این بخش از درگاه، آزمایشی است؛ نظرات و پیشنهادات خود را در بخش اظهار نظر با ما در میان گذارید.

 

عنوان توصیفگر : مربی گری و کمک به پیشرفت دیگران

توضیحات توصیفگر :


شناسایی نیازهای توسعه ای دیگران، آماده سازی، راهنمایی کردن یا کمک های دیگر برای ارتقای دانش و مهارتهایشان

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 89.25  مربی و استعداد یاب 27-2022.00
 86.75  هماهنگ کننده صنعتی 25-9031.00
 86.5  مدیر آموزش و پرورش، ابتدایی و متوسطه 11-9032.00
 86.25  سرپرست ارشد/مدیر ماموران زندان و زندان بان مراکز بازپروری 33-1011.00
 85.75  مدرس زبان و ادبیات خارجی، دانشگاهی 25-1124.00
 85.5  مدرس آموزش های شغلی، دانشگاهی 25-1194.00
 85  مدیر آموزش و توسعه 11-3042.00
 85  روحانی 21-2011.00
 84  مدرس مشاوره تحصیلی، دانشگاهی 25-1081.00
 83.25  مدرس هنر، تئاتر و موسیقی، دانشگاهی 25-1121.00
 82.25  مدرس مدارس متوسطه، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2022.00
 81.5  مربی سلامت 21-1091.00
 81.5  مدرس علوم کتابداری، دانشگاهی 25-1082.00
 81.25  مدرس روان شناسی، دانشگاهی 25-1066.00
 81.25  مدرس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاهی 25-1123.00
 81  مدیر خدمات پزشکی و بهداشتی 11-9111.00
 81  مدرس آموزش های خود غنی سازی 25-3021.00
 81  ناظر بازی و سرگرمی 39-1011.00
 80.75  مدرس معماری، دانشگاهی 25-1031.00
 80.5  مدرس فیزیک، دانشگاهی 25-1054.00
 80.25  مدرس مدارس ابتدایی، به غیر از آموزش های خاص 25-2021.00
 79.75  مدرس ارتباطات، دانشگاهی 25-1122.00
 79.25  مدرس حقوق، دانشگاهی 25-1112.00
 78.75  بازرس و محقق مالی 13-2061.00
 78  مدیر سامانه های کامپیوتری و اطلاعاتی 11-3021.00
 77.5  مدیر فروش 11-2022.00
 77  مربی ورزش و مدرس آیروبیک 39-9031.00
 76.75  روان شناس مشاوره ای 19-3031.03
 76.75  مدیر خدمات غذایی 11-9051.00
 76.75  مدرس آموزش های شغلی، دبیرستان 25-2032.00
 75.75  مدرس مدد کاری اجتماعی، دانشگاهی 25-1113.00
 75.5  سرپرست/مدیر کارمندان فروش عمده 41-1012.00
 75.25  مدیر خدمات اجتماعی و عمومی 11-9151.00
 75  سرپرست/مدیر دفتر و مدیر پشتیبانی اداری. 43-1011.00
 75  مدیر چرخه تامین 11-9199.04
 75  نصاب ساختمان های پیش ساخته و خانه های متحرک 49-9095.00
 75  متخصص درمان مشکلات شغلی 29-1122.00
 74.75  مدرس علوم کاپیوتری، دانشگاهی 25-1021.00
 74.5  ورزشکار و شرکت کننده مسابقات ورزشی 27-2021.00
 74.25  مشاور تحصیلی، شغلی و مدارس 21-1012.00
 74.25  سرپرست ارشد/مدیر مکانیک ها، نصاب ها، و تعمیرکارها 49-1011.00
 74.25  مدیر اسکان 11-9081.00
 74  مدرس و مربی پرستاری، دانشکاهی 25-1072.00
 74  مدرس نهضت سواد آموزی، آموزش های تقویتی، و مدرسان و مربیان طرح توسعه آموزش عمومی 25-3011.00
 73.75  مدرس آموزش های شغلی، مدارس متوسطه 25-2023.00
 73.75  مدرس فلسفه و دین، دانشگاهی 25-1126.00
 73.75  مدرس دبیرستان، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2031.00
 73.75  مدرس علوم سیاسی، دانشگاهی 25-1065.00
 73.5  مدیر بازی 11-9071.00
 73.5  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تولید و عملیاتی 51-1011.00
 73  مدیر خرید 11-3061.00
 72.75  مدرس مطالعات تفریحی و ورزشی، دانشگاهی 25-1193.00
 72.75  مدیر عامل 11-1011.00
 72.75  مشاور مدیریت منازل و مزارع 25-9021.00
 72.5  مدرس علوم کشاورزی، دانشگاهی 25-1041.00
 72  کارگردان موسیقی 27-2041.01
 71.75  مدیر تولید صنعتی 11-3051.00
 71.75  مدرس جامعه شناسی، دانشگاهی 25-1067.00
 71.75  مدرس قانون جزا و اعمال قانون، دانشگاهی 25-1111.00
 71.75  مدیر حمل و نقل 11-3071.01
 70.5  ناخدا، کشتی و قایق 53-5021.01
 70.5  مساح (نقشه بردار) 17-1022.00
 70.5  روان درمانگر ازدواج و خانواده 21-1013.00
 70.5  مشاور بهداشت روان 21-1014.00
 70.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان دامپروری و مراقبت از حیوانات 45-1011.08
 70.5  میکروب شناس 19-1022.00
 70.25  مدرس اقتصادی، دانشگاهی 25-1063.00
 70.25  روحانی متخصص در احکام 21-2021.00
 70  مدرس مهندسی، دانشگاهی 25-1032.00
 69.75  دستیار درمان زبان-گفتار 31-9099.01
 69.75  تمرین دهنه ورزشکاران 29-9091.00
 69.5  مسول تایید اعتبار 43-4041.01
 69.25  سرپرست ارشد/مدیر افسران پلیس و کاراگاه ها 33-1012.00
 69.25  متخصص پزشکی پیشگیری 29-1069.09
 69  متخصص آزمایش های غیر مخرب 17-3029.01
 69  مدرس تاریخ، دانشگاهی 25-1125.00
 69  حسابرس 13-2011.02
 68.75  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تزیین مناظر، خدمات چمن زنی، و باغداری 37-1012.00
 68.5  سرپرست اداره محموله های هوایی 53-1011.00
 68.5  ماما و متخصص بیماری های زنان 29-1064.00
 68.5  کارگردان برنامه 27-2012.03
 68.5  طراح مد 27-1022.00
 68.5  مدرس علم جنگل داری و حفاظت از محیط زیست، دانشگاهی 25-1043.00
 68.5  مدرس بهداشت تخصصی، دانشگاهی 25-1071.00
 68.25  سرپرست ارشد/مدیر کارگران راه و ساختمان و حفاری 47-1011.00
 68.25  مدرس جغرافیا، دانشگاهی 25-1064.00
 68.25  مدیر تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 11-3051.02
 68.25  مدرس علوم ریاضی، دانشگاهی 25-1022.00
 67.25  مدیر مالی شعب یا بخش 11-3031.02
 67  مدیر و سرپرست پست 11-9131.00
 66.75  مدیر انبار و توزیع 11-3071.02
 66.75  مدیر آموزش و پرورش، مراکز/برنامه های حمایت از کودکان و پیش دبستانی ها 11-9031.00
 66.75  طراح و برنامه ریز پایداری کسب و کار 13-1199.04
 66.5  مدرس علوم زیست شناسی، دانشگاهی 25-1042.00
 66.25  نصاب و تعمیرکار خطوط توزیع برق 49-9051.00
 66.25  متخصص پزشکی هسته ای 29-1069.05
 66  مدیر امور نظارتی 11-9199.01
 66  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان تهیه و سرو غذا 35-1012.00
 66  مدرس مهد کودک، به غیر از آموزش های خاص 25-2012.00
 65.75  سرپرست ارشد/مدیر حمل و نقل و ماشین های جابجایی بار و کاربران وسایل نقلیه 53-1031.00
 65.75  مدیر مهندسی 11-9041.00
 65.75  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث شهری 33-1021.01
 65.75  مشاور توان بخشی 21-1015.00
 65.5  مدرس بازرگانی، دانشگاهی 25-1011.00
 65.5  مشاور اسکان مراکز اقامتی 39-9041.00
 65.5  مدرس علوم زیست محیطی، دانشگاهی 25-1053.00
 65.25  فعال بخش سرگرمی 39-9032.00
 65.25  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان خدمات شخصی 39-1021.00
 65  روان پزشک 29-1066.00
 65  بهیار روان پزشکی 31-1013.00
 64.75  مدرس اقتصاد خانواده، دانشگاهی 25-1192.00
 64.75  پرستار کودک 39-9011.01
 64.75  نصاب سنگفرش های قطعه قطعه 47-4091.00
 64.75  مکانیک موتور سیکلت 49-3052.00
 64.5  مدرس مردم شناسی و باستان شناسی، دانشگاهی 25-1061.00
 64.5  روان شناس مدارس 19-3031.01
 64.5  مدیر آموزش و پرورش، دبیرستان و موسسات آموزش عالی 11-9033.00
 64.5  سرپرست ارشد/مدیر خانه داری و سرایداری 37-1011.00
 64  آتش نشان جنگلی 33-2011.02
 63.75  آتش نشان شهری 33-2011.01
 63.5  بازرس و مامور تحقیق اموال دولتی 13-1041.04
 63.5  مدیر بازاریابی 11-2021.00
 63.5  دستیار خدمات اجتماعی و انسانی 21-1093.00
 63.5  سرپرست/مدیر کارمندان فروش جزء 41-1011.00
 63.25  بازرس، مامور تحقیق و تحلیلگر تقلب و کلاهبرداری 13-2099.04
 63.25  کارگر تهیه و سرو غذا، از جمله کارکنان فست فود ها 35-3021.00
 63  سرپرست ارشد/مدیر وردستان، کارگران، و باربران، دستی 53-1021.00
 63  نجار تاسیساتی 47-2031.02
 63  کارگر دفع مواد خطرناک 47-4041.00
 63  کاردان فنی جراحی 29-2055.00
 62.5  کلانتر و معاون کلانتر 33-3051.03
 62.5  مهندس فروش 41-9031.00
 62.5  کارگر سوهان کار و پرداخت کار، دستی 51-9022.00
 62.5  متخصص تفریح درمانی 29-1125.00
 62.5  دستیار درمان شغلی 31-2011.00
 62.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تولید محصولات کاغذی 51-9196.00
 62.25  متخصص فیزیو تراپی 29-1123.00
 62  جامعه شناس 19-3041.00
 62  کاردان فنی بهداشت و ایمنی شغلی 29-9012.00
 61.75  سرآشپز و آشپز 35-1011.00
 61.75  هنرمند چند رسانه ای و انیمیشن سازی 27-1014.00
 61.75  وردست--سقف ساز 47-3016.00
 61.5  مردم شناس 19-3091.01
 61.25  فروشنده خانه به خانه، دست فروش و روزنامه فروش، و شغل های مشابه 41-9091.00
 61.25  متخصص بهداشت و ایمنی شغلی 29-9011.00
 61.075  مدیر منابع انسانی 11-3040.00
 61  متخصص درمان بیماری های تنفسی 29-1126.00
 61  فعال اجتماعی بهداشت روان و استعمال مواد 21-1023.00
 61  پایشگر 19-3022.00
 61  متخصص تغذیه و رژیم های درمانی 29-1031.00
 61  مصحح و رونویس 43-9081.00
 60.75  متخصص پزشکی طبیعی یا طب سنتی 29-1199.04
 60.75  روان شناس بالینی 19-3031.02
 60.75  بازرس مهاجرت و گمرک 33-3021.05
 60.75  دندانپزشک، عمومی 29-1021.00
 60.5  آسیب شناس زبان-گفتار 29-1127.00
 60.5  متصدی و کاربر دستگاه های پخت غذا 51-3093.00
 60.5  کاربر مواد منفجره، متخصص مهمات، و تخریب چی 47-5031.00
 60.25  جانور شناس 19-1011.00
 60.25  ماشین ساز 49-9044.00
 60.25  بنا، آجر و بلوک های سیمانی 47-2021.00
 60.25  روان شناس صنعتی-سازمانی 19-3032.00
 60.25  مدیر کل و مدیر عملیات 11-1021.00
 60  صنعت شناس مهندسی تولید 17-3029.06
 60  طراح صحنه و نمایش 27-1027.00
 60  داور و سایر مقامات برگزاری مسابقات ورزشی 27-2023.00
 60  نماینده بیماران 43-4051.03
 60  کاربر دریل های چرخشی حفاری نفت و گاز 47-5012.00
 60  مدرس شیمی، دانشگاهی 25-1052.00
 59.75  نقشه بردار سطوح زمین 17-1022.01
 59.75  سفید کار 47-2082.00
 59.75  هرس کننده درختان و درخت آرا 37-3013.00
 59.75  متخصص آمار 15-2011.00
 59.5  عکاس 27-4021.00
 59.5  سوهان کار پرداخت کار، و تیز کننده ابزار 51-4194.00
 59.5  معمار محوطه سازی 17-1012.00
 59.5  مدرس مطالعات منطقه ای، قومی و فرهنگی، دانشگاهی 25-1062.00
 59.25  پزشک عمومی بیمارستان 29-1069.03
 59.25  کاردان فنی روان پزشکی 29-2053.00
 59.25  سازنده و لمینیت کننده فایبرگلاس 51-2091.00
 59.25  کارگردان/مدیر فنی 27-2012.05
 59.25  فعال اجتماعی پزشکی و بهداشت عموم 21-1022.00
 59  فن شناس و کاردان فنی قلب و عروق 29-2031.00
 59  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی، وسایل نقلیه موتوری 49-2096.00
 59  مهندس امنیت صنعتی و بهداشت 17-2111.01
 58.75  مامور خرید، به غیر از خرید عمده و خرد و محصولات کشاورزی 13-1023.00
 58.75  کاردان فنی حفاظت از جنگل ها و محیط زیست 19-4093.00
 58.75  مهندس محوطه ریلی و کاربر قطارهای موتوری کوچک 53-4013.00
 58.75  مدرس پیش دبستانی، به غیر از آموزش های خاص 25-2011.00
 58.75  کاردان فنی ثبت امواج الکتریکی مغز بوسیله برق (نوار مغزی) 29-2099.01
 58.75  غواص صنعتی 49-9092.00
 58.75  بنا، سنگ 47-2022.00
 58.5  مشاور ترک اعتیاد و اختلالات رفتاری 21-1011.00
 58.5  مدیر روابط عمومی 11-2031.00
 58.25  آسیب شناس 29-1069.07
 58.25  نسل شناس 19-1029.03
 58.25  گرافیست نشر دسکتاپ 43-9031.00
 58.25  کارمند افتتاح حساب 43-4141.00
 58.25  دارو ساز و متصدی داروخانه 29-1051.00
 58  مهندس شیمی 17-2041.00
 57.75  بارگیری کننده مخازن، کامیون ها، و کشتی ها 53-7121.00
 57.75  دانشمند و صنعت شناس صنایع غذایی 19-1012.00
 57.75  کارمند فروش بلیط مسافرتی و کارگزار رزرواسیون و حمل و نقل 43-4181.00
 57.5  اپیدمی شناس 19-1041.00
 57.25  ارزیاب هزینه 13-1051.00
 57.25  متخصص استخدام، جذب نیرو و بکارگماری 13-1071.00
 57.25  دستیار مهندس الکترومکانیک 17-3024.00
 57.25  متخصص درمان محدودیت نگرش، انطباق پذیری و پویایی، و متخصص احیای بینش 29-1122.01
 57.25  تحلیلگر مالی 13-2051.00
 57  سقف ساز 47-2181.00
 56.75  دانشمند علوم سیاسی 19-3094.00
 56.75  کارگردان استعداد یاب 27-2012.04
 56.75  کاردان فنی کاربری تجهیزات هسته ای 19-4051.01
 56.75  دستیار مدرس 25-9041.00
 56.75  ماساژور و فیزیو تراپ 29-1011.00
 56.75  کارگر کنترل آفات 37-2021.00
 56.75  زیست شناسان مولکولی و سلولی 19-1029.02
 56.5  کاردان فنی لوازم پزشکی 51-9082.00
 56.5  کارگر ساختمانی 47-2061.00
 56.5  کاربر و متصدی تنور، کوره، اجاق، خشک کن، و انواع دیگ ها 51-9051.00
 56.5  بهیار و کمک بهیار حرفه ای و پرستار حرفه ای 29-2061.00
 56  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های برش و قطعه قطعه کردن 51-9032.00
 56  کارگر سازه های آهنی و فولادی 47-2221.00
 56  روان شناسان اعصاب و متخصصان اعصاب و روان بالینی 19-3039.01
 56  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2095.00
 56  کاردان فنی بیماری های تنفسی 29-2054.00
 55.25  باربر و کارگر حمل بار، انبار، و اسباب و لوازم، دستی 53-7062.00
 55.25  کارمند دفتری خدمات اجاره و تعمیر 41-2021.00
 55.25  لوله کش، ساختمانی 47-2152.02
 55.25  مسول تدارک تجهیزات پزشکی 31-9093.00
 55  برق کار 47-2111.00
 55  مهندس زیست پزشکی 17-2031.00
 55  کمک یار متخصص فیزیوتراپی 31-2022.00
 55  کارگر ساخت ورقه های فلزی 47-2211.00
 55  موزه دار 25-4012.00
 55  نصاب و تعمیرکار آسانسور 47-4021.00
 54.75  پادو 39-6012.00
 54.75  مهندس انرژی هسته ای 17-2161.00
 54.75  مهندس عمران 17-2051.00
 54.75  فعال اجتماعی کودک، خانواده و مدارس 21-1021.00
 54.5  مهندس لجستیک 13-1081.01
 54.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات فرم دهی فلزات و پلاستیک 51-4023.00
 54.5  کاردان فنی نقشه برداری 17-3031.01
 54.25  کاردان فنی کنترل فرآیند هسته ای 19-4051.02
 54.25  معمار، به غیر از محوطه سازی و بخش دریایی 17-1011.00
 54.25  جراح 29-1067.00
 54.25  مهندس حمل و نقل 17-2051.01
 54.25  سرهم کننده/همگذار تجهیزات برقی و الکترونیکی 51-2022.00
 54.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات دریل و سوراخکاری فلزات و پلاستیک 51-4032.00
 54.25  پرورش دهنده حیوانات 39-2011.00
 54  متخصص ارتودنسی 29-1023.00
 53.75  دانشمند حفاظت از آب و خاک 19-1031.01
 53.75  کاربر جراثقیل حفاری، نفت و گاز 47-5011.00
 53.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان آبزی پروری 45-1011.06
 53.5  مهندس تولید 17-2199.04
 53.5  کاربر راکتور نیروگاه های هسته ای 51-8011.00
 53.25  مامور تحقیق درباره بازی ها و بازرس بازی 33-9031.00
 53.25  ارتوپد و سازنده اعضای مصنوعی 29-2091.00
 53.25  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث جنگلی 33-1021.02
 53.25  باستان شناس 19-3091.02
 53.25  متخصص مدیریت ریسک 13-2099.02
 53  اختر شناس 19-2011.00
 53  جراح فک و دهان 29-1022.00
 53  جغرافی دان 19-3092.00
 53  گچ کار و سفید کار 47-2161.00
 52.75  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان چوب بری 45-1011.05
 52.75  کاراگاه پلیس 33-3021.01
 52.75  تعمیرکار دوچرخه 49-3091.00
 52.75  دستیار مهندس روباتیک 17-3024.01
 52.75  بهیار مراقبت های خانگی 31-1011.00
 52.75  اعزام کننده، به جز اعزام ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5032.00
 52.75  طراح داخلی 27-1025.00
 52.75  نانوا و کیک پز 51-3011.00
 52.75  تحلیلگر عملیات های تحقیقاتی 15-2031.00
 52.75  کارگزار، مدیر برنامه، و مدیر بازرگانی هنرمندان، بازیگران و ورزش کاران 13-1011.00
 52.75  مدرس علوم جوی، زمین، دریایی و فضا، دانشگاهی 25-1051.00
 52.5  متصدی و کاربر دستگاه های سرخ کن، پخت نان و کیک، و خشک کردن غذا 51-3091.00
 52.5  پنچری گیر 49-3093.00
 52.5  کارگر جنگلداری و حفاظت از محیط زیست 45-4011.00
 52.5  طراح حمل و نقل 19-3099.01
 52.5  نصاب دیوارهای پیش ساخته و کاشی سقف 47-2081.00
 52.25  راهنمای کشتی 53-5021.03
 52.25  کارگر عایق سازی، مکانیکی 47-2132.00
 52.25  کاردان فنی و دستیار پزشکی اورژانس 29-2041.00
 52.25  کارگر طرح بندی، فلزات و پلاستیک 51-4192.00
 52.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه برش منسوجات 51-6062.00
 52  آب شناس 19-2043.00
 52  تحلیلگر لجستیک 13-1081.02
 52  کارشناس و بازرس محقق مجوز 13-1041.02
 51.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جداسازی، فیلتر کردن، غبار روبی، رسوب گیری، و دستگاه تقطیر 51-9012.00
 51.75  سرویس کار مخازن فاضلاب و پاکسازی لوله های فاضلاب 47-4071.00
 51.75  کاربر سیستم های پمپ سوخت، پالایشگاه، و مصرف سنج 51-8093.00
 51.75  بازرس وسایل نقلیه، تجهیزات و سیستم های بخش حمل و نقل، به جز هوانوردی 53-6051.07
 51.75  کارگزار گمرکی 13-1199.03
 51.5  کاربر سیستم های ترمز، علامت دهنده، و کلیدهای رهگیری 53-4021.00
 51.5  سرهم کننده/همگذار تجهیزات الکترو مکانیکی 51-2023.00
 51.5  تاریخ شناس 19-3093.00
 51.5  مدیر عمرانی 11-9021.00
 51.5  نصاب لوله و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-2152.01
 51.5  پزشک داخلی، عمومی 29-1063.00
 51.5  بایگان 25-4011.00
 51.5  مامور تشخیص صلاحیت و متخصص درمان اصلاحی 21-1092.00
 51.25  کاربر نصب و نگهداری از تجهیزات ریلی 47-4061.00
 51.25  بازپرس 13-1041.06
 51.25  بازجو آتش نشانی 33-2021.02
 51.25  داور، میانجی گر، و سازشگر 23-1022.00
 51.25  آشپز، موسسات و کافه تریا 35-2012.00
 51.25  متخصص نیمه رساناها 51-9141.00
 51  متخصص بافت شناسی و کاردان فنی بافت شناسی 29-2011.03
 51  جانور شناس و ریست شناس حیات وحش 19-1023.00
 51  آشپز، فست فود 35-2011.00
 51  مهندس صنایع 17-2112.00
 51  کارگر تقویت سازه های بتنی 47-2171.00
 51  کاربر تصفیه خانه و سیستم های تصفیه آب و فاضلاب 51-8031.00
 51  وردست--برق کار 47-3013.00
 51  توزیع کننده برق 51-8012.00
 50.75  دانشمند خاک و گیاه 19-1013.00
 50.75  کاربر و متصدی تجهیزات شیمیایی 51-9011.00
 50.5  وردست--کارگران نصب، نگهداری، و تعمیر 49-9098.00
 50.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های خرد کردن، سوهان زدن، و پرداخت 51-9021.00
 50.25  مدیران مراتع 19-1031.02
 50.25  مسول بازی های ماشینی 39-1012.00
 50.25  دانشمند و متخصص محیط زیست، از جمله بهداشت 19-2041.00
 50.25  دندان ساز 29-1024.00
 50.25  نصاب و تعمیرکار شیشه خودرو 49-3022.00
 50.25  راننده و متصدی آمبولانس، به جز کاردانان فنی پزشکی اورژانس 53-3011.00
 50  مکانیک ماشین آلات صنعتی 49-9041.00
 50  چشم پزشک 29-1041.00
 50  کارمند تولید، برنامه ریزی، و تسریع امور 43-5061.00
 50  صنعت شناس مهندسی الکترونیک 17-3029.04
 50  مهندس رباتیک 17-2199.08
 49.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات پیچ دار کردن، تاباندن، و بیرون کشیدن در نساجی 51-6064.00
 49.75  تحلیلگر مدیریت 13-1111.00
 49.5  کارمند لیبل زنی 43-5081.02
 49.5  بار بند و بسته بند، دستی 53-7064.00
 49.5  کنتور خوان، خدمات رفاهی 43-5041.00
 49.5  تحلیلگر و هماهنگ کننده لجستیکی 13-1081.00
 49.5  وردست--کارگر استخراج 47-5081.00
 49.25  دستیار مهندس برق 17-3023.03
 49.25  آمارشناس حیاتی 15-2041.01
 49  مهندس پیشگیری از وقوع و مقابله با آتش سوزی 17-2111.02
 49  کاردان فنی تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 49-9099.01
 48.75  کارمند صندوق مراکز بازی 43-3041.00
 48.75  مهندسی بیوشیمی 17-2199.01
 48.75  اپراتور تلفن 43-2021.00
 48.75  دمنده آبگینه، قالب گیر، خم کار، و پرداخت کار 51-9195.04
 48.5  آشپز، رستوران 35-2014.00
 48.5  مصاحبه کنندگان، به غیر از تایید شایستگی و اعطای وام 43-4111.00
 48.5  کاربر ماشین های اداری، به غیر از کامپیوتر 43-9071.00
 48.25  متصدی پل ها و بالابرهای معابر آبی 53-6011.00
 48.25  تعمیرکار موتورهای برقی، ابزار آلات برقی، و تعمیرکاران مرتبط 49-2092.00
 48.25  کارگر مزرعه، حیوانات مزارع و دامپروری ها 45-2093.00
 48.25  پلیس ترانزیت و حمل و نقل ریلی 33-3052.00
 48.25  عینک ساز، تجویزی 29-2081.00
 48.25  وردست--بنا، بلوک کار، سنگ کار، و کاشی کار و مرمر کار 47-3011.00
 48.25  تهیه کننده 27-2012.01
 48.25  مهندس کشتی 53-5031.00
 48.25  کارگر پرورشگاه گل و گیاه 45-2092.01
 48.25  هماهنگ کننده تحقیقات بالینی 11-9121.01
 48  کاربر تجهیزات راه سازی 47-2071.00
 48  مامور زندان و مراکز بازپروری 33-3012.00
 47.75  مدیر اطلاعات بالینی 15-2041.02
 47.75  بازرس کیفری و مامور ویژه 33-3021.03
 47.75  سقف ساز، معدن 47-5061.00
 47.5  مکانیک و نصاب تجهیزات سرمایشی 49-9021.02
 47.5  مراقبت کننده از کودکان 39-9011.00
 47.5  سازنده و تعمیرکار آبگرم کن 47-2011.00
 47.25  مدیر املاک، مستغلات و اتحادیه های اجتماعی 11-9141.00
 47.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات مختلف، فلزات و پلاستیک 51-4081.00
 47.25  کاردان فنی کشاورزی دقیق 19-4099.02
 47.25  درجه بند و رتبه بند الوار 45-4023.00
 47  پزشکیار 29-1071.00
 47  اقتصاد دان 19-3011.00
 47  متصدی پیشخوان، کافه تریا، کافی شاپ و تحویل دهنده غذا 35-3022.00
 47  کافه چی 35-3011.00
 47  دانشمند و صنعت شناس حسگر های راه دور 19-2099.01
 46.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات چوب بری 51-7041.00
 46.75  طرح زن، فلزات و پلاستیک 51-4062.00
 46.75  زیست شیمی دان و زیست فیزیک دان 19-1021.00
 46.75  کلید ساز و تعمیرکار گاو صندوق 49-9094.00
 46.5  کاردان فنی ترافیک 53-6041.00
 46.5  نجات غریق، گشت آبی، و سایر فعالان خدمات پیشگیرانه مناطق تفریحی 33-9092.00
 46.5  ماشین کار 51-4041.00
 46.5  دستیار پزشکی 31-9092.00
 46.5  کتابدار 25-4021.00
 46.5  باربر و کارگر حمل چمدان 39-6011.00
 46.25  بیمه گر 13-2053.00
 46.25  مهندس انرژی 17-2199.03
 46  پزشک عمومی و خانوادگی 29-1062.00
 46  کاردان فنی مهندسی صدا 27-4014.00
 46  ملوان- کشتی، قایق، و کرجی 53-5021.02
 46  دستیار مهندس مکانیک 17-3027.00
 46  بازرس کشاورزی 45-2011.00
 46  تحلیگر و مفسر اخبار 27-3021.00
 45.75  کاردان فنی سرویس وسایل نقلیه تفریحی 49-3092.00
 45.75  نصاب لوله 47-2151.00
 45.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات بافندگی و ریسندگی 51-6063.00
 45.75  تعمیرکار لوازم نسوز، به جز شومینه کار 49-9045.00
 45.75  مامور اعتبارات 13-2072.00
 45.5  بازرس هوانوردی 53-6051.01
 45.5  نویسنده مطالب تبلیغاتی 27-3043.04
 45.25  متخصص امور نظارتی 13-1041.07
 45.25  فروشنده تک فروشی 41-2031.00
 45.25  متخصص اطفال، عمومی 29-1065.00
 45.25  خزانه دار و کنترل کننده 11-3031.01
 45.25  قالب ساز و قالب گیر 51-9195.07
 45.25  کاردان فنی نمونه آزمایش های زمین شناسی 19-4041.02
 45.25  کاربر پمپ، به جز پمپ های چاه نفت 53-7072.00
 45.25  بازرس آتش نشانی 33-2021.01
 45.25  کاربر دستگاه های سرویس تجهیزات، نفت، گاز، معدن 47-5013.00
 45.25  بازرس راه و ساختمان 47-4011.00
 45  بنا، پرداخت کار سیمان 47-2051.00
 45  سنگ بر و سنگ تراش، تولید 51-9195.03
 45  کمک یار داروخانه ها 31-9095.00
 45  مهندس موتورهای ثابت و کاربر دیگ بخار 51-8021.00
 45  نگهبان صیدگاه ها و شکارگاه ها 33-3031.00
 45  مهندس نفت 17-2171.00
 44.75  مهندس الکترونیک، به غیر از کامپیوتر 17-2072.00
 44.75  فن شناس یاخته شناسی 29-2011.01
 44.75  بازیگر 27-2011.00
 44.75  تعمیرکار درب های مکانیکی 49-9011.00
 44.75  بازرس پذیرش زیست محیطی 13-1041.01
 44.5  قصاب و گوشت بر 51-3021.00
 44.5  دریا نورد و ملوان کشتی های حمل نفت 53-5011.00
 44.5  تعمیرکار تجهیزات پزشکی 49-9062.00
 44.5  کاردان فنی لابراتوار دندان سازی 51-9081.00
 44.25  کاربر کارخانه های شیمیایی و سیستم های شیمیایی 51-8091.00
 44.25  کنترل کننده ترافیک هوایی 53-2021.00
 44.25  حسابدار 13-2011.01
 44.25  اعزام کننده ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5031.00
 44.25  گریمور، تئاتر و اجرا 39-5091.00
 44  مهندس معتبر سازی 17-2199.02
 44  مامور امنیتی 33-9032.00
 44  کاربر دستگاه دیرک کوب 47-2072.00
 44  تعمیرکار لوارم خانگی 49-9031.00
 44  مهندس امنیت کالا 17-2111.03
 44  ویراستار 27-3041.00
 44  طراح گل و گیاه 27-1023.00
 44  کاربر بالابر و دستگاه چرخ جراثقیل 53-7041.00
 44  کاربر و متصدی دستگاه های چسب زنی 51-9191.00
 43.75  تعمیرکار واگن های ریلی 49-3043.00
 43.75  کاربر ماشین آلات ایجاد شکاف و کانال زنی معدن 47-5042.00
 43.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات شیار زنی و رنده کاری فلزات و پلاستیک 51-4035.00
 43.75  خلبان تجاری 53-2012.00
 43.75  مسول لوکوموتیو 53-4012.00
 43.75  خیاط و تعمیرکار لباس 51-6052.00
 43.75  برق کار 47-2111.00
 43.75  مهندس نور 17-2199.07
 43.75  مهندس کشاورزی 17-2021.00
 43.5  شیمی دان 19-2031.00
 43.5  کارگر نگهداری از بزرگراه ها 47-4051.00
 43.5  خواننده 27-2042.01
 43.5  بازرس، آزمایش کننده، مرتب کننده، نمونه گیر، و وزن کننده 51-9061.00
 43.5  پرداخت کار مبلمان 51-7021.00
 43.5  نماینده خدمات مشتریان 43-4051.00
 43.5  نصاب کاشی و سنگ مرمر 47-2044.00
 43.25  مصاحبه کننده تایید شایستگی، طرح های دواتی 43-4061.00
 43.25  متخصص بیماری های پا 29-1081.00
 43.25  مکانیک ارشد خودرو 49-3023.01
 43  شکارچی و تله گذار 45-3021.00
 43  صندوقدار 41-2011.00
 43  نصاب سیستم های امنیتی و اعلام حریق 49-2098.00
 42.75  مهندس سخت افزار 17-2061.00
 42.75  کارگزار فروش، خدمات مالی 41-3031.02
 42.75  فن شناس و کاردان فنی دامپزشکی 29-2056.00
 42.75  کارگزار فروش املاک 41-9022.00
 42.75  کلفت و کمک رسان در امور خانه 39-9021.00
 42.5  طبیعت شناس پارک ها 19-1031.03
 42.5  نقشه کش معماری 17-3011.01
 42.5  رییس قطار و رییس محوطه های ریلی 53-4031.00
 42.5  کاربر ماشین یا قایق لاروب 53-7031.00
 42.25  کاربر و متصدی تجهیزات پاک کردن، شست و شو، و تجهیزات مهار خوردگی فلزات 51-9192.00
 42.25  دامپزشک 29-1131.00
 42.25  قاضی، قاضی دادگاه بخش و دادرس 23-1023.00
 42  نصاب و تعمیرکار تجهیزات کنترلی و سوپاپ، به جز درب های مکانیکی 49-9012.00
 42  مدیر تبلیغات و توسعه 11-2011.00
 42  آهنگ ساز و تنظیم کننده موسیقی 27-2041.04
 42  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های مخلوط کن و ترکیب 51-9023.00
 41.75  لحیم کار و سخت کار 51-4121.07
 41.75  خریدار عمده و خرد، به غیر از محصولات کشاورزی 13-1022.00
 41.75  کارگر عایق کاری، کف، سقف، و دیوار 47-2131.00
 41.75  مهندس معدن و زمین شناسی، از جمله مهندس امنیت معدن 17-2151.00
 41.75  کاربر و متصدی کوره های بازیافت فلزات 51-4051.00
 41.75  کاردان سونوگرافی تشخیصی 29-2032.00
 41.5  کاربر دریل زمینی، به جز نفت و گاز 47-5021.00
 41.5  موزاییک کار 47-2053.00
 41.5  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی سرگرمی خانگی 49-2097.00
 41.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های پرداخت حرارتی، فلزات و پلاستیک 51-4191.00
 41.5  کارشناس آمار 15-2041.00
 41.5  بازرس و محقق مالیاتی، تحصیلدار، مامور مالیاتی 13-2081.00
 41.5  کاردان فنی تجهیزات خودکار هواپیماها 49-2091.00
 41.5  خلبان، کمک خلبان، و مهندس پروازهای مسافری 53-2011.00
 41.25  سرهم کننده/همگذار تیمی 51-2092.00
 41.25  کاردان فنی داروسازی 29-2052.00
 41.25  دستیار دامپزشک و مسول مراقبت های حیوانات آزمایشگاهی 31-9096.00
 41.25  نصاب قالی 47-2041.00
 41.25  گارسن 35-3031.00
 41.25  کاردان فنی نقشه کشی 17-3031.02
 41.25  تعمیرکار کامپیوتر، دستگاه های بانکی، و ماشین های اداری 49-2011.00
 41.25  ریاضی دان 15-2021.00
 41  کاردان فنی لابراتوار عینک سازی 51-9083.00
 41  ممیز انرژی 13-1199.01
 41  کارمند تدارک کالا 43-3061.00
 41  گارسن، به غیر از رستوران 35-3041.00
 41  مهندسی مواد 17-2131.00
 41  کارمند انبار، بخش فروش 43-5081.01
 40.75  کاربر و متصدی نوار نقاله 53-7011.00
 40.75  دانشمند پزشکی، به غیر از اپیدمی شناس 19-1042.00
 40.75  بازرس و متخصص پیشگیری آتش سوزی های جنگلی 33-2022.00
 40.75  تعدیل کننده شکایات و دعاوی، مستغلات و خسارت جانی 13-1031.01
 40.75  دستیار متخصص فیزیوتراپی 31-2021.00
 40.75  کاردان فنی داده های ژئو فیزیک 19-4041.01
 40.5  مهندس هوا فضا و تکنیسین عملیات 17-3021.00
 40.5  مکانیک ماشین های سنگین متحرک، به جز موتورها 49-3042.00
 40.5  کاردان فنی سوابق پزشکی و اطلاعات بهداشتی 29-2071.00
 40.5  راننده اتوبوس، برون شهری و درون شهری 53-3021.00
 40.5  کاردان فنی یک حوزه خاص خودرو 49-3023.02
 40.5  تغذیه کننده و خارج کننده مواد از ماشین آلات 53-7063.00
 40.25  طراح پارچه و منسوجات 51-6092.00
 40.25  دستیار دندانپزشک 31-9091.00
 40.25  طراح شهری و منطقه ای 19-3051.00
 40.25  کارگر رختشویی و خشکشویی 51-6011.00
 40.25  متخصص پرتو درمانی 29-1124.00
 40  تحویل دار صندوق 43-3071.00
 40  کارگزار مسافرتی 41-3041.00
 40  نصاب و تعمیرکار خطوط مخابراتی 49-9052.00
 40  دستیار مهندس محیط زیست 17-3025.00
 39.75  برنامه نویس کنترل ابزارهای عددی و کنترل فرآیند 51-4012.00
 39.75  کاردان فنی علوم زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست، از جمله بهداشت 19-4091.00
 39.75  تعمیرکار تجهیزات رهگیری و چراغ های علامت دهنده 49-9097.00
 39.75  مدیر امور اداری 11-3011.00
 39.75  کارگزار فروش، اوراق بهادار و کالا 41-3031.01
 39.75  کاردان فنی رژیم های غذایی 29-2051.00
 39.5  سیم پیچ 51-2021.00
 39.5  منشی بایگانی 43-4071.00
 39.5  گوینده رادیو و تلویزیون 27-3011.00
 39.5  کاردان فنی شیمی 19-4031.00
 39.25  قاضی قانون اجرایی، داور و مامور رسیدگی به محاکمه 23-1021.00
 39.25  مهندس مکانیک 17-2141.00
 39  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تبدیل و شکل دهی مواد، مصنوعات و فایبرگلاس 51-6091.00
 39  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان محصولات کشاورزی و گل و گیاه 45-1011.07
 39  کاردان فنی آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2012.00
 38.75  متصدی دستگاه های مخلوط کن غذا 51-3092.00
 38.75  مترجم همزمان و مترجم 27-3091.00
 38.75  کاردان فنی تولید صنعتی 17-3029.09
 38.75  دانشمند فضا و جو 19-2021.00
 38.75  افسر پلیس و گشت 33-3051.01
 38.75  مهندس لوکوموتیو 53-4011.00
 38.75  نقشه بردار و نقشه نگار 17-1021.00
 38.75  مهندس دریایی 17-2121.01
 38.5  کارگردان هنری 27-1011.00
 38.5  پیشخدمت و نظافت کننده خانه داری 37-2012.00
 38.5  سر شور آرایشگاه 39-5093.00
 38.5  وکیل 23-1011.00
 38.5  مکانیک هواپیما و کاردان فنی سرویس هواپیما 49-3011.00
 38.5  متخصص بیماری های چشمی و عینک سازی 29-1199.05
 38.25  فعال حمایت از حیوانات 33-9011.00
 38.25  کاربر ماشین آلات حفر پیوسته 47-5041.00
 38.25  کارگردان- صحنه، فیلم های سینمایی، تلویزیونی، و برنامه های رادیویی 27-2012.02
 38  مکانیک قایق های موتوری 49-3051.00
 38  نصاب و تعمیرکار تجهیزات ارتباطات دور برد، به جز نصابان خط 49-2022.00
 38  متخصص یاخته شناسی 29-2011.02
 38  نجار ساختمانی 47-2031.01
 38  کارمند پذیرش هتل، متل، و مراکز تفریحی 43-4081.00
 38  کاربر دستگاه های کمپرسور گاز و ایستگاه های پمپاژ گاز 53-7071.00
 37.75  سرهم کننده/همگذار موتور و سایر ماشین آلات 51-2031.00
 37.75  کارمند نامه نگاری و کاربر ماشین های پردازش نامه، به جز خدمات پستی 43-9051.00
 37.75  دستیار تحقیق علوم اجتماعی 19-4061.00
 37.75  صندوقدار غرفه و پول خردکن مراکز بازی 41-2012.00
 37.5  طراح گرافیک 27-1024.00
 37.5  مهندس کاربر و سایر کاربران تجهیزات راه و ساختمان 47-2073.00
 37.5  دستیار مهندس صنایع 17-3026.00
 37.25  متصدی پارکینگ 53-6021.00
 37.25  سرویس کار و تعمیرکار دستگاه های خودکار فروش سکه ای، اسکناسی و دستگاه های خودکار بازی و سرگرمی 49-9091.00
 37.25  نصاب کاغذ دیواری 47-2142.00
 37.25  راننده کامیون، ماشین های سنگین و تریلر 53-3032.00
 37.25  دستیار مهندس الکترونیک 17-3023.01
 37.25  مکانیک تجهیزات کشاورزی 49-3041.00
 37.25  ارزیاب 13-2021.01
 37.25  کف ساب و پرداخت کار 47-2043.00
 37.25  کاردان فنی پزشکی قانونی 19-4092.00
 37.25  مهندس هوا فضا 17-2011.00
 37  مکانیک تجهیزات ماشینی خارج از خانه و سایر مکانیک های موتوری 49-3053.00
 37  تعمیرکار و رفوگر، به جز پوشاک 49-9093.00
 37  کارگزار بار و حمل 43-5011.00
 37  دستیار مهندس عمران 17-3022.00
 37  تایر ساز 51-9197.00
 36.75  کارمند حمل ونقل، ارسال و دریافت 43-5071.00
 36.75  تعمیرکار و تنظیم کننده آلات موسیقی 49-9063.00
 36.75  کارمند شهرداری 43-4031.02
 36.75  کاربر تجهیزات چوب بری 45-4022.00
 36.75  کارگر مزرعه، محصول 45-2092.02
 36.75  کارگر تهیه غذا 35-2021.00
 36.75  کاربر ماشین های بارگیری، معادن زیرزمینی 53-7033.00
 36.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات سوهان کاری و جلا دهی فلزات و پلاستیک 51-4033.00
 36.5  فن شناس پزشکی هسته ای 29-2033.00
 36.5  نصاب، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل مواد، فلزت و پلاستیک 51-4021.00
 36.5  مهندس محیط زیست 17-2081.00
 36.5  ریخته گر و قالب ریز، فلزات 51-4052.00
 36.5  خیاط، دستی 51-6051.00
 36.5  کاربر و متصدی تجهیزات سرمایشی و انجمادی 51-9193.00
 36.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های آبکاری و روکش زنی، فلزات و پلاستیک 51-4193.00
 36.25  مصاحبه کننده و کارمند اعطای وام 43-4131.00
 36.25  نصاب کف پوش، به جز نصابان قالی، کف سازی چوبی، و کاشی های سنگین 47-2042.00
 36.25  رسیدگی کننده به آفات، سم پاش، و کاربر، گیاه ها 37-3012.00
 36.25  استادیار دوره لیسانس 25-1191.00
 36  متخصص مجموعه های صمعی بصری 25-9011.00
 36  نماینده و مامور بررسی فرصت های برابر 13-1041.03
 36  راننده تاکسی و شوفر 53-3041.00
 36  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل، شکل دهی، پرس، و فشرده سازی 51-9041.00
 36  تهیه کننده مالیات 13-2082.00
 36  کاربر ماشین آلات حفر و بار گیری و ماشین های کشنده 53-7032.00
 35.75  کارگر ساده، نفت و گاز 47-5071.00
 35.75  نقشه کش عمران 17-3011.02
 35.75  فیزیک دان 19-2012.00
 35.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های روکش زنی، نقاشی، و اسپری زنی 51-9121.00
 35.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تراشکاری و خراطی فلزات و پلاستیک 51-4034.00
 35.75  مدیر علوم طبیعی 11-9121.00
 35.75  سازنده ابزار و قالب 51-4111.00
 35.5  متخصص مراقبت های پوستی 39-5094.00
 35.5  وردست--کارگر تولید 51-9198.00
 35.5  الگو ساز، چوب 51-7031.00
 35.5  میزبان، رستوران، استراحتگاه، و کافی شاپ 35-9031.00
 35.5  کاربر قطارهای مترو یا واگن های خیابانی 53-4041.00
 35.5  جواهر ساز 51-9071.01
 35.5  سرهم کننده/همگذار، تنظیم کننده، کالیبره کننده ابزارهای نمایش زمان 51-2093.00
 35.5  کاربر تاسیسات گازی 51-8092.00
 35.5  مرده شور 39-4011.00
 35.25  آرایشگر و متخصص زیبایی 39-5012.00
 35.25  کاردان فنی تجهیزات صوتی و تصویری 27-4011.00
 35.25  ظرف شور 35-9021.00
 35.25  کارمند مکاتبات 43-4021.00
 35  تحلیلگر اعتباری 13-2041.00
 35  وردست--لوله کش، نصاب لوله، و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-3015.00
 35  زمین شناس، به غیر از آب شناسان و جغرافی دانان. 19-2042.00
 35  متخصص بی هوشی 29-1061.00
 34.75  متصدی مراکز سرویس وسایل نقلیه 53-6031.00
 34.75  دوزنده رومبلی و صندلی 51-6093.00
 34.5  فن شناس آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2011.00
 34.5  مکانیک کامیون و اتوبوس و متخصص موتورهای دیزلی 49-3031.00
 34.5  شیشه بر 47-2121.00
 34.5  متخصص نگهداری، ماشین آلات 49-9043.00
 34.5  نقاش، ساختمانی و نگهداری 47-2141.00
 34.5  موسیقی دان، آلات موسیقی 27-2042.02
 34.25  دکل ساز 49-9096.00
 34.25  کنترل کننده اعتبار 43-4041.02
 34.25  معمار دریایی 17-2121.02
 34.25  مکانیک و نصاب تجهیزات گرمایشی و تهویه هوا 49-9021.01
 34.25  تعدیل کننده بیمه، محقق و بازرس 13-1031.02
 34  کاربر کامیون ها و کشنده های صنعتی 53-7051.00
 34  کارگزار فروش بیمه 41-3021.00
 34  نقاش، تجهیزات حمل و نقل 51-9122.00
 34  تحصیلدار بدهی ها 43-3011.00
 33.75  مهندس برق 17-2071.00
 33.75  کاربر ابزارهای ماشینی کنترل شونده توسط کامپیوتر، در ساخت قطعات فلزی و پلاستیکی 51-4011.00
 33.75  متخصص روابط عمومی 27-3031.00
 33.75  گوشت بر و پوست گیر گوشت، طیور، و ماهی 51-3022.00
 33.75  تدوینگر فیلم و کلیپ های تصویری 27-4032.00
 33.5  نماینده فروش، عمده و تولیدی، کالاهای فنی و علمی 41-4011.00
 33.5  کردان فنی کشاورزی 19-4011.01
 33.5  نصاب حصار 47-4031.00
 33.25  منشی، به جز منشیان حقوقی، پزشکی، و اجرایی 43-6014.00
 33.25  نگهبان تقاطع ها 33-9091.00
 33.25  کاربر ماشین دوخت 51-6031.00
 33.25  هنرمند صنایع دستی 27-1012.00
 33.25  کاردان فنی صنایع غذایی 19-4011.02
 33  کارمند وارد کننذه اطلاعات 43-9021.00
 33  کارمند اداری، کلی 43-9061.00
 33  ضابط دادگاه 33-3011.00
 33  طرح زن، چوب 51-7032.00
 32.75  دستیار منابع انسانی، به جز کارمند پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-4161.00
 32.75  زیست شناس 19-1020.01
 32.5  دستیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای 19-4061.01
 32.5  ملازم مراسم تدفین 39-4021.00
 32.5  برشکار و تراشکار، و پرداخت کار، دستی 51-9031.00
 32.25  مسول دستگاه های مراکز تفریحی و سرگرمی 39-3091.00
 32.25  ناخن آرا 39-5092.00
 32.25  متخصص ماساژ درمانی 31-9011.00
 32  کاردان فنی پخش 27-4012.00
 32  متخصص بهداشت دهان و دندان 29-2021.00
 32  پیک و تحویل دهنده 43-5021.00
 32  فروشنده قطعات یدکی 41-2022.00
 31.75  متصدی پذیرش و اطلاعات 43-4171.00
 31.5  کاربر جراثقیل و دکل ها 53-7021.00
 31.5  تعمیرکار بدنه خودرو و تعمیرکاران مرتبط 49-3021.00
 31.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات کار با چوب، به غیر از اره 51-7042.00
 31.5  طراح جلسات و گردهمایی 13-1121.00
 31.25  گوینده ورزشگاه و سایر اماکن عمومی 27-3012.00
 31.25  کاربر و متصدی ماشین دوخت کفش 51-6042.00
 31.25  دستیار کتابخانه، امور عادی 43-4121.00
 31.25  آپاراتچی سینما 39-3021.00
 31.25  کمک یار متخصص درمان شغلی 31-2012.00
 31.25  کارمند صدور مجوز 43-4031.03
 31.25  وردست--نقاش، نصاب کاغذ دیواری، گچ کار، سفید کار 47-3014.00
 31.25  قلم زن و حکاک 51-9194.00
 31.25  جنگلدار 19-1032.00
 31.25  سفالگر، صنعتی 51-9195.05
 31  فن شناس و کاردان فنی رادیولوژی 29-2034.00
 31  مدل ساز، فلزات و پلاستیک 51-4061.00
 31  ماهی گیر و کارگران مرتبط با ماهیگیری 45-3011.00
 31  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات ذوب فلزات و پلاستیک 51-4022.00
 30.75  بازرس حمل و نقل و محموله 53-6051.08
 30.75  کاربر و متصدی ماشین الات بسته بندی و بارگیری 51-9111.00
 30.75  راهنما، کنترل چی، و مامور اخذ بلیت 39-3031.00
 30.75  شاعر، ترانه سرا و نویسنده خلاق 27-3043.05
 30.75  مشاور مالی شخصی 13-2052.00
 30.75  تعمیرکار دوربین و تجهیزات عکس برداری 49-9061.00
 30.5  کابینت ساز و نجار نیمکت ساز 51-7011.00
 30.5  کاربر نیروگاه های تولید برق 51-8013.00
 30.25  کارگزار املاک 41-9021.00
 30.25  تحلیلگر بودجه 13-2031.00
 30.25  راننده/فروشنده 53-3031.00
 30.25  متخصص عملیات های هوایی 53-2022.00
 30.25  محققین عناوین و مشاغل، تلخیص کننده و جستجوگر 23-2093.00
 30.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات قالب سازی، هسته سازی، و ریخته گری فلزات و پلاستیک 51-4072.00
 30  کاردان فنی و تکنیسین های موزه 25-4013.00
 30  دانشمند مواد 19-2032.00
 29.75  پستچی 43-5052.00
 29.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات برش، پانچ، و پرس فلزات و پلاستیک 51-4031.00
 29.75  کاربر و متصدی ماشین های سفید کننده و رنگ کننده نساجی 51-6061.00
 29.75  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2094.00
 29.75  نصاب و تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل 49-2093.00
 29.5  سرایدار و نظافت چی، به غیر از پیشخدمت ها و نظافت کنندگان خانه داری 37-2011.00
 29.5  نقاش، روکش کار، و تزیین کننده 51-9123.00
 29.5  مسول اتاق پرو و رختکن 39-3093.00
 29.25  مامور مراقبت از حیوانات اهلی 39-2021.00
 29.25  آشپز، سفارشات کوچک 35-2015.00
 29  افسر دایره شناسایی و سوابق 33-3021.02
 28.75  وردست--نجار 47-3012.00
 28.5  قصاب کشتارگاه و بسته بند گوشت 51-3023.00
 28.5  راننده اتوبوس مدارس 53-3022.00
 28.5  سرهم کننده/همگذار سازه ها، سطوح، دکل ها و جراثقیل ها، و سیستم های ساخت هواپیما 51-2011.00
 28.5  کارمند دادسرا 43-4031.01
 28.5  سازنده و کارشناس سنگ های قیمتی و الماس 51-9071.06
 28.5  کارمند دفترداری، حسابداری و حسابرسی 43-3031.00
 28.25  کارمند کارگزاری 43-4011.00
 28.25  جوشکار، برشکار، و کمک جوشکار 51-4121.06
 28.25  پرورش دهنده حیوانات 45-2021.00
 28  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جوشکاری، لحیم کاری، و سخت کاری، فلزات و پلاستیک 51-4122.00
 28  دستگاه شکاف دهنده سنگ، سنگ معدن 47-5051.00
 28  وزن کننده، اندازه گیر، کنترل کننده، و نمونه گیر، ثبت سوابق 43-5111.00
 28  جمع کننده پسماند ها و کالاهای دور ریخته شده قابل بازیافت 53-7081.00
 27.75  اپراتور رادیویی 27-4013.00
 27.75  کاربر پمپ های چاه نفت 53-7073.00
 27.75  طراحی بازرگانی و صنعتی 27-1021.00
 27.5  منشی پزشکی 43-6013.00
 27.5  راننده کامیون، ماشین های سبک و خدمات پخش و توزیع 53-3033.00
 27.5  کارگر تزیین مناظر، و باغداری 37-3011.00
 27.25  نظافت کننده و شست و شو کننده تجهیزات و وسایل نقلیه 53-7061.00
 26.5  کارمند خدمات پستی 43-5051.00
 26.25  راننده قایق موتوری 53-5022.00
 26.25  سرهم کننده/همگذار و سازنده سازه های فلزی 51-2041.00
 26.25  کاربر تجهیزات کشاورزی 45-2091.00
 26  مسول لباس های هنرپیشگان 39-3092.00
 26  قالب ساز کارخانه ریخته گری 51-4071.00
 26  پستچی، پردازشگر، و اپراتور دستگاه های پردازش بسته های پستی 43-5053.00
 26  فیلمبردار، تلویزیونی، ویدئویی، و فیلم های سینمایی 27-4031.00
 25.75  کاربر کامپیوتر 43-9011.00
 25.75  مامور خرید، محصولات کشاورزی 13-1021.00
 25.75  نقشه کش برق 17-3012.02
 25.75  کارگزار فروش تبلیغات 41-3011.00
 25.75  کاربر واگن های رفت و برگشتی 53-7111.00
 25.75  منشی اداری و دستیار اجرایی 43-6011.00
 25.5  منشی حقوقی 43-6012.00
 25.25  رونویس پزشکی 31-9094.00
 25  کاراگاه و بازرس خصوصی 33-9021.00
 24.75  بازاریاب تلفنی 41-9041.00
 24.75  نظافت چی سالن های غذا خوری و کافه تریا ها، و وردست کافه چی 35-9011.00
 24.75  کارمند بررسی بیمه نامه 43-9041.02
 24.75  کارمند دعاوی بیمه 43-9041.01
 24.25  تایپیست و پردازشگر اطلاعات 43-9022.00
 24.25  گزارشگر و خبرنگار 27-3022.00
 24.25  دستیار آماری 43-9111.00
 24  آشپز، منازل شخصی 35-2013.00
 23.75  نقشه کش الکترونیک 17-3012.01
 23.75  سازنده و کارشناس فلزات گران بها 51-9071.07
 23.25  کارشناس ارزشیابی، مستغلات 13-2021.02
 22.75  اپراتو سیستم های تلفنی، شامل پاسخگویی به تلفن ها 43-2011.00
 22.5  دستیار حقوقی 23-2011.00
 22  پیرایشگر 39-5011.00
 22  طراح ویترین و نمایش کالا 27-1026.00
 21.75  درجه بند و دانه بند، محصولات کشاورزی 45-2041.00
 21.5  کارگر و تعمیرکار کفش و چرم 51-6041.00
 21.25  کارمند سفارشات 43-4151.00
 21  کارمند انبار- اتاق های انبار، انبارهای بزرگ، و محوطه های انبار 43-5081.03
 20.25  کاردان فنی زیست شناسی 19-4021.00
 20  متخصص سوزن درمانی 29-1199.01
 20  نویسنده فنی 27-3042.00
 20  کاردان فنی کتابخانه 25-4031.00
 19.5  کارمند کارگزینی، پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-3051.00
 19.5  پارکبان 33-3041.00
 18.5  نقشه کش مکانیک 17-3013.00
 18.25  تعمیرکار ساعت 49-9064.00
 18  گزارش نویس دادگاه 23-2091.00
 17.75  نماینده فروش، عمده و تولیدی، به جز کالاهای فنی و علمی 41-4012.00
 17.25  هنرمند هنرهای زیبا، شامل نقاشان، مجسمه سازان، و تصویرگران 27-1013.00
 16.5  چوب بر 45-4021.00
 16.25  کارمند ارسال سفارشات، فروش عمده و خرد 43-5081.04
 15  اتو زن، منسوجات، پوشاک، و اقلام مرتبط 51-6021.00
 14.75  کارمند امور نقدی، بررسی هزینه و نرخ 43-3021.02
 14.75  ارزشیاب بیمه، خسارت خودرویی 13-1032.00
 14.25  کارمند تهیه اظهارنامه 43-3021.01
 12.25  نمایش دهنده و مبلغ کالا 41-9011.00
 5.25  مانکن 41-9012.00
 تکنیسین ریاضیاتی 15-2091.00
 

ارسال نظرات :