این بخش از درگاه، آزمایشی است؛ نظرات و پیشنهادات خود را در بخش اظهار نظر با ما در میان گذارید.

 

عنوان توصیفگر : تحلیل سیستم ها

توضیحات توصیفگر :


شناخت اینکه چگونه یک سیستم باید کار کند، یا چگونه می توان حالت ها یا عملکرد یک سیستم را تغییر داد؛ و نیز شناخت اینکه چگونه محیط بر خروجی سیستمها تأثیر می گذارد

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 81.85  مدیر منابع انسانی 11-3040.00
 78  مدیر عامل 11-1011.00
 78  مهندس لجستیک 13-1081.01
 72  تحلیلگر عملیات های تحقیقاتی 15-2031.00
 72  روحانی 21-2011.00
 72  متخصص آمار 15-2011.00
 72  مهندس شیمی 17-2041.00
 72  مهندس انرژی هسته ای 17-2161.00
 72  جنگلدار 19-1032.00
 72  کارگزار فروش، اوراق بهادار و کالا 41-3031.01
 68.75  مدیر خدمات پزشکی و بهداشتی 11-9111.00
 68.75  مربی و استعداد یاب 27-2022.00
 68.75  طراح و برنامه ریز پایداری کسب و کار 13-1199.04
 68.75  مهندس تولید 17-2199.04
 68.75  مهندس معدن و زمین شناسی، از جمله مهندس امنیت معدن 17-2151.00
 68.75  مهندس امنیت صنعتی و بهداشت 17-2111.01
 68.75  مهندس الکترونیک، به غیر از کامپیوتر 17-2072.00
 68.75  مشاور مدیریت منازل و مزارع 25-9021.00
 68.75  مدیر خدمات اجتماعی و عمومی 11-9151.00
 68.75  متخصص مدیریت ریسک 13-2099.02
 67.6  مدیر آموزش و توسعه 11-3042.00
 65.5  مدیر امور نظارتی 11-9199.01
 65.5  مدیر چرخه تامین 11-9199.04
 65.5  دانشمند خاک و گیاه 19-1013.00
 65.5  مهندس رباتیک 17-2199.08
 65.5  اپیدمی شناس 19-1041.00
 65.5  تحلیلگر لجستیک 13-1081.02
 65.5  مهندس فروش 41-9031.00
 65.5  مهندس کشاورزی 17-2021.00
 65.5  مهندس زیست پزشکی 17-2031.00
 65.5  مهندس حمل و نقل 17-2051.01
 65.5  بازرس و محقق مالی 13-2061.00
 65.5  مهندس محیط زیست 17-2081.00
 65.5  مهندس پیشگیری از وقوع و مقابله با آتش سوزی 17-2111.02
 65.5  روان شناس صنعتی-سازمانی 19-3032.00
 65.5  متخصص پزشکی هسته ای 29-1069.05
 65.5  مهندس نفت 17-2171.00
 65.5  متخصص امور نظارتی 13-1041.07
 62.5  تحلیلگر مدیریت 13-1111.00
 62.5  مشاور توان بخشی 21-1015.00
 62.5  جانور شناس 19-1011.00
 62.5  متخصص بهداشت و ایمنی شغلی 29-9011.00
 62.5  صنعت شناس مهندسی تولید 17-3029.06
 62.5  مهندسی بیوشیمی 17-2199.01
 62.5  دستیار مهندس صنایع 17-3026.00
 62.5  جغرافی دان 19-3092.00
 62.5  زیست شیمی دان و زیست فیزیک دان 19-1021.00
 62.5  طراح شهری و منطقه ای 19-3051.00
 62.5  دانشمند پزشکی، به غیر از اپیدمی شناس 19-1042.00
 62.5  دانشمند و صنعت شناس حسگر های راه دور 19-2099.01
 62.5  مردم شناس 19-3091.01
 62.5  نسل شناس 19-1029.03
 62.5  مهندس انرژی 17-2199.03
 62.5  پزشک عمومی بیمارستان 29-1069.03
 62.5  مدیر سامانه های کامپیوتری و اطلاعاتی 11-3021.00
 62.5  مدیر روابط عمومی 11-2031.00
 62.5  مدیر فروش 11-2022.00
 62.5  متخصص تغذیه و رژیم های درمانی 29-1031.00
 59.5  روان درمانگر ازدواج و خانواده 21-1013.00
 59.5  مشاور تحصیلی، شغلی و مدارس 21-1012.00
 59.5  ممیز انرژی 13-1199.01
 59.5  دانشمند و صنعت شناس صنایع غذایی 19-1012.00
 59.5  تحلیلگر و هماهنگ کننده لجستیکی 13-1081.00
 59.5  روان شناسان اعصاب و متخصصان اعصاب و روان بالینی 19-3039.01
 59.5  مهندس مکانیک 17-2141.00
 59.5  سرپرست ارشد/مدیر افسران پلیس و کاراگاه ها 33-1012.00
 59.5  مدیر تولید صنعتی 11-3051.00
 59.5  طراح حمل و نقل 19-3099.01
 59.5  روان پزشک 29-1066.00
 59.5  مهندس عمران 17-2051.00
 59.5  مهندس هوا فضا 17-2011.00
 59.5  معمار دریایی 17-2121.02
 59.5  بازرس و مامور تحقیق اموال دولتی 13-1041.04
 59.5  کارگردان/مدیر فنی 27-2012.05
 59.5  صنعت شناس مهندسی الکترونیک 17-3029.04
 59.5  دانشمند حفاظت از آب و خاک 19-1031.01
 59.5  مدیر اسکان 11-9081.00
 59.5  مدیر آموزش و پرورش، دبیرستان و موسسات آموزش عالی 11-9033.00
 59.5  مدیر آموزش و پرورش، ابتدایی و متوسطه 11-9032.00
 59.5  مدیر مالی شعب یا بخش 11-3031.02
 59.5  مدیر عمرانی 11-9021.00
 59.5  جانور شناس و ریست شناس حیات وحش 19-1023.00
 59.5  سرپرست/مدیر کارمندان فروش عمده 41-1012.00
 59.5  آسیب شناس زبان-گفتار 29-1127.00
 59.5  وکیل 23-1011.00
 59.5  مدرس مردم شناسی و باستان شناسی، دانشگاهی 25-1061.00
 59.5  مهندس دریایی 17-2121.01
 59.5  مدیر مهندسی 11-9041.00
 59.5  مشاور بهداشت روان 21-1014.00
 57.6  برق کار 47-2111.00
 56.25  فیزیک دان 19-2012.00
 56.25  متخصص پزشکی پیشگیری 29-1069.09
 56.25  کارگردان برنامه 27-2012.03
 56.25  معمار محوطه سازی 17-1012.00
 56.25  مهندس معتبر سازی 17-2199.02
 56.25  کنترل کننده ترافیک هوایی 53-2021.00
 56.25  زیست شناسان مولکولی و سلولی 19-1029.02
 56.25  متخصص اطفال، عمومی 29-1065.00
 56.25  آسیب شناس 29-1069.07
 56.25  جراح فک و دهان 29-1022.00
 56.25  مدرس آموزش های شغلی، مدارس متوسطه 25-2023.00
 56.25  مدیران مراتع 19-1031.02
 56.25  میکروب شناس 19-1022.00
 56.25  روان شناس مدارس 19-3031.01
 56.25  اقتصاد دان 19-3011.00
 56.25  کارگردان موسیقی 27-2041.01
 56.25  مدیر آموزش و پرورش، مراکز/برنامه های حمایت از کودکان و پیش دبستانی ها 11-9031.00
 56.25  نماینده و مامور بررسی فرصت های برابر 13-1041.03
 56.25  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان دامپروری و مراقبت از حیوانات 45-1011.08
 56.25  حسابرس 13-2011.02
 56.25  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان آبزی پروری 45-1011.06
 56.25  موزه دار 25-4012.00
 56.25  هماهنگ کننده صنعتی 25-9031.00
 56.25  بازرس پذیرش زیست محیطی 13-1041.01
 56.25  طراح مد 27-1022.00
 56.25  مدیر بازی 11-9071.00
 56.25  برنامه نویس کنترل ابزارهای عددی و کنترل فرآیند 51-4012.00
 56.25  مدیر خرید 11-3061.00
 56.25  مدیر حمل و نقل 11-3071.01
 56.25  مدرس مطالعات تفریحی و ورزشی، دانشگاهی 25-1193.00
 56.25  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2094.00
 56.25  ارزیاب هزینه 13-1051.00
 56.25  مدیر تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 11-3051.02
 56.25  مدرس مهندسی، دانشگاهی 25-1032.00
 56.25  مدرس معماری، دانشگاهی 25-1031.00
 53  جامعه شناس 19-3041.00
 53  مدیر تبلیغات و توسعه 11-2011.00
 53  کاردان فنی زیست شناسی 19-4021.00
 53  مدیر امور اداری 11-3011.00
 53  خزانه دار و کنترل کننده 11-3031.01
 53  مدیر بازاریابی 11-2021.00
 53  سرپرست/مدیر دفتر و مدیر پشتیبانی اداری. 43-1011.00
 53  دستیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای 19-4061.01
 53  دستیار مهندس روباتیک 17-3024.01
 53  حسابدار 13-2011.01
 53  سرپرست ارشد/مدیر مکانیک ها، نصاب ها، و تعمیرکارها 49-1011.00
 53  کاربر کامپیوتر 43-9011.00
 53  مدرس مدارس ابتدایی، به غیر از آموزش های خاص 25-2021.00
 53  نصاب و تعمیرکار تجهیزات ارتباطات دور برد، به جز نصابان خط 49-2022.00
 53  فعال اجتماعی پزشکی و بهداشت عموم 21-1022.00
 53  مدرس اقتصاد خانواده، دانشگاهی 25-1192.00
 53  پایشگر 19-3022.00
 53  کاردان فنی کشاورزی دقیق 19-4099.02
 53  کاردان فنی حفاظت از جنگل ها و محیط زیست 19-4093.00
 53  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان چوب بری 45-1011.05
 53  آب شناس 19-2043.00
 53  مدیر انبار و توزیع 11-3071.02
 53  دانشمند و متخصص محیط زیست، از جمله بهداشت 19-2041.00
 53  بازرس کشاورزی 45-2011.00
 53  مدیر کل و مدیر عملیات 11-1021.00
 53  متخصص درمان مشکلات شغلی 29-1122.00
 53  معمار، به غیر از محوطه سازی و بخش دریایی 17-1011.00
 53  بازرس آتش نشانی 33-2021.01
 53  طراح جلسات و گردهمایی 13-1121.00
 53  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث جنگلی 33-1021.02
 53  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث شهری 33-1021.01
 53  تحلیلگر بودجه 13-2031.00
 53  مهندس صنایع 17-2112.00
 53  تحلیلگر مالی 13-2051.00
 53  تهیه کننده 27-2012.01
 53  سرپرست ارشد/مدیر ماموران زندان و زندان بان مراکز بازپروری 33-1011.00
 53  مهندس برق 17-2071.00
 53  مهندس سخت افزار 17-2061.00
 53  مدرس شیمی، دانشگاهی 25-1052.00
 53  مدرس علوم جوی، زمین، دریایی و فضا، دانشگاهی 25-1051.00
 53  مدرس علم جنگل داری و حفاظت از محیط زیست، دانشگاهی 25-1043.00
 53  نقشه بردار سطوح زمین 17-1022.01
 53  مدیر اطلاعات بالینی 15-2041.02
 53  مهندس نور 17-2199.07
 53  کاردان فنی ترافیک 53-6041.00
 53  مدرس و مربی پرستاری، دانشکاهی 25-1072.00
 53  مدیر علوم طبیعی 11-9121.00
 53  مدرس مشاوره تحصیلی، دانشگاهی 25-1081.00
 53  فعال اجتماعی بهداشت روان و استعمال مواد 21-1023.00
 53  مدرس قانون جزا و اعمال قانون، دانشگاهی 25-1111.00
 53  مدرس روان شناسی، دانشگاهی 25-1066.00
 53  قاضی، قاضی دادگاه بخش و دادرس 23-1023.00
 53  مدرس علوم کتابداری، دانشگاهی 25-1082.00
 50  مدرس فلسفه و دین، دانشگاهی 25-1126.00
 50  فعال اجتماعی کودک، خانواده و مدارس 21-1021.00
 50  مدرس علوم زیست شناسی، دانشگاهی 25-1042.00
 50  کاردان فنی علوم زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست، از جمله بهداشت 19-4091.00
 50  دارو ساز و متصدی داروخانه 29-1051.00
 50  طراحی بازرگانی و صنعتی 27-1021.00
 50  مدرس علوم زیست محیطی، دانشگاهی 25-1053.00
 50  روحانی متخصص در احکام 21-2021.00
 50  مدرس بازرگانی، دانشگاهی 25-1011.00
 50  مدرس تاریخ، دانشگاهی 25-1125.00
 50  مدرس اقتصادی، دانشگاهی 25-1063.00
 50  مدرس زبان و ادبیات خارجی، دانشگاهی 25-1124.00
 50  طراح صحنه و نمایش 27-1027.00
 50  متخصص مجموعه های صمعی بصری 25-9011.00
 50  مدرس ارتباطات، دانشگاهی 25-1122.00
 50  مدرس حقوق، دانشگاهی 25-1112.00
 50  مدرس علوم کاپیوتری، دانشگاهی 25-1021.00
 50  مدرس دبیرستان، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2031.00
 50  ماساژور و فیزیو تراپ 29-1011.00
 50  کاردان فنی کنترل فرآیند هسته ای 19-4051.02
 50  کاردان فنی تجهیزات خودکار هواپیماها 49-2091.00
 50  بیمه گر 13-2053.00
 50  سرپرست اداره محموله های هوایی 53-1011.00
 50  خلبان، کمک خلبان، و مهندس پروازهای مسافری 53-2011.00
 50  تمرین دهنه ورزشکاران 29-9091.00
 50  کاردان فنی بهداشت و ایمنی شغلی 29-9012.00
 50  آمارشناس حیاتی 15-2041.01
 50  نقشه بردار و نقشه نگار 17-1021.00
 50  مهندس امنیت کالا 17-2111.03
 50  مساح (نقشه بردار) 17-1022.00
 50  مشاور مالی شخصی 13-2052.00
 50  کاراگاه پلیس 33-3021.01
 50  نگهبان صیدگاه ها و شکارگاه ها 33-3031.00
 50  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان محصولات کشاورزی و گل و گیاه 45-1011.07
 50  تعمیرکار تجهیزات پزشکی 49-9062.00
 50  ناخدا، کشتی و قایق 53-5021.01
 50  کاردان فنی تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 49-9099.01
 50  سرپرست/مدیر کارمندان فروش جزء 41-1011.00
 50  مشاور اسکان مراکز اقامتی 39-9041.00
 50  متخصص روابط عمومی 27-3031.00
 50  مدیر و سرپرست پست 11-9131.00
 50  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان تهیه و سرو غذا 35-1012.00
 50  نقشه کش معماری 17-3011.01
 50  شیمی دان 19-2031.00
 50  متخصص درمان محدودیت نگرش، انطباق پذیری و پویایی، و متخصص احیای بینش 29-1122.01
 50  ماما و متخصص بیماری های زنان 29-1064.00
 50  زمین شناس، به غیر از آب شناسان و جغرافی دانان. 19-2042.00
 50  دانشمند علوم سیاسی 19-3094.00
 50  متخصص بیماری های پا 29-1081.00
 50  پزشکیار 29-1071.00
 50  اختر شناس 19-2011.00
 50  جراح 29-1067.00
 50  باستان شناس 19-3091.02
 50  متخصص فیزیو تراپی 29-1123.00
 50  متخصص بی هوشی 29-1061.00
 50  پزشک عمومی و خانوادگی 29-1062.00
 50  دستیار مهندس محیط زیست 17-3025.00
 50  متخصص پزشکی طبیعی یا طب سنتی 29-1199.04
 47  تعمیرکار و تنظیم کننده آلات موسیقی 49-9063.00
 47  رییس قطار و رییس محوطه های ریلی 53-4031.00
 47  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی سرگرمی خانگی 49-2097.00
 47  کارمند کارگزاری 43-4011.00
 47  مدرس آموزش های شغلی، دبیرستان 25-2032.00
 47  بایگان 25-4011.00
 47  مکانیک هواپیما و کاردان فنی سرویس هواپیما 49-3011.00
 47  گرافیست نشر دسکتاپ 43-9031.00
 47  پزشک داخلی، عمومی 29-1063.00
 47  کارمند فروش بلیط مسافرتی و کارگزار رزرواسیون و حمل و نقل 43-4181.00
 47  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان خدمات شخصی 39-1021.00
 47  کارگر کنترل آفات 37-2021.00
 47  فن شناس و کاردان فنی دامپزشکی 29-2056.00
 47  کاردان فنی رژیم های غذایی 29-2051.00
 47  کاردان فنی و دستیار پزشکی اورژانس 29-2041.00
 47  سرپرست ارشد/مدیر حمل و نقل و ماشین های جابجایی بار و کاربران وسایل نقلیه 53-1031.00
 47  متخصص یاخته شناسی 29-2011.02
 47  کارگردان- صحنه، فیلم های سینمایی، تلویزیونی، و برنامه های رادیویی 27-2012.02
 47  کاردان فنی پخش 27-4012.00
 47  کاردان فنی مهندسی صدا 27-4014.00
 47  دستیار متخصص فیزیوتراپی 31-2021.00
 47  متخصص درمان بیماری های تنفسی 29-1126.00
 47  آتش نشان شهری 33-2011.01
 47  بازرس و متخصص پیشگیری آتش سوزی های جنگلی 33-2022.00
 47  کاربر سیستم های پمپ سوخت، پالایشگاه، و مصرف سنج 51-8093.00
 47  کارگردان هنری 27-1011.00
 47  کاربر کارخانه های شیمیایی و سیستم های شیمیایی 51-8091.00
 47  کاردان فنی بیماری های تنفسی 29-2054.00
 47  مشاور ترک اعتیاد و اختلالات رفتاری 21-1011.00
 47  مدرس علوم سیاسی، دانشگاهی 25-1065.00
 47  مدرس مطالعات منطقه ای، قومی و فرهنگی، دانشگاهی 25-1062.00
 47  مدرس فیزیک، دانشگاهی 25-1054.00
 47  مدرس علوم کشاورزی، دانشگاهی 25-1041.00
 47  کاردان فنی نمونه آزمایش های زمین شناسی 19-4041.02
 47  کارشناس و بازرس محقق مجوز 13-1041.02
 47  متخصص آزمایش های غیر مخرب 17-3029.01
 47  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تولید و عملیاتی 51-1011.00
 47  دانشمند فضا و جو 19-2021.00
 47  روان شناس مشاوره ای 19-3031.03
 47  دستیار تحقیق علوم اجتماعی 19-4061.00
 47  کاردان فنی پزشکی قانونی 19-4092.00
 47  مدیر خدمات غذایی 11-9051.00
 47  برق کار 47-2111.00
 47  مدرس بهداشت تخصصی، دانشگاهی 25-1071.00
 47  مدرس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاهی 25-1123.00
 47  مامور خرید، به غیر از خرید عمده و خرد و محصولات کشاورزی 13-1023.00
 47  بازرس، مامور تحقیق و تحلیلگر تقلب و کلاهبرداری 13-2099.04
 47  دستیار مهندس برق 17-3023.03
 47  مدرس علوم ریاضی، دانشگاهی 25-1022.00
 47  ریاضی دان 15-2021.00
 47  مهندس کشتی 53-5031.00
 47  کارشناس آمار 15-2041.00
 47  مدرس هنر، تئاتر و موسیقی، دانشگاهی 25-1121.00
 47  مدرس مدد کاری اجتماعی، دانشگاهی 25-1113.00
 47  تحلیلگر اعتباری 13-2041.00
 47  مهندسی مواد 17-2131.00
 45.25  متخصص استخدام، جذب نیرو و بکارگماری 13-1071.00
 43.75  روان شناس بالینی 19-3031.02
 43.75  زیست شناس 19-1020.01
 43.75  طبیعت شناس پارک ها 19-1031.03
 43.75  متخصص ارتودنسی 29-1023.00
 43.75  کارگزار فروش، خدمات مالی 41-3031.02
 43.75  کاربر راکتور نیروگاه های هسته ای 51-8011.00
 43.75  بازرس مهاجرت و گمرک 33-3021.05
 43.75  فعال بخش سرگرمی 39-9032.00
 43.75  دستیار درمان شغلی 31-2011.00
 43.75  چشم پزشک 29-1041.00
 43.75  کاردان فنی نقشه برداری 17-3031.01
 43.75  متخصص پرتو درمانی 29-1124.00
 43.75  ارزیاب 13-2021.01
 43.75  کارگزار گمرکی 13-1199.03
 43.75  نقشه کش الکترونیک 17-3012.01
 43.75  کاردان فنی روان پزشکی 29-2053.00
 43.75  نقشه کش برق 17-3012.02
 43.75  آتش نشان جنگلی 33-2011.02
 43.75  کلانتر و معاون کلانتر 33-3051.03
 43.75  پلیس ترانزیت و حمل و نقل ریلی 33-3052.00
 43.75  کاراگاه و بازرس خصوصی 33-9021.00
 43.75  فن شناس آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2011.00
 43.75  متخصص بیماری های چشمی و عینک سازی 29-1199.05
 43.75  تعدیل کننده شکایات و دعاوی، مستغلات و خسارت جانی 13-1031.01
 43.75  متخصص سوزن درمانی 29-1199.01
 43.75  دستیار مهندس مکانیک 17-3027.00
 43.75  کاردان فنی ثبت امواج الکتریکی مغز بوسیله برق (نوار مغزی) 29-2099.01
 43.75  دندانپزشک، عمومی 29-1021.00
 43.75  مدرس جامعه شناسی، دانشگاهی 25-1067.00
 43.75  مکانیک ارشد خودرو 49-3023.01
 43.75  دستیار مهندس الکترومکانیک 17-3024.00
 43.75  دستیار مهندس الکترونیک 17-3023.01
 43.75  نماینده بیماران 43-4051.03
 43.75  مکانیک و نصاب تجهیزات سرمایشی 49-9021.02
 43.75  قاضی قانون اجرایی، داور و مامور رسیدگی به محاکمه 23-1021.00
 43.75  اعزام کننده، به جز اعزام ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5032.00
 43.75  نصاب ساختمان های پیش ساخته و خانه های متحرک 49-9095.00
 43.75  داور، میانجی گر، و سازشگر 23-1022.00
 43.75  مدرس جغرافیا، دانشگاهی 25-1064.00
 43.75  مدرس مدارس متوسطه، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2022.00
 43.75  هنرمند چند رسانه ای و انیمیشن سازی 27-1014.00
 43.75  مکانیک ماشین آلات صنعتی 49-9041.00
 43.75  مامور تشخیص صلاحیت و متخصص درمان اصلاحی 21-1092.00
 43.75  نصاب و تعمیرکار آسانسور 47-4021.00
 43.75  بازرس راه و ساختمان 47-4011.00
 43.75  دستیار خدمات اجتماعی و انسانی 21-1093.00
 43.75  کاردان فنی تجهیزات صوتی و تصویری 27-4011.00
 41.5  تکنیسین ریاضیاتی 15-2091.00
 40.5  کاربر تاسیسات گازی 51-8092.00
 40.5  مکانیک و نصاب تجهیزات گرمایشی و تهویه هوا 49-9021.01
 40.5  کاربر و متصدی دستگاه های چسب زنی 51-9191.00
 40.5  دستیار پزشکی 31-9092.00
 40.5  دستیار درمان زبان-گفتار 31-9099.01
 40.5  بازرس کیفری و مامور ویژه 33-3021.03
 40.5  کارگر دفع مواد خطرناک 47-4041.00
 40.5  کاردان فنی یک حوزه خاص خودرو 49-3023.02
 40.5  نصاب لوله و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-2152.01
 40.5  کارگر جنگلداری و حفاظت از محیط زیست 45-4011.00
 40.5  سرپرست ارشد/مدیر کارگران راه و ساختمان و حفاری 47-1011.00
 40.5  تعمیرکار کامپیوتر، دستگاه های بانکی، و ماشین های اداری 49-2011.00
 40.5  افسر دایره شناسایی و سوابق 33-3021.02
 40.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جداسازی، فیلتر کردن، غبار روبی، رسوب گیری، و دستگاه تقطیر 51-9012.00
 40.5  کاربر مواد منفجره، متخصص مهمات، و تخریب چی 47-5031.00
 40.5  مامور خرید، محصولات کشاورزی 13-1021.00
 40.5  کاردان فنی لوازم پزشکی 51-9082.00
 40.5  ماشین کار 51-4041.00
 40.5  کارگزار فروش املاک 41-9022.00
 40.5  توزیع کننده برق 51-8012.00
 40.5  هماهنگ کننده تحقیقات بالینی 11-9121.01
 40.5  طراح پارچه و منسوجات 51-6092.00
 40.5  سرویس کار و تعمیرکار دستگاه های خودکار فروش سکه ای، اسکناسی و دستگاه های خودکار بازی و سرگرمی 49-9091.00
 40.5  پرستار کودک 39-9011.01
 40.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات فرم دهی فلزات و پلاستیک 51-4023.00
 40.5  نماینده فروش، عمده و تولیدی، کالاهای فنی و علمی 41-4011.00
 40.5  کارگزار فروش بیمه 41-3021.00
 40.5  ناظر بازی و سرگرمی 39-1011.00
 40.5  کاربر ابزارهای ماشینی کنترل شونده توسط کامپیوتر، در ساخت قطعات فلزی و پلاستیکی 51-4011.00
 40.5  سرآشپز و آشپز 35-1011.00
 40.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های خرد کردن، سوهان زدن، و پرداخت 51-9021.00
 40.5  منشی اداری و دستیار اجرایی 43-6011.00
 40.5  کاربر و متصدی تجهیزات شیمیایی 51-9011.00
 40.5  کاربر دستگاه های کمپرسور گاز و ایستگاه های پمپاژ گاز 53-7071.00
 40.5  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تزیین مناظر، خدمات چمن زنی، و باغداری 37-1012.00
 40.5  اعزام کننده ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5031.00
 40.5  مصاحبه کننده و کارمند اعطای وام 43-4131.00
 40.5  کاربر و متصدی نوار نقاله 53-7011.00
 40.5  کاربر تصفیه خانه و سیستم های تصفیه آب و فاضلاب 51-8031.00
 40.5  کارگزار فروش تبلیغات 41-3011.00
 40.5  کاردان فنی تولید صنعتی 17-3029.09
 40.5  تحلیگر و مفسر اخبار 27-3021.00
 40.5  مدرس آموزش های شغلی، دانشگاهی 25-1194.00
 40.5  نقشه کش عمران 17-3011.02
 40.5  افسر پلیس و گشت 33-3051.01
 40.5  نقشه کش مکانیک 17-3013.00
 40.5  کتابدار 25-4021.00
 40.5  مهندس هوا فضا و تکنیسین عملیات 17-3021.00
 40.5  متخصص عملیات های هوایی 53-2022.00
 40.5  مربی سلامت 21-1091.00
 40.5  مدرس نهضت سواد آموزی، آموزش های تقویتی، و مدرسان و مربیان طرح توسعه آموزش عمومی 25-3011.00
 40.5  تدوینگر فیلم و کلیپ های تصویری 27-4032.00
 40.5  راهنمای کشتی 53-5021.03
 40.5  کاردان فنی نقشه کشی 17-3031.02
 40.5  بهیار و کمک بهیار حرفه ای و پرستار حرفه ای 29-2061.00
 40.5  ویراستار 27-3041.00
 40.5  بازرس هوانوردی 53-6051.01
 40.5  دامپزشک 29-1131.00
 40.5  متخصص تفریح درمانی 29-1125.00
 40.5  دستیار مهندس عمران 17-3022.00
 40.5  کارگردان استعداد یاب 27-2012.04
 40.5  دانشمند مواد 19-2032.00
 40.5  کاردان فنی شیمی 19-4031.00
 40.5  طراح داخلی 27-1025.00
 37.5  تعمیرکار موتورهای برقی، ابزار آلات برقی، و تعمیرکاران مرتبط 49-2092.00
 37.5  گریمور، تئاتر و اجرا 39-5091.00
 37.5  کاردان فنی داده های ژئو فیزیک 19-4041.01
 37.5  کاردان فنی و تکنیسین های موزه 25-4013.00
 37.5  کردان فنی کشاورزی 19-4011.01
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات سوهان کاری و جلا دهی فلزات و پلاستیک 51-4033.00
 37.5  پرورش دهنده حیوانات 39-2011.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه برش منسوجات 51-6062.00
 37.5  راننده قایق موتوری 53-5022.00
 37.5  کارشناس ارزشیابی، مستغلات 13-2021.02
 37.5  غواص صنعتی 49-9092.00
 37.5  مهندس محوطه ریلی و کاربر قطارهای موتوری کوچک 53-4013.00
 37.5  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2095.00
 37.5  آهنگ ساز و تنظیم کننده موسیقی 27-2041.04
 37.5  تعمیرکار لوارم خانگی 49-9031.00
 37.5  خریدار عمده و خرد، به غیر از محصولات کشاورزی 13-1022.00
 37.5  بارگیری کننده مخازن، کامیون ها، و کشتی ها 53-7121.00
 37.5  نصاب و تعمیرکار خطوط مخابراتی 49-9052.00
 37.5  نصاب و تعمیرکار خطوط توزیع برق 49-9051.00
 37.5  کارمند افتتاح حساب 43-4141.00
 37.5  مصاحبه کنندگان، به غیر از تایید شایستگی و اعطای وام 43-4111.00
 37.5  نصاب و تعمیرکار شیشه خودرو 49-3022.00
 37.5  طراح گرافیک 27-1024.00
 37.5  نویسنده مطالب تبلیغاتی 27-3043.04
 37.5  مکانیک تجهیزات کشاورزی 49-3041.00
 37.5  مکانیک ماشین های سنگین متحرک، به جز موتورها 49-3042.00
 37.5  تعمیرکار واگن های ریلی 49-3043.00
 37.5  سرهم کننده/همگذار سازه ها، سطوح، دکل ها و جراثقیل ها، و سیستم های ساخت هواپیما 51-2011.00
 37.5  دستیار آماری 43-9111.00
 37.5  بنا، سنگ 47-2022.00
 37.5  کاربر ماشین های اداری، به غیر از کامپیوتر 43-9071.00
 37.5  کاربر ماشین آلات ایجاد شکاف و کانال زنی معدن 47-5042.00
 37.5  بازجو آتش نشانی 33-2021.02
 37.5  مامور زندان و مراکز بازپروری 33-3012.00
 37.5  تهیه کننده مالیات 13-2082.00
 37.5  مامور اعتبارات 13-2072.00
 37.5  کمک یار متخصص درمان شغلی 31-2012.00
 37.5  دمنده آبگینه، قالب گیر، خم کار، و پرداخت کار 51-9195.04
 37.5  ارتوپد و سازنده اعضای مصنوعی 29-2091.00
 37.5  آشپز، منازل شخصی 35-2013.00
 37.5  آشپز، موسسات و کافه تریا 35-2012.00
 37.5  کاردان فنی جراحی 29-2055.00
 37.5  بازرس حمل و نقل و محموله 53-6051.08
 37.5  مدرس پیش دبستانی، به غیر از آموزش های خاص 25-2011.00
 37.5  کاردان فنی آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2012.00
 37.5  خلبان تجاری 53-2012.00
 37.5  مدرس مهد کودک، به غیر از آموزش های خاص 25-2012.00
 37.5  متخصص بافت شناسی و کاردان فنی بافت شناسی 29-2011.03
 37.5  فن شناس یاخته شناسی 29-2011.01
 37.5  سرپرست ارشد/مدیر خانه داری و سرایداری 37-1011.00
 37.5  سرپرست ارشد/مدیر وردستان، کارگران، و باربران، دستی 53-1021.00
 37.5  کارگزار، مدیر برنامه، و مدیر بازرگانی هنرمندان، بازیگران و ورزش کاران 13-1011.00
 37.5  مسول تدارک تجهیزات پزشکی 31-9093.00
 37.5  کاربر دستگاه های سرویس تجهیزات، نفت، گاز، معدن 47-5013.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های مخلوط کن و ترکیب 51-9023.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های برش و قطعه قطعه کردن 51-9032.00
 34.5  سرویس کار مخازن فاضلاب و پاکسازی لوله های فاضلاب 47-4071.00
 34.5  بازپرس 13-1041.06
 34.5  کارمند دفترداری، حسابداری و حسابرسی 43-3031.00
 34.5  کارمند مکاتبات 43-4021.00
 34.5  منشی بایگانی 43-4071.00
 34.5  کارمند کارگزینی، پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-3051.00
 34.5  مصاحبه کننده تایید شایستگی، طرح های دواتی 43-4061.00
 34.5  سازنده و لمینیت کننده فایبرگلاس 51-2091.00
 34.5  سرهم کننده/همگذار موتور و سایر ماشین آلات 51-2031.00
 34.5  مکانیک قایق های موتوری 49-3051.00
 34.5  کاردان فنی لابراتوار عینک سازی 51-9083.00
 34.5  عینک ساز، تجویزی 29-2081.00
 34.5  دستیار دندانپزشک 31-9091.00
 34.5  ماشین ساز 49-9044.00
 34.5  کارمند بررسی بیمه نامه 43-9041.02
 34.5  بازرس و محقق مالیاتی، تحصیلدار، مامور مالیاتی 13-2081.00
 34.5  نماینده خدمات مشتریان 43-4051.00
 34.5  کاربر پمپ، به جز پمپ های چاه نفت 53-7072.00
 34.5  داور و سایر مقامات برگزاری مسابقات ورزشی 27-2023.00
 34.5  باربر و کارگر حمل بار، انبار، و اسباب و لوازم، دستی 53-7062.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تولید محصولات کاغذی 51-9196.00
 34.5  دستیار حقوقی 23-2011.00
 34.5  موسیقی دان، آلات موسیقی 27-2042.02
 34.5  کاردان فنی سرویس وسایل نقلیه تفریحی 49-3092.00
 34.5  مسول تایید اعتبار 43-4041.01
 34.5  مکانیک تجهیزات ماشینی خارج از خانه و سایر مکانیک های موتوری 49-3053.00
 34.5  کاربر تجهیزات چوب بری 45-4022.00
 34.5  درجه بند و رتبه بند الوار 45-4023.00
 34.5  کارمند تولید، برنامه ریزی، و تسریع امور 43-5061.00
 34.5  مهندس موتورهای ثابت و کاربر دیگ بخار 51-8021.00
 34.5  کاربر و متصدی کوره های بازیافت فلزات 51-4051.00
 34.5  دندان ساز 29-1024.00
 34.5  مراقبت کننده از کودکان 39-9011.00
 34.5  پادو 39-6012.00
 34.5  سوهان کار پرداخت کار، و تیز کننده ابزار 51-4194.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل، شکل دهی، پرس، و فشرده سازی 51-9041.00
 34.5  کارگر تقویت سازه های بتنی 47-2171.00
 34.5  آرایشگر و متخصص زیبایی 39-5012.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات پیچ دار کردن، تاباندن، و بیرون کشیدن در نساجی 51-6064.00
 34.5  مدرس آموزش های خود غنی سازی 25-3021.00
 34.5  وردست--کارگر استخراج 47-5081.00
 34.5  کارگر ساخت ورقه های فلزی 47-2211.00
 34.5  الگو ساز، چوب 51-7031.00
 34.5  کاردان فنی صنایع غذایی 19-4011.02
 34.5  لوله کش، ساختمانی 47-2152.02
 34.5  فن شناس و کاردان فنی قلب و عروق 29-2031.00
 34.5  متصدی پارکینگ 53-6021.00
 34.5  تحصیلدار بدهی ها 43-3011.00
 34.5  کارگزار مسافرتی 41-3041.00
 34.5  اپراتور رادیویی 27-4013.00
 34.5  کاربر نصب و نگهداری از تجهیزات ریلی 47-4061.00
 34.5  کارمند امور نقدی، بررسی هزینه و نرخ 43-3021.02
 34.5  کاردان فنی کاربری تجهیزات هسته ای 19-4051.01
 34.5  مترجم همزمان و مترجم 27-3091.00
 31.25  نجار تاسیساتی 47-2031.02
 31.25  کاربر ماشین آلات حفر پیوسته 47-5041.00
 31.25  نصاب سنگفرش های قطعه قطعه 47-4091.00
 31.25  ملوان- کشتی، قایق، و کرجی 53-5021.02
 31.25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی، وسایل نقلیه موتوری 49-2096.00
 31.25  دوزنده رومبلی و صندلی 51-6093.00
 31.25  وردست--بنا، بلوک کار، سنگ کار، و کاشی کار و مرمر کار 47-3011.00
 31.25  کاربر جراثقیل حفاری، نفت و گاز 47-5011.00
 31.25  پرورش دهنده حیوانات 45-2021.00
 31.25  ورزشکار و شرکت کننده مسابقات ورزشی 27-2021.00
 31.25  مکانیک موتور سیکلت 49-3052.00
 31.25  نصاب سیستم های امنیتی و اعلام حریق 49-2098.00
 31.25  کاردان سونوگرافی تشخیصی 29-2032.00
 31.25  کارگر عایق کاری، کف، سقف، و دیوار 47-2131.00
 31.25  دستیار مدرس 25-9041.00
 31.25  کاردان فنی کتابخانه 25-4031.00
 31.25  نصاب حصار 47-4031.00
 31.25  شکارچی و تله گذار 45-3021.00
 31.25  وردست--سقف ساز 47-3016.00
 31.25  سقف ساز، معدن 47-5061.00
 31.25  تعمیرکار بدنه خودرو و تعمیرکاران مرتبط 49-3021.00
 31.25  نجار ساختمانی 47-2031.01
 31.25  سازنده و تعمیرکار آبگرم کن 47-2011.00
 31.25  دریا نورد و ملوان کشتی های حمل نفت 53-5011.00
 31.25  مکانیک کامیون و اتوبوس و متخصص موتورهای دیزلی 49-3031.00
 31.25  کارگر طرح بندی، فلزات و پلاستیک 51-4192.00
 31.25  وردست--کارگران نصب، نگهداری، و تعمیر 49-9098.00
 31.25  کارمند شهرداری 43-4031.02
 31.25  جواهر ساز 51-9071.01
 31.25  کنتور خوان، خدمات رفاهی 43-5041.00
 31.25  قصاب و گوشت بر 51-3021.00
 31.25  شاعر، ترانه سرا و نویسنده خلاق 27-3043.05
 31.25  کارگزار املاک 41-9021.00
 31.25  نماینده فروش، عمده و تولیدی، به جز کالاهای فنی و علمی 41-4012.00
 31.25  کافه چی 35-3011.00
 31.25  فیلمبردار، تلویزیونی، ویدئویی، و فیلم های سینمایی 27-4031.00
 31.25  متخصص ماساژ درمانی 31-9011.00
 31.25  فروشنده قطعات یدکی 41-2022.00
 31.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات شیار زنی و رنده کاری فلزات و پلاستیک 51-4035.00
 31.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات مختلف، فلزات و پلاستیک 51-4081.00
 31.25  رسیدگی کننده به آفات، سم پاش، و کاربر، گیاه ها 37-3012.00
 31.25  سازنده ابزار و قالب 51-4111.00
 31.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های پرداخت حرارتی، فلزات و پلاستیک 51-4191.00
 31.25  کارمند پذیرش هتل، متل، و مراکز تفریحی 43-4081.00
 31.25  تعمیرکار تجهیزات رهگیری و چراغ های علامت دهنده 49-9097.00
 31.25  کاردان فنی داروسازی 29-2052.00
 31.25  کارمند حمل ونقل، ارسال و دریافت 43-5071.00
 31.25  بازرس وسایل نقلیه، تجهیزات و سیستم های بخش حمل و نقل، به جز هوانوردی 53-6051.07
 31.25  متصدی پذیرش و اطلاعات 43-4171.00
 31.25  کاربر و متصدی تجهیزات سرمایشی و انجمادی 51-9193.00
 31.25  متخصص نیمه رساناها 51-9141.00
 31.25  کاربر و متصدی ماشین های سفید کننده و رنگ کننده نساجی 51-6061.00
 31.25  پیک و تحویل دهنده 43-5021.00
 31.25  وزن کننده، اندازه گیر، کنترل کننده، و نمونه گیر، ثبت سوابق 43-5111.00
 31.25  کارگزار بار و حمل 43-5011.00
 31.25  کاربر و متصدی ماشین الات بسته بندی و بارگیری 51-9111.00
 31.25  مهندس لوکوموتیو 53-4011.00
 31.25  متخصص نگهداری، ماشین آلات 49-9043.00
 31.25  کارمند سفارشات 43-4151.00
 31.25  دستیار منابع انسانی، به جز کارمند پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-4161.00
 28  پرداخت کار مبلمان 51-7021.00
 28  طرح زن، چوب 51-7032.00
 28  قالب ساز و قالب گیر 51-9195.07
 28  کارگر سوهان کار و پرداخت کار، دستی 51-9022.00
 28  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های روکش زنی، نقاشی، و اسپری زنی 51-9121.00
 28  کاردان فنی لابراتوار دندان سازی 51-9081.00
 28  سازنده و کارشناس فلزات گران بها 51-9071.07
 28  راننده/فروشنده 53-3031.00
 28  کابینت ساز و نجار نیمکت ساز 51-7011.00
 28  کاربر و متصدی ماشین دوخت کفش 51-6042.00
 28  تعمیرکار و رفوگر، به جز پوشاک 49-9093.00
 28  کلید ساز و تعمیرکار گاو صندوق 49-9094.00
 28  سرهم کننده/همگذار، تنظیم کننده، کالیبره کننده ابزارهای نمایش زمان 51-2093.00
 28  کاربر سیستم های ترمز، علامت دهنده، و کلیدهای رهگیری 53-4021.00
 28  تعمیرکار دوچرخه 49-3091.00
 28  کاربر کامیون ها و کشنده های صنعتی 53-7051.00
 28  دکل ساز 49-9096.00
 28  راننده تاکسی و شوفر 53-3041.00
 28  نانوا و کیک پز 51-3011.00
 28  نصاب، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل مواد، فلزت و پلاستیک 51-4021.00
 28  راننده کامیون، ماشین های سنگین و تریلر 53-3032.00
 28  کاربر بالابر و دستگاه چرخ جراثقیل 53-7041.00
 28  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تراشکاری و خراطی فلزات و پلاستیک 51-4034.00
 28  کاربر ماشین آلات حفر و بار گیری و ماشین های کشنده 53-7032.00
 28  کاربر ماشین یا قایق لاروب 53-7031.00
 28  کاربر ماشین دوخت 51-6031.00
 28  تعمیرکار دوربین و تجهیزات عکس برداری 49-9061.00
 28  کاربر دریل های چرخشی حفاری نفت و گاز 47-5012.00
 28  هرس کننده درختان و درخت آرا 37-3013.00
 28  کارمند تدارک کالا 43-3061.00
 28  تحویل دار صندوق 43-3071.00
 28  کاردان فنی سوابق پزشکی و اطلاعات بهداشتی 29-2071.00
 28  فن شناس و کاردان فنی رادیولوژی 29-2034.00
 28  کارمند صدور مجوز 43-4031.03
 28  کنترل کننده اعتبار 43-4041.02
 28  منشی حقوقی 43-6012.00
 28  کارمند وارد کننذه اطلاعات 43-9021.00
 28  کارمند دعاوی بیمه 43-9041.01
 28  کارگر پرورشگاه گل و گیاه 45-2092.01
 28  کارگر مزرعه، حیوانات مزارع و دامپروری ها 45-2093.00
 28  خواننده 27-2042.01
 28  کارمند تهیه اظهارنامه 43-3021.01
 28  کمک یار متخصص فیزیوتراپی 31-2022.00
 28  کارگر تزیین مناظر، و باغداری 37-3011.00
 28  میزبان، رستوران، استراحتگاه، و کافی شاپ 35-9031.00
 28  متخصص مراقبت های پوستی 39-5094.00
 28  آشپز، رستوران 35-2014.00
 28  مربی ورزش و مدرس آیروبیک 39-9031.00
 28  صندوقدار 41-2011.00
 28  مامور تحقیق درباره بازی ها و بازرس بازی 33-9031.00
 28  دستیار کتابخانه، امور عادی 43-4121.00
 28  نمایش دهنده و مبلغ کالا 41-9011.00
 28  دستیار دامپزشک و مسول مراقبت های حیوانات آزمایشگاهی 31-9096.00
 28  فروشنده خانه به خانه، دست فروش و روزنامه فروش، و شغل های مشابه 41-9091.00
 28  اپراتو سیستم های تلفنی، شامل پاسخگویی به تلفن ها 43-2011.00
 28  طراح ویترین و نمایش کالا 27-1026.00
 28  بنا، آجر و بلوک های سیمانی 47-2021.00
 28  ارزشیاب بیمه، خسارت خودرویی 13-1032.00
 28  نصاب دیوارهای پیش ساخته و کاشی سقف 47-2081.00
 28  هنرمند صنایع دستی 27-1012.00
 28  محققین عناوین و مشاغل، تلخیص کننده و جستجوگر 23-2093.00
 28  کاربر تجهیزات راه سازی 47-2071.00
 28  کارمند انبار- اتاق های انبار، انبارهای بزرگ، و محوطه های انبار 43-5081.03
 28  هنرمند هنرهای زیبا، شامل نقاشان، مجسمه سازان، و تصویرگران 27-1013.00
 28  کارگر نگهداری از بزرگراه ها 47-4051.00
 28  نصاب و تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل 49-2093.00
 28  استادیار دوره لیسانس 25-1191.00
 28  کارمند خدمات پستی 43-5051.00
 28  تعدیل کننده بیمه، محقق و بازرس 13-1031.02
 28  کارگر سازه های آهنی و فولادی 47-2221.00
 28  بنا، پرداخت کار سیمان 47-2051.00
 25  مدیر املاک، مستغلات و اتحادیه های اجتماعی 11-9141.00
 25  مسول دستگاه های مراکز تفریحی و سرگرمی 39-3091.00
 25  کارمند دفتری خدمات اجاره و تعمیر 41-2021.00
 25  فروشنده تک فروشی 41-2031.00
 25  گچ کار و سفید کار 47-2161.00
 25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات دریل و سوراخکاری فلزات و پلاستیک 51-4032.00
 25  سفالگر، صنعتی 51-9195.05
 25  نصاب لوله 47-2151.00
 25  پارکبان 33-3041.00
 25  طرح زن، فلزات و پلاستیک 51-4062.00
 25  فعال حمایت از حیوانات 33-9011.00
 25  راهنما، کنترل چی، و مامور اخذ بلیت 39-3031.00
 25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تبدیل و شکل دهی مواد، مصنوعات و فایبرگلاس 51-6091.00
 25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات چوب بری 51-7041.00
 25  خیاط، دستی 51-6051.00
 25  جمع کننده پسماند ها و کالاهای دور ریخته شده قابل بازیافت 53-7081.00
 25  متصدی پیشخوان، کافه تریا، کافی شاپ و تحویل دهنده غذا 35-3022.00
 25  بازرس، آزمایش کننده، مرتب کننده، نمونه گیر، و وزن کننده 51-9061.00
 25  سازنده و کارشناس سنگ های قیمتی و الماس 51-9071.06
 25  وردست--نقاش، نصاب کاغذ دیواری، گچ کار، سفید کار 47-3014.00
 25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های آبکاری و روکش زنی، فلزات و پلاستیک 51-4193.00
 25  منشی، به جز منشیان حقوقی، پزشکی، و اجرایی 43-6014.00
 25  کلفت و کمک رسان در امور خانه 39-9021.00
 25  لحیم کار و سخت کار 51-4121.07
 25  کاربر نیروگاه های تولید برق 51-8013.00
 25  نقاش، تجهیزات حمل و نقل 51-9122.00
 25  کارگر ساده، نفت و گاز 47-5071.00
 25  گوینده ورزشگاه و سایر اماکن عمومی 27-3012.00
 25  نصاب قالی 47-2041.00
 25  پستچی 43-5052.00
 25  فن شناس پزشکی هسته ای 29-2033.00
 25  راننده و متصدی آمبولانس، به جز کاردانان فنی پزشکی اورژانس 53-3011.00
 25  تعمیرکار ساعت 49-9064.00
 25  منشی پزشکی 43-6013.00
 25  متخصص بهداشت دهان و دندان 29-2021.00
 25  نصاب کاشی و سنگ مرمر 47-2044.00
 25  کارمند نامه نگاری و کاربر ماشین های پردازش نامه، به جز خدمات پستی 43-9051.00
 25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات کنترلی و سوپاپ، به جز درب های مکانیکی 49-9012.00
 25  کارمند اداری، کلی 43-9061.00
 25  ناخن آرا 39-5092.00
 25  گزارشگر و خبرنگار 27-3022.00
 25  سیم پیچ 51-2021.00
 25  متصدی مراکز سرویس وسایل نقلیه 53-6031.00
 25  کارگر عایق سازی، مکانیکی 47-2132.00
 25  متصدی و کاربر دستگاه های سرخ کن، پخت نان و کیک، و خشک کردن غذا 51-3091.00
 25  رونویس پزشکی 31-9094.00
 25  اپراتور تلفن 43-2021.00
 25  شیشه بر 47-2121.00
 25  طراح گل و گیاه 27-1023.00
 25  پنچری گیر 49-3093.00
 25  بهیار روان پزشکی 31-1013.00
 25  سرهم کننده/همگذار تیمی 51-2092.00
 25  تعمیرکار درب های مکانیکی 49-9011.00
 25  بهیار مراقبت های خانگی 31-1011.00
 25  سرهم کننده/همگذار تجهیزات الکترو مکانیکی 51-2023.00
 22  مامور مراقبت از حیوانات اهلی 39-2021.00
 22  گوینده رادیو و تلویزیون 27-3011.00
 22  وردست--کارگر تولید 51-9198.00
 22  مسول لوکوموتیو 53-4012.00
 22  راننده کامیون، ماشین های سبک و خدمات پخش و توزیع 53-3033.00
 22  عکاس 27-4021.00
 22  راننده اتوبوس، برون شهری و درون شهری 53-3021.00
 22  تاریخ شناس 19-3093.00
 22  قلم زن و حکاک 51-9194.00
 22  سنگ بر و سنگ تراش، تولید 51-9195.03
 22  کمک یار داروخانه ها 31-9095.00
 22  کاربر و متصدی تجهیزات پاک کردن، شست و شو، و تجهیزات مهار خوردگی فلزات 51-9192.00
 22  کارگر رختشویی و خشکشویی 51-6011.00
 22  مهندس کاربر و سایر کاربران تجهیزات راه و ساختمان 47-2073.00
 22  موزاییک کار 47-2053.00
 22  صندوقدار غرفه و پول خردکن مراکز بازی 41-2012.00
 22  درجه بند و دانه بند، محصولات کشاورزی 45-2041.00
 22  تعمیرکار لوازم نسوز، به جز شومینه کار 49-9045.00
 22  تایپیست و پردازشگر اطلاعات 43-9022.00
 22  متصدی و کاربر دستگاه های پخت غذا 51-3093.00
 22  باربر و کارگر حمل چمدان 39-6011.00
 22  پستچی، پردازشگر، و اپراتور دستگاه های پردازش بسته های پستی 43-5053.00
 22  مانکن 41-9012.00
 22  کارگر و تعمیرکار کفش و چرم 51-6041.00
 22  وردست--نجار 47-3012.00
 22  نقاش، ساختمانی و نگهداری 47-2141.00
 22  سقف ساز 47-2181.00
 22  کاربر دریل زمینی، به جز نفت و گاز 47-5021.00
 22  مرده شور 39-4011.00
 22  وردست--لوله کش، نصاب لوله، و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-3015.00
 18.75  جوشکار، برشکار، و کمک جوشکار 51-4121.06
 18.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات ذوب فلزات و پلاستیک 51-4022.00
 18.75  گزارش نویس دادگاه 23-2091.00
 18.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات برش، پانچ، و پرس فلزات و پلاستیک 51-4031.00
 18.75  متصدی دستگاه های مخلوط کن غذا 51-3092.00
 18.75  کارمند دادسرا 43-4031.01
 18.75  بازیگر 27-2011.00
 18.75  بار بند و بسته بند، دستی 53-7064.00
 18.75  تغذیه کننده و خارج کننده مواد از ماشین آلات 53-7063.00
 18.75  نویسنده فنی 27-3042.00
 18.75  کاربر تجهیزات کشاورزی 45-2091.00
 18.75  سفید کار 47-2082.00
 18.75  نصاب کف پوش، به جز نصابان قالی، کف سازی چوبی، و کاشی های سنگین 47-2042.00
 18.75  نقاش، روکش کار، و تزیین کننده 51-9123.00
 18.75  نجات غریق، گشت آبی، و سایر فعالان خدمات پیشگیرانه مناطق تفریحی 33-9092.00
 18.75  ظرف شور 35-9021.00
 18.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات بافندگی و ریسندگی 51-6063.00
 18.75  آشپز، فست فود 35-2011.00
 18.75  کارگر تهیه و سرو غذا، از جمله کارکنان فست فود ها 35-3021.00
 18.75  گارسن 35-3031.00
 18.75  خیاط و تعمیرکار لباس 51-6052.00
 15.5  وردست--برق کار 47-3013.00
 15.5  مسول بازی های ماشینی 39-1012.00
 15.5  دستگاه شکاف دهنده سنگ، سنگ معدن 47-5051.00
 15.5  ضابط دادگاه 33-3011.00
 15.5  آپاراتچی سینما 39-3021.00
 15.5  برشکار و تراشکار، و پرداخت کار، دستی 51-9031.00
 15.5  کارگر تهیه غذا 35-2021.00
 15.5  کاربر دستگاه دیرک کوب 47-2072.00
 15.5  کارمند صندوق مراکز بازی 43-3041.00
 15.5  کارمند انبار، بخش فروش 43-5081.01
 15.5  نصاب کاغذ دیواری 47-2142.00
 15.5  نگهبان تقاطع ها 33-9091.00
 15.5  قصاب کشتارگاه و بسته بند گوشت 51-3023.00
 15.5  کف ساب و پرداخت کار 47-2043.00
 15.5  مسول لباس های هنرپیشگان 39-3092.00
 15.5  تایر ساز 51-9197.00
 15.5  پیشخدمت و نظافت کننده خانه داری 37-2012.00
 12.5  گارسن، به غیر از رستوران 35-3041.00
 12.5  سر شور آرایشگاه 39-5093.00
 12.5  سرایدار و نظافت چی، به غیر از پیشخدمت ها و نظافت کنندگان خانه داری 37-2011.00
 12.5  نظافت کننده و شست و شو کننده تجهیزات و وسایل نقلیه 53-7061.00
 12.5  کاربر قطارهای مترو یا واگن های خیابانی 53-4041.00
 12.5  کاربر و متصدی تنور، کوره، اجاق، خشک کن، و انواع دیگ ها 51-9051.00
 12.5  ماهی گیر و کارگران مرتبط با ماهیگیری 45-3011.00
 12.5  کاربر پمپ های چاه نفت 53-7073.00
 12.5  مصحح و رونویس 43-9081.00
 12.5  راننده اتوبوس مدارس 53-3022.00
 12.5  کارمند لیبل زنی 43-5081.02
 9.5  مدل ساز، فلزات و پلاستیک 51-4061.00
 9.5  ملازم مراسم تدفین 39-4021.00
 9.5  پیرایشگر 39-5011.00
 9.5  سرهم کننده/همگذار تجهیزات برقی و الکترونیکی 51-2022.00
 9.5  کارگر ساختمانی 47-2061.00
 9.5  کاربر واگن های رفت و برگشتی 53-7111.00
 9.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات کار با چوب، به غیر از اره 51-7042.00
 6.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جوشکاری، لحیم کاری، و سخت کاری، فلزات و پلاستیک 51-4122.00
 6.25  مامور امنیتی 33-9032.00
 6.25  سرهم کننده/همگذار و سازنده سازه های فلزی 51-2041.00
 6.25  بازاریاب تلفنی 41-9041.00
 6.25  کارمند ارسال سفارشات، فروش عمده و خرد 43-5081.04
 6.25  کارگر مزرعه، محصول 45-2092.02
 6.25  نظافت چی سالن های غذا خوری و کافه تریا ها، و وردست کافه چی 35-9011.00
 6.25  کاربر جراثقیل و دکل ها 53-7021.00
 6.25  آشپز، سفارشات کوچک 35-2015.00
 چوب بر 45-4021.00
 متصدی پل ها و بالابرهای معابر آبی 53-6011.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات قالب سازی، هسته سازی، و ریخته گری فلزات و پلاستیک 51-4072.00
 کاربر ماشین های بارگیری، معادن زیرزمینی 53-7033.00
 ریخته گر و قالب ریز، فلزات 51-4052.00
 گوشت بر و پوست گیر گوشت، طیور، و ماهی 51-3022.00
 قالب ساز کارخانه ریخته گری 51-4071.00
 اتو زن، منسوجات، پوشاک، و اقلام مرتبط 51-6021.00
 مسول اتاق پرو و رختکن 39-3093.00
 

ارسال نظرات :