این بخش از درگاه، آزمایشی است؛ نظرات و پیشنهادات خود را در بخش اظهار نظر با ما در میان گذارید.

 

عنوان توصیفگر : متقاعدسازی

توضیحات توصیفگر :


متقاعدساختن دیگران جهت تغییر دیدگاهها و رفتارهایشان

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 84.5  نماینده فروش، عمده و تولیدی، کالاهای فنی و علمی 41-4011.00
 78.1  مدیر منابع انسانی 11-3040.00
 78  روحانی 21-2011.00
 78  کارگزار، مدیر برنامه، و مدیر بازرگانی هنرمندان، بازیگران و ورزش کاران 13-1011.00
 78  مدیر عامل 11-1011.00
 78  مهندس فروش 41-9031.00
 78  بازاریاب تلفنی 41-9041.00
 75  مدیر فروش 11-2022.00
 75  داور، میانجی گر، و سازشگر 23-1022.00
 75  کارگزار فروش، اوراق بهادار و کالا 41-3031.01
 75  کارگزار فروش، خدمات مالی 41-3031.02
 72  مشاور بهداشت روان 21-1014.00
 72  کارگزار فروش املاک 41-9022.00
 72  مربی و استعداد یاب 27-2022.00
 72  کارگزار فروش تبلیغات 41-3011.00
 72  نماینده فروش، عمده و تولیدی، به جز کالاهای فنی و علمی 41-4012.00
 72  فروشنده خانه به خانه، دست فروش و روزنامه فروش، و شغل های مشابه 41-9091.00
 72  وکیل 23-1011.00
 70  مدیر آموزش و توسعه 11-3042.00
 68.75  کارمند فروش بلیط مسافرتی و کارگزار رزرواسیون و حمل و نقل 43-4181.00
 68.75  فروشنده تک فروشی 41-2031.00
 68.75  مدیر بازاریابی 11-2021.00
 68.75  مدیر روابط عمومی 11-2031.00
 68.75  مدیر خرید 11-3061.00
 68.75  خریدار عمده و خرد، به غیر از محصولات کشاورزی 13-1022.00
 68.75  مدیر مالی شعب یا بخش 11-3031.02
 65.5  روان درمانگر ازدواج و خانواده 21-1013.00
 65.5  نگهبان صیدگاه ها و شکارگاه ها 33-3031.00
 65.5  روان شناس مشاوره ای 19-3031.03
 65.5  سرپرست ارشد/مدیر ماموران زندان و زندان بان مراکز بازپروری 33-1011.00
 65.5  مدیر خدمات پزشکی و بهداشتی 11-9111.00
 65.5  مدیر اسکان 11-9081.00
 65.5  روان شناس مدارس 19-3031.01
 65.5  مامور خرید، به غیر از خرید عمده و خرد و محصولات کشاورزی 13-1023.00
 65.5  کارگزار مسافرتی 41-3041.00
 65.5  نماینده بیماران 43-4051.03
 65.5  طراح مد 27-1022.00
 65.5  کلانتر و معاون کلانتر 33-3051.03
 65.5  کارگزار فروش بیمه 41-3021.00
 65.5  دندانپزشک، عمومی 29-1021.00
 65.5  فروشنده قطعات یدکی 41-2022.00
 65.5  پرستار کودک 39-9011.01
 62.5  مشاور تحصیلی، شغلی و مدارس 21-1012.00
 62.5  کارگزار املاک 41-9021.00
 62.5  مامور زندان و مراکز بازپروری 33-3012.00
 62.5  مشاور ترک اعتیاد و اختلالات رفتاری 21-1011.00
 62.5  مدیر چرخه تامین 11-9199.04
 62.5  نماینده و مامور بررسی فرصت های برابر 13-1041.03
 62.5  نمایش دهنده و مبلغ کالا 41-9011.00
 62.5  متخصص بهداشت و ایمنی شغلی 29-9011.00
 62.5  بازرس کیفری و مامور ویژه 33-3021.03
 62.5  سرپرست ارشد/مدیر افسران پلیس و کاراگاه ها 33-1012.00
 62.5  سرپرست/مدیر کارمندان فروش عمده 41-1012.00
 62.5  مشاور مالی شخصی 13-2052.00
 62.5  مشاور اسکان مراکز اقامتی 39-9041.00
 62.5  تحصیلدار بدهی ها 43-3011.00
 62.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان خدمات شخصی 39-1021.00
 62.5  مدیر بازی 11-9071.00
 62.5  کارگردان/مدیر فنی 27-2012.05
 62.5  نماینده خدمات مشتریان 43-4051.00
 62.5  سرپرست/مدیر دفتر و مدیر پشتیبانی اداری. 43-1011.00
 62.5  روان پزشک 29-1066.00
 62.5  طراح داخلی 27-1025.00
 62.5  مدیر حمل و نقل 11-3071.01
 62.5  فعال اجتماعی کودک، خانواده و مدارس 21-1021.00
 62.5  پزشک داخلی، عمومی 29-1063.00
 62.5  مدیر آموزش و پرورش، دبیرستان و موسسات آموزش عالی 11-9033.00
 59.5  معمار محوطه سازی 17-1012.00
 59.5  دارو ساز و متصدی داروخانه 29-1051.00
 59.5  طراح جلسات و گردهمایی 13-1121.00
 59.5  افسر پلیس و گشت 33-3051.01
 59.5  مدرس آموزش های شغلی، دبیرستان 25-2032.00
 59.5  کارگردان استعداد یاب 27-2012.04
 59.5  سرپرست ارشد/مدیر حمل و نقل و ماشین های جابجایی بار و کاربران وسایل نقلیه 53-1031.00
 59.5  کارگردان برنامه 27-2012.03
 59.5  مشاور مدیریت منازل و مزارع 25-9021.00
 59.5  هماهنگ کننده صنعتی 25-9031.00
 59.5  متخصص پزشکی پیشگیری 29-1069.09
 59.5  کارمند سفارشات 43-4151.00
 59.5  مدیر کل و مدیر عملیات 11-1021.00
 59.5  مدیر خدمات غذایی 11-9051.00
 59.5  مدیر آموزش و پرورش، ابتدایی و متوسطه 11-9032.00
 59.5  مدیر خدمات اجتماعی و عمومی 11-9151.00
 59.5  مدیر امور نظارتی 11-9199.01
 59.5  مامور تشخیص صلاحیت و متخصص درمان اصلاحی 21-1092.00
 59.5  مدیر عمرانی 11-9021.00
 59.5  فعال اجتماعی بهداشت روان و استعمال مواد 21-1023.00
 59.5  متخصص تغذیه و رژیم های درمانی 29-1031.00
 59.5  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث شهری 33-1021.01
 59.5  روان شناس بالینی 19-3031.02
 59.5  بازرس و مامور تحقیق اموال دولتی 13-1041.04
 59.5  مدیر تولید صنعتی 11-3051.00
 59.5  مهندس امنیت صنعتی و بهداشت 17-2111.01
 59.5  مامور خرید، محصولات کشاورزی 13-1021.00
 56.25  کارگردان موسیقی 27-2041.01
 56.25  مدیران مراتع 19-1031.02
 56.25  کارگردان- صحنه، فیلم های سینمایی، تلویزیونی، و برنامه های رادیویی 27-2012.02
 56.25  مدرس آموزش های شغلی، مدارس متوسطه 25-2023.00
 56.25  مربی سلامت 21-1091.00
 56.25  فعال اجتماعی پزشکی و بهداشت عموم 21-1022.00
 56.25  طراح حمل و نقل 19-3099.01
 56.25  روان شناس صنعتی-سازمانی 19-3032.00
 56.25  دستیار خدمات اجتماعی و انسانی 21-1093.00
 56.25  بازرس مهاجرت و گمرک 33-3021.05
 56.25  کاردان فنی روان پزشکی 29-2053.00
 56.25  پلیس ترانزیت و حمل و نقل ریلی 33-3052.00
 56.25  متخصص پزشکی طبیعی یا طب سنتی 29-1199.04
 56.25  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان تهیه و سرو غذا 35-1012.00
 56.25  کارگر کنترل آفات 37-2021.00
 56.25  متخصص فیزیو تراپی 29-1123.00
 56.25  متخصص درمان مشکلات شغلی 29-1122.00
 56.25  پزشک عمومی بیمارستان 29-1069.03
 56.25  پایشگر 19-3022.00
 56.25  بهیار روان پزشکی 31-1013.00
 56.25  مدیر تبلیغات و توسعه 11-2011.00
 56.25  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان دامپروری و مراقبت از حیوانات 45-1011.08
 56.25  سرپرست ارشد/مدیر کارگران راه و ساختمان و حفاری 47-1011.00
 56.25  ناخدا، کشتی و قایق 53-5021.01
 56.25  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تولید و عملیاتی 51-1011.00
 56.25  بازرس و محقق مالی 13-2061.00
 56.25  مدیر املاک، مستغلات و اتحادیه های اجتماعی 11-9141.00
 56.25  هماهنگ کننده تحقیقات بالینی 11-9121.01
 56.25  مدیر آموزش و پرورش، مراکز/برنامه های حمایت از کودکان و پیش دبستانی ها 11-9031.00
 56.25  مدیر و سرپرست پست 11-9131.00
 56.25  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان آبزی پروری 45-1011.06
 56.25  سرپرست ارشد/مدیر وردستان، کارگران، و باربران، دستی 53-1021.00
 56.25  معمار، به غیر از محوطه سازی و بخش دریایی 17-1011.00
 53  دانشمند و متخصص محیط زیست، از جمله بهداشت 19-2041.00
 53  طراح شهری و منطقه ای 19-3051.00
 53  ممیز انرژی 13-1199.01
 53  مدیر علوم طبیعی 11-9121.00
 53  مشاور توان بخشی 21-1015.00
 53  مدیر مهندسی 11-9041.00
 53  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان چوب بری 45-1011.05
 53  تعدیل کننده شکایات و دعاوی، مستغلات و خسارت جانی 13-1031.01
 53  روان شناسان اعصاب و متخصصان اعصاب و روان بالینی 19-3039.01
 53  مهندس لجستیک 13-1081.01
 53  تمرین دهنه ورزشکاران 29-9091.00
 53  تحلیلگر و هماهنگ کننده لجستیکی 13-1081.00
 53  تعدیل کننده بیمه، محقق و بازرس 13-1031.02
 53  ارزیاب هزینه 13-1051.00
 53  بازرس و متخصص پیشگیری آتش سوزی های جنگلی 33-2022.00
 53  کاراگاه پلیس 33-3021.01
 53  طراح و برنامه ریز پایداری کسب و کار 13-1199.04
 53  روحانی متخصص در احکام 21-2021.00
 53  چشم پزشک 29-1041.00
 53  قصاب و گوشت بر 51-3021.00
 53  متخصص ارتودنسی 29-1023.00
 53  نویسنده مطالب تبلیغاتی 27-3043.04
 53  راننده/فروشنده 53-3031.00
 53  تحلیگر و مفسر اخبار 27-3021.00
 53  تهیه کننده 27-2012.01
 53  متخصص روابط عمومی 27-3031.00
 53  مدیر انبار و توزیع 11-3071.02
 53  مهندس انرژی 17-2199.03
 53  مدرس دبیرستان، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2031.00
 53  مدرس مهد کودک، به غیر از آموزش های خاص 25-2012.00
 53  قاضی، قاضی دادگاه بخش و دادرس 23-1023.00
 53  عینک ساز، تجویزی 29-2081.00
 53  متخصص تفریح درمانی 29-1125.00
 53  پزشکیار 29-1071.00
 53  سرپرست ارشد/مدیر مکانیک ها، نصاب ها، و تعمیرکارها 49-1011.00
 53  مدرس و مربی پرستاری، دانشکاهی 25-1072.00
 53  متخصص پزشکی هسته ای 29-1069.05
 53  مدرس حقوق، دانشگاهی 25-1112.00
 53  متخصص اطفال، عمومی 29-1065.00
 53  مدرس پیش دبستانی، به غیر از آموزش های خاص 25-2011.00
 53  مدیر سامانه های کامپیوتری و اطلاعاتی 11-3021.00
 53  فیزیک دان 19-2012.00
 53  اعزام کننده، به جز اعزام ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5032.00
 53  ماساژور و فیزیو تراپ 29-1011.00
 53  مصاحبه کننده و کارمند اعطای وام 43-4131.00
 53  سرپرست/مدیر کارمندان فروش جزء 41-1011.00
 53  دانشمند و صنعت شناس صنایع غذایی 19-1012.00
 53  سرآشپز و آشپز 35-1011.00
 53  مهندس پیشگیری از وقوع و مقابله با آتش سوزی 17-2111.02
 53  حسابرس 13-2011.02
 53  جنگلدار 19-1032.00
 53  مهندس حمل و نقل 17-2051.01
 51.5  متخصص استخدام، جذب نیرو و بکارگماری 13-1071.00
 50  مدرس معماری، دانشگاهی 25-1031.00
 50  بازرس و محقق مالیاتی، تحصیلدار، مامور مالیاتی 13-2081.00
 50  مدرس قانون جزا و اعمال قانون، دانشگاهی 25-1111.00
 50  مدرس ارتباطات، دانشگاهی 25-1122.00
 50  متخصص مدیریت ریسک 13-2099.02
 50  ماما و متخصص بیماری های زنان 29-1064.00
 50  مدرس تاریخ، دانشگاهی 25-1125.00
 50  پزشک عمومی و خانوادگی 29-1062.00
 50  مدرس مهندسی، دانشگاهی 25-1032.00
 50  مدرس علوم زیست محیطی، دانشگاهی 25-1053.00
 50  تحلیلگر مالی 13-2051.00
 50  مدرس فیزیک، دانشگاهی 25-1054.00
 50  مدرس علوم جوی، زمین، دریایی و فضا، دانشگاهی 25-1051.00
 50  مدرس علم جنگل داری و حفاظت از محیط زیست، دانشگاهی 25-1043.00
 50  مدرس مردم شناسی و باستان شناسی، دانشگاهی 25-1061.00
 50  معمار دریایی 17-2121.02
 50  آسیب شناس زبان-گفتار 29-1127.00
 50  متخصص درمان محدودیت نگرش، انطباق پذیری و پویایی، و متخصص احیای بینش 29-1122.01
 50  مهندس دریایی 17-2121.01
 50  متخصص بیماری های پا 29-1081.00
 50  مدرس اقتصاد خانواده، دانشگاهی 25-1192.00
 50  متخصص بی هوشی 29-1061.00
 50  کارگردان هنری 27-1011.00
 50  هنرمند صنایع دستی 27-1012.00
 50  هنرمند چند رسانه ای و انیمیشن سازی 27-1014.00
 50  کنترل کننده ترافیک هوایی 53-2021.00
 50  ویراستار 27-3041.00
 50  مصاحبه کننده تایید شایستگی، طرح های دواتی 43-4061.00
 50  گزارشگر و خبرنگار 27-3022.00
 50  مهندس محیط زیست 17-2081.00
 50  مهندس هوا فضا 17-2011.00
 50  مهندس زیست پزشکی 17-2031.00
 50  نقشه کش برق 17-3012.02
 50  کتابدار 25-4021.00
 50  متخصص امور نظارتی 13-1041.07
 50  بازرس، مامور تحقیق و تحلیلگر تقلب و کلاهبرداری 13-2099.04
 50  متخصص آمار 15-2011.00
 50  مدرس مدارس ابتدایی، به غیر از آموزش های خاص 25-2021.00
 50  مدرس مدارس متوسطه، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2022.00
 50  تعمیرکار درب های مکانیکی 49-9011.00
 50  کارمند افتتاح حساب 43-4141.00
 50  نصاب ساختمان های پیش ساخته و خانه های متحرک 49-9095.00
 50  مهندس انرژی هسته ای 17-2161.00
 50  موزه دار 25-4012.00
 50  ارزیاب 13-2021.01
 50  برق کار 47-2111.00
 50  دانشمند پزشکی، به غیر از اپیدمی شناس 19-1042.00
 50  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تزیین مناظر، خدمات چمن زنی، و باغداری 37-1012.00
 50  سرپرست ارشد/مدیر خانه داری و سرایداری 37-1011.00
 50  میزبان، رستوران، استراحتگاه، و کافی شاپ 35-9031.00
 50  کاردان فنی پزشکی قانونی 19-4092.00
 50  دستیار درمان شغلی 31-2011.00
 50  کمک یار متخصص درمان شغلی 31-2012.00
 50  بازرس پذیرش زیست محیطی 13-1041.01
 50  کارگر جنگلداری و حفاظت از محیط زیست 45-4011.00
 50  زیست شیمی دان و زیست فیزیک دان 19-1021.00
 50  بازجو آتش نشانی 33-2021.02
 50  دانشمند حفاظت از آب و خاک 19-1031.01
 50  کاراگاه و بازرس خصوصی 33-9021.00
 50  اقتصاد دان 19-3011.00
 50  آب شناس 19-2043.00
 50  اپیدمی شناس 19-1041.00
 50  صنعت شناس مهندسی تولید 17-3029.06
 50  مدیر تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 11-3051.02
 50  مدیر امور اداری 11-3011.00
 50  نصاب سنگفرش های قطعه قطعه 47-4091.00
 50  مراقبت کننده از کودکان 39-9011.00
 50  مهندس رباتیک 17-2199.08
 50  پادو 39-6012.00
 50  مدرس بازرگانی، دانشگاهی 25-1011.00
 50  خزانه دار و کنترل کننده 11-3031.01
 47  کاردان فنی مهندسی صدا 27-4014.00
 47  مسول تایید اعتبار 43-4041.01
 47  کافه چی 35-3011.00
 47  عکاس 27-4021.00
 47  بهیار و کمک بهیار حرفه ای و پرستار حرفه ای 29-2061.00
 47  کارمند پذیرش هتل، متل، و مراکز تفریحی 43-4081.00
 47  سرپرست اداره محموله های هوایی 53-1011.00
 47  کاردان فنی لوازم پزشکی 51-9082.00
 47  اپراتو سیستم های تلفنی، شامل پاسخگویی به تلفن ها 43-2011.00
 47  شاعر، ترانه سرا و نویسنده خلاق 27-3043.05
 47  کاردان فنی علوم زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست، از جمله بهداشت 19-4091.00
 47  فعال حمایت از حیوانات 33-9011.00
 47  کاردان فنی بیماری های تنفسی 29-2054.00
 47  بازرس هوانوردی 53-6051.01
 47  گوینده رادیو و تلویزیون 27-3011.00
 47  متصدی پارکینگ 53-6021.00
 47  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان محصولات کشاورزی و گل و گیاه 45-1011.07
 47  نصاب و تعمیرکار تجهیزات ارتباطات دور برد، به جز نصابان خط 49-2022.00
 47  کاربر دستگاه های سرویس تجهیزات، نفت، گاز، معدن 47-5013.00
 47  کاربر دریل های چرخشی حفاری نفت و گاز 47-5012.00
 47  بازرس آتش نشانی 33-2021.01
 47  جراح فک و دهان 29-1022.00
 47  نصاب و تعمیرکار شیشه خودرو 49-3022.00
 47  بنا، سنگ 47-2022.00
 47  آرایشگر و متخصص زیبایی 39-5012.00
 47  گرافیست نشر دسکتاپ 43-9031.00
 47  متصدی پذیرش و اطلاعات 43-4171.00
 47  جراح 29-1067.00
 47  گریمور، تئاتر و اجرا 39-5091.00
 47  فن شناس پزشکی هسته ای 29-2033.00
 47  ناظر بازی و سرگرمی 39-1011.00
 47  کارگزار بار و حمل 43-5011.00
 47  کاردان فنی بهداشت و ایمنی شغلی 29-9012.00
 47  آشپز، منازل شخصی 35-2013.00
 47  بهیار مراقبت های خانگی 31-1011.00
 47  متخصص درمان بیماری های تنفسی 29-1126.00
 47  مصاحبه کنندگان، به غیر از تایید شایستگی و اعطای وام 43-4111.00
 47  آتش نشان جنگلی 33-2011.02
 47  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث جنگلی 33-1021.02
 47  ارتوپد و سازنده اعضای مصنوعی 29-2091.00
 47  متصدی پیشخوان، کافه تریا، کافی شاپ و تحویل دهنده غذا 35-3022.00
 47  دستیار متخصص فیزیوتراپی 31-2021.00
 47  بازرس راه و ساختمان 47-4011.00
 47  اعزام کننده ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5031.00
 47  گارسن 35-3031.00
 47  پرورش دهنده حیوانات 39-2011.00
 47  کارگزار گمرکی 13-1199.03
 47  منشی اداری و دستیار اجرایی 43-6011.00
 47  مدرس جغرافیا، دانشگاهی 25-1064.00
 47  زیست شناس 19-1020.01
 47  دانشمند خاک و گیاه 19-1013.00
 47  مدرس مشاوره تحصیلی، دانشگاهی 25-1081.00
 47  مدرس علوم کتابداری، دانشگاهی 25-1082.00
 47  مدرس مدد کاری اجتماعی، دانشگاهی 25-1113.00
 47  مدرس هنر، تئاتر و موسیقی، دانشگاهی 25-1121.00
 47  جانور شناس 19-1011.00
 47  مهندس شیمی 17-2041.00
 47  مدرس مطالعات تفریحی و ورزشی، دانشگاهی 25-1193.00
 47  مدرس مطالعات منطقه ای، قومی و فرهنگی، دانشگاهی 25-1062.00
 47  مدرس شیمی، دانشگاهی 25-1052.00
 47  جانور شناس و ریست شناس حیات وحش 19-1023.00
 47  مهندسی مواد 17-2131.00
 47  کاردان فنی کشاورزی دقیق 19-4099.02
 47  قاضی قانون اجرایی، داور و مامور رسیدگی به محاکمه 23-1021.00
 47  کارمند تولید، برنامه ریزی، و تسریع امور 43-5061.00
 47  تحلیلگر مدیریت 13-1111.00
 47  زمین شناس، به غیر از آب شناسان و جغرافی دانان. 19-2042.00
 47  مامور اعتبارات 13-2072.00
 47  دانشمند مواد 19-2032.00
 47  اختر شناس 19-2011.00
 47  مدرس علوم کشاورزی، دانشگاهی 25-1041.00
 47  مهندس کشاورزی 17-2021.00
 47  مدرس آموزش های شغلی، دانشگاهی 25-1194.00
 47  مدرس نهضت سواد آموزی، آموزش های تقویتی، و مدرسان و مربیان طرح توسعه آموزش عمومی 25-3011.00
 47  صنعت شناس مهندسی الکترونیک 17-3029.04
 47  مهندس صنایع 17-2112.00
 47  مهندس نور 17-2199.07
 47  مهندس مکانیک 17-2141.00
 47  دستیار مهندس محیط زیست 17-3025.00
 47  طراحی بازرگانی و صنعتی 27-1021.00
 47  مهندس نفت 17-2171.00
 47  مدرس جامعه شناسی، دانشگاهی 25-1067.00
 47  دستیار مهندس صنایع 17-3026.00
 47  مهندس تولید 17-2199.04
 47  طراح صحنه و نمایش 27-1027.00
 47  دستیار مدرس 25-9041.00
 47  ورزشکار و شرکت کننده مسابقات ورزشی 27-2021.00
 47  مهندس سخت افزار 17-2061.00
 47  میکروب شناس 19-1022.00
 43.75  پیک و تحویل دهنده 43-5021.00
 43.75  ضابط دادگاه 33-3011.00
 43.75  مردم شناس 19-3091.01
 43.75  افسر دایره شناسایی و سوابق 33-3021.02
 43.75  جامعه شناس 19-3041.00
 43.75  دانشمند و صنعت شناس حسگر های راه دور 19-2099.01
 43.75  دستیار آماری 43-9111.00
 43.75  کاربر راکتور نیروگاه های هسته ای 51-8011.00
 43.75  تعمیرکار و تنظیم کننده آلات موسیقی 49-9063.00
 43.75  راهنمای کشتی 53-5021.03
 43.75  فعال بخش سرگرمی 39-9032.00
 43.75  کارمند دفتری خدمات اجاره و تعمیر 41-2021.00
 43.75  آتش نشان شهری 33-2011.01
 43.75  کاربر کامپیوتر 43-9011.00
 43.75  کاردان فنی داده های ژئو فیزیک 19-4041.01
 43.75  دستیار درمان زبان-گفتار 31-9099.01
 43.75  کارمند دعاوی بیمه 43-9041.01
 43.75  تحلیلگر اعتباری 13-2041.00
 43.75  کارمند خدمات پستی 43-5051.00
 43.75  شیمی دان 19-2031.00
 43.75  کاردان فنی تجهیزات خودکار هواپیماها 49-2091.00
 43.75  راننده و متصدی آمبولانس، به جز کاردانان فنی پزشکی اورژانس 53-3011.00
 43.75  مهندس الکترونیک، به غیر از کامپیوتر 17-2072.00
 43.75  مهندسی بیوشیمی 17-2199.01
 43.75  کارمند انبار- اتاق های انبار، انبارهای بزرگ، و محوطه های انبار 43-5081.03
 43.75  مهندس برق 17-2071.00
 43.75  خلبان، کمک خلبان، و مهندس پروازهای مسافری 53-2011.00
 43.75  خلبان تجاری 53-2012.00
 43.75  مهندس عمران 17-2051.00
 43.75  کارمند امور نقدی، بررسی هزینه و نرخ 43-3021.02
 43.75  مهندس امنیت کالا 17-2111.03
 43.75  دستیار مهندس مکانیک 17-3027.00
 43.75  مهندس معتبر سازی 17-2199.02
 43.75  طبیعت شناس پارک ها 19-1031.03
 43.75  دستیار منابع انسانی، به جز کارمند پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-4161.00
 43.75  مامور امنیتی 33-9032.00
 43.75  ناخن آرا 39-5092.00
 43.75  نقشه بردار و نقشه نگار 17-1021.00
 43.75  مربی ورزش و مدرس آیروبیک 39-9031.00
 43.75  مهندس معدن و زمین شناسی، از جمله مهندس امنیت معدن 17-2151.00
 43.75  کارمند مکاتبات 43-4021.00
 43.75  متخصص عملیات های هوایی 53-2022.00
 43.75  موسیقی دان، آلات موسیقی 27-2042.02
 43.75  آسیب شناس 29-1069.07
 43.75  مدرس بهداشت تخصصی، دانشگاهی 25-1071.00
 43.75  تدوینگر فیلم و کلیپ های تصویری 27-4032.00
 43.75  مدرس روان شناسی، دانشگاهی 25-1066.00
 43.75  مدرس علوم سیاسی، دانشگاهی 25-1065.00
 43.75  مدرس اقتصادی، دانشگاهی 25-1063.00
 43.75  نصاب لوله و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-2152.01
 43.75  مدرس علوم زیست شناسی، دانشگاهی 25-1042.00
 43.75  دامپزشک 29-1131.00
 43.75  متخصص بیماری های چشمی و عینک سازی 29-1199.05
 43.75  ماشین ساز 49-9044.00
 43.75  مدرس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاهی 25-1123.00
 43.75  مدرس زبان و ادبیات خارجی، دانشگاهی 25-1124.00
 43.75  مدرس فلسفه و دین، دانشگاهی 25-1126.00
 43.75  بازیگر 27-2011.00
 43.75  طراح گرافیک 27-1024.00
 43.75  طراح گل و گیاه 27-1023.00
 43.75  سرویس کار مخازن فاضلاب و پاکسازی لوله های فاضلاب 47-4071.00
 43.75  کارگر دفع مواد خطرناک 47-4041.00
 43.75  هنرمند هنرهای زیبا، شامل نقاشان، مجسمه سازان، و تصویرگران 27-1013.00
 43.75  نصاب و تعمیرکار آسانسور 47-4021.00
 43.75  کاربر بالابر و دستگاه چرخ جراثقیل 53-7041.00
 43.75  کاردان فنی و تکنیسین های موزه 25-4013.00
 43.75  بایگان 25-4011.00
 43.75  دندان ساز 29-1024.00
 43.75  کاردان فنی سرویس وسایل نقلیه تفریحی 49-3092.00
 43.75  غواص صنعتی 49-9092.00
 43.75  نصاب کاشی و سنگ مرمر 47-2044.00
 43.75  بازپرس 13-1041.06
 43.75  مدرس علوم کاپیوتری، دانشگاهی 25-1021.00
 43.75  کارشناس و بازرس محقق مجوز 13-1041.02
 43.75  باستان شناس 19-3091.02
 43.75  تحلیلگر لجستیک 13-1081.02
 43.75  کاردان فنی ترافیک 53-6041.00
 43.75  دستیار حقوقی 23-2011.00
 43.75  دستیار تحقیق علوم اجتماعی 19-4061.00
 43.75  پرورش دهنده حیوانات 45-2021.00
 43.75  کاردان فنی حفاظت از جنگل ها و محیط زیست 19-4093.00
 43.75  بازرس کشاورزی 45-2011.00
 43.75  متصدی پل ها و بالابرهای معابر آبی 53-6011.00
 43.75  کاردان فنی رژیم های غذایی 29-2051.00
 43.75  متخصص بهداشت دهان و دندان 29-2021.00
 43.75  کاردان سونوگرافی تشخیصی 29-2032.00
 43.75  مدرس علوم ریاضی، دانشگاهی 25-1022.00
 43.75  کاردان فنی و دستیار پزشکی اورژانس 29-2041.00
 40.5  مهندس هوا فضا و تکنیسین عملیات 17-3021.00
 40.5  مساح (نقشه بردار) 17-1022.00
 40.5  نقشه کش الکترونیک 17-3012.01
 40.5  جواهر ساز 51-9071.01
 40.5  صندوقدار غرفه و پول خردکن مراکز بازی 41-2012.00
 40.5  تعمیرکار موتورهای برقی، ابزار آلات برقی، و تعمیرکاران مرتبط 49-2092.00
 40.5  مکانیک هواپیما و کاردان فنی سرویس هواپیما 49-3011.00
 40.5  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی سرگرمی خانگی 49-2097.00
 40.5  نقشه کش معماری 17-3011.01
 40.5  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی، وسایل نقلیه موتوری 49-2096.00
 40.5  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2095.00
 40.5  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2094.00
 40.5  کارمند اداری، کلی 43-9061.00
 40.5  کارمند دادسرا 43-4031.01
 40.5  کارشناس ارزشیابی، مستغلات 13-2021.02
 40.5  مکانیک ارشد خودرو 49-3023.01
 40.5  تهیه کننده مالیات 13-2082.00
 40.5  تحلیلگر عملیات های تحقیقاتی 15-2031.00
 40.5  آمارشناس حیاتی 15-2041.01
 40.5  مدیر اطلاعات بالینی 15-2041.02
 40.5  ارزشیاب بیمه، خسارت خودرویی 13-1032.00
 40.5  تعمیرکار لوارم خانگی 49-9031.00
 40.5  کارمند تدارک کالا 43-3061.00
 40.5  کارمند دفترداری، حسابداری و حسابرسی 43-3031.00
 40.5  برنامه نویس کنترل ابزارهای عددی و کنترل فرآیند 51-4012.00
 40.5  درجه بند و رتبه بند الوار 45-4023.00
 40.5  بیمه گر 13-2053.00
 40.5  کارمند بررسی بیمه نامه 43-9041.02
 40.5  نصاب، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل مواد، فلزت و پلاستیک 51-4021.00
 40.5  کارگر مزرعه، حیوانات مزارع و دامپروری ها 45-2093.00
 40.5  لوله کش، ساختمانی 47-2152.02
 40.5  توزیع کننده برق 51-8012.00
 40.5  نجار تاسیساتی 47-2031.02
 40.5  سازنده و کارشناس فلزات گران بها 51-9071.07
 40.5  مامور تحقیق درباره بازی ها و بازرس بازی 33-9031.00
 40.5  کاربر ماشین آلات حفر و بار گیری و ماشین های کشنده 53-7032.00
 40.5  کاربر قطارهای مترو یا واگن های خیابانی 53-4041.00
 40.5  داور و سایر مقامات برگزاری مسابقات ورزشی 27-2023.00
 40.5  مدرس آموزش های خود غنی سازی 25-3021.00
 40.5  نجات غریق، گشت آبی، و سایر فعالان خدمات پیشگیرانه مناطق تفریحی 33-9092.00
 40.5  فن شناس و کاردان فنی دامپزشکی 29-2056.00
 40.5  متصدی مراکز سرویس وسایل نقلیه 53-6031.00
 40.5  کاردان فنی نقشه کشی 17-3031.02
 40.5  دریا نورد و ملوان کشتی های حمل نفت 53-5011.00
 40.5  متخصص پرتو درمانی 29-1124.00
 40.5  متخصص سوزن درمانی 29-1199.01
 40.5  مهندس محوطه ریلی و کاربر قطارهای موتوری کوچک 53-4013.00
 40.5  بازرس حمل و نقل و محموله 53-6051.08
 40.5  جغرافی دان 19-3092.00
 40.5  دانشمند فضا و جو 19-2021.00
 40.5  دانشمند علوم سیاسی 19-3094.00
 40.5  کردان فنی کشاورزی 19-4011.01
 40.5  محققین عناوین و مشاغل، تلخیص کننده و جستجوگر 23-2093.00
 40.5  آشپز، موسسات و کافه تریا 35-2012.00
 40.5  رییس قطار و رییس محوطه های ریلی 53-4031.00
 40.5  دستیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای 19-4061.01
 40.5  هرس کننده درختان و درخت آرا 37-3013.00
 40.5  دستیار دندانپزشک 31-9091.00
 40.5  نسل شناس 19-1029.03
 40.5  نویسنده فنی 27-3042.00
 40.5  دستیار پزشکی 31-9092.00
 40.5  طراح ویترین و نمایش کالا 27-1026.00
 40.5  گوینده ورزشگاه و سایر اماکن عمومی 27-3012.00
 40.5  خواننده 27-2042.01
 40.5  دستیار مهندس روباتیک 17-3024.01
 40.5  آهنگ ساز و تنظیم کننده موسیقی 27-2041.04
 40.5  کارمند انبار، بخش فروش 43-5081.01
 40.5  کمک یار متخصص فیزیوتراپی 31-2022.00
 40.5  کاردان فنی نمونه آزمایش های زمین شناسی 19-4041.02
 40.5  فن شناس و کاردان فنی رادیولوژی 29-2034.00
 40.5  ملوان- کشتی، قایق، و کرجی 53-5021.02
 40.5  راهنما، کنترل چی، و مامور اخذ بلیت 39-3031.00
 40.5  مسول دستگاه های مراکز تفریحی و سرگرمی 39-3091.00
 40.5  کاردان فنی کنترل فرآیند هسته ای 19-4051.02
 40.5  مسول لباس های هنرپیشگان 39-3092.00
 40.5  کاردان فنی تجهیزات صوتی و تصویری 27-4011.00
 40.5  حسابدار 13-2011.01
 37.5  ریاضی دان 15-2021.00
 37.5  سازنده و لمینیت کننده فایبرگلاس 51-2091.00
 37.5  دستیار مهندس عمران 17-3022.00
 37.5  متصدی و کاربر دستگاه های سرخ کن، پخت نان و کیک، و خشک کردن غذا 51-3091.00
 37.5  کاردان فنی داروسازی 29-2052.00
 37.5  کاردان فنی لابراتوار عینک سازی 51-9083.00
 37.5  کاردان فنی جراحی 29-2055.00
 37.5  فن شناس و کاردان فنی قلب و عروق 29-2031.00
 37.5  کارگر سازه های آهنی و فولادی 47-2221.00
 37.5  مکانیک موتور سیکلت 49-3052.00
 37.5  مکانیک ماشین های سنگین متحرک، به جز موتورها 49-3042.00
 37.5  مکانیک تجهیزات کشاورزی 49-3041.00
 37.5  فیلمبردار، تلویزیونی، ویدئویی، و فیلم های سینمایی 27-4031.00
 37.5  کارگر نگهداری از بزرگراه ها 47-4051.00
 37.5  تعمیرکار بدنه خودرو و تعمیرکاران مرتبط 49-3021.00
 37.5  کاربر جراثقیل حفاری، نفت و گاز 47-5011.00
 37.5  مترجم همزمان و مترجم 27-3091.00
 37.5  نصاب و تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل 49-2093.00
 37.5  کاربر مواد منفجره، متخصص مهمات، و تخریب چی 47-5031.00
 37.5  تعمیرکار دوچرخه 49-3091.00
 37.5  مکانیک و نصاب تجهیزات گرمایشی و تهویه هوا 49-9021.01
 37.5  متخصص بافت شناسی و کاردان فنی بافت شناسی 29-2011.03
 37.5  کلید ساز و تعمیرکار گاو صندوق 49-9094.00
 37.5  متخصص یاخته شناسی 29-2011.02
 37.5  مهندس کاربر و سایر کاربران تجهیزات راه و ساختمان 47-2073.00
 37.5  کاربر و متصدی نوار نقاله 53-7011.00
 37.5  تعمیرکار تجهیزات پزشکی 49-9062.00
 37.5  تعمیرکار کامپیوتر، دستگاه های بانکی، و ماشین های اداری 49-2011.00
 37.5  نصاب و تعمیرکار خطوط توزیع برق 49-9051.00
 37.5  فن شناس آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2011.00
 37.5  مکانیک و نصاب تجهیزات سرمایشی 49-9021.02
 37.5  کاربر ماشین آلات ایجاد شکاف و کانال زنی معدن 47-5042.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های خرد کردن، سوهان زدن، و پرداخت 51-9021.00
 37.5  کاردان فنی نقشه برداری 17-3031.01
 37.5  کاربر تاسیسات گازی 51-8092.00
 37.5  زیست شناسان مولکولی و سلولی 19-1029.02
 37.5  دمنده آبگینه، قالب گیر، خم کار، و پرداخت کار 51-9195.04
 37.5  کارمند کارگزینی، پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-3051.00
 37.5  کاردان فنی تولید صنعتی 17-3029.09
 37.5  مسول بازی های ماشینی 39-1012.00
 37.5  کارشناس آمار 15-2041.00
 37.5  متخصص آزمایش های غیر مخرب 17-3029.01
 37.5  کاربر و متصدی تجهیزات شیمیایی 51-9011.00
 37.5  راننده اتوبوس، برون شهری و درون شهری 53-3021.00
 37.5  کارگر تهیه و سرو غذا، از جمله کارکنان فست فود ها 35-3021.00
 37.5  راننده اتوبوس مدارس 53-3022.00
 37.5  تحویل دار صندوق 43-3071.00
 37.5  کارمند کارگزاری 43-4011.00
 37.5  آشپز، سفارشات کوچک 35-2015.00
 37.5  راننده تاکسی و شوفر 53-3041.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جداسازی، فیلتر کردن، غبار روبی، رسوب گیری، و دستگاه تقطیر 51-9012.00
 37.5  کارمند صدور مجوز 43-4031.03
 37.5  کنترل کننده اعتبار 43-4041.02
 37.5  پارکبان 33-3041.00
 37.5  وزن کننده، اندازه گیر، کنترل کننده، و نمونه گیر، ثبت سوابق 43-5111.00
 37.5  صندوقدار 41-2011.00
 37.5  متخصص مراقبت های پوستی 39-5094.00
 37.5  نقشه کش عمران 17-3011.02
 37.5  پرداخت کار مبلمان 51-7021.00
 37.5  برق کار 47-2111.00
 37.5  طراح پارچه و منسوجات 51-6092.00
 37.5  کاربر و متصدی تجهیزات سرمایشی و انجمادی 51-9193.00
 37.5  کمک یار داروخانه ها 31-9095.00
 37.5  مهندس موتورهای ثابت و کاربر دیگ بخار 51-8021.00
 37.5  دستیار مهندس برق 17-3023.03
 37.5  تاریخ شناس 19-3093.00
 37.5  مرده شور 39-4011.00
 37.5  دستیار مهندس الکترونیک 17-3023.01
 37.5  کاربر تصفیه خانه و سیستم های تصفیه آب و فاضلاب 51-8031.00
 37.5  کنتور خوان، خدمات رفاهی 43-5041.00
 37.5  سازنده و کارشناس سنگ های قیمتی و الماس 51-9071.06
 37.5  منشی حقوقی 43-6012.00
 34.5  مکانیک تجهیزات ماشینی خارج از خانه و سایر مکانیک های موتوری 49-3053.00
 34.5  کاربر و متصدی دستگاه های چسب زنی 51-9191.00
 34.5  تعمیرکار واگن های ریلی 49-3043.00
 34.5  بازرس، آزمایش کننده، مرتب کننده، نمونه گیر، و وزن کننده 51-9061.00
 34.5  نصاب و تعمیرکار خطوط مخابراتی 49-9052.00
 34.5  کاردان فنی یک حوزه خاص خودرو 49-3023.02
 34.5  باربر و کارگر حمل بار، انبار، و اسباب و لوازم، دستی 53-7062.00
 34.5  کاربر پمپ، به جز پمپ های چاه نفت 53-7072.00
 34.5  جمع کننده پسماند ها و کالاهای دور ریخته شده قابل بازیافت 53-7081.00
 34.5  پنچری گیر 49-3093.00
 34.5  مکانیک کامیون و اتوبوس و متخصص موتورهای دیزلی 49-3031.00
 34.5  خیاط و تعمیرکار لباس 51-6052.00
 34.5  کاربر نیروگاه های تولید برق 51-8013.00
 34.5  الگو ساز، چوب 51-7031.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات مختلف، فلزات و پلاستیک 51-4081.00
 34.5  سازنده ابزار و قالب 51-4111.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های پرداخت حرارتی، فلزات و پلاستیک 51-4191.00
 34.5  سوهان کار پرداخت کار، و تیز کننده ابزار 51-4194.00
 34.5  دوزنده رومبلی و صندلی 51-6093.00
 34.5  راننده قایق موتوری 53-5022.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تبدیل و شکل دهی مواد، مصنوعات و فایبرگلاس 51-6091.00
 34.5  سرهم کننده/همگذار تیمی 51-2092.00
 34.5  سرهم کننده/همگذار موتور و سایر ماشین آلات 51-2031.00
 34.5  کاربر کارخانه های شیمیایی و سیستم های شیمیایی 51-8091.00
 34.5  مکانیک ماشین آلات صنعتی 49-9041.00
 34.5  تعمیرکار دوربین و تجهیزات عکس برداری 49-9061.00
 34.5  مهندس لوکوموتیو 53-4011.00
 34.5  کاربر سیستم های پمپ سوخت، پالایشگاه، و مصرف سنج 51-8093.00
 34.5  سرویس کار و تعمیرکار دستگاه های خودکار فروش سکه ای، اسکناسی و دستگاه های خودکار بازی و سرگرمی 49-9091.00
 34.5  منشی، به جز منشیان حقوقی، پزشکی، و اجرایی 43-6014.00
 34.5  تعمیرکار تجهیزات رهگیری و چراغ های علامت دهنده 49-9097.00
 34.5  وردست--کارگران نصب، نگهداری، و تعمیر 49-9098.00
 34.5  کاردان فنی تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 49-9099.01
 34.5  سرهم کننده/همگذار تجهیزات برقی و الکترونیکی 51-2022.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات پیچ دار کردن، تاباندن، و بیرون کشیدن در نساجی 51-6064.00
 34.5  نصاب کف پوش، به جز نصابان قالی، کف سازی چوبی، و کاشی های سنگین 47-2042.00
 34.5  نجار ساختمانی 47-2031.01
 34.5  پیرایشگر 39-5011.00
 34.5  اپراتور تلفن 43-2021.00
 34.5  بنا، آجر و بلوک های سیمانی 47-2021.00
 34.5  متخصص ماساژ درمانی 31-9011.00
 34.5  کارگر عایق سازی، مکانیکی 47-2132.00
 34.5  نصاب قالی 47-2041.00
 34.5  کارگر ساخت ورقه های فلزی 47-2211.00
 34.5  کاردان فنی شیمی 19-4031.00
 34.5  کاربر ماشین های اداری، به غیر از کامپیوتر 43-9071.00
 34.5  کارگر پرورشگاه گل و گیاه 45-2092.01
 34.5  سر شور آرایشگاه 39-5093.00
 34.5  کلفت و کمک رسان در امور خانه 39-9021.00
 34.5  نقشه کش مکانیک 17-3013.00
 34.5  نصاب دیوارهای پیش ساخته و کاشی سقف 47-2081.00
 34.5  کاردان فنی صنایع غذایی 19-4011.02
 34.5  کاردان فنی زیست شناسی 19-4021.00
 34.5  کارگر عایق کاری، کف، سقف، و دیوار 47-2131.00
 34.5  کاردان فنی سوابق پزشکی و اطلاعات بهداشتی 29-2071.00
 34.5  سازنده و تعمیرکار آبگرم کن 47-2011.00
 34.5  تحلیلگر بودجه 13-2031.00
 34.5  کاردان فنی کتابخانه 25-4031.00
 34.5  ماشین کار 51-4041.00
 34.5  کاربر دریل زمینی، به جز نفت و گاز 47-5021.00
 34.5  کارمند لیبل زنی 43-5081.02
 34.5  کارمند حمل ونقل، ارسال و دریافت 43-5071.00
 34.5  مسول تدارک تجهیزات پزشکی 31-9093.00
 34.5  اپراتور رادیویی 27-4013.00
 34.5  گچ کار و سفید کار 47-2161.00
 34.5  دستیار کتابخانه، امور عادی 43-4121.00
 34.5  بارگیری کننده مخازن، کامیون ها، و کشتی ها 53-7121.00
 34.5  نصاب حصار 47-4031.00
 34.5  کاردان فنی آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2012.00
 34.5  منشی پزشکی 43-6013.00
 34.5  کارمند وارد کننذه اطلاعات 43-9021.00
 34.5  مامور مراقبت از حیوانات اهلی 39-2021.00
 31.25  چوب بر 45-4021.00
 31.25  متخصص نیمه رساناها 51-9141.00
 31.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات برش، پانچ، و پرس فلزات و پلاستیک 51-4031.00
 31.25  سفالگر، صنعتی 51-9195.05
 31.25  قالب ساز و قالب گیر 51-9195.07
 31.25  قلم زن و حکاک 51-9194.00
 31.25  ماهی گیر و کارگران مرتبط با ماهیگیری 45-3011.00
 31.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های روکش زنی، نقاشی، و اسپری زنی 51-9121.00
 31.25  کاربر و متصدی ماشین الات بسته بندی و بارگیری 51-9111.00
 31.25  پستچی، پردازشگر، و اپراتور دستگاه های پردازش بسته های پستی 43-5053.00
 31.25  منشی بایگانی 43-4071.00
 31.25  نقشه بردار سطوح زمین 17-1022.01
 31.25  کابینت ساز و نجار نیمکت ساز 51-7011.00
 31.25  تایپیست و پردازشگر اطلاعات 43-9022.00
 31.25  کارمند شهرداری 43-4031.02
 31.25  کارمند صندوق مراکز بازی 43-3041.00
 31.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه برش منسوجات 51-6062.00
 31.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل، شکل دهی، پرس، و فشرده سازی 51-9041.00
 31.25  خیاط، دستی 51-6051.00
 31.25  کارگر و تعمیرکار کفش و چرم 51-6041.00
 31.25  کاربر ماشین دوخت 51-6031.00
 31.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های مخلوط کن و ترکیب 51-9023.00
 31.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های آبکاری و روکش زنی، فلزات و پلاستیک 51-4193.00
 31.25  کارگر طرح بندی، فلزات و پلاستیک 51-4192.00
 31.25  باربر و کارگر حمل چمدان 39-6011.00
 31.25  کارمند تهیه اظهارنامه 43-3021.01
 31.25  پستچی 43-5052.00
 31.25  کاردان فنی پخش 27-4012.00
 31.25  نگهبان تقاطع ها 33-9091.00
 31.25  کاربر نصب و نگهداری از تجهیزات ریلی 47-4061.00
 31.25  دستیار دامپزشک و مسول مراقبت های حیوانات آزمایشگاهی 31-9096.00
 31.25  مهندس کشتی 53-5031.00
 31.25  نصاب لوله 47-2151.00
 31.25  کاردان فنی کاربری تجهیزات هسته ای 19-4051.01
 31.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جوشکاری، لحیم کاری، و سخت کاری، فلزات و پلاستیک 51-4122.00
 31.25  بازرس وسایل نقلیه، تجهیزات و سیستم های بخش حمل و نقل، به جز هوانوردی 53-6051.07
 31.25  مکانیک قایق های موتوری 49-3051.00
 31.25  وردست--نقاش، نصاب کاغذ دیواری، گچ کار، سفید کار 47-3014.00
 31.25  کاربر ماشین یا قایق لاروب 53-7031.00
 31.25  وردست--کارگر استخراج 47-5081.00
 31.25  کاربر جراثقیل و دکل ها 53-7021.00
 31.25  متخصص مجموعه های صمعی بصری 25-9011.00
 31.25  کاربر دستگاه های کمپرسور گاز و ایستگاه های پمپاژ گاز 53-7071.00
 31.25  سقف ساز، معدن 47-5061.00
 31.25  آشپز، فست فود 35-2011.00
 31.25  راننده کامیون، ماشین های سنگین و تریلر 53-3032.00
 31.25  رسیدگی کننده به آفات، سم پاش، و کاربر، گیاه ها 37-3012.00
 31.25  سرهم کننده/همگذار سازه ها، سطوح، دکل ها و جراثقیل ها، و سیستم های ساخت هواپیما 51-2011.00
 31.25  راننده کامیون، ماشین های سبک و خدمات پخش و توزیع 53-3033.00
 31.25  گوشت بر و پوست گیر گوشت، طیور، و ماهی 51-3022.00
 31.25  بنا، پرداخت کار سیمان 47-2051.00
 31.25  دکل ساز 49-9096.00
 31.25  مسول اتاق پرو و رختکن 39-3093.00
 31.25  کاربر تجهیزات چوب بری 45-4022.00
 31.25  موزاییک کار 47-2053.00
 31.25  آپاراتچی سینما 39-3021.00
 31.25  نظافت چی سالن های غذا خوری و کافه تریا ها، و وردست کافه چی 35-9011.00
 28  مانکن 41-9012.00
 28  کاربر ماشین های بارگیری، معادن زیرزمینی 53-7033.00
 28  سرایدار و نظافت چی، به غیر از پیشخدمت ها و نظافت کنندگان خانه داری 37-2011.00
 28  فن شناس یاخته شناسی 29-2011.01
 28  ظرف شور 35-9021.00
 28  کاربر و متصدی تجهیزات پاک کردن، شست و شو، و تجهیزات مهار خوردگی فلزات 51-9192.00
 28  آشپز، رستوران 35-2014.00
 28  مسول لوکوموتیو 53-4012.00
 28  کاربر سیستم های ترمز، علامت دهنده، و کلیدهای رهگیری 53-4021.00
 28  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات ذوب فلزات و پلاستیک 51-4022.00
 28  نقاش، روکش کار، و تزیین کننده 51-9123.00
 28  استادیار دوره لیسانس 25-1191.00
 28  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تولید محصولات کاغذی 51-9196.00
 28  کارگر سوهان کار و پرداخت کار، دستی 51-9022.00
 28  کاردان فنی ثبت امواج الکتریکی مغز بوسیله برق (نوار مغزی) 29-2099.01
 28  کاردان فنی لابراتوار دندان سازی 51-9081.00
 28  تعمیرکار و رفوگر، به جز پوشاک 49-9093.00
 28  نصاب کاغذ دیواری 47-2142.00
 28  کارگر تقویت سازه های بتنی 47-2171.00
 28  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات سوهان کاری و جلا دهی فلزات و پلاستیک 51-4033.00
 28  نصاب و تعمیرکار تجهیزات کنترلی و سوپاپ، به جز درب های مکانیکی 49-9012.00
 28  کاربر و متصدی کوره های بازیافت فلزات 51-4051.00
 28  ریخته گر و قالب ریز، فلزات 51-4052.00
 28  سقف ساز 47-2181.00
 28  طرح زن، فلزات و پلاستیک 51-4062.00
 28  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات دریل و سوراخکاری فلزات و پلاستیک 51-4032.00
 28  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات فرم دهی فلزات و پلاستیک 51-4023.00
 28  کاربر ابزارهای ماشینی کنترل شونده توسط کامپیوتر، در ساخت قطعات فلزی و پلاستیکی 51-4011.00
 28  سرهم کننده/همگذار تجهیزات الکترو مکانیکی 51-2023.00
 28  سرهم کننده/همگذار و سازنده سازه های فلزی 51-2041.00
 28  کاربر دستگاه دیرک کوب 47-2072.00
 28  شیشه بر 47-2121.00
 28  نانوا و کیک پز 51-3011.00
 28  کاربر تجهیزات راه سازی 47-2071.00
 28  متصدی دستگاه های مخلوط کن غذا 51-3092.00
 28  متخصص نگهداری، ماشین آلات 49-9043.00
 28  وردست--بنا، بلوک کار، سنگ کار، و کاشی کار و مرمر کار 47-3011.00
 28  کارمند نامه نگاری و کاربر ماشین های پردازش نامه، به جز خدمات پستی 43-9051.00
 28  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های برش و قطعه قطعه کردن 51-9032.00
 28  طرح زن، چوب 51-7032.00
 28  کاربر و متصدی ماشین های سفید کننده و رنگ کننده نساجی 51-6061.00
 28  کاربر ماشین آلات حفر پیوسته 47-5041.00
 28  دستیار مهندس الکترومکانیک 17-3024.00
 28  شکارچی و تله گذار 45-3021.00
 28  جوشکار، برشکار، و کمک جوشکار 51-4121.06
 28  نقاش، تجهیزات حمل و نقل 51-9122.00
 28  کارگر ساده، نفت و گاز 47-5071.00
 28  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات قالب سازی، هسته سازی، و ریخته گری فلزات و پلاستیک 51-4072.00
 28  لحیم کار و سخت کار 51-4121.07
 28  کارگر مزرعه، محصول 45-2092.02
 25  تعمیرکار لوازم نسوز، به جز شومینه کار 49-9045.00
 25  کارگر ساختمانی 47-2061.00
 25  سفید کار 47-2082.00
 25  وردست--نجار 47-3012.00
 25  دستگاه شکاف دهنده سنگ، سنگ معدن 47-5051.00
 25  تغذیه کننده و خارج کننده مواد از ماشین آلات 53-7063.00
 25  نقاش، ساختمانی و نگهداری 47-2141.00
 25  کاربر کامیون ها و کشنده های صنعتی 53-7051.00
 25  نصاب سیستم های امنیتی و اعلام حریق 49-2098.00
 25  وردست--سقف ساز 47-3016.00
 25  وردست--لوله کش، نصاب لوله، و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-3015.00
 25  وردست--برق کار 47-3013.00
 25  کف ساب و پرداخت کار 47-2043.00
 25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات کار با چوب، به غیر از اره 51-7042.00
 25  کاربر تجهیزات کشاورزی 45-2091.00
 25  کارگر رختشویی و خشکشویی 51-6011.00
 25  اتو زن، منسوجات، پوشاک، و اقلام مرتبط 51-6021.00
 25  قالب ساز کارخانه ریخته گری 51-4071.00
 25  مدل ساز، فلزات و پلاستیک 51-4061.00
 25  مصحح و رونویس 43-9081.00
 25  برشکار و تراشکار، و پرداخت کار، دستی 51-9031.00
 25  درجه بند و دانه بند، محصولات کشاورزی 45-2041.00
 25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات چوب بری 51-7041.00
 25  کارگر تهیه غذا 35-2021.00
 25  سرهم کننده/همگذار، تنظیم کننده، کالیبره کننده ابزارهای نمایش زمان 51-2093.00
 25  کارگر تزیین مناظر، و باغداری 37-3011.00
 25  گارسن، به غیر از رستوران 35-3041.00
 25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات شیار زنی و رنده کاری فلزات و پلاستیک 51-4035.00
 25  پیشخدمت و نظافت کننده خانه داری 37-2012.00
 22  بار بند و بسته بند، دستی 53-7064.00
 22  کاربر و متصدی ماشین دوخت کفش 51-6042.00
 22  کاربر و متصدی تنور، کوره، اجاق، خشک کن، و انواع دیگ ها 51-9051.00
 22  کارمند ارسال سفارشات، فروش عمده و خرد 43-5081.04
 22  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات بافندگی و ریسندگی 51-6063.00
 22  سیم پیچ 51-2021.00
 22  قصاب کشتارگاه و بسته بند گوشت 51-3023.00
 22  متصدی و کاربر دستگاه های پخت غذا 51-3093.00
 22  رونویس پزشکی 31-9094.00
 22  تایر ساز 51-9197.00
 22  وردست--کارگر تولید 51-9198.00
 22  ملازم مراسم تدفین 39-4021.00
 22  سنگ بر و سنگ تراش، تولید 51-9195.03
 22  گزارش نویس دادگاه 23-2091.00
 18.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تراشکاری و خراطی فلزات و پلاستیک 51-4034.00
 18.75  کاربر واگن های رفت و برگشتی 53-7111.00
 18.75  تعمیرکار ساعت 49-9064.00
 16.5  تکنیسین ریاضیاتی 15-2091.00
 15.5  کاربر پمپ های چاه نفت 53-7073.00
 15.5  نظافت کننده و شست و شو کننده تجهیزات و وسایل نقلیه 53-7061.00
 

ارسال نظرات :