این بخش از درگاه، آزمایشی است؛ نظرات و پیشنهادات خود را در بخش اظهار نظر با ما در میان گذارید.

 

عنوان توصیفگر : آموزاندن

توضیحات توصیفگر :


تعلیم به دیگران که چگونه برخی کارها را انجام دهند.

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 90.5  مربی و استعداد یاب 27-2022.00
 87.5  مدرس علوم کشاورزی، دانشگاهی 25-1041.00
 87.5  روحانی 21-2011.00
 87.5  مدرس مدد کاری اجتماعی، دانشگاهی 25-1113.00
 87.5  مدرس هنر، تئاتر و موسیقی، دانشگاهی 25-1121.00
 87.5  مدرس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاهی 25-1123.00
 84.5  مدرس نهضت سواد آموزی، آموزش های تقویتی، و مدرسان و مربیان طرح توسعه آموزش عمومی 25-3011.00
 82.4  مدیر آموزش و توسعه 11-3042.00
 81.25  کارگردان موسیقی 27-2041.01
 81.25  مدرس دبیرستان، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2031.00
 81.25  مدرس آموزش های شغلی، دانشگاهی 25-1194.00
 81.25  مدرس مدارس ابتدایی، به غیر از آموزش های خاص 25-2021.00
 81.25  مدرس ارتباطات، دانشگاهی 25-1122.00
 81.25  مدرس آموزش های شغلی، دبیرستان 25-2032.00
 78  مدرس مدارس متوسطه، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2022.00
 78  مدرس علم جنگل داری و حفاظت از محیط زیست، دانشگاهی 25-1043.00
 78  مدرس علوم جوی، زمین، دریایی و فضا، دانشگاهی 25-1051.00
 78  مدرس اقتصاد خانواده، دانشگاهی 25-1192.00
 78  مدرس علوم زیست محیطی، دانشگاهی 25-1053.00
 78  مدرس فیزیک، دانشگاهی 25-1054.00
 78  مربی ورزش و مدرس آیروبیک 39-9031.00
 78  مدرس جامعه شناسی، دانشگاهی 25-1067.00
 78  مدرس بهداشت تخصصی، دانشگاهی 25-1071.00
 78  مدرس مطالعات تفریحی و ورزشی، دانشگاهی 25-1193.00
 78  مدرس زبان و ادبیات خارجی، دانشگاهی 25-1124.00
 78  مدرس علوم کتابداری، دانشگاهی 25-1082.00
 78  مدرس حقوق، دانشگاهی 25-1112.00
 78  مدرس جغرافیا، دانشگاهی 25-1064.00
 78  مدرس و مربی پرستاری، دانشکاهی 25-1072.00
 78  مدرس علوم ریاضی، دانشگاهی 25-1022.00
 78  مدرس فلسفه و دین، دانشگاهی 25-1126.00
 78  مدرس علوم کاپیوتری، دانشگاهی 25-1021.00
 78  مدرس معماری، دانشگاهی 25-1031.00
 75  مدرس علوم سیاسی، دانشگاهی 25-1065.00
 75  مدرس روان شناسی، دانشگاهی 25-1066.00
 75  مدرس مطالعات منطقه ای، قومی و فرهنگی، دانشگاهی 25-1062.00
 75  مدرس مردم شناسی و باستان شناسی، دانشگاهی 25-1061.00
 75  مدرس قانون جزا و اعمال قانون، دانشگاهی 25-1111.00
 75  مدرس اقتصادی، دانشگاهی 25-1063.00
 75  مدرس تاریخ، دانشگاهی 25-1125.00
 75  مدرس علوم زیست شناسی، دانشگاهی 25-1042.00
 75  مدرس مهندسی، دانشگاهی 25-1032.00
 75  مدرس پیش دبستانی، به غیر از آموزش های خاص 25-2011.00
 75  مدرس مهد کودک، به غیر از آموزش های خاص 25-2012.00
 75  مدرس آموزش های شغلی، مدارس متوسطه 25-2023.00
 75  مدرس بازرگانی، دانشگاهی 25-1011.00
 75  مدرس مشاوره تحصیلی، دانشگاهی 25-1081.00
 72  بازرس و محقق مالی 13-2061.00
 72  هماهنگ کننده صنعتی 25-9031.00
 72  مدیر آموزش و پرورش، ابتدایی و متوسطه 11-9032.00
 72  متخصص پزشکی هسته ای 29-1069.05
 72  مدیر آموزش و پرورش، دبیرستان و موسسات آموزش عالی 11-9033.00
 72  مشاور مدیریت منازل و مزارع 25-9021.00
 72  مدرس شیمی، دانشگاهی 25-1052.00
 69.4  مدیر منابع انسانی 11-3040.00
 68.75  متخصص درمان محدودیت نگرش، انطباق پذیری و پویایی، و متخصص احیای بینش 29-1122.01
 68.75  جامعه شناس 19-3041.00
 68.75  مدیر خدمات پزشکی و بهداشتی 11-9111.00
 68.75  دارو ساز و متصدی داروخانه 29-1051.00
 65.5  متخصص تغذیه و رژیم های درمانی 29-1031.00
 65.5  ناخدا، کشتی و قایق 53-5021.01
 65.5  بازرس و مامور تحقیق اموال دولتی 13-1041.04
 65.5  مشاور تحصیلی، شغلی و مدارس 21-1012.00
 65.5  مدیر آموزش و پرورش، مراکز/برنامه های حمایت از کودکان و پیش دبستانی ها 11-9031.00
 65.5  مدیر فروش 11-2022.00
 65.5  تمرین دهنه ورزشکاران 29-9091.00
 65.5  روان درمانگر ازدواج و خانواده 21-1013.00
 65.5  پرورش دهنده حیوانات 39-2011.00
 65.5  مدیر اسکان 11-9081.00
 65.5  سرپرست/مدیر کارمندان فروش عمده 41-1012.00
 62.5  اقتصاد دان 19-3011.00
 62.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان تهیه و سرو غذا 35-1012.00
 62.5  پرستار کودک 39-9011.01
 62.5  فعال بخش سرگرمی 39-9032.00
 62.5  روان شناس مدارس 19-3031.01
 62.5  روان شناسان اعصاب و متخصصان اعصاب و روان بالینی 19-3039.01
 62.5  تاریخ شناس 19-3093.00
 62.5  فیزیک دان 19-2012.00
 62.5  نسل شناس 19-1029.03
 62.5  سرپرست ارشد/مدیر افسران پلیس و کاراگاه ها 33-1012.00
 62.5  آتش نشان جنگلی 33-2011.02
 62.5  متخصص بهداشت و ایمنی شغلی 29-9011.00
 62.5  مهندس امنیت صنعتی و بهداشت 17-2111.01
 62.5  متخصص درمان مشکلات شغلی 29-1122.00
 62.5  استادیار دوره لیسانس 25-1191.00
 62.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان دامپروری و مراقبت از حیوانات 45-1011.08
 62.5  زیست شناسان مولکولی و سلولی 19-1029.02
 62.5  مدیر خدمات اجتماعی و عمومی 11-9151.00
 62.5  مدیر خدمات غذایی 11-9051.00
 62.5  طراح مد 27-1022.00
 62.5  روان پزشک 29-1066.00
 62.5  متخصص پزشکی پیشگیری 29-1069.09
 62.5  مدیر امور نظارتی 11-9199.01
 62.5  مدیر بازی 11-9071.00
 62.5  متخصص تفریح درمانی 29-1125.00
 62.5  سرپرست ارشد/مدیر مکانیک ها، نصاب ها، و تعمیرکارها 49-1011.00
 62.5  آسیب شناس زبان-گفتار 29-1127.00
 62.5  مدیر سامانه های کامپیوتری و اطلاعاتی 11-3021.00
 62.5  مهندس فروش 41-9031.00
 62.5  سرپرست/مدیر دفتر و مدیر پشتیبانی اداری. 43-1011.00
 62.5  متخصص درمان بیماری های تنفسی 29-1126.00
 62.4  برق کار 47-2111.00
 59.5  ارتوپد و سازنده اعضای مصنوعی 29-2091.00
 59.5  مربی سلامت 21-1091.00
 59.5  مشاور توان بخشی 21-1015.00
 59.5  مشاور بهداشت روان 21-1014.00
 59.5  روان شناس مشاوره ای 19-3031.03
 59.5  مدیر تولید صنعتی 11-3051.00
 59.5  آتش نشان شهری 33-2011.01
 59.5  جغرافی دان 19-3092.00
 59.5  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث جنگلی 33-1021.02
 59.5  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث شهری 33-1021.01
 59.5  سرپرست ارشد/مدیر ماموران زندان و زندان بان مراکز بازپروری 33-1011.00
 59.5  دستیار درمان زبان-گفتار 31-9099.01
 59.5  مشاور ترک اعتیاد و اختلالات رفتاری 21-1011.00
 59.5  کارگردان برنامه 27-2012.03
 59.5  مدرس آموزش های خود غنی سازی 25-3021.00
 59.5  کاربر دریل های چرخشی حفاری نفت و گاز 47-5012.00
 59.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان خدمات شخصی 39-1021.00
 59.5  کتابدار 25-4021.00
 59.5  مدیر خرید 11-3061.00
 59.5  مدیر حمل و نقل 11-3071.01
 56.25  دستیار درمان شغلی 31-2011.00
 56.25  زیست شناس 19-1020.01
 56.25  دانشمند و صنعت شناس صنایع غذایی 19-1012.00
 56.25  هماهنگ کننده تحقیقات بالینی 11-9121.01
 56.25  میکروب شناس 19-1022.00
 56.25  جراح 29-1067.00
 56.25  آمارشناس حیاتی 15-2041.01
 56.25  فعال اجتماعی کودک، خانواده و مدارس 21-1021.00
 56.25  متخصص اطفال، عمومی 29-1065.00
 56.25  دستیار متخصص فیزیوتراپی 31-2021.00
 56.25  روحانی متخصص در احکام 21-2021.00
 56.25  دستیار مدرس 25-9041.00
 56.25  مدیر عامل 11-1011.00
 56.25  شیمی دان 19-2031.00
 56.25  کارگردان هنری 27-1011.00
 56.25  مدیر چرخه تامین 11-9199.04
 56.25  متخصص ارتودنسی 29-1023.00
 56.25  بازجو آتش نشانی 33-2021.02
 56.25  ماشین ساز 49-9044.00
 56.25  فعال اجتماعی بهداشت روان و استعمال مواد 21-1023.00
 56.25  مدیر مهندسی 11-9041.00
 56.25  دامپزشک 29-1131.00
 56.25  نصاب ساختمان های پیش ساخته و خانه های متحرک 49-9095.00
 56.25  سرپرست ارشد/مدیر حمل و نقل و ماشین های جابجایی بار و کاربران وسایل نقلیه 53-1031.00
 56.25  سرپرست ارشد/مدیر وردستان، کارگران، و باربران، دستی 53-1021.00
 56.25  متخصص بیماری های چشمی و عینک سازی 29-1199.05
 56.25  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تزیین مناظر، خدمات چمن زنی، و باغداری 37-1012.00
 56.25  متخصص فیزیو تراپی 29-1123.00
 56.25  نماینده بیماران 43-4051.03
 56.25  مدیر تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 11-3051.02
 56.25  مدیر مالی شعب یا بخش 11-3031.02
 56.25  مساح (نقشه بردار) 17-1022.00
 56.25  بهیار و کمک بهیار حرفه ای و پرستار حرفه ای 29-2061.00
 56.25  سرپرست ارشد/مدیر کارگران راه و ساختمان و حفاری 47-1011.00
 56.25  اپیدمی شناس 19-1041.00
 56.25  کارگردان/مدیر فنی 27-2012.05
 56.25  پزشک عمومی بیمارستان 29-1069.03
 56.25  پزشکیار 29-1071.00
 56.25  کارگردان- صحنه، فیلم های سینمایی، تلویزیونی، و برنامه های رادیویی 27-2012.02
 56.25  سرآشپز و آشپز 35-1011.00
 56.25  آسیب شناس 29-1069.07
 53  متخصص مجموعه های صمعی بصری 25-9011.00
 53  موزه دار 25-4012.00
 53  متخصص پزشکی طبیعی یا طب سنتی 29-1199.04
 53  کاردان فنی روان پزشکی 29-2053.00
 53  مردم شناس 19-3091.01
 53  دندان ساز 29-1024.00
 53  فعال اجتماعی پزشکی و بهداشت عموم 21-1022.00
 53  قاضی، قاضی دادگاه بخش و دادرس 23-1023.00
 53  پزشک عمومی و خانوادگی 29-1062.00
 53  کاردان فنی رژیم های غذایی 29-2051.00
 53  کاردان فنی حفاظت از جنگل ها و محیط زیست 19-4093.00
 53  کاردان فنی پزشکی قانونی 19-4092.00
 53  متخصص بیماری های پا 29-1081.00
 53  مهندس صنایع 17-2112.00
 53  کاردان فنی کنترل فرآیند هسته ای 19-4051.02
 53  دندانپزشک، عمومی 29-1021.00
 53  دستیار پزشکی 31-9092.00
 53  باستان شناس 19-3091.02
 53  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان آبزی پروری 45-1011.06
 53  مدیر امور اداری 11-3011.00
 53  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات مختلف، فلزات و پلاستیک 51-4081.00
 53  مهندس رباتیک 17-2199.08
 53  معمار دریایی 17-2121.02
 53  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تولید و عملیاتی 51-1011.00
 53  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های خرد کردن، سوهان زدن، و پرداخت 51-9021.00
 53  سرپرست اداره محموله های هوایی 53-1011.00
 53  خلبان، کمک خلبان، و مهندس پروازهای مسافری 53-2011.00
 53  متخصص آزمایش های غیر مخرب 17-3029.01
 53  غواص صنعتی 49-9092.00
 53  مهندس نفت 17-2171.00
 53  مهندس انرژی هسته ای 17-2161.00
 53  بازرس، مامور تحقیق و تحلیلگر تقلب و کلاهبرداری 13-2099.04
 53  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان محصولات کشاورزی و گل و گیاه 45-1011.07
 53  سرپرست/مدیر کارمندان فروش جزء 41-1011.00
 53  طراح و برنامه ریز پایداری کسب و کار 13-1199.04
 53  مهندس هوا فضا 17-2011.00
 53  مهندس زیست پزشکی 17-2031.00
 53  مهندس الکترونیک، به غیر از کامپیوتر 17-2072.00
 53  نصاب و تعمیرکار شیشه خودرو 49-3022.00
 53  هرس کننده درختان و درخت آرا 37-3013.00
 53  متخصص عملیات های هوایی 53-2022.00
 53  دانشمند خاک و گیاه 19-1013.00
 53  جانور شناس و ریست شناس حیات وحش 19-1023.00
 53  برق کار 47-2111.00
 53  مهندس انرژی 17-2199.03
 53  طبیعت شناس پارک ها 19-1031.03
 53  مدیر کل و مدیر عملیات 11-1021.00
 53  دانشمند حفاظت از آب و خاک 19-1031.01
 53  زمین شناس، به غیر از آب شناسان و جغرافی دانان. 19-2042.00
 53  زیست شیمی دان و زیست فیزیک دان 19-1021.00
 53  اختر شناس 19-2011.00
 53  مامور زندان و مراکز بازپروری 33-3012.00
 53  جانور شناس 19-1011.00
 53  روان شناس بالینی 19-3031.02
 53  مدیر بازاریابی 11-2021.00
 53  ملوان- کشتی، قایق، و کرجی 53-5021.02
 53  پایشگر 19-3022.00
 50  مامور اعتبارات 13-2072.00
 50  کارشناس و بازرس محقق مجوز 13-1041.02
 50  کاردان فنی و تکنیسین های موزه 25-4013.00
 50  کاربر مواد منفجره، متخصص مهمات، و تخریب چی 47-5031.00
 50  تحلیلگر و هماهنگ کننده لجستیکی 13-1081.00
 50  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان چوب بری 45-1011.05
 50  مهندس لجستیک 13-1081.01
 50  حسابرس 13-2011.02
 50  کاردان فنی تجهیزات صوتی و تصویری 27-4011.00
 50  پزشک داخلی، عمومی 29-1063.00
 50  لوله کش، ساختمانی 47-2152.02
 50  ممیز انرژی 13-1199.01
 50  متخصص بی هوشی 29-1061.00
 50  مدیر و سرپرست پست 11-9131.00
 50  خلبان تجاری 53-2012.00
 50  ویراستار 27-3041.00
 50  عکاس 27-4021.00
 50  متخصص پرتو درمانی 29-1124.00
 50  مدیر روابط عمومی 11-2031.00
 50  ماساژور و فیزیو تراپ 29-1011.00
 50  کاربر راکتور نیروگاه های هسته ای 51-8011.00
 50  کارگردان استعداد یاب 27-2012.04
 50  قصاب و گوشت بر 51-3021.00
 50  کاربر بالابر و دستگاه چرخ جراثقیل 53-7041.00
 50  مهندس دریایی 17-2121.01
 50  کاردان سونوگرافی تشخیصی 29-2032.00
 50  مدیر علوم طبیعی 11-9121.00
 50  فن شناس و کاردان فنی رادیولوژی 29-2034.00
 50  خزانه دار و کنترل کننده 11-3031.01
 50  ماما و متخصص بیماری های زنان 29-1064.00
 50  کاردان فنی و دستیار پزشکی اورژانس 29-2041.00
 50  مامور خرید، به غیر از خرید عمده و خرد و محصولات کشاورزی 13-1023.00
 50  وکیل 23-1011.00
 50  مهندس محیط زیست 17-2081.00
 50  بهیار مراقبت های خانگی 31-1011.00
 50  مهندس پیشگیری از وقوع و مقابله با آتش سوزی 17-2111.02
 50  کاراگاه پلیس 33-3021.01
 50  مهندسی بیوشیمی 17-2199.01
 50  کمک یار متخصص درمان شغلی 31-2012.00
 50  مهندس تولید 17-2199.04
 50  مهندس نور 17-2199.07
 50  صنعت شناس مهندسی تولید 17-3029.06
 50  صنعت شناس مهندسی الکترونیک 17-3029.04
 50  نگهبان صیدگاه ها و شکارگاه ها 33-3031.00
 50  سرپرست ارشد/مدیر خانه داری و سرایداری 37-1011.00
 50  کارگر تهیه و سرو غذا، از جمله کارکنان فست فود ها 35-3021.00
 50  پلیس ترانزیت و حمل و نقل ریلی 33-3052.00
 50  مامور تحقیق درباره بازی ها و بازرس بازی 33-9031.00
 50  کاردان فنی ثبت امواج الکتریکی مغز بوسیله برق (نوار مغزی) 29-2099.01
 50  مامور تشخیص صلاحیت و متخصص درمان اصلاحی 21-1092.00
 50  بهیار روان پزشکی 31-1013.00
 50  مهندس برق 17-2071.00
 50  مهندس معدن و زمین شناسی، از جمله مهندس امنیت معدن 17-2151.00
 50  مراقبت کننده از کودکان 39-9011.00
 50  دانشمند علوم سیاسی 19-3094.00
 50  مشاور اسکان مراکز اقامتی 39-9041.00
 50  کارگزار فروش، خدمات مالی 41-3031.02
 50  نقشه بردار سطوح زمین 17-1022.01
 50  دانشمند و متخصص محیط زیست، از جمله بهداشت 19-2041.00
 50  آب شناس 19-2043.00
 50  دانشمند و صنعت شناس حسگر های راه دور 19-2099.01
 50  اعزام کننده ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5031.00
 50  دانشمند فضا و جو 19-2021.00
 50  دانشمند پزشکی، به غیر از اپیدمی شناس 19-1042.00
 50  مهندس کشاورزی 17-2021.00
 50  مهندس عمران 17-2051.00
 50  مدیران مراتع 19-1031.02
 47  توزیع کننده برق 51-8012.00
 47  بازرس هوانوردی 53-6051.01
 47  متخصص بافت شناسی و کاردان فنی بافت شناسی 29-2011.03
 47  راننده و متصدی آمبولانس، به جز کاردانان فنی پزشکی اورژانس 53-3011.00
 47  رییس قطار و رییس محوطه های ریلی 53-4031.00
 47  مهندس محوطه ریلی و کاربر قطارهای موتوری کوچک 53-4013.00
 47  کلانتر و معاون کلانتر 33-3051.03
 47  بازرس کیفری و مامور ویژه 33-3021.03
 47  بازرس مهاجرت و گمرک 33-3021.05
 47  راهنمای کشتی 53-5021.03
 47  بازرس آتش نشانی 33-2021.01
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جداسازی، فیلتر کردن، غبار روبی، رسوب گیری، و دستگاه تقطیر 51-9012.00
 47  فعال حمایت از حیوانات 33-9011.00
 47  آشپز، موسسات و کافه تریا 35-2012.00
 47  کاردان فنی تجهیزات خودکار هواپیماها 49-2091.00
 47  ناظر بازی و سرگرمی 39-1011.00
 47  کاردان فنی بیماری های تنفسی 29-2054.00
 47  کاربر جراثقیل حفاری، نفت و گاز 47-5011.00
 47  نصاب سنگفرش های قطعه قطعه 47-4091.00
 47  بازرس راه و ساختمان 47-4011.00
 47  کارگر ساخت ورقه های فلزی 47-2211.00
 47  نصاب لوله و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-2152.01
 47  بنا، سنگ 47-2022.00
 47  نماینده فروش، عمده و تولیدی، کالاهای فنی و علمی 41-4011.00
 47  کارمند کارگزاری 43-4011.00
 47  کارمند افتتاح حساب 43-4141.00
 47  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی سرگرمی خانگی 49-2097.00
 47  مکانیک موتور سیکلت 49-3052.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های پرداخت حرارتی، فلزات و پلاستیک 51-4191.00
 47  کافه چی 35-3011.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات فرم دهی فلزات و پلاستیک 51-4023.00
 47  عینک ساز، تجویزی 29-2081.00
 47  فن شناس آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2011.00
 47  فن شناس یاخته شناسی 29-2011.01
 47  فن شناس و کاردان فنی دامپزشکی 29-2056.00
 47  فن شناس و کاردان فنی قلب و عروق 29-2031.00
 47  فن شناس پزشکی هسته ای 29-2033.00
 47  کارگر کنترل آفات 37-2021.00
 47  مکانیک ماشین آلات صنعتی 49-9041.00
 47  مکانیک و نصاب تجهیزات سرمایشی 49-9021.02
 47  اعزام کننده، به جز اعزام ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5032.00
 47  دستیار مهندس روباتیک 17-3024.01
 47  دستیار تحقیق علوم اجتماعی 19-4061.00
 47  مهندس شیمی 17-2041.00
 47  بازپرس 13-1041.06
 47  کاردان فنی کشاورزی دقیق 19-4099.02
 47  دستیار خدمات اجتماعی و انسانی 21-1093.00
 47  قاضی قانون اجرایی، داور و مامور رسیدگی به محاکمه 23-1021.00
 47  داور، میانجی گر، و سازشگر 23-1022.00
 47  متخصص امور نظارتی 13-1041.07
 47  متخصص استخدام، جذب نیرو و بکارگماری 13-1071.00
 47  بایگان 25-4011.00
 47  تحلیلگر مدیریت 13-1111.00
 47  هنرمند چند رسانه ای و انیمیشن سازی 27-1014.00
 47  مهندس حمل و نقل 17-2051.01
 47  مهندس سخت افزار 17-2061.00
 47  نماینده و مامور بررسی فرصت های برابر 13-1041.03
 47  دستیار مهندس مکانیک 17-3027.00
 47  کاردان فنی نقشه کشی 17-3031.02
 47  مدیر تبلیغات و توسعه 11-2011.00
 47  مدیر عمرانی 11-9021.00
 47  جنگلدار 19-1032.00
 47  روان شناس صنعتی-سازمانی 19-3032.00
 47  مدیر املاک، مستغلات و اتحادیه های اجتماعی 11-9141.00
 47  کارگزار، مدیر برنامه، و مدیر بازرگانی هنرمندان، بازیگران و ورزش کاران 13-1011.00
 47  تعدیل کننده شکایات و دعاوی، مستغلات و خسارت جانی 13-1031.01
 47  بازرس پذیرش زیست محیطی 13-1041.01
 47  دستیار مهندس محیط زیست 17-3025.00
 47  مهندس معتبر سازی 17-2199.02
 47  طراحی بازرگانی و صنعتی 27-1021.00
 47  نقشه بردار و نقشه نگار 17-1021.00
 47  معمار محوطه سازی 17-1012.00
 47  طراح صحنه و نمایش 27-1027.00
 47  کاردان فنی مهندسی صدا 27-4014.00
 47  مهندسی مواد 17-2131.00
 47  داور و سایر مقامات برگزاری مسابقات ورزشی 27-2023.00
 47  مدیر انبار و توزیع 11-3071.02
 47  کاردان فنی علوم زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست، از جمله بهداشت 19-4091.00
 47  بازرس و محقق مالیاتی، تحصیلدار، مامور مالیاتی 13-2081.00
 47  متخصص آمار 15-2011.00
 47  تحلیگر و مفسر اخبار 27-3021.00
 47  تحلیلگر عملیات های تحقیقاتی 15-2031.00
 47  چشم پزشک 29-1041.00
 47  مدیر اطلاعات بالینی 15-2041.02
 47  جراح فک و دهان 29-1022.00
 47  معمار، به غیر از محوطه سازی و بخش دریایی 17-1011.00
 43.75  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2095.00
 43.75  مکانیک هواپیما و کاردان فنی سرویس هواپیما 49-3011.00
 43.75  گرافیست نشر دسکتاپ 43-9031.00
 43.75  کارگزار فروش، اوراق بهادار و کالا 41-3031.01
 43.75  کارگزار فروش املاک 41-9022.00
 43.75  مهندس هوا فضا و تکنیسین عملیات 17-3021.00
 43.75  کارمند فروش بلیط مسافرتی و کارگزار رزرواسیون و حمل و نقل 43-4181.00
 43.75  سازنده و لمینیت کننده فایبرگلاس 51-2091.00
 43.75  نقشه کش معماری 17-3011.01
 43.75  تعمیرکار تجهیزات پزشکی 49-9062.00
 43.75  سرهم کننده/همگذار سازه ها، سطوح، دکل ها و جراثقیل ها، و سیستم های ساخت هواپیما 51-2011.00
 43.75  دستیار کتابخانه، امور عادی 43-4121.00
 43.75  تحویل دار صندوق 43-3071.00
 43.75  نجات غریق، گشت آبی، و سایر فعالان خدمات پیشگیرانه مناطق تفریحی 33-9092.00
 43.75  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی، وسایل نقلیه موتوری 49-2096.00
 43.75  کارمند اداری، کلی 43-9061.00
 43.75  نجار تاسیساتی 47-2031.02
 43.75  کارشناس آمار 15-2041.00
 43.75  سرویس کار مخازن فاضلاب و پاکسازی لوله های فاضلاب 47-4071.00
 43.75  کارگر دفع مواد خطرناک 47-4041.00
 43.75  آرایشگر و متخصص زیبایی 39-5012.00
 43.75  کارگر سازه های آهنی و فولادی 47-2221.00
 43.75  نصاب کاشی و سنگ مرمر 47-2044.00
 43.75  گچ کار و سفید کار 47-2161.00
 43.75  ماهی گیر و کارگران مرتبط با ماهیگیری 45-3011.00
 43.75  کاربر دستگاه های سرویس تجهیزات، نفت، گاز، معدن 47-5013.00
 43.75  میزبان، رستوران، استراحتگاه، و کافی شاپ 35-9031.00
 43.75  مهندس مکانیک 17-2141.00
 43.75  نصاب و تعمیرکار تجهیزات ارتباطات دور برد، به جز نصابان خط 49-2022.00
 43.75  تعمیرکار کامپیوتر، دستگاه های بانکی، و ماشین های اداری 49-2011.00
 43.75  وردست--کارگر استخراج 47-5081.00
 43.75  بازرس کشاورزی 45-2011.00
 43.75  کارگزار فروش بیمه 41-3021.00
 43.75  فروشنده تک فروشی 41-2031.00
 43.75  کارگزار گمرکی 13-1199.03
 43.75  متخصص یاخته شناسی 29-2011.02
 43.75  کاردان فنی لابراتوار دندان سازی 51-9081.00
 43.75  راننده قایق موتوری 53-5022.00
 43.75  کاربر سیستم های پمپ سوخت، پالایشگاه، و مصرف سنج 51-8093.00
 43.75  مهندس کشتی 53-5031.00
 43.75  کاربر کارخانه های شیمیایی و سیستم های شیمیایی 51-8091.00
 43.75  دستیار مهندس الکترومکانیک 17-3024.00
 43.75  کمک یار متخصص فیزیوتراپی 31-2022.00
 43.75  نویسنده مطالب تبلیغاتی 27-3043.04
 43.75  دستیار دندانپزشک 31-9091.00
 43.75  کاردان فنی لوازم پزشکی 51-9082.00
 43.75  ورزشکار و شرکت کننده مسابقات ورزشی 27-2021.00
 43.75  دستیار مهندس برق 17-3023.03
 43.75  طراح داخلی 27-1025.00
 43.75  کاردان فنی آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2012.00
 43.75  متخصص روابط عمومی 27-3031.00
 43.75  نماینده خدمات مشتریان 43-4051.00
 43.75  طراح گرافیک 27-1024.00
 43.75  خریدار عمده و خرد، به غیر از محصولات کشاورزی 13-1022.00
 43.75  راننده کامیون، ماشین های سنگین و تریلر 53-3032.00
 43.75  کنترل کننده ترافیک هوایی 53-2021.00
 43.75  تهیه کننده 27-2012.01
 43.75  طراح پارچه و منسوجات 51-6092.00
 43.75  افسر پلیس و گشت 33-3051.01
 43.75  طراح حمل و نقل 19-3099.01
 43.75  برنامه نویس کنترل ابزارهای عددی و کنترل فرآیند 51-4012.00
 43.75  دانشمند مواد 19-2032.00
 43.75  بازرس و متخصص پیشگیری آتش سوزی های جنگلی 33-2022.00
 43.75  کاردان فنی نقشه برداری 17-3031.01
 43.75  افسر دایره شناسایی و سوابق 33-3021.02
 43.75  کاردان فنی تولید صنعتی 17-3029.09
 43.75  دستیار مهندس صنایع 17-3026.00
 43.75  پارکبان 33-3041.00
 43.75  کردان فنی کشاورزی 19-4011.01
 43.75  کاردان فنی شیمی 19-4031.00
 43.75  دستیار دامپزشک و مسول مراقبت های حیوانات آزمایشگاهی 31-9096.00
 43.75  سوهان کار پرداخت کار، و تیز کننده ابزار 51-4194.00
 43.75  مترجم همزمان و مترجم 27-3091.00
 40.5  بازرس حمل و نقل و محموله 53-6051.08
 40.5  متخصص مدیریت ریسک 13-2099.02
 40.5  کارمند وارد کننذه اطلاعات 43-9021.00
 40.5  کاربر کامپیوتر 43-9011.00
 40.5  کاربر پمپ، به جز پمپ های چاه نفت 53-7072.00
 40.5  کارگر جنگلداری و حفاظت از محیط زیست 45-4011.00
 40.5  مسول تایید اعتبار 43-4041.01
 40.5  درجه بند و رتبه بند الوار 45-4023.00
 40.5  مشاور مالی شخصی 13-2052.00
 40.5  کارگر مزرعه، حیوانات مزارع و دامپروری ها 45-2093.00
 40.5  متصدی پارکینگ 53-6021.00
 40.5  مصاحبه کننده و کارمند اعطای وام 43-4131.00
 40.5  متصدی پل ها و بالابرهای معابر آبی 53-6011.00
 40.5  باربر و کارگر حمل بار، انبار، و اسباب و لوازم، دستی 53-7062.00
 40.5  مصاحبه کنندگان، به غیر از تایید شایستگی و اعطای وام 43-4111.00
 40.5  دستیار آماری 43-9111.00
 40.5  کاردان فنی ترافیک 53-6041.00
 40.5  کاربر و متصدی نوار نقاله 53-7011.00
 40.5  کارمند پذیرش هتل، متل، و مراکز تفریحی 43-4081.00
 40.5  بیمه گر 13-2053.00
 40.5  دریا نورد و ملوان کشتی های حمل نفت 53-5011.00
 40.5  بنا، پرداخت کار سیمان 47-2051.00
 40.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات پیچ دار کردن، تاباندن، و بیرون کشیدن در نساجی 51-6064.00
 40.5  تعمیرکار موتورهای برقی، ابزار آلات برقی، و تعمیرکاران مرتبط 49-2092.00
 40.5  بارگیری کننده مخازن، کامیون ها، و کشتی ها 53-7121.00
 40.5  سرهم کننده/همگذار تجهیزات برقی و الکترونیکی 51-2022.00
 40.5  کارگر طرح بندی، فلزات و پلاستیک 51-4192.00
 40.5  کاربر و متصدی کوره های بازیافت فلزات 51-4051.00
 40.5  تعمیرکار دوچرخه 49-3091.00
 40.5  تعمیرکار درب های مکانیکی 49-9011.00
 40.5  مکانیک و نصاب تجهیزات گرمایشی و تهویه هوا 49-9021.01
 40.5  نصاب و تعمیرکار خطوط توزیع برق 49-9051.00
 40.5  کاربر ابزارهای ماشینی کنترل شونده توسط کامپیوتر، در ساخت قطعات فلزی و پلاستیکی 51-4011.00
 40.5  تعمیرکار تجهیزات رهگیری و چراغ های علامت دهنده 49-9097.00
 40.5  پرداخت کار مبلمان 51-7021.00
 40.5  سقف ساز، معدن 47-5061.00
 40.5  کاربر سیستم های ترمز، علامت دهنده، و کلیدهای رهگیری 53-4021.00
 40.5  سقف ساز 47-2181.00
 40.5  کاربر و متصدی تجهیزات سرمایشی و انجمادی 51-9193.00
 40.5  وردست--بنا، بلوک کار، سنگ کار، و کاشی کار و مرمر کار 47-3011.00
 40.5  کاربر و متصدی ماشین الات بسته بندی و بارگیری 51-9111.00
 40.5  تحلیلگر لجستیک 13-1081.02
 40.5  کاربر و متصدی تجهیزات شیمیایی 51-9011.00
 40.5  کاربر تاسیسات گازی 51-8092.00
 40.5  کاربر دریل زمینی، به جز نفت و گاز 47-5021.00
 40.5  کاربر ماشین آلات ایجاد شکاف و کانال زنی معدن 47-5042.00
 40.5  کاربر تصفیه خانه و سیستم های تصفیه آب و فاضلاب 51-8031.00
 40.5  مهندس موتورهای ثابت و کاربر دیگ بخار 51-8021.00
 40.5  متصدی و کاربر دستگاه های سرخ کن، پخت نان و کیک، و خشک کردن غذا 51-3091.00
 40.5  تدوینگر فیلم و کلیپ های تصویری 27-4032.00
 40.5  ریاضی دان 15-2021.00
 40.5  کارمند دفتری خدمات اجاره و تعمیر 41-2021.00
 40.5  نقشه کش الکترونیک 17-3012.01
 40.5  کلفت و کمک رسان در امور خانه 39-9021.00
 40.5  دستیار مهندس الکترونیک 17-3023.01
 40.5  بازیگر 27-2011.00
 40.5  متخصص سوزن درمانی 29-1199.01
 40.5  متصدی پیشخوان، کافه تریا، کافی شاپ و تحویل دهنده غذا 35-3022.00
 40.5  دستیار مهندس عمران 17-3022.00
 40.5  نقشه کش عمران 17-3011.02
 40.5  نقشه کش مکانیک 17-3013.00
 40.5  نقشه کش برق 17-3012.02
 40.5  مرده شور 39-4011.00
 40.5  کاردان فنی کتابخانه 25-4031.00
 40.5  متخصص بهداشت دهان و دندان 29-2021.00
 40.5  کاردان فنی جراحی 29-2055.00
 40.5  گریمور، تئاتر و اجرا 39-5091.00
 40.5  مهندس امنیت کالا 17-2111.03
 40.5  کاردان فنی بهداشت و ایمنی شغلی 29-9012.00
 40.5  متخصص مراقبت های پوستی 39-5094.00
 37.5  سازنده و تعمیرکار آبگرم کن 47-2011.00
 37.5  گوشت بر و پوست گیر گوشت، طیور، و ماهی 51-3022.00
 37.5  تعمیرکار لوازم نسوز، به جز شومینه کار 49-9045.00
 37.5  ارزیاب 13-2021.01
 37.5  فروشنده قطعات یدکی 41-2022.00
 37.5  کاردان فنی تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 49-9099.01
 37.5  کاردان فنی سوابق پزشکی و اطلاعات بهداشتی 29-2071.00
 37.5  مهندس لوکوموتیو 53-4011.00
 37.5  کاربر و متصدی دستگاه های چسب زنی 51-9191.00
 37.5  نجار ساختمانی 47-2031.01
 37.5  صندوقدار 41-2011.00
 37.5  ارزیاب هزینه 13-1051.00
 37.5  قالب ساز و قالب گیر 51-9195.07
 37.5  سرویس کار و تعمیرکار دستگاه های خودکار فروش سکه ای، اسکناسی و دستگاه های خودکار بازی و سرگرمی 49-9091.00
 37.5  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2094.00
 37.5  طراح جلسات و گردهمایی 13-1121.00
 37.5  پادو 39-6012.00
 37.5  کارگر عایق سازی، مکانیکی 47-2132.00
 37.5  کاردان فنی داروسازی 29-2052.00
 37.5  مکانیک ماشین های سنگین متحرک، به جز موتورها 49-3042.00
 37.5  نصاب دیوارهای پیش ساخته و کاشی سقف 47-2081.00
 37.5  دمنده آبگینه، قالب گیر، خم کار، و پرداخت کار 51-9195.04
 37.5  منشی اداری و دستیار اجرایی 43-6011.00
 37.5  تعمیرکار واگن های ریلی 49-3043.00
 37.5  حسابدار 13-2011.01
 37.5  کاردان فنی سرویس وسایل نقلیه تفریحی 49-3092.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های مخلوط کن و ترکیب 51-9023.00
 37.5  نصاب قالی 47-2041.00
 37.5  کارگر نگهداری از بزرگراه ها 47-4051.00
 37.5  طراح گل و گیاه 27-1023.00
 37.5  کاربر دستگاه های کمپرسور گاز و ایستگاه های پمپاژ گاز 53-7071.00
 37.5  شاعر، ترانه سرا و نویسنده خلاق 27-3043.05
 37.5  کنتور خوان، خدمات رفاهی 43-5041.00
 37.5  اپراتور رادیویی 27-4013.00
 37.5  الگو ساز، چوب 51-7031.00
 37.5  متصدی پذیرش و اطلاعات 43-4171.00
 37.5  طراح شهری و منطقه ای 19-3051.00
 37.5  دوزنده رومبلی و صندلی 51-6093.00
 37.5  تهیه کننده مالیات 13-2082.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات سوهان کاری و جلا دهی فلزات و پلاستیک 51-4033.00
 37.5  کاردان فنی پخش 27-4012.00
 37.5  کارمند صندوق مراکز بازی 43-3041.00
 37.5  کاردان فنی صنایع غذایی 19-4011.02
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تبدیل و شکل دهی مواد، مصنوعات و فایبرگلاس 51-6091.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه برش منسوجات 51-6062.00
 37.5  کارمند کارگزینی، پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-3051.00
 37.5  کارمند صدور مجوز 43-4031.03
 37.5  پستچی، پردازشگر، و اپراتور دستگاه های پردازش بسته های پستی 43-5053.00
 37.5  خواننده 27-2042.01
 37.5  وردست--کارگران نصب، نگهداری، و تعمیر 49-9098.00
 37.5  نماینده فروش، عمده و تولیدی، به جز کالاهای فنی و علمی 41-4012.00
 37.5  تحلیلگر مالی 13-2051.00
 37.5  تحلیلگر بودجه 13-2031.00
 37.5  دستیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای 19-4061.01
 37.5  کارگزار مسافرتی 41-3041.00
 37.5  کاردان فنی نمونه آزمایش های زمین شناسی 19-4041.02
 37.5  سرهم کننده/همگذار تیمی 51-2092.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات شیار زنی و رنده کاری فلزات و پلاستیک 51-4035.00
 34.5  کلید ساز و تعمیرکار گاو صندوق 49-9094.00
 34.5  خیاط و تعمیرکار لباس 51-6052.00
 34.5  کاربر نصب و نگهداری از تجهیزات ریلی 47-4061.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های روکش زنی، نقاشی، و اسپری زنی 51-9121.00
 34.5  ماشین کار 51-4041.00
 34.5  کاربر و متصدی تجهیزات پاک کردن، شست و شو، و تجهیزات مهار خوردگی فلزات 51-9192.00
 34.5  دستیار حقوقی 23-2011.00
 34.5  کاردان فنی لابراتوار عینک سازی 51-9083.00
 34.5  مامور امنیتی 33-9032.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات کار با چوب، به غیر از اره 51-7042.00
 34.5  کاربر نیروگاه های تولید برق 51-8013.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تراشکاری و خراطی فلزات و پلاستیک 51-4034.00
 34.5  نصاب و تعمیرکار خطوط مخابراتی 49-9052.00
 34.5  متصدی دستگاه های مخلوط کن غذا 51-3092.00
 34.5  سرهم کننده/همگذار موتور و سایر ماشین آلات 51-2031.00
 34.5  آشپز، فست فود 35-2011.00
 34.5  سرهم کننده/همگذار تجهیزات الکترو مکانیکی 51-2023.00
 34.5  مکانیک تجهیزات کشاورزی 49-3041.00
 34.5  کارگر سوهان کار و پرداخت کار، دستی 51-9022.00
 34.5  کاردان فنی یک حوزه خاص خودرو 49-3023.02
 34.5  نصاب سیستم های امنیتی و اعلام حریق 49-2098.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل، شکل دهی، پرس، و فشرده سازی 51-9041.00
 34.5  تعمیرکار لوارم خانگی 49-9031.00
 34.5  کمک یار داروخانه ها 31-9095.00
 34.5  نویسنده فنی 27-3042.00
 34.5  کارگر مزرعه، محصول 45-2092.02
 34.5  وزن کننده، اندازه گیر، کنترل کننده، و نمونه گیر، ثبت سوابق 43-5111.00
 34.5  منشی، به جز منشیان حقوقی، پزشکی، و اجرایی 43-6014.00
 34.5  آهنگ ساز و تنظیم کننده موسیقی 27-2041.04
 34.5  مامور خرید، محصولات کشاورزی 13-1021.00
 34.5  کارگر عایق کاری، کف، سقف، و دیوار 47-2131.00
 34.5  کاربر تجهیزات چوب بری 45-4022.00
 34.5  کاربر ماشین های اداری، به غیر از کامپیوتر 43-9071.00
 34.5  کاربر ماشین های بارگیری، معادن زیرزمینی 53-7033.00
 34.5  کارمند امور نقدی، بررسی هزینه و نرخ 43-3021.02
 34.5  موزاییک کار 47-2053.00
 34.5  کاربر ماشین یا قایق لاروب 53-7031.00
 34.5  طرح زن، فلزات و پلاستیک 51-4062.00
 34.5  نصاب کف پوش، به جز نصابان قالی، کف سازی چوبی، و کاشی های سنگین 47-2042.00
 34.5  بنا، آجر و بلوک های سیمانی 47-2021.00
 34.5  راننده تاکسی و شوفر 53-3041.00
 34.5  باربر و کارگر حمل چمدان 39-6011.00
 34.5  کارگر پرورشگاه گل و گیاه 45-2092.01
 34.5  نمایش دهنده و مبلغ کالا 41-9011.00
 34.5  کاربر قطارهای مترو یا واگن های خیابانی 53-4041.00
 34.5  بازرس وسایل نقلیه، تجهیزات و سیستم های بخش حمل و نقل، به جز هوانوردی 53-6051.07
 34.5  تغذیه کننده و خارج کننده مواد از ماشین آلات 53-7063.00
 34.5  مصاحبه کننده تایید شایستگی، طرح های دواتی 43-4061.00
 34.5  وردست--سقف ساز 47-3016.00
 34.5  کارمند دادسرا 43-4031.01
 34.5  نصاب و تعمیرکار آسانسور 47-4021.00
 34.5  کاربر دستگاه دیرک کوب 47-2072.00
 34.5  مکانیک کامیون و اتوبوس و متخصص موتورهای دیزلی 49-3031.00
 34.5  منشی بایگانی 43-4071.00
 34.5  کارگزار فروش تبلیغات 41-3011.00
 34.5  کارمند تولید، برنامه ریزی، و تسریع امور 43-5061.00
 34.5  کارمند دفترداری، حسابداری و حسابرسی 43-3031.00
 34.5  کارگر تقویت سازه های بتنی 47-2171.00
 31.25  کاردان فنی کاربری تجهیزات هسته ای 19-4051.01
 31.25  کف ساب و پرداخت کار 47-2043.00
 31.25  طراح ویترین و نمایش کالا 27-1026.00
 31.25  کارمند نامه نگاری و کاربر ماشین های پردازش نامه، به جز خدمات پستی 43-9051.00
 31.25  سیم پیچ 51-2021.00
 31.25  فروشنده خانه به خانه، دست فروش و روزنامه فروش، و شغل های مشابه 41-9091.00
 31.25  منشی پزشکی 43-6013.00
 31.25  موسیقی دان، آلات موسیقی 27-2042.02
 31.25  کابینت ساز و نجار نیمکت ساز 51-7011.00
 31.25  گوینده رادیو و تلویزیون 27-3011.00
 31.25  کاردان فنی داده های ژئو فیزیک 19-4041.01
 31.25  کارمند مکاتبات 43-4021.00
 31.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات چوب بری 51-7041.00
 31.25  فیلمبردار، تلویزیونی، ویدئویی، و فیلم های سینمایی 27-4031.00
 31.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات دریل و سوراخکاری فلزات و پلاستیک 51-4032.00
 31.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات برش، پانچ، و پرس فلزات و پلاستیک 51-4031.00
 31.25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل 49-2093.00
 31.25  کاربر کامیون ها و کشنده های صنعتی 53-7051.00
 31.25  نصاب، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل مواد، فلزت و پلاستیک 51-4021.00
 31.25  دستیار منابع انسانی، به جز کارمند پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-4161.00
 31.25  نقاش، تجهیزات حمل و نقل 51-9122.00
 31.25  تحصیلدار بدهی ها 43-3011.00
 31.25  کارگزار بار و حمل 43-5011.00
 31.25  خیاط، دستی 51-6051.00
 31.25  دکل ساز 49-9096.00
 31.25  راننده/فروشنده 53-3031.00
 31.25  سفید کار 47-2082.00
 31.25  مکانیک ارشد خودرو 49-3023.01
 31.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های برش و قطعه قطعه کردن 51-9032.00
 31.25  گارسن 35-3031.00
 31.25  نظافت چی سالن های غذا خوری و کافه تریا ها، و وردست کافه چی 35-9011.00
 31.25  بازرس، آزمایش کننده، مرتب کننده، نمونه گیر، و وزن کننده 51-9061.00
 31.25  جواهر ساز 51-9071.01
 31.25  مسول بازی های ماشینی 39-1012.00
 31.25  وردست--نجار 47-3012.00
 31.25  مامور مراقبت از حیوانات اهلی 39-2021.00
 31.25  کاربر ماشین آلات حفر پیوسته 47-5041.00
 31.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تولید محصولات کاغذی 51-9196.00
 31.25  متخصص نیمه رساناها 51-9141.00
 31.25  وردست--نقاش، نصاب کاغذ دیواری، گچ کار، سفید کار 47-3014.00
 31.25  مکانیک قایق های موتوری 49-3051.00
 31.25  برشکار و تراشکار، و پرداخت کار، دستی 51-9031.00
 31.25  تحلیلگر اعتباری 13-2041.00
 31.25  مسول لوکوموتیو 53-4012.00
 31.25  تعمیرکار و تنظیم کننده آلات موسیقی 49-9063.00
 31.25  کارگر ساده، نفت و گاز 47-5071.00
 31.25  شکارچی و تله گذار 45-3021.00
 31.25  ریخته گر و قالب ریز، فلزات 51-4052.00
 31.25  تعمیرکار بدنه خودرو و تعمیرکاران مرتبط 49-3021.00
 31.25  آشپز، رستوران 35-2014.00
 31.25  متخصص نگهداری، ماشین آلات 49-9043.00
 31.25  آشپز، سفارشات کوچک 35-2015.00
 31.25  مکانیک تجهیزات ماشینی خارج از خانه و سایر مکانیک های موتوری 49-3053.00
 31.25  پنچری گیر 49-3093.00
 31.25  صندوقدار غرفه و پول خردکن مراکز بازی 41-2012.00
 28  سفالگر، صنعتی 51-9195.05
 28  راننده کامیون، ماشین های سبک و خدمات پخش و توزیع 53-3033.00
 28  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات بافندگی و ریسندگی 51-6063.00
 28  مسول تدارک تجهیزات پزشکی 31-9093.00
 28  کارمند انبار، بخش فروش 43-5081.01
 28  سنگ بر و سنگ تراش، تولید 51-9195.03
 28  گوینده ورزشگاه و سایر اماکن عمومی 27-3012.00
 28  محققین عناوین و مشاغل، تلخیص کننده و جستجوگر 23-2093.00
 28  جوشکار، برشکار، و کمک جوشکار 51-4121.06
 28  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های آبکاری و روکش زنی، فلزات و پلاستیک 51-4193.00
 28  کارمند بررسی بیمه نامه 43-9041.02
 28  وردست--برق کار 47-3013.00
 28  نصاب حصار 47-4031.00
 28  مسول دستگاه های مراکز تفریحی و سرگرمی 39-3091.00
 28  کارگر تزیین مناظر، و باغداری 37-3011.00
 28  کاربر تجهیزات راه سازی 47-2071.00
 28  گارسن، به غیر از رستوران 35-3041.00
 28  کارگر تهیه غذا 35-2021.00
 28  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جوشکاری، لحیم کاری، و سخت کاری، فلزات و پلاستیک 51-4122.00
 28  کاراگاه و بازرس خصوصی 33-9021.00
 28  ناخن آرا 39-5092.00
 28  سر شور آرایشگاه 39-5093.00
 28  کارمند سفارشات 43-4151.00
 28  پیک و تحویل دهنده 43-5021.00
 28  اپراتور تلفن 43-2021.00
 28  اپراتو سیستم های تلفنی، شامل پاسخگویی به تلفن ها 43-2011.00
 28  کارمند خدمات پستی 43-5051.00
 28  کارمند حمل ونقل، ارسال و دریافت 43-5071.00
 28  کاربر تجهیزات کشاورزی 45-2091.00
 28  کارشناس ارزشیابی، مستغلات 13-2021.02
 28  نصاب لوله 47-2151.00
 28  سرهم کننده/همگذار، تنظیم کننده، کالیبره کننده ابزارهای نمایش زمان 51-2093.00
 28  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات ذوب فلزات و پلاستیک 51-4022.00
 28  رسیدگی کننده به آفات، سم پاش، و کاربر، گیاه ها 37-3012.00
 28  ضابط دادگاه 33-3011.00
 28  نگهبان تقاطع ها 33-9091.00
 28  لحیم کار و سخت کار 51-4121.07
 28  کاربر جراثقیل و دکل ها 53-7021.00
 28  کاردان فنی زیست شناسی 19-4021.00
 25  مسول اتاق پرو و رختکن 39-3093.00
 25  قالب ساز کارخانه ریخته گری 51-4071.00
 25  وردست--کارگر تولید 51-9198.00
 25  تایر ساز 51-9197.00
 25  وردست--لوله کش، نصاب لوله، و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-3015.00
 25  شیشه بر 47-2121.00
 25  قلم زن و حکاک 51-9194.00
 25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات قالب سازی، هسته سازی، و ریخته گری فلزات و پلاستیک 51-4072.00
 25  کنترل کننده اعتبار 43-4041.02
 25  کارمند دعاوی بیمه 43-9041.01
 25  پرورش دهنده حیوانات 45-2021.00
 25  کارگر و تعمیرکار کفش و چرم 51-6041.00
 25  کاربر ماشین آلات حفر و بار گیری و ماشین های کشنده 53-7032.00
 25  کاربر ماشین دوخت 51-6031.00
 25  چوب بر 45-4021.00
 25  کاربر و متصدی ماشین های سفید کننده و رنگ کننده نساجی 51-6061.00
 25  کارمند تهیه اظهارنامه 43-3021.01
 25  کارگر ساختمانی 47-2061.00
 25  مهندس کاربر و سایر کاربران تجهیزات راه و ساختمان 47-2073.00
 25  سازنده و کارشناس فلزات گران بها 51-9071.07
 25  کارمند لیبل زنی 43-5081.02
 25  تعدیل کننده بیمه، محقق و بازرس 13-1031.02
 25  سرهم کننده/همگذار و سازنده سازه های فلزی 51-2041.00
 25  مدل ساز، فلزات و پلاستیک 51-4061.00
 25  متصدی و کاربر دستگاه های پخت غذا 51-3093.00
 25  قصاب کشتارگاه و بسته بند گوشت 51-3023.00
 25  تعمیرکار ساعت 49-9064.00
 25  کارگر رختشویی و خشکشویی 51-6011.00
 25  کاربر واگن های رفت و برگشتی 53-7111.00
 25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات کنترلی و سوپاپ، به جز درب های مکانیکی 49-9012.00
 25  نانوا و کیک پز 51-3011.00
 25  طرح زن، چوب 51-7032.00
 25  جمع کننده پسماند ها و کالاهای دور ریخته شده قابل بازیافت 53-7081.00
 25  سازنده و کارشناس سنگ های قیمتی و الماس 51-9071.06
 25  متخصص ماساژ درمانی 31-9011.00
 25  نصاب کاغذ دیواری 47-2142.00
 25  آپاراتچی سینما 39-3021.00
 25  دستگاه شکاف دهنده سنگ، سنگ معدن 47-5051.00
 22  گزارشگر و خبرنگار 27-3022.00
 22  کارگزار املاک 41-9021.00
 22  تایپیست و پردازشگر اطلاعات 43-9022.00
 22  تعمیرکار و رفوگر، به جز پوشاک 49-9093.00
 22  نظافت کننده و شست و شو کننده تجهیزات و وسایل نقلیه 53-7061.00
 22  متصدی مراکز سرویس وسایل نقلیه 53-6031.00
 22  بار بند و بسته بند، دستی 53-7064.00
 22  کاربر پمپ های چاه نفت 53-7073.00
 22  کاربر و متصدی تنور، کوره، اجاق، خشک کن، و انواع دیگ ها 51-9051.00
 22  سازنده ابزار و قالب 51-4111.00
 22  نقاش، روکش کار، و تزیین کننده 51-9123.00
 22  کاربر و متصدی ماشین دوخت کفش 51-6042.00
 22  کارمند شهرداری 43-4031.02
 22  راننده اتوبوس، برون شهری و درون شهری 53-3021.00
 22  ارزشیاب بیمه، خسارت خودرویی 13-1032.00
 22  کارمند تدارک کالا 43-3061.00
 18.75  پیشخدمت و نظافت کننده خانه داری 37-2012.00
 18.75  منشی حقوقی 43-6012.00
 18.75  ظرف شور 35-9021.00
 18.75  نقاش، ساختمانی و نگهداری 47-2141.00
 15.5  راننده اتوبوس مدارس 53-3022.00
 15.5  کارمند انبار- اتاق های انبار، انبارهای بزرگ، و محوطه های انبار 43-5081.03
 15.5  بازاریاب تلفنی 41-9041.00
 15.5  ملازم مراسم تدفین 39-4021.00
 15.5  سرایدار و نظافت چی، به غیر از پیشخدمت ها و نظافت کنندگان خانه داری 37-2011.00
 15.5  مصحح و رونویس 43-9081.00
 15.5  مسول لباس های هنرپیشگان 39-3092.00
 9.5  هنرمند هنرهای زیبا، شامل نقاشان، مجسمه سازان، و تصویرگران 27-1013.00
 9.5  گزارش نویس دادگاه 23-2091.00
 9.5  آشپز، منازل شخصی 35-2013.00
 8.25  تکنیسین ریاضیاتی 15-2091.00
 6.25  کارمند ارسال سفارشات، فروش عمده و خرد 43-5081.04
 6.25  پیرایشگر 39-5011.00
 6.25  پستچی 43-5052.00
 هنرمند صنایع دستی 27-1012.00
 راهنما، کنترل چی، و مامور اخذ بلیت 39-3031.00
 مانکن 41-9012.00
 اتو زن، منسوجات، پوشاک، و اقلام مرتبط 51-6021.00
 رونویس پزشکی 31-9094.00
 درجه بند و دانه بند، محصولات کشاورزی 45-2041.00
 تعمیرکار دوربین و تجهیزات عکس برداری 49-9061.00
 

ارسال نظرات :