این بخش از درگاه، آزمایشی است؛ نظرات و پیشنهادات خود را در بخش اظهار نظر با ما در میان گذارید.

 

عنوان توصیفگر : استدلال استقرایی

توضیحات توصیفگر :


توانایی ترکیب اجزا یا اطلاعات متفاوت برای ایجاد قواعد یا نتایج عمومی (از جمله ربط دادن اتفاقات در ظاهر بی ربط)

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 90.5  روان شناسان اعصاب و متخصصان اعصاب و روان بالینی 19-3039.01
 87.5  آسیب شناس 29-1069.07
 87.5  متخصص اطفال، عمومی 29-1065.00
 87.5  ماما و متخصص بیماری های زنان 29-1064.00
 87.5  پزشک داخلی، عمومی 29-1063.00
 85.6  مدیر منابع انسانی 11-3040.00
 84.5  دندانپزشک، عمومی 29-1021.00
 84.5  متخصص پزشکی پیشگیری 29-1069.09
 84.5  قاضی، قاضی دادگاه بخش و دادرس 23-1023.00
 84.5  پزشک عمومی بیمارستان 29-1069.03
 84.5  متخصص بی هوشی 29-1061.00
 84.5  آمارشناس حیاتی 15-2041.01
 81.25  پزشک عمومی و خانوادگی 29-1062.00
 81.25  زیست شناسان مولکولی و سلولی 19-1029.02
 81.25  کنترل کننده ترافیک هوایی 53-2021.00
 81.25  دامپزشک 29-1131.00
 81.25  کلانتر و معاون کلانتر 33-3051.03
 81.25  متخصص پزشکی هسته ای 29-1069.05
 81.25  دانشمند پزشکی، به غیر از اپیدمی شناس 19-1042.00
 81.25  میکروب شناس 19-1022.00
 81.25  باستان شناس 19-3091.02
 81.25  فیزیک دان 19-2012.00
 81.25  روان درمانگر ازدواج و خانواده 21-1013.00
 81.25  روان شناس مشاوره ای 19-3031.03
 81.25  مشاور بهداشت روان 21-1014.00
 78.25  زیست شیمی دان و زیست فیزیک دان 19-1021.00
 78.25  تحلیلگر مدیریت 13-1111.00
 78.25  کارشناس آمار 15-2041.00
 78.25  بازرس و محقق مالی 13-2061.00
 78.25  مدیر بازی 11-9071.00
 78.25  تاریخ شناس 19-3093.00
 78.25  روان شناس بالینی 19-3031.02
 78.25  مدیر عامل 11-1011.00
 78  مدرس مطالعات منطقه ای، قومی و فرهنگی، دانشگاهی 25-1062.00
 78  روان پزشک 29-1066.00
 78  تحلیلگر عملیات های تحقیقاتی 15-2031.00
 78  مدرس فیزیک، دانشگاهی 25-1054.00
 78  متخصص بیماری های پا 29-1081.00
 78  پزشکیار 29-1071.00
 78  کاردان فنی پزشکی قانونی 19-4092.00
 78  مهندس کشاورزی 17-2021.00
 78  مهندس زیست پزشکی 17-2031.00
 78  اختر شناس 19-2011.00
 78  جراح 29-1067.00
 78  قاضی قانون اجرایی، داور و مامور رسیدگی به محاکمه 23-1021.00
 78  دانشمند و متخصص محیط زیست، از جمله بهداشت 19-2041.00
 78  اپیدمی شناس 19-1041.00
 78  مدرس علوم کشاورزی، دانشگاهی 25-1041.00
 78  کاراگاه پلیس 33-3021.01
 78  بازجو آتش نشانی 33-2021.02
 78  بازرس آتش نشانی 33-2021.01
 78  بازرس کیفری و مامور ویژه 33-3021.03
 75  اقتصاد دان 19-3011.00
 75  پایشگر 19-3022.00
 75  طراح و برنامه ریز پایداری کسب و کار 13-1199.04
 75  ارزیاب 13-2021.01
 75  بازرس، مامور تحقیق و تحلیلگر تقلب و کلاهبرداری 13-2099.04
 75  مردم شناس 19-3091.01
 75  مدرس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاهی 25-1123.00
 75  معمار، به غیر از محوطه سازی و بخش دریایی 17-1011.00
 75  مدرس معماری، دانشگاهی 25-1031.00
 75  طراح حمل و نقل 19-3099.01
 75  بازرس و محقق مالیاتی، تحصیلدار، مامور مالیاتی 13-2081.00
 75  متخصص درمان مشکلات شغلی 29-1122.00
 75  دانشمند علوم سیاسی 19-3094.00
 75  متخصص آمار 15-2011.00
 75  مهندس سخت افزار 17-2061.00
 75  مدرس و مربی پرستاری، دانشکاهی 25-1072.00
 75  مهندس رباتیک 17-2199.08
 75  مدرس مردم شناسی و باستان شناسی، دانشگاهی 25-1061.00
 75  مدرس علوم زیست محیطی، دانشگاهی 25-1053.00
 75  مدرس شیمی، دانشگاهی 25-1052.00
 75  مدرس علوم جوی، زمین، دریایی و فضا، دانشگاهی 25-1051.00
 75  مدرس علوم زیست شناسی، دانشگاهی 25-1042.00
 75  دانشمند و صنعت شناس صنایع غذایی 19-1012.00
 75  مهندس نفت 17-2171.00
 75  مهندس انرژی هسته ای 17-2161.00
 75  زیست شناس 19-1020.01
 75  مدرس حقوق، دانشگاهی 25-1112.00
 75  مهندس محیط زیست 17-2081.00
 75  مهندس امنیت صنعتی و بهداشت 17-2111.01
 75  داور، میانجی گر، و سازشگر 23-1022.00
 75  روحانی 21-2011.00
 75  وکیل 23-1011.00
 75  مهندس پیشگیری از وقوع و مقابله با آتش سوزی 17-2111.02
 75  مدرس قانون جزا و اعمال قانون، دانشگاهی 25-1111.00
 75  دانشمند خاک و گیاه 19-1013.00
 75  ناظر بازی و سرگرمی 39-1011.00
 75  ارتوپد و سازنده اعضای مصنوعی 29-2091.00
 75  بازرس و مامور تحقیق اموال دولتی 13-1041.04
 75  بازپرس 13-1041.06
 75  نماینده و مامور بررسی فرصت های برابر 13-1041.03
 75  جراح فک و دهان 29-1022.00
 75  دارو ساز و متصدی داروخانه 29-1051.00
 75  مهندس دریایی 17-2121.01
 75  ماساژور و فیزیو تراپ 29-1011.00
 75  مدیر آموزش و توسعه 11-3042.00
 75  بازرس پذیرش زیست محیطی 13-1041.01
 75  تمرین دهنه ورزشکاران 29-9091.00
 75  مدیر علوم طبیعی 11-9121.00
 75  مدیر آموزش و پرورش، دبیرستان و موسسات آموزش عالی 11-9033.00
 75  متخصص فیزیو تراپی 29-1123.00
 75  بازرس مهاجرت و گمرک 33-3021.05
 75  مهندس انرژی 17-2199.03
 75  مهندسی مواد 17-2131.00
 72  کاراگاه و بازرس خصوصی 33-9021.00
 72  معمار دریایی 17-2121.02
 72  نسل شناس 19-1029.03
 72  دانشمند حفاظت از آب و خاک 19-1031.01
 72  سرپرست ارشد/مدیر افسران پلیس و کاراگاه ها 33-1012.00
 72  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث جنگلی 33-1021.02
 72  متخصص بهداشت و ایمنی شغلی 29-9011.00
 72  دستیار مهندس صنایع 17-3026.00
 72  مدرس مهندسی، دانشگاهی 25-1032.00
 72  فعال اجتماعی پزشکی و بهداشت عموم 21-1022.00
 72  صنعت شناس مهندسی تولید 17-3029.06
 72  مدرس علوم ریاضی، دانشگاهی 25-1022.00
 72  سرپرست ارشد/مدیر ماموران زندان و زندان بان مراکز بازپروری 33-1011.00
 72  جانور شناس 19-1011.00
 72  متخصص یاخته شناسی 29-2011.02
 72  مامور تحقیق درباره بازی ها و بازرس بازی 33-9031.00
 72  کارگزار فروش، اوراق بهادار و کالا 41-3031.01
 72  فعال اجتماعی بهداشت روان و استعمال مواد 21-1023.00
 72  خلبان، کمک خلبان، و مهندس پروازهای مسافری 53-2011.00
 72  جغرافی دان 19-3092.00
 72  مدیر سامانه های کامپیوتری و اطلاعاتی 11-3021.00
 72  مهندس فروش 41-9031.00
 72  فعال اجتماعی کودک، خانواده و مدارس 21-1021.00
 72  مشاور تحصیلی، شغلی و مدارس 21-1012.00
 72  مشاور ترک اعتیاد و اختلالات رفتاری 21-1011.00
 72  مامور تشخیص صلاحیت و متخصص درمان اصلاحی 21-1092.00
 72  روان شناس صنعتی-سازمانی 19-3032.00
 72  کاربر مواد منفجره، متخصص مهمات، و تخریب چی 47-5031.00
 72  دانشمند فضا و جو 19-2021.00
 72  شیمی دان 19-2031.00
 72  دانشمند مواد 19-2032.00
 72  دانشمند و صنعت شناس حسگر های راه دور 19-2099.01
 72  متخصص مدیریت ریسک 13-2099.02
 72  زمین شناس، به غیر از آب شناسان و جغرافی دانان. 19-2042.00
 72  آب شناس 19-2043.00
 72  روان شناس مدارس 19-3031.01
 72  بازرس هوانوردی 53-6051.01
 72  نماینده بیماران 43-4051.03
 72  مدرس تاریخ، دانشگاهی 25-1125.00
 72  مدرس ارتباطات، دانشگاهی 25-1122.00
 72  مهندس هوا فضا 17-2011.00
 72  تعدیل کننده بیمه، محقق و بازرس 13-1031.02
 72  مهندس شیمی 17-2041.00
 72  مهندس عمران 17-2051.00
 72  هماهنگ کننده تحقیقات بالینی 11-9121.01
 72  مهندس برق 17-2071.00
 72  مدیر خدمات پزشکی و بهداشتی 11-9111.00
 72  متخصص ارتودنسی 29-1023.00
 72  تحلیلگر و هماهنگ کننده لجستیکی 13-1081.00
 72  حسابرس 13-2011.02
 72  تحلیگر و مفسر اخبار 27-3021.00
 72  مربی و استعداد یاب 27-2022.00
 72  کارگردان استعداد یاب 27-2012.04
 72  طراح مد 27-1022.00
 72  مشاور مالی شخصی 13-2052.00
 72  مشاور مدیریت منازل و مزارع 25-9021.00
 72  مدرس دبیرستان، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2031.00
 72  مهندس لجستیک 13-1081.01
 72  مدیر اسکان 11-9081.00
 72  مهندس امنیت کالا 17-2111.03
 72  مهندسی بیوشیمی 17-2199.01
 72  مدیر مالی شعب یا بخش 11-3031.02
 72  فن شناس یاخته شناسی 29-2011.01
 72  مهندس تولید 17-2199.04
 72  مدرس بهداشت تخصصی، دانشگاهی 25-1071.00
 72  مدرس روان شناسی، دانشگاهی 25-1066.00
 72  متخصص سوزن درمانی 29-1199.01
 72  متخصص پزشکی طبیعی یا طب سنتی 29-1199.04
 72  مدیر تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 11-3051.02
 72  مدرس علوم کتابداری، دانشگاهی 25-1082.00
 72  مدیر آموزش و پرورش، ابتدایی و متوسطه 11-9032.00
 70  برق کار 47-2111.00
 68.75  بازرس و متخصص پیشگیری آتش سوزی های جنگلی 33-2022.00
 68.75  گزارشگر و خبرنگار 27-3022.00
 68.75  هماهنگ کننده صنعتی 25-9031.00
 68.75  مدرس جغرافیا، دانشگاهی 25-1064.00
 68.75  کاردان فنی بهداشت و ایمنی شغلی 29-9012.00
 68.75  کارگردان- صحنه، فیلم های سینمایی، تلویزیونی، و برنامه های رادیویی 27-2012.02
 68.75  آسیب شناس زبان-گفتار 29-1127.00
 68.75  مدرس علم جنگل داری و حفاظت از محیط زیست، دانشگاهی 25-1043.00
 68.75  افسر پلیس و گشت 33-3051.01
 68.75  خلبان تجاری 53-2012.00
 68.75  افسر دایره شناسایی و سوابق 33-3021.02
 68.75  پرستار کودک 39-9011.01
 68.75  آتش نشان جنگلی 33-2011.02
 68.75  مدرس فلسفه و دین، دانشگاهی 25-1126.00
 68.75  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان دامپروری و مراقبت از حیوانات 45-1011.08
 68.75  بازرس کشاورزی 45-2011.00
 68.75  مدرس اقتصاد خانواده، دانشگاهی 25-1192.00
 68.75  مدرس مشاوره تحصیلی، دانشگاهی 25-1081.00
 68.75  مدرس مدد کاری اجتماعی، دانشگاهی 25-1113.00
 68.75  مدرس مدارس ابتدایی، به غیر از آموزش های خاص 25-2021.00
 68.75  کاربر نیروگاه های تولید برق 51-8013.00
 68.75  مدرس بازرگانی، دانشگاهی 25-1011.00
 68.75  کاربر راکتور نیروگاه های هسته ای 51-8011.00
 68.75  ریاضی دان 15-2021.00
 68.75  مدیر خدمات اجتماعی و عمومی 11-9151.00
 68.75  مدیر و سرپرست پست 11-9131.00
 68.75  مدیر آموزش و پرورش، مراکز/برنامه های حمایت از کودکان و پیش دبستانی ها 11-9031.00
 68.75  مدیر حمل و نقل 11-3071.01
 68.75  مهندس هوا فضا و تکنیسین عملیات 17-3021.00
 68.75  دستیار مهندس روباتیک 17-3024.01
 68.75  دستیار مهندس محیط زیست 17-3025.00
 68.75  صنعت شناس مهندسی الکترونیک 17-3029.04
 68.75  مدیر روابط عمومی 11-2031.00
 68.75  مدیر امور نظارتی 11-9199.01
 68.75  مدیر چرخه تامین 11-9199.04
 68.75  مامور اعتبارات 13-2072.00
 68.75  بیمه گر 13-2053.00
 68.75  تحلیلگر مالی 13-2051.00
 68.75  مامور خرید، به غیر از خرید عمده و خرد و محصولات کشاورزی 13-1023.00
 68.75  تحلیلگر لجستیک 13-1081.02
 68.75  مهندس حمل و نقل 17-2051.01
 68.75  مهندس الکترونیک، به غیر از کامپیوتر 17-2072.00
 68.75  مهندس صنایع 17-2112.00
 68.75  مهندس معتبر سازی 17-2199.02
 68.75  مدیر مهندسی 11-9041.00
 68.75  دستیار مهندس الکترومکانیک 17-3024.00
 68.75  جنگلدار 19-1032.00
 68.75  کاردان فنی شیمی 19-4031.00
 68.75  کاردان فنی نمونه آزمایش های زمین شناسی 19-4041.02
 68.75  جامعه شناس 19-3041.00
 68.75  مهندس معدن و زمین شناسی، از جمله مهندس امنیت معدن 17-2151.00
 65.75  کارگردان هنری 27-1011.00
 65.75  پلیس ترانزیت و حمل و نقل ریلی 33-3052.00
 65.75  مکانیک هواپیما و کاردان فنی سرویس هواپیما 49-3011.00
 65.75  کارگزار، مدیر برنامه، و مدیر بازرگانی هنرمندان، بازیگران و ورزش کاران 13-1011.00
 65.75  مربی سلامت 21-1091.00
 65.75  سرپرست ارشد/مدیر کارگران راه و ساختمان و حفاری 47-1011.00
 65.75  مکانیک موتور سیکلت 49-3052.00
 65.75  کاردان فنی تجهیزات خودکار هواپیماها 49-2091.00
 65.75  مکانیک قایق های موتوری 49-3051.00
 65.75  کارگردان برنامه 27-2012.03
 65.75  مدرس آموزش های شغلی، مدارس متوسطه 25-2023.00
 65.75  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان چوب بری 45-1011.05
 65.75  کارشناس و بازرس محقق مجوز 13-1041.02
 65.75  خزانه دار و کنترل کننده 11-3031.01
 65.75  ناخدا، کشتی و قایق 53-5021.01
 65.75  نگهبان صیدگاه ها و شکارگاه ها 33-3031.00
 65.75  مهندس لوکوموتیو 53-4011.00
 65.75  متخصص عملیات های هوایی 53-2022.00
 65.75  طبیعت شناس پارک ها 19-1031.03
 65.75  سرپرست/مدیر دفتر و مدیر پشتیبانی اداری. 43-1011.00
 65.75  مدیران مراتع 19-1031.02
 65.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان آبزی پروری 45-1011.06
 65.5  سرپرست ارشد/مدیر مکانیک ها، نصاب ها، و تعمیرکارها 49-1011.00
 65.5  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث شهری 33-1021.01
 65.5  مدرس آموزش های شغلی، دبیرستان 25-2032.00
 65.5  مامور زندان و مراکز بازپروری 33-3012.00
 65.5  بهیار روان پزشکی 31-1013.00
 65.5  ارزیاب هزینه 13-1051.00
 65.5  متخصص امور نظارتی 13-1041.07
 65.5  مدیر بازاریابی 11-2021.00
 65.5  مدیر تولید صنعتی 11-3051.00
 65.5  حسابدار 13-2011.01
 65.5  متخصص تفریح درمانی 29-1125.00
 65.5  اعزام کننده ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5031.00
 65.5  مکانیک و نصاب تجهیزات سرمایشی 49-9021.02
 65.5  متخصص درمان بیماری های تنفسی 29-1126.00
 65.5  تعدیل کننده شکایات و دعاوی، مستغلات و خسارت جانی 13-1031.01
 65.5  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تولید و عملیاتی 51-1011.00
 65.5  چشم پزشک 29-1041.00
 65.5  تحلیلگر اعتباری 13-2041.00
 65.5  کاردان فنی کاربری تجهیزات هسته ای 19-4051.01
 65.5  مدرس اقتصادی، دانشگاهی 25-1063.00
 65.5  نقشه بردار سطوح زمین 17-1022.01
 65.5  کاردان فنی کشاورزی دقیق 19-4099.02
 65.5  جانور شناس و ریست شناس حیات وحش 19-1023.00
 65.5  کاردان فنی زیست شناسی 19-4021.00
 65.5  مدرس جامعه شناسی، دانشگاهی 25-1067.00
 65.5  مدرس علوم کاپیوتری، دانشگاهی 25-1021.00
 65.5  متخصص بیماری های چشمی و عینک سازی 29-1199.05
 65.5  مهندس مکانیک 17-2141.00
 65.5  مدرس مطالعات تفریحی و ورزشی، دانشگاهی 25-1193.00
 65.5  مدرس هنر، تئاتر و موسیقی، دانشگاهی 25-1121.00
 65.5  متخصص آزمایش های غیر مخرب 17-3029.01
 62.5  راهنمای کشتی 53-5021.03
 62.5  دستیار آماری 43-9111.00
 62.5  مکانیک ارشد خودرو 49-3023.01
 62.5  کاردان سونوگرافی تشخیصی 29-2032.00
 62.5  کاردان فنی یک حوزه خاص خودرو 49-3023.02
 62.5  کاردان فنی و دستیار پزشکی اورژانس 29-2041.00
 62.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان محصولات کشاورزی و گل و گیاه 45-1011.07
 62.5  فن شناس آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2011.00
 62.5  کاردان فنی علوم زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست، از جمله بهداشت 19-4091.00
 62.5  ارزشیاب بیمه، خسارت خودرویی 13-1032.00
 62.5  مهندس نور 17-2199.07
 62.5  نقشه کش معماری 17-3011.01
 62.5  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی، وسایل نقلیه موتوری 49-2096.00
 62.5  مدرس علوم سیاسی، دانشگاهی 25-1065.00
 62.5  مدیر خدمات غذایی 11-9051.00
 62.5  مدیر عمرانی 11-9021.00
 62.5  برق کار 47-2111.00
 62.5  مدیر تبلیغات و توسعه 11-2011.00
 62.5  ملوان- کشتی، قایق، و کرجی 53-5021.02
 62.5  مکانیک تجهیزات کشاورزی 49-3041.00
 62.5  کاردان فنی روان پزشکی 29-2053.00
 62.5  کاردان فنی بیماری های تنفسی 29-2054.00
 62.5  کارمند مکاتبات 43-4021.00
 62.5  کارمند تدارک کالا 43-3061.00
 62.5  غواص صنعتی 49-9092.00
 62.5  کاردان فنی لوازم پزشکی 51-9082.00
 62.5  مشاور توان بخشی 21-1015.00
 62.5  طراح شهری و منطقه ای 19-3051.00
 62.5  فعال حمایت از حیوانات 33-9011.00
 62.5  سرآشپز و آشپز 35-1011.00
 62.5  کارگزار فروش، خدمات مالی 41-3031.02
 62.5  سرپرست/مدیر کارمندان فروش عمده 41-1012.00
 62.5  توزیع کننده برق 51-8012.00
 62.5  تعمیرکار و تنظیم کننده آلات موسیقی 49-9063.00
 62.5  مسول تایید اعتبار 43-4041.01
 62.5  کاردان فنی حفاظت از جنگل ها و محیط زیست 19-4093.00
 62.5  فن شناس و کاردان فنی دامپزشکی 29-2056.00
 62.5  بهیار و کمک بهیار حرفه ای و پرستار حرفه ای 29-2061.00
 62.5  دستیار مهندس الکترونیک 17-3023.01
 62.5  کاردان فنی ثبت امواج الکتریکی مغز بوسیله برق (نوار مغزی) 29-2099.01
 62.5  دستیار مهندس مکانیک 17-3027.00
 62.5  ماشین ساز 49-9044.00
 62.5  مصاحبه کننده و کارمند اعطای وام 43-4131.00
 62.5  سرپرست ارشد/مدیر حمل و نقل و ماشین های جابجایی بار و کاربران وسایل نقلیه 53-1031.00
 62.5  مصاحبه کننده تایید شایستگی، طرح های دواتی 43-4061.00
 62.5  سرپرست ارشد/مدیر وردستان، کارگران، و باربران، دستی 53-1021.00
 62.5  کارگر کنترل آفات 37-2021.00
 62.5  کاردان فنی ترافیک 53-6041.00
 62.5  موزه دار 25-4012.00
 62.5  طراح جلسات و گردهمایی 13-1121.00
 62.5  کاردان فنی و تکنیسین های موزه 25-4013.00
 62.5  کتابدار 25-4021.00
 62.5  کاردان فنی کنترل فرآیند هسته ای 19-4051.02
 62.5  سازنده و تعمیرکار آبگرم کن 47-2011.00
 62.5  بازرس راه و ساختمان 47-4011.00
 62.5  لوله کش، ساختمانی 47-2152.02
 62.5  کاربر و متصدی نوار نقاله 53-7011.00
 62.5  نصاب و تعمیرکار آسانسور 47-4021.00
 62.5  کارگر دفع مواد خطرناک 47-4041.00
 62.5  متخصص روابط عمومی 27-3031.00
 62.5  کارگردان/مدیر فنی 27-2012.05
 62.5  تحلیلگر بودجه 13-2031.00
 62.5  کاربر دستگاه های سرویس تجهیزات، نفت، گاز، معدن 47-5013.00
 62.5  تهیه کننده 27-2012.01
 62.5  شاعر، ترانه سرا و نویسنده خلاق 27-3043.05
 62.5  نصاب و تعمیرکار تجهیزات ارتباطات دور برد، به جز نصابان خط 49-2022.00
 62.5  دستیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای 19-4061.01
 62.5  بازرس حمل و نقل و محموله 53-6051.08
 62.5  مدرس زبان و ادبیات خارجی، دانشگاهی 25-1124.00
 62.5  شکارچی و تله گذار 45-3021.00
 62.5  متخصص استخدام، جذب نیرو و بکارگماری 13-1071.00
 62.5  معمار محوطه سازی 17-1012.00
 62.5  مدیر امور اداری 11-3011.00
 62.5  نقشه بردار و نقشه نگار 17-1021.00
 59.5  هنرمند چند رسانه ای و انیمیشن سازی 27-1014.00
 59.5  کاردان فنی نقشه کشی 17-3031.02
 59.5  نصاب و تعمیرکار خطوط توزیع برق 49-9051.00
 59.5  مساح (نقشه بردار) 17-1022.00
 59.5  دستیار درمان زبان-گفتار 31-9099.01
 59.5  طراحی بازرگانی و صنعتی 27-1021.00
 59.5  پادو 39-6012.00
 59.5  مدیر اطلاعات بالینی 15-2041.02
 59.5  کارگر نگهداری از بزرگراه ها 47-4051.00
 59.5  مدیر خرید 11-3061.00
 59.5  آتش نشان شهری 33-2011.01
 59.5  دستیار مهندس برق 17-3023.03
 59.5  سرهم کننده/همگذار تجهیزات برقی و الکترونیکی 51-2022.00
 59.5  کارگزار فروش بیمه 41-3021.00
 59.5  بایگان 25-4011.00
 59.5  فروشنده خانه به خانه، دست فروش و روزنامه فروش، و شغل های مشابه 41-9091.00
 59.5  تعمیرکار تجهیزات رهگیری و چراغ های علامت دهنده 49-9097.00
 59.5  کاربر سیستم های پمپ سوخت، پالایشگاه، و مصرف سنج 51-8093.00
 59.5  مدیر فروش 11-2022.00
 59.5  کاربر کارخانه های شیمیایی و سیستم های شیمیایی 51-8091.00
 59.5  کارمند تولید، برنامه ریزی، و تسریع امور 43-5061.00
 59.5  فروشنده قطعات یدکی 41-2022.00
 59.5  مدرس نهضت سواد آموزی، آموزش های تقویتی، و مدرسان و مربیان طرح توسعه آموزش عمومی 25-3011.00
 59.5  مدرس پیش دبستانی، به غیر از آموزش های خاص 25-2011.00
 59.5  مهندس موتورهای ثابت و کاربر دیگ بخار 51-8021.00
 59.5  مدرس مدارس متوسطه، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2022.00
 59.5  کاردان فنی تولید صنعتی 17-3029.09
 59.5  راننده و متصدی آمبولانس، به جز کاردانان فنی پزشکی اورژانس 53-3011.00
 59.5  متخصص تغذیه و رژیم های درمانی 29-1031.00
 59.5  دستیار تحقیق علوم اجتماعی 19-4061.00
 59.5  طراح داخلی 27-1025.00
 59.5  ویراستار 27-3041.00
 59.5  ممیز انرژی 13-1199.01
 59.5  کارمند امور نقدی، بررسی هزینه و نرخ 43-3021.02
 59.5  کاردان فنی آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2012.00
 59.5  فن شناس و کاردان فنی قلب و عروق 29-2031.00
 59.5  گوینده رادیو و تلویزیون 27-3011.00
 59.5  درجه بند و رتبه بند الوار 45-4023.00
 59.5  مکانیک کامیون و اتوبوس و متخصص موتورهای دیزلی 49-3031.00
 59.5  دندان ساز 29-1024.00
 59.5  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2094.00
 59.5  تعمیرکار موتورهای برقی، ابزار آلات برقی، و تعمیرکاران مرتبط 49-2092.00
 59.5  اپراتور رادیویی 27-4013.00
 59.5  نقشه کش الکترونیک 17-3012.01
 59.5  متخصص درمان محدودیت نگرش، انطباق پذیری و پویایی، و متخصص احیای بینش 29-1122.01
 59.5  نصاب سیستم های امنیتی و اعلام حریق 49-2098.00
 59.5  متخصص پرتو درمانی 29-1124.00
 59.5  مدیر کل و مدیر عملیات 11-1021.00
 59.5  فن شناس پزشکی هسته ای 29-2033.00
 59.5  تعمیرکار کامپیوتر، دستگاه های بانکی، و ماشین های اداری 49-2011.00
 59.5  کاردان فنی سرویس وسایل نقلیه تفریحی 49-3092.00
 59.5  کاربر دریل های چرخشی حفاری نفت و گاز 47-5012.00
 59.5  مکانیک و نصاب تجهیزات گرمایشی و تهویه هوا 49-9021.01
 59.5  تعمیرکار لوارم خانگی 49-9031.00
 59.5  بهیار مراقبت های خانگی 31-1011.00
 59.5  دستیار درمان شغلی 31-2011.00
 59.5  اعزام کننده، به جز اعزام ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5032.00
 59.5  طراح صحنه و نمایش 27-1027.00
 59.5  کارشناس ارزشیابی، مستغلات 13-2021.02
 59.5  آهنگ ساز و تنظیم کننده موسیقی 27-2041.04
 59.5  کارگردان موسیقی 27-2041.01
 56.25  کاربر ماشین آلات ایجاد شکاف و کانال زنی معدن 47-5042.00
 56.25  نجار تاسیساتی 47-2031.02
 56.25  مشاور اسکان مراکز اقامتی 39-9041.00
 56.25  متخصص نگهداری، ماشین آلات 49-9043.00
 56.25  فعال بخش سرگرمی 39-9032.00
 56.25  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2095.00
 56.25  سرویس کار و تعمیرکار دستگاه های خودکار فروش سکه ای، اسکناسی و دستگاه های خودکار بازی و سرگرمی 49-9091.00
 56.25  سازنده ابزار و قالب 51-4111.00
 56.25  پرورش دهنده حیوانات 39-2011.00
 56.25  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان خدمات شخصی 39-1021.00
 56.25  تعمیرکار تجهیزات پزشکی 49-9062.00
 56.25  کارگر ساخت ورقه های فلزی 47-2211.00
 56.25  کاربر جراثقیل حفاری، نفت و گاز 47-5011.00
 56.25  تحصیلدار بدهی ها 43-3011.00
 56.25  کاردان فنی تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 49-9099.01
 56.25  نماینده فروش، عمده و تولیدی، به جز کالاهای فنی و علمی 41-4012.00
 56.25  کارمند کارگزاری 43-4011.00
 56.25  نماینده فروش، عمده و تولیدی، کالاهای فنی و علمی 41-4011.00
 56.25  سقف ساز 47-2181.00
 56.25  گرافیست نشر دسکتاپ 43-9031.00
 56.25  کلید ساز و تعمیرکار گاو صندوق 49-9094.00
 56.25  تعمیرکار دوربین و تجهیزات عکس برداری 49-9061.00
 56.25  کارمند سفارشات 43-4151.00
 56.25  کارگزار فروش تبلیغات 41-3011.00
 56.25  دستیار حقوقی 23-2011.00
 56.25  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان تهیه و سرو غذا 35-1012.00
 56.25  متخصص بافت شناسی و کاردان فنی بافت شناسی 29-2011.03
 56.25  نقشه کش برق 17-3012.02
 56.25  کاربر تصفیه خانه و سیستم های تصفیه آب و فاضلاب 51-8031.00
 56.25  مدیر املاک، مستغلات و اتحادیه های اجتماعی 11-9141.00
 56.25  تدوینگر فیلم و کلیپ های تصویری 27-4032.00
 56.25  فیلمبردار، تلویزیونی، ویدئویی، و فیلم های سینمایی 27-4031.00
 56.25  کنترل کننده اعتبار 43-4041.02
 56.25  ورزشکار و شرکت کننده مسابقات ورزشی 27-2021.00
 56.25  کردان فنی کشاورزی 19-4011.01
 56.25  متخصص بهداشت دهان و دندان 29-2021.00
 56.25  عینک ساز، تجویزی 29-2081.00
 56.25  کاردان فنی لابراتوار دندان سازی 51-9081.00
 56.25  روحانی متخصص در احکام 21-2021.00
 56.25  محققین عناوین و مشاغل، تلخیص کننده و جستجوگر 23-2093.00
 56.25  متخصص نیمه رساناها 51-9141.00
 56.25  رونویس پزشکی 31-9094.00
 56.25  سرپرست اداره محموله های هوایی 53-1011.00
 56.25  کاردان فنی نقشه برداری 17-3031.01
 56.25  راننده/فروشنده 53-3031.00
 56.25  منشی اداری و دستیار اجرایی 43-6011.00
 56.25  نماینده خدمات مشتریان 43-4051.00
 56.25  مدیر انبار و توزیع 11-3071.02
 56.25  کاردان فنی صنایع غذایی 19-4011.02
 56.25  کاربر بالابر و دستگاه چرخ جراثقیل 53-7041.00
 56.25  کاربر دستگاه های کمپرسور گاز و ایستگاه های پمپاژ گاز 53-7071.00
 56.25  متخصص مجموعه های صمعی بصری 25-9011.00
 56.25  کارگزار گمرکی 13-1199.03
 56.25  طراح پارچه و منسوجات 51-6092.00
 56.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تبدیل و شکل دهی مواد، مصنوعات و فایبرگلاس 51-6091.00
 56.25  مدرس مهد کودک، به غیر از آموزش های خاص 25-2012.00
 56.25  بازرس وسایل نقلیه، تجهیزات و سیستم های بخش حمل و نقل، به جز هوانوردی 53-6051.07
 56.25  کاربر و متصدی تجهیزات شیمیایی 51-9011.00
 56.25  مهندس کشتی 53-5031.00
 56.25  نویسنده مطالب تبلیغاتی 27-3043.04
 56.25  مترجم همزمان و مترجم 27-3091.00
 56.25  کاردان فنی تجهیزات صوتی و تصویری 27-4011.00
 56.25  کاردان فنی پخش 27-4012.00
 56.25  طراح گرافیک 27-1024.00
 56.25  کاردان فنی مهندسی صدا 27-4014.00
 56.25  الگو ساز، چوب 51-7031.00
 53.25  پیک و تحویل دهنده 43-5021.00
 53.25  کارمند فروش بلیط مسافرتی و کارگزار رزرواسیون و حمل و نقل 43-4181.00
 53.25  عکاس 27-4021.00
 53.25  منشی بایگانی 43-4071.00
 53.25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی سرگرمی خانگی 49-2097.00
 53.25  نصاب و تعمیرکار خطوط مخابراتی 49-9052.00
 53.25  کاردان فنی داده های ژئو فیزیک 19-4041.01
 53.25  سرویس کار مخازن فاضلاب و پاکسازی لوله های فاضلاب 47-4071.00
 53.25  کارگر جنگلداری و حفاظت از محیط زیست 45-4011.00
 53.25  بنا، سنگ 47-2022.00
 53.25  وردست--کارگر استخراج 47-5081.00
 53.25  تهیه کننده مالیات 13-2082.00
 53.25  دریا نورد و ملوان کشتی های حمل نفت 53-5011.00
 53.25  کاربر قطارهای مترو یا واگن های خیابانی 53-4041.00
 53.25  رییس قطار و رییس محوطه های ریلی 53-4031.00
 53.25  متصدی پل ها و بالابرهای معابر آبی 53-6011.00
 53.25  مهندس محوطه ریلی و کاربر قطارهای موتوری کوچک 53-4013.00
 53.25  مهندس کاربر و سایر کاربران تجهیزات راه و ساختمان 47-2073.00
 53.25  مکانیک تجهیزات ماشینی خارج از خانه و سایر مکانیک های موتوری 49-3053.00
 53.25  تعمیرکار دوچرخه 49-3091.00
 53.25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات کنترلی و سوپاپ، به جز درب های مکانیکی 49-9012.00
 53.25  نصاب دیوارهای پیش ساخته و کاشی سقف 47-2081.00
 53.25  کارگر مزرعه، حیوانات مزارع و دامپروری ها 45-2093.00
 53.25  مامور خرید، محصولات کشاورزی 13-1021.00
 53.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات مختلف، فلزات و پلاستیک 51-4081.00
 53.25  کارمند انبار- اتاق های انبار، انبارهای بزرگ، و محوطه های انبار 43-5081.03
 53.25  نصاب ساختمان های پیش ساخته و خانه های متحرک 49-9095.00
 53.25  سرهم کننده/همگذار موتور و سایر ماشین آلات 51-2031.00
 53.25  راهنما، کنترل چی، و مامور اخذ بلیت 39-3031.00
 53.25  مرده شور 39-4011.00
 53.25  کارگزار املاک 41-9021.00
 53.25  رسیدگی کننده به آفات، سم پاش، و کاربر، گیاه ها 37-3012.00
 53.25  بازرس، آزمایش کننده، مرتب کننده، نمونه گیر، و وزن کننده 51-9061.00
 53.25  سرهم کننده/همگذار تجهیزات الکترو مکانیکی 51-2023.00
 53.25  قصاب و گوشت بر 51-3021.00
 53.25  کاربر ابزارهای ماشینی کنترل شونده توسط کامپیوتر، در ساخت قطعات فلزی و پلاستیکی 51-4011.00
 53.25  پرداخت کار مبلمان 51-7021.00
 53.25  قلم زن و حکاک 51-9194.00
 53.25  کارمند دادسرا 43-4031.01
 53.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات دریل و سوراخکاری فلزات و پلاستیک 51-4032.00
 53.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات فرم دهی فلزات و پلاستیک 51-4023.00
 53.25  کاربر و متصدی تجهیزات سرمایشی و انجمادی 51-9193.00
 53.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات ذوب فلزات و پلاستیک 51-4022.00
 53.25  برنامه نویس کنترل ابزارهای عددی و کنترل فرآیند 51-4012.00
 53  کارمند افتتاح حساب 43-4141.00
 53  کاربر ماشین آلات حفر پیوسته 47-5041.00
 53  نجات غریق، گشت آبی، و سایر فعالان خدمات پیشگیرانه مناطق تفریحی 33-9092.00
 53  گریمور، تئاتر و اجرا 39-5091.00
 53  دستیار مهندس عمران 17-3022.00
 53  دستیار منابع انسانی، به جز کارمند پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-4161.00
 53  نقشه کش مکانیک 17-3013.00
 53  نصاب کاشی و سنگ مرمر 47-2044.00
 53  نقشه کش عمران 17-3011.02
 53  کاردان فنی رژیم های غذایی 29-2051.00
 53  مکانیک ماشین های سنگین متحرک، به جز موتورها 49-3042.00
 53  مدرس آموزش های شغلی، دانشگاهی 25-1194.00
 53  نصاب لوله و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-2152.01
 53  دستیار متخصص فیزیوتراپی 31-2021.00
 53  کارمند دفترداری، حسابداری و حسابرسی 43-3031.00
 53  دستیار دندانپزشک 31-9091.00
 53  وردست--کارگران نصب، نگهداری، و تعمیر 49-9098.00
 53  خریدار عمده و خرد، به غیر از محصولات کشاورزی 13-1022.00
 53  دستیار کتابخانه، امور عادی 43-4121.00
 53  کارگزار فروش املاک 41-9022.00
 53  نصاب سنگفرش های قطعه قطعه 47-4091.00
 53  کاربر کامپیوتر 43-9011.00
 53  راننده تاکسی و شوفر 53-3041.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات شیار زنی و رنده کاری فلزات و پلاستیک 51-4035.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های آبکاری و روکش زنی، فلزات و پلاستیک 51-4193.00
 50  کارگر ساده، نفت و گاز 47-5071.00
 50  سقف ساز، معدن 47-5061.00
 50  کاربر و متصدی کوره های بازیافت فلزات 51-4051.00
 50  وردست--برق کار 47-3013.00
 50  کاربر نصب و نگهداری از تجهیزات ریلی 47-4061.00
 50  مدل ساز، فلزات و پلاستیک 51-4061.00
 50  طرح زن، فلزات و پلاستیک 51-4062.00
 50  متصدی پارکینگ 53-6021.00
 50  تغذیه کننده و خارج کننده مواد از ماشین آلات 53-7063.00
 50  ریخته گر و قالب ریز، فلزات 51-4052.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات قالب سازی، هسته سازی، و ریخته گری فلزات و پلاستیک 51-4072.00
 50  کاربر دریل زمینی، به جز نفت و گاز 47-5021.00
 50  کاربر و متصدی ماشین های سفید کننده و رنگ کننده نساجی 51-6061.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات سوهان کاری و جلا دهی فلزات و پلاستیک 51-4033.00
 50  مسول لوکوموتیو 53-4012.00
 50  جواهر ساز 51-9071.01
 50  تعمیرکار درب های مکانیکی 49-9011.00
 50  تایر ساز 51-9197.00
 50  راننده کامیون، ماشین های سنگین و تریلر 53-3032.00
 50  مکانیک ماشین آلات صنعتی 49-9041.00
 50  راننده اتوبوس مدارس 53-3022.00
 50  جمع کننده پسماند ها و کالاهای دور ریخته شده قابل بازیافت 53-7081.00
 50  تعمیرکار ساعت 49-9064.00
 50  تعمیرکار لوازم نسوز، به جز شومینه کار 49-9045.00
 50  تعمیرکار واگن های ریلی 49-3043.00
 50  سرهم کننده/همگذار سازه ها، سطوح، دکل ها و جراثقیل ها، و سیستم های ساخت هواپیما 51-2011.00
 50  نصاب و تعمیرکار شیشه خودرو 49-3022.00
 50  راننده قایق موتوری 53-5022.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات برش، پانچ، و پرس فلزات و پلاستیک 51-4031.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات چوب بری 51-7041.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات کار با چوب، به غیر از اره 51-7042.00
 50  نانوا و کیک پز 51-3011.00
 50  سازنده و لمینیت کننده فایبرگلاس 51-2091.00
 50  کاربر سیستم های ترمز، علامت دهنده، و کلیدهای رهگیری 53-4021.00
 50  کاربر تاسیسات گازی 51-8092.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جداسازی، فیلتر کردن، غبار روبی، رسوب گیری، و دستگاه تقطیر 51-9012.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های برش و قطعه قطعه کردن 51-9032.00
 50  کاربر پمپ، به جز پمپ های چاه نفت 53-7072.00
 50  مصاحبه کنندگان، به غیر از تایید شایستگی و اعطای وام 43-4111.00
 50  کافه چی 35-3011.00
 50  کارمند دعاوی بیمه 43-9041.01
 50  کارمند بررسی بیمه نامه 43-9041.02
 50  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تزیین مناظر، خدمات چمن زنی، و باغداری 37-1012.00
 50  کارمند اداری، کلی 43-9061.00
 50  کاربر ماشین های اداری، به غیر از کامپیوتر 43-9071.00
 50  تحویل دار صندوق 43-3071.00
 50  هرس کننده درختان و درخت آرا 37-3013.00
 50  مسول تدارک تجهیزات پزشکی 31-9093.00
 50  دستیار پزشکی 31-9092.00
 50  متخصص ماساژ درمانی 31-9011.00
 50  کمک یار متخصص درمان شغلی 31-2012.00
 50  کارمند صدور مجوز 43-4031.03
 50  صندوقدار 41-2011.00
 50  متصدی پذیرش و اطلاعات 43-4171.00
 50  کارگزار بار و حمل 43-5011.00
 50  کارمند دفتری خدمات اجاره و تعمیر 41-2021.00
 50  کارمند خدمات پستی 43-5051.00
 50  مامور امنیتی 33-9032.00
 50  فروشنده تک فروشی 41-2031.00
 50  نگهبان تقاطع ها 33-9091.00
 50  سرپرست ارشد/مدیر خانه داری و سرایداری 37-1011.00
 50  منشی، به جز منشیان حقوقی، پزشکی، و اجرایی 43-6014.00
 50  کارگر سوهان کار و پرداخت کار، دستی 51-9022.00
 50  وزن کننده، اندازه گیر، کنترل کننده، و نمونه گیر، ثبت سوابق 43-5111.00
 50  ضابط دادگاه 33-3011.00
 50  نصاب و تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل 49-2093.00
 50  کارمند کارگزینی، پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-3051.00
 50  کارمند وارد کننذه اطلاعات 43-9021.00
 50  کارمند تهیه اظهارنامه 43-3021.01
 50  کارگر عایق سازی، مکانیکی 47-2132.00
 50  نمایش دهنده و مبلغ کالا 41-9011.00
 50  دستیار مدرس 25-9041.00
 50  ناخن آرا 39-5092.00
 50  نصاب لوله 47-2151.00
 50  شیشه بر 47-2121.00
 50  مدرس آموزش های خود غنی سازی 25-3021.00
 50  آرایشگر و متخصص زیبایی 39-5012.00
 50  استادیار دوره لیسانس 25-1191.00
 50  کارگر تقویت سازه های بتنی 47-2171.00
 50  مامور مراقبت از حیوانات اهلی 39-2021.00
 50  دستیار خدمات اجتماعی و انسانی 21-1093.00
 50  آشپز، موسسات و کافه تریا 35-2012.00
 50  کاردان فنی جراحی 29-2055.00
 50  کاردان فنی داروسازی 29-2052.00
 50  کلفت و کمک رسان در امور خانه 39-9021.00
 50  نویسنده فنی 27-3042.00
 50  گوینده ورزشگاه و سایر اماکن عمومی 27-3012.00
 50  موسیقی دان، آلات موسیقی 27-2042.02
 50  بنا، پرداخت کار سیمان 47-2051.00
 50  داور و سایر مقامات برگزاری مسابقات ورزشی 27-2023.00
 50  مراقبت کننده از کودکان 39-9011.00
 50  کاربر دستگاه دیرک کوب 47-2072.00
 47  سرپرست/مدیر کارمندان فروش جزء 41-1011.00
 47  آشپز، سفارشات کوچک 35-2015.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های خرد کردن، سوهان زدن، و پرداخت 51-9021.00
 47  آشپز، منازل شخصی 35-2013.00
 47  گارسن، به غیر از رستوران 35-3041.00
 47  لحیم کار و سخت کار 51-4121.07
 47  کارگر طرح بندی، فلزات و پلاستیک 51-4192.00
 47  مسول بازی های ماشینی 39-1012.00
 47  سوهان کار پرداخت کار، و تیز کننده ابزار 51-4194.00
 47  کارگر رختشویی و خشکشویی 51-6011.00
 47  کاربر و متصدی ماشین دوخت کفش 51-6042.00
 47  دوزنده رومبلی و صندلی 51-6093.00
 47  سرایدار و نظافت چی، به غیر از پیشخدمت ها و نظافت کنندگان خانه داری 37-2011.00
 47  کاربر ماشین دوخت 51-6031.00
 47  طرح زن، چوب 51-7032.00
 47  میزبان، رستوران، استراحتگاه، و کافی شاپ 35-9031.00
 47  آپاراتچی سینما 39-3021.00
 47  متصدی پیشخوان، کافه تریا، کافی شاپ و تحویل دهنده غذا 35-3022.00
 47  دستیار دامپزشک و مسول مراقبت های حیوانات آزمایشگاهی 31-9096.00
 47  کاربر جراثقیل و دکل ها 53-7021.00
 47  کاردان فنی سوابق پزشکی و اطلاعات بهداشتی 29-2071.00
 47  فن شناس و کاردان فنی رادیولوژی 29-2034.00
 47  بازیگر 27-2011.00
 47  متصدی مراکز سرویس وسایل نقلیه 53-6031.00
 47  طراح ویترین و نمایش کالا 27-1026.00
 47  طراح گل و گیاه 27-1023.00
 47  هنرمند هنرهای زیبا، شامل نقاشان، مجسمه سازان، و تصویرگران 27-1013.00
 47  کاربر ماشین آلات حفر و بار گیری و ماشین های کشنده 53-7032.00
 47  کاربر ماشین های بارگیری، معادن زیرزمینی 53-7033.00
 47  باربر و کارگر حمل بار، انبار، و اسباب و لوازم، دستی 53-7062.00
 47  گزارش نویس دادگاه 23-2091.00
 47  وردست--کارگر تولید 51-9198.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تولید محصولات کاغذی 51-9196.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های مخلوط کن و ترکیب 51-9023.00
 47  برشکار و تراشکار، و پرداخت کار، دستی 51-9031.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل، شکل دهی، پرس، و فشرده سازی 51-9041.00
 47  کاربر و متصدی تنور، کوره، اجاق، خشک کن، و انواع دیگ ها 51-9051.00
 47  سازنده و کارشناس سنگ های قیمتی و الماس 51-9071.06
 47  سازنده و کارشناس فلزات گران بها 51-9071.07
 47  پارکبان 33-3041.00
 47  کاربر و متصدی ماشین الات بسته بندی و بارگیری 51-9111.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های روکش زنی، نقاشی، و اسپری زنی 51-9121.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جوشکاری، لحیم کاری، و سخت کاری، فلزات و پلاستیک 51-4122.00
 47  سنگ بر و سنگ تراش، تولید 51-9195.03
 47  دمنده آبگینه، قالب گیر، خم کار، و پرداخت کار 51-9195.04
 47  قالب ساز و قالب گیر 51-9195.07
 47  کاربر پمپ های چاه نفت 53-7073.00
 47  نصاب قالی 47-2041.00
 47  اپراتور تلفن 43-2021.00
 47  دکل ساز 49-9096.00
 47  اپراتو سیستم های تلفنی، شامل پاسخگویی به تلفن ها 43-2011.00
 47  سیم پیچ 51-2021.00
 47  کارگزار مسافرتی 41-3041.00
 47  کارمند صندوق مراکز بازی 43-3041.00
 47  صندوقدار غرفه و پول خردکن مراکز بازی 41-2012.00
 47  سرهم کننده/همگذار تیمی 51-2092.00
 47  ماهی گیر و کارگران مرتبط با ماهیگیری 45-3011.00
 47  کارمند لیبل زنی 43-5081.02
 47  نجار ساختمانی 47-2031.01
 47  بنا، آجر و بلوک های سیمانی 47-2021.00
 47  کنتور خوان، خدمات رفاهی 43-5041.00
 47  کاربر تجهیزات کشاورزی 45-2091.00
 47  سفید کار 47-2082.00
 47  نصاب کف پوش، به جز نصابان قالی، کف سازی چوبی، و کاشی های سنگین 47-2042.00
 47  منشی حقوقی 43-6012.00
 47  نصاب کاغذ دیواری 47-2142.00
 47  متصدی و کاربر دستگاه های سرخ کن، پخت نان و کیک، و خشک کردن غذا 51-3091.00
 47  متصدی دستگاه های مخلوط کن غذا 51-3092.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تراشکاری و خراطی فلزات و پلاستیک 51-4034.00
 47  متصدی و کاربر دستگاه های پخت غذا 51-3093.00
 47  مربی ورزش و مدرس آیروبیک 39-9031.00
 47  نصاب، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل مواد، فلزت و پلاستیک 51-4021.00
 47  کارگر سازه های آهنی و فولادی 47-2221.00
 47  متخصص مراقبت های پوستی 39-5094.00
 47  سرهم کننده/همگذار، تنظیم کننده، کالیبره کننده ابزارهای نمایش زمان 51-2093.00
 43.75  هنرمند صنایع دستی 27-1012.00
 43.75  نقاش، روکش کار، و تزیین کننده 51-9123.00
 43.75  پنچری گیر 49-3093.00
 43.75  جوشکار، برشکار، و کمک جوشکار 51-4121.06
 43.75  بارگیری کننده مخازن، کامیون ها، و کشتی ها 53-7121.00
 43.75  نقاش، ساختمانی و نگهداری 47-2141.00
 43.75  کارمند نامه نگاری و کاربر ماشین های پردازش نامه، به جز خدمات پستی 43-9051.00
 43.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های پرداخت حرارتی، فلزات و پلاستیک 51-4191.00
 43.75  منشی پزشکی 43-6013.00
 43.75  سفالگر، صنعتی 51-9195.05
 43.75  کارمند انبار، بخش فروش 43-5081.01
 43.75  پرورش دهنده حیوانات 45-2021.00
 43.75  نصاب حصار 47-4031.00
 43.75  دستگاه شکاف دهنده سنگ، سنگ معدن 47-5051.00
 43.75  کف ساب و پرداخت کار 47-2043.00
 43.75  مسول لباس های هنرپیشگان 39-3092.00
 43.75  قالب ساز کارخانه ریخته گری 51-4071.00
 43.75  مسول دستگاه های مراکز تفریحی و سرگرمی 39-3091.00
 43.75  ماشین کار 51-4041.00
 43.75  مصحح و رونویس 43-9081.00
 43.75  چوب بر 45-4021.00
 43.75  وردست--لوله کش، نصاب لوله، و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-3015.00
 43.75  کارگر ساختمانی 47-2061.00
 43.75  کمک یار متخصص فیزیوتراپی 31-2022.00
 43.75  کارگر پرورشگاه گل و گیاه 45-2092.01
 43.75  کاربر تجهیزات راه سازی 47-2071.00
 43.75  پیرایشگر 39-5011.00
 43.75  کارمند شهرداری 43-4031.02
 43.75  کارمند حمل ونقل، ارسال و دریافت 43-5071.00
 43.75  وردست--سقف ساز 47-3016.00
 43.75  خیاط، دستی 51-6051.00
 43.75  سرهم کننده/همگذار و سازنده سازه های فلزی 51-2041.00
 43.75  بار بند و بسته بند، دستی 53-7064.00
 43.75  خیاط و تعمیرکار لباس 51-6052.00
 43.75  کارگر و تعمیرکار کفش و چرم 51-6041.00
 43.75  وردست--نجار 47-3012.00
 43.75  کابینت ساز و نجار نیمکت ساز 51-7011.00
 43.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه برش منسوجات 51-6062.00
 43.75  کارگر تزیین مناظر، و باغداری 37-3011.00
 43.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات پیچ دار کردن، تاباندن، و بیرون کشیدن در نساجی 51-6064.00
 43.75  آشپز، رستوران 35-2014.00
 43.75  گچ کار و سفید کار 47-2161.00
 43.75  کارمند پذیرش هتل، متل، و مراکز تفریحی 43-4081.00
 43.75  خواننده 27-2042.01
 43.75  پستچی 43-5052.00
 43.75  کاربر تجهیزات چوب بری 45-4022.00
 43.75  کاربر و متصدی دستگاه های چسب زنی 51-9191.00
 43.75  وردست--بنا، بلوک کار، سنگ کار، و کاشی کار و مرمر کار 47-3011.00
 43.75  کاردان فنی لابراتوار عینک سازی 51-9083.00
 40.75  پیشخدمت و نظافت کننده خانه داری 37-2012.00
 40.75  قصاب کشتارگاه و بسته بند گوشت 51-3023.00
 40.75  گوشت بر و پوست گیر گوشت، طیور، و ماهی 51-3022.00
 40.75  پستچی، پردازشگر، و اپراتور دستگاه های پردازش بسته های پستی 43-5053.00
 40.75  کاربر و متصدی تجهیزات پاک کردن، شست و شو، و تجهیزات مهار خوردگی فلزات 51-9192.00
 40.75  بازاریاب تلفنی 41-9041.00
 40.75  کارگر عایق کاری، کف، سقف، و دیوار 47-2131.00
 40.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات بافندگی و ریسندگی 51-6063.00
 40.75  ملازم مراسم تدفین 39-4021.00
 40.75  راننده کامیون، ماشین های سبک و خدمات پخش و توزیع 53-3033.00
 40.75  وردست--نقاش، نصاب کاغذ دیواری، گچ کار، سفید کار 47-3014.00
 40.75  نظافت چی سالن های غذا خوری و کافه تریا ها، و وردست کافه چی 35-9011.00
 40.75  کارگر مزرعه، محصول 45-2092.02
 40.5  کاردان فنی کتابخانه 25-4031.00
 40.5  کاربر ماشین یا قایق لاروب 53-7031.00
 40.5  تعمیرکار بدنه خودرو و تعمیرکاران مرتبط 49-3021.00
 40.5  سر شور آرایشگاه 39-5093.00
 40.5  راننده اتوبوس، برون شهری و درون شهری 53-3021.00
 40.5  مسول اتاق پرو و رختکن 39-3093.00
 40.5  کمک یار داروخانه ها 31-9095.00
 37.5  کاربر کامیون ها و کشنده های صنعتی 53-7051.00
 37.5  کارگر تهیه غذا 35-2021.00
 37.5  کارمند ارسال سفارشات، فروش عمده و خرد 43-5081.04
 37.5  تایپیست و پردازشگر اطلاعات 43-9022.00
 37.5  نظافت کننده و شست و شو کننده تجهیزات و وسایل نقلیه 53-7061.00
 37.5  گارسن 35-3031.00
 37.5  موزاییک کار 47-2053.00
 37.5  اتو زن، منسوجات، پوشاک، و اقلام مرتبط 51-6021.00
 37.5  باربر و کارگر حمل چمدان 39-6011.00
 34.5  ظرف شور 35-9021.00
 34.5  کارگر تهیه و سرو غذا، از جمله کارکنان فست فود ها 35-3021.00
 34.5  مانکن 41-9012.00
 34.5  آشپز، فست فود 35-2011.00
 34.5  تعمیرکار و رفوگر، به جز پوشاک 49-9093.00
 34.5  کاربر واگن های رفت و برگشتی 53-7111.00
 31.25  نقاش، تجهیزات حمل و نقل 51-9122.00
 30  تکنیسین ریاضیاتی 15-2091.00
 28.25  درجه بند و دانه بند، محصولات کشاورزی 45-2041.00
 

ارسال نظرات :