این بخش از درگاه، آزمایشی است؛ نظرات و پیشنهادات خود را در بخش اظهار نظر با ما در میان گذارید.

 

عنوان توصیفگر : سخنرانی

توضیحات توصیفگر :


این شغل تا چه حد مستلزم انجام سخنرانی های عمومی است؟

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 93.25  مدرس جامعه شناسی، دانشگاهی 25-1067.00
 91.5  مدرس اقتصاد خانواده، دانشگاهی 25-1192.00
 90.75  مدرس روان شناسی، دانشگاهی 25-1066.00
 89.25  مدرس ارتباطات، دانشگاهی 25-1122.00
 87.75  مدرس علوم سیاسی، دانشگاهی 25-1065.00
 87.25  مدرس علوم ریاضی، دانشگاهی 25-1022.00
 87  مدرس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاهی 25-1123.00
 85.75  مدرس دبیرستان، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2031.00
 85  مدرس شیمی، دانشگاهی 25-1052.00
 84.25  مدرس معماری، دانشگاهی 25-1031.00
 84  مدرس مهندسی، دانشگاهی 25-1032.00
 84  مدرس اقتصادی، دانشگاهی 25-1063.00
 83.75  مدرس مطالعات تفریحی و ورزشی، دانشگاهی 25-1193.00
 83.75  مدرس فلسفه و دین، دانشگاهی 25-1126.00
 83.5  مدرس مطالعات منطقه ای، قومی و فرهنگی، دانشگاهی 25-1062.00
 83  مدرس علوم زیست شناسی، دانشگاهی 25-1042.00
 83  مدرس مردم شناسی و باستان شناسی، دانشگاهی 25-1061.00
 82.75  مدرس علوم کاپیوتری، دانشگاهی 25-1021.00
 82.75  تحلیگر و مفسر اخبار 27-3021.00
 82  مدرس قانون جزا و اعمال قانون، دانشگاهی 25-1111.00
 81.5  بازیگر 27-2011.00
 81.5  مدرس نهضت سواد آموزی، آموزش های تقویتی، و مدرسان و مربیان طرح توسعه آموزش عمومی 25-3011.00
 81.25  مدرس آموزش های شغلی، دبیرستان 25-2032.00
 79.75  مدرس علوم زیست محیطی، دانشگاهی 25-1053.00
 79.5  گوینده ورزشگاه و سایر اماکن عمومی 27-3012.00
 79.25  مدرس تاریخ، دانشگاهی 25-1125.00
 79  مدرس آموزش های شغلی، مدارس متوسطه 25-2023.00
 78.25  گوینده رادیو و تلویزیون 27-3011.00
 77.75  مدیر و سرپرست پست 11-9131.00
 77  مدرس مشاوره تحصیلی، دانشگاهی 25-1081.00
 77  مدرس بازرگانی، دانشگاهی 25-1011.00
 76.5  مدرس زبان و ادبیات خارجی، دانشگاهی 25-1124.00
 75.25  مدرس هنر، تئاتر و موسیقی، دانشگاهی 25-1121.00
 74.25  مدرس مدارس متوسطه، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2022.00
 74  مدرس و مربی پرستاری، دانشکاهی 25-1072.00
 74  روحانی 21-2011.00
 73.75  مدرس حقوق، دانشگاهی 25-1112.00
 73.5  مدرس مدارس ابتدایی، به غیر از آموزش های خاص 25-2021.00
 73  مدرس مدد کاری اجتماعی، دانشگاهی 25-1113.00
 72.75  دانشمند علوم سیاسی 19-3094.00
 72  روحانی متخصص در احکام 21-2021.00
 72  قاضی، قاضی دادگاه بخش و دادرس 23-1023.00
 71.75  مدرس علوم کشاورزی، دانشگاهی 25-1041.00
 71.5  مدرس علوم جوی، زمین، دریایی و فضا، دانشگاهی 25-1051.00
 70.5  مدرس علم جنگل داری و حفاظت از محیط زیست، دانشگاهی 25-1043.00
 69.5  مدرس آموزش های شغلی، دانشگاهی 25-1194.00
 69  خلبان، کمک خلبان، و مهندس پروازهای مسافری 53-2011.00
 69  مدرس جغرافیا، دانشگاهی 25-1064.00
 68.5  طبیعت شناس پارک ها 19-1031.03
 68.4  مدیر آموزش و توسعه 11-3042.00
 68.25  مدرس مهد کودک، به غیر از آموزش های خاص 25-2012.00
 68  مدرس بهداشت تخصصی، دانشگاهی 25-1071.00
 67.75  مدرس فیزیک، دانشگاهی 25-1054.00
 67  مشاور مدیریت منازل و مزارع 25-9021.00
 66.75  استادیار دوره لیسانس 25-1191.00
 66.25  مربی و استعداد یاب 27-2022.00
 65.5  مربی ورزش و مدرس آیروبیک 39-9031.00
 62.6  مدیر منابع انسانی 11-3040.00
 62  کاربر راکتور نیروگاه های هسته ای 51-8011.00
 61.75  مدیر عامل 11-1011.00
 60.25  مدرس علوم کتابداری، دانشگاهی 25-1082.00
 60  هماهنگ کننده صنعتی 25-9031.00
 60  مدیر آموزش و پرورش، دبیرستان و موسسات آموزش عالی 11-9033.00
 59.75  کارگر ساده، نفت و گاز 47-5071.00
 59.75  مدیر آموزش و پرورش، ابتدایی و متوسطه 11-9032.00
 59.5  اقتصاد دان 19-3011.00
 59  مردم شناس 19-3091.01
 58  آتش نشان جنگلی 33-2011.02
 57.75  جامعه شناس 19-3041.00
 57.5  اختر شناس 19-2011.00
 57.25  مدیر بازی 11-9071.00
 57.25  سرپرست ارشد/مدیر افسران پلیس و کاراگاه ها 33-1012.00
 57  کاردان فنی بهداشت و ایمنی شغلی 29-9012.00
 56  معمار محوطه سازی 17-1012.00
 55.5  فعال بخش سرگرمی 39-9032.00
 55.5  دانشمند مواد 19-2032.00
 55.25  روان شناس صنعتی-سازمانی 19-3032.00
 55  دستیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای 19-4061.01
 54.75  مدیر علوم طبیعی 11-9121.00
 53  مدیر تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 11-3051.02
 52.5  فروشنده خانه به خانه، دست فروش و روزنامه فروش، و شغل های مشابه 41-9091.00
 52.5  مدیر روابط عمومی 11-2031.00
 52  متخصص تغذیه و رژیم های درمانی 29-1031.00
 51.75  مشاور ترک اعتیاد و اختلالات رفتاری 21-1011.00
 51.5  آسیب شناس 29-1069.07
 51.25  میکروب شناس 19-1022.00
 51.25  کاردان فنی کاربری تجهیزات هسته ای 19-4051.01
 51  مدرس آموزش های خود غنی سازی 25-3021.00
 50.75  تاریخ شناس 19-3093.00
 50.5  تهیه کننده 27-2012.01
 50  کارگردان موسیقی 27-2041.01
 50  متخصص تفریح درمانی 29-1125.00
 50  مهندس زیست پزشکی 17-2031.00
 49  مهندس فروش 41-9031.00
 49  مشاور تحصیلی، شغلی و مدارس 21-1012.00
 48.75  مدیر فروش 11-2022.00
 48.75  مربی سلامت 21-1091.00
 48.5  متخصص بهداشت و ایمنی شغلی 29-9011.00
 48.25  گارسن 35-3031.00
 48.25  دانشمند خاک و گیاه 19-1013.00
 48  قاضی قانون اجرایی، داور و مامور رسیدگی به محاکمه 23-1021.00
 48  ناخدا، کشتی و قایق 53-5021.01
 48  جغرافی دان 19-3092.00
 48  کارگردان استعداد یاب 27-2012.04
 47.75  مهندس امنیت صنعتی و بهداشت 17-2111.01
 47.75  سرپرست اداره محموله های هوایی 53-1011.00
 47.75  جانور شناس 19-1011.00
 47.5  بازپرس 13-1041.06
 47.5  وکیل 23-1011.00
 47.5  دانشمند فضا و جو 19-2021.00
 47.25  مهندسی مواد 17-2131.00
 47.25  مدیر مهندسی 11-9041.00
 46.75  طراح حمل و نقل 19-3099.01
 46.5  مامور تشخیص صلاحیت و متخصص درمان اصلاحی 21-1092.00
 46.5  مهندسی بیوشیمی 17-2199.01
 46.5  مرده شور 39-4011.00
 46.5  نسل شناس 19-1029.03
 46.25  کتابدار 25-4021.00
 46.25  تحلیلگر و هماهنگ کننده لجستیکی 13-1081.00
 46.25  زیست شناس 19-1020.01
 46.25  مهندس تولید 17-2199.04
 46.25  دستیار مهندس صنایع 17-3026.00
 46  مهندس شیمی 17-2041.00
 45.75  مشاور اسکان مراکز اقامتی 39-9041.00
 45.75  ملوان- کشتی، قایق، و کرجی 53-5021.02
 45.75  متخصص پزشکی پیشگیری 29-1069.09
 45.5  مدیر امور نظارتی 11-9199.01
 45.5  زیست شناسان مولکولی و سلولی 19-1029.02
 45.25  مدیر چرخه تامین 11-9199.04
 45.25  فعال اجتماعی کودک، خانواده و مدارس 21-1021.00
 44.5  مدیر تولید صنعتی 11-3051.00
 44.25  دانشمند و صنعت شناس صنایع غذایی 19-1012.00
 44.25  مدیر خدمات اجتماعی و عمومی 11-9151.00
 44  متخصص روابط عمومی 27-3031.00
 44  باستان شناس 19-3091.02
 43.75  طراح صحنه و نمایش 27-1027.00
 43.75  سرپرست ارشد/مدیر وردستان، کارگران، و باربران، دستی 53-1021.00
 43.5  داور، میانجی گر، و سازشگر 23-1022.00
 43.5  نگهبان صیدگاه ها و شکارگاه ها 33-3031.00
 43.5  طراح شهری و منطقه ای 19-3051.00
 43.25  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث شهری 33-1021.01
 43.25  گزارشگر و خبرنگار 27-3022.00
 43.25  معمار، به غیر از محوطه سازی و بخش دریایی 17-1011.00
 43.25  کارگردان هنری 27-1011.00
 43  مدیر عمرانی 11-9021.00
 43  متخصص استخدام، جذب نیرو و بکارگماری 13-1071.00
 43  بازرس آتش نشانی 33-2021.01
 42.75  مدیر خدمات پزشکی و بهداشتی 11-9111.00
 42.75  دستیار درمان زبان-گفتار 31-9099.01
 42.75  کارگزار فروش، خدمات مالی 41-3031.02
 42.5  فیزیک دان 19-2012.00
 42.5  اپیدمی شناس 19-1041.00
 42.5  سرپرست ارشد/مدیر ماموران زندان و زندان بان مراکز بازپروری 33-1011.00
 42.5  سرپرست ارشد/مدیر حمل و نقل و ماشین های جابجایی بار و کاربران وسایل نقلیه 53-1031.00
 42.5  جراح 29-1067.00
 42.25  خواننده 27-2042.01
 42.25  مدیر مالی شعب یا بخش 11-3031.02
 42.25  مدیران مراتع 19-1031.02
 42  مهندس لجستیک 13-1081.01
 42  روان شناسان اعصاب و متخصصان اعصاب و روان بالینی 19-3039.01
 42  مدیر کل و مدیر عملیات 11-1021.00
 42  مدرس پیش دبستانی، به غیر از آموزش های خاص 25-2011.00
 41.75  سرپرست ارشد/مدیر خانه داری و سرایداری 37-1011.00
 41.75  تحلیلگر لجستیک 13-1081.02
 41.75  کاربر قطارهای مترو یا واگن های خیابانی 53-4041.00
 41.75  طراح و برنامه ریز پایداری کسب و کار 13-1199.04
 41.5  بازرس و مامور تحقیق اموال دولتی 13-1041.04
 41.5  متخصص درمان مشکلات شغلی 29-1122.00
 41.25  دانشمند پزشکی، به غیر از اپیدمی شناس 19-1042.00
 41.25  مهندس کشاورزی 17-2021.00
 41.25  افسر دایره شناسایی و سوابق 33-3021.02
 41.25  مهندس رباتیک 17-2199.08
 41  کاردان فنی کنترل فرآیند هسته ای 19-4051.02
 41  ناظر بازی و سرگرمی 39-1011.00
 41  صنعت شناس مهندسی تولید 17-3029.06
 41  ارزیاب هزینه 13-1051.00
 40.75  آشپز، فست فود 35-2011.00
 40.75  پنچری گیر 49-3093.00
 40.5  متخصص پزشکی هسته ای 29-1069.05
 40.5  مدیر انبار و توزیع 11-3071.02
 40.5  ضابط دادگاه 33-3011.00
 40.5  مهندس حمل و نقل 17-2051.01
 40.5  مدیر خرید 11-3061.00
 40.5  پادو 39-6012.00
 40.25  مساح (نقشه بردار) 17-1022.00
 40.25  مامور زندان و مراکز بازپروری 33-3012.00
 40  باربر و کارگر حمل چمدان 39-6011.00
 39.75  طراحی بازرگانی و صنعتی 27-1021.00
 39.75  پزشک عمومی بیمارستان 29-1069.03
 39.75  تحلیلگر عملیات های تحقیقاتی 15-2031.00
 39.5  بازرس و متخصص پیشگیری آتش سوزی های جنگلی 33-2022.00
 39.5  راننده قایق موتوری 53-5022.00
 39.5  موزه دار 25-4012.00
 39.5  تمرین دهنه ورزشکاران 29-9091.00
 39.5  مسول بازی های ماشینی 39-1012.00
 39.25  بازرس مهاجرت و گمرک 33-3021.05
 39  مدیر بازاریابی 11-2021.00
 39  طراح ویترین و نمایش کالا 27-1026.00
 38.75  ماساژور و فیزیو تراپ 29-1011.00
 38.75  کاربر دریل های چرخشی حفاری نفت و گاز 47-5012.00
 38.75  دانشمند حفاظت از آب و خاک 19-1031.01
 38.75  گریمور، تئاتر و اجرا 39-5091.00
 38.5  مهندس هوا فضا و تکنیسین عملیات 17-3021.00
 38.5  روان شناس مشاوره ای 19-3031.03
 38.5  نصاب دیوارهای پیش ساخته و کاشی سقف 47-2081.00
 38.25  مهندس کشتی 53-5031.00
 38.25  سرپرست/مدیر کارمندان فروش عمده 41-1012.00
 38.25  کارگردان/مدیر فنی 27-2012.05
 38.25  راهنما، کنترل چی، و مامور اخذ بلیت 39-3031.00
 38  ریاضی دان 15-2021.00
 38  دریا نورد و ملوان کشتی های حمل نفت 53-5011.00
 38  مامور خرید، به غیر از خرید عمده و خرد و محصولات کشاورزی 13-1023.00
 38  پایشگر 19-3022.00
 38  مهندس انرژی 17-2199.03
 37.75  بازرس و محقق مالی 13-2061.00
 37.75  مهندس صنایع 17-2112.00
 37.75  افسر پلیس و گشت 33-3051.01
 37.5  آب شناس 19-2043.00
 37.5  کارگر مزرعه، حیوانات مزارع و دامپروری ها 45-2093.00
 37.5  دستیار خدمات اجتماعی و انسانی 21-1093.00
 37.25  کاردان فنی روان پزشکی 29-2053.00
 37  مدیر سامانه های کامپیوتری و اطلاعاتی 11-3021.00
 37  نویسنده مطالب تبلیغاتی 27-3043.04
 37  مهندس مکانیک 17-2141.00
 36.75  دستیار مدرس 25-9041.00
 36.75  کارگردان برنامه 27-2012.03
 36.5  بازجو آتش نشانی 33-2021.02
 36.5  مهندس نور 17-2199.07
 36.5  خزانه دار و کنترل کننده 11-3031.01
 36.25  نماینده فروش، عمده و تولیدی، کالاهای فنی و علمی 41-4011.00
 36.25  سرهم کننده/همگذار موتور و سایر ماشین آلات 51-2031.00
 36  کاردان فنی پزشکی قانونی 19-4092.00
 36  مهندس الکترونیک، به غیر از کامپیوتر 17-2072.00
 36  شاعر، ترانه سرا و نویسنده خلاق 27-3043.05
 35.75  مهندس پیشگیری از وقوع و مقابله با آتش سوزی 17-2111.02
 35.75  تحلیلگر مدیریت 13-1111.00
 35.75  مهندس معتبر سازی 17-2199.02
 35.75  ارتوپد و سازنده اعضای مصنوعی 29-2091.00
 35.75  کاربر نیروگاه های تولید برق 51-8013.00
 35.75  نویسنده فنی 27-3042.00
 35.75  بهیار روان پزشکی 31-1013.00
 35.75  مدیر اسکان 11-9081.00
 35.5  بازرس هوانوردی 53-6051.01
 35.5  کاردان فنی حفاظت از جنگل ها و محیط زیست 19-4093.00
 35.5  کارشناس و بازرس محقق مجوز 13-1041.02
 35.5  ورزشکار و شرکت کننده مسابقات ورزشی 27-2021.00
 35.25  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تولید و عملیاتی 51-1011.00
 35.25  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان خدمات شخصی 39-1021.00
 35  تعدیل کننده شکایات و دعاوی، مستغلات و خسارت جانی 13-1031.01
 35  کافه چی 35-3011.00
 34.75  اعزام کننده، به جز اعزام ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5032.00
 34.75  مهندس محیط زیست 17-2081.00
 34.75  بازرس کیفری و مامور ویژه 33-3021.03
 34.75  کارگزار فروش، اوراق بهادار و کالا 41-3031.01
 34.75  طراح جلسات و گردهمایی 13-1121.00
 34.75  غواص صنعتی 49-9092.00
 34.75  متخصص پزشکی طبیعی یا طب سنتی 29-1199.04
 34.5  مهندس هوا فضا 17-2011.00
 34.5  بازرس، مامور تحقیق و تحلیلگر تقلب و کلاهبرداری 13-2099.04
 34.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان تهیه و سرو غذا 35-1012.00
 34.5  مهندس عمران 17-2051.00
 34.5  فعال اجتماعی بهداشت روان و استعمال مواد 21-1023.00
 34.5  کارمند تهیه اظهارنامه 43-3021.01
 34.5  صنعت شناس مهندسی الکترونیک 17-3029.04
 34.25  طراح داخلی 27-1025.00
 34.25  مدیر تبلیغات و توسعه 11-2011.00
 34  مشاور توان بخشی 21-1015.00
 33.75  تحلیلگر مالی 13-2051.00
 33.75  آمارشناس حیاتی 15-2041.01
 33.75  روان شناس مدارس 19-3031.01
 33.75  کاربر ماشین آلات حفر پیوسته 47-5041.00
 33.75  متخصص بی هوشی 29-1061.00
 33.75  مدیر حمل و نقل 11-3071.01
 33.5  مترجم همزمان و مترجم 27-3091.00
 33.5  سرپرست ارشد/مدیر کارگران راه و ساختمان و حفاری 47-1011.00
 33.25  راننده اتوبوس مدارس 53-3022.00
 33.25  متخصص آمار 15-2011.00
 33  جانور شناس و ریست شناس حیات وحش 19-1023.00
 33  کاردان فنی کشاورزی دقیق 19-4099.02
 33  کارگزار فروش تبلیغات 41-3011.00
 33  سرهم کننده/همگذار تجهیزات برقی و الکترونیکی 51-2022.00
 33  حسابرس 13-2011.02
 33  مشاور مالی شخصی 13-2052.00
 33  نماینده فروش، عمده و تولیدی، به جز کالاهای فنی و علمی 41-4012.00
 32.75  دانشمند و صنعت شناس حسگر های راه دور 19-2099.01
 32.75  پزشک داخلی، عمومی 29-1063.00
 32.75  سقف ساز، معدن 47-5061.00
 32.75  متخصص مدیریت ریسک 13-2099.02
 32.75  سرپرست/مدیر دفتر و مدیر پشتیبانی اداری. 43-1011.00
 32.5  مدیر خدمات غذایی 11-9051.00
 32.5  زمین شناس، به غیر از آب شناسان و جغرافی دانان. 19-2042.00
 32.5  کاربر تصفیه خانه و سیستم های تصفیه آب و فاضلاب 51-8031.00
 32.5  کارگزار مسافرتی 41-3041.00
 32.5  وردست--سقف ساز 47-3016.00
 32.25  دانشمند و متخصص محیط زیست، از جمله بهداشت 19-2041.00
 32.25  عکاس 27-4021.00
 32  پرورش دهنده حیوانات 39-2011.00
 32  ممیز انرژی 13-1199.01
 32  مهندس امنیت کالا 17-2111.03
 32  کلانتر و معاون کلانتر 33-3051.03
 32  طراح گرافیک 27-1024.00
 31.75  مهندس برق 17-2071.00
 31.75  مهندس انرژی هسته ای 17-2161.00
 31.75  تعمیرکار و رفوگر، به جز پوشاک 49-9093.00
 31.5  مهندس معدن و زمین شناسی، از جمله مهندس امنیت معدن 17-2151.00
 31.25  دستیار مهندس مکانیک 17-3027.00
 31  کاردان فنی و دستیار پزشکی اورژانس 29-2041.00
 31  مسول دستگاه های مراکز تفریحی و سرگرمی 39-3091.00
 31  کارگر مزرعه، محصول 45-2092.02
 31  کارمند لیبل زنی 43-5081.02
 31  بازرس کشاورزی 45-2011.00
 30.75  کارگر عایق سازی، مکانیکی 47-2132.00
 30.75  بازرس پذیرش زیست محیطی 13-1041.01
 30.75  کاردان فنی تولید صنعتی 17-3029.09
 30.75  بازرس راه و ساختمان 47-4011.00
 30.75  دکل ساز 49-9096.00
 30.75  متخصص عملیات های هوایی 53-2022.00
 30.75  روان درمانگر ازدواج و خانواده 21-1013.00
 30.75  میزبان، رستوران، استراحتگاه، و کافی شاپ 35-9031.00
 30.6  برق کار 47-2111.00
 30.5  بایگان 25-4011.00
 30.5  متخصص مجموعه های صمعی بصری 25-9011.00
 30.5  کارگزار املاک 41-9021.00
 30.25  جراح فک و دهان 29-1022.00
 30.25  نصاب سنگفرش های قطعه قطعه 47-4091.00
 30.25  کارمند تولید، برنامه ریزی، و تسریع امور 43-5061.00
 30.25  ناخن آرا 39-5092.00
 30.25  چشم پزشک 29-1041.00
 30.25  متخصص امور نظارتی 13-1041.07
 30  متخصص فیزیو تراپی 29-1123.00
 30  دستیار دندانپزشک 31-9091.00
 30  متخصص درمان محدودیت نگرش، انطباق پذیری و پویایی، و متخصص احیای بینش 29-1122.01
 29.75  راننده تاکسی و شوفر 53-3041.00
 29.75  فعال اجتماعی پزشکی و بهداشت عموم 21-1022.00
 29.75  نجات غریق، گشت آبی، و سایر فعالان خدمات پیشگیرانه مناطق تفریحی 33-9092.00
 29.75  آسیب شناس زبان-گفتار 29-1127.00
 29.5  کارگزار فروش بیمه 41-3021.00
 29.5  کارگزار، مدیر برنامه، و مدیر بازرگانی هنرمندان، بازیگران و ورزش کاران 13-1011.00
 29.5  کمک یار متخصص فیزیوتراپی 31-2022.00
 29.5  مدیر اطلاعات بالینی 15-2041.02
 29.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان آبزی پروری 45-1011.06
 29.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات سوهان کاری و جلا دهی فلزات و پلاستیک 51-4033.00
 29.25  پزشکیار 29-1071.00
 29.25  نقشه بردار سطوح زمین 17-1022.01
 29  دارو ساز و متصدی داروخانه 29-1051.00
 29  کارمند پذیرش هتل، متل، و مراکز تفریحی 43-4081.00
 28.75  کارگر تقویت سازه های بتنی 47-2171.00
 28.75  کاراگاه و بازرس خصوصی 33-9021.00
 28.5  کاردان فنی ترافیک 53-6041.00
 28.5  کارمند دفتری خدمات اجاره و تعمیر 41-2021.00
 28.5  سرهم کننده/همگذار سازه ها، سطوح، دکل ها و جراثقیل ها، و سیستم های ساخت هواپیما 51-2011.00
 28.5  مهندس نفت 17-2171.00
 28.5  زیست شیمی دان و زیست فیزیک دان 19-1021.00
 28.5  کارمند دادسرا 43-4031.01
 28.5  متخصص سوزن درمانی 29-1199.01
 28.25  آرایشگر و متخصص زیبایی 39-5012.00
 28.25  کاربر ماشین های اداری، به غیر از کامپیوتر 43-9071.00
 28.25  سرپرست/مدیر کارمندان فروش جزء 41-1011.00
 28.25  کارمند شهرداری 43-4031.02
 28.25  کمک یار داروخانه ها 31-9095.00
 28.25  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان دامپروری و مراقبت از حیوانات 45-1011.08
 28.25  سرپرست ارشد/مدیر مکانیک ها، نصاب ها، و تعمیرکارها 49-1011.00
 28  نقشه کش معماری 17-3011.01
 28  جنگلدار 19-1032.00
 27.75  پرورش دهنده حیوانات 45-2021.00
 27.75  کاردان فنی رژیم های غذایی 29-2051.00
 27.75  مدیر آموزش و پرورش، مراکز/برنامه های حمایت از کودکان و پیش دبستانی ها 11-9031.00
 27.5  دستیار مهندس محیط زیست 17-3025.00
 27.5  طراح مد 27-1022.00
 27.5  آهنگ ساز و تنظیم کننده موسیقی 27-2041.04
 27.5  متصدی پل ها و بالابرهای معابر آبی 53-6011.00
 27.5  گارسن، به غیر از رستوران 35-3041.00
 27.25  خریدار عمده و خرد، به غیر از محصولات کشاورزی 13-1022.00
 27.25  ماشین ساز 49-9044.00
 27  بازرس، آزمایش کننده، مرتب کننده، نمونه گیر، و وزن کننده 51-9061.00
 27  دستیار مهندس برق 17-3023.03
 26.75  کارگر دفع مواد خطرناک 47-4041.00
 26.75  دستیار مهندس روباتیک 17-3024.01
 26.75  نجار تاسیساتی 47-2031.02
 26.75  روان پزشک 29-1066.00
 26.75  کاربر تاسیسات گازی 51-8092.00
 26.5  داور و سایر مقامات برگزاری مسابقات ورزشی 27-2023.00
 26.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های آبکاری و روکش زنی، فلزات و پلاستیک 51-4193.00
 26.5  کاراگاه پلیس 33-3021.01
 26.5  دستیار تحقیق علوم اجتماعی 19-4061.00
 26.5  دستیار منابع انسانی، به جز کارمند پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-4161.00
 26.5  آتش نشان شهری 33-2011.01
 26.25  معمار دریایی 17-2121.02
 26  دستیار مهندس الکترومکانیک 17-3024.00
 26  مهندس دریایی 17-2121.01
 26  نماینده و مامور بررسی فرصت های برابر 13-1041.03
 26  متصدی پارکینگ 53-6021.00
 26  جمع کننده پسماند ها و کالاهای دور ریخته شده قابل بازیافت 53-7081.00
 25.75  روان شناس بالینی 19-3031.02
 25.75  کارمند کارگزاری 43-4011.00
 25.75  کاردان فنی و تکنیسین های موزه 25-4013.00
 25.5  مکانیک و نصاب تجهیزات گرمایشی و تهویه هوا 49-9021.01
 25.5  موسیقی دان، آلات موسیقی 27-2042.02
 25.5  شیمی دان 19-2031.00
 25.5  راننده اتوبوس، برون شهری و درون شهری 53-3021.00
 25.25  بازاریاب تلفنی 41-9041.00
 25.25  سفالگر، صنعتی 51-9195.05
 25  متخصص بیماری های پا 29-1081.00
 25  کارگزار فروش املاک 41-9022.00
 25  وردست--نقاش، نصاب کاغذ دیواری، گچ کار، سفید کار 47-3014.00
 25  دندان ساز 29-1024.00
 25  کاربر مواد منفجره، متخصص مهمات، و تخریب چی 47-5031.00
 25  مسول تدارک تجهیزات پزشکی 31-9093.00
 25  متخصص بیماری های چشمی و عینک سازی 29-1199.05
 24.75  آپاراتچی سینما 39-3021.00
 24.75  نصاب لوله و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-2152.01
 24.5  دستیار درمان شغلی 31-2011.00
 24.5  سقف ساز 47-2181.00
 24.5  گچ کار و سفید کار 47-2161.00
 24.5  نماینده خدمات مشتریان 43-4051.00
 24.25  متصدی پیشخوان، کافه تریا، کافی شاپ و تحویل دهنده غذا 35-3022.00
 24.25  مدیر امور اداری 11-3011.00
 24.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جوشکاری، لحیم کاری، و سخت کاری، فلزات و پلاستیک 51-4122.00
 24.25  متخصص بهداشت دهان و دندان 29-2021.00
 24.25  کنترل کننده اعتبار 43-4041.02
 24  کاردان فنی نقشه برداری 17-3031.01
 24  وردست--بنا، بلوک کار، سنگ کار، و کاشی کار و مرمر کار 47-3011.00
 24  بیمه گر 13-2053.00
 24  فن شناس و کاردان فنی دامپزشکی 29-2056.00
 24  مدیر املاک، مستغلات و اتحادیه های اجتماعی 11-9141.00
 24  نماینده بیماران 43-4051.03
 23.75  نقشه کش عمران 17-3011.02
 23.75  کارشناس آمار 15-2041.00
 23.75  کاردان فنی تجهیزات صوتی و تصویری 27-4011.00
 23.5  کاردان فنی داده های ژئو فیزیک 19-4041.01
 23.5  کاردان فنی ثبت امواج الکتریکی مغز بوسیله برق (نوار مغزی) 29-2099.01
 23.5  دستیار متخصص فیزیوتراپی 31-2021.00
 23.5  بازرس حمل و نقل و محموله 53-6051.08
 23.5  کاربر و متصدی تجهیزات پاک کردن، شست و شو، و تجهیزات مهار خوردگی فلزات 51-9192.00
 23.25  مامور امنیتی 33-9032.00
 23.25  فعال حمایت از حیوانات 33-9011.00
 23.25  رسیدگی کننده به آفات، سم پاش، و کاربر، گیاه ها 37-3012.00
 23.25  نصاب و تعمیرکار خطوط توزیع برق 49-9051.00
 23.25  سازنده و تعمیرکار آبگرم کن 47-2011.00
 23.25  متخصص آزمایش های غیر مخرب 17-3029.01
 23  کاربر دستگاه های سرویس تجهیزات، نفت، گاز، معدن 47-5013.00
 23  دستیار آماری 43-9111.00
 23  ارزیاب 13-2021.01
 23  مکانیک و نصاب تجهیزات سرمایشی 49-9021.02
 22.75  ماما و متخصص بیماری های زنان 29-1064.00
 22.75  کارمند ارسال سفارشات، فروش عمده و خرد 43-5081.04
 22.75  کاردان فنی شیمی 19-4031.00
 22.75  مصاحبه کننده تایید شایستگی، طرح های دواتی 43-4061.00
 22.75  نصاب و تعمیرکار تجهیزات ارتباطات دور برد، به جز نصابان خط 49-2022.00
 22.75  وردست--نجار 47-3012.00
 22.75  مصاحبه کنندگان، به غیر از تایید شایستگی و اعطای وام 43-4111.00
 22.75  منشی، به جز منشیان حقوقی، پزشکی، و اجرایی 43-6014.00
 22.5  گزارش نویس دادگاه 23-2091.00
 22.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان محصولات کشاورزی و گل و گیاه 45-1011.07
 22.25  کاردان فنی علوم زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست، از جمله بهداشت 19-4091.00
 22.25  کارمند انبار، بخش فروش 43-5081.01
 22.25  ظرف شور 35-9021.00
 22.25  هنرمند چند رسانه ای و انیمیشن سازی 27-1014.00
 22.25  نصاب و تعمیرکار شیشه خودرو 49-3022.00
 22.25  دستیار مهندس الکترونیک 17-3023.01
 22  کاردان فنی نقشه کشی 17-3031.02
 22  آشپز، رستوران 35-2014.00
 22  سازنده و کارشناس سنگ های قیمتی و الماس 51-9071.06
 22  سازنده و لمینیت کننده فایبرگلاس 51-2091.00
 22  متخصص اطفال، عمومی 29-1065.00
 21.75  کاربر پمپ های چاه نفت 53-7073.00
 21.75  ملازم مراسم تدفین 39-4021.00
 21.75  کارگردان- صحنه، فیلم های سینمایی، تلویزیونی، و برنامه های رادیویی 27-2012.02
 21.75  تعمیرکار تجهیزات رهگیری و چراغ های علامت دهنده 49-9097.00
 21.5  کاربر نصب و نگهداری از تجهیزات ریلی 47-4061.00
 21.5  ویراستار 27-3041.00
 21.5  کاربر کامپیوتر 43-9011.00
 21.25  متخصص درمان بیماری های تنفسی 29-1126.00
 21.25  هنرمند صنایع دستی 27-1012.00
 21.25  حسابدار 13-2011.01
 21  کارمند افتتاح حساب 43-4141.00
 21  فروشنده تک فروشی 41-2031.00
 21  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های پرداخت حرارتی، فلزات و پلاستیک 51-4191.00
 21  نمایش دهنده و مبلغ کالا 41-9011.00
 20.75  کاردان فنی تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 49-9099.01
 20.75  کاردان فنی جراحی 29-2055.00
 20.75  قالب ساز و قالب گیر 51-9195.07
 20.75  تحلیلگر بودجه 13-2031.00
 20.5  کارمند مکاتبات 43-4021.00
 20.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تبدیل و شکل دهی مواد، مصنوعات و فایبرگلاس 51-6091.00
 20.5  سرآشپز و آشپز 35-1011.00
 20.25  پستچی 43-5052.00
 20.25  نقشه کش الکترونیک 17-3012.01
 20.25  کاربر سیستم های پمپ سوخت، پالایشگاه، و مصرف سنج 51-8093.00
 20  تعمیرکار کامپیوتر، دستگاه های بانکی، و ماشین های اداری 49-2011.00
 20  خلبان تجاری 53-2012.00
 20  متصدی دستگاه های مخلوط کن غذا 51-3092.00
 20  پیشخدمت و نظافت کننده خانه داری 37-2012.00
 20  تدوینگر فیلم و کلیپ های تصویری 27-4032.00
 20  دستیار دامپزشک و مسول مراقبت های حیوانات آزمایشگاهی 31-9096.00
 20  هنرمند هنرهای زیبا، شامل نقاشان، مجسمه سازان، و تصویرگران 27-1013.00
 20  کاردان فنی کتابخانه 25-4031.00
 20  بهیار مراقبت های خانگی 31-1011.00
 20  تحلیلگر اعتباری 13-2041.00
 20  فیلمبردار، تلویزیونی، ویدئویی، و فیلم های سینمایی 27-4031.00
 20  کاردان فنی بیماری های تنفسی 29-2054.00
 19.75  هرس کننده درختان و درخت آرا 37-3013.00
 19.75  کاردان فنی لوازم پزشکی 51-9082.00
 19.75  کارمند اداری، کلی 43-9061.00
 19.75  کاربر ابزارهای ماشینی کنترل شونده توسط کامپیوتر، در ساخت قطعات فلزی و پلاستیکی 51-4011.00
 19.5  کاردان فنی سرویس وسایل نقلیه تفریحی 49-3092.00
 19.5  نقشه بردار و نقشه نگار 17-1021.00
 19.5  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2094.00
 19.5  آشپز، سفارشات کوچک 35-2015.00
 19.25  تغذیه کننده و خارج کننده مواد از ماشین آلات 53-7063.00
 19.25  کاربر جراثقیل و دکل ها 53-7021.00
 19  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های مخلوط کن و ترکیب 51-9023.00
 19  کارگر نگهداری از بزرگراه ها 47-4051.00
 19  کاربر ماشین دوخت 51-6031.00
 19  کاربر و متصدی ماشین الات بسته بندی و بارگیری 51-9111.00
 19  کاربر جراثقیل حفاری، نفت و گاز 47-5011.00
 18.75  کارگزار گمرکی 13-1199.03
 18.75  شکارچی و تله گذار 45-3021.00
 18.75  دامپزشک 29-1131.00
 18.5  متخصص ارتودنسی 29-1023.00
 18.5  کاربر کارخانه های شیمیایی و سیستم های شیمیایی 51-8091.00
 18.5  کارمند حمل ونقل، ارسال و دریافت 43-5071.00
 18.5  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تزیین مناظر، خدمات چمن زنی، و باغداری 37-1012.00
 18.25  کارگر ساخت ورقه های فلزی 47-2211.00
 18.25  مامور تحقیق درباره بازی ها و بازرس بازی 33-9031.00
 18.25  فن شناس یاخته شناسی 29-2011.01
 18.25  ارزشیاب بیمه، خسارت خودرویی 13-1032.00
 18.25  تعمیرکار و تنظیم کننده آلات موسیقی 49-9063.00
 18.25  خیاط و تعمیرکار لباس 51-6052.00
 18.25  مامور اعتبارات 13-2072.00
 18  هماهنگ کننده تحقیقات بالینی 11-9121.01
 18  پیرایشگر 39-5011.00
 18  تهیه کننده مالیات 13-2082.00
 18  مشاور بهداشت روان 21-1014.00
 17.75  کاربر و متصدی تجهیزات سرمایشی و انجمادی 51-9193.00
 17.75  کارمند فروش بلیط مسافرتی و کارگزار رزرواسیون و حمل و نقل 43-4181.00
 17.75  متخصص ماساژ درمانی 31-9011.00
 17.5  صندوقدار 41-2011.00
 17.5  کاربر تجهیزات راه سازی 47-2071.00
 17.5  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث جنگلی 33-1021.02
 17.5  کاردان فنی لابراتوار عینک سازی 51-9083.00
 17.25  کاربر ماشین های بارگیری، معادن زیرزمینی 53-7033.00
 17.25  کاردان فنی صنایع غذایی 19-4011.02
 17.25  نقشه کش برق 17-3012.02
 17  فن شناس و کاردان فنی قلب و عروق 29-2031.00
 17  کاردان فنی مهندسی صدا 27-4014.00
 17  آشپز، منازل شخصی 35-2013.00
 17  کارگر ساختمانی 47-2061.00
 16.75  کارگر تهیه و سرو غذا، از جمله کارکنان فست فود ها 35-3021.00
 16.75  اپراتور رادیویی 27-4013.00
 16.75  نظافت کننده و شست و شو کننده تجهیزات و وسایل نقلیه 53-7061.00
 16.75  کارمند صندوق مراکز بازی 43-3041.00
 16.75  دستیار کتابخانه، امور عادی 43-4121.00
 16.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تولید محصولات کاغذی 51-9196.00
 16.75  تعمیرکار دوچرخه 49-3091.00
 16.5  دندانپزشک، عمومی 29-1021.00
 16.5  کاربر ماشین آلات حفر و بار گیری و ماشین های کشنده 53-7032.00
 16.25  اعزام کننده ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5031.00
 16.25  توزیع کننده برق 51-8012.00
 16.25  کابینت ساز و نجار نیمکت ساز 51-7011.00
 16.25  مراقبت کننده از کودکان 39-9011.00
 16  کارمند سفارشات 43-4151.00
 16  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جداسازی، فیلتر کردن، غبار روبی، رسوب گیری، و دستگاه تقطیر 51-9012.00
 16  کاردان فنی زیست شناسی 19-4021.00
 16  نقاش، تجهیزات حمل و نقل 51-9122.00
 16  بازرس و محقق مالیاتی، تحصیلدار، مامور مالیاتی 13-2081.00
 15.75  دمنده آبگینه، قالب گیر، خم کار، و پرداخت کار 51-9195.04
 15.75  وردست--کارگر استخراج 47-5081.00
 15.5  کاربر دستگاه های کمپرسور گاز و ایستگاه های پمپاژ گاز 53-7071.00
 15.5  قصاب و گوشت بر 51-3021.00
 15.25  کلید ساز و تعمیرکار گاو صندوق 49-9094.00
 15.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات برش، پانچ، و پرس فلزات و پلاستیک 51-4031.00
 15.25  مصحح و رونویس 43-9081.00
 15.25  تایر ساز 51-9197.00
 15.25  کف ساب و پرداخت کار 47-2043.00
 15.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل، شکل دهی، پرس، و فشرده سازی 51-9041.00
 15  کاردان فنی پخش 27-4012.00
 15  کاربر ماشین یا قایق لاروب 53-7031.00
 15  متخصص نیمه رساناها 51-9141.00
 15  کارگر طرح بندی، فلزات و پلاستیک 51-4192.00
 15  دستیار مهندس عمران 17-3022.00
 15  کارمند بررسی بیمه نامه 43-9041.02
 15  قصاب کشتارگاه و بسته بند گوشت 51-3023.00
 14.75  کارگر سوهان کار و پرداخت کار، دستی 51-9022.00
 14.75  تعمیرکار تجهیزات پزشکی 49-9062.00
 14.75  نقشه کش مکانیک 17-3013.00
 14.75  نظافت چی سالن های غذا خوری و کافه تریا ها، و وردست کافه چی 35-9011.00
 14.75  کارمند کارگزینی، پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-3051.00
 14.75  فروشنده قطعات یدکی 41-2022.00
 14.5  متخصص بافت شناسی و کاردان فنی بافت شناسی 29-2011.03
 14.5  خیاط، دستی 51-6051.00
 14.5  نگهبان تقاطع ها 33-9091.00
 14.5  راهنمای کشتی 53-5021.03
 14.5  متصدی پذیرش و اطلاعات 43-4171.00
 14.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات ذوب فلزات و پلاستیک 51-4022.00
 14.25  مکانیک موتور سیکلت 49-3052.00
 14.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تراشکاری و خراطی فلزات و پلاستیک 51-4034.00
 14.25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی، وسایل نقلیه موتوری 49-2096.00
 14.25  کاردان سونوگرافی تشخیصی 29-2032.00
 14.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های خرد کردن، سوهان زدن، و پرداخت 51-9021.00
 14.25  کارمند دفترداری، حسابداری و حسابرسی 43-3031.00
 14.25  کارمند نامه نگاری و کاربر ماشین های پردازش نامه، به جز خدمات پستی 43-9051.00
 14.25  تحویل دار صندوق 43-3071.00
 14  تایپیست و پردازشگر اطلاعات 43-9022.00
 14  سنگ بر و سنگ تراش، تولید 51-9195.03
 14  طرح زن، فلزات و پلاستیک 51-4062.00
 14  فن شناس پزشکی هسته ای 29-2033.00
 13.75  کاردان فنی تجهیزات خودکار هواپیماها 49-2091.00
 13.75  سرویس کار مخازن فاضلاب و پاکسازی لوله های فاضلاب 47-4071.00
 13.75  مصاحبه کننده و کارمند اعطای وام 43-4131.00
 13.5  منشی اداری و دستیار اجرایی 43-6011.00
 13.5  جواهر ساز 51-9071.01
 13.5  ریخته گر و قالب ریز، فلزات 51-4052.00
 13.5  باربر و کارگر حمل بار، انبار، و اسباب و لوازم، دستی 53-7062.00
 13.5  اپراتو سیستم های تلفنی، شامل پاسخگویی به تلفن ها 43-2011.00
 13.5  برنامه نویس کنترل ابزارهای عددی و کنترل فرآیند 51-4012.00
 13.5  پزشک عمومی و خانوادگی 29-1062.00
 13.25  سرهم کننده/همگذار تیمی 51-2092.00
 13.25  مکانیک هواپیما و کاردان فنی سرویس هواپیما 49-3011.00
 13.25  برق کار 47-2111.00
 13  فن شناس آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2011.00
 13  کارمند خدمات پستی 43-5051.00
 13  کنترل کننده ترافیک هوایی 53-2021.00
 13  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات شیار زنی و رنده کاری فلزات و پلاستیک 51-4035.00
 13  مهندس موتورهای ثابت و کاربر دیگ بخار 51-8021.00
 13  متخصص نگهداری، ماشین آلات 49-9043.00
 13  لوله کش، ساختمانی 47-2152.02
 12.75  فن شناس و کاردان فنی رادیولوژی 29-2034.00
 12.75  کارگر تهیه غذا 35-2021.00
 12.75  وردست--برق کار 47-3013.00
 12.75  مهندس سخت افزار 17-2061.00
 12.75  گوشت بر و پوست گیر گوشت، طیور، و ماهی 51-3022.00
 12.75  کارمند امور نقدی، بررسی هزینه و نرخ 43-3021.02
 12.5  مسول لوکوموتیو 53-4012.00
 12.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات پیچ دار کردن، تاباندن، و بیرون کشیدن در نساجی 51-6064.00
 12.5  نصاب و تعمیرکار تجهیزات کنترلی و سوپاپ، به جز درب های مکانیکی 49-9012.00
 12.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات چوب بری 51-7041.00
 12.5  کارمند تدارک کالا 43-3061.00
 12.5  نانوا و کیک پز 51-3011.00
 12.25  مکانیک تجهیزات کشاورزی 49-3041.00
 12.25  پارکبان 33-3041.00
 12.25  مامور مراقبت از حیوانات اهلی 39-2021.00
 12.25  کاربر ماشین آلات ایجاد شکاف و کانال زنی معدن 47-5042.00
 12  عینک ساز، تجویزی 29-2081.00
 12  نصاب سیستم های امنیتی و اعلام حریق 49-2098.00
 12  متخصص پرتو درمانی 29-1124.00
 12  سازنده ابزار و قالب 51-4111.00
 12  نصاب لوله 47-2151.00
 11.75  بازرس وسایل نقلیه، تجهیزات و سیستم های بخش حمل و نقل، به جز هوانوردی 53-6051.07
 11.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات فرم دهی فلزات و پلاستیک 51-4023.00
 11.75  مکانیک ماشین آلات صنعتی 49-9041.00
 11.75  پرداخت کار مبلمان 51-7021.00
 11.75  کارشناس ارزشیابی، مستغلات 13-2021.02
 11.5  کاربر دستگاه دیرک کوب 47-2072.00
 11.5  نصاب قالی 47-2041.00
 11.25  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2095.00
 11.25  متصدی مراکز سرویس وسایل نقلیه 53-6031.00
 11.25  اپراتور تلفن 43-2021.00
 11.25  مدل ساز، فلزات و پلاستیک 51-4061.00
 11.25  نصاب و تعمیرکار آسانسور 47-4021.00
 11.25  کاردان فنی لابراتوار دندان سازی 51-9081.00
 11.25  متخصص یاخته شناسی 29-2011.02
 11.25  پلیس ترانزیت و حمل و نقل ریلی 33-3052.00
 11.25  تحصیلدار بدهی ها 43-3011.00
 11  تعمیرکار درب های مکانیکی 49-9011.00
 11  مکانیک قایق های موتوری 49-3051.00
 11  کارگر سازه های آهنی و فولادی 47-2221.00
 11  پرستار کودک 39-9011.01
 11  کلفت و کمک رسان در امور خانه 39-9021.00
 11  پستچی، پردازشگر، و اپراتور دستگاه های پردازش بسته های پستی 43-5053.00
 10.75  کارگزار بار و حمل 43-5011.00
 10.75  کارمند صدور مجوز 43-4031.03
 10.75  دستگاه شکاف دهنده سنگ، سنگ معدن 47-5051.00
 10.75  کارمند انبار- اتاق های انبار، انبارهای بزرگ، و محوطه های انبار 43-5081.03
 10.75  دستیار پزشکی 31-9092.00
 10.75  کاردان فنی سوابق پزشکی و اطلاعات بهداشتی 29-2071.00
 10.75  متصدی و کاربر دستگاه های سرخ کن، پخت نان و کیک، و خشک کردن غذا 51-3091.00
 10.5  نقاش، ساختمانی و نگهداری 47-2141.00
 10.5  تعمیرکار واگن های ریلی 49-3043.00
 10.25  کردان فنی کشاورزی 19-4011.01
 10.25  موزاییک کار 47-2053.00
 10.25  کارگر جنگلداری و حفاظت از محیط زیست 45-4011.00
 10.25  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی سرگرمی خانگی 49-2097.00
 10  کاربر واگن های رفت و برگشتی 53-7111.00
 10  بهیار و کمک بهیار حرفه ای و پرستار حرفه ای 29-2061.00
 10  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان چوب بری 45-1011.05
 10  آشپز، موسسات و کافه تریا 35-2012.00
 9.75  نصاب، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل مواد، فلزت و پلاستیک 51-4021.00
 9.75  نصاب و تعمیرکار خطوط مخابراتی 49-9052.00
 9.5  سر شور آرایشگاه 39-5093.00
 9.5  کارگر کنترل آفات 37-2021.00
 9.5  نصاب کاشی و سنگ مرمر 47-2044.00
 9.5  مکانیک ماشین های سنگین متحرک، به جز موتورها 49-3042.00
 9.25  سازنده و کارشناس فلزات گران بها 51-9071.07
 9.25  نصاب کاغذ دیواری 47-2142.00
 9.25  متخصص مراقبت های پوستی 39-5094.00
 9.25  جوشکار، برشکار، و کمک جوشکار 51-4121.06
 بنا، آجر و بلوک های سیمانی 47-2021.00
 مکانیک ارشد خودرو 49-3023.01
 کاربر و متصدی کوره های بازیافت فلزات 51-4051.00
 8.75  کارگر پرورشگاه گل و گیاه 45-2092.01
 8.75  سرهم کننده/همگذار و سازنده سازه های فلزی 51-2041.00
 8.75  تعمیرکار دوربین و تجهیزات عکس برداری 49-9061.00
 8.75  متصدی و کاربر دستگاه های پخت غذا 51-3093.00
 8.5  کاربر و متصدی دستگاه های چسب زنی 51-9191.00
 8.5  مامور خرید، محصولات کشاورزی 13-1021.00
 8.5  تعدیل کننده بیمه، محقق و بازرس 13-1031.02
 8.5  کنتور خوان، خدمات رفاهی 43-5041.00
 8.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های برش و قطعه قطعه کردن 51-9032.00
 8.25  کاردان فنی نمونه آزمایش های زمین شناسی 19-4041.02
 8.25  سیم پیچ 51-2021.00
 8.25  کمک یار متخصص درمان شغلی 31-2012.00
 8.25  کاربر دریل زمینی، به جز نفت و گاز 47-5021.00
 درجه بند و رتبه بند الوار 45-4023.00
 وردست--کارگر تولید 51-9198.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات قالب سازی، هسته سازی، و ریخته گری فلزات و پلاستیک 51-4072.00
 7.75  سرهم کننده/همگذار تجهیزات الکترو مکانیکی 51-2023.00
 7.75  نجار ساختمانی 47-2031.01
 7.75  وردست--کارگران نصب، نگهداری، و تعمیر 49-9098.00
 7.75  صندوقدار غرفه و پول خردکن مراکز بازی 41-2012.00
 7.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات دریل و سوراخکاری فلزات و پلاستیک 51-4032.00
 7.5  کاربر بالابر و دستگاه چرخ جراثقیل 53-7041.00
 7.5  کاربر و متصدی ماشین دوخت کفش 51-6042.00
 7.5  راننده و متصدی آمبولانس، به جز کاردانان فنی پزشکی اورژانس 53-3011.00
 7.5  پیک و تحویل دهنده 43-5021.00
 7.25  مسول تایید اعتبار 43-4041.01
 7.25  کاربر کامیون ها و کشنده های صنعتی 53-7051.00
 7.25  بنا، پرداخت کار سیمان 47-2051.00
 مانکن 41-9012.00
 بارگیری کننده مخازن، کامیون ها، و کشتی ها 53-7121.00
 الگو ساز، چوب 51-7031.00
 لحیم کار و سخت کار 51-4121.07
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات مختلف، فلزات و پلاستیک 51-4081.00
 رونویس پزشکی 31-9094.00
 تعمیرکار لوازم نسوز، به جز شومینه کار 49-9045.00
 6.75  طراح پارچه و منسوجات 51-6092.00
 6.75  چوب بر 45-4021.00
 6.5  کاردان فنی آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2012.00
 6.5  طراح گل و گیاه 27-1023.00
 6.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه برش منسوجات 51-6062.00
 6.5  منشی پزشکی 43-6013.00
 6.25  بار بند و بسته بند، دستی 53-7064.00
 نصاب و تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل 49-2093.00
 سرهم کننده/همگذار، تنظیم کننده، کالیبره کننده ابزارهای نمایش زمان 51-2093.00
 5.75  کاربر تجهیزات کشاورزی 45-2091.00
 5.75  کاربر سیستم های ترمز، علامت دهنده، و کلیدهای رهگیری 53-4021.00
 5.75  درجه بند و دانه بند، محصولات کشاورزی 45-2041.00
 5.75  منشی بایگانی 43-4071.00
 5.75  محققین عناوین و مشاغل، تلخیص کننده و جستجوگر 23-2093.00
 5.75  سفید کار 47-2082.00
 5.5  سرایدار و نظافت چی، به غیر از پیشخدمت ها و نظافت کنندگان خانه داری 37-2011.00
 5.25  راننده کامیون، ماشین های سبک و خدمات پخش و توزیع 53-3033.00
 5.25  راننده کامیون، ماشین های سنگین و تریلر 53-3032.00
 5.25  تعمیرکار ساعت 49-9064.00
 5.25  کاردان فنی داروسازی 29-2052.00
 5.25  مسول لباس های هنرپیشگان 39-3092.00
 5.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات کار با چوب، به غیر از اره 51-7042.00
 مهندس کاربر و سایر کاربران تجهیزات راه و ساختمان 47-2073.00
 اتو زن، منسوجات، پوشاک، و اقلام مرتبط 51-6021.00
 وزن کننده، اندازه گیر، کنترل کننده، و نمونه گیر، ثبت سوابق 43-5111.00
 4.75  کاربر و متصدی ماشین های سفید کننده و رنگ کننده نساجی 51-6061.00
 4.75  کارمند وارد کننذه اطلاعات 43-9021.00
 4.75  کارگر تزیین مناظر، و باغداری 37-3011.00
 4.75  نقاش، روکش کار، و تزیین کننده 51-9123.00
 4.75  مسول اتاق پرو و رختکن 39-3093.00
 4.5  شیشه بر 47-2121.00
 4.5  مهندس لوکوموتیو 53-4011.00
 4.5  کاردان فنی یک حوزه خاص خودرو 49-3023.02
 4.5  ماشین کار 51-4041.00
 4.5  ماهی گیر و کارگران مرتبط با ماهیگیری 45-3011.00
 4.25  کارمند دعاوی بیمه 43-9041.01
 4.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات بافندگی و ریسندگی 51-6063.00
 دستیار حقوقی 23-2011.00
 کاربر و متصدی نوار نقاله 53-7011.00
 3.75  مهندس محوطه ریلی و کاربر قطارهای موتوری کوچک 53-4013.00
 3.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های روکش زنی، نقاشی، و اسپری زنی 51-9121.00
 3.75  نصاب حصار 47-4031.00
 3.5  سرویس کار و تعمیرکار دستگاه های خودکار فروش سکه ای، اسکناسی و دستگاه های خودکار بازی و سرگرمی 49-9091.00
 3.5  دوزنده رومبلی و صندلی 51-6093.00
 3.25  رییس قطار و رییس محوطه های ریلی 53-4031.00
 3.25  قلم زن و حکاک 51-9194.00
 3.25  تعمیرکار موتورهای برقی، ابزار آلات برقی، و تعمیرکاران مرتبط 49-2092.00
 3.25  برشکار و تراشکار، و پرداخت کار، دستی 51-9031.00
 طرح زن، چوب 51-7032.00
 2.75  تعمیرکار بدنه خودرو و تعمیرکاران مرتبط 49-3021.00
 2.75  کارگر رختشویی و خشکشویی 51-6011.00
 2.75  منشی حقوقی 43-6012.00
 2.75  سوهان کار پرداخت کار، و تیز کننده ابزار 51-4194.00
 2.75  قالب ساز کارخانه ریخته گری 51-4071.00
 2.75  مکانیک کامیون و اتوبوس و متخصص موتورهای دیزلی 49-3031.00
 2.5  کارگر و تعمیرکار کفش و چرم 51-6041.00
 2.25  راننده/فروشنده 53-3031.00
 2.25  تعمیرکار لوارم خانگی 49-9031.00
 وردست--لوله کش، نصاب لوله، و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-3015.00
 1.5  کاربر تجهیزات چوب بری 45-4022.00
 1.5  کاربر و متصدی تجهیزات شیمیایی 51-9011.00
 1.25  کاربر و متصدی تنور، کوره، اجاق، خشک کن، و انواع دیگ ها 51-9051.00
 1.25  گرافیست نشر دسکتاپ 43-9031.00
 1.25  کارگر عایق کاری، کف، سقف، و دیوار 47-2131.00
 نصاب کف پوش، به جز نصابان قالی، کف سازی چوبی، و کاشی های سنگین 47-2042.00
 کاربر پمپ، به جز پمپ های چاه نفت 53-7072.00
 بنا، سنگ 47-2022.00
 0.5  نصاب ساختمان های پیش ساخته و خانه های متحرک 49-9095.00
 مکانیک تجهیزات ماشینی خارج از خانه و سایر مکانیک های موتوری 49-3053.00
 

ارسال نظرات :