی خانگی 49-2097.00
 47  مکانیک هواپیما و کاردان فنی سرویس هواپیما 49-3011.00
 47  تعمیرکار بدنه خودرو و تعمیرکاران مرتبط 49-3021.00
 47  بار بند و بسته بند، دستی 53-7064.00
 47  مکانیک ارشد خودرو 49-3023.01
 47  تعمیرکار واگن های ریلی 49-3043.00
 47  باربر و کارگر حمل بار، انبار، و اسباب و لوازم، دستی 53-7062.00
 47  بازرس، آزمایش کننده، مرتب کننده، نمونه گیر، و وزن کننده 51-9061.00
 47  مکانیک قایق های موتوری 49-3051.00
 47  کاربر ماشین های بارگیری، معادن زیرزمینی 53-7033.00
 47  مترجم همزمان و مترجم 27-3091.00
 47  کابینت ساز و نجار نیمکت ساز 51-7011.00
 47  کاردان فنی بهداشت و ایمنی شغلی 29-9012.00
 47  نصاب و تعمیرکار خطوط مخابراتی 49-9052.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات مختلف، فلزات و پلاستیک 51-4081.00
 47  مدرس علوم سیاسی، دانشگاهی 25-1065.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه برش منسوجات 51-6062.00
 47  کاربر تصفیه خانه و سیستم های تصفیه آب و فاضلاب 51-8031.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات پیچ دار کردن، تاباندن، و بیرون کشیدن در نساجی 51-6064.00
 47  کاردان فنی آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2012.00
 47  شاعر، ترانه سرا و نویسنده خلاق 27-3043.05
 47  دوزنده رومبلی و صندلی 51-6093.00
 47  مسول لوکوموتیو 53-4012.00
 47  کاردان فنی پخش 27-4012.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات چوب بری 51-7041.00
 47  راننده اتوبوس، برون شهری و درون شهری 53-3021.00
 47  مهندس موتورهای ثابت و کاربر دیگ بخار 51-8021.00
 47  کاربر کارخانه های شیمیایی و سیستم های شیمیایی 51-8091.00
 47  ریخته گر و قالب ریز، فلزات 51-4052.00
 47  کاردان فنی نمونه آزمایش های زمین شناسی 19-4041.02
 47  نقاش، تجهیزات حمل و نقل 51-9122.00
 47  نصاب و تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل 49-2093.00
 47  دکل ساز 49-9096.00
 47  متصدی پارکینگ 53-6021.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های مخلوط کن و ترکیب 51-9023.00
 47  کاربر و متصدی تجهیزات سرمایشی و انجمادی 51-9193.00
 47  سرهم کننده/همگذار تجهیزات برقی و الکترونیکی 51-2022.00
 47  سازنده و لمینیت کننده فایبرگلاس 51-2091.00
 47  کارگر سوهان کار و پرداخت کار، دستی 51-9022.00
 47  قالب ساز و قالب گیر 51-9195.07
 47  کاردان فنی صنایع غذایی 19-4011.02
 47  کاربر ابزارهای ماشینی کنترل شونده توسط کامپیوتر، در ساخت قطعات فلزی و پلاستیکی 51-4011.00
 47  متخصص نیمه رساناها 51-9141.00
 47  کارمند انبار- اتاق های انبار، انبارهای بزرگ، و محوطه های انبار 43-5081.03
 47  مهندس کاربر و سایر کاربران تجهیزات راه و ساختمان 47-2073.00
 47  نقشه کش مکانیک 17-3013.00
 47  تایپیست و پردازشگر اطلاعات 43-9022.00
 47  نصاب لوله 47-2151.00
 47  تحلیلگر لجستیک 13-1081.02
 47  ماهی گیر و کارگران مرتبط با ماهیگیری 45-3011.00
 47  گچ کار و سفید کار 47-2161.00
 47  نقشه کش برق 17-3012.02
 47  شکارچی و تله گذار 45-3021.00
 47  مصاحبه کنندگان، به غیر از تایید شایستگی و اعطای وام 43-4111.00
 47  کارمند لیبل زنی 43-5081.02
 47  کارمند حمل ونقل، ارسال و دریافت 43-5071.00
 47  راهنما، کنترل چی، و مامور اخذ بلیت 39-3031.00
 47  کارمند بررسی بیمه نامه 43-9041.02
 47  کارمند اداری، کلی 43-9061.00
 47  دستیار مهندس صنایع 17-3026.00
 47  نصاب دیوارهای پیش ساخته و کاشی سقف 47-2081.00
 47  کارگر پرورشگاه گل و گیاه 45-2092.01
 47  پرورش دهنده حیوانات 45-2021.00
 47  متخصص مراقبت های پوستی 39-5094.00
 47  مسول بازی های ماشینی 39-1012.00
 47  کارگر عایق کاری، کف، سقف، و دیوار 47-2131.00
 47  تحلیلگر مالی 13-2051.00
 47  مهندس هوا فضا و تکنیسین عملیات 17-3021.00
 47  دستیار آماری 43-9111.00
 47  مامور مراقبت از حیوانات اهلی 39-2021.00
 47  کاربر ماشین های اداری، به غیر از کامپیوتر 43-9071.00
 47  مسول دستگاه های مراکز تفریحی و سرگرمی 39-3091.00
 47  تعمیرکار موتورهای برقی، ابزار آلات برقی، و تعمیرکاران مرتبط 49-2092.00
 47  نگهبان تقاطع ها 33-9091.00
 47  مامور امنیتی 33-9032.00
 47  کارمند دفترداری، حسابداری و حسابرسی 43-3031.00
 47  نصاب کف پوش، به جز نصابان قالی، کف سازی چوبی، و کاشی های سنگین 47-2042.00
 47  کارمند صدور مجوز 43-4031.03
 47  کارشناس آمار 15-2041.00
 47  کاردان فنی کتابخانه 25-4031.00
 47  کارمند کارگزینی، پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-3051.00
 47  کاربر جراثقیل و دکل ها 53-7021.00
 47  کارگر ساده، نفت و گاز 47-5071.00
 47  وردست--کارگر استخراج 47-5081.00
 47  نصاب و تعمیرکار تجهیزات ارتباطات دور برد، به جز نصابان خط 49-2022.00
 47  مهندس امنیت کالا 17-2111.03
 47  کاربر نصب و نگهداری از تجهیزات ریلی 47-4061.00
 47  وردست--برق کار 47-3013.00
 47  پیرایشگر 39-5011.00
 47  فروشنده قطعات یدکی 41-2022.00
 47  متصدی پیشخوان، کافه تریا، کافی شاپ و تحویل دهنده غذا 35-3022.00
 47  پیک و تحویل دهنده 43-5021.00
 47  ارزشیاب بیمه، خسارت خودرویی 13-1032.00
 47  آشپز، موسسات و کافه تریا 35-2012.00
 47  نجار ساختمانی 47-2031.01
 43.75  تحلیلگر اعتباری 13-2041.00
 43.75  ارزیاب 13-2021.01
 43.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های آبکاری و روکش زنی، فلزات و پلاستیک 51-4193.00
 43.75  مسول اتاق پرو و رختکن 39-3093.00
 43.75  خیاط و تعمیرکار لباس 51-6052.00
 43.75  کارشناس ارزشیابی، مستغلات 13-2021.02
 43.75  ملازم مراسم تدفین 39-4021.00
 43.75  الگو ساز، چوب 51-7031.00
 43.75  سازنده و تعمیرکار آبگرم کن 47-2011.00
 43.75  سر شور آرایشگاه 39-5093.00
 43.75  هنرمند صنایع دستی 27-1012.00
 43.75  کارمند صندوق مراکز بازی 43-3041.00
 43.75  کارمند امور نقدی، بررسی هزینه و نرخ 43-3021.02
 43.75  کاربر دستگاه های کمپرسور گاز و ایستگاه های پمپاژ گاز 53-7071.00
 43.75  صندوقدار غرفه و پول خردکن مراکز بازی 41-2012.00
 43.75  کنتور خوان، خدمات رفاهی 43-5041.00
 43.75  کارمند خدمات پستی 43-5051.00
 43.75  کاربر سیستم های ترمز، علامت دهنده، و کلیدهای رهگیری 53-4021.00
 43.75  پستچی، پردازشگر، و اپراتور دستگاه های پردازش بسته های پستی 43-5053.00
 43.75  راننده کامیون، ماشین های سنگین و تریلر 53-3032.00
 43.75  مکانیک کامیون و اتوبوس و متخصص موتورهای دیزلی 49-3031.00
 43.75  تهیه کننده مالیات 13-2082.00
 43.75  سفالگر، صنعتی 51-9195.05
 43.75  کارمند دعاوی بیمه 43-9041.01
 43.75  کاردان فنی لابراتوار دندان سازی 51-9081.00
 43.75  راننده کامیون، ماشین های سبک و خدمات پخش و توزیع 53-3033.00
 43.75  تحویل دار صندوق 43-3071.00
 43.75  کاردان فنی کاربری تجهیزات هسته ای 19-4051.01
 43.75  کلید ساز و تعمیرکار گاو صندوق 49-9094.00
 43.75  پنچری گیر 49-3093.00
 43.75  کارگر تهیه غذا 35-2021.00
 43.75  وردست--لوله کش، نصاب لوله، و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-3015.00
 43.75  عکاس 27-4021.00
 43.75  ظرف شور 35-9021.00
 43.75  کاردان فنی زیست شناسی 19-4021.00
 43.75  سرایدار و نظافت چی، به غیر از پیشخدمت ها و نظافت کنندگان خانه داری 37-2011.00
 43.75  تعمیرکار و تنظیم کننده آلات موسیقی 49-9063.00
 43.75  سرویس کار و تعمیرکار دستگاه های خودکار فروش سکه ای، اسکناسی و دستگاه های خودکار بازی و سرگرمی 49-9091.00
 43.75  متخصص ماساژ درمانی 31-9011.00
 43.75  متخصص آزمایش های غیر مخرب 17-3029.01
 43.75  رسیدگی کننده به آفات، سم پاش، و کاربر، گیاه ها 37-3012.00
 43.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تراشکاری و خراطی فلزات و پلاستیک 51-4034.00
 43.75  طرح زن، فلزات و پلاستیک 51-4062.00
 43.75  کاردان فنی یک حوزه خاص خودرو 49-3023.02
 43.75  دستگاه شکاف دهنده سنگ، سنگ معدن 47-5051.00
 43.75  نصاب سیستم های امنیتی و اعلام حریق 49-2098.00
 43.75  مکانیک تجهیزات ماشینی خارج از خانه و سایر مکانیک های موتوری 49-3053.00
 43.75  مکانیک ماشین های سنگین متحرک، به جز موتورها 49-3042.00
 43.75  کاربر ماشین آلات حفر پیوسته 47-5041.00
 43.75  کف ساب و پرداخت کار 47-2043.00
 43.75  سازنده و کارشناس فلزات گران بها 51-9071.07
 43.75  کاردان فنی سوابق پزشکی و اطلاعات بهداشتی 29-2071.00
 40.5  کارگر تزیین مناظر، و باغداری 37-3011.00
 40.5  سیم پیچ 51-2021.00
 40.5  نقشه کش الکترونیک 17-3012.01
 40.5  جوشکار، برشکار، و کمک جوشکار 51-4121.06
 40.5  سرهم کننده/همگذار سازه ها، سطوح، دکل ها و جراثقیل ها، و سیستم های ساخت هواپیما 51-2011.00
 40.5  قلم زن و حکاک 51-9194.00
 40.5  سرهم کننده/همگذار تجهیزات الکترو مکانیکی 51-2023.00
 40.5  کارمند وارد کننذه اطلاعات 43-9021.00
 40.5  ضابط دادگاه 33-3011.00
 40.5  منشی بایگانی 43-4071.00
 40.5  صندوقدار 41-2011.00
 40.5  راننده اتوبوس مدارس 53-3022.00
 40.5  مکانیک ماشین آلات صنعتی 49-9041.00
 40.5  اپراتور تلفن 43-2021.00
 40.5  کارمند تهیه اظهارنامه 43-3021.01
 40.5  آشپز، فست فود 35-2011.00
 40.5  متصدی مراکز سرویس وسایل نقلیه 53-6031.00
 40.5  تغذیه کننده و خارج کننده مواد از ماشین آلات 53-7063.00
 40.5  متخصص نگهداری، ماشین آلات 49-9043.00
 40.5  هنرمند هنرهای زیبا، شامل نقاشان، مجسمه سازان، و تصویرگران 27-1013.00
 40.5  مهندس لوکوموتیو 53-4011.00
 40.5  راننده تاکسی و شوفر 53-3041.00
 40.5  مکانیک تجهیزات کشاورزی 49-3041.00
 40.5  نقاش، ساختمانی و نگهداری 47-2141.00
 40.5  کارمند نامه نگاری و کاربر ماشین های پردازش نامه، به جز خدمات پستی 43-9051.00
 40.5  کارگر طرح بندی، فلزات و پلاستیک 51-4192.00
 40.5  آپاراتچی سینما 39-3021.00
 40.5  کاربر ماشین دوخت 51-6031.00
 40.5  جواهر ساز 51-9071.01
 40.5  سازنده و کارشناس سنگ های قیمتی و الماس 51-9071.06
 40.5  سوهان کار پرداخت کار، و تیز کننده ابزار 51-4194.00
 40.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات سوهان کاری و جلا دهی فلزات و پلاستیک 51-4033.00
 40.5  سرهم کننده/همگذار موتور و سایر ماشین آلات 51-2031.00
 40.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات برش، پانچ، و پرس فلزات و پلاستیک 51-4031.00
 40.5  سازنده ابزار و قالب 51-4111.00
 40.5  سفید کار 47-2082.00
 40.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات شیار زنی و رنده کاری فلزات و پلاستیک 51-4035.00
 37.5  رونویس پزشکی 31-9094.00
 37.5  قصاب کشتارگاه و بسته بند گوشت 51-3023.00
 37.5  بازاریاب تلفنی 41-9041.00
 37.5  کاربر تجهیزات کشاورزی 45-2091.00
 37.5  پستچی 43-5052.00
 37.5  چوب بر 45-4021.00
 37.5  مانکن 41-9012.00
 37.5  ریاضی دان 15-2021.00
 37.5  کاربر و متصدی کوره های بازیافت فلزات 51-4051.00
 37.5  مدل ساز، فلزات و پلاستیک 51-4061.00
 37.5  نقاش، روکش کار، و تزیین کننده 51-9123.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات ذوب فلزات و پلاستیک 51-4022.00
 37.5  کاردان فنی لابراتوار عینک سازی 51-9083.00
 37.5  کاربر و متصدی تجهیزات پاک کردن، شست و شو، و تجهیزات مهار خوردگی فلزات 51-9192.00
 37.5  کاربر واگن های رفت و برگشتی 53-7111.00
 37.5  مصحح و رونویس 43-9081.00
 37.5  کارگر و تعمیرکار کفش و چرم 51-6041.00
 37.5  لحیم کار و سخت کار 51-4121.07
 37.5  کاربر تجهیزات چوب بری 45-4022.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جوشکاری، لحیم کاری، و سخت کاری، فلزات و پلاستیک 51-4122.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل، شکل دهی، پرس، و فشرده سازی 51-9041.00
 37.5  پیشخدمت و نظافت کننده خانه داری 37-2012.00
 34.5  درجه بند و دانه بند، محصولات کشاورزی 45-2041.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات بافندگی و ریسندگی 51-6063.00
 34.5  طرح زن، چوب 51-7032.00
 34.5  نظافت کننده و شست و شو کننده تجهیزات و وسایل نقلیه 53-7061.00
 34.5  قالب ساز کارخانه ریخته گری 51-4071.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات کار با چوب، به غیر از اره 51-7042.00
 34.5  سنگ بر و سنگ تراش، تولید 51-9195.03
 34.5  سرهم کننده/همگذار و سازنده سازه های فلزی 51-2041.00
 34.5  تایر ساز 51-9197.00
 34.5  تعمیرکار و رفوگر، به جز پوشاک 49-9093.00
 34.5  برشکار و تراشکار، و پرداخت کار، دستی 51-9031.00
 34.5  کارمند ارسال سفارشات، فروش عمده و خرد 43-5081.04
 34.5  گزارش نویس دادگاه 23-2091.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات دریل و سوراخکاری فلزات و پلاستیک 51-4032.00
 34.5  تعمیرکار ساعت 49-9064.00
 34.5  گارسن، به غیر از رستوران 35-3041.00
 34.5  تعمیرکار دوربین و تجهیزات عکس برداری 49-9061.00
 34.5  کاربر و متصدی تنور، کوره، اجاق، خشک کن، و انواع دیگ ها 51-9051.00
 33.25  تکنیسین ریاضیاتی 15-2091.00
 31.25  وردست--کارگر تولید 51-9198.00
 31.25  کاربر و متصدی ماشین دوخت کفش 51-6042.00
 31.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات قالب سازی، هسته سازی، و ریخته گری فلزات و پلاستیک 51-4072.00
 31.25  سرهم کننده/همگذار، تنظیم کننده، کالیبره کننده ابزارهای نمایش زمان 51-2093.00
 31.25  کاربر پمپ های چاه نفت 53-7073.00
 31.25  کارگر رختشویی و خشکشویی 51-6011.00
 31.25  خیاط، دستی 51-6051.00
 25  اتو زن، منسوجات، پوشاک، و اقلام مرتبط 51-6021.00
 

ارسال نظرات :