این بخش از درگاه، آزمایشی است؛ نظرات و پیشنهادات خود را در بخش اظهار نظر با ما در میان گذارید.

 

عنوان توصیفگر : بیان نوشتاری

توضیحات توصیفگر :


توانایی انتقال اطلاعات و ایده ها در نوشته ها به گونه ای که دیگران بتوانند آن را بفهمند.

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 87.5  تاریخ شناس 19-3093.00
 87.5  شاعر، ترانه سرا و نویسنده خلاق 27-3043.05
 87.5  مدیر منابع انسانی 11-3040.00
 84.5  روان پزشک 29-1066.00
 84.5  روان شناسان اعصاب و متخصصان اعصاب و روان بالینی 19-3039.01
 84.5  نویسنده فنی 27-3042.00
 84.5  زیست شناسان مولکولی و سلولی 19-1029.02
 84.5  ویراستار 27-3041.00
 84.5  بازرس و مامور تحقیق اموال دولتی 13-1041.04
 81.25  گزارشگر و خبرنگار 27-3022.00
 81.25  نسل شناس 19-1029.03
 81.25  مربی سلامت 21-1091.00
 81.25  مدرس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاهی 25-1123.00
 81.25  روان شناس مدارس 19-3031.01
 81.25  جامعه شناس 19-3041.00
 81.25  مدرس مدد کاری اجتماعی، دانشگاهی 25-1113.00
 81.25  مدیر آموزش و پرورش، دبیرستان و موسسات آموزش عالی 11-9033.00
 81.25  مدیر آموزش و پرورش، مراکز/برنامه های حمایت از کودکان و پیش دبستانی ها 11-9031.00
 81.25  مدیر مالی شعب یا بخش 11-3031.02
 81.25  مدرس نهضت سواد آموزی، آموزش های تقویتی، و مدرسان و مربیان طرح توسعه آموزش عمومی 25-3011.00
 81.25  مدرس آموزش های شغلی، دبیرستان 25-2032.00
 81.25  هماهنگ کننده صنعتی 25-9031.00
 81.25  نویسنده مطالب تبلیغاتی 27-3043.04
 81.25  وکیل 23-1011.00
 81.25  مدیر روابط عمومی 11-2031.00
 81.25  مدیر عامل 11-1011.00
 80  مدیر آموزش و توسعه 11-3042.00
 78.25  تحلیگر و مفسر اخبار 27-3021.00
 78.25  کارگردان برنامه 27-2012.03
 78.25  روان شناس بالینی 19-3031.02
 78.25  زیست شیمی دان و زیست فیزیک دان 19-1021.00
 78.25  نماینده و مامور بررسی فرصت های برابر 13-1041.03
 78.25  تحلیلگر مدیریت 13-1111.00
 78.25  متخصص اطفال، عمومی 29-1065.00
 78.25  داور، میانجی گر، و سازشگر 23-1022.00
 78  مدیر امور نظارتی 11-9199.01
 78  متخصص پزشکی هسته ای 29-1069.05
 78  مهندس لجستیک 13-1081.01
 78  جانور شناس و ریست شناس حیات وحش 19-1023.00
 78  مدیر آموزش و پرورش، ابتدایی و متوسطه 11-9032.00
 78  مدرس مدارس متوسطه، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2022.00
 78  جغرافی دان 19-3092.00
 78  مدیر چرخه تامین 11-9199.04
 78  مدیر خدمات پزشکی و بهداشتی 11-9111.00
 78  مدرس تاریخ، دانشگاهی 25-1125.00
 78  اپیدمی شناس 19-1041.00
 78  دارو ساز و متصدی داروخانه 29-1051.00
 78  مدرس فیزیک، دانشگاهی 25-1054.00
 78  مدرس علم جنگل داری و حفاظت از محیط زیست، دانشگاهی 25-1043.00
 78  قاضی قانون اجرایی، داور و مامور رسیدگی به محاکمه 23-1021.00
 78  مدرس جامعه شناسی، دانشگاهی 25-1067.00
 78  مدرس علوم زیست شناسی، دانشگاهی 25-1042.00
 78  فعال اجتماعی کودک، خانواده و مدارس 21-1021.00
 78  مشاور تحصیلی، شغلی و مدارس 21-1012.00
 78  مشاور بهداشت روان 21-1014.00
 78  متخصص روابط عمومی 27-3031.00
 75  مدرس اقتصاد خانواده، دانشگاهی 25-1192.00
 75  بازرس، مامور تحقیق و تحلیلگر تقلب و کلاهبرداری 13-2099.04
 75  مدرس فلسفه و دین، دانشگاهی 25-1126.00
 75  مهندس نفت 17-2171.00
 75  مدرس علوم جوی، زمین، دریایی و فضا، دانشگاهی 25-1051.00
 75  مدرس شیمی، دانشگاهی 25-1052.00
 75  مدرس علوم زیست محیطی، دانشگاهی 25-1053.00
 75  متخصص بیماری های پا 29-1081.00
 75  تحلیلگر مالی 13-2051.00
 75  مسول تایید اعتبار 43-4041.01
 75  مشاور مالی شخصی 13-2052.00
 75  مدرس مطالعات تفریحی و ورزشی، دانشگاهی 25-1193.00
 75  تحلیلگر عملیات های تحقیقاتی 15-2031.00
 75  مهندس معدن و زمین شناسی، از جمله مهندس امنیت معدن 17-2151.00
 75  مدیر فروش 11-2022.00
 75  مدرس مهندسی، دانشگاهی 25-1032.00
 75  مدرس معماری، دانشگاهی 25-1031.00
 75  مدرس علوم ریاضی، دانشگاهی 25-1022.00
 75  مدرس بازرگانی، دانشگاهی 25-1011.00
 75  کتابدار 25-4021.00
 75  مهندس کشاورزی 17-2021.00
 75  بایگان 25-4011.00
 75  گزارش نویس دادگاه 23-2091.00
 75  دستیار حقوقی 23-2011.00
 75  قاضی، قاضی دادگاه بخش و دادرس 23-1023.00
 75  پزشک عمومی و خانوادگی 29-1062.00
 75  جانور شناس 19-1011.00
 75  ماما و متخصص بیماری های زنان 29-1064.00
 75  مهندس انرژی هسته ای 17-2161.00
 75  دانشمند علوم سیاسی 19-3094.00
 75  مدرس علوم سیاسی، دانشگاهی 25-1065.00
 75  روان شناس مشاوره ای 19-3031.03
 75  روان شناس صنعتی-سازمانی 19-3032.00
 75  مدرس روان شناسی، دانشگاهی 25-1066.00
 75  هماهنگ کننده تحقیقات بالینی 11-9121.01
 75  مدرس بهداشت تخصصی، دانشگاهی 25-1071.00
 75  مدرس و مربی پرستاری، دانشکاهی 25-1072.00
 75  مردم شناس 19-3091.01
 75  باستان شناس 19-3091.02
 75  مدیر امور اداری 11-3011.00
 75  مدرس مشاوره تحصیلی، دانشگاهی 25-1081.00
 75  مدرس علوم کتابداری، دانشگاهی 25-1082.00
 75  مدرس قانون جزا و اعمال قانون، دانشگاهی 25-1111.00
 75  مدرس حقوق، دانشگاهی 25-1112.00
 75  طراح حمل و نقل 19-3099.01
 75  مدرس جغرافیا، دانشگاهی 25-1064.00
 75  مدرس اقتصادی، دانشگاهی 25-1063.00
 75  روحانی 21-2011.00
 75  اختر شناس 19-2011.00
 75  مدرس مردم شناسی و باستان شناسی، دانشگاهی 25-1061.00
 75  مدرس ارتباطات، دانشگاهی 25-1122.00
 75  متخصص امور نظارتی 13-1041.07
 75  زمین شناس، به غیر از آب شناسان و جغرافی دانان. 19-2042.00
 75  مدیر حمل و نقل 11-3071.01
 75  مدرس مطالعات منطقه ای، قومی و فرهنگی، دانشگاهی 25-1062.00
 75  مدرس هنر، تئاتر و موسیقی، دانشگاهی 25-1121.00
 75  مدرس علوم کشاورزی، دانشگاهی 25-1041.00
 75  مدرس زبان و ادبیات خارجی، دانشگاهی 25-1124.00
 75  کارمند مکاتبات 43-4021.00
 75  پایشگر 19-3022.00
 75  اقتصاد دان 19-3011.00
 72  دانشمند پزشکی، به غیر از اپیدمی شناس 19-1042.00
 72  کارگردان استعداد یاب 27-2012.04
 72  مهندس معتبر سازی 17-2199.02
 72  مدرس مدارس ابتدایی، به غیر از آموزش های خاص 25-2021.00
 72  نقشه کش عمران 17-3011.02
 72  تهیه کننده 27-2012.01
 72  محققین عناوین و مشاغل، تلخیص کننده و جستجوگر 23-2093.00
 72  موزه دار 25-4012.00
 72  آب شناس 19-2043.00
 72  دانشمند فضا و جو 19-2021.00
 72  میکروب شناس 19-1022.00
 72  مهندسی بیوشیمی 17-2199.01
 72  مهندس صنایع 17-2112.00
 72  مدیر خرید 11-3061.00
 72  ارزشیاب بیمه، خسارت خودرویی 13-1032.00
 72  بازرس پذیرش زیست محیطی 13-1041.01
 72  ممیز انرژی 13-1199.01
 72  پزشک داخلی، عمومی 29-1063.00
 72  مصاحبه کننده تایید شایستگی، طرح های دواتی 43-4061.00
 72  کاردان فنی علوم زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست، از جمله بهداشت 19-4091.00
 72  جراح 29-1067.00
 72  کارمند دادسرا 43-4031.01
 72  آسیب شناس 29-1069.07
 72  مدیر کل و مدیر عملیات 11-1021.00
 72  مهندس دریایی 17-2121.01
 72  طراح و برنامه ریز پایداری کسب و کار 13-1199.04
 72  کارگزار فروش بیمه 41-3021.00
 72  مدیر تبلیغات و توسعه 11-2011.00
 72  بازرس هوانوردی 53-6051.01
 72  کارمند تدارک کالا 43-3061.00
 72  مدیر سامانه های کامپیوتری و اطلاعاتی 11-3021.00
 72  مهندسی مواد 17-2131.00
 72  مدیر اسکان 11-9081.00
 72  سرپرست ارشد/مدیر ماموران زندان و زندان بان مراکز بازپروری 33-1011.00
 72  مهندس امنیت صنعتی و بهداشت 17-2111.01
 72  مهندس برق 17-2071.00
 72  مدیر مهندسی 11-9041.00
 72  سرپرست ارشد/مدیر افسران پلیس و کاراگاه ها 33-1012.00
 72  مهندس امنیت کالا 17-2111.03
 72  مشاور مدیریت منازل و مزارع 25-9021.00
 72  آمارشناس حیاتی 15-2041.01
 72  مدیر املاک، مستغلات و اتحادیه های اجتماعی 11-9141.00
 72  بازرس مهاجرت و گمرک 33-3021.05
 72  کارگزار، مدیر برنامه، و مدیر بازرگانی هنرمندان، بازیگران و ورزش کاران 13-1011.00
 72  کاراگاه پلیس 33-3021.01
 68.75  کارمند دفترداری، حسابداری و حسابرسی 43-3031.00
 68.75  فیزیک دان 19-2012.00
 68.75  کاراگاه و بازرس خصوصی 33-9021.00
 68.75  کلانتر و معاون کلانتر 33-3051.03
 68.75  مدرس علوم کاپیوتری، دانشگاهی 25-1021.00
 68.75  ناخدا، کشتی و قایق 53-5021.01
 68.75  کارمند تولید، برنامه ریزی، و تسریع امور 43-5061.00
 68.75  مهندس فروش 41-9031.00
 68.75  منشی، به جز منشیان حقوقی، پزشکی، و اجرایی 43-6014.00
 68.75  منشی اداری و دستیار اجرایی 43-6011.00
 68.75  مدیر بازاریابی 11-2021.00
 68.75  مهندس انرژی 17-2199.03
 68.75  بازرس حمل و نقل و محموله 53-6051.08
 68.75  توزیع کننده برق 51-8012.00
 68.75  مامور خرید، به غیر از خرید عمده و خرد و محصولات کشاورزی 13-1023.00
 68.75  مصحح و رونویس 43-9081.00
 68.75  مصاحبه کننده و کارمند اعطای وام 43-4131.00
 68.75  کنترل کننده اعتبار 43-4041.02
 68.75  روان درمانگر ازدواج و خانواده 21-1013.00
 68.75  مشاور ترک اعتیاد و اختلالات رفتاری 21-1011.00
 68.75  مساح (نقشه بردار) 17-1022.00
 68.75  منشی حقوقی 43-6012.00
 68.75  کاردان فنی پزشکی قانونی 19-4092.00
 68.75  متخصص استخدام، جذب نیرو و بکارگماری 13-1071.00
 68.75  طراح جلسات و گردهمایی 13-1121.00
 68.75  متخصص درمان محدودیت نگرش، انطباق پذیری و پویایی، و متخصص احیای بینش 29-1122.01
 68.75  متخصص درمان مشکلات شغلی 29-1122.00
 68.75  پزشکیار 29-1071.00
 68.75  بیمه گر 13-2053.00
 68.75  بازرس و محقق مالی 13-2061.00
 68.75  کارشناس ارزشیابی، مستغلات 13-2021.02
 68.75  پزشک عمومی بیمارستان 29-1069.03
 68.75  ماساژور و فیزیو تراپ 29-1011.00
 68.75  دانشمند و صنعت شناس صنایع غذایی 19-1012.00
 68.75  مهندس زیست پزشکی 17-2031.00
 68.75  مهندس هوا فضا 17-2011.00
 68.75  متخصص تغذیه و رژیم های درمانی 29-1031.00
 68.75  کارگردان- صحنه، فیلم های سینمایی، تلویزیونی، و برنامه های رادیویی 27-2012.02
 68.75  متخصص فیزیو تراپی 29-1123.00
 68.75  مدیر علوم طبیعی 11-9121.00
 68.75  مدیر خدمات اجتماعی و عمومی 11-9151.00
 68.75  دستیار درمان زبان-گفتار 31-9099.01
 68.75  رونویس پزشکی 31-9094.00
 68.75  مهندس سخت افزار 17-2061.00
 68.75  دانشمند و متخصص محیط زیست، از جمله بهداشت 19-2041.00
 68.75  بازرس کیفری و مامور ویژه 33-3021.03
 68.75  مربی و استعداد یاب 27-2022.00
 68.75  مهندس محیط زیست 17-2081.00
 68.75  کارگردان/مدیر فنی 27-2012.05
 68.75  نقشه کش برق 17-3012.02
 68.75  متخصص یاخته شناسی 29-2011.02
 68.75  معمار محوطه سازی 17-1012.00
 65.75  مترجم همزمان و مترجم 27-3091.00
 65.75  متخصص بهداشت و ایمنی شغلی 29-9011.00
 65.75  کاردان فنی تجهیزات خودکار هواپیماها 49-2091.00
 65.75  کارگر کنترل آفات 37-2021.00
 65.75  سرپرست/مدیر کارمندان فروش عمده 41-1012.00
 65.75  گوینده رادیو و تلویزیون 27-3011.00
 65.75  کارگزار فروش، خدمات مالی 41-3031.02
 65.75  نماینده فروش، عمده و تولیدی، کالاهای فنی و علمی 41-4011.00
 65.75  کارمند کارگزاری 43-4011.00
 65.75  کارمند شهرداری 43-4031.02
 65.75  کارمند صدور مجوز 43-4031.03
 65.75  طراح مد 27-1022.00
 65.75  متخصص بی هوشی 29-1061.00
 65.75  کارمند دعاوی بیمه 43-9041.01
 65.75  مدرس آموزش های شغلی، مدارس متوسطه 25-2023.00
 65.75  ارتوپد و سازنده اعضای مصنوعی 29-2091.00
 65.75  بازپرس 13-1041.06
 65.75  سرپرست/مدیر دفتر و مدیر پشتیبانی اداری. 43-1011.00
 65.75  کاردان فنی داده های ژئو فیزیک 19-4041.01
 65.75  نقشه کش الکترونیک 17-3012.01
 65.75  مهندس هوا فضا و تکنیسین عملیات 17-3021.00
 65.75  خزانه دار و کنترل کننده 11-3031.01
 65.75  دانشمند مواد 19-2032.00
 65.75  مدیران مراتع 19-1031.02
 65.75  دانشمند خاک و گیاه 19-1013.00
 65.75  دستیار تحقیق علوم اجتماعی 19-4061.00
 65.75  مهندس پیشگیری از وقوع و مقابله با آتش سوزی 17-2111.02
 65.75  مشاور توان بخشی 21-1015.00
 65.5  نماینده خدمات مشتریان 43-4051.00
 65.5  مهندس حمل و نقل 17-2051.01
 65.5  مامور اعتبارات 13-2072.00
 65.5  متخصص پزشکی پیشگیری 29-1069.09
 65.5  تحلیلگر بودجه 13-2031.00
 65.5  حسابرس 13-2011.02
 65.5  کارگزار گمرکی 13-1199.03
 65.5  مامور تحقیق درباره بازی ها و بازرس بازی 33-9031.00
 65.5  مهندس عمران 17-2051.00
 65.5  متخصص تفریح درمانی 29-1125.00
 65.5  آسیب شناس زبان-گفتار 29-1127.00
 65.5  هنرمند چند رسانه ای و انیمیشن سازی 27-1014.00
 65.5  نماینده بیماران 43-4051.03
 65.5  حسابدار 13-2011.01
 65.5  کاربر راکتور نیروگاه های هسته ای 51-8011.00
 65.5  اعزام کننده، به جز اعزام ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5032.00
 65.5  کاردان فنی مهندسی صدا 27-4014.00
 65.5  اپراتور رادیویی 27-4013.00
 65.5  کارمند کارگزینی، پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-3051.00
 65.5  معمار، به غیر از محوطه سازی و بخش دریایی 17-1011.00
 65.5  مدیر اطلاعات بالینی 15-2041.02
 65.5  مهندس الکترونیک، به غیر از کامپیوتر 17-2072.00
 65.5  مهندس رباتیک 17-2199.08
 65.5  نقشه بردار و نقشه نگار 17-1021.00
 65.5  مامور تشخیص صلاحیت و متخصص درمان اصلاحی 21-1092.00
 65.5  شیمی دان 19-2031.00
 65.5  دانشمند و صنعت شناس حسگر های راه دور 19-2099.01
 65.5  طراح شهری و منطقه ای 19-3051.00
 65.5  تعدیل کننده شکایات و دعاوی، مستغلات و خسارت جانی 13-1031.01
 65.5  کاردان فنی شیمی 19-4031.00
 65.5  تعدیل کننده بیمه، محقق و بازرس 13-1031.02
 65.5  بازرس راه و ساختمان 47-4011.00
 65.5  دستیار خدمات اجتماعی و انسانی 21-1093.00
 65.5  دستیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای 19-4061.01
 65.5  تمرین دهنه ورزشکاران 29-9091.00
 65.5  فعال اجتماعی بهداشت روان و استعمال مواد 21-1023.00
 65.5  کاردان سونوگرافی تشخیصی 29-2032.00
 65.5  مدرس مهد کودک، به غیر از آموزش های خاص 25-2012.00
 65.5  مدرس آموزش های شغلی، دانشگاهی 25-1194.00
 65.5  کاردان فنی کشاورزی دقیق 19-4099.02
 65.5  مدیر تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 11-3051.02
 65.5  مدرس دبیرستان، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2031.00
 65.5  متخصص مدیریت ریسک 13-2099.02
 65.5  زیست شناس 19-1020.01
 62.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان خدمات شخصی 39-1021.00
 62.5  فن شناس یاخته شناسی 29-2011.01
 62.5  تدوینگر فیلم و کلیپ های تصویری 27-4032.00
 62.5  متخصص درمان بیماری های تنفسی 29-1126.00
 62.5  عینک ساز، تجویزی 29-2081.00
 62.5  دستیار درمان شغلی 31-2011.00
 62.5  متخصص پرتو درمانی 29-1124.00
 62.5  کاردان فنی تجهیزات صوتی و تصویری 27-4011.00
 62.5  پلیس ترانزیت و حمل و نقل ریلی 33-3052.00
 62.5  متخصص عملیات های هوایی 53-2022.00
 62.5  جراح فک و دهان 29-1022.00
 62.5  متخصص ارتودنسی 29-1023.00
 62.5  مدیر عمرانی 11-9021.00
 62.5  کاردان فنی بهداشت و ایمنی شغلی 29-9012.00
 62.5  متخصص آمار 15-2011.00
 62.5  بازرس و محقق مالیاتی، تحصیلدار، مامور مالیاتی 13-2081.00
 62.5  افسر دایره شناسایی و سوابق 33-3021.02
 62.5  کارشناس آمار 15-2041.00
 62.5  مدیر خدمات غذایی 11-9051.00
 62.5  خلبان تجاری 53-2012.00
 62.5  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث جنگلی 33-1021.02
 62.5  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث شهری 33-1021.01
 62.5  سرپرست ارشد/مدیر حمل و نقل و ماشین های جابجایی بار و کاربران وسایل نقلیه 53-1031.00
 62.5  نقشه بردار سطوح زمین 17-1022.01
 62.5  کارشناس و بازرس محقق مجوز 13-1041.02
 62.5  فعال اجتماعی پزشکی و بهداشت عموم 21-1022.00
 62.5  دستیار آماری 43-9111.00
 62.5  صنعت شناس مهندسی تولید 17-3029.06
 62.5  کارمند اداری، کلی 43-9061.00
 62.5  گرافیست نشر دسکتاپ 43-9031.00
 62.5  کاردان فنی و تکنیسین های موزه 25-4013.00
 62.5  کارمند وارد کننذه اطلاعات 43-9021.00
 62.5  سرپرست ارشد/مدیر کارگران راه و ساختمان و حفاری 47-1011.00
 62.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان آبزی پروری 45-1011.06
 62.5  دستیار منابع انسانی، به جز کارمند پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-4161.00
 62.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان دامپروری و مراقبت از حیوانات 45-1011.08
 62.5  دانشمند حفاظت از آب و خاک 19-1031.01
 62.5  کارگر دفع مواد خطرناک 47-4041.00
 62.5  کاردان فنی کنترل فرآیند هسته ای 19-4051.02
 62.5  مدیر انبار و توزیع 11-3071.02
 62.5  کاردان فنی زیست شناسی 19-4021.00
 62.5  کاردان فنی صنایع غذایی 19-4011.02
 62.5  کردان فنی کشاورزی 19-4011.01
 62.5  جنگلدار 19-1032.00
 62.5  طبیعت شناس پارک ها 19-1031.03
 62.5  مکانیک هواپیما و کاردان فنی سرویس هواپیما 49-3011.00
 62.5  کارگردان هنری 27-1011.00
 62.5  فروشنده قطعات یدکی 41-2022.00
 62.5  تحصیلدار بدهی ها 43-3011.00
 62.5  فروشنده خانه به خانه، دست فروش و روزنامه فروش، و شغل های مشابه 41-9091.00
 62.5  آهنگ ساز و تنظیم کننده موسیقی 27-2041.04
 62.5  نماینده فروش، عمده و تولیدی، به جز کالاهای فنی و علمی 41-4012.00
 62.5  معمار دریایی 17-2121.02
 62.5  کارگزار فروش، اوراق بهادار و کالا 41-3031.01
 62.5  مهندس نور 17-2199.07
 62.5  مهندس تولید 17-2199.04
 62.5  دستیار مهندس عمران 17-3022.00
 62.5  طراح صحنه و نمایش 27-1027.00
 62.5  کارمند سفارشات 43-4151.00
 62.5  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تولید و عملیاتی 51-1011.00
 62.5  طراح داخلی 27-1025.00
 62.5  طراح گرافیک 27-1024.00
 62.5  منشی بایگانی 43-4071.00
 59.5  اعزام کننده ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5031.00
 59.5  مدیر و سرپرست پست 11-9131.00
 59.5  مصاحبه کنندگان، به غیر از تایید شایستگی و اعطای وام 43-4111.00
 59.5  دستیار پزشکی 31-9092.00
 59.5  دستیار متخصص فیزیوتراپی 31-2021.00
 59.5  کمک یار متخصص درمان شغلی 31-2012.00
 59.5  مراقبت کننده از کودکان 39-9011.00
 59.5  تعمیرکار کامپیوتر، دستگاه های بانکی، و ماشین های اداری 49-2011.00
 59.5  بهیار روان پزشکی 31-1013.00
 59.5  کاربر سیستم های پمپ سوخت، پالایشگاه، و مصرف سنج 51-8093.00
 59.5  آتش نشان جنگلی 33-2011.02
 59.5  بازرس آتش نشانی 33-2021.01
 59.5  سرپرست ارشد/مدیر مکانیک ها، نصاب ها، و تعمیرکارها 49-1011.00
 59.5  دستیار مهندس برق 17-3023.03
 59.5  فعال حمایت از حیوانات 33-9011.00
 59.5  راننده/فروشنده 53-3031.00
 59.5  نگهبان صیدگاه ها و شکارگاه ها 33-3031.00
 59.5  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تزیین مناظر، خدمات چمن زنی، و باغداری 37-1012.00
 59.5  دستیار مهندس محیط زیست 17-3025.00
 59.5  منشی پزشکی 43-6013.00
 59.5  کارگزار فروش املاک 41-9022.00
 59.5  سرپرست ارشد/مدیر وردستان، کارگران، و باربران، دستی 53-1021.00
 59.5  بازرس و متخصص پیشگیری آتش سوزی های جنگلی 33-2022.00
 59.5  وزن کننده، اندازه گیر، کنترل کننده، و نمونه گیر، ثبت سوابق 43-5111.00
 59.5  مدیر بازی 11-9071.00
 59.5  کاردان فنی تولید صنعتی 17-3029.09
 59.5  کاردان فنی روان پزشکی 29-2053.00
 59.5  متخصص آزمایش های غیر مخرب 17-3029.01
 59.5  دستیار مهندس مکانیک 17-3027.00
 59.5  دستیار مهندس روباتیک 17-3024.01
 59.5  فن شناس پزشکی هسته ای 29-2033.00
 59.5  فن شناس و کاردان فنی قلب و عروق 29-2031.00
 59.5  ارزیاب 13-2021.01
 59.5  متخصص بهداشت دهان و دندان 29-2021.00
 59.5  دستیار مهندس الکترونیک 17-3023.01
 59.5  صنعت شناس مهندسی الکترونیک 17-3029.04
 59.5  دستیار مهندس صنایع 17-3026.00
 59.5  نقشه کش مکانیک 17-3013.00
 59.5  بهیار و کمک بهیار حرفه ای و پرستار حرفه ای 29-2061.00
 59.5  ارزیاب هزینه 13-1051.00
 59.5  فن شناس و کاردان فنی دامپزشکی 29-2056.00
 59.5  استادیار دوره لیسانس 25-1191.00
 59.5  مدرس پیش دبستانی، به غیر از آموزش های خاص 25-2011.00
 56.25  کنترل کننده ترافیک هوایی 53-2021.00
 56.25  کاربر نیروگاه های تولید برق 51-8013.00
 56.25  بازرس وسایل نقلیه، تجهیزات و سیستم های بخش حمل و نقل، به جز هوانوردی 53-6051.07
 56.25  کارگزار املاک 41-9021.00
 56.25  مهندس مکانیک 17-2141.00
 56.25  کاردان فنی ترافیک 53-6041.00
 56.25  کاربر تصفیه خانه و سیستم های تصفیه آب و فاضلاب 51-8031.00
 56.25  کاربر کارخانه های شیمیایی و سیستم های شیمیایی 51-8091.00
 56.25  کاربر تاسیسات گازی 51-8092.00
 56.25  دندان ساز 29-1024.00
 56.25  دندانپزشک، عمومی 29-1021.00
 56.25  مشاور اسکان مراکز اقامتی 39-9041.00
 56.25  مهندس شیمی 17-2041.00
 56.25  کارگزار فروش تبلیغات 41-3011.00
 56.25  کاربر و متصدی نوار نقاله 53-7011.00
 56.25  پرستار کودک 39-9011.01
 56.25  کاردان فنی تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 49-9099.01
 56.25  درجه بند و رتبه بند الوار 45-4023.00
 56.25  کاربر دریل های چرخشی حفاری نفت و گاز 47-5012.00
 56.25  بازرس کشاورزی 45-2011.00
 56.25  کاردان فنی نقشه کشی 17-3031.02
 56.25  کاردان فنی نمونه آزمایش های زمین شناسی 19-4041.02
 56.25  مدیر تولید صنعتی 11-3051.00
 56.25  کارمند فروش بلیط مسافرتی و کارگزار رزرواسیون و حمل و نقل 43-4181.00
 56.25  کاربر پمپ، به جز پمپ های چاه نفت 53-7072.00
 56.25  طراحی بازرگانی و صنعتی 27-1021.00
 56.25  کارگزار بار و حمل 43-5011.00
 56.25  طراح پارچه و منسوجات 51-6092.00
 56.25  تحویل دار صندوق 43-3071.00
 56.25  دستیار مهندس الکترومکانیک 17-3024.00
 56.25  نصاب و تعمیرکار خطوط مخابراتی 49-9052.00
 56.25  تحلیلگر اعتباری 13-2041.00
 56.25  مهندس کشتی 53-5031.00
 56.25  متخصص پزشکی طبیعی یا طب سنتی 29-1199.04
 56.25  متخصص بیماری های چشمی و عینک سازی 29-1199.05
 56.25  افسر پلیس و گشت 33-3051.01
 56.25  متخصص سوزن درمانی 29-1199.01
 56.25  دامپزشک 29-1131.00
 56.25  تحلیلگر لجستیک 13-1081.02
 56.25  تحلیلگر و هماهنگ کننده لجستیکی 13-1081.00
 56.25  کاردان فنی آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2012.00
 56.25  بازجو آتش نشانی 33-2021.02
 56.25  چشم پزشک 29-1041.00
 55  برق کار 47-2111.00
 53.25  گوینده ورزشگاه و سایر اماکن عمومی 27-3012.00
 53.25  متخصص مراقبت های پوستی 39-5094.00
 53.25  کاربر و متصدی تجهیزات شیمیایی 51-9011.00
 53.25  روحانی متخصص در احکام 21-2021.00
 53.25  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2095.00
 53.25  پیک و تحویل دهنده 43-5021.00
 53.25  رییس قطار و رییس محوطه های ریلی 53-4031.00
 53.25  پادو 39-6012.00
 53.25  سرهم کننده/همگذار تجهیزات برقی و الکترونیکی 51-2022.00
 53.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های مخلوط کن و ترکیب 51-9023.00
 53.25  متصدی پل ها و بالابرهای معابر آبی 53-6011.00
 53.25  بازیگر 27-2011.00
 53.25  غواص صنعتی 49-9092.00
 53.25  پارکبان 33-3041.00
 53.25  کاربر ابزارهای ماشینی کنترل شونده توسط کامپیوتر، در ساخت قطعات فلزی و پلاستیکی 51-4011.00
 53.25  سرپرست اداره محموله های هوایی 53-1011.00
 53.25  تایپیست و پردازشگر اطلاعات 43-9022.00
 53.25  سازنده و تعمیرکار آبگرم کن 47-2011.00
 53.25  متخصص نیمه رساناها 51-9141.00
 53.25  نصاب و تعمیرکار آسانسور 47-4021.00
 53.25  ناظر بازی و سرگرمی 39-1011.00
 53.25  ریاضی دان 15-2021.00
 53  مامور زندان و مراکز بازپروری 33-3012.00
 53  فروشنده تک فروشی 41-2031.00
 53  کاردان فنی ثبت امواج الکتریکی مغز بوسیله برق (نوار مغزی) 29-2099.01
 53  کارمند افتتاح حساب 43-4141.00
 53  مکانیک و نصاب تجهیزات سرمایشی 49-9021.02
 53  تعمیرکار تجهیزات پزشکی 49-9062.00
 53  فعال بخش سرگرمی 39-9032.00
 53  بهیار مراقبت های خانگی 31-1011.00
 53  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2094.00
 53  کارمند حمل ونقل، ارسال و دریافت 43-5071.00
 53  متخصص مجموعه های صمعی بصری 25-9011.00
 53  کاربر کامپیوتر 43-9011.00
 53  کاردان فنی حفاظت از جنگل ها و محیط زیست 19-4093.00
 53  دستیار دندانپزشک 31-9091.00
 53  مسول تدارک تجهیزات پزشکی 31-9093.00
 53  دستیار کتابخانه، امور عادی 43-4121.00
 53  کاردان فنی پخش 27-4012.00
 53  کاردان فنی و دستیار پزشکی اورژانس 29-2041.00
 53  متصدی پذیرش و اطلاعات 43-4171.00
 50  برنامه نویس کنترل ابزارهای عددی و کنترل فرآیند 51-4012.00
 50  نصاب ساختمان های پیش ساخته و خانه های متحرک 49-9095.00
 50  کارمند بررسی بیمه نامه 43-9041.02
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات شیار زنی و رنده کاری فلزات و پلاستیک 51-4035.00
 50  مدرس آموزش های خود غنی سازی 25-3021.00
 50  دستیار مدرس 25-9041.00
 50  کاردان فنی نقشه برداری 17-3031.01
 50  راهنمای کشتی 53-5021.03
 50  ملوان- کشتی، قایق، و کرجی 53-5021.02
 50  کاردان فنی رژیم های غذایی 29-2051.00
 50  کاربر دستگاه های کمپرسور گاز و ایستگاه های پمپاژ گاز 53-7071.00
 50  کارمند تهیه اظهارنامه 43-3021.01
 50  کارمند خدمات پستی 43-5051.00
 50  کمک یار متخصص فیزیوتراپی 31-2022.00
 50  کنتور خوان، خدمات رفاهی 43-5041.00
 50  خریدار عمده و خرد، به غیر از محصولات کشاورزی 13-1022.00
 50  کاردان فنی سوابق پزشکی و اطلاعات بهداشتی 29-2071.00
 50  مامور خرید، محصولات کشاورزی 13-1021.00
 50  سرویس کار و تعمیرکار دستگاه های خودکار فروش سکه ای، اسکناسی و دستگاه های خودکار بازی و سرگرمی 49-9091.00
 50  مهندس موتورهای ثابت و کاربر دیگ بخار 51-8021.00
 50  تعمیرکار درب های مکانیکی 49-9011.00
 50  خلبان، کمک خلبان، و مهندس پروازهای مسافری 53-2011.00
 50  نصاب سنگفرش های قطعه قطعه 47-4091.00
 50  لوله کش، ساختمانی 47-2152.02
 50  عکاس 27-4021.00
 50  سرپرست ارشد/مدیر خانه داری و سرایداری 37-1011.00
 50  بارگیری کننده مخازن، کامیون ها، و کشتی ها 53-7121.00
 50  مسول لوکوموتیو 53-4012.00
 50  راننده و متصدی آمبولانس، به جز کاردانان فنی پزشکی اورژانس 53-3011.00
 50  کاربر و متصدی تجهیزات سرمایشی و انجمادی 51-9193.00
 50  کاردان فنی کاربری تجهیزات هسته ای 19-4051.01
 50  کاردان فنی لوازم پزشکی 51-9082.00
 50  نصاب و تعمیرکار تجهیزات کنترلی و سوپاپ، به جز درب های مکانیکی 49-9012.00
 50  سرآشپز و آشپز 35-1011.00
 50  کاربر دستگاه های سرویس تجهیزات، نفت، گاز، معدن 47-5013.00
 50  طراح ویترین و نمایش کالا 27-1026.00
 50  آتش نشان شهری 33-2011.01
 50  کارمند امور نقدی، بررسی هزینه و نرخ 43-3021.02
 50  فن شناس آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2011.00
 50  اپراتو سیستم های تلفنی، شامل پاسخگویی به تلفن ها 43-2011.00
 50  نقشه کش معماری 17-3011.01
 50  کارگردان موسیقی 27-2041.01
 50  تهیه کننده مالیات 13-2082.00
 50  کارمند دفتری خدمات اجاره و تعمیر 41-2021.00
 50  باربر و کارگر حمل بار، انبار، و اسباب و لوازم، دستی 53-7062.00
 50  پرورش دهنده حیوانات 39-2011.00
 47  کاربر مواد منفجره، متخصص مهمات، و تخریب چی 47-5031.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات ذوب فلزات و پلاستیک 51-4022.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات فرم دهی فلزات و پلاستیک 51-4023.00
 47  متصدی و کاربر دستگاه های پخت غذا 51-3093.00
 47  متصدی دستگاه های مخلوط کن غذا 51-3092.00
 47  نصاب و تعمیرکار خطوط توزیع برق 49-9051.00
 47  ماشین ساز 49-9044.00
 47  مکانیک ماشین آلات صنعتی 49-9041.00
 47  کاردان فنی سرویس وسایل نقلیه تفریحی 49-3092.00
 47  کارگر عایق سازی، مکانیکی 47-2132.00
 47  مکانیک تجهیزات ماشینی خارج از خانه و سایر مکانیک های موتوری 49-3053.00
 47  مکانیک تجهیزات کشاورزی 49-3041.00
 47  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی، وسایل نقلیه موتوری 49-2096.00
 47  سرهم کننده/همگذار تجهیزات الکترو مکانیکی 51-2023.00
 47  سرهم کننده/همگذار تیمی 51-2092.00
 47  تعمیرکار موتورهای برقی، ابزار آلات برقی، و تعمیرکاران مرتبط 49-2092.00
 47  متصدی و کاربر دستگاه های سرخ کن، پخت نان و کیک، و خشک کردن غذا 51-3091.00
 47  تعمیرکار تجهیزات رهگیری و چراغ های علامت دهنده 49-9097.00
 47  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان محصولات کشاورزی و گل و گیاه 45-1011.07
 47  متخصص بافت شناسی و کاردان فنی بافت شناسی 29-2011.03
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های خرد کردن، سوهان زدن، و پرداخت 51-9021.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جداسازی، فیلتر کردن، غبار روبی، رسوب گیری، و دستگاه تقطیر 51-9012.00
 47  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان تهیه و سرو غذا 35-1012.00
 47  راننده کامیون، ماشین های سنگین و تریلر 53-3032.00
 47  سرپرست/مدیر کارمندان فروش جزء 41-1011.00
 47  نجات غریق، گشت آبی، و سایر فعالان خدمات پیشگیرانه مناطق تفریحی 33-9092.00
 47  کارگزار مسافرتی 41-3041.00
 47  بازاریاب تلفنی 41-9041.00
 47  کارگر سوهان کار و پرداخت کار، دستی 51-9022.00
 47  گریمور، تئاتر و اجرا 39-5091.00
 47  مهندس لوکوموتیو 53-4011.00
 47  هرس کننده درختان و درخت آرا 37-3013.00
 47  کاربر و متصدی دستگاه های چسب زنی 51-9191.00
 47  تعمیرکار واگن های ریلی 49-3043.00
 47  بازرس، آزمایش کننده، مرتب کننده، نمونه گیر، و وزن کننده 51-9061.00
 47  مرده شور 39-4011.00
 47  کاربر و متصدی تنور، کوره، اجاق، خشک کن، و انواع دیگ ها 51-9051.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های برش و قطعه قطعه کردن 51-9032.00
 47  الگو ساز، چوب 51-7031.00
 47  کارمند صندوق مراکز بازی 43-3041.00
 47  کاردان فنی داروسازی 29-2052.00
 47  کاردان فنی بیماری های تنفسی 29-2054.00
 47  دستیار دامپزشک و مسول مراقبت های حیوانات آزمایشگاهی 31-9096.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های پرداخت حرارتی، فلزات و پلاستیک 51-4191.00
 47  کارگر طرح بندی، فلزات و پلاستیک 51-4192.00
 47  کاردان فنی کتابخانه 25-4031.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های آبکاری و روکش زنی، فلزات و پلاستیک 51-4193.00
 47  فن شناس و کاردان فنی رادیولوژی 29-2034.00
 47  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان چوب بری 45-1011.05
 47  کارمند پذیرش هتل، متل، و مراکز تفریحی 43-4081.00
 47  کمک یار داروخانه ها 31-9095.00
 47  کارمند انبار- اتاق های انبار، انبارهای بزرگ، و محوطه های انبار 43-5081.03
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تبدیل و شکل دهی مواد، مصنوعات و فایبرگلاس 51-6091.00
 43.75  جواهر ساز 51-9071.01
 43.75  نصاب و تعمیرکار تجهیزات ارتباطات دور برد، به جز نصابان خط 49-2022.00
 43.75  سفالگر، صنعتی 51-9195.05
 43.75  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی سرگرمی خانگی 49-2097.00
 43.75  کاربر و متصدی کوره های بازیافت فلزات 51-4051.00
 43.75  کاردان فنی لابراتوار عینک سازی 51-9083.00
 43.75  مهندس محوطه ریلی و کاربر قطارهای موتوری کوچک 53-4013.00
 43.75  راننده کامیون، ماشین های سبک و خدمات پخش و توزیع 53-3033.00
 43.75  مکانیک و نصاب تجهیزات گرمایشی و تهویه هوا 49-9021.01
 43.75  دمنده آبگینه، قالب گیر، خم کار، و پرداخت کار 51-9195.04
 43.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات برش، پانچ، و پرس فلزات و پلاستیک 51-4031.00
 43.75  نصاب و تعمیرکار شیشه خودرو 49-3022.00
 43.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات چوب بری 51-7041.00
 43.75  خیاط و تعمیرکار لباس 51-6052.00
 43.75  کاربر قطارهای مترو یا واگن های خیابانی 53-4041.00
 43.75  تعمیرکار لوارم خانگی 49-9031.00
 43.75  کلید ساز و تعمیرکار گاو صندوق 49-9094.00
 43.75  کاربر سیستم های ترمز، علامت دهنده، و کلیدهای رهگیری 53-4021.00
 43.75  تعمیرکار دوچرخه 49-3091.00
 43.75  نانوا و کیک پز 51-3011.00
 43.75  مکانیک موتور سیکلت 49-3052.00
 43.75  راننده اتوبوس، برون شهری و درون شهری 53-3021.00
 43.75  سازنده ابزار و قالب 51-4111.00
 43.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات مختلف، فلزات و پلاستیک 51-4081.00
 43.75  کاردان فنی یک حوزه خاص خودرو 49-3023.02
 43.75  مکانیک ارشد خودرو 49-3023.01
 43.75  طرح زن، چوب 51-7032.00
 43.75  کارگر مزرعه، حیوانات مزارع و دامپروری ها 45-2093.00
 43.75  صندوقدار 41-2011.00
 43.75  مربی ورزش و مدرس آیروبیک 39-9031.00
 43.75  مسول اتاق پرو و رختکن 39-3093.00
 43.75  نصاب دیوارهای پیش ساخته و کاشی سقف 47-2081.00
 43.75  مسول لباس های هنرپیشگان 39-3092.00
 43.75  مسول بازی های ماشینی 39-1012.00
 43.75  نصاب لوله و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-2152.01
 43.75  متصدی پیشخوان، کافه تریا، کافی شاپ و تحویل دهنده غذا 35-3022.00
 43.75  صندوقدار غرفه و پول خردکن مراکز بازی 41-2012.00
 43.75  نصاب و تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل 49-2093.00
 43.75  برق کار 47-2111.00
 43.75  کاربر ماشین های اداری، به غیر از کامپیوتر 43-9071.00
 43.75  کارمند نامه نگاری و کاربر ماشین های پردازش نامه، به جز خدمات پستی 43-9051.00
 43.75  بنا، سنگ 47-2022.00
 43.75  کاربر دریل زمینی، به جز نفت و گاز 47-5021.00
 43.75  نجار تاسیساتی 47-2031.02
 43.75  کارگر جنگلداری و حفاظت از محیط زیست 45-4011.00
 43.75  نمایش دهنده و مبلغ کالا 41-9011.00
 43.75  کافه چی 35-3011.00
 43.75  کاربر جراثقیل حفاری، نفت و گاز 47-5011.00
 43.75  داور و سایر مقامات برگزاری مسابقات ورزشی 27-2023.00
 43.75  سرویس کار مخازن فاضلاب و پاکسازی لوله های فاضلاب 47-4071.00
 43.75  مامور امنیتی 33-9032.00
 43.75  موسیقی دان، آلات موسیقی 27-2042.02
 43.75  کاردان فنی جراحی 29-2055.00
 43.75  ورزشکار و شرکت کننده مسابقات ورزشی 27-2021.00
 40.75  کاربر ماشین آلات حفر و بار گیری و ماشین های کشنده 53-7032.00
 40.75  سوهان کار پرداخت کار، و تیز کننده ابزار 51-4194.00
 40.75  دوزنده رومبلی و صندلی 51-6093.00
 40.75  کابینت ساز و نجار نیمکت ساز 51-7011.00
 40.75  اپراتور تلفن 43-2021.00
 40.75  طراح گل و گیاه 27-1023.00
 40.75  پستچی، پردازشگر، و اپراتور دستگاه های پردازش بسته های پستی 43-5053.00
 40.75  کارگر پرورشگاه گل و گیاه 45-2092.01
 40.75  پرورش دهنده حیوانات 45-2021.00
 40.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات دریل و سوراخکاری فلزات و پلاستیک 51-4032.00
 40.75  کاربر پمپ های چاه نفت 53-7073.00
 40.75  هنرمند صنایع دستی 27-1012.00
 40.75  مدل ساز، فلزات و پلاستیک 51-4061.00
 40.75  طرح زن، فلزات و پلاستیک 51-4062.00
 40.75  تغذیه کننده و خارج کننده مواد از ماشین آلات 53-7063.00
 40.75  کارمند لیبل زنی 43-5081.02
 40.75  خواننده 27-2042.01
 40.75  کاربر جراثقیل و دکل ها 53-7021.00
 40.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های روکش زنی، نقاشی، و اسپری زنی 51-9121.00
 40.75  دریا نورد و ملوان کشتی های حمل نفت 53-5011.00
 40.75  قلم زن و حکاک 51-9194.00
 40.75  نصاب لوله 47-2151.00
 40.75  مکانیک قایق های موتوری 49-3051.00
 40.75  نصاب سیستم های امنیتی و اعلام حریق 49-2098.00
 40.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل، شکل دهی، پرس، و فشرده سازی 51-9041.00
 40.75  آشپز، موسسات و کافه تریا 35-2012.00
 40.75  آپاراتچی سینما 39-3021.00
 40.75  تعمیرکار لوازم نسوز، به جز شومینه کار 49-9045.00
 40.75  آرایشگر و متخصص زیبایی 39-5012.00
 40.75  متخصص نگهداری، ماشین آلات 49-9043.00
 40.75  متصدی پارکینگ 53-6021.00
 40.75  متصدی مراکز سرویس وسایل نقلیه 53-6031.00
 40.5  فیلمبردار، تلویزیونی، ویدئویی، و فیلم های سینمایی 27-4031.00
 40.5  راننده تاکسی و شوفر 53-3041.00
 40.5  آشپز، فست فود 35-2011.00
 40.5  کاردان فنی لابراتوار دندان سازی 51-9081.00
 40.5  کلفت و کمک رسان در امور خانه 39-9021.00
 40.5  ضابط دادگاه 33-3011.00
 40.5  متخصص ماساژ درمانی 31-9011.00
 40.5  سرهم کننده/همگذار، تنظیم کننده، کالیبره کننده ابزارهای نمایش زمان 51-2093.00
 40.5  نصاب کاشی و سنگ مرمر 47-2044.00
 37.5  مسول دستگاه های مراکز تفریحی و سرگرمی 39-3091.00
 37.5  ملازم مراسم تدفین 39-4021.00
 37.5  سازنده و کارشناس سنگ های قیمتی و الماس 51-9071.06
 37.5  جمع کننده پسماند ها و کالاهای دور ریخته شده قابل بازیافت 53-7081.00
 37.5  شیشه بر 47-2121.00
 37.5  کاربر و متصدی ماشین الات بسته بندی و بارگیری 51-9111.00
 37.5  مامور مراقبت از حیوانات اهلی 39-2021.00
 37.5  رسیدگی کننده به آفات، سم پاش، و کاربر، گیاه ها 37-3012.00
 37.5  پیرایشگر 39-5011.00
 37.5  سر شور آرایشگاه 39-5093.00
 37.5  باربر و کارگر حمل چمدان 39-6011.00
 37.5  ماشین کار 51-4041.00
 37.5  تعمیرکار دوربین و تجهیزات عکس برداری 49-9061.00
 37.5  تعمیرکار و تنظیم کننده آلات موسیقی 49-9063.00
 37.5  مانکن 41-9012.00
 37.5  نصاب کف پوش، به جز نصابان قالی، کف سازی چوبی، و کاشی های سنگین 47-2042.00
 37.5  مکانیک کامیون و اتوبوس و متخصص موتورهای دیزلی 49-3031.00
 37.5  کارگر تزیین مناظر، و باغداری 37-3011.00
 37.5  قالب ساز و قالب گیر 51-9195.07
 37.5  کاربر نصب و نگهداری از تجهیزات ریلی 47-4061.00
 37.5  هنرمند هنرهای زیبا، شامل نقاشان، مجسمه سازان، و تصویرگران 27-1013.00
 37.5  کاربر بالابر و دستگاه چرخ جراثقیل 53-7041.00
 37.5  وردست--کارگر استخراج 47-5081.00
 37.5  نصاب حصار 47-4031.00
 37.5  راننده قایق موتوری 53-5022.00
 37.5  نگهبان تقاطع ها 33-9091.00
 37.5  کارگر ساخت ورقه های فلزی 47-2211.00
 37.5  آشپز، منازل شخصی 35-2013.00
 37.5  آشپز، رستوران 35-2014.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تولید محصولات کاغذی 51-9196.00
 37.5  راننده اتوبوس مدارس 53-3022.00
 37.5  گچ کار و سفید کار 47-2161.00
 37.5  گارسن 35-3031.00
 37.5  گارسن، به غیر از رستوران 35-3041.00
 37.5  میزبان، رستوران، استراحتگاه، و کافی شاپ 35-9031.00
 37.5  مکانیک ماشین های سنگین متحرک، به جز موتورها 49-3042.00
 37.5  جوشکار، برشکار، و کمک جوشکار 51-4121.06
 37.5  سرهم کننده/همگذار و سازنده سازه های فلزی 51-2041.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات قالب سازی، هسته سازی، و ریخته گری فلزات و پلاستیک 51-4072.00
 37.5  سازنده و لمینیت کننده فایبرگلاس 51-2091.00
 37.5  لحیم کار و سخت کار 51-4121.07
 37.5  سرهم کننده/همگذار سازه ها، سطوح، دکل ها و جراثقیل ها، و سیستم های ساخت هواپیما 51-2011.00
 37.5  گوشت بر و پوست گیر گوشت، طیور، و ماهی 51-3022.00
 37.5  سیم پیچ 51-2021.00
 37.5  کارمند ارسال سفارشات، فروش عمده و خرد 43-5081.04
 37.5  کارگر نگهداری از بزرگراه ها 47-4051.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تراشکاری و خراطی فلزات و پلاستیک 51-4034.00
 37.5  کاربر و متصدی ماشین های سفید کننده و رنگ کننده نساجی 51-6061.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه برش منسوجات 51-6062.00
 34.5  نصاب، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل مواد، فلزت و پلاستیک 51-4021.00
 34.5  کارگر عایق کاری، کف، سقف، و دیوار 47-2131.00
 34.5  پنچری گیر 49-3093.00
 34.5  مهندس کاربر و سایر کاربران تجهیزات راه و ساختمان 47-2073.00
 34.5  نجار ساختمانی 47-2031.01
 34.5  سقف ساز 47-2181.00
 34.5  کاربر و متصدی تجهیزات پاک کردن، شست و شو، و تجهیزات مهار خوردگی فلزات 51-9192.00
 34.5  کاربر تجهیزات چوب بری 45-4022.00
 34.5  سرهم کننده/همگذار موتور و سایر ماشین آلات 51-2031.00
 34.5  آشپز، سفارشات کوچک 35-2015.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جوشکاری، لحیم کاری، و سخت کاری، فلزات و پلاستیک 51-4122.00
 34.5  کارگر تقویت سازه های بتنی 47-2171.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات سوهان کاری و جلا دهی فلزات و پلاستیک 51-4033.00
 34.5  پستچی 43-5052.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات پیچ دار کردن، تاباندن، و بیرون کشیدن در نساجی 51-6064.00
 34.5  کاربر ماشین آلات ایجاد شکاف و کانال زنی معدن 47-5042.00
 34.5  نصاب قالی 47-2041.00
 34.5  خیاط، دستی 51-6051.00
 34.5  تعمیرکار و رفوگر، به جز پوشاک 49-9093.00
 34.5  تعمیرکار ساعت 49-9064.00
 34.5  قصاب و گوشت بر 51-3021.00
 34.5  پرداخت کار مبلمان 51-7021.00
 34.5  کف ساب و پرداخت کار 47-2043.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات بافندگی و ریسندگی 51-6063.00
 34.5  کاربر کامیون ها و کشنده های صنعتی 53-7051.00
 34.5  ریخته گر و قالب ریز، فلزات 51-4052.00
 34.5  کارگر مزرعه، محصول 45-2092.02
 34.5  کاربر ماشین یا قایق لاروب 53-7031.00
 34.5  ماهی گیر و کارگران مرتبط با ماهیگیری 45-3011.00
 34.5  برشکار و تراشکار، و پرداخت کار، دستی 51-9031.00
 34.5  کاربر دستگاه دیرک کوب 47-2072.00
 34.5  کارگر رختشویی و خشکشویی 51-6011.00
 31.25  ناخن آرا 39-5092.00
 31.25  کارگر تهیه و سرو غذا، از جمله کارکنان فست فود ها 35-3021.00
 31.25  شکارچی و تله گذار 45-3021.00
 31.25  وردست--بنا، بلوک کار، سنگ کار، و کاشی کار و مرمر کار 47-3011.00
 31.25  کارگر سازه های آهنی و فولادی 47-2221.00
 31.25  کاربر ماشین آلات حفر پیوسته 47-5041.00
 31.25  بار بند و بسته بند، دستی 53-7064.00
 31.25  کاربر تجهیزات کشاورزی 45-2091.00
 31.25  وردست--برق کار 47-3013.00
 31.25  وردست--کارگر تولید 51-9198.00
 31.25  نقاش، ساختمانی و نگهداری 47-2141.00
 31.25  نصاب کاغذ دیواری 47-2142.00
 31.25  کارگر و تعمیرکار کفش و چرم 51-6041.00
 31.25  راهنما، کنترل چی، و مامور اخذ بلیت 39-3031.00
 31.25  کارگر تهیه غذا 35-2021.00
 31.25  تایر ساز 51-9197.00
 31.25  کارمند انبار، بخش فروش 43-5081.01
 31.25  دکل ساز 49-9096.00
 31.25  کاربر ماشین دوخت 51-6031.00
 28.25  سفید کار 47-2082.00
 28.25  کارگر ساختمانی 47-2061.00
 28.25  وردست--نقاش، نصاب کاغذ دیواری، گچ کار، سفید کار 47-3014.00
 28.25  وردست--نجار 47-3012.00
 28.25  کاربر و متصدی ماشین دوخت کفش 51-6042.00
 28.25  کاربر واگن های رفت و برگشتی 53-7111.00
 28.25  سنگ بر و سنگ تراش، تولید 51-9195.03
 28.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات کار با چوب، به غیر از اره 51-7042.00
 28.25  نقاش، تجهیزات حمل و نقل 51-9122.00
 28.25  قالب ساز کارخانه ریخته گری 51-4071.00
 28  سازنده و کارشناس فلزات گران بها 51-9071.07
 28  بنا، پرداخت کار سیمان 47-2051.00
 28  بنا، آجر و بلوک های سیمانی 47-2021.00
 28  دستگاه شکاف دهنده سنگ، سنگ معدن 47-5051.00
 28  تعمیرکار بدنه خودرو و تعمیرکاران مرتبط 49-3021.00
 25  کاربر ماشین های بارگیری، معادن زیرزمینی 53-7033.00
 25  موزاییک کار 47-2053.00
 25  قصاب کشتارگاه و بسته بند گوشت 51-3023.00
 25  چوب بر 45-4021.00
 25  سقف ساز، معدن 47-5061.00
 25  وردست--لوله کش، نصاب لوله، و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-3015.00
 25  وردست--کارگران نصب، نگهداری، و تعمیر 49-9098.00
 25  نقاش، روکش کار، و تزیین کننده 51-9123.00
 25  وردست--سقف ساز 47-3016.00
 25  تکنیسین ریاضیاتی 15-2091.00
 25  پیشخدمت و نظافت کننده خانه داری 37-2012.00
 25  درجه بند و دانه بند، محصولات کشاورزی 45-2041.00
 25  اتو زن، منسوجات، پوشاک، و اقلام مرتبط 51-6021.00
 25  سرایدار و نظافت چی، به غیر از پیشخدمت ها و نظافت کنندگان خانه داری 37-2011.00
 25  نظافت چی سالن های غذا خوری و کافه تریا ها، و وردست کافه چی 35-9011.00
 22  کاربر تجهیزات راه سازی 47-2071.00
 22  کارگر ساده، نفت و گاز 47-5071.00
 22  ظرف شور 35-9021.00
 12.5  نظافت کننده و شست و شو کننده تجهیزات و وسایل نقلیه 53-7061.00
 

ارسال نظرات :