این بخش از درگاه، آزمایشی است؛ نظرات و پیشنهادات خود را در بخش اظهار نظر با ما در میان گذارید.

 

عنوان توصیفگر : راهبردهای فراگیری

توضیحات توصیفگر :


انتخاب و استفاده از شیوه های آموزشی و تعلیمی و رویه های مناسب برای موقعیت های متفاوت.

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 87.6  مدیر آموزش و توسعه 11-3042.00
 81.25  مدرس دبیرستان، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2031.00
 78  مدرس علوم کشاورزی، دانشگاهی 25-1041.00
 78  مدرس حقوق، دانشگاهی 25-1112.00
 78  مدرس پیش دبستانی، به غیر از آموزش های خاص 25-2011.00
 78  مدرس مدارس ابتدایی، به غیر از آموزش های خاص 25-2021.00
 78  هماهنگ کننده صنعتی 25-9031.00
 78  مدیر آموزش و پرورش، ابتدایی و متوسطه 11-9032.00
 78  مربی و استعداد یاب 27-2022.00
 78  مدرس علوم زیست شناسی، دانشگاهی 25-1042.00
 75  مدرس فیزیک، دانشگاهی 25-1054.00
 75  مدرس علوم زیست محیطی، دانشگاهی 25-1053.00
 75  مدرس علوم جوی، زمین، دریایی و فضا، دانشگاهی 25-1051.00
 75  مدرس علم جنگل داری و حفاظت از محیط زیست، دانشگاهی 25-1043.00
 75  مدرس معماری، دانشگاهی 25-1031.00
 75  مدرس مطالعات تفریحی و ورزشی، دانشگاهی 25-1193.00
 75  مدرس آموزش های شغلی، دانشگاهی 25-1194.00
 75  مشاور مدیریت منازل و مزارع 25-9021.00
 75  مدرس مردم شناسی و باستان شناسی، دانشگاهی 25-1061.00
 75  مدرس جامعه شناسی، دانشگاهی 25-1067.00
 75  مدرس تاریخ، دانشگاهی 25-1125.00
 75  مدرس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاهی 25-1123.00
 75  مدرس ارتباطات، دانشگاهی 25-1122.00
 75  مدرس هنر، تئاتر و موسیقی، دانشگاهی 25-1121.00
 75  مدرس مدد کاری اجتماعی، دانشگاهی 25-1113.00
 75  مدرس قانون جزا و اعمال قانون، دانشگاهی 25-1111.00
 75  مدرس مشاوره تحصیلی، دانشگاهی 25-1081.00
 75  مدرس و مربی پرستاری، دانشکاهی 25-1072.00
 75  مدرس بهداشت تخصصی، دانشگاهی 25-1071.00
 75  مدرس روان شناسی، دانشگاهی 25-1066.00
 75  مدرس جغرافیا، دانشگاهی 25-1064.00
 72  مدرس علوم سیاسی، دانشگاهی 25-1065.00
 72  مدرس شیمی، دانشگاهی 25-1052.00
 72  مدرس مطالعات منطقه ای، قومی و فرهنگی، دانشگاهی 25-1062.00
 72  مدرس اقتصاد خانواده، دانشگاهی 25-1192.00
 72  مدرس بازرگانی، دانشگاهی 25-1011.00
 72  مدرس علوم کاپیوتری، دانشگاهی 25-1021.00
 72  مدرس علوم ریاضی، دانشگاهی 25-1022.00
 72  مدرس زبان و ادبیات خارجی، دانشگاهی 25-1124.00
 68.75  مدرس مدارس متوسطه، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2022.00
 68.75  زیست شناسان مولکولی و سلولی 19-1029.02
 68.75  متخصص پزشکی هسته ای 29-1069.05
 68.75  مدرس اقتصادی، دانشگاهی 25-1063.00
 68.75  روحانی 21-2011.00
 68.75  مدرس علوم کتابداری، دانشگاهی 25-1082.00
 68.75  مدرس فلسفه و دین، دانشگاهی 25-1126.00
 68.75  مدرس مهندسی، دانشگاهی 25-1032.00
 68.75  سرپرست ارشد/مدیر افسران پلیس و کاراگاه ها 33-1012.00
 65.5  فیزیک دان 19-2012.00
 65.5  روان شناس مدارس 19-3031.01
 65.5  متخصص تغذیه و رژیم های درمانی 29-1031.00
 65.5  روان پزشک 29-1066.00
 65.5  آسیب شناس زبان-گفتار 29-1127.00
 65.5  ریاضی دان 15-2021.00
 65.5  بازرس و محقق مالی 13-2061.00
 65.5  مدرس مهد کودک، به غیر از آموزش های خاص 25-2012.00
 65.5  جامعه شناس 19-3041.00
 65.5  مدرس نهضت سواد آموزی، آموزش های تقویتی، و مدرسان و مربیان طرح توسعه آموزش عمومی 25-3011.00
 65.5  مدرس آموزش های شغلی، دبیرستان 25-2032.00
 65.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان دامپروری و مراقبت از حیوانات 45-1011.08
 65.5  مشاور تحصیلی، شغلی و مدارس 21-1012.00
 65.5  مشاور بهداشت روان 21-1014.00
 65  مدیر منابع انسانی 11-3040.00
 62.5  مربی سلامت 21-1091.00
 62.5  روان شناسان اعصاب و متخصصان اعصاب و روان بالینی 19-3039.01
 62.5  مهندس امنیت صنعتی و بهداشت 17-2111.01
 62.5  متخصص درمان محدودیت نگرش، انطباق پذیری و پویایی، و متخصص احیای بینش 29-1122.01
 62.5  پرورش دهنده حیوانات 39-2011.00
 62.5  مهندس رباتیک 17-2199.08
 62.5  زیست شیمی دان و زیست فیزیک دان 19-1021.00
 62.5  میکروب شناس 19-1022.00
 62.5  سرپرست/مدیر دفتر و مدیر پشتیبانی اداری. 43-1011.00
 62.5  مدیر آموزش و پرورش، مراکز/برنامه های حمایت از کودکان و پیش دبستانی ها 11-9031.00
 62.5  مدیر آموزش و پرورش، دبیرستان و موسسات آموزش عالی 11-9033.00
 62.5  مدیر مالی شعب یا بخش 11-3031.02
 62.5  مدیر خدمات اجتماعی و عمومی 11-9151.00
 62.5  سرپرست اداره محموله های هوایی 53-1011.00
 62.5  پرستار کودک 39-9011.01
 62.5  سرپرست/مدیر کارمندان فروش عمده 41-1012.00
 62.5  مدیر تولید صنعتی 11-3051.00
 62.5  مدیر بازی 11-9071.00
 59.5  متخصص درمان مشکلات شغلی 29-1122.00
 59.5  کارگردان برنامه 27-2012.03
 59.5  نصاب ساختمان های پیش ساخته و خانه های متحرک 49-9095.00
 59.5  فعال اجتماعی بهداشت روان و استعمال مواد 21-1023.00
 59.5  دانشمند و متخصص محیط زیست، از جمله بهداشت 19-2041.00
 59.5  کارگردان موسیقی 27-2041.01
 59.5  اختر شناس 19-2011.00
 59.5  مدیر خدمات پزشکی و بهداشتی 11-9111.00
 59.5  مربی ورزش و مدرس آیروبیک 39-9031.00
 59.5  مدیر اسکان 11-9081.00
 59.5  مدیر خرید 11-3061.00
 59.5  مشاور ترک اعتیاد و اختلالات رفتاری 21-1011.00
 59.5  متخصص پزشکی پیشگیری 29-1069.09
 59.5  متخصص آمار 15-2011.00
 59.5  دارو ساز و متصدی داروخانه 29-1051.00
 59.5  مدرس آموزش های شغلی، مدارس متوسطه 25-2023.00
 59.5  ماما و متخصص بیماری های زنان 29-1064.00
 59.5  مدیر عامل 11-1011.00
 59.5  باستان شناس 19-3091.02
 59.5  جراح 29-1067.00
 59.5  طراح و برنامه ریز پایداری کسب و کار 13-1199.04
 59.5  بازرس و مامور تحقیق اموال دولتی 13-1041.04
 59.5  تمرین دهنه ورزشکاران 29-9091.00
 59.5  مدیر فروش 11-2022.00
 57.6  برق کار 47-2111.00
 56.25  متخصص درمان بیماری های تنفسی 29-1126.00
 56.25  اپیدمی شناس 19-1041.00
 56.25  دندانپزشک، عمومی 29-1021.00
 56.25  پزشک داخلی، عمومی 29-1063.00
 56.25  آسیب شناس 29-1069.07
 56.25  مدرس آموزش های خود غنی سازی 25-3021.00
 56.25  مدیر تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 11-3051.02
 56.25  مدیر و سرپرست پست 11-9131.00
 56.25  دانشمند خاک و گیاه 19-1013.00
 56.25  روان درمانگر ازدواج و خانواده 21-1013.00
 56.25  روحانی متخصص در احکام 21-2021.00
 56.25  نسل شناس 19-1029.03
 56.25  اقتصاد دان 19-3011.00
 56.25  روان شناس مشاوره ای 19-3031.03
 56.25  مهندس فروش 41-9031.00
 56.25  جغرافی دان 19-3092.00
 56.25  مردم شناس 19-3091.01
 56.25  کارگردان/مدیر فنی 27-2012.05
 56.25  مهندس لجستیک 13-1081.01
 56.25  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث شهری 33-1021.01
 56.25  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث جنگلی 33-1021.02
 56.25  مساح (نقشه بردار) 17-1022.00
 56.25  مهندس زیست پزشکی 17-2031.00
 56.25  مدیر سامانه های کامپیوتری و اطلاعاتی 11-3021.00
 56.25  سرپرست ارشد/مدیر مکانیک ها، نصاب ها، و تعمیرکارها 49-1011.00
 56.25  ناخدا، کشتی و قایق 53-5021.01
 56.25  آتش نشان شهری 33-2011.01
 56.25  روان شناس صنعتی-سازمانی 19-3032.00
 54  تکنیسین ریاضیاتی 15-2091.00
 53  خزانه دار و کنترل کننده 11-3031.01
 53  تاریخ شناس 19-3093.00
 53  دانشمند علوم سیاسی 19-3094.00
 53  روان شناس بالینی 19-3031.02
 53  دستیار مدرس 25-9041.00
 53  مدیر خدمات غذایی 11-9051.00
 53  طراح مد 27-1022.00
 53  نماینده بیماران 43-4051.03
 53  بهیار و کمک بهیار حرفه ای و پرستار حرفه ای 29-2061.00
 53  متخصص مجموعه های صمعی بصری 25-9011.00
 53  مدیر حمل و نقل 11-3071.01
 53  جانور شناس 19-1011.00
 53  سرپرست ارشد/مدیر ماموران زندان و زندان بان مراکز بازپروری 33-1011.00
 53  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان تهیه و سرو غذا 35-1012.00
 53  مهندس هوا فضا 17-2011.00
 53  کاردان فنی و دستیار پزشکی اورژانس 29-2041.00
 53  کاردان فنی رژیم های غذایی 29-2051.00
 53  آمارشناس حیاتی 15-2041.01
 53  کارشناس آمار 15-2041.00
 53  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی سرگرمی خانگی 49-2097.00
 53  کاردان فنی روان پزشکی 29-2053.00
 53  کاربر راکتور نیروگاه های هسته ای 51-8011.00
 53  کاردان فنی ثبت امواج الکتریکی مغز بوسیله برق (نوار مغزی) 29-2099.01
 53  خلبان، کمک خلبان، و مهندس پروازهای مسافری 53-2011.00
 53  بازرس پذیرش زیست محیطی 13-1041.01
 53  کنترل کننده ترافیک هوایی 53-2021.00
 53  دستیار درمان زبان-گفتار 31-9099.01
 53  سرپرست ارشد/مدیر خانه داری و سرایداری 37-1011.00
 53  مهندس پیشگیری از وقوع و مقابله با آتش سوزی 17-2111.02
 53  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تولید و عملیاتی 51-1011.00
 53  پزشک عمومی بیمارستان 29-1069.03
 53  متخصص بیماری های پا 29-1081.00
 53  مهندس عمران 17-2051.00
 53  وکیل 23-1011.00
 53  متخصص اطفال، عمومی 29-1065.00
 53  دستیار مهندس روباتیک 17-3024.01
 53  داور، میانجی گر، و سازشگر 23-1022.00
 53  پزشک عمومی و خانوادگی 29-1062.00
 53  متخصص آزمایش های غیر مخرب 17-3029.01
 53  فعال اجتماعی کودک، خانواده و مدارس 21-1021.00
 50  دستیار خدمات اجتماعی و انسانی 21-1093.00
 50  مدیر بازاریابی 11-2021.00
 50  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های خرد کردن، سوهان زدن، و پرداخت 51-9021.00
 50  کاربر سیستم های پمپ سوخت، پالایشگاه، و مصرف سنج 51-8093.00
 50  فعال اجتماعی پزشکی و بهداشت عموم 21-1022.00
 50  ماشین ساز 49-9044.00
 50  کتابدار 25-4021.00
 50  کاربر مواد منفجره، متخصص مهمات، و تخریب چی 47-5031.00
 50  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان چوب بری 45-1011.05
 50  کاربر دریل های چرخشی حفاری نفت و گاز 47-5012.00
 50  قاضی، قاضی دادگاه بخش و دادرس 23-1023.00
 50  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان آبزی پروری 45-1011.06
 50  خلبان تجاری 53-2012.00
 50  مترجم همزمان و مترجم 27-3091.00
 50  متخصص بی هوشی 29-1061.00
 50  دستیار درمان شغلی 31-2011.00
 50  دستیار مهندس محیط زیست 17-3025.00
 50  بهیار روان پزشکی 31-1013.00
 50  مهندس تولید 17-2199.04
 50  متخصص تفریح درمانی 29-1125.00
 50  مهندسی بیوشیمی 17-2199.01
 50  دستیار مهندس الکترومکانیک 17-3024.00
 50  مهندس انرژی هسته ای 17-2161.00
 50  مدیر چرخه تامین 11-9199.04
 50  متخصص فیزیو تراپی 29-1123.00
 50  فن شناس یاخته شناسی 29-2011.01
 50  متخصص بیماری های چشمی و عینک سازی 29-1199.05
 50  مهندس الکترونیک، به غیر از کامپیوتر 17-2072.00
 50  تحلیلگر عملیات های تحقیقاتی 15-2031.00
 50  متخصص بهداشت و ایمنی شغلی 29-9011.00
 50  صنعت شناس مهندسی تولید 17-3029.06
 50  حسابرس 13-2011.02
 50  دامپزشک 29-1131.00
 50  پایشگر 19-3022.00
 50  بازجو آتش نشانی 33-2021.02
 50  پزشکیار 29-1071.00
 50  کارگردان هنری 27-1011.00
 50  طبیعت شناس پارک ها 19-1031.03
 50  دستیار متخصص فیزیوتراپی 31-2021.00
 50  آتش نشان جنگلی 33-2011.02
 50  معمار، به غیر از محوطه سازی و بخش دریایی 17-1011.00
 50  هماهنگ کننده تحقیقات بالینی 11-9121.01
 50  کاردان فنی نقشه کشی 17-3031.02
 50  دانشمند و صنعت شناس صنایع غذایی 19-1012.00
 50  زیست شناس 19-1020.01
 50  مدیر علوم طبیعی 11-9121.00
 47  غواص صنعتی 49-9092.00
 47  فن شناس و کاردان فنی دامپزشکی 29-2056.00
 47  سرآشپز و آشپز 35-1011.00
 47  کاردان فنی جراحی 29-2055.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات فرم دهی فلزات و پلاستیک 51-4023.00
 47  سوهان کار پرداخت کار، و تیز کننده ابزار 51-4194.00
 47  کاربر کارخانه های شیمیایی و سیستم های شیمیایی 51-8091.00
 47  ارتوپد و سازنده اعضای مصنوعی 29-2091.00
 47  طراح پارچه و منسوجات 51-6092.00
 47  بهیار مراقبت های خانگی 31-1011.00
 47  نصاب و تعمیرکار تجهیزات ارتباطات دور برد، به جز نصابان خط 49-2022.00
 47  مسول تدارک تجهیزات پزشکی 31-9093.00
 47  بازرس آتش نشانی 33-2021.01
 47  بازرس کیفری و مامور ویژه 33-3021.03
 47  نجات غریق، گشت آبی، و سایر فعالان خدمات پیشگیرانه مناطق تفریحی 33-9092.00
 47  سرپرست/مدیر کارمندان فروش جزء 41-1011.00
 47  مشاور اسکان مراکز اقامتی 39-9041.00
 47  فعال بخش سرگرمی 39-9032.00
 47  موزه دار 25-4012.00
 47  متخصص ارتودنسی 29-1023.00
 47  جراح فک و دهان 29-1022.00
 47  شاعر، ترانه سرا و نویسنده خلاق 27-3043.05
 47  داور و سایر مقامات برگزاری مسابقات ورزشی 27-2023.00
 47  کارگردان استعداد یاب 27-2012.04
 47  مراقبت کننده از کودکان 39-9011.00
 47  کارگزار فروش، اوراق بهادار و کالا 41-3031.01
 47  کاربر دستگاه های سرویس تجهیزات، نفت، گاز، معدن 47-5013.00
 47  کاردان سونوگرافی تشخیصی 29-2032.00
 47  فن شناس و کاردان فنی قلب و عروق 29-2031.00
 47  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان محصولات کشاورزی و گل و گیاه 45-1011.07
 47  متخصص پزشکی طبیعی یا طب سنتی 29-1199.04
 47  نگهبان صیدگاه ها و شکارگاه ها 33-3031.00
 47  کارمند کارگزاری 43-4011.00
 47  متخصص پرتو درمانی 29-1124.00
 47  گرافیست نشر دسکتاپ 43-9031.00
 47  ماساژور و فیزیو تراپ 29-1011.00
 47  تحلیلگر و هماهنگ کننده لجستیکی 13-1081.00
 47  مدیر مهندسی 11-9041.00
 47  کاردان فنی نمونه آزمایش های زمین شناسی 19-4041.02
 47  کارشناس و بازرس محقق مجوز 13-1041.02
 47  آب شناس 19-2043.00
 47  صنعت شناس مهندسی الکترونیک 17-3029.04
 47  دانشمند پزشکی، به غیر از اپیدمی شناس 19-1042.00
 47  مدیر امور نظارتی 11-9199.01
 47  برق کار 47-2111.00
 47  طراح حمل و نقل 19-3099.01
 47  جانور شناس و ریست شناس حیات وحش 19-1023.00
 47  مهندس معدن و زمین شناسی، از جمله مهندس امنیت معدن 17-2151.00
 47  بازرس، مامور تحقیق و تحلیلگر تقلب و کلاهبرداری 13-2099.04
 47  بازرس و محقق مالیاتی، تحصیلدار، مامور مالیاتی 13-2081.00
 47  کاردان فنی کنترل فرآیند هسته ای 19-4051.02
 47  بازپرس 13-1041.06
 47  مهندس صنایع 17-2112.00
 47  مهندس امنیت کالا 17-2111.03
 47  مهندس انرژی 17-2199.03
 47  مشاور توان بخشی 21-1015.00
 47  شیمی دان 19-2031.00
 47  کاردان فنی حفاظت از جنگل ها و محیط زیست 19-4093.00
 47  خریدار عمده و خرد، به غیر از محصولات کشاورزی 13-1022.00
 47  مهندس کشاورزی 17-2021.00
 47  مهندس دریایی 17-2121.01
 47  تحلیلگر مدیریت 13-1111.00
 47  مهندس شیمی 17-2041.00
 43.75  بیمه گر 13-2053.00
 43.75  مدیر انبار و توزیع 11-3071.02
 43.75  ممیز انرژی 13-1199.01
 43.75  مدیر روابط عمومی 11-2031.00
 43.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های پرداخت حرارتی، فلزات و پلاستیک 51-4191.00
 43.75  برنامه نویس کنترل ابزارهای عددی و کنترل فرآیند 51-4012.00
 43.75  مامور اعتبارات 13-2072.00
 43.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جداسازی، فیلتر کردن، غبار روبی، رسوب گیری، و دستگاه تقطیر 51-9012.00
 43.75  مهندس مکانیک 17-2141.00
 43.75  مهندس محیط زیست 17-2081.00
 43.75  مهندس برق 17-2071.00
 43.75  مهندس سخت افزار 17-2061.00
 43.75  کاردان فنی لابراتوار دندان سازی 51-9081.00
 43.75  فن شناس آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2011.00
 43.75  معمار دریایی 17-2121.02
 43.75  متخصص یاخته شناسی 29-2011.02
 43.75  متخصص بافت شناسی و کاردان فنی بافت شناسی 29-2011.03
 43.75  نقشه بردار سطوح زمین 17-1022.01
 43.75  نقشه بردار و نقشه نگار 17-1021.00
 43.75  فن شناس و کاردان فنی رادیولوژی 29-2034.00
 43.75  معمار محوطه سازی 17-1012.00
 43.75  مدیر اطلاعات بالینی 15-2041.02
 43.75  مهندسی مواد 17-2131.00
 43.75  متخصص استخدام، جذب نیرو و بکارگماری 13-1071.00
 43.75  وردست--کارگران نصب، نگهداری، و تعمیر 49-9098.00
 43.75  لوله کش، ساختمانی 47-2152.02
 43.75  آرایشگر و متخصص زیبایی 39-5012.00
 43.75  بازرس کشاورزی 45-2011.00
 43.75  مدیر املاک، مستغلات و اتحادیه های اجتماعی 11-9141.00
 43.75  مدیر عمرانی 11-9021.00
 43.75  مدیر امور اداری 11-3011.00
 43.75  مدیر تبلیغات و توسعه 11-2011.00
 43.75  مدیر کل و مدیر عملیات 11-1021.00
 43.75  دستیار آماری 43-9111.00
 43.75  اعزام کننده، به جز اعزام ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5032.00
 43.75  کارگزار فروش، خدمات مالی 41-3031.02
 43.75  کارمند فروش بلیط مسافرتی و کارگزار رزرواسیون و حمل و نقل 43-4181.00
 43.75  نماینده فروش، عمده و تولیدی، کالاهای فنی و علمی 41-4011.00
 43.75  کارمند افتتاح حساب 43-4141.00
 43.75  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان خدمات شخصی 39-1021.00
 43.75  بازرس راه و ساختمان 47-4011.00
 43.75  کاربر جراثقیل حفاری، نفت و گاز 47-5011.00
 43.75  مامور خرید، به غیر از خرید عمده و خرد و محصولات کشاورزی 13-1023.00
 43.75  نماینده و مامور بررسی فرصت های برابر 13-1041.03
 43.75  افسر پلیس و گشت 33-3051.01
 43.75  کلانتر و معاون کلانتر 33-3051.03
 43.75  پلیس ترانزیت و حمل و نقل ریلی 33-3052.00
 43.75  نصاب و تعمیرکار خطوط توزیع برق 49-9051.00
 43.75  مکانیک ماشین آلات صنعتی 49-9041.00
 43.75  تعمیرکار دوچرخه 49-3091.00
 43.75  مکانیک موتور سیکلت 49-3052.00
 43.75  کارگر تهیه و سرو غذا، از جمله کارکنان فست فود ها 35-3021.00
 43.75  نصاب و تعمیرکار شیشه خودرو 49-3022.00
 43.75  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تزیین مناظر، خدمات چمن زنی، و باغداری 37-1012.00
 43.75  وردست--کارگر استخراج 47-5081.00
 43.75  کارگر کنترل آفات 37-2021.00
 43.75  مصاحبه کننده و کارمند اعطای وام 43-4131.00
 43.75  تهیه کننده 27-2012.01
 43.75  دانشمند حفاظت از آب و خاک 19-1031.01
 43.75  هنرمند چند رسانه ای و انیمیشن سازی 27-1014.00
 43.75  کاردان فنی پخش 27-4012.00
 43.75  حسابدار 13-2011.01
 43.75  مهندس محوطه ریلی و کاربر قطارهای موتوری کوچک 53-4013.00
 43.75  بایگان 25-4011.00
 43.75  دستیار تحقیق علوم اجتماعی 19-4061.00
 43.75  رییس قطار و رییس محوطه های ریلی 53-4031.00
 43.75  کاردان فنی علوم زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست، از جمله بهداشت 19-4091.00
 43.75  طراح صحنه و نمایش 27-1027.00
 43.75  بازیگر 27-2011.00
 43.75  تحلیگر و مفسر اخبار 27-3021.00
 43.75  کارگردان- صحنه، فیلم های سینمایی، تلویزیونی، و برنامه های رادیویی 27-2012.02
 43.75  سرپرست ارشد/مدیر حمل و نقل و ماشین های جابجایی بار و کاربران وسایل نقلیه 53-1031.00
 43.75  دانشمند و صنعت شناس حسگر های راه دور 19-2099.01
 43.75  مهندس لوکوموتیو 53-4011.00
 43.75  زمین شناس، به غیر از آب شناسان و جغرافی دانان. 19-2042.00
 43.75  دندان ساز 29-1024.00
 43.75  راهنمای کشتی 53-5021.03
 43.75  کاردان فنی پزشکی قانونی 19-4092.00
 43.75  مهندس هوا فضا و تکنیسین عملیات 17-3021.00
 43.75  کاردان فنی لوازم پزشکی 51-9082.00
 43.75  دستیار مهندس مکانیک 17-3027.00
 43.75  نقشه کش معماری 17-3011.01
 43.75  مهندس نور 17-2199.07
 43.75  مهندس معتبر سازی 17-2199.02
 43.75  کاربر قطارهای مترو یا واگن های خیابانی 53-4041.00
 43.75  چشم پزشک 29-1041.00
 43.75  نقشه کش مکانیک 17-3013.00
 43.75  مهندس نفت 17-2171.00
 40.5  متخصص عملیات های هوایی 53-2022.00
 40.5  طراح شهری و منطقه ای 19-3051.00
 40.5  تعدیل کننده شکایات و دعاوی، مستغلات و خسارت جانی 13-1031.01
 40.5  کاربر کامپیوتر 43-9011.00
 40.5  مکانیک و نصاب تجهیزات سرمایشی 49-9021.02
 40.5  سرپرست ارشد/مدیر کارگران راه و ساختمان و حفاری 47-1011.00
 40.5  بازرس مهاجرت و گمرک 33-3021.05
 40.5  تعمیرکار تجهیزات پزشکی 49-9062.00
 40.5  فعال حمایت از حیوانات 33-9011.00
 40.5  تعمیرکار دوربین و تجهیزات عکس برداری 49-9061.00
 40.5  تعمیرکار درب های مکانیکی 49-9011.00
 40.5  پادو 39-6012.00
 40.5  کاردان فنی شیمی 19-4031.00
 40.5  کافه چی 35-3011.00
 40.5  کاردان فنی کتابخانه 25-4031.00
 40.5  کردان فنی کشاورزی 19-4011.01
 40.5  کارگر سازه های آهنی و فولادی 47-2221.00
 40.5  متخصص مراقبت های پوستی 39-5094.00
 40.5  تعمیرکار کامپیوتر، دستگاه های بانکی، و ماشین های اداری 49-2011.00
 40.5  کلفت و کمک رسان در امور خانه 39-9021.00
 40.5  تعمیرکار موتورهای برقی، ابزار آلات برقی، و تعمیرکاران مرتبط 49-2092.00
 40.5  مهندس کشتی 53-5031.00
 40.5  کاردان فنی و تکنیسین های موزه 25-4013.00
 40.5  گچ کار و سفید کار 47-2161.00
 40.5  طراح داخلی 27-1025.00
 40.5  کارگر جنگلداری و حفاظت از محیط زیست 45-4011.00
 40.5  گریمور، تئاتر و اجرا 39-5091.00
 40.5  اعزام کننده ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5031.00
 40.5  خواننده 27-2042.01
 40.5  کاردان فنی لابراتوار عینک سازی 51-9083.00
 40.5  متخصص مدیریت ریسک 13-2099.02
 40.5  تدوینگر فیلم و کلیپ های تصویری 27-4032.00
 40.5  سرپرست ارشد/مدیر وردستان، کارگران، و باربران، دستی 53-1021.00
 40.5  کاردان فنی مهندسی صدا 27-4014.00
 40.5  اپراتور رادیویی 27-4013.00
 40.5  بارگیری کننده مخازن، کامیون ها، و کشتی ها 53-7121.00
 40.5  دستیار مهندس برق 17-3023.03
 40.5  کمک یار متخصص درمان شغلی 31-2012.00
 40.5  کاردان فنی بیماری های تنفسی 29-2054.00
 40.5  جنگلدار 19-1032.00
 40.5  مهندس حمل و نقل 17-2051.01
 40.5  کاربر و متصدی دستگاه های چسب زنی 51-9191.00
 40.5  دمنده آبگینه، قالب گیر، خم کار، و پرداخت کار 51-9195.04
 40.5  مسول تایید اعتبار 43-4041.01
 40.5  متخصص بهداشت دهان و دندان 29-2021.00
 40.5  کاردان فنی تولید صنعتی 17-3029.09
 40.5  متخصص امور نظارتی 13-1041.07
 40.5  مدیران مراتع 19-1031.02
 40.5  پرداخت کار مبلمان 51-7021.00
 40.5  عینک ساز، تجویزی 29-2081.00
 40.5  دوزنده رومبلی و صندلی 51-6093.00
 40.5  دانشمند فضا و جو 19-2021.00
 40.5  نویسنده مطالب تبلیغاتی 27-3043.04
 40.5  کاربر ابزارهای ماشینی کنترل شونده توسط کامپیوتر، در ساخت قطعات فلزی و پلاستیکی 51-4011.00
 40.5  تحلیلگر لجستیک 13-1081.02
 40.5  استادیار دوره لیسانس 25-1191.00
 40.5  ویراستار 27-3041.00
 40.5  بازرس هوانوردی 53-6051.01
 40.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات پیچ دار کردن، تاباندن، و بیرون کشیدن در نساجی 51-6064.00
 40.5  سازنده و لمینیت کننده فایبرگلاس 51-2091.00
 40.5  کاردان فنی تجهیزات صوتی و تصویری 27-4011.00
 40.5  سرهم کننده/همگذار سازه ها، سطوح، دکل ها و جراثقیل ها، و سیستم های ساخت هواپیما 51-2011.00
 40.5  دستیار پزشکی 31-9092.00
 40.5  قاضی قانون اجرایی، داور و مامور رسیدگی به محاکمه 23-1021.00
 40.5  کارگزار گمرکی 13-1199.03
 37.5  کاربر بالابر و دستگاه چرخ جراثقیل 53-7041.00
 37.5  کارگر پرورشگاه گل و گیاه 45-2092.01
 37.5  کارمند صدور مجوز 43-4031.03
 37.5  کاردان فنی ترافیک 53-6041.00
 37.5  سرویس کار مخازن فاضلاب و پاکسازی لوله های فاضلاب 47-4071.00
 37.5  کارمند امور نقدی، بررسی هزینه و نرخ 43-3021.02
 37.5  متصدی پل ها و بالابرهای معابر آبی 53-6011.00
 37.5  کنتور خوان، خدمات رفاهی 43-5041.00
 37.5  باربر و کارگر حمل بار، انبار، و اسباب و لوازم، دستی 53-7062.00
 37.5  مصاحبه کننده تایید شایستگی، طرح های دواتی 43-4061.00
 37.5  دستیار کتابخانه، امور عادی 43-4121.00
 37.5  راننده قایق موتوری 53-5022.00
 37.5  مصاحبه کنندگان، به غیر از تایید شایستگی و اعطای وام 43-4111.00
 37.5  وزن کننده، اندازه گیر، کنترل کننده، و نمونه گیر، ثبت سوابق 43-5111.00
 37.5  کارمند پذیرش هتل، متل، و مراکز تفریحی 43-4081.00
 37.5  سازنده و تعمیرکار آبگرم کن 47-2011.00
 37.5  بنا، سنگ 47-2022.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های مخلوط کن و ترکیب 51-9023.00
 37.5  تعمیرکار و تنظیم کننده آلات موسیقی 49-9063.00
 37.5  راننده کامیون، ماشین های سنگین و تریلر 53-3032.00
 37.5  تعمیرکار تجهیزات رهگیری و چراغ های علامت دهنده 49-9097.00
 37.5  متصدی و کاربر دستگاه های سرخ کن، پخت نان و کیک، و خشک کردن غذا 51-3091.00
 37.5  نماینده خدمات مشتریان 43-4051.00
 37.5  منشی اداری و دستیار اجرایی 43-6011.00
 37.5  توزیع کننده برق 51-8012.00
 37.5  کاربر تصفیه خانه و سیستم های تصفیه آب و فاضلاب 51-8031.00
 37.5  کاربر سیستم های ترمز، علامت دهنده، و کلیدهای رهگیری 53-4021.00
 37.5  کاربر تاسیسات گازی 51-8092.00
 37.5  کاربر و متصدی تجهیزات شیمیایی 51-9011.00
 37.5  قالب ساز و قالب گیر 51-9195.07
 37.5  جواهر ساز 51-9071.01
 37.5  کاربر و متصدی تجهیزات سرمایشی و انجمادی 51-9193.00
 37.5  مکانیک و نصاب تجهیزات گرمایشی و تهویه هوا 49-9021.01
 37.5  کاردان فنی سرویس وسایل نقلیه تفریحی 49-3092.00
 37.5  مکانیک تجهیزات ماشینی خارج از خانه و سایر مکانیک های موتوری 49-3053.00
 37.5  نجار تاسیساتی 47-2031.02
 37.5  بنا، پرداخت کار سیمان 47-2051.00
 37.5  ملوان- کشتی، قایق، و کرجی 53-5021.02
 37.5  کارگر تقویت سازه های بتنی 47-2171.00
 37.5  دریا نورد و ملوان کشتی های حمل نفت 53-5011.00
 37.5  وردست--بنا، بلوک کار، سنگ کار، و کاشی کار و مرمر کار 47-3011.00
 37.5  کارگر دفع مواد خطرناک 47-4041.00
 37.5  کاربر ماشین آلات ایجاد شکاف و کانال زنی معدن 47-5042.00
 37.5  کاردان فنی تجهیزات خودکار هواپیماها 49-2091.00
 37.5  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2094.00
 37.5  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی، وسایل نقلیه موتوری 49-2096.00
 37.5  مکانیک هواپیما و کاردان فنی سرویس هواپیما 49-3011.00
 37.5  مکانیک تجهیزات کشاورزی 49-3041.00
 37.5  مسول لوکوموتیو 53-4012.00
 37.5  تعمیرکار واگن های ریلی 49-3043.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های روکش زنی، نقاشی، و اسپری زنی 51-9121.00
 37.5  فن شناس پزشکی هسته ای 29-2033.00
 37.5  هرس کننده درختان و درخت آرا 37-3013.00
 37.5  فروشنده تک فروشی 41-2031.00
 37.5  کاراگاه پلیس 33-3021.01
 37.5  کاردان فنی بهداشت و ایمنی شغلی 29-9012.00
 37.5  ورزشکار و شرکت کننده مسابقات ورزشی 27-2021.00
 37.5  طراح گرافیک 27-1024.00
 37.5  کارگزار فروش تبلیغات 41-3011.00
 37.5  کارگزار فروش بیمه 41-3021.00
 37.5  طراحی بازرگانی و صنعتی 27-1021.00
 37.5  ارزیاب هزینه 13-1051.00
 37.5  ناظر بازی و سرگرمی 39-1011.00
 37.5  عکاس 27-4021.00
 37.5  کاردان فنی آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2012.00
 37.5  تهیه کننده مالیات 13-2082.00
 37.5  متخصص سوزن درمانی 29-1199.01
 37.5  نقشه کش الکترونیک 17-3012.01
 37.5  تحلیلگر مالی 13-2051.00
 37.5  تحلیلگر بودجه 13-2031.00
 37.5  دستیار مهندس صنایع 17-3026.00
 37.5  کاردان فنی نقشه برداری 17-3031.01
 37.5  متخصص ماساژ درمانی 31-9011.00
 37.5  فیلمبردار، تلویزیونی، ویدئویی، و فیلم های سینمایی 27-4031.00
 37.5  کاردان فنی زیست شناسی 19-4021.00
 37.5  آشپز، منازل شخصی 35-2013.00
 37.5  کارگزار فروش املاک 41-9022.00
 37.5  کارگزار، مدیر برنامه، و مدیر بازرگانی هنرمندان، بازیگران و ورزش کاران 13-1011.00
 37.5  گارسن 35-3031.00
 37.5  آشپز، موسسات و کافه تریا 35-2012.00
 37.5  افسر دایره شناسایی و سوابق 33-3021.02
 37.5  مامور زندان و مراکز بازپروری 33-3012.00
 37.5  کاردان فنی کشاورزی دقیق 19-4099.02
 37.5  کاردان فنی کاربری تجهیزات هسته ای 19-4051.01
 37.5  بازرس و متخصص پیشگیری آتش سوزی های جنگلی 33-2022.00
 37.5  نمایش دهنده و مبلغ کالا 41-9011.00
 34.5  تحلیلگر اعتباری 13-2041.00
 34.5  سقف ساز، معدن 47-5061.00
 34.5  نصاب و تعمیرکار خطوط مخابراتی 49-9052.00
 34.5  نصاب دیوارهای پیش ساخته و کاشی سقف 47-2081.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات کار با چوب، به غیر از اره 51-7042.00
 34.5  کارگر عایق کاری، کف، سقف، و دیوار 47-2131.00
 34.5  کابینت ساز و نجار نیمکت ساز 51-7011.00
 34.5  مامور امنیتی 33-9032.00
 34.5  نصاب سنگفرش های قطعه قطعه 47-4091.00
 34.5  کاربر نیروگاه های تولید برق 51-8013.00
 34.5  مشاور مالی شخصی 13-2052.00
 34.5  دستیار دندانپزشک 31-9091.00
 34.5  کاردان فنی سوابق پزشکی و اطلاعات بهداشتی 29-2071.00
 34.5  تعمیرکار لوارم خانگی 49-9031.00
 34.5  نصاب قالی 47-2041.00
 34.5  تعدیل کننده بیمه، محقق و بازرس 13-1031.02
 34.5  کاردان فنی داروسازی 29-2052.00
 34.5  مکانیک ماشین های سنگین متحرک، به جز موتورها 49-3042.00
 34.5  متصدی پیشخوان، کافه تریا، کافی شاپ و تحویل دهنده غذا 35-3022.00
 34.5  نصاب لوله و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-2152.01
 34.5  مکانیک ارشد خودرو 49-3023.01
 34.5  دستیار دامپزشک و مسول مراقبت های حیوانات آزمایشگاهی 31-9096.00
 34.5  کاردان فنی تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 49-9099.01
 34.5  منشی، به جز منشیان حقوقی، پزشکی، و اجرایی 43-6014.00
 34.5  کاربر نصب و نگهداری از تجهیزات ریلی 47-4061.00
 34.5  کلید ساز و تعمیرکار گاو صندوق 49-9094.00
 34.5  مامور خرید، محصولات کشاورزی 13-1021.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات مختلف، فلزات و پلاستیک 51-4081.00
 34.5  کمک یار داروخانه ها 31-9095.00
 34.5  وردست--نجار 47-3012.00
 34.5  کارگر ساخت ورقه های فلزی 47-2211.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه برش منسوجات 51-6062.00
 34.5  تعمیرکار بدنه خودرو و تعمیرکاران مرتبط 49-3021.00
 34.5  کاربر ماشین آلات حفر پیوسته 47-5041.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تبدیل و شکل دهی مواد، مصنوعات و فایبرگلاس 51-6091.00
 34.5  کاربر و متصدی کوره های بازیافت فلزات 51-4051.00
 34.5  قصاب و گوشت بر 51-3021.00
 34.5  طراح جلسات و گردهمایی 13-1121.00
 34.5  نجار ساختمانی 47-2031.01
 34.5  کارمند تهیه اظهارنامه 43-3021.01
 34.5  کاردان فنی صنایع غذایی 19-4011.02
 34.5  کارگزار مسافرتی 41-3041.00
 34.5  پستچی، پردازشگر، و اپراتور دستگاه های پردازش بسته های پستی 43-5053.00
 34.5  راننده تاکسی و شوفر 53-3041.00
 34.5  دانشمند مواد 19-2032.00
 34.5  مامور تحقیق درباره بازی ها و بازرس بازی 33-9031.00
 34.5  راننده/فروشنده 53-3031.00
 34.5  فروشنده قطعات یدکی 41-2022.00
 34.5  کارمند وارد کننذه اطلاعات 43-9021.00
 34.5  راننده و متصدی آمبولانس، به جز کاردانان فنی پزشکی اورژانس 53-3011.00
 34.5  هنرمند صنایع دستی 27-1012.00
 34.5  منشی حقوقی 43-6012.00
 34.5  منشی بایگانی 43-4071.00
 34.5  کارمند دفترداری، حسابداری و حسابرسی 43-3031.00
 34.5  کارمند صندوق مراکز بازی 43-3041.00
 34.5  کارمند کارگزینی، پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-3051.00
 34.5  کاربر پمپ، به جز پمپ های چاه نفت 53-7072.00
 34.5  تحویل دار صندوق 43-3071.00
 34.5  کاربر دستگاه های کمپرسور گاز و ایستگاه های پمپاژ گاز 53-7071.00
 34.5  کاربر ماشین یا قایق لاروب 53-7031.00
 34.5  اپراتو سیستم های تلفنی، شامل پاسخگویی به تلفن ها 43-2011.00
 34.5  فروشنده خانه به خانه، دست فروش و روزنامه فروش، و شغل های مشابه 41-9091.00
 34.5  بازرس حمل و نقل و محموله 53-6051.08
 34.5  بازرس وسایل نقلیه، تجهیزات و سیستم های بخش حمل و نقل، به جز هوانوردی 53-6051.07
 34.5  کارمند دفتری خدمات اجاره و تعمیر 41-2021.00
 34.5  کاربر ماشین های اداری، به غیر از کامپیوتر 43-9071.00
 34.5  دستیار مهندس الکترونیک 17-3023.01
 34.5  دستیار مهندس عمران 17-3022.00
 34.5  ماهی گیر و کارگران مرتبط با ماهیگیری 45-3011.00
 34.5  کارگر مزرعه، حیوانات مزارع و دامپروری ها 45-2093.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل، شکل دهی، پرس، و فشرده سازی 51-9041.00
 34.5  کارگر مزرعه، محصول 45-2092.02
 34.5  کمک یار متخصص فیزیوتراپی 31-2022.00
 34.5  کاربر و متصدی ماشین الات بسته بندی و بارگیری 51-9111.00
 34.5  نقشه کش برق 17-3012.02
 34.5  ماشین کار 51-4041.00
 34.5  موسیقی دان، آلات موسیقی 27-2042.02
 34.5  کارمند اداری، کلی 43-9061.00
 34.5  آهنگ ساز و تنظیم کننده موسیقی 27-2041.04
 34.5  کاربر تجهیزات چوب بری 45-4022.00
 34.5  درجه بند و رتبه بند الوار 45-4023.00
 31.25  کاربر ماشین آلات حفر و بار گیری و ماشین های کشنده 53-7032.00
 31.25  متخصص نیمه رساناها 51-9141.00
 31.25  مهندس موتورهای ثابت و کاربر دیگ بخار 51-8021.00
 31.25  مامور تشخیص صلاحیت و متخصص درمان اصلاحی 21-1092.00
 31.25  محققین عناوین و مشاغل، تلخیص کننده و جستجوگر 23-2093.00
 31.25  پارکبان 33-3041.00
 31.25  تعمیرکار لوازم نسوز، به جز شومینه کار 49-9045.00
 31.25  دستیار حقوقی 23-2011.00
 31.25  تحصیلدار بدهی ها 43-3011.00
 31.25  سازنده و کارشناس سنگ های قیمتی و الماس 51-9071.06
 31.25  متخصص روابط عمومی 27-3031.00
 31.25  خیاط، دستی 51-6051.00
 31.25  نقشه کش عمران 17-3011.02
 31.25  طرح زن، چوب 51-7032.00
 31.25  نصاب، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل مواد، فلزت و پلاستیک 51-4021.00
 31.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات ذوب فلزات و پلاستیک 51-4022.00
 31.25  کاربر و متصدی تجهیزات پاک کردن، شست و شو، و تجهیزات مهار خوردگی فلزات 51-9192.00
 31.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات برش، پانچ، و پرس فلزات و پلاستیک 51-4031.00
 31.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تولید محصولات کاغذی 51-9196.00
 31.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات سوهان کاری و جلا دهی فلزات و پلاستیک 51-4033.00
 31.25  مدل ساز، فلزات و پلاستیک 51-4061.00
 31.25  کارگر طرح بندی، فلزات و پلاستیک 51-4192.00
 31.25  ارزیاب 13-2021.01
 31.25  طراح گل و گیاه 27-1023.00
 31.25  سرهم کننده/همگذار تجهیزات برقی و الکترونیکی 51-2022.00
 31.25  متصدی پارکینگ 53-6021.00
 31.25  سرهم کننده/همگذار تیمی 51-2092.00
 31.25  دستیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای 19-4061.01
 31.25  الگو ساز، چوب 51-7031.00
 31.25  کاربر ماشین دوخت 51-6031.00
 31.25  هنرمند هنرهای زیبا، شامل نقاشان، مجسمه سازان، و تصویرگران 27-1013.00
 31.25  متصدی دستگاه های مخلوط کن غذا 51-3092.00
 31.25  خیاط و تعمیرکار لباس 51-6052.00
 31.25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات کنترلی و سوپاپ، به جز درب های مکانیکی 49-9012.00
 31.25  کاربر تجهیزات راه سازی 47-2071.00
 31.25  ناخن آرا 39-5092.00
 31.25  باربر و کارگر حمل چمدان 39-6011.00
 31.25  کارگر ساده، نفت و گاز 47-5071.00
 31.25  وردست--سقف ساز 47-3016.00
 31.25  کارمند نامه نگاری و کاربر ماشین های پردازش نامه، به جز خدمات پستی 43-9051.00
 31.25  کارمند دعاوی بیمه 43-9041.01
 31.25  کارمند حمل ونقل، ارسال و دریافت 43-5071.00
 31.25  مکانیک کامیون و اتوبوس و متخصص موتورهای دیزلی 49-3031.00
 31.25  بنا، آجر و بلوک های سیمانی 47-2021.00
 31.25  مرده شور 39-4011.00
 31.25  کارگر نگهداری از بزرگراه ها 47-4051.00
 31.25  سقف ساز 47-2181.00
 31.25  وردست--نقاش، نصاب کاغذ دیواری، گچ کار، سفید کار 47-3014.00
 31.25  نصاب لوله 47-2151.00
 31.25  کارگر عایق سازی، مکانیکی 47-2132.00
 31.25  نصاب و تعمیرکار آسانسور 47-4021.00
 31.25  موزاییک کار 47-2053.00
 31.25  نصاب کاشی و سنگ مرمر 47-2044.00
 31.25  نصاب حصار 47-4031.00
 31.25  میزبان، رستوران، استراحتگاه، و کافی شاپ 35-9031.00
 31.25  نصاب سیستم های امنیتی و اعلام حریق 49-2098.00
 31.25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل 49-2093.00
 31.25  آشپز، رستوران 35-2014.00
 31.25  کارمند مکاتبات 43-4021.00
 31.25  کارمند تولید، برنامه ریزی، و تسریع امور 43-5061.00
 31.25  دستیار منابع انسانی، به جز کارمند پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-4161.00
 31.25  آشپز، سفارشات کوچک 35-2015.00
 31.25  کاربر جراثقیل و دکل ها 53-7021.00
 31.25  متصدی پذیرش و اطلاعات 43-4171.00
 31.25  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2095.00
 31.25  مکانیک قایق های موتوری 49-3051.00
 31.25  کارمند سفارشات 43-4151.00
 28  کارگر ساختمانی 47-2061.00
 28  نصاب کف پوش، به جز نصابان قالی، کف سازی چوبی، و کاشی های سنگین 47-2042.00
 28  سفید کار 47-2082.00
 28  شیشه بر 47-2121.00
 28  صندوقدار غرفه و پول خردکن مراکز بازی 41-2012.00
 28  وردست--برق کار 47-3013.00
 28  کاربر کامیون ها و کشنده های صنعتی 53-7051.00
 28  آپاراتچی سینما 39-3021.00
 28  اپراتور تلفن 43-2021.00
 28  مامور مراقبت از حیوانات اهلی 39-2021.00
 28  کاربر و متصدی نوار نقاله 53-7011.00
 28  کارگر سوهان کار و پرداخت کار، دستی 51-9022.00
 28  کنترل کننده اعتبار 43-4041.02
 28  نقاش، تجهیزات حمل و نقل 51-9122.00
 28  کارمند خدمات پستی 43-5051.00
 28  راننده کامیون، ماشین های سبک و خدمات پخش و توزیع 53-3033.00
 28  راننده اتوبوس، برون شهری و درون شهری 53-3021.00
 28  تایر ساز 51-9197.00
 28  کاردان فنی داده های ژئو فیزیک 19-4041.01
 28  صندوقدار 41-2011.00
 28  قلم زن و حکاک 51-9194.00
 28  شکارچی و تله گذار 45-3021.00
 28  نماینده فروش، عمده و تولیدی، به جز کالاهای فنی و علمی 41-4012.00
 28  سازنده و کارشناس فلزات گران بها 51-9071.07
 28  بازرس، آزمایش کننده، مرتب کننده، نمونه گیر، و وزن کننده 51-9061.00
 28  متصدی مراکز سرویس وسایل نقلیه 53-6031.00
 28  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های برش و قطعه قطعه کردن 51-9032.00
 28  گوینده رادیو و تلویزیون 27-3011.00
 28  پیک و تحویل دهنده 43-5021.00
 28  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات شیار زنی و رنده کاری فلزات و پلاستیک 51-4035.00
 28  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات قالب سازی، هسته سازی، و ریخته گری فلزات و پلاستیک 51-4072.00
 28  متصدی و کاربر دستگاه های پخت غذا 51-3093.00
 28  کاربر دریل زمینی، به جز نفت و گاز 47-5021.00
 28  طرح زن، فلزات و پلاستیک 51-4062.00
 28  ریخته گر و قالب ریز، فلزات 51-4052.00
 28  کاردان فنی یک حوزه خاص خودرو 49-3023.02
 28  کاراگاه و بازرس خصوصی 33-9021.00
 28  سرهم کننده/همگذار تجهیزات الکترو مکانیکی 51-2023.00
 28  گوشت بر و پوست گیر گوشت، طیور، و ماهی 51-3022.00
 28  ضابط دادگاه 33-3011.00
 28  سرهم کننده/همگذار، تنظیم کننده، کالیبره کننده ابزارهای نمایش زمان 51-2093.00
 28  نانوا و کیک پز 51-3011.00
 28  پنچری گیر 49-3093.00
 28  رونویس پزشکی 31-9094.00
 28  کارگر رختشویی و خشکشویی 51-6011.00
 25  منشی پزشکی 43-6013.00
 25  پستچی 43-5052.00
 25  رسیدگی کننده به آفات، سم پاش، و کاربر، گیاه ها 37-3012.00
 25  سیم پیچ 51-2021.00
 25  کارمند لیبل زنی 43-5081.02
 25  سرهم کننده/همگذار موتور و سایر ماشین آلات 51-2031.00
 25  پیرایشگر 39-5011.00
 25  پرورش دهنده حیوانات 45-2021.00
 25  کارمند بررسی بیمه نامه 43-9041.02
 25  نقاش، روکش کار، و تزیین کننده 51-9123.00
 25  سر شور آرایشگاه 39-5093.00
 25  گزارشگر و خبرنگار 27-3022.00
 25  وردست--کارگر تولید 51-9198.00
 25  سنگ بر و سنگ تراش، تولید 51-9195.03
 25  سفالگر، صنعتی 51-9195.05
 25  دستگاه شکاف دهنده سنگ، سنگ معدن 47-5051.00
 25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات دریل و سوراخکاری فلزات و پلاستیک 51-4032.00
 25  نصاب کاغذ دیواری 47-2142.00
 25  لحیم کار و سخت کار 51-4121.07
 25  مسول دستگاه های مراکز تفریحی و سرگرمی 39-3091.00
 25  گزارش نویس دادگاه 23-2091.00
 25  وردست--لوله کش، نصاب لوله، و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-3015.00
 25  تغذیه کننده و خارج کننده مواد از ماشین آلات 53-7063.00
 25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های آبکاری و روکش زنی، فلزات و پلاستیک 51-4193.00
 25  کاربر و متصدی ماشین های سفید کننده و رنگ کننده نساجی 51-6061.00
 25  بار بند و بسته بند، دستی 53-7064.00
 25  متخصص نگهداری، ماشین آلات 49-9043.00
 25  سازنده ابزار و قالب 51-4111.00
 25  نظافت چی سالن های غذا خوری و کافه تریا ها، و وردست کافه چی 35-9011.00
 25  سرویس کار و تعمیرکار دستگاه های خودکار فروش سکه ای، اسکناسی و دستگاه های خودکار بازی و سرگرمی 49-9091.00
 25  کف ساب و پرداخت کار 47-2043.00
 25  کارگر تهیه غذا 35-2021.00
 25  مهندس کاربر و سایر کاربران تجهیزات راه و ساختمان 47-2073.00
 25  کارشناس ارزشیابی، مستغلات 13-2021.02
 25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات چوب بری 51-7041.00
 25  کارمند تدارک کالا 43-3061.00
 22  گارسن، به غیر از رستوران 35-3041.00
 22  کارمند دادسرا 43-4031.01
 22  تایپیست و پردازشگر اطلاعات 43-9022.00
 22  کاربر ماشین های بارگیری، معادن زیرزمینی 53-7033.00
 22  آشپز، فست فود 35-2011.00
 22  کارگر تزیین مناظر، و باغداری 37-3011.00
 22  کاربر دستگاه دیرک کوب 47-2072.00
 22  جوشکار، برشکار، و کمک جوشکار 51-4121.06
 22  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات بافندگی و ریسندگی 51-6063.00
 22  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تراشکاری و خراطی فلزات و پلاستیک 51-4034.00
 18.75  تعمیرکار ساعت 49-9064.00
 18.75  کارگزار بار و حمل 43-5011.00
 18.75  کارگزار املاک 41-9021.00
 18.75  ارزشیاب بیمه، خسارت خودرویی 13-1032.00
 18.75  برشکار و تراشکار، و پرداخت کار، دستی 51-9031.00
 18.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جوشکاری، لحیم کاری، و سخت کاری، فلزات و پلاستیک 51-4122.00
 18.75  مصحح و رونویس 43-9081.00
 18.75  کارمند شهرداری 43-4031.02
 18.75  راننده اتوبوس مدارس 53-3022.00
 18.75  کاربر و متصدی ماشین دوخت کفش 51-6042.00
 18.75  گوینده ورزشگاه و سایر اماکن عمومی 27-3012.00
 18.75  نویسنده فنی 27-3042.00
 15.5  مسول بازی های ماشینی 39-1012.00
 15.5  سرایدار و نظافت چی، به غیر از پیشخدمت ها و نظافت کنندگان خانه داری 37-2011.00
 15.5  پیشخدمت و نظافت کننده خانه داری 37-2012.00
 15.5  کارمند انبار، بخش فروش 43-5081.01
 15.5  کاربر و متصدی تنور، کوره، اجاق، خشک کن، و انواع دیگ ها 51-9051.00
 12.5  کاربر واگن های رفت و برگشتی 53-7111.00
 12.5  نظافت کننده و شست و شو کننده تجهیزات و وسایل نقلیه 53-7061.00
 12.5  نقاش، ساختمانی و نگهداری 47-2141.00
 12.5  قصاب کشتارگاه و بسته بند گوشت 51-3023.00
 12.5  ملازم مراسم تدفین 39-4021.00
 12.5  طراح ویترین و نمایش کالا 27-1026.00
 9.5  مسول اتاق پرو و رختکن 39-3093.00
 9.5  چوب بر 45-4021.00
 9.5  ظرف شور 35-9021.00
 9.5  بازاریاب تلفنی 41-9041.00
 9.5  کاربر پمپ های چاه نفت 53-7073.00
 6.25  نگهبان تقاطع ها 33-9091.00
 6.25  کارمند انبار- اتاق های انبار، انبارهای بزرگ، و محوطه های انبار 43-5081.03
 6.25  راهنما، کنترل چی، و مامور اخذ بلیت 39-3031.00
 6.25  قالب ساز کارخانه ریخته گری 51-4071.00
 6.25  کارمند ارسال سفارشات، فروش عمده و خرد 43-5081.04
 6.25  مسول لباس های هنرپیشگان 39-3092.00
 6.25  دکل ساز 49-9096.00
 جمع کننده پسماند ها و کالاهای دور ریخته شده قابل بازیافت 53-7081.00
 مانکن 41-9012.00
 کارگر و تعمیرکار کفش و چرم 51-6041.00
 اتو زن، منسوجات، پوشاک، و اقلام مرتبط 51-6021.00
 درجه بند و دانه بند، محصولات کشاورزی 45-2041.00
 کاربر تجهیزات کشاورزی 45-2091.00
 تعمیرکار و رفوگر، به جز پوشاک 49-9093.00
 سرهم کننده/همگذار و سازنده سازه های فلزی 51-2041.00
 

ارسال نظرات :