این بخش از درگاه، آزمایشی است؛ نظرات و پیشنهادات خود را در بخش اظهار نظر با ما در میان گذارید.
با کلیک بر عنوان هر توصیفگر می توانید اطلاعات کامل آن توصیفگر را مشاهده نمایید.

مهارت ها

حل مسائل پیچیده : شناخت مسائل پیچیده، مرور و بررسی اطلاعات مرتبط با توسعه و ارزیابی گزینه ها و اجرای راهکارها


داروی و تصمیم سازی : در نظر گرفتن هزینه ها و فواید اقدامات بالقوه برای برگزیدن مناسب ترین آنها


فهم مکتوبات : درک جملات و پاراگراف های نوشته شده در گزارش های مرتبط با کار


گوش دادن فعالانه : توجه کامل به آنچه که مردم می گویند، وقت گذاشتن برای درک نکات مطرح شده، پرسیدن سوالات مناسب، قطع نکردن سخن دیگران در زمان نامناسب.


سخن ورزی : سخن گفتن با دیگران برای انتقال کارآمد اطلاعات.


تفکر انتقادی : استفاده از منطق و استدلال برای شناخت نقاط ضعف و قوت راهکارهای جایگزین یا رویکردهای مطرح شده در مواجهه با مسائل


راهبردهای فراگیری : انتخاب و استفاده از شیوه های آموزشی و تعلیمی و رویه های مناسب برای موقعیت های متفاوت.


هماهنگی : تنظیم اقدامات خود به فراخور فعالیت های دیگران


مدیریت زمان : مدیریت زمان خود و دیگران


مهارت مدیریت منابع انسانی : توانایی برانگیزش افراد، توسعه نیروها و هدایت آنها در کارها و نیز تشخیص بهترین افراد مناسب برای تصدی شغل ها


مدیریت منابع مالی : تعیین چگونگی پرداخت پول در برابر کار انجام شده، و نیز حسابداری هزینه ها


تحلیل سیستم ها : شناخت اینکه چگونه یک سیستم باید کار کند، یا چگونه می توان حالت ها یا عملکرد یک سیستم را تغییر داد؛ و نیز شناخت اینکه چگونه محیط بر خروجی سیستمها تأثیر می گذارد


ارزیابی سیستم ها : شناخت اقدامات و شاخص های مربوط به عملکرد سیستم ها و نیز راهکارهای مورد نیاز برای بهبود یا تصحیح عملکرد سیستمها


متقاعدسازی : متقاعدساختن دیگران جهت تغییر دیدگاهها و رفتارهایشان


آموزاندن : تعلیم به دیگران که چگونه برخی کارها را انجام دهند.


نویسندگی : انتقال کارآمد در نوشتن به صورت مناسب برای رفع نیازهای مخاطب.


دیده بانی و پایش : پایش و سنجش کارآیی شخصی، دیگران یا سازمانها برای بهبود یا اتخاذ اقدامات اصلاحی


درک اجتماعی : آگاه بودن از واکنش های دیگران و فهمیدن اینکه چرا چنین عکس العمل هایی را نشان می دهند.


یادگیری فعالانه : شناخت مفاهیم و معانی اطلاعات جدید برای حل مسائل جاری و آینده یا تصمیم سازی


مذاکره : گرد هم آوردن افراد و تلاش برای ایجاد سازش


جهت دهی به خدمات : جستجوی فعال روشهای کمک به مردم


مهارت ریاضیات : استفاده از ریاضی برای حل مسأله


تعمیر : تعمیر ماشین ها یا سیستم های با استفاده از ابزار لازم.


عیب یابی : تعیین علل خطاها و اشتباهات عملیاتی و تصمیم گیری برای رفع آنها.


مدیریت منابع مادی : تهیه ی دستگاه ها، امکانات و مواد لازم برای انجام کار و توجه به به کارگیری صحیح آنها


علم روشمند : استفاده از قوانین و روشهای علمی برای حل مسأله


تحلیل عملیات : تحلیل نیازها و الزامات محصول برای برآورده کردن نیازهای کاربر.


آنالیز کنترل کیفیت : اجرای تست ها و بازرسی از محصولات، خدمات یا فرآیندها برای ارزیابی کیفیت یا عملکرد.


نگهداری تجهیزات : اجرای عملیات نگهداری منظم بر روی تجهیزات و تعیین اینکه چه زمانی، چه نوع نگهداری مورد نیاز است.


نظارت بر عملکرد : تحت نظر گرفتن درجه ها، عقربه ها و سایر نشانگرها برای اطمینان از صحبت کارکرد صحیح دستگاه.


عملیات و کنترل : کنترل عملیات تجهیزات یا سیستم ها.


نصب : نصب تجهیزات، ماشین آلات، سیم کشی یا برنامه هایی برای تامین مشخصات


انتخاب تجهیزات : تعیین نوع ابزار و تجهیزات لازم برای انجام یک شغل.


طراحی فنی : تولید یا سازگاری دادن تجهیزات و تکنولوژی برای برآورده کردن نیازهای کاربر.


برنامه نویسی : نوشتن برنامه های کامپیوتری برای اهداف مختلف