این بخش از درگاه، آزمایشی است؛ نظرات و پیشنهادات خود را در بخش اظهار نظر با ما در میان گذارید.

 

عنوان توصیفگر : کارهای محاسباتی (روانی در استفاده از اعداد)

توضیحات توصیفگر :


توانایی جمع و تفریق و ضرب و تقسیم سریع و دقیق

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 100  تکنیسین ریاضیاتی 15-2091.00
 84.5  دستیار آماری 43-9111.00
 81.25  متخصص آمار 15-2011.00
 81.25  تحلیلگر عملیات های تحقیقاتی 15-2031.00
 81.25  کارشناس آمار 15-2041.00
 81.25  فیزیک دان 19-2012.00
 78  تحلیلگر بودجه 13-2031.00
 78  ارزیاب هزینه 13-1051.00
 75  مدرس علوم ریاضی، دانشگاهی 25-1022.00
 75  حسابدار 13-2011.01
 75  کارمند صندوق مراکز بازی 43-3041.00
 72  مهندس تولید 17-2199.04
 72  مساح (نقشه بردار) 17-1022.00
 72  آمارشناس حیاتی 15-2041.01
 72  پایشگر 19-3022.00
 72  ریاضی دان 15-2021.00
 72  اختر شناس 19-2011.00
 68.75  مهندس لجستیک 13-1081.01
 68.75  معمار دریایی 17-2121.02
 68.75  مشاور مالی شخصی 13-2052.00
 68.75  مهندس عمران 17-2051.00
 65.75  خزانه دار و کنترل کننده 11-3031.01
 65.5  صنعت شناس مهندسی تولید 17-3029.06
 65.5  مهندس شیمی 17-2041.00
 65.5  تحلیلگر اعتباری 13-2041.00
 65.5  معمار، به غیر از محوطه سازی و بخش دریایی 17-1011.00
 65.5  نقشه بردار سطوح زمین 17-1022.01
 65.5  نسل شناس 19-1029.03
 62.5  مهندس مکانیک 17-2141.00
 62.5  مهندس نور 17-2199.07
 62.5  حسابرس 13-2011.02
 62.5  مهندس حمل و نقل 17-2051.01
 62.5  تحلیلگر مالی 13-2051.00
 62.5  ممیز انرژی 13-1199.01
 62.5  بازرس و محقق مالی 13-2061.00
 62.5  باستان شناس 19-3091.02
 62.5  شیمی دان 19-2031.00
 62.5  مدرس مهندسی، دانشگاهی 25-1032.00
 62.5  طراح پارچه و منسوجات 51-6092.00
 62.5  تحویل دار صندوق 43-3071.00
 62.5  مدرس اقتصادی، دانشگاهی 25-1063.00
 62.5  دانشمند و متخصص محیط زیست، از جمله بهداشت 19-2041.00
 62.5  مهندس دریایی 17-2121.01
 59.5  مهندس فروش 41-9031.00
 59.5  مهندس محیط زیست 17-2081.00
 59.5  دانشمند و صنعت شناس حسگر های راه دور 19-2099.01
 59.5  اقتصاد دان 19-3011.00
 59.5  مهندس زیست پزشکی 17-2031.00
 59.5  مهندس کشاورزی 17-2021.00
 59.5  خلبان، کمک خلبان، و مهندس پروازهای مسافری 53-2011.00
 59.5  دارو ساز و متصدی داروخانه 29-1051.00
 59.5  زیست شیمی دان و زیست فیزیک دان 19-1021.00
 59.5  میکروب شناس 19-1022.00
 59.5  دانشمند خاک و گیاه 19-1013.00
 59.5  راننده/فروشنده 53-3031.00
 59.5  دانشمند و صنعت شناس صنایع غذایی 19-1012.00
 59.5  اپیدمی شناس 19-1041.00
 59.5  مدیر مالی شعب یا بخش 11-3031.02
 59.5  سرپرست/مدیر کارمندان فروش عمده 41-1012.00
 59.5  مهندس رباتیک 17-2199.08
 59.5  زیست شناسان مولکولی و سلولی 19-1029.02
 59.5  مدیر عمرانی 11-9021.00
 59.5  مهندسی بیوشیمی 17-2199.01
 59.5  کارمند دفترداری، حسابداری و حسابرسی 43-3031.00
 59.5  مدیر مهندسی 11-9041.00
 56.25  کاردان فنی داروسازی 29-2052.00
 56.25  مهندس هوا فضا 17-2011.00
 56.25  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان آبزی پروری 45-1011.06
 56.25  مامور اعتبارات 13-2072.00
 56.25  بازرس و محقق مالیاتی، تحصیلدار، مامور مالیاتی 13-2081.00
 56.25  متخصص مدیریت ریسک 13-2099.02
 56.25  مدرس فیزیک، دانشگاهی 25-1054.00
 56.25  صنعت شناس مهندسی الکترونیک 17-3029.04
 56.25  دستیار مهندس محیط زیست 17-3025.00
 56.25  مهندس انرژی هسته ای 17-2161.00
 56.25  مهندس امنیت صنعتی و بهداشت 17-2111.01
 56.25  مهندس برق 17-2071.00
 56.25  آب شناس 19-2043.00
 56.25  سوهان کار پرداخت کار، و تیز کننده ابزار 51-4194.00
 56.25  جغرافی دان 19-3092.00
 56.25  کاردان فنی نمونه آزمایش های زمین شناسی 19-4041.02
 56.25  کاردان فنی کنترل فرآیند هسته ای 19-4051.02
 56.25  طراح صحنه و نمایش 27-1027.00
 56.25  کاردان فنی نقشه کشی 17-3031.02
 56.25  تحلیلگر لجستیک 13-1081.02
 56.25  تعدیل کننده بیمه، محقق و بازرس 13-1031.02
 56.25  خریدار عمده و خرد، به غیر از محصولات کشاورزی 13-1022.00
 56.25  مدیر تولید صنعتی 11-3051.00
 56.25  مهندس انرژی 17-2199.03
 56.25  مدیر خرید 11-3061.00
 55.65  مدیر منابع انسانی 11-3040.00
 55  برق کار 47-2111.00
 53.25  کنترل کننده ترافیک هوایی 53-2021.00
 53.25  وزن کننده، اندازه گیر، کنترل کننده، و نمونه گیر، ثبت سوابق 43-5111.00
 53.25  کارمند کارگزاری 43-4011.00
 53.25  کاربر کارخانه های شیمیایی و سیستم های شیمیایی 51-8091.00
 53.25  کارگزار مسافرتی 41-3041.00
 53.25  کارگزار فروش، اوراق بهادار و کالا 41-3031.01
 53.25  کارمند امور نقدی، بررسی هزینه و نرخ 43-3021.02
 53.25  متصدی پارکینگ 53-6021.00
 53.25  کارمند خدمات پستی 43-5051.00
 53.25  تهیه کننده مالیات 13-2082.00
 53.25  مدیر عامل 11-1011.00
 53.25  مشاور مدیریت منازل و مزارع 25-9021.00
 53.25  برنامه نویس کنترل ابزارهای عددی و کنترل فرآیند 51-4012.00
 53  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان تهیه و سرو غذا 35-1012.00
 53  صندوقدار 41-2011.00
 53  مهندس معدن و زمین شناسی، از جمله مهندس امنیت معدن 17-2151.00
 53  دستیار مهندس صنایع 17-3026.00
 53  مهندس نفت 17-2171.00
 53  روان شناس صنعتی-سازمانی 19-3032.00
 53  مدیر تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 11-3051.02
 53  دستیار مهندس عمران 17-3022.00
 53  طراح حمل و نقل 19-3099.01
 53  چشم پزشک 29-1041.00
 53  ارزیاب 13-2021.01
 53  متخصص تغذیه و رژیم های درمانی 29-1031.00
 53  دستیار مهندس مکانیک 17-3027.00
 53  مهندس الکترونیک، به غیر از کامپیوتر 17-2072.00
 53  کاردان فنی علوم زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست، از جمله بهداشت 19-4091.00
 53  مدرس علوم کاپیوتری، دانشگاهی 25-1021.00
 53  مدرس شیمی، دانشگاهی 25-1052.00
 53  کاردان فنی آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2012.00
 53  مدیر خدمات اجتماعی و عمومی 11-9151.00
 53  صندوقدار غرفه و پول خردکن مراکز بازی 41-2012.00
 53  جانور شناس 19-1011.00
 53  پزشک عمومی بیمارستان 29-1069.03
 53  مدیر چرخه تامین 11-9199.04
 52.4  مدیر آموزش و توسعه 11-3042.00
 50  ناخدا، کشتی و قایق 53-5021.01
 50  زمین شناس، به غیر از آب شناسان و جغرافی دانان. 19-2042.00
 50  دستیار مهندس الکترومکانیک 17-3024.00
 50  دانشمند مواد 19-2032.00
 50  دانشمند پزشکی، به غیر از اپیدمی شناس 19-1042.00
 50  سرپرست ارشد/مدیر مکانیک ها، نصاب ها، و تعمیرکارها 49-1011.00
 50  دانشمند حفاظت از آب و خاک 19-1031.01
 50  مصاحبه کننده و کارمند اعطای وام 43-4131.00
 50  مامور خرید، محصولات کشاورزی 13-1021.00
 50  مدرس بازرگانی، دانشگاهی 25-1011.00
 50  مدرس علوم جوی، زمین، دریایی و فضا، دانشگاهی 25-1051.00
 50  درجه بند و رتبه بند الوار 45-4023.00
 50  سرپرست ارشد/مدیر کارگران راه و ساختمان و حفاری 47-1011.00
 50  کاردان فنی جراحی 29-2055.00
 50  سرپرست/مدیر کارمندان فروش جزء 41-1011.00
 50  متخصص درمان بیماری های تنفسی 29-1126.00
 50  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان چوب بری 45-1011.05
 50  مدیر فروش 11-2022.00
 50  کاردان فنی کشاورزی دقیق 19-4099.02
 50  کارمند افتتاح حساب 43-4141.00
 50  کارمند سفارشات 43-4151.00
 50  کاردان فنی صنایع غذایی 19-4011.02
 50  کاردان فنی شیمی 19-4031.00
 50  کاربر سیستم های پمپ سوخت، پالایشگاه، و مصرف سنج 51-8093.00
 50  کاردان فنی کاربری تجهیزات هسته ای 19-4051.01
 50  دستیار تحقیق علوم اجتماعی 19-4061.00
 50  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان محصولات کشاورزی و گل و گیاه 45-1011.07
 50  متخصص بی هوشی 29-1061.00
 50  مهندس معتبر سازی 17-2199.02
 50  مهندس صنایع 17-2112.00
 50  مدیر اسکان 11-9081.00
 50  بازرس و مامور تحقیق اموال دولتی 13-1041.04
 50  نقشه کش عمران 17-3011.02
 50  مدیر خدمات پزشکی و بهداشتی 11-9111.00
 50  مدیر آموزش و پرورش، دبیرستان و موسسات آموزش عالی 11-9033.00
 50  طراح و برنامه ریز پایداری کسب و کار 13-1199.04
 50  نقشه کش مکانیک 17-3013.00
 50  کارشناس و بازرس محقق مجوز 13-1041.02
 50  بازرس پذیرش زیست محیطی 13-1041.01
 47  مدرس علوم کشاورزی، دانشگاهی 25-1041.00
 47  کاردان فنی لوازم پزشکی 51-9082.00
 47  مهندس لوکوموتیو 53-4011.00
 47  مدیر انبار و توزیع 11-3071.02
 47  نصاب قالی 47-2041.00
 47  مدیر علوم طبیعی 11-9121.00
 47  کاردان فنی زیست شناسی 19-4021.00
 47  کاردان فنی حفاظت از جنگل ها و محیط زیست 19-4093.00
 47  مدیر بازی 11-9071.00
 47  کارگر دفع مواد خطرناک 47-4041.00
 47  مهندس پیشگیری از وقوع و مقابله با آتش سوزی 17-2111.02
 47  نجار ساختمانی 47-2031.01
 47  سازنده و کارشناس سنگ های قیمتی و الماس 51-9071.06
 47  کارمند بررسی بیمه نامه 43-9041.02
 47  فن شناس و کاردان فنی دامپزشکی 29-2056.00
 47  کارگر ساخت ورقه های فلزی 47-2211.00
 47  مدرس معماری، دانشگاهی 25-1031.00
 47  مهندسی مواد 17-2131.00
 47  معمار محوطه سازی 17-1012.00
 47  کارگزار فروش بیمه 41-3021.00
 47  تعدیل کننده شکایات و دعاوی، مستغلات و خسارت جانی 13-1031.01
 47  پزشکیار 29-1071.00
 47  کاربر راکتور نیروگاه های هسته ای 51-8011.00
 47  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث شهری 33-1021.01
 47  هماهنگ کننده تحقیقات بالینی 11-9121.01
 47  نماینده و مامور بررسی فرصت های برابر 13-1041.03
 47  مدیر و سرپرست پست 11-9131.00
 47  مدیر خدمات غذایی 11-9051.00
 47  کارمند دفتری خدمات اجاره و تعمیر 41-2021.00
 47  دانشمند فضا و جو 19-2021.00
 47  داور و سایر مقامات برگزاری مسابقات ورزشی 27-2023.00
 47  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2094.00
 47  مدیر بازاریابی 11-2021.00
 47  زیست شناس 19-1020.01
 47  مامور خرید، به غیر از خرید عمده و خرد و محصولات کشاورزی 13-1023.00
 47  جانور شناس و ریست شناس حیات وحش 19-1023.00
 47  تعمیرکار تجهیزات پزشکی 49-9062.00
 47  کاردان فنی نقشه برداری 17-3031.01
 47  تحصیلدار بدهی ها 43-3011.00
 47  کارشناس ارزشیابی، مستغلات 13-2021.02
 47  کاردان فنی تولید صنعتی 17-3029.09
 47  دندانپزشک، عمومی 29-1021.00
 47  روان شناسان اعصاب و متخصصان اعصاب و روان بالینی 19-3039.01
 47  متخصص پزشکی هسته ای 29-1069.05
 47  کاردان فنی ترافیک 53-6041.00
 47  کارمند کارگزینی، پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-3051.00
 47  مدیران مراتع 19-1031.02
 47  جراح 29-1067.00
 47  طراح شهری و منطقه ای 19-3051.00
 47  مدیر حمل و نقل 11-3071.01
 47  متخصص بیماری های پا 29-1081.00
 47  ماشین کار 51-4041.00
 43.75  بهیار و کمک بهیار حرفه ای و پرستار حرفه ای 29-2061.00
 43.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات سوهان کاری و جلا دهی فلزات و پلاستیک 51-4033.00
 43.75  نجار تاسیساتی 47-2031.02
 43.75  سرآشپز و آشپز 35-1011.00
 43.75  مدل ساز، فلزات و پلاستیک 51-4061.00
 43.75  کارگر طرح بندی، فلزات و پلاستیک 51-4192.00
 43.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات شیار زنی و رنده کاری فلزات و پلاستیک 51-4035.00
 43.75  نصاب دیوارهای پیش ساخته و کاشی سقف 47-2081.00
 43.75  متخصص بهداشت و ایمنی شغلی 29-9011.00
 43.75  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2095.00
 43.75  مدرس مدارس متوسطه، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2022.00
 43.75  کارگزار گمرکی 13-1199.03
 43.75  متخصص پرتو درمانی 29-1124.00
 43.75  بازپرس 13-1041.06
 43.75  هماهنگ کننده صنعتی 25-9031.00
 43.75  بیمه گر 13-2053.00
 43.75  فن شناس آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2011.00
 43.75  تهیه کننده 27-2012.01
 43.75  متخصص بافت شناسی و کاردان فنی بافت شناسی 29-2011.03
 43.75  بارگیری کننده مخازن، کامیون ها، و کشتی ها 53-7121.00
 43.75  کاربر ابزارهای ماشینی کنترل شونده توسط کامپیوتر، در ساخت قطعات فلزی و پلاستیکی 51-4011.00
 43.75  بازرس، مامور تحقیق و تحلیلگر تقلب و کلاهبرداری 13-2099.04
 43.75  طراح جلسات و گردهمایی 13-1121.00
 43.75  فن شناس پزشکی هسته ای 29-2033.00
 43.75  مدرس نهضت سواد آموزی، آموزش های تقویتی، و مدرسان و مربیان طرح توسعه آموزش عمومی 25-3011.00
 43.75  مدرس آموزش های شغلی، دبیرستان 25-2032.00
 43.75  تعمیرکار دوربین و تجهیزات عکس برداری 49-9061.00
 43.75  فن شناس و کاردان فنی قلب و عروق 29-2031.00
 43.75  هنرمند صنایع دستی 27-1012.00
 43.75  کارمند مکاتبات 43-4021.00
 43.75  آشپز، منازل شخصی 35-2013.00
 43.75  نماینده فروش، عمده و تولیدی، کالاهای فنی و علمی 41-4011.00
 43.75  بازرس حمل و نقل و محموله 53-6051.08
 43.75  دستیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای 19-4061.01
 43.75  کاردان فنی پزشکی قانونی 19-4092.00
 43.75  کنتور خوان، خدمات رفاهی 43-5041.00
 43.75  کارمند حمل ونقل، ارسال و دریافت 43-5071.00
 43.75  کارمند دعاوی بیمه 43-9041.01
 43.75  جواهر ساز 51-9071.01
 43.75  متصدی پذیرش و اطلاعات 43-4171.00
 43.75  نقشه کش معماری 17-3011.01
 43.75  کاربر پمپ، به جز پمپ های چاه نفت 53-7072.00
 43.75  مدیر تبلیغات و توسعه 11-2011.00
 43.75  کارمند تهیه اظهارنامه 43-3021.01
 43.75  دستیار مهندس روباتیک 17-3024.01
 43.75  کارگزار فروش املاک 41-9022.00
 43.75  مسول تایید اعتبار 43-4041.01
 43.75  کارگر کنترل آفات 37-2021.00
 43.75  سرپرست ارشد/مدیر خانه داری و سرایداری 37-1011.00
 43.75  نقشه کش برق 17-3012.02
 43.75  راننده کامیون، ماشین های سبک و خدمات پخش و توزیع 53-3033.00
 43.75  کارمند اداری، کلی 43-9061.00
 43.75  کاربر ماشین های اداری، به غیر از کامپیوتر 43-9071.00
 43.75  بازرس آتش نشانی 33-2021.01
 43.75  سرپرست/مدیر دفتر و مدیر پشتیبانی اداری. 43-1011.00
 43.75  مدیر سامانه های کامپیوتری و اطلاعاتی 11-3021.00
 43.75  سرپرست ارشد/مدیر افسران پلیس و کاراگاه ها 33-1012.00
 43.75  الگو ساز، چوب 51-7031.00
 43.75  سرپرست ارشد/مدیر ماموران زندان و زندان بان مراکز بازپروری 33-1011.00
 43.75  کمک یار داروخانه ها 31-9095.00
 43.75  مدیر اطلاعات بالینی 15-2041.02
 43.75  فروشنده قطعات یدکی 41-2022.00
 43.75  بنا، آجر و بلوک های سیمانی 47-2021.00
 43.75  کارگزار فروش تبلیغات 41-3011.00
 43.75  برق کار 47-2111.00
 43.75  نقشه بردار و نقشه نگار 17-1021.00
 43.75  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان دامپروری و مراقبت از حیوانات 45-1011.08
 43.75  روحانی 21-2011.00
 43.75  روحانی متخصص در احکام 21-2021.00
 43.75  جراح فک و دهان 29-1022.00
 43.75  بازرس و متخصص پیشگیری آتش سوزی های جنگلی 33-2022.00
 43.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جداسازی، فیلتر کردن، غبار روبی، رسوب گیری، و دستگاه تقطیر 51-9012.00
 40.75  رسیدگی کننده به آفات، سم پاش، و کاربر، گیاه ها 37-3012.00
 40.75  کاربر مواد منفجره، متخصص مهمات، و تخریب چی 47-5031.00
 40.75  ناظر بازی و سرگرمی 39-1011.00
 40.75  کاربر تجهیزات چوب بری 45-4022.00
 40.75  آشپز، موسسات و کافه تریا 35-2012.00
 40.75  کارمند فروش بلیط مسافرتی و کارگزار رزرواسیون و حمل و نقل 43-4181.00
 40.75  کارگزار فروش، خدمات مالی 41-3031.02
 40.75  کارگر جنگلداری و حفاظت از محیط زیست 45-4011.00
 40.75  کاربر دستگاه های سرویس تجهیزات، نفت، گاز، معدن 47-5013.00
 40.75  کاربر جراثقیل حفاری، نفت و گاز 47-5011.00
 40.75  کاربر دریل های چرخشی حفاری نفت و گاز 47-5012.00
 40.75  مکانیک تجهیزات کشاورزی 49-3041.00
 40.75  طرح زن، چوب 51-7032.00
 40.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های پرداخت حرارتی، فلزات و پلاستیک 51-4191.00
 40.75  راهنمای کشتی 53-5021.03
 40.75  کابینت ساز و نجار نیمکت ساز 51-7011.00
 40.75  کاربر و متصدی دستگاه های چسب زنی 51-9191.00
 40.75  کارگردان استعداد یاب 27-2012.04
 40.75  کاربر و متصدی تجهیزات سرمایشی و انجمادی 51-9193.00
 40.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات فرم دهی فلزات و پلاستیک 51-4023.00
 40.75  سرویس کار و تعمیرکار دستگاه های خودکار فروش سکه ای، اسکناسی و دستگاه های خودکار بازی و سرگرمی 49-9091.00
 40.75  نصاب، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل مواد، فلزت و پلاستیک 51-4021.00
 40.75  نصاب ساختمان های پیش ساخته و خانه های متحرک 49-9095.00
 40.75  کارمند انبار، بخش فروش 43-5081.01
 40.75  کاربر و متصدی ماشین های سفید کننده و رنگ کننده نساجی 51-6061.00
 40.75  مهندس هوا فضا و تکنیسین عملیات 17-3021.00
 40.75  تحلیلگر مدیریت 13-1111.00
 40.75  تحلیلگر و هماهنگ کننده لجستیکی 13-1081.00
 40.75  رییس قطار و رییس محوطه های ریلی 53-4031.00
 40.75  سرپرست اداره محموله های هوایی 53-1011.00
 40.75  کاربر قطارهای مترو یا واگن های خیابانی 53-4041.00
 40.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات کار با چوب، به غیر از اره 51-7042.00
 40.75  کارگزار، مدیر برنامه، و مدیر بازرگانی هنرمندان، بازیگران و ورزش کاران 13-1011.00
 40.75  توزیع کننده برق 51-8012.00
 40.75  کارمند تولید، برنامه ریزی، و تسریع امور 43-5061.00
 40.5  متخصص پزشکی طبیعی یا طب سنتی 29-1199.04
 40.5  کردان فنی کشاورزی 19-4011.01
 40.5  فن شناس یاخته شناسی 29-2011.01
 40.5  دامپزشک 29-1131.00
 40.5  افسر دایره شناسایی و سوابق 33-3021.02
 40.5  نصاب کاشی و سنگ مرمر 47-2044.00
 40.5  موزه دار 25-4012.00
 40.5  بازرس راه و ساختمان 47-4011.00
 40.5  مدیر روابط عمومی 11-2031.00
 40.5  عینک ساز، تجویزی 29-2081.00
 40.5  کاردان فنی رژیم های غذایی 29-2051.00
 40.5  مدرس دبیرستان، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2031.00
 40.5  نصاب لوله و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-2152.01
 40.5  کاربر تصفیه خانه و سیستم های تصفیه آب و فاضلاب 51-8031.00
 40.5  مدرس مدارس ابتدایی، به غیر از آموزش های خاص 25-2021.00
 40.5  مدرس مهد کودک، به غیر از آموزش های خاص 25-2012.00
 40.5  دستیار دامپزشک و مسول مراقبت های حیوانات آزمایشگاهی 31-9096.00
 40.5  متخصص پزشکی پیشگیری 29-1069.09
 40.5  راننده تاکسی و شوفر 53-3041.00
 40.5  کارمند پذیرش هتل، متل، و مراکز تفریحی 43-4081.00
 40.5  مدیر آموزش و پرورش، ابتدایی و متوسطه 11-9032.00
 40.5  مدیر آموزش و پرورش، مراکز/برنامه های حمایت از کودکان و پیش دبستانی ها 11-9031.00
 40.5  مدرس علم جنگل داری و حفاظت از محیط زیست، دانشگاهی 25-1043.00
 40.5  روان شناس مدارس 19-3031.01
 40.5  ماما و متخصص بیماری های زنان 29-1064.00
 40.5  پزشک عمومی و خانوادگی 29-1062.00
 40.5  متخصص آزمایش های غیر مخرب 17-3029.01
 40.5  مدیر امور اداری 11-3011.00
 40.5  طراح داخلی 27-1025.00
 40.5  آسیب شناس 29-1069.07
 40.5  متصدی پیشخوان، کافه تریا، کافی شاپ و تحویل دهنده غذا 35-3022.00
 40.5  فروشنده تک فروشی 41-2031.00
 40.5  ماشین ساز 49-9044.00
 40.5  کاردان فنی تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 49-9099.01
 37.5  مدیر کل و مدیر عملیات 11-1021.00
 37.5  کاربر تاسیسات گازی 51-8092.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های خرد کردن، سوهان زدن، و پرداخت 51-9021.00
 37.5  کاربر و متصدی تجهیزات شیمیایی 51-9011.00
 37.5  دستیار مهندس الکترونیک 17-3023.01
 37.5  متخصص امور نظارتی 13-1041.07
 37.5  مدیر امور نظارتی 11-9199.01
 37.5  کارگر پرورشگاه گل و گیاه 45-2092.01
 37.5  پرورش دهنده حیوانات 45-2021.00
 37.5  مدرس علوم زیست محیطی، دانشگاهی 25-1053.00
 37.5  دستیار خدمات اجتماعی و انسانی 21-1093.00
 37.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های برش و قطعه قطعه کردن 51-9032.00
 37.5  پیک و تحویل دهنده 43-5021.00
 37.5  آشپز، رستوران 35-2014.00
 37.5  منشی اداری و دستیار اجرایی 43-6011.00
 37.5  سرپرست ارشد/مدیر حمل و نقل و ماشین های جابجایی بار و کاربران وسایل نقلیه 53-1031.00
 37.5  کاردان فنی داده های ژئو فیزیک 19-4041.01
 37.5  کاربر ماشین آلات حفر و بار گیری و ماشین های کشنده 53-7032.00
 37.5  کارگر تهیه و سرو غذا، از جمله کارکنان فست فود ها 35-3021.00
 37.5  کارگزار بار و حمل 43-5011.00
 37.5  قالب ساز و قالب گیر 51-9195.07
 37.5  دمنده آبگینه، قالب گیر، خم کار، و پرداخت کار 51-9195.04
 37.5  راننده کامیون، ماشین های سنگین و تریلر 53-3032.00
 37.5  طبیعت شناس پارک ها 19-1031.03
 37.5  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تولید و عملیاتی 51-1011.00
 37.5  گرافیست نشر دسکتاپ 43-9031.00
 37.5  کاربر جراثقیل و دکل ها 53-7021.00
 37.5  لوله کش، ساختمانی 47-2152.02
 37.5  سرپرست ارشد/مدیر وردستان، کارگران، و باربران، دستی 53-1021.00
 37.5  تعمیرکار لوارم خانگی 49-9031.00
 37.5  قصاب و گوشت بر 51-3021.00
 37.5  متخصص یاخته شناسی 29-2011.02
 37.5  روان پزشک 29-1066.00
 37.5  بایگان 25-4011.00
 37.5  وردست--بنا، بلوک کار، سنگ کار، و کاشی کار و مرمر کار 47-3011.00
 37.5  کارگر سازه های آهنی و فولادی 47-2221.00
 37.5  کاردان فنی بیماری های تنفسی 29-2054.00
 37.5  بازرس کیفری و مامور ویژه 33-3021.03
 37.5  نصاب حصار 47-4031.00
 37.5  سازنده و لمینیت کننده فایبرگلاس 51-2091.00
 37.5  تعمیرکار تجهیزات رهگیری و چراغ های علامت دهنده 49-9097.00
 37.5  متخصص درمان مشکلات شغلی 29-1122.00
 37.5  متخصص درمان محدودیت نگرش، انطباق پذیری و پویایی، و متخصص احیای بینش 29-1122.01
 37.5  کارگردان برنامه 27-2012.03
 37.5  متخصص ارتودنسی 29-1023.00
 37.5  هنرمند چند رسانه ای و انیمیشن سازی 27-1014.00
 37.5  سرهم کننده/همگذار سازه ها، سطوح، دکل ها و جراثقیل ها، و سیستم های ساخت هواپیما 51-2011.00
 37.5  سرویس کار مخازن فاضلاب و پاکسازی لوله های فاضلاب 47-4071.00
 37.5  تحلیگر و مفسر اخبار 27-3021.00
 37.5  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی سرگرمی خانگی 49-2097.00
 37.5  طراحی بازرگانی و صنعتی 27-1021.00
 37.5  بنا، سنگ 47-2022.00
 37.5  تعمیرکار درب های مکانیکی 49-9011.00
 37.5  تعمیرکار موتورهای برقی، ابزار آلات برقی، و تعمیرکاران مرتبط 49-2092.00
 37.5  دوزنده رومبلی و صندلی 51-6093.00
 37.5  دستیار پزشکی 31-9092.00
 37.5  مسول تدارک تجهیزات پزشکی 31-9093.00
 37.5  مدرس و مربی پرستاری، دانشکاهی 25-1072.00
 37.5  مدرس بهداشت تخصصی، دانشگاهی 25-1071.00
 37.5  چوب بر 45-4021.00
 37.5  ویراستار 27-3041.00
 37.5  نصاب و تعمیرکار شیشه خودرو 49-3022.00
 37.5  مکانیک و نصاب تجهیزات گرمایشی و تهویه هوا 49-9021.01
 37.5  مکانیک ماشین های سنگین متحرک، به جز موتورها 49-3042.00
 37.5  کارگر عایق کاری، کف، سقف، و دیوار 47-2131.00
 37.5  کاربر و متصدی کوره های بازیافت فلزات 51-4051.00
 37.5  بهیار مراقبت های خانگی 31-1011.00
 34.5  کارمند تدارک کالا 43-3061.00
 34.5  وردست--کارگر استخراج 47-5081.00
 34.5  متصدی دستگاه های مخلوط کن غذا 51-3092.00
 34.5  نصاب و تعمیرکار خطوط مخابراتی 49-9052.00
 34.5  مکانیک ماشین آلات صنعتی 49-9041.00
 34.5  کاربر ماشین آلات ایجاد شکاف و کانال زنی معدن 47-5042.00
 34.5  نصاب و تعمیرکار تجهیزات ارتباطات دور برد، به جز نصابان خط 49-2022.00
 34.5  مکانیک و نصاب تجهیزات سرمایشی 49-9021.02
 34.5  مهندس کشتی 53-5031.00
 34.5  دریا نورد و ملوان کشتی های حمل نفت 53-5011.00
 34.5  مکانیک هواپیما و کاردان فنی سرویس هواپیما 49-3011.00
 34.5  تعمیرکار واگن های ریلی 49-3043.00
 34.5  تعمیرکار و تنظیم کننده آلات موسیقی 49-9063.00
 34.5  کاربر کامپیوتر 43-9011.00
 34.5  کارمند وارد کننذه اطلاعات 43-9021.00
 34.5  تایپیست و پردازشگر اطلاعات 43-9022.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات دریل و سوراخکاری فلزات و پلاستیک 51-4032.00
 34.5  کاربر و متصدی ماشین الات بسته بندی و بارگیری 51-9111.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل، شکل دهی، پرس، و فشرده سازی 51-9041.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های مخلوط کن و ترکیب 51-9023.00
 34.5  خیاط، دستی 51-6051.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه برش منسوجات 51-6062.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات برش، پانچ، و پرس فلزات و پلاستیک 51-4031.00
 34.5  وردست--نجار 47-3012.00
 34.5  نانوا و کیک پز 51-3011.00
 34.5  متصدی پل ها و بالابرهای معابر آبی 53-6011.00
 34.5  متصدی مراکز سرویس وسایل نقلیه 53-6031.00
 34.5  اعزام کننده، به جز اعزام ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5032.00
 34.5  مصاحبه کننده تایید شایستگی، طرح های دواتی 43-4061.00
 34.5  منشی بایگانی 43-4071.00
 34.5  غواص صنعتی 49-9092.00
 34.5  کاربر بالابر و دستگاه چرخ جراثقیل 53-7041.00
 34.5  دستیار منابع انسانی، به جز کارمند پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-4161.00
 34.5  خیاط و تعمیرکار لباس 51-6052.00
 34.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات پیچ دار کردن، تاباندن، و بیرون کشیدن در نساجی 51-6064.00
 34.5  دستیار درمان زبان-گفتار 31-9099.01
 34.5  فن شناس و کاردان فنی رادیولوژی 29-2034.00
 34.5  مشاور تحصیلی، شغلی و مدارس 21-1012.00
 34.5  میزبان، رستوران، استراحتگاه، و کافی شاپ 35-9031.00
 34.5  نماینده بیماران 43-4051.03
 34.5  مشاور ترک اعتیاد و اختلالات رفتاری 21-1011.00
 34.5  کاردان فنی و تکنیسین های موزه 25-4013.00
 34.5  مردم شناس 19-3091.01
 34.5  متخصص سوزن درمانی 29-1199.01
 34.5  کارگردان هنری 27-1011.00
 34.5  کتابدار 25-4021.00
 34.5  مسول بازی های ماشینی 39-1012.00
 34.5  متخصص تفریح درمانی 29-1125.00
 34.5  کافه چی 35-3011.00
 34.5  مدرس آموزش های شغلی، مدارس متوسطه 25-2023.00
 34.5  ارتوپد و سازنده اعضای مصنوعی 29-2091.00
 34.5  مدرس جغرافیا، دانشگاهی 25-1064.00
 34.5  مدرس علوم زیست شناسی، دانشگاهی 25-1042.00
 34.5  مامور زندان و مراکز بازپروری 33-3012.00
 34.5  کاراگاه پلیس 33-3021.01
 34.5  بازرس مهاجرت و گمرک 33-3021.05
 34.5  نگهبان صیدگاه ها و شکارگاه ها 33-3031.00
 34.5  دستیار حقوقی 23-2011.00
 34.5  قاضی قانون اجرایی، داور و مامور رسیدگی به محاکمه 23-1021.00
 34.5  وکیل 23-1011.00
 34.5  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث جنگلی 33-1021.02
 34.5  کاردان فنی بهداشت و ایمنی شغلی 29-9012.00
 34.5  مدرس اقتصاد خانواده، دانشگاهی 25-1192.00
 34.5  متخصص اطفال، عمومی 29-1065.00
 34.5  جنگلدار 19-1032.00
 34.5  ناخن آرا 39-5092.00
 34.5  مراقبت کننده از کودکان 39-9011.00
 34.5  متخصص روابط عمومی 27-3031.00
 34.5  مدیر املاک، مستغلات و اتحادیه های اجتماعی 11-9141.00
 34.5  ارزشیاب بیمه، خسارت خودرویی 13-1032.00
 34.5  متخصص استخدام، جذب نیرو و بکارگماری 13-1071.00
 34.5  طراح مد 27-1022.00
 34.5  نماینده خدمات مشتریان 43-4051.00
 34.5  کاردان فنی پخش 27-4012.00
 34.5  راهنما، کنترل چی، و مامور اخذ بلیت 39-3031.00
 34.5  نقشه کش الکترونیک 17-3012.01
 34.5  پزشک داخلی، عمومی 29-1063.00
 34.5  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تزیین مناظر، خدمات چمن زنی، و باغداری 37-1012.00
 34.5  ماساژور و فیزیو تراپ 29-1011.00
 34.5  دندان ساز 29-1024.00
 31.25  موزاییک کار 47-2053.00
 31.25  تعمیرکار بدنه خودرو و تعمیرکاران مرتبط 49-3021.00
 31.25  کاردان فنی تجهیزات صوتی و تصویری 27-4011.00
 31.25  استادیار دوره لیسانس 25-1191.00
 31.25  تمرین دهنه ورزشکاران 29-9091.00
 31.25  بنا، پرداخت کار سیمان 47-2051.00
 31.25  مربی و استعداد یاب 27-2022.00
 31.25  بهیار روان پزشکی 31-1013.00
 31.25  مکانیک ارشد خودرو 49-3023.01
 31.25  دستیار درمان شغلی 31-2011.00
 31.25  آسیب شناس زبان-گفتار 29-1127.00
 31.25  تعمیرکار دوچرخه 49-3091.00
 31.25  مکانیک تجهیزات ماشینی خارج از خانه و سایر مکانیک های موتوری 49-3053.00
 31.25  کمک یار متخصص درمان شغلی 31-2012.00
 31.25  دستیار متخصص فیزیوتراپی 31-2021.00
 31.25  کمک یار متخصص فیزیوتراپی 31-2022.00
 31.25  کاربر ماشین دوخت 51-6031.00
 31.25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی، وسایل نقلیه موتوری 49-2096.00
 31.25  شیشه بر 47-2121.00
 31.25  کاردان فنی و دستیار پزشکی اورژانس 29-2041.00
 31.25  تدوینگر فیلم و کلیپ های تصویری 27-4032.00
 31.25  وردست--سقف ساز 47-3016.00
 31.25  کاردان سونوگرافی تشخیصی 29-2032.00
 31.25  متصدی و کاربر دستگاه های پخت غذا 51-3093.00
 31.25  کاردان فنی کتابخانه 25-4031.00
 31.25  دستیار مدرس 25-9041.00
 31.25  هنرمند هنرهای زیبا، شامل نقاشان، مجسمه سازان، و تصویرگران 27-1013.00
 31.25  کاربر نصب و نگهداری از تجهیزات ریلی 47-4061.00
 31.25  کاردان فنی روان پزشکی 29-2053.00
 31.25  طراح گرافیک 27-1024.00
 31.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات ذوب فلزات و پلاستیک 51-4022.00
 31.25  کاردان فنی ثبت امواج الکتریکی مغز بوسیله برق (نوار مغزی) 29-2099.01
 31.25  کارگر عایق سازی، مکانیکی 47-2132.00
 31.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تراشکاری و خراطی فلزات و پلاستیک 51-4034.00
 31.25  مدرس مطالعات تفریحی و ورزشی، دانشگاهی 25-1193.00
 31.25  مدرس پیش دبستانی، به غیر از آموزش های خاص 25-2011.00
 31.25  کارگردان- صحنه، فیلم های سینمایی، تلویزیونی، و برنامه های رادیویی 27-2012.02
 31.25  کلید ساز و تعمیرکار گاو صندوق 49-9094.00
 31.25  گچ کار و سفید کار 47-2161.00
 31.25  کارگر تقویت سازه های بتنی 47-2171.00
 31.25  متخصص فیزیو تراپی 29-1123.00
 31.25  کارگر مزرعه، حیوانات مزارع و دامپروری ها 45-2093.00
 31.25  پرورش دهنده حیوانات 39-2011.00
 31.25  منشی حقوقی 43-6012.00
 31.25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل 49-2093.00
 31.25  کارمند ارسال سفارشات، فروش عمده و خرد 43-5081.04
 31.25  راننده قایق موتوری 53-5022.00
 31.25  فعال اجتماعی بهداشت روان و استعمال مواد 21-1023.00
 31.25  نمایش دهنده و مبلغ کالا 41-9011.00
 31.25  فعال اجتماعی پزشکی و بهداشت عموم 21-1022.00
 31.25  کاردان فنی لابراتوار عینک سازی 51-9083.00
 31.25  اعزام کننده ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5031.00
 31.25  آشپز، سفارشات کوچک 35-2015.00
 31.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های روکش زنی، نقاشی، و اسپری زنی 51-9121.00
 31.25  روان درمانگر ازدواج و خانواده 21-1013.00
 31.25  دستیار کتابخانه، امور عادی 43-4121.00
 31.25  مصاحبه کنندگان، به غیر از تایید شایستگی و اعطای وام 43-4111.00
 31.25  مهندس محوطه ریلی و کاربر قطارهای موتوری کوچک 53-4013.00
 31.25  مهندس امنیت کالا 17-2111.03
 31.25  راننده اتوبوس مدارس 53-3022.00
 31.25  بازرس هوانوردی 53-6051.01
 31.25  گریمور، تئاتر و اجرا 39-5091.00
 31.25  مدرس علوم سیاسی، دانشگاهی 25-1065.00
 31.25  مهندس سخت افزار 17-2061.00
 31.25  مدرس روان شناسی، دانشگاهی 25-1066.00
 31.25  مدرس مردم شناسی و باستان شناسی، دانشگاهی 25-1061.00
 31.25  بازرس کشاورزی 45-2011.00
 31.25  کاربر و متصدی نوار نقاله 53-7011.00
 31.25  کلفت و کمک رسان در امور خانه 39-9021.00
 31.25  روان شناس مشاوره ای 19-3031.03
 31.25  فعال اجتماعی کودک، خانواده و مدارس 21-1021.00
 31.25  دستیار مهندس برق 17-3023.03
 31.25  کلانتر و معاون کلانتر 33-3051.03
 31.25  کاراگاه و بازرس خصوصی 33-9021.00
 28.25  باربر و کارگر حمل بار، انبار، و اسباب و لوازم، دستی 53-7062.00
 28.25  مکانیک قایق های موتوری 49-3051.00
 28.25  سرهم کننده/همگذار موتور و سایر ماشین آلات 51-2031.00
 28.25  سرهم کننده/همگذار و سازنده سازه های فلزی 51-2041.00
 28.25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات کنترلی و سوپاپ، به جز درب های مکانیکی 49-9012.00
 28.25  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان خدمات شخصی 39-1021.00
 28.25  آرایشگر و متخصص زیبایی 39-5012.00
 28.25  اپراتو سیستم های تلفنی، شامل پاسخگویی به تلفن ها 43-2011.00
 28.25  طرح زن، فلزات و پلاستیک 51-4062.00
 28.25  تعمیرکار لوازم نسوز، به جز شومینه کار 49-9045.00
 28.25  پادو 39-6012.00
 28.25  آهنگ ساز و تنظیم کننده موسیقی 27-2041.04
 28.25  نقاش، تجهیزات حمل و نقل 51-9122.00
 28.25  کارمند انبار- اتاق های انبار، انبارهای بزرگ، و محوطه های انبار 43-5081.03
 28.25  گوینده ورزشگاه و سایر اماکن عمومی 27-3012.00
 28.25  سقف ساز، معدن 47-5061.00
 28.25  خلبان تجاری 53-2012.00
 28.25  جامعه شناس 19-3041.00
 28.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تبدیل و شکل دهی مواد، مصنوعات و فایبرگلاس 51-6091.00
 28.25  مربی سلامت 21-1091.00
 28.25  قالب ساز کارخانه ریخته گری 51-4071.00
 28.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات قالب سازی، هسته سازی، و ریخته گری فلزات و پلاستیک 51-4072.00
 28.25  پلیس ترانزیت و حمل و نقل ریلی 33-3052.00
 28.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات مختلف، فلزات و پلاستیک 51-4081.00
 28.25  سازنده ابزار و قالب 51-4111.00
 28.25  کارمند نامه نگاری و کاربر ماشین های پردازش نامه، به جز خدمات پستی 43-9051.00
 28.25  محققین عناوین و مشاغل، تلخیص کننده و جستجوگر 23-2093.00
 28.25  سازنده و تعمیرکار آبگرم کن 47-2011.00
 28.25  کارگر و تعمیرکار کفش و چرم 51-6041.00
 28.25  پرداخت کار مبلمان 51-7021.00
 28.25  بازرس، آزمایش کننده، مرتب کننده، نمونه گیر، و وزن کننده 51-9061.00
 28.25  کارمند لیبل زنی 43-5081.02
 28.25  کارمند شهرداری 43-4031.02
 28.25  کارمند صدور مجوز 43-4031.03
 28.25  دانشمند علوم سیاسی 19-3094.00
 28.25  گوشت بر و پوست گیر گوشت، طیور، و ماهی 51-3022.00
 28.25  وردست--کارگر تولید 51-9198.00
 28.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تولید محصولات کاغذی 51-9196.00
 28.25  کاربر سیستم های ترمز، علامت دهنده، و کلیدهای رهگیری 53-4021.00
 28.25  قلم زن و حکاک 51-9194.00
 28.25  پستچی، پردازشگر، و اپراتور دستگاه های پردازش بسته های پستی 43-5053.00
 28  تعمیرکار و رفوگر، به جز پوشاک 49-9093.00
 28  فعال بخش سرگرمی 39-9032.00
 28  مدرس تاریخ، دانشگاهی 25-1125.00
 28  سازنده و کارشناس فلزات گران بها 51-9071.07
 28  متخصص مجموعه های صمعی بصری 25-9011.00
 28  کارگردان/مدیر فنی 27-2012.05
 28  مدرس مشاوره تحصیلی، دانشگاهی 25-1081.00
 28  مشاور بهداشت روان 21-1014.00
 28  تعمیرکار ساعت 49-9064.00
 28  فیلمبردار، تلویزیونی، ویدئویی، و فیلم های سینمایی 27-4031.00
 28  بازجو آتش نشانی 33-2021.02
 28  آتش نشان جنگلی 33-2011.02
 28  آشپز، فست فود 35-2011.00
 28  نصاب سنگفرش های قطعه قطعه 47-4091.00
 28  متخصص بیماری های چشمی و عینک سازی 29-1199.05
 28  دستیار دندانپزشک 31-9091.00
 28  وردست--لوله کش، نصاب لوله، و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-3015.00
 28  کاردان فنی سوابق پزشکی و اطلاعات بهداشتی 29-2071.00
 28  افسر پلیس و گشت 33-3051.01
 28  مشاور اسکان مراکز اقامتی 39-9041.00
 28  منشی پزشکی 43-6013.00
 25  کاربر تجهیزات راه سازی 47-2071.00
 25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات چوب بری 51-7041.00
 25  مدرس مطالعات منطقه ای، قومی و فرهنگی، دانشگاهی 25-1062.00
 25  مدرس فلسفه و دین، دانشگاهی 25-1126.00
 25  متخصص نیمه رساناها 51-9141.00
 25  پارکبان 33-3041.00
 25  نصاب کف پوش، به جز نصابان قالی، کف سازی چوبی، و کاشی های سنگین 47-2042.00
 25  لحیم کار و سخت کار 51-4121.07
 25  آتش نشان شهری 33-2011.01
 25  مدرس جامعه شناسی، دانشگاهی 25-1067.00
 25  مدرس علوم کتابداری، دانشگاهی 25-1082.00
 25  مدرس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاهی 25-1123.00
 25  مدرس حقوق، دانشگاهی 25-1112.00
 25  مدرس مدد کاری اجتماعی، دانشگاهی 25-1113.00
 25  مدرس ارتباطات، دانشگاهی 25-1122.00
 25  کاربر و متصدی ماشین دوخت کفش 51-6042.00
 25  مدرس قانون جزا و اعمال قانون، دانشگاهی 25-1111.00
 25  قاضی، قاضی دادگاه بخش و دادرس 23-1023.00
 25  کارگر سوهان کار و پرداخت کار، دستی 51-9022.00
 25  کاربر دریل زمینی، به جز نفت و گاز 47-5021.00
 25  جوشکار، برشکار، و کمک جوشکار 51-4121.06
 25  مکانیک کامیون و اتوبوس و متخصص موتورهای دیزلی 49-3031.00
 25  بازرس وسایل نقلیه، تجهیزات و سیستم های بخش حمل و نقل، به جز هوانوردی 53-6051.07
 25  کاربر ماشین یا قایق لاروب 53-7031.00
 25  باربر و کارگر حمل چمدان 39-6011.00
 25  کاربر کامیون ها و کشنده های صنعتی 53-7051.00
 25  تغذیه کننده و خارج کننده مواد از ماشین آلات 53-7063.00
 25  بار بند و بسته بند، دستی 53-7064.00
 25  ملوان- کشتی، قایق، و کرجی 53-5021.02
 25  کارگزار املاک 41-9021.00
 25  فروشنده خانه به خانه، دست فروش و روزنامه فروش، و شغل های مشابه 41-9091.00
 25  پرستار کودک 39-9011.01
 25  کاربر و متصدی تنور، کوره، اجاق، خشک کن، و انواع دیگ ها 51-9051.00
 25  مامور تحقیق درباره بازی ها و بازرس بازی 33-9031.00
 25  پستچی 43-5052.00
 25  کاردان فنی لابراتوار دندان سازی 51-9081.00
 25  گارسن، به غیر از رستوران 35-3041.00
 25  کاربر نیروگاه های تولید برق 51-8013.00
 25  متخصص عملیات های هوایی 53-2022.00
 25  اپراتور تلفن 43-2021.00
 25  کاربر دستگاه های کمپرسور گاز و ایستگاه های پمپاژ گاز 53-7071.00
 25  سقف ساز 47-2181.00
 25  مدرس آموزش های خود غنی سازی 25-3021.00
 25  پنچری گیر 49-3093.00
 25  کارگر ساده، نفت و گاز 47-5071.00
 25  وردست--برق کار 47-3013.00
 25  کاردان فنی تجهیزات خودکار هواپیماها 49-2091.00
 25  دستگاه شکاف دهنده سنگ، سنگ معدن 47-5051.00
 25  سرهم کننده/همگذار، تنظیم کننده، کالیبره کننده ابزارهای نمایش زمان 51-2093.00
 25  نصاب سیستم های امنیتی و اعلام حریق 49-2098.00
 25  متخصص بهداشت دهان و دندان 29-2021.00
 25  نصاب و تعمیرکار آسانسور 47-4021.00
 25  سرهم کننده/همگذار تجهیزات الکترو مکانیکی 51-2023.00
 25  کاردان فنی مهندسی صدا 27-4014.00
 25  سرهم کننده/همگذار تیمی 51-2092.00
 25  کارگر نگهداری از بزرگراه ها 47-4051.00
 25  متخصص نگهداری، ماشین آلات 49-9043.00
 25  طراح ویترین و نمایش کالا 27-1026.00
 25  مدرس آموزش های شغلی، دانشگاهی 25-1194.00
 25  نقاش، ساختمانی و نگهداری 47-2141.00
 25  مکانیک موتور سیکلت 49-3052.00
 25  نصاب لوله 47-2151.00
 25  نویسنده مطالب تبلیغاتی 27-3043.04
 22  ظرف شور 35-9021.00
 22  مامور مراقبت از حیوانات اهلی 39-2021.00
 22  سنگ بر و سنگ تراش، تولید 51-9195.03
 22  تایر ساز 51-9197.00
 22  کارگر تهیه غذا 35-2021.00
 22  سرهم کننده/همگذار تجهیزات برقی و الکترونیکی 51-2022.00
 22  وردست--کارگران نصب، نگهداری، و تعمیر 49-9098.00
 22  داور، میانجی گر، و سازشگر 23-1022.00
 22  مشاور توان بخشی 21-1015.00
 22  مامور تشخیص صلاحیت و متخصص درمان اصلاحی 21-1092.00
 22  نصاب کاغذ دیواری 47-2142.00
 22  تعمیرکار کامپیوتر، دستگاه های بانکی، و ماشین های اداری 49-2011.00
 22  هرس کننده درختان و درخت آرا 37-3013.00
 22  مسول دستگاه های مراکز تفریحی و سرگرمی 39-3091.00
 22  مهندس موتورهای ثابت و کاربر دیگ بخار 51-8021.00
 22  مسول لوکوموتیو 53-4012.00
 22  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جوشکاری، لحیم کاری، و سخت کاری، فلزات و پلاستیک 51-4122.00
 22  کاردان فنی سرویس وسایل نقلیه تفریحی 49-3092.00
 22  مدرس زبان و ادبیات خارجی، دانشگاهی 25-1124.00
 22  موسیقی دان، آلات موسیقی 27-2042.02
 22  ریخته گر و قالب ریز، فلزات 51-4052.00
 22  متخصص مراقبت های پوستی 39-5094.00
 22  مدرس هنر، تئاتر و موسیقی، دانشگاهی 25-1121.00
 22  مترجم همزمان و مترجم 27-3091.00
 22  نصاب و تعمیرکار خطوط توزیع برق 49-9051.00
 22  نماینده فروش، عمده و تولیدی، به جز کالاهای فنی و علمی 41-4012.00
 22  شکارچی و تله گذار 45-3021.00
 22  اپراتور رادیویی 27-4013.00
 18.75  راننده و متصدی آمبولانس، به جز کاردانان فنی پزشکی اورژانس 53-3011.00
 18.75  روان شناس بالینی 19-3031.02
 18.75  کاربر پمپ های چاه نفت 53-7073.00
 18.75  سفالگر، صنعتی 51-9195.05
 18.75  نظافت کننده و شست و شو کننده تجهیزات و وسایل نقلیه 53-7061.00
 18.75  شاعر، ترانه سرا و نویسنده خلاق 27-3043.05
 18.75  بازاریاب تلفنی 41-9041.00
 18.75  کنترل کننده اعتبار 43-4041.02
 18.75  کارگر تزیین مناظر، و باغداری 37-3011.00
 18.75  کاردان فنی یک حوزه خاص خودرو 49-3023.02
 18.75  راننده اتوبوس، برون شهری و درون شهری 53-3021.00
 18.75  کارگردان موسیقی 27-2041.01
 18.75  عکاس 27-4021.00
 18.75  کاربر و متصدی تجهیزات پاک کردن، شست و شو، و تجهیزات مهار خوردگی فلزات 51-9192.00
 18.75  قصاب کشتارگاه و بسته بند گوشت 51-3023.00
 18.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات بافندگی و ریسندگی 51-6063.00
 18.75  سیم پیچ 51-2021.00
 18.75  برشکار و تراشکار، و پرداخت کار، دستی 51-9031.00
 18.75  طراح گل و گیاه 27-1023.00
 18.75  سفید کار 47-2082.00
 18.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های آبکاری و روکش زنی، فلزات و پلاستیک 51-4193.00
 18.75  ماهی گیر و کارگران مرتبط با ماهیگیری 45-3011.00
 18.75  نقاش، روکش کار، و تزیین کننده 51-9123.00
 18.75  کارمند دادسرا 43-4031.01
 18.75  گارسن 35-3031.00
 18.75  کف ساب و پرداخت کار 47-2043.00
 15.75  کارگر مزرعه، محصول 45-2092.02
 15.75  رونویس پزشکی 31-9094.00
 15.75  مهندس کاربر و سایر کاربران تجهیزات راه و ساختمان 47-2073.00
 15.75  ورزشکار و شرکت کننده مسابقات ورزشی 27-2021.00
 15.75  پیرایشگر 39-5011.00
 15.75  گوینده رادیو و تلویزیون 27-3011.00
 15.75  فعال حمایت از حیوانات 33-9011.00
 15.75  خواننده 27-2042.01
 15.5  متخصص ماساژ درمانی 31-9011.00
 15.5  گزارش نویس دادگاه 23-2091.00
 15.5  مربی ورزش و مدرس آیروبیک 39-9031.00
 15.5  سر شور آرایشگاه 39-5093.00
 12.5  منشی، به جز منشیان حقوقی، پزشکی، و اجرایی 43-6014.00
 12.5  کاربر دستگاه دیرک کوب 47-2072.00
 12.5  کاربر ماشین های بارگیری، معادن زیرزمینی 53-7033.00
 12.5  مانکن 41-9012.00
 12.5  نجات غریق، گشت آبی، و سایر فعالان خدمات پیشگیرانه مناطق تفریحی 33-9092.00
 12.5  متصدی و کاربر دستگاه های سرخ کن، پخت نان و کیک، و خشک کردن غذا 51-3091.00
 12.5  مرده شور 39-4011.00
 12.5  آپاراتچی سینما 39-3021.00
 12.5  نظافت چی سالن های غذا خوری و کافه تریا ها، و وردست کافه چی 35-9011.00
 12.5  ضابط دادگاه 33-3011.00
 9.5  کارگر رختشویی و خشکشویی 51-6011.00
 9.5  تاریخ شناس 19-3093.00
 9.5  گزارشگر و خبرنگار 27-3022.00
 9.5  نویسنده فنی 27-3042.00
 9.5  کارگر ساختمانی 47-2061.00
 9.5  کاربر واگن های رفت و برگشتی 53-7111.00
 9.5  اتو زن، منسوجات، پوشاک، و اقلام مرتبط 51-6021.00
 9.5  مصحح و رونویس 43-9081.00
 9.5  ملازم مراسم تدفین 39-4021.00
 9.5  کاربر ماشین آلات حفر پیوسته 47-5041.00
 9.5  مسول اتاق پرو و رختکن 39-3093.00
 6.25  بازیگر 27-2011.00
 6.25  کاربر تجهیزات کشاورزی 45-2091.00
 6.25  جمع کننده پسماند ها و کالاهای دور ریخته شده قابل بازیافت 53-7081.00
 6.25  سرایدار و نظافت چی، به غیر از پیشخدمت ها و نظافت کنندگان خانه داری 37-2011.00
 6.25  وردست--نقاش، نصاب کاغذ دیواری، گچ کار، سفید کار 47-3014.00
 6.25  مسول لباس های هنرپیشگان 39-3092.00
 6.25  مامور امنیتی 33-9032.00
 6.25  دکل ساز 49-9096.00
 3.25  پیشخدمت و نظافت کننده خانه داری 37-2012.00
 3.25  نگهبان تقاطع ها 33-9091.00
 3.25  درجه بند و دانه بند، محصولات کشاورزی 45-2041.00
 

ارسال نظرات :