این بخش از درگاه، آزمایشی است؛ نظرات و پیشنهادات خود را در بخش اظهار نظر با ما در میان گذارید.

 

عنوان توصیفگر : شرایط کاری

توضیحات توصیفگر :


مشاغلی که این ارزش شغلی را برآورده می سازند، قادرند برای کارکنان امنیت شغلی و شرایط کاری مناسب را به وجود بیاورند. نیازهای متناسب با این ارزش شغلی عبارتند از: فعالیت، حقوق و مزایا، استقلال، امنیت و شرایط کاری

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 91.6667  مدیر سامانه های کامپیوتری و اطلاعاتی 11-3021.00
 88.8333  مدیر عامل 11-1011.00
 88.8333  قاضی، قاضی دادگاه بخش و دادرس 23-1023.00
 86.1667  مدرس مردم شناسی و باستان شناسی، دانشگاهی 25-1061.00
 86.1667  متخصص پزشکی ورزشی 29-1069.11
 86.1667  چشم پزشک 29-1041.00
 86.1667  جراح 29-1067.00
 86.1667  روان پزشک 29-1066.00
 86.1667  روان شناس صنعتی-سازمانی 19-3032.00
 86.1667  مدیر روابط عمومی 11-2031.00
 86.1667  مدیر بازاریابی 11-2021.00
 86.1667  فیزیک دان 19-2012.00
 83.3333  مهندس سخت افزار 17-2061.00
 83.3333  مدیر مالی شعب یا بخش 11-3031.02
 83.3333  پزشک عمومی و خانوادگی 29-1062.00
 83.3333  مدرس علوم سیاسی، دانشگاهی 25-1065.00
 83.3333  روان شناس مشاوره ای 19-3031.03
 83.3333  مدرس بهداشت تخصصی، دانشگاهی 25-1071.00
 83.3333  وکیل 23-1011.00
 83.3333  متخصص پزشکی هسته ای 29-1069.05
 83.3333  عصب شناس 29-1069.04
 83.3333  مدیر حمل و نقل 11-3071.01
 83.3333  مدیر کل و مدیر عملیات 11-1021.00
 83.3333  پزشک داخلی، عمومی 29-1063.00
 83.3333  مدرس حقوق، دانشگاهی 25-1112.00
 83.3333  متخصص اطفال، عمومی 29-1065.00
 83.3333  مدیر خدمات پزشکی و بهداشتی 11-9111.00
 83.3333  مدرس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاهی 25-1123.00
 83.3333  جراح فک و دهان 29-1022.00
 83.3333  مدیر مهندسی 11-9041.00
 83.3333  مدیر آموزش و پرورش، ابتدایی و متوسطه 11-9032.00
 83.3333  متخصص ارتودنسی 29-1023.00
 83.3333  ماما و متخصص بیماری های زنان 29-1064.00
 83.3333  مدرس علوم کشاورزی، دانشگاهی 25-1041.00
 81  مدیر آموزش و توسعه 11-3042.00
 80.5  خزانه دار و کنترل کننده 11-3031.01
 80.5  مدیر آموزش و پرورش، دبیرستان و موسسات آموزش عالی 11-9033.00
 80.5  مدیر عمرانی 11-9021.00
 80.5  دندانپزشک، عمومی 29-1021.00
 80.5  مدیر علوم طبیعی 11-9121.00
 80.5  متخصص فیزیوتراپی و توانبخشی 29-1069.08
 80.5  مدرس هنر، تئاتر و موسیقی، دانشگاهی 25-1121.00
 80.5  کارگردان هنری 27-1011.00
 80.5  زیست شناسان مولکولی و سلولی 19-1029.02
 80.5  مهندسی بیوشیمی 17-2199.01
 80.5  مهندس معدن و زمین شناسی، از جمله مهندس امنیت معدن 17-2151.00
 80.5  دامپزشک 29-1131.00
 80.5  متخصص درمان مشکلات شغلی 29-1122.00
 80.5  متخصص بیماری های دستگاه تناسلی و ادراری 29-1069.12
 80.5  خلبان، کمک خلبان، و مهندس پروازهای مسافری 53-2011.00
 80.5  مدرس شیمی، دانشگاهی 25-1052.00
 80.5  مدرس علوم زیست شناسی، دانشگاهی 25-1042.00
 79.035  مدیر منابع انسانی 11-3040.00
 77.8333  اقتصاد دان 19-3011.00
 77.8333  مهندس لجستیک 13-1081.01
 77.8333  مهندس میکروسیستم ها 17-2199.06
 77.8333  مهندس رباتیک 17-2199.08
 77.8333  کتابدار 25-4021.00
 77.8333  مدرس قانون جزا و اعمال قانون، دانشگاهی 25-1111.00
 77.8333  مهندس معتبر سازی 17-2199.02
 77.8333  زیست شیمی دان و زیست فیزیک دان 19-1021.00
 77.8333  مدرس مشاوره تحصیلی، دانشگاهی 25-1081.00
 77.8333  مهندس نفت 17-2171.00
 77.8333  دانشمند علوم سیاسی 19-3094.00
 77.8333  مهندس محیط زیست 17-2081.00
 77.8333  کارگزار فروش، اوراق بهادار و کالا 41-3031.01
 77.8333  مهندس کشاورزی 17-2021.00
 77.8333  مهندس الکترونیک، به غیر از کامپیوتر 17-2072.00
 77.8333  مدرس و مربی پرستاری، دانشکاهی 25-1072.00
 77.8333  مدرس فیزیک، دانشگاهی 25-1054.00
 77.8333  مدیر تولید صنعتی 11-3051.00
 77.8333  ارتوپد و سازنده اعضای مصنوعی 29-2091.00
 77.8333  متخصص بیماری های پوستی 29-1069.02
 77.8333  متخصص پزشکی پیشگیری 29-1069.09
 75  قاضی قانون اجرایی، داور و مامور رسیدگی به محاکمه 23-1021.00
 75  مهندس امنیت صنعتی و بهداشت 17-2111.01
 75  مهندس پیشگیری از وقوع و مقابله با آتش سوزی 17-2111.02
 75  کارگزار فروش، خدمات مالی 41-3031.02
 75  متخصص بیماری های چشمی و عینک سازی 29-1199.05
 75  متخصص بیماری های پا 29-1081.00
 75  مهندس برق 17-2071.00
 75  پزشکیار 29-1071.00
 75  متخصص بی هوشی 29-1061.00
 75  مهندس عمران 17-2051.00
 75  معمار، به غیر از محوطه سازی و بخش دریایی 17-1011.00
 75  مدرس علم جنگل داری و حفاظت از محیط زیست، دانشگاهی 25-1043.00
 75  مهندس دریایی 17-2121.01
 75  ماساژور و فیزیو تراپ 29-1011.00
 75  مدرس تاریخ، دانشگاهی 25-1125.00
 75  مهندس انرژی 17-2199.03
 75  مهندس هوا فضا 17-2011.00
 75  دانشمند پزشکی، به غیر از اپیدمی شناس 19-1042.00
 75  روان شناس بالینی 19-3031.02
 75  مهندس هوا فضا و تکنیسین عملیات 17-3021.00
 75  روان شناسان اعصاب و متخصصان اعصاب و روان بالینی 19-3039.01
 75  اختر شناس 19-2011.00
 75  مهندس تولید 17-2199.04
 75  جغرافی دان 19-3092.00
 75  مدیر فروش 11-2022.00
 75  مدیر خدمات اجتماعی و عمومی 11-9151.00
 72.1667  مدیران مراتع 19-1031.02
 72.1667  روان درمانگر ازدواج و خانواده 21-1013.00
 72.1667  متخصص چشم پزشکی و عینک سازی 29-1069.06
 72.1667  کارگزار فروش تبلیغات 41-3011.00
 72.1667  فعال اجتماعی پزشکی و بهداشت عموم 21-1022.00
 72.1667  مهندس زیست پزشکی 17-2031.00
 72.1667  زمین شناس، به غیر از آب شناسان و جغرافی دانان. 19-2042.00
 72.1667  فن شناس پزشکی هسته ای 29-2033.00
 72.1667  مهندسی مواد 17-2131.00
 72.1667  مهندس فروش 41-9031.00
 72.1667  سرپرست ارشد/مدیر افسران پلیس و کاراگاه ها 33-1012.00
 72.1667  مهندس صنایع 17-2112.00
 72.1667  متخصص روابط عمومی 27-3031.00
 72.1667  مهندس شیمی 17-2041.00
 72.1667  کارگزار، مدیر برنامه، و مدیر بازرگانی هنرمندان، بازیگران و ورزش کاران 13-1011.00
 72.1667  مدرس روان شناسی، دانشگاهی 25-1066.00
 72.1667  تحلیلگر بودجه 13-2031.00
 72.1667  مدیر خرید 11-3061.00
 72.1667  مدرس اقتصاد خانواده، دانشگاهی 25-1192.00
 72.1667  مدرس مدد کاری اجتماعی، دانشگاهی 25-1113.00
 72.1667  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث جنگلی 33-1021.02
 72.1667  دستیار مهندس روباتیک 17-3024.01
 72.1667  مدرس دبیرستان، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2031.00
 72.1667  موزه دار 25-4012.00
 72.1667  مدیر صندوق های سرمایه گذاری 11-9199.03
 72.1667  کارگردان برنامه 27-2012.03
 72.1667  طراح مد 27-1022.00
 72.1667  مدیر تبلیغات و توسعه 11-2011.00
 72.1667  مدرس علوم جوی، زمین، دریایی و فضا، دانشگاهی 25-1051.00
 72.1667  کنترل کننده ترافیک هوایی 53-2021.00
 72.1667  متخصص فیزیو تراپی 29-1123.00
 72.1667  پزشک عمومی بیمارستان 29-1069.03
 72.1667  مدرس معماری، دانشگاهی 25-1031.00
 72.1667  ریاضی دان 15-2021.00
 69.5  تهیه کننده 27-2012.01
 69.5  مدرس علوم کاپیوتری، دانشگاهی 25-1021.00
 69.5  ناظر بازی و سرگرمی 39-1011.00
 69.5  مدرس مهندسی، دانشگاهی 25-1032.00
 69.5  آب شناس 19-2043.00
 69.5  متخصص مجموعه های صمعی بصری 25-9011.00
 69.5  دانشمند مواد 19-2032.00
 69.5  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث شهری 33-1021.01
 69.5  سرپرست/مدیر کارمندان فروش عمده 41-1012.00
 69.5  بازرس مهاجرت و گمرک 33-3021.05
 69.5  بازرس کیفری و مامور ویژه 33-3021.03
 69.5  آسیب شناس زبان-گفتار 29-1127.00
 69.5  کارگردان/مدیر فنی 27-2012.05
 69.5  جامعه شناس 19-3041.00
 69.5  تمرین دهنه ورزشکاران 29-9091.00
 69.5  مدرس جغرافیا، دانشگاهی 25-1064.00
 69.5  مدرس اقتصادی، دانشگاهی 25-1063.00
 69.5  مدرس جامعه شناسی، دانشگاهی 25-1067.00
 69.5  دلال اوراق بهادار و کالا 41-3031.03
 69.5  متخصص پزشکی طبیعی یا طب سنتی 29-1199.04
 69.5  دندان ساز 29-1024.00
 69.5  متخصص بهداشت و ایمنی شغلی 29-9011.00
 69.5  مدرس مطالعات منطقه ای، قومی و فرهنگی، دانشگاهی 25-1062.00
 69.5  مدرس علوم کتابداری، دانشگاهی 25-1082.00
 69.5  مدرس علوم زیست محیطی، دانشگاهی 25-1053.00
 69.5  متخصص آلرژی و ایمنی شناسی 29-1069.01
 69.5  باستان شناس 19-3091.02
 69.5  کاراگاه پلیس 33-3021.01
 69.5  مردم شناس 19-3091.01
 69.5  شیمی دان 19-2031.00
 69.5  تحلیلگر مدیریت 13-1111.00
 69.5  تحلیلگر عملیات های تحقیقاتی 15-2031.00
 69.5  مهندس امنیت کالا 17-2111.03
 69.5  مدیر چرخه تامین 11-9199.04
 69.5  مهندس انرژی هسته ای 17-2161.00
 69.5  مهندس مکاترونیک 17-2199.05
 69.5  مدیر بازی 11-9071.00
 69.5  مهندس مکانیک 17-2141.00
 69.5  معمار محوطه سازی 17-1012.00
 66.6667  مدیر و سرپرست پست 11-9131.00
 66.6667  تحلیگر و مفسر اخبار 27-3021.00
 66.6667  تحلیلگر کمی مالی 13-2099.01
 66.6667  کارگردان استعداد یاب 27-2012.04
 66.6667  مهندس نور 17-2199.07
 66.6667  هماهنگ کننده تحقیقات بالینی 11-9121.01
 66.6667  متخصص پرتو درمانی 29-1124.00
 66.6667  بازرس، مامور تحقیق و تحلیلگر تقلب و کلاهبرداری 13-2099.04
 66.6667  متخصص آمار 15-2011.00
 66.6667  فعال اجتماعی کودک، خانواده و مدارس 21-1021.00
 66.6667  روحانی متخصص در احکام 21-2021.00
 66.6667  مهندس حمل و نقل 17-2051.01
 66.6667  آمارشناس حیاتی 15-2041.01
 66.6667  دستیار متخصص فیزیوتراپی 31-2021.00
 66.6667  رادیولوژیست 29-1069.10
 66.6667  مدرس بازرگانی، دانشگاهی 25-1011.00
 66.6667  سرپرست ارشد/مدیر مکانیک ها، نصاب ها، و تعمیرکارها 49-1011.00
 66.6667  ناخدا، کشتی و قایق 53-5021.01
 66.6667  مشاور تحصیلی، شغلی و مدارس 21-1012.00
 66.6667  کاردان سونوگرافی تشخیصی 29-2032.00
 66.6667  نسل شناس 19-1029.03
 66.6667  دانشمند حفاظت از آب و خاک 19-1031.01
 66.6667  مدرس مدارس ابتدایی، به غیر از آموزش های خاص 25-2021.00
 66.6667  مدرس مهد کودک، به غیر از آموزش های خاص 25-2012.00
 66.6667  کاردان فنی بیو انفورماتیک 43-9111.01
 66.6667  روحانی 21-2011.00
 66.6667  مامور خرید، به غیر از خرید عمده و خرد و محصولات کشاورزی 13-1023.00
 66.6667  دانشمند فضا و جو 19-2021.00
 66.6667  نماینده و مامور بررسی فرصت های برابر 13-1041.03
 66.6667  دانشمند خاک و گیاه 19-1013.00
 66.6667  کارگردان- صحنه، فیلم های سینمایی، تلویزیونی، و برنامه های رادیویی 27-2012.02
 66.6667  طراح شهری و منطقه ای 19-3051.00
 66.6667  فن شناس و کاردان فنی رادیولوژی 29-2034.00
 66.6667  دانشمند و صنعت شناس حسگر های راه دور 19-2099.01
 63.8333  هنرمند چند رسانه ای و انیمیشن سازی 27-1014.00
 63.8333  پلیس ترانزیت و حمل و نقل ریلی 33-3052.00
 63.8333  کلانتر و معاون کلانتر 33-3051.03
 63.8333  صنعت شناس مهندسی تولید 17-3029.06
 63.8333  نصاب و تعمیرکار تجهیزات ارتباطات دور برد، به جز نصابان خط 49-2022.00
 63.8333  طراح جلسات و گردهمایی 13-1121.00
 63.8333  مدیر املاک، مستغلات و اتحادیه های اجتماعی 11-9141.00
 63.8333  تحلیلگر و هماهنگ کننده لجستیکی 13-1081.00
 63.8333  مدرس زبان و ادبیات خارجی، دانشگاهی 25-1124.00
 63.8333  مدرس فلسفه و دین، دانشگاهی 25-1126.00
 63.8333  شاعر، ترانه سرا و نویسنده خلاق 27-3043.05
 63.8333  بازرس آتش نشانی 33-2021.01
 63.8333  مدرس مطالعات تفریحی و ورزشی، دانشگاهی 25-1193.00
 63.8333  تعدیل کننده شکایات و دعاوی، مستغلات و خسارت جانی 13-1031.01
 63.8333  هماهنگ کننده صنعتی 25-9031.00
 63.8333  مدرس آموزش های شغلی، دبیرستان 25-2032.00
 63.8333  مدرس علوم ریاضی، دانشگاهی 25-1022.00
 63.8333  نصاب و تعمیرکار آسانسور 47-4021.00
 63.8333  سرپرست ارشد/مدیر کارگران راه و ساختمان و حفاری 47-1011.00
 63.8333  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان آبزی پروری 45-1011.06
 63.8333  روان شناس مدارس 19-3031.01
 63.8333  حسابدار 13-2011.01
 63.8333  دستیار درمان شغلی 31-2011.00
 63.8333  آسیب شناس 29-1069.07
 63.8333  صنعت شناس مهندسی مکانیک 17-3029.07
 63.8333  معمار دریایی 17-2121.02
 63.8333  کاردان فنی لوازم پزشکی 51-9082.00
 63.8333  سرپرست/مدیر دفتر و مدیر پشتیبانی اداری. 43-1011.00
 63.8333  کاردان فنی مهندسی صدا 27-4014.00
 63.8333  صنعت شناس مهندسی برق 17-3029.02
 63.8333  جانور شناس و ریست شناس حیات وحش 19-1023.00
 63.8333  مدیر انبار و توزیع 11-3071.02
 63.8333  کاردان فنی کشاورزی دقیق 19-4099.02
 61.1667  دانشمند و متخصص محیط زیست، از جمله بهداشت 19-2041.00
 61.1667  مدرس ارتباطات، دانشگاهی 25-1122.00
 61.1667  متخصص امور نظارتی 13-1041.07
 61.1667  مدیر امور نظارتی 11-9199.01
 61.1667  دستیار مهندس محیط زیست 17-3025.00
 61.1667  مدرس مدارس متوسطه، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2022.00
 61.1667  طراحی بازرگانی و صنعتی 27-1021.00
 61.1667  هنرمند هنرهای زیبا، شامل نقاشان، مجسمه سازان، و تصویرگران 27-1013.00
 61.1667  افسر پلیس و گشت 33-3051.01
 61.1667  بازرس پذیرش زیست محیطی 13-1041.01
 61.1667  میکروب شناس 19-1022.00
 61.1667  دانشمند زیست انفورماتیک 19-1029.01
 61.1667  توزیع کننده برق 51-8012.00
 61.1667  متخصص پیشگری از هدر رفت سرمایه 33-9099.02
 61.1667  ارزشیاب بیمه، خسارت خودرویی 13-1032.00
 61.1667  نگهبان صیدگاه ها و شکارگاه ها 33-3031.00
 61.1667  مدرس نهضت سواد آموزی، آموزش های تقویتی، و مدرسان و مربیان طرح توسعه آموزش عمومی 25-3011.00
 61.1667  طراح صحنه و نمایش 27-1027.00
 61.1667  مدرس آموزش های شغلی، مدارس متوسطه 25-2023.00
 61.1667  نویسنده فنی 27-3042.00
 61.1667  ماشین ساز 49-9044.00
 61.1667  نقشه بردار و نقشه نگار 17-1021.00
 61.1667  مکانیک هواپیما و کاردان فنی سرویس هواپیما 49-3011.00
 61.1667  بازرس هوانوردی 53-6051.01
 61.1667  کاربر کارخانه های شیمیایی و سیستم های شیمیایی 51-8091.00
 61.1667  خلبان تجاری 53-2012.00
 61.1667  کارگزار فروش املاک 41-9022.00
 61.1667  کارشناس آمار 15-2041.00
 61.1667  نماینده فروش، عمده و تولیدی، به جز کالاهای فنی و علمی 41-4012.00
 61.1667  نماینده فروش، عمده و تولیدی، کالاهای فنی و علمی 41-4011.00
 61.1667  مدیر امور اداری 11-3011.00
 61.1667  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تولید و عملیاتی 51-1011.00
 61.1667  متخصص تغذیه و رژیم های درمانی 29-1031.00
 61.1667  مامور تشخیص صلاحیت و متخصص درمان اصلاحی 21-1092.00
 61.1667  مشاور مالی شخصی 13-2052.00
 61.1667  مربی سلامت 21-1091.00
 61.1667  مدیر آموزش و پرورش، مراکز/برنامه های حمایت از کودکان و پیش دبستانی ها 11-9031.00
 61.1667  آتش نشان جنگلی 33-2011.02
 61.1667  دارو ساز و متصدی داروخانه 29-1051.00
 59.57  برق کار 47-2111.00
 58.3333  تدوینگر فیلم و کلیپ های تصویری 27-4032.00
 58.3333  سرپرست ارشد/مدیر حمل و نقل و ماشین های جابجایی بار و کاربران وسایل نقلیه 53-1031.00
 58.3333  کاردان فنی بیماری های تنفسی 29-2054.00
 58.3333  طراح گرافیک 27-1024.00
 58.3333  مدیر خدمات غذایی 11-9051.00
 58.3333  طراح داخلی 27-1025.00
 58.3333  متخصص بهداشت دهان و دندان 29-2021.00
 58.3333  آهنگ ساز و تنظیم کننده موسیقی 27-2041.04
 58.3333  متخصص درمان بیماری های تنفسی 29-1126.00
 58.3333  افسر دایره شناسایی و سوابق 33-3021.02
 58.3333  دستیار مهندس برق 17-3023.03
 58.3333  مدیر انطباق و پیروی 11-9199.02
 58.3333  مدیر سامانه های کنترل کیفیت 11-3051.01
 58.3333  متخصص سوزن درمانی 29-1199.01
 58.3333  بازجو آتش نشانی 33-2021.02
 58.3333  گزارشگر و خبرنگار 27-3022.00
 58.3333  فن شناس یاخته شناسی 29-2011.01
 58.3333  متخصص یاخته شناسی 29-2011.02
 58.3333  سرپرست ارشد/مدیر ماموران زندان و زندان بان مراکز بازپروری 33-1011.00
 58.3333  کارمند تولید، برنامه ریزی، و تسریع امور 43-5061.00
 58.3333  مدیر سونا و جکوزی و استراحتگاه های آب گرم 39-1021.01
 58.3333  صنعت شناس مهندسی صنایع 17-3029.05
 58.3333  تاریخ شناس 19-3093.00
 58.3333  صنعت شناس مهندسی الکترومکانیک 17-3029.03
 58.3333  تحلیلگر مالی 13-2051.00
 58.3333  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان دامپروری و مراقبت از حیوانات 45-1011.08
 58.3333  داور، میانجی گر، و سازشگر 23-1022.00
 58.3333  نقشه کش مکانیک 17-3013.00
 58.3333  بازرس راه و ساختمان 47-4011.00
 58.3333  نقشه کش معماری 17-3011.01
 58.3333  طراح حمل و نقل 19-3099.01
 58.3333  بیمه گر سرمایه گذاری 13-2099.03
 58.3333  اپیدمی شناس 19-1041.00
 58.3333  متخصص مدیریت امنیت 13-1199.02
 58.3333  جنگلدار 19-1032.00
 58.3333  سرآشپز و آشپز 35-1011.00
 58.3333  دانشمند و صنعت شناس صنایع غذایی 19-1012.00
 58.3333  دستیار مهندس الکترونیک 17-3023.01
 58.3333  کاردان فنی حسگر های راه دور 19-4099.03
 58.3333  ارزیاب هزینه 13-1051.00
 58.3333  طبیعت شناس پارک ها 19-1031.03
 58.3333  جانور شناس 19-1011.00
 55.5  کارگزار املاک 41-9021.00
 55.5  مهندس لوکوموتیو 53-4011.00
 55.5  کاردان فنی حفاظت از جنگل ها و محیط زیست 19-4093.00
 55.5  کاردان فنی کنترل فرآیند هسته ای 19-4051.02
 55.5  نماینده بیماران 43-4051.03
 55.5  دستیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای 19-4061.01
 55.5  کارگزار انرژی 41-3099.01
 55.5  کاربر سیستم های پمپ سوخت، پالایشگاه، و مصرف سنج 51-8093.00
 55.5  رییس قطار و رییس محوطه های ریلی 53-4031.00
 55.5  مدرس آموزش های شغلی، دانشگاهی 25-1194.00
 55.5  کاردان فنی جراحی 29-2055.00
 55.5  زیست شناس 19-1020.01
 55.5  فن شناس و کاردان فنی قلب و عروق 29-2031.00
 55.5  بهیار و کمک بهیار حرفه ای و پرستار حرفه ای 29-2061.00
 55.5  دستیار مهندس مکانیک 17-3027.00
 55.5  کاردان فنی نور 17-3029.08
 55.5  متخصص درمان محدودیت نگرش، انطباق پذیری و پویایی، و متخصص احیای بینش 29-1122.01
 55.5  تحلیلگر لجستیک 13-1081.02
 55.5  ملوان- کشتی، قایق، و کرجی 53-5021.02
 55.5  صنعت شناس مهندسی الکترونیک 17-3029.04
 55.5  مشاور ترک اعتیاد و اختلالات رفتاری 21-1011.00
 55.5  غواص صنعتی 49-9092.00
 55.5  تعمیرکار تجهیزات پزشکی 49-9062.00
 55.5  کارگزار گمرکی 13-1199.03
 55.5  لوله کش، ساختمانی 47-2152.02
 55.5  نصاب و تعمیرکار خطوط توزیع برق 49-9051.00
 55.5  کارشناس ارزشیابی، مستغلات 13-2021.02
 55.5  کارگردان موسیقی 27-2041.01
 55.5  آتش نشان شهری 33-2011.01
 55.5  مامور اعتبارات 13-2072.00
 55.5  ویراستار 27-3041.00
 55.5  بازرس و محقق مالی 13-2061.00
 55.5  مرده شور 39-4011.00
 55.5  مدیر پیشگری از هدر رفت سرمایه 11-9199.08
 55.5  قانون گذار 11-1031.00
 55.5  نقشه بردار سطوح زمین 17-1022.01
 55.5  فعال اجتماعی بهداشت روان و استعمال مواد 21-1023.00
 55.5  تعدیل کننده بیمه، محقق و بازرس 13-1031.02
 55.5  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2094.00
 55.5  بازپرس 13-1041.06
 55.5  کاردان فنی و تکنیسین های موزه 25-4013.00
 55.5  دستیار حقوقی 23-2011.00
 52.8333  متخصص مدیریت ریسک 13-2099.02
 52.8333  تعمیرکار تجهیزات رهگیری و چراغ های علامت دهنده 49-9097.00
 52.8333  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تزیین مناظر، خدمات چمن زنی، و باغداری 37-1012.00
 52.8333  مکانیک ماشین آلات صنعتی 49-9041.00
 52.8333  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان خدمات شخصی 39-1021.00
 52.8333  اعزام کننده، به جز اعزام ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5032.00
 52.8333  مصاحبه کننده تایید شایستگی، طرح های دواتی 43-4061.00
 52.8333  مکانیک موتور سیکلت 49-3052.00
 52.8333  بازرس کشاورزی 45-2011.00
 52.8333  جواهر ساز 51-9071.01
 52.8333  کاردان فنی لابراتوار دندان سازی 51-9081.00
 52.8333  گریمور، تئاتر و اجرا 39-5091.00
 52.8333  کارمند کارگزاری 43-4011.00
 52.8333  کارمند شهرداری 43-4031.02
 52.8333  متخصص عملیات های هوایی 53-2022.00
 52.8333  دستیار دندانپزشک 31-9091.00
 52.8333  دستیار پزشکی 31-9092.00
 52.8333  دستیار درمان زبان-گفتار 31-9099.01
 52.8333  راهنمای کشتی 53-5021.03
 52.8333  مهندس کشتی 53-5031.00
 52.8333  کاردان فنی ترافیک 53-6041.00
 52.8333  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2095.00
 52.8333  بازرس حمل و نقل و محموله 53-6051.08
 52.8333  کاربر تاسیسات گازی 51-8092.00
 52.8333  حسابرس 13-2011.02
 52.8333  مدیر اسکان 11-9081.00
 52.8333  دستیار مهندس صنایع 17-3026.00
 52.8333  دستیار مهندس عمران 17-3022.00
 52.8333  نقشه کش برق 17-3012.02
 52.8333  مامور خرید، محصولات کشاورزی 13-1021.00
 52.8333  مترجم همزمان و مترجم 27-3091.00
 52.8333  نویسنده مطالب تبلیغاتی 27-3043.04
 52.8333  برق کار 47-2111.00
 52.8333  خواننده 27-2042.01
 52.8333  متخصص دستگاه شناسایی فرکانس رادیوی 17-2072.01
 52.8333  مشاور مدیریت منازل و مزارع 25-9021.00
 52.8333  دستیار بی هوشی 29-1071.01
 52.8333  بازیگر 27-2011.00
 52.8333  تحلیگر کنترل کیفیت 19-4099.01
 52.8333  مشاور بهداشت روان 21-1014.00
 52.8333  متخصص تفریح درمانی 29-1125.00
 52.8333  ممیز انرژی 13-1199.01
 50  سرپرست/مدیر کارمندان فروش جزء 41-1011.00
 50  مشاور توان بخشی 21-1015.00
 50  شیشه بر 47-2121.00
 50  کاردان فنی کتابخانه 25-4031.00
 50  دستیار مهندس الکترومکانیک 17-3024.00
 50  سرپرست ارشد/مدیر وردستان، کارگران، و باربران، دستی 53-1021.00
 50  فعال حمایت از حیوانات 33-9011.00
 50  کاربر راکتور نیروگاه های هسته ای 51-8011.00
 50  نجار ساختمانی 47-2031.01
 50  بنا، آجر و بلوک های سیمانی 47-2021.00
 50  نصاب و تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل 49-2093.00
 50  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان محصولات کشاورزی و گل و گیاه 45-1011.07
 50  محققین عناوین و مشاغل، تلخیص کننده و جستجوگر 23-2093.00
 50  کاردان فنی داده های ژئو فیزیک 19-4041.01
 50  کاردان فنی تولید صنعتی 17-3029.09
 50  کاردان فنی نمونه آزمایش های زمین شناسی 19-4041.02
 50  دستیار تحقیق علوم اجتماعی 19-4061.00
 50  پرورش دهنده حیوانات 45-2021.00
 50  کارشناس و بازرس محقق مجوز 13-1041.02
 50  مدرس آموزش های خود غنی سازی 25-3021.00
 50  متخصص آزمایش های غیر مخرب 17-3029.01
 50  مساح (نقشه بردار) 17-1022.00
 50  ورزشکار و شرکت کننده مسابقات ورزشی 27-2021.00
 50  مربی و استعداد یاب 27-2022.00
 50  کاردان فنی بهداشت و ایمنی شغلی 29-9012.00
 50  مکانیک و نصاب تجهیزات سرمایشی 49-9021.02
 50  ماما 29-9099.01
 50  کاربر قطارهای مترو یا واگن های خیابانی 53-4041.00
 50  بیمه گر 13-2053.00
 50  بهیار روان پزشکی 31-1013.00
 50  فیلمبردار، تلویزیونی، ویدئویی، و فیلم های سینمایی 27-4031.00
 50  بازرس و مامور تحقیق اموال دولتی 13-1041.04
 50  تحلیلگر اعتباری 13-2041.00
 50  تعمیرکار لوارم خانگی 49-9031.00
 50  مکانیک و نصاب تجهیزات گرمایشی و تهویه هوا 49-9021.01
 50  مکانیک ماشین های سنگین متحرک، به جز موتورها 49-3042.00
 50  کاردان فنی ثبت امواج الکتریکی مغز بوسیله برق (نوار مغزی) 29-2099.01
 50  کاردان فنی روان پزشکی 29-2053.00
 50  متخصص استخدام، جذب نیرو و بکارگماری 13-1071.00
 50  بازرس و متخصص پیشگیری آتش سوزی های جنگلی 33-2022.00
 50  متخصص بافت شناسی و کاردان فنی بافت شناسی 29-2011.03
 47.1667  پرستار کودک 39-9011.01
 47.1667  کاردان فنی کاربری تجهیزات هسته ای 19-4051.01
 47.1667  سرپرست اداره محموله های هوایی 53-1011.00
 47.1667  فن شناس آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2011.00
 47.1667  کاردان فنی و دستیار پزشکی اورژانس 29-2041.00
 47.1667  متخصص نگهداری، ماشین آلات 49-9043.00
 47.1667  ارزیاب 13-2021.01
 47.1667  مشاور اسکان مراکز اقامتی 39-9041.00
 47.1667  کمک یار متخصص درمان شغلی 31-2012.00
 47.1667  کارگزار فروش بیمه 41-3021.00
 47.1667  کارمند ارسال مراسلات 43-5011.01
 47.1667  دستیار منابع انسانی، به جز کارمند پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-4161.00
 47.1667  عینک ساز، تجویزی 29-2081.00
 47.1667  کاردان فنی پزشکی قانونی 19-4092.00
 47.1667  کاردان فنی زیست شناسی 19-4021.00
 47.1667  کارمند خدمات پستی 43-5051.00
 47.1667  سرپرست ارشد/مدیر خانه داری و سرایداری 37-1011.00
 47.1667  مکانیک قایق های موتوری 49-3051.00
 47.1667  برنامه نویس کنترل ابزارهای عددی و کنترل فرآیند 51-4012.00
 47.1667  بازرس و محقق مالیاتی، تحصیلدار، مامور مالیاتی 13-2081.00
 47.1667  کاراگاه و بازرس خصوصی 33-9021.00
 47.1667  مکانیک ارشد خودرو 49-3023.01
 47.1667  نقشه کش الکترونیک 17-3012.01
 47.1667  نصاب دیوارهای پیش ساخته و کاشی سقف 47-2081.00
 47.1667  نصاب لوله و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-2152.01
 47.1667  گوینده رادیو و تلویزیون 27-3011.00
 47.1667  سازنده ابزار و قالب 51-4111.00
 47.1667  بازرس وسایل نقلیه، تجهیزات و سیستم های بخش حمل و نقل، به جز هوانوردی 53-6051.07
 47.1667  مدیر اطلاعات بالینی 15-2041.02
 47.1667  منشی اداری و دستیار اجرایی 43-6011.00
 47.1667  تکنیسین ریاضیاتی 15-2091.00
 47.1667  سرهم کننده/همگذار سازه ها، سطوح، دکل ها و جراثقیل ها، و سیستم های ساخت هواپیما 51-2011.00
 47.1667  منشی، به جز منشیان حقوقی، پزشکی، و اجرایی 43-6014.00
 47.1667  تعمیرکار کامپیوتر، دستگاه های بانکی، و ماشین های اداری 49-2011.00
 47.1667  اعزام کننده ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5031.00
 47.1667  کاردان فنی تجهیزات خودکار هواپیماها 49-2091.00
 44.5  تعمیرکار موتورهای برقی، ابزار آلات برقی، و تعمیرکاران مرتبط 49-2092.00
 44.5  نقشه کش عمران 17-3011.02
 44.5  کاربر مواد منفجره، متخصص مهمات، و تخریب چی 47-5031.00
 44.5  تعمیرکار دوربین و تجهیزات عکس برداری 49-9061.00
 44.5  نصاب و تعمیرکار خطوط مخابراتی 49-9052.00
 44.5  کاردان فنی شیمی 19-4031.00
 44.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان چوب بری 45-1011.05
 44.5  کاردان فنی نقشه برداری 17-3031.01
 44.5  مهندس موتورهای ثابت و کاربر دیگ بخار 51-8021.00
 44.5  مکانیک تجهیزات ماشینی خارج از خانه و سایر مکانیک های موتوری 49-3053.00
 44.5  کاربر و متصدی تجهیزات شیمیایی 51-9011.00
 44.5  بنا، سنگ 47-2022.00
 44.5  نقاش، تجهیزات حمل و نقل 51-9122.00
 44.5  مصاحبه کنندگان، به غیر از تایید شایستگی و اعطای وام 43-4111.00
 44.5  پایشگر 19-3022.00
 44.5  نجار تاسیساتی 47-2031.02
 44.5  طراح پارچه و منسوجات 51-6092.00
 44.5  مهندس کاربر و سایر کاربران تجهیزات راه و ساختمان 47-2073.00
 44.5  کارمند دفترداری، حسابداری و حسابرسی 43-3031.00
 44.5  استادیار دوره لیسانس 25-1191.00
 44.5  متصدی پل ها و بالابرهای معابر آبی 53-6011.00
 44.5  کاردان فنی پخش 27-4012.00
 44.5  طراح ویترین و نمایش کالا 27-1026.00
 44.5  اپراتور رادیویی 27-4013.00
 44.5  داور و سایر مقامات برگزاری مسابقات ورزشی 27-2023.00
 44.5  هنرمند صنایع دستی 27-1012.00
 44.5  مامور تحقیق درباره بازی ها و بازرس بازی 33-9031.00
 44.5  مدرس پیش دبستانی، به غیر از آموزش های خاص 25-2011.00
 44.5  فعال بخش سرگرمی 39-9032.00
 44.5  مربی ورزش و مدرس آیروبیک 39-9031.00
 44.5  فن شناس و کاردان فنی دامپزشکی 29-2056.00
 44.5  کلید ساز و تعمیرکار گاو صندوق 49-9094.00
 44.5  کاربر سیستم های ترمز، علامت دهنده، و کلیدهای رهگیری 53-4021.00
 44.5  موسیقی دان، آلات موسیقی 27-2042.02
 41.6667  کاردان فنی نقشه کشی 17-3031.02
 41.6667  کنتور خوان، خدمات رفاهی 43-5041.00
 41.6667  کاربر بالابر و دستگاه چرخ جراثقیل 53-7041.00
 41.6667  طرح زن، فلزات و پلاستیک 51-4062.00
 41.6667  مدل ساز، فلزات و پلاستیک 51-4061.00
 41.6667  چوب بر 45-4021.00
 41.6667  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات دریل و سوراخکاری فلزات و پلاستیک 51-4032.00
 41.6667  کارمند سفارشات 43-4151.00
 41.6667  کارمند افتتاح حساب 43-4141.00
 41.6667  بایگان 25-4011.00
 41.6667  پستچی 43-5052.00
 41.6667  مکانیک کامیون و اتوبوس و متخصص موتورهای دیزلی 49-3031.00
 41.6667  رسیدگی کننده به آفات، سم پاش، و کاربر، گیاه ها 37-3012.00
 41.6667  سازنده و تعمیرکار آبگرم کن 47-2011.00
 41.6667  کاربر نیروگاه های تولید برق 51-8013.00
 41.6667  مهندس محوطه ریلی و کاربر قطارهای موتوری کوچک 53-4013.00
 41.6667  راننده قایق موتوری 53-5022.00
 41.6667  پرورش دهنده حیوانات 39-2011.00
 41.6667  منشی پزشکی 43-6013.00
 41.6667  نصاب کاشی و سنگ مرمر 47-2044.00
 41.6667  موزاییک کار 47-2053.00
 41.6667  خیاط و تعمیرکار لباس 51-6052.00
 41.6667  مصاحبه کننده و کارمند اعطای وام 43-4131.00
 41.6667  تعمیرکار واگن های ریلی 49-3043.00
 41.6667  دستیار خدمات اجتماعی و انسانی 21-1093.00
 41.6667  تعمیرکار بدنه خودرو و تعمیرکاران مرتبط 49-3021.00
 41.6667  عکاس 27-4021.00
 41.6667  خریدار عمده و خرد، به غیر از محصولات کشاورزی 13-1022.00
 41.6667  پیرایشگر 39-5011.00
 41.6667  مامور زندان و مراکز بازپروری 33-3012.00
 41.6667  کارمند صدور مجوز 43-4031.03
 41.6667  متخصص مراقبت های پوستی 39-5094.00
 41.6667  کمک یار متخصص فیزیوتراپی 31-2022.00
 41.6667  کاردان فنی تجهیزات صوتی و تصویری 27-4011.00
 41.6667  سازنده و کارشناس فلزات گران بها 51-9071.07
 41.6667  متخصص ماساژ درمانی 31-9011.00
 41.6667  کاردان فنی علوم زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست، از جمله بهداشت 19-4091.00
 38.8333  دوزنده رومبلی و صندلی 51-6093.00
 38.8333  کاربر و متصدی نوار نقاله 53-7011.00
 38.8333  گوینده ورزشگاه و سایر اماکن عمومی 27-3012.00
 38.8333  کاردان فنی سرویس وسایل نقلیه تفریحی 49-3092.00
 38.8333  نصاب و تعمیرکار تجهیزات کنترلی و سوپاپ، به جز درب های مکانیکی 49-9012.00
 38.8333  نصاب ساختمان های پیش ساخته و خانه های متحرک 49-9095.00
 38.8333  کاردان فنی آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2012.00
 38.8333  دکل ساز 49-9096.00
 38.8333  کاربر نصب و نگهداری از تجهیزات ریلی 47-4061.00
 38.8333  آشپز، رستوران 35-2014.00
 38.8333  سرهم کننده/همگذار و سازنده سازه های فلزی 51-2041.00
 38.8333  کاربر دریل های چرخشی حفاری نفت و گاز 47-5012.00
 38.8333  دستیار مدرس 25-9041.00
 38.8333  کاربر ماشین آلات حفر پیوسته 47-5041.00
 38.8333  کاربر دستگاه های کمپرسور گاز و ایستگاه های پمپاژ گاز 53-7071.00
 38.8333  سقف ساز 47-2181.00
 38.8333  ضابط دادگاه 33-3011.00
 38.8333  تهیه کننده مالیات 13-2082.00
 38.8333  نقاش، ساختمانی و نگهداری 47-2141.00
 38.8333  کارگر عایق سازی، مکانیکی 47-2132.00
 38.8333  کارگر طرح بندی، فلزات و پلاستیک 51-4192.00
 38.8333  کاردان فنی یک حوزه خاص خودرو 49-3023.02
 38.8333  مکانیک تجهیزات کشاورزی 49-3041.00
 38.8333  جوشکار، برشکار، و کمک جوشکار 51-4121.06
 38.8333  دستیار آماری 43-9111.00
 38.8333  سفالگر، صنعتی 51-9195.05
 38.8333  راننده کامیون، ماشین های سنگین و تریلر 53-3032.00
 38.8333  تحویل دار صندوق 43-3071.00
 38.8333  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جداسازی، فیلتر کردن، غبار روبی، رسوب گیری، و دستگاه تقطیر 51-9012.00
 38.8333  پادو 39-6012.00
 38.8333  ماشین کار 51-4041.00
 38.8333  سرهم کننده/همگذار موتور و سایر ماشین آلات 51-2031.00
 38.8333  کارمند کارگزینی، پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-3051.00
 38.8333  منشی حقوقی 43-6012.00
 38.8333  کردان فنی کشاورزی 19-4011.01
 38.8333  کاردان فنی صنایع غذایی 19-4011.02
 38.8333  کارمند تدارک کالا 43-3061.00
 38.8333  گزارش نویس دادگاه 23-2091.00
 36.1667  کارگر ساخت ورقه های فلزی 47-2211.00
 36.1667  کارمند تهیه اظهارنامه 43-3021.01
 36.1667  کاربر ماشین های بارگیری، معادن زیرزمینی 53-7033.00
 36.1667  نصاب و تعمیرکار شیشه خودرو 49-3022.00
 36.1667  کاردان فنی لابراتوار عینک سازی 51-9083.00
 36.1667  کارگر تقویت سازه های بتنی 47-2171.00
 36.1667  کاربر و متصدی تنور، کوره، اجاق، خشک کن، و انواع دیگ ها 51-9051.00
 36.1667  کارگر سازه های آهنی و فولادی 47-2221.00
 36.1667  نصاب سیستم های امنیتی و اعلام حریق 49-2098.00
 36.1667  راننده و متصدی آمبولانس، به جز کاردانان فنی پزشکی اورژانس 53-3011.00
 36.1667  کاربر دریل زمینی، به جز نفت و گاز 47-5021.00
 36.1667  کاربر دستگاه های سرویس تجهیزات، نفت، گاز، معدن 47-5013.00
 36.1667  کارمند دادسرا 43-4031.01
 36.1667  راننده/فروشنده 53-3031.00
 36.1667  آرایشگر و متخصص زیبایی 39-5012.00
 36.1667  کارگر دفع مواد خطرناک 47-4041.00
 36.1667  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی سرگرمی خانگی 49-2097.00
 36.1667  کارمند فروش بلیط مسافرتی و کارگزار رزرواسیون و حمل و نقل 43-4181.00
 36.1667  اپراتو سیستم های تلفنی، شامل پاسخگویی به تلفن ها 43-2011.00
 36.1667  تایر ساز 51-9197.00
 36.1667  نصاب کف پوش، به جز نصابان قالی، کف سازی چوبی، و کاشی های سنگین 47-2042.00
 36.1667  کاردان فنی سوابق پزشکی و اطلاعات بهداشتی 29-2071.00
 36.1667  کارمند دعاوی بیمه 43-9041.01
 36.1667  کارگزار مسافرتی 41-3041.00
 36.1667  سرهم کننده/همگذار، تنظیم کننده، کالیبره کننده ابزارهای نمایش زمان 51-2093.00
 36.1667  درجه بند و رتبه بند الوار 45-4023.00
 36.1667  تعمیرکار و تنظیم کننده آلات موسیقی 49-9063.00
 36.1667  کابینت ساز و نجار نیمکت ساز 51-7011.00
 36.1667  کاربر کامپیوتر 43-9011.00
 36.1667  کارگر ساختمانی 47-2061.00
 36.1667  تعمیرکار درب های مکانیکی 49-9011.00
 36.1667  کاربر و متصدی تجهیزات سرمایشی و انجمادی 51-9193.00
 36.1667  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان تهیه و سرو غذا 35-1012.00
 36.1667  دریا نورد و ملوان کشتی های حمل نفت 53-5011.00
 36.1667  الگو ساز، چوب 51-7031.00
 36.1667  کاربر پمپ، به جز پمپ های چاه نفت 53-7072.00
 36.1667  کاربر پمپ های چاه نفت 53-7073.00
 36.1667  طرح زن، چوب 51-7032.00
 33.3333  سرویس کار و تعمیرکار دستگاه های خودکار فروش سکه ای، اسکناسی و دستگاه های خودکار بازی و سرگرمی 49-9091.00
 33.3333  بارگیری کننده مخازن، کامیون ها، و کشتی ها 53-7121.00
 33.3333  طراح گل و گیاه 27-1023.00
 33.3333  وردست--کارگر استخراج 47-5081.00
 33.3333  مسول تایید اعتبار 43-4041.01
 33.3333  تعمیرکار ساعت 49-9064.00
 33.3333  کلفت و کمک رسان در امور خانه 39-9021.00
 33.3333  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی، وسایل نقلیه موتوری 49-2096.00
 33.3333  باربر و کارگر حمل چمدان 39-6011.00
 33.3333  مسول تدارک تجهیزات پزشکی 31-9093.00
 33.3333  کارمند امور نقدی، بررسی هزینه و نرخ 43-3021.02
 33.3333  تعمیرکار دوچرخه 49-3091.00
 33.3333  تحصیلدار بدهی ها 43-3011.00
 33.3333  کارگر ساده، نفت و گاز 47-5071.00
 33.3333  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات کار با چوب، به غیر از اره 51-7042.00
 33.3333  فروشنده قطعات یدکی 41-2022.00
 33.3333  لحیم کار و سخت کار 51-4121.07
 33.3333  کاربر ماشین آلات حفر و بار گیری و ماشین های کشنده 53-7032.00
 33.3333  سفید کار 47-2082.00
 33.3333  کاربر ماشین یا قایق لاروب 53-7031.00
 33.3333  آشپز، منازل شخصی 35-2013.00
 33.3333  بنا، پرداخت کار سیمان 47-2051.00
 33.3333  گرافیست نشر دسکتاپ 43-9031.00
 33.3333  کاربر جراثقیل و دکل ها 53-7021.00
 33.3333  کاربر تجهیزات چوب بری 45-4022.00
 33.3333  کارگر تزیین مناظر، و باغداری 37-3011.00
 33.3333  ماهی گیر و کارگران مرتبط با ماهیگیری 45-3011.00
 33.3333  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات چوب بری 51-7041.00
 33.3333  مسول لوکوموتیو 53-4012.00
 33.3333  راننده اتوبوس، برون شهری و درون شهری 53-3021.00
 33.3333  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات فرم دهی فلزات و پلاستیک 51-4023.00
 33.3333  کاربر ابزارهای ماشینی کنترل شونده توسط کامپیوتر، در ساخت قطعات فلزی و پلاستیکی 51-4011.00
 33.3333  مامور امنیتی 33-9032.00
 33.3333  کاربر جراثقیل حفاری، نفت و گاز 47-5011.00
 33.3333  کارگزار بار و حمل 43-5011.00
 33.3333  سقف ساز، معدن 47-5061.00
 33.3333  راننده تاکسی و شوفر 53-3041.00
 33.3333  گچ کار و سفید کار 47-2161.00
 33.3333  کارگر کنترل آفات 37-2021.00
 30.5  کاربر واگن های رفت و برگشتی 53-7111.00
 30.5  بازرس، آزمایش کننده، مرتب کننده، نمونه گیر، و وزن کننده 51-9061.00
 30.5  کاربر تصفیه خانه و سیستم های تصفیه آب و فاضلاب 51-8031.00
 30.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جوشکاری، لحیم کاری، و سخت کاری، فلزات و پلاستیک 51-4122.00
 30.5  سازنده و کارشناس سنگ های قیمتی و الماس 51-9071.06
 30.5  سرهم کننده/همگذار تجهیزات الکترو مکانیکی 51-2023.00
 30.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های خرد کردن، سوهان زدن، و پرداخت 51-9021.00
 30.5  دمنده آبگینه، قالب گیر، خم کار، و پرداخت کار 51-9195.04
 30.5  متخصص نیمه رساناها 51-9141.00
 30.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های برش و قطعه قطعه کردن 51-9032.00
 30.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های مخلوط کن و ترکیب 51-9023.00
 30.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات شیار زنی و رنده کاری فلزات و پلاستیک 51-4035.00
 30.5  قلم زن و حکاک 51-9194.00
 30.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تراشکاری و خراطی فلزات و پلاستیک 51-4034.00
 30.5  کارمند انبار- اتاق های انبار، انبارهای بزرگ، و محوطه های انبار 43-5081.03
 30.5  جمع کننده پسماند ها و کالاهای دور ریخته شده قابل بازیافت 53-7081.00
 30.5  نماینده خدمات مشتریان 43-4051.00
 30.5  سنگ بر و سنگ تراش، تولید 51-9195.03
 30.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات مختلف، فلزات و پلاستیک 51-4081.00
 30.5  کارمند بررسی بیمه نامه 43-9041.02
 30.5  هرس کننده درختان و درخت آرا 37-3013.00
 30.5  کارگر نگهداری از بزرگراه ها 47-4051.00
 30.5  کاربر دستگاه دیرک کوب 47-2072.00
 30.5  مسول لباس های هنرپیشگان 39-3092.00
 30.5  وردست--برق کار 47-3013.00
 30.5  مراقبت کننده از کودکان 39-9011.00
 30.5  وردست--بنا، بلوک کار، سنگ کار، و کاشی کار و مرمر کار 47-3011.00
 30.5  کاردان فنی داروسازی 29-2052.00
 30.5  نمایش دهنده و مبلغ کالا 41-9011.00
 30.5  کارمند مکاتبات 43-4021.00
 30.5  نصاب قالی 47-2041.00
 30.5  کاربر تجهیزات راه سازی 47-2071.00
 30.5  پستچی، پردازشگر، و اپراتور دستگاه های پردازش بسته های پستی 43-5053.00
 30.5  کارگر جنگلداری و حفاظت از محیط زیست 45-4011.00
 30.5  کارمند وارد کننذه اطلاعات 43-9021.00
 30.5  کارمند حمل ونقل، ارسال و دریافت 43-5071.00
 30.5  نصاب لوله 47-2151.00
 30.5  کاربر ماشین آلات ایجاد شکاف و کانال زنی معدن 47-5042.00
 30.5  کاردان فنی رژیم های غذایی 29-2051.00
 30.5  نصاب سنگفرش های قطعه قطعه 47-4091.00
 30.5  نجات غریق، گشت آبی، و سایر فعالان خدمات پیشگیرانه مناطق تفریحی 33-9092.00
 27.8333  کارمند صندوق مراکز بازی 43-3041.00
 27.8333  اپراتور تلفن 43-2021.00
 27.8333  سوهان کار پرداخت کار، و تیز کننده ابزار 51-4194.00
 27.8333  مانکن 41-9012.00
 27.8333  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های پرداخت حرارتی، فلزات و پلاستیک 51-4191.00
 27.8333  پارکبان 33-3041.00
 27.8333  دستیار دامپزشک و مسول مراقبت های حیوانات آزمایشگاهی 31-9096.00
 27.8333  رونویس پزشکی 31-9094.00
 27.8333  کنترل کننده اعتبار 43-4041.02
 27.8333  متصدی پذیرش و اطلاعات 43-4171.00
 27.8333  پیک و تحویل دهنده 43-5021.00
 27.8333  خیاط، دستی 51-6051.00
 27.8333  شکارچی و تله گذار 45-3021.00
 27.8333  تعمیرکار لوازم نسوز، به جز شومینه کار 49-9045.00
 27.8333  نصاب کاغذ دیواری 47-2142.00
 27.8333  مسول بازی های ماشینی 39-1012.00
 27.8333  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات ذوب فلزات و پلاستیک 51-4022.00
 27.8333  راننده کامیون، ماشین های سبک و خدمات پخش و توزیع 53-3033.00
 27.8333  سرویس کار مخازن فاضلاب و پاکسازی لوله های فاضلاب 47-4071.00
 27.8333  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات سوهان کاری و جلا دهی فلزات و پلاستیک 51-4033.00
 27.8333  نصاب حصار 47-4031.00
 27.8333  آشپز، موسسات و کافه تریا 35-2012.00
 27.8333  مسول اتاق پرو و رختکن 39-3093.00
 27.8333  سازنده و لمینیت کننده فایبرگلاس 51-2091.00
 27.8333  سرهم کننده/همگذار تیمی 51-2092.00
 25  وزن کننده، اندازه گیر، کنترل کننده، و نمونه گیر، ثبت سوابق 43-5111.00
 25  آشپز، سفارشات کوچک 35-2015.00
 25  متصدی کافی شاپ 35-3022.01
 25  تایپیست و پردازشگر اطلاعات 43-9022.00
 25  تعمیرکار و رفوگر، به جز پوشاک 49-9093.00
 25  کارمند اداری، کلی 43-9061.00
 25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تولید محصولات کاغذی 51-9196.00
 25  بهیار مراقبت های خانگی 31-1011.00
 25  دستیار کتابخانه، امور عادی 43-4121.00
 25  کاربر کامیون ها و کشنده های صنعتی 53-7051.00
 25  صندوقدار غرفه و پول خردکن مراکز بازی 41-2012.00
 25  مامور مراقبت از حیوانات اهلی 39-2021.00
 25  ملازم مراسم تدفین 39-4021.00
 25  فروشنده خانه به خانه، دست فروش و روزنامه فروش، و شغل های مشابه 41-9091.00
 25  کاربر و متصدی تجهیزات پاک کردن، شست و شو، و تجهیزات مهار خوردگی فلزات 51-9192.00
 25  میزبان، رستوران، استراحتگاه، و کافی شاپ 35-9031.00
 25  راننده اتوبوس مدارس 53-3022.00
 25  مصحح و رونویس 43-9081.00
 25  کف ساب و پرداخت کار 47-2043.00
 25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه برش منسوجات 51-6062.00
 25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات بافندگی و ریسندگی 51-6063.00
 25  قالب ساز کارخانه ریخته گری 51-4071.00
 25  نانوا و کیک پز 51-3011.00
 25  کاربر و متصدی کوره های بازیافت فلزات 51-4051.00
 25  سیم پیچ 51-2021.00
 25  پرداخت کار مبلمان 51-7021.00
 25  وردست--لوله کش، نصاب لوله، و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-3015.00
 25  متصدی و کاربر دستگاه های سرخ کن، پخت نان و کیک، و خشک کردن غذا 51-3091.00
 25  سرهم کننده/همگذار تجهیزات برقی و الکترونیکی 51-2022.00
 25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های آبکاری و روکش زنی، فلزات و پلاستیک 51-4193.00
 25  نصاب، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل مواد، فلزت و پلاستیک 51-4021.00
 25  قصاب و گوشت بر 51-3021.00
 25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات برش، پانچ، و پرس فلزات و پلاستیک 51-4031.00
 22.1667  کارگر عایق کاری، کف، سقف، و دیوار 47-2131.00
 22.1667  گارسن، به غیر از رستوران 35-3041.00
 22.1667  فروشنده تک فروشی 41-2031.00
 22.1667  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات قالب سازی، هسته سازی، و ریخته گری فلزات و پلاستیک 51-4072.00
 22.1667  وردست--نجار 47-3012.00
 22.1667  دستگاه شکاف دهنده سنگ، سنگ معدن 47-5051.00
 22.1667  ریخته گر و قالب ریز، فلزات 51-4052.00
 22.1667  وردست--نقاش، نصاب کاغذ دیواری، گچ کار، سفید کار 47-3014.00
 22.1667  متصدی و کاربر دستگاه های پخت غذا 51-3093.00
 22.1667  کافه چی 35-3011.00
 22.1667  کارگر رختشویی و خشکشویی 51-6011.00
 22.1667  قالب ساز و قالب گیر 51-9195.07
 22.1667  کارمند ارسال سفارشات، فروش عمده و خرد 43-5081.04
 22.1667  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات پیچ دار کردن، تاباندن، و بیرون کشیدن در نساجی 51-6064.00
 22.1667  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل، شکل دهی، پرس، و فشرده سازی 51-9041.00
 22.1667  کمک یار داروخانه ها 31-9095.00
 22.1667  کارگر و تعمیرکار کفش و چرم 51-6041.00
 22.1667  کاربر ماشین های اداری، به غیر از کامپیوتر 43-9071.00
 22.1667  کارگر پرورشگاه گل و گیاه 45-2092.01
 19.5  کارگر مزرعه، حیوانات مزارع و دامپروری ها 45-2093.00
 19.5  مسول دستگاه های مراکز تفریحی و سرگرمی 39-3091.00
 19.5  وردست--کارگران نصب، نگهداری، و تعمیر 49-9098.00
 19.5  گوشت بر و پوست گیر گوشت، طیور، و ماهی 51-3022.00
 19.5  وردست--سقف ساز 47-3016.00
 19.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های روکش زنی، نقاشی، و اسپری زنی 51-9121.00
 19.5  کارمند نامه نگاری و کاربر ماشین های پردازش نامه، به جز خدمات پستی 43-9051.00
 19.5  کاربر تجهیزات کشاورزی 45-2091.00
 19.5  متصدی مراکز سرویس وسایل نقلیه 53-6031.00
 19.5  کاربر و متصدی دستگاه های چسب زنی 51-9191.00
 19.5  برشکار و تراشکار، و پرداخت کار، دستی 51-9031.00
 19.5  تغذیه کننده و خارج کننده مواد از ماشین آلات 53-7063.00
 19.5  کاربر ماشین دوخت 51-6031.00
 19.5  باربر و کارگر حمل بار، انبار، و اسباب و لوازم، دستی 53-7062.00
 19.5  کاربر و متصدی ماشین های سفید کننده و رنگ کننده نساجی 51-6061.00
 19.5  منشی بایگانی 43-4071.00
 19.5  متصدی دستگاه های مخلوط کن غذا 51-3092.00
 19.5  کارمند پذیرش هتل، متل، و مراکز تفریحی 43-4081.00
 19.5  وردست--کارگر تولید 51-9198.00
 19.5  کارمند دفتری خدمات اجاره و تعمیر 41-2021.00
 19.5  صندوقدار 41-2011.00
 19.5  کارمند انبار، بخش فروش 43-5081.01
 19.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تبدیل و شکل دهی مواد، مصنوعات و فایبرگلاس 51-6091.00
 16.6667  متصدی پیشخوان، کافه تریا، کافی شاپ و تحویل دهنده غذا 35-3022.00
 16.6667  پنچری گیر 49-3093.00
 16.6667  گارسن 35-3031.00
 16.6667  کارگر تهیه غذا 35-2021.00
 16.6667  آپاراتچی سینما 39-3021.00
 16.6667  کارگر مزرعه، محصول 45-2092.02
 16.6667  کارگر سوهان کار و پرداخت کار، دستی 51-9022.00
 16.6667  سرایدار و نظافت چی، به غیر از پیشخدمت ها و نظافت کنندگان خانه داری 37-2011.00
 16.6667  نقاش، روکش کار، و تزیین کننده 51-9123.00
 16.6667  درجه بند و دانه بند، محصولات کشاورزی 45-2041.00
 16.6667  ناخن آرا 39-5092.00
 16.6667  کاربر و متصدی ماشین الات بسته بندی و بارگیری 51-9111.00
 13.8333  نظافت کننده و شست و شو کننده تجهیزات و وسایل نقلیه 53-7061.00
 13.8333  راهنما، کنترل چی، و مامور اخذ بلیت 39-3031.00
 13.8333  نگهبان تقاطع ها 33-9091.00
 13.8333  کاربر و متصدی ماشین دوخت کفش 51-6042.00
 13.8333  کارگر تهیه و سرو غذا، از جمله کارکنان فست فود ها 35-3021.00
 13.8333  کارمند لیبل زنی 43-5081.02
 13.8333  بازاریاب تلفنی 41-9041.00
 11.1667  بار بند و بسته بند، دستی 53-7064.00
 11.1667  سر شور آرایشگاه 39-5093.00
 11.1667  نظافت چی سالن های غذا خوری و کافه تریا ها، و وردست کافه چی 35-9011.00
 11.1667  پیشخدمت و نظافت کننده خانه داری 37-2012.00
 11.1667  متصدی پارکینگ 53-6021.00
 8.33333  اتو زن، منسوجات، پوشاک، و اقلام مرتبط 51-6021.00
 8.33333  آشپز، فست فود 35-2011.00
 8.33333  ظرف شور 35-9021.00
 8.33333  قصاب کشتارگاه و بسته بند گوشت 51-3023.00
 

ارسال نظرات :