این بخش از درگاه، آزمایشی است؛ نظرات و پیشنهادات خود را در بخش اظهار نظر با ما در میان گذارید.

 

عنوان توصیفگر : استدلال قیاسی یا استنتاجی

توضیحات توصیفگر :


توانایی بهره گیری از قواعد کلی جهت یافتن جواب های معقول برای مسایل خاص.

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 90.5  روان شناسان اعصاب و متخصصان اعصاب و روان بالینی 19-3039.01
 87.5  متخصص بی هوشی 29-1061.00
 87.5  قاضی، قاضی دادگاه بخش و دادرس 23-1023.00
 86.25  مدیر منابع انسانی 11-3040.00
 84.5  کنترل کننده ترافیک هوایی 53-2021.00
 84.5  دندانپزشک، عمومی 29-1021.00
 84.5  آمارشناس حیاتی 15-2041.01
 81.25  کاراگاه پلیس 33-3021.01
 81.25  زیست شناسان مولکولی و سلولی 19-1029.02
 81.25  جراح 29-1067.00
 81.25  پزشک عمومی بیمارستان 29-1069.03
 81.25  مهندس زیست پزشکی 17-2031.00
 81.25  بازرس و محقق مالی 13-2061.00
 78.25  روان شناس مشاوره ای 19-3031.03
 78.25  روان شناس بالینی 19-3031.02
 78.25  جنگلدار 19-1032.00
 78.25  متخصص اطفال، عمومی 29-1065.00
 78.25  فیزیک دان 19-2012.00
 78.25  نماینده و مامور بررسی فرصت های برابر 13-1041.03
 78.25  بازرس و مامور تحقیق اموال دولتی 13-1041.04
 78.25  باستان شناس 19-3091.02
 78  متخصص فیزیو تراپی 29-1123.00
 78  بازجو آتش نشانی 33-2021.02
 78  بازرس کیفری و مامور ویژه 33-3021.03
 78  متخصص بیماری های پا 29-1081.00
 78  تمرین دهنه ورزشکاران 29-9091.00
 78  پزشکیار 29-1071.00
 78  تحلیلگر عملیات های تحقیقاتی 15-2031.00
 78  متخصص آمار 15-2011.00
 78  متخصص پزشکی پیشگیری 29-1069.09
 78  متخصص پزشکی هسته ای 29-1069.05
 78  معمار، به غیر از محوطه سازی و بخش دریایی 17-1011.00
 78  مدرس فیزیک، دانشگاهی 25-1054.00
 78  ماما و متخصص بیماری های زنان 29-1064.00
 78  پزشک عمومی و خانوادگی 29-1062.00
 78  مهندس محیط زیست 17-2081.00
 78  فعال اجتماعی پزشکی و بهداشت عموم 21-1022.00
 78  قاضی قانون اجرایی، داور و مامور رسیدگی به محاکمه 23-1021.00
 78  روان پزشک 29-1066.00
 78  اپیدمی شناس 19-1041.00
 78  مهندس انرژی 17-2199.03
 78  مدرس دبیرستان، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2031.00
 78  اختر شناس 19-2011.00
 77.6  مدیر آموزش و توسعه 11-3042.00
 75  دانشمند فضا و جو 19-2021.00
 75  آسیب شناس زبان-گفتار 29-1127.00
 75  تحلیلگر و هماهنگ کننده لجستیکی 13-1081.00
 75  دانشمند پزشکی، به غیر از اپیدمی شناس 19-1042.00
 75  طراح و برنامه ریز پایداری کسب و کار 13-1199.04
 75  تحلیلگر مدیریت 13-1111.00
 75  دامپزشک 29-1131.00
 75  دانشمند حفاظت از آب و خاک 19-1031.01
 75  متخصص درمان مشکلات شغلی 29-1122.00
 75  مهندس برق 17-2071.00
 75  جانور شناس 19-1011.00
 75  مهندس پیشگیری از وقوع و مقابله با آتش سوزی 17-2111.02
 75  پزشک داخلی، عمومی 29-1063.00
 75  مهندس تولید 17-2199.04
 75  مهندس رباتیک 17-2199.08
 75  مربی و استعداد یاب 27-2022.00
 75  جراح فک و دهان 29-1022.00
 75  مهندس سخت افزار 17-2061.00
 75  زیست شناس 19-1020.01
 75  مهندس هوا فضا 17-2011.00
 75  آسیب شناس 29-1069.07
 75  بازرس و محقق مالیاتی، تحصیلدار، مامور مالیاتی 13-2081.00
 75  ریاضی دان 15-2021.00
 75  کارشناس آمار 15-2041.00
 75  تکنیسین ریاضیاتی 15-2091.00
 75  میکروب شناس 19-1022.00
 75  زیست شیمی دان و زیست فیزیک دان 19-1021.00
 75  مدیر اطلاعات بالینی 15-2041.02
 75  مدیر عامل 11-1011.00
 75  مدرس علوم زیست محیطی، دانشگاهی 25-1053.00
 75  مهندس کشاورزی 17-2021.00
 75  مهندس دریایی 17-2121.01
 75  کاردان فنی پزشکی قانونی 19-4092.00
 75  مدرس مطالعات منطقه ای، قومی و فرهنگی، دانشگاهی 25-1062.00
 75  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تولید و عملیاتی 51-1011.00
 75  کلانتر و معاون کلانتر 33-3051.03
 75  مدرس بهداشت تخصصی، دانشگاهی 25-1071.00
 75  مدرس و مربی پرستاری، دانشکاهی 25-1072.00
 75  مدرس شیمی، دانشگاهی 25-1052.00
 75  مدرس علوم جوی، زمین، دریایی و فضا، دانشگاهی 25-1051.00
 75  مدرس علوم کاپیوتری، دانشگاهی 25-1021.00
 75  مدرس علوم ریاضی، دانشگاهی 25-1022.00
 75  بازرس هوانوردی 53-6051.01
 75  وکیل 23-1011.00
 75  خلبان، کمک خلبان، و مهندس پروازهای مسافری 53-2011.00
 75  مهندسی مواد 17-2131.00
 75  مدرس علوم کشاورزی، دانشگاهی 25-1041.00
 75  مدرس علوم زیست شناسی، دانشگاهی 25-1042.00
 75  مشاور تحصیلی، شغلی و مدارس 21-1012.00
 75  مدرس حقوق، دانشگاهی 25-1112.00
 75  مدیر مالی شعب یا بخش 11-3031.02
 75  تعدیل کننده بیمه، محقق و بازرس 13-1031.02
 75  مدرس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاهی 25-1123.00
 75  مدیر مهندسی 11-9041.00
 75  روان شناس مدارس 19-3031.01
 75  پایشگر 19-3022.00
 75  اقتصاد دان 19-3011.00
 75  سرپرست ارشد/مدیر افسران پلیس و کاراگاه ها 33-1012.00
 75  دانشمند و متخصص محیط زیست، از جمله بهداشت 19-2041.00
 75  سرپرست ارشد/مدیر ماموران زندان و زندان بان مراکز بازپروری 33-1011.00
 75  مدیر خدمات اجتماعی و عمومی 11-9151.00
 75  مدیر آموزش و پرورش، ابتدایی و متوسطه 11-9032.00
 75  مدیر تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 11-3051.02
 75  بازرس پذیرش زیست محیطی 13-1041.01
 75  مردم شناس 19-3091.01
 72.4  برق کار 47-2111.00
 72  طراح مد 27-1022.00
 72  صنعت شناس مهندسی تولید 17-3029.06
 72  مدرس معماری، دانشگاهی 25-1031.00
 72  صنعت شناس مهندسی الکترونیک 17-3029.04
 72  روحانی 21-2011.00
 72  داور، میانجی گر، و سازشگر 23-1022.00
 72  مدرس بازرگانی، دانشگاهی 25-1011.00
 72  دانشمند مواد 19-2032.00
 72  کارگردان- صحنه، فیلم های سینمایی، تلویزیونی، و برنامه های رادیویی 27-2012.02
 72  کارگردان/مدیر فنی 27-2012.05
 72  دستیار مهندس صنایع 17-3026.00
 72  مدرس مدارس ابتدایی، به غیر از آموزش های خاص 25-2021.00
 72  مدرس فلسفه و دین، دانشگاهی 25-1126.00
 72  دانشمند و صنعت شناس حسگر های راه دور 19-2099.01
 72  طراح حمل و نقل 19-3099.01
 72  نسل شناس 19-1029.03
 72  مدرس روان شناسی، دانشگاهی 25-1066.00
 72  مدرس جغرافیا، دانشگاهی 25-1064.00
 72  مدرس ارتباطات، دانشگاهی 25-1122.00
 72  هماهنگ کننده صنعتی 25-9031.00
 72  مدرس اقتصادی، دانشگاهی 25-1063.00
 72  مدرس مردم شناسی و باستان شناسی، دانشگاهی 25-1061.00
 72  روان شناس صنعتی-سازمانی 19-3032.00
 72  دانشمند خاک و گیاه 19-1013.00
 72  دانشمند و صنعت شناس صنایع غذایی 19-1012.00
 72  روان درمانگر ازدواج و خانواده 21-1013.00
 72  مشاور بهداشت روان 21-1014.00
 72  فعال اجتماعی کودک، خانواده و مدارس 21-1021.00
 72  فعال اجتماعی بهداشت روان و استعمال مواد 21-1023.00
 72  مدرس قانون جزا و اعمال قانون، دانشگاهی 25-1111.00
 72  تحلیگر و مفسر اخبار 27-3021.00
 72  مدیر تولید صنعتی 11-3051.00
 72  مدیر تبلیغات و توسعه 11-2011.00
 72  خزانه دار و کنترل کننده 11-3031.01
 72  مدیر حمل و نقل 11-3071.01
 72  مدیر آموزش و پرورش، دبیرستان و موسسات آموزش عالی 11-9033.00
 72  مدیر بازی 11-9071.00
 72  مدیر اسکان 11-9081.00
 72  مدیر خدمات پزشکی و بهداشتی 11-9111.00
 72  مدیر علوم طبیعی 11-9121.00
 72  هماهنگ کننده تحقیقات بالینی 11-9121.01
 72  مدیر امور نظارتی 11-9199.01
 72  مدیر چرخه تامین 11-9199.04
 72  تعدیل کننده شکایات و دعاوی، مستغلات و خسارت جانی 13-1031.01
 72  بازرس مهاجرت و گمرک 33-3021.05
 72  افسر پلیس و گشت 33-3051.01
 72  مدیر سامانه های کامپیوتری و اطلاعاتی 11-3021.00
 72  مهندس فروش 41-9031.00
 72  مامور خرید، به غیر از خرید عمده و خرد و محصولات کشاورزی 13-1023.00
 72  کاربر نیروگاه های تولید برق 51-8013.00
 72  مدیر بازاریابی 11-2021.00
 72  مکانیک و نصاب تجهیزات سرمایشی 49-9021.02
 72  کاربر مواد منفجره، متخصص مهمات، و تخریب چی 47-5031.00
 72  کارگر دفع مواد خطرناک 47-4041.00
 72  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان آبزی پروری 45-1011.06
 72  کارمند تدارک کالا 43-3061.00
 72  معمار دریایی 17-2121.02
 72  کاراگاه و بازرس خصوصی 33-9021.00
 72  ارتوپد و سازنده اعضای مصنوعی 29-2091.00
 72  ماساژور و فیزیو تراپ 29-1011.00
 72  نقشه بردار سطوح زمین 17-1022.01
 72  کارگزار فروش، اوراق بهادار و کالا 41-3031.01
 72  مهندس شیمی 17-2041.00
 72  مهندس عمران 17-2051.00
 72  مهندس حمل و نقل 17-2051.01
 72  مهندس امنیت صنعتی و بهداشت 17-2111.01
 72  ارزیاب 13-2021.01
 72  مهندس مکانیک 17-2141.00
 72  مهندس معدن و زمین شناسی، از جمله مهندس امنیت معدن 17-2151.00
 72  مهندس انرژی هسته ای 17-2161.00
 72  مهندس معتبر سازی 17-2199.02
 72  دارو ساز و متصدی داروخانه 29-1051.00
 72  بازرس، مامور تحقیق و تحلیلگر تقلب و کلاهبرداری 13-2099.04
 72  تحلیلگر مالی 13-2051.00
 72  متخصص یاخته شناسی 29-2011.02
 72  متخصص مدیریت ریسک 13-2099.02
 72  مهندس لجستیک 13-1081.01
 68.75  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی، وسایل نقلیه موتوری 49-2096.00
 68.75  تهیه کننده 27-2012.01
 68.75  مدرس علم جنگل داری و حفاظت از محیط زیست، دانشگاهی 25-1043.00
 68.75  نصاب و تعمیرکار آسانسور 47-4021.00
 68.75  مدرس تاریخ، دانشگاهی 25-1125.00
 68.75  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان چوب بری 45-1011.05
 68.75  فن شناس یاخته شناسی 29-2011.01
 68.75  بهیار روان پزشکی 31-1013.00
 68.75  مدرس مهندسی، دانشگاهی 25-1032.00
 68.75  کاربر راکتور نیروگاه های هسته ای 51-8011.00
 68.75  متخصص ارتودنسی 29-1023.00
 68.75  متخصص تغذیه و رژیم های درمانی 29-1031.00
 68.75  متخصص بهداشت و ایمنی شغلی 29-9011.00
 68.75  متخصص عملیات های هوایی 53-2022.00
 68.75  خلبان تجاری 53-2012.00
 68.75  کاردان فنی لوازم پزشکی 51-9082.00
 68.75  کارگردان استعداد یاب 27-2012.04
 68.75  اعزام کننده ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5031.00
 68.75  متخصص بیماری های چشمی و عینک سازی 29-1199.05
 68.75  مدرس مشاوره تحصیلی، دانشگاهی 25-1081.00
 68.75  مدرس علوم کتابداری، دانشگاهی 25-1082.00
 68.75  طراحی بازرگانی و صنعتی 27-1021.00
 68.75  مامور زندان و مراکز بازپروری 33-3012.00
 68.75  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث جنگلی 33-1021.02
 68.75  مدرس مدد کاری اجتماعی، دانشگاهی 25-1113.00
 68.75  بازرس و متخصص پیشگیری آتش سوزی های جنگلی 33-2022.00
 68.75  آتش نشان جنگلی 33-2011.02
 68.75  نماینده بیماران 43-4051.03
 68.75  مشاور مدیریت منازل و مزارع 25-9021.00
 68.75  کارگزار فروش، خدمات مالی 41-3031.02
 68.75  سرپرست/مدیر کارمندان فروش عمده 41-1012.00
 68.75  پرستار کودک 39-9011.01
 68.75  کارگر کنترل آفات 37-2021.00
 68.75  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان تهیه و سرو غذا 35-1012.00
 68.75  متخصص پزشکی طبیعی یا طب سنتی 29-1199.04
 68.75  متخصص سوزن درمانی 29-1199.01
 68.75  مدرس جامعه شناسی، دانشگاهی 25-1067.00
 68.75  بازرس آتش نشانی 33-2021.01
 68.75  مهندس امنیت کالا 17-2111.03
 68.75  جامعه شناس 19-3041.00
 68.75  طراح شهری و منطقه ای 19-3051.00
 68.75  مساح (نقشه بردار) 17-1022.00
 68.75  جغرافی دان 19-3092.00
 68.75  مهندس هوا فضا و تکنیسین عملیات 17-3021.00
 68.75  دانشمند علوم سیاسی 19-3094.00
 68.75  مدیر خرید 11-3061.00
 68.75  مدیر عمرانی 11-9021.00
 68.75  زمین شناس، به غیر از آب شناسان و جغرافی دانان. 19-2042.00
 68.75  مدیر روابط عمومی 11-2031.00
 68.75  مدیران مراتع 19-1031.02
 68.75  ناخدا، کشتی و قایق 53-5021.01
 68.75  متخصص آزمایش های غیر مخرب 17-3029.01
 68.75  دستیار مهندس مکانیک 17-3027.00
 68.75  دستیار مهندس محیط زیست 17-3025.00
 68.75  حسابدار 13-2011.01
 68.75  شیمی دان 19-2031.00
 68.75  مدیر فروش 11-2022.00
 68.75  مدیر آموزش و پرورش، مراکز/برنامه های حمایت از کودکان و پیش دبستانی ها 11-9031.00
 68.75  کاردان فنی شیمی 19-4031.00
 68.75  تحلیلگر لجستیک 13-1081.02
 68.75  طراح جلسات و گردهمایی 13-1121.00
 68.75  مامور تشخیص صلاحیت و متخصص درمان اصلاحی 21-1092.00
 68.75  حسابرس 13-2011.02
 68.75  مشاور مالی شخصی 13-2052.00
 68.75  دستیار مهندس روباتیک 17-3024.01
 68.75  کارگزار، مدیر برنامه، و مدیر بازرگانی هنرمندان، بازیگران و ورزش کاران 13-1011.00
 68.75  مامور اعتبارات 13-2072.00
 68.75  مهندس نفت 17-2171.00
 68.75  مهندس نور 17-2199.07
 68.75  کاردان فنی کاربری تجهیزات هسته ای 19-4051.01
 68.75  مهندس صنایع 17-2112.00
 68.75  مهندسی بیوشیمی 17-2199.01
 68.75  مهندس الکترونیک، به غیر از کامپیوتر 17-2072.00
 68.75  معمار محوطه سازی 17-1012.00
 65.75  کارمند مکاتبات 43-4021.00
 65.75  راهنمای کشتی 53-5021.03
 65.75  کاردان فنی نقشه کشی 17-3031.02
 65.75  پادو 39-6012.00
 65.75  توزیع کننده برق 51-8012.00
 65.75  بازپرس 13-1041.06
 65.75  کاردان فنی بهداشت و ایمنی شغلی 29-9012.00
 65.75  کارگردان برنامه 27-2012.03
 65.75  کاربر قطارهای مترو یا واگن های خیابانی 53-4041.00
 65.75  دستیار مهندس الکترومکانیک 17-3024.00
 65.75  سرپرست ارشد/مدیر وردستان، کارگران، و باربران، دستی 53-1021.00
 65.75  مدیر و سرپرست پست 11-9131.00
 65.75  سرپرست/مدیر دفتر و مدیر پشتیبانی اداری. 43-1011.00
 65.75  سرآشپز و آشپز 35-1011.00
 65.75  تهیه کننده مالیات 13-2082.00
 65.75  پلیس ترانزیت و حمل و نقل ریلی 33-3052.00
 65.75  سرپرست ارشد/مدیر حمل و نقل و ماشین های جابجایی بار و کاربران وسایل نقلیه 53-1031.00
 65.75  مکانیک قایق های موتوری 49-3051.00
 65.75  مکانیک موتور سیکلت 49-3052.00
 65.75  مدرس آموزش های شغلی، مدارس متوسطه 25-2023.00
 65.75  مکانیک هواپیما و کاردان فنی سرویس هواپیما 49-3011.00
 65.75  کاردان فنی نمونه آزمایش های زمین شناسی 19-4041.02
 65.75  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان محصولات کشاورزی و گل و گیاه 45-1011.07
 65.75  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان دامپروری و مراقبت از حیوانات 45-1011.08
 65.75  کاردان فنی تجهیزات خودکار هواپیماها 49-2091.00
 65.75  سرپرست ارشد/مدیر کارگران راه و ساختمان و حفاری 47-1011.00
 65.75  مصاحبه کننده و کارمند اعطای وام 43-4131.00
 65.75  مصاحبه کننده تایید شایستگی، طرح های دواتی 43-4061.00
 65.75  غواص صنعتی 49-9092.00
 65.5  دستیار درمان زبان-گفتار 31-9099.01
 65.5  کاردان فنی تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 49-9099.01
 65.5  مدیر کل و مدیر عملیات 11-1021.00
 65.5  آب شناس 19-2043.00
 65.5  لوله کش، ساختمانی 47-2152.02
 65.5  افسر دایره شناسایی و سوابق 33-3021.02
 65.5  متخصص تفریح درمانی 29-1125.00
 65.5  تحلیلگر بودجه 13-2031.00
 65.5  کاردان فنی کشاورزی دقیق 19-4099.02
 65.5  کاردان فنی حفاظت از جنگل ها و محیط زیست 19-4093.00
 65.5  کاردان فنی علوم زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست، از جمله بهداشت 19-4091.00
 65.5  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث شهری 33-1021.01
 65.5  دستیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای 19-4061.01
 65.5  تحلیلگر اعتباری 13-2041.00
 65.5  کاردان فنی کنترل فرآیند هسته ای 19-4051.02
 65.5  سرپرست ارشد/مدیر مکانیک ها، نصاب ها، و تعمیرکارها 49-1011.00
 65.5  نقشه کش معماری 17-3011.01
 65.5  چشم پزشک 29-1041.00
 65.5  آتش نشان شهری 33-2011.01
 65.5  مدیر خدمات غذایی 11-9051.00
 65.5  مشاور ترک اعتیاد و اختلالات رفتاری 21-1011.00
 65.5  متخصص درمان بیماری های تنفسی 29-1126.00
 65.5  مدرس اقتصاد خانواده، دانشگاهی 25-1192.00
 65.5  ارزیاب هزینه 13-1051.00
 65.5  کاردان فنی ثبت امواج الکتریکی مغز بوسیله برق (نوار مغزی) 29-2099.01
 65.5  موزه دار 25-4012.00
 65.5  اعزام کننده، به جز اعزام ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5032.00
 65.5  بازرس راه و ساختمان 47-4011.00
 65.5  متخصص امور نظارتی 13-1041.07
 65.5  بهیار و کمک بهیار حرفه ای و پرستار حرفه ای 29-2061.00
 65.5  فن شناس و کاردان فنی دامپزشکی 29-2056.00
 65.5  کاردان فنی نقشه برداری 17-3031.01
 65.5  کاردان فنی بیماری های تنفسی 29-2054.00
 65.5  مدرس نهضت سواد آموزی، آموزش های تقویتی، و مدرسان و مربیان طرح توسعه آموزش عمومی 25-3011.00
 65.5  مدرس آموزش های شغلی، دبیرستان 25-2032.00
 65.5  کارگزار گمرکی 13-1199.03
 65.5  برق کار 47-2111.00
 65.5  بازرس کشاورزی 45-2011.00
 65.5  ممیز انرژی 13-1199.01
 65.5  متخصص روابط عمومی 27-3031.00
 65.5  جانور شناس و ریست شناس حیات وحش 19-1023.00
 62.5  ماشین ساز 49-9044.00
 62.5  کارشناس و بازرس محقق مجوز 13-1041.02
 62.5  کارمند امور نقدی، بررسی هزینه و نرخ 43-3021.02
 62.5  تعمیرکار و تنظیم کننده آلات موسیقی 49-9063.00
 62.5  نصاب و تعمیرکار خطوط توزیع برق 49-9051.00
 62.5  کاردان فنی رژیم های غذایی 29-2051.00
 62.5  کاردان فنی و دستیار پزشکی اورژانس 29-2041.00
 62.5  کاردان فنی یک حوزه خاص خودرو 49-3023.02
 62.5  مکانیک ارشد خودرو 49-3023.01
 62.5  کاربر و متصدی تجهیزات سرمایشی و انجمادی 51-9193.00
 62.5  دستیار آماری 43-9111.00
 62.5  گرافیست نشر دسکتاپ 43-9031.00
 62.5  طراح پارچه و منسوجات 51-6092.00
 62.5  کارگزار املاک 41-9021.00
 62.5  کاربر کارخانه های شیمیایی و سیستم های شیمیایی 51-8091.00
 62.5  کارمند فروش بلیط مسافرتی و کارگزار رزرواسیون و حمل و نقل 43-4181.00
 62.5  دستیار مهندس برق 17-3023.03
 62.5  مسول تایید اعتبار 43-4041.01
 62.5  مرده شور 39-4011.00
 62.5  ناظر بازی و سرگرمی 39-1011.00
 62.5  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2094.00
 62.5  کلید ساز و تعمیرکار گاو صندوق 49-9094.00
 62.5  نماینده فروش، عمده و تولیدی، کالاهای فنی و علمی 41-4011.00
 62.5  مدیر امور اداری 11-3011.00
 62.5  نگهبان صیدگاه ها و شکارگاه ها 33-3031.00
 62.5  رییس قطار و رییس محوطه های ریلی 53-4031.00
 62.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات سوهان کاری و جلا دهی فلزات و پلاستیک 51-4033.00
 62.5  سازنده و تعمیرکار آبگرم کن 47-2011.00
 62.5  سرپرست اداره محموله های هوایی 53-1011.00
 62.5  خریدار عمده و خرد، به غیر از محصولات کشاورزی 13-1022.00
 62.5  طراح داخلی 27-1025.00
 62.5  بایگان 25-4011.00
 62.5  دستیار تحقیق علوم اجتماعی 19-4061.00
 62.5  هنرمند چند رسانه ای و انیمیشن سازی 27-1014.00
 62.5  مربی سلامت 21-1091.00
 62.5  کاردان فنی صنایع غذایی 19-4011.02
 62.5  کارگردان هنری 27-1011.00
 62.5  کاربر و متصدی نوار نقاله 53-7011.00
 62.5  بیمه گر 13-2053.00
 62.5  محققین عناوین و مشاغل، تلخیص کننده و جستجوگر 23-2093.00
 62.5  شاعر، ترانه سرا و نویسنده خلاق 27-3043.05
 62.5  مدرس هنر، تئاتر و موسیقی، دانشگاهی 25-1121.00
 62.5  متخصص پرتو درمانی 29-1124.00
 62.5  فن شناس آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2011.00
 62.5  مدرس پیش دبستانی، به غیر از آموزش های خاص 25-2011.00
 62.5  دستیار مهندس عمران 17-3022.00
 62.5  مدرس آموزش های شغلی، دانشگاهی 25-1194.00
 62.5  مدرس مطالعات تفریحی و ورزشی، دانشگاهی 25-1193.00
 62.5  مدرس مدارس متوسطه، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2022.00
 62.5  طبیعت شناس پارک ها 19-1031.03
 62.5  دستیار مهندس الکترونیک 17-3023.01
 62.5  نویسنده فنی 27-3042.00
 59.5  کاردان فنی لابراتوار دندان سازی 51-9081.00
 59.5  مشاور اسکان مراکز اقامتی 39-9041.00
 59.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات فرم دهی فلزات و پلاستیک 51-4023.00
 59.5  نصاب ساختمان های پیش ساخته و خانه های متحرک 49-9095.00
 59.5  فعال بخش سرگرمی 39-9032.00
 59.5  کارمند انبار- اتاق های انبار، انبارهای بزرگ، و محوطه های انبار 43-5081.03
 59.5  کاردان فنی تولید صنعتی 17-3029.09
 59.5  کاربر ماشین آلات ایجاد شکاف و کانال زنی معدن 47-5042.00
 59.5  تعمیرکار کامپیوتر، دستگاه های بانکی، و ماشین های اداری 49-2011.00
 59.5  پرورش دهنده حیوانات 39-2011.00
 59.5  کاردان فنی ترافیک 53-6041.00
 59.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان خدمات شخصی 39-1021.00
 59.5  آهنگ ساز و تنظیم کننده موسیقی 27-2041.04
 59.5  مدل ساز، فلزات و پلاستیک 51-4061.00
 59.5  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی سرگرمی خانگی 49-2097.00
 59.5  منشی اداری و دستیار اجرایی 43-6011.00
 59.5  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2095.00
 59.5  کارگردان موسیقی 27-2041.01
 59.5  کاردان فنی زیست شناسی 19-4021.00
 59.5  نصاب و تعمیرکار تجهیزات ارتباطات دور برد، به جز نصابان خط 49-2022.00
 59.5  نصاب سیستم های امنیتی و اعلام حریق 49-2098.00
 59.5  طراح صحنه و نمایش 27-1027.00
 59.5  کاربر دریل زمینی، به جز نفت و گاز 47-5021.00
 59.5  کارگزار فروش بیمه 41-3021.00
 59.5  دستیار منابع انسانی، به جز کارمند پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-4161.00
 59.5  کتابدار 25-4021.00
 59.5  تعمیرکار تجهیزات پزشکی 49-9062.00
 59.5  کاربر ابزارهای ماشینی کنترل شونده توسط کامپیوتر، در ساخت قطعات فلزی و پلاستیکی 51-4011.00
 59.5  کاردان فنی و تکنیسین های موزه 25-4013.00
 59.5  الگو ساز، چوب 51-7031.00
 59.5  کارمند دعاوی بیمه 43-9041.01
 59.5  سوهان کار پرداخت کار، و تیز کننده ابزار 51-4194.00
 59.5  درجه بند و رتبه بند الوار 45-4023.00
 59.5  مدرس مهد کودک، به غیر از آموزش های خاص 25-2012.00
 59.5  کارگر جنگلداری و حفاظت از محیط زیست 45-4011.00
 59.5  شکارچی و تله گذار 45-3021.00
 59.5  مدرس زبان و ادبیات خارجی، دانشگاهی 25-1124.00
 59.5  کارمند افتتاح حساب 43-4141.00
 59.5  کارگر ساخت ورقه های فلزی 47-2211.00
 59.5  کاربر دریل های چرخشی حفاری نفت و گاز 47-5012.00
 59.5  کاربر جراثقیل حفاری، نفت و گاز 47-5011.00
 59.5  بازرس حمل و نقل و محموله 53-6051.08
 59.5  کارگر نگهداری از بزرگراه ها 47-4051.00
 59.5  نماینده خدمات مشتریان 43-4051.00
 59.5  تعمیرکار تجهیزات رهگیری و چراغ های علامت دهنده 49-9097.00
 59.5  کاربر سیستم های پمپ سوخت، پالایشگاه، و مصرف سنج 51-8093.00
 59.5  مکانیک کامیون و اتوبوس و متخصص موتورهای دیزلی 49-3031.00
 59.5  تاریخ شناس 19-3093.00
 59.5  مهندس موتورهای ثابت و کاربر دیگ بخار 51-8021.00
 59.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های برش و قطعه قطعه کردن 51-9032.00
 59.5  کارمند کارگزاری 43-4011.00
 59.5  کارگر مزرعه، حیوانات مزارع و دامپروری ها 45-2093.00
 59.5  مکانیک ماشین آلات صنعتی 49-9041.00
 59.5  دستیار درمان شغلی 31-2011.00
 59.5  ملوان- کشتی، قایق، و کرجی 53-5021.02
 59.5  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تزیین مناظر، خدمات چمن زنی، و باغداری 37-1012.00
 59.5  ارزشیاب بیمه، خسارت خودرویی 13-1032.00
 59.5  کاردان فنی سرویس وسایل نقلیه تفریحی 49-3092.00
 59.5  کاردان فنی پخش 27-4012.00
 59.5  تعمیرکار دوچرخه 49-3091.00
 59.5  فعال حمایت از حیوانات 33-9011.00
 59.5  متخصص استخدام، جذب نیرو و بکارگماری 13-1071.00
 59.5  مکانیک و نصاب تجهیزات گرمایشی و تهویه هوا 49-9021.01
 59.5  تدوینگر فیلم و کلیپ های تصویری 27-4032.00
 59.5  مهندس کشتی 53-5031.00
 59.5  تعمیرکار لوارم خانگی 49-9031.00
 59.5  متخصص درمان محدودیت نگرش، انطباق پذیری و پویایی، و متخصص احیای بینش 29-1122.01
 59.5  نقشه بردار و نقشه نگار 17-1021.00
 59.5  کاربر بالابر و دستگاه چرخ جراثقیل 53-7041.00
 59.5  منشی، به جز منشیان حقوقی، پزشکی، و اجرایی 43-6014.00
 59.5  کارشناس ارزشیابی، مستغلات 13-2021.02
 59.5  نقشه کش الکترونیک 17-3012.01
 59.5  رونویس پزشکی 31-9094.00
 59.5  نقشه کش مکانیک 17-3013.00
 59.5  مامور تحقیق درباره بازی ها و بازرس بازی 33-9031.00
 59.5  مترجم همزمان و مترجم 27-3091.00
 59.5  کاردان فنی تجهیزات صوتی و تصویری 27-4011.00
 59.5  فن شناس و کاردان فنی قلب و عروق 29-2031.00
 59.5  مشاور توان بخشی 21-1015.00
 59.5  مهندس لوکوموتیو 53-4011.00
 59.5  کاردان سونوگرافی تشخیصی 29-2032.00
 59.5  مکانیک تجهیزات کشاورزی 49-3041.00
 59.5  راننده و متصدی آمبولانس، به جز کاردانان فنی پزشکی اورژانس 53-3011.00
 59.5  ویراستار 27-3041.00
 59.5  کاردان فنی روان پزشکی 29-2053.00
 59.5  کاردان فنی داروسازی 29-2052.00
 59.5  مدرس علوم سیاسی، دانشگاهی 25-1065.00
 59.5  فن شناس پزشکی هسته ای 29-2033.00
 59.5  کاردان فنی آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2012.00
 59.5  نجات غریق، گشت آبی، و سایر فعالان خدمات پیشگیرانه مناطق تفریحی 33-9092.00
 59.5  متخصص بافت شناسی و کاردان فنی بافت شناسی 29-2011.03
 59.5  عینک ساز، تجویزی 29-2081.00
 59.5  نویسنده مطالب تبلیغاتی 27-3043.04
 59.5  دستیار حقوقی 23-2011.00
 56.25  سازنده و لمینیت کننده فایبرگلاس 51-2091.00
 56.25  کاربر پمپ، به جز پمپ های چاه نفت 53-7072.00
 56.25  دستیار کتابخانه، امور عادی 43-4121.00
 56.25  سقف ساز 47-2181.00
 56.25  کاربر دستگاه های کمپرسور گاز و ایستگاه های پمپاژ گاز 53-7071.00
 56.25  مسول تدارک تجهیزات پزشکی 31-9093.00
 56.25  نجار ساختمانی 47-2031.01
 56.25  متخصص مجموعه های صمعی بصری 25-9011.00
 56.25  گوینده رادیو و تلویزیون 27-3011.00
 56.25  نجار تاسیساتی 47-2031.02
 56.25  نصاب دیوارهای پیش ساخته و کاشی سقف 47-2081.00
 56.25  متخصص نگهداری، ماشین آلات 49-9043.00
 56.25  پرداخت کار مبلمان 51-7021.00
 56.25  کارمند خدمات پستی 43-5051.00
 56.25  مامور خرید، محصولات کشاورزی 13-1021.00
 56.25  کاربر کامپیوتر 43-9011.00
 56.25  بهیار مراقبت های خانگی 31-1011.00
 56.25  تعمیرکار دوربین و تجهیزات عکس برداری 49-9061.00
 56.25  مدیر انبار و توزیع 11-3071.02
 56.25  کردان فنی کشاورزی 19-4011.01
 56.25  دستیار متخصص فیزیوتراپی 31-2021.00
 56.25  بنا، پرداخت کار سیمان 47-2051.00
 56.25  کمک یار متخصص درمان شغلی 31-2012.00
 56.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات مختلف، فلزات و پلاستیک 51-4081.00
 56.25  روحانی متخصص در احکام 21-2021.00
 56.25  فن شناس و کاردان فنی رادیولوژی 29-2034.00
 56.25  کاربر دستگاه های سرویس تجهیزات، نفت، گاز، معدن 47-5013.00
 56.25  فروشنده قطعات یدکی 41-2022.00
 56.25  بازرس، آزمایش کننده، مرتب کننده، نمونه گیر، و وزن کننده 51-9061.00
 56.25  ماشین کار 51-4041.00
 56.25  کارمند تولید، برنامه ریزی، و تسریع امور 43-5061.00
 56.25  سرپرست/مدیر کارمندان فروش جزء 41-1011.00
 56.25  کاربر ماشین آلات حفر پیوسته 47-5041.00
 56.25  مکانیک تجهیزات ماشینی خارج از خانه و سایر مکانیک های موتوری 49-3053.00
 56.25  متخصص نیمه رساناها 51-9141.00
 56.25  دستیار خدمات اجتماعی و انسانی 21-1093.00
 56.25  داور و سایر مقامات برگزاری مسابقات ورزشی 27-2023.00
 56.25  تعمیرکار موتورهای برقی، ابزار آلات برقی، و تعمیرکاران مرتبط 49-2092.00
 56.25  تعمیرکار واگن های ریلی 49-3043.00
 56.25  مکانیک ماشین های سنگین متحرک، به جز موتورها 49-3042.00
 56.25  سرویس کار و تعمیرکار دستگاه های خودکار فروش سکه ای، اسکناسی و دستگاه های خودکار بازی و سرگرمی 49-9091.00
 56.25  هرس کننده درختان و درخت آرا 37-3013.00
 56.25  رسیدگی کننده به آفات، سم پاش، و کاربر، گیاه ها 37-3012.00
 56.25  کارگزار فروش تبلیغات 41-3011.00
 56.25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات کنترلی و سوپاپ، به جز درب های مکانیکی 49-9012.00
 56.25  دندان ساز 29-1024.00
 56.25  تحصیلدار بدهی ها 43-3011.00
 56.25  دستیار پزشکی 31-9092.00
 56.25  سرهم کننده/همگذار سازه ها، سطوح، دکل ها و جراثقیل ها، و سیستم های ساخت هواپیما 51-2011.00
 56.25  مهندس محوطه ریلی و کاربر قطارهای موتوری کوچک 53-4013.00
 56.25  مدیر املاک، مستغلات و اتحادیه های اجتماعی 11-9141.00
 56.25  سرهم کننده/همگذار تجهیزات الکترو مکانیکی 51-2023.00
 56.25  سرهم کننده/همگذار موتور و سایر ماشین آلات 51-2031.00
 56.25  نقشه کش برق 17-3012.02
 56.25  کاردان فنی مهندسی صدا 27-4014.00
 56.25  سرویس کار مخازن فاضلاب و پاکسازی لوله های فاضلاب 47-4071.00
 56.25  کارگزار فروش املاک 41-9022.00
 56.25  کاربر تصفیه خانه و سیستم های تصفیه آب و فاضلاب 51-8031.00
 56.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های خرد کردن، سوهان زدن، و پرداخت 51-9021.00
 56.25  فیلمبردار، تلویزیونی، ویدئویی، و فیلم های سینمایی 27-4031.00
 53.25  کاربر پمپ های چاه نفت 53-7073.00
 53.25  برنامه نویس کنترل ابزارهای عددی و کنترل فرآیند 51-4012.00
 53.25  کاربر و متصدی کوره های بازیافت فلزات 51-4051.00
 53.25  ریخته گر و قالب ریز، فلزات 51-4052.00
 53.25  سرهم کننده/همگذار تجهیزات برقی و الکترونیکی 51-2022.00
 53.25  کارگر تقویت سازه های بتنی 47-2171.00
 53.25  نصاب، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل مواد، فلزت و پلاستیک 51-4021.00
 53.25  نصاب و تعمیرکار خطوط مخابراتی 49-9052.00
 53.25  وردست--کارگر استخراج 47-5081.00
 53.25  دکل ساز 49-9096.00
 53.25  پنچری گیر 49-3093.00
 53.25  سقف ساز، معدن 47-5061.00
 53.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات ذوب فلزات و پلاستیک 51-4022.00
 53.25  قصاب و گوشت بر 51-3021.00
 53.25  مهندس کاربر و سایر کاربران تجهیزات راه و ساختمان 47-2073.00
 53.25  فروشنده خانه به خانه، دست فروش و روزنامه فروش، و شغل های مشابه 41-9091.00
 53.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های مخلوط کن و ترکیب 51-9023.00
 53.25  آشپز، منازل شخصی 35-2013.00
 53.25  کارمند سفارشات 43-4151.00
 53.25  مسول بازی های ماشینی 39-1012.00
 53.25  عکاس 27-4021.00
 53.25  بازرس وسایل نقلیه، تجهیزات و سیستم های بخش حمل و نقل، به جز هوانوردی 53-6051.07
 53.25  ورزشکار و شرکت کننده مسابقات ورزشی 27-2021.00
 53.25  پیک و تحویل دهنده 43-5021.00
 53.25  پارکبان 33-3041.00
 53.25  منشی بایگانی 43-4071.00
 53.25  کاربر تاسیسات گازی 51-8092.00
 53.25  کاربر و متصدی تجهیزات شیمیایی 51-9011.00
 53.25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل 49-2093.00
 53.25  نماینده فروش، عمده و تولیدی، به جز کالاهای فنی و علمی 41-4012.00
 53.25  کارمند صندوق مراکز بازی 43-3041.00
 53.25  نگهبان تقاطع ها 33-9091.00
 53.25  طراح گل و گیاه 27-1023.00
 53.25  کارمند دادسرا 43-4031.01
 53.25  کاردان فنی لابراتوار عینک سازی 51-9083.00
 53.25  دوزنده رومبلی و صندلی 51-6093.00
 53.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تبدیل و شکل دهی مواد، مصنوعات و فایبرگلاس 51-6091.00
 53.25  راننده/فروشنده 53-3031.00
 53.25  راهنما، کنترل چی، و مامور اخذ بلیت 39-3031.00
 53.25  کاربر ماشین آلات حفر و بار گیری و ماشین های کشنده 53-7032.00
 53.25  گزارشگر و خبرنگار 27-3022.00
 53.25  کاربر ماشین های اداری، به غیر از کامپیوتر 43-9071.00
 53.25  کارگر طرح بندی، فلزات و پلاستیک 51-4192.00
 53.25  متصدی پارکینگ 53-6021.00
 53.25  سازنده ابزار و قالب 51-4111.00
 53.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات قالب سازی، هسته سازی، و ریخته گری فلزات و پلاستیک 51-4072.00
 53.25  متصدی پل ها و بالابرهای معابر آبی 53-6011.00
 53.25  کارگزار مسافرتی 41-3041.00
 53.25  دریا نورد و ملوان کشتی های حمل نفت 53-5011.00
 53.25  کارمند وارد کننذه اطلاعات 43-9021.00
 53.25  کاربر و متصدی ماشین های سفید کننده و رنگ کننده نساجی 51-6061.00
 53.25  راننده قایق موتوری 53-5022.00
 53  گریمور، تئاتر و اجرا 39-5091.00
 53  سازنده و کارشناس سنگ های قیمتی و الماس 51-9071.06
 53  کافه چی 35-3011.00
 53  کلفت و کمک رسان در امور خانه 39-9021.00
 53  راننده کامیون، ماشین های سنگین و تریلر 53-3032.00
 53  راننده تاکسی و شوفر 53-3041.00
 53  سازنده و کارشناس فلزات گران بها 51-9071.07
 53  نصاب سنگفرش های قطعه قطعه 47-4091.00
 53  طراح گرافیک 27-1024.00
 53  دستیار دامپزشک و مسول مراقبت های حیوانات آزمایشگاهی 31-9096.00
 53  کمک یار داروخانه ها 31-9095.00
 53  دستیار دندانپزشک 31-9091.00
 53  منشی حقوقی 43-6012.00
 53  نصاب کاشی و سنگ مرمر 47-2044.00
 53  کارمند اداری، کلی 43-9061.00
 53  بنا، آجر و بلوک های سیمانی 47-2021.00
 53  جواهر ساز 51-9071.01
 53  نقشه کش عمران 17-3011.02
 53  متصدی پذیرش و اطلاعات 43-4171.00
 53  سرهم کننده/همگذار تیمی 51-2092.00
 53  وردست--کارگران نصب، نگهداری، و تعمیر 49-9098.00
 53  کارمند دفترداری، حسابداری و حسابرسی 43-3031.00
 53  تحویل دار صندوق 43-3071.00
 53  متخصص بهداشت دهان و دندان 29-2021.00
 53  اپراتور رادیویی 27-4013.00
 53  نصاب لوله و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-2152.01
 53  کاردان فنی جراحی 29-2055.00
 50  کاربر سیستم های ترمز، علامت دهنده، و کلیدهای رهگیری 53-4021.00
 50  متصدی دستگاه های مخلوط کن غذا 51-3092.00
 50  جمع کننده پسماند ها و کالاهای دور ریخته شده قابل بازیافت 53-7081.00
 50  راننده اتوبوس مدارس 53-3022.00
 50  مسول لوکوموتیو 53-4012.00
 50  تعمیرکار ساعت 49-9064.00
 50  وردست--کارگر تولید 51-9198.00
 50  سرهم کننده/همگذار، تنظیم کننده، کالیبره کننده ابزارهای نمایش زمان 51-2093.00
 50  نانوا و کیک پز 51-3011.00
 50  طرح زن، چوب 51-7032.00
 50  متصدی و کاربر دستگاه های پخت غذا 51-3093.00
 50  کابینت ساز و نجار نیمکت ساز 51-7011.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه برش منسوجات 51-6062.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات برش، پانچ، و پرس فلزات و پلاستیک 51-4031.00
 50  کاربر ماشین دوخت 51-6031.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های آبکاری و روکش زنی، فلزات و پلاستیک 51-4193.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات شیار زنی و رنده کاری فلزات و پلاستیک 51-4035.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های پرداخت حرارتی، فلزات و پلاستیک 51-4191.00
 50  تغذیه کننده و خارج کننده مواد از ماشین آلات 53-7063.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات چوب بری 51-7041.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات کار با چوب، به غیر از اره 51-7042.00
 50  تایر ساز 51-9197.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تولید محصولات کاغذی 51-9196.00
 50  قالب ساز و قالب گیر 51-9195.07
 50  دمنده آبگینه، قالب گیر، خم کار، و پرداخت کار 51-9195.04
 50  سنگ بر و سنگ تراش، تولید 51-9195.03
 50  کاربر و متصدی دستگاه های چسب زنی 51-9191.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های روکش زنی، نقاشی، و اسپری زنی 51-9121.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل، شکل دهی، پرس، و فشرده سازی 51-9041.00
 50  کارگر سوهان کار و پرداخت کار، دستی 51-9022.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات دریل و سوراخکاری فلزات و پلاستیک 51-4032.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جداسازی، فیلتر کردن، غبار روبی، رسوب گیری، و دستگاه تقطیر 51-9012.00
 50  طرح زن، فلزات و پلاستیک 51-4062.00
 50  آرایشگر و متخصص زیبایی 39-5012.00
 50  کارمند تهیه اظهارنامه 43-3021.01
 50  مصحح و رونویس 43-9081.00
 50  پرورش دهنده حیوانات 45-2021.00
 50  کارگر تهیه غذا 35-2021.00
 50  اپراتو سیستم های تلفنی، شامل پاسخگویی به تلفن ها 43-2011.00
 50  آشپز، موسسات و کافه تریا 35-2012.00
 50  مامور امنیتی 33-9032.00
 50  کاربر جراثقیل و دکل ها 53-7021.00
 50  ماهی گیر و کارگران مرتبط با ماهیگیری 45-3011.00
 50  متخصص مراقبت های پوستی 39-5094.00
 50  کاربر تجهیزات چوب بری 45-4022.00
 50  بنا، سنگ 47-2022.00
 50  ضابط دادگاه 33-3011.00
 50  نصاب قالی 47-2041.00
 50  کارمند بررسی بیمه نامه 43-9041.02
 50  کارمند کارگزینی، پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-3051.00
 50  گارسن 35-3031.00
 50  کارگزار بار و حمل 43-5011.00
 50  مسول دستگاه های مراکز تفریحی و سرگرمی 39-3091.00
 50  کارمند حمل ونقل، ارسال و دریافت 43-5071.00
 50  مصاحبه کنندگان، به غیر از تایید شایستگی و اعطای وام 43-4111.00
 50  مامور مراقبت از حیوانات اهلی 39-2021.00
 50  کارمند پذیرش هتل، متل، و مراکز تفریحی 43-4081.00
 50  ناخن آرا 39-5092.00
 50  وزن کننده، اندازه گیر، کنترل کننده، و نمونه گیر، ثبت سوابق 43-5111.00
 50  کنترل کننده اعتبار 43-4041.02
 50  سرپرست ارشد/مدیر خانه داری و سرایداری 37-1011.00
 50  میزبان، رستوران، استراحتگاه، و کافی شاپ 35-9031.00
 50  کارمند صدور مجوز 43-4031.03
 50  کارمند شهرداری 43-4031.02
 50  کارمند انبار، بخش فروش 43-5081.01
 50  نصاب کف پوش، به جز نصابان قالی، کف سازی چوبی، و کاشی های سنگین 47-2042.00
 50  متخصص ماساژ درمانی 31-9011.00
 50  کارگر سازه های آهنی و فولادی 47-2221.00
 50  وردست--بنا، بلوک کار، سنگ کار، و کاشی کار و مرمر کار 47-3011.00
 50  دستیار مدرس 25-9041.00
 50  وردست--برق کار 47-3013.00
 50  فروشنده تک فروشی 41-2031.00
 50  کارمند دفتری خدمات اجاره و تعمیر 41-2021.00
 50  مدرس آموزش های خود غنی سازی 25-3021.00
 50  کاربر نصب و نگهداری از تجهیزات ریلی 47-4061.00
 50  استادیار دوره لیسانس 25-1191.00
 50  کارگر ساده، نفت و گاز 47-5071.00
 50  کاردان فنی داده های ژئو فیزیک 19-4041.01
 50  گزارش نویس دادگاه 23-2091.00
 50  نصاب و تعمیرکار شیشه خودرو 49-3022.00
 50  تعمیرکار درب های مکانیکی 49-9011.00
 50  تعمیرکار لوازم نسوز، به جز شومینه کار 49-9045.00
 50  گچ کار و سفید کار 47-2161.00
 50  نصاب لوله 47-2151.00
 50  کاردان فنی سوابق پزشکی و اطلاعات بهداشتی 29-2071.00
 50  کاربر تجهیزات راه سازی 47-2071.00
 50  کاربر دستگاه دیرک کوب 47-2072.00
 50  نمایش دهنده و مبلغ کالا 41-9011.00
 50  شیشه بر 47-2121.00
 50  مراقبت کننده از کودکان 39-9011.00
 50  مربی ورزش و مدرس آیروبیک 39-9031.00
 50  طراح ویترین و نمایش کالا 27-1026.00
 50  هنرمند هنرهای زیبا، شامل نقاشان، مجسمه سازان، و تصویرگران 27-1013.00
 50  کارگر عایق سازی، مکانیکی 47-2132.00
 50  صندوقدار 41-2011.00
 50  موسیقی دان، آلات موسیقی 27-2042.02
 47  کاربر و متصدی ماشین الات بسته بندی و بارگیری 51-9111.00
 47  کاردان فنی کتابخانه 25-4031.00
 47  باربر و کارگر حمل چمدان 39-6011.00
 47  صندوقدار غرفه و پول خردکن مراکز بازی 41-2012.00
 47  قلم زن و حکاک 51-9194.00
 47  نقاش، تجهیزات حمل و نقل 51-9122.00
 47  گوینده ورزشگاه و سایر اماکن عمومی 27-3012.00
 47  متصدی مراکز سرویس وسایل نقلیه 53-6031.00
 47  خواننده 27-2042.01
 47  بازیگر 27-2011.00
 47  هنرمند صنایع دستی 27-1012.00
 47  کاربر ماشین های بارگیری، معادن زیرزمینی 53-7033.00
 47  باربر و کارگر حمل بار، انبار، و اسباب و لوازم، دستی 53-7062.00
 47  آشپز، رستوران 35-2014.00
 47  آشپز، سفارشات کوچک 35-2015.00
 47  آپاراتچی سینما 39-3021.00
 47  کارگر تزیین مناظر، و باغداری 37-3011.00
 47  سرایدار و نظافت چی، به غیر از پیشخدمت ها و نظافت کنندگان خانه داری 37-2011.00
 47  نظافت چی سالن های غذا خوری و کافه تریا ها، و وردست کافه چی 35-9011.00
 47  گارسن، به غیر از رستوران 35-3041.00
 47  راننده اتوبوس، برون شهری و درون شهری 53-3021.00
 47  متصدی پیشخوان، کافه تریا، کافی شاپ و تحویل دهنده غذا 35-3022.00
 47  راننده کامیون، ماشین های سبک و خدمات پخش و توزیع 53-3033.00
 47  بار بند و بسته بند، دستی 53-7064.00
 47  چوب بر 45-4021.00
 47  کارمند لیبل زنی 43-5081.02
 47  گوشت بر و پوست گیر گوشت، طیور، و ماهی 51-3022.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات پیچ دار کردن، تاباندن، و بیرون کشیدن در نساجی 51-6064.00
 47  منشی پزشکی 43-6013.00
 47  بارگیری کننده مخازن، کامیون ها، و کشتی ها 53-7121.00
 47  خیاط، دستی 51-6051.00
 47  کاربر و متصدی ماشین دوخت کفش 51-6042.00
 47  کارگر و تعمیرکار کفش و چرم 51-6041.00
 47  تایپیست و پردازشگر اطلاعات 43-9022.00
 47  متصدی و کاربر دستگاه های سرخ کن، پخت نان و کیک، و خشک کردن غذا 51-3091.00
 47  کارگر رختشویی و خشکشویی 51-6011.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تراشکاری و خراطی فلزات و پلاستیک 51-4034.00
 47  سفید کار 47-2082.00
 47  کاربر تجهیزات کشاورزی 45-2091.00
 47  کارگر پرورشگاه گل و گیاه 45-2092.01
 47  کارگر مزرعه، محصول 45-2092.02
 47  پستچی، پردازشگر، و اپراتور دستگاه های پردازش بسته های پستی 43-5053.00
 47  اپراتور تلفن 43-2021.00
 47  جوشکار، برشکار، و کمک جوشکار 51-4121.06
 47  دستگاه شکاف دهنده سنگ، سنگ معدن 47-5051.00
 47  نصاب حصار 47-4031.00
 47  برشکار و تراشکار، و پرداخت کار، دستی 51-9031.00
 47  تعمیرکار بدنه خودرو و تعمیرکاران مرتبط 49-3021.00
 47  کنتور خوان، خدمات رفاهی 43-5041.00
 47  وردست--لوله کش، نصاب لوله، و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-3015.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جوشکاری، لحیم کاری، و سخت کاری، فلزات و پلاستیک 51-4122.00
 47  سیم پیچ 51-2021.00
 47  پستچی 43-5052.00
 47  وردست--نجار 47-3012.00
 47  وردست--سقف ساز 47-3016.00
 47  لحیم کار و سخت کار 51-4121.07
 47  نصاب کاغذ دیواری 47-2142.00
 43.75  کمک یار متخصص فیزیوتراپی 31-2022.00
 43.75  کف ساب و پرداخت کار 47-2043.00
 43.75  موزاییک کار 47-2053.00
 43.75  کارگر ساختمانی 47-2061.00
 43.75  کاربر ماشین یا قایق لاروب 53-7031.00
 43.75  کاربر واگن های رفت و برگشتی 53-7111.00
 43.75  نقاش، ساختمانی و نگهداری 47-2141.00
 43.75  نظافت کننده و شست و شو کننده تجهیزات و وسایل نقلیه 53-7061.00
 43.75  خیاط و تعمیرکار لباس 51-6052.00
 43.75  سرهم کننده/همگذار و سازنده سازه های فلزی 51-2041.00
 43.75  کارگر عایق کاری، کف، سقف، و دیوار 47-2131.00
 43.75  پیرایشگر 39-5011.00
 43.75  سفالگر، صنعتی 51-9195.05
 43.75  مسول لباس های هنرپیشگان 39-3092.00
 43.75  کاربر و متصدی تجهیزات پاک کردن، شست و شو، و تجهیزات مهار خوردگی فلزات 51-9192.00
 43.75  اتو زن، منسوجات، پوشاک، و اقلام مرتبط 51-6021.00
 43.75  کارگر تهیه و سرو غذا، از جمله کارکنان فست فود ها 35-3021.00
 43.75  نقاش، روکش کار، و تزیین کننده 51-9123.00
 43.75  کارمند نامه نگاری و کاربر ماشین های پردازش نامه، به جز خدمات پستی 43-9051.00
 43.75  وردست--نقاش، نصاب کاغذ دیواری، گچ کار، سفید کار 47-3014.00
 43.75  سر شور آرایشگاه 39-5093.00
 43.75  آشپز، فست فود 35-2011.00
 43.75  مسول اتاق پرو و رختکن 39-3093.00
 40.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات بافندگی و ریسندگی 51-6063.00
 40.75  قصاب کشتارگاه و بسته بند گوشت 51-3023.00
 40.75  بازاریاب تلفنی 41-9041.00
 40.75  کاربر و متصدی تنور، کوره، اجاق، خشک کن، و انواع دیگ ها 51-9051.00
 40.75  قالب ساز کارخانه ریخته گری 51-4071.00
 40.75  کارمند ارسال سفارشات، فروش عمده و خرد 43-5081.04
 40.5  کاربر کامیون ها و کشنده های صنعتی 53-7051.00
 40.5  تعمیرکار و رفوگر، به جز پوشاک 49-9093.00
 37.5  ملازم مراسم تدفین 39-4021.00
 37.5  پیشخدمت و نظافت کننده خانه داری 37-2012.00
 37.5  ظرف شور 35-9021.00
 31.25  مانکن 41-9012.00
 28.25  درجه بند و دانه بند، محصولات کشاورزی 45-2041.00
 

ارسال نظرات :