این بخش از درگاه، آزمایشی است؛ نظرات و پیشنهادات خود را در بخش اظهار نظر با ما در میان گذارید.

 

عنوان توصیفگر : علم روشمند

توضیحات توصیفگر :


استفاده از قوانین و روشهای علمی برای حل مسأله

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 90.5  زیست شناسان مولکولی و سلولی 19-1029.02
 87.5  میکروب شناس 19-1022.00
 87.5  فیزیک دان 19-2012.00
 87.5  زیست شناس 19-1020.01
 87.5  زیست شیمی دان و زیست فیزیک دان 19-1021.00
 84.5  اپیدمی شناس 19-1041.00
 81.25  پزشک داخلی، عمومی 29-1063.00
 81.25  متخصص اطفال، عمومی 29-1065.00
 81.25  اختر شناس 19-2011.00
 81.25  دانشمند خاک و گیاه 19-1013.00
 81.25  جانور شناس 19-1011.00
 81.25  دانشمند پزشکی، به غیر از اپیدمی شناس 19-1042.00
 81.25  مهندس شیمی 17-2041.00
 81.25  شیمی دان 19-2031.00
 81.25  زمین شناس، به غیر از آب شناسان و جغرافی دانان. 19-2042.00
 78  دانشمند مواد 19-2032.00
 78  باستان شناس 19-3091.02
 78  مهندس زیست پزشکی 17-2031.00
 78  مدرس علوم زیست محیطی، دانشگاهی 25-1053.00
 78  دامپزشک 29-1131.00
 78  مدرس علوم جوی، زمین، دریایی و فضا، دانشگاهی 25-1051.00
 78  روان پزشک 29-1066.00
 75  مدرس علوم زیست شناسی، دانشگاهی 25-1042.00
 75  دانشمند و متخصص محیط زیست، از جمله بهداشت 19-2041.00
 75  پزشک عمومی و خانوادگی 29-1062.00
 75  متخصص پزشکی هسته ای 29-1069.05
 75  آمارشناس حیاتی 15-2041.01
 75  مدیر علوم طبیعی 11-9121.00
 75  مردم شناس 19-3091.01
 75  ماما و متخصص بیماری های زنان 29-1064.00
 75  مدرس شیمی، دانشگاهی 25-1052.00
 75  روان شناسان اعصاب و متخصصان اعصاب و روان بالینی 19-3039.01
 75  متخصص بی هوشی 29-1061.00
 75  مدرس فیزیک، دانشگاهی 25-1054.00
 75  نسل شناس 19-1029.03
 75  جانور شناس و ریست شناس حیات وحش 19-1023.00
 72  مهندس پیشگیری از وقوع و مقابله با آتش سوزی 17-2111.02
 72  آسیب شناس 29-1069.07
 72  چشم پزشک 29-1041.00
 72  کارشناس آمار 15-2041.00
 72  مهندس انرژی هسته ای 17-2161.00
 72  جامعه شناس 19-3041.00
 72  کاردان فنی شیمی 19-4031.00
 72  دانشمند و صنعت شناس حسگر های راه دور 19-2099.01
 72  دانشمند فضا و جو 19-2021.00
 72  جغرافی دان 19-3092.00
 72  مهندس دریایی 17-2121.01
 72  مهندس معتبر سازی 17-2199.02
 72  مهندسی بیوشیمی 17-2199.01
 72  متخصص پزشکی طبیعی یا طب سنتی 29-1199.04
 70.75  تکنیسین ریاضیاتی 15-2091.00
 68.75  روان شناس بالینی 19-3031.02
 68.75  مهندس امنیت کالا 17-2111.03
 68.75  دارو ساز و متصدی داروخانه 29-1051.00
 68.75  آب شناس 19-2043.00
 68.75  بازپرس 13-1041.06
 68.75  متخصص ارتودنسی 29-1023.00
 68.75  متخصص بیماری های چشمی و عینک سازی 29-1199.05
 68.75  مهندس هوا فضا 17-2011.00
 68.75  جراح 29-1067.00
 68.75  پزشکیار 29-1071.00
 65.5  کاردان فنی زیست شناسی 19-4021.00
 65.5  مدرس مردم شناسی و باستان شناسی، دانشگاهی 25-1061.00
 65.5  متخصص پزشکی پیشگیری 29-1069.09
 65.5  متخصص بیماری های پا 29-1081.00
 65.5  مهندس مکانیک 17-2141.00
 65.5  روان شناس صنعتی-سازمانی 19-3032.00
 65.5  مدرس مهندسی، دانشگاهی 25-1032.00
 65.5  دندانپزشک، عمومی 29-1021.00
 65.5  فن شناس آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2011.00
 62.5  دستیار مهندس محیط زیست 17-3025.00
 62.5  روان شناس مشاوره ای 19-3031.03
 62.5  مهندس محیط زیست 17-2081.00
 62.5  مهندس عمران 17-2051.00
 62.5  دانشمند حفاظت از آب و خاک 19-1031.01
 62.5  روان درمانگر ازدواج و خانواده 21-1013.00
 62.5  مشاور بهداشت روان 21-1014.00
 62.5  کاردان فنی علوم زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست، از جمله بهداشت 19-4091.00
 62.5  مهندس انرژی 17-2199.03
 62.5  جراح فک و دهان 29-1022.00
 62.5  متخصص یاخته شناسی 29-2011.02
 62.5  فن شناس یاخته شناسی 29-2011.01
 62.5  کاردان فنی و دستیار پزشکی اورژانس 29-2041.00
 62.5  کاردان فنی آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2012.00
 62.5  مهندسی مواد 17-2131.00
 62.5  ماساژور و فیزیو تراپ 29-1011.00
 62.5  فن شناس و کاردان فنی قلب و عروق 29-2031.00
 62.5  کاردان سونوگرافی تشخیصی 29-2032.00
 59.5  مدیران مراتع 19-1031.02
 59.5  دانشمند علوم سیاسی 19-3094.00
 59.5  ریاضی دان 15-2021.00
 59.5  متخصص تغذیه و رژیم های درمانی 29-1031.00
 59.5  مهندس کشاورزی 17-2021.00
 59.5  مدرس علم جنگل داری و حفاظت از محیط زیست، دانشگاهی 25-1043.00
 59.5  متخصص درمان بیماری های تنفسی 29-1126.00
 59.5  مهندس نفت 17-2171.00
 59.5  بازرس هوانوردی 53-6051.01
 59.5  مهندس معدن و زمین شناسی، از جمله مهندس امنیت معدن 17-2151.00
 59.5  مدرس روان شناسی، دانشگاهی 25-1066.00
 56.25  بازرس کشاورزی 45-2011.00
 56.25  بازجو آتش نشانی 33-2021.02
 56.25  خلبان، کمک خلبان، و مهندس پروازهای مسافری 53-2011.00
 56.25  متخصص فیزیو تراپی 29-1123.00
 56.25  فعال اجتماعی بهداشت روان و استعمال مواد 21-1023.00
 56.25  مدرس علوم کشاورزی، دانشگاهی 25-1041.00
 56.25  آسیب شناس زبان-گفتار 29-1127.00
 56.25  کاردان فنی پزشکی قانونی 19-4092.00
 56.25  پرورش دهنده حیوانات 45-2021.00
 56.25  کاردان فنی نمونه آزمایش های زمین شناسی 19-4041.02
 56.25  مدرس بهداشت تخصصی، دانشگاهی 25-1071.00
 56.25  بهیار و کمک بهیار حرفه ای و پرستار حرفه ای 29-2061.00
 56.25  مدرس جغرافیا، دانشگاهی 25-1064.00
 56.25  فن شناس پزشکی هسته ای 29-2033.00
 56.25  مهندس سخت افزار 17-2061.00
 56.25  دستیار تحقیق علوم اجتماعی 19-4061.00
 56.25  پزشک عمومی بیمارستان 29-1069.03
 53  مهندس هوا فضا و تکنیسین عملیات 17-3021.00
 53  متخصص بافت شناسی و کاردان فنی بافت شناسی 29-2011.03
 53  مهندس نور 17-2199.07
 53  کاردان فنی کشاورزی دقیق 19-4099.02
 53  دانشمند و صنعت شناس صنایع غذایی 19-1012.00
 53  مهندس رباتیک 17-2199.08
 53  فن شناس و کاردان فنی دامپزشکی 29-2056.00
 53  مدرس مطالعات منطقه ای، قومی و فرهنگی، دانشگاهی 25-1062.00
 53  مدرس و مربی پرستاری، دانشکاهی 25-1072.00
 53  مرده شور 39-4011.00
 53  ممیز انرژی 13-1199.01
 53  جنگلدار 19-1032.00
 53  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان دامپروری و مراقبت از حیوانات 45-1011.08
 53  فن شناس و کاردان فنی رادیولوژی 29-2034.00
 53  خلبان تجاری 53-2012.00
 53  متخصص درمان مشکلات شغلی 29-1122.00
 53  مهندس برق 17-2071.00
 53  مهندس امنیت صنعتی و بهداشت 17-2111.01
 53  کاردان فنی صنایع غذایی 19-4011.02
 50  تاریخ شناس 19-3093.00
 50  کاردان فنی داده های ژئو فیزیک 19-4041.01
 50  دستیار مهندس صنایع 17-3026.00
 50  متخصص بهداشت دهان و دندان 29-2021.00
 50  کاردان فنی بیماری های تنفسی 29-2054.00
 50  مساح (نقشه بردار) 17-1022.00
 50  فعال اجتماعی پزشکی و بهداشت عموم 21-1022.00
 50  صنعت شناس مهندسی الکترونیک 17-3029.04
 50  فعال اجتماعی کودک، خانواده و مدارس 21-1021.00
 50  نقشه بردار سطوح زمین 17-1022.01
 50  تحلیلگر عملیات های تحقیقاتی 15-2031.00
 50  مدیر خدمات پزشکی و بهداشتی 11-9111.00
 47  مدیر مهندسی 11-9041.00
 47  معمار محوطه سازی 17-1012.00
 47  مهندس موتورهای ثابت و کاربر دیگ بخار 51-8021.00
 47  بازرس وسایل نقلیه، تجهیزات و سیستم های بخش حمل و نقل، به جز هوانوردی 53-6051.07
 47  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان آبزی پروری 45-1011.06
 47  بازرس پذیرش زیست محیطی 13-1041.01
 47  دندان ساز 29-1024.00
 47  متخصص بهداشت و ایمنی شغلی 29-9011.00
 47  دستیار مهندس روباتیک 17-3024.01
 47  مدرس علوم سیاسی، دانشگاهی 25-1065.00
 47  مشاور مدیریت منازل و مزارع 25-9021.00
 47  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث شهری 33-1021.01
 47  مهندس تولید 17-2199.04
 47  متخصص پرتو درمانی 29-1124.00
 47  بازرس آتش نشانی 33-2021.01
 47  دستیار دامپزشک و مسول مراقبت های حیوانات آزمایشگاهی 31-9096.00
 47  تمرین دهنه ورزشکاران 29-9091.00
 47  کاردان فنی ترافیک 53-6041.00
 45  برق کار 47-2111.00
 43.75  کاردان فنی ثبت امواج الکتریکی مغز بوسیله برق (نوار مغزی) 29-2099.01
 43.75  کاراگاه پلیس 33-3021.01
 43.75  مدرس جامعه شناسی، دانشگاهی 25-1067.00
 43.75  ارتوپد و سازنده اعضای مصنوعی 29-2091.00
 43.75  مشاور توان بخشی 21-1015.00
 43.75  دستیار مهندس مکانیک 17-3027.00
 43.75  صنعت شناس مهندسی تولید 17-3029.06
 43.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جداسازی، فیلتر کردن، غبار روبی، رسوب گیری، و دستگاه تقطیر 51-9012.00
 43.75  متخصص تفریح درمانی 29-1125.00
 43.75  هماهنگ کننده تحقیقات بالینی 11-9121.01
 40.5  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2094.00
 40.5  کاردان فنی حفاظت از جنگل ها و محیط زیست 19-4093.00
 40.5  کاردان فنی تجهیزات خودکار هواپیماها 49-2091.00
 40.5  کردان فنی کشاورزی 19-4011.01
 40.5  کاردان فنی کنترل فرآیند هسته ای 19-4051.02
 40.5  کاردان فنی کاربری تجهیزات هسته ای 19-4051.01
 40.5  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2095.00
 40.5  دستیار پزشکی 31-9092.00
 40.5  متخصص سوزن درمانی 29-1199.01
 40.5  کاردان فنی بهداشت و ایمنی شغلی 29-9012.00
 40.5  نگهبان صیدگاه ها و شکارگاه ها 33-3031.00
 40.5  مربی سلامت 21-1091.00
 40.5  آتش نشان شهری 33-2011.01
 40.5  مهندس الکترونیک، به غیر از کامپیوتر 17-2072.00
 40.5  مهندس کشتی 53-5031.00
 40.5  متخصص آزمایش های غیر مخرب 17-3029.01
 40.5  معمار دریایی 17-2121.02
 40.5  کاربر کارخانه های شیمیایی و سیستم های شیمیایی 51-8091.00
 40.5  کاربر راکتور نیروگاه های هسته ای 51-8011.00
 40.5  پایشگر 19-3022.00
 40.5  طراح شهری و منطقه ای 19-3051.00
 40.5  تعمیرکار تجهیزات پزشکی 49-9062.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های خرد کردن، سوهان زدن، و پرداخت 51-9021.00
 37.5  کارگر جنگلداری و حفاظت از محیط زیست 45-4011.00
 37.5  بازرس کیفری و مامور ویژه 33-3021.03
 37.5  بازرس راه و ساختمان 47-4011.00
 37.5  نصاب و تعمیرکار آسانسور 47-4021.00
 37.5  مکانیک هواپیما و کاردان فنی سرویس هواپیما 49-3011.00
 37.5  مدرس مطالعات تفریحی و ورزشی، دانشگاهی 25-1193.00
 37.5  مدرس اقتصاد خانواده، دانشگاهی 25-1192.00
 37.5  طراحی بازرگانی و صنعتی 27-1021.00
 37.5  مدرس علوم کاپیوتری، دانشگاهی 25-1021.00
 37.5  مدرس اقتصادی، دانشگاهی 25-1063.00
 37.5  غواص صنعتی 49-9092.00
 37.5  معمار، به غیر از محوطه سازی و بخش دریایی 17-1011.00
 37.5  مدیر امور نظارتی 11-9199.01
 37.5  دستیار مهندس الکترونیک 17-3023.01
 37.5  کاردان فنی تولید صنعتی 17-3029.09
 37.5  کاربر و متصدی تجهیزات شیمیایی 51-9011.00
 37.5  طبیعت شناس پارک ها 19-1031.03
 37.5  دستیار متخصص فیزیوتراپی 31-2021.00
 37.5  دستیار مهندس الکترومکانیک 17-3024.00
 37.5  مدیر خدمات اجتماعی و عمومی 11-9151.00
 34.5  دستیار دندانپزشک 31-9091.00
 34.5  کاردان فنی داروسازی 29-2052.00
 34.5  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث جنگلی 33-1021.02
 34.5  متخصص استخدام، جذب نیرو و بکارگماری 13-1071.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های مخلوط کن و ترکیب 51-9023.00
 34.5  مدیر عمرانی 11-9021.00
 34.5  مدیر تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 11-3051.02
 34.5  دستیار خدمات اجتماعی و انسانی 21-1093.00
 34.5  مهندس لجستیک 13-1081.01
 34.5  کاربر تصفیه خانه و سیستم های تصفیه آب و فاضلاب 51-8031.00
 34.5  کارشناس ارزشیابی، مستغلات 13-2021.02
 34.5  دستیار مهندس عمران 17-3022.00
 34.5  طراح حمل و نقل 19-3099.01
 34.5  دستیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای 19-4061.01
 34.5  مدرس علوم ریاضی، دانشگاهی 25-1022.00
 34.5  مهندس حمل و نقل 17-2051.01
 32.4  مدیر آموزش و توسعه 11-3042.00
 31.25  کاربر و متصدی نوار نقاله 53-7011.00
 31.25  دستیار آماری 43-9111.00
 31.25  تحلیلگر مدیریت 13-1111.00
 31.25  کاردان فنی یک حوزه خاص خودرو 49-3023.02
 31.25  مکانیک ارشد خودرو 49-3023.01
 31.25  سازنده و تعمیرکار آبگرم کن 47-2011.00
 31.25  کارگر دفع مواد خطرناک 47-4041.00
 31.25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی سرگرمی خانگی 49-2097.00
 31.25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات ارتباطات دور برد، به جز نصابان خط 49-2022.00
 31.25  تعمیرکار موتورهای برقی، ابزار آلات برقی، و تعمیرکاران مرتبط 49-2092.00
 31.25  کاردان فنی و تکنیسین های موزه 25-4013.00
 31.25  کاربر تاسیسات گازی 51-8092.00
 31.25  مکانیک کامیون و اتوبوس و متخصص موتورهای دیزلی 49-3031.00
 31.25  برق کار 47-2111.00
 31.25  بازرس و متخصص پیشگیری آتش سوزی های جنگلی 33-2022.00
 31.25  اقتصاد دان 19-3011.00
 31.25  کاردان فنی جراحی 29-2055.00
 31.25  کاردان فنی رژیم های غذایی 29-2051.00
 31.25  کنترل کننده ترافیک هوایی 53-2021.00
 31.25  کاردان فنی نقشه برداری 17-3031.01
 31.25  سرپرست ارشد/مدیر مکانیک ها، نصاب ها، و تعمیرکارها 49-1011.00
 31.25  ماشین کار 51-4041.00
 31.25  مکانیک ماشین های سنگین متحرک، به جز موتورها 49-3042.00
 31.25  مدرس علوم کتابداری، دانشگاهی 25-1082.00
 31.25  متخصص آمار 15-2011.00
 31.25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی، وسایل نقلیه موتوری 49-2096.00
 28  مدرس معماری، دانشگاهی 25-1031.00
 28  کاربر نیروگاه های تولید برق 51-8013.00
 28  نقشه کش معماری 17-3011.01
 28  شکارچی و تله گذار 45-3021.00
 28  نصاب و تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل 49-2093.00
 28  سرهم کننده/همگذار تجهیزات الکترو مکانیکی 51-2023.00
 28  برنامه نویس کنترل ابزارهای عددی و کنترل فرآیند 51-4012.00
 28  مکانیک موتور سیکلت 49-3052.00
 28  کاردان فنی تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 49-9099.01
 28  کمک یار متخصص فیزیوتراپی 31-2022.00
 28  مدرس مدد کاری اجتماعی، دانشگاهی 25-1113.00
 28  ملوان- کشتی، قایق، و کرجی 53-5021.02
 28  راهنمای کشتی 53-5021.03
 28  مکانیک قایق های موتوری 49-3051.00
 28  مدیر سامانه های کامپیوتری و اطلاعاتی 11-3021.00
 28  مدیر خدمات غذایی 11-9051.00
 28  کاردان فنی سرویس وسایل نقلیه تفریحی 49-3092.00
 28  تعمیرکار دوربین و تجهیزات عکس برداری 49-9061.00
 28  مکانیک تجهیزات کشاورزی 49-3041.00
 28  مدرس مدارس ابتدایی، به غیر از آموزش های خاص 25-2021.00
 28  مکانیک تجهیزات ماشینی خارج از خانه و سایر مکانیک های موتوری 49-3053.00
 28  مدیر بازاریابی 11-2021.00
 28  مدرس دبیرستان، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2031.00
 28  سرپرست ارشد/مدیر افسران پلیس و کاراگاه ها 33-1012.00
 28  نقشه کش عمران 17-3011.02
 28  حسابرس 13-2011.02
 28  مدرس تاریخ، دانشگاهی 25-1125.00
 25  کاربر سیستم های پمپ سوخت، پالایشگاه، و مصرف سنج 51-8093.00
 25  مدرس قانون جزا و اعمال قانون، دانشگاهی 25-1111.00
 25  ناخدا، کشتی و قایق 53-5021.01
 25  مدیر آموزش و پرورش، ابتدایی و متوسطه 11-9032.00
 25  پرورش دهنده حیوانات 39-2011.00
 25  بازرس، آزمایش کننده، مرتب کننده، نمونه گیر، و وزن کننده 51-9061.00
 25  رسیدگی کننده به آفات، سم پاش، و کاربر، گیاه ها 37-3012.00
 25  اپراتور رادیویی 27-4013.00
 25  عکاس 27-4021.00
 25  مدرس مشاوره تحصیلی، دانشگاهی 25-1081.00
 25  مدرس بازرگانی، دانشگاهی 25-1011.00
 25  مکانیک ماشین آلات صنعتی 49-9041.00
 25  نقشه کش مکانیک 17-3013.00
 25  سرهم کننده/همگذار تجهیزات برقی و الکترونیکی 51-2022.00
 25  کاربر و متصدی کوره های بازیافت فلزات 51-4051.00
 25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های آبکاری و روکش زنی، فلزات و پلاستیک 51-4193.00
 25  پرستار کودک 39-9011.01
 25  مدرس آموزش های شغلی، مدارس متوسطه 25-2023.00
 25  مامور خرید، محصولات کشاورزی 13-1021.00
 25  داور، میانجی گر، و سازشگر 23-1022.00
 25  سرپرست ارشد/مدیر کارگران راه و ساختمان و حفاری 47-1011.00
 25  قاضی، قاضی دادگاه بخش و دادرس 23-1023.00
 25  مدرس ارتباطات، دانشگاهی 25-1122.00
 25  مدرس فلسفه و دین، دانشگاهی 25-1126.00
 25  تعمیرکار کامپیوتر، دستگاه های بانکی، و ماشین های اداری 49-2011.00
 25  روحانی متخصص در احکام 21-2021.00
 25  مدرس زبان و ادبیات خارجی، دانشگاهی 25-1124.00
 25  سرهم کننده/همگذار، تنظیم کننده، کالیبره کننده ابزارهای نمایش زمان 51-2093.00
 25  بازرس حمل و نقل و محموله 53-6051.08
 25  نصاب و تعمیرکار خطوط مخابراتی 49-9052.00
 25  تعمیرکار واگن های ریلی 49-3043.00
 25  نصاب سیستم های امنیتی و اعلام حریق 49-2098.00
 25  مدیر اطلاعات بالینی 15-2041.02
 25  لوله کش، ساختمانی 47-2152.02
 22  کاردان فنی لوازم پزشکی 51-9082.00
 22  کاربر و متصدی تنور، کوره، اجاق، خشک کن، و انواع دیگ ها 51-9051.00
 22  سازنده و لمینیت کننده فایبرگلاس 51-2091.00
 22  سرهم کننده/همگذار موتور و سایر ماشین آلات 51-2031.00
 22  سرویس کار و تعمیرکار دستگاه های خودکار فروش سکه ای، اسکناسی و دستگاه های خودکار بازی و سرگرمی 49-9091.00
 22  هرس کننده درختان و درخت آرا 37-3013.00
 22  مهندس فروش 41-9031.00
 22  کاربر پمپ، به جز پمپ های چاه نفت 53-7072.00
 22  بهیار روان پزشکی 31-1013.00
 22  کاردان فنی نقشه کشی 17-3031.02
 22  دستیار درمان شغلی 31-2011.00
 22  کمک یار متخصص درمان شغلی 31-2012.00
 22  متخصص عملیات های هوایی 53-2022.00
 22  متخصص ماساژ درمانی 31-9011.00
 22  حسابدار 13-2011.01
 22  متخصص نیمه رساناها 51-9141.00
 22  مامور زندان و مراکز بازپروری 33-3012.00
 22  تعمیرکار و تنظیم کننده آلات موسیقی 49-9063.00
 22  بازرس مهاجرت و گمرک 33-3021.05
 22  آرایشگر و متخصص زیبایی 39-5012.00
 22  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان محصولات کشاورزی و گل و گیاه 45-1011.07
 22  روحانی 21-2011.00
 22  مربی و استعداد یاب 27-2022.00
 22  مکانیک و نصاب تجهیزات سرمایشی 49-9021.02
 22  نانوا و کیک پز 51-3011.00
 22  کارگردان برنامه 27-2012.03
 22  متصدی دستگاه های مخلوط کن غذا 51-3092.00
 22  کارگر مزرعه، حیوانات مزارع و دامپروری ها 45-2093.00
 22  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان خدمات شخصی 39-1021.00
 22  نقشه بردار و نقشه نگار 17-1021.00
 22  تعمیرکار لوارم خانگی 49-9031.00
 22  کاربر مواد منفجره، متخصص مهمات، و تخریب چی 47-5031.00
 22  نصاب و تعمیرکار خطوط توزیع برق 49-9051.00
 22  متخصص درمان محدودیت نگرش، انطباق پذیری و پویایی، و متخصص احیای بینش 29-1122.01
 22  نقشه کش الکترونیک 17-3012.01
 22  توزیع کننده برق 51-8012.00
 22  مهندس صنایع 17-2112.00
 22  مدرس پیش دبستانی، به غیر از آموزش های خاص 25-2011.00
 22  نصاب و تعمیرکار تجهیزات کنترلی و سوپاپ، به جز درب های مکانیکی 49-9012.00
 22  نقشه کش برق 17-3012.02
 22  مدرس هنر، تئاتر و موسیقی، دانشگاهی 25-1121.00
 22  متصدی و کاربر دستگاه های سرخ کن، پخت نان و کیک، و خشک کردن غذا 51-3091.00
 18.75  دریا نورد و ملوان کشتی های حمل نفت 53-5011.00
 18.75  تعمیرکار ساعت 49-9064.00
 18.75  چوب بر 45-4021.00
 18.75  درجه بند و رتبه بند الوار 45-4023.00
 18.75  نجار ساختمانی 47-2031.01
 18.75  مکانیک و نصاب تجهیزات گرمایشی و تهویه هوا 49-9021.01
 18.75  کاربر دستگاه های کمپرسور گاز و ایستگاه های پمپاژ گاز 53-7071.00
 18.75  متصدی و کاربر دستگاه های پخت غذا 51-3093.00
 18.75  کاربر کامپیوتر 43-9011.00
 18.75  کاربر و متصدی تجهیزات پاک کردن، شست و شو، و تجهیزات مهار خوردگی فلزات 51-9192.00
 18.75  نصاب، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل مواد، فلزت و پلاستیک 51-4021.00
 18.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تراشکاری و خراطی فلزات و پلاستیک 51-4034.00
 18.75  مدل ساز، فلزات و پلاستیک 51-4061.00
 18.75  طرح زن، فلزات و پلاستیک 51-4062.00
 18.75  سازنده ابزار و قالب 51-4111.00
 18.75  کاربر و متصدی ماشین های سفید کننده و رنگ کننده نساجی 51-6061.00
 18.75  کاردان فنی لابراتوار عینک سازی 51-9083.00
 18.75  سفالگر، صنعتی 51-9195.05
 18.75  کاربر ابزارهای ماشینی کنترل شونده توسط کامپیوتر، در ساخت قطعات فلزی و پلاستیکی 51-4011.00
 18.75  نماینده بیماران 43-4051.03
 18.75  مشاور اسکان مراکز اقامتی 39-9041.00
 18.75  مربی ورزش و مدرس آیروبیک 39-9031.00
 18.75  راننده قایق موتوری 53-5022.00
 18.75  سرآشپز و آشپز 35-1011.00
 18.75  تعمیرکار تجهیزات رهگیری و چراغ های علامت دهنده 49-9097.00
 18.75  نجات غریق، گشت آبی، و سایر فعالان خدمات پیشگیرانه مناطق تفریحی 33-9092.00
 18.75  کاراگاه و بازرس خصوصی 33-9021.00
 18.75  ناظر بازی و سرگرمی 39-1011.00
 18.75  استادیار دوره لیسانس 25-1191.00
 18.75  بایگان 25-4011.00
 18.75  مدرس حقوق، دانشگاهی 25-1112.00
 18.75  تحلیلگر لجستیک 13-1081.02
 18.75  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تولید و عملیاتی 51-1011.00
 18.75  تحلیلگر مالی 13-2051.00
 18.75  وکیل 23-1011.00
 18.75  مامور تشخیص صلاحیت و متخصص درمان اصلاحی 21-1092.00
 18.75  ورزشکار و شرکت کننده مسابقات ورزشی 27-2021.00
 18.75  کاردان فنی پخش 27-4012.00
 18.75  عینک ساز، تجویزی 29-2081.00
 18.75  مسول تدارک تجهیزات پزشکی 31-9093.00
 18.75  خریدار عمده و خرد، به غیر از محصولات کشاورزی 13-1022.00
 18.75  دستیار درمان زبان-گفتار 31-9099.01
 18.75  کتابدار 25-4021.00
 16.9  مدیر منابع انسانی 11-3040.00
 15.5  مدیر بازی 11-9071.00
 15.5  خزانه دار و کنترل کننده 11-3031.01
 15.5  دمنده آبگینه، قالب گیر، خم کار، و پرداخت کار 51-9195.04
 15.5  نصاب ساختمان های پیش ساخته و خانه های متحرک 49-9095.00
 15.5  داور و سایر مقامات برگزاری مسابقات ورزشی 27-2023.00
 15.5  مدیر و سرپرست پست 11-9131.00
 15.5  روان شناس مدارس 19-3031.01
 15.5  کاربر تجهیزات کشاورزی 45-2091.00
 15.5  کارگر پرورشگاه گل و گیاه 45-2092.01
 15.5  نویسنده مطالب تبلیغاتی 27-3043.04
 15.5  شاعر، ترانه سرا و نویسنده خلاق 27-3043.05
 15.5  کارگردان استعداد یاب 27-2012.04
 15.5  دکل ساز 49-9096.00
 15.5  سرهم کننده/همگذار سازه ها، سطوح، دکل ها و جراثقیل ها، و سیستم های ساخت هواپیما 51-2011.00
 15.5  ریخته گر و قالب ریز، فلزات 51-4052.00
 15.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات شیار زنی و رنده کاری فلزات و پلاستیک 51-4035.00
 15.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات سوهان کاری و جلا دهی فلزات و پلاستیک 51-4033.00
 15.5  بازرس و مامور تحقیق اموال دولتی 13-1041.04
 15.5  مصاحبه کننده تایید شایستگی، طرح های دواتی 43-4061.00
 15.5  متخصص امور نظارتی 13-1041.07
 15.5  فعال بخش سرگرمی 39-9032.00
 15.5  ارزیاب هزینه 13-1051.00
 15.5  تحلیلگر و هماهنگ کننده لجستیکی 13-1081.00
 15.5  مدیر املاک، مستغلات و اتحادیه های اجتماعی 11-9141.00
 15.5  کاردان فنی لابراتوار دندان سازی 51-9081.00
 15.5  الگو ساز، چوب 51-7031.00
 15.5  مدیر کل و مدیر عملیات 11-1021.00
 15.5  ماهی گیر و کارگران مرتبط با ماهیگیری 45-3011.00
 15.5  کاردان فنی روان پزشکی 29-2053.00
 15.5  موزه دار 25-4012.00
 15.5  افسر پلیس و گشت 33-3051.01
 15.5  مدیر تولید صنعتی 11-3051.00
 15.5  بهیار مراقبت های خانگی 31-1011.00
 15.5  مدیر عامل 11-1011.00
 15.5  کارگر ساختمانی 47-2061.00
 15.5  مدرس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاهی 25-1123.00
 15.5  سرپرست ارشد/مدیر ماموران زندان و زندان بان مراکز بازپروری 33-1011.00
 15.5  مدرس آموزش های شغلی، دانشگاهی 25-1194.00
 15.5  کلانتر و معاون کلانتر 33-3051.03
 15.5  دستیار مدرس 25-9041.00
 15.5  کارگر کنترل آفات 37-2021.00
 15.5  بازیگر 27-2011.00
 15.5  کاربر تجهیزات چوب بری 45-4022.00
 15.5  طراح صحنه و نمایش 27-1027.00
 15.5  مدرس آموزش های خود غنی سازی 25-3021.00
 15.5  راننده و متصدی آمبولانس، به جز کاردانان فنی پزشکی اورژانس 53-3011.00
 15.5  نقاش، ساختمانی و نگهداری 47-2141.00
 15.5  وردست--برق کار 47-3013.00
 12.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات دریل و سوراخکاری فلزات و پلاستیک 51-4032.00
 12.5  سرهم کننده/همگذار و سازنده سازه های فلزی 51-2041.00
 12.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های پرداخت حرارتی، فلزات و پلاستیک 51-4191.00
 12.5  کارگزار، مدیر برنامه، و مدیر بازرگانی هنرمندان، بازیگران و ورزش کاران 13-1011.00
 12.5  بارگیری کننده مخازن، کامیون ها، و کشتی ها 53-7121.00
 12.5  طرح زن، چوب 51-7032.00
 12.5  کاربر دریل زمینی، به جز نفت و گاز 47-5021.00
 12.5  کاربر دستگاه های سرویس تجهیزات، نفت، گاز، معدن 47-5013.00
 12.5  مدرس نهضت سواد آموزی، آموزش های تقویتی، و مدرسان و مربیان طرح توسعه آموزش عمومی 25-3011.00
 12.5  کارگر ساخت ورقه های فلزی 47-2211.00
 12.5  متخصص نگهداری، ماشین آلات 49-9043.00
 12.5  بنا، آجر و بلوک های سیمانی 47-2021.00
 12.5  بنا، سنگ 47-2022.00
 12.5  مشاور تحصیلی، شغلی و مدارس 21-1012.00
 12.5  قاضی قانون اجرایی، داور و مامور رسیدگی به محاکمه 23-1021.00
 12.5  کارگردان موسیقی 27-2041.01
 12.5  دستیار حقوقی 23-2011.00
 12.5  موزاییک کار 47-2053.00
 12.5  بیمه گر 13-2053.00
 12.5  تحلیلگر بودجه 13-2031.00
 12.5  تحلیلگر اعتباری 13-2041.00
 12.5  کارگر عایق سازی، مکانیکی 47-2132.00
 12.5  مدرس آموزش های شغلی، دبیرستان 25-2032.00
 12.5  اعزام کننده ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5031.00
 12.5  مشاور ترک اعتیاد و اختلالات رفتاری 21-1011.00
 12.5  گریمور، تئاتر و اجرا 39-5091.00
 12.5  مدیر فروش 11-2022.00
 12.5  کارگر مزرعه، محصول 45-2092.02
 12.5  مدیر تبلیغات و توسعه 11-2011.00
 12.5  کارگر تزیین مناظر، و باغداری 37-3011.00
 12.5  مدیر روابط عمومی 11-2031.00
 12.5  مامور مراقبت از حیوانات اهلی 39-2021.00
 12.5  ارزیاب 13-2021.01
 12.5  جواهر ساز 51-9071.01
 12.5  کلفت و کمک رسان در امور خانه 39-9021.00
 12.5  کاربر و متصدی تجهیزات سرمایشی و انجمادی 51-9193.00
 12.5  رونویس پزشکی 31-9094.00
 12.5  مدیر حمل و نقل 11-3071.01
 12.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جوشکاری، لحیم کاری، و سخت کاری، فلزات و پلاستیک 51-4122.00
 12.5  دستیار مهندس برق 17-3023.03
 12.5  منشی اداری و دستیار اجرایی 43-6011.00
 12.5  جوشکار، برشکار، و کمک جوشکار 51-4121.06
 9.5  سرپرست/مدیر دفتر و مدیر پشتیبانی اداری. 43-1011.00
 9.5  تهیه کننده مالیات 13-2082.00
 9.5  مصحح و رونویس 43-9081.00
 9.5  بازرس و محقق مالی 13-2061.00
 9.5  پیرایشگر 39-5011.00
 9.5  کاربر دستگاه دیرک کوب 47-2072.00
 9.5  متصدی پل ها و بالابرهای معابر آبی 53-6011.00
 9.5  گچ کار و سفید کار 47-2161.00
 9.5  مشاور مالی شخصی 13-2052.00
 9.5  کاربر و متصدی دستگاه های چسب زنی 51-9191.00
 9.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های روکش زنی، نقاشی، و اسپری زنی 51-9121.00
 9.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان چوب بری 45-1011.05
 9.5  آهنگ ساز و تنظیم کننده موسیقی 27-2041.04
 9.5  مدرس مدارس متوسطه، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2022.00
 9.5  طراح داخلی 27-1025.00
 9.5  مهندس لوکوموتیو 53-4011.00
 9.5  مهندس کاربر و سایر کاربران تجهیزات راه و ساختمان 47-2073.00
 9.5  سرپرست ارشد/مدیر وردستان، کارگران، و باربران، دستی 53-1021.00
 9.5  طراح گرافیک 27-1024.00
 9.5  متخصص روابط عمومی 27-3031.00
 9.5  مترجم همزمان و مترجم 27-3091.00
 9.5  مسول بازی های ماشینی 39-1012.00
 9.5  فیلمبردار، تلویزیونی، ویدئویی، و فیلم های سینمایی 27-4031.00
 9.5  بازرس، مامور تحقیق و تحلیلگر تقلب و کلاهبرداری 13-2099.04
 9.5  نصاب لوله 47-2151.00
 9.5  آشپز، منازل شخصی 35-2013.00
 9.5  منشی پزشکی 43-6013.00
 9.5  کاربر جراثقیل و دکل ها 53-7021.00
 9.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات چوب بری 51-7041.00
 9.5  تعدیل کننده بیمه، محقق و بازرس 13-1031.02
 9.5  مدیر مالی شعب یا بخش 11-3031.02
 9.5  تغذیه کننده و خارج کننده مواد از ماشین آلات 53-7063.00
 9.5  مامور خرید، به غیر از خرید عمده و خرد و محصولات کشاورزی 13-1023.00
 9.5  کارگزار فروش، اوراق بهادار و کالا 41-3031.01
 9.5  مدیر خرید 11-3061.00
 9.5  کاربر کامیون ها و کشنده های صنعتی 53-7051.00
 9.5  خیاط و تعمیرکار لباس 51-6052.00
 9.5  کارمند مکاتبات 43-4021.00
 9.5  کمک یار داروخانه ها 31-9095.00
 9.5  جمع کننده پسماند ها و کالاهای دور ریخته شده قابل بازیافت 53-7081.00
 9.5  کابینت ساز و نجار نیمکت ساز 51-7011.00
 9.5  نماینده فروش، عمده و تولیدی، کالاهای فنی و علمی 41-4011.00
 9.5  مدیر آموزش و پرورش، دبیرستان و موسسات آموزش عالی 11-9033.00
 9.5  پلیس ترانزیت و حمل و نقل ریلی 33-3052.00
 9.5  هماهنگ کننده صنعتی 25-9031.00
 9.5  نماینده و مامور بررسی فرصت های برابر 13-1041.03
 9.5  سازنده و کارشناس سنگ های قیمتی و الماس 51-9071.06
 9.5  تحلیگر و مفسر اخبار 27-3021.00
 9.5  قصاب و گوشت بر 51-3021.00
 9.5  کاربر ماشین آلات حفر و بار گیری و ماشین های کشنده 53-7032.00
 9.5  تعمیرکار بدنه خودرو و تعمیرکاران مرتبط 49-3021.00
 9.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل، شکل دهی، پرس، و فشرده سازی 51-9041.00
 9.5  نصاب و تعمیرکار شیشه خودرو 49-3022.00
 9.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات ذوب فلزات و پلاستیک 51-4022.00
 9.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات فرم دهی فلزات و پلاستیک 51-4023.00
 9.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات برش، پانچ، و پرس فلزات و پلاستیک 51-4031.00
 9.5  سازنده و کارشناس فلزات گران بها 51-9071.07
 9.5  نظافت کننده و شست و شو کننده تجهیزات و وسایل نقلیه 53-7061.00
 9.5  وزن کننده، اندازه گیر، کنترل کننده، و نمونه گیر، ثبت سوابق 43-5111.00
 6.25  کاربر دریل های چرخشی حفاری نفت و گاز 47-5012.00
 6.25  کاربر جراثقیل حفاری، نفت و گاز 47-5011.00
 6.25  کاربر ماشین آلات حفر پیوسته 47-5041.00
 6.25  کارگر ساده، نفت و گاز 47-5071.00
 6.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات کار با چوب، به غیر از اره 51-7042.00
 6.25  مدرس مهد کودک، به غیر از آموزش های خاص 25-2012.00
 6.25  کاربر بالابر و دستگاه چرخ جراثقیل 53-7041.00
 6.25  کاردان فنی کتابخانه 25-4031.00
 6.25  باربر و کارگر حمل بار، انبار، و اسباب و لوازم، دستی 53-7062.00
 6.25  کاربر ماشین یا قایق لاروب 53-7031.00
 6.25  محققین عناوین و مشاغل، تلخیص کننده و جستجوگر 23-2093.00
 6.25  متصدی مراکز سرویس وسایل نقلیه 53-6031.00
 6.25  نقاش، تجهیزات حمل و نقل 51-9122.00
 6.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های برش و قطعه قطعه کردن 51-9032.00
 6.25  کارگر سوهان کار و پرداخت کار، دستی 51-9022.00
 6.25  قالب ساز کارخانه ریخته گری 51-4071.00
 6.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات قالب سازی، هسته سازی، و ریخته گری فلزات و پلاستیک 51-4072.00
 6.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات مختلف، فلزات و پلاستیک 51-4081.00
 6.25  لحیم کار و سخت کار 51-4121.07
 6.25  کارگر طرح بندی، فلزات و پلاستیک 51-4192.00
 6.25  کارگر رختشویی و خشکشویی 51-6011.00
 6.25  اتو زن، منسوجات، پوشاک، و اقلام مرتبط 51-6021.00
 6.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات بافندگی و ریسندگی 51-6063.00
 6.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تبدیل و شکل دهی مواد، مصنوعات و فایبرگلاس 51-6091.00
 6.25  طراح پارچه و منسوجات 51-6092.00
 6.25  دوزنده رومبلی و صندلی 51-6093.00
 6.25  طراح جلسات و گردهمایی 13-1121.00
 6.25  طراح و برنامه ریز پایداری کسب و کار 13-1199.04
 6.25  تعمیرکار دوچرخه 49-3091.00
 6.25  مسول لوکوموتیو 53-4012.00
 6.25  مدیر انبار و توزیع 11-3071.02
 6.25  سرپرست ارشد/مدیر حمل و نقل و ماشین های جابجایی بار و کاربران وسایل نقلیه 53-1031.00
 6.25  ماشین ساز 49-9044.00
 6.25  سرپرست اداره محموله های هوایی 53-1011.00
 6.25  وردست--کارگر تولید 51-9198.00
 6.25  تایر ساز 51-9197.00
 6.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تولید محصولات کاغذی 51-9196.00
 6.25  قالب ساز و قالب گیر 51-9195.07
 6.25  سنگ بر و سنگ تراش، تولید 51-9195.03
 6.25  قلم زن و حکاک 51-9194.00
 6.25  وردست--کارگران نصب، نگهداری، و تعمیر 49-9098.00
 6.25  مدیر امور اداری 11-3011.00
 6.25  پرداخت کار مبلمان 51-7021.00
 6.25  مصاحبه کننده و کارمند اعطای وام 43-4131.00
 6.25  نویسنده فنی 27-3042.00
 6.25  آپاراتچی سینما 39-3021.00
 6.25  نصاب کف پوش، به جز نصابان قالی، کف سازی چوبی، و کاشی های سنگین 47-2042.00
 6.25  کف ساب و پرداخت کار 47-2043.00
 6.25  نصاب کاشی و سنگ مرمر 47-2044.00
 6.25  گزارشگر و خبرنگار 27-3022.00
 6.25  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تزیین مناظر، خدمات چمن زنی، و باغداری 37-1012.00
 6.25  بنا، پرداخت کار سیمان 47-2051.00
 6.25  نصاب دیوارهای پیش ساخته و کاشی سقف 47-2081.00
 6.25  سفید کار 47-2082.00
 6.25  درجه بند و دانه بند، محصولات کشاورزی 45-2041.00
 6.25  متخصص مراقبت های پوستی 39-5094.00
 6.25  کنترل کننده اعتبار 43-4041.02
 6.25  دستیار منابع انسانی، به جز کارمند پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-4161.00
 6.25  کارمند کارگزاری 43-4011.00
 6.25  مصاحبه کنندگان، به غیر از تایید شایستگی و اعطای وام 43-4111.00
 6.25  کارگزار فروش املاک 41-9022.00
 6.25  نماینده فروش، عمده و تولیدی، به جز کالاهای فنی و علمی 41-4012.00
 6.25  کارگزار فروش، خدمات مالی 41-3031.02
 6.25  کارگزار فروش بیمه 41-3021.00
 6.25  کارگزار فروش تبلیغات 41-3011.00
 6.25  پادو 39-6012.00
 6.25  شیشه بر 47-2121.00
 6.25  نصاب لوله و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-2152.01
 6.25  آشپز، فست فود 35-2011.00
 6.25  آشپز، رستوران 35-2014.00
 6.25  آتش نشان جنگلی 33-2011.02
 6.25  مامور امنیتی 33-9032.00
 6.25  کارگر سازه های آهنی و فولادی 47-2221.00
 6.25  کاربر نصب و نگهداری از تجهیزات ریلی 47-4061.00
 6.25  مامور تحقیق درباره بازی ها و بازرس بازی 33-9031.00
 6.25  سرویس کار مخازن فاضلاب و پاکسازی لوله های فاضلاب 47-4071.00
 6.25  سقف ساز 47-2181.00
 6.25  نصاب کاغذ دیواری 47-2142.00
 6.25  فعال حمایت از حیوانات 33-9011.00
 6.25  کاردان فنی سوابق پزشکی و اطلاعات بهداشتی 29-2071.00
 6.25  آشپز، موسسات و کافه تریا 35-2012.00
 تحصیلدار بدهی ها 43-3011.00
 کارمند دفترداری، حسابداری و حسابرسی 43-3031.00
 بازاریاب تلفنی 41-9041.00
 کاربر پمپ های چاه نفت 53-7073.00
 کارگزار املاک 41-9021.00
 نمایش دهنده و مبلغ کالا 41-9011.00
 افسر دایره شناسایی و سوابق 33-3021.02
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات پیچ دار کردن، تاباندن، و بیرون کشیدن در نساجی 51-6064.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه برش منسوجات 51-6062.00
 ارزشیاب بیمه، خسارت خودرویی 13-1032.00
 گوینده رادیو و تلویزیون 27-3011.00
 کارمند شهرداری 43-4031.02
 کارمند دادسرا 43-4031.01
 سوهان کار پرداخت کار، و تیز کننده ابزار 51-4194.00
 کاربر واگن های رفت و برگشتی 53-7111.00
 تحویل دار صندوق 43-3071.00
 کاربر ماشین دوخت 51-6031.00
 کارگر و تعمیرکار کفش و چرم 51-6041.00
 کارمند تدارک کالا 43-3061.00
 فروشنده تک فروشی 41-2031.00
 کارمند کارگزینی، پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-3051.00
 مدیر آموزش و پرورش، مراکز/برنامه های حمایت از کودکان و پیش دبستانی ها 11-9031.00
 کارگزار مسافرتی 41-3041.00
 کاردان فنی تجهیزات صوتی و تصویری 27-4011.00
 پیشخدمت و نظافت کننده خانه داری 37-2012.00
 کاربر قطارهای مترو یا واگن های خیابانی 53-4041.00
 کارمند تولید، برنامه ریزی، و تسریع امور 43-5061.00
 رییس قطار و رییس محوطه های ریلی 53-4031.00
 کاربر سیستم های ترمز، علامت دهنده، و کلیدهای رهگیری 53-4021.00
 کاربر ماشین های بارگیری، معادن زیرزمینی 53-7033.00
 سرپرست ارشد/مدیر خانه داری و سرایداری 37-1011.00
 مهندس محوطه ریلی و کاربر قطارهای موتوری کوچک 53-4013.00
 راننده کامیون، ماشین های سبک و خدمات پخش و توزیع 53-3033.00
 راننده اتوبوس مدارس 53-3022.00
 کاربر و متصدی ماشین دوخت کفش 51-6042.00
 کارمند انبار- اتاق های انبار، انبارهای بزرگ، و محوطه های انبار 43-5081.03
 سرپرست/مدیر کارمندان فروش عمده 41-1012.00
 سرپرست/مدیر کارمندان فروش جزء 41-1011.00
 نماینده خدمات مشتریان 43-4051.00
 مراقبت کننده از کودکان 39-9011.00
 نقاش، روکش کار، و تزیین کننده 51-9123.00
 ناخن آرا 39-5092.00
 منشی، به جز منشیان حقوقی، پزشکی، و اجرایی 43-6014.00
 ویراستار 27-3041.00
 ملازم مراسم تدفین 39-4021.00
 کاردان فنی مهندسی صدا 27-4014.00
 سرپرست ارشد/مدیر کارکنان تهیه و سرو غذا 35-1012.00
 راننده کامیون، ماشین های سنگین و تریلر 53-3032.00
 تهیه کننده 27-2012.01
 کارگر تقویت سازه های بتنی 47-2171.00
 وردست--نجار 47-3012.00
 وردست--نقاش، نصاب کاغذ دیواری، گچ کار، سفید کار 47-3014.00
 تایپیست و پردازشگر اطلاعات 43-9022.00
 سیم پیچ 51-2021.00
 وردست--بنا، بلوک کار، سنگ کار، و کاشی کار و مرمر کار 47-3011.00
 وردست--لوله کش، نصاب لوله، و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-3015.00
 متخصص مجموعه های صمعی بصری 25-9011.00
 طراح مد 27-1022.00
 تعمیرکار درب های مکانیکی 49-9011.00
 کارمند بررسی بیمه نامه 43-9041.02
 طراح گل و گیاه 27-1023.00
 کارگردان/مدیر فنی 27-2012.05
 متخصص مدیریت ریسک 13-2099.02
 خواننده 27-2042.01
 کاربر تجهیزات راه سازی 47-2071.00
 مامور اعتبارات 13-2072.00
 کارگر عایق کاری، کف، سقف، و دیوار 47-2131.00
 طراح ویترین و نمایش کالا 27-1026.00
 نصاب سنگفرش های قطعه قطعه 47-4091.00
 کلید ساز و تعمیرکار گاو صندوق 49-9094.00
 کارگردان هنری 27-1011.00
 وردست--کارگر استخراج 47-5081.00
 کارگزار گمرکی 13-1199.03
 پستچی 43-5052.00
 دستیار کتابخانه، امور عادی 43-4121.00
 دستگاه شکاف دهنده سنگ، سنگ معدن 47-5051.00
 کنتور خوان، خدمات رفاهی 43-5041.00
 هنرمند صنایع دستی 27-1012.00
 اعزام کننده، به جز اعزام ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5032.00
 پیک و تحویل دهنده 43-5021.00
 کارمند فروش بلیط مسافرتی و کارگزار رزرواسیون و حمل و نقل 43-4181.00
 کاربر ماشین آلات ایجاد شکاف و کانال زنی معدن 47-5042.00
 سقف ساز، معدن 47-5061.00
 کارمند سفارشات 43-4151.00
 پستچی، پردازشگر، و اپراتور دستگاه های پردازش بسته های پستی 43-5053.00
 نصاب حصار 47-4031.00
 کارگزار بار و حمل 43-5011.00
 کارشناس و بازرس محقق مجوز 13-1041.02
 گزارش نویس دادگاه 23-2091.00
 راننده/فروشنده 53-3031.00
 نجار تاسیساتی 47-2031.02
 ضابط دادگاه 33-3011.00
 راننده اتوبوس، برون شهری و درون شهری 53-3021.00
 میزبان، رستوران، استراحتگاه، و کافی شاپ 35-9031.00
 هنرمند هنرهای زیبا، شامل نقاشان، مجسمه سازان، و تصویرگران 27-1013.00
 مسول دستگاه های مراکز تفریحی و سرگرمی 39-3091.00
 کارگر نگهداری از بزرگراه ها 47-4051.00
 صندوقدار غرفه و پول خردکن مراکز بازی 41-2012.00
 سرایدار و نظافت چی، به غیر از پیشخدمت ها و نظافت کنندگان خانه داری 37-2011.00
 نصاب قالی 47-2041.00
 پنچری گیر 49-3093.00
 بار بند و بسته بند، دستی 53-7064.00
 هنرمند چند رسانه ای و انیمیشن سازی 27-1014.00
 تدوینگر فیلم و کلیپ های تصویری 27-4032.00
 آشپز، سفارشات کوچک 35-2015.00
 متصدی پارکینگ 53-6021.00
 کارگر تهیه غذا 35-2021.00
 کافه چی 35-3011.00
 متصدی پیشخوان، کافه تریا، کافی شاپ و تحویل دهنده غذا 35-3022.00
 پارکبان 33-3041.00
 گارسن 35-3031.00
 گارسن، به غیر از رستوران 35-3041.00
 کارگر تهیه و سرو غذا، از جمله کارکنان فست فود ها 35-3021.00
 نظافت چی سالن های غذا خوری و کافه تریا ها، و وردست کافه چی 35-9011.00
 وردست--سقف ساز 47-3016.00
 ظرف شور 35-9021.00
 راننده تاکسی و شوفر 53-3041.00
 نگهبان تقاطع ها 33-9091.00
 کارمند پذیرش هتل، متل، و مراکز تفریحی 43-4081.00
 کارمند تهیه اظهارنامه 43-3021.01
 کارمند حمل ونقل، ارسال و دریافت 43-5071.00
 اپراتور تلفن 43-2021.00
 اپراتو سیستم های تلفنی، شامل پاسخگویی به تلفن ها 43-2011.00
 فروشنده خانه به خانه، دست فروش و روزنامه فروش، و شغل های مشابه 41-9091.00
 سرهم کننده/همگذار تیمی 51-2092.00
 کارمند لیبل زنی 43-5081.02
 کارمند ارسال سفارشات، فروش عمده و خرد 43-5081.04
 مانکن 41-9012.00
 مدیر اسکان 11-9081.00
 کارمند امور نقدی، بررسی هزینه و نرخ 43-3021.02
 کارمند صندوق مراکز بازی 43-3041.00
 منشی بایگانی 43-4071.00
 کارمند افتتاح حساب 43-4141.00
 تعدیل کننده شکایات و دعاوی، مستغلات و خسارت جانی 13-1031.01
 مسول تایید اعتبار 43-4041.01
 کارمند صدور مجوز 43-4031.03
 متصدی پذیرش و اطلاعات 43-4171.00
 کارمند خدمات پستی 43-5051.00
 قصاب کشتارگاه و بسته بند گوشت 51-3023.00
 مدیر چرخه تامین 11-9199.04
 گوشت بر و پوست گیر گوشت، طیور، و ماهی 51-3022.00
 منشی حقوقی 43-6012.00
 موسیقی دان، آلات موسیقی 27-2042.02
 باربر و کارگر حمل چمدان 39-6011.00
 کاربر ماشین های اداری، به غیر از کامپیوتر 43-9071.00
 کاربر و متصدی ماشین الات بسته بندی و بارگیری 51-9111.00
 سر شور آرایشگاه 39-5093.00
 کارمند انبار، بخش فروش 43-5081.01
 بازرس و محقق مالیاتی، تحصیلدار، مامور مالیاتی 13-2081.00
 کارگردان- صحنه، فیلم های سینمایی، تلویزیونی، و برنامه های رادیویی 27-2012.02
 مسول اتاق پرو و رختکن 39-3093.00
 تعمیرکار لوازم نسوز، به جز شومینه کار 49-9045.00
 مسول لباس های هنرپیشگان 39-3092.00
 تعمیرکار و رفوگر، به جز پوشاک 49-9093.00
 کارمند اداری، کلی 43-9061.00
 کارمند وارد کننذه اطلاعات 43-9021.00
 گرافیست نشر دسکتاپ 43-9031.00
 کارمند دعاوی بیمه 43-9041.01
 خیاط، دستی 51-6051.00
 فروشنده قطعات یدکی 41-2022.00
 کارمند دفتری خدمات اجاره و تعمیر 41-2021.00
 برشکار و تراشکار، و پرداخت کار، دستی 51-9031.00
 صندوقدار 41-2011.00
 کارمند نامه نگاری و کاربر ماشین های پردازش نامه، به جز خدمات پستی 43-9051.00
 گوینده ورزشگاه و سایر اماکن عمومی 27-3012.00
 راهنما، کنترل چی، و مامور اخذ بلیت 39-3031.00
 

ارسال نظرات :