این بخش از درگاه، آزمایشی است؛ نظرات و پیشنهادات خود را در بخش اظهار نظر با ما در میان گذارید.

 

عنوان توصیفگر : آموزش و تعلیم

توضیحات توصیفگر :


آموزش و تعلیم. دانش اصول و روشهای برنامه ریزی درسی و طراحی دوره های تعلیمی، تدریس و راهنمایی افراد و گروهها و نیز سنجش اثربخشی آموزشها

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 97.75  هماهنگ کننده صنعتی 25-9031.00
 97  مدرس حقوق، دانشگاهی 25-1112.00
 96.25  مدرس مشاوره تحصیلی، دانشگاهی 25-1081.00
 95.75  مدرس علوم زیست محیطی، دانشگاهی 25-1053.00
 95  مدرس مدد کاری اجتماعی، دانشگاهی 25-1113.00
 94.75  مدرس بازرگانی، دانشگاهی 25-1011.00
 94  مدیر آموزش و توسعه 11-3042.00
 94  مدرس علوم کتابداری، دانشگاهی 25-1082.00
 93  مدرس و مربی پرستاری، دانشکاهی 25-1072.00
 92.5  مدرس علوم سیاسی، دانشگاهی 25-1065.00
 92.25  مدیر آموزش و پرورش، ابتدایی و متوسطه 11-9032.00
 92  مدرس علوم کاپیوتری، دانشگاهی 25-1021.00
 92  مدرس علوم زیست شناسی، دانشگاهی 25-1042.00
 91.75  مدرس علم جنگل داری و حفاظت از محیط زیست، دانشگاهی 25-1043.00
 91.5  مدرس مطالعات تفریحی و ورزشی، دانشگاهی 25-1193.00
 91  مدرس مردم شناسی و باستان شناسی، دانشگاهی 25-1061.00
 90.5  مدرس جامعه شناسی، دانشگاهی 25-1067.00
 89.75  مدرس تاریخ، دانشگاهی 25-1125.00
 89.5  مدرس اقتصاد خانواده، دانشگاهی 25-1192.00
 89.25  مدرس مطالعات منطقه ای، قومی و فرهنگی، دانشگاهی 25-1062.00
 89  مشاور مدیریت منازل و مزارع 25-9021.00
 88.75  مدرس علوم جوی، زمین، دریایی و فضا، دانشگاهی 25-1051.00
 88.75  مدرس ارتباطات، دانشگاهی 25-1122.00
 88.5  مدرس روان شناسی، دانشگاهی 25-1066.00
 88.5  مدرس آموزش های شغلی، دانشگاهی 25-1194.00
 88.25  مدرس هنر، تئاتر و موسیقی، دانشگاهی 25-1121.00
 88.25  مدرس آموزش های شغلی، مدارس متوسطه 25-2023.00
 87.75  مدرس بهداشت تخصصی، دانشگاهی 25-1071.00
 87.25  مدرس علوم کشاورزی، دانشگاهی 25-1041.00
 87.25  مدرس نهضت سواد آموزی، آموزش های تقویتی، و مدرسان و مربیان طرح توسعه آموزش عمومی 25-3011.00
 87.25  مدرس زبان و ادبیات خارجی، دانشگاهی 25-1124.00
 86.5  روان شناس مدارس 19-3031.01
 86.25  مدرس مدارس متوسطه، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2022.00
 85.5  مدیر آموزش و پرورش، مراکز/برنامه های حمایت از کودکان و پیش دبستانی ها 11-9031.00
 85  مدرس فلسفه و دین، دانشگاهی 25-1126.00
 85  مدرس مدارس ابتدایی، به غیر از آموزش های خاص 25-2021.00
 84.5  مدرس آموزش های شغلی، دبیرستان 25-2032.00
 84.5  مدرس شیمی، دانشگاهی 25-1052.00
 84.5  مدرس قانون جزا و اعمال قانون، دانشگاهی 25-1111.00
 84.25  استادیار دوره لیسانس 25-1191.00
 84  مدرس علوم ریاضی، دانشگاهی 25-1022.00
 83.75  آسیب شناس زبان-گفتار 29-1127.00
 83.25  روان شناس صنعتی-سازمانی 19-3032.00
 83.25  مدرس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاهی 25-1123.00
 83  مشاور تحصیلی، شغلی و مدارس 21-1012.00
 83  مدرس دبیرستان، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2031.00
 82.75  متخصص فیزیو تراپی 29-1123.00
 82  مربی سلامت 21-1091.00
 81.5  مدرس معماری، دانشگاهی 25-1031.00
 81.5  متخصص درمان محدودیت نگرش، انطباق پذیری و پویایی، و متخصص احیای بینش 29-1122.01
 81.25  مدرس فیزیک، دانشگاهی 25-1054.00
 81.25  مدرس آموزش های خود غنی سازی 25-3021.00
 81.25  مدرس مهندسی، دانشگاهی 25-1032.00
 81  مدیر منابع انسانی 11-3040.00
 80.75  متخصص درمان مشکلات شغلی 29-1122.00
 78.5  مربی و استعداد یاب 27-2022.00
 77.5  کاردان فنی و دستیار پزشکی اورژانس 29-2041.00
 77.25  مدرس جغرافیا، دانشگاهی 25-1064.00
 77  بازرس هوانوردی 53-6051.01
 76.75  روحانی متخصص در احکام 21-2021.00
 76.75  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان خدمات شخصی 39-1021.00
 76.5  مدرس مهد کودک، به غیر از آموزش های خاص 25-2012.00
 76.25  جراح 29-1067.00
 76.25  پزشک داخلی، عمومی 29-1063.00
 76  مربی ورزش و مدرس آیروبیک 39-9031.00
 75.25  متخصص بیماری های پا 29-1081.00
 75  کاردان فنی بهداشت و ایمنی شغلی 29-9012.00
 74.5  مشاور ترک اعتیاد و اختلالات رفتاری 21-1011.00
 74.25  بازرس و متخصص پیشگیری آتش سوزی های جنگلی 33-2022.00
 73.75  نماینده بیماران 43-4051.03
 73.75  مدرس پیش دبستانی، به غیر از آموزش های خاص 25-2011.00
 73.75  دانشمند علوم سیاسی 19-3094.00
 73.5  روان شناسان اعصاب و متخصصان اعصاب و روان بالینی 19-3039.01
 73.25  مشاور توان بخشی 21-1015.00
 73.25  دستیار درمان شغلی 31-2011.00
 73  مدیر آموزش و پرورش، دبیرستان و موسسات آموزش عالی 11-9033.00
 73  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث شهری 33-1021.01
 73  متخصص تغذیه و رژیم های درمانی 29-1031.00
 73  کاربر و متصدی نوار نقاله 53-7011.00
 72.75  کارگردان موسیقی 27-2041.01
 72.75  متخصص درمان بیماری های تنفسی 29-1126.00
 72.25  مردم شناس 19-3091.01
 72.25  بازرس آتش نشانی 33-2021.01
 72.25  آسیب شناس 29-1069.07
 70.75  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث جنگلی 33-1021.02
 70.25  دستیار درمان زبان-گفتار 31-9099.01
 70.25  متخصص تفریح درمانی 29-1125.00
 70  آتش نشان شهری 33-2011.01
 69.5  متخصص عملیات های هوایی 53-2022.00
 69.5  دستیار متخصص فیزیوتراپی 31-2021.00
 69.25  متخصص پزشکی پیشگیری 29-1069.09
 68.75  نسل شناس 19-1029.03
 68.5  بازجو آتش نشانی 33-2021.02
 68.5  متخصص بهداشت و ایمنی شغلی 29-9011.00
 68.25  طبیعت شناس پارک ها 19-1031.03
 68.25  مهندس امنیت صنعتی و بهداشت 17-2111.01
 68.25  متخصص مجموعه های صمعی بصری 25-9011.00
 68.25  سرپرست/مدیر کارمندان فروش عمده 41-1012.00
 68.25  کتابدار 25-4021.00
 68  روان درمانگر ازدواج و خانواده 21-1013.00
 67.75  ماما و متخصص بیماری های زنان 29-1064.00
 67.5  کاردان فنی روان پزشکی 29-2053.00
 67.5  دارو ساز و متصدی داروخانه 29-1051.00
 67.5  مدیر خدمات اجتماعی و عمومی 11-9151.00
 67.5  نصاب، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل مواد، فلزت و پلاستیک 51-4021.00
 66.75  کلانتر و معاون کلانتر 33-3051.03
 66.75  مسول تدارک تجهیزات پزشکی 31-9093.00
 66.5  بازرس کیفری و مامور ویژه 33-3021.03
 66.5  روان شناس مشاوره ای 19-3031.03
 66  موزه دار 25-4012.00
 66  آتش نشان جنگلی 33-2011.02
 66  کاراگاه پلیس 33-3021.01
 65.75  پزشک عمومی بیمارستان 29-1069.03
 65.75  سرپرست ارشد/مدیر مکانیک ها، نصاب ها، و تعمیرکارها 49-1011.00
 65  دانشمند خاک و گیاه 19-1013.00
 65  جغرافی دان 19-3092.00
 64.75  مشاور بهداشت روان 21-1014.00
 64.5  زیست شیمی دان و زیست فیزیک دان 19-1021.00
 64.5  مدیر خدمات غذایی 11-9051.00
 64.5  بهیار روان پزشکی 31-1013.00
 64.25  دستیار مدرس 25-9041.00
 64.25  سرپرست ارشد/مدیر افسران پلیس و کاراگاه ها 33-1012.00
 64.25  کارگر نگهداری از بزرگراه ها 47-4051.00
 64  کمک یار متخصص درمان شغلی 31-2012.00
 64  تمرین دهنه ورزشکاران 29-9091.00
 63.75  مدیر تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 11-3051.02
 63.75  ناظر بازی و سرگرمی 39-1011.00
 63.5  کارگر دفع مواد خطرناک 47-4041.00
 63.25  کاردان فنی بیماری های تنفسی 29-2054.00
 63.25  دانشمند پزشکی، به غیر از اپیدمی شناس 19-1042.00
 63  برق کار 47-2111.00
 62.5  سرآشپز و آشپز 35-1011.00
 62  متخصص پزشکی طبیعی یا طب سنتی 29-1199.04
 62  اپیدمی شناس 19-1041.00
 62  کاربر و متصدی ماشین دوخت کفش 51-6042.00
 62  اختر شناس 19-2011.00
 61.75  سرپرست/مدیر دفتر و مدیر پشتیبانی اداری. 43-1011.00
 61.75  کاربر ماشین آلات حفر پیوسته 47-5041.00
 61.25  زیست شناسان مولکولی و سلولی 19-1029.02
 61.25  دستیار مهندس صنایع 17-3026.00
 61.25  مدرس اقتصادی، دانشگاهی 25-1063.00
 60.75  فعال اجتماعی بهداشت روان و استعمال مواد 21-1023.00
 60.75  ناخدا، کشتی و قایق 53-5021.01
 60.75  مدیر و سرپرست پست 11-9131.00
 60.75  مهندس سخت افزار 17-2061.00
 60.5  مهندس کشتی 53-5031.00
 60.5  باستان شناس 19-3091.02
 60.5  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تزیین مناظر، خدمات چمن زنی، و باغداری 37-1012.00
 60.25  میکروب شناس 19-1022.00
 60.25  طراح شهری و منطقه ای 19-3051.00
 60.25  جانور شناس 19-1011.00
 60.25  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2095.00
 60  مهندس صنایع 17-2112.00
 60  کنترل کننده ترافیک هوایی 53-2021.00
 59.75  بهیار و کمک بهیار حرفه ای و پرستار حرفه ای 29-2061.00
 59.75  مساح (نقشه بردار) 17-1022.00
 59.75  داور، میانجی گر، و سازشگر 23-1022.00
 59.5  بازرس، مامور تحقیق و تحلیلگر تقلب و کلاهبرداری 13-2099.04
 59.5  سرپرست ارشد/مدیر خانه داری و سرایداری 37-1011.00
 59.5  جراح فک و دهان 29-1022.00
 59.25  فعال اجتماعی پزشکی و بهداشت عموم 21-1022.00
 59.25  مدیر بازی 11-9071.00
 59.25  کاربر جراثقیل و دکل ها 53-7021.00
 59  متخصص پزشکی هسته ای 29-1069.05
 59  مدیر مالی شعب یا بخش 11-3031.02
 59  مامور تشخیص صلاحیت و متخصص درمان اصلاحی 21-1092.00
 59  کارگر کنترل آفات 37-2021.00
 59  پزشک عمومی و خانوادگی 29-1062.00
 58.75  کاردان فنی جراحی 29-2055.00
 58.5  کاربر ماشین های بارگیری، معادن زیرزمینی 53-7033.00
 58.5  متخصص بهداشت دهان و دندان 29-2021.00
 58.25  پرستار کودک 39-9011.01
 58.25  کارمند افتتاح حساب 43-4141.00
 58.25  ماساژور و فیزیو تراپ 29-1011.00
 58  سرپرست/مدیر کارمندان فروش جزء 41-1011.00
 57.75  جامعه شناس 19-3041.00
 57.75  کاردان فنی لوازم پزشکی 51-9082.00
 57.75  فن شناس و کاردان فنی قلب و عروق 29-2031.00
 57.5  سرپرست ارشد/مدیر حمل و نقل و ماشین های جابجایی بار و کاربران وسایل نقلیه 53-1031.00
 57.5  کارگر سازه های آهنی و فولادی 47-2221.00
 57.5  کاردان سونوگرافی تشخیصی 29-2032.00
 57.5  دستیار تحقیق علوم اجتماعی 19-4061.00
 57.5  مدیر حمل و نقل 11-3071.01
 57.25  کاردان فنی لابراتوار دندان سازی 51-9081.00
 57.25  کارشناس و بازرس محقق مجوز 13-1041.02
 57.25  سرپرست ارشد/مدیر وردستان، کارگران، و باربران، دستی 53-1021.00
 57.25  افسر پلیس و گشت 33-3051.01
 57.25  دانشمند فضا و جو 19-2021.00
 57.25  متخصص پرتو درمانی 29-1124.00
 57  مهندس کاربر و سایر کاربران تجهیزات راه و ساختمان 47-2073.00
 57  کاردان فنی حفاظت از جنگل ها و محیط زیست 19-4093.00
 57  مدیر اسکان 11-9081.00
 57  کاردان فنی ترافیک 53-6041.00
 56.75  کاربر و متصدی تنور، کوره، اجاق، خشک کن، و انواع دیگ ها 51-9051.00
 56.75  طراح و برنامه ریز پایداری کسب و کار 13-1199.04
 56.75  کاردان فنی یک حوزه خاص خودرو 49-3023.02
 56.5  متخصص نیمه رساناها 51-9141.00
 56.25  سرپرست ارشد/مدیر ماموران زندان و زندان بان مراکز بازپروری 33-1011.00
 56.25  ارتوپد و سازنده اعضای مصنوعی 29-2091.00
 56.25  سرپرست اداره محموله های هوایی 53-1011.00
 56  بازرس کشاورزی 45-2011.00
 56  متخصص آزمایش های غیر مخرب 17-3029.01
 56  مرده شور 39-4011.00
 56  روان شناس بالینی 19-3031.02
 55.75  معمار، به غیر از محوطه سازی و بخش دریایی 17-1011.00
 55.75  کاربر تصفیه خانه و سیستم های تصفیه آب و فاضلاب 51-8031.00
 55.75  نصاب دیوارهای پیش ساخته و کاشی سقف 47-2081.00
 55.75  کاردان فنی پزشکی قانونی 19-4092.00
 55.75  مهندس لجستیک 13-1081.01
 55.75  مدیر تولید صنعتی 11-3051.00
 55.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان چوب بری 45-1011.05
 55.5  متخصص ارتودنسی 29-1023.00
 55.5  بنا، سنگ 47-2022.00
 55.5  افسر دایره شناسایی و سوابق 33-3021.02
 55.5  روحانی 21-2011.00
 55.25  دستیار مهندس روباتیک 17-3024.01
 55.25  وردست--بنا، بلوک کار، سنگ کار، و کاشی کار و مرمر کار 47-3011.00
 55.25  سرهم کننده/همگذار تجهیزات الکترو مکانیکی 51-2023.00
 55.25  کارگردان/مدیر فنی 27-2012.05
 55.25  پزشکیار 29-1071.00
 55  مهندس رباتیک 17-2199.08
 55  متصدی و کاربر دستگاه های پخت غذا 51-3093.00
 55  کاربر دریل های چرخشی حفاری نفت و گاز 47-5012.00
 55  دستیار خدمات اجتماعی و انسانی 21-1093.00
 54.75  نصاب و تعمیرکار خطوط توزیع برق 49-9051.00
 54.75  مامور خرید، محصولات کشاورزی 13-1021.00
 54.5  خلبان، کمک خلبان، و مهندس پروازهای مسافری 53-2011.00
 54.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان تهیه و سرو غذا 35-1012.00
 54.5  مکانیک و نصاب تجهیزات گرمایشی و تهویه هوا 49-9021.01
 54.25  نویسنده فنی 27-3042.00
 54.25  فعال حمایت از حیوانات 33-9011.00
 54.25  کارگر عایق سازی، مکانیکی 47-2132.00
 54.25  مراقبت کننده از کودکان 39-9011.00
 54.25  صنعت شناس مهندسی الکترونیک 17-3029.04
 54  متخصص اطفال، عمومی 29-1065.00
 54  مدیر مهندسی 11-9041.00
 54  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های مخلوط کن و ترکیب 51-9023.00
 54  ماشین ساز 49-9044.00
 53.75  برق کار 47-2111.00
 53.75  فعال بخش سرگرمی 39-9032.00
 53.5  نصاب ساختمان های پیش ساخته و خانه های متحرک 49-9095.00
 53.5  مدیر فروش 11-2022.00
 53.5  نصاب و تعمیرکار تجهیزات ارتباطات دور برد، به جز نصابان خط 49-2022.00
 53.25  نجات غریق، گشت آبی، و سایر فعالان خدمات پیشگیرانه مناطق تفریحی 33-9092.00
 53.25  تحلیلگر و هماهنگ کننده لجستیکی 13-1081.00
 53.25  کاربر کارخانه های شیمیایی و سیستم های شیمیایی 51-8091.00
 53.25  نقشه بردار سطوح زمین 17-1022.01
 53.25  خیاط و تعمیرکار لباس 51-6052.00
 53.25  کارشناس آمار 15-2041.00
 53  کارشناس ارزشیابی، مستغلات 13-2021.02
 52.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های خرد کردن، سوهان زدن، و پرداخت 51-9021.00
 52.75  نجار تاسیساتی 47-2031.02
 52.5  متصدی پل ها و بالابرهای معابر آبی 53-6011.00
 52.5  کاردان فنی رژیم های غذایی 29-2051.00
 52.5  مهندس تولید 17-2199.04
 52.5  خزانه دار و کنترل کننده 11-3031.01
 52.25  کاردان فنی تجهیزات صوتی و تصویری 27-4011.00
 52.25  مهندس انرژی هسته ای 17-2161.00
 52.25  مدیر امور نظارتی 11-9199.01
 52.25  صنعت شناس مهندسی تولید 17-3029.06
 52  روان پزشک 29-1066.00
 52  کارگر عایق کاری، کف، سقف، و دیوار 47-2131.00
 52  تحلیلگر مدیریت 13-1111.00
 52  مامور تحقیق درباره بازی ها و بازرس بازی 33-9031.00
 52  اقتصاد دان 19-3011.00
 52  تحلیلگر لجستیک 13-1081.02
 52  مهندس هوا فضا 17-2011.00
 51.75  فن شناس و کاردان فنی رادیولوژی 29-2034.00
 51.75  دانشمند و صنعت شناس صنایع غذایی 19-1012.00
 51.75  توزیع کننده برق 51-8012.00
 51.5  سقف ساز، معدن 47-5061.00
 51.5  دندان ساز 29-1024.00
 51.5  کاربر سیستم های پمپ سوخت، پالایشگاه، و مصرف سنج 51-8093.00
 51.5  بنا، آجر و بلوک های سیمانی 47-2021.00
 51.5  آشپز، سفارشات کوچک 35-2015.00
 51.25  تغذیه کننده و خارج کننده مواد از ماشین آلات 53-7063.00
 51.25  راهنمای کشتی 53-5021.03
 51.25  کاربر دستگاه دیرک کوب 47-2072.00
 51.25  مامور خرید، به غیر از خرید عمده و خرد و محصولات کشاورزی 13-1023.00
 51  بیمه گر 13-2053.00
 51  تهیه کننده 27-2012.01
 51  برنامه نویس کنترل ابزارهای عددی و کنترل فرآیند 51-4012.00
 51  هرس کننده درختان و درخت آرا 37-3013.00
 51  دامپزشک 29-1131.00
 51  مدیر خدمات پزشکی و بهداشتی 11-9111.00
 51  مهندس شیمی 17-2041.00
 50.75  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان دامپروری و مراقبت از حیوانات 45-1011.08
 50.75  عینک ساز، تجویزی 29-2081.00
 50.75  دمنده آبگینه، قالب گیر، خم کار، و پرداخت کار 51-9195.04
 50.75  تعمیرکار و رفوگر، به جز پوشاک 49-9093.00
 50.75  کاربر جراثقیل حفاری، نفت و گاز 47-5011.00
 50.5  مهندس هوا فضا و تکنیسین عملیات 17-3021.00
 50.25  وردست--سقف ساز 47-3016.00
 50.25  دندانپزشک، عمومی 29-1021.00
 50.25  خریدار عمده و خرد، به غیر از محصولات کشاورزی 13-1022.00
 50.25  مهندس مکانیک 17-2141.00
 50  تعمیرکار تجهیزات پزشکی 49-9062.00
 50  کاردان فنی پخش 27-4012.00
 50  کاردان فنی ثبت امواج الکتریکی مغز بوسیله برق (نوار مغزی) 29-2099.01
 50  متخصص بافت شناسی و کاردان فنی بافت شناسی 29-2011.03
 50  مهندس پیشگیری از وقوع و مقابله با آتش سوزی 17-2111.02
 50  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان آبزی پروری 45-1011.06
 50  مکانیک تجهیزات ماشینی خارج از خانه و سایر مکانیک های موتوری 49-3053.00
 50  تعمیرکار کامپیوتر، دستگاه های بانکی، و ماشین های اداری 49-2011.00
 50  نگهبان صیدگاه ها و شکارگاه ها 33-3031.00
 49.75  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تولید و عملیاتی 51-1011.00
 49.75  نصاب لوله و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-2152.01
 49.75  متخصص استخدام، جذب نیرو و بکارگماری 13-1071.00
 49.5  بازرس و محقق مالی 13-2061.00
 49.5  فن شناس آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2011.00
 49.5  مسول بازی های ماشینی 39-1012.00
 49.5  متخصص بی هوشی 29-1061.00
 49.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات دریل و سوراخکاری فلزات و پلاستیک 51-4032.00
 49.5  کاربر پمپ، به جز پمپ های چاه نفت 53-7072.00
 49.5  سرهم کننده/همگذار موتور و سایر ماشین آلات 51-2031.00
 49.5  نظافت کننده و شست و شو کننده تجهیزات و وسایل نقلیه 53-7061.00
 49.25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی، وسایل نقلیه موتوری 49-2096.00
 49.25  کاردان فنی شیمی 19-4031.00
 49.25  متخصص بیماری های چشمی و عینک سازی 29-1199.05
 49.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های آبکاری و روکش زنی، فلزات و پلاستیک 51-4193.00
 49.25  نصاب قالی 47-2041.00
 49.25  فن شناس یاخته شناسی 29-2011.01
 49.25  مهندس معتبر سازی 17-2199.02
 49.25  اعزام کننده ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5031.00
 49  کارگر ساخت ورقه های فلزی 47-2211.00
 49  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جداسازی، فیلتر کردن، غبار روبی، رسوب گیری، و دستگاه تقطیر 51-9012.00
 49  خلبان تجاری 53-2012.00
 49  مدیر عامل 11-1011.00
 48.75  متخصص سوزن درمانی 29-1199.01
 48.75  کلفت و کمک رسان در امور خانه 39-9021.00
 48.75  شیمی دان 19-2031.00
 48.75  مهندس محوطه ریلی و کاربر قطارهای موتوری کوچک 53-4013.00
 48.75  وردست--برق کار 47-3013.00
 48.5  فعال اجتماعی کودک، خانواده و مدارس 21-1021.00
 48.5  کارگر ساختمانی 47-2061.00
 48.5  موسیقی دان، آلات موسیقی 27-2042.02
 48.5  کارگر سوهان کار و پرداخت کار، دستی 51-9022.00
 48.25  کاردان فنی کشاورزی دقیق 19-4099.02
 48.25  مهندس امنیت کالا 17-2111.03
 48.25  مکانیک و نصاب تجهیزات سرمایشی 49-9021.02
 48.25  مدیر چرخه تامین 11-9199.04
 48.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات برش، پانچ، و پرس فلزات و پلاستیک 51-4031.00
 48  کاربر راکتور نیروگاه های هسته ای 51-8011.00
 48  کارگزار املاک 41-9021.00
 48  آب شناس 19-2043.00
 47.75  کاردان فنی آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2012.00
 47.75  نصاب و تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل 49-2093.00
 47.75  کاردان فنی علوم زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست، از جمله بهداشت 19-4091.00
 47.75  کاراگاه و بازرس خصوصی 33-9021.00
 47.75  آرایشگر و متخصص زیبایی 39-5012.00
 47.5  مشاور اسکان مراکز اقامتی 39-9041.00
 47.5  بازرس راه و ساختمان 47-4011.00
 47.5  شکارچی و تله گذار 45-3021.00
 47.5  دانشمند حفاظت از آب و خاک 19-1031.01
 47.5  دستیار دندانپزشک 31-9091.00
 47.5  کمک یار متخصص فیزیوتراپی 31-2022.00
 47.5  مامور زندان و مراکز بازپروری 33-3012.00
 47.5  مسول تایید اعتبار 43-4041.01
 47.25  مکانیک ارشد خودرو 49-3023.01
 47.25  نقشه کش معماری 17-3011.01
 47.25  بهیار مراقبت های خانگی 31-1011.00
 47.25  دستیار پزشکی 31-9092.00
 47.25  کاردان فنی نقشه برداری 17-3031.01
 47  مکانیک ماشین آلات صنعتی 49-9041.00
 47  مدیر بازاریابی 11-2021.00
 47  مهندس لوکوموتیو 53-4011.00
 47  چشم پزشک 29-1041.00
 47  مهندس حمل و نقل 17-2051.01
 46.75  تحلیلگر بودجه 13-2031.00
 46.75  کاربر تجهیزات راه سازی 47-2071.00
 46.75  ویراستار 27-3041.00
 46.75  دانشمند مواد 19-2032.00
 46.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات فرم دهی فلزات و پلاستیک 51-4023.00
 46.5  کاردان فنی کاربری تجهیزات هسته ای 19-4051.01
 46.5  طراح گل و گیاه 27-1023.00
 46.5  نصاب کف پوش، به جز نصابان قالی، کف سازی چوبی، و کاشی های سنگین 47-2042.00
 46.25  غواص صنعتی 49-9092.00
 46.25  کارگزار گمرکی 13-1199.03
 46.25  نقشه کش عمران 17-3011.02
 46.25  مکانیک هواپیما و کاردان فنی سرویس هواپیما 49-3011.00
 46.25  فروشنده قطعات یدکی 41-2022.00
 46.25  متخصص نگهداری، ماشین آلات 49-9043.00
 46  دکل ساز 49-9096.00
 46  ارزیاب 13-2021.01
 46  دانشمند و متخصص محیط زیست، از جمله بهداشت 19-2041.00
 46  کاربر تاسیسات گازی 51-8092.00
 46  مدیر کل و مدیر عملیات 11-1021.00
 45.75  الگو ساز، چوب 51-7031.00
 45.75  سیم پیچ 51-2021.00
 45.75  کاربر و متصدی ماشین های سفید کننده و رنگ کننده نساجی 51-6061.00
 45.5  جانور شناس و ریست شناس حیات وحش 19-1023.00
 45.5  کارگر طرح بندی، فلزات و پلاستیک 51-4192.00
 45.5  کارگزار فروش، خدمات مالی 41-3031.02
 45.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جوشکاری، لحیم کاری، و سخت کاری، فلزات و پلاستیک 51-4122.00
 45.5  دستیار دامپزشک و مسول مراقبت های حیوانات آزمایشگاهی 31-9096.00
 45.5  سرهم کننده/همگذار سازه ها، سطوح، دکل ها و جراثقیل ها، و سیستم های ساخت هواپیما 51-2011.00
 45.5  سرویس کار مخازن فاضلاب و پاکسازی لوله های فاضلاب 47-4071.00
 45.5  نصاب کاغذ دیواری 47-2142.00
 45.5  مهندس موتورهای ثابت و کاربر دیگ بخار 51-8021.00
 45.5  نقاش، ساختمانی و نگهداری 47-2141.00
 45.25  وردست--لوله کش، نصاب لوله، و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-3015.00
 45.25  مهندس الکترونیک، به غیر از کامپیوتر 17-2072.00
 45.25  بایگان 25-4011.00
 45.25  مکانیک ماشین های سنگین متحرک، به جز موتورها 49-3042.00
 45.25  لوله کش، ساختمانی 47-2152.02
 45.25  متخصص مدیریت ریسک 13-2099.02
 45.25  سرپرست ارشد/مدیر کارگران راه و ساختمان و حفاری 47-1011.00
 45  مهندس زیست پزشکی 17-2031.00
 45  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی سرگرمی خانگی 49-2097.00
 45  بازرس و محقق مالیاتی، تحصیلدار، مامور مالیاتی 13-2081.00
 45  نانوا و کیک پز 51-3011.00
 45  کاربر سیستم های ترمز، علامت دهنده، و کلیدهای رهگیری 53-4021.00
 44.75  مدیر انبار و توزیع 11-3071.02
 44.75  کاردان فنی زیست شناسی 19-4021.00
 44.75  کاربر ماشین های اداری، به غیر از کامپیوتر 43-9071.00
 44.5  اپراتور رادیویی 27-4013.00
 44.5  طراح مد 27-1022.00
 44.5  کاربر قطارهای مترو یا واگن های خیابانی 53-4041.00
 44.25  بازرس و مامور تحقیق اموال دولتی 13-1041.04
 44.25  کاردان فنی نمونه آزمایش های زمین شناسی 19-4041.02
 44  وردست--کارگر استخراج 47-5081.00
 44  آشپز، موسسات و کافه تریا 35-2012.00
 44  ماشین کار 51-4041.00
 44  تعمیرکار دوربین و تجهیزات عکس برداری 49-9061.00
 44  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2094.00
 43.75  فن شناس پزشکی هسته ای 29-2033.00
 43.75  کاردان فنی داروسازی 29-2052.00
 43.75  نجار ساختمانی 47-2031.01
 43.75  دستگاه شکاف دهنده سنگ، سنگ معدن 47-5051.00
 43.75  اتو زن، منسوجات، پوشاک، و اقلام مرتبط 51-6021.00
 43.75  طرح زن، فلزات و پلاستیک 51-4062.00
 43.75  بازرس مهاجرت و گمرک 33-3021.05
 43.75  تحلیلگر مالی 13-2051.00
 43.75  مدیران مراتع 19-1031.02
 43.75  کاربر و متصدی تجهیزات پاک کردن، شست و شو، و تجهیزات مهار خوردگی فلزات 51-9192.00
 43.5  نصاب و تعمیرکار خطوط مخابراتی 49-9052.00
 43.5  طراح صحنه و نمایش 27-1027.00
 43.5  پایشگر 19-3022.00
 43.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تولید محصولات کاغذی 51-9196.00
 43.5  کاربر دستگاه های کمپرسور گاز و ایستگاه های پمپاژ گاز 53-7071.00
 43.25  سر شور آرایشگاه 39-5093.00
 43.25  کاردان فنی تولید صنعتی 17-3029.09
 43.25  گریمور، تئاتر و اجرا 39-5091.00
 43.25  کف ساب و پرداخت کار 47-2043.00
 43.25  رسیدگی کننده به آفات، سم پاش، و کاربر، گیاه ها 37-3012.00
 43.25  کارگردان هنری 27-1011.00
 43  مکانیک قایق های موتوری 49-3051.00
 43  کارگر تقویت سازه های بتنی 47-2171.00
 42.75  کاربر نصب و نگهداری از تجهیزات ریلی 47-4061.00
 42.75  کاردان فنی کتابخانه 25-4031.00
 42.75  بازرس وسایل نقلیه، تجهیزات و سیستم های بخش حمل و نقل، به جز هوانوردی 53-6051.07
 42.75  آمارشناس حیاتی 15-2041.01
 42.75  ورزشکار و شرکت کننده مسابقات ورزشی 27-2021.00
 42.5  تعمیرکار تجهیزات رهگیری و چراغ های علامت دهنده 49-9097.00
 42.5  تحلیلگر عملیات های تحقیقاتی 15-2031.00
 42.5  کارگردان- صحنه، فیلم های سینمایی، تلویزیونی، و برنامه های رادیویی 27-2012.02
 42.5  برشکار و تراشکار، و پرداخت کار، دستی 51-9031.00
 42.5  کارمند مکاتبات 43-4021.00
 42.25  قصاب کشتارگاه و بسته بند گوشت 51-3023.00
 42.25  دستیار کتابخانه، امور عادی 43-4121.00
 42.25  ملوان- کشتی، قایق، و کرجی 53-5021.02
 42.25  معمار محوطه سازی 17-1012.00
 42.25  قاضی، قاضی دادگاه بخش و دادرس 23-1023.00
 42.25  ارزشیاب بیمه، خسارت خودرویی 13-1032.00
 42.25  جوشکار، برشکار، و کمک جوشکار 51-4121.06
 42  بازرس پذیرش زیست محیطی 13-1041.01
 42  فن شناس و کاردان فنی دامپزشکی 29-2056.00
 42  متخصص ماساژ درمانی 31-9011.00
 42  مهندس فروش 41-9031.00
 42  سازنده و کارشناس سنگ های قیمتی و الماس 51-9071.06
 42  بازرس، آزمایش کننده، مرتب کننده، نمونه گیر، و وزن کننده 51-9061.00
 41.75  پرورش دهنده حیوانات 39-2011.00
 41.75  مامور اعتبارات 13-2072.00
 41.75  قاضی قانون اجرایی، داور و مامور رسیدگی به محاکمه 23-1021.00
 41.75  کاردان فنی تجهیزات خودکار هواپیماها 49-2091.00
 41.75  کاربر مواد منفجره، متخصص مهمات، و تخریب چی 47-5031.00
 41.75  نماینده فروش، عمده و تولیدی، به جز کالاهای فنی و علمی 41-4012.00
 41.75  مهندس عمران 17-2051.00
 41.5  کاردان فنی نقشه کشی 17-3031.02
 41.5  سازنده و لمینیت کننده فایبرگلاس 51-2091.00
 41.5  کردان فنی کشاورزی 19-4011.01
 41.5  تحویل دار صندوق 43-3071.00
 41.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تبدیل و شکل دهی مواد، مصنوعات و فایبرگلاس 51-6091.00
 41.25  فروشنده خانه به خانه، دست فروش و روزنامه فروش، و شغل های مشابه 41-9091.00
 41.25  مهندس انرژی 17-2199.03
 41.25  کاردان فنی لابراتوار عینک سازی 51-9083.00
 41.25  بازرس حمل و نقل و محموله 53-6051.08
 41.25  مسول لباس های هنرپیشگان 39-3092.00
 41.25  کاربر تجهیزات کشاورزی 45-2091.00
 41  نصاب و تعمیرکار تجهیزات کنترلی و سوپاپ، به جز درب های مکانیکی 49-9012.00
 40.75  دستیار مهندس مکانیک 17-3027.00
 40.75  سازنده و تعمیرکار آبگرم کن 47-2011.00
 40.75  قصاب و گوشت بر 51-3021.00
 40.75  کارمند بررسی بیمه نامه 43-9041.02
 40.75  مدیر علوم طبیعی 11-9121.00
 40.5  هماهنگ کننده تحقیقات بالینی 11-9121.01
 40.5  کاربر ماشین یا قایق لاروب 53-7031.00
 40.5  دانشمند و صنعت شناس حسگر های راه دور 19-2099.01
 40.5  مصحح و رونویس 43-9081.00
 40.5  سرهم کننده/همگذار، تنظیم کننده، کالیبره کننده ابزارهای نمایش زمان 51-2093.00
 40.5  کاربر و متصدی تجهیزات سرمایشی و انجمادی 51-9193.00
 40.5  کاربر دریل زمینی، به جز نفت و گاز 47-5021.00
 40.5  قلم زن و حکاک 51-9194.00
 40.25  کارمند دعاوی بیمه 43-9041.01
 40  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تراشکاری و خراطی فلزات و پلاستیک 51-4034.00
 40  مکانیک موتور سیکلت 49-3052.00
 40  راننده اتوبوس، برون شهری و درون شهری 53-3021.00
 40  کاربر و متصدی تجهیزات شیمیایی 51-9011.00
 39.75  کارمند فروش بلیط مسافرتی و کارگزار رزرواسیون و حمل و نقل 43-4181.00
 39.75  صندوقدار غرفه و پول خردکن مراکز بازی 41-2012.00
 39.75  کارگزار فروش بیمه 41-3021.00
 39.75  دریا نورد و ملوان کشتی های حمل نفت 53-5011.00
 39.75  سقف ساز 47-2181.00
 39.75  مدل ساز، فلزات و پلاستیک 51-4061.00
 39.5  باربر و کارگر حمل بار، انبار، و اسباب و لوازم، دستی 53-7062.00
 39.5  قالب ساز کارخانه ریخته گری 51-4071.00
 39.5  بازپرس 13-1041.06
 39.5  تعدیل کننده شکایات و دعاوی، مستغلات و خسارت جانی 13-1031.01
 39.5  فیزیک دان 19-2012.00
 39.25  کارگزار فروش املاک 41-9022.00
 39.25  گوینده رادیو و تلویزیون 27-3011.00
 39.25  مهندس برق 17-2071.00
 39.25  کاردان فنی صنایع غذایی 19-4011.02
 39.25  سرهم کننده/همگذار و سازنده سازه های فلزی 51-2041.00
 39.25  کاربر ماشین آلات حفر و بار گیری و ماشین های کشنده 53-7032.00
 39  گرافیست نشر دسکتاپ 43-9031.00
 39  کارمند لیبل زنی 43-5081.02
 39  کارگردان برنامه 27-2012.03
 39  کاربر نیروگاه های تولید برق 51-8013.00
 39  طراح داخلی 27-1025.00
 38.75  متصدی دستگاه های مخلوط کن غذا 51-3092.00
 38.75  دستیار منابع انسانی، به جز کارمند پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-4161.00
 38.75  متخصص یاخته شناسی 29-2011.02
 38.75  نقشه بردار و نقشه نگار 17-1021.00
 38.75  ضابط دادگاه 33-3011.00
 38.75  خواننده 27-2042.01
 38.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات چوب بری 51-7041.00
 38.5  پرورش دهنده حیوانات 45-2021.00
 38.5  متخصص مراقبت های پوستی 39-5094.00
 38.5  کارگر تهیه و سرو غذا، از جمله کارکنان فست فود ها 35-3021.00
 38.5  تعمیرکار موتورهای برقی، ابزار آلات برقی، و تعمیرکاران مرتبط 49-2092.00
 38.5  مدیر خرید 11-3061.00
 38.5  طراح ویترین و نمایش کالا 27-1026.00
 38.25  کاربر ماشین آلات ایجاد شکاف و کانال زنی معدن 47-5042.00
 38.25  میزبان، رستوران، استراحتگاه، و کافی شاپ 35-9031.00
 38.25  وزن کننده، اندازه گیر، کنترل کننده، و نمونه گیر، ثبت سوابق 43-5111.00
 38.25  فیلمبردار، تلویزیونی، ویدئویی، و فیلم های سینمایی 27-4031.00
 38.25  پیشخدمت و نظافت کننده خانه داری 37-2012.00
 38.25  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان محصولات کشاورزی و گل و گیاه 45-1011.07
 38  مدیر روابط عمومی 11-2031.00
 38  وردست--نجار 47-3012.00
 38  مکانیک تجهیزات کشاورزی 49-3041.00
 38  کاردان فنی کنترل فرآیند هسته ای 19-4051.02
 37.75  تعمیرکار واگن های ریلی 49-3043.00
 37.75  موزاییک کار 47-2053.00
 37.75  جمع کننده پسماند ها و کالاهای دور ریخته شده قابل بازیافت 53-7081.00
 37.5  کاربر کامپیوتر 43-9011.00
 37.5  مدیر عمرانی 11-9021.00
 37.5  کاربر ابزارهای ماشینی کنترل شونده توسط کامپیوتر، در ساخت قطعات فلزی و پلاستیکی 51-4011.00
 37.5  مهندس محیط زیست 17-2081.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات سوهان کاری و جلا دهی فلزات و پلاستیک 51-4033.00
 37.25  نصاب و تعمیرکار آسانسور 47-4021.00
 37.25  آپاراتچی سینما 39-3021.00
 37.25  هنرمند هنرهای زیبا، شامل نقاشان، مجسمه سازان، و تصویرگران 27-1013.00
 37.25  داور و سایر مقامات برگزاری مسابقات ورزشی 27-2023.00
 37.25  بارگیری کننده مخازن، کامیون ها، و کشتی ها 53-7121.00
 37.25  نماینده و مامور بررسی فرصت های برابر 13-1041.03
 37.25  بنا، پرداخت کار سیمان 47-2051.00
 37  مهندس نفت 17-2171.00
 37  تدوینگر فیلم و کلیپ های تصویری 27-4032.00
 37  جنگلدار 19-1032.00
 37  کلید ساز و تعمیرکار گاو صندوق 49-9094.00
 37  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل، شکل دهی، پرس، و فشرده سازی 51-9041.00
 37  کارگر ساده، نفت و گاز 47-5071.00
 37  راننده و متصدی آمبولانس، به جز کاردانان فنی پزشکی اورژانس 53-3011.00
 37  نقشه کش مکانیک 17-3013.00
 37  کارگر رختشویی و خشکشویی 51-6011.00
 37  مدیر تبلیغات و توسعه 11-2011.00
 37  گارسن 35-3031.00
 36.75  کارگر جنگلداری و حفاظت از محیط زیست 45-4011.00
 36.75  کاردان فنی تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 49-9099.01
 36.75  تعدیل کننده بیمه، محقق و بازرس 13-1031.02
 36.75  رییس قطار و رییس محوطه های ریلی 53-4031.00
 36.5  سرویس کار و تعمیرکار دستگاه های خودکار فروش سکه ای، اسکناسی و دستگاه های خودکار بازی و سرگرمی 49-9091.00
 36.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات مختلف، فلزات و پلاستیک 51-4081.00
 36.5  کاربر بالابر و دستگاه چرخ جراثقیل 53-7041.00
 36.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های برش و قطعه قطعه کردن 51-9032.00
 36.5  کارمند شهرداری 43-4031.02
 36.5  پلیس ترانزیت و حمل و نقل ریلی 33-3052.00
 36.5  راننده اتوبوس مدارس 53-3022.00
 36.25  کارگر پرورشگاه گل و گیاه 45-2092.01
 36.25  گزارشگر و خبرنگار 27-3022.00
 36.25  سازنده ابزار و قالب 51-4111.00
 36.25  دستیار آماری 43-9111.00
 36  کمک یار داروخانه ها 31-9095.00
 36  ماهی گیر و کارگران مرتبط با ماهیگیری 45-3011.00
 36  مصاحبه کنندگان، به غیر از تایید شایستگی و اعطای وام 43-4111.00
 35.75  صندوقدار 41-2011.00
 35.75  مهندسی بیوشیمی 17-2199.01
 35.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های پرداخت حرارتی، فلزات و پلاستیک 51-4191.00
 35.5  مهندس کشاورزی 17-2021.00
 35.25  متخصص روابط عمومی 27-3031.00
 35.25  مامور مراقبت از حیوانات اهلی 39-2021.00
 35.25  تعمیرکار لوازم نسوز، به جز شومینه کار 49-9045.00
 35.25  کارمند خدمات پستی 43-5051.00
 35  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات کار با چوب، به غیر از اره 51-7042.00
 35  مدیر امور اداری 11-3011.00
 35  حسابرس 13-2011.02
 35  کارمند تدارک کالا 43-3061.00
 35  سنگ بر و سنگ تراش، تولید 51-9195.03
 34.75  سازنده و کارشناس فلزات گران بها 51-9071.07
 34.75  دستیار مهندس الکترونیک 17-3023.01
 34.75  آشپز، فست فود 35-2011.00
 34.75  کاربر پمپ های چاه نفت 53-7073.00
 34.5  دستیار مهندس محیط زیست 17-3025.00
 34.5  تحلیگر و مفسر اخبار 27-3021.00
 34.5  طراح حمل و نقل 19-3099.01
 34.25  بازیگر 27-2011.00
 34.25  کنتور خوان، خدمات رفاهی 43-5041.00
 34.25  دستیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای 19-4061.01
 34.25  بار بند و بسته بند، دستی 53-7064.00
 34.25  ناخن آرا 39-5092.00
 34  مترجم همزمان و مترجم 27-3091.00
 34  سفالگر، صنعتی 51-9195.05
 34  کابینت ساز و نجار نیمکت ساز 51-7011.00
 34  ارزیاب هزینه 13-1051.00
 34  آشپز، رستوران 35-2014.00
 34  دستیار حقوقی 23-2011.00
 33.75  مدیر سامانه های کامپیوتری و اطلاعاتی 11-3021.00
 33.75  مکانیک کامیون و اتوبوس و متخصص موتورهای دیزلی 49-3031.00
 33.75  معمار دریایی 17-2121.02
 33.75  طراح پارچه و منسوجات 51-6092.00
 33.5  کارمند ارسال سفارشات، فروش عمده و خرد 43-5081.04
 33.25  قالب ساز و قالب گیر 51-9195.07
 33.25  اپراتور تلفن 43-2021.00
 33.25  تاریخ شناس 19-3093.00
 33.25  ممیز انرژی 13-1199.01
 33.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های روکش زنی، نقاشی، و اسپری زنی 51-9121.00
 33.25  کافه چی 35-3011.00
 33.25  کارمند صندوق مراکز بازی 43-3041.00
 33  نصاب کاشی و سنگ مرمر 47-2044.00
 33  منشی، به جز منشیان حقوقی، پزشکی، و اجرایی 43-6014.00
 33  مسول لوکوموتیو 53-4012.00
 32.75  گوشت بر و پوست گیر گوشت، طیور، و ماهی 51-3022.00
 32.75  پارکبان 33-3041.00
 32.75  متخصص امور نظارتی 13-1041.07
 32.75  کارمند دفتری خدمات اجاره و تعمیر 41-2021.00
 32.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه برش منسوجات 51-6062.00
 32.5  مهندس معدن و زمین شناسی، از جمله مهندس امنیت معدن 17-2151.00
 32.5  متصدی پیشخوان، کافه تریا، کافی شاپ و تحویل دهنده غذا 35-3022.00
 32.5  ریاضی دان 15-2021.00
 32.25  درجه بند و رتبه بند الوار 45-4023.00
 32.25  پیرایشگر 39-5011.00
 32.25  زیست شناس 19-1020.01
 32  کاردان فنی داده های ژئو فیزیک 19-4041.01
 32  کارمند انبار، بخش فروش 43-5081.01
 32  کارمند امور نقدی، بررسی هزینه و نرخ 43-3021.02
 32  بازاریاب تلفنی 41-9041.00
 31.75  آهنگ ساز و تنظیم کننده موسیقی 27-2041.04
 31.75  لحیم کار و سخت کار 51-4121.07
 31.75  کارمند اداری، کلی 43-9061.00
 31.75  متخصص آمار 15-2011.00
 31.5  راننده قایق موتوری 53-5022.00
 31.5  خیاط، دستی 51-6051.00
 31.25  کاربر و متصدی کوره های بازیافت فلزات 51-4051.00
 31.25  کاردان فنی مهندسی صدا 27-4014.00
 31.25  کارمند صدور مجوز 43-4031.03
 31.25  جواهر ساز 51-9071.01
 31.25  مصاحبه کننده تایید شایستگی، طرح های دواتی 43-4061.00
 31.25  دوزنده رومبلی و صندلی 51-6093.00
 31.25  پادو 39-6012.00
 31.25  طرح زن، چوب 51-7032.00
 31.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات شیار زنی و رنده کاری فلزات و پلاستیک 51-4035.00
 31  وردست--کارگران نصب، نگهداری، و تعمیر 49-9098.00
 31  مهندس دریایی 17-2121.01
 30.75  نقشه کش الکترونیک 17-3012.01
 30.75  مدیر اطلاعات بالینی 15-2041.02
 30.75  کاربر دستگاه های سرویس تجهیزات، نفت، گاز، معدن 47-5013.00
 30.75  تعمیرکار بدنه خودرو و تعمیرکاران مرتبط 49-3021.00
 30.5  طراح جلسات و گردهمایی 13-1121.00
 30.5  زمین شناس، به غیر از آب شناسان و جغرافی دانان. 19-2042.00
 30.5  منشی بایگانی 43-4071.00
 30.5  تایر ساز 51-9197.00
 30.5  کاربر واگن های رفت و برگشتی 53-7111.00
 30.25  اعزام کننده، به جز اعزام ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5032.00
 30.25  سرهم کننده/همگذار تیمی 51-2092.00
 30.25  کارمند پذیرش هتل، متل، و مراکز تفریحی 43-4081.00
 30.25  متصدی پارکینگ 53-6021.00
 30.25  کارمند تهیه اظهارنامه 43-3021.01
 30.25  فروشنده تک فروشی 41-2031.00
 30  مسول اتاق پرو و رختکن 39-3093.00
 30  تعمیرکار ساعت 49-9064.00
 30  نصاب سیستم های امنیتی و اعلام حریق 49-2098.00
 29.75  کاردان فنی سوابق پزشکی و اطلاعات بهداشتی 29-2071.00
 29.75  هنرمند چند رسانه ای و انیمیشن سازی 27-1014.00
 29.5  راننده کامیون، ماشین های سنگین و تریلر 53-3032.00
 29.5  کاربر و متصدی دستگاه های چسب زنی 51-9191.00
 29.5  محققین عناوین و مشاغل، تلخیص کننده و جستجوگر 23-2093.00
 29.5  نصاب سنگفرش های قطعه قطعه 47-4091.00
 29.5  کارگر تهیه غذا 35-2021.00
 29.25  کارگزار فروش، اوراق بهادار و کالا 41-3031.01
 29.25  کارمند کارگزینی، پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-3051.00
 29.25  کاردان فنی سرویس وسایل نقلیه تفریحی 49-3092.00
 29.25  دستیار مهندس عمران 17-3022.00
 29.25  تعمیرکار و تنظیم کننده آلات موسیقی 49-9063.00
 29  تحصیلدار بدهی ها 43-3011.00
 29  نصاب و تعمیرکار شیشه خودرو 49-3022.00
 29  نظافت چی سالن های غذا خوری و کافه تریا ها، و وردست کافه چی 35-9011.00
 28.75  کاردان فنی و تکنیسین های موزه 25-4013.00
 28.75  وکیل 23-1011.00
 28.75  کاربر کامیون ها و کشنده های صنعتی 53-7051.00
 28.75  آشپز، منازل شخصی 35-2013.00
 28.5  گارسن، به غیر از رستوران 35-3041.00
 28.25  باربر و کارگر حمل چمدان 39-6011.00
 28.25  گچ کار و سفید کار 47-2161.00
 28.25  دستیار مهندس برق 17-3023.03
 28.25  راننده/فروشنده 53-3031.00
 28  مهندس نور 17-2199.07
 28  پستچی 43-5052.00
 28  طراحی بازرگانی و صنعتی 27-1021.00
 27.75  کارمند نامه نگاری و کاربر ماشین های پردازش نامه، به جز خدمات پستی 43-9051.00
 27.5  شاعر، ترانه سرا و نویسنده خلاق 27-3043.05
 27.25  نمایش دهنده و مبلغ کالا 41-9011.00
 27.25  کارگزار مسافرتی 41-3041.00
 27  کارگزار فروش تبلیغات 41-3011.00
 27  نقاش، تجهیزات حمل و نقل 51-9122.00
 26.75  چوب بر 45-4021.00
 26.75  طراح گرافیک 27-1024.00
 26.75  کارمند حمل ونقل، ارسال و دریافت 43-5071.00
 26.75  مصاحبه کننده و کارمند اعطای وام 43-4131.00
 26.5  کارمند تولید، برنامه ریزی، و تسریع امور 43-5061.00
 26.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات ذوب فلزات و پلاستیک 51-4022.00
 26.5  کارمند وارد کننذه اطلاعات 43-9021.00
 26.25  کارمند کارگزاری 43-4011.00
 26  کارگر مزرعه، حیوانات مزارع و دامپروری ها 45-2093.00
 25.75  هنرمند صنایع دستی 27-1012.00
 25.75  تعمیرکار درب های مکانیکی 49-9011.00
 25.75  منشی پزشکی 43-6013.00
 25.5  نصاب حصار 47-4031.00
 25.5  وردست--نقاش، نصاب کاغذ دیواری، گچ کار، سفید کار 47-3014.00
 25.5  راننده تاکسی و شوفر 53-3041.00
 25.25  متصدی مراکز سرویس وسایل نقلیه 53-6031.00
 25.25  ملازم مراسم تدفین 39-4021.00
 25.25  کارگزار، مدیر برنامه، و مدیر بازرگانی هنرمندان، بازیگران و ورزش کاران 13-1011.00
 25  سوهان کار پرداخت کار، و تیز کننده ابزار 51-4194.00
 25  تحلیلگر اعتباری 13-2041.00
 24.75  نماینده فروش، عمده و تولیدی، کالاهای فنی و علمی 41-4011.00
 24.5  تعمیرکار دوچرخه 49-3091.00
 24.25  مشاور مالی شخصی 13-2052.00
 24.25  نویسنده مطالب تبلیغاتی 27-3043.04
 24.25  کارگر و تعمیرکار کفش و چرم 51-6041.00
 24.25  متصدی پذیرش و اطلاعات 43-4171.00
 24.25  ریخته گر و قالب ریز، فلزات 51-4052.00
 24.25  مهندسی مواد 17-2131.00
 24  پستچی، پردازشگر، و اپراتور دستگاه های پردازش بسته های پستی 43-5053.00
 23.75  دستیار مهندس الکترومکانیک 17-3024.00
 23.75  مسول دستگاه های مراکز تفریحی و سرگرمی 39-3091.00
 23.25  کارگر مزرعه، محصول 45-2092.02
 23.25  تعمیرکار لوارم خانگی 49-9031.00
 23.25  ظرف شور 35-9021.00
 22.75  پنچری گیر 49-3093.00
 22.5  کاربر ماشین دوخت 51-6031.00
 22.5  کاربر و متصدی ماشین الات بسته بندی و بارگیری 51-9111.00
 22.25  وردست--کارگر تولید 51-9198.00
 22.25  کارگردان استعداد یاب 27-2012.04
 22.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات قالب سازی، هسته سازی، و ریخته گری فلزات و پلاستیک 51-4072.00
 22.25  حسابدار 13-2011.01
 22  گوینده ورزشگاه و سایر اماکن عمومی 27-3012.00
 22  نقشه کش برق 17-3012.02
 21.75  شیشه بر 47-2121.00
 21.75  پرداخت کار مبلمان 51-7021.00
 21.75  نماینده خدمات مشتریان 43-4051.00
 21.5  منشی اداری و دستیار اجرایی 43-6011.00
 21.5  تهیه کننده مالیات 13-2082.00
 21.5  کارمند دادسرا 43-4031.01
 21.25  سرهم کننده/همگذار تجهیزات برقی و الکترونیکی 51-2022.00
 21.25  نقاش، روکش کار، و تزیین کننده 51-9123.00
 21  سفید کار 47-2082.00
 21  کارمند دفترداری، حسابداری و حسابرسی 43-3031.00
 20.75  مدیر املاک، مستغلات و اتحادیه های اجتماعی 11-9141.00
 20.5  کنترل کننده اعتبار 43-4041.02
 20.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات بافندگی و ریسندگی 51-6063.00
 20.5  مامور امنیتی 33-9032.00
 20.25  رونویس پزشکی 31-9094.00
 20.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات پیچ دار کردن، تاباندن، و بیرون کشیدن در نساجی 51-6064.00
 19.75  کارگزار بار و حمل 43-5011.00
 19.75  عکاس 27-4021.00
 19  منشی حقوقی 43-6012.00
 19  نصاب لوله 47-2151.00
 19  متصدی و کاربر دستگاه های سرخ کن، پخت نان و کیک، و خشک کردن غذا 51-3091.00
 18.75  کارگر تزیین مناظر، و باغداری 37-3011.00
 18.5  اپراتو سیستم های تلفنی، شامل پاسخگویی به تلفن ها 43-2011.00
 18.25  تایپیست و پردازشگر اطلاعات 43-9022.00
 18.25  سرایدار و نظافت چی، به غیر از پیشخدمت ها و نظافت کنندگان خانه داری 37-2011.00
 18  گزارش نویس دادگاه 23-2091.00
 15.25  درجه بند و دانه بند، محصولات کشاورزی 45-2041.00
 14.25  پیک و تحویل دهنده 43-5021.00
 13.25  کارمند انبار- اتاق های انبار، انبارهای بزرگ، و محوطه های انبار 43-5081.03
 13  کاربر تجهیزات چوب بری 45-4022.00
 12.25  نگهبان تقاطع ها 33-9091.00
 12  راهنما، کنترل چی، و مامور اخذ بلیت 39-3031.00
 11.75  کارمند سفارشات 43-4151.00
 11.5  راننده کامیون، ماشین های سبک و خدمات پخش و توزیع 53-3033.00
 8.25  تکنیسین ریاضیاتی 15-2091.00
 مانکن 41-9012.00
 

ارسال نظرات :