این بخش از درگاه، آزمایشی است؛ نظرات و پیشنهادات خود را در بخش اظهار نظر با ما در میان گذارید.

 

عنوان توصیفگر : زیست شناسی

توضیحات توصیفگر :


شامل دانش جانداران گیاهی و حیوانی،‏ بافتها و سلولها و کارکردهای آنها،‏ وابستگی های متقابل،‏ و برهم کنش های آنها با یکدیگر و با محیطشان است.

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 99.75  مدرس علوم زیست شناسی، دانشگاهی 25-1042.00
 98.75  زیست شناسان مولکولی و سلولی 19-1029.02
 98.75  جانور شناس و ریست شناس حیات وحش 19-1023.00
 98.25  زیست شناس 19-1020.01
 96.5  میکروب شناس 19-1022.00
 95.75  نسل شناس 19-1029.03
 95.5  آسیب شناس 29-1069.07
 94.5  دامپزشک 29-1131.00
 91.5  جانور شناس 19-1011.00
 90.5  پزشکیار 29-1071.00
 90  مهندس زیست پزشکی 17-2031.00
 89.75  ماما و متخصص بیماری های زنان 29-1064.00
 89.5  متخصص پزشکی طبیعی یا طب سنتی 29-1199.04
 88.75  فن شناس و کاردان فنی دامپزشکی 29-2056.00
 88.25  متخصص بی هوشی 29-1061.00
 87.75  پزشک عمومی بیمارستان 29-1069.03
 86.25  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان آبزی پروری 45-1011.06
 85.75  کاردان فنی زیست شناسی 19-4021.00
 85.25  پزشک عمومی و خانوادگی 29-1062.00
 85.25  مدرس علم جنگل داری و حفاظت از محیط زیست، دانشگاهی 25-1043.00
 84.75  متخصص یاخته شناسی 29-2011.02
 84.75  فن شناس یاخته شناسی 29-2011.01
 84.5  دانشمند پزشکی، به غیر از اپیدمی شناس 19-1042.00
 82.75  زیست شیمی دان و زیست فیزیک دان 19-1021.00
 82.75  جراح 29-1067.00
 82.25  مهندسی بیوشیمی 17-2199.01
 82  دانشمند خاک و گیاه 19-1013.00
 81.5  مدرس علوم کشاورزی، دانشگاهی 25-1041.00
 81  متخصص تغذیه و رژیم های درمانی 29-1031.00
 80.5  طبیعت شناس پارک ها 19-1031.03
 80  متخصص پزشکی پیشگیری 29-1069.09
 80  فن شناس آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2011.00
 80  پزشک داخلی، عمومی 29-1063.00
 79.25  دارو ساز و متصدی داروخانه 29-1051.00
 79  متخصص ارتودنسی 29-1023.00
 78.25  متخصص اطفال، عمومی 29-1065.00
 78  مدرس و مربی پرستاری، دانشکاهی 25-1072.00
 77.5  بازپرس 13-1041.06
 77.5  ماساژور و فیزیو تراپ 29-1011.00
 77  مدرس بهداشت تخصصی، دانشگاهی 25-1071.00
 76  دانشمند و صنعت شناس صنایع غذایی 19-1012.00
 75.75  اپیدمی شناس 19-1041.00
 75.5  دندانپزشک، عمومی 29-1021.00
 75.25  مدیران مراتع 19-1031.02
 72.25  روان پزشک 29-1066.00
 72  مدرس علوم زیست محیطی، دانشگاهی 25-1053.00
 72  جراح فک و دهان 29-1022.00
 71.5  متخصص پزشکی هسته ای 29-1069.05
 70.75  معمار محوطه سازی 17-1012.00
 70.75  دانشمند و متخصص محیط زیست، از جمله بهداشت 19-2041.00
 69.25  نگهبان صیدگاه ها و شکارگاه ها 33-3031.00
 69  جنگلدار 19-1032.00
 68.5  چشم پزشک 29-1041.00
 67.75  متخصص بافت شناسی و کاردان فنی بافت شناسی 29-2011.03
 67.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان دامپروری و مراقبت از حیوانات 45-1011.08
 67  کارگر جنگلداری و حفاظت از محیط زیست 45-4011.00
 66.25  مرده شور 39-4011.00
 66.25  متخصص درمان بیماری های تنفسی 29-1126.00
 66  متخصص پرتو درمانی 29-1124.00
 65.75  کاردان فنی آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2012.00
 65.5  روان شناسان اعصاب و متخصصان اعصاب و روان بالینی 19-3039.01
 64  دندان ساز 29-1024.00
 63.5  تمرین دهنه ورزشکاران 29-9091.00
 63.25  متخصص بیماری های پا 29-1081.00
 62  فن شناس پزشکی هسته ای 29-2033.00
 62  مدیر امور نظارتی 11-9199.01
 62  دانشمند حفاظت از آب و خاک 19-1031.01
 61.75  مشاور مدیریت منازل و مزارع 25-9021.00
 61.5  آب شناس 19-2043.00
 61.25  متخصص سوزن درمانی 29-1199.01
 60.25  مهندس امنیت صنعتی و بهداشت 17-2111.01
 59.75  کاربر و متصدی نوار نقاله 53-7011.00
 59.25  مدیر علوم طبیعی 11-9121.00
 58.75  کاربر تصفیه خانه و سیستم های تصفیه آب و فاضلاب 51-8031.00
 58.75  کاردان فنی بیماری های تنفسی 29-2054.00
 58.5  متخصص درمان مشکلات شغلی 29-1122.00
 58.25  متخصص فیزیو تراپی 29-1123.00
 58  بازرس پذیرش زیست محیطی 13-1041.01
 57.75  مدرس مطالعات تفریحی و ورزشی، دانشگاهی 25-1193.00
 57.5  دستیار مهندس محیط زیست 17-3025.00
 57.25  مدرس شیمی، دانشگاهی 25-1052.00
 57  کردان فنی کشاورزی 19-4011.01
 56.75  مدرس جغرافیا، دانشگاهی 25-1064.00
 56.25  مهندس کشاورزی 17-2021.00
 56.25  کاردان فنی کشاورزی دقیق 19-4099.02
 55.5  شکارچی و تله گذار 45-3021.00
 55.25  دستیار دامپزشک و مسول مراقبت های حیوانات آزمایشگاهی 31-9096.00
 55  راننده قایق موتوری 53-5022.00
 54.5  پرورش دهنده حیوانات 45-2021.00
 54  کاردان فنی حفاظت از جنگل ها و محیط زیست 19-4093.00
 54  مدرس علوم جوی، زمین، دریایی و فضا، دانشگاهی 25-1051.00
 53.75  کارگر کنترل آفات 37-2021.00
 53.5  کاردان فنی علوم زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست، از جمله بهداشت 19-4091.00
 53.5  متخصص بیماری های چشمی و عینک سازی 29-1199.05
 53  بازرس کشاورزی 45-2011.00
 53  فن شناس و کاردان فنی قلب و عروق 29-2031.00
 52.75  کاردان فنی صنایع غذایی 19-4011.02
 52.75  مردم شناس 19-3091.01
 51.75  دستیار متخصص فیزیوتراپی 31-2021.00
 51.5  کاردان فنی پزشکی قانونی 19-4092.00
 50.75  متخصص بهداشت و ایمنی شغلی 29-9011.00
 50.75  متخصص ماساژ درمانی 31-9011.00
 50.75  هرس کننده درختان و درخت آرا 37-3013.00
 50.75  کاردان فنی جراحی 29-2055.00
 50.5  بهیار و کمک بهیار حرفه ای و پرستار حرفه ای 29-2061.00
 49.75  بازرس و متخصص پیشگیری آتش سوزی های جنگلی 33-2022.00
 49.75  مدرس مردم شناسی و باستان شناسی، دانشگاهی 25-1061.00
 49.25  آمارشناس حیاتی 15-2041.01
 49.25  نماینده بیماران 43-4051.03
 49.25  متخصص بهداشت دهان و دندان 29-2021.00
 49  مدرس معماری، دانشگاهی 25-1031.00
 48.5  مدرس روان شناسی، دانشگاهی 25-1066.00
 47  جغرافی دان 19-3092.00
 46.75  فن شناس و کاردان فنی رادیولوژی 29-2034.00
 46.5  مهندس محیط زیست 17-2081.00
 46.25  دانشمند و صنعت شناس حسگر های راه دور 19-2099.01
 46.25  کمک یار متخصص درمان شغلی 31-2012.00
 45.5  ارتوپد و سازنده اعضای مصنوعی 29-2091.00
 45.25  کاردان فنی ثبت امواج الکتریکی مغز بوسیله برق (نوار مغزی) 29-2099.01
 45  هماهنگ کننده تحقیقات بالینی 11-9121.01
 44  رسیدگی کننده به آفات، سم پاش، و کاربر، گیاه ها 37-3012.00
 44  مهندس شیمی 17-2041.00
 44  پرورش دهنده حیوانات 39-2011.00
 43.75  کارگر مزرعه، حیوانات مزارع و دامپروری ها 45-2093.00
 43.5  کاردان سونوگرافی تشخیصی 29-2032.00
 43  متخصص امور نظارتی 13-1041.07
 43  کاردان فنی بهداشت و ایمنی شغلی 29-9012.00
 42.5  کاردان فنی و دستیار پزشکی اورژانس 29-2041.00
 41.75  مدرس مهندسی، دانشگاهی 25-1032.00
 41.25  مامور مراقبت از حیوانات اهلی 39-2021.00
 41  غواص صنعتی 49-9092.00
 40.5  مربی ورزش و مدرس آیروبیک 39-9031.00
 40.5  مدرس مدارس ابتدایی، به غیر از آموزش های خاص 25-2021.00
 39.75  مسول تدارک تجهیزات پزشکی 31-9093.00
 39.5  کاردان فنی کنترل فرآیند هسته ای 19-4051.02
 39.25  شیمی دان 19-2031.00
 38.75  فعال حمایت از حیوانات 33-9011.00
 38  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تزیین مناظر، خدمات چمن زنی، و باغداری 37-1012.00
 37.5  باستان شناس 19-3091.02
 36.25  کاردان فنی شیمی 19-4031.00
 35.5  بیمه گر 13-2053.00
 35.25  فیزیک دان 19-2012.00
 34.25  ماهی گیر و کارگران مرتبط با ماهیگیری 45-3011.00
 34  مدیر اطلاعات بالینی 15-2041.02
 34  کارگر پرورشگاه گل و گیاه 45-2092.01
 34  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان خدمات شخصی 39-1021.00
 33.75  آتش نشان جنگلی 33-2011.02
 33.25  مدرس آموزش های شغلی، دبیرستان 25-2032.00
 33.25  مربی و استعداد یاب 27-2022.00
 32.5  استادیار دوره لیسانس 25-1191.00
 32.5  بازجو آتش نشانی 33-2021.02
 31.75  کارشناس آمار 15-2041.00
 31.5  آشپز، منازل شخصی 35-2013.00
 31.5  مهندس کاربر و سایر کاربران تجهیزات راه و ساختمان 47-2073.00
 31.25  کاردان فنی نمونه آزمایش های زمین شناسی 19-4041.02
 31.25  مدرس آموزش های شغلی، مدارس متوسطه 25-2023.00
 31.25  مربی سلامت 21-1091.00
 31  کاردان فنی و تکنیسین های موزه 25-4013.00
 30.25  خلبان تجاری 53-2012.00
 30.25  مدیر تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 11-3051.02
 29.75  متخصص مراقبت های پوستی 39-5094.00
 29.75  تعمیرکار تجهیزات پزشکی 49-9062.00
 29.75  فعال اجتماعی پزشکی و بهداشت عموم 21-1022.00
 29.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان محصولات کشاورزی و گل و گیاه 45-1011.07
 29.25  مهندس معتبر سازی 17-2199.02
 29.25  آسیب شناس زبان-گفتار 29-1127.00
 29.25  مهندس امنیت کالا 17-2111.03
 29  متخصص تفریح درمانی 29-1125.00
 29  افسر دایره شناسایی و سوابق 33-3021.02
 28.75  کاربر کارخانه های شیمیایی و سیستم های شیمیایی 51-8091.00
 28.5  مدرس مهد کودک، به غیر از آموزش های خاص 25-2012.00
 28.25  هماهنگ کننده صنعتی 25-9031.00
 28  مدرس مطالعات منطقه ای، قومی و فرهنگی، دانشگاهی 25-1062.00
 28  زمین شناس، به غیر از آب شناسان و جغرافی دانان. 19-2042.00
 27.75  طراح گل و گیاه 27-1023.00
 27.5  گوشت بر و پوست گیر گوشت، طیور، و ماهی 51-3022.00
 27.5  مهندس عمران 17-2051.00
 27  بازرس هوانوردی 53-6051.01
 26.75  مشاور بهداشت روان 21-1014.00
 26.75  پرستار کودک 39-9011.01
 26.5  کاردان فنی لوازم پزشکی 51-9082.00
 26.5  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث شهری 33-1021.01
 26.25  مدرس اقتصاد خانواده، دانشگاهی 25-1192.00
 26.25  مهندس معدن و زمین شناسی، از جمله مهندس امنیت معدن 17-2151.00
 26.25  مهندس انرژی هسته ای 17-2161.00
 26  روان شناس بالینی 19-3031.02
 26  کارگر ساده، نفت و گاز 47-5071.00
 25.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های خرد کردن، سوهان زدن، و پرداخت 51-9021.00
 25.25  نجات غریق، گشت آبی، و سایر فعالان خدمات پیشگیرانه مناطق تفریحی 33-9092.00
 25  سرویس کار مخازن فاضلاب و پاکسازی لوله های فاضلاب 47-4071.00
 25  عینک ساز، تجویزی 29-2081.00
 25  مساح (نقشه بردار) 17-1022.00
 24.75  طراح شهری و منطقه ای 19-3051.00
 24.5  نظافت کننده و شست و شو کننده تجهیزات و وسایل نقلیه 53-7061.00
 24.25  مدرس دبیرستان، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2031.00
 24.25  موزه دار 25-4012.00
 24.2  مدیر آموزش و توسعه 11-3042.00
 24  بازرس کیفری و مامور ویژه 33-3021.03
 23.75  دستیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای 19-4061.01
 23.75  مدرس مدد کاری اجتماعی، دانشگاهی 25-1113.00
 23.5  آتش نشان شهری 33-2011.01
 23.25  دستیار دندانپزشک 31-9091.00
 22.5  مدیر خدمات پزشکی و بهداشتی 11-9111.00
 22.5  مامور خرید، محصولات کشاورزی 13-1021.00
 22.5  مدرس مشاوره تحصیلی، دانشگاهی 25-1081.00
 22.5  کمک یار متخصص فیزیوتراپی 31-2022.00
 22.5  مکانیک و نصاب تجهیزات گرمایشی و تهویه هوا 49-9021.01
 22.25  بازرس آتش نشانی 33-2021.01
 22.25  مدرس نهضت سواد آموزی، آموزش های تقویتی، و مدرسان و مربیان طرح توسعه آموزش عمومی 25-3011.00
 22.25  کاردان فنی نقشه برداری 17-3031.01
 22.25  نصاب ساختمان های پیش ساخته و خانه های متحرک 49-9095.00
 22  مهندس انرژی 17-2199.03
 22  کارگر مزرعه، محصول 45-2092.02
 21.75  کاربر ماشین آلات حفر پیوسته 47-5041.00
 21.5  آشپز، سفارشات کوچک 35-2015.00
 21.5  روان درمانگر ازدواج و خانواده 21-1013.00
 21.5  مدرس فیزیک، دانشگاهی 25-1054.00
 21.5  نصاب، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل مواد، فلزت و پلاستیک 51-4021.00
 21.5  کاربر نیروگاه های تولید برق 51-8013.00
 21.5  مهندس موتورهای ثابت و کاربر دیگ بخار 51-8021.00
 21.25  دستیار تحقیق علوم اجتماعی 19-4061.00
 21.25  ریاضی دان 15-2021.00
 21.25  مهندس کشتی 53-5031.00
 21.2  برق کار 47-2111.00
 21  وردست--بنا، بلوک کار، سنگ کار، و کاشی کار و مرمر کار 47-3011.00
 21  مدرس علوم ریاضی، دانشگاهی 25-1022.00
 21  کاردان فنی نقشه کشی 17-3031.02
 20.75  قصاب کشتارگاه و بسته بند گوشت 51-3023.00
 20.75  کاراگاه پلیس 33-3021.01
 20.75  چوب بر 45-4021.00
 20.75  مدرس قانون جزا و اعمال قانون، دانشگاهی 25-1111.00
 20.5  گریمور، تئاتر و اجرا 39-5091.00
 20.5  کارگر تزیین مناظر، و باغداری 37-3011.00
 20.25  دستگاه شکاف دهنده سنگ، سنگ معدن 47-5051.00
 20  روان شناس مشاوره ای 19-3031.03
 20  کاربر تجهیزات کشاورزی 45-2091.00
 19.75  مکانیک ماشین آلات صنعتی 49-9041.00
 19.75  کاربر و متصدی ماشین های سفید کننده و رنگ کننده نساجی 51-6061.00
 19.75  دستیار پزشکی 31-9092.00
 19.75  قاضی قانون اجرایی، داور و مامور رسیدگی به محاکمه 23-1021.00
 19.5  نصاب لوله و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-2152.01
 19.5  کاردان فنی کاربری تجهیزات هسته ای 19-4051.01
 19.25  متخصص درمان محدودیت نگرش، انطباق پذیری و پویایی، و متخصص احیای بینش 29-1122.01
 19  بازرس مهاجرت و گمرک 33-3021.05
 19  مدیر آموزش و پرورش، ابتدایی و متوسطه 11-9032.00
 19  کلانتر و معاون کلانتر 33-3051.03
 19  مهندس دریایی 17-2121.01
 18.75  بازرس حمل و نقل و محموله 53-6051.08
 18.75  کاردان فنی داروسازی 29-2052.00
 18.5  ناخدا، کشتی و قایق 53-5021.01
 18.5  بازرس راه و ساختمان 47-4011.00
 18.25  مدرس مدارس متوسطه، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2022.00
 18.25  مامور زندان و مراکز بازپروری 33-3012.00
 18.25  کارگر عایق کاری، کف، سقف، و دیوار 47-2131.00
 18.25  کاردان فنی لابراتوار دندان سازی 51-9081.00
 18  طراح حمل و نقل 19-3099.01
 18  مترجم همزمان و مترجم 27-3091.00
 18  کارگر رختشویی و خشکشویی 51-6011.00
 17.75  مهندس نور 17-2199.07
 17.75  روان شناس مدارس 19-3031.01
 17.5  مامور خرید، به غیر از خرید عمده و خرد و محصولات کشاورزی 13-1023.00
 17.25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات کنترلی و سوپاپ، به جز درب های مکانیکی 49-9012.00
 17.25  اختر شناس 19-2011.00
 17  کارگر تهیه غذا 35-2021.00
 17  آرایشگر و متخصص زیبایی 39-5012.00
 17  تحلیلگر و هماهنگ کننده لجستیکی 13-1081.00
 17  سقف ساز، معدن 47-5061.00
 16.75  صنعت شناس مهندسی تولید 17-3029.06
 16.75  ملازم مراسم تدفین 39-4021.00
 16.5  کارگر نگهداری از بزرگراه ها 47-4051.00
 16.5  راننده و متصدی آمبولانس، به جز کاردانان فنی پزشکی اورژانس 53-3011.00
 16.5  تاریخ شناس 19-3093.00
 16.5  متصدی پل ها و بالابرهای معابر آبی 53-6011.00
 16.25  کاربر راکتور نیروگاه های هسته ای 51-8011.00
 16.25  اپراتور رادیویی 27-4013.00
 16  کارگر تهیه و سرو غذا، از جمله کارکنان فست فود ها 35-3021.00
 15.75  کاردان فنی رژیم های غذایی 29-2051.00
 15.75  کارشناس ارزشیابی، مستغلات 13-2021.02
 15.75  پیشخدمت و نظافت کننده خانه داری 37-2012.00
 15.75  قصاب و گوشت بر 51-3021.00
 15.75  متخصص عملیات های هوایی 53-2022.00
 15.75  نقشه بردار و نقشه نگار 17-1021.00
 15.75  مدرس پیش دبستانی، به غیر از آموزش های خاص 25-2011.00
 15.75  مشاور تحصیلی، شغلی و مدارس 21-1012.00
 15.75  دستیار آماری 43-9111.00
 15.5  کارگر سازه های آهنی و فولادی 47-2221.00
 15.5  وکیل 23-1011.00
 15.5  سرآشپز و آشپز 35-1011.00
 15.5  مهندس تولید 17-2199.04
 15.5  مدیر خرید 11-3061.00
 15.25  مهندس نفت 17-2171.00
 15.25  راننده کامیون، ماشین های سنگین و تریلر 53-3032.00
 15  اتو زن، منسوجات، پوشاک، و اقلام مرتبط 51-6021.00
 15  مهندس رباتیک 17-2199.08
 15  کلفت و کمک رسان در امور خانه 39-9021.00
 15  دستیار مهندس عمران 17-3022.00
 15  افسر پلیس و گشت 33-3051.01
 15  ممیز انرژی 13-1199.01
 14.75  مشاور اسکان مراکز اقامتی 39-9041.00
 14.75  مدرس جامعه شناسی، دانشگاهی 25-1067.00
 14.75  برشکار و تراشکار، و پرداخت کار، دستی 51-9031.00
 14.75  مسول دستگاه های مراکز تفریحی و سرگرمی 39-3091.00
 14.5  مدرس علوم سیاسی، دانشگاهی 25-1065.00
 14.5  کاردان فنی داده های ژئو فیزیک 19-4041.01
 14.5  مدرس بازرگانی، دانشگاهی 25-1011.00
 14.25  مدرس علوم کاپیوتری، دانشگاهی 25-1021.00
 14.25  کاراگاه و بازرس خصوصی 33-9021.00
 14.25  کارگر سوهان کار و پرداخت کار، دستی 51-9022.00
 14.25  بازرس و مامور تحقیق اموال دولتی 13-1041.04
 14.25  کاربر پمپ های چاه نفت 53-7073.00
 14.25  نقشه کش عمران 17-3011.02
 14  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان تهیه و سرو غذا 35-1012.00
 14  دستیار خدمات اجتماعی و انسانی 21-1093.00
 14  سر شور آرایشگاه 39-5093.00
 14  دستیار درمان شغلی 31-2011.00
 14  مدرس آموزش های شغلی، دانشگاهی 25-1194.00
 13.75  درجه بند و رتبه بند الوار 45-4023.00
 13.75  کاربر و متصدی تجهیزات سرمایشی و انجمادی 51-9193.00
 13.75  جامعه شناس 19-3041.00
 13.5  مدیر عامل 11-1011.00
 13.5  روحانی 21-2011.00
 13.5  کاردان فنی روان پزشکی 29-2053.00
 13.5  مهندس پیشگیری از وقوع و مقابله با آتش سوزی 17-2111.02
 13.5  طراح صحنه و نمایش 27-1027.00
 13.25  دستیار درمان زبان-گفتار 31-9099.01
 13.25  کاربر تجهیزات چوب بری 45-4022.00
 13.25  هنرمند چند رسانه ای و انیمیشن سازی 27-1014.00
 13  معمار، به غیر از محوطه سازی و بخش دریایی 17-1011.00
 13  بار بند و بسته بند، دستی 53-7064.00
 13  دریا نورد و ملوان کشتی های حمل نفت 53-5011.00
 13  متخصص آزمایش های غیر مخرب 17-3029.01
 13  کاربر جراثقیل حفاری، نفت و گاز 47-5011.00
 12.75  مراقبت کننده از کودکان 39-9011.00
 12.75  مدیر خدمات اجتماعی و عمومی 11-9151.00
 12.75  مکانیک کامیون و اتوبوس و متخصص موتورهای دیزلی 49-3031.00
 12.75  کاربر سیستم های پمپ سوخت، پالایشگاه، و مصرف سنج 51-8093.00
 12.75  مدیر تولید صنعتی 11-3051.00
 12.5  سرپرست ارشد/مدیر خانه داری و سرایداری 37-1011.00
 12.5  نصاب و تعمیرکار خطوط توزیع برق 49-9051.00
 12.5  دانشمند مواد 19-2032.00
 12.5  کاربر دستگاه دیرک کوب 47-2072.00
 12.5  دستیار مدرس 25-9041.00
 12.25  متخصص استخدام، جذب نیرو و بکارگماری 13-1071.00
 12.25  کاردان فنی تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 49-9099.01
 12.25  نقاش، ساختمانی و نگهداری 47-2141.00
 12.25  منشی پزشکی 43-6013.00
 12.25  نماینده فروش، عمده و تولیدی، کالاهای فنی و علمی 41-4011.00
 12.25  کارگر تقویت سازه های بتنی 47-2171.00
 12.25  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2095.00
 12.25  کاربر و متصدی ماشین دوخت کفش 51-6042.00
 12.25  مدرس ارتباطات، دانشگاهی 25-1122.00
 12.25  ملوان- کشتی، قایق، و کرجی 53-5021.02
 12.25  آشپز، رستوران 35-2014.00
 12.25  تغذیه کننده و خارج کننده مواد از ماشین آلات 53-7063.00
 12  نقشه بردار سطوح زمین 17-1022.01
 12  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های پرداخت حرارتی، فلزات و پلاستیک 51-4191.00
 12  بازرس، مامور تحقیق و تحلیلگر تقلب و کلاهبرداری 13-2099.04
 12  مشاور ترک اعتیاد و اختلالات رفتاری 21-1011.00
 12  تحلیلگر لجستیک 13-1081.02
 12  نصاب سنگفرش های قطعه قطعه 47-4091.00
 12  بهیار مراقبت های خانگی 31-1011.00
 12  مهندس لجستیک 13-1081.01
 11.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جداسازی، فیلتر کردن، غبار روبی، رسوب گیری، و دستگاه تقطیر 51-9012.00
 11.75  کمک یار داروخانه ها 31-9095.00
 11.75  مدرس آموزش های خود غنی سازی 25-3021.00
 11.75  بایگان 25-4011.00
 11.5  نجار تاسیساتی 47-2031.02
 11.5  مدیر کل و مدیر عملیات 11-1021.00
 11.5  سرهم کننده/همگذار تجهیزات الکترو مکانیکی 51-2023.00
 11.25  کاربر دریل زمینی، به جز نفت و گاز 47-5021.00
 11.25  راننده/فروشنده 53-3031.00
 11.25  کاربر پمپ، به جز پمپ های چاه نفت 53-7072.00
 11.25  مهندس فروش 41-9031.00
 11.25  صنعت شناس مهندسی الکترونیک 17-3029.04
 11.25  مهندس برق 17-2071.00
 11  سرپرست ارشد/مدیر مکانیک ها، نصاب ها، و تعمیرکارها 49-1011.00
 11  سرپرست ارشد/مدیر افسران پلیس و کاراگاه ها 33-1012.00
 11  بهیار روان پزشکی 31-1013.00
 11  ماشین ساز 49-9044.00
 11  آشپز، موسسات و کافه تریا 35-2012.00
 11  قاضی، قاضی دادگاه بخش و دادرس 23-1023.00
 11  هنرمند هنرهای زیبا، شامل نقاشان، مجسمه سازان، و تصویرگران 27-1013.00
 10.75  مدرس زبان و ادبیات خارجی، دانشگاهی 25-1124.00
 10.75  متصدی و کاربر دستگاه های پخت غذا 51-3093.00
 10.75  دستیار مهندس روباتیک 17-3024.01
 10.75  مکانیک و نصاب تجهیزات سرمایشی 49-9021.02
 10.5  معمار دریایی 17-2121.02
 10.5  مدیر آموزش و پرورش، مراکز/برنامه های حمایت از کودکان و پیش دبستانی ها 11-9031.00
 10.5  نماینده فروش، عمده و تولیدی، به جز کالاهای فنی و علمی 41-4012.00
 10.5  سرپرست/مدیر کارمندان فروش جزء 41-1011.00
 10.5  فعال بخش سرگرمی 39-9032.00
 10.5  ویراستار 27-3041.00
 10.5  مدیر خدمات غذایی 11-9051.00
 10.25  مکانیک قایق های موتوری 49-3051.00
 10  متصدی پارکینگ 53-6021.00
 10  مکانیک ماشین های سنگین متحرک، به جز موتورها 49-3042.00
 10  سرپرست ارشد/مدیر حمل و نقل و ماشین های جابجایی بار و کاربران وسایل نقلیه 53-1031.00
 10  کتابدار 25-4021.00
 9.75  دستیار مهندس برق 17-3023.03
 9.75  خلبان، کمک خلبان، و مهندس پروازهای مسافری 53-2011.00
 9.75  نصاب کاغذ دیواری 47-2142.00
 9.5  سرپرست ارشد/مدیر کارگران راه و ساختمان و حفاری 47-1011.00
 9.5  متصدی دستگاه های مخلوط کن غذا 51-3092.00
 9.5  اقتصاد دان 19-3011.00
 9.25  طراح داخلی 27-1025.00
 9.25  تحلیلگر عملیات های تحقیقاتی 15-2031.00
 9.25  دستیار مهندس مکانیک 17-3027.00
 9.25  ناخن آرا 39-5092.00
 9.25  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث جنگلی 33-1021.02
 9.25  کارگزار گمرکی 13-1199.03
 9.25  مهندس صنایع 17-2112.00
 گرافیست نشر دسکتاپ 43-9031.00
 وردست--کارگر استخراج 47-5081.00
 کاربر دستگاه های سرویس تجهیزات، نفت، گاز، معدن 47-5013.00
 دستیار مهندس صنایع 17-3026.00
 8.75  کاربر دریل های چرخشی حفاری نفت و گاز 47-5012.00
 8.75  کاربر مواد منفجره، متخصص مهمات، و تخریب چی 47-5031.00
 8.5  مشاور توان بخشی 21-1015.00
 8.5  فعال اجتماعی کودک، خانواده و مدارس 21-1021.00
 8.25  متخصص مجموعه های صمعی بصری 25-9011.00
 8.25  تعمیرکار دوربین و تجهیزات عکس برداری 49-9061.00
 8.25  کارمند تهیه اظهارنامه 43-3021.01
 8.25  سازنده و تعمیرکار آبگرم کن 47-2011.00
 8.25  خریدار عمده و خرد، به غیر از محصولات کشاورزی 13-1022.00
 8.25  فعال اجتماعی بهداشت روان و استعمال مواد 21-1023.00
 8.25  کارگر ساختمانی 47-2061.00
 وردست--سقف ساز 47-3016.00
 تعدیل کننده شکایات و دعاوی، مستغلات و خسارت جانی 13-1031.01
 کاردان فنی تولید صنعتی 17-3029.09
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های روکش زنی، نقاشی، و اسپری زنی 51-9121.00
 طراح و برنامه ریز پایداری کسب و کار 13-1199.04
 سرپرست ارشد/مدیر کارکنان چوب بری 45-1011.05
 آشپز، فست فود 35-2011.00
 7.75  شاعر، ترانه سرا و نویسنده خلاق 27-3043.05
 7.75  نانوا و کیک پز 51-3011.00
 7.75  مدیر عمرانی 11-9021.00
 7.75  مهندس سخت افزار 17-2061.00
 7.75  تحلیگر و مفسر اخبار 27-3021.00
 7.75  کاربر تاسیسات گازی 51-8092.00
 7.75  مدرس اقتصادی، دانشگاهی 25-1063.00
 7.75  پیرایشگر 39-5011.00
 7.75  وردست--کارگران نصب، نگهداری، و تعمیر 49-9098.00
 7.75  لوله کش، ساختمانی 47-2152.02
 7.5  مدیر مهندسی 11-9041.00
 7.5  سفالگر، صنعتی 51-9195.05
 7.5  دانشمند علوم سیاسی 19-3094.00
 7.5  تعدیل کننده بیمه، محقق و بازرس 13-1031.02
 7.25  مکانیک هواپیما و کاردان فنی سرویس هواپیما 49-3011.00
 7.25  مهندس حمل و نقل 17-2051.01
 7.25  وردست--لوله کش، نصاب لوله، و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-3015.00
 7.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات بافندگی و ریسندگی 51-6063.00
 7.25  کارگردان/مدیر فنی 27-2012.05
 7.25  داور، میانجی گر، و سازشگر 23-1022.00
 7.25  گارسن، به غیر از رستوران 35-3041.00
 7.25  مهندسی مواد 17-2131.00
 مدرس فلسفه و دین، دانشگاهی 25-1126.00
 مدرس هنر، تئاتر و موسیقی، دانشگاهی 25-1121.00
 مهندس هوا فضا 17-2011.00
 ارزشیاب بیمه، خسارت خودرویی 13-1032.00
 تحلیلگر اعتباری 13-2041.00
 مدیر اسکان 11-9081.00
 نصاب و تعمیرکار خطوط مخابراتی 49-9052.00
 گزارشگر و خبرنگار 27-3022.00
 داور و سایر مقامات برگزاری مسابقات ورزشی 27-2023.00
 6.75  باربر و کارگر حمل بار، انبار، و اسباب و لوازم، دستی 53-7062.00
 6.75  کاربر و متصدی دستگاه های چسب زنی 51-9191.00
 6.75  دانشمند فضا و جو 19-2021.00
 6.75  نصاب لوله 47-2151.00
 6.75  مامور تشخیص صلاحیت و متخصص درمان اصلاحی 21-1092.00
 6.75  کارگزار املاک 41-9021.00
 6.75  کاردان فنی ترافیک 53-6041.00
 6.6  مدیر منابع انسانی 11-3040.00
 6.5  کاردان فنی پخش 27-4012.00
 6.5  مدیر حمل و نقل 11-3071.01
 6.5  کارگر ساخت ورقه های فلزی 47-2211.00
 6.5  تعمیرکار لوارم خانگی 49-9031.00
 6.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های مخلوط کن و ترکیب 51-9023.00
 6.5  سرپرست ارشد/مدیر ماموران زندان و زندان بان مراکز بازپروری 33-1011.00
 6.5  گوینده رادیو و تلویزیون 27-3011.00
 6.25  سرپرست/مدیر دفتر و مدیر پشتیبانی اداری. 43-1011.00
 6.25  تعمیرکار دوچرخه 49-3091.00
 6.25  مدیر و سرپرست پست 11-9131.00
 6.25  مدیر سامانه های کامپیوتری و اطلاعاتی 11-3021.00
 6.25  سرپرست اداره محموله های هوایی 53-1011.00
 6.25  ارزیاب هزینه 13-1051.00
 6.25  رونویس پزشکی 31-9094.00
 راهنمای کشتی 53-5021.03
 مدیر فروش 11-2022.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تبدیل و شکل دهی مواد، مصنوعات و فایبرگلاس 51-6091.00
 نصاب حصار 47-4031.00
 طراحی بازرگانی و صنعتی 27-1021.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات سوهان کاری و جلا دهی فلزات و پلاستیک 51-4033.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های آبکاری و روکش زنی، فلزات و پلاستیک 51-4193.00
 ارزیاب 13-2021.01
 سرایدار و نظافت چی، به غیر از پیشخدمت ها و نظافت کنندگان خانه داری 37-2011.00
 سرپرست ارشد/مدیر وردستان، کارگران، و باربران، دستی 53-1021.00
 متخصص آمار 15-2011.00
 5.75  کاربر واگن های رفت و برگشتی 53-7111.00
 5.75  نجار ساختمانی 47-2031.01
 5.75  کاربر ماشین های بارگیری، معادن زیرزمینی 53-7033.00
 5.75  جوشکار، برشکار، و کمک جوشکار 51-4121.06
 5.75  کاربر ابزارهای ماشینی کنترل شونده توسط کامپیوتر، در ساخت قطعات فلزی و پلاستیکی 51-4011.00
 5.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات چوب بری 51-7041.00
 5.75  دستیار مهندس الکترونیک 17-3023.01
 5.5  کاردان فنی سوابق پزشکی و اطلاعات بهداشتی 29-2071.00
 5.5  نصاب و تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل 49-2093.00
 5.5  فروشنده تک فروشی 41-2031.00
 5.5  مکانیک تجهیزات ماشینی خارج از خانه و سایر مکانیک های موتوری 49-3053.00
 5.5  مهندس مکانیک 17-2141.00
 5.5  کاردان فنی سرویس وسایل نقلیه تفریحی 49-3092.00
 5.5  کاربر ماشین یا قایق لاروب 53-7031.00
 5.5  راننده اتوبوس مدارس 53-3022.00
 5.5  متخصص روابط عمومی 27-3031.00
 5.5  کارگردان- صحنه، فیلم های سینمایی، تلویزیونی، و برنامه های رادیویی 27-2012.02
 5.25  نصاب کف پوش، به جز نصابان قالی، کف سازی چوبی، و کاشی های سنگین 47-2042.00
 5.25  وردست--کارگر تولید 51-9198.00
 5.25  مهندس لوکوموتیو 53-4011.00
 5.25  کاربر تجهیزات راه سازی 47-2071.00
 5.25  تعمیرکار تجهیزات رهگیری و چراغ های علامت دهنده 49-9097.00
 5.25  بازرس وسایل نقلیه، تجهیزات و سیستم های بخش حمل و نقل، به جز هوانوردی 53-6051.07
 5.25  کافه چی 35-3011.00
 5.25  کارگر عایق سازی، مکانیکی 47-2132.00
 5.25  موزاییک کار 47-2053.00
 5.25  صندوقدار 41-2011.00
 مامور تحقیق درباره بازی ها و بازرس بازی 33-9031.00
 میزبان، رستوران، استراحتگاه، و کافی شاپ 35-9031.00
 وردست--نجار 47-3012.00
 باربر و کارگر حمل چمدان 39-6011.00
 مسول اتاق پرو و رختکن 39-3093.00
 کاربر و متصدی تجهیزات شیمیایی 51-9011.00
 پنچری گیر 49-3093.00
 نقشه کش معماری 17-3011.01
 متخصص نیمه رساناها 51-9141.00
 فروشنده خانه به خانه، دست فروش و روزنامه فروش، و شغل های مشابه 41-9091.00
 کاربر و متصدی تجهیزات پاک کردن، شست و شو، و تجهیزات مهار خوردگی فلزات 51-9192.00
 کابینت ساز و نجار نیمکت ساز 51-7011.00
 نصاب و تعمیرکار تجهیزات ارتباطات دور برد، به جز نصابان خط 49-2022.00
 4.75  تعمیرکار لوازم نسوز، به جز شومینه کار 49-9045.00
 4.75  مدرس تاریخ، دانشگاهی 25-1125.00
 4.75  مهندس الکترونیک، به غیر از کامپیوتر 17-2072.00
 4.75  کاربر ماشین آلات ایجاد شکاف و کانال زنی معدن 47-5042.00
 4.75  اعزام کننده، به جز اعزام ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5032.00
 4.75  کاربر ماشین آلات حفر و بار گیری و ماشین های کشنده 53-7032.00
 4.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات برش، پانچ، و پرس فلزات و پلاستیک 51-4031.00
 4.75  کارگزار فروش املاک 41-9022.00
 4.75  ورزشکار و شرکت کننده مسابقات ورزشی 27-2021.00
 4.75  کارگردان موسیقی 27-2041.01
 4.5  کارگر و تعمیرکار کفش و چرم 51-6041.00
 4.5  جمع کننده پسماند ها و کالاهای دور ریخته شده قابل بازیافت 53-7081.00
 4.5  سازنده ابزار و قالب 51-4111.00
 4.5  مهندس محوطه ریلی و کاربر قطارهای موتوری کوچک 53-4013.00
 4.5  دستیار حقوقی 23-2011.00
 4.5  نقشه کش الکترونیک 17-3012.01
 4.5  هنرمند صنایع دستی 27-1012.00
 4.25  تحلیلگر بودجه 13-2031.00
 4.25  کاربر ماشین دوخت 51-6031.00
 4.25  دکل ساز 49-9096.00
 4.25  تعمیرکار بدنه خودرو و تعمیرکاران مرتبط 49-3021.00
 4.25  جواهر ساز 51-9071.01
 4.25  کاربر جراثقیل و دکل ها 53-7021.00
 4.25  خواننده 27-2042.01
 4.25  متخصص نگهداری، ماشین آلات 49-9043.00
 4.25  کاربر سیستم های ترمز، علامت دهنده، و کلیدهای رهگیری 53-4021.00
 4.25  منشی اداری و دستیار اجرایی 43-6011.00
 4.25  تحلیلگر مدیریت 13-1111.00
 مانکن 41-9012.00
 بازیگر 27-2011.00
 کاردان فنی لابراتوار عینک سازی 51-9083.00
 دستیار منابع انسانی، به جز کارمند پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-4161.00
 بنا، پرداخت کار سیمان 47-2051.00
 سقف ساز 47-2181.00
 تهیه کننده 27-2012.01
 پیک و تحویل دهنده 43-5021.00
 3.75  گارسن 35-3031.00
 3.75  نظافت چی سالن های غذا خوری و کافه تریا ها، و وردست کافه چی 35-9011.00
 3.75  کاربر نصب و نگهداری از تجهیزات ریلی 47-4061.00
 3.75  مسول لوکوموتیو 53-4012.00
 3.75  نقاش، روکش کار، و تزیین کننده 51-9123.00
 3.75  گچ کار و سفید کار 47-2161.00
 3.75  مدیر چرخه تامین 11-9199.04
 3.75  لحیم کار و سخت کار 51-4121.07
 3.75  بنا، آجر و بلوک های سیمانی 47-2021.00
 3.5  کاربر قطارهای مترو یا واگن های خیابانی 53-4041.00
 3.5  کارشناس و بازرس محقق مجوز 13-1041.02
 3.5  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2094.00
 3.5  کارگردان برنامه 27-2012.03
 3.5  نصاب و تعمیرکار شیشه خودرو 49-3022.00
 3.5  توزیع کننده برق 51-8012.00
 3.25  تعمیرکار و رفوگر، به جز پوشاک 49-9093.00
 3.25  مدرس علوم کتابداری، دانشگاهی 25-1082.00
 3.25  بازرس و محقق مالیاتی، تحصیلدار، مامور مالیاتی 13-2081.00
 3.25  تعمیرکار و تنظیم کننده آلات موسیقی 49-9063.00
 3.25  کاردان فنی کتابخانه 25-4031.00
 3.25  نصاب قالی 47-2041.00
 3.25  مصحح و رونویس 43-9081.00
 3.25  منشی حقوقی 43-6012.00
 نماینده خدمات مشتریان 43-4051.00
 سرویس کار و تعمیرکار دستگاه های خودکار فروش سکه ای، اسکناسی و دستگاه های خودکار بازی و سرگرمی 49-9091.00
 سنگ بر و سنگ تراش، تولید 51-9195.03
 نگهبان تقاطع ها 33-9091.00
 مدیر امور اداری 11-3011.00
 مکانیک موتور سیکلت 49-3052.00
 رییس قطار و رییس محوطه های ریلی 53-4031.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات پیچ دار کردن، تاباندن، و بیرون کشیدن در نساجی 51-6064.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات فرم دهی فلزات و پلاستیک 51-4023.00
 تعمیرکار درب های مکانیکی 49-9011.00
 بارگیری کننده مخازن، کامیون ها، و کشتی ها 53-7121.00
 کارگزار فروش تبلیغات 41-3011.00
 کارمند حمل ونقل، ارسال و دریافت 43-5071.00
 ضابط دادگاه 33-3011.00
 ظرف شور 35-9021.00
 کاردان فنی مهندسی صدا 27-4014.00
 کارمند تدارک کالا 43-3061.00
 کارمند دعاوی بیمه 43-9041.01
 2.75  مدرس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاهی 25-1123.00
 2.75  متصدی پیشخوان، کافه تریا، کافی شاپ و تحویل دهنده غذا 35-3022.00
 2.75  طراح ویترین و نمایش کالا 27-1026.00
 2.75  کاربر دستگاه های کمپرسور گاز و ایستگاه های پمپاژ گاز 53-7071.00
 2.75  کاربر بالابر و دستگاه چرخ جراثقیل 53-7041.00
 2.75  مدیر تبلیغات و توسعه 11-2011.00
 2.75  پایشگر 19-3022.00
 2.75  منشی بایگانی 43-4071.00
 2.75  مدیر آموزش و پرورش، دبیرستان و موسسات آموزش عالی 11-9033.00
 2.75  کارمند سفارشات 43-4151.00
 2.75  متخصص مدیریت ریسک 13-2099.02
 2.75  بازرس، آزمایش کننده، مرتب کننده، نمونه گیر، و وزن کننده 51-9061.00
 2.75  اعزام کننده ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5031.00
 2.75  کارمند دفتری خدمات اجاره و تعمیر 41-2021.00
 2.5  ماشین کار 51-4041.00
 2.5  روحانی متخصص در احکام 21-2021.00
 2.5  روان شناس صنعتی-سازمانی 19-3032.00
 2.5  مدل ساز، فلزات و پلاستیک 51-4061.00
 2.5  مسول لباس های هنرپیشگان 39-3092.00
 2.5  سوهان کار پرداخت کار، و تیز کننده ابزار 51-4194.00
 2.5  دستیار کتابخانه، امور عادی 43-4121.00
 2.5  نصاب کاشی و سنگ مرمر 47-2044.00
 2.5  پارکبان 33-3041.00
 2.5  مامور امنیتی 33-9032.00
 2.25  فروشنده قطعات یدکی 41-2022.00
 2.25  کارمند بررسی بیمه نامه 43-9041.02
 2.25  وردست--نقاش، نصاب کاغذ دیواری، گچ کار، سفید کار 47-3014.00
 2.25  کلید ساز و تعمیرکار گاو صندوق 49-9094.00
 2.25  متصدی پذیرش و اطلاعات 43-4171.00
 2.25  کارمند خدمات پستی 43-5051.00
 2.25  پلیس ترانزیت و حمل و نقل ریلی 33-3052.00
 2.25  خزانه دار و کنترل کننده 11-3031.01
 2.25  ناظر بازی و سرگرمی 39-1011.00
 2.25  کارمند پذیرش هتل، متل، و مراکز تفریحی 43-4081.00
 2.25  بازرس و محقق مالی 13-2061.00
 2.25  دوزنده رومبلی و صندلی 51-6093.00
 تحلیلگر مالی 13-2051.00
 کارمند انبار، بخش فروش 43-5081.01
 سیم پیچ 51-2021.00
 کارمند تولید، برنامه ریزی، و تسریع امور 43-5061.00
 تعمیرکار کامپیوتر، دستگاه های بانکی، و ماشین های اداری 49-2011.00
 کارگر دفع مواد خطرناک 47-4041.00
 کارمند انبار- اتاق های انبار، انبارهای بزرگ، و محوطه های انبار 43-5081.03
 کارمند شهرداری 43-4031.02
 طراح جلسات و گردهمایی 13-1121.00
 کنتور خوان، خدمات رفاهی 43-5041.00
 نصاب سیستم های امنیتی و اعلام حریق 49-2098.00
 1.75  صندوقدار غرفه و پول خردکن مراکز بازی 41-2012.00
 1.75  تایر ساز 51-9197.00
 1.75  سازنده و لمینیت کننده فایبرگلاس 51-2091.00
 1.75  نصاب و تعمیرکار آسانسور 47-4021.00
 1.75  کاربر کامیون ها و کشنده های صنعتی 53-7051.00
 1.75  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی سرگرمی خانگی 49-2097.00
 1.75  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی، وسایل نقلیه موتوری 49-2096.00
 1.75  کف ساب و پرداخت کار 47-2043.00
 1.5  نمایش دهنده و مبلغ کالا 41-9011.00
 1.5  بازاریاب تلفنی 41-9041.00
 1.5  سازنده و کارشناس فلزات گران بها 51-9071.07
 1.5  مدیر بازی 11-9071.00
 1.5  کنترل کننده ترافیک هوایی 53-2021.00
 1.5  نقشه کش مکانیک 17-3013.00
 1.5  برق کار 47-2111.00
 1.5  درجه بند و دانه بند، محصولات کشاورزی 45-2041.00
 1.5  متصدی مراکز سرویس وسایل نقلیه 53-6031.00
 1.5  کاردان فنی تجهیزات صوتی و تصویری 27-4011.00
 1.5  مکانیک تجهیزات کشاورزی 49-3041.00
 1.5  تعمیرکار موتورهای برقی، ابزار آلات برقی، و تعمیرکاران مرتبط 49-2092.00
 1.5  وردست--برق کار 47-3013.00
 1.5  راننده اتوبوس، برون شهری و درون شهری 53-3021.00
 1.25  آپاراتچی سینما 39-3021.00
 1.25  منشی، به جز منشیان حقوقی، پزشکی، و اجرایی 43-6014.00
 1.25  کارمند نامه نگاری و کاربر ماشین های پردازش نامه، به جز خدمات پستی 43-9051.00
 1.25  مدرس حقوق، دانشگاهی 25-1112.00
 1.25  دستیار مهندس الکترومکانیک 17-3024.00
 1.25  مصاحبه کننده تایید شایستگی، طرح های دواتی 43-4061.00
 1.25  دمنده آبگینه، قالب گیر، خم کار، و پرداخت کار 51-9195.04
 1.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات شیار زنی و رنده کاری فلزات و پلاستیک 51-4035.00
 1.25  پستچی 43-5052.00
 1.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جوشکاری، لحیم کاری، و سخت کاری، فلزات و پلاستیک 51-4122.00
 1.25  پادو 39-6012.00
 کارگردان استعداد یاب 27-2012.04
 گزارش نویس دادگاه 23-2091.00
 بنا، سنگ 47-2022.00
 نقاش، تجهیزات حمل و نقل 51-9122.00
 سفید کار 47-2082.00
 تعمیرکار واگن های ریلی 49-3043.00
 مدیر بازاریابی 11-2021.00
 طراح گرافیک 27-1024.00
 خیاط، دستی 51-6051.00
 حسابرس 13-2011.02
 راهنما، کنترل چی، و مامور اخذ بلیت 39-3031.00
 سرهم کننده/همگذار موتور و سایر ماشین آلات 51-2031.00
 اپراتو سیستم های تلفنی، شامل پاسخگویی به تلفن ها 43-2011.00
 اپراتور تلفن 43-2021.00
 ریخته گر و قالب ریز، فلزات 51-4052.00
 کاربر و متصدی کوره های بازیافت فلزات 51-4051.00
 کارمند دفترداری، حسابداری و حسابرسی 43-3031.00
 کارمند اداری، کلی 43-9061.00
 کاربر ماشین های اداری، به غیر از کامپیوتر 43-9071.00
 مدیر انبار و توزیع 11-3071.02
 0.75  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تولید و عملیاتی 51-1011.00
 0.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات کار با چوب، به غیر از اره 51-7042.00
 0.75  قالب ساز کارخانه ریخته گری 51-4071.00
 0.75  نقشه کش برق 17-3012.02
 0.75  مدیر املاک، مستغلات و اتحادیه های اجتماعی 11-9141.00
 0.75  پرداخت کار مبلمان 51-7021.00
 0.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات ذوب فلزات و پلاستیک 51-4022.00
 0.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات دریل و سوراخکاری فلزات و پلاستیک 51-4032.00
 0.75  کاربر کامپیوتر 43-9011.00
 0.75  مکانیک ارشد خودرو 49-3023.01
 0.75  مهندس هوا فضا و تکنیسین عملیات 17-3021.00
 0.75  کارمند ارسال سفارشات، فروش عمده و خرد 43-5081.04
 0.75  متصدی و کاربر دستگاه های سرخ کن، پخت نان و کیک، و خشک کردن غذا 51-3091.00
 0.5  کارمند صندوق مراکز بازی 43-3041.00
 0.5  راننده تاکسی و شوفر 53-3041.00
 0.5  کارمند امور نقدی، بررسی هزینه و نرخ 43-3021.02
 0.5  کارگزار، مدیر برنامه، و مدیر بازرگانی هنرمندان، بازیگران و ورزش کاران 13-1011.00
 0.5  برنامه نویس کنترل ابزارهای عددی و کنترل فرآیند 51-4012.00
 0.5  وزن کننده، اندازه گیر، کنترل کننده، و نمونه گیر، ثبت سوابق 43-5111.00
 0.5  حسابدار 13-2011.01
 0.5  طرح زن، فلزات و پلاستیک 51-4062.00
 0.5  مصاحبه کنندگان، به غیر از تایید شایستگی و اعطای وام 43-4111.00
 0.5  سرهم کننده/همگذار تجهیزات برقی و الکترونیکی 51-2022.00
 0.5  آهنگ ساز و تنظیم کننده موسیقی 27-2041.04
 0.5  کاردان فنی تجهیزات خودکار هواپیماها 49-2091.00
 0.5  الگو ساز، چوب 51-7031.00
 0.5  مصاحبه کننده و کارمند اعطای وام 43-4131.00
 0.5  مدیر روابط عمومی 11-2031.00
 0.5  کارگزار بار و حمل 43-5011.00
 0.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه برش منسوجات 51-6062.00
 0.5  نویسنده فنی 27-3042.00
 0.25  تایپیست و پردازشگر اطلاعات 43-9022.00
 0.25  فیلمبردار، تلویزیونی، ویدئویی، و فیلم های سینمایی 27-4031.00
 0.25  نصاب دیوارهای پیش ساخته و کاشی سقف 47-2081.00
 0.25  عکاس 27-4021.00
 0.25  مشاور مالی شخصی 13-2052.00
 0.25  نویسنده مطالب تبلیغاتی 27-3043.04
 0.25  طراح مد 27-1022.00
 0.25  کارگردان هنری 27-1011.00
 0.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تولید محصولات کاغذی 51-9196.00
 0.25  قالب ساز و قالب گیر 51-9195.07
 0.25  کاربر و متصدی تنور، کوره، اجاق، خشک کن، و انواع دیگ ها 51-9051.00
 0.25  مسول تایید اعتبار 43-4041.01
 0.25  کارمند دادسرا 43-4031.01
 0.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات قالب سازی، هسته سازی، و ریخته گری فلزات و پلاستیک 51-4072.00
 کارمند کارگزاری 43-4011.00
 مسول بازی های ماشینی 39-1012.00
 تعمیرکار ساعت 49-9064.00
 تحویل دار صندوق 43-3071.00
 گوینده ورزشگاه و سایر اماکن عمومی 27-3012.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های برش و قطعه قطعه کردن 51-9032.00
 کارمند وارد کننذه اطلاعات 43-9021.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل، شکل دهی، پرس، و فشرده سازی 51-9041.00
 محققین عناوین و مشاغل، تلخیص کننده و جستجوگر 23-2093.00
 کارمند مکاتبات 43-4021.00
 طراح پارچه و منسوجات 51-6092.00
 تهیه کننده مالیات 13-2082.00
 تکنیسین ریاضیاتی 15-2091.00
 کارمند صدور مجوز 43-4031.03
 طرح زن، چوب 51-7032.00
 کاردان فنی یک حوزه خاص خودرو 49-3023.02
 مامور اعتبارات 13-2072.00
 شیشه بر 47-2121.00
 تدوینگر فیلم و کلیپ های تصویری 27-4032.00
 مدیر مالی شعب یا بخش 11-3031.02
 موسیقی دان، آلات موسیقی 27-2042.02
 خیاط و تعمیرکار لباس 51-6052.00
 سرهم کننده/همگذار سازه ها، سطوح، دکل ها و جراثقیل ها، و سیستم های ساخت هواپیما 51-2011.00
 کاربر و متصدی ماشین الات بسته بندی و بارگیری 51-9111.00
 پستچی، پردازشگر، و اپراتور دستگاه های پردازش بسته های پستی 43-5053.00
 تحصیلدار بدهی ها 43-3011.00
 کارگر طرح بندی، فلزات و پلاستیک 51-4192.00
 کارمند فروش بلیط مسافرتی و کارگزار رزرواسیون و حمل و نقل 43-4181.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات مختلف، فلزات و پلاستیک 51-4081.00
 قلم زن و حکاک 51-9194.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تراشکاری و خراطی فلزات و پلاستیک 51-4034.00
 کارگزار فروش بیمه 41-3021.00
 کارگزار فروش، خدمات مالی 41-3031.02
 کارمند لیبل زنی 43-5081.02
 راننده کامیون، ماشین های سبک و خدمات پخش و توزیع 53-3033.00
 کارمند کارگزینی، پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-3051.00
 سازنده و کارشناس سنگ های قیمتی و الماس 51-9071.06
 نماینده و مامور بررسی فرصت های برابر 13-1041.03
 سرهم کننده/همگذار و سازنده سازه های فلزی 51-2041.00
 سرهم کننده/همگذار تیمی 51-2092.00
 سرپرست/مدیر کارمندان فروش عمده 41-1012.00
 سرهم کننده/همگذار، تنظیم کننده، کالیبره کننده ابزارهای نمایش زمان 51-2093.00
 کارگزار مسافرتی 41-3041.00
 کنترل کننده اعتبار 43-4041.02
 کارمند افتتاح حساب 43-4141.00
 کارگزار فروش، اوراق بهادار و کالا 41-3031.01
 

ارسال نظرات :