این بخش از درگاه، آزمایشی است؛ نظرات و پیشنهادات خود را در بخش اظهار نظر با ما در میان گذارید.

 

عنوان توصیفگر : نویسندگی

توضیحات توصیفگر :


انتقال کارآمد در نوشتن به صورت مناسب برای رفع نیازهای مخاطب.

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 97  نویسنده فنی 27-3042.00
 97  شاعر، ترانه سرا و نویسنده خلاق 27-3043.05
 84.5  تاریخ شناس 19-3093.00
 84.5  گزارشگر و خبرنگار 27-3022.00
 81.25  مدیر منابع انسانی 11-3040.00
 81.25  روان پزشک 29-1066.00
 81.25  مدرس مدد کاری اجتماعی، دانشگاهی 25-1113.00
 81.25  مدرس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاهی 25-1123.00
 81.25  مدیر آموزش و پرورش، ابتدایی و متوسطه 11-9032.00
 81.25  بازرس و مامور تحقیق اموال دولتی 13-1041.04
 81.25  زیست شناسان مولکولی و سلولی 19-1029.02
 81.25  نویسنده مطالب تبلیغاتی 27-3043.04
 81.25  ویراستار 27-3041.00
 78  مدیر عامل 11-1011.00
 78  مدرس علوم زیست شناسی، دانشگاهی 25-1042.00
 78  مدرس علوم ریاضی، دانشگاهی 25-1022.00
 78  مدیر مالی شعب یا بخش 11-3031.02
 78  وکیل 23-1011.00
 78  قاضی قانون اجرایی، داور و مامور رسیدگی به محاکمه 23-1021.00
 78  بازرس، مامور تحقیق و تحلیلگر تقلب و کلاهبرداری 13-2099.04
 78  جغرافی دان 19-3092.00
 78  جانور شناس 19-1011.00
 78  زیست شیمی دان و زیست فیزیک دان 19-1021.00
 78  اپیدمی شناس 19-1041.00
 78  متخصص پزشکی هسته ای 29-1069.05
 78  روان شناس مدارس 19-3031.01
 78  روان شناسان اعصاب و متخصصان اعصاب و روان بالینی 19-3039.01
 78  جامعه شناس 19-3041.00
 78  باستان شناس 19-3091.02
 78  مدرس علم جنگل داری و حفاظت از محیط زیست، دانشگاهی 25-1043.00
 78  پزشک عمومی و خانوادگی 29-1062.00
 78  مدیر روابط عمومی 11-2031.00
 78  هماهنگ کننده صنعتی 25-9031.00
 78  مدرس مشاوره تحصیلی، دانشگاهی 25-1081.00
 78  مدرس فیزیک، دانشگاهی 25-1054.00
 78  مدرس علوم زیست محیطی، دانشگاهی 25-1053.00
 78  مدرس جامعه شناسی، دانشگاهی 25-1067.00
 75  مدرس حقوق، دانشگاهی 25-1112.00
 75  پایشگر 19-3022.00
 75  مدرس قانون جزا و اعمال قانون، دانشگاهی 25-1111.00
 75  اقتصاد دان 19-3011.00
 75  مدرس تاریخ، دانشگاهی 25-1125.00
 75  اختر شناس 19-2011.00
 75  مردم شناس 19-3091.01
 75  مدرس زبان و ادبیات خارجی، دانشگاهی 25-1124.00
 75  قاضی، قاضی دادگاه بخش و دادرس 23-1023.00
 75  نسل شناس 19-1029.03
 75  تحلیلگر عملیات های تحقیقاتی 15-2031.00
 75  مهندس کشاورزی 17-2021.00
 75  مهندس معدن و زمین شناسی، از جمله مهندس امنیت معدن 17-2151.00
 75  مدرس ارتباطات، دانشگاهی 25-1122.00
 75  آسیب شناس 29-1069.07
 75  میکروب شناس 19-1022.00
 75  مدرس آموزش های شغلی، دبیرستان 25-2032.00
 75  مدرس علوم کتابداری، دانشگاهی 25-1082.00
 75  مدرس فلسفه و دین، دانشگاهی 25-1126.00
 75  مدرس و مربی پرستاری، دانشکاهی 25-1072.00
 75  مدرس علوم سیاسی، دانشگاهی 25-1065.00
 75  مدرس جغرافیا، دانشگاهی 25-1064.00
 75  داور، میانجی گر، و سازشگر 23-1022.00
 75  مدرس مردم شناسی و باستان شناسی، دانشگاهی 25-1061.00
 75  مدرس علوم کاپیوتری، دانشگاهی 25-1021.00
 75  مدرس معماری، دانشگاهی 25-1031.00
 75  مدرس مهندسی، دانشگاهی 25-1032.00
 75  مدرس علوم کشاورزی، دانشگاهی 25-1041.00
 75  روحانی 21-2011.00
 75  مربی سلامت 21-1091.00
 75  مشاور تحصیلی، شغلی و مدارس 21-1012.00
 75  دانشمند علوم سیاسی 19-3094.00
 75  طراح حمل و نقل 19-3099.01
 75  مدرس بهداشت تخصصی، دانشگاهی 25-1071.00
 75  ماما و متخصص بیماری های زنان 29-1064.00
 75  پزشک داخلی، عمومی 29-1063.00
 75  مدرس علوم جوی، زمین، دریایی و فضا، دانشگاهی 25-1051.00
 75  متخصص تغذیه و رژیم های درمانی 29-1031.00
 75  مدرس روان شناسی، دانشگاهی 25-1066.00
 75  مدرس شیمی، دانشگاهی 25-1052.00
 75  مدیر آموزش و پرورش، دبیرستان و موسسات آموزش عالی 11-9033.00
 75  مدیر امور نظارتی 11-9199.01
 75  هماهنگ کننده تحقیقات بالینی 11-9121.01
 75  کارمند مکاتبات 43-4021.00
 72  مدرس بازرگانی، دانشگاهی 25-1011.00
 72  منشی حقوقی 43-6012.00
 72  تهیه کننده 27-2012.01
 72  مدرس مطالعات منطقه ای، قومی و فرهنگی، دانشگاهی 25-1062.00
 72  کارمند تدارک کالا 43-3061.00
 72  روان شناس صنعتی-سازمانی 19-3032.00
 72  کاردان فنی پزشکی قانونی 19-4092.00
 72  متخصص امور نظارتی 13-1041.07
 72  فعال اجتماعی کودک، خانواده و مدارس 21-1021.00
 72  دانشمند و صنعت شناس صنایع غذایی 19-1012.00
 72  جانور شناس و ریست شناس حیات وحش 19-1023.00
 72  تعدیل کننده شکایات و دعاوی، مستغلات و خسارت جانی 13-1031.01
 72  روان شناس بالینی 19-3031.02
 72  مهندس نفت 17-2171.00
 72  مهندس انرژی هسته ای 17-2161.00
 72  مهندس امنیت کالا 17-2111.03
 72  مدیر خدمات پزشکی و بهداشتی 11-9111.00
 72  مدیر مهندسی 11-9041.00
 72  مدرس اقتصادی، دانشگاهی 25-1063.00
 72  موزه دار 25-4012.00
 72  مدیر سامانه های کامپیوتری و اطلاعاتی 11-3021.00
 72  تحلیلگر مالی 13-2051.00
 72  کارگردان برنامه 27-2012.03
 72  بازرس کیفری و مامور ویژه 33-3021.03
 72  مدرس مطالعات تفریحی و ورزشی، دانشگاهی 25-1193.00
 72  مدرس اقتصاد خانواده، دانشگاهی 25-1192.00
 72  آمارشناس حیاتی 15-2041.01
 72  بازرس و محقق مالی 13-2061.00
 72  مدرس نهضت سواد آموزی، آموزش های تقویتی، و مدرسان و مربیان طرح توسعه آموزش عمومی 25-3011.00
 70  مدیر آموزش و توسعه 11-3042.00
 68.75  روان شناس مشاوره ای 19-3031.03
 68.75  تحلیگر و مفسر اخبار 27-3021.00
 68.75  مدیر فروش 11-2022.00
 68.75  مشاور مدیریت منازل و مزارع 25-9021.00
 68.75  دانشمند و صنعت شناس حسگر های راه دور 19-2099.01
 68.75  منشی، به جز منشیان حقوقی، پزشکی، و اجرایی 43-6014.00
 68.75  دانشمند و متخصص محیط زیست، از جمله بهداشت 19-2041.00
 68.75  دانشمند پزشکی، به غیر از اپیدمی شناس 19-1042.00
 68.75  مدیر خدمات اجتماعی و عمومی 11-9151.00
 68.75  دانشمند حفاظت از آب و خاک 19-1031.01
 68.75  مدیر علوم طبیعی 11-9121.00
 68.75  متخصص درمان مشکلات شغلی 29-1122.00
 68.75  حسابدار 13-2011.01
 68.75  پزشک عمومی بیمارستان 29-1069.03
 68.75  مامور خرید، به غیر از خرید عمده و خرد و محصولات کشاورزی 13-1023.00
 68.75  مدرس مدارس ابتدایی، به غیر از آموزش های خاص 25-2021.00
 68.75  مدرس مدارس متوسطه، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2022.00
 68.75  کتابدار 25-4021.00
 68.75  متخصص روابط عمومی 27-3031.00
 68.75  مامور تشخیص صلاحیت و متخصص درمان اصلاحی 21-1092.00
 68.75  مهندس فروش 41-9031.00
 68.75  مشاور بهداشت روان 21-1014.00
 68.75  خزانه دار و کنترل کننده 11-3031.01
 68.75  دارو ساز و متصدی داروخانه 29-1051.00
 68.75  مدیر تبلیغات و توسعه 11-2011.00
 68.75  مدیر آموزش و پرورش، مراکز/برنامه های حمایت از کودکان و پیش دبستانی ها 11-9031.00
 68.75  بایگان 25-4011.00
 68.75  مشاور ترک اعتیاد و اختلالات رفتاری 21-1011.00
 68.75  مهندس انرژی 17-2199.03
 68.75  مدرس هنر، تئاتر و موسیقی، دانشگاهی 25-1121.00
 68.75  مهندس لجستیک 13-1081.01
 68.75  مهندس برق 17-2071.00
 68.75  سرپرست ارشد/مدیر افسران پلیس و کاراگاه ها 33-1012.00
 68.75  مهندس حمل و نقل 17-2051.01
 68.75  متخصص بهداشت و ایمنی شغلی 29-9011.00
 68.75  مهندس امنیت صنعتی و بهداشت 17-2111.01
 68.75  کارگزار فروش بیمه 41-3021.00
 68.75  مهندس هوا فضا 17-2011.00
 68.75  مهندس معتبر سازی 17-2199.02
 68.75  مهندس صنایع 17-2112.00
 68.75  مشاور مالی شخصی 13-2052.00
 68.75  طراح و برنامه ریز پایداری کسب و کار 13-1199.04
 68.75  بازرس مهاجرت و گمرک 33-3021.05
 68.75  تحلیلگر مدیریت 13-1111.00
 67.25  متخصص استخدام، جذب نیرو و بکارگماری 13-1071.00
 65.5  دستیار حقوقی 23-2011.00
 65.5  کارمند دادسرا 43-4031.01
 65.5  ماساژور و فیزیو تراپ 29-1011.00
 65.5  رونویس پزشکی 31-9094.00
 65.5  مدیر امور اداری 11-3011.00
 65.5  مساح (نقشه بردار) 17-1022.00
 65.5  جراح 29-1067.00
 65.5  مهندس الکترونیک، به غیر از کامپیوتر 17-2072.00
 65.5  کاردان فنی شیمی 19-4031.00
 65.5  روان درمانگر ازدواج و خانواده 21-1013.00
 65.5  مدیر حمل و نقل 11-3071.01
 65.5  متخصص بی هوشی 29-1061.00
 65.5  مدیر خرید 11-3061.00
 65.5  مدیر تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 11-3051.02
 65.5  کارمند شهرداری 43-4031.02
 65.5  سرپرست/مدیر کارمندان فروش عمده 41-1012.00
 65.5  کارگر کنترل آفات 37-2021.00
 65.5  ممیز انرژی 13-1199.01
 65.5  کارشناس ارزشیابی، مستغلات 13-2021.02
 65.5  بیمه گر 13-2053.00
 65.5  مدرس دبیرستان، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2031.00
 65.5  بازرس پذیرش زیست محیطی 13-1041.01
 65.5  مترجم همزمان و مترجم 27-3091.00
 65.5  متخصص مدیریت ریسک 13-2099.02
 65.5  سرپرست/مدیر دفتر و مدیر پشتیبانی اداری. 43-1011.00
 65.5  منشی اداری و دستیار اجرایی 43-6011.00
 65.5  کاربر راکتور نیروگاه های هسته ای 51-8011.00
 65.5  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث شهری 33-1021.01
 65.5  مصحح و رونویس 43-9081.00
 65.5  کاردان فنی علوم زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست، از جمله بهداشت 19-4091.00
 65.5  مصاحبه کننده و کارمند اعطای وام 43-4131.00
 65.5  مصاحبه کننده تایید شایستگی، طرح های دواتی 43-4061.00
 65.5  آهنگ ساز و تنظیم کننده موسیقی 27-2041.04
 65.5  مهندس محیط زیست 17-2081.00
 65.5  کارگزار، مدیر برنامه، و مدیر بازرگانی هنرمندان، بازیگران و ورزش کاران 13-1011.00
 65.5  متخصص بیماری های پا 29-1081.00
 65.5  دانشمند خاک و گیاه 19-1013.00
 65.5  نماینده و مامور بررسی فرصت های برابر 13-1041.03
 65.5  متخصص درمان محدودیت نگرش، انطباق پذیری و پویایی، و متخصص احیای بینش 29-1122.01
 65.5  فیزیک دان 19-2012.00
 65.5  ارزشیاب بیمه، خسارت خودرویی 13-1032.00
 65.5  تعدیل کننده بیمه، محقق و بازرس 13-1031.02
 65.5  ارتوپد و سازنده اعضای مصنوعی 29-2091.00
 65.5  مدیر چرخه تامین 11-9199.04
 65.5  طبیعت شناس پارک ها 19-1031.03
 65.5  مهندسی بیوشیمی 17-2199.01
 65.5  بازپرس 13-1041.06
 65.5  مدیر اسکان 11-9081.00
 65.5  کارگزار فروش، اوراق بهادار و کالا 41-3031.01
 65.5  مسول تایید اعتبار 43-4041.01
 65.5  متخصص فیزیو تراپی 29-1123.00
 65.5  تمرین دهنه ورزشکاران 29-9091.00
 62.5  طراح داخلی 27-1025.00
 62.5  متخصص تفریح درمانی 29-1125.00
 62.5  مدیر انبار و توزیع 11-3071.02
 62.5  طراح مد 27-1022.00
 62.5  بازرس هوانوردی 53-6051.01
 62.5  نقشه کش برق 17-3012.02
 62.5  دستیار آماری 43-9111.00
 62.5  متخصص پزشکی پیشگیری 29-1069.09
 62.5  جنگلدار 19-1032.00
 62.5  حسابرس 13-2011.02
 62.5  مهندسی مواد 17-2131.00
 62.5  فن شناس پزشکی هسته ای 29-2033.00
 62.5  کارگزار گمرکی 13-1199.03
 62.5  کاراگاه و بازرس خصوصی 33-9021.00
 62.5  کارگردان/مدیر فنی 27-2012.05
 62.5  مدرس آموزش های شغلی، مدارس متوسطه 25-2023.00
 62.5  آسیب شناس زبان-گفتار 29-1127.00
 62.5  کاراگاه پلیس 33-3021.01
 62.5  مربی و استعداد یاب 27-2022.00
 62.5  زیست شناس 19-1020.01
 62.5  مدرس آموزش های شغلی، دانشگاهی 25-1194.00
 62.5  بازجو آتش نشانی 33-2021.02
 62.5  کارشناس و بازرس محقق مجوز 13-1041.02
 62.5  متخصص یاخته شناسی 29-2011.02
 62.5  مدیر اطلاعات بالینی 15-2041.02
 62.5  دانشمند فضا و جو 19-2021.00
 62.5  دستیار تحقیق علوم اجتماعی 19-4061.00
 62.5  زمین شناس، به غیر از آب شناسان و جغرافی دانان. 19-2042.00
 62.5  دستیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای 19-4061.01
 62.5  معمار محوطه سازی 17-1012.00
 62.5  نقشه بردار و نقشه نگار 17-1021.00
 62.5  مهندس رباتیک 17-2199.08
 62.5  مهندس سخت افزار 17-2061.00
 62.5  مهندس تولید 17-2199.04
 62.5  فعال اجتماعی بهداشت روان و استعمال مواد 21-1023.00
 62.5  فعال اجتماعی پزشکی و بهداشت عموم 21-1022.00
 62.5  مهندس زیست پزشکی 17-2031.00
 62.5  دستیار پزشکی 31-9092.00
 62.5  دانشمند مواد 19-2032.00
 62.5  دستیار درمان شغلی 31-2011.00
 62.5  مهندس پیشگیری از وقوع و مقابله با آتش سوزی 17-2111.02
 62.5  دستیار خدمات اجتماعی و انسانی 21-1093.00
 62.5  مهندس دریایی 17-2121.01
 62.5  معمار دریایی 17-2121.02
 62.5  کاردان فنی صنایع غذایی 19-4011.02
 62.5  مدیر املاک، مستغلات و اتحادیه های اجتماعی 11-9141.00
 62.5  مدیر بازی 11-9071.00
 62.5  متخصص اطفال، عمومی 29-1065.00
 62.5  شیمی دان 19-2031.00
 59.5  متخصص درمان بیماری های تنفسی 29-1126.00
 59.5  کلانتر و معاون کلانتر 33-3051.03
 59.5  دستیار متخصص فیزیوتراپی 31-2021.00
 59.5  کارگزار املاک 41-9021.00
 59.5  کارگردان استعداد یاب 27-2012.04
 59.5  گرافیست نشر دسکتاپ 43-9031.00
 59.5  فروشنده قطعات یدکی 41-2022.00
 59.5  گوینده رادیو و تلویزیون 27-3011.00
 59.5  کارگردان- صحنه، فیلم های سینمایی، تلویزیونی، و برنامه های رادیویی 27-2012.02
 59.5  متخصص بیماری های چشمی و عینک سازی 29-1199.05
 59.5  پزشکیار 29-1071.00
 59.5  دامپزشک 29-1131.00
 59.5  بازرس حمل و نقل و محموله 53-6051.08
 59.5  اپراتور رادیویی 27-4013.00
 59.5  کاربر سیستم های پمپ سوخت، پالایشگاه، و مصرف سنج 51-8093.00
 59.5  کاربر کارخانه های شیمیایی و سیستم های شیمیایی 51-8091.00
 59.5  بازرس راه و ساختمان 47-4011.00
 59.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان دامپروری و مراقبت از حیوانات 45-1011.08
 59.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان آبزی پروری 45-1011.06
 59.5  نماینده بیماران 43-4051.03
 59.5  کاردان فنی بهداشت و ایمنی شغلی 29-9012.00
 59.5  بازرس آتش نشانی 33-2021.01
 59.5  فن شناس یاخته شناسی 29-2011.01
 59.5  متخصص ارتودنسی 29-1023.00
 59.5  دستیار منابع انسانی، به جز کارمند پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-4161.00
 59.5  کارگزار فروش، خدمات مالی 41-3031.02
 59.5  کاردان فنی تجهیزات صوتی و تصویری 27-4011.00
 59.5  جراح فک و دهان 29-1022.00
 59.5  کارمند کارگزاری 43-4011.00
 59.5  سرپرست ارشد/مدیر ماموران زندان و زندان بان مراکز بازپروری 33-1011.00
 59.5  کارمند سفارشات 43-4151.00
 59.5  طراح صحنه و نمایش 27-1027.00
 59.5  مهندس مکانیک 17-2141.00
 59.5  کارشناس آمار 15-2041.00
 59.5  کاردان فنی کنترل فرآیند هسته ای 19-4051.02
 59.5  بازرس و محقق مالیاتی، تحصیلدار، مامور مالیاتی 13-2081.00
 59.5  کاردان فنی کشاورزی دقیق 19-4099.02
 59.5  مشاور توان بخشی 21-1015.00
 59.5  تحلیلگر بودجه 13-2031.00
 59.5  گزارش نویس دادگاه 23-2091.00
 59.5  ارزیاب 13-2021.01
 59.5  محققین عناوین و مشاغل، تلخیص کننده و جستجوگر 23-2093.00
 59.5  کردان فنی کشاورزی 19-4011.01
 59.5  آب شناس 19-2043.00
 59.5  دستیار مهندس عمران 17-3022.00
 59.5  دستیار مهندس محیط زیست 17-3025.00
 59.5  دستیار مهندس مکانیک 17-3027.00
 59.5  نقشه کش عمران 17-3011.02
 59.5  مهندس نور 17-2199.07
 59.5  مهندس عمران 17-2051.00
 59.5  مهندس شیمی 17-2041.00
 59.5  نقشه بردار سطوح زمین 17-1022.01
 59.5  معمار، به غیر از محوطه سازی و بخش دریایی 17-1011.00
 59.5  استادیار دوره لیسانس 25-1191.00
 59.5  نماینده خدمات مشتریان 43-4051.00
 59.5  طراح گرافیک 27-1024.00
 59.5  مدیر کل و مدیر عملیات 11-1021.00
 59.5  مدیر عمرانی 11-9021.00
 59.5  مدیر و سرپرست پست 11-9131.00
 59.5  طراح شهری و منطقه ای 19-3051.00
 59.5  کاردان فنی و تکنیسین های موزه 25-4013.00
 58.25  تکنیسین ریاضیاتی 15-2091.00
 56.25  کاربر تاسیسات گازی 51-8092.00
 56.25  نماینده فروش، عمده و تولیدی، کالاهای فنی و علمی 41-4011.00
 56.25  کارگزار فروش املاک 41-9022.00
 56.25  ارزیاب هزینه 13-1051.00
 56.25  مدیر خدمات غذایی 11-9051.00
 56.25  کاردان فنی ثبت امواج الکتریکی مغز بوسیله برق (نوار مغزی) 29-2099.01
 56.25  عینک ساز، تجویزی 29-2081.00
 56.25  برنامه نویس کنترل ابزارهای عددی و کنترل فرآیند 51-4012.00
 56.25  بهیار و کمک بهیار حرفه ای و پرستار حرفه ای 29-2061.00
 56.25  بازرس کشاورزی 45-2011.00
 56.25  مدیر بازاریابی 11-2021.00
 56.25  کاردان سونوگرافی تشخیصی 29-2032.00
 56.25  کارگزار فروش تبلیغات 41-3011.00
 56.25  فن شناس و کاردان فنی قلب و عروق 29-2031.00
 56.25  کاردان فنی روان پزشکی 29-2053.00
 56.25  تحصیلدار بدهی ها 43-3011.00
 56.25  کارمند دفترداری، حسابداری و حسابرسی 43-3031.00
 56.25  کارمند وارد کننذه اطلاعات 43-9021.00
 56.25  وزن کننده، اندازه گیر، کنترل کننده، و نمونه گیر، ثبت سوابق 43-5111.00
 56.25  تحلیلگر لجستیک 13-1081.02
 56.25  کارمند اداری، کلی 43-9061.00
 56.25  اعزام کننده، به جز اعزام ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5032.00
 56.25  پلیس ترانزیت و حمل و نقل ریلی 33-3052.00
 56.25  کارمند فروش بلیط مسافرتی و کارگزار رزرواسیون و حمل و نقل 43-4181.00
 56.25  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تولید و عملیاتی 51-1011.00
 56.25  نگهبان صیدگاه ها و شکارگاه ها 33-3031.00
 56.25  طراح جلسات و گردهمایی 13-1121.00
 56.25  مامور اعتبارات 13-2072.00
 56.25  افسر دایره شناسایی و سوابق 33-3021.02
 56.25  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان خدمات شخصی 39-1021.00
 56.25  کنترل کننده اعتبار 43-4041.02
 56.25  متخصص آمار 15-2011.00
 56.25  آتش نشان جنگلی 33-2011.02
 56.25  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث جنگلی 33-1021.02
 56.25  منشی پزشکی 43-6013.00
 56.25  کاردان فنی آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2012.00
 56.25  کاردان فنی مهندسی صدا 27-4014.00
 56.25  صنعت شناس مهندسی الکترونیک 17-3029.04
 56.25  متخصص عملیات های هوایی 53-2022.00
 56.25  صنعت شناس مهندسی تولید 17-3029.06
 56.25  کارگردان هنری 27-1011.00
 56.25  متخصص مجموعه های صمعی بصری 25-9011.00
 56.25  کاردان فنی نقشه کشی 17-3031.02
 56.25  مدیران مراتع 19-1031.02
 56.25  کاربر پمپ، به جز پمپ های چاه نفت 53-7072.00
 56.25  کاردان فنی داده های ژئو فیزیک 19-4041.01
 56.25  کاردان فنی نمونه آزمایش های زمین شناسی 19-4041.02
 56.25  کاردان فنی پخش 27-4012.00
 56.25  مدرس مهد کودک، به غیر از آموزش های خاص 25-2012.00
 56.25  مدرس پیش دبستانی، به غیر از آموزش های خاص 25-2011.00
 56.25  ریاضی دان 15-2021.00
 56.25  چشم پزشک 29-1041.00
 56.25  دندان ساز 29-1024.00
 56.25  راننده/فروشنده 53-3031.00
 56.25  دستیار مهندس برق 17-3023.03
 56.25  متخصص پزشکی طبیعی یا طب سنتی 29-1199.04
 56.25  هنرمند چند رسانه ای و انیمیشن سازی 27-1014.00
 56.25  کارمند تولید، برنامه ریزی، و تسریع امور 43-5061.00
 56.25  دستیار مهندس صنایع 17-3026.00
 56.25  متخصص سوزن درمانی 29-1199.01
 56.25  دستیار مهندس روباتیک 17-3024.01
 56.25  مهندس هوا فضا و تکنیسین عملیات 17-3021.00
 55  برق کار 47-2111.00
 53  اعزام کننده ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5031.00
 53  فروشنده خانه به خانه، دست فروش و روزنامه فروش، و شغل های مشابه 41-9091.00
 53  خلبان، کمک خلبان، و مهندس پروازهای مسافری 53-2011.00
 53  طراحی بازرگانی و صنعتی 27-1021.00
 53  تحلیلگر و هماهنگ کننده لجستیکی 13-1081.00
 53  کاربر کامپیوتر 43-9011.00
 53  تایپیست و پردازشگر اطلاعات 43-9022.00
 53  سرپرست ارشد/مدیر حمل و نقل و ماشین های جابجایی بار و کاربران وسایل نقلیه 53-1031.00
 53  کارمند دعاوی بیمه 43-9041.01
 53  کارمند بررسی بیمه نامه 43-9041.02
 53  مامور تحقیق درباره بازی ها و بازرس بازی 33-9031.00
 53  مراقبت کننده از کودکان 39-9011.00
 53  متصدی پذیرش و اطلاعات 43-4171.00
 53  کارگردان موسیقی 27-2041.01
 53  کارمند کارگزینی، پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-3051.00
 53  مهندس کشتی 53-5031.00
 53  کارمند صدور مجوز 43-4031.03
 53  کنترل کننده ترافیک هوایی 53-2021.00
 53  پرستار کودک 39-9011.01
 53  سرپرست ارشد/مدیر مکانیک ها، نصاب ها، و تعمیرکارها 49-1011.00
 53  منشی بایگانی 43-4071.00
 53  نماینده فروش، عمده و تولیدی، به جز کالاهای فنی و علمی 41-4012.00
 53  ناخدا، کشتی و قایق 53-5021.01
 53  کارمند افتتاح حساب 43-4141.00
 53  دستیار مهندس الکترومکانیک 17-3024.00
 53  کارگزار مسافرتی 41-3041.00
 53  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تزیین مناظر، خدمات چمن زنی، و باغداری 37-1012.00
 53  تدوینگر فیلم و کلیپ های تصویری 27-4032.00
 53  دستیار مهندس الکترونیک 17-3023.01
 53  کمک یار متخصص درمان شغلی 31-2012.00
 53  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های مخلوط کن و ترکیب 51-9023.00
 53  غواص صنعتی 49-9092.00
 53  کاردان فنی نقشه برداری 17-3031.01
 53  طراح پارچه و منسوجات 51-6092.00
 53  دستیار درمان زبان-گفتار 31-9099.01
 53  کاردان فنی زیست شناسی 19-4021.00
 53  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2094.00
 53  بهیار روان پزشکی 31-1013.00
 53  بهیار مراقبت های خانگی 31-1011.00
 53  کاردان فنی و دستیار پزشکی اورژانس 29-2041.00
 53  توزیع کننده برق 51-8012.00
 53  مدیر تولید صنعتی 11-3051.00
 53  فن شناس و کاردان فنی دامپزشکی 29-2056.00
 53  متخصص پرتو درمانی 29-1124.00
 53  متخصص آزمایش های غیر مخرب 17-3029.01
 53  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جداسازی، فیلتر کردن، غبار روبی، رسوب گیری، و دستگاه تقطیر 51-9012.00
 53  نقشه کش معماری 17-3011.01
 53  کاردان فنی کاربری تجهیزات هسته ای 19-4051.01
 53  بارگیری کننده مخازن، کامیون ها، و کشتی ها 53-7121.00
 53  روحانی متخصص در احکام 21-2021.00
 53  افسر پلیس و گشت 33-3051.01
 53  تحلیلگر اعتباری 13-2041.00
 53  کاربر و متصدی تجهیزات سرمایشی و انجمادی 51-9193.00
 53  دندانپزشک، عمومی 29-1021.00
 53  کارگر دفع مواد خطرناک 47-4041.00
 53  کاردان فنی تجهیزات خودکار هواپیماها 49-2091.00
 53  بازرس و متخصص پیشگیری آتش سوزی های جنگلی 33-2022.00
 50  خریدار عمده و خرد، به غیر از محصولات کشاورزی 13-1022.00
 50  سرپرست اداره محموله های هوایی 53-1011.00
 50  متصدی و کاربر دستگاه های پخت غذا 51-3093.00
 50  کاردان فنی لوازم پزشکی 51-9082.00
 50  کاربر نیروگاه های تولید برق 51-8013.00
 50  کاردان فنی ترافیک 53-6041.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های پرداخت حرارتی، فلزات و پلاستیک 51-4191.00
 50  کاربر دستگاه های کمپرسور گاز و ایستگاه های پمپاژ گاز 53-7071.00
 50  تعمیرکار تجهیزات پزشکی 49-9062.00
 50  سرپرست ارشد/مدیر کارگران راه و ساختمان و حفاری 47-1011.00
 50  مامور خرید، محصولات کشاورزی 13-1021.00
 50  پیک و تحویل دهنده 43-5021.00
 50  ملوان- کشتی، قایق، و کرجی 53-5021.02
 50  کارمند حمل ونقل، ارسال و دریافت 43-5071.00
 50  مکانیک هواپیما و کاردان فنی سرویس هواپیما 49-3011.00
 50  خلبان تجاری 53-2012.00
 50  تعمیرکار درب های مکانیکی 49-9011.00
 50  مصاحبه کنندگان، به غیر از تایید شایستگی و اعطای وام 43-4111.00
 50  نصاب و تعمیرکار تجهیزات ارتباطات دور برد، به جز نصابان خط 49-2022.00
 50  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان چوب بری 45-1011.05
 50  کاردان فنی تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 49-9099.01
 50  متصدی دستگاه های مخلوط کن غذا 51-3092.00
 50  کاربر دریل های چرخشی حفاری نفت و گاز 47-5012.00
 50  تحویل دار صندوق 43-3071.00
 50  سرپرست ارشد/مدیر وردستان، کارگران، و باربران، دستی 53-1021.00
 50  کارمند امور نقدی، بررسی هزینه و نرخ 43-3021.02
 50  اپراتو سیستم های تلفنی، شامل پاسخگویی به تلفن ها 43-2011.00
 50  سرپرست/مدیر کارمندان فروش جزء 41-1011.00
 50  بازیگر 27-2011.00
 50  متخصص بافت شناسی و کاردان فنی بافت شناسی 29-2011.03
 50  متخصص بهداشت دهان و دندان 29-2021.00
 50  نقشه کش مکانیک 17-3013.00
 50  دستیار مدرس 25-9041.00
 50  تهیه کننده مالیات 13-2082.00
 50  کاردان فنی رژیم های غذایی 29-2051.00
 50  آتش نشان شهری 33-2011.01
 50  مامور زندان و مراکز بازپروری 33-3012.00
 50  کاردان فنی تولید صنعتی 17-3029.09
 50  مشاور اسکان مراکز اقامتی 39-9041.00
 50  نقشه کش الکترونیک 17-3012.01
 50  فعال بخش سرگرمی 39-9032.00
 50  کاردان فنی حفاظت از جنگل ها و محیط زیست 19-4093.00
 47  دستیار کتابخانه، امور عادی 43-4121.00
 47  کنتور خوان، خدمات رفاهی 43-5041.00
 47  تعمیرکار کامپیوتر، دستگاه های بانکی، و ماشین های اداری 49-2011.00
 47  مهندس لوکوموتیو 53-4011.00
 47  سرپرست ارشد/مدیر خانه داری و سرایداری 37-1011.00
 47  سرویس کار مخازن فاضلاب و پاکسازی لوله های فاضلاب 47-4071.00
 47  کارگزار بار و حمل 43-5011.00
 47  رییس قطار و رییس محوطه های ریلی 53-4031.00
 47  پارکبان 33-3041.00
 47  کارمند خدمات پستی 43-5051.00
 47  فعال حمایت از حیوانات 33-9011.00
 47  درجه بند و رتبه بند الوار 45-4023.00
 47  بازرس، آزمایش کننده، مرتب کننده، نمونه گیر، و وزن کننده 51-9061.00
 47  بنا، سنگ 47-2022.00
 47  سرآشپز و آشپز 35-1011.00
 47  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان تهیه و سرو غذا 35-1012.00
 47  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان محصولات کشاورزی و گل و گیاه 45-1011.07
 47  فن شناس آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2011.00
 47  مدرس آموزش های خود غنی سازی 25-3021.00
 47  کاربر تصفیه خانه و سیستم های تصفیه آب و فاضلاب 51-8031.00
 47  مهندس موتورهای ثابت و کاربر دیگ بخار 51-8021.00
 47  فن شناس و کاردان فنی رادیولوژی 29-2034.00
 47  متصدی پیشخوان، کافه تریا، کافی شاپ و تحویل دهنده غذا 35-3022.00
 47  کاردان فنی بیماری های تنفسی 29-2054.00
 47  کاربر مواد منفجره، متخصص مهمات، و تخریب چی 47-5031.00
 47  سرویس کار و تعمیرکار دستگاه های خودکار فروش سکه ای، اسکناسی و دستگاه های خودکار بازی و سرگرمی 49-9091.00
 47  مکانیک تجهیزات کشاورزی 49-3041.00
 47  کاردان فنی سرویس وسایل نقلیه تفریحی 49-3092.00
 47  تعمیرکار واگن های ریلی 49-3043.00
 47  گریمور، تئاتر و اجرا 39-5091.00
 47  مکانیک ماشین آلات صنعتی 49-9041.00
 47  نصاب و تعمیرکار شیشه خودرو 49-3022.00
 47  فروشنده تک فروشی 41-2031.00
 47  پادو 39-6012.00
 47  دستیار دندانپزشک 31-9091.00
 47  مربی ورزش و مدرس آیروبیک 39-9031.00
 47  مسول تدارک تجهیزات پزشکی 31-9093.00
 47  صندوقدار غرفه و پول خردکن مراکز بازی 41-2012.00
 47  مرده شور 39-4011.00
 47  راهنمای کشتی 53-5021.03
 47  کمک یار متخصص فیزیوتراپی 31-2022.00
 47  پرورش دهنده حیوانات 39-2011.00
 47  متصدی و کاربر دستگاه های سرخ کن، پخت نان و کیک، و خشک کردن غذا 51-3091.00
 47  متصدی پل ها و بالابرهای معابر آبی 53-6011.00
 47  کاردان فنی سوابق پزشکی و اطلاعات بهداشتی 29-2071.00
 47  ناظر بازی و سرگرمی 39-1011.00
 47  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی، وسایل نقلیه موتوری 49-2096.00
 47  تعمیرکار موتورهای برقی، ابزار آلات برقی، و تعمیرکاران مرتبط 49-2092.00
 47  کارمند پذیرش هتل، متل، و مراکز تفریحی 43-4081.00
 43.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های خرد کردن، سوهان زدن، و پرداخت 51-9021.00
 43.75  کاربر جراثقیل حفاری، نفت و گاز 47-5011.00
 43.75  سازنده و تعمیرکار آبگرم کن 47-2011.00
 43.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل، شکل دهی، پرس، و فشرده سازی 51-9041.00
 43.75  کاربر دستگاه های سرویس تجهیزات، نفت، گاز، معدن 47-5013.00
 43.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات ذوب فلزات و پلاستیک 51-4022.00
 43.75  کاربر و متصدی تنور، کوره، اجاق، خشک کن، و انواع دیگ ها 51-9051.00
 43.75  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی سرگرمی خانگی 49-2097.00
 43.75  کاربر و متصدی تجهیزات شیمیایی 51-9011.00
 43.75  کاردان فنی جراحی 29-2055.00
 43.75  لوله کش، ساختمانی 47-2152.02
 43.75  الگو ساز، چوب 51-7031.00
 43.75  کاردان فنی داروسازی 29-2052.00
 43.75  دستیار دامپزشک و مسول مراقبت های حیوانات آزمایشگاهی 31-9096.00
 43.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات فرم دهی فلزات و پلاستیک 51-4023.00
 43.75  کارمند تهیه اظهارنامه 43-3021.01
 43.75  تعمیرکار دوچرخه 49-3091.00
 43.75  تعمیرکار تجهیزات رهگیری و چراغ های علامت دهنده 49-9097.00
 43.75  مکانیک و نصاب تجهیزات سرمایشی 49-9021.02
 43.75  تعمیرکار لوارم خانگی 49-9031.00
 43.75  کاردان فنی لابراتوار عینک سازی 51-9083.00
 43.75  کارمند دفتری خدمات اجاره و تعمیر 41-2021.00
 43.75  عکاس 27-4021.00
 43.75  کارمند نامه نگاری و کاربر ماشین های پردازش نامه، به جز خدمات پستی 43-9051.00
 43.75  راننده اتوبوس، برون شهری و درون شهری 53-3021.00
 43.75  کاردان فنی کتابخانه 25-4031.00
 43.75  کاربر قطارهای مترو یا واگن های خیابانی 53-4041.00
 43.75  آرایشگر و متخصص زیبایی 39-5012.00
 43.75  راننده کامیون، ماشین های سبک و خدمات پخش و توزیع 53-3033.00
 43.75  بازرس وسایل نقلیه، تجهیزات و سیستم های بخش حمل و نقل، به جز هوانوردی 53-6051.07
 43.75  کارمند صندوق مراکز بازی 43-3041.00
 43.75  نصاب و تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل 49-2093.00
 43.75  متصدی مراکز سرویس وسایل نقلیه 53-6031.00
 43.75  داور و سایر مقامات برگزاری مسابقات ورزشی 27-2023.00
 43.75  کاربر ماشین های اداری، به غیر از کامپیوتر 43-9071.00
 43.75  کاربر سیستم های ترمز، علامت دهنده، و کلیدهای رهگیری 53-4021.00
 43.75  راننده تاکسی و شوفر 53-3041.00
 43.75  برق کار 47-2111.00
 43.75  متخصص نیمه رساناها 51-9141.00
 43.75  مامور مراقبت از حیوانات اهلی 39-2021.00
 43.75  کاربر و متصدی دستگاه های چسب زنی 51-9191.00
 43.75  متخصص مراقبت های پوستی 39-5094.00
 43.75  پرورش دهنده حیوانات 45-2021.00
 43.75  طراح ویترین و نمایش کالا 27-1026.00
 40.5  دریا نورد و ملوان کشتی های حمل نفت 53-5011.00
 40.5  مسول بازی های ماشینی 39-1012.00
 40.5  مسول لوکوموتیو 53-4012.00
 40.5  نصاب سنگفرش های قطعه قطعه 47-4091.00
 40.5  مهندس محوطه ریلی و کاربر قطارهای موتوری کوچک 53-4013.00
 40.5  کاربر ابزارهای ماشینی کنترل شونده توسط کامپیوتر، در ساخت قطعات فلزی و پلاستیکی 51-4011.00
 40.5  میزبان، رستوران، استراحتگاه، و کافی شاپ 35-9031.00
 40.5  هرس کننده درختان و درخت آرا 37-3013.00
 40.5  هنرمند صنایع دستی 27-1012.00
 40.5  کلفت و کمک رسان در امور خانه 39-9021.00
 40.5  کلید ساز و تعمیرکار گاو صندوق 49-9094.00
 40.5  نصاب ساختمان های پیش ساخته و خانه های متحرک 49-9095.00
 40.5  ماشین ساز 49-9044.00
 40.5  نمایش دهنده و مبلغ کالا 41-9011.00
 40.5  مکانیک و نصاب تجهیزات گرمایشی و تهویه هوا 49-9021.01
 40.5  مکانیک تجهیزات ماشینی خارج از خانه و سایر مکانیک های موتوری 49-3053.00
 40.5  مکانیک موتور سیکلت 49-3052.00
 40.5  سرهم کننده/همگذار سازه ها، سطوح، دکل ها و جراثقیل ها، و سیستم های ساخت هواپیما 51-2011.00
 40.5  کاربر و متصدی نوار نقاله 53-7011.00
 40.5  مکانیک ارشد خودرو 49-3023.01
 40.5  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2095.00
 40.5  تعمیرکار دوربین و تجهیزات عکس برداری 49-9061.00
 40.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های روکش زنی، نقاشی، و اسپری زنی 51-9121.00
 40.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات پیچ دار کردن، تاباندن، و بیرون کشیدن در نساجی 51-6064.00
 40.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تبدیل و شکل دهی مواد، مصنوعات و فایبرگلاس 51-6091.00
 40.5  کارمند لیبل زنی 43-5081.02
 40.5  راننده و متصدی آمبولانس، به جز کاردانان فنی پزشکی اورژانس 53-3011.00
 40.5  کافه چی 35-3011.00
 40.5  موسیقی دان، آلات موسیقی 27-2042.02
 40.5  آشپز، منازل شخصی 35-2013.00
 40.5  جواهر ساز 51-9071.01
 40.5  متخصص ماساژ درمانی 31-9011.00
 40.5  دمنده آبگینه، قالب گیر، خم کار، و پرداخت کار 51-9195.04
 40.5  کارگر مزرعه، حیوانات مزارع و دامپروری ها 45-2093.00
 40.5  سازنده و کارشناس سنگ های قیمتی و الماس 51-9071.06
 40.5  کاردان فنی لابراتوار دندان سازی 51-9081.00
 40.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه برش منسوجات 51-6062.00
 40.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات قالب سازی، هسته سازی، و ریخته گری فلزات و پلاستیک 51-4072.00
 40.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات مختلف، فلزات و پلاستیک 51-4081.00
 40.5  کاربر و متصدی کوره های بازیافت فلزات 51-4051.00
 40.5  مامور امنیتی 33-9032.00
 40.5  نصاب و تعمیرکار آسانسور 47-4021.00
 40.5  سوهان کار پرداخت کار، و تیز کننده ابزار 51-4194.00
 40.5  راننده کامیون، ماشین های سنگین و تریلر 53-3032.00
 37.5  کاربر کامیون ها و کشنده های صنعتی 53-7051.00
 37.5  باربر و کارگر حمل بار، انبار، و اسباب و لوازم، دستی 53-7062.00
 37.5  سرهم کننده/همگذار تجهیزات برقی و الکترونیکی 51-2022.00
 37.5  کاربر و متصدی ماشین های سفید کننده و رنگ کننده نساجی 51-6061.00
 37.5  فیلمبردار، تلویزیونی، ویدئویی، و فیلم های سینمایی 27-4031.00
 37.5  مدل ساز، فلزات و پلاستیک 51-4061.00
 37.5  سفالگر، صنعتی 51-9195.05
 37.5  کاربر پمپ های چاه نفت 53-7073.00
 37.5  قالب ساز و قالب گیر 51-9195.07
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات برش، پانچ، و پرس فلزات و پلاستیک 51-4031.00
 37.5  کاربر و متصدی ماشین الات بسته بندی و بارگیری 51-9111.00
 37.5  کارگر طرح بندی، فلزات و پلاستیک 51-4192.00
 37.5  سرهم کننده/همگذار تجهیزات الکترو مکانیکی 51-2023.00
 37.5  خواننده 27-2042.01
 37.5  راننده قایق موتوری 53-5022.00
 37.5  خیاط و تعمیرکار لباس 51-6052.00
 37.5  متصدی پارکینگ 53-6021.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات شیار زنی و رنده کاری فلزات و پلاستیک 51-4035.00
 37.5  نصاب، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل مواد، فلزت و پلاستیک 51-4021.00
 37.5  دوزنده رومبلی و صندلی 51-6093.00
 37.5  هنرمند هنرهای زیبا، شامل نقاشان، مجسمه سازان، و تصویرگران 27-1013.00
 37.5  سرهم کننده/همگذار، تنظیم کننده، کالیبره کننده ابزارهای نمایش زمان 51-2093.00
 37.5  ورزشکار و شرکت کننده مسابقات ورزشی 27-2021.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های آبکاری و روکش زنی، فلزات و پلاستیک 51-4193.00
 37.5  کابینت ساز و نجار نیمکت ساز 51-7011.00
 37.5  راننده اتوبوس مدارس 53-3022.00
 37.5  سازنده و لمینیت کننده فایبرگلاس 51-2091.00
 37.5  طرح زن، چوب 51-7032.00
 37.5  سرهم کننده/همگذار موتور و سایر ماشین آلات 51-2031.00
 37.5  سرهم کننده/همگذار تیمی 51-2092.00
 37.5  جمع کننده پسماند ها و کالاهای دور ریخته شده قابل بازیافت 53-7081.00
 37.5  کاربر دستگاه دیرک کوب 47-2072.00
 37.5  کاردان فنی یک حوزه خاص خودرو 49-3023.02
 37.5  کارگر پرورشگاه گل و گیاه 45-2092.01
 37.5  نجات غریق، گشت آبی، و سایر فعالان خدمات پیشگیرانه مناطق تفریحی 33-9092.00
 37.5  مسول دستگاه های مراکز تفریحی و سرگرمی 39-3091.00
 37.5  کاربر جراثقیل و دکل ها 53-7021.00
 37.5  رسیدگی کننده به آفات، سم پاش، و کاربر، گیاه ها 37-3012.00
 37.5  گوینده ورزشگاه و سایر اماکن عمومی 27-3012.00
 37.5  نصاب لوله و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-2152.01
 37.5  کاربر تجهیزات چوب بری 45-4022.00
 37.5  نصاب دیوارهای پیش ساخته و کاشی سقف 47-2081.00
 37.5  مکانیک ماشین های سنگین متحرک، به جز موتورها 49-3042.00
 37.5  باربر و کارگر حمل چمدان 39-6011.00
 37.5  تعمیرکار لوازم نسوز، به جز شومینه کار 49-9045.00
 37.5  نصاب و تعمیرکار خطوط توزیع برق 49-9051.00
 37.5  نصاب و تعمیرکار تجهیزات کنترلی و سوپاپ، به جز درب های مکانیکی 49-9012.00
 37.5  کمک یار داروخانه ها 31-9095.00
 37.5  نصاب سیستم های امنیتی و اعلام حریق 49-2098.00
 37.5  نصاب و تعمیرکار خطوط مخابراتی 49-9052.00
 34.5  مکانیک کامیون و اتوبوس و متخصص موتورهای دیزلی 49-3031.00
 34.5  خیاط، دستی 51-6051.00
 34.5  آشپز، موسسات و کافه تریا 35-2012.00
 34.5  کاربر ماشین دوخت 51-6031.00
 34.5  آشپز، رستوران 35-2014.00
 34.5  جوشکار، برشکار، و کمک جوشکار 51-4121.06
 34.5  کارگر ساخت ورقه های فلزی 47-2211.00
 34.5  کارگر سازه های آهنی و فولادی 47-2221.00
 34.5  وردست--بنا، بلوک کار، سنگ کار، و کاشی کار و مرمر کار 47-3011.00
 34.5  آشپز، سفارشات کوچک 35-2015.00
 34.5  نصاب کف پوش، به جز نصابان قالی، کف سازی چوبی، و کاشی های سنگین 47-2042.00
 34.5  کارمند انبار- اتاق های انبار، انبارهای بزرگ، و محوطه های انبار 43-5081.03
 34.5  کارگر سوهان کار و پرداخت کار، دستی 51-9022.00
 34.5  تعمیرکار و تنظیم کننده آلات موسیقی 49-9063.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های برش و قطعه قطعه کردن 51-9032.00
 34.5  نجار تاسیساتی 47-2031.02
 34.5  نجار ساختمانی 47-2031.01
 34.5  کارگر عایق کاری، کف، سقف، و دیوار 47-2131.00
 34.5  کارگر عایق سازی، مکانیکی 47-2132.00
 34.5  بازاریاب تلفنی 41-9041.00
 34.5  کارگر جنگلداری و حفاظت از محیط زیست 45-4011.00
 34.5  نصاب کاشی و سنگ مرمر 47-2044.00
 34.5  کاربر و متصدی تجهیزات پاک کردن، شست و شو، و تجهیزات مهار خوردگی فلزات 51-9192.00
 34.5  ماهی گیر و کارگران مرتبط با ماهیگیری 45-3011.00
 34.5  کارمند ارسال سفارشات، فروش عمده و خرد 43-5081.04
 34.5  گارسن 35-3031.00
 34.5  طراح گل و گیاه 27-1023.00
 34.5  وردست--کارگر استخراج 47-5081.00
 34.5  ضابط دادگاه 33-3011.00
 34.5  کاربر ماشین آلات حفر و بار گیری و ماشین های کشنده 53-7032.00
 34.5  قصاب و گوشت بر 51-3021.00
 34.5  سر شور آرایشگاه 39-5093.00
 34.5  نانوا و کیک پز 51-3011.00
 34.5  ناخن آرا 39-5092.00
 34.5  مانکن 41-9012.00
 34.5  مکانیک قایق های موتوری 49-3051.00
 34.5  بار بند و بسته بند، دستی 53-7064.00
 34.5  اپراتور تلفن 43-2021.00
 34.5  ملازم مراسم تدفین 39-4021.00
 34.5  ماشین کار 51-4041.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات سوهان کاری و جلا دهی فلزات و پلاستیک 51-4033.00
 34.5  صندوقدار 41-2011.00
 34.5  آپاراتچی سینما 39-3021.00
 34.5  نصاب حصار 47-4031.00
 34.5  کاربر نصب و نگهداری از تجهیزات ریلی 47-4061.00
 34.5  مسول لباس های هنرپیشگان 39-3092.00
 31.25  پستچی، پردازشگر، و اپراتور دستگاه های پردازش بسته های پستی 43-5053.00
 31.25  مسول اتاق پرو و رختکن 39-3093.00
 31.25  برشکار و تراشکار، و پرداخت کار، دستی 51-9031.00
 31.25  پستچی 43-5052.00
 31.25  کارگر مزرعه، محصول 45-2092.02
 31.25  کاربر بالابر و دستگاه چرخ جراثقیل 53-7041.00
 31.25  نگهبان تقاطع ها 33-9091.00
 31.25  نقاش، تجهیزات حمل و نقل 51-9122.00
 31.25  راهنما، کنترل چی، و مامور اخذ بلیت 39-3031.00
 31.25  قلم زن و حکاک 51-9194.00
 31.25  کاربر دریل زمینی، به جز نفت و گاز 47-5021.00
 31.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات دریل و سوراخکاری فلزات و پلاستیک 51-4032.00
 31.25  کارگر نگهداری از بزرگراه ها 47-4051.00
 31.25  گچ کار و سفید کار 47-2161.00
 31.25  وردست--سقف ساز 47-3016.00
 31.25  کارگر تقویت سازه های بتنی 47-2171.00
 31.25  سقف ساز، معدن 47-5061.00
 31.25  قالب ساز کارخانه ریخته گری 51-4071.00
 31.25  پرداخت کار مبلمان 51-7021.00
 31.25  گوشت بر و پوست گیر گوشت، طیور، و ماهی 51-3022.00
 31.25  سازنده ابزار و قالب 51-4111.00
 31.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات کار با چوب، به غیر از اره 51-7042.00
 31.25  دکل ساز 49-9096.00
 31.25  پنچری گیر 49-3093.00
 31.25  متخصص نگهداری، ماشین آلات 49-9043.00
 28  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جوشکاری، لحیم کاری، و سخت کاری، فلزات و پلاستیک 51-4122.00
 28  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تراشکاری و خراطی فلزات و پلاستیک 51-4034.00
 28  وردست--نجار 47-3012.00
 28  لحیم کار و سخت کار 51-4121.07
 28  طرح زن، فلزات و پلاستیک 51-4062.00
 28  کارگر تهیه و سرو غذا، از جمله کارکنان فست فود ها 35-3021.00
 28  کاربر واگن های رفت و برگشتی 53-7111.00
 28  کاربر ماشین آلات حفر پیوسته 47-5041.00
 28  وردست--کارگران نصب، نگهداری، و تعمیر 49-9098.00
 28  سیم پیچ 51-2021.00
 28  تغذیه کننده و خارج کننده مواد از ماشین آلات 53-7063.00
 28  سرهم کننده/همگذار و سازنده سازه های فلزی 51-2041.00
 28  تعمیرکار بدنه خودرو و تعمیرکاران مرتبط 49-3021.00
 28  کاربر ماشین یا قایق لاروب 53-7031.00
 28  پیرایشگر 39-5011.00
 28  دستگاه شکاف دهنده سنگ، سنگ معدن 47-5051.00
 28  تعمیرکار ساعت 49-9064.00
 28  کاربر ماشین آلات ایجاد شکاف و کانال زنی معدن 47-5042.00
 28  کارگر رختشویی و خشکشویی 51-6011.00
 28  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات بافندگی و ریسندگی 51-6063.00
 28  سازنده و کارشناس فلزات گران بها 51-9071.07
 28  آشپز، فست فود 35-2011.00
 28  شکارچی و تله گذار 45-3021.00
 28  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تولید محصولات کاغذی 51-9196.00
 28  کارگر تزیین مناظر، و باغداری 37-3011.00
 28  تایر ساز 51-9197.00
 28  بنا، آجر و بلوک های سیمانی 47-2021.00
 25  نقاش، روکش کار، و تزیین کننده 51-9123.00
 25  بنا، پرداخت کار سیمان 47-2051.00
 25  نصاب کاغذ دیواری 47-2142.00
 25  کف ساب و پرداخت کار 47-2043.00
 25  کاربر ماشین های بارگیری، معادن زیرزمینی 53-7033.00
 25  شیشه بر 47-2121.00
 25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات چوب بری 51-7041.00
 25  سفید کار 47-2082.00
 25  نصاب قالی 47-2041.00
 25  تعمیرکار و رفوگر، به جز پوشاک 49-9093.00
 25  کارگر ساختمانی 47-2061.00
 25  موزاییک کار 47-2053.00
 25  کاربر تجهیزات کشاورزی 45-2091.00
 25  ریخته گر و قالب ریز، فلزات 51-4052.00
 25  وردست--نقاش، نصاب کاغذ دیواری، گچ کار، سفید کار 47-3014.00
 25  اتو زن، منسوجات، پوشاک، و اقلام مرتبط 51-6021.00
 25  وردست--کارگر تولید 51-9198.00
 25  کارگر تهیه غذا 35-2021.00
 25  سقف ساز 47-2181.00
 25  وردست--برق کار 47-3013.00
 25  گارسن، به غیر از رستوران 35-3041.00
 25  نظافت چی سالن های غذا خوری و کافه تریا ها، و وردست کافه چی 35-9011.00
 25  وردست--لوله کش، نصاب لوله، و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-3015.00
 25  سنگ بر و سنگ تراش، تولید 51-9195.03
 25  کارمند انبار، بخش فروش 43-5081.01
 22  کارگر ساده، نفت و گاز 47-5071.00
 22  کاربر و متصدی ماشین دوخت کفش 51-6042.00
 22  کاربر تجهیزات راه سازی 47-2071.00
 22  نصاب لوله 47-2151.00
 22  مهندس کاربر و سایر کاربران تجهیزات راه و ساختمان 47-2073.00
 22  کارگر و تعمیرکار کفش و چرم 51-6041.00
 22  چوب بر 45-4021.00
 22  نقاش، ساختمانی و نگهداری 47-2141.00
 18.75  قصاب کشتارگاه و بسته بند گوشت 51-3023.00
 18.75  ظرف شور 35-9021.00
 18.75  سرایدار و نظافت چی، به غیر از پیشخدمت ها و نظافت کنندگان خانه داری 37-2011.00
 18.75  درجه بند و دانه بند، محصولات کشاورزی 45-2041.00
 15.5  پیشخدمت و نظافت کننده خانه داری 37-2012.00
 9.5  نظافت کننده و شست و شو کننده تجهیزات و وسایل نقلیه 53-7061.00
 

ارسال نظرات :