این بخش از درگاه، آزمایشی است؛ نظرات و پیشنهادات خود را در بخش اظهار نظر با ما در میان گذارید.

 

عنوان توصیفگر : تجزیه و تحلیل داده ها یا اطلاعات

توضیحات توصیفگر :


شناسایی اصول بنیادی، دلایل یا حقایق مربوط به اطلاعات از طریق شکستن داده ها و اطلاعات به بخش های مجزا

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 98.5  کارشناس آمار 15-2041.00
 97  متخصص آمار 15-2011.00
 96.25  اختر شناس 19-2011.00
 96  تحلیلگر مالی 13-2051.00
 95  آمارشناس حیاتی 15-2041.01
 95  زیست شیمی دان و زیست فیزیک دان 19-1021.00
 95  اپیدمی شناس 19-1041.00
 95  مدرس علوم جوی، زمین، دریایی و فضا، دانشگاهی 25-1051.00
 94.75  مردم شناس 19-3091.01
 94.75  جامعه شناس 19-3041.00
 94.25  بازرس و محقق مالی 13-2061.00
 94.25  زیست شناسان مولکولی و سلولی 19-1029.02
 93.75  اقتصاد دان 19-3011.00
 93  نسل شناس 19-1029.03
 93  جغرافی دان 19-3092.00
 92.5  تحلیلگر عملیات های تحقیقاتی 15-2031.00
 92.5  مدرس علوم سیاسی، دانشگاهی 25-1065.00
 92  روان شناسان اعصاب و متخصصان اعصاب و روان بالینی 19-3039.01
 92  قاضی قانون اجرایی، داور و مامور رسیدگی به محاکمه 23-1021.00
 91.5  بازرس، مامور تحقیق و تحلیلگر تقلب و کلاهبرداری 13-2099.04
 91.5  تکنیسین ریاضیاتی 15-2091.00
 91.25  مهندس نور 17-2199.07
 90.75  پزشک داخلی، عمومی 29-1063.00
 90  دانشمند و صنعت شناس حسگر های راه دور 19-2099.01
 90  مهندس زیست پزشکی 17-2031.00
 90  مدرس علوم کشاورزی، دانشگاهی 25-1041.00
 89.75  پایشگر 19-3022.00
 89.5  مدرس فیزیک، دانشگاهی 25-1054.00
 89.25  تحلیلگر مدیریت 13-1111.00
 88.75  میکروب شناس 19-1022.00
 88.25  دانشمند خاک و گیاه 19-1013.00
 88  روان شناس صنعتی-سازمانی 19-3032.00
 88  طراح حمل و نقل 19-3099.01
 87.9  مدیر منابع انسانی 11-3040.00
 87.75  پزشک عمومی بیمارستان 29-1069.03
 87.75  مدرس مشاوره تحصیلی، دانشگاهی 25-1081.00
 87.5  باستان شناس 19-3091.02
 87.5  مهندسی بیوشیمی 17-2199.01
 87.25  زمین شناس، به غیر از آب شناسان و جغرافی دانان. 19-2042.00
 87  مدرس علوم کتابداری، دانشگاهی 25-1082.00
 87  کارگزار فروش، اوراق بهادار و کالا 41-3031.01
 86.75  ارزیاب 13-2021.01
 86.75  مسول تایید اعتبار 43-4041.01
 86.5  ارزیاب هزینه 13-1051.00
 86.5  بیمه گر 13-2053.00
 86.25  مدرس علم جنگل داری و حفاظت از محیط زیست، دانشگاهی 25-1043.00
 86  مهندس شیمی 17-2041.00
 86  جانور شناس 19-1011.00
 85.75  دانشمند علوم سیاسی 19-3094.00
 85.75  متخصص مدیریت ریسک 13-2099.02
 85.75  مدرس جغرافیا، دانشگاهی 25-1064.00
 85.75  نقشه بردار سطوح زمین 17-1022.01
 85.5  بازرس مهاجرت و گمرک 33-3021.05
 85.5  مساح (نقشه بردار) 17-1022.00
 85.5  زیست شناس 19-1020.01
 85.25  تحلیلگر بودجه 13-2031.00
 85.25  مهندسی مواد 17-2131.00
 85.25  مهندس انرژی هسته ای 17-2161.00
 85.25  مدرس مطالعات منطقه ای، قومی و فرهنگی، دانشگاهی 25-1062.00
 84.5  روان شناس مدارس 19-3031.01
 84.5  دستیار آماری 43-9111.00
 84.5  آب شناس 19-2043.00
 84.25  متخصص بی هوشی 29-1061.00
 84.25  خلبان، کمک خلبان، و مهندس پروازهای مسافری 53-2011.00
 84.25  مدیر آموزش و پرورش، ابتدایی و متوسطه 11-9032.00
 84.25  متخصص پزشکی پیشگیری 29-1069.09
 84  مهندس لجستیک 13-1081.01
 84  حسابرس 13-2011.02
 83.75  تحلیلگر لجستیک 13-1081.02
 83.75  متخصص پزشکی هسته ای 29-1069.05
 83.5  مدیر خدمات پزشکی و بهداشتی 11-9111.00
 83.5  مدیر علوم طبیعی 11-9121.00
 83.5  مهندس نفت 17-2171.00
 83.25  وکیل 23-1011.00
 83.25  طراح و برنامه ریز پایداری کسب و کار 13-1199.04
 83  مهندس امنیت صنعتی و بهداشت 17-2111.01
 82.75  مهندس معتبر سازی 17-2199.02
 82.75  مهندس انرژی 17-2199.03
 82.5  جراح 29-1067.00
 82.5  هماهنگ کننده صنعتی 25-9031.00
 82.25  متخصص درمان مشکلات شغلی 29-1122.00
 82.25  بازرس و مامور تحقیق اموال دولتی 13-1041.04
 82.25  مهندس کشاورزی 17-2021.00
 82.25  پزشکیار 29-1071.00
 82.25  دارو ساز و متصدی داروخانه 29-1051.00
 82  مهندس هوا فضا 17-2011.00
 82  کاردان فنی نمونه آزمایش های زمین شناسی 19-4041.02
 81.75  بازرس و متخصص پیشگیری آتش سوزی های جنگلی 33-2022.00
 81.75  مدرس شیمی، دانشگاهی 25-1052.00
 81.75  خزانه دار و کنترل کننده 11-3031.01
 81.75  دستیار تحقیق علوم اجتماعی 19-4061.00
 81.5  مشاور مالی شخصی 13-2052.00
 81.5  کاردان فنی شیمی 19-4031.00
 81.5  نماینده و مامور بررسی فرصت های برابر 13-1041.03
 81.25  شیمی دان 19-2031.00
 81.25  فیزیک دان 19-2012.00
 81.25  مهندس رباتیک 17-2199.08
 81.25  دانشمند فضا و جو 19-2021.00
 81  صنعت شناس مهندسی تولید 17-3029.06
 81  مهندس تولید 17-2199.04
 80.5  کارگزار فروش، خدمات مالی 41-3031.02
 80.5  مدیر چرخه تامین 11-9199.04
 80.25  کاردان فنی کشاورزی دقیق 19-4099.02
 80.25  دانشمند مواد 19-2032.00
 80.25  کارگردان برنامه 27-2012.03
 80  مدرس بازرگانی، دانشگاهی 25-1011.00
 80  مدرس اقتصادی، دانشگاهی 25-1063.00
 79.75  ریاضی دان 15-2021.00
 79.75  مدیر عامل 11-1011.00
 79.75  دانشمند و صنعت شناس صنایع غذایی 19-1012.00
 79.5  مدرس علوم زیست محیطی، دانشگاهی 25-1053.00
 79.5  روان شناس مشاوره ای 19-3031.03
 79.25  مهندس امنیت کالا 17-2111.03
 79.25  دانشمند پزشکی، به غیر از اپیدمی شناس 19-1042.00
 79  کاردان فنی صنایع غذایی 19-4011.02
 78.75  تحلیلگر و هماهنگ کننده لجستیکی 13-1081.00
 78.75  دامپزشک 29-1131.00
 78.5  مدرس فلسفه و دین، دانشگاهی 25-1126.00
 78.25  مهندس هوا فضا و تکنیسین عملیات 17-3021.00
 78.25  آسیب شناس زبان-گفتار 29-1127.00
 78  آسیب شناس 29-1069.07
 78  مهندس محیط زیست 17-2081.00
 78  مهندس حمل و نقل 17-2051.01
 77.75  متخصص اطفال، عمومی 29-1065.00
 77.75  مدرس مدد کاری اجتماعی، دانشگاهی 25-1113.00
 77.75  مهندس معدن و زمین شناسی، از جمله مهندس امنیت معدن 17-2151.00
 77.5  کاردان فنی کنترل فرآیند هسته ای 19-4051.02
 77.5  مدیر سامانه های کامپیوتری و اطلاعاتی 11-3021.00
 77.25  جانور شناس و ریست شناس حیات وحش 19-1023.00
 77  کاربر راکتور نیروگاه های هسته ای 51-8011.00
 77  توزیع کننده برق 51-8012.00
 76.75  مدرس علوم زیست شناسی، دانشگاهی 25-1042.00
 76.75  مهندس مکانیک 17-2141.00
 76.5  کارشناس ارزشیابی، مستغلات 13-2021.02
 76.5  دستیار مهندس برق 17-3023.03
 76.5  دندانپزشک، عمومی 29-1021.00
 76.5  مهندس برق 17-2071.00
 76.5  مدرس و مربی پرستاری، دانشکاهی 25-1072.00
 76.25  مهندس عمران 17-2051.00
 76  کلانتر و معاون کلانتر 33-3051.03
 76  مهندس دریایی 17-2121.01
 75.75  مدرس مهندسی، دانشگاهی 25-1032.00
 75.75  بازرس کیفری و مامور ویژه 33-3021.03
 75.75  مهندس فروش 41-9031.00
 75.5  مدرس زبان و ادبیات خارجی، دانشگاهی 25-1124.00
 75.5  مدیر مهندسی 11-9041.00
 75.5  مدرس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاهی 25-1123.00
 75.25  مدیر آموزش و پرورش، دبیرستان و موسسات آموزش عالی 11-9033.00
 75.25  کاردان فنی نقشه کشی 17-3031.02
 75  دستیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای 19-4061.01
 74.75  تعمیرکار کامپیوتر، دستگاه های بانکی، و ماشین های اداری 49-2011.00
 74.75  کاردان فنی علوم زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست، از جمله بهداشت 19-4091.00
 74.75  محققین عناوین و مشاغل، تلخیص کننده و جستجوگر 23-2093.00
 74.75  روان پزشک 29-1066.00
 74.5  کاراگاه و بازرس خصوصی 33-9021.00
 74.5  متخصص پرتو درمانی 29-1124.00
 74.5  مامور تحقیق درباره بازی ها و بازرس بازی 33-9031.00
 74.5  تحلیگر و مفسر اخبار 27-3021.00
 74.25  بازرس هوانوردی 53-6051.01
 74.25  متخصص بهداشت و ایمنی شغلی 29-9011.00
 74.25  جراح فک و دهان 29-1022.00
 74.25  کاردان فنی کاربری تجهیزات هسته ای 19-4051.01
 74.25  دستیار مهندس عمران 17-3022.00
 74.25  تحلیلگر اعتباری 13-2041.00
 74  مهندس پیشگیری از وقوع و مقابله با آتش سوزی 17-2111.02
 74  مدیر خرید 11-3061.00
 74  مدیر حمل و نقل 11-3071.01
 74  چشم پزشک 29-1041.00
 74  حسابدار 13-2011.01
 74  بازرس پذیرش زیست محیطی 13-1041.01
 73.75  دستیار مهندس صنایع 17-3026.00
 73.5  مدیر امور نظارتی 11-9199.01
 73.5  بازرس و محقق مالیاتی، تحصیلدار، مامور مالیاتی 13-2081.00
 73.5  کاربر و متصدی تجهیزات سرمایشی و انجمادی 51-9193.00
 73.25  مدیران مراتع 19-1031.02
 73.25  صنعت شناس مهندسی الکترونیک 17-3029.04
 73.25  کاردان فنی نقشه برداری 17-3031.01
 73.25  کنترل کننده ترافیک هوایی 53-2021.00
 73.25  کارمند وارد کننذه اطلاعات 43-9021.00
 72.75  مدرس مردم شناسی و باستان شناسی، دانشگاهی 25-1061.00
 72.75  دستیار حقوقی 23-2011.00
 72.75  مشاور مدیریت منازل و مزارع 25-9021.00
 72.75  کاربر و متصدی تجهیزات شیمیایی 51-9011.00
 72.5  کاردان فنی زیست شناسی 19-4021.00
 72.5  مدرس جامعه شناسی، دانشگاهی 25-1067.00
 72.5  مهندس الکترونیک، به غیر از کامپیوتر 17-2072.00
 72.5  متخصص پزشکی طبیعی یا طب سنتی 29-1199.04
 72  مدیر مالی شعب یا بخش 11-3031.02
 72  سرپرست/مدیر کارمندان فروش عمده 41-1012.00
 71.75  کارگر دفع مواد خطرناک 47-4041.00
 71.75  گزارشگر و خبرنگار 27-3022.00
 71.75  مدیر و سرپرست پست 11-9131.00
 71.75  کاردان فنی ثبت امواج الکتریکی مغز بوسیله برق (نوار مغزی) 29-2099.01
 71.75  قاضی، قاضی دادگاه بخش و دادرس 23-1023.00
 71.6  مدیر آموزش و توسعه 11-3042.00
 71.5  جنگلدار 19-1032.00
 71.25  روحانی 21-2011.00
 71.25  بازپرس 13-1041.06
 71.25  دستیار مهندس محیط زیست 17-3025.00
 71  ممیز انرژی 13-1199.01
 71  معمار، به غیر از محوطه سازی و بخش دریایی 17-1011.00
 71  معمار دریایی 17-2121.02
 70.75  متخصص آزمایش های غیر مخرب 17-3029.01
 70.75  مربی سلامت 21-1091.00
 70.75  بازجو آتش نشانی 33-2021.02
 70.5  مدرس قانون جزا و اعمال قانون، دانشگاهی 25-1111.00
 70.5  مهندس صنایع 17-2112.00
 70.5  مشاور بهداشت روان 21-1014.00
 70.5  تهیه کننده مالیات 13-2082.00
 70  مکانیک موتور سیکلت 49-3052.00
 70  گوینده رادیو و تلویزیون 27-3011.00
 69.75  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان آبزی پروری 45-1011.06
 69.75  ماما و متخصص بیماری های زنان 29-1064.00
 69.75  فن شناس آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2011.00
 69.5  مدرس مدارس ابتدایی، به غیر از آموزش های خاص 25-2021.00
 69.5  مدرس ارتباطات، دانشگاهی 25-1122.00
 69.5  تاریخ شناس 19-3093.00
 69.5  نماینده بیماران 43-4051.03
 69.5  روان درمانگر ازدواج و خانواده 21-1013.00
 69.5  ناخدا، کشتی و قایق 53-5021.01
 69.5  کاربر کامپیوتر 43-9011.00
 69.25  کاراگاه پلیس 33-3021.01
 69  مدرس روان شناسی، دانشگاهی 25-1066.00
 69  متخصص فیزیو تراپی 29-1123.00
 69  فن شناس و کاردان فنی قلب و عروق 29-2031.00
 69  کارگر سوهان کار و پرداخت کار، دستی 51-9022.00
 69  متخصص درمان بیماری های تنفسی 29-1126.00
 68.75  سرپرست ارشد/مدیر حمل و نقل و ماشین های جابجایی بار و کاربران وسایل نقلیه 53-1031.00
 68.75  کاردان فنی تجهیزات خودکار هواپیماها 49-2091.00
 68.75  افسر دایره شناسایی و سوابق 33-3021.02
 68.5  نصاب و تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل 49-2093.00
 68.5  طراح شهری و منطقه ای 19-3051.00
 68.5  کارشناس و بازرس محقق مجوز 13-1041.02
 68.5  مدیر اسکان 11-9081.00
 68.5  کاردان فنی ترافیک 53-6041.00
 68.25  پزشک عمومی و خانوادگی 29-1062.00
 68.25  نویسنده مطالب تبلیغاتی 27-3043.04
 68  مدرس حقوق، دانشگاهی 25-1112.00
 68  ماساژور و فیزیو تراپ 29-1011.00
 68  مدیر عمرانی 11-9021.00
 67.75  دستیار مهندس روباتیک 17-3024.01
 67.5  نقشه بردار و نقشه نگار 17-1021.00
 67.5  تعدیل کننده بیمه، محقق و بازرس 13-1031.02
 67.5  کتابدار 25-4021.00
 67.5  متخصص امور نظارتی 13-1041.07
 67.5  نماینده فروش، عمده و تولیدی، کالاهای فنی و علمی 41-4011.00
 67.5  مشاور ترک اعتیاد و اختلالات رفتاری 21-1011.00
 67.25  معمار محوطه سازی 17-1012.00
 67.25  وزن کننده، اندازه گیر، کنترل کننده، و نمونه گیر، ثبت سوابق 43-5111.00
 67.25  مامور اعتبارات 13-2072.00
 67.25  مدرس اقتصاد خانواده، دانشگاهی 25-1192.00
 67  کاردان فنی بهداشت و ایمنی شغلی 29-9012.00
 67  کاربر سیستم های پمپ سوخت، پالایشگاه، و مصرف سنج 51-8093.00
 67  مدیر اطلاعات بالینی 15-2041.02
 66.75  متخصص تغذیه و رژیم های درمانی 29-1031.00
 66.75  مکانیک هواپیما و کاردان فنی سرویس هواپیما 49-3011.00
 66.75  آتش نشان جنگلی 33-2011.02
 66.5  سرپرست ارشد/مدیر افسران پلیس و کاراگاه ها 33-1012.00
 66.5  داور، میانجی گر، و سازشگر 23-1022.00
 66.5  تعدیل کننده شکایات و دعاوی، مستغلات و خسارت جانی 13-1031.01
 66.5  متخصص بیماری های چشمی و عینک سازی 29-1199.05
 66.5  کارمند امور نقدی، بررسی هزینه و نرخ 43-3021.02
 66.5  دستیار درمان شغلی 31-2011.00
 66.25  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث جنگلی 33-1021.02
 66.25  گرافیست نشر دسکتاپ 43-9031.00
 66.25  نصاب و تعمیرکار خطوط مخابراتی 49-9052.00
 66.25  کاردان فنی آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2012.00
 66  کاردان فنی بیماری های تنفسی 29-2054.00
 66  افسر پلیس و گشت 33-3051.01
 66  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2094.00
 66  دانشمند و متخصص محیط زیست، از جمله بهداشت 19-2041.00
 66  مدرس تاریخ، دانشگاهی 25-1125.00
 65.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تولید محصولات کاغذی 51-9196.00
 65.75  مدرس آموزش های شغلی، دبیرستان 25-2032.00
 65.75  هماهنگ کننده تحقیقات بالینی 11-9121.01
 65.75  متخصص بیماری های پا 29-1081.00
 65.5  مدرس بهداشت تخصصی، دانشگاهی 25-1071.00
 65.5  هنرمند چند رسانه ای و انیمیشن سازی 27-1014.00
 65.5  مدیر تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 11-3051.02
 65.25  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2095.00
 65.25  بازرس راه و ساختمان 47-4011.00
 65.25  بازرس حمل و نقل و محموله 53-6051.08
 65.25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی، وسایل نقلیه موتوری 49-2096.00
 65  مهندس سخت افزار 17-2061.00
 64.75  متخصص عملیات های هوایی 53-2022.00
 64.75  متخصص استخدام، جذب نیرو و بکارگماری 13-1071.00
 64.75  کارگزار گمرکی 13-1199.03
 64.75  مدیر روابط عمومی 11-2031.00
 64.5  بازرس آتش نشانی 33-2021.01
 64.5  مدرس مطالعات تفریحی و ورزشی، دانشگاهی 25-1193.00
 64.5  سوهان کار پرداخت کار، و تیز کننده ابزار 51-4194.00
 64.5  مدیر خدمات اجتماعی و عمومی 11-9151.00
 64.25  طراح پارچه و منسوجات 51-6092.00
 64.25  دانشمند حفاظت از آب و خاک 19-1031.01
 64.25  کارگزار فروش املاک 41-9022.00
 64.25  سرپرست/مدیر دفتر و مدیر پشتیبانی اداری. 43-1011.00
 64  طبیعت شناس پارک ها 19-1031.03
 64  دستیار مهندس مکانیک 17-3027.00
 63.75  کارگردان استعداد یاب 27-2012.04
 63.5  کاربر نیروگاه های تولید برق 51-8013.00
 63.5  کاردان سونوگرافی تشخیصی 29-2032.00
 63.25  مترجم همزمان و مترجم 27-3091.00
 63.25  کارمند تدارک کالا 43-3061.00
 63.25  کاربر کارخانه های شیمیایی و سیستم های شیمیایی 51-8091.00
 63.25  خلبان تجاری 53-2012.00
 63.25  اعزام کننده ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5031.00
 63.25  مدرس علوم ریاضی، دانشگاهی 25-1022.00
 63  متخصص ارتودنسی 29-1023.00
 63  متخصص یاخته شناسی 29-2011.02
 63  مدیر بازاریابی 11-2021.00
 63  فن شناس یاخته شناسی 29-2011.01
 62.75  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان دامپروری و مراقبت از حیوانات 45-1011.08
 62.75  مدرس دبیرستان، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2031.00
 62.25  مدیر کل و مدیر عملیات 11-1021.00
 62.25  سرپرست ارشد/مدیر ماموران زندان و زندان بان مراکز بازپروری 33-1011.00
 62.25  مکانیک قایق های موتوری 49-3051.00
 62  نصاب و تعمیرکار شیشه خودرو 49-3022.00
 61.75  مدیر بازی 11-9071.00
 61.5  مدیر انبار و توزیع 11-3071.02
 61.5  مامور خرید، محصولات کشاورزی 13-1021.00
 61.5  فعال اجتماعی پزشکی و بهداشت عموم 21-1022.00
 61.25  مدیر فروش 11-2022.00
 61.25  آهنگ ساز و تنظیم کننده موسیقی 27-2041.04
 61.25  کاربر تصفیه خانه و سیستم های تصفیه آب و فاضلاب 51-8031.00
 61.25  کاردان فنی داروسازی 29-2052.00
 61  تعمیرکار تجهیزات رهگیری و چراغ های علامت دهنده 49-9097.00
 60.75  نقشه کش عمران 17-3011.02
 60.5  مامور خرید، به غیر از خرید عمده و خرد و محصولات کشاورزی 13-1023.00
 60.5  بایگان 25-4011.00
 60.5  وردست--کارگر استخراج 47-5081.00
 60.25  کاردان فنی و دستیار پزشکی اورژانس 29-2041.00
 60.25  مدرس معماری، دانشگاهی 25-1031.00
 60  کردان فنی کشاورزی 19-4011.01
 60  فن شناس پزشکی هسته ای 29-2033.00
 60  سرآشپز و آشپز 35-1011.00
 59.75  کارمند دفترداری، حسابداری و حسابرسی 43-3031.00
 59.75  مشاور تحصیلی، شغلی و مدارس 21-1012.00
 59.75  کارگزار مسافرتی 41-3041.00
 59.5  کاردان فنی حفاظت از جنگل ها و محیط زیست 19-4093.00
 59.5  کارمند تولید، برنامه ریزی، و تسریع امور 43-5061.00
 59.5  کاربر مواد منفجره، متخصص مهمات، و تخریب چی 47-5031.00
 59.5  کارگزار املاک 41-9021.00
 59.5  برنامه نویس کنترل ابزارهای عددی و کنترل فرآیند 51-4012.00
 59.5  اعزام کننده، به جز اعزام ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5032.00
 59.25  مکانیک و نصاب تجهیزات سرمایشی 49-9021.02
 59.25  مدیر خدمات غذایی 11-9051.00
 59.25  درجه بند و رتبه بند الوار 45-4023.00
 59.25  سرپرست ارشد/مدیر کارگران راه و ساختمان و حفاری 47-1011.00
 59  مدرس نهضت سواد آموزی، آموزش های تقویتی، و مدرسان و مربیان طرح توسعه آموزش عمومی 25-3011.00
 59  ویراستار 27-3041.00
 58.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جداسازی، فیلتر کردن، غبار روبی، رسوب گیری، و دستگاه تقطیر 51-9012.00
 58.75  کاردان فنی پزشکی قانونی 19-4092.00
 58.5  کاربر دستگاه های کمپرسور گاز و ایستگاه های پمپاژ گاز 53-7071.00
 58.5  کنتور خوان، خدمات رفاهی 43-5041.00
 58.5  مامور تشخیص صلاحیت و متخصص درمان اصلاحی 21-1092.00
 58.5  کارگر کنترل آفات 37-2021.00
 58.25  مدیر امور اداری 11-3011.00
 58.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های برش و قطعه قطعه کردن 51-9032.00
 58.25  رسیدگی کننده به آفات، سم پاش، و کاربر، گیاه ها 37-3012.00
 58.25  کاردان فنی تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 49-9099.01
 58.25  سرهم کننده/همگذار تیمی 51-2092.00
 58.25  مصاحبه کننده تایید شایستگی، طرح های دواتی 43-4061.00
 58  متخصص روابط عمومی 27-3031.00
 58  مکانیک ارشد خودرو 49-3023.01
 58  کاردان فنی تولید صنعتی 17-3029.09
 58  طرح زن، فلزات و پلاستیک 51-4062.00
 57.75  پلیس ترانزیت و حمل و نقل ریلی 33-3052.00
 57.5  نقشه کش برق 17-3012.02
 57.5  مهندس کشتی 53-5031.00
 57.5  روان شناس بالینی 19-3031.02
 57.5  ارتوپد و سازنده اعضای مصنوعی 29-2091.00
 57.5  سرپرست ارشد/مدیر وردستان، کارگران، و باربران، دستی 53-1021.00
 57.25  سرهم کننده/همگذار سازه ها، سطوح، دکل ها و جراثقیل ها، و سیستم های ساخت هواپیما 51-2011.00
 57.25  دستیار خدمات اجتماعی و انسانی 21-1093.00
 57.25  کارگر طرح بندی، فلزات و پلاستیک 51-4192.00
 57  کارگزار بار و حمل 43-5011.00
 57  بازرس کشاورزی 45-2011.00
 57  کاردان فنی یک حوزه خاص خودرو 49-3023.02
 57  کاردان فنی داده های ژئو فیزیک 19-4041.01
 56.75  کارگردان/مدیر فنی 27-2012.05
 56.75  مسول تدارک تجهیزات پزشکی 31-9093.00
 56.5  تمرین دهنه ورزشکاران 29-9091.00
 56.5  نصاب و تعمیرکار تجهیزات ارتباطات دور برد، به جز نصابان خط 49-2022.00
 56.5  مدرس مدارس متوسطه، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2022.00
 56.25  بازرس، آزمایش کننده، مرتب کننده، نمونه گیر، و وزن کننده 51-9061.00
 56.25  طراح صحنه و نمایش 27-1027.00
 56.25  نقشه کش معماری 17-3011.01
 56  دندان ساز 29-1024.00
 55.75  دستیار مهندس الکترونیک 17-3023.01
 55.75  کارمند کارگزاری 43-4011.00
 55.75  وردست--سقف ساز 47-3016.00
 55.75  موزه دار 25-4012.00
 55.75  تحصیلدار بدهی ها 43-3011.00
 55.75  کاردان فنی و تکنیسین های موزه 25-4013.00
 55.75  کارمند بررسی بیمه نامه 43-9041.02
 55.5  استادیار دوره لیسانس 25-1191.00
 55.5  ماشین ساز 49-9044.00
 55.25  کارگزار فروش بیمه 41-3021.00
 55.25  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث شهری 33-1021.01
 55  مصاحبه کننده و کارمند اعطای وام 43-4131.00
 55  برق کار 47-2111.00
 55  کاربر ماشین های اداری، به غیر از کامپیوتر 43-9071.00
 55  شاعر، ترانه سرا و نویسنده خلاق 27-3043.05
 54.75  کارمند افتتاح حساب 43-4141.00
 54.5  اپراتور تلفن 43-2021.00
 54.5  دستیار درمان زبان-گفتار 31-9099.01
 54.5  تعمیرکار دوچرخه 49-3091.00
 54.25  دستیار منابع انسانی، به جز کارمند پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-4161.00
 54.25  تعمیرکار لوارم خانگی 49-9031.00
 54  سرپرست ارشد/مدیر مکانیک ها، نصاب ها، و تعمیرکارها 49-1011.00
 54  تهیه کننده 27-2012.01
 54  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات پیچ دار کردن، تاباندن، و بیرون کشیدن در نساجی 51-6064.00
 54  بهیار و کمک بهیار حرفه ای و پرستار حرفه ای 29-2061.00
 54  الگو ساز، چوب 51-7031.00
 54  مدیر تولید صنعتی 11-3051.00
 53.75  راننده/فروشنده 53-3031.00
 53.75  مدیر املاک، مستغلات و اتحادیه های اجتماعی 11-9141.00
 53.5  بازرس وسایل نقلیه، تجهیزات و سیستم های بخش حمل و نقل، به جز هوانوردی 53-6051.07
 53.5  تدوینگر فیلم و کلیپ های تصویری 27-4032.00
 53.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های روکش زنی، نقاشی، و اسپری زنی 51-9121.00
 53.5  مکانیک ماشین آلات صنعتی 49-9041.00
 53.25  منشی حقوقی 43-6012.00
 53.25  کلید ساز و تعمیرکار گاو صندوق 49-9094.00
 53  متخصص بافت شناسی و کاردان فنی بافت شناسی 29-2011.03
 53  دستیار پزشکی 31-9092.00
 53  کاردان فنی تجهیزات صوتی و تصویری 27-4011.00
 53  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان چوب بری 45-1011.05
 53  متخصص بهداشت دهان و دندان 29-2021.00
 53  کارمند فروش بلیط مسافرتی و کارگزار رزرواسیون و حمل و نقل 43-4181.00
 53  متخصص تفریح درمانی 29-1125.00
 52.75  فعال اجتماعی کودک، خانواده و مدارس 21-1021.00
 52.75  سرهم کننده/همگذار، تنظیم کننده، کالیبره کننده ابزارهای نمایش زمان 51-2093.00
 52.75  نصاب و تعمیرکار آسانسور 47-4021.00
 52.5  کاربر ابزارهای ماشینی کنترل شونده توسط کامپیوتر، در ساخت قطعات فلزی و پلاستیکی 51-4011.00
 52.5  تعمیرکار تجهیزات پزشکی 49-9062.00
 52.5  کاردان فنی روان پزشکی 29-2053.00
 52.5  متخصص نیمه رساناها 51-9141.00
 52.5  کاربر و متصدی ماشین الات بسته بندی و بارگیری 51-9111.00
 52.5  نصاب کف پوش، به جز نصابان قالی، کف سازی چوبی، و کاشی های سنگین 47-2042.00
 52.25  فن شناس و کاردان فنی دامپزشکی 29-2056.00
 52.25  اپراتور رادیویی 27-4013.00
 52.25  مکانیک و نصاب تجهیزات گرمایشی و تهویه هوا 49-9021.01
 52.25  کارگر جنگلداری و حفاظت از محیط زیست 45-4011.00
 52.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های پرداخت حرارتی، فلزات و پلاستیک 51-4191.00
 52  کارمند تهیه اظهارنامه 43-3021.01
 52  کاربر پمپ، به جز پمپ های چاه نفت 53-7072.00
 52  سازنده و تعمیرکار آبگرم کن 47-2011.00
 52  کاردان فنی جراحی 29-2055.00
 52  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات مختلف، فلزات و پلاستیک 51-4081.00
 51.75  طراحی بازرگانی و صنعتی 27-1021.00
 51.75  مکانیک تجهیزات ماشینی خارج از خانه و سایر مکانیک های موتوری 49-3053.00
 51.75  مدرس علوم کاپیوتری، دانشگاهی 25-1021.00
 51.75  نصاب سیستم های امنیتی و اعلام حریق 49-2098.00
 51.75  عینک ساز، تجویزی 29-2081.00
 51.5  غواص صنعتی 49-9092.00
 51.5  بارگیری کننده مخازن، کامیون ها، و کشتی ها 53-7121.00
 51.5  متخصص سوزن درمانی 29-1199.01
 51.5  کاردان فنی لوازم پزشکی 51-9082.00
 51.5  فعال حمایت از حیوانات 33-9011.00
 51.5  ماشین کار 51-4041.00
 51.5  مرده شور 39-4011.00
 51.25  مهندس موتورهای ثابت و کاربر دیگ بخار 51-8021.00
 51.25  کاردان فنی سوابق پزشکی و اطلاعات بهداشتی 29-2071.00
 51  متخصص مجموعه های صمعی بصری 25-9011.00
 51  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات سوهان کاری و جلا دهی فلزات و پلاستیک 51-4033.00
 50.75  بنا، آجر و بلوک های سیمانی 47-2021.00
 50.75  کارگر سازه های آهنی و فولادی 47-2221.00
 50.75  دستیار متخصص فیزیوتراپی 31-2021.00
 50.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات دریل و سوراخکاری فلزات و پلاستیک 51-4032.00
 50.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه برش منسوجات 51-6062.00
 50.5  راننده تاکسی و شوفر 53-3041.00
 50.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان محصولات کشاورزی و گل و گیاه 45-1011.07
 50.25  نویسنده فنی 27-3042.00
 50.25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات کنترلی و سوپاپ، به جز درب های مکانیکی 49-9012.00
 50.25  ناظر بازی و سرگرمی 39-1011.00
 50.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تراشکاری و خراطی فلزات و پلاستیک 51-4034.00
 50.25  سرویس کار مخازن فاضلاب و پاکسازی لوله های فاضلاب 47-4071.00
 50  مامور زندان و مراکز بازپروری 33-3012.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های خرد کردن، سوهان زدن، و پرداخت 51-9021.00
 50  کارمند سفارشات 43-4151.00
 50  متصدی دستگاه های مخلوط کن غذا 51-3092.00
 50  مصحح و رونویس 43-9081.00
 49.75  کارمند مکاتبات 43-4021.00
 49.75  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تزیین مناظر، خدمات چمن زنی، و باغداری 37-1012.00
 49.75  تحویل دار صندوق 43-3071.00
 49.5  لحیم کار و سخت کار 51-4121.07
 49.5  نجار تاسیساتی 47-2031.02
 49.25  راننده اتوبوس، برون شهری و درون شهری 53-3021.00
 49.25  مدرس آموزش های شغلی، مدارس متوسطه 25-2023.00
 49  آتش نشان شهری 33-2011.01
 49  طراح گرافیک 27-1024.00
 49  کارگردان هنری 27-1011.00
 49  متصدی و کاربر دستگاه های پخت غذا 51-3093.00
 48.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تبدیل و شکل دهی مواد، مصنوعات و فایبرگلاس 51-6091.00
 48.75  وردست--بنا، بلوک کار، سنگ کار، و کاشی کار و مرمر کار 47-3011.00
 48.75  متخصص مراقبت های پوستی 39-5094.00
 48.75  بهیار روان پزشکی 31-1013.00
 48.5  نصاب و تعمیرکار خطوط توزیع برق 49-9051.00
 48.5  کاربر پمپ های چاه نفت 53-7073.00
 48.5  کارمند نامه نگاری و کاربر ماشین های پردازش نامه، به جز خدمات پستی 43-9051.00
 48.25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی سرگرمی خانگی 49-2097.00
 48.25  نقشه کش الکترونیک 17-3012.01
 48.25  منشی بایگانی 43-4071.00
 48.25  راننده و متصدی آمبولانس، به جز کاردانان فنی پزشکی اورژانس 53-3011.00
 48.25  نماینده خدمات مشتریان 43-4051.00
 48  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات فرم دهی فلزات و پلاستیک 51-4023.00
 48  کاربر دریل های چرخشی حفاری نفت و گاز 47-5012.00
 48  کاربر تاسیسات گازی 51-8092.00
 48  تعمیرکار موتورهای برقی، ابزار آلات برقی، و تعمیرکاران مرتبط 49-2092.00
 48  طراح داخلی 27-1025.00
 47.75  نگهبان صیدگاه ها و شکارگاه ها 33-3031.00
 47.75  فعال اجتماعی بهداشت روان و استعمال مواد 21-1023.00
 47.75  دستیار مدرس 25-9041.00
 47.5  کارمند صندوق مراکز بازی 43-3041.00
 47.5  مکانیک تجهیزات کشاورزی 49-3041.00
 47.5  مسول بازی های ماشینی 39-1012.00
 47.25  سرپرست/مدیر کارمندان فروش جزء 41-1011.00
 47.25  نصاب لوله و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-2152.01
 47.25  کاربر دستگاه دیرک کوب 47-2072.00
 47  کاربر دستگاه های سرویس تجهیزات، نفت، گاز، معدن 47-5013.00
 47  لوله کش، ساختمانی 47-2152.02
 47  سازنده و لمینیت کننده فایبرگلاس 51-2091.00
 47  کارمند حمل ونقل، ارسال و دریافت 43-5071.00
 46.75  نصاب دیوارهای پیش ساخته و کاشی سقف 47-2081.00
 46.75  کارگر نگهداری از بزرگراه ها 47-4051.00
 46.75  رییس قطار و رییس محوطه های ریلی 53-4031.00
 46.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان خدمات شخصی 39-1021.00
 46.25  کنترل کننده اعتبار 43-4041.02
 46.25  کاردان فنی کتابخانه 25-4031.00
 46.25  نصاب سنگفرش های قطعه قطعه 47-4091.00
 46.25  تعمیرکار دوربین و تجهیزات عکس برداری 49-9061.00
 46  سرهم کننده/همگذار موتور و سایر ماشین آلات 51-2031.00
 46  کارگردان- صحنه، فیلم های سینمایی، تلویزیونی، و برنامه های رادیویی 27-2012.02
 46  مکانیک کامیون و اتوبوس و متخصص موتورهای دیزلی 49-3031.00
 46  کاربر قطارهای مترو یا واگن های خیابانی 53-4041.00
 46  دستیار کتابخانه، امور عادی 43-4121.00
 45.75  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تولید و عملیاتی 51-1011.00
 45.75  فن شناس و کاردان فنی رادیولوژی 29-2034.00
 45.75  نانوا و کیک پز 51-3011.00
 45.75  فروشنده تک فروشی 41-2031.00
 45.75  کارگزار فروش تبلیغات 41-3011.00
 45.75  کارمند پذیرش هتل، متل، و مراکز تفریحی 43-4081.00
 45.5  گوینده ورزشگاه و سایر اماکن عمومی 27-3012.00
 45.5  نمایش دهنده و مبلغ کالا 41-9011.00
 45.5  کمک یار داروخانه ها 31-9095.00
 45.25  کاردان فنی مهندسی صدا 27-4014.00
 45.25  مدیر تبلیغات و توسعه 11-2011.00
 45.25  بنا، پرداخت کار سیمان 47-2051.00
 45  مسول لوکوموتیو 53-4012.00
 45  نماینده فروش، عمده و تولیدی، به جز کالاهای فنی و علمی 41-4012.00
 45  سازنده و کارشناس فلزات گران بها 51-9071.07
 44.75  متخصص درمان محدودیت نگرش، انطباق پذیری و پویایی، و متخصص احیای بینش 29-1122.01
 44.75  متصدی پیشخوان، کافه تریا، کافی شاپ و تحویل دهنده غذا 35-3022.00
 44.75  پرورش دهنده حیوانات 39-2011.00
 44.75  نقشه کش مکانیک 17-3013.00
 44.5  کارمند دادسرا 43-4031.01
 44.5  دستیار دامپزشک و مسول مراقبت های حیوانات آزمایشگاهی 31-9096.00
 44.25  مهندس محوطه ریلی و کاربر قطارهای موتوری کوچک 53-4013.00
 44.25  کاربر دریل زمینی، به جز نفت و گاز 47-5021.00
 44  تعمیرکار لوازم نسوز، به جز شومینه کار 49-9045.00
 44  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل، شکل دهی، پرس، و فشرده سازی 51-9041.00
 44  مصاحبه کنندگان، به غیر از تایید شایستگی و اعطای وام 43-4111.00
 44  کاربر نصب و نگهداری از تجهیزات ریلی 47-4061.00
 44  کارگزار، مدیر برنامه، و مدیر بازرگانی هنرمندان، بازیگران و ورزش کاران 13-1011.00
 44  کاربر و متصدی ماشین های سفید کننده و رنگ کننده نساجی 51-6061.00
 44  مدرس آموزش های شغلی، دانشگاهی 25-1194.00
 44  قالب ساز و قالب گیر 51-9195.07
 43.75  برق کار 47-2111.00
 43.75  کاربر بالابر و دستگاه چرخ جراثقیل 53-7041.00
 43.75  کارگر عایق کاری، کف، سقف، و دیوار 47-2131.00
 43.75  کاربر تجهیزات راه سازی 47-2071.00
 43.5  باربر و کارگر حمل بار، انبار، و اسباب و لوازم، دستی 53-7062.00
 43.5  سرپرست اداره محموله های هوایی 53-1011.00
 43  منشی، به جز منشیان حقوقی، پزشکی، و اجرایی 43-6014.00
 43  طراح مد 27-1022.00
 43  فروشنده قطعات یدکی 41-2022.00
 42.75  دریا نورد و ملوان کشتی های حمل نفت 53-5011.00
 42.75  ریخته گر و قالب ریز، فلزات 51-4052.00
 42.75  سازنده ابزار و قالب 51-4111.00
 42.5  کاردان فنی لابراتوار دندان سازی 51-9081.00
 42.5  کاربر سیستم های ترمز، علامت دهنده، و کلیدهای رهگیری 53-4021.00
 42.5  مدل ساز، فلزات و پلاستیک 51-4061.00
 42.5  کارگر تقویت سازه های بتنی 47-2171.00
 42.5  کمک یار متخصص درمان شغلی 31-2012.00
 42.5  کاردان فنی رژیم های غذایی 29-2051.00
 42.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های مخلوط کن و ترکیب 51-9023.00
 42.5  کارمند دفتری خدمات اجاره و تعمیر 41-2021.00
 42.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات کار با چوب، به غیر از اره 51-7042.00
 42  مدرس مهد کودک، به غیر از آموزش های خاص 25-2012.00
 42  تعمیرکار بدنه خودرو و تعمیرکاران مرتبط 49-3021.00
 42  پیک و تحویل دهنده 43-5021.00
 42  وردست--نجار 47-3012.00
 42  کاردان فنی لابراتوار عینک سازی 51-9083.00
 41.75  مشاور اسکان مراکز اقامتی 39-9041.00
 41.5  تغذیه کننده و خارج کننده مواد از ماشین آلات 53-7063.00
 41.5  نصاب، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل مواد، فلزت و پلاستیک 51-4021.00
 41.25  متصدی پذیرش و اطلاعات 43-4171.00
 41.25  کاربر و متصدی کوره های بازیافت فلزات 51-4051.00
 41.25  قلم زن و حکاک 51-9194.00
 41.25  بار بند و بسته بند، دستی 53-7064.00
 41.25  تعمیرکار ساعت 49-9064.00
 41.25  کاردان فنی سرویس وسایل نقلیه تفریحی 49-3092.00
 40.75  کارمند انبار، بخش فروش 43-5081.01
 40.75  راهنمای کشتی 53-5021.03
 40.75  آرایشگر و متخصص زیبایی 39-5012.00
 40.75  ملوان- کشتی، قایق، و کرجی 53-5021.02
 40.75  طرح زن، چوب 51-7032.00
 40.75  مدرس هنر، تئاتر و موسیقی، دانشگاهی 25-1121.00
 40.5  مدرس آموزش های خود غنی سازی 25-3021.00
 40.5  خیاط، دستی 51-6051.00
 40.5  طراح ویترین و نمایش کالا 27-1026.00
 40.5  کارگر مزرعه، حیوانات مزارع و دامپروری ها 45-2093.00
 40.5  هرس کننده درختان و درخت آرا 37-3013.00
 40.5  دستیار مهندس الکترومکانیک 17-3024.00
 40.5  کارگر ساخت ورقه های فلزی 47-2211.00
 40.25  وردست--کارگر تولید 51-9198.00
 40.25  پادو 39-6012.00
 40.25  دمنده آبگینه، قالب گیر، خم کار، و پرداخت کار 51-9195.04
 40.25  کاردان فنی پخش 27-4012.00
 40.25  خریدار عمده و خرد، به غیر از محصولات کشاورزی 13-1022.00
 40.25  گارسن، به غیر از رستوران 35-3041.00
 40  سرهم کننده/همگذار تجهیزات برقی و الکترونیکی 51-2022.00
 40  تعمیرکار واگن های ریلی 49-3043.00
 40  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات ذوب فلزات و پلاستیک 51-4022.00
 40  متخصص نگهداری، ماشین آلات 49-9043.00
 39.5  ضابط دادگاه 33-3011.00
 39.5  پنچری گیر 49-3093.00
 39.5  کارمند شهرداری 43-4031.02
 39.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جوشکاری، لحیم کاری، و سخت کاری، فلزات و پلاستیک 51-4122.00
 39.25  راننده کامیون، ماشین های سنگین و تریلر 53-3032.00
 39  مربی و استعداد یاب 27-2022.00
 39  سرپرست ارشد/مدیر خانه داری و سرایداری 37-1011.00
 39  دوزنده رومبلی و صندلی 51-6093.00
 39  سیم پیچ 51-2021.00
 38.75  مدیر آموزش و پرورش، مراکز/برنامه های حمایت از کودکان و پیش دبستانی ها 11-9031.00
 38.75  کابینت ساز و نجار نیمکت ساز 51-7011.00
 38.75  کاربر ماشین یا قایق لاروب 53-7031.00
 38.75  ملازم مراسم تدفین 39-4021.00
 38.75  منشی اداری و دستیار اجرایی 43-6011.00
 38.5  مکانیک ماشین های سنگین متحرک، به جز موتورها 49-3042.00
 38.5  سفید کار 47-2082.00
 38.5  نقاش، روکش کار، و تزیین کننده 51-9123.00
 38.5  نصاب حصار 47-4031.00
 38.25  مدرس پیش دبستانی، به غیر از آموزش های خاص 25-2011.00
 38.25  نصاب ساختمان های پیش ساخته و خانه های متحرک 49-9095.00
 38.25  کلفت و کمک رسان در امور خانه 39-9021.00
 38  مسول لباس های هنرپیشگان 39-3092.00
 38  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان تهیه و سرو غذا 35-1012.00
 38  رونویس پزشکی 31-9094.00
 37.75  نقاش، ساختمانی و نگهداری 47-2141.00
 37.5  شکارچی و تله گذار 45-3021.00
 37.5  فیلمبردار، تلویزیونی، ویدئویی، و فیلم های سینمایی 27-4031.00
 37.5  کمک یار متخصص فیزیوتراپی 31-2022.00
 37.5  کاربر و متصدی ماشین دوخت کفش 51-6042.00
 37.5  بهیار مراقبت های خانگی 31-1011.00
 37.25  کارمند کارگزینی، پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-3051.00
 37.25  راننده کامیون، ماشین های سبک و خدمات پخش و توزیع 53-3033.00
 37.25  کاربر کامیون ها و کشنده های صنعتی 53-7051.00
 37.25  راننده قایق موتوری 53-5022.00
 37.25  صندوقدار غرفه و پول خردکن مراکز بازی 41-2012.00
 37  کارمند اداری، کلی 43-9061.00
 36.75  طراح جلسات و گردهمایی 13-1121.00
 36.75  موسیقی دان، آلات موسیقی 27-2042.02
 36.5  آشپز، فست فود 35-2011.00
 36.5  کاربر ماشین آلات ایجاد شکاف و کانال زنی معدن 47-5042.00
 36.5  جواهر ساز 51-9071.01
 36.5  نصاب قالی 47-2041.00
 36.5  کارمند ارسال سفارشات، فروش عمده و خرد 43-5081.04
 36.5  نقاش، تجهیزات حمل و نقل 51-9122.00
 36.25  مامور امنیتی 33-9032.00
 36.25  کارگر عایق سازی، مکانیکی 47-2132.00
 36.25  نجار ساختمانی 47-2031.01
 36.25  نصاب لوله 47-2151.00
 36.25  متخصص ماساژ درمانی 31-9011.00
 36.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات قالب سازی، هسته سازی، و ریخته گری فلزات و پلاستیک 51-4072.00
 36  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات چوب بری 51-7041.00
 35.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات شیار زنی و رنده کاری فلزات و پلاستیک 51-4035.00
 35.75  تعمیرکار و تنظیم کننده آلات موسیقی 49-9063.00
 35.75  ارزشیاب بیمه، خسارت خودرویی 13-1032.00
 35.75  سفالگر، صنعتی 51-9195.05
 35.75  جوشکار، برشکار، و کمک جوشکار 51-4121.06
 35.75  خیاط و تعمیرکار لباس 51-6052.00
 35.5  کاربر ماشین آلات حفر و بار گیری و ماشین های کشنده 53-7032.00
 35.5  نصاب کاشی و سنگ مرمر 47-2044.00
 35.25  کاربر و متصدی نوار نقاله 53-7011.00
 35.25  روحانی متخصص در احکام 21-2021.00
 35.25  سقف ساز 47-2181.00
 35.25  کارمند صدور مجوز 43-4031.03
 35.25  سر شور آرایشگاه 39-5093.00
 35  مهندس لوکوموتیو 53-4011.00
 35  وردست--کارگران نصب، نگهداری، و تعمیر 49-9098.00
 35  کارگر ساده، نفت و گاز 47-5071.00
 34.75  دستگاه شکاف دهنده سنگ، سنگ معدن 47-5051.00
 34.75  پستچی 43-5052.00
 34.5  وردست--لوله کش، نصاب لوله، و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-3015.00
 34.5  متصدی مراکز سرویس وسایل نقلیه 53-6031.00
 34.25  آشپز، رستوران 35-2014.00
 34.25  موزاییک کار 47-2053.00
 34  سنگ بر و سنگ تراش، تولید 51-9195.03
 34  ظرف شور 35-9021.00
 34  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های آبکاری و روکش زنی، فلزات و پلاستیک 51-4193.00
 34  کاربر تجهیزات چوب بری 45-4022.00
 33.75  راهنما، کنترل چی، و مامور اخذ بلیت 39-3031.00
 33.75  دکل ساز 49-9096.00
 33.5  کارمند دعاوی بیمه 43-9041.01
 33.5  کاربر و متصدی تنور، کوره، اجاق، خشک کن، و انواع دیگ ها 51-9051.00
 33.5  داور و سایر مقامات برگزاری مسابقات ورزشی 27-2023.00
 33.5  وردست--نقاش، نصاب کاغذ دیواری، گچ کار، سفید کار 47-3014.00
 33.25  کاربر و متصدی دستگاه های چسب زنی 51-9191.00
 33  گچ کار و سفید کار 47-2161.00
 32.75  قصاب و گوشت بر 51-3021.00
 32.75  قصاب کشتارگاه و بسته بند گوشت 51-3023.00
 32.5  باربر و کارگر حمل چمدان 39-6011.00
 32.5  تایر ساز 51-9197.00
 32.5  اپراتو سیستم های تلفنی، شامل پاسخگویی به تلفن ها 43-2011.00
 32.5  دستیار دندانپزشک 31-9091.00
 32.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات بافندگی و ریسندگی 51-6063.00
 32.5  وردست--برق کار 47-3013.00
 32.25  کاربر جراثقیل حفاری، نفت و گاز 47-5011.00
 32.25  منشی پزشکی 43-6013.00
 32.25  تعمیرکار درب های مکانیکی 49-9011.00
 32  کارگر ساختمانی 47-2061.00
 31.75  آشپز، موسسات و کافه تریا 35-2012.00
 31.75  کارمند خدمات پستی 43-5051.00
 31.5  مهندس کاربر و سایر کاربران تجهیزات راه و ساختمان 47-2073.00
 31.25  بازیگر 27-2011.00
 31.25  آشپز، منازل شخصی 35-2013.00
 31.25  کافه چی 35-3011.00
 31.25  مربی ورزش و مدرس آیروبیک 39-9031.00
 31  کارگر تزیین مناظر، و باغداری 37-3011.00
 31  گزارش نویس دادگاه 23-2091.00
 31  سرهم کننده/همگذار تجهیزات الکترو مکانیکی 51-2023.00
 31  گریمور، تئاتر و اجرا 39-5091.00
 31  سازنده و کارشناس سنگ های قیمتی و الماس 51-9071.06
 30.75  کارگر تهیه و سرو غذا، از جمله کارکنان فست فود ها 35-3021.00
 30.75  آشپز، سفارشات کوچک 35-2015.00
 30.5  کاربر جراثقیل و دکل ها 53-7021.00
 30.5  تایپیست و پردازشگر اطلاعات 43-9022.00
 30.5  مشاور توان بخشی 21-1015.00
 30.25  کاربر تجهیزات کشاورزی 45-2091.00
 30.25  بنا، سنگ 47-2022.00
 30  بازاریاب تلفنی 41-9041.00
 30  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات برش، پانچ، و پرس فلزات و پلاستیک 51-4031.00
 29.75  سرویس کار و تعمیرکار دستگاه های خودکار فروش سکه ای، اسکناسی و دستگاه های خودکار بازی و سرگرمی 49-9091.00
 29.75  ورزشکار و شرکت کننده مسابقات ورزشی 27-2021.00
 29.5  سرهم کننده/همگذار و سازنده سازه های فلزی 51-2041.00
 29.5  کف ساب و پرداخت کار 47-2043.00
 29.25  شیشه بر 47-2121.00
 29.25  میزبان، رستوران، استراحتگاه، و کافی شاپ 35-9031.00
 28.75  متصدی پل ها و بالابرهای معابر آبی 53-6011.00
 28.75  پرورش دهنده حیوانات 45-2021.00
 28.75  کاربر و متصدی تجهیزات پاک کردن، شست و شو، و تجهیزات مهار خوردگی فلزات 51-9192.00
 28.75  هنرمند هنرهای زیبا، شامل نقاشان، مجسمه سازان، و تصویرگران 27-1013.00
 28.25  صندوقدار 41-2011.00
 28.25  عکاس 27-4021.00
 28  هنرمند صنایع دستی 27-1012.00
 28  کارگر پرورشگاه گل و گیاه 45-2092.01
 27.75  کارمند لیبل زنی 43-5081.02
 27.75  مامور مراقبت از حیوانات اهلی 39-2021.00
 27.75  مراقبت کننده از کودکان 39-9011.00
 27.5  نظافت کننده و شست و شو کننده تجهیزات و وسایل نقلیه 53-7061.00
 27.5  کاربر ماشین دوخت 51-6031.00
 27.25  متصدی پارکینگ 53-6021.00
 27.25  پارکبان 33-3041.00
 27.25  متصدی و کاربر دستگاه های سرخ کن، پخت نان و کیک، و خشک کردن غذا 51-3091.00
 26  تعمیرکار و رفوگر، به جز پوشاک 49-9093.00
 26  کاربر ماشین های بارگیری، معادن زیرزمینی 53-7033.00
 26  آپاراتچی سینما 39-3021.00
 25.75  فعال بخش سرگرمی 39-9032.00
 25.75  کاربر واگن های رفت و برگشتی 53-7111.00
 25.5  گارسن 35-3031.00
 25.25  کارگر و تعمیرکار کفش و چرم 51-6041.00
 25  اتو زن، منسوجات، پوشاک، و اقلام مرتبط 51-6021.00
 24.5  کاربر ماشین آلات حفر پیوسته 47-5041.00
 24.5  ماهی گیر و کارگران مرتبط با ماهیگیری 45-3011.00
 24.25  نجات غریق، گشت آبی، و سایر فعالان خدمات پیشگیرانه مناطق تفریحی 33-9092.00
 24.25  جمع کننده پسماند ها و کالاهای دور ریخته شده قابل بازیافت 53-7081.00
 24.25  پستچی، پردازشگر، و اپراتور دستگاه های پردازش بسته های پستی 43-5053.00
 24  برشکار و تراشکار، و پرداخت کار، دستی 51-9031.00
 23.75  کارمند انبار- اتاق های انبار، انبارهای بزرگ، و محوطه های انبار 43-5081.03
 23.25  پرستار کودک 39-9011.01
 22.5  گوشت بر و پوست گیر گوشت، طیور، و ماهی 51-3022.00
 22.5  نصاب کاغذ دیواری 47-2142.00
 22.5  پرداخت کار مبلمان 51-7021.00
 22.25  پیرایشگر 39-5011.00
 21.25  سقف ساز، معدن 47-5061.00
 21  فروشنده خانه به خانه، دست فروش و روزنامه فروش، و شغل های مشابه 41-9091.00
 21  قالب ساز کارخانه ریخته گری 51-4071.00
 20.75  کارگر رختشویی و خشکشویی 51-6011.00
 20.5  طراح گل و گیاه 27-1023.00
 20.25  ناخن آرا 39-5092.00
 20.25  کارگر تهیه غذا 35-2021.00
 20  نگهبان تقاطع ها 33-9091.00
 20  چوب بر 45-4021.00
 19.5  راننده اتوبوس مدارس 53-3022.00
 17.5  مسول اتاق پرو و رختکن 39-3093.00
 16.5  خواننده 27-2042.01
 16.25  سرایدار و نظافت چی، به غیر از پیشخدمت ها و نظافت کنندگان خانه داری 37-2011.00
 16  درجه بند و دانه بند، محصولات کشاورزی 45-2041.00
 15  پیشخدمت و نظافت کننده خانه داری 37-2012.00
 15  مانکن 41-9012.00
 14.75  کارگر مزرعه، محصول 45-2092.02
 13  نظافت چی سالن های غذا خوری و کافه تریا ها، و وردست کافه چی 35-9011.00
 11.5  کارگردان موسیقی 27-2041.01
 5.75  مسول دستگاه های مراکز تفریحی و سرگرمی 39-3091.00
 

ارسال نظرات :