این بخش از درگاه، آزمایشی است؛ نظرات و پیشنهادات خود را در بخش اظهار نظر با ما در میان گذارید.

 

عنوان توصیفگر : درک نوشتاری

توضیحات توصیفگر :


توانایی خواندن و درک اطلاعات و نظرات مکتوب.

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 93.75  مدرس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاهی 25-1123.00
 93.75  تاریخ شناس 19-3093.00
 90.75  دانشمند علوم سیاسی 19-3094.00
 87.5  روان شناسان اعصاب و متخصصان اعصاب و روان بالینی 19-3039.01
 87.5  نماینده و مامور بررسی فرصت های برابر 13-1041.03
 87.5  هماهنگ کننده صنعتی 25-9031.00
 87.5  ویراستار 27-3041.00
 87.5  زیست شناسان مولکولی و سلولی 19-1029.02
 87.5  منشی بایگانی 43-4071.00
 87.5  نسل شناس 19-1029.03
 84.5  بازرس و مامور تحقیق اموال دولتی 13-1041.04
 84.5  نویسنده فنی 27-3042.00
 84.5  مدرس حقوق، دانشگاهی 25-1112.00
 84.5  مدرس علوم کتابداری، دانشگاهی 25-1082.00
 84.5  مدرس مدد کاری اجتماعی، دانشگاهی 25-1113.00
 84.5  مدیر مالی شعب یا بخش 11-3031.02
 84.5  مهندس لجستیک 13-1081.01
 84.5  روان شناس مدارس 19-3031.01
 84.5  روحانی 21-2011.00
 84.5  پزشک داخلی، عمومی 29-1063.00
 84.5  مدیر عامل 11-1011.00
 84.5  جانور شناس 19-1011.00
 84.5  مدرس قانون جزا و اعمال قانون، دانشگاهی 25-1111.00
 84.5  روان پزشک 29-1066.00
 84.5  متخصص پزشکی هسته ای 29-1069.05
 84.5  وکیل 23-1011.00
 84.35  مدیر منابع انسانی 11-3040.00
 81.25  مدیر آموزش و پرورش، مراکز/برنامه های حمایت از کودکان و پیش دبستانی ها 11-9031.00
 81.25  دانشمند پزشکی، به غیر از اپیدمی شناس 19-1042.00
 81.25  اپیدمی شناس 19-1041.00
 81.25  مدرس مطالعات منطقه ای، قومی و فرهنگی، دانشگاهی 25-1062.00
 81.25  بازرس، مامور تحقیق و تحلیلگر تقلب و کلاهبرداری 13-2099.04
 81.25  مدیر آموزش و پرورش، دبیرستان و موسسات آموزش عالی 11-9033.00
 81.25  مدیر آموزش و پرورش، ابتدایی و متوسطه 11-9032.00
 81.25  پزشک عمومی و خانوادگی 29-1062.00
 81.25  تحلیلگر عملیات های تحقیقاتی 15-2031.00
 81.25  بازرس و محقق مالی 13-2061.00
 81.25  فیزیک دان 19-2012.00
 81.25  زمین شناس، به غیر از آب شناسان و جغرافی دانان. 19-2042.00
 81.25  جامعه شناس 19-3041.00
 81.25  نویسنده مطالب تبلیغاتی 27-3043.04
 81.25  متخصص اطفال، عمومی 29-1065.00
 81.25  دارو ساز و متصدی داروخانه 29-1051.00
 81.25  تحلیلگر مدیریت 13-1111.00
 81.25  طراح حمل و نقل 19-3099.01
 81.25  مدیر امور نظارتی 11-9199.01
 81.25  گزارشگر و خبرنگار 27-3022.00
 81.25  مدرس مردم شناسی و باستان شناسی، دانشگاهی 25-1061.00
 81.25  مدیر حمل و نقل 11-3071.01
 81.25  مدرس فیزیک، دانشگاهی 25-1054.00
 81.25  کارمند وارد کننذه اطلاعات 43-9021.00
 81.25  فعال اجتماعی کودک، خانواده و مدارس 21-1021.00
 81.25  مدرس آموزش های شغلی، دبیرستان 25-2032.00
 81.25  دستیار حقوقی 23-2011.00
 81.25  مدیر سامانه های کامپیوتری و اطلاعاتی 11-3021.00
 81.25  مصحح و رونویس 43-9081.00
 81.25  مدرس نهضت سواد آموزی، آموزش های تقویتی، و مدرسان و مربیان طرح توسعه آموزش عمومی 25-3011.00
 81.25  کتابدار 25-4021.00
 81.25  جانور شناس و ریست شناس حیات وحش 19-1023.00
 81.25  مدرس تاریخ، دانشگاهی 25-1125.00
 81.25  مدرس علوم زیست شناسی، دانشگاهی 25-1042.00
 81.25  مهندسی بیوشیمی 17-2199.01
 81.25  مهندس انرژی 17-2199.03
 81.25  مشاور تحصیلی، شغلی و مدارس 21-1012.00
 81.25  قاضی، قاضی دادگاه بخش و دادرس 23-1023.00
 81.25  مهندس نفت 17-2171.00
 80  مدیر آموزش و توسعه 11-3042.00
 78.25  معمار دریایی 17-2121.02
 78.25  شاعر، ترانه سرا و نویسنده خلاق 27-3043.05
 78.25  کارمند دعاوی بیمه 43-9041.01
 78.25  داور، میانجی گر، و سازشگر 23-1022.00
 78.25  منشی، به جز منشیان حقوقی، پزشکی، و اجرایی 43-6014.00
 78.25  روان شناس مشاوره ای 19-3031.03
 78.25  مترجم همزمان و مترجم 27-3091.00
 78.25  روان شناس بالینی 19-3031.02
 78.25  متخصص بی هوشی 29-1061.00
 78.25  مهندس فروش 41-9031.00
 78.25  تحلیلگر مالی 13-2051.00
 78.25  مصاحبه کننده و کارمند اعطای وام 43-4131.00
 78.25  فروشنده قطعات یدکی 41-2022.00
 78.25  کارمند تدارک کالا 43-3061.00
 78.25  کارمند مکاتبات 43-4021.00
 78.25  کارگزار فروش، اوراق بهادار و کالا 41-3031.01
 78.25  دانشمند فضا و جو 19-2021.00
 78.25  باستان شناس 19-3091.02
 78.25  مربی سلامت 21-1091.00
 78.25  مسول تایید اعتبار 43-4041.01
 78.25  کارگردان برنامه 27-2012.03
 78.25  مصاحبه کننده تایید شایستگی، طرح های دواتی 43-4061.00
 78.25  کارگردان استعداد یاب 27-2012.04
 78  مهندس صنایع 17-2112.00
 78  مهندس امنیت صنعتی و بهداشت 17-2111.01
 78  مهندس انرژی هسته ای 17-2161.00
 78  ماساژور و فیزیو تراپ 29-1011.00
 78  میکروب شناس 19-1022.00
 78  مدرس فلسفه و دین، دانشگاهی 25-1126.00
 78  مهندس هوا فضا 17-2011.00
 78  مدرس زبان و ادبیات خارجی، دانشگاهی 25-1124.00
 78  مدرس مدارس متوسطه، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2022.00
 78  حسابدار 13-2011.01
 78  مدیر خدمات پزشکی و بهداشتی 11-9111.00
 78  مدرس علوم سیاسی، دانشگاهی 25-1065.00
 78  مدرس اقتصادی، دانشگاهی 25-1063.00
 78  مدیر مهندسی 11-9041.00
 78  مدرس علوم زیست محیطی، دانشگاهی 25-1053.00
 78  مدرس علوم جوی، زمین، دریایی و فضا، دانشگاهی 25-1051.00
 78  مدرس علم جنگل داری و حفاظت از محیط زیست، دانشگاهی 25-1043.00
 78  مشاور بهداشت روان 21-1014.00
 78  کارگزار فروش بیمه 41-3021.00
 78  قاضی قانون اجرایی، داور و مامور رسیدگی به محاکمه 23-1021.00
 78  مدرس معماری، دانشگاهی 25-1031.00
 78  مدرس علوم کاپیوتری، دانشگاهی 25-1021.00
 78  مدرس بازرگانی، دانشگاهی 25-1011.00
 78  منشی اداری و دستیار اجرایی 43-6011.00
 78  مدیر روابط عمومی 11-2031.00
 78  هماهنگ کننده تحقیقات بالینی 11-9121.01
 78  مدرس جامعه شناسی، دانشگاهی 25-1067.00
 78  مدرس بهداشت تخصصی، دانشگاهی 25-1071.00
 78  مهندس کشاورزی 17-2021.00
 78  تحلیلگر بودجه 13-2031.00
 78  متخصص امور نظارتی 13-1041.07
 78  بیمه گر 13-2053.00
 78  طراح جلسات و گردهمایی 13-1121.00
 78  تعدیل کننده بیمه، محقق و بازرس 13-1031.02
 78  مدیر چرخه تامین 11-9199.04
 78  ماما و متخصص بیماری های زنان 29-1064.00
 75  مدرس مهندسی، دانشگاهی 25-1032.00
 75  دانشمند و صنعت شناس حسگر های راه دور 19-2099.01
 75  مدرس ارتباطات، دانشگاهی 25-1122.00
 75  مدرس علوم ریاضی، دانشگاهی 25-1022.00
 75  پایشگر 19-3022.00
 75  فعال اجتماعی پزشکی و بهداشت عموم 21-1022.00
 75  محققین عناوین و مشاغل، تلخیص کننده و جستجوگر 23-2093.00
 75  دانشمند و صنعت شناس صنایع غذایی 19-1012.00
 75  روان شناس صنعتی-سازمانی 19-3032.00
 75  اختر شناس 19-2011.00
 75  مدرس روان شناسی، دانشگاهی 25-1066.00
 75  مدرس و مربی پرستاری، دانشکاهی 25-1072.00
 75  دانشمند مواد 19-2032.00
 75  اقتصاد دان 19-3011.00
 75  مدرس مشاوره تحصیلی، دانشگاهی 25-1081.00
 75  مدرس شیمی، دانشگاهی 25-1052.00
 75  مردم شناس 19-3091.01
 75  مدرس علوم کشاورزی، دانشگاهی 25-1041.00
 75  مدرس هنر، تئاتر و موسیقی، دانشگاهی 25-1121.00
 75  مدیران مراتع 19-1031.02
 75  دانشمند حفاظت از آب و خاک 19-1031.01
 75  دانشمند و متخصص محیط زیست، از جمله بهداشت 19-2041.00
 75  مدرس اقتصاد خانواده، دانشگاهی 25-1192.00
 75  مهندسی مواد 17-2131.00
 75  کارگزار، مدیر برنامه، و مدیر بازرگانی هنرمندان، بازیگران و ورزش کاران 13-1011.00
 75  تعدیل کننده شکایات و دعاوی، مستغلات و خسارت جانی 13-1031.01
 75  بازرس پذیرش زیست محیطی 13-1041.01
 75  متخصص درمان محدودیت نگرش، انطباق پذیری و پویایی، و متخصص احیای بینش 29-1122.01
 75  متخصص درمان مشکلات شغلی 29-1122.00
 75  متخصص بیماری های پا 29-1081.00
 75  پزشکیار 29-1071.00
 75  آسیب شناس 29-1069.07
 75  کارگزار گمرکی 13-1199.03
 75  حسابرس 13-2011.02
 75  جراح 29-1067.00
 75  مدیر خدمات اجتماعی و عمومی 11-9151.00
 75  مدیر علوم طبیعی 11-9121.00
 75  مامور خرید، به غیر از خرید عمده و خرد و محصولات کشاورزی 13-1023.00
 75  بازرس هوانوردی 53-6051.01
 75  کاربر راکتور نیروگاه های هسته ای 51-8011.00
 75  منشی حقوقی 43-6012.00
 75  مدرس جغرافیا، دانشگاهی 25-1064.00
 75  مهندس دریایی 17-2121.01
 75  کاراگاه پلیس 33-3021.01
 75  متخصص روابط عمومی 27-3031.00
 75  سرپرست ارشد/مدیر افسران پلیس و کاراگاه ها 33-1012.00
 75  مدیر امور اداری 11-3011.00
 75  مدیر اسکان 11-9081.00
 75  مشاور مالی شخصی 13-2052.00
 75  بازرس و محقق مالیاتی، تحصیلدار، مامور مالیاتی 13-2081.00
 75  مدرس مطالعات تفریحی و ورزشی، دانشگاهی 25-1193.00
 75  مهندس معدن و زمین شناسی، از جمله مهندس امنیت معدن 17-2151.00
 75  مهندس معتبر سازی 17-2199.02
 75  کارگردان- صحنه، فیلم های سینمایی، تلویزیونی، و برنامه های رادیویی 27-2012.02
 75  تهیه کننده 27-2012.01
 75  نقشه کش عمران 17-3011.02
 75  مهندس رباتیک 17-2199.08
 75  مهندس برق 17-2071.00
 75  بایگان 25-4011.00
 75  مدرس مدارس ابتدایی، به غیر از آموزش های خاص 25-2021.00
 75  بازرس کیفری و مامور ویژه 33-3021.03
 75  مهندس محیط زیست 17-2081.00
 75  معمار، به غیر از محوطه سازی و بخش دریایی 17-1011.00
 75  مهندس زیست پزشکی 17-2031.00
 75  مهندس هوا فضا و تکنیسین عملیات 17-3021.00
 75  تحلیگر و مفسر اخبار 27-3021.00
 75  مهندس سخت افزار 17-2061.00
 75  مهندس الکترونیک، به غیر از کامپیوتر 17-2072.00
 75  کاردان فنی علوم زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست، از جمله بهداشت 19-4091.00
 72  کارمند دادسرا 43-4031.01
 72  مشاور مدیریت منازل و مزارع 25-9021.00
 72  کارمند کارگزاری 43-4011.00
 72  پزشک عمومی بیمارستان 29-1069.03
 72  متخصص فیزیو تراپی 29-1123.00
 72  دستیار منابع انسانی، به جز کارمند پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-4161.00
 72  مکانیک هواپیما و کاردان فنی سرویس هواپیما 49-3011.00
 72  مدرس دبیرستان، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2031.00
 72  کنترل کننده ترافیک هوایی 53-2021.00
 72  متخصص تغذیه و رژیم های درمانی 29-1031.00
 72  مدرس مهد کودک، به غیر از آموزش های خاص 25-2012.00
 72  بازرس حمل و نقل و محموله 53-6051.08
 72  کارگزار املاک 41-9021.00
 72  بازرس مهاجرت و گمرک 33-3021.05
 72  متخصص پزشکی پیشگیری 29-1069.09
 72  طراح مد 27-1022.00
 72  آسیب شناس زبان-گفتار 29-1127.00
 72  متخصص یاخته شناسی 29-2011.02
 72  کارمند صدور مجوز 43-4031.03
 72  ارتوپد و سازنده اعضای مصنوعی 29-2091.00
 72  متخصص بهداشت و ایمنی شغلی 29-9011.00
 72  کاردان فنی بهداشت و ایمنی شغلی 29-9012.00
 72  دستیار درمان زبان-گفتار 31-9099.01
 72  سرپرست ارشد/مدیر ماموران زندان و زندان بان مراکز بازپروری 33-1011.00
 72  رونویس پزشکی 31-9094.00
 72  هنرمند چند رسانه ای و انیمیشن سازی 27-1014.00
 72  گوینده رادیو و تلویزیون 27-3011.00
 72  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث جنگلی 33-1021.02
 72  آمارشناس حیاتی 15-2041.01
 72  مدیر عمرانی 11-9021.00
 72  مدیر تبلیغات و توسعه 11-2011.00
 72  مدیر کل و مدیر عملیات 11-1021.00
 72  زیست شناس 19-1020.01
 72  ارزشیاب بیمه، خسارت خودرویی 13-1032.00
 72  جنگلدار 19-1032.00
 72  شیمی دان 19-2031.00
 72  آب شناس 19-2043.00
 72  مدیر املاک، مستغلات و اتحادیه های اجتماعی 11-9141.00
 72  دستیار مهندس محیط زیست 17-3025.00
 72  مدیر بازی 11-9071.00
 72  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تولید و عملیاتی 51-1011.00
 72  کارمند تولید، برنامه ریزی، و تسریع امور 43-5061.00
 72  مهندس مکانیک 17-2141.00
 72  مهندس امنیت کالا 17-2111.03
 72  نقشه کش برق 17-3012.02
 72  مدیر بازاریابی 11-2021.00
 72  مهندس حمل و نقل 17-2051.01
 72  مهندس عمران 17-2051.00
 72  جغرافی دان 19-3092.00
 72  کاردان فنی داده های ژئو فیزیک 19-4041.01
 72  فعال اجتماعی بهداشت روان و استعمال مواد 21-1023.00
 72  مشاور ترک اعتیاد و اختلالات رفتاری 21-1011.00
 72  ممیز انرژی 13-1199.01
 72  کارشناس ارزشیابی، مستغلات 13-2021.02
 72  ریاضی دان 15-2021.00
 72  روان درمانگر ازدواج و خانواده 21-1013.00
 72  کاردان فنی پزشکی قانونی 19-4092.00
 72  ارزیاب 13-2021.01
 72  طراح و برنامه ریز پایداری کسب و کار 13-1199.04
 72  دستیار تحقیق علوم اجتماعی 19-4061.00
 72  تحلیلگر لجستیک 13-1081.02
 72  متخصص آمار 15-2011.00
 72  خزانه دار و کنترل کننده 11-3031.01
 72  کاردان فنی شیمی 19-4031.00
 72  زیست شیمی دان و زیست فیزیک دان 19-1021.00
 72  متخصص استخدام، جذب نیرو و بکارگماری 13-1071.00
 68.75  سرپرست ارشد/مدیر مکانیک ها، نصاب ها، و تعمیرکارها 49-1011.00
 68.75  تحلیلگر و هماهنگ کننده لجستیکی 13-1081.00
 68.75  کارمند دفترداری، حسابداری و حسابرسی 43-3031.00
 68.75  کارمند شهرداری 43-4031.02
 68.75  بازیگر 27-2011.00
 68.75  متخصص پزشکی طبیعی یا طب سنتی 29-1199.04
 68.75  مدیر و سرپرست پست 11-9131.00
 68.75  مساح (نقشه بردار) 17-1022.00
 68.75  کارگردان/مدیر فنی 27-2012.05
 68.75  مهندس پیشگیری از وقوع و مقابله با آتش سوزی 17-2111.02
 68.75  مهندس شیمی 17-2041.00
 68.75  کارشناس آمار 15-2041.00
 68.75  کارشناس و بازرس محقق مجوز 13-1041.02
 68.75  متخصص مدیریت ریسک 13-2099.02
 68.75  مامور اعتبارات 13-2072.00
 68.75  متخصص ارتودنسی 29-1023.00
 68.75  نماینده بیماران 43-4051.03
 68.75  تدوینگر فیلم و کلیپ های تصویری 27-4032.00
 68.75  کارگزار فروش، خدمات مالی 41-3031.02
 68.75  کارگزار مسافرتی 41-3041.00
 68.75  متخصص درمان بیماری های تنفسی 29-1126.00
 68.75  سرپرست/مدیر دفتر و مدیر پشتیبانی اداری. 43-1011.00
 68.75  کاردان فنی داروسازی 29-2052.00
 68.75  معمار محوطه سازی 17-1012.00
 68.75  بازپرس 13-1041.06
 68.75  طراح داخلی 27-1025.00
 68.75  توزیع کننده برق 51-8012.00
 68.75  خلبان، کمک خلبان، و مهندس پروازهای مسافری 53-2011.00
 68.75  کاردان فنی کاربری تجهیزات هسته ای 19-4051.01
 68.75  مدیر فروش 11-2022.00
 68.75  کاردان فنی نقشه کشی 17-3031.02
 68.75  مدیر خدمات غذایی 11-9051.00
 68.75  کاردان فنی نمونه آزمایش های زمین شناسی 19-4041.02
 68.75  تایپیست و پردازشگر اطلاعات 43-9022.00
 68.75  کنترل کننده اعتبار 43-4041.02
 68.75  دستیار درمان شغلی 31-2011.00
 68.75  طراح شهری و منطقه ای 19-3051.00
 68.75  صنعت شناس مهندسی تولید 17-3029.06
 68.75  گرافیست نشر دسکتاپ 43-9031.00
 68.75  طبیعت شناس پارک ها 19-1031.03
 68.75  گزارش نویس دادگاه 23-2091.00
 68.75  کاردان فنی کنترل فرآیند هسته ای 19-4051.02
 68.75  موزه دار 25-4012.00
 68.75  مدیر خرید 11-3061.00
 68.75  متخصص عملیات های هوایی 53-2022.00
 68.75  مدیر انبار و توزیع 11-3071.02
 68.75  کلانتر و معاون کلانتر 33-3051.03
 68.75  کارگردان هنری 27-1011.00
 68.75  سرپرست ارشد/مدیر حمل و نقل و ماشین های جابجایی بار و کاربران وسایل نقلیه 53-1031.00
 68.75  دانشمند خاک و گیاه 19-1013.00
 68.75  کارمند افتتاح حساب 43-4141.00
 68.75  کاردان فنی کشاورزی دقیق 19-4099.02
 68.75  دستیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای 19-4061.01
 68.75  بازرس راه و ساختمان 47-4011.00
 68.75  افسر دایره شناسایی و سوابق 33-3021.02
 65.75  تهیه کننده مالیات 13-2082.00
 65.75  سرپرست/مدیر کارمندان فروش عمده 41-1012.00
 65.75  روحانی متخصص در احکام 21-2021.00
 65.75  دستیار آماری 43-9111.00
 65.75  جراح فک و دهان 29-1022.00
 65.75  پادو 39-6012.00
 65.75  کارمند سفارشات 43-4151.00
 65.75  کارگزار بار و حمل 43-5011.00
 65.75  کاراگاه و بازرس خصوصی 33-9021.00
 65.75  کاردان فنی تجهیزات خودکار هواپیماها 49-2091.00
 65.75  بازرس و متخصص پیشگیری آتش سوزی های جنگلی 33-2022.00
 65.75  مدرس آموزش های شغلی، مدارس متوسطه 25-2023.00
 65.75  طراح صحنه و نمایش 27-1027.00
 65.75  ناخدا، کشتی و قایق 53-5021.01
 65.75  نماینده فروش، عمده و تولیدی، به جز کالاهای فنی و علمی 41-4012.00
 65.75  نماینده فروش، عمده و تولیدی، کالاهای فنی و علمی 41-4011.00
 65.75  استادیار دوره لیسانس 25-1191.00
 65.75  پرستار کودک 39-9011.01
 65.75  نقشه کش الکترونیک 17-3012.01
 65.5  متخصص پرتو درمانی 29-1124.00
 65.5  دامپزشک 29-1131.00
 65.5  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث شهری 33-1021.01
 65.5  مدیر تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 11-3051.02
 65.5  ارزیاب هزینه 13-1051.00
 65.5  بهیار و کمک بهیار حرفه ای و پرستار حرفه ای 29-2061.00
 65.5  طراح گرافیک 27-1024.00
 65.5  دستیار کتابخانه، امور عادی 43-4121.00
 65.5  صنعت شناس مهندسی الکترونیک 17-3029.04
 65.5  طراحی بازرگانی و صنعتی 27-1021.00
 65.5  متخصص آزمایش های غیر مخرب 17-3029.01
 65.5  دستیار مهندس مکانیک 17-3027.00
 65.5  کاردان فنی و تکنیسین های موزه 25-4013.00
 65.5  دستیار مهندس الکترونیک 17-3023.01
 65.5  دستیار مهندس روباتیک 17-3024.01
 65.5  مربی و استعداد یاب 27-2022.00
 65.5  نقشه بردار و نقشه نگار 17-1021.00
 65.5  کارگزار فروش املاک 41-9022.00
 65.5  نقشه بردار سطوح زمین 17-1022.01
 65.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان آبزی پروری 45-1011.06
 65.5  کارمند اداری، کلی 43-9061.00
 65.5  مامور تشخیص صلاحیت و متخصص درمان اصلاحی 21-1092.00
 65.5  مدیر تولید صنعتی 11-3051.00
 65.5  مدیر اطلاعات بالینی 15-2041.02
 65  برق کار 47-2111.00
 62.5  دستیار پزشکی 31-9092.00
 62.5  آتش نشان جنگلی 33-2011.02
 62.5  منشی پزشکی 43-6013.00
 62.5  کارمند بررسی بیمه نامه 43-9041.02
 62.5  دستیار مهندس برق 17-3023.03
 62.5  نماینده خدمات مشتریان 43-4051.00
 62.5  کاربر ماشین های اداری، به غیر از کامپیوتر 43-9071.00
 62.5  بازرس آتش نشانی 33-2021.01
 62.5  بازجو آتش نشانی 33-2021.02
 62.5  کارگزار فروش تبلیغات 41-3011.00
 62.5  کارمند کارگزینی، پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-3051.00
 62.5  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2095.00
 62.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان خدمات شخصی 39-1021.00
 62.5  طراح پارچه و منسوجات 51-6092.00
 62.5  کاربر تصفیه خانه و سیستم های تصفیه آب و فاضلاب 51-8031.00
 62.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان تهیه و سرو غذا 35-1012.00
 62.5  متخصص نیمه رساناها 51-9141.00
 62.5  تعمیرکار کامپیوتر، دستگاه های بانکی، و ماشین های اداری 49-2011.00
 62.5  کاربر و متصدی تجهیزات شیمیایی 51-9011.00
 62.5  کارمند فروش بلیط مسافرتی و کارگزار رزرواسیون و حمل و نقل 43-4181.00
 62.5  خلبان تجاری 53-2012.00
 62.5  اعزام کننده، به جز اعزام ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5032.00
 62.5  تحصیلدار بدهی ها 43-3011.00
 62.5  اپراتور رادیویی 27-4013.00
 62.5  فن شناس یاخته شناسی 29-2011.01
 62.5  دستیار مهندس عمران 17-3022.00
 62.5  آهنگ ساز و تنظیم کننده موسیقی 27-2041.04
 62.5  متخصص بافت شناسی و کاردان فنی بافت شناسی 29-2011.03
 62.5  کاردان فنی آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2012.00
 62.5  فن شناس و کاردان فنی قلب و عروق 29-2031.00
 62.5  دستیار مهندس صنایع 17-3026.00
 62.5  کاردان سونوگرافی تشخیصی 29-2032.00
 62.5  فن شناس پزشکی هسته ای 29-2033.00
 62.5  مدرس پیش دبستانی، به غیر از آموزش های خاص 25-2011.00
 62.5  فن شناس آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2011.00
 62.5  کاردان فنی پخش 27-4012.00
 62.5  نقشه کش معماری 17-3011.01
 62.5  کاردان فنی مهندسی صدا 27-4014.00
 62.5  دندانپزشک، عمومی 29-1021.00
 62.5  مهندس کشتی 53-5031.00
 62.5  کاردان فنی ترافیک 53-6041.00
 62.5  مهندس تولید 17-2199.04
 62.5  تحلیلگر اعتباری 13-2041.00
 62.5  متخصص تفریح درمانی 29-1125.00
 62.5  متخصص سوزن درمانی 29-1199.01
 62.5  مهندس نور 17-2199.07
 62.5  کاردان فنی تجهیزات صوتی و تصویری 27-4011.00
 62.5  مدرس آموزش های شغلی، دانشگاهی 25-1194.00
 62.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان دامپروری و مراقبت از حیوانات 45-1011.08
 62.5  کاردان فنی ثبت امواج الکتریکی مغز بوسیله برق (نوار مغزی) 29-2099.01
 62.5  تمرین دهنه ورزشکاران 29-9091.00
 62.5  بهیار روان پزشکی 31-1013.00
 62.5  کاردان فنی حفاظت از جنگل ها و محیط زیست 19-4093.00
 62.5  کاردان فنی صنایع غذایی 19-4011.02
 62.5  دستیار متخصص فیزیوتراپی 31-2021.00
 62.5  عینک ساز، تجویزی 29-2081.00
 62.5  مشاور توان بخشی 21-1015.00
 62.5  فن شناس و کاردان فنی دامپزشکی 29-2056.00
 62.5  کاردان فنی نقشه برداری 17-3031.01
 62.5  دستیار خدمات اجتماعی و انسانی 21-1093.00
 62.5  کردان فنی کشاورزی 19-4011.01
 59.5  کارگر دفع مواد خطرناک 47-4041.00
 59.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات ذوب فلزات و پلاستیک 51-4022.00
 59.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات دریل و سوراخکاری فلزات و پلاستیک 51-4032.00
 59.5  فعال بخش سرگرمی 39-9032.00
 59.5  متصدی و کاربر دستگاه های پخت غذا 51-3093.00
 59.5  کارگر کنترل آفات 37-2021.00
 59.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات برش، پانچ، و پرس فلزات و پلاستیک 51-4031.00
 59.5  سرهم کننده/همگذار تجهیزات برقی و الکترونیکی 51-2022.00
 59.5  نصاب و تعمیرکار تجهیزات ارتباطات دور برد، به جز نصابان خط 49-2022.00
 59.5  راننده/فروشنده 53-3031.00
 59.5  فروشنده خانه به خانه، دست فروش و روزنامه فروش، و شغل های مشابه 41-9091.00
 59.5  گوینده ورزشگاه و سایر اماکن عمومی 27-3012.00
 59.5  کارمند امور نقدی، بررسی هزینه و نرخ 43-3021.02
 59.5  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تزیین مناظر، خدمات چمن زنی، و باغداری 37-1012.00
 59.5  چشم پزشک 29-1041.00
 59.5  مشاور اسکان مراکز اقامتی 39-9041.00
 59.5  بازرس وسایل نقلیه، تجهیزات و سیستم های بخش حمل و نقل، به جز هوانوردی 53-6051.07
 59.5  تعمیرکار تجهیزات پزشکی 49-9062.00
 59.5  مراقبت کننده از کودکان 39-9011.00
 59.5  بهیار مراقبت های خانگی 31-1011.00
 59.5  متخصص بیماری های چشمی و عینک سازی 29-1199.05
 59.5  ورزشکار و شرکت کننده مسابقات ورزشی 27-2021.00
 59.5  کاربر کارخانه های شیمیایی و سیستم های شیمیایی 51-8091.00
 59.5  سرپرست ارشد/مدیر کارگران راه و ساختمان و حفاری 47-1011.00
 59.5  کاردان فنی رژیم های غذایی 29-2051.00
 59.5  وزن کننده، اندازه گیر، کنترل کننده، و نمونه گیر، ثبت سوابق 43-5111.00
 59.5  سرپرست ارشد/مدیر وردستان، کارگران، و باربران، دستی 53-1021.00
 59.5  نگهبان صیدگاه ها و شکارگاه ها 33-3031.00
 59.5  کاربر کامپیوتر 43-9011.00
 59.5  کاردان فنی لابراتوار دندان سازی 51-9081.00
 59.5  کاردان فنی لوازم پزشکی 51-9082.00
 59.5  افسر پلیس و گشت 33-3051.01
 59.5  فعال حمایت از حیوانات 33-9011.00
 59.5  کاردان فنی تولید صنعتی 17-3029.09
 59.5  کاربر نیروگاه های تولید برق 51-8013.00
 59.5  کاردان فنی روان پزشکی 29-2053.00
 59.5  کاردان فنی بیماری های تنفسی 29-2054.00
 59.5  مامور زندان و مراکز بازپروری 33-3012.00
 59.5  لوله کش، ساختمانی 47-2152.02
 59.5  نصاب و تعمیرکار آسانسور 47-4021.00
 59.5  الگو ساز، چوب 51-7031.00
 59.5  کاردان فنی کتابخانه 25-4031.00
 59.5  متصدی پذیرش و اطلاعات 43-4171.00
 59.5  اعزام کننده ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5031.00
 56.25  اپراتور تلفن 43-2021.00
 56.25  کاردان فنی زیست شناسی 19-4021.00
 56.25  خریدار عمده و خرد، به غیر از محصولات کشاورزی 13-1022.00
 56.25  کارمند تهیه اظهارنامه 43-3021.01
 56.25  ملوان- کشتی، قایق، و کرجی 53-5021.02
 56.25  راهنمای کشتی 53-5021.03
 56.25  بازرس کشاورزی 45-2011.00
 56.25  پستچی، پردازشگر، و اپراتور دستگاه های پردازش بسته های پستی 43-5053.00
 56.25  کاربر و متصدی نوار نقاله 53-7011.00
 56.25  پستچی 43-5052.00
 56.25  نقشه کش مکانیک 17-3013.00
 56.25  کارمند ارسال سفارشات، فروش عمده و خرد 43-5081.04
 56.25  دستیار دندانپزشک 31-9091.00
 56.25  برق کار 47-2111.00
 56.25  مصاحبه کنندگان، به غیر از تایید شایستگی و اعطای وام 43-4111.00
 56.25  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2094.00
 56.25  دندان ساز 29-1024.00
 56.25  کاردان فنی و دستیار پزشکی اورژانس 29-2041.00
 56.25  پلیس ترانزیت و حمل و نقل ریلی 33-3052.00
 56.25  رییس قطار و رییس محوطه های ریلی 53-4031.00
 56.25  کاربر ابزارهای ماشینی کنترل شونده توسط کامپیوتر، در ساخت قطعات فلزی و پلاستیکی 51-4011.00
 56.25  سرپرست ارشد/مدیر خانه داری و سرایداری 37-1011.00
 56.25  سرآشپز و آشپز 35-1011.00
 56.25  بازرس، آزمایش کننده، مرتب کننده، نمونه گیر، و وزن کننده 51-9061.00
 56.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات شیار زنی و رنده کاری فلزات و پلاستیک 51-4035.00
 56.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های خرد کردن، سوهان زدن، و پرداخت 51-9021.00
 56.25  کاربر سیستم های پمپ سوخت، پالایشگاه، و مصرف سنج 51-8093.00
 56.25  ناظر بازی و سرگرمی 39-1011.00
 56.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های پرداخت حرارتی، فلزات و پلاستیک 51-4191.00
 56.25  کاربر تاسیسات گازی 51-8092.00
 56.25  متخصص بهداشت دهان و دندان 29-2021.00
 56.25  مهندس موتورهای ثابت و کاربر دیگ بخار 51-8021.00
 56.25  کاردان فنی تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 49-9099.01
 56.25  غواص صنعتی 49-9092.00
 56.25  تعمیرکار دوربین و تجهیزات عکس برداری 49-9061.00
 56.25  کاردان فنی سرویس وسایل نقلیه تفریحی 49-3092.00
 56.25  عکاس 27-4021.00
 56.25  دستیار مهندس الکترومکانیک 17-3024.00
 56.25  مهندس لوکوموتیو 53-4011.00
 56.25  فروشنده تک فروشی 41-2031.00
 56.25  کمک یار متخصص درمان شغلی 31-2012.00
 56.25  کاردان فنی سوابق پزشکی و اطلاعات بهداشتی 29-2071.00
 56.25  کارمند دفتری خدمات اجاره و تعمیر 41-2021.00
 56.25  مکانیک و نصاب تجهیزات سرمایشی 49-9021.02
 56.25  مهندس محوطه ریلی و کاربر قطارهای موتوری کوچک 53-4013.00
 53.25  کاربر و متصدی تجهیزات سرمایشی و انجمادی 51-9193.00
 53.25  طرح زن، چوب 51-7032.00
 53.25  قالب ساز و قالب گیر 51-9195.07
 53.25  سازنده و تعمیرکار آبگرم کن 47-2011.00
 53.25  درجه بند و رتبه بند الوار 45-4023.00
 53.25  راننده کامیون، ماشین های سبک و خدمات پخش و توزیع 53-3033.00
 53.25  راننده و متصدی آمبولانس، به جز کاردانان فنی پزشکی اورژانس 53-3011.00
 53.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های مخلوط کن و ترکیب 51-9023.00
 53.25  شیشه بر 47-2121.00
 53.25  کاربر دستگاه های سرویس تجهیزات، نفت، گاز، معدن 47-5013.00
 53.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های برش و قطعه قطعه کردن 51-9032.00
 53.25  نصاب و تعمیرکار خطوط مخابراتی 49-9052.00
 53.25  متخصص نگهداری، ماشین آلات 49-9043.00
 53.25  متصدی پل ها و بالابرهای معابر آبی 53-6011.00
 53.25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی، وسایل نقلیه موتوری 49-2096.00
 53.25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات کنترلی و سوپاپ، به جز درب های مکانیکی 49-9012.00
 53.25  طرح زن، فلزات و پلاستیک 51-4062.00
 53.25  کاربر قطارهای مترو یا واگن های خیابانی 53-4041.00
 53.25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی سرگرمی خانگی 49-2097.00
 53.25  قصاب و گوشت بر 51-3021.00
 53.25  متصدی و کاربر دستگاه های سرخ کن، پخت نان و کیک، و خشک کردن غذا 51-3091.00
 53.25  کاربر دریل های چرخشی حفاری نفت و گاز 47-5012.00
 53.25  کاربر پمپ، به جز پمپ های چاه نفت 53-7072.00
 53.25  کابینت ساز و نجار نیمکت ساز 51-7011.00
 53.25  دوزنده رومبلی و صندلی 51-6093.00
 53.25  سوهان کار پرداخت کار، و تیز کننده ابزار 51-4194.00
 53.25  سازنده ابزار و قالب 51-4111.00
 53.25  کاربر دستگاه های کمپرسور گاز و ایستگاه های پمپاژ گاز 53-7071.00
 53.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات فرم دهی فلزات و پلاستیک 51-4023.00
 53.25  باربر و کارگر حمل بار، انبار، و اسباب و لوازم، دستی 53-7062.00
 53.25  برنامه نویس کنترل ابزارهای عددی و کنترل فرآیند 51-4012.00
 53.25  تعمیرکار درب های مکانیکی 49-9011.00
 53.25  کارمند خدمات پستی 43-5051.00
 53.25  کارگردان موسیقی 27-2041.01
 53.25  کنتور خوان، خدمات رفاهی 43-5041.00
 53.25  پارکبان 33-3041.00
 53.25  کارگر سازه های آهنی و فولادی 47-2221.00
 53.25  اپراتو سیستم های تلفنی، شامل پاسخگویی به تلفن ها 43-2011.00
 53.25  کارمند صندوق مراکز بازی 43-3041.00
 53.25  پیک و تحویل دهنده 43-5021.00
 53.25  متخصص مراقبت های پوستی 39-5094.00
 53.25  مامور خرید، محصولات کشاورزی 13-1021.00
 53  کاردان فنی جراحی 29-2055.00
 53  مکانیک و نصاب تجهیزات گرمایشی و تهویه هوا 49-9021.01
 53  مسول تدارک تجهیزات پزشکی 31-9093.00
 53  راننده اتوبوس مدارس 53-3022.00
 53  متصدی دستگاه های مخلوط کن غذا 51-3092.00
 53  کمک یار داروخانه ها 31-9095.00
 53  آتش نشان شهری 33-2011.01
 53  مسول لوکوموتیو 53-4012.00
 53  کارگر ساخت ورقه های فلزی 47-2211.00
 53  مکانیک ارشد خودرو 49-3023.01
 53  مامور تحقیق درباره بازی ها و بازرس بازی 33-9031.00
 53  صندوقدار 41-2011.00
 53  ماشین ساز 49-9044.00
 53  کلید ساز و تعمیرکار گاو صندوق 49-9094.00
 53  تحویل دار صندوق 43-3071.00
 53  دستیار مدرس 25-9041.00
 53  متخصص مجموعه های صمعی بصری 25-9011.00
 53  مدرس آموزش های خود غنی سازی 25-3021.00
 53  کارمند حمل ونقل، ارسال و دریافت 43-5071.00
 53  نجار تاسیساتی 47-2031.02
 50  سرهم کننده/همگذار موتور و سایر ماشین آلات 51-2031.00
 50  نانوا و کیک پز 51-3011.00
 50  سرهم کننده/همگذار تیمی 51-2092.00
 50  کاربر مواد منفجره، متخصص مهمات، و تخریب چی 47-5031.00
 50  بازاریاب تلفنی 41-9041.00
 50  آشپز، منازل شخصی 35-2013.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جداسازی، فیلتر کردن، غبار روبی، رسوب گیری، و دستگاه تقطیر 51-9012.00
 50  تعمیرکار موتورهای برقی، ابزار آلات برقی، و تعمیرکاران مرتبط 49-2092.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات کار با چوب، به غیر از اره 51-7042.00
 50  سازنده و لمینیت کننده فایبرگلاس 51-2091.00
 50  سرهم کننده/همگذار سازه ها، سطوح، دکل ها و جراثقیل ها، و سیستم های ساخت هواپیما 51-2011.00
 50  نصاب ساختمان های پیش ساخته و خانه های متحرک 49-9095.00
 50  کاردان فنی یک حوزه خاص خودرو 49-3023.02
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات سوهان کاری و جلا دهی فلزات و پلاستیک 51-4033.00
 50  مکانیک ماشین آلات صنعتی 49-9041.00
 50  نصاب و تعمیرکار خطوط توزیع برق 49-9051.00
 50  تعمیرکار لوارم خانگی 49-9031.00
 50  صندوقدار غرفه و پول خردکن مراکز بازی 41-2012.00
 50  سرپرست/مدیر کارمندان فروش جزء 41-1011.00
 50  راهنما، کنترل چی، و مامور اخذ بلیت 39-3031.00
 50  مدل ساز، فلزات و پلاستیک 51-4061.00
 50  کلفت و کمک رسان در امور خانه 39-9021.00
 50  سرهم کننده/همگذار تجهیزات الکترو مکانیکی 51-2023.00
 50  سرویس کار و تعمیرکار دستگاه های خودکار فروش سکه ای، اسکناسی و دستگاه های خودکار بازی و سرگرمی 49-9091.00
 50  مکانیک موتور سیکلت 49-3052.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات مختلف، فلزات و پلاستیک 51-4081.00
 50  مکانیک ماشین های سنگین متحرک، به جز موتورها 49-3042.00
 50  گریمور، تئاتر و اجرا 39-5091.00
 50  هرس کننده درختان و درخت آرا 37-3013.00
 50  بارگیری کننده مخازن، کامیون ها، و کشتی ها 53-7121.00
 50  کارمند پذیرش هتل، متل، و مراکز تفریحی 43-4081.00
 50  متخصص ماساژ درمانی 31-9011.00
 50  کاربر و متصدی دستگاه های چسب زنی 51-9191.00
 50  متصدی مراکز سرویس وسایل نقلیه 53-6031.00
 50  پرورش دهنده حیوانات 39-2011.00
 50  کمک یار متخصص فیزیوتراپی 31-2022.00
 50  سرپرست اداره محموله های هوایی 53-1011.00
 50  نصاب لوله و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-2152.01
 50  دستیار دامپزشک و مسول مراقبت های حیوانات آزمایشگاهی 31-9096.00
 50  راننده اتوبوس، برون شهری و درون شهری 53-3021.00
 50  فن شناس و کاردان فنی رادیولوژی 29-2034.00
 50  نصاب کاشی و سنگ مرمر 47-2044.00
 50  کاربر سیستم های ترمز، علامت دهنده، و کلیدهای رهگیری 53-4021.00
 50  راننده کامیون، ماشین های سنگین و تریلر 53-3032.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های روکش زنی، نقاشی، و اسپری زنی 51-9121.00
 50  کارگر جنگلداری و حفاظت از محیط زیست 45-4011.00
 50  جمع کننده پسماند ها و کالاهای دور ریخته شده قابل بازیافت 53-7081.00
 50  آشپز، فست فود 35-2011.00
 50  کاربر و متصدی تنور، کوره، اجاق، خشک کن، و انواع دیگ ها 51-9051.00
 50  پرورش دهنده حیوانات 45-2021.00
 50  نصاب سنگفرش های قطعه قطعه 47-4091.00
 50  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان چوب بری 45-1011.05
 47  فیلمبردار، تلویزیونی، ویدئویی، و فیلم های سینمایی 27-4031.00
 47  دریا نورد و ملوان کشتی های حمل نفت 53-5011.00
 47  موسیقی دان، آلات موسیقی 27-2042.02
 47  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان محصولات کشاورزی و گل و گیاه 45-1011.07
 47  خواننده 27-2042.01
 47  کاربر بالابر و دستگاه چرخ جراثقیل 53-7041.00
 47  طراح ویترین و نمایش کالا 27-1026.00
 47  داور و سایر مقامات برگزاری مسابقات ورزشی 27-2023.00
 47  مرده شور 39-4011.00
 47  هنرمند هنرهای زیبا، شامل نقاشان، مجسمه سازان، و تصویرگران 27-1013.00
 47  نصاب، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل مواد، فلزت و پلاستیک 51-4021.00
 47  متصدی پیشخوان، کافه تریا، کافی شاپ و تحویل دهنده غذا 35-3022.00
 47  هنرمند صنایع دستی 27-1012.00
 47  کاربر ماشین آلات حفر و بار گیری و ماشین های کشنده 53-7032.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات قالب سازی، هسته سازی، و ریخته گری فلزات و پلاستیک 51-4072.00
 47  دمنده آبگینه، قالب گیر، خم کار، و پرداخت کار 51-9195.04
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تراشکاری و خراطی فلزات و پلاستیک 51-4034.00
 47  خیاط و تعمیرکار لباس 51-6052.00
 47  کاردان فنی لابراتوار عینک سازی 51-9083.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تبدیل و شکل دهی مواد، مصنوعات و فایبرگلاس 51-6091.00
 47  میزبان، رستوران، استراحتگاه، و کافی شاپ 35-9031.00
 47  سازنده و کارشناس سنگ های قیمتی و الماس 51-9071.06
 47  گارسن، به غیر از رستوران 35-3041.00
 47  کافه چی 35-3011.00
 47  آشپز، موسسات و کافه تریا 35-2012.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل، شکل دهی، پرس، و فشرده سازی 51-9041.00
 47  قلم زن و حکاک 51-9194.00
 47  مامور امنیتی 33-9032.00
 47  آپاراتچی سینما 39-3021.00
 47  کاربر و متصدی کوره های بازیافت فلزات 51-4051.00
 47  مامور مراقبت از حیوانات اهلی 39-2021.00
 47  نصاب و تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل 49-2093.00
 47  ماشین کار 51-4041.00
 47  لحیم کار و سخت کار 51-4121.07
 47  کارگر طرح بندی، فلزات و پلاستیک 51-4192.00
 47  رسیدگی کننده به آفات، سم پاش، و کاربر، گیاه ها 37-3012.00
 47  کاربر و متصدی ماشین دوخت کفش 51-6042.00
 47  سیم پیچ 51-2021.00
 47  نصاب دیوارهای پیش ساخته و کاشی سقف 47-2081.00
 47  نصاب و تعمیرکار شیشه خودرو 49-3022.00
 47  مکانیک تجهیزات کشاورزی 49-3041.00
 47  تعمیرکار ساعت 49-9064.00
 47  مربی ورزش و مدرس آیروبیک 39-9031.00
 47  کارگر عایق سازی، مکانیکی 47-2132.00
 47  مکانیک کامیون و اتوبوس و متخصص موتورهای دیزلی 49-3031.00
 47  کاربر جراثقیل و دکل ها 53-7021.00
 47  تعمیرکار واگن های ریلی 49-3043.00
 47  بنا، آجر و بلوک های سیمانی 47-2021.00
 47  نصاب سیستم های امنیتی و اعلام حریق 49-2098.00
 47  کارمند نامه نگاری و کاربر ماشین های پردازش نامه، به جز خدمات پستی 43-9051.00
 47  نمایش دهنده و مبلغ کالا 41-9011.00
 47  پنچری گیر 49-3093.00
 47  کارگر مزرعه، حیوانات مزارع و دامپروری ها 45-2093.00
 43.75  کاربر و متصدی ماشین الات بسته بندی و بارگیری 51-9111.00
 43.75  سفالگر، صنعتی 51-9195.05
 43.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات چوب بری 51-7041.00
 43.75  جواهر ساز 51-9071.01
 43.75  سرویس کار مخازن فاضلاب و پاکسازی لوله های فاضلاب 47-4071.00
 43.75  کاربر جراثقیل حفاری، نفت و گاز 47-5011.00
 43.75  برشکار و تراشکار، و پرداخت کار، دستی 51-9031.00
 43.75  کارگر سوهان کار و پرداخت کار، دستی 51-9022.00
 43.75  کارگر تهیه و سرو غذا، از جمله کارکنان فست فود ها 35-3021.00
 43.75  وردست--کارگر استخراج 47-5081.00
 43.75  کارمند انبار- اتاق های انبار، انبارهای بزرگ، و محوطه های انبار 43-5081.03
 43.75  کارگر تقویت سازه های بتنی 47-2171.00
 43.75  گچ کار و سفید کار 47-2161.00
 43.75  نصاب لوله 47-2151.00
 43.75  کارگر پرورشگاه گل و گیاه 45-2092.01
 43.75  کاربر ماشین های بارگیری، معادن زیرزمینی 53-7033.00
 43.75  ماهی گیر و کارگران مرتبط با ماهیگیری 45-3011.00
 43.75  کارمند لیبل زنی 43-5081.02
 43.75  بنا، سنگ 47-2022.00
 43.75  راننده قایق موتوری 53-5022.00
 43.75  نصاب کف پوش، به جز نصابان قالی، کف سازی چوبی، و کاشی های سنگین 47-2042.00
 43.75  کاربر دریل زمینی، به جز نفت و گاز 47-5021.00
 43.75  کارگر ساختمانی 47-2061.00
 43.75  راننده تاکسی و شوفر 53-3041.00
 43.75  مهندس کاربر و سایر کاربران تجهیزات راه و ساختمان 47-2073.00
 43.75  کارگر عایق کاری، کف، سقف، و دیوار 47-2131.00
 43.75  شکارچی و تله گذار 45-3021.00
 43.75  نقاش، ساختمانی و نگهداری 47-2141.00
 43.75  ضابط دادگاه 33-3011.00
 43.75  کاربر پمپ های چاه نفت 53-7073.00
 43.75  مسول لباس های هنرپیشگان 39-3092.00
 43.75  مسول بازی های ماشینی 39-1012.00
 43.75  مکانیک قایق های موتوری 49-3051.00
 43.75  مکانیک تجهیزات ماشینی خارج از خانه و سایر مکانیک های موتوری 49-3053.00
 43.75  تعمیرکار دوچرخه 49-3091.00
 43.75  ریخته گر و قالب ریز، فلزات 51-4052.00
 43.75  تعمیرکار لوازم نسوز، به جز شومینه کار 49-9045.00
 43.75  طراح گل و گیاه 27-1023.00
 43.75  کاربر و متصدی ماشین های سفید کننده و رنگ کننده نساجی 51-6061.00
 43.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه برش منسوجات 51-6062.00
 43.75  مسول اتاق پرو و رختکن 39-3093.00
 43.75  سرهم کننده/همگذار و سازنده سازه های فلزی 51-2041.00
 43.75  تعمیرکار بدنه خودرو و تعمیرکاران مرتبط 49-3021.00
 43.75  آرایشگر و متخصص زیبایی 39-5012.00
 40.75  پیرایشگر 39-5011.00
 40.75  کاربر نصب و نگهداری از تجهیزات ریلی 47-4061.00
 40.75  تغذیه کننده و خارج کننده مواد از ماشین آلات 53-7063.00
 40.75  نقاش، روکش کار، و تزیین کننده 51-9123.00
 40.75  وردست--بنا، بلوک کار، سنگ کار، و کاشی کار و مرمر کار 47-3011.00
 40.75  سنگ بر و سنگ تراش، تولید 51-9195.03
 40.75  سقف ساز 47-2181.00
 40.75  ملازم مراسم تدفین 39-4021.00
 40.75  سفید کار 47-2082.00
 40.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تولید محصولات کاغذی 51-9196.00
 40.75  تایر ساز 51-9197.00
 40.75  وردست--کارگر تولید 51-9198.00
 40.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های آبکاری و روکش زنی، فلزات و پلاستیک 51-4193.00
 40.75  تعمیرکار تجهیزات رهگیری و چراغ های علامت دهنده 49-9097.00
 40.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات پیچ دار کردن، تاباندن، و بیرون کشیدن در نساجی 51-6064.00
 40.75  کاربر ماشین دوخت 51-6031.00
 40.75  جوشکار، برشکار، و کمک جوشکار 51-4121.06
 40.75  کارمند انبار، بخش فروش 43-5081.01
 40.75  پرداخت کار مبلمان 51-7021.00
 40.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات بافندگی و ریسندگی 51-6063.00
 40.5  نجار ساختمانی 47-2031.01
 40.5  گارسن 35-3031.00
 40.5  مسول دستگاه های مراکز تفریحی و سرگرمی 39-3091.00
 40.5  آشپز، سفارشات کوچک 35-2015.00
 40.5  آشپز، رستوران 35-2014.00
 40.5  سرهم کننده/همگذار، تنظیم کننده، کالیبره کننده ابزارهای نمایش زمان 51-2093.00
 40.5  کاربر تجهیزات راه سازی 47-2071.00
 40.5  وردست--کارگران نصب، نگهداری، و تعمیر 49-9098.00
 40.5  نصاب قالی 47-2041.00
 40.5  کارگر نگهداری از بزرگراه ها 47-4051.00
 40.5  سازنده و کارشناس فلزات گران بها 51-9071.07
 40.5  نجات غریق، گشت آبی، و سایر فعالان خدمات پیشگیرانه مناطق تفریحی 33-9092.00
 40.5  سر شور آرایشگاه 39-5093.00
 40  تکنیسین ریاضیاتی 15-2091.00
 37.5  باربر و کارگر حمل چمدان 39-6011.00
 37.5  کف ساب و پرداخت کار 47-2043.00
 37.5  نصاب حصار 47-4031.00
 37.5  متصدی پارکینگ 53-6021.00
 37.5  مانکن 41-9012.00
 37.5  ناخن آرا 39-5092.00
 37.5  نقاش، تجهیزات حمل و نقل 51-9122.00
 37.5  کارگر رختشویی و خشکشویی 51-6011.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جوشکاری، لحیم کاری، و سخت کاری، فلزات و پلاستیک 51-4122.00
 37.5  تعمیرکار و تنظیم کننده آلات موسیقی 49-9063.00
 37.5  کاربر تجهیزات چوب بری 45-4022.00
 37.5  سقف ساز، معدن 47-5061.00
 37.5  دکل ساز 49-9096.00
 37.5  خیاط، دستی 51-6051.00
 37.5  نصاب کاغذ دیواری 47-2142.00
 37.5  کارگر تزیین مناظر، و باغداری 37-3011.00
 34.5  کاربر کامیون ها و کشنده های صنعتی 53-7051.00
 34.5  گوشت بر و پوست گیر گوشت، طیور، و ماهی 51-3022.00
 34.5  نگهبان تقاطع ها 33-9091.00
 34.5  تعمیرکار و رفوگر، به جز پوشاک 49-9093.00
 34.5  کاربر ماشین یا قایق لاروب 53-7031.00
 34.5  کارگر و تعمیرکار کفش و چرم 51-6041.00
 34.5  کاربر ماشین آلات حفر پیوسته 47-5041.00
 34.5  قالب ساز کارخانه ریخته گری 51-4071.00
 34.5  وردست--نجار 47-3012.00
 34.5  وردست--سقف ساز 47-3016.00
 34.5  کاربر دستگاه دیرک کوب 47-2072.00
 34.5  کاربر و متصدی تجهیزات پاک کردن، شست و شو، و تجهیزات مهار خوردگی فلزات 51-9192.00
 34.5  کاربر ماشین آلات ایجاد شکاف و کانال زنی معدن 47-5042.00
 34.5  موزاییک کار 47-2053.00
 34.5  دستگاه شکاف دهنده سنگ، سنگ معدن 47-5051.00
 31.25  وردست--برق کار 47-3013.00
 31.25  نظافت کننده و شست و شو کننده تجهیزات و وسایل نقلیه 53-7061.00
 31.25  بار بند و بسته بند، دستی 53-7064.00
 31.25  کاربر تجهیزات کشاورزی 45-2091.00
 31.25  کارگر تهیه غذا 35-2021.00
 31.25  نظافت چی سالن های غذا خوری و کافه تریا ها، و وردست کافه چی 35-9011.00
 31.25  درجه بند و دانه بند، محصولات کشاورزی 45-2041.00
 31.25  سرایدار و نظافت چی، به غیر از پیشخدمت ها و نظافت کنندگان خانه داری 37-2011.00
 31.25  کاربر واگن های رفت و برگشتی 53-7111.00
 31.25  کارگر مزرعه، محصول 45-2092.02
 28.25  اتو زن، منسوجات، پوشاک، و اقلام مرتبط 51-6021.00
 28.25  وردست--نقاش، نصاب کاغذ دیواری، گچ کار، سفید کار 47-3014.00
 28.25  چوب بر 45-4021.00
 28.25  پیشخدمت و نظافت کننده خانه داری 37-2012.00
 28.25  قصاب کشتارگاه و بسته بند گوشت 51-3023.00
 28  وردست--لوله کش، نصاب لوله، و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-3015.00
 28  کارگر ساده، نفت و گاز 47-5071.00
 28  بنا، پرداخت کار سیمان 47-2051.00
 22  ظرف شور 35-9021.00
 

ارسال نظرات :