این بخش از درگاه، آزمایشی است؛ نظرات و پیشنهادات خود را در بخش اظهار نظر با ما در میان گذارید.
با کلیک بر عنوان هر توصیفگر می توانید اطلاعات کامل آن توصیفگر را مشاهده نمایید.

توانمندی ها

درک شفاهی : توانایی شنیدن و فهم اطلاعات و نظرات گوینده از خلال واژه ها و جملات


بیان شفاهی : توانایی انتقال اطلاعات و نظرات در گفتگوها به گونه ای که دیگران بتوانند آنها را درک کنند.


درک نوشتاری : توانایی خواندن و درک اطلاعات و نظرات مکتوب.


بیان نوشتاری : توانایی انتقال اطلاعات و ایده ها در نوشته ها به گونه ای که دیگران بتوانند آن را بفهمند.


شمّ مسأله یابی : توانایی کشف وجود اشکال؛ این توانایی مستلزم حل مسأله نیست، بلکه تنها کشف وجود مشکل است.


تشخیص گفتار : توانایی تشخیص و درک گفتار دیگران


بیان واضح : توانایی واضح صحبت کردن به گونه ای که دیگران بتوانند آن را بفهمند.


استدلال استقرایی : توانایی ترکیب اجزا یا اطلاعات متفاوت برای ایجاد قواعد یا نتایج عمومی (از جمله ربط دادن اتفاقات در ظاهر بی ربط)


استدلال قیاسی یا استنتاجی : توانایی بهره گیری از قواعد کلی جهت یافتن جواب های معقول برای مسایل خاص.


استدلال ریاضی : توانایی انتخاب و گزینش شیوه ها و فرمول های صحیح ریاضی برای حل یک مسأله


کارهای محاسباتی (روانی در استفاده از اعداد) : توانایی جمع و تفریق و ضرب و تقسیم سریع و دقیق


ابتکار : توانایی خلق ایده های نامتعارف یا هوشمندانه پیرامون یک موضوع یا موقعیت خاص برای برون رفت خلاقانه از مشکل.


سیالیت ایده ها : توانایی خلق ایده های مختلف پیرامون یک موضوع (تعداد ایده ها مهم هستند و نه کیفیت، درستی و یا خلاقانه بودنشان)


ثبات دست و بازو : توانایی نگه داشتن دست و بازو به صورت ثابت در حین حرکت بازو یا زمانی که دست و بازو در یک موقعیت ثابت نگه داشته می شود.


دقت در کنترل : توانایی تنظیم کنترل کننده های یک ماشین یا یک خودرو به صورت سریع و به دفعات زیاد.


منظم سازی اطلاعات : توانایی چیدن به اشیا و یا کارها با ترتیب یا الگوی خاصی، مطابق با قاعده یا قواعد خاصی ( مثال: الگوهای عددی، حرفی، واژگانی، تصویری و یا ریاضی)


افتراق رنگ ها : توانایی تطبیق یا تمییز رنگ های متفاوت؛ و نیز ماتی و برّاقی و درجات مختلف رنگ ها


هماهنگی چندعضوی : توانایی هماهنگ ساختن دو یا چند عضو بدن با همدیگر (مانند دو بازو، دو پا، یا یک پا با یک بازو)، ضمن نشستن، برخاستن یا لمیدن؛ لزومی به انجام این فعالیت ها در حین حرکت کلّی بدن نیست.


چالاکی دستی : توانایی حرکت سریع دست، دو دست، یا دست و بازو، برای گرفتن، دستکاری، یا سر هم کردن اشیای ریز


دید نزدیک : توانایی دیدن جزئیات از نزدیک (در چند قدمی)


چالاکی انگشتان : توانایی حرکت هماهنگ و دقیق انگشتان یک یا دو دست برای گرفتن، دستکاری کردن یا مونتاژ اشیاء بسیار کوچک


قدرت بالاتنه : توانایی استفاده از ماهیچه های شکم و کمر برای کمک به بخشی از بدن در یک فاصله ی زمانی، به طور مکرر یا مداوم، بدون استهلاک یا کوفتگی آنها


انعطاف در طبقه بندی : توانایی ساختن و بکارگیری مجموعه های متفاوتی از قواعد برای ترکیب یا تجمیع اشیا به روشهای متفاوت.


تجسم : توانایی تصور اینکه شیئی پس از چرخش یا جابجایی برخی از اجزای آن، چه شکلی خواهد شد.


دقت انتخابی : توانایی تمرکز بر یک فعالیت در یک بازه ی زمانی، بدون حواس پرتی.


حساسیت شنوایی : توانایی تشخیص و بیان تفاوت بین اصواتی که از نظر تن و بلندی (رسایی) با هم متفاوت هستند.


دیدن فواصل دور : توانایی دیدن جزئیات از فواصل دور


انعطاف پذیری ابعادی : قابلیت خمش، کشش و پیچ بدن، دستها و پاها


سرعت جمع بندی : توانایی درک، ترکیب و سازماندهی سریع اطلاعات در قالب الگوهای معنی دار


ادراک سریع : توانایی مقایسه سریع و دقیق شباهتها و تفاوتها در بین مجموعه¬های نوشتاری، اعداد، اشیاء، تصاویر یا الگوها. ممکن است چیزهای مورد مقایسه، به طور همزمان یا به نوبت مطرح شوند. ممکن است این توانایی، ناظر بر مقایسه ی یک موضوع حاضر با یک موضوع به خاطر سپرده شده باشد.


انعطاف پذیری در جمع بندی : توانایی شناخت یا تشخیص یک الگوی (یک شکل، شیء، کلمه یا صدا) شناخته شده اما پنهان در بین موارد گمراه کننده.


درک عمق : توانایی تشخیص فاصله ی اشیا و یا تشخیص اینکه در بین چندین شیء کدامیک نزدیکتر و کدامیک دورتر است.


به خاطر سپاری : توانایی به یادآوری اطلاعاتی چون کلمات، اعداد، تصاویر و رویه ها


قدرت ایستایی : استفاده از حداکثر قدرت ماهیچه ها برای بالابردن، هل دادن، کشیدن یا حمل اشیاء


زمان دهی رفت و برگشتی : توانایی توجه متناوب به دو یا چند کار یا منبع داده (مثل کلام، صدا، لامسه و ...)


تعادل کلی بدن : توانایی حفظ یا بازیابی تعادل بدن و یا قائم ایستادن در وضعیت ناپایدار.


زمان واکنش : توانایی پاسخ سریع از طریق دست، انگشت یا پا به علامتی چون صدا، نور یا تصویر در هنگامی که ظاهر می شود.


جهت واکنش : جهت واکنش. سرعت انتخابِ جهتِ حرکت در واکنش به دو یا چند پیام مختلف (همچون نور، صوت و تصویر)؛ از جمله سرعت تصمیم گیری صحیح در حرکت دادن دست، پا یا اجزای دیگر بدن


کنترل آهنگ حرکت : توانایی زمان بندی تحرک بدن یا حرکت دادن قطعه ای از یک دستگاه‏،‏ طبق تغییری که انتظار می رود در سرعت و یا جهت حرکت شیء روی دهد.


توجه شنیداری : توانایی تمرکز روی یک منبع صوتی خاص علیرغم وجود صداهای گیج کننده دیگر


طاقت : توانایی صرف نیرو به مدت طولانی بدون خسته شدن و قطع نفس


هماهنگی کلی بدن : توانایی هماهنگ سازی حرکات دستها و پاها و بالاتنه در حالی که تمام بدن در حرکت است.


قدرت پویا : توانایی به کار گرفتن نیروهای ماهیچه ای به دفعات زیاد و یا به طور مدام در یک دوره زمانی. این امر شامل مقاومت و تحمل ماهیچه ها در برابر خستگی می شود.


سرعت حرکت بازو و پا : توانایی حرکت سریع بازوها و پاها


سرعت مچ و انگشت : توانایی حرکت دادن سریع، آسان و مکرّر انگشتان، مچ و دست.


موضع یابی صداها (یا شناخت موقعیت اصوات) : توانایی بیان جهت منبع ایجاد صوت


دید در نور شدید : توانایی دیدن اشیا در حین آذرخش یا نور آزار دهنده.


جهت یابی فضایی : توانایی شناخت موقعیت مکانی در ارتباط با محیط اطراف، و یا شناخت اینکه اشیاء اطرافمان نسبت به ما در کجا هستند.


دید در شب : توانایی دیدن در نور کم


دید پیرامونی : توانایی دیدن اشیاء یا حرکت آنها در جوانب و اطراف در شرایطی که چشم ها به جلو نگاه می کنند


قدرت لحظه ای : توانایی تخلیه نیروی ماهیچه ای در یک زمان کوتاه برای دویدن و یا پرتاب کردن چیزی


انعطاف پذیری پویا : توانایی خم شدن، کشیده شدن و پیچ خوردن دستها، پاها و یا اجزای دیگر بدن به دفعات زیاد و با سرعت مناسب.