این بخش از درگاه، آزمایشی است؛ نظرات و پیشنهادات خود را در بخش اظهار نظر با ما در میان گذارید.

 

عنوان توصیفگر : مشاوره و درمان

توضیحات توصیفگر :


شامل شناخت اصول، روشها و رویه های مناسب برای تشخیص عیوب، درمان آنها، توانبخشی معلولین جسمی و ذهنی، و نیز مشاوره و راهنمایی مسیر شغلی افراد می شود.

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 100  روان درمانگر ازدواج و خانواده 21-1013.00
 99.75  روان شناس بالینی 19-3031.02
 99.25  روان شناس مشاوره ای 19-3031.03
 97.75  فعال اجتماعی بهداشت روان و استعمال مواد 21-1023.00
 96.25  فعال اجتماعی پزشکی و بهداشت عموم 21-1022.00
 95.75  متخصص درمان مشکلات شغلی 29-1122.00
 95  روان پزشک 29-1066.00
 92.75  روان شناسان اعصاب و متخصصان اعصاب و روان بالینی 19-3039.01
 91.25  مشاور تحصیلی، شغلی و مدارس 21-1012.00
 91.25  مشاور بهداشت روان 21-1014.00
 90.25  مشاور ترک اعتیاد و اختلالات رفتاری 21-1011.00
 89.5  روان شناس مدارس 19-3031.01
 88.75  فعال اجتماعی کودک، خانواده و مدارس 21-1021.00
 88.5  متخصص تفریح درمانی 29-1125.00
 87.25  متخصص فیزیو تراپی 29-1123.00
 86.5  کاردان فنی روان پزشکی 29-2053.00
 85  آسیب شناس زبان-گفتار 29-1127.00
 83.75  متخصص پزشکی طبیعی یا طب سنتی 29-1199.04
 82.75  پزشک عمومی و خانوادگی 29-1062.00
 82.5  تمرین دهنه ورزشکاران 29-9091.00
 80.75  مدرس مدد کاری اجتماعی، دانشگاهی 25-1113.00
 80.25  پزشکیار 29-1071.00
 79.5  نماینده بیماران 43-4051.03
 79.25  بهیار روان پزشکی 31-1013.00
 78.75  پزشک داخلی، عمومی 29-1063.00
 77.5  مدرس و مربی پرستاری، دانشکاهی 25-1072.00
 77  مشاور توان بخشی 21-1015.00
 76.75  دستیار متخصص فیزیوتراپی 31-2021.00
 76.5  پزشک عمومی بیمارستان 29-1069.03
 76  متخصص تغذیه و رژیم های درمانی 29-1031.00
 74.5  مدرس روان شناسی، دانشگاهی 25-1066.00
 74.25  متخصص سوزن درمانی 29-1199.01
 73.75  ماما و متخصص بیماری های زنان 29-1064.00
 72.75  مدیر خدمات اجتماعی و عمومی 11-9151.00
 72.5  ماساژور و فیزیو تراپ 29-1011.00
 70.75  مامور تشخیص صلاحیت و متخصص درمان اصلاحی 21-1092.00
 70.5  متخصص اطفال، عمومی 29-1065.00
 69  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان خدمات شخصی 39-1021.00
 68.5  دستیار خدمات اجتماعی و انسانی 21-1093.00
 68  دارو ساز و متصدی داروخانه 29-1051.00
 67.25  بهیار و کمک بهیار حرفه ای و پرستار حرفه ای 29-2061.00
 66.75  مدیر آموزش و پرورش، دبیرستان و موسسات آموزش عالی 11-9033.00
 63.75  جراح 29-1067.00
 63.5  کمک یار متخصص درمان شغلی 31-2012.00
 63  دستیار درمان شغلی 31-2011.00
 62.25  مشاور اسکان مراکز اقامتی 39-9041.00
 60.75  متخصص پزشکی پیشگیری 29-1069.09
 60.75  کمک یار متخصص فیزیوتراپی 31-2022.00
 60.25  جراح فک و دهان 29-1022.00
 58.75  مدرس مطالعات تفریحی و ورزشی، دانشگاهی 25-1193.00
 58.75  متخصص بیماری های پا 29-1081.00
 57.75  کاردان فنی و دستیار پزشکی اورژانس 29-2041.00
 57.25  متخصص درمان محدودیت نگرش، انطباق پذیری و پویایی، و متخصص احیای بینش 29-1122.01
 57.25  مدرس بهداشت تخصصی، دانشگاهی 25-1071.00
 55.5  هماهنگ کننده صنعتی 25-9031.00
 54.75  مدیر آموزش و پرورش، ابتدایی و متوسطه 11-9032.00
 54.75  ارتوپد و سازنده اعضای مصنوعی 29-2091.00
 53.5  دستیار درمان زبان-گفتار 31-9099.01
 53  مدرس اقتصاد خانواده، دانشگاهی 25-1192.00
 51.75  روان شناس صنعتی-سازمانی 19-3032.00
 50.75  مربی سلامت 21-1091.00
 50.25  مدرس مشاوره تحصیلی، دانشگاهی 25-1081.00
 49.75  کلفت و کمک رسان در امور خانه 39-9021.00
 49.75  مدرس مدارس ابتدایی، به غیر از آموزش های خاص 25-2021.00
 48.6  مدیر آموزش و توسعه 11-3042.00
 48  چشم پزشک 29-1041.00
 48  کاردان فنی بیماری های تنفسی 29-2054.00
 48  متخصص درمان بیماری های تنفسی 29-1126.00
 48  مامور زندان و مراکز بازپروری 33-3012.00
 47.25  قاضی، قاضی دادگاه بخش و دادرس 23-1023.00
 47.25  کاردان فنی لوازم پزشکی 51-9082.00
 47  دامپزشک 29-1131.00
 47  مدرس قانون جزا و اعمال قانون، دانشگاهی 25-1111.00
 46.5  مدیر آموزش و پرورش، مراکز/برنامه های حمایت از کودکان و پیش دبستانی ها 11-9031.00
 46  متخصص پرتو درمانی 29-1124.00
 46  بهیار مراقبت های خانگی 31-1011.00
 45.75  دندان ساز 29-1024.00
 45.25  بیمه گر 13-2053.00
 45.25  روحانی متخصص در احکام 21-2021.00
 44.5  کاراگاه پلیس 33-3021.01
 44.5  متخصص ارتودنسی 29-1023.00
 43.75  مدرس مطالعات منطقه ای، قومی و فرهنگی، دانشگاهی 25-1062.00
 43.25  کلانتر و معاون کلانتر 33-3051.03
 43  مدرس پیش دبستانی، به غیر از آموزش های خاص 25-2011.00
 42.75  مدرس دبیرستان، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2031.00
 42.75  ورزشکار و شرکت کننده مسابقات ورزشی 27-2021.00
 42.5  داور، میانجی گر، و سازشگر 23-1022.00
 42  متخصص پزشکی هسته ای 29-1069.05
 42  سرپرست ارشد/مدیر افسران پلیس و کاراگاه ها 33-1012.00
 41.5  متخصص بیماری های چشمی و عینک سازی 29-1199.05
 41.5  روحانی 21-2011.00
 41.25  سرپرست/مدیر کارمندان فروش عمده 41-1012.00
 41  مدیر خدمات پزشکی و بهداشتی 11-9111.00
 40.75  متخصص بهداشت دهان و دندان 29-2021.00
 40  بازپرس 13-1041.06
 40  کارمند مکاتبات 43-4021.00
 40  آتش نشان شهری 33-2011.01
 40  افسر پلیس و گشت 33-3051.01
 39.75  پرستار کودک 39-9011.01
 39.75  مرده شور 39-4011.00
 39.5  مربی و استعداد یاب 27-2022.00
 39.5  فعال بخش سرگرمی 39-9032.00
 39.25  بازجو آتش نشانی 33-2021.02
 39.25  متخصص بی هوشی 29-1061.00
 39  سرپرست ارشد/مدیر ماموران زندان و زندان بان مراکز بازپروری 33-1011.00
 38.5  مدرس آموزش های شغلی، دانشگاهی 25-1194.00
 38.5  دستیار پزشکی 31-9092.00
 38.25  متخصص ماساژ درمانی 31-9011.00
 38  مدرس آموزش های شغلی، مدارس متوسطه 25-2023.00
 37.5  کاردان فنی جراحی 29-2055.00
 37.25  قاضی قانون اجرایی، داور و مامور رسیدگی به محاکمه 23-1021.00
 37  بازرس کیفری و مامور ویژه 33-3021.03
 37  مدرس مدارس متوسطه، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2022.00
 37  فن شناس پزشکی هسته ای 29-2033.00
 36.75  مدرس آموزش های شغلی، دبیرستان 25-2032.00
 36.25  مدرس نهضت سواد آموزی، آموزش های تقویتی، و مدرسان و مربیان طرح توسعه آموزش عمومی 25-3011.00
 36.25  مدرس مردم شناسی و باستان شناسی، دانشگاهی 25-1061.00
 36  دستگاه شکاف دهنده سنگ، سنگ معدن 47-5051.00
 35.5  مدرس فلسفه و دین، دانشگاهی 25-1126.00
 35.25  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث شهری 33-1021.01
 34.75  مدرس ارتباطات، دانشگاهی 25-1122.00
 34.25  دستیار مدرس 25-9041.00
 34  مدرس علوم سیاسی، دانشگاهی 25-1065.00
 34  مراقبت کننده از کودکان 39-9011.00
 33.25  آتش نشان جنگلی 33-2011.02
 33.25  مدرس جامعه شناسی، دانشگاهی 25-1067.00
 33.25  کاردان فنی ترافیک 53-6041.00
 33.25  مربی ورزش و مدرس آیروبیک 39-9031.00
 32.75  مدرس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاهی 25-1123.00
 32.5  نصاب ساختمان های پیش ساخته و خانه های متحرک 49-9095.00
 31.75  مدرس زبان و ادبیات خارجی، دانشگاهی 25-1124.00
 31.75  تحلیلگر مدیریت 13-1111.00
 31.75  مدیر تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 11-3051.02
 31.25  مدرس علوم زیست شناسی، دانشگاهی 25-1042.00
 31.25  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تولید و عملیاتی 51-1011.00
 31  فعال حمایت از حیوانات 33-9011.00
 31  کارگردان موسیقی 27-2041.01
 31  مدرس مهد کودک، به غیر از آموزش های خاص 25-2012.00
 30.75  دندانپزشک، عمومی 29-1021.00
 30.25  مدرس علوم زیست محیطی، دانشگاهی 25-1053.00
 30.25  ناظر بازی و سرگرمی 39-1011.00
 30  دستیار تحقیق علوم اجتماعی 19-4061.00
 29.75  بازرس، مامور تحقیق و تحلیلگر تقلب و کلاهبرداری 13-2099.04
 29.75  مدیر عامل 11-1011.00
 29.5  ارزشیاب بیمه، خسارت خودرویی 13-1032.00
 29.25  مدیر مالی شعب یا بخش 11-3031.02
 29.25  اپیدمی شناس 19-1041.00
 29.25  مصاحبه کننده تایید شایستگی، طرح های دواتی 43-4061.00
 29  برق کار 47-2111.00
 28.75  ملازم مراسم تدفین 39-4021.00
 28.75  کارگردان/مدیر فنی 27-2012.05
 28.25  هماهنگ کننده تحقیقات بالینی 11-9121.01
 28.25  نماینده و مامور بررسی فرصت های برابر 13-1041.03
 27.75  متخصص استخدام، جذب نیرو و بکارگماری 13-1071.00
 27.75  مدرس علوم کتابداری، دانشگاهی 25-1082.00
 27.5  مدرس بازرگانی، دانشگاهی 25-1011.00
 27.5  کاراگاه و بازرس خصوصی 33-9021.00
 27.5  راننده و متصدی آمبولانس، به جز کاردانان فنی پزشکی اورژانس 53-3011.00
 27.25  استادیار دوره لیسانس 25-1191.00
 27.25  اعزام کننده ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5031.00
 27.25  کاردان فنی بهداشت و ایمنی شغلی 29-9012.00
 27  کاردان فنی داروسازی 29-2052.00
 27  تهیه کننده 27-2012.01
 26.5  نصاب، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل مواد، فلزت و پلاستیک 51-4021.00
 26.25  مهندس امنیت صنعتی و بهداشت 17-2111.01
 26  کارگر نگهداری از بزرگراه ها 47-4051.00
 26  دستیار دامپزشک و مسول مراقبت های حیوانات آزمایشگاهی 31-9096.00
 25.5  ناخدا، کشتی و قایق 53-5021.01
 25.5  سرپرست اداره محموله های هوایی 53-1011.00
 25.25  مدرس علوم ریاضی، دانشگاهی 25-1022.00
 25.25  کارگر رختشویی و خشکشویی 51-6011.00
 25.25  مدرس هنر، تئاتر و موسیقی، دانشگاهی 25-1121.00
 25  متخصص بهداشت و ایمنی شغلی 29-9011.00
 25  وکیل 23-1011.00
 25  کاردان فنی حفاظت از جنگل ها و محیط زیست 19-4093.00
 24.75  بازرس آتش نشانی 33-2021.01
 24.75  بازرس و متخصص پیشگیری آتش سوزی های جنگلی 33-2022.00
 24.75  فن شناس و کاردان فنی رادیولوژی 29-2034.00
 24.5  مدرس معماری، دانشگاهی 25-1031.00
 24.25  متخصص نیمه رساناها 51-9141.00
 24.25  مهندس کشتی 53-5031.00
 24  تعدیل کننده شکایات و دعاوی، مستغلات و خسارت جانی 13-1031.01
 24  مدیر و سرپرست پست 11-9131.00
 24  دانشمند پزشکی، به غیر از اپیدمی شناس 19-1042.00
 23.75  کمک یار داروخانه ها 31-9095.00
 23.75  آسیب شناس 29-1069.07
 23.75  بازرس هوانوردی 53-6051.01
 23.5  مدیر اسکان 11-9081.00
 23.25  سرپرست/مدیر دفتر و مدیر پشتیبانی اداری. 43-1011.00
 23  نسل شناس 19-1029.03
 23  دستیار دندانپزشک 31-9091.00
 23  مدرس علوم کاپیوتری، دانشگاهی 25-1021.00
 22.75  کاربر ماشین های بارگیری، معادن زیرزمینی 53-7033.00
 22.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های خرد کردن، سوهان زدن، و پرداخت 51-9021.00
 22.5  اپراتور رادیویی 27-4013.00
 22.5  پیشخدمت و نظافت کننده خانه داری 37-2012.00
 22.5  سقف ساز، معدن 47-5061.00
 22.5  فن شناس و کاردان فنی قلب و عروق 29-2031.00
 22.5  مدیر خدمات غذایی 11-9051.00
 22.25  وردست--بنا، بلوک کار، سنگ کار، و کاشی کار و مرمر کار 47-3011.00
 21.75  سرپرست ارشد/مدیر حمل و نقل و ماشین های جابجایی بار و کاربران وسایل نقلیه 53-1031.00
 21.75  قصاب کشتارگاه و بسته بند گوشت 51-3023.00
 21.75  کتابدار 25-4021.00
 21.75  اتو زن، منسوجات، پوشاک، و اقلام مرتبط 51-6021.00
 21.5  گریمور، تئاتر و اجرا 39-5091.00
 21.25  پرورش دهنده حیوانات 45-2021.00
 21.25  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث جنگلی 33-1021.02
 21.25  کاربر و متصدی تجهیزات پاک کردن، شست و شو، و تجهیزات مهار خوردگی فلزات 51-9192.00
 21  مدرس علوم کشاورزی، دانشگاهی 25-1041.00
 21  کارگر عایق کاری، کف، سقف، و دیوار 47-2131.00
 20.75  مدرس تاریخ، دانشگاهی 25-1125.00
 20.75  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان محصولات کشاورزی و گل و گیاه 45-1011.07
 20.75  سرپرست ارشد/مدیر خانه داری و سرایداری 37-1011.00
 20.75  مدیر حمل و نقل 11-3071.01
 20.75  مدیر تولید صنعتی 11-3051.00
 20.75  کارگر ساده، نفت و گاز 47-5071.00
 20.5  مشاور مدیریت منازل و مزارع 25-9021.00
 20.25  کاردان فنی ثبت امواج الکتریکی مغز بوسیله برق (نوار مغزی) 29-2099.01
 19.75  مهندس محوطه ریلی و کاربر قطارهای موتوری کوچک 53-4013.00
 19.75  دستیار حقوقی 23-2011.00
 19.5  راننده اتوبوس مدارس 53-3022.00
 19.5  سرپرست ارشد/مدیر وردستان، کارگران، و باربران، دستی 53-1021.00
 19.5  کاردان فنی آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2012.00
 19.5  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2095.00
 19.5  کارگر عایق سازی، مکانیکی 47-2132.00
 19.25  کاربر پمپ، به جز پمپ های چاه نفت 53-7072.00
 19.25  آمارشناس حیاتی 15-2041.01
 19.25  راننده اتوبوس، برون شهری و درون شهری 53-3021.00
 19.25  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان تهیه و سرو غذا 35-1012.00
 19.25  کاربر جراثقیل حفاری، نفت و گاز 47-5011.00
 19.25  منشی پزشکی 43-6013.00
 19.25  سرپرست ارشد/مدیر کارگران راه و ساختمان و حفاری 47-1011.00
 19  کاربر دریل های چرخشی حفاری نفت و گاز 47-5012.00
 19  کاردان فنی رژیم های غذایی 29-2051.00
 19  کارمند اداری، کلی 43-9061.00
 19  راهنمای کشتی 53-5021.03
 19  نجات غریق، گشت آبی، و سایر فعالان خدمات پیشگیرانه مناطق تفریحی 33-9092.00
 18.5  ضابط دادگاه 33-3011.00
 18.5  کاربر جراثقیل و دکل ها 53-7021.00
 18.5  پارکبان 33-3041.00
 18.5  تعمیرکار دوربین و تجهیزات عکس برداری 49-9061.00
 18.5  کارشناس و بازرس محقق مجوز 13-1041.02
 18.25  طراح و برنامه ریز پایداری کسب و کار 13-1199.04
 18.25  کاربر کارخانه های شیمیایی و سیستم های شیمیایی 51-8091.00
 18.25  دستیار منابع انسانی، به جز کارمند پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-4161.00
 18.25  مدرس شیمی، دانشگاهی 25-1052.00
 18.25  عینک ساز، تجویزی 29-2081.00
 18.25  مسول تدارک تجهیزات پزشکی 31-9093.00
 18.25  کاردان فنی پزشکی قانونی 19-4092.00
 18.25  راننده قایق موتوری 53-5022.00
 18.25  کارگزار، مدیر برنامه، و مدیر بازرگانی هنرمندان، بازیگران و ورزش کاران 13-1011.00
 18  فن شناس آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2011.00
 18  مدرس جغرافیا، دانشگاهی 25-1064.00
 18  فروشنده تک فروشی 41-2031.00
 18  کارگردان- صحنه، فیلم های سینمایی، تلویزیونی، و برنامه های رادیویی 27-2012.02
 18  نظافت کننده و شست و شو کننده تجهیزات و وسایل نقلیه 53-7061.00
 17.75  کارگر تهیه و سرو غذا، از جمله کارکنان فست فود ها 35-3021.00
 17.75  نگهبان صیدگاه ها و شکارگاه ها 33-3031.00
 17.75  مردم شناس 19-3091.01
 17.75  مدرس آموزش های خود غنی سازی 25-3021.00
 17.75  صنعت شناس مهندسی تولید 17-3029.06
 17.5  نصاب سنگفرش های قطعه قطعه 47-4091.00
 17.5  مدرس علم جنگل داری و حفاظت از محیط زیست، دانشگاهی 25-1043.00
 17.25  نقاش، ساختمانی و نگهداری 47-2141.00
 17.25  متصدی پل ها و بالابرهای معابر آبی 53-6011.00
 17.25  کاربر و متصدی ماشین دوخت کفش 51-6042.00
 17.25  کاربر و متصدی ماشین های سفید کننده و رنگ کننده نساجی 51-6061.00
 17.25  مدرس حقوق، دانشگاهی 25-1112.00
 17.25  مصاحبه کنندگان، به غیر از تایید شایستگی و اعطای وام 43-4111.00
 17.15  مدیر منابع انسانی 11-3040.00
 17  سرهم کننده/همگذار تجهیزات الکترو مکانیکی 51-2023.00
 16.75  کارگر جنگلداری و حفاظت از محیط زیست 45-4011.00
 16.75  نانوا و کیک پز 51-3011.00
 16.5  نصاب و تعمیرکار تجهیزات کنترلی و سوپاپ، به جز درب های مکانیکی 49-9012.00
 16.25  مسول لباس های هنرپیشگان 39-3092.00
 16.25  کاردان سونوگرافی تشخیصی 29-2032.00
 16.25  مهندس زیست پزشکی 17-2031.00
 16.25  مترجم همزمان و مترجم 27-3091.00
 16.25  مسول اتاق پرو و رختکن 39-3093.00
 16  تغذیه کننده و خارج کننده مواد از ماشین آلات 53-7063.00
 16  سرپرست ارشد/مدیر مکانیک ها، نصاب ها، و تعمیرکارها 49-1011.00
 16  کارگر سازه های آهنی و فولادی 47-2221.00
 16  منشی بایگانی 43-4071.00
 15.75  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان آبزی پروری 45-1011.06
 15.5  دستیار کتابخانه، امور عادی 43-4121.00
 15.5  مدیر امور نظارتی 11-9199.01
 15.5  مدیر فروش 11-2022.00
 15.25  خیاط و تعمیرکار لباس 51-6052.00
 15.25  منشی، به جز منشیان حقوقی، پزشکی، و اجرایی 43-6014.00
 15.25  کاربر ماشین آلات حفر پیوسته 47-5041.00
 15.25  تحویل دار صندوق 43-3071.00
 15  تعمیرکار بدنه خودرو و تعمیرکاران مرتبط 49-3021.00
 15  مامور خرید، به غیر از خرید عمده و خرد و محصولات کشاورزی 13-1023.00
 15  مدرس فیزیک، دانشگاهی 25-1054.00
 14.75  وردست--سقف ساز 47-3016.00
 14.75  مامور تحقیق درباره بازی ها و بازرس بازی 33-9031.00
 14.75  کاردان فنی مهندسی صدا 27-4014.00
 14.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جداسازی، فیلتر کردن، غبار روبی، رسوب گیری، و دستگاه تقطیر 51-9012.00
 14.75  جامعه شناس 19-3041.00
 14.75  خلبان، کمک خلبان، و مهندس پروازهای مسافری 53-2011.00
 14.75  مدرس مهندسی، دانشگاهی 25-1032.00
 14.75  کاردان فنی تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 49-9099.01
 14.75  تایپیست و پردازشگر اطلاعات 43-9022.00
 14.5  تحلیلگر لجستیک 13-1081.02
 14.5  افسر دایره شناسایی و سوابق 33-3021.02
 14.5  کارگر سوهان کار و پرداخت کار، دستی 51-9022.00
 14.5  پیرایشگر 39-5011.00
 14.5  کافه چی 35-3011.00
 14.5  کاربر تجهیزات راه سازی 47-2071.00
 14.25  تعمیرکار تجهیزات پزشکی 49-9062.00
 14.25  متخصص مجموعه های صمعی بصری 25-9011.00
 14.25  کارشناس آمار 15-2041.00
 14.25  کارگر تهیه غذا 35-2021.00
 14.25  متخصص مراقبت های پوستی 39-5094.00
 14.25  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تزیین مناظر، خدمات چمن زنی، و باغداری 37-1012.00
 14.25  تحلیلگر و هماهنگ کننده لجستیکی 13-1081.00
 14.25  بنا، پرداخت کار سیمان 47-2051.00
 14.25  پلیس ترانزیت و حمل و نقل ریلی 33-3052.00
 14  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان دامپروری و مراقبت از حیوانات 45-1011.08
 14  آشپز، سفارشات کوچک 35-2015.00
 14  کاردان فنی یک حوزه خاص خودرو 49-3023.02
 14  کارگزار فروش، خدمات مالی 41-3031.02
 13.75  بازیگر 27-2011.00
 13.75  مسول دستگاه های مراکز تفریحی و سرگرمی 39-3091.00
 13.75  کارگر تقویت سازه های بتنی 47-2171.00
 13.75  مدیر بازی 11-9071.00
 13.75  طراح گل و گیاه 27-1023.00
 13.5  آشپز، موسسات و کافه تریا 35-2012.00
 13.5  رونویس پزشکی 31-9094.00
 13.5  راننده کامیون، ماشین های سنگین و تریلر 53-3032.00
 13.5  نصاب و تعمیرکار خطوط توزیع برق 49-9051.00
 13.5  بازرس وسایل نقلیه، تجهیزات و سیستم های بخش حمل و نقل، به جز هوانوردی 53-6051.07
 13.5  مهندس موتورهای ثابت و کاربر دیگ بخار 51-8021.00
 13.5  فن شناس و کاردان فنی دامپزشکی 29-2056.00
 13.5  نظافت چی سالن های غذا خوری و کافه تریا ها، و وردست کافه چی 35-9011.00
 13.5  کارگر ساخت ورقه های فلزی 47-2211.00
 13.5  سرایدار و نظافت چی، به غیر از پیشخدمت ها و نظافت کنندگان خانه داری 37-2011.00
 13.25  بار بند و بسته بند، دستی 53-7064.00
 13  آشپز، رستوران 35-2014.00
 13  مهندس کاربر و سایر کاربران تجهیزات راه و ساختمان 47-2073.00
 13  فن شناس یاخته شناسی 29-2011.01
 13  مدیر مهندسی 11-9041.00
 13  شاعر، ترانه سرا و نویسنده خلاق 27-3043.05
 12.75  ملوان- کشتی، قایق، و کرجی 53-5021.02
 12.75  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2094.00
 12.75  گرافیست نشر دسکتاپ 43-9031.00
 12.75  مدیر امور اداری 11-3011.00
 12.75  داور و سایر مقامات برگزاری مسابقات ورزشی 27-2023.00
 12.5  کاردان فنی تولید صنعتی 17-3029.09
 12.5  جانور شناس 19-1011.00
 12.5  معمار، به غیر از محوطه سازی و بخش دریایی 17-1011.00
 12.5  ماهی گیر و کارگران مرتبط با ماهیگیری 45-3011.00
 12.5  ماشین ساز 49-9044.00
 12.5  آرایشگر و متخصص زیبایی 39-5012.00
 12.5  مهندس شیمی 17-2041.00
 12.5  متصدی پارکینگ 53-6021.00
 12.5  کاربر دستگاه دیرک کوب 47-2072.00
 12.25  گوشت بر و پوست گیر گوشت، طیور، و ماهی 51-3022.00
 12.25  جانور شناس و ریست شناس حیات وحش 19-1023.00
 12.25  مامور مراقبت از حیوانات اهلی 39-2021.00
 12.25  دکل ساز 49-9096.00
 12  مکانیک کامیون و اتوبوس و متخصص موتورهای دیزلی 49-3031.00
 12  کارگزار املاک 41-9021.00
 12  ویراستار 27-3041.00
 12  باربر و کارگر حمل بار، انبار، و اسباب و لوازم، دستی 53-7062.00
 12  طراح داخلی 27-1025.00
 11.75  متخصص روابط عمومی 27-3031.00
 11.75  قالب ساز و قالب گیر 51-9195.07
 11.75  طراح شهری و منطقه ای 19-3051.00
 11.75  کاربر دستگاه های سرویس تجهیزات، نفت، گاز، معدن 47-5013.00
 11.75  کارگر دفع مواد خطرناک 47-4041.00
 11.75  گزارشگر و خبرنگار 27-3022.00
 11.5  مدیر انبار و توزیع 11-3071.02
 11.5  اقتصاد دان 19-3011.00
 11.5  مدیر سامانه های کامپیوتری و اطلاعاتی 11-3021.00
 11.5  کارگزار فروش املاک 41-9022.00
 11.5  سر شور آرایشگاه 39-5093.00
 11.25  تعدیل کننده بیمه، محقق و بازرس 13-1031.02
 11.25  مدیر روابط عمومی 11-2031.00
 11.25  غواص صنعتی 49-9092.00
 11.25  برق کار 47-2111.00
 11.25  وردست--کارگر استخراج 47-5081.00
 11.25  مامور اعتبارات 13-2072.00
 11.25  بازرس مهاجرت و گمرک 33-3021.05
 11  خواننده 27-2042.01
 11  دریا نورد و ملوان کشتی های حمل نفت 53-5011.00
 11  مدیران مراتع 19-1031.02
 11  وردست--نجار 47-3012.00
 11  مدیر عمرانی 11-9021.00
 11  هنرمند هنرهای زیبا، شامل نقاشان، مجسمه سازان، و تصویرگران 27-1013.00
 11  شیمی دان 19-2031.00
 11  پرورش دهنده حیوانات 39-2011.00
 10.75  اعزام کننده، به جز اعزام ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5032.00
 10.75  کاربر قطارهای مترو یا واگن های خیابانی 53-4041.00
 10.75  کاربر دستگاه های کمپرسور گاز و ایستگاه های پمپاژ گاز 53-7071.00
 10.75  گوینده رادیو و تلویزیون 27-3011.00
 10.75  بازرس و محقق مالیاتی، تحصیلدار، مامور مالیاتی 13-2081.00
 10.75  مهندس تولید 17-2199.04
 10.5  بازرس و محقق مالی 13-2061.00
 10.5  سرهم کننده/همگذار و سازنده سازه های فلزی 51-2041.00
 10.5  کاردان فنی سوابق پزشکی و اطلاعات بهداشتی 29-2071.00
 10.5  کارگر مزرعه، محصول 45-2092.02
 10.5  برشکار و تراشکار، و پرداخت کار، دستی 51-9031.00
 10.5  پنچری گیر 49-3093.00
 10.5  تحلیگر و مفسر اخبار 27-3021.00
 10.25  متخصص عملیات های هوایی 53-2022.00
 10.25  کارگر پرورشگاه گل و گیاه 45-2092.01
 10  مهندس سخت افزار 17-2061.00
 10  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل، شکل دهی، پرس، و فشرده سازی 51-9041.00
 10  کابینت ساز و نجار نیمکت ساز 51-7011.00
 10  دستیار مهندس برق 17-3023.03
 10  کاربر ابزارهای ماشینی کنترل شونده توسط کامپیوتر، در ساخت قطعات فلزی و پلاستیکی 51-4011.00
 9.75  کارگر ساختمانی 47-2061.00
 9.75  دانشمند علوم سیاسی 19-3094.00
 9.75  کارمند پذیرش هتل، متل، و مراکز تفریحی 43-4081.00
 9.75  کاردان فنی لابراتوار دندان سازی 51-9081.00
 9.75  کارگر مزرعه، حیوانات مزارع و دامپروری ها 45-2093.00
 9.75  آهنگ ساز و تنظیم کننده موسیقی 27-2041.04
 9.75  مکانیک هواپیما و کاردان فنی سرویس هواپیما 49-3011.00
 9.75  جنگلدار 19-1032.00
 9.75  کارمند انبار، بخش فروش 43-5081.01
 9.75  مکانیک تجهیزات ماشینی خارج از خانه و سایر مکانیک های موتوری 49-3053.00
 9.75  نویسنده مطالب تبلیغاتی 27-3043.04
 9.5  نصاب و تعمیرکار شیشه خودرو 49-3022.00
 9.5  مهندس لوکوموتیو 53-4011.00
 9.5  باربر و کارگر حمل چمدان 39-6011.00
 9.5  کاربر تصفیه خانه و سیستم های تصفیه آب و فاضلاب 51-8031.00
 9.5  مکانیک ماشین آلات صنعتی 49-9041.00
 9.5  دوزنده رومبلی و صندلی 51-6093.00
 9.5  شیشه بر 47-2121.00
 9.5  سرهم کننده/همگذار موتور و سایر ماشین آلات 51-2031.00
 9.5  میکروب شناس 19-1022.00
 9.5  کاربر مواد منفجره، متخصص مهمات، و تخریب چی 47-5031.00
 9.5  آب شناس 19-2043.00
 9.5  کارگردان هنری 27-1011.00
 9.5  مهندسی بیوشیمی 17-2199.01
 9.25  دانشمند و صنعت شناس صنایع غذایی 19-1012.00
 9.25  خزانه دار و کنترل کننده 11-3031.01
 9.25  مهندس محیط زیست 17-2081.00
 9.25  چوب بر 45-4021.00
 9.25  تحلیلگر اعتباری 13-2041.00
 9.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های پرداخت حرارتی، فلزات و پلاستیک 51-4191.00
 9.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات کار با چوب، به غیر از اره 51-7042.00
 مدرس علوم جوی، زمین، دریایی و فضا، دانشگاهی 25-1051.00
 مسول تایید اعتبار 43-4041.01
 حسابرس 13-2011.02
 مدرس اقتصادی، دانشگاهی 25-1063.00
 تعمیرکار واگن های ریلی 49-3043.00
 مدیر کل و مدیر عملیات 11-1021.00
 کاربر ماشین های اداری، به غیر از کامپیوتر 43-9071.00
 مدیر اطلاعات بالینی 15-2041.02
 دستیار مهندس روباتیک 17-3024.01
 فیلمبردار، تلویزیونی، ویدئویی، و فیلم های سینمایی 27-4031.00
 8.75  کارمند امور نقدی، بررسی هزینه و نرخ 43-3021.02
 8.75  فروشنده خانه به خانه، دست فروش و روزنامه فروش، و شغل های مشابه 41-9091.00
 8.75  مدیر علوم طبیعی 11-9121.00
 8.75  نجار تاسیساتی 47-2031.02
 8.75  مدیر خرید 11-3061.00
 8.75  نصاب و تعمیرکار تجهیزات ارتباطات دور برد، به جز نصابان خط 49-2022.00
 8.75  طبیعت شناس پارک ها 19-1031.03
 8.75  مسول لوکوموتیو 53-4012.00
 8.75  کارگردان استعداد یاب 27-2012.04
 8.75  کارمند دعاوی بیمه 43-9041.01
 8.75  شکارچی و تله گذار 45-3021.00
 8.75  کنترل کننده ترافیک هوایی 53-2021.00
 8.5  مهندس مکانیک 17-2141.00
 8.5  معمار محوطه سازی 17-1012.00
 8.5  منشی اداری و دستیار اجرایی 43-6011.00
 8.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه برش منسوجات 51-6062.00
 8.5  طراحی بازرگانی و صنعتی 27-1021.00
 8.5  نصاب قالی 47-2041.00
 8.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های مخلوط کن و ترکیب 51-9023.00
 8.5  توزیع کننده برق 51-8012.00
 8.25  مدیر چرخه تامین 11-9199.04
 8.25  مهندس هوا فضا 17-2011.00
 8.25  متصدی پذیرش و اطلاعات 43-4171.00
 8.25  نقشه کش عمران 17-3011.02
 8.25  لحیم کار و سخت کار 51-4121.07
 8.25  سقف ساز 47-2181.00
 8.25  هرس کننده درختان و درخت آرا 37-3013.00
 8.25  مهندس عمران 17-2051.00
 8.25  سرآشپز و آشپز 35-1011.00
 8.25  تاریخ شناس 19-3093.00
 8.25  ناخن آرا 39-5092.00
 سازنده و تعمیرکار آبگرم کن 47-2011.00
 منشی حقوقی 43-6012.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات ذوب فلزات و پلاستیک 51-4022.00
 سفید کار 47-2082.00
 بازرس کشاورزی 45-2011.00
 مکانیک و نصاب تجهیزات گرمایشی و تهویه هوا 49-9021.01
 نصاب لوله و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-2152.01
 متصدی پیشخوان، کافه تریا، کافی شاپ و تحویل دهنده غذا 35-3022.00
 مهندس نفت 17-2171.00
 7.75  کاربر سیستم های ترمز، علامت دهنده، و کلیدهای رهگیری 53-4021.00
 7.75  سرپرست/مدیر کارمندان فروش جزء 41-1011.00
 7.75  نصاب حصار 47-4031.00
 7.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات دریل و سوراخکاری فلزات و پلاستیک 51-4032.00
 7.5  مساح (نقشه بردار) 17-1022.00
 7.5  نجار ساختمانی 47-2031.01
 7.5  کارمند افتتاح حساب 43-4141.00
 7.5  گچ کار و سفید کار 47-2161.00
 7.5  متخصص آمار 15-2011.00
 7.5  کاربر نصب و نگهداری از تجهیزات ریلی 47-4061.00
 7.5  میزبان، رستوران، استراحتگاه، و کافی شاپ 35-9031.00
 7.5  تعمیرکار موتورهای برقی، ابزار آلات برقی، و تعمیرکاران مرتبط 49-2092.00
 7.5  وردست--کارگران نصب، نگهداری، و تعمیر 49-9098.00
 7.5  قصاب و گوشت بر 51-3021.00
 7.5  متخصص نگهداری، ماشین آلات 49-9043.00
 7.5  مهندس برق 17-2071.00
 7.5  مکانیک ماشین های سنگین متحرک، به جز موتورها 49-3042.00
 7.5  مسول بازی های ماشینی 39-1012.00
 7.5  سازنده و لمینیت کننده فایبرگلاس 51-2091.00
 7.25  گارسن، به غیر از رستوران 35-3041.00
 7.25  سرویس کار مخازن فاضلاب و پاکسازی لوله های فاضلاب 47-4071.00
 7.25  برنامه نویس کنترل ابزارهای عددی و کنترل فرآیند 51-4012.00
 7.25  نصاب و تعمیرکار آسانسور 47-4021.00
 7.25  مهندس کشاورزی 17-2021.00
 7.25  بازرس راه و ساختمان 47-4011.00
 7.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های روکش زنی، نقاشی، و اسپری زنی 51-9121.00
 7.25  تحصیلدار بدهی ها 43-3011.00
 7.25  کف ساب و پرداخت کار 47-2043.00
 7.25  کاربر تاسیسات گازی 51-8092.00
 7.25  دانشمند حفاظت از آب و خاک 19-1031.01
 7.25  کارگزار فروش بیمه 41-3021.00
 7.25  کارمند فروش بلیط مسافرتی و کارگزار رزرواسیون و حمل و نقل 43-4181.00
 مهندس امنیت کالا 17-2111.03
 کارمند لیبل زنی 43-5081.02
 صنعت شناس مهندسی الکترونیک 17-3029.04
 مدیر تبلیغات و توسعه 11-2011.00
 موزه دار 25-4012.00
 نصاب لوله 47-2151.00
 بنا، سنگ 47-2022.00
 مدیر بازاریابی 11-2021.00
 نماینده خدمات مشتریان 43-4051.00
 موسیقی دان، آلات موسیقی 27-2042.02
 درجه بند و رتبه بند الوار 45-4023.00
 متصدی و کاربر دستگاه های پخت غذا 51-3093.00
 6.75  نصاب و تعمیرکار خطوط مخابراتی 49-9052.00
 6.75  درجه بند و دانه بند، محصولات کشاورزی 45-2041.00
 6.75  کردان فنی کشاورزی 19-4011.01
 6.75  دانشمند خاک و گیاه 19-1013.00
 6.75  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی سرگرمی خانگی 49-2097.00
 6.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات برش، پانچ، و پرس فلزات و پلاستیک 51-4031.00
 6.75  اپراتو سیستم های تلفنی، شامل پاسخگویی به تلفن ها 43-2011.00
 6.75  مهندس لجستیک 13-1081.01
 6.75  کارگزار فروش تبلیغات 41-3011.00
 6.75  طراح جلسات و گردهمایی 13-1121.00
 6.75  آشپز، منازل شخصی 35-2013.00
 6.75  گارسن 35-3031.00
 6.5  کاردان فنی پخش 27-4012.00
 6.5  پادو 39-6012.00
 6.5  راننده تاکسی و شوفر 53-3041.00
 6.5  مهندس رباتیک 17-2199.08
 6.5  زیست شناس 19-1020.01
 6.5  کاربر بالابر و دستگاه چرخ جراثقیل 53-7041.00
 6.5  کاربر و متصدی نوار نقاله 53-7011.00
 6.5  دمنده آبگینه، قالب گیر، خم کار، و پرداخت کار 51-9195.04
 6.5  سفالگر، صنعتی 51-9195.05
 6.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های برش و قطعه قطعه کردن 51-9032.00
 6.5  دستیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای 19-4061.01
 6.5  باستان شناس 19-3091.02
 6.5  آشپز، فست فود 35-2011.00
 6.5  نقشه بردار سطوح زمین 17-1022.01
 6.5  متخصص بافت شناسی و کاردان فنی بافت شناسی 29-2011.03
 6.25  کاربر پمپ های چاه نفت 53-7073.00
 6.25  متصدی مراکز سرویس وسایل نقلیه 53-6031.00
 6.25  دستیار مهندس مکانیک 17-3027.00
 6.25  مهندس دریایی 17-2121.01
 6.25  بایگان 25-4011.00
 6.25  کاردان فنی نقشه برداری 17-3031.01
 6.25  پستچی 43-5052.00
 6.25  بازرس پذیرش زیست محیطی 13-1041.01
 صندوقدار غرفه و پول خردکن مراکز بازی 41-2012.00
 صندوقدار 41-2011.00
 جغرافی دان 19-3092.00
 مامور امنیتی 33-9032.00
 رسیدگی کننده به آفات، سم پاش، و کاربر، گیاه ها 37-3012.00
 مهندسی مواد 17-2131.00
 کارمند صندوق مراکز بازی 43-3041.00
 5.75  نماینده فروش، عمده و تولیدی، به جز کالاهای فنی و علمی 41-4012.00
 5.75  خریدار عمده و خرد، به غیر از محصولات کشاورزی 13-1022.00
 5.75  کاردان فنی تجهیزات صوتی و تصویری 27-4011.00
 5.75  تحلیلگر بودجه 13-2031.00
 5.75  بنا، آجر و بلوک های سیمانی 47-2021.00
 5.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات بافندگی و ریسندگی 51-6063.00
 5.75  کارگر طرح بندی، فلزات و پلاستیک 51-4192.00
 5.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات سوهان کاری و جلا دهی فلزات و پلاستیک 51-4033.00
 5.75  مکانیک ارشد خودرو 49-3023.01
 5.75  سازنده و کارشناس فلزات گران بها 51-9071.07
 5.75  خلبان تجاری 53-2012.00
 5.75  دانشمند فضا و جو 19-2021.00
 5.75  مکانیک و نصاب تجهیزات سرمایشی 49-9021.02
 5.75  کاربر و متصدی تجهیزات سرمایشی و انجمادی 51-9193.00
 5.5  متخصص امور نظارتی 13-1041.07
 5.5  کاردان فنی کاربری تجهیزات هسته ای 19-4051.01
 5.5  جمع کننده پسماند ها و کالاهای دور ریخته شده قابل بازیافت 53-7081.00
 5.5  طراح ویترین و نمایش کالا 27-1026.00
 5.5  آپاراتچی سینما 39-3021.00
 5.5  کارگر کنترل آفات 37-2021.00
 5.5  مشاور مالی شخصی 13-2052.00
 5.5  زیست شیمی دان و زیست فیزیک دان 19-1021.00
 5.5  کاربر واگن های رفت و برگشتی 53-7111.00
 5.5  کاربر ماشین دوخت 51-6031.00
 5.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات چوب بری 51-7041.00
 5.25  نصاب دیوارهای پیش ساخته و کاشی سقف 47-2081.00
 5.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های آبکاری و روکش زنی، فلزات و پلاستیک 51-4193.00
 5.25  کاربر و متصدی دستگاه های چسب زنی 51-9191.00
 5.25  کاربر راکتور نیروگاه های هسته ای 51-8011.00
 5.25  سیم پیچ 51-2021.00
 5.25  مهندس معتبر سازی 17-2199.02
 5.25  بازرس، آزمایش کننده، مرتب کننده، نمونه گیر، و وزن کننده 51-9061.00
 5.25  مهندس الکترونیک، به غیر از کامپیوتر 17-2072.00
 5.25  کارمند حمل ونقل، ارسال و دریافت 43-5071.00
 5.25  کاردان فنی نمونه آزمایش های زمین شناسی 19-4041.02
 5.25  متخصص آزمایش های غیر مخرب 17-3029.01
 5.25  طراح صحنه و نمایش 27-1027.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تبدیل و شکل دهی مواد، مصنوعات و فایبرگلاس 51-6091.00
 موزاییک کار 47-2053.00
 تحلیلگر مالی 13-2051.00
 کارمند دفتری خدمات اجاره و تعمیر 41-2021.00
 کارمند خدمات پستی 43-5051.00
 ارزیاب 13-2021.01
 سنگ بر و سنگ تراش، تولید 51-9195.03
 کاردان فنی صنایع غذایی 19-4011.02
 کاردان فنی زیست شناسی 19-4021.00
 4.75  نقاش، تجهیزات حمل و نقل 51-9122.00
 4.75  تعمیرکار درب های مکانیکی 49-9011.00
 4.75  سرویس کار و تعمیرکار دستگاه های خودکار فروش سکه ای، اسکناسی و دستگاه های خودکار بازی و سرگرمی 49-9091.00
 4.75  مهندس انرژی 17-2199.03
 4.75  متخصص مدیریت ریسک 13-2099.02
 4.75  رییس قطار و رییس محوطه های ریلی 53-4031.00
 4.75  دستیار مهندس محیط زیست 17-3025.00
 4.75  مدل ساز، فلزات و پلاستیک 51-4061.00
 4.75  کارمند وارد کننذه اطلاعات 43-9021.00
 4.75  خیاط، دستی 51-6051.00
 4.75  کارشناس ارزشیابی، مستغلات 13-2021.02
 4.75  مدیر املاک، مستغلات و اتحادیه های اجتماعی 11-9141.00
 4.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات مختلف، فلزات و پلاستیک 51-4081.00
 4.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات پیچ دار کردن، تاباندن، و بیرون کشیدن در نساجی 51-6064.00
 4.5  مهندس پیشگیری از وقوع و مقابله با آتش سوزی 17-2111.02
 4.5  قالب ساز کارخانه ریخته گری 51-4071.00
 4.5  زیست شناسان مولکولی و سلولی 19-1029.02
 4.5  اختر شناس 19-2011.00
 4.5  کلید ساز و تعمیرکار گاو صندوق 49-9094.00
 4.5  کارگزار فروش، اوراق بهادار و کالا 41-3031.01
 4.5  کاربر سیستم های پمپ سوخت، پالایشگاه، و مصرف سنج 51-8093.00
 4.5  مصحح و رونویس 43-9081.00
 4.5  مهندس انرژی هسته ای 17-2161.00
 4.25  سازنده و کارشناس سنگ های قیمتی و الماس 51-9071.06
 4.25  جواهر ساز 51-9071.01
 4.25  کارمند کارگزینی، پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-3051.00
 4.25  نصاب کاشی و سنگ مرمر 47-2044.00
 4.25  جوشکار، برشکار، و کمک جوشکار 51-4121.06
 4.25  کارمند بررسی بیمه نامه 43-9041.02
 4.25  مهندس نور 17-2199.07
 4.25  بازرس و مامور تحقیق اموال دولتی 13-1041.04
 4.25  ماشین کار 51-4041.00
 4.25  مهندس صنایع 17-2112.00
 طراح حمل و نقل 19-3099.01
 کارمند تولید، برنامه ریزی، و تسریع امور 43-5061.00
 مصاحبه کننده و کارمند اعطای وام 43-4131.00
 کاربر کامیون ها و کشنده های صنعتی 53-7051.00
 کارگردان برنامه 27-2012.03
 راهنما، کنترل چی، و مامور اخذ بلیت 39-3031.00
 کارمند تدارک کالا 43-3061.00
 نصاب کاغذ دیواری 47-2142.00
 3.75  نقشه کش برق 17-3012.02
 3.75  دستیار مهندس الکترونیک 17-3023.01
 3.75  کاربر نیروگاه های تولید برق 51-8013.00
 3.75  کاربر کامپیوتر 43-9011.00
 3.75  زمین شناس، به غیر از آب شناسان و جغرافی دانان. 19-2042.00
 3.75  وردست--لوله کش، نصاب لوله، و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-3015.00
 3.75  کاربر دریل زمینی، به جز نفت و گاز 47-5021.00
 3.75  ظرف شور 35-9021.00
 3.75  کاربر ماشین یا قایق لاروب 53-7031.00
 3.75  نصاب و تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل 49-2093.00
 3.5  کاردان فنی علوم زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست، از جمله بهداشت 19-4091.00
 3.5  کارمند ارسال سفارشات، فروش عمده و خرد 43-5081.04
 3.5  هنرمند چند رسانه ای و انیمیشن سازی 27-1014.00
 3.5  نماینده فروش، عمده و تولیدی، کالاهای فنی و علمی 41-4011.00
 3.5  کاردان فنی کشاورزی دقیق 19-4099.02
 3.5  دانشمند مواد 19-2032.00
 3.5  کارگر تزیین مناظر، و باغداری 37-3011.00
 3.25  کارمند صدور مجوز 43-4031.03
 3.25  کاربر ماشین آلات ایجاد شکاف و کانال زنی معدن 47-5042.00
 3.25  حسابدار 13-2011.01
 3.25  گزارش نویس دادگاه 23-2091.00
 3.25  مهندس معدن و زمین شناسی، از جمله مهندس امنیت معدن 17-2151.00
 3.25  مکانیک موتور سیکلت 49-3052.00
 3.25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی، وسایل نقلیه موتوری 49-2096.00
 کارگر و تعمیرکار کفش و چرم 51-6041.00
 کاربر تجهیزات چوب بری 45-4022.00
 مهندس حمل و نقل 17-2051.01
 سرپرست ارشد/مدیر کارکنان چوب بری 45-1011.05
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات قالب سازی، هسته سازی، و ریخته گری فلزات و پلاستیک 51-4072.00
 وردست--کارگر تولید 51-9198.00
 کارمند انبار- اتاق های انبار، انبارهای بزرگ، و محوطه های انبار 43-5081.03
 مهندس هوا فضا و تکنیسین عملیات 17-3021.00
 2.75  طراح گرافیک 27-1024.00
 2.75  طرح زن، چوب 51-7032.00
 2.75  کاردان فنی کتابخانه 25-4031.00
 2.75  نقشه کش مکانیک 17-3013.00
 2.5  معمار دریایی 17-2121.02
 2.5  نگهبان تقاطع ها 33-9091.00
 2.5  اپراتور تلفن 43-2021.00
 2.5  بازاریاب تلفنی 41-9041.00
 2.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات شیار زنی و رنده کاری فلزات و پلاستیک 51-4035.00
 2.5  نقشه بردار و نقشه نگار 17-1021.00
 2.5  کاردان فنی داده های ژئو فیزیک 19-4041.01
 2.5  مامور خرید، محصولات کشاورزی 13-1021.00
 2.5  طراح مد 27-1022.00
 2.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جوشکاری، لحیم کاری، و سخت کاری، فلزات و پلاستیک 51-4122.00
 2.25  وردست--نقاش، نصاب کاغذ دیواری، گچ کار، سفید کار 47-3014.00
 2.25  کاردان فنی سرویس وسایل نقلیه تفریحی 49-3092.00
 2.25  متصدی و کاربر دستگاه های سرخ کن، پخت نان و کیک، و خشک کردن غذا 51-3091.00
 2.25  گوینده ورزشگاه و سایر اماکن عمومی 27-3012.00
 2.25  کاردان فنی کنترل فرآیند هسته ای 19-4051.02
 2.25  متصدی دستگاه های مخلوط کن غذا 51-3092.00
 2.25  کاربر و متصدی ماشین الات بسته بندی و بارگیری 51-9111.00
 2.25  ریخته گر و قالب ریز، فلزات 51-4052.00
 2.25  فیزیک دان 19-2012.00
 2.25  هنرمند صنایع دستی 27-1012.00
 2.25  طرح زن، فلزات و پلاستیک 51-4062.00
 2.25  دستیار آماری 43-9111.00
 کاردان فنی و تکنیسین های موزه 25-4013.00
 کارمند نامه نگاری و کاربر ماشین های پردازش نامه، به جز خدمات پستی 43-9051.00
 قلم زن و حکاک 51-9194.00
 بارگیری کننده مخازن، کامیون ها، و کشتی ها 53-7121.00
 نویسنده فنی 27-3042.00
 تدوینگر فیلم و کلیپ های تصویری 27-4032.00
 تهیه کننده مالیات 13-2082.00
 تعمیرکار کامپیوتر، دستگاه های بانکی، و ماشین های اداری 49-2011.00
 مکانیک قایق های موتوری 49-3051.00
 دانشمند و صنعت شناس حسگر های راه دور 19-2099.01
 مانکن 41-9012.00
 1.75  تایر ساز 51-9197.00
 1.75  ارزیاب هزینه 13-1051.00
 1.75  پایشگر 19-3022.00
 1.75  الگو ساز، چوب 51-7031.00
 1.75  کاربر ماشین آلات حفر و بار گیری و ماشین های کشنده 53-7032.00
 1.75  کاردان فنی تجهیزات خودکار هواپیماها 49-2091.00
 1.75  تعمیرکار و تنظیم کننده آلات موسیقی 49-9063.00
 1.75  کارگزار مسافرتی 41-3041.00
 1.75  نصاب سیستم های امنیتی و اعلام حریق 49-2098.00
 1.75  دستیار مهندس الکترومکانیک 17-3024.00
 1.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تولید محصولات کاغذی 51-9196.00
 1.5  دانشمند و متخصص محیط زیست، از جمله بهداشت 19-2041.00
 1.5  تعمیرکار تجهیزات رهگیری و چراغ های علامت دهنده 49-9097.00
 1.5  دستیار مهندس عمران 17-3022.00
 1.5  نقشه کش معماری 17-3011.01
 1.5  سازنده ابزار و قالب 51-4111.00
 1.5  متخصص یاخته شناسی 29-2011.02
 1.5  وردست--برق کار 47-3013.00
 1.5  پیک و تحویل دهنده 43-5021.00
 1.5  راننده/فروشنده 53-3031.00
 1.5  کارمند دفترداری، حسابداری و حسابرسی 43-3031.00
 1.25  نمایش دهنده و مبلغ کالا 41-9011.00
 1.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تراشکاری و خراطی فلزات و پلاستیک 51-4034.00
 1.25  سوهان کار پرداخت کار، و تیز کننده ابزار 51-4194.00
 1.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات فرم دهی فلزات و پلاستیک 51-4023.00
 1.25  کاربر و متصدی کوره های بازیافت فلزات 51-4051.00
 1.25  کاردان فنی شیمی 19-4031.00
 1.25  کارگزار بار و حمل 43-5011.00
 1.25  کاربر و متصدی تجهیزات شیمیایی 51-9011.00
 1.25  لوله کش، ساختمانی 47-2152.02
 1.25  کاربر تجهیزات کشاورزی 45-2091.00
 1.25  کاردان فنی نقشه کشی 17-3031.02
 1.25  کنترل کننده اعتبار 43-4041.02
 1.25  مکانیک تجهیزات کشاورزی 49-3041.00
 1.25  کارمند شهرداری 43-4031.02
 کارگزار گمرکی 13-1199.03
 تحلیلگر عملیات های تحقیقاتی 15-2031.00
 پرداخت کار مبلمان 51-7021.00
 کنتور خوان، خدمات رفاهی 43-5041.00
 عکاس 27-4021.00
 تعمیرکار لوارم خانگی 49-9031.00
 کارمند دادسرا 43-4031.01
 دستیار مهندس صنایع 17-3026.00
 0.75  وزن کننده، اندازه گیر، کنترل کننده، و نمونه گیر، ثبت سوابق 43-5111.00
 0.75  طراح پارچه و منسوجات 51-6092.00
 0.75  پستچی، پردازشگر، و اپراتور دستگاه های پردازش بسته های پستی 43-5053.00
 0.75  تعمیرکار دوچرخه 49-3091.00
 0.5  سرهم کننده/همگذار تجهیزات برقی و الکترونیکی 51-2022.00
 0.5  کارمند کارگزاری 43-4011.00
 0.5  سرهم کننده/همگذار تیمی 51-2092.00
 0.5  راننده کامیون، ماشین های سبک و خدمات پخش و توزیع 53-3033.00
 0.5  بازرس حمل و نقل و محموله 53-6051.08
 0.5  نقاش، روکش کار، و تزیین کننده 51-9123.00
 0.25  تعمیرکار و رفوگر، به جز پوشاک 49-9093.00
 0.25  تعمیرکار لوازم نسوز، به جز شومینه کار 49-9045.00
 0.25  نصاب کف پوش، به جز نصابان قالی، کف سازی چوبی، و کاشی های سنگین 47-2042.00
 0.25  مهندس فروش 41-9031.00
 0.25  فروشنده قطعات یدکی 41-2022.00
 0.25  کاربر و متصدی تنور، کوره، اجاق، خشک کن، و انواع دیگ ها 51-9051.00
 0.25  محققین عناوین و مشاغل، تلخیص کننده و جستجوگر 23-2093.00
 سرهم کننده/همگذار، تنظیم کننده، کالیبره کننده ابزارهای نمایش زمان 51-2093.00
 نقشه کش الکترونیک 17-3012.01
 کارمند تهیه اظهارنامه 43-3021.01
 کاردان فنی لابراتوار عینک سازی 51-9083.00
 ممیز انرژی 13-1199.01
 کارمند سفارشات 43-4151.00
 ریاضی دان 15-2021.00
 تعمیرکار ساعت 49-9064.00
 تکنیسین ریاضیاتی 15-2091.00
 سرهم کننده/همگذار سازه ها، سطوح، دکل ها و جراثقیل ها، و سیستم های ساخت هواپیما 51-2011.00
 

ارسال نظرات :