این بخش از درگاه، آزمایشی است؛ نظرات و پیشنهادات خود را در بخش اظهار نظر با ما در میان گذارید.

 

عنوان توصیفگر : استدلال ریاضی

توضیحات توصیفگر :


توانایی انتخاب و گزینش شیوه ها و فرمول های صحیح ریاضی برای حل یک مسأله

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 100  تکنیسین ریاضیاتی 15-2091.00
 93.75  آمارشناس حیاتی 15-2041.01
 90.75  کارشناس آمار 15-2041.00
 90.75  ریاضی دان 15-2021.00
 90.75  دستیار آماری 43-9111.00
 90.5  تحلیلگر عملیات های تحقیقاتی 15-2031.00
 87.5  فیزیک دان 19-2012.00
 87.5  متخصص آمار 15-2011.00
 84.5  مدرس علوم ریاضی، دانشگاهی 25-1022.00
 78  حسابدار 13-2011.01
 78  تحلیلگر بودجه 13-2031.00
 78  اختر شناس 19-2011.00
 78  نقشه بردار سطوح زمین 17-1022.01
 75  پایشگر 19-3022.00
 75  مهندس مکانیک 17-2141.00
 75  مهندس شیمی 17-2041.00
 75  مساح (نقشه بردار) 17-1022.00
 75  صنعت شناس مهندسی تولید 17-3029.06
 75  مهندس تولید 17-2199.04
 75  زیست شناسان مولکولی و سلولی 19-1029.02
 75  ارزیاب هزینه 13-1051.00
 72  مهندس لجستیک 13-1081.01
 72  آب شناس 19-2043.00
 72  اقتصاد دان 19-3011.00
 72  مهندس عمران 17-2051.00
 68.75  شیمی دان 19-2031.00
 68.75  مهندس حمل و نقل 17-2051.01
 68.75  مهندس زیست پزشکی 17-2031.00
 68.75  مدیر مهندسی 11-9041.00
 68.75  مهندس هوا فضا 17-2011.00
 68.75  دانشمند و صنعت شناس حسگر های راه دور 19-2099.01
 68.75  مهندس نور 17-2199.07
 68.75  مهندس الکترونیک، به غیر از کامپیوتر 17-2072.00
 68.75  تحلیلگر اعتباری 13-2041.00
 68.75  متخصص مدیریت ریسک 13-2099.02
 68.75  مهندس دریایی 17-2121.01
 68.75  معمار دریایی 17-2121.02
 68.75  کارمند صندوق مراکز بازی 43-3041.00
 68.75  مدرس مهندسی، دانشگاهی 25-1032.00
 65.75  خزانه دار و کنترل کننده 11-3031.01
 65.75  کاردان فنی نقشه کشی 17-3031.02
 65.5  زیست شناس 19-1020.01
 65.5  مهندس معدن و زمین شناسی، از جمله مهندس امنیت معدن 17-2151.00
 65.5  مدیر اسکان 11-9081.00
 65.5  صنعت شناس مهندسی الکترونیک 17-3029.04
 65.5  کارمند دفترداری، حسابداری و حسابرسی 43-3031.00
 65.5  حسابرس 13-2011.02
 65.5  مهندس محیط زیست 17-2081.00
 65.5  مهندس رباتیک 17-2199.08
 62.5  نقشه کش مکانیک 17-3013.00
 62.5  ممیز انرژی 13-1199.01
 62.5  برنامه نویس کنترل ابزارهای عددی و کنترل فرآیند 51-4012.00
 62.5  نسل شناس 19-1029.03
 62.5  مدرس فیزیک، دانشگاهی 25-1054.00
 62.5  زیست شیمی دان و زیست فیزیک دان 19-1021.00
 62.5  طراح پارچه و منسوجات 51-6092.00
 62.5  مشاور مالی شخصی 13-2052.00
 62.5  تحلیلگر لجستیک 13-1081.02
 62.5  مهندسی بیوشیمی 17-2199.01
 62.5  کاردان فنی نقشه برداری 17-3031.01
 62.5  بازرس و محقق مالی 13-2061.00
 62.5  خریدار عمده و خرد، به غیر از محصولات کشاورزی 13-1022.00
 62.5  مهندس انرژی 17-2199.03
 62.5  باستان شناس 19-3091.02
 62.5  معمار، به غیر از محوطه سازی و بخش دریایی 17-1011.00
 62.5  خلبان، کمک خلبان، و مهندس پروازهای مسافری 53-2011.00
 62.5  روان شناس صنعتی-سازمانی 19-3032.00
 62.5  مدیر مالی شعب یا بخش 11-3031.02
 62.5  دانشمند و متخصص محیط زیست، از جمله بهداشت 19-2041.00
 62.5  مهندس امنیت صنعتی و بهداشت 17-2111.01
 62.5  نقشه کش عمران 17-3011.02
 62.5  دستیار مهندس عمران 17-3022.00
 62.5  تهیه کننده مالیات 13-2082.00
 62.4  برق کار 47-2111.00
 59.5  مهندس کشاورزی 17-2021.00
 59.5  مهندس صنایع 17-2112.00
 59.5  مهندس فروش 41-9031.00
 59.5  مصاحبه کننده و کارمند اعطای وام 43-4131.00
 59.5  دارو ساز و متصدی داروخانه 29-1051.00
 59.5  مهندس انرژی هسته ای 17-2161.00
 59.5  کنترل کننده ترافیک هوایی 53-2021.00
 59.5  مدیر اطلاعات بالینی 15-2041.02
 59.5  تحلیلگر مالی 13-2051.00
 59.5  مهندس نفت 17-2171.00
 59.5  مهندس معتبر سازی 17-2199.02
 59.5  مدرس علوم کاپیوتری، دانشگاهی 25-1021.00
 59.5  دانشمند پزشکی، به غیر از اپیدمی شناس 19-1042.00
 59.5  مدیر خدمات پزشکی و بهداشتی 11-9111.00
 59.5  اپیدمی شناس 19-1041.00
 59.5  مدیر عمرانی 11-9021.00
 59.5  دانشمند حفاظت از آب و خاک 19-1031.01
 59.5  کاردان فنی نمونه آزمایش های زمین شناسی 19-4041.02
 59.5  میکروب شناس 19-1022.00
 59.5  مدرس اقتصادی، دانشگاهی 25-1063.00
 57.6  مدیر آموزش و توسعه 11-3042.00
 56.25  کاردان فنی صنایع غذایی 19-4011.02
 56.25  زمین شناس، به غیر از آب شناسان و جغرافی دانان. 19-2042.00
 56.25  کارمند امور نقدی، بررسی هزینه و نرخ 43-3021.02
 56.25  کاردان فنی کشاورزی دقیق 19-4099.02
 56.25  کاردان فنی علوم زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست، از جمله بهداشت 19-4091.00
 56.25  کارگزار فروش، اوراق بهادار و کالا 41-3031.01
 56.25  کاردان فنی کنترل فرآیند هسته ای 19-4051.02
 56.25  جغرافی دان 19-3092.00
 56.25  سرپرست/مدیر کارمندان فروش عمده 41-1012.00
 56.25  دانشمند مواد 19-2032.00
 56.25  کارمند کارگزینی، پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-3051.00
 56.25  دستیار مهندس صنایع 17-3026.00
 56.25  کاردان فنی داروسازی 29-2052.00
 56.25  دانشمند و صنعت شناس صنایع غذایی 19-1012.00
 56.25  دانشمند خاک و گیاه 19-1013.00
 56.25  مدیران مراتع 19-1031.02
 56.25  مدرس علوم جوی، زمین، دریایی و فضا، دانشگاهی 25-1051.00
 56.25  وزن کننده، اندازه گیر، کنترل کننده، و نمونه گیر، ثبت سوابق 43-5111.00
 56.25  کاربر کارخانه های شیمیایی و سیستم های شیمیایی 51-8091.00
 56.25  درجه بند و رتبه بند الوار 45-4023.00
 56.25  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان آبزی پروری 45-1011.06
 56.25  مدیر بازی 11-9071.00
 56.25  مدیر خرید 11-3061.00
 56.25  ارزیاب 13-2021.01
 56.25  مامور اعتبارات 13-2072.00
 56.25  مدیر تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 11-3051.02
 56.25  ماشین کار 51-4041.00
 56.25  مدیر تولید صنعتی 11-3051.00
 56.25  بازرس پذیرش زیست محیطی 13-1041.01
 56.25  مدیر چرخه تامین 11-9199.04
 55.65  مدیر منابع انسانی 11-3040.00
 53.25  مشاور مدیریت منازل و مزارع 25-9021.00
 53.25  مدیر عامل 11-1011.00
 53.25  دانشمند فضا و جو 19-2021.00
 53.25  طراح صحنه و نمایش 27-1027.00
 53.25  کارمند تدارک کالا 43-3061.00
 53.25  نماینده و مامور بررسی فرصت های برابر 13-1041.03
 53.25  کارمند کارگزاری 43-4011.00
 53.25  سوهان کار پرداخت کار، و تیز کننده ابزار 51-4194.00
 53.25  مهندسی مواد 17-2131.00
 53.25  راننده/فروشنده 53-3031.00
 53  متخصص پزشکی هسته ای 29-1069.05
 53  سرپرست ارشد/مدیر مکانیک ها، نصاب ها، و تعمیرکارها 49-1011.00
 53  مدیر خدمات اجتماعی و عمومی 11-9151.00
 53  دندانپزشک، عمومی 29-1021.00
 53  کاردان فنی زیست شناسی 19-4021.00
 53  طراح حمل و نقل 19-3099.01
 53  کارگر ساخت ورقه های فلزی 47-2211.00
 53  کارمند افتتاح حساب 43-4141.00
 53  متخصص تغذیه و رژیم های درمانی 29-1031.00
 53  کاردان فنی کاربری تجهیزات هسته ای 19-4051.01
 53  روان شناسان اعصاب و متخصصان اعصاب و روان بالینی 19-3039.01
 53  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان تهیه و سرو غذا 35-1012.00
 53  مدیر آموزش و پرورش، ابتدایی و متوسطه 11-9032.00
 53  متخصص پزشکی پیشگیری 29-1069.09
 53  پزشک عمومی بیمارستان 29-1069.03
 53  مدیر تبلیغات و توسعه 11-2011.00
 53  چشم پزشک 29-1041.00
 53  تعدیل کننده بیمه، محقق و بازرس 13-1031.02
 53  جانور شناس 19-1011.00
 53  مدرس علم جنگل داری و حفاظت از محیط زیست، دانشگاهی 25-1043.00
 53  مدرس شیمی، دانشگاهی 25-1052.00
 53  مدرس آموزش های شغلی، دبیرستان 25-2032.00
 53  مدرس مدارس ابتدایی، به غیر از آموزش های خاص 25-2021.00
 53  کاربر راکتور نیروگاه های هسته ای 51-8011.00
 53  بازرس، مامور تحقیق و تحلیلگر تقلب و کلاهبرداری 13-2099.04
 53  صندوقدار غرفه و پول خردکن مراکز بازی 41-2012.00
 53  سرپرست/مدیر کارمندان فروش جزء 41-1011.00
 53  برق کار 47-2111.00
 53  مهندس برق 17-2071.00
 53  متخصص آزمایش های غیر مخرب 17-3029.01
 53  دستیار مهندس مکانیک 17-3027.00
 53  تحویل دار صندوق 43-3071.00
 53  دستیار مهندس محیط زیست 17-3025.00
 50  مدرس بازرگانی، دانشگاهی 25-1011.00
 50  کاربر سیستم های پمپ سوخت، پالایشگاه، و مصرف سنج 51-8093.00
 50  دستیار تحقیق علوم اجتماعی 19-4061.00
 50  ناخدا، کشتی و قایق 53-5021.01
 50  مدیر فروش 11-2022.00
 50  کاردان فنی شیمی 19-4031.00
 50  کاردان فنی تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 49-9099.01
 50  جواهر ساز 51-9071.01
 50  کاربر ابزارهای ماشینی کنترل شونده توسط کامپیوتر، در ساخت قطعات فلزی و پلاستیکی 51-4011.00
 50  کاردان فنی حفاظت از جنگل ها و محیط زیست 19-4093.00
 50  کاردان فنی آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2012.00
 50  صندوقدار 41-2011.00
 50  مدرس معماری، دانشگاهی 25-1031.00
 50  هماهنگ کننده صنعتی 25-9031.00
 50  متخصص بی هوشی 29-1061.00
 50  مدرس علوم کشاورزی، دانشگاهی 25-1041.00
 50  کاردان فنی لوازم پزشکی 51-9082.00
 50  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2094.00
 50  مدرس علوم زیست شناسی، دانشگاهی 25-1042.00
 50  مدرس علوم زیست محیطی، دانشگاهی 25-1053.00
 50  مدرس نهضت سواد آموزی، آموزش های تقویتی، و مدرسان و مربیان طرح توسعه آموزش عمومی 25-3011.00
 50  متخصص درمان بیماری های تنفسی 29-1126.00
 50  مامور خرید، به غیر از خرید عمده و خرد و محصولات کشاورزی 13-1023.00
 50  مهندس پیشگیری از وقوع و مقابله با آتش سوزی 17-2111.02
 50  تحلیلگر مدیریت 13-1111.00
 50  مدیر آموزش و پرورش، دبیرستان و موسسات آموزش عالی 11-9033.00
 50  کارمند خدمات پستی 43-5051.00
 50  جانور شناس و ریست شناس حیات وحش 19-1023.00
 50  مدیر انبار و توزیع 11-3071.02
 50  تعدیل کننده شکایات و دعاوی، مستغلات و خسارت جانی 13-1031.01
 50  دستیار مهندس روباتیک 17-3024.01
 50  مامور خرید، محصولات کشاورزی 13-1021.00
 50  سرپرست/مدیر دفتر و مدیر پشتیبانی اداری. 43-1011.00
 50  نقشه کش برق 17-3012.02
 50  نقشه کش معماری 17-3011.01
 50  تحلیلگر و هماهنگ کننده لجستیکی 13-1081.00
 50  کارگزار فروش املاک 41-9022.00
 50  طراح و برنامه ریز پایداری کسب و کار 13-1199.04
 50  کارگزار فروش بیمه 41-3021.00
 50  بازرس و محقق مالیاتی، تحصیلدار، مامور مالیاتی 13-2081.00
 50  مدیر حمل و نقل 11-3071.01
 50  کاربر ماشین های اداری، به غیر از کامپیوتر 43-9071.00
 50  کردان فنی کشاورزی 19-4011.01
 50  متخصص بهداشت و ایمنی شغلی 29-9011.00
 50  نجار ساختمانی 47-2031.01
 50  مردم شناس 19-3091.01
 50  طراح شهری و منطقه ای 19-3051.00
 50  کمک یار داروخانه ها 31-9095.00
 50  بنا، آجر و بلوک های سیمانی 47-2021.00
 50  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان محصولات کشاورزی و گل و گیاه 45-1011.07
 47  مدیر روابط عمومی 11-2031.00
 47  پزشکیار 29-1071.00
 47  فن شناس و کاردان فنی دامپزشکی 29-2056.00
 47  کارگزار فروش، خدمات مالی 41-3031.02
 47  موزه دار 25-4012.00
 47  بهیار و کمک بهیار حرفه ای و پرستار حرفه ای 29-2061.00
 47  نصاب قالی 47-2041.00
 47  مدرس دبیرستان، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2031.00
 47  مدرس مدارس متوسطه، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2022.00
 47  جراح 29-1067.00
 47  مدرس اقتصاد خانواده، دانشگاهی 25-1192.00
 47  کارگزار فروش تبلیغات 41-3011.00
 47  متخصص پرتو درمانی 29-1124.00
 47  تحصیلدار بدهی ها 43-3011.00
 47  کارمند حمل ونقل، ارسال و دریافت 43-5071.00
 47  کارگر کنترل آفات 37-2021.00
 47  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث شهری 33-1021.01
 47  آسیب شناس 29-1069.07
 47  کارمند پذیرش هتل، متل، و مراکز تفریحی 43-4081.00
 47  کارمند مکاتبات 43-4021.00
 47  کارمند بررسی بیمه نامه 43-9041.02
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات سوهان کاری و جلا دهی فلزات و پلاستیک 51-4033.00
 47  طراحی بازرگانی و صنعتی 27-1021.00
 47  کارمند سفارشات 43-4151.00
 47  دستیار مهندس برق 17-3023.03
 47  بازرس راه و ساختمان 47-4011.00
 47  مدیر بازاریابی 11-2021.00
 47  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جداسازی، فیلتر کردن، غبار روبی، رسوب گیری، و دستگاه تقطیر 51-9012.00
 47  مهندس هوا فضا و تکنیسین عملیات 17-3021.00
 47  بیمه گر 13-2053.00
 47  کارشناس ارزشیابی، مستغلات 13-2021.02
 47  مدیر و سرپرست پست 11-9131.00
 47  مدیر علوم طبیعی 11-9121.00
 47  جامعه شناس 19-3041.00
 47  طراح جلسات و گردهمایی 13-1121.00
 47  متصدی پارکینگ 53-6021.00
 47  مدیر آموزش و پرورش، مراکز/برنامه های حمایت از کودکان و پیش دبستانی ها 11-9031.00
 47  کاردان فنی ترافیک 53-6041.00
 47  بازرس حمل و نقل و محموله 53-6051.08
 47  دستیار مهندس الکترومکانیک 17-3024.00
 47  بازرس و مامور تحقیق اموال دولتی 13-1041.04
 47  کاردان فنی پزشکی قانونی 19-4092.00
 47  نقشه بردار و نقشه نگار 17-1021.00
 47  هماهنگ کننده تحقیقات بالینی 11-9121.01
 47  روان شناس مدارس 19-3031.01
 47  معمار محوطه سازی 17-1012.00
 47  سرپرست اداره محموله های هوایی 53-1011.00
 43.75  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان دامپروری و مراقبت از حیوانات 45-1011.08
 43.75  مدیر سامانه های کامپیوتری و اطلاعاتی 11-3021.00
 43.75  جنگلدار 19-1032.00
 43.75  دمنده آبگینه، قالب گیر، خم کار، و پرداخت کار 51-9195.04
 43.75  متخصص بیماری های پا 29-1081.00
 43.75  فن شناس یاخته شناسی 29-2011.01
 43.75  سازنده و کارشناس سنگ های قیمتی و الماس 51-9071.06
 43.75  تهیه کننده 27-2012.01
 43.75  مدیر خدمات غذایی 11-9051.00
 43.75  سرآشپز و آشپز 35-1011.00
 43.75  جراح فک و دهان 29-1022.00
 43.75  بازرس آتش نشانی 33-2021.01
 43.75  سرپرست ارشد/مدیر کارگران راه و ساختمان و حفاری 47-1011.00
 43.75  مکانیک و نصاب تجهیزات گرمایشی و تهویه هوا 49-9021.01
 43.75  مکانیک و نصاب تجهیزات سرمایشی 49-9021.02
 43.75  کاردان فنی پخش 27-4012.00
 43.75  مدیر کل و مدیر عملیات 11-1021.00
 43.75  مدیر امور اداری 11-3011.00
 43.75  کارمند دعاوی بیمه 43-9041.01
 43.75  تعمیرکار دوربین و تجهیزات عکس برداری 49-9061.00
 43.75  تعمیرکار تجهیزات پزشکی 49-9062.00
 43.75  مسول بازی های ماشینی 39-1012.00
 43.75  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2095.00
 43.75  کارمند فروش بلیط مسافرتی و کارگزار رزرواسیون و حمل و نقل 43-4181.00
 43.75  بازپرس 13-1041.06
 43.75  فن شناس پزشکی هسته ای 29-2033.00
 43.75  دستیار مهندس الکترونیک 17-3023.01
 43.75  فن شناس و کاردان فنی قلب و عروق 29-2031.00
 43.75  مدرس جغرافیا، دانشگاهی 25-1064.00
 43.75  مدرس بهداشت تخصصی، دانشگاهی 25-1071.00
 43.75  کاردان فنی جراحی 29-2055.00
 43.75  نماینده فروش، عمده و تولیدی، کالاهای فنی و علمی 41-4011.00
 43.75  کارگزار مسافرتی 41-3041.00
 43.75  کارگزار گمرکی 13-1199.03
 43.75  متخصص بافت شناسی و کاردان فنی بافت شناسی 29-2011.03
 43.75  متخصص امور نظارتی 13-1041.07
 43.75  مدرس مردم شناسی و باستان شناسی، دانشگاهی 25-1061.00
 43.75  کارشناس و بازرس محقق مجوز 13-1041.02
 43.75  طراح داخلی 27-1025.00
 43.75  کاربر پمپ، به جز پمپ های چاه نفت 53-7072.00
 43.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات شیار زنی و رنده کاری فلزات و پلاستیک 51-4035.00
 43.75  کاربر و متصدی کوره های بازیافت فلزات 51-4051.00
 43.75  کارگزار، مدیر برنامه، و مدیر بازرگانی هنرمندان، بازیگران و ورزش کاران 13-1011.00
 43.75  کارگر طرح بندی، فلزات و پلاستیک 51-4192.00
 43.75  کارگردان هنری 27-1011.00
 43.75  مدرس و مربی پرستاری، دانشکاهی 25-1072.00
 43.75  فن شناس آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2011.00
 43.75  کاردان فنی تولید صنعتی 17-3029.09
 43.75  طرح زن، چوب 51-7032.00
 40.75  پرورش دهنده حیوانات 45-2021.00
 40.75  کاربر تجهیزات چوب بری 45-4022.00
 40.75  کاربر قطارهای مترو یا واگن های خیابانی 53-4041.00
 40.75  کاربر دستگاه های سرویس تجهیزات، نفت، گاز، معدن 47-5013.00
 40.75  روان شناس مشاوره ای 19-3031.03
 40.75  راهنمای کشتی 53-5021.03
 40.75  دانشمند علوم سیاسی 19-3094.00
 40.75  کاردان فنی بهداشت و ایمنی شغلی 29-9012.00
 40.75  کاربر مواد منفجره، متخصص مهمات، و تخریب چی 47-5031.00
 40.75  روحانی 21-2011.00
 40.75  روحانی متخصص در احکام 21-2021.00
 40.75  کارگردان برنامه 27-2012.03
 40.75  رییس قطار و رییس محوطه های ریلی 53-4031.00
 40.75  مسول تایید اعتبار 43-4041.01
 40.75  بارگیری کننده مخازن، کامیون ها، و کشتی ها 53-7121.00
 40.75  کاربر و متصدی تجهیزات شیمیایی 51-9011.00
 40.75  کارمند انبار، بخش فروش 43-5081.01
 40.75  مهندس لوکوموتیو 53-4011.00
 40.75  فروشنده قطعات یدکی 41-2022.00
 40.75  الگو ساز، چوب 51-7031.00
 40.75  توزیع کننده برق 51-8012.00
 40.75  کارمند تولید، برنامه ریزی، و تسریع امور 43-5061.00
 40.75  مهندس سخت افزار 17-2061.00
 40.75  کارگزار بار و حمل 43-5011.00
 40.75  کنتور خوان، خدمات رفاهی 43-5041.00
 40.75  کارمند وارد کننذه اطلاعات 43-9021.00
 40.75  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان چوب بری 45-1011.05
 40.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات فرم دهی فلزات و پلاستیک 51-4023.00
 40.75  نصاب ساختمان های پیش ساخته و خانه های متحرک 49-9095.00
 40.75  داور و سایر مقامات برگزاری مسابقات ورزشی 27-2023.00
 40.75  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی سرگرمی خانگی 49-2097.00
 40.75  آشپز، موسسات و کافه تریا 35-2012.00
 40.75  دندان ساز 29-1024.00
 40.75  تایپیست و پردازشگر اطلاعات 43-9022.00
 40.5  کاردان فنی بیماری های تنفسی 29-2054.00
 40.5  کاراگاه پلیس 33-3021.01
 40.5  کارمند اداری، کلی 43-9061.00
 40.5  سرپرست ارشد/مدیر افسران پلیس و کاراگاه ها 33-1012.00
 40.5  نجار تاسیساتی 47-2031.02
 40.5  عینک ساز، تجویزی 29-2081.00
 40.5  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تولید و عملیاتی 51-1011.00
 40.5  نصاب لوله و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-2152.01
 40.5  متصدی پذیرش و اطلاعات 43-4171.00
 40.5  دستیار دامپزشک و مسول مراقبت های حیوانات آزمایشگاهی 31-9096.00
 40.5  نصاب کاشی و سنگ مرمر 47-2044.00
 40.5  کاردان فنی رژیم های غذایی 29-2051.00
 40.5  آسیب شناس زبان-گفتار 29-1127.00
 40.5  مدرس روان شناسی، دانشگاهی 25-1066.00
 40.5  وکیل 23-1011.00
 40.5  هنرمند چند رسانه ای و انیمیشن سازی 27-1014.00
 40.5  متخصص درمان محدودیت نگرش، انطباق پذیری و پویایی، و متخصص احیای بینش 29-1122.01
 40.5  افسر دایره شناسایی و سوابق 33-3021.02
 40.5  منشی اداری و دستیار اجرایی 43-6011.00
 40.5  کتابدار 25-4021.00
 40.5  پزشک عمومی و خانوادگی 29-1062.00
 40.5  فعال اجتماعی بهداشت روان و استعمال مواد 21-1023.00
 40.5  مکانیک ماشین های سنگین متحرک، به جز موتورها 49-3042.00
 40.5  ماما و متخصص بیماری های زنان 29-1064.00
 40.5  کاربر کامپیوتر 43-9011.00
 40.5  کلید ساز و تعمیرکار گاو صندوق 49-9094.00
 40.5  متخصص یاخته شناسی 29-2011.02
 40.5  دامپزشک 29-1131.00
 40.5  ماشین ساز 49-9044.00
 37.5  اعزام کننده، به جز اعزام ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5032.00
 37.5  منشی حقوقی 43-6012.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های پرداخت حرارتی، فلزات و پلاستیک 51-4191.00
 37.5  قصاب و گوشت بر 51-3021.00
 37.5  مصاحبه کننده تایید شایستگی، طرح های دواتی 43-4061.00
 37.5  کارمند ارسال سفارشات، فروش عمده و خرد 43-5081.04
 37.5  هنرمند صنایع دستی 27-1012.00
 37.5  مدل ساز، فلزات و پلاستیک 51-4061.00
 37.5  مدیر امور نظارتی 11-9199.01
 37.5  نماینده خدمات مشتریان 43-4051.00
 37.5  راننده تاکسی و شوفر 53-3041.00
 37.5  کارگر تهیه و سرو غذا، از جمله کارکنان فست فود ها 35-3021.00
 37.5  کاربر و متصدی دستگاه های چسب زنی 51-9191.00
 37.5  سازنده و لمینیت کننده فایبرگلاس 51-2091.00
 37.5  آشپز، رستوران 35-2014.00
 37.5  ناظر بازی و سرگرمی 39-1011.00
 37.5  دوزنده رومبلی و صندلی 51-6093.00
 37.5  کارمند دفتری خدمات اجاره و تعمیر 41-2021.00
 37.5  مدرس مطالعات تفریحی و ورزشی، دانشگاهی 25-1193.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های خرد کردن، سوهان زدن، و پرداخت 51-9021.00
 37.5  مهندس امنیت کالا 17-2111.03
 37.5  فروشنده تک فروشی 41-2031.00
 37.5  کابینت ساز و نجار نیمکت ساز 51-7011.00
 37.5  کاربر تصفیه خانه و سیستم های تصفیه آب و فاضلاب 51-8031.00
 37.5  کاربر تاسیسات گازی 51-8092.00
 37.5  مدرس پیش دبستانی، به غیر از آموزش های خاص 25-2011.00
 37.5  مدرس مهد کودک، به غیر از آموزش های خاص 25-2012.00
 37.5  کارگر دفع مواد خطرناک 47-4041.00
 37.5  کارمند شهرداری 43-4031.02
 37.5  مدرس آموزش های شغلی، مدارس متوسطه 25-2023.00
 37.5  کاردان فنی و تکنیسین های موزه 25-4013.00
 37.5  کاربر و متصدی ماشین های سفید کننده و رنگ کننده نساجی 51-6061.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های برش و قطعه قطعه کردن 51-9032.00
 37.5  نقشه کش الکترونیک 17-3012.01
 37.5  کارمند تهیه اظهارنامه 43-3021.01
 37.5  آرایشگر و متخصص زیبایی 39-5012.00
 37.5  بنا، پرداخت کار سیمان 47-2051.00
 37.5  دستیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای 19-4061.01
 37.5  نصاب و تعمیرکار تجهیزات ارتباطات دور برد، به جز نصابان خط 49-2022.00
 37.5  روان پزشک 29-1066.00
 37.5  سرپرست ارشد/مدیر ماموران زندان و زندان بان مراکز بازپروری 33-1011.00
 37.5  قالب ساز و قالب گیر 51-9195.07
 37.5  تعمیرکار موتورهای برقی، ابزار آلات برقی، و تعمیرکاران مرتبط 49-2092.00
 37.5  دستیار پزشکی 31-9092.00
 37.5  مشاور تحصیلی، شغلی و مدارس 21-1012.00
 37.5  فن شناس و کاردان فنی رادیولوژی 29-2034.00
 37.5  کارگزار املاک 41-9021.00
 37.5  کاربر دریل های چرخشی حفاری نفت و گاز 47-5012.00
 37.5  وردست--بنا، بلوک کار، سنگ کار، و کاشی کار و مرمر کار 47-3011.00
 37.5  متخصص پزشکی طبیعی یا طب سنتی 29-1199.04
 37.5  کاردان فنی داده های ژئو فیزیک 19-4041.01
 37.5  دستیار خدمات اجتماعی و انسانی 21-1093.00
 37.5  کارگردان استعداد یاب 27-2012.04
 37.5  مکانیک تجهیزات کشاورزی 49-3041.00
 37.5  تعمیرکار لوارم خانگی 49-9031.00
 37.5  کاردان فنی تجهیزات صوتی و تصویری 27-4011.00
 37.5  تحلیگر و مفسر اخبار 27-3021.00
 37.5  دریا نورد و ملوان کشتی های حمل نفت 53-5011.00
 37.5  تعمیرکار تجهیزات رهگیری و چراغ های علامت دهنده 49-9097.00
 34.5  کارگر عایق کاری، کف، سقف، و دیوار 47-2131.00
 34.5  نصاب حصار 47-4031.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های مخلوط کن و ترکیب 51-9023.00
 34.5  گچ کار و سفید کار 47-2161.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات دریل و سوراخکاری فلزات و پلاستیک 51-4032.00
 34.5  مکانیک ماشین آلات صنعتی 49-9041.00
 34.5  نصاب و تعمیرکار خطوط مخابراتی 49-9052.00
 34.5  سرهم کننده/همگذار سازه ها، سطوح، دکل ها و جراثقیل ها، و سیستم های ساخت هواپیما 51-2011.00
 34.5  گرافیست نشر دسکتاپ 43-9031.00
 34.5  وردست--نجار 47-3012.00
 34.5  کاربر جراثقیل حفاری، نفت و گاز 47-5011.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات کار با چوب، به غیر از اره 51-7042.00
 34.5  سرویس کار مخازن فاضلاب و پاکسازی لوله های فاضلاب 47-4071.00
 34.5  نصاب دیوارهای پیش ساخته و کاشی سقف 47-2081.00
 34.5  بازرس هوانوردی 53-6051.01
 34.5  دستیار منابع انسانی، به جز کارمند پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-4161.00
 34.5  کاربر ماشین آلات حفر و بار گیری و ماشین های کشنده 53-7032.00
 34.5  بازرس کشاورزی 45-2011.00
 34.5  کاربر و متصدی تنور، کوره، اجاق، خشک کن، و انواع دیگ ها 51-9051.00
 34.5  دستیار کتابخانه، امور عادی 43-4121.00
 34.5  مکانیک هواپیما و کاردان فنی سرویس هواپیما 49-3011.00
 34.5  کارگر جنگلداری و حفاظت از محیط زیست 45-4011.00
 34.5  کاربر و متصدی تجهیزات سرمایشی و انجمادی 51-9193.00
 34.5  راننده کامیون، ماشین های سبک و خدمات پخش و توزیع 53-3033.00
 34.5  اعزام کننده ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5031.00
 34.5  سرپرست ارشد/مدیر وردستان، کارگران، و باربران، دستی 53-1021.00
 34.5  سرپرست ارشد/مدیر حمل و نقل و ماشین های جابجایی بار و کاربران وسایل نقلیه 53-1031.00
 34.5  بنا، سنگ 47-2022.00
 34.5  کاردان فنی لابراتوار عینک سازی 51-9083.00
 34.5  کارگر پرورشگاه گل و گیاه 45-2092.01
 34.5  متصدی مراکز سرویس وسایل نقلیه 53-6031.00
 34.5  لوله کش، ساختمانی 47-2152.02
 34.5  بایگان 25-4011.00
 34.5  دستیار درمان شغلی 31-2011.00
 34.5  قاضی قانون اجرایی، داور و مامور رسیدگی به محاکمه 23-1021.00
 34.5  فعال اجتماعی پزشکی و بهداشت عموم 21-1022.00
 34.5  بهیار مراقبت های خانگی 31-1011.00
 34.5  بازرس و متخصص پیشگیری آتش سوزی های جنگلی 33-2022.00
 34.5  مربی و استعداد یاب 27-2022.00
 34.5  کاردان فنی ثبت امواج الکتریکی مغز بوسیله برق (نوار مغزی) 29-2099.01
 34.5  رسیدگی کننده به آفات، سم پاش، و کاربر، گیاه ها 37-3012.00
 34.5  مشاور ترک اعتیاد و اختلالات رفتاری 21-1011.00
 34.5  کاردان فنی روان پزشکی 29-2053.00
 34.5  کاردان فنی مهندسی صدا 27-4014.00
 34.5  دستیار حقوقی 23-2011.00
 34.5  دستیار متخصص فیزیوتراپی 31-2021.00
 34.5  آشپز، منازل شخصی 35-2013.00
 34.5  نماینده بیماران 43-4051.03
 34.5  بازرس کیفری و مامور ویژه 33-3021.03
 34.5  بازرس مهاجرت و گمرک 33-3021.05
 34.5  نگهبان صیدگاه ها و شکارگاه ها 33-3031.00
 34.5  آتش نشان جنگلی 33-2011.02
 34.5  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث جنگلی 33-1021.02
 34.5  کلانتر و معاون کلانتر 33-3051.03
 34.5  مدرس مدد کاری اجتماعی، دانشگاهی 25-1113.00
 34.5  مسول تدارک تجهیزات پزشکی 31-9093.00
 34.5  طراح گرافیک 27-1024.00
 34.5  طراح گل و گیاه 27-1023.00
 34.5  طبیعت شناس پارک ها 19-1031.03
 34.5  بازجو آتش نشانی 33-2021.02
 34.5  متخصص تفریح درمانی 29-1125.00
 34.5  ویراستار 27-3041.00
 34.5  پزشک داخلی، عمومی 29-1063.00
 34.5  متخصص درمان مشکلات شغلی 29-1122.00
 34.5  متخصص ارتودنسی 29-1023.00
 34.5  کارمند انبار- اتاق های انبار، انبارهای بزرگ، و محوطه های انبار 43-5081.03
 34.5  مراقبت کننده از کودکان 39-9011.00
 34.5  فعال بخش سرگرمی 39-9032.00
 34.5  مدیر املاک، مستغلات و اتحادیه های اجتماعی 11-9141.00
 34.5  کاردان سونوگرافی تشخیصی 29-2032.00
 34.5  متخصص استخدام، جذب نیرو و بکارگماری 13-1071.00
 34.5  ارزشیاب بیمه، خسارت خودرویی 13-1032.00
 34.5  فعال اجتماعی کودک، خانواده و مدارس 21-1021.00
 31.25  غواص صنعتی 49-9092.00
 31.25  تدوینگر فیلم و کلیپ های تصویری 27-4032.00
 31.25  متخصص مجموعه های صمعی بصری 25-9011.00
 31.25  دستیار درمان زبان-گفتار 31-9099.01
 31.25  سازنده ابزار و قالب 51-4111.00
 31.25  ماساژور و فیزیو تراپ 29-1011.00
 31.25  طراح مد 27-1022.00
 31.25  نصاب و تعمیرکار شیشه خودرو 49-3022.00
 31.25  کاردان فنی کتابخانه 25-4031.00
 31.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات پیچ دار کردن، تاباندن، و بیرون کشیدن در نساجی 51-6064.00
 31.25  خیاط، دستی 51-6051.00
 31.25  چوب بر 45-4021.00
 31.25  تمرین دهنه ورزشکاران 29-9091.00
 31.25  تعمیرکار بدنه خودرو و تعمیرکاران مرتبط 49-3021.00
 31.25  تعمیرکار درب های مکانیکی 49-9011.00
 31.25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات کنترلی و سوپاپ، به جز درب های مکانیکی 49-9012.00
 31.25  نصاب و تعمیرکار آسانسور 47-4021.00
 31.25  وردست--سقف ساز 47-3016.00
 31.25  موزاییک کار 47-2053.00
 31.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تراشکاری و خراطی فلزات و پلاستیک 51-4034.00
 31.25  کاربر ماشین آلات ایجاد شکاف و کانال زنی معدن 47-5042.00
 31.25  متصدی دستگاه های مخلوط کن غذا 51-3092.00
 31.25  نانوا و کیک پز 51-3011.00
 31.25  متخصص فیزیو تراپی 29-1123.00
 31.25  سرهم کننده/همگذار، تنظیم کننده، کالیبره کننده ابزارهای نمایش زمان 51-2093.00
 31.25  متخصص سوزن درمانی 29-1199.01
 31.25  سرویس کار و تعمیرکار دستگاه های خودکار فروش سکه ای، اسکناسی و دستگاه های خودکار بازی و سرگرمی 49-9091.00
 31.25  ارتوپد و سازنده اعضای مصنوعی 29-2091.00
 31.25  کاردان فنی سوابق پزشکی و اطلاعات بهداشتی 29-2071.00
 31.25  کمک یار متخصص درمان شغلی 31-2012.00
 31.25  کمک یار متخصص فیزیوتراپی 31-2022.00
 31.25  متخصص اطفال، عمومی 29-1065.00
 31.25  وردست--لوله کش، نصاب لوله، و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-3015.00
 31.25  وردست--کارگر استخراج 47-5081.00
 31.25  مدرس علوم سیاسی، دانشگاهی 25-1065.00
 31.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات برش، پانچ، و پرس فلزات و پلاستیک 51-4031.00
 31.25  نصاب، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل مواد، فلزت و پلاستیک 51-4021.00
 31.25  کارگردان- صحنه، فیلم های سینمایی، تلویزیونی، و برنامه های رادیویی 27-2012.02
 31.25  کارگر سازه های آهنی و فولادی 47-2221.00
 31.25  کاردان فنی لابراتوار دندان سازی 51-9081.00
 31.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های روکش زنی، نقاشی، و اسپری زنی 51-9121.00
 31.25  سازنده و کارشناس فلزات گران بها 51-9071.07
 31.25  قاضی، قاضی دادگاه بخش و دادرس 23-1023.00
 31.25  کافه چی 35-3011.00
 31.25  کاربر و متصدی ماشین الات بسته بندی و بارگیری 51-9111.00
 31.25  نمایش دهنده و مبلغ کالا 41-9011.00
 31.25  کاربر جراثقیل و دکل ها 53-7021.00
 31.25  پیک و تحویل دهنده 43-5021.00
 31.25  قلم زن و حکاک 51-9194.00
 31.25  مهندس کشتی 53-5031.00
 31.25  کاردان فنی و دستیار پزشکی اورژانس 29-2041.00
 31.25  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تزیین مناظر، خدمات چمن زنی، و باغداری 37-1012.00
 31.25  گریمور، تئاتر و اجرا 39-5091.00
 31.25  مشاور توان بخشی 21-1015.00
 31.25  مصاحبه کنندگان، به غیر از تایید شایستگی و اعطای وام 43-4111.00
 31.25  محققین عناوین و مشاغل، تلخیص کننده و جستجوگر 23-2093.00
 31.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل، شکل دهی، پرس، و فشرده سازی 51-9041.00
 31.25  مهندس محوطه ریلی و کاربر قطارهای موتوری کوچک 53-4013.00
 31.25  متخصص روابط عمومی 27-3031.00
 31.25  مامور زندان و مراکز بازپروری 33-3012.00
 31.25  مدرس تاریخ، دانشگاهی 25-1125.00
 31.25  پادو 39-6012.00
 31.25  مشاور بهداشت روان 21-1014.00
 31.25  متخصص عملیات های هوایی 53-2022.00
 31.25  پلیس ترانزیت و حمل و نقل ریلی 33-3052.00
 31.25  کاربر و متصدی نوار نقاله 53-7011.00
 31.25  کاراگاه و بازرس خصوصی 33-9021.00
 31.25  باربر و کارگر حمل چمدان 39-6011.00
 31.25  منشی پزشکی 43-6013.00
 31.25  مدرس جامعه شناسی، دانشگاهی 25-1067.00
 28.25  کاربر نصب و نگهداری از تجهیزات ریلی 47-4061.00
 28.25  متصدی پل ها و بالابرهای معابر آبی 53-6011.00
 28.25  کاربر سیستم های ترمز، علامت دهنده، و کلیدهای رهگیری 53-4021.00
 28.25  راننده قایق موتوری 53-5022.00
 28.25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل 49-2093.00
 28.25  تعمیرکار و تنظیم کننده آلات موسیقی 49-9063.00
 28.25  کاربر دریل زمینی، به جز نفت و گاز 47-5021.00
 28.25  اپراتو سیستم های تلفنی، شامل پاسخگویی به تلفن ها 43-2011.00
 28.25  تعمیرکار لوازم نسوز، به جز شومینه کار 49-9045.00
 28.25  مکانیک تجهیزات ماشینی خارج از خانه و سایر مکانیک های موتوری 49-3053.00
 28.25  باربر و کارگر حمل بار، انبار، و اسباب و لوازم، دستی 53-7062.00
 28.25  کاربر بالابر و دستگاه چرخ جراثقیل 53-7041.00
 28.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تبدیل و شکل دهی مواد، مصنوعات و فایبرگلاس 51-6091.00
 28.25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی، وسایل نقلیه موتوری 49-2096.00
 28.25  کاردان فنی تجهیزات خودکار هواپیماها 49-2091.00
 28.25  نقاش، تجهیزات حمل و نقل 51-9122.00
 28.25  تعمیرکار کامپیوتر، دستگاه های بانکی، و ماشین های اداری 49-2011.00
 28.25  تعمیرکار واگن های ریلی 49-3043.00
 28.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه برش منسوجات 51-6062.00
 28.25  ملوان- کشتی، قایق، و کرجی 53-5021.02
 28.25  نصاب لوله 47-2151.00
 28.25  مربی سلامت 21-1091.00
 28.25  کارگر عایق سازی، مکانیکی 47-2132.00
 28.25  شیشه بر 47-2121.00
 28.25  بازرس، آزمایش کننده، مرتب کننده، نمونه گیر، و وزن کننده 51-9061.00
 28.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات قالب سازی، هسته سازی، و ریخته گری فلزات و پلاستیک 51-4072.00
 28.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات چوب بری 51-7041.00
 28.25  کاربر ماشین دوخت 51-6031.00
 28.25  استادیار دوره لیسانس 25-1191.00
 28.25  کارگر تقویت سازه های بتنی 47-2171.00
 28.25  روان درمانگر ازدواج و خانواده 21-1013.00
 28.25  راهنما، کنترل چی، و مامور اخذ بلیت 39-3031.00
 28.25  پرورش دهنده حیوانات 39-2011.00
 28.25  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان خدمات شخصی 39-1021.00
 28.25  کارمند صدور مجوز 43-4031.03
 28.25  گوینده ورزشگاه و سایر اماکن عمومی 27-3012.00
 28.25  آهنگ ساز و تنظیم کننده موسیقی 27-2041.04
 28.25  خلبان تجاری 53-2012.00
 28  راننده اتوبوس مدارس 53-3022.00
 28  نویسنده مطالب تبلیغاتی 27-3043.04
 28  مدرس فلسفه و دین، دانشگاهی 25-1126.00
 28  راننده کامیون، ماشین های سنگین و تریلر 53-3032.00
 28  مدرس مشاوره تحصیلی، دانشگاهی 25-1081.00
 28  کاربر کامیون ها و کشنده های صنعتی 53-7051.00
 28  سرپرست ارشد/مدیر خانه داری و سرایداری 37-1011.00
 28  تعمیرکار ساعت 49-9064.00
 28  مدرس علوم کتابداری، دانشگاهی 25-1082.00
 28  کارگردان/مدیر فنی 27-2012.05
 28  تعمیرکار و رفوگر، به جز پوشاک 49-9093.00
 28  نصاب سنگفرش های قطعه قطعه 47-4091.00
 28  دستیار دندانپزشک 31-9091.00
 28  میزبان، رستوران، استراحتگاه، و کافی شاپ 35-9031.00
 28  متصدی پیشخوان، کافه تریا، کافی شاپ و تحویل دهنده غذا 35-3022.00
 28  متخصص بیماری های چشمی و عینک سازی 29-1199.05
 28  آتش نشان شهری 33-2011.01
 28  آشپز، سفارشات کوچک 35-2015.00
 28  آشپز، فست فود 35-2011.00
 28  متخصص بهداشت دهان و دندان 29-2021.00
 28  افسر پلیس و گشت 33-3051.01
 28  مکانیک ارشد خودرو 49-3023.01
 28  کلفت و کمک رسان در امور خانه 39-9021.00
 28  بهیار روان پزشکی 31-1013.00
 28  فیلمبردار، تلویزیونی، ویدئویی، و فیلم های سینمایی 27-4031.00
 25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات ذوب فلزات و پلاستیک 51-4022.00
 25  کاربر تجهیزات راه سازی 47-2071.00
 25  قالب ساز کارخانه ریخته گری 51-4071.00
 25  طرح زن، فلزات و پلاستیک 51-4062.00
 25  گزارش نویس دادگاه 23-2091.00
 25  سنگ بر و سنگ تراش، تولید 51-9195.03
 25  متصدی و کاربر دستگاه های پخت غذا 51-3093.00
 25  متخصص نیمه رساناها 51-9141.00
 25  طراح ویترین و نمایش کالا 27-1026.00
 25  پستچی، پردازشگر، و اپراتور دستگاه های پردازش بسته های پستی 43-5053.00
 25  داور، میانجی گر، و سازشگر 23-1022.00
 25  مدرس مطالعات منطقه ای، قومی و فرهنگی، دانشگاهی 25-1062.00
 25  مدرس آموزش های شغلی، دانشگاهی 25-1194.00
 25  مدرس آموزش های خود غنی سازی 25-3021.00
 25  مدرس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاهی 25-1123.00
 25  مدرس ارتباطات، دانشگاهی 25-1122.00
 25  کاربر نیروگاه های تولید برق 51-8013.00
 25  خیاط و تعمیرکار لباس 51-6052.00
 25  کاربر و متصدی ماشین دوخت کفش 51-6042.00
 25  مدرس هنر، تئاتر و موسیقی، دانشگاهی 25-1121.00
 25  مشاور اسکان مراکز اقامتی 39-9041.00
 25  کارمند نامه نگاری و کاربر ماشین های پردازش نامه، به جز خدمات پستی 43-9051.00
 25  مدرس قانون جزا و اعمال قانون، دانشگاهی 25-1111.00
 25  سازنده و تعمیرکار آبگرم کن 47-2011.00
 25  دستیار مدرس 25-9041.00
 25  مدرس حقوق، دانشگاهی 25-1112.00
 25  رونویس پزشکی 31-9094.00
 25  پرداخت کار مبلمان 51-7021.00
 25  مکانیک قایق های موتوری 49-3051.00
 25  مسول لوکوموتیو 53-4012.00
 25  مسول دستگاه های مراکز تفریحی و سرگرمی 39-3091.00
 25  کارگر نگهداری از بزرگراه ها 47-4051.00
 25  مدرس زبان و ادبیات خارجی، دانشگاهی 25-1124.00
 25  اپراتور تلفن 43-2021.00
 25  فروشنده خانه به خانه، دست فروش و روزنامه فروش، و شغل های مشابه 41-9091.00
 25  بازرس وسایل نقلیه، تجهیزات و سیستم های بخش حمل و نقل، به جز هوانوردی 53-6051.07
 25  سقف ساز، معدن 47-5061.00
 25  نماینده فروش، عمده و تولیدی، به جز کالاهای فنی و علمی 41-4012.00
 25  متخصص نگهداری، ماشین آلات 49-9043.00
 25  کاربر ماشین یا قایق لاروب 53-7031.00
 25  منشی، به جز منشیان حقوقی، پزشکی، و اجرایی 43-6014.00
 25  اپراتور رادیویی 27-4013.00
 25  کاربر دستگاه های کمپرسور گاز و ایستگاه های پمپاژ گاز 53-7071.00
 25  تعمیرکار دوچرخه 49-3091.00
 25  مامور مراقبت از حیوانات اهلی 39-2021.00
 25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تولید محصولات کاغذی 51-9196.00
 25  وردست--کارگر تولید 51-9198.00
 25  منشی بایگانی 43-4071.00
 25  پنچری گیر 49-3093.00
 25  سرهم کننده/همگذار و سازنده سازه های فلزی 51-2041.00
 25  سرهم کننده/همگذار موتور و سایر ماشین آلات 51-2031.00
 25  سرهم کننده/همگذار تجهیزات الکترو مکانیکی 51-2023.00
 25  کنترل کننده اعتبار 43-4041.02
 25  وردست--کارگران نصب، نگهداری، و تعمیر 49-9098.00
 25  وردست--برق کار 47-3013.00
 22  مهندس موتورهای ثابت و کاربر دیگ بخار 51-8021.00
 22  مامور تشخیص صلاحیت و متخصص درمان اصلاحی 21-1092.00
 22  پارکبان 33-3041.00
 22  عکاس 27-4021.00
 22  ناخن آرا 39-5092.00
 22  بار بند و بسته بند، دستی 53-7064.00
 22  تغذیه کننده و خارج کننده مواد از ماشین آلات 53-7063.00
 22  گارسن، به غیر از رستوران 35-3041.00
 22  راننده اتوبوس، برون شهری و درون شهری 53-3021.00
 22  گارسن 35-3031.00
 22  پستچی 43-5052.00
 22  کارگر تهیه غذا 35-2021.00
 22  جوشکار، برشکار، و کمک جوشکار 51-4121.06
 22  مامور تحقیق درباره بازی ها و بازرس بازی 33-9031.00
 22  مکانیک کامیون و اتوبوس و متخصص موتورهای دیزلی 49-3031.00
 22  روان شناس بالینی 19-3031.02
 22  نصاب سیستم های امنیتی و اعلام حریق 49-2098.00
 22  کف ساب و پرداخت کار 47-2043.00
 22  کارگر ساده، نفت و گاز 47-5071.00
 22  سرهم کننده/همگذار تیمی 51-2092.00
 22  کارگر و تعمیرکار کفش و چرم 51-6041.00
 22  ریخته گر و قالب ریز، فلزات 51-4052.00
 22  نصاب کاغذ دیواری 47-2142.00
 22  کارگر مزرعه، حیوانات مزارع و دامپروری ها 45-2093.00
 22  گوشت بر و پوست گیر گوشت، طیور، و ماهی 51-3022.00
 22  سقف ساز 47-2181.00
 22  دستگاه شکاف دهنده سنگ، سنگ معدن 47-5051.00
 22  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات مختلف، فلزات و پلاستیک 51-4081.00
 22  لحیم کار و سخت کار 51-4121.07
 18.75  سرهم کننده/همگذار تجهیزات برقی و الکترونیکی 51-2022.00
 18.75  نصاب کف پوش، به جز نصابان قالی، کف سازی چوبی، و کاشی های سنگین 47-2042.00
 18.75  شاعر، ترانه سرا و نویسنده خلاق 27-3043.05
 18.75  مترجم همزمان و مترجم 27-3091.00
 18.75  نقاش، ساختمانی و نگهداری 47-2141.00
 18.75  سفالگر، صنعتی 51-9195.05
 18.75  ظرف شور 35-9021.00
 18.75  کارمند لیبل زنی 43-5081.02
 18.75  برشکار و تراشکار، و پرداخت کار، دستی 51-9031.00
 18.75  متخصص مراقبت های پوستی 39-5094.00
 18.75  موسیقی دان، آلات موسیقی 27-2042.02
 18.75  ماهی گیر و کارگران مرتبط با ماهیگیری 45-3011.00
 18.75  تایر ساز 51-9197.00
 18.75  هرس کننده درختان و درخت آرا 37-3013.00
 18.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های آبکاری و روکش زنی، فلزات و پلاستیک 51-4193.00
 18.75  راننده و متصدی آمبولانس، به جز کاردانان فنی پزشکی اورژانس 53-3011.00
 18.75  کارگردان موسیقی 27-2041.01
 18.75  کاردان فنی سرویس وسایل نقلیه تفریحی 49-3092.00
 18.75  فعال حمایت از حیوانات 33-9011.00
 18.75  قصاب کشتارگاه و بسته بند گوشت 51-3023.00
 15.75  ورزشکار و شرکت کننده مسابقات ورزشی 27-2021.00
 15.75  نصاب و تعمیرکار خطوط توزیع برق 49-9051.00
 15.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جوشکاری، لحیم کاری، و سخت کاری، فلزات و پلاستیک 51-4122.00
 15.75  کارمند دادسرا 43-4031.01
 15.75  کارگر سوهان کار و پرداخت کار، دستی 51-9022.00
 15.75  مصحح و رونویس 43-9081.00
 15.75  کاربر پمپ های چاه نفت 53-7073.00
 15.75  مکانیک موتور سیکلت 49-3052.00
 15.75  کاردان فنی یک حوزه خاص خودرو 49-3023.02
 15.75  کاربر واگن های رفت و برگشتی 53-7111.00
 15.75  مهندس کاربر و سایر کاربران تجهیزات راه و ساختمان 47-2073.00
 15.75  کارگر تزیین مناظر، و باغداری 37-3011.00
 15.75  شکارچی و تله گذار 45-3021.00
 15.5  کاربر ماشین های بارگیری، معادن زیرزمینی 53-7033.00
 15.5  سر شور آرایشگاه 39-5093.00
 12.5  کاربر دستگاه دیرک کوب 47-2072.00
 12.5  مانکن 41-9012.00
 12.5  مرده شور 39-4011.00
 12.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات بافندگی و ریسندگی 51-6063.00
 12.5  تاریخ شناس 19-3093.00
 12.5  سفید کار 47-2082.00
 12.5  بازاریاب تلفنی 41-9041.00
 12.5  نقاش، روکش کار، و تزیین کننده 51-9123.00
 12.5  سیم پیچ 51-2021.00
 12.5  کاربر و متصدی تجهیزات پاک کردن، شست و شو، و تجهیزات مهار خوردگی فلزات 51-9192.00
 12.5  پرستار کودک 39-9011.01
 12.5  هنرمند هنرهای زیبا، شامل نقاشان، مجسمه سازان، و تصویرگران 27-1013.00
 9.5  مربی ورزش و مدرس آیروبیک 39-9031.00
 9.5  گزارشگر و خبرنگار 27-3022.00
 9.5  گوینده رادیو و تلویزیون 27-3011.00
 9.5  نویسنده فنی 27-3042.00
 9.5  کارگر مزرعه، محصول 45-2092.02
 9.5  نظافت چی سالن های غذا خوری و کافه تریا ها، و وردست کافه چی 35-9011.00
 9.5  کاربر ماشین آلات حفر پیوسته 47-5041.00
 6.25  نظافت کننده و شست و شو کننده تجهیزات و وسایل نقلیه 53-7061.00
 6.25  پیرایشگر 39-5011.00
 6.25  مامور امنیتی 33-9032.00
 6.25  کارگر رختشویی و خشکشویی 51-6011.00
 6.25  اتو زن، منسوجات، پوشاک، و اقلام مرتبط 51-6021.00
 6.25  متصدی و کاربر دستگاه های سرخ کن، پخت نان و کیک، و خشک کردن غذا 51-3091.00
 6.25  دکل ساز 49-9096.00
 6.25  آپاراتچی سینما 39-3021.00
 6.25  مسول اتاق پرو و رختکن 39-3093.00
 6.25  ضابط دادگاه 33-3011.00
 6.25  ملازم مراسم تدفین 39-4021.00
 3.25  جمع کننده پسماند ها و کالاهای دور ریخته شده قابل بازیافت 53-7081.00
 3.25  کاربر تجهیزات کشاورزی 45-2091.00
 3.25  درجه بند و دانه بند، محصولات کشاورزی 45-2041.00
 3.25  کارگر ساختمانی 47-2061.00
 3.25  مسول لباس های هنرپیشگان 39-3092.00
 3.25  بازیگر 27-2011.00
 3.25  وردست--نقاش، نصاب کاغذ دیواری، گچ کار، سفید کار 47-3014.00
 متخصص ماساژ درمانی 31-9011.00
 پیشخدمت و نظافت کننده خانه داری 37-2012.00
 سرایدار و نظافت چی، به غیر از پیشخدمت ها و نظافت کنندگان خانه داری 37-2011.00
 نگهبان تقاطع ها 33-9091.00
 نجات غریق، گشت آبی، و سایر فعالان خدمات پیشگیرانه مناطق تفریحی 33-9092.00
 خواننده 27-2042.01
 

ارسال نظرات :