این بخش از درگاه، آزمایشی است؛ نظرات و پیشنهادات خود را در بخش اظهار نظر با ما در میان گذارید.

 

عنوان توصیفگر : قابل اعتماد بودن

توضیحات توصیفگر :


شغل نیازمند اعتماد، مسئولیت پذیری و عمل به تعهدات است.

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 100  پرستار کودک 39-9011.01
 100  گوینده ورزشگاه و سایر اماکن عمومی 27-3012.00
 99.75  پزشک داخلی، عمومی 29-1063.00
 99.5  کمک یار متخصص درمان شغلی 31-2012.00
 99.5  خلبان تجاری 53-2012.00
 99  ماما و متخصص بیماری های زنان 29-1064.00
 98  روان درمانگر ازدواج و خانواده 21-1013.00
 98  جراح فک و دهان 29-1022.00
 97.75  متخصص درمان مشکلات شغلی 29-1122.00
 97.75  گریمور، تئاتر و اجرا 39-5091.00
 97.75  آسیب شناس 29-1069.07
 97.75  قاضی، قاضی دادگاه بخش و دادرس 23-1023.00
 97.75  موسیقی دان، آلات موسیقی 27-2042.02
 97.25  بهیار و کمک بهیار حرفه ای و پرستار حرفه ای 29-2061.00
 97.25  مدرس علوم زیست محیطی، دانشگاهی 25-1053.00
 97  گزارش نویس دادگاه 23-2091.00
 96.75  مدرس بهداشت تخصصی، دانشگاهی 25-1071.00
 96.5  سرپرست ارشد/مدیر مکانیک ها، نصاب ها، و تعمیرکارها 49-1011.00
 96.5  عکاس 27-4021.00
 96.5  مدرس آموزش های شغلی، دانشگاهی 25-1194.00
 96.5  متخصص بی هوشی 29-1061.00
 96.5  مدرس بازرگانی، دانشگاهی 25-1011.00
 96.5  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث جنگلی 33-1021.02
 96.25  فن شناس و کاردان فنی دامپزشکی 29-2056.00
 96  بهیار روان پزشکی 31-1013.00
 95.75  مدرس مطالعات تفریحی و ورزشی، دانشگاهی 25-1193.00
 95.75  مربی سلامت 21-1091.00
 95.75  راننده اتوبوس، برون شهری و درون شهری 53-3021.00
 95.5  آهنگ ساز و تنظیم کننده موسیقی 27-2041.04
 95.5  متخصص ارتودنسی 29-1023.00
 95.25  بازیگر 27-2011.00
 95.25  آسیب شناس زبان-گفتار 29-1127.00
 95.25  جراح 29-1067.00
 95.25  متخصص امور نظارتی 13-1041.07
 95.25  مدرس مدارس متوسطه، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2022.00
 95.25  روان شناس مشاوره ای 19-3031.03
 95.25  اپراتور تلفن 43-2021.00
 95  مهندس هوا فضا و تکنیسین عملیات 17-3021.00
 95  روحانی متخصص در احکام 21-2021.00
 95  خلبان، کمک خلبان، و مهندس پروازهای مسافری 53-2011.00
 95  مدیر آموزش و پرورش، مراکز/برنامه های حمایت از کودکان و پیش دبستانی ها 11-9031.00
 94.75  بنا، سنگ 47-2022.00
 94.75  کاراگاه و بازرس خصوصی 33-9021.00
 94.75  آشپز، منازل شخصی 35-2013.00
 94.75  ماساژور و فیزیو تراپ 29-1011.00
 94.75  مسول لباس های هنرپیشگان 39-3092.00
 94.75  مربی ورزش و مدرس آیروبیک 39-9031.00
 94.75  نماینده بیماران 43-4051.03
 94.75  پادو 39-6012.00
 94.75  مشاور اسکان مراکز اقامتی 39-9041.00
 94.5  مدیر بازی 11-9071.00
 94.5  مدرس علوم زیست شناسی، دانشگاهی 25-1042.00
 94.5  محققین عناوین و مشاغل، تلخیص کننده و جستجوگر 23-2093.00
 94.5  فعال اجتماعی پزشکی و بهداشت عموم 21-1022.00
 94.25  کاربر تاسیسات گازی 51-8092.00
 94.25  ارتوپد و سازنده اعضای مصنوعی 29-2091.00
 94.25  مشاور بهداشت روان 21-1014.00
 94.25  پزشک عمومی و خانوادگی 29-1062.00
 94.25  مدرس ارتباطات، دانشگاهی 25-1122.00
 94  سرپرست ارشد/مدیر حمل و نقل و ماشین های جابجایی بار و کاربران وسایل نقلیه 53-1031.00
 94  مدرس دبیرستان، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2031.00
 94  دستیار خدمات اجتماعی و انسانی 21-1093.00
 94  پزشک عمومی بیمارستان 29-1069.03
 94  روان شناس مدارس 19-3031.01
 94  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان خدمات شخصی 39-1021.00
 93.75  مدیر منابع انسانی 11-3040.00
 93.75  پزشکیار 29-1071.00
 93.75  بازرس و مامور تحقیق اموال دولتی 13-1041.04
 93.75  مدیر آموزش و پرورش، ابتدایی و متوسطه 11-9032.00
 93.75  کارگردان هنری 27-1011.00
 93.75  مدیر آموزش و پرورش، دبیرستان و موسسات آموزش عالی 11-9033.00
 93.75  ارزشیاب بیمه، خسارت خودرویی 13-1032.00
 93.75  روان پزشک 29-1066.00
 93.75  نویسنده مطالب تبلیغاتی 27-3043.04
 93.75  راننده/فروشنده 53-3031.00
 93.75  مدیر سامانه های کامپیوتری و اطلاعاتی 11-3021.00
 93.75  مصاحبه کننده و کارمند اعطای وام 43-4131.00
 93.75  مدرس هنر، تئاتر و موسیقی، دانشگاهی 25-1121.00
 93.5  متخصص بهداشت دهان و دندان 29-2021.00
 93.5  مدیر تبلیغات و توسعه 11-2011.00
 93.5  کاردان فنی پخش 27-4012.00
 93.5  متخصص بیماری های چشمی و عینک سازی 29-1199.05
 93.25  رونویس پزشکی 31-9094.00
 93.25  کارگردان- صحنه، فیلم های سینمایی، تلویزیونی، و برنامه های رادیویی 27-2012.02
 93.25  راننده اتوبوس مدارس 53-3022.00
 93.25  کاردان فنی بیماری های تنفسی 29-2054.00
 93.25  مدیر امور اداری 11-3011.00
 93.25  کارشناس و بازرس محقق مجوز 13-1041.02
 93.25  مدیر کل و مدیر عملیات 11-1021.00
 93.25  کاردان فنی ترافیک 53-6041.00
 93.25  متخصص تفریح درمانی 29-1125.00
 93.25  مهندس کشتی 53-5031.00
 93  کارمند تهیه اظهارنامه 43-3021.01
 93  مدرس پیش دبستانی، به غیر از آموزش های خاص 25-2011.00
 93  دامپزشک 29-1131.00
 93  کاردان فنی جراحی 29-2055.00
 93  مامور مراقبت از حیوانات اهلی 39-2021.00
 93  داور و سایر مقامات برگزاری مسابقات ورزشی 27-2023.00
 93  مربی و استعداد یاب 27-2022.00
 93  فعال اجتماعی کودک، خانواده و مدارس 21-1021.00
 93  دندانپزشک، عمومی 29-1021.00
 93  کاردان فنی مهندسی صدا 27-4014.00
 93  مدرس فلسفه و دین، دانشگاهی 25-1126.00
 92.75  مصحح و رونویس 43-9081.00
 92.75  روان شناسان اعصاب و متخصصان اعصاب و روان بالینی 19-3039.01
 92.75  دستیار پزشکی 31-9092.00
 92.75  کاردان فنی پزشکی قانونی 19-4092.00
 92.75  متخصص ماساژ درمانی 31-9011.00
 92.75  سفید کار 47-2082.00
 92.75  مدرس مدد کاری اجتماعی، دانشگاهی 25-1113.00
 92.75  ناخدا، کشتی و قایق 53-5021.01
 92.5  خیاط و تعمیرکار لباس 51-6052.00
 92.5  کارگردان/مدیر فنی 27-2012.05
 92.5  کارمند سفارشات 43-4151.00
 92.5  کاربر دستگاه های سرویس تجهیزات، نفت، گاز، معدن 47-5013.00
 92.5  هماهنگ کننده تحقیقات بالینی 11-9121.01
 92.5  دستیار مهندس صنایع 17-3026.00
 92.5  منشی پزشکی 43-6013.00
 92.5  مدرس آموزش های شغلی، دبیرستان 25-2032.00
 92.5  سرپرست ارشد/مدیر کارگران راه و ساختمان و حفاری 47-1011.00
 92.5  مشاور توان بخشی 21-1015.00
 92.4  مدیر آموزش و توسعه 11-3042.00
 92.25  تعدیل کننده بیمه، محقق و بازرس 13-1031.02
 92.25  روان شناس صنعتی-سازمانی 19-3032.00
 92.25  هماهنگ کننده صنعتی 25-9031.00
 92.25  نصاب و تعمیرکار شیشه خودرو 49-3022.00
 92.25  دندان ساز 29-1024.00
 92.25  ماشین ساز 49-9044.00
 92.25  کاردان فنی روان پزشکی 29-2053.00
 92.25  کارمند تدارک کالا 43-3061.00
 92.25  سرپرست/مدیر دفتر و مدیر پشتیبانی اداری. 43-1011.00
 92.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تولید محصولات کاغذی 51-9196.00
 92.25  بیمه گر 13-2053.00
 92  فن شناس و کاردان فنی قلب و عروق 29-2031.00
 92  تمرین دهنه ورزشکاران 29-9091.00
 92  تهیه کننده 27-2012.01
 92  مرده شور 39-4011.00
 92  اپراتور رادیویی 27-4013.00
 92  مهندس محیط زیست 17-2081.00
 92  طراح ویترین و نمایش کالا 27-1026.00
 92  مدرس زبان و ادبیات خارجی، دانشگاهی 25-1124.00
 92  متخصص استخدام، جذب نیرو و بکارگماری 13-1071.00
 92  کارمند اداری، کلی 43-9061.00
 92  مامور تشخیص صلاحیت و متخصص درمان اصلاحی 21-1092.00
 92  مدرس و مربی پرستاری، دانشکاهی 25-1072.00
 92  کاربر و متصدی ماشین دوخت کفش 51-6042.00
 92  گوینده رادیو و تلویزیون 27-3011.00
 92  کاردان فنی نمونه آزمایش های زمین شناسی 19-4041.02
 91.75  دستیار متخصص فیزیوتراپی 31-2021.00
 91.75  کارمند تولید، برنامه ریزی، و تسریع امور 43-5061.00
 91.75  مدرس تاریخ، دانشگاهی 25-1125.00
 91.75  مدیر عامل 11-1011.00
 91.75  نصاب و تعمیرکار تجهیزات ارتباطات دور برد، به جز نصابان خط 49-2022.00
 91.75  آرایشگر و متخصص زیبایی 39-5012.00
 91.75  نمایش دهنده و مبلغ کالا 41-9011.00
 91.75  مدیر اسکان 11-9081.00
 91.75  کاردان فنی رژیم های غذایی 29-2051.00
 91.5  روان شناس بالینی 19-3031.02
 91.5  متخصص درمان محدودیت نگرش، انطباق پذیری و پویایی، و متخصص احیای بینش 29-1122.01
 91.5  کاردان فنی صنایع غذایی 19-4011.02
 91.5  وکیل 23-1011.00
 91.5  منشی حقوقی 43-6012.00
 91.5  اعزام کننده ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5031.00
 91.5  غواص صنعتی 49-9092.00
 91.5  مدیر خدمات پزشکی و بهداشتی 11-9111.00
 91.5  مامور تحقیق درباره بازی ها و بازرس بازی 33-9031.00
 91.5  متصدی پل ها و بالابرهای معابر آبی 53-6011.00
 91.5  مهندس کاربر و سایر کاربران تجهیزات راه و ساختمان 47-2073.00
 91.5  مراقبت کننده از کودکان 39-9011.00
 91.5  بازرس حمل و نقل و محموله 53-6051.08
 91.5  مدیر تولید صنعتی 11-3051.00
 91.5  نگهبان صیدگاه ها و شکارگاه ها 33-3031.00
 91.25  کارمند صدور مجوز 43-4031.03
 91.25  مسول لوکوموتیو 53-4012.00
 91.25  کارگردان موسیقی 27-2041.01
 91.25  متخصص اطفال، عمومی 29-1065.00
 91.25  مشاور مدیریت منازل و مزارع 25-9021.00
 91.25  مدرس روان شناسی، دانشگاهی 25-1066.00
 91.25  مدیر خدمات اجتماعی و عمومی 11-9151.00
 91.25  دستیار دامپزشک و مسول مراقبت های حیوانات آزمایشگاهی 31-9096.00
 91.25  تحلیلگر و هماهنگ کننده لجستیکی 13-1081.00
 91.25  فعال اجتماعی بهداشت روان و استعمال مواد 21-1023.00
 91.25  کارگردان برنامه 27-2012.03
 91.25  کارگردان استعداد یاب 27-2012.04
 91.25  کلید ساز و تعمیرکار گاو صندوق 49-9094.00
 91.25  متخصص پزشکی طبیعی یا طب سنتی 29-1199.04
 91  نماینده و مامور بررسی فرصت های برابر 13-1041.03
 91  کاربر قطارهای مترو یا واگن های خیابانی 53-4041.00
 91  مشاور ترک اعتیاد و اختلالات رفتاری 21-1011.00
 91  کارشناس ارزشیابی، مستغلات 13-2021.02
 91  تحلیگر و مفسر اخبار 27-3021.00
 91  متخصص تغذیه و رژیم های درمانی 29-1031.00
 91  کارگر سازه های آهنی و فولادی 47-2221.00
 91  مترجم همزمان و مترجم 27-3091.00
 91  کارگزار فروش املاک 41-9022.00
 91  مهندس صنایع 17-2112.00
 91  طراح مد 27-1022.00
 91  دستیار درمان شغلی 31-2011.00
 91  دستیار مدرس 25-9041.00
 91  کلانتر و معاون کلانتر 33-3051.03
 90.75  بازجو آتش نشانی 33-2021.02
 90.75  متخصص مراقبت های پوستی 39-5094.00
 90.75  نصاب کاغذ دیواری 47-2142.00
 90.75  مدرس مدارس ابتدایی، به غیر از آموزش های خاص 25-2021.00
 90.75  کاربر سیستم های پمپ سوخت، پالایشگاه، و مصرف سنج 51-8093.00
 90.75  کاردان فنی یک حوزه خاص خودرو 49-3023.02
 90.5  کاربر تجهیزات راه سازی 47-2071.00
 90.5  مدرس علوم کاپیوتری، دانشگاهی 25-1021.00
 90.5  کاردان فنی و دستیار پزشکی اورژانس 29-2041.00
 90.5  نقشه کش عمران 17-3011.02
 90.5  مسول تدارک تجهیزات پزشکی 31-9093.00
 90.5  تحلیلگر مالی 13-2051.00
 90.5  صنعت شناس مهندسی الکترونیک 17-3029.04
 90.5  داور، میانجی گر، و سازشگر 23-1022.00
 90.5  مدیر املاک، مستغلات و اتحادیه های اجتماعی 11-9141.00
 90.5  سرپرست ارشد/مدیر وردستان، کارگران، و باربران، دستی 53-1021.00
 90.5  مدرس مشاوره تحصیلی، دانشگاهی 25-1081.00
 90.25  متصدی و کاربر دستگاه های پخت غذا 51-3093.00
 90.25  سرپرست ارشد/مدیر خانه داری و سرایداری 37-1011.00
 90.25  متخصص پزشکی هسته ای 29-1069.05
 90.25  کارگر طرح بندی، فلزات و پلاستیک 51-4192.00
 90.25  متخصص یاخته شناسی 29-2011.02
 90.25  معمار، به غیر از محوطه سازی و بخش دریایی 17-1011.00
 90  آتش نشان شهری 33-2011.01
 90  کمک یار متخصص فیزیوتراپی 31-2022.00
 90  سرپرست ارشد/مدیر افسران پلیس و کاراگاه ها 33-1012.00
 90  دارو ساز و متصدی داروخانه 29-1051.00
 90  کاربر کامپیوتر 43-9011.00
 90  نجات غریق، گشت آبی، و سایر فعالان خدمات پیشگیرانه مناطق تفریحی 33-9092.00
 90  کارمند امور نقدی، بررسی هزینه و نرخ 43-3021.02
 90  کاردان فنی و تکنیسین های موزه 25-4013.00
 90  بازرس کیفری و مامور ویژه 33-3021.03
 90  صنعت شناس مهندسی تولید 17-3029.06
 90  اعزام کننده، به جز اعزام ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5032.00
 90  افسر دایره شناسایی و سوابق 33-3021.02
 90  سرهم کننده/همگذار موتور و سایر ماشین آلات 51-2031.00
 90  تایر ساز 51-9197.00
 89.75  ویراستار 27-3041.00
 89.75  مکانیک و نصاب تجهیزات گرمایشی و تهویه هوا 49-9021.01
 89.75  مدرس مهد کودک، به غیر از آموزش های خاص 25-2012.00
 89.75  طراح داخلی 27-1025.00
 89.75  مدیر خدمات غذایی 11-9051.00
 89.75  بازرس، مامور تحقیق و تحلیلگر تقلب و کلاهبرداری 13-2099.04
 89.75  کاردان فنی آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2012.00
 89.75  تحلیلگر مدیریت 13-1111.00
 89.75  ناخن آرا 39-5092.00
 89.75  دستیار حقوقی 23-2011.00
 89.6  برق کار 47-2111.00
 89.5  تاریخ شناس 19-3093.00
 89.5  خواننده 27-2042.01
 89.5  متصدی پذیرش و اطلاعات 43-4171.00
 89.5  کنترل کننده ترافیک هوایی 53-2021.00
 89.5  مدرس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاهی 25-1123.00
 89.5  نصاب و تعمیرکار آسانسور 47-4021.00
 89.5  کاردان فنی سوابق پزشکی و اطلاعات بهداشتی 29-2071.00
 89.25  دستیار مهندس روباتیک 17-3024.01
 89.25  مدیر فروش 11-2022.00
 89.25  مدیر روابط عمومی 11-2031.00
 89.25  هنرمند هنرهای زیبا، شامل نقاشان، مجسمه سازان، و تصویرگران 27-1013.00
 89.25  سرپرست ارشد/مدیر ماموران زندان و زندان بان مراکز بازپروری 33-1011.00
 89.25  متخصص عملیات های هوایی 53-2022.00
 89.25  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تزیین مناظر، خدمات چمن زنی، و باغداری 37-1012.00
 89.25  نصاب ساختمان های پیش ساخته و خانه های متحرک 49-9095.00
 89.25  مهندس تولید 17-2199.04
 89  سرپرست اداره محموله های هوایی 53-1011.00
 89  مدیر بازاریابی 11-2021.00
 89  بازرس کشاورزی 45-2011.00
 89  فن شناس و کاردان فنی رادیولوژی 29-2034.00
 89  مامور زندان و مراکز بازپروری 33-3012.00
 89  کاربر ماشین آلات حفر پیوسته 47-5041.00
 89  کاردان فنی بهداشت و ایمنی شغلی 29-9012.00
 89  بازرس هوانوردی 53-6051.01
 89  تحلیلگر بودجه 13-2031.00
 89  مدرس آموزش های شغلی، مدارس متوسطه 25-2023.00
 89  پایشگر 19-3022.00
 89  متخصص پرتو درمانی 29-1124.00
 89  افسر پلیس و گشت 33-3051.01
 89  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تولید و عملیاتی 51-1011.00
 88.75  مصاحبه کننده تایید شایستگی، طرح های دواتی 43-4061.00
 88.75  دستیار درمان زبان-گفتار 31-9099.01
 88.75  وردست--برق کار 47-3013.00
 88.75  نماینده فروش، عمده و تولیدی، به جز کالاهای فنی و علمی 41-4012.00
 88.75  گزارشگر و خبرنگار 27-3022.00
 88.75  فن شناس پزشکی هسته ای 29-2033.00
 88.75  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان آبزی پروری 45-1011.06
 88.75  وزن کننده، اندازه گیر، کنترل کننده، و نمونه گیر، ثبت سوابق 43-5111.00
 88.75  کاربر و متصدی تنور، کوره، اجاق، خشک کن، و انواع دیگ ها 51-9051.00
 88.75  منشی اداری و دستیار اجرایی 43-6011.00
 88.75  قاضی قانون اجرایی، داور و مامور رسیدگی به محاکمه 23-1021.00
 88.75  منشی، به جز منشیان حقوقی، پزشکی، و اجرایی 43-6014.00
 88.75  دانشمند و متخصص محیط زیست، از جمله بهداشت 19-2041.00
 88.5  مدرس علوم کتابداری، دانشگاهی 25-1082.00
 88.5  مدرس علوم سیاسی، دانشگاهی 25-1065.00
 88.5  نقاش، روکش کار، و تزیین کننده 51-9123.00
 88.5  کلفت و کمک رسان در امور خانه 39-9021.00
 88.5  کارمند وارد کننذه اطلاعات 43-9021.00
 88.5  فیلمبردار، تلویزیونی، ویدئویی، و فیلم های سینمایی 27-4031.00
 88.5  کاربر و متصدی نوار نقاله 53-7011.00
 88.25  کارمند شهرداری 43-4031.02
 88.25  مشاور تحصیلی، شغلی و مدارس 21-1012.00
 88.25  شکارچی و تله گذار 45-3021.00
 88.25  تعدیل کننده شکایات و دعاوی، مستغلات و خسارت جانی 13-1031.01
 88.25  عینک ساز، تجویزی 29-2081.00
 88.25  متخصص روابط عمومی 27-3031.00
 88.25  مدیر و سرپرست پست 11-9131.00
 88.25  کارمند دعاوی بیمه 43-9041.01
 88.25  آشپز، موسسات و کافه تریا 35-2012.00
 88  خیاط، دستی 51-6051.00
 88  توزیع کننده برق 51-8012.00
 88  تدوینگر فیلم و کلیپ های تصویری 27-4032.00
 88  فعال حمایت از حیوانات 33-9011.00
 88  مسول بازی های ماشینی 39-1012.00
 88  ضابط دادگاه 33-3011.00
 88  کارمند صندوق مراکز بازی 43-3041.00
 88  بازرس راه و ساختمان 47-4011.00
 88  کارمند کارگزاری 43-4011.00
 88  ممیز انرژی 13-1199.01
 88  راهنمای کشتی 53-5021.03
 88  کاردان فنی ثبت امواج الکتریکی مغز بوسیله برق (نوار مغزی) 29-2099.01
 88  مهندس محوطه ریلی و کاربر قطارهای موتوری کوچک 53-4013.00
 88  مدیر چرخه تامین 11-9199.04
 87.75  فعال بخش سرگرمی 39-9032.00
 87.75  کارگر جنگلداری و حفاظت از محیط زیست 45-4011.00
 87.75  کاردان فنی لابراتوار دندان سازی 51-9081.00
 87.75  مدرس قانون جزا و اعمال قانون، دانشگاهی 25-1111.00
 87.75  سرآشپز و آشپز 35-1011.00
 87.75  دستیار دندانپزشک 31-9091.00
 87.75  مسول تایید اعتبار 43-4041.01
 87.75  طراح صحنه و نمایش 27-1027.00
 87.75  کارگر عایق سازی، مکانیکی 47-2132.00
 87.75  متخصص مجموعه های صمعی بصری 25-9011.00
 87.75  مهندس هوا فضا 17-2011.00
 87.75  کارگزار فروش، خدمات مالی 41-3031.02
 87.75  کارمند فروش بلیط مسافرتی و کارگزار رزرواسیون و حمل و نقل 43-4181.00
 87.5  کاردان فنی تولید صنعتی 17-3029.09
 87.5  تعمیرکار درب های مکانیکی 49-9011.00
 87.5  مهندس امنیت صنعتی و بهداشت 17-2111.01
 87.5  نصاب قالی 47-2041.00
 87.5  سرویس کار مخازن فاضلاب و پاکسازی لوله های فاضلاب 47-4071.00
 87.5  کارگزار، مدیر برنامه، و مدیر بازرگانی هنرمندان، بازیگران و ورزش کاران 13-1011.00
 87.5  مدیر عمرانی 11-9021.00
 87.5  ارزیاب هزینه 13-1051.00
 87.5  کارگر دفع مواد خطرناک 47-4041.00
 87.5  کاربر و متصدی تجهیزات پاک کردن، شست و شو، و تجهیزات مهار خوردگی فلزات 51-9192.00
 87.5  متخصص درمان بیماری های تنفسی 29-1126.00
 87.5  دستیار تحقیق علوم اجتماعی 19-4061.00
 87.5  مدرس نهضت سواد آموزی، آموزش های تقویتی، و مدرسان و مربیان طرح توسعه آموزش عمومی 25-3011.00
 87.5  کارگزار فروش، اوراق بهادار و کالا 41-3031.01
 87.25  مدرس معماری، دانشگاهی 25-1031.00
 87.25  کاربر دریل های چرخشی حفاری نفت و گاز 47-5012.00
 87.25  کنتور خوان، خدمات رفاهی 43-5041.00
 87.25  کافه چی 35-3011.00
 87.25  نصاب، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل مواد، فلزت و پلاستیک 51-4021.00
 87.25  تعمیرکار کامپیوتر، دستگاه های بانکی، و ماشین های اداری 49-2011.00
 87.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات دریل و سوراخکاری فلزات و پلاستیک 51-4032.00
 87.25  دمنده آبگینه، قالب گیر، خم کار، و پرداخت کار 51-9195.04
 87.25  تحویل دار صندوق 43-3071.00
 87.25  مکانیک هواپیما و کاردان فنی سرویس هواپیما 49-3011.00
 87.25  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2095.00
 87  برق کار 47-2111.00
 87  مهندس شیمی 17-2041.00
 87  تحلیلگر لجستیک 13-1081.02
 87  متخصص بهداشت و ایمنی شغلی 29-9011.00
 87  راننده و متصدی آمبولانس، به جز کاردانان فنی پزشکی اورژانس 53-3011.00
 87  کاربر تجهیزات چوب بری 45-4022.00
 87  کارمند پذیرش هتل، متل، و مراکز تفریحی 43-4081.00
 87  فن شناس یاخته شناسی 29-2011.01
 87  متخصص آمار 15-2011.00
 87  مکانیک و نصاب تجهیزات سرمایشی 49-9021.02
 87  کاربر دستگاه دیرک کوب 47-2072.00
 87  سقف ساز، معدن 47-5061.00
 87  متخصص مدیریت ریسک 13-2099.02
 87  مصاحبه کنندگان، به غیر از تایید شایستگی و اعطای وام 43-4111.00
 86.75  تعمیرکار و تنظیم کننده آلات موسیقی 49-9063.00
 86.75  کاراگاه پلیس 33-3021.01
 86.75  بایگان 25-4011.00
 86.75  مکانیک موتور سیکلت 49-3052.00
 86.75  صندوقدار 41-2011.00
 86.75  کارگزار فروش بیمه 41-3021.00
 86.75  متخصص پزشکی پیشگیری 29-1069.09
 86.75  موزاییک کار 47-2053.00
 86.75  کارمند خدمات پستی 43-5051.00
 86.75  فن شناس آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2011.00
 86.75  متصدی دستگاه های مخلوط کن غذا 51-3092.00
 86.75  فروشنده تک فروشی 41-2031.00
 86.5  طرح زن، فلزات و پلاستیک 51-4062.00
 86.5  دستیار منابع انسانی، به جز کارمند پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-4161.00
 86.5  کاربر مواد منفجره، متخصص مهمات، و تخریب چی 47-5031.00
 86.5  ناظر بازی و سرگرمی 39-1011.00
 86.5  قصاب کشتارگاه و بسته بند گوشت 51-3023.00
 86.5  مدیر تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 11-3051.02
 86.5  جواهر ساز 51-9071.01
 86.5  مدرس مطالعات منطقه ای، قومی و فرهنگی، دانشگاهی 25-1062.00
 86.5  نقشه بردار سطوح زمین 17-1022.01
 86.5  متخصص بافت شناسی و کاردان فنی بافت شناسی 29-2011.03
 86.25  سرپرست/مدیر کارمندان فروش جزء 41-1011.00
 86.25  طراح و برنامه ریز پایداری کسب و کار 13-1199.04
 86.25  مهندس انرژی هسته ای 17-2161.00
 86.25  معمار محوطه سازی 17-1012.00
 86.25  کارگر تهیه غذا 35-2021.00
 86.25  بازپرس 13-1041.06
 86.25  کاردان فنی لوازم پزشکی 51-9082.00
 86.25  موزه دار 25-4012.00
 86.25  سازنده و کارشناس سنگ های قیمتی و الماس 51-9071.06
 86.25  مدرس شیمی، دانشگاهی 25-1052.00
 86.25  مساح (نقشه بردار) 17-1022.00
 86.25  کاردان فنی کاربری تجهیزات هسته ای 19-4051.01
 86  کمک یار داروخانه ها 31-9095.00
 86  متخصص سوزن درمانی 29-1199.01
 86  کاربر و متصدی تجهیزات شیمیایی 51-9011.00
 86  طراح گرافیک 27-1024.00
 86  مهندس دریایی 17-2121.01
 86  مدرس مردم شناسی و باستان شناسی، دانشگاهی 25-1061.00
 86  بنا، پرداخت کار سیمان 47-2051.00
 85.75  مدرس آموزش های خود غنی سازی 25-3021.00
 85.75  کاردان فنی نقشه برداری 17-3031.01
 85.75  کاردان فنی سرویس وسایل نقلیه تفریحی 49-3092.00
 85.75  بارگیری کننده مخازن، کامیون ها، و کشتی ها 53-7121.00
 85.75  تعمیرکار موتورهای برقی، ابزار آلات برقی، و تعمیرکاران مرتبط 49-2092.00
 85.75  مدیر مهندسی 11-9041.00
 85.75  مدیر حمل و نقل 11-3071.01
 85.5  چشم پزشک 29-1041.00
 85.5  کارگزار فروش تبلیغات 41-3011.00
 85.5  کارگر کنترل آفات 37-2021.00
 85.5  گرافیست نشر دسکتاپ 43-9031.00
 85.5  رسیدگی کننده به آفات، سم پاش، و کاربر، گیاه ها 37-3012.00
 85.5  مدرس اقتصاد خانواده، دانشگاهی 25-1192.00
 85.5  متخصص فیزیو تراپی 29-1123.00
 85.25  درجه بند و رتبه بند الوار 45-4023.00
 85.25  شیمی دان 19-2031.00
 85.25  طراح جلسات و گردهمایی 13-1121.00
 85.25  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان دامپروری و مراقبت از حیوانات 45-1011.08
 85.25  مدیر اطلاعات بالینی 15-2041.02
 85.25  کاربر سیستم های ترمز، علامت دهنده، و کلیدهای رهگیری 53-4021.00
 85.25  کارمند کارگزینی، پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-3051.00
 85.25  متخصص آزمایش های غیر مخرب 17-3029.01
 85.25  نصاب سنگفرش های قطعه قطعه 47-4091.00
 85.25  زیست شناسان مولکولی و سلولی 19-1029.02
 85.25  راننده کامیون، ماشین های سبک و خدمات پخش و توزیع 53-3033.00
 85  برنامه نویس کنترل ابزارهای عددی و کنترل فرآیند 51-4012.00
 85  بازرس و محقق مالیاتی، تحصیلدار، مامور مالیاتی 13-2081.00
 85  زمین شناس، به غیر از آب شناسان و جغرافی دانان. 19-2042.00
 85  راننده تاکسی و شوفر 53-3041.00
 85  اپراتو سیستم های تلفنی، شامل پاسخگویی به تلفن ها 43-2011.00
 85  حسابرس 13-2011.02
 85  مسول اتاق پرو و رختکن 39-3093.00
 85  تعمیرکار تجهیزات پزشکی 49-9062.00
 85  نانوا و کیک پز 51-3011.00
 84.75  لوله کش، ساختمانی 47-2152.02
 84.75  جانور شناس 19-1011.00
 84.75  حسابدار 13-2011.01
 84.75  گارسن، به غیر از رستوران 35-3041.00
 84.75  کاردان فنی تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 49-9099.01
 84.75  سازنده و لمینیت کننده فایبرگلاس 51-2091.00
 84.75  مهندس برق 17-2071.00
 84.75  مدیر امور نظارتی 11-9199.01
 84.75  کاربر کارخانه های شیمیایی و سیستم های شیمیایی 51-8091.00
 84.75  ورزشکار و شرکت کننده مسابقات ورزشی 27-2021.00
 84.5  نصاب حصار 47-4031.00
 84.5  کارمند دفترداری، حسابداری و حسابرسی 43-3031.00
 84.5  دانشمند و صنعت شناس صنایع غذایی 19-1012.00
 84.5  دانشمند حفاظت از آب و خاک 19-1031.01
 84.5  مدیر خرید 11-3061.00
 84.5  مامور خرید، محصولات کشاورزی 13-1021.00
 84.5  مدیر مالی شعب یا بخش 11-3031.02
 84.5  آتش نشان جنگلی 33-2011.02
 84.5  مهندس امنیت کالا 17-2111.03
 84.5  کاربر ماشین آلات حفر و بار گیری و ماشین های کشنده 53-7032.00
 84.5  کاردان فنی کتابخانه 25-4031.00
 84.5  مهندس انرژی 17-2199.03
 84.5  مکانیک قایق های موتوری 49-3051.00
 84.5  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2094.00
 84.5  کارگر ساخت ورقه های فلزی 47-2211.00
 84.25  قالب ساز و قالب گیر 51-9195.07
 84.25  مهندس موتورهای ثابت و کاربر دیگ بخار 51-8021.00
 84.25  کاربر پمپ های چاه نفت 53-7073.00
 84.25  کارگزار گمرکی 13-1199.03
 84.25  کارگزار مسافرتی 41-3041.00
 84.25  تهیه کننده مالیات 13-2082.00
 84.25  ماشین کار 51-4041.00
 84  آشپز، سفارشات کوچک 35-2015.00
 84  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث شهری 33-1021.01
 84  خزانه دار و کنترل کننده 11-3031.01
 84  مهندس مکانیک 17-2141.00
 84  متخصص بیماری های پا 29-1081.00
 84  کاردان فنی کشاورزی دقیق 19-4099.02
 84  کارمند دفتری خدمات اجاره و تعمیر 41-2021.00
 84  سرویس کار و تعمیرکار دستگاه های خودکار فروش سکه ای، اسکناسی و دستگاه های خودکار بازی و سرگرمی 49-9091.00
 84  مانکن 41-9012.00
 84  ملازم مراسم تدفین 39-4021.00
 83.75  متصدی و کاربر دستگاه های سرخ کن، پخت نان و کیک، و خشک کردن غذا 51-3091.00
 83.75  کارگزار املاک 41-9021.00
 83.75  مامور خرید، به غیر از خرید عمده و خرد و محصولات کشاورزی 13-1023.00
 83.75  مکانیک ارشد خودرو 49-3023.01
 83.75  طبیعت شناس پارک ها 19-1031.03
 83.75  مهندس فروش 41-9031.00
 83.75  دستیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای 19-4061.01
 83.5  تعمیرکار لوارم خانگی 49-9031.00
 83.5  نصاب کف پوش، به جز نصابان قالی، کف سازی چوبی، و کاشی های سنگین 47-2042.00
 83.5  بنا، آجر و بلوک های سیمانی 47-2021.00
 83.5  کاربر جراثقیل و دکل ها 53-7021.00
 83.5  مامور اعتبارات 13-2072.00
 83.5  باستان شناس 19-3091.02
 83.5  تعمیرکار بدنه خودرو و تعمیرکاران مرتبط 49-3021.00
 83.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جداسازی، فیلتر کردن، غبار روبی، رسوب گیری، و دستگاه تقطیر 51-9012.00
 83.5  بازرس مهاجرت و گمرک 33-3021.05
 83.5  کاردان سونوگرافی تشخیصی 29-2032.00
 83.25  مهندس عمران 17-2051.00
 83.25  مهندس معدن و زمین شناسی، از جمله مهندس امنیت معدن 17-2151.00
 83.25  زیست شناس 19-1020.01
 83.25  مکانیک ماشین آلات صنعتی 49-9041.00
 83.25  نسل شناس 19-1029.03
 83.25  تحلیلگر اعتباری 13-2041.00
 83.25  بازاریاب تلفنی 41-9041.00
 83.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل، شکل دهی، پرس، و فشرده سازی 51-9041.00
 83.25  دانشمند پزشکی، به غیر از اپیدمی شناس 19-1042.00
 83.25  پرورش دهنده حیوانات 45-2021.00
 83.25  دستیار مهندس محیط زیست 17-3025.00
 83.25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی، وسایل نقلیه موتوری 49-2096.00
 83.25  نصاب دیوارهای پیش ساخته و کاشی سقف 47-2081.00
 83  کاربر نصب و نگهداری از تجهیزات ریلی 47-4061.00
 83  سرهم کننده/همگذار تجهیزات الکترو مکانیکی 51-2023.00
 83  طراح حمل و نقل 19-3099.01
 83  مدرس علم جنگل داری و حفاظت از محیط زیست، دانشگاهی 25-1043.00
 83  مهندسی مواد 17-2131.00
 83  کاربر و متصدی ماشین الات بسته بندی و بارگیری 51-9111.00
 83  کاردان فنی حفاظت از جنگل ها و محیط زیست 19-4093.00
 83  نصاب لوله و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-2152.01
 83  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان تهیه و سرو غذا 35-1012.00
 83  مدرس علوم کشاورزی، دانشگاهی 25-1041.00
 83  تعمیرکار دوربین و تجهیزات عکس برداری 49-9061.00
 83  مدرس علوم ریاضی، دانشگاهی 25-1022.00
 83  آمارشناس حیاتی 15-2041.01
 82.75  آب شناس 19-2043.00
 82.75  پیشخدمت و نظافت کننده خانه داری 37-2012.00
 82.75  مدرس اقتصادی، دانشگاهی 25-1063.00
 82.75  سرهم کننده/همگذار تجهیزات برقی و الکترونیکی 51-2022.00
 82.75  نماینده فروش، عمده و تولیدی، کالاهای فنی و علمی 41-4011.00
 82.75  کارمند دادسرا 43-4031.01
 82.5  تعمیرکار تجهیزات رهگیری و چراغ های علامت دهنده 49-9097.00
 82.5  سازنده و تعمیرکار آبگرم کن 47-2011.00
 82.5  کاربر جراثقیل حفاری، نفت و گاز 47-5011.00
 82.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات برش، پانچ، و پرس فلزات و پلاستیک 51-4031.00
 82.5  مهندس نفت 17-2171.00
 82.5  بهیار مراقبت های خانگی 31-1011.00
 82.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های خرد کردن، سوهان زدن، و پرداخت 51-9021.00
 82.5  مهندس زیست پزشکی 17-2031.00
 82.5  مدرس جغرافیا، دانشگاهی 25-1064.00
 82.5  بازرس و محقق مالی 13-2061.00
 82.5  مشاور مالی شخصی 13-2052.00
 82.5  دستیار مهندس برق 17-3023.03
 82.25  کارمند انبار- اتاق های انبار، انبارهای بزرگ، و محوطه های انبار 43-5081.03
 82.25  مهندس پیشگیری از وقوع و مقابله با آتش سوزی 17-2111.02
 82.25  دستیار مهندس مکانیک 17-3027.00
 82.25  کردان فنی کشاورزی 19-4011.01
 82.25  متصدی مراکز سرویس وسایل نقلیه 53-6031.00
 82.25  تغذیه کننده و خارج کننده مواد از ماشین آلات 53-7063.00
 82.25  سرهم کننده/همگذار تیمی 51-2092.00
 82  آپاراتچی سینما 39-3021.00
 82  کارگر تقویت سازه های بتنی 47-2171.00
 82  وردست--بنا، بلوک کار، سنگ کار، و کاشی کار و مرمر کار 47-3011.00
 82  وردست--نجار 47-3012.00
 82  نقشه بردار و نقشه نگار 17-1021.00
 82  سرایدار و نظافت چی، به غیر از پیشخدمت ها و نظافت کنندگان خانه داری 37-2011.00
 82  بازرس آتش نشانی 33-2021.01
 82  خریدار عمده و خرد، به غیر از محصولات کشاورزی 13-1022.00
 82  قلم زن و حکاک 51-9194.00
 82  کاربر راکتور نیروگاه های هسته ای 51-8011.00
 81.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های آبکاری و روکش زنی، فلزات و پلاستیک 51-4193.00
 81.75  کاربر دریل زمینی، به جز نفت و گاز 47-5021.00
 81.75  کاردان فنی داروسازی 29-2052.00
 81.75  جمع کننده پسماند ها و کالاهای دور ریخته شده قابل بازیافت 53-7081.00
 81.75  نظافت چی سالن های غذا خوری و کافه تریا ها، و وردست کافه چی 35-9011.00
 81.75  کاربر پمپ، به جز پمپ های چاه نفت 53-7072.00
 81.75  اپیدمی شناس 19-1041.00
 81.75  طراحی بازرگانی و صنعتی 27-1021.00
 81.75  کاربر نیروگاه های تولید برق 51-8013.00
 81.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های مخلوط کن و ترکیب 51-9023.00
 81.75  کاردان فنی علوم زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست، از جمله بهداشت 19-4091.00
 81.75  معمار دریایی 17-2121.02
 81.75  کارمند افتتاح حساب 43-4141.00
 81.5  نماینده خدمات مشتریان 43-4051.00
 81.5  نقشه کش معماری 17-3011.01
 81.5  کارگر نگهداری از بزرگراه ها 47-4051.00
 81.5  مدرس جامعه شناسی، دانشگاهی 25-1067.00
 81.5  فیزیک دان 19-2012.00
 81.5  مهندس کشاورزی 17-2021.00
 81.5  تعمیرکار لوازم نسوز، به جز شومینه کار 49-9045.00
 81.5  دستیار کتابخانه، امور عادی 43-4121.00
 81.25  پلیس ترانزیت و حمل و نقل ریلی 33-3052.00
 81.25  تحصیلدار بدهی ها 43-3011.00
 81.25  نصاب و تعمیرکار خطوط توزیع برق 49-9051.00
 81.25  کارشناس آمار 15-2041.00
 81.25  مدرس حقوق، دانشگاهی 25-1112.00
 81.25  کاردان فنی داده های ژئو فیزیک 19-4041.01
 81.25  جوشکار، برشکار، و کمک جوشکار 51-4121.06
 81.25  پرورش دهنده حیوانات 39-2011.00
 81  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تبدیل و شکل دهی مواد، مصنوعات و فایبرگلاس 51-6091.00
 81  کاربر و متصدی تجهیزات سرمایشی و انجمادی 51-9193.00
 81  میکروب شناس 19-1022.00
 81  دستیار مهندس الکترومکانیک 17-3024.00
 81  کتابدار 25-4021.00
 81  بازرس وسایل نقلیه، تجهیزات و سیستم های بخش حمل و نقل، به جز هوانوردی 53-6051.07
 81  راننده قایق موتوری 53-5022.00
 81  هنرمند صنایع دستی 27-1012.00
 81  سنگ بر و سنگ تراش، تولید 51-9195.03
 81  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات کار با چوب، به غیر از اره 51-7042.00
 80.75  مکانیک کامیون و اتوبوس و متخصص موتورهای دیزلی 49-3031.00
 80.75  صندوقدار غرفه و پول خردکن مراکز بازی 41-2012.00
 80.75  تایپیست و پردازشگر اطلاعات 43-9022.00
 80.75  کارمند بررسی بیمه نامه 43-9041.02
 80.75  کارمند حمل ونقل، ارسال و دریافت 43-5071.00
 80.75  استادیار دوره لیسانس 25-1191.00
 80.5  کارگر ساختمانی 47-2061.00
 80.5  مدل ساز، فلزات و پلاستیک 51-4061.00
 80.5  گارسن 35-3031.00
 80.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان چوب بری 45-1011.05
 80.5  کاردان فنی زیست شناسی 19-4021.00
 80.5  تحلیلگر عملیات های تحقیقاتی 15-2031.00
 80.25  مهندس معتبر سازی 17-2199.02
 80.25  کاردان فنی لابراتوار عینک سازی 51-9083.00
 80.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات سوهان کاری و جلا دهی فلزات و پلاستیک 51-4033.00
 80.25  طراح گل و گیاه 27-1023.00
 80.25  طراح شهری و منطقه ای 19-3051.00
 80.25  کارگر رختشویی و خشکشویی 51-6011.00
 80.25  آشپز، رستوران 35-2014.00
 80  نقشه کش برق 17-3012.02
 80  گچ کار و سفید کار 47-2161.00
 80  فروشنده خانه به خانه، دست فروش و روزنامه فروش، و شغل های مشابه 41-9091.00
 80  دکل ساز 49-9096.00
 79.75  ماهی گیر و کارگران مرتبط با ماهیگیری 45-3011.00
 79.75  جانور شناس و ریست شناس حیات وحش 19-1023.00
 79.75  کاربر ماشین دوخت 51-6031.00
 79.75  دستیار مهندس عمران 17-3022.00
 79.75  نقشه کش مکانیک 17-3013.00
 79.75  دستگاه شکاف دهنده سنگ، سنگ معدن 47-5051.00
 79.75  کاردان فنی نقشه کشی 17-3031.02
 79.5  ارزیاب 13-2021.01
 79.5  گوشت بر و پوست گیر گوشت، طیور، و ماهی 51-3022.00
 79.5  سازنده ابزار و قالب 51-4111.00
 79.5  رییس قطار و رییس محوطه های ریلی 53-4031.00
 79.5  مردم شناس 19-3091.01
 79.5  مهندس لجستیک 13-1081.01
 79.5  بازرس پذیرش زیست محیطی 13-1041.01
 79.25  بازرس، آزمایش کننده، مرتب کننده، نمونه گیر، و وزن کننده 51-9061.00
 79.25  نظافت کننده و شست و شو کننده تجهیزات و وسایل نقلیه 53-7061.00
 79.25  دانشمند خاک و گیاه 19-1013.00
 79.25  مدیر انبار و توزیع 11-3071.02
 79.25  کابینت ساز و نجار نیمکت ساز 51-7011.00
 79.25  کاربر تصفیه خانه و سیستم های تصفیه آب و فاضلاب 51-8031.00
 79  الگو ساز، چوب 51-7031.00
 79  کارمند انبار، بخش فروش 43-5081.01
 79  سرهم کننده/همگذار و سازنده سازه های فلزی 51-2041.00
 79  نصاب و تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل 49-2093.00
 79  شیشه بر 47-2121.00
 79  کاربر و متصدی دستگاه های چسب زنی 51-9191.00
 78.75  مکانیک تجهیزات کشاورزی 49-3041.00
 78.75  روحانی 21-2011.00
 78.75  متصدی پارکینگ 53-6021.00
 78.75  کنترل کننده اعتبار 43-4041.02
 78.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات فرم دهی فلزات و پلاستیک 51-4023.00
 78.75  دانشمند و صنعت شناس حسگر های راه دور 19-2099.01
 78.75  کارگر و تعمیرکار کفش و چرم 51-6041.00
 78.75  مهندس رباتیک 17-2199.08
 78.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات چوب بری 51-7041.00
 78.5  تعمیرکار واگن های ریلی 49-3043.00
 78.5  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی سرگرمی خانگی 49-2097.00
 78.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان محصولات کشاورزی و گل و گیاه 45-1011.07
 78.5  کاردان فنی تجهیزات صوتی و تصویری 27-4011.00
 78.5  سر شور آرایشگاه 39-5093.00
 78.5  مهندسی بیوشیمی 17-2199.01
 78.5  مسول دستگاه های مراکز تفریحی و سرگرمی 39-3091.00
 78.5  وردست--سقف ساز 47-3016.00
 78.5  نقاش، تجهیزات حمل و نقل 51-9122.00
 78.25  نصاب و تعمیرکار خطوط مخابراتی 49-9052.00
 78.25  نجار ساختمانی 47-2031.01
 78.25  کاربر و متصدی کوره های بازیافت فلزات 51-4051.00
 78.25  کارمند مکاتبات 43-4021.00
 78.25  پیرایشگر 39-5011.00
 78.25  کاربر دستگاه های کمپرسور گاز و ایستگاه های پمپاژ گاز 53-7071.00
 78.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های برش و قطعه قطعه کردن 51-9032.00
 78.25  کاردان فنی شیمی 19-4031.00
 78  طراح پارچه و منسوجات 51-6092.00
 78  سرهم کننده/همگذار، تنظیم کننده، کالیبره کننده ابزارهای نمایش زمان 51-2093.00
 78  کاربر ماشین آلات ایجاد شکاف و کانال زنی معدن 47-5042.00
 78  نصاب سیستم های امنیتی و اعلام حریق 49-2098.00
 78  سرهم کننده/همگذار سازه ها، سطوح، دکل ها و جراثقیل ها، و سیستم های ساخت هواپیما 51-2011.00
 78  نقاش، ساختمانی و نگهداری 47-2141.00
 77.75  مدرس فیزیک، دانشگاهی 25-1054.00
 77.75  کارگزار بار و حمل 43-5011.00
 77.75  کاربر بالابر و دستگاه چرخ جراثقیل 53-7041.00
 77.75  نویسنده فنی 27-3042.00
 77.5  پرداخت کار مبلمان 51-7021.00
 77.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات بافندگی و ریسندگی 51-6063.00
 77.5  چوب بر 45-4021.00
 77.5  نصاب و تعمیرکار تجهیزات کنترلی و سوپاپ، به جز درب های مکانیکی 49-9012.00
 77.5  قصاب و گوشت بر 51-3021.00
 77.25  مدرس مهندسی، دانشگاهی 25-1032.00
 77.25  کاربر ابزارهای ماشینی کنترل شونده توسط کامپیوتر، در ساخت قطعات فلزی و پلاستیکی 51-4011.00
 77.25  مدیران مراتع 19-1031.02
 77.25  نقشه کش الکترونیک 17-3012.01
 77.25  کف ساب و پرداخت کار 47-2043.00
 77  باربر و کارگر حمل بار، انبار، و اسباب و لوازم، دستی 53-7062.00
 77  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جوشکاری، لحیم کاری، و سخت کاری، فلزات و پلاستیک 51-4122.00
 77  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های پرداخت حرارتی، فلزات و پلاستیک 51-4191.00
 76.75  سوهان کار پرداخت کار، و تیز کننده ابزار 51-4194.00
 76.5  شاعر، ترانه سرا و نویسنده خلاق 27-3043.05
 76.5  کارگر ساده، نفت و گاز 47-5071.00
 76.25  کاردان فنی کنترل فرآیند هسته ای 19-4051.02
 76.25  مکانیک ماشین های سنگین متحرک، به جز موتورها 49-3042.00
 76.25  دانشمند علوم سیاسی 19-3094.00
 76.25  پستچی، پردازشگر، و اپراتور دستگاه های پردازش بسته های پستی 43-5053.00
 76.25  کارگر پرورشگاه گل و گیاه 45-2092.01
 76  تعمیرکار ساعت 49-9064.00
 76  دستیار آماری 43-9111.00
 76  نصاب لوله 47-2151.00
 76  کاربر کامیون ها و کشنده های صنعتی 53-7051.00
 75.75  کارمند لیبل زنی 43-5081.02
 75.75  باربر و کارگر حمل چمدان 39-6011.00
 75.75  کارمند نامه نگاری و کاربر ماشین های پردازش نامه، به جز خدمات پستی 43-9051.00
 75.75  مهندس الکترونیک، به غیر از کامپیوتر 17-2072.00
 75.75  نجار تاسیساتی 47-2031.02
 75.75  وردست--کارگر تولید 51-9198.00
 75.5  متخصص نگهداری، ماشین آلات 49-9043.00
 75.5  آشپز، فست فود 35-2011.00
 75.5  دستیار مهندس الکترونیک 17-3023.01
 75.5  نصاب کاشی و سنگ مرمر 47-2044.00
 75.25  هنرمند چند رسانه ای و انیمیشن سازی 27-1014.00
 75.25  مکانیک تجهیزات ماشینی خارج از خانه و سایر مکانیک های موتوری 49-3053.00
 75.25  سفالگر، صنعتی 51-9195.05
 75.25  بار بند و بسته بند، دستی 53-7064.00
 75.25  متخصص نیمه رساناها 51-9141.00
 75  اتو زن، منسوجات، پوشاک، و اقلام مرتبط 51-6021.00
 75  جامعه شناس 19-3041.00
 75  جغرافی دان 19-3092.00
 75  پنچری گیر 49-3093.00
 75  فروشنده قطعات یدکی 41-2022.00
 74.75  جنگلدار 19-1032.00
 74.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تراشکاری و خراطی فلزات و پلاستیک 51-4034.00
 74.75  برشکار و تراشکار، و پرداخت کار، دستی 51-9031.00
 74.75  پیک و تحویل دهنده 43-5021.00
 74.75  زیست شیمی دان و زیست فیزیک دان 19-1021.00
 74.5  پستچی 43-5052.00
 74.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات مختلف، فلزات و پلاستیک 51-4081.00
 74.5  پارکبان 33-3041.00
 74.25  متصدی پیشخوان، کافه تریا، کافی شاپ و تحویل دهنده غذا 35-3022.00
 74.25  دریا نورد و ملوان کشتی های حمل نفت 53-5011.00
 74  مهندس نور 17-2199.07
 74  هرس کننده درختان و درخت آرا 37-3013.00
 73.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات پیچ دار کردن، تاباندن، و بیرون کشیدن در نساجی 51-6064.00
 73.75  سرپرست/مدیر کارمندان فروش عمده 41-1012.00
 73.75  منشی بایگانی 43-4071.00
 73.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات شیار زنی و رنده کاری فلزات و پلاستیک 51-4035.00
 73.5  سازنده و کارشناس فلزات گران بها 51-9071.07
 73.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات ذوب فلزات و پلاستیک 51-4022.00
 73.25  مهندس سخت افزار 17-2061.00
 73.25  وردست--کارگر استخراج 47-5081.00
 73  تعمیرکار و رفوگر، به جز پوشاک 49-9093.00
 73  لحیم کار و سخت کار 51-4121.07
 73  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه برش منسوجات 51-6062.00
 73  وردست--نقاش، نصاب کاغذ دیواری، گچ کار، سفید کار 47-3014.00
 72.75  دانشمند مواد 19-2032.00
 72.5  ملوان- کشتی، قایق، و کرجی 53-5021.02
 72.5  کاردان فنی تجهیزات خودکار هواپیماها 49-2091.00
 72.5  قالب ساز کارخانه ریخته گری 51-4071.00
 72  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات قالب سازی، هسته سازی، و ریخته گری فلزات و پلاستیک 51-4072.00
 72  دانشمند فضا و جو 19-2021.00
 72  کاربر و متصدی ماشین های سفید کننده و رنگ کننده نساجی 51-6061.00
 72  کاربر ماشین های بارگیری، معادن زیرزمینی 53-7033.00
 72  وردست--کارگران نصب، نگهداری، و تعمیر 49-9098.00
 71.75  کارگر عایق کاری، کف، سقف، و دیوار 47-2131.00
 71.5  کارگر تزیین مناظر، و باغداری 37-3011.00
 71.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های روکش زنی، نقاشی، و اسپری زنی 51-9121.00
 71.25  طرح زن، چوب 51-7032.00
 71.25  نگهبان تقاطع ها 33-9091.00
 71  مدیر علوم طبیعی 11-9121.00
 71  کاربر ماشین های اداری، به غیر از کامپیوتر 43-9071.00
 70.75  اقتصاد دان 19-3011.00
 70.5  مهندس لوکوموتیو 53-4011.00
 70.25  کارگر مزرعه، حیوانات مزارع و دامپروری ها 45-2093.00
 70  کاربر ماشین یا قایق لاروب 53-7031.00
 69.25  درجه بند و دانه بند، محصولات کشاورزی 45-2041.00
 69.25  ظرف شور 35-9021.00
 68.75  راننده کامیون، ماشین های سنگین و تریلر 53-3032.00
 68.5  کارگر تهیه و سرو غذا، از جمله کارکنان فست فود ها 35-3021.00
 68.5  تعمیرکار دوچرخه 49-3091.00
 67.75  مهندس حمل و نقل 17-2051.01
 67.75  راهنما، کنترل چی، و مامور اخذ بلیت 39-3031.00
 67  میزبان، رستوران، استراحتگاه، و کافی شاپ 35-9031.00
 67  مدرس علوم جوی، زمین، دریایی و فضا، دانشگاهی 25-1051.00
 66.75  ریاضی دان 15-2021.00
 66  کاربر واگن های رفت و برگشتی 53-7111.00
 65.75  سقف ساز 47-2181.00
 64.75  مامور امنیتی 33-9032.00
 64.75  ریخته گر و قالب ریز، فلزات 51-4052.00
 64  کارمند ارسال سفارشات، فروش عمده و خرد 43-5081.04
 63.75  اختر شناس 19-2011.00
 60.25  دوزنده رومبلی و صندلی 51-6093.00
 60  کارگر مزرعه، محصول 45-2092.02
 59  وردست--لوله کش، نصاب لوله، و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-3015.00
 57.75  کارگر سوهان کار و پرداخت کار، دستی 51-9022.00
 57.25  کاربر تجهیزات کشاورزی 45-2091.00
 57  سیم پیچ 51-2021.00
 54.5  بازرس و متخصص پیشگیری آتش سوزی های جنگلی 33-2022.00
 

ارسال نظرات :