این بخش از درگاه، آزمایشی است؛ نظرات و پیشنهادات خود را در بخش اظهار نظر با ما در میان گذارید.

 

عنوان توصیفگر : مهارت ریاضیات

توضیحات توصیفگر :


استفاده از ریاضی برای حل مسأله

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 97  ریاضی دان 15-2021.00
 91.5  تکنیسین ریاضیاتی 15-2091.00
 90.5  کارشناس آمار 15-2041.00
 87.5  دستیار آماری 43-9111.00
 87.5  آمارشناس حیاتی 15-2041.01
 84.5  مدرس علوم ریاضی، دانشگاهی 25-1022.00
 84.5  فیزیک دان 19-2012.00
 84.5  متخصص آمار 15-2011.00
 81.25  تحلیلگر عملیات های تحقیقاتی 15-2031.00
 78  نقشه بردار سطوح زمین 17-1022.01
 75  اقتصاد دان 19-3011.00
 75  اختر شناس 19-2011.00
 75  مهندس عمران 17-2051.00
 75  صنعت شناس مهندسی تولید 17-3029.06
 72  کارمند صندوق مراکز بازی 43-3041.00
 72  ارزیاب هزینه 13-1051.00
 72  حسابدار 13-2011.01
 68.75  مهندس لجستیک 13-1081.01
 68.75  مساح (نقشه بردار) 17-1022.00
 68.75  مهندس شیمی 17-2041.00
 68.75  مهندس رباتیک 17-2199.08
 68.75  مهندس مکانیک 17-2141.00
 68.75  کاردان فنی نقشه کشی 17-3031.02
 68.75  مهندس هوا فضا 17-2011.00
 66.9  مدیر منابع انسانی 11-3040.00
 65.5  زیست شناسان مولکولی و سلولی 19-1029.02
 65.5  مهندس زیست پزشکی 17-2031.00
 65.5  مهندس کشاورزی 17-2021.00
 65.5  مدرس مهندسی، دانشگاهی 25-1032.00
 65.5  آب شناس 19-2043.00
 65.5  مهندس تولید 17-2199.04
 65.5  بازرس و محقق مالی 13-2061.00
 65.5  متخصص مدیریت ریسک 13-2099.02
 65.5  مهندس معدن و زمین شناسی، از جمله مهندس امنیت معدن 17-2151.00
 65.5  معمار دریایی 17-2121.02
 62.5  تحلیلگر بودجه 13-2031.00
 62.5  مهندسی بیوشیمی 17-2199.01
 62.5  مهندس انرژی هسته ای 17-2161.00
 62.5  نسل شناس 19-1029.03
 62.5  مهندس حمل و نقل 17-2051.01
 62.5  دانشمند و متخصص محیط زیست، از جمله بهداشت 19-2041.00
 62.5  دانشمند و صنعت شناس حسگر های راه دور 19-2099.01
 62.5  شیمی دان 19-2031.00
 62.5  تحلیلگر مالی 13-2051.00
 62.5  مهندس نور 17-2199.07
 62.5  زیست شیمی دان و زیست فیزیک دان 19-1021.00
 62.5  مهندس انرژی 17-2199.03
 62.5  صنعت شناس مهندسی الکترونیک 17-3029.04
 62.5  زیست شناس 19-1020.01
 62.5  خزانه دار و کنترل کننده 11-3031.01
 60  برق کار 47-2111.00
 59.5  روان شناس صنعتی-سازمانی 19-3032.00
 59.5  باستان شناس 19-3091.02
 59.5  پایشگر 19-3022.00
 59.5  مهندس دریایی 17-2121.01
 59.5  معمار، به غیر از محوطه سازی و بخش دریایی 17-1011.00
 59.5  تحلیلگر اعتباری 13-2041.00
 59.5  کاردان فنی نقشه برداری 17-3031.01
 59.5  مدرس فیزیک، دانشگاهی 25-1054.00
 59.5  خلبان، کمک خلبان، و مهندس پروازهای مسافری 53-2011.00
 59.5  کاردان فنی نمونه آزمایش های زمین شناسی 19-4041.02
 59.5  ممیز انرژی 13-1199.01
 59.5  حسابرس 13-2011.02
 59.5  اپیدمی شناس 19-1041.00
 59.5  دارو ساز و متصدی داروخانه 29-1051.00
 59.5  مدیر مهندسی 11-9041.00
 59.5  طراح پارچه و منسوجات 51-6092.00
 59.5  دانشمند حفاظت از آب و خاک 19-1031.01
 59.5  مدیر آموزش و پرورش، ابتدایی و متوسطه 11-9032.00
 59.5  کاردان فنی کنترل فرآیند هسته ای 19-4051.02
 59.5  نقشه کش عمران 17-3011.02
 59.5  مهندس امنیت صنعتی و بهداشت 17-2111.01
 56.25  خریدار عمده و خرد، به غیر از محصولات کشاورزی 13-1022.00
 56.25  دانشمند خاک و گیاه 19-1013.00
 56.25  دستیار مهندس محیط زیست 17-3025.00
 56.25  مشاور مالی شخصی 13-2052.00
 56.25  کارمند دفترداری، حسابداری و حسابرسی 43-3031.00
 56.25  مهندس صنایع 17-2112.00
 56.25  تحلیلگر لجستیک 13-1081.02
 56.25  تحویل دار صندوق 43-3071.00
 56.25  طراح صحنه و نمایش 27-1027.00
 56.25  متخصص پزشکی پیشگیری 29-1069.09
 56.25  کاردان فنی لوازم پزشکی 51-9082.00
 56.25  دانشمند پزشکی، به غیر از اپیدمی شناس 19-1042.00
 56.25  مهندس الکترونیک، به غیر از کامپیوتر 17-2072.00
 56.25  مهندس محیط زیست 17-2081.00
 56.25  میکروب شناس 19-1022.00
 56.25  مدرس اقتصادی، دانشگاهی 25-1063.00
 56.25  برنامه نویس کنترل ابزارهای عددی و کنترل فرآیند 51-4012.00
 56.25  صندوقدار غرفه و پول خردکن مراکز بازی 41-2012.00
 56.25  جغرافی دان 19-3092.00
 56.25  جانور شناس 19-1011.00
 56.25  مدرس علوم کاپیوتری، دانشگاهی 25-1021.00
 56.25  کارگزار مسافرتی 41-3041.00
 56.25  مدیر اسکان 11-9081.00
 56.25  مدرس علوم جوی، زمین، دریایی و فضا، دانشگاهی 25-1051.00
 56.25  دستیار تحقیق علوم اجتماعی 19-4061.00
 56.25  مدیر تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 11-3051.02
 53  مهندس نفت 17-2171.00
 53  مدیر عمرانی 11-9021.00
 53  صندوقدار 41-2011.00
 53  کاردان فنی کشاورزی دقیق 19-4099.02
 53  مهندس پیشگیری از وقوع و مقابله با آتش سوزی 17-2111.02
 53  دستیار مهندس صنایع 17-3026.00
 53  مهندس معتبر سازی 17-2199.02
 53  مهندس فروش 41-9031.00
 53  نقشه کش مکانیک 17-3013.00
 53  دانشمند و صنعت شناس صنایع غذایی 19-1012.00
 53  ناخدا، کشتی و قایق 53-5021.01
 53  کارگر ساخت ورقه های فلزی 47-2211.00
 53  دستیار مهندس روباتیک 17-3024.01
 53  دستیار مهندس عمران 17-3022.00
 53  مدیر خدمات اجتماعی و عمومی 11-9151.00
 53  راننده/فروشنده 53-3031.00
 53  مدیر تولید صنعتی 11-3051.00
 53  نقشه کش معماری 17-3011.01
 53  مصاحبه کننده و کارمند اعطای وام 43-4131.00
 53  کاردان فنی علوم زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست، از جمله بهداشت 19-4091.00
 53  مهندس برق 17-2071.00
 53  کاردان فنی داروسازی 29-2052.00
 53  سوهان کار پرداخت کار، و تیز کننده ابزار 51-4194.00
 53  تهیه کننده مالیات 13-2082.00
 53  بازرس و محقق مالیاتی، تحصیلدار، مامور مالیاتی 13-2081.00
 53  مامور اعتبارات 13-2072.00
 53  مدرس شیمی، دانشگاهی 25-1052.00
 53  مدرس علوم زیست محیطی، دانشگاهی 25-1053.00
 53  زمین شناس، به غیر از آب شناسان و جغرافی دانان. 19-2042.00
 53  مدیر اطلاعات بالینی 15-2041.02
 53  ارزیاب 13-2021.01
 53  متخصص تغذیه و رژیم های درمانی 29-1031.00
 53  طراح حمل و نقل 19-3099.01
 53  کاردان فنی شیمی 19-4031.00
 53  کاردان فنی کاربری تجهیزات هسته ای 19-4051.01
 53  تعدیل کننده بیمه، محقق و بازرس 13-1031.02
 52.4  مدیر آموزش و توسعه 11-3042.00
 50  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان تهیه و سرو غذا 35-1012.00
 50  مدرس دبیرستان، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2031.00
 50  سرپرست/مدیر کارمندان فروش جزء 41-1011.00
 50  دانشمند فضا و جو 19-2021.00
 50  کاردان فنی حفاظت از جنگل ها و محیط زیست 19-4093.00
 50  مدرس علوم کشاورزی، دانشگاهی 25-1041.00
 50  متخصص بی هوشی 29-1061.00
 50  مدرس بازرگانی، دانشگاهی 25-1011.00
 50  متخصص پزشکی هسته ای 29-1069.05
 50  متخصص بافت شناسی و کاردان فنی بافت شناسی 29-2011.03
 50  طراح شهری و منطقه ای 19-3051.00
 50  مدرس مدارس ابتدایی، به غیر از آموزش های خاص 25-2021.00
 50  روان شناسان اعصاب و متخصصان اعصاب و روان بالینی 19-3039.01
 50  کاربر راکتور نیروگاه های هسته ای 51-8011.00
 50  کاربر کارخانه های شیمیایی و سیستم های شیمیایی 51-8091.00
 50  پزشک عمومی بیمارستان 29-1069.03
 50  چشم پزشک 29-1041.00
 50  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان آبزی پروری 45-1011.06
 50  بازرس، مامور تحقیق و تحلیلگر تقلب و کلاهبرداری 13-2099.04
 50  مدیر تبلیغات و توسعه 11-2011.00
 50  مدیر مالی شعب یا بخش 11-3031.02
 50  کارمند کارگزاری 43-4011.00
 50  کارمند سفارشات 43-4151.00
 50  نصاب کاشی و سنگ مرمر 47-2044.00
 50  تحلیلگر و هماهنگ کننده لجستیکی 13-1081.00
 50  کارمند افتتاح حساب 43-4141.00
 50  مدیر فروش 11-2022.00
 50  نصاب قالی 47-2041.00
 50  مدیر عامل 11-1011.00
 50  مامور خرید، به غیر از خرید عمده و خرد و محصولات کشاورزی 13-1023.00
 50  مدیر انبار و توزیع 11-3071.02
 50  برق کار 47-2111.00
 50  سرپرست ارشد/مدیر مکانیک ها، نصاب ها، و تعمیرکارها 49-1011.00
 50  دستیار مهندس مکانیک 17-3027.00
 50  مدیر علوم طبیعی 11-9121.00
 47  کاردان فنی زیست شناسی 19-4021.00
 47  فروشنده قطعات یدکی 41-2022.00
 47  کاردان فنی پزشکی قانونی 19-4092.00
 47  مدیر آموزش و پرورش، دبیرستان و موسسات آموزش عالی 11-9033.00
 47  مدیر حمل و نقل 11-3071.01
 47  سرپرست/مدیر کارمندان فروش عمده 41-1012.00
 47  کارگزار فروش تبلیغات 41-3011.00
 47  متخصص درمان بیماری های تنفسی 29-1126.00
 47  مدیر خرید 11-3061.00
 47  کاربر ابزارهای ماشینی کنترل شونده توسط کامپیوتر، در ساخت قطعات فلزی و پلاستیکی 51-4011.00
 47  بنا، آجر و بلوک های سیمانی 47-2021.00
 47  مدرس جغرافیا، دانشگاهی 25-1064.00
 47  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان محصولات کشاورزی و گل و گیاه 45-1011.07
 47  ماشین کار 51-4041.00
 47  کنترل کننده ترافیک هوایی 53-2021.00
 47  مدرس معماری، دانشگاهی 25-1031.00
 47  فن شناس و کاردان فنی دامپزشکی 29-2056.00
 47  نجار ساختمانی 47-2031.01
 47  درجه بند و رتبه بند الوار 45-4023.00
 47  جراح 29-1067.00
 47  کاردان فنی صنایع غذایی 19-4011.02
 47  کارمند خدمات پستی 43-5051.00
 47  مردم شناس 19-3091.01
 47  جواهر ساز 51-9071.01
 47  بازرس پذیرش زیست محیطی 13-1041.01
 47  بیمه گر 13-2053.00
 47  متصدی پارکینگ 53-6021.00
 47  مهندسی مواد 17-2131.00
 47  کارمند انبار، بخش فروش 43-5081.01
 47  بازرس راه و ساختمان 47-4011.00
 47  کارشناس ارزشیابی، مستغلات 13-2021.02
 47  تعدیل کننده شکایات و دعاوی، مستغلات و خسارت جانی 13-1031.01
 47  جنگلدار 19-1032.00
 47  کارگزار فروش املاک 41-9022.00
 47  مدیر چرخه تامین 11-9199.04
 47  کارمند امور نقدی، بررسی هزینه و نرخ 43-3021.02
 47  کارگزار فروش، اوراق بهادار و کالا 41-3031.01
 47  کاردان فنی ترافیک 53-6041.00
 47  طرح زن، چوب 51-7032.00
 47  جانور شناس و ریست شناس حیات وحش 19-1023.00
 43.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جداسازی، فیلتر کردن، غبار روبی، رسوب گیری، و دستگاه تقطیر 51-9012.00
 43.75  دندانپزشک، عمومی 29-1021.00
 43.75  فن شناس یاخته شناسی 29-2011.01
 43.75  کارگر طرح بندی، فلزات و پلاستیک 51-4192.00
 43.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات سوهان کاری و جلا دهی فلزات و پلاستیک 51-4033.00
 43.75  سرپرست اداره محموله های هوایی 53-1011.00
 43.75  مدیر روابط عمومی 11-2031.00
 43.75  کمک یار داروخانه ها 31-9095.00
 43.75  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث شهری 33-1021.01
 43.75  کاربر و متصدی تجهیزات شیمیایی 51-9011.00
 43.75  مدرس روان شناسی، دانشگاهی 25-1066.00
 43.75  فن شناس پزشکی هسته ای 29-2033.00
 43.75  هماهنگ کننده صنعتی 25-9031.00
 43.75  مدیر سامانه های کامپیوتری و اطلاعاتی 11-3021.00
 43.75  فن شناس آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2011.00
 43.75  موزه دار 25-4012.00
 43.75  مدیر بازاریابی 11-2021.00
 43.75  مامور خرید، محصولات کشاورزی 13-1021.00
 43.75  متخصص بیماری های پا 29-1081.00
 43.75  مدرس نهضت سواد آموزی، آموزش های تقویتی، و مدرسان و مربیان طرح توسعه آموزش عمومی 25-3011.00
 43.75  مشاور مدیریت منازل و مزارع 25-9021.00
 43.75  سرپرست/مدیر دفتر و مدیر پشتیبانی اداری. 43-1011.00
 43.75  متخصص پرتو درمانی 29-1124.00
 43.75  طراحی بازرگانی و صنعتی 27-1021.00
 43.75  دامپزشک 29-1131.00
 43.75  طراح داخلی 27-1025.00
 43.75  متخصص یاخته شناسی 29-2011.02
 43.75  سازنده و کارشناس سنگ های قیمتی و الماس 51-9071.06
 43.75  دستیار مهندس الکترونیک 17-3023.01
 43.75  ماشین ساز 49-9044.00
 43.75  کارگر کنترل آفات 37-2021.00
 43.75  وزن کننده، اندازه گیر، کنترل کننده، و نمونه گیر، ثبت سوابق 43-5111.00
 43.75  مکانیک و نصاب تجهیزات گرمایشی و تهویه هوا 49-9021.01
 43.75  مسول بازی های ماشینی 39-1012.00
 43.75  طراح و برنامه ریز پایداری کسب و کار 13-1199.04
 43.75  کارمند پذیرش هتل، متل، و مراکز تفریحی 43-4081.00
 43.75  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2094.00
 43.75  مدیر خدمات غذایی 11-9051.00
 43.75  بازپرس 13-1041.06
 43.75  مدیر خدمات پزشکی و بهداشتی 11-9111.00
 43.75  دستیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای 19-4061.01
 43.75  بازرس و مامور تحقیق اموال دولتی 13-1041.04
 43.75  تایپیست و پردازشگر اطلاعات 43-9022.00
 43.75  کردان فنی کشاورزی 19-4011.01
 43.75  مدیر و سرپرست پست 11-9131.00
 43.75  نماینده فروش، عمده و تولیدی، کالاهای فنی و علمی 41-4011.00
 43.75  نقشه بردار و نقشه نگار 17-1021.00
 43.75  تحصیلدار بدهی ها 43-3011.00
 43.75  تعمیرکار تجهیزات پزشکی 49-9062.00
 43.75  مدیر بازی 11-9071.00
 43.75  کاربر ماشین های اداری، به غیر از کامپیوتر 43-9071.00
 43.75  متخصص آزمایش های غیر مخرب 17-3029.01
 43.75  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان چوب بری 45-1011.05
 43.75  دستیار مهندس الکترومکانیک 17-3024.00
 43.75  کاردان فنی تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 49-9099.01
 43.75  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان دامپروری و مراقبت از حیوانات 45-1011.08
 43.75  کارمند بررسی بیمه نامه 43-9041.02
 43.75  بازرس آتش نشانی 33-2021.01
 43.75  نقشه کش برق 17-3012.02
 43.75  مدیران مراتع 19-1031.02
 43.75  کارمند تدارک کالا 43-3061.00
 43.75  کارگر تهیه و سرو غذا، از جمله کارکنان فست فود ها 35-3021.00
 43.75  کاربر سیستم های پمپ سوخت، پالایشگاه، و مصرف سنج 51-8093.00
 43.75  کارمند کارگزینی، پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-3051.00
 40.5  آشپز، موسسات و کافه تریا 35-2012.00
 40.5  کابینت ساز و نجار نیمکت ساز 51-7011.00
 40.5  کاردان فنی پخش 27-4012.00
 40.5  کارمند فروش بلیط مسافرتی و کارگزار رزرواسیون و حمل و نقل 43-4181.00
 40.5  کارگزار املاک 41-9021.00
 40.5  کارگزار فروش، خدمات مالی 41-3031.02
 40.5  کارمند ارسال سفارشات، فروش عمده و خرد 43-5081.04
 40.5  کارمند دعاوی بیمه 43-9041.01
 40.5  مدل ساز، فلزات و پلاستیک 51-4061.00
 40.5  عینک ساز، تجویزی 29-2081.00
 40.5  کاردان فنی جراحی 29-2055.00
 40.5  نصاب ساختمان های پیش ساخته و خانه های متحرک 49-9095.00
 40.5  نجار تاسیساتی 47-2031.02
 40.5  کاردان فنی رژیم های غذایی 29-2051.00
 40.5  فن شناس و کاردان فنی قلب و عروق 29-2031.00
 40.5  کاردان فنی آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2012.00
 40.5  مکانیک تجهیزات کشاورزی 49-3041.00
 40.5  آرایشگر و متخصص زیبایی 39-5012.00
 40.5  بنا، سنگ 47-2022.00
 40.5  پزشکیار 29-1071.00
 40.5  آسیب شناس 29-1069.07
 40.5  مکانیک و نصاب تجهیزات سرمایشی 49-9021.02
 40.5  کارگزار فروش بیمه 41-3021.00
 40.5  نصاب لوله و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-2152.01
 40.5  مهندس لوکوموتیو 53-4011.00
 40.5  مدرس علوم زیست شناسی، دانشگاهی 25-1042.00
 40.5  مهندس هوا فضا و تکنیسین عملیات 17-3021.00
 40.5  مدرس علم جنگل داری و حفاظت از محیط زیست، دانشگاهی 25-1043.00
 40.5  معمار محوطه سازی 17-1012.00
 40.5  کارگزار گمرکی 13-1199.03
 40.5  بنا، پرداخت کار سیمان 47-2051.00
 40.5  تحلیلگر مدیریت 13-1111.00
 40.5  نماینده و مامور بررسی فرصت های برابر 13-1041.03
 40.5  قالب ساز و قالب گیر 51-9195.07
 40.5  دانشمند مواد 19-2032.00
 40.5  دمنده آبگینه، قالب گیر، خم کار، و پرداخت کار 51-9195.04
 40.5  مدرس اقتصاد خانواده، دانشگاهی 25-1192.00
 40.5  مدرس مدارس متوسطه، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2022.00
 40.5  راننده تاکسی و شوفر 53-3041.00
 40.5  کاربر و متصدی دستگاه های چسب زنی 51-9191.00
 40.5  مدرس آموزش های شغلی، دبیرستان 25-2032.00
 40.5  راننده کامیون، ماشین های سبک و خدمات پخش و توزیع 53-3033.00
 40.5  راهنمای کشتی 53-5021.03
 40.5  روحانی متخصص در احکام 21-2021.00
 40.5  کارشناس و بازرس محقق مجوز 13-1041.02
 40.5  روحانی 21-2011.00
 40.5  مدرس و مربی پرستاری، دانشکاهی 25-1072.00
 40.5  کاربر جراثقیل و دکل ها 53-7021.00
 40.5  بازرس حمل و نقل و محموله 53-6051.08
 40.5  مدیر آموزش و پرورش، مراکز/برنامه های حمایت از کودکان و پیش دبستانی ها 11-9031.00
 40.5  هماهنگ کننده تحقیقات بالینی 11-9121.01
 40.5  کاربر بالابر و دستگاه چرخ جراثقیل 53-7041.00
 40.5  مدرس بهداشت تخصصی، دانشگاهی 25-1071.00
 40.5  منشی اداری و دستیار اجرایی 43-6011.00
 40.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های خرد کردن، سوهان زدن، و پرداخت 51-9021.00
 40.5  دستیار مهندس برق 17-3023.03
 40.5  داور و سایر مقامات برگزاری مسابقات ورزشی 27-2023.00
 37.5  تعمیرکار تجهیزات رهگیری و چراغ های علامت دهنده 49-9097.00
 37.5  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تزیین مناظر، خدمات چمن زنی، و باغداری 37-1012.00
 37.5  سرپرست ارشد/مدیر افسران پلیس و کاراگاه ها 33-1012.00
 37.5  تعمیرکار دوربین و تجهیزات عکس برداری 49-9061.00
 37.5  دستیار دامپزشک و مسول مراقبت های حیوانات آزمایشگاهی 31-9096.00
 37.5  سرپرست ارشد/مدیر حمل و نقل و ماشین های جابجایی بار و کاربران وسایل نقلیه 53-1031.00
 37.5  کلید ساز و تعمیرکار گاو صندوق 49-9094.00
 37.5  آشپز، رستوران 35-2014.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات فرم دهی فلزات و پلاستیک 51-4023.00
 37.5  قصاب و گوشت بر 51-3021.00
 37.5  کاربر قطارهای مترو یا واگن های خیابانی 53-4041.00
 37.5  سازنده و لمینیت کننده فایبرگلاس 51-2091.00
 37.5  سرهم کننده/همگذار سازه ها، سطوح، دکل ها و جراثقیل ها، و سیستم های ساخت هواپیما 51-2011.00
 37.5  بازجو آتش نشانی 33-2021.02
 37.5  سرآشپز و آشپز 35-1011.00
 37.5  آتش نشان جنگلی 33-2011.02
 37.5  متصدی دستگاه های مخلوط کن غذا 51-3092.00
 37.5  سرپرست ارشد/مدیر ماموران زندان و زندان بان مراکز بازپروری 33-1011.00
 37.5  آشپز، منازل شخصی 35-2013.00
 37.5  نصاب، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل مواد، فلزت و پلاستیک 51-4021.00
 37.5  متصدی پیشخوان، کافه تریا، کافی شاپ و تحویل دهنده غذا 35-3022.00
 37.5  فروشنده تک فروشی 41-2031.00
 37.5  مسول تایید اعتبار 43-4041.01
 37.5  نصاب حصار 47-4031.00
 37.5  متخصص امور نظارتی 13-1041.07
 37.5  ارزشیاب بیمه، خسارت خودرویی 13-1032.00
 37.5  پیک و تحویل دهنده 43-5021.00
 37.5  اعزام کننده، به جز اعزام ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5032.00
 37.5  کنتور خوان، خدمات رفاهی 43-5041.00
 37.5  کارمند حمل ونقل، ارسال و دریافت 43-5071.00
 37.5  وردست--بنا، بلوک کار، سنگ کار، و کاشی کار و مرمر کار 47-3011.00
 37.5  مدیر امور نظارتی 11-9199.01
 37.5  کارگر عایق کاری، کف، سقف، و دیوار 47-2131.00
 37.5  کاربر تجهیزات چوب بری 45-4022.00
 37.5  سرپرست ارشد/مدیر کارگران راه و ساختمان و حفاری 47-1011.00
 37.5  کارمند انبار- اتاق های انبار، انبارهای بزرگ، و محوطه های انبار 43-5081.03
 37.5  سرویس کار مخازن فاضلاب و پاکسازی لوله های فاضلاب 47-4071.00
 37.5  نقشه کش الکترونیک 17-3012.01
 37.5  کارمند تهیه اظهارنامه 43-3021.01
 37.5  تعمیرکار درب های مکانیکی 49-9011.00
 37.5  مکانیک ماشین های سنگین متحرک، به جز موتورها 49-3042.00
 37.5  گریمور، تئاتر و اجرا 39-5091.00
 37.5  رییس قطار و رییس محوطه های ریلی 53-4031.00
 37.5  تعمیرکار موتورهای برقی، ابزار آلات برقی، و تعمیرکاران مرتبط 49-2092.00
 37.5  وردست--کارگر استخراج 47-5081.00
 37.5  دریا نورد و ملوان کشتی های حمل نفت 53-5011.00
 37.5  کاربر ماشین آلات حفر و بار گیری و ماشین های کشنده 53-7032.00
 37.5  دانشمند علوم سیاسی 19-3094.00
 37.5  جامعه شناس 19-3041.00
 37.5  کاربر مواد منفجره، متخصص مهمات، و تخریب چی 47-5031.00
 37.5  روان شناس مدارس 19-3031.01
 37.5  بارگیری کننده مخازن، کامیون ها، و کشتی ها 53-7121.00
 37.5  کاربر دستگاه های سرویس تجهیزات، نفت، گاز، معدن 47-5013.00
 37.5  موزاییک کار 47-2053.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات شیار زنی و رنده کاری فلزات و پلاستیک 51-4035.00
 37.5  مسول تدارک تجهیزات پزشکی 31-9093.00
 37.5  بهیار مراقبت های خانگی 31-1011.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات کار با چوب، به غیر از اره 51-7042.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های پرداخت حرارتی، فلزات و پلاستیک 51-4191.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های مخلوط کن و ترکیب 51-9023.00
 37.5  متخصص بهداشت و ایمنی شغلی 29-9011.00
 37.5  متخصص درمان محدودیت نگرش، انطباق پذیری و پویایی، و متخصص احیای بینش 29-1122.01
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های برش و قطعه قطعه کردن 51-9032.00
 37.5  پزشک عمومی و خانوادگی 29-1062.00
 37.5  بهیار و کمک بهیار حرفه ای و پرستار حرفه ای 29-2061.00
 37.5  کاربر و متصدی ماشین های سفید کننده و رنگ کننده نساجی 51-6061.00
 37.5  کاربر و متصدی تجهیزات سرمایشی و انجمادی 51-9193.00
 37.5  دوزنده رومبلی و صندلی 51-6093.00
 37.5  بازرس کیفری و مامور ویژه 33-3021.03
 37.5  کاربر و متصدی کوره های بازیافت فلزات 51-4051.00
 37.5  ماما و متخصص بیماری های زنان 29-1064.00
 37.5  کاربر تصفیه خانه و سیستم های تصفیه آب و فاضلاب 51-8031.00
 37.5  توزیع کننده برق 51-8012.00
 37.5  کاربر تاسیسات گازی 51-8092.00
 37.5  دستیار درمان شغلی 31-2011.00
 37.5  کارمند مکاتبات 43-4021.00
 37.5  تهیه کننده 27-2012.01
 34.5  کارگر سازه های آهنی و فولادی 47-2221.00
 34.5  مراقبت کننده از کودکان 39-9011.00
 34.5  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی سرگرمی خانگی 49-2097.00
 34.5  خیاط، دستی 51-6051.00
 34.5  تعمیرکار واگن های ریلی 49-3043.00
 34.5  کاردان فنی لابراتوار عینک سازی 51-9083.00
 34.5  منشی حقوقی 43-6012.00
 34.5  متخصص پزشکی طبیعی یا طب سنتی 29-1199.04
 34.5  راهنما، کنترل چی، و مامور اخذ بلیت 39-3031.00
 34.5  کاربر سیستم های ترمز، علامت دهنده، و کلیدهای رهگیری 53-4021.00
 34.5  وردست--نجار 47-3012.00
 34.5  مدیر امور اداری 11-3011.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل، شکل دهی، پرس، و فشرده سازی 51-9041.00
 34.5  مدیر املاک، مستغلات و اتحادیه های اجتماعی 11-9141.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات پیچ دار کردن، تاباندن، و بیرون کشیدن در نساجی 51-6064.00
 34.5  آسیب شناس زبان-گفتار 29-1127.00
 34.5  متخصص مجموعه های صمعی بصری 25-9011.00
 34.5  طراح گل و گیاه 27-1023.00
 34.5  کاربر دریل های چرخشی حفاری نفت و گاز 47-5012.00
 34.5  کاربر جراثقیل حفاری، نفت و گاز 47-5011.00
 34.5  هنرمند صنایع دستی 27-1012.00
 34.5  کاردان فنی تولید صنعتی 17-3029.09
 34.5  هنرمند چند رسانه ای و انیمیشن سازی 27-1014.00
 34.5  پزشک داخلی، عمومی 29-1063.00
 34.5  کارگر نگهداری از بزرگراه ها 47-4051.00
 34.5  کارگر دفع مواد خطرناک 47-4041.00
 34.5  نصاب و تعمیرکار تجهیزات ارتباطات دور برد، به جز نصابان خط 49-2022.00
 34.5  مدرس آموزش های شغلی، مدارس متوسطه 25-2023.00
 34.5  کاربر و متصدی تنور، کوره، اجاق، خشک کن، و انواع دیگ ها 51-9051.00
 34.5  متصدی پذیرش و اطلاعات 43-4171.00
 34.5  دستیار کتابخانه، امور عادی 43-4121.00
 34.5  جراح فک و دهان 29-1022.00
 34.5  کاردان فنی داده های ژئو فیزیک 19-4041.01
 34.5  راننده قایق موتوری 53-5022.00
 34.5  کارمند دفتری خدمات اجاره و تعمیر 41-2021.00
 34.5  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث جنگلی 33-1021.02
 34.5  گچ کار و سفید کار 47-2161.00
 34.5  لوله کش، ساختمانی 47-2152.02
 34.5  کارگر پرورشگاه گل و گیاه 45-2092.01
 34.5  ویراستار 27-3041.00
 34.5  کارگر جنگلداری و حفاظت از محیط زیست 45-4011.00
 34.5  کاردان فنی ثبت امواج الکتریکی مغز بوسیله برق (نوار مغزی) 29-2099.01
 34.5  چوب بر 45-4021.00
 34.5  مدرس مردم شناسی و باستان شناسی، دانشگاهی 25-1061.00
 34.5  نگهبان صیدگاه ها و شکارگاه ها 33-3031.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات برش، پانچ، و پرس فلزات و پلاستیک 51-4031.00
 34.5  افسر دایره شناسایی و سوابق 33-3021.02
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات دریل و سوراخکاری فلزات و پلاستیک 51-4032.00
 34.5  کاربر پمپ، به جز پمپ های چاه نفت 53-7072.00
 34.5  کارمند تولید، برنامه ریزی، و تسریع امور 43-5061.00
 34.5  طرح زن، فلزات و پلاستیک 51-4062.00
 34.5  آتش نشان شهری 33-2011.01
 34.5  کاربر ماشین دوخت 51-6031.00
 34.5  کافه چی 35-3011.00
 34.5  کاردان فنی بیماری های تنفسی 29-2054.00
 34.5  سرپرست ارشد/مدیر خانه داری و سرایداری 37-1011.00
 34.5  کارمند اداری، کلی 43-9061.00
 34.5  کارگر تقویت سازه های بتنی 47-2171.00
 34.5  دستیار پزشکی 31-9092.00
 34.5  قاضی قانون اجرایی، داور و مامور رسیدگی به محاکمه 23-1021.00
 34.5  فن شناس و کاردان فنی رادیولوژی 29-2034.00
 34.5  مدرس پیش دبستانی، به غیر از آموزش های خاص 25-2011.00
 34.5  الگو ساز، چوب 51-7031.00
 34.5  کارمند وارد کننذه اطلاعات 43-9021.00
 34.5  مدرس مهد کودک، به غیر از آموزش های خاص 25-2012.00
 34.5  مکانیک ماشین آلات صنعتی 49-9041.00
 31.25  مدیر کل و مدیر عملیات 11-1021.00
 31.25  بازرس کشاورزی 45-2011.00
 31.25  کاربر نصب و نگهداری از تجهیزات ریلی 47-4061.00
 31.25  گرافیست نشر دسکتاپ 43-9031.00
 31.25  کاربر کامپیوتر 43-9011.00
 31.25  کارمند شهرداری 43-4031.02
 31.25  نصاب دیوارهای پیش ساخته و کاشی سقف 47-2081.00
 31.25  تحلیگر و مفسر اخبار 27-3021.00
 31.25  بازرس، آزمایش کننده، مرتب کننده، نمونه گیر، و وزن کننده 51-9061.00
 31.25  وردست--سقف ساز 47-3016.00
 31.25  کارگردان برنامه 27-2012.03
 31.25  کارگزار بار و حمل 43-5011.00
 31.25  کارگزار، مدیر برنامه، و مدیر بازرگانی هنرمندان، بازیگران و ورزش کاران 13-1011.00
 31.25  دستیار منابع انسانی، به جز کارمند پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-4161.00
 31.25  وردست--لوله کش، نصاب لوله، و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-3015.00
 31.25  متخصص ارتودنسی 29-1023.00
 31.25  متخصص استخدام، جذب نیرو و بکارگماری 13-1071.00
 31.25  پرورش دهنده حیوانات 45-2021.00
 31.25  مصاحبه کنندگان، به غیر از تایید شایستگی و اعطای وام 43-4111.00
 31.25  دندان ساز 29-1024.00
 31.25  طراح جلسات و گردهمایی 13-1121.00
 31.25  نماینده خدمات مشتریان 43-4051.00
 31.25  طراح مد 27-1022.00
 31.25  دستیار درمان زبان-گفتار 31-9099.01
 31.25  تعمیرکار و رفوگر، به جز پوشاک 49-9093.00
 31.25  کاردان سونوگرافی تشخیصی 29-2032.00
 31.25  پلیس ترانزیت و حمل و نقل ریلی 33-3052.00
 31.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های روکش زنی، نقاشی، و اسپری زنی 51-9121.00
 31.25  تعمیرکار لوارم خانگی 49-9031.00
 31.25  ناظر بازی و سرگرمی 39-1011.00
 31.25  دستیار خدمات اجتماعی و انسانی 21-1093.00
 31.25  پرورش دهنده حیوانات 39-2011.00
 31.25  مهندس محوطه ریلی و کاربر قطارهای موتوری کوچک 53-4013.00
 31.25  مکانیک ارشد خودرو 49-3023.01
 31.25  کاردان فنی و دستیار پزشکی اورژانس 29-2041.00
 31.25  راننده کامیون، ماشین های سنگین و تریلر 53-3032.00
 31.25  دستیار دندانپزشک 31-9091.00
 31.25  سرپرست ارشد/مدیر وردستان، کارگران، و باربران، دستی 53-1021.00
 31.25  قالب ساز کارخانه ریخته گری 51-4071.00
 31.25  تمرین دهنه ورزشکاران 29-9091.00
 31.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات مختلف، فلزات و پلاستیک 51-4081.00
 31.25  مدرس مدد کاری اجتماعی، دانشگاهی 25-1113.00
 31.25  محققین عناوین و مشاغل، تلخیص کننده و جستجوگر 23-2093.00
 31.25  روان پزشک 29-1066.00
 31.25  آشپز، سفارشات کوچک 35-2015.00
 31.25  قلم زن و حکاک 51-9194.00
 31.25  نصاب و تعمیرکار شیشه خودرو 49-3022.00
 31.25  متخصص درمان مشکلات شغلی 29-1122.00
 31.25  کتابدار 25-4021.00
 31.25  ناخن آرا 39-5092.00
 31.25  کارگردان هنری 27-1011.00
 31.25  سازنده و کارشناس فلزات گران بها 51-9071.07
 31.25  مامور زندان و مراکز بازپروری 33-3012.00
 31.25  مشاور تحصیلی، شغلی و مدارس 21-1012.00
 31.25  متخصص سوزن درمانی 29-1199.01
 31.25  متخصص تفریح درمانی 29-1125.00
 31.25  متخصص فیزیو تراپی 29-1123.00
 31.25  کاربر ماشین آلات ایجاد شکاف و کانال زنی معدن 47-5042.00
 31.25  متصدی مراکز سرویس وسایل نقلیه 53-6031.00
 31.25  کاردان فنی لابراتوار دندان سازی 51-9081.00
 31.25  پادو 39-6012.00
 31.25  متخصص اطفال، عمومی 29-1065.00
 31.25  مهندس سخت افزار 17-2061.00
 31.25  روان درمانگر ازدواج و خانواده 21-1013.00
 28  نانوا و کیک پز 51-3011.00
 28  سرهم کننده/همگذار تجهیزات الکترو مکانیکی 51-2023.00
 28  شیشه بر 47-2121.00
 28  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه برش منسوجات 51-6062.00
 28  کاربر دستگاه های کمپرسور گاز و ایستگاه های پمپاژ گاز 53-7071.00
 28  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات قالب سازی، هسته سازی، و ریخته گری فلزات و پلاستیک 51-4072.00
 28  خلبان تجاری 53-2012.00
 28  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تراشکاری و خراطی فلزات و پلاستیک 51-4034.00
 28  راننده اتوبوس مدارس 53-3022.00
 28  کاربر تجهیزات راه سازی 47-2071.00
 28  نقاش، ساختمانی و نگهداری 47-2141.00
 28  کاربر کامیون ها و کشنده های صنعتی 53-7051.00
 28  مکانیک هواپیما و کاردان فنی سرویس هواپیما 49-3011.00
 28  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی، وسایل نقلیه موتوری 49-2096.00
 28  کاربر و متصدی ماشین دوخت کفش 51-6042.00
 28  مکانیک تجهیزات ماشینی خارج از خانه و سایر مکانیک های موتوری 49-3053.00
 28  تعمیرکار دوچرخه 49-3091.00
 28  خیاط و تعمیرکار لباس 51-6052.00
 28  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2095.00
 28  کاربر و متصدی ماشین الات بسته بندی و بارگیری 51-9111.00
 28  مسول لوکوموتیو 53-4012.00
 28  سقف ساز، معدن 47-5061.00
 28  ملوان- کشتی، قایق، و کرجی 53-5021.02
 28  بازرس هوانوردی 53-6051.01
 28  متصدی پل ها و بالابرهای معابر آبی 53-6011.00
 28  کاربر و متصدی نوار نقاله 53-7011.00
 28  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تولید محصولات کاغذی 51-9196.00
 28  وردست--کارگر تولید 51-9198.00
 28  تعمیرکار بدنه خودرو و تعمیرکاران مرتبط 49-3021.00
 28  فیلمبردار، تلویزیونی، ویدئویی، و فیلم های سینمایی 27-4031.00
 28  کاردان فنی کتابخانه 25-4031.00
 28  کاردان فنی و تکنیسین های موزه 25-4013.00
 28  آشپز، فست فود 35-2011.00
 28  نویسنده مطالب تبلیغاتی 27-3043.04
 28  گارسن 35-3031.00
 28  مدرس مطالعات تفریحی و ورزشی، دانشگاهی 25-1193.00
 28  فعال اجتماعی پزشکی و بهداشت عموم 21-1022.00
 28  مدرس تاریخ، دانشگاهی 25-1125.00
 28  رسیدگی کننده به آفات، سم پاش، و کاربر، گیاه ها 37-3012.00
 28  دستیار متخصص فیزیوتراپی 31-2021.00
 28  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان خدمات شخصی 39-1021.00
 28  مدرس علوم کتابداری، دانشگاهی 25-1082.00
 28  مدرس مشاوره تحصیلی، دانشگاهی 25-1081.00
 28  مدرس جامعه شناسی، دانشگاهی 25-1067.00
 28  کلفت و کمک رسان در امور خانه 39-9021.00
 28  فعال بخش سرگرمی 39-9032.00
 28  نماینده فروش، عمده و تولیدی، به جز کالاهای فنی و علمی 41-4012.00
 28  طراح گرافیک 27-1024.00
 28  مامور تحقیق درباره بازی ها و بازرس بازی 33-9031.00
 28  کارگردان- صحنه، فیلم های سینمایی، تلویزیونی، و برنامه های رادیویی 27-2012.02
 28  ماساژور و فیزیو تراپ 29-1011.00
 28  متخصص بیماری های چشمی و عینک سازی 29-1199.05
 28  کاردان فنی مهندسی صدا 27-4014.00
 28  کاردان فنی تجهیزات صوتی و تصویری 27-4011.00
 28  کاردان فنی روان پزشکی 29-2053.00
 28  کاردان فنی سوابق پزشکی و اطلاعات بهداشتی 29-2071.00
 28  ارتوپد و سازنده اعضای مصنوعی 29-2091.00
 28  بهیار روان پزشکی 31-1013.00
 28  کمک یار متخصص فیزیوتراپی 31-2022.00
 28  بازرس و متخصص پیشگیری آتش سوزی های جنگلی 33-2022.00
 28  کاراگاه پلیس 33-3021.01
 28  نماینده بیماران 43-4051.03
 28  بازرس مهاجرت و گمرک 33-3021.05
 28  مربی و استعداد یاب 27-2022.00
 28  افسر پلیس و گشت 33-3051.01
 28  کارگردان/مدیر فنی 27-2012.05
 28  کارگردان استعداد یاب 27-2012.04
 28  نمایش دهنده و مبلغ کالا 41-9011.00
 28  جوشکار، برشکار، و کمک جوشکار 51-4121.06
 28  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تولید و عملیاتی 51-1011.00
 28  فعال اجتماعی بهداشت روان و استعمال مواد 21-1023.00
 28  مصاحبه کننده تایید شایستگی، طرح های دواتی 43-4061.00
 28  منشی پزشکی 43-6013.00
 28  مهندس امنیت کالا 17-2111.03
 28  مشاور بهداشت روان 21-1014.00
 28  سازنده و تعمیرکار آبگرم کن 47-2011.00
 28  طبیعت شناس پارک ها 19-1031.03
 28  قاضی، قاضی دادگاه بخش و دادرس 23-1023.00
 28  متخصص روابط عمومی 27-3031.00
 28  وکیل 23-1011.00
 28  نصاب و تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل 49-2093.00
 28  نصاب کف پوش، به جز نصابان قالی، کف سازی چوبی، و کاشی های سنگین 47-2042.00
 28  کارمند صدور مجوز 43-4031.03
 28  اعزام کننده ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5031.00
 25  سرهم کننده/همگذار تیمی 51-2092.00
 25  دستیار مدرس 25-9041.00
 25  سرهم کننده/همگذار، تنظیم کننده، کالیبره کننده ابزارهای نمایش زمان 51-2093.00
 25  سرهم کننده/همگذار موتور و سایر ماشین آلات 51-2031.00
 25  سرهم کننده/همگذار تجهیزات برقی و الکترونیکی 51-2022.00
 25  مهندس کشتی 53-5031.00
 25  وردست--برق کار 47-3013.00
 25  مشاور ترک اعتیاد و اختلالات رفتاری 21-1011.00
 25  کارگر تهیه غذا 35-2021.00
 25  بایگان 25-4011.00
 25  مدرس آموزش های خود غنی سازی 25-3021.00
 25  کاراگاه و بازرس خصوصی 33-9021.00
 25  گوشت بر و پوست گیر گوشت، طیور، و ماهی 51-3022.00
 25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تبدیل و شکل دهی مواد، مصنوعات و فایبرگلاس 51-6091.00
 25  بار بند و بسته بند، دستی 53-7064.00
 25  پرداخت کار مبلمان 51-7021.00
 25  باربر و کارگر حمل بار، انبار، و اسباب و لوازم، دستی 53-7062.00
 25  نصاب کاغذ دیواری 47-2142.00
 25  کاردان فنی بهداشت و ایمنی شغلی 29-9012.00
 25  کمک یار متخصص درمان شغلی 31-2012.00
 25  گارسن، به غیر از رستوران 35-3041.00
 25  کارگر عایق سازی، مکانیکی 47-2132.00
 25  کاربر ماشین یا قایق لاروب 53-7031.00
 25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات ذوب فلزات و پلاستیک 51-4022.00
 25  بازرس وسایل نقلیه، تجهیزات و سیستم های بخش حمل و نقل، به جز هوانوردی 53-6051.07
 25  نقاش، تجهیزات حمل و نقل 51-9122.00
 25  متصدی و کاربر دستگاه های پخت غذا 51-3093.00
 25  کارمند نامه نگاری و کاربر ماشین های پردازش نامه، به جز خدمات پستی 43-9051.00
 25  تدوینگر فیلم و کلیپ های تصویری 27-4032.00
 25  غواص صنعتی 49-9092.00
 25  سرویس کار و تعمیرکار دستگاه های خودکار فروش سکه ای، اسکناسی و دستگاه های خودکار بازی و سرگرمی 49-9091.00
 25  مدرس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاهی 25-1123.00
 25  مامور مراقبت از حیوانات اهلی 39-2021.00
 25  مدرس ارتباطات، دانشگاهی 25-1122.00
 25  مدرس حقوق، دانشگاهی 25-1112.00
 25  مکانیک قایق های موتوری 49-3051.00
 25  مسول دستگاه های مراکز تفریحی و سرگرمی 39-3091.00
 25  مدرس هنر، تئاتر و موسیقی، دانشگاهی 25-1121.00
 25  کاردان فنی تجهیزات خودکار هواپیماها 49-2091.00
 25  مدرس قانون جزا و اعمال قانون، دانشگاهی 25-1111.00
 25  فعال اجتماعی کودک، خانواده و مدارس 21-1021.00
 25  نصاب سنگفرش های قطعه قطعه 47-4091.00
 25  اپراتو سیستم های تلفنی، شامل پاسخگویی به تلفن ها 43-2011.00
 25  متخصص عملیات های هوایی 53-2022.00
 25  نصاب سیستم های امنیتی و اعلام حریق 49-2098.00
 25  مدرس علوم سیاسی، دانشگاهی 25-1065.00
 25  پنچری گیر 49-3093.00
 25  راننده اتوبوس، برون شهری و درون شهری 53-3021.00
 25  تعمیرکار ساعت 49-9064.00
 25  مدرس آموزش های شغلی، دانشگاهی 25-1194.00
 25  منشی بایگانی 43-4071.00
 25  میزبان، رستوران، استراحتگاه، و کافی شاپ 35-9031.00
 25  نصاب و تعمیرکار خطوط مخابراتی 49-9052.00
 25  تعمیرکار لوازم نسوز، به جز شومینه کار 49-9045.00
 25  مشاور توان بخشی 21-1015.00
 25  مدرس فلسفه و دین، دانشگاهی 25-1126.00
 25  باربر و کارگر حمل چمدان 39-6011.00
 25  کنترل کننده اعتبار 43-4041.02
 25  مشاور اسکان مراکز اقامتی 39-9041.00
 25  کارگر ساده، نفت و گاز 47-5071.00
 25  مدرس مطالعات منطقه ای، قومی و فرهنگی، دانشگاهی 25-1062.00
 25  استادیار دوره لیسانس 25-1191.00
 25  مکانیک موتور سیکلت 49-3052.00
 22  راننده و متصدی آمبولانس، به جز کاردانان فنی پزشکی اورژانس 53-3011.00
 22  مامور تشخیص صلاحیت و متخصص درمان اصلاحی 21-1092.00
 22  منشی، به جز منشیان حقوقی، پزشکی، و اجرایی 43-6014.00
 22  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات چوب بری 51-7041.00
 22  وردست--کارگران نصب، نگهداری، و تعمیر 49-9098.00
 22  مترجم همزمان و مترجم 27-3091.00
 22  مکانیک کامیون و اتوبوس و متخصص موتورهای دیزلی 49-3031.00
 22  سنگ بر و سنگ تراش، تولید 51-9195.03
 22  روان شناس مشاوره ای 19-3031.03
 22  طراح ویترین و نمایش کالا 27-1026.00
 22  مدرس زبان و ادبیات خارجی، دانشگاهی 25-1124.00
 22  متخصص نیمه رساناها 51-9141.00
 22  دستیار حقوقی 23-2011.00
 22  تایر ساز 51-9197.00
 22  کارگر سوهان کار و پرداخت کار، دستی 51-9022.00
 22  آهنگ ساز و تنظیم کننده موسیقی 27-2041.04
 22  مهندس موتورهای ثابت و کاربر دیگ بخار 51-8021.00
 22  کاربر نیروگاه های تولید برق 51-8013.00
 22  گوینده ورزشگاه و سایر اماکن عمومی 27-3012.00
 22  کاربر دریل زمینی، به جز نفت و گاز 47-5021.00
 22  سفالگر، صنعتی 51-9195.05
 22  هرس کننده درختان و درخت آرا 37-3013.00
 22  دستگاه شکاف دهنده سنگ، سنگ معدن 47-5051.00
 22  پارکبان 33-3041.00
 22  تعمیرکار کامپیوتر، دستگاه های بانکی، و ماشین های اداری 49-2011.00
 22  کلانتر و معاون کلانتر 33-3051.03
 22  کارگر مزرعه، حیوانات مزارع و دامپروری ها 45-2093.00
 22  نصاب لوله 47-2151.00
 22  سرهم کننده/همگذار و سازنده سازه های فلزی 51-2041.00
 22  سقف ساز 47-2181.00
 22  تعمیرکار و تنظیم کننده آلات موسیقی 49-9063.00
 22  متخصص نگهداری، ماشین آلات 49-9043.00
 22  کاردان فنی سرویس وسایل نقلیه تفریحی 49-3092.00
 22  پستچی، پردازشگر، و اپراتور دستگاه های پردازش بسته های پستی 43-5053.00
 22  ریخته گر و قالب ریز، فلزات 51-4052.00
 22  سازنده ابزار و قالب 51-4111.00
 22  متخصص بهداشت دهان و دندان 29-2021.00
 22  نصاب و تعمیرکار آسانسور 47-4021.00
 22  اپراتور تلفن 43-2021.00
 22  پستچی 43-5052.00
 18.75  کاردان فنی یک حوزه خاص خودرو 49-3023.02
 18.75  کارمند لیبل زنی 43-5081.02
 18.75  ماهی گیر و کارگران مرتبط با ماهیگیری 45-3011.00
 18.75  سیم پیچ 51-2021.00
 18.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جوشکاری، لحیم کاری، و سخت کاری، فلزات و پلاستیک 51-4122.00
 18.75  مربی سلامت 21-1091.00
 18.75  نصاب و تعمیرکار تجهیزات کنترلی و سوپاپ، به جز درب های مکانیکی 49-9012.00
 18.75  نصاب و تعمیرکار خطوط توزیع برق 49-9051.00
 18.75  کاربر و متصدی تجهیزات پاک کردن، شست و شو، و تجهیزات مهار خوردگی فلزات 51-9192.00
 18.75  ظرف شور 35-9021.00
 18.75  کاربر دستگاه دیرک کوب 47-2072.00
 18.75  کاربر پمپ های چاه نفت 53-7073.00
 18.75  مهندس کاربر و سایر کاربران تجهیزات راه و ساختمان 47-2073.00
 18.75  تغذیه کننده و خارج کننده مواد از ماشین آلات 53-7063.00
 18.75  کارگردان موسیقی 27-2041.01
 18.75  کارمند دادسرا 43-4031.01
 18.75  لحیم کار و سخت کار 51-4121.07
 18.75  کف ساب و پرداخت کار 47-2043.00
 18.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های آبکاری و روکش زنی، فلزات و پلاستیک 51-4193.00
 18.75  سفید کار 47-2082.00
 18.75  برشکار و تراشکار، و پرداخت کار، دستی 51-9031.00
 18.75  قصاب کشتارگاه و بسته بند گوشت 51-3023.00
 15.5  مصحح و رونویس 43-9081.00
 15.5  پرستار کودک 39-9011.01
 15.5  روان شناس بالینی 19-3031.02
 15.5  داور، میانجی گر، و سازشگر 23-1022.00
 15.5  سر شور آرایشگاه 39-5093.00
 15.5  کارگر تزیین مناظر، و باغداری 37-3011.00
 15.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات بافندگی و ریسندگی 51-6063.00
 15.5  کارگر و تعمیرکار کفش و چرم 51-6041.00
 15.5  اپراتور رادیویی 27-4013.00
 15.5  موسیقی دان، آلات موسیقی 27-2042.02
 15.5  ورزشکار و شرکت کننده مسابقات ورزشی 27-2021.00
 15.5  عکاس 27-4021.00
 15.5  فعال حمایت از حیوانات 33-9011.00
 15.5  شکارچی و تله گذار 45-3021.00
 15.5  نقاش، روکش کار، و تزیین کننده 51-9123.00
 15.5  کاربر واگن های رفت و برگشتی 53-7111.00
 12.5  هنرمند هنرهای زیبا، شامل نقاشان، مجسمه سازان، و تصویرگران 27-1013.00
 12.5  تاریخ شناس 19-3093.00
 12.5  بازاریاب تلفنی 41-9041.00
 12.5  کارگر رختشویی و خشکشویی 51-6011.00
 12.5  کاربر ماشین های بارگیری، معادن زیرزمینی 53-7033.00
 12.5  نظافت چی سالن های غذا خوری و کافه تریا ها، و وردست کافه چی 35-9011.00
 12.5  رونویس پزشکی 31-9094.00
 12.5  گوینده رادیو و تلویزیون 27-3011.00
 12.5  مرده شور 39-4011.00
 12.5  متخصص مراقبت های پوستی 39-5094.00
 12.5  مربی ورزش و مدرس آیروبیک 39-9031.00
 9.5  گزارشگر و خبرنگار 27-3022.00
 9.5  کارگر مزرعه، محصول 45-2092.02
 9.5  نظافت کننده و شست و شو کننده تجهیزات و وسایل نقلیه 53-7061.00
 9.5  متصدی و کاربر دستگاه های سرخ کن، پخت نان و کیک، و خشک کردن غذا 51-3091.00
 9.5  شاعر، ترانه سرا و نویسنده خلاق 27-3043.05
 9.5  آپاراتچی سینما 39-3021.00
 9.5  کاربر ماشین آلات حفر پیوسته 47-5041.00
 9.5  ضابط دادگاه 33-3011.00
 9.5  مسول اتاق پرو و رختکن 39-3093.00
 9.5  گزارش نویس دادگاه 23-2091.00
 6.25  نجات غریق، گشت آبی، و سایر فعالان خدمات پیشگیرانه مناطق تفریحی 33-9092.00
 6.25  مامور امنیتی 33-9032.00
 6.25  فروشنده خانه به خانه، دست فروش و روزنامه فروش، و شغل های مشابه 41-9091.00
 6.25  کارگر ساختمانی 47-2061.00
 6.25  نویسنده فنی 27-3042.00
 6.25  دکل ساز 49-9096.00
 6.25  اتو زن، منسوجات، پوشاک، و اقلام مرتبط 51-6021.00
 6.25  مانکن 41-9012.00
 6.25  پیرایشگر 39-5011.00
 6.25  ملازم مراسم تدفین 39-4021.00
 درجه بند و دانه بند، محصولات کشاورزی 45-2041.00
 جمع کننده پسماند ها و کالاهای دور ریخته شده قابل بازیافت 53-7081.00
 کاربر تجهیزات کشاورزی 45-2091.00
 وردست--نقاش، نصاب کاغذ دیواری، گچ کار، سفید کار 47-3014.00
 مسول لباس های هنرپیشگان 39-3092.00
 پیشخدمت و نظافت کننده خانه داری 37-2012.00
 متخصص ماساژ درمانی 31-9011.00
 خواننده 27-2042.01
 نگهبان تقاطع ها 33-9091.00
 بازیگر 27-2011.00
 سرایدار و نظافت چی، به غیر از پیشخدمت ها و نظافت کنندگان خانه داری 37-2011.00
 

ارسال نظرات :