این بخش از درگاه، آزمایشی است؛ نظرات و پیشنهادات خود را در بخش اظهار نظر با ما در میان گذارید.

 

عنوان توصیفگر : سر و کار داشتن با افراد خشن

توضیحات توصیفگر :


فرد شاغل تا چه اندازه با حمله ی افراد خشن سر و کار دارد؟

 

آموزش هایی که نظارت و مدیریت را در فرد بهبود میدهد :

بر نام آموزش کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

آزمون هایی که نظارت و مدیریت را در فرد ارزیابی می کند :

بر نام آزمون کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

محصولاتی که به نظارت و مدیریت در ارتباط هستند :

بر نام محصول کلیک کنید تا اطلاعات کامل آن را مشاهده نمایید.
 

مشاغلی که درک شفاهی در آنها اهمیت دارد :

این مشاغل به ترتیب از بیشترین تا کمترین اهمیت توصیفگر در شغل را نمایش می دهد. برای مشاهده اطلاعات کامل شغل، بر عنوان آن کلیک کنید.
اهمیت عنوان کد اونت
 91  سرپرست ارشد/مدیر ماموران زندان و زندان بان مراکز بازپروری 33-1011.00
 89  مامور زندان و مراکز بازپروری 33-3012.00
 83.75  بهیار روان پزشکی 31-1013.00
 78.25  افسر پلیس و گشت 33-3051.01
 73.5  کاردان فنی روان پزشکی 29-2053.00
 71.75  مامور تشخیص صلاحیت و متخصص درمان اصلاحی 21-1092.00
 71.75  بازرس کیفری و مامور ویژه 33-3021.03
 69.75  ضابط دادگاه 33-3011.00
 69.25  روان پزشک 29-1066.00
 67.75  کلانتر و معاون کلانتر 33-3051.03
 67.5  سرپرست ارشد/مدیر افسران پلیس و کاراگاه ها 33-1012.00
 66  کمک یار متخصص درمان شغلی 31-2012.00
 65.25  ورزشکار و شرکت کننده مسابقات ورزشی 27-2021.00
 61.75  مشاور توان بخشی 21-1015.00
 61.25  کاراگاه پلیس 33-3021.01
 59.75  قاضی، قاضی دادگاه بخش و دادرس 23-1023.00
 59.5  متخصص تفریح درمانی 29-1125.00
 58.25  کاربر قطارهای مترو یا واگن های خیابانی 53-4041.00
 55.75  کاردان فنی و دستیار پزشکی اورژانس 29-2041.00
 55.25  پلیس ترانزیت و حمل و نقل ریلی 33-3052.00
 54.25  فعال اجتماعی بهداشت روان و استعمال مواد 21-1023.00
 53.5  اعزام کننده ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5031.00
 52.25  مشاور ترک اعتیاد و اختلالات رفتاری 21-1011.00
 51  مسول دستگاه های مراکز تفریحی و سرگرمی 39-3091.00
 50.75  مشاور تحصیلی، شغلی و مدارس 21-1012.00
 50.75  کاراگاه و بازرس خصوصی 33-9021.00
 50  بهیار مراقبت های خانگی 31-1011.00
 48.75  مامور امنیتی 33-9032.00
 48.5  بازرس مهاجرت و گمرک 33-3021.05
 48.25  متصدی پارکینگ 53-6021.00
 47.75  فعال بخش سرگرمی 39-9032.00
 47.5  دستیار خدمات اجتماعی و انسانی 21-1093.00
 46.25  فعال اجتماعی کودک، خانواده و مدارس 21-1021.00
 46.25  کارشناس و بازرس محقق مجوز 13-1041.02
 44  بازجو آتش نشانی 33-2021.02
 43.5  فعال اجتماعی پزشکی و بهداشت عموم 21-1022.00
 43.25  مشاور بهداشت روان 21-1014.00
 43  مدیر بازی 11-9071.00
 42.75  پزشک عمومی بیمارستان 29-1069.03
 42.75  بهیار و کمک بهیار حرفه ای و پرستار حرفه ای 29-2061.00
 42.25  نگهبان صیدگاه ها و شکارگاه ها 33-3031.00
 40.25  مدیر آموزش و پرورش، ابتدایی و متوسطه 11-9032.00
 39  پارکبان 33-3041.00
 38.25  قاضی قانون اجرایی، داور و مامور رسیدگی به محاکمه 23-1021.00
 37.5  روان درمانگر ازدواج و خانواده 21-1013.00
 37.5  ناظر بازی و سرگرمی 39-1011.00
 37.5  دستیار درمان شغلی 31-2011.00
 36.5  مدیر املاک، مستغلات و اتحادیه های اجتماعی 11-9141.00
 36.25  مسول بازی های ماشینی 39-1012.00
 35.5  بازرس و مامور تحقیق اموال دولتی 13-1041.04
 35.5  فن شناس و کاردان فنی رادیولوژی 29-2034.00
 35.25  آتش نشان شهری 33-2011.01
 35  متخصص درمان بیماری های تنفسی 29-1126.00
 35  کارمند فروش بلیط مسافرتی و کارگزار رزرواسیون و حمل و نقل 43-4181.00
 34.25  فعال حمایت از حیوانات 33-9011.00
 33.75  پزشکیار 29-1071.00
 33.5  داور و سایر مقامات برگزاری مسابقات ورزشی 27-2023.00
 33.5  متخصص بی هوشی 29-1061.00
 33.5  متخصص درمان مشکلات شغلی 29-1122.00
 33.25  ماهی گیر و کارگران مرتبط با ماهیگیری 45-3011.00
 33  کاردان فنی بیماری های تنفسی 29-2054.00
 33  کاردان فنی ثبت امواج الکتریکی مغز بوسیله برق (نوار مغزی) 29-2099.01
 33  راننده اتوبوس مدارس 53-3022.00
 32.75  مدرس دبیرستان، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2031.00
 32.25  راننده اتوبوس، برون شهری و درون شهری 53-3021.00
 32  روحانی 21-2011.00
 32  کافه چی 35-3011.00
 32  مشاور اسکان مراکز اقامتی 39-9041.00
 32  مامور تحقیق درباره بازی ها و بازرس بازی 33-9031.00
 32  روان شناس مدارس 19-3031.01
 31.75  کاردان سونوگرافی تشخیصی 29-2032.00
 31.5  مدرس آموزش های شغلی، دبیرستان 25-2032.00
 31.5  کارمند خدمات پستی 43-5051.00
 31.25  مدیر خدمات غذایی 11-9051.00
 31.25  نماینده بیماران 43-4051.03
 31.25  مدرس آموزش های شغلی، مدارس متوسطه 25-2023.00
 31.25  بازپرس 13-1041.06
 31  مدیر خدمات اجتماعی و عمومی 11-9151.00
 31  راننده و متصدی آمبولانس، به جز کاردانان فنی پزشکی اورژانس 53-3011.00
 30.5  کاردان فنی پزشکی قانونی 19-4092.00
 30.5  دستیار درمان زبان-گفتار 31-9099.01
 30  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث شهری 33-1021.01
 30  مدیر آموزش و توسعه 11-3042.00
 30  نصاب و تعمیرکار شیشه خودرو 49-3022.00
 30  آتش نشان جنگلی 33-2011.02
 29.75  مدرس قانون جزا و اعمال قانون، دانشگاهی 25-1111.00
 29.75  سرپرست ارشد/مدیر حمل و نقل و ماشین های جابجایی بار و کاربران وسایل نقلیه 53-1031.00
 29.75  پزشک عمومی و خانوادگی 29-1062.00
 29.6  برق کار 47-2111.00
 29.5  مدیر و سرپرست پست 11-9131.00
 29.25  فن شناس پزشکی هسته ای 29-2033.00
 28.5  کارمند صندوق مراکز بازی 43-3041.00
 28.5  تعمیرکار لوازم نسوز، به جز شومینه کار 49-9045.00
 28.25  گچ کار و سفید کار 47-2161.00
 28  بازرس آتش نشانی 33-2021.01
 28  روان شناسان اعصاب و متخصصان اعصاب و روان بالینی 19-3039.01
 27.25  کنتور خوان، خدمات رفاهی 43-5041.00
 27.25  هماهنگ کننده صنعتی 25-9031.00
 27.25  کارمند دفتری خدمات اجاره و تعمیر 41-2021.00
 27  کارگزار فروش، خدمات مالی 41-3031.02
 26.75  مدیر عامل 11-1011.00
 26.75  مصاحبه کننده و کارمند اعطای وام 43-4131.00
 26.75  مدیر خدمات پزشکی و بهداشتی 11-9111.00
 26.5  مدرس مدارس متوسطه، به غیر از آموزش های خاص و شغلی 25-2022.00
 26.25  جراح 29-1067.00
 26  کارمند صدور مجوز 43-4031.03
 26  کاربر ماشین های اداری، به غیر از کامپیوتر 43-9071.00
 25.5  ظرف شور 35-9021.00
 25.5  کاربر دستگاه دیرک کوب 47-2072.00
 25.25  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان محصولات کشاورزی و گل و گیاه 45-1011.07
 25.25  بازرس وسایل نقلیه، تجهیزات و سیستم های بخش حمل و نقل، به جز هوانوردی 53-6051.07
 25  متخصص بیماری های پا 29-1081.00
 25  متخصص اطفال، عمومی 29-1065.00
 25  کمک یار متخصص فیزیوتراپی 31-2022.00
 24.75  نصاب ساختمان های پیش ساخته و خانه های متحرک 49-9095.00
 24.5  اعزام کننده، به جز اعزام ماموران پلیس، آتش نشانی، و آمبولانس 43-5032.00
 24.5  کاربر ماشین آلات حفر پیوسته 47-5041.00
 24.5  کاربر نصب و نگهداری از تجهیزات ریلی 47-4061.00
 24.25  مهندس فروش 41-9031.00
 24.25  بازرس، مامور تحقیق و تحلیلگر تقلب و کلاهبرداری 13-2099.04
 24.25  داور، میانجی گر، و سازشگر 23-1022.00
 24.25  نماینده و مامور بررسی فرصت های برابر 13-1041.03
 24.25  کارمند پذیرش هتل، متل، و مراکز تفریحی 43-4081.00
 24.25  کاربر جراثقیل حفاری، نفت و گاز 47-5011.00
 24  نصاب سنگفرش های قطعه قطعه 47-4091.00
 24  سرپرست/مدیر کارمندان فروش جزء 41-1011.00
 24  افسر دایره شناسایی و سوابق 33-3021.02
 23.75  کارگر تهیه و سرو غذا، از جمله کارکنان فست فود ها 35-3021.00
 23.75  روان شناس مشاوره ای 19-3031.03
 23.5  نظافت چی سالن های غذا خوری و کافه تریا ها، و وردست کافه چی 35-9011.00
 23.5  وردست--نجار 47-3012.00
 23.25  تعمیرکار موتورهای برقی، ابزار آلات برقی، و تعمیرکاران مرتبط 49-2092.00
 23.25  وردست--کارگر تولید 51-9198.00
 23.25  گزارش نویس دادگاه 23-2091.00
 23  متصدی مراکز سرویس وسایل نقلیه 53-6031.00
 23  روان شناس بالینی 19-3031.02
 22.75  فن شناس و کاردان فنی قلب و عروق 29-2031.00
 22.5  کاردان فنی داروسازی 29-2052.00
 22.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان تهیه و سرو غذا 35-1012.00
 22.25  مدیران مراتع 19-1031.02
 22.25  مدرس پیش دبستانی، به غیر از آموزش های خاص 25-2011.00
 22.25  پادو 39-6012.00
 22.25  روحانی متخصص در احکام 21-2021.00
 22.25  راننده تاکسی و شوفر 53-3041.00
 22.25  دریا نورد و ملوان کشتی های حمل نفت 53-5011.00
 22  طبیعت شناس پارک ها 19-1031.03
 22  خلبان، کمک خلبان، و مهندس پروازهای مسافری 53-2011.00
 22  مرده شور 39-4011.00
 22  تحلیلگر و هماهنگ کننده لجستیکی 13-1081.00
 21.75  ماشین ساز 49-9044.00
 21.75  دستیار کتابخانه، امور عادی 43-4121.00
 21.75  بازرس راه و ساختمان 47-4011.00
 21.75  پستچی 43-5052.00
 21.5  نصاب و تعمیرکار خطوط توزیع برق 49-9051.00
 21.5  مهندس تولید 17-2199.04
 21.5  راننده کامیون، ماشین های سنگین و تریلر 53-3032.00
 21.25  مسول لوکوموتیو 53-4012.00
 21  نماینده خدمات مشتریان 43-4051.00
 20.75  دستیار مدرس 25-9041.00
 20.75  کاربر تجهیزات راه سازی 47-2071.00
 20.75  سرپرست اداره محموله های هوایی 53-1011.00
 20.5  کارمند دادسرا 43-4031.01
 20.5  مهندس کاربر و سایر کاربران تجهیزات راه و ساختمان 47-2073.00
 20.5  متصدی پل ها و بالابرهای معابر آبی 53-6011.00
 20.5  مکانیک موتور سیکلت 49-3052.00
 20.5  دستیار متخصص فیزیوتراپی 31-2021.00
 20.5  آشپز، سفارشات کوچک 35-2015.00
 20.25  آشپز، رستوران 35-2014.00
 20.25  سرپرست ارشد/مدیر کارگران راه و ساختمان و حفاری 47-1011.00
 20.25  متصدی و کاربر دستگاه های سرخ کن، پخت نان و کیک، و خشک کردن غذا 51-3091.00
 20.25  وردست--سقف ساز 47-3016.00
 20  کارمند سفارشات 43-4151.00
 20  ناخدا، کشتی و قایق 53-5021.01
 20  مربی سلامت 21-1091.00
 19.75  متخصص فیزیو تراپی 29-1123.00
 19.75  نجار تاسیساتی 47-2031.02
 19.75  تاریخ شناس 19-3093.00
 19.75  کارگر سازه های آهنی و فولادی 47-2221.00
 19.5  اپراتور رادیویی 27-4013.00
 19.5  صندوقدار غرفه و پول خردکن مراکز بازی 41-2012.00
 19.5  مدرس و مربی پرستاری، دانشکاهی 25-1072.00
 19.5  کنترل کننده اعتبار 43-4041.02
 19.5  مترجم همزمان و مترجم 27-3091.00
 19.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های برش و قطعه قطعه کردن 51-9032.00
 19.25  تایر ساز 51-9197.00
 19.25  مدرس مدارس ابتدایی، به غیر از آموزش های خاص 25-2021.00
 19.25  متخصص پزشکی پیشگیری 29-1069.09
 19  مدیر اسکان 11-9081.00
 19  هرس کننده درختان و درخت آرا 37-3013.00
 19  مصاحبه کنندگان، به غیر از تایید شایستگی و اعطای وام 43-4111.00
 18.75  مربی و استعداد یاب 27-2022.00
 18.75  نصاب و تعمیرکار خطوط مخابراتی 49-9052.00
 18.5  کاربر و متصدی کوره های بازیافت فلزات 51-4051.00
 18.5  مکانیک ماشین آلات صنعتی 49-9041.00
 18.5  تحصیلدار بدهی ها 43-3011.00
 18.5  منشی پزشکی 43-6013.00
 18.5  کاردان فنی ترافیک 53-6041.00
 18.5  مصاحبه کننده تایید شایستگی، طرح های دواتی 43-4061.00
 18.25  کاربر ماشین دوخت 51-6031.00
 18.25  سرپرست ارشد/مدیر وردستان، کارگران، و باربران، دستی 53-1021.00
 18.25  کاربر سیستم های ترمز، علامت دهنده، و کلیدهای رهگیری 53-4021.00
 18.25  متصدی دستگاه های مخلوط کن غذا 51-3092.00
 18.25  بنا، سنگ 47-2022.00
 18.25  کارگر پرورشگاه گل و گیاه 45-2092.01
 18.25  متخصص پرتو درمانی 29-1124.00
 18.25  متخصص درمان محدودیت نگرش، انطباق پذیری و پویایی، و متخصص احیای بینش 29-1122.01
 18.25  کاربر دستگاه های سرویس تجهیزات، نفت، گاز، معدن 47-5013.00
 18.25  ملوان- کشتی، قایق، و کرجی 53-5021.02
 18  کمک یار داروخانه ها 31-9095.00
 18  ماما و متخصص بیماری های زنان 29-1064.00
 18  کاربر بالابر و دستگاه چرخ جراثقیل 53-7041.00
 18  مدیر آموزش و پرورش، مراکز/برنامه های حمایت از کودکان و پیش دبستانی ها 11-9031.00
 18  کاربر و متصدی تجهیزات پاک کردن، شست و شو، و تجهیزات مهار خوردگی فلزات 51-9192.00
 17.95  مدیر منابع انسانی 11-3040.00
 17.75  سرپرست/مدیر کارمندان فروش عمده 41-1012.00
 17.75  وردست--بنا، بلوک کار، سنگ کار، و کاشی کار و مرمر کار 47-3011.00
 17.75  کلید ساز و تعمیرکار گاو صندوق 49-9094.00
 17.5  مدرس مطالعات منطقه ای، قومی و فرهنگی، دانشگاهی 25-1062.00
 17.5  کاربر و متصدی تنور، کوره، اجاق، خشک کن، و انواع دیگ ها 51-9051.00
 17.5  تعمیرکار تجهیزات رهگیری و چراغ های علامت دهنده 49-9097.00
 17.5  پزشک داخلی، عمومی 29-1063.00
 17.5  تعدیل کننده بیمه، محقق و بازرس 13-1031.02
 17.25  کاردان فنی کتابخانه 25-4031.00
 17.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های مخلوط کن و ترکیب 51-9023.00
 17.25  خیاط و تعمیرکار لباس 51-6052.00
 17.25  کاردان فنی حفاظت از جنگل ها و محیط زیست 19-4093.00
 17.25  مدرس مهد کودک، به غیر از آموزش های خاص 25-2012.00
 17.25  مکانیک کامیون و اتوبوس و متخصص موتورهای دیزلی 49-3031.00
 17.25  سرپرست/مدیر دفتر و مدیر پشتیبانی اداری. 43-1011.00
 17.25  کاردان فنی جراحی 29-2055.00
 17  مراقبت کننده از کودکان 39-9011.00
 17  کارگر ساده، نفت و گاز 47-5071.00
 17  مهندس محوطه ریلی و کاربر قطارهای موتوری کوچک 53-4013.00
 17  بازرس کشاورزی 45-2011.00
 17  بازرس هوانوردی 53-6051.01
 16.75  مکانیک ماشین های سنگین متحرک، به جز موتورها 49-3042.00
 16.75  کارگر ساختمانی 47-2061.00
 16.75  دانشمند حفاظت از آب و خاک 19-1031.01
 16.75  نصاب و تعمیرکار تجهیزات کنترلی و سوپاپ، به جز درب های مکانیکی 49-9012.00
 16.75  کاربر جراثقیل و دکل ها 53-7021.00
 16.5  بازرس و محقق مالیاتی، تحصیلدار، مامور مالیاتی 13-2081.00
 16.5  مدرس نهضت سواد آموزی، آموزش های تقویتی، و مدرسان و مربیان طرح توسعه آموزش عمومی 25-3011.00
 16.5  کاربر تصفیه خانه و سیستم های تصفیه آب و فاضلاب 51-8031.00
 16.5  متخصص عملیات های هوایی 53-2022.00
 16.5  وکیل 23-1011.00
 16.5  مدرس اقتصاد خانواده، دانشگاهی 25-1192.00
 16.5  گزارشگر و خبرنگار 27-3022.00
 16.25  آسیب شناس زبان-گفتار 29-1127.00
 16.25  نجات غریق، گشت آبی، و سایر فعالان خدمات پیشگیرانه مناطق تفریحی 33-9092.00
 16.25  بازرس، آزمایش کننده، مرتب کننده، نمونه گیر، و وزن کننده 51-9061.00
 16.25  بازرس پذیرش زیست محیطی 13-1041.01
 16.25  مهندس کشتی 53-5031.00
 16  موزاییک کار 47-2053.00
 16  بازرس و متخصص پیشگیری آتش سوزی های جنگلی 33-2022.00
 15.75  راننده قایق موتوری 53-5022.00
 15.75  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی، وسایل نقلیه موتوری 49-2096.00
 15.75  راهنما، کنترل چی، و مامور اخذ بلیت 39-3031.00
 15.75  کارمند شهرداری 43-4031.02
 15.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات بافندگی و ریسندگی 51-6063.00
 15.75  نصاب و تعمیرکار تجهیزات ارتباطات دور برد، به جز نصابان خط 49-2022.00
 15.5  آپاراتچی سینما 39-3021.00
 15.5  گریمور، تئاتر و اجرا 39-5091.00
 15.5  تحویل دار صندوق 43-3071.00
 15.5  مساح (نقشه بردار) 17-1022.00
 15.25  کاردان فنی یک حوزه خاص خودرو 49-3023.02
 15.25  کاربر دستگاه های کمپرسور گاز و ایستگاه های پمپاژ گاز 53-7071.00
 15.25  سقف ساز، معدن 47-5061.00
 15.25  سرپرست آتش نشانی و خدمات پیشگیری از حوادث جنگلی 33-1021.02
 15.25  دکل ساز 49-9096.00
 15.25  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان چوب بری 45-1011.05
 15  تعمیرکار کامپیوتر، دستگاه های بانکی، و ماشین های اداری 49-2011.00
 15  مدیر کل و مدیر عملیات 11-1021.00
 15  کاردان فنی بهداشت و ایمنی شغلی 29-9012.00
 15  متخصص استخدام، جذب نیرو و بکارگماری 13-1071.00
 14.75  کارگر تقویت سازه های بتنی 47-2171.00
 14.75  جراح فک و دهان 29-1022.00
 14.75  منشی، به جز منشیان حقوقی، پزشکی، و اجرایی 43-6014.00
 14.75  مکانیک قایق های موتوری 49-3051.00
 14.75  کاردان فنی داده های ژئو فیزیک 19-4041.01
 14.75  کارگر عایق کاری، کف، سقف، و دیوار 47-2131.00
 14.75  کاردان فنی تولید صنعتی 17-3029.09
 14.75  مکانیک تجهیزات ماشینی خارج از خانه و سایر مکانیک های موتوری 49-3053.00
 14.5  مسول لباس های هنرپیشگان 39-3092.00
 14.5  وزن کننده، اندازه گیر، کنترل کننده، و نمونه گیر، ثبت سوابق 43-5111.00
 14.5  سفید کار 47-2082.00
 14.5  پرستار کودک 39-9011.01
 14.25  کارمند اداری، کلی 43-9061.00
 14.25  متخصص بیماری های چشمی و عینک سازی 29-1199.05
 14.25  مکانیک ارشد خودرو 49-3023.01
 14  کاربر و متصدی تجهیزات شیمیایی 51-9011.00
 14  میزبان، رستوران، استراحتگاه، و کافی شاپ 35-9031.00
 14  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های خرد کردن، سوهان زدن، و پرداخت 51-9021.00
 14  فیلمبردار، تلویزیونی، ویدئویی، و فیلم های سینمایی 27-4031.00
 14  متخصص تغذیه و رژیم های درمانی 29-1031.00
 14  سنگ بر و سنگ تراش، تولید 51-9195.03
 14  باربر و کارگر حمل بار، انبار، و اسباب و لوازم، دستی 53-7062.00
 14  مدرس مطالعات تفریحی و ورزشی، دانشگاهی 25-1193.00
 14  کاربر ابزارهای ماشینی کنترل شونده توسط کامپیوتر، در ساخت قطعات فلزی و پلاستیکی 51-4011.00
 14  ارزیاب 13-2021.01
 13.75  دستیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای 19-4061.01
 13.75  مسول تدارک تجهیزات پزشکی 31-9093.00
 13.75  کارگر عایق سازی، مکانیکی 47-2132.00
 13.75  مدیر سامانه های کامپیوتری و اطلاعاتی 11-3021.00
 13.75  اتو زن، منسوجات، پوشاک، و اقلام مرتبط 51-6021.00
 13.5  متخصص پزشکی هسته ای 29-1069.05
 13.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان دامپروری و مراقبت از حیوانات 45-1011.08
 13.5  مدرس علوم کاپیوتری، دانشگاهی 25-1021.00
 13.5  کاربر و متصدی دستگاه های چسب زنی 51-9191.00
 13.5  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تزیین مناظر، خدمات چمن زنی، و باغداری 37-1012.00
 13.5  کاربر تاسیسات گازی 51-8092.00
 13.5  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان آبزی پروری 45-1011.06
 13.25  سقف ساز 47-2181.00
 13.25  جنگلدار 19-1032.00
 13.25  سرپرست ارشد/مدیر کارگران تولید و عملیاتی 51-1011.00
 13.25  کاربر دریل های چرخشی حفاری نفت و گاز 47-5012.00
 13  متخصص بهداشت و ایمنی شغلی 29-9011.00
 13  صندوقدار 41-2011.00
 13  کلفت و کمک رسان در امور خانه 39-9021.00
 13  صنعت شناس مهندسی الکترونیک 17-3029.04
 13  برنامه نویس کنترل ابزارهای عددی و کنترل فرآیند 51-4012.00
 12.75  پنچری گیر 49-3093.00
 12.75  دندان ساز 29-1024.00
 12.75  گوشت بر و پوست گیر گوشت، طیور، و ماهی 51-3022.00
 12.5  غواص صنعتی 49-9092.00
 12.5  باستان شناس 19-3091.02
 12.5  مهندس صنایع 17-2112.00
 12.5  مربی ورزش و مدرس آیروبیک 39-9031.00
 12.5  نقشه بردار سطوح زمین 17-1022.01
 12.5  کارمند دعاوی بیمه 43-9041.01
 12.5  ماساژور و فیزیو تراپ 29-1011.00
 12.5  طراح و برنامه ریز پایداری کسب و کار 13-1199.04
 12.5  مهندس نفت 17-2171.00
 12.5  کتابدار 25-4021.00
 12.25  راهنمای کشتی 53-5021.03
 12.25  مدرس روان شناسی، دانشگاهی 25-1066.00
 12.25  نقاش، تجهیزات حمل و نقل 51-9122.00
 12.25  مکانیک تجهیزات کشاورزی 49-3041.00
 12.25  سازنده و تعمیرکار آبگرم کن 47-2011.00
 12.25  کاربر ماشین های بارگیری، معادن زیرزمینی 53-7033.00
 12.25  مدیر مالی شعب یا بخش 11-3031.02
 12.25  تعمیرکار و رفوگر، به جز پوشاک 49-9093.00
 12  صنعت شناس مهندسی تولید 17-3029.06
 12  کارگر مزرعه، محصول 45-2092.02
 12  برق کار 47-2111.00
 12  کاردان فنی رژیم های غذایی 29-2051.00
 12  کاربر ماشین آلات ایجاد شکاف و کانال زنی معدن 47-5042.00
 12  کاربر واگن های رفت و برگشتی 53-7111.00
 12  سازنده ابزار و قالب 51-4111.00
 12  آرایشگر و متخصص زیبایی 39-5012.00
 12  تحلیگر و مفسر اخبار 27-3021.00
 11.75  کاربر ماشین آلات حفر و بار گیری و ماشین های کشنده 53-7032.00
 11.75  بازاریاب تلفنی 41-9041.00
 11.75  مدرس آموزش های شغلی، دانشگاهی 25-1194.00
 11.75  سرپرست ارشد/مدیر خانه داری و سرایداری 37-1011.00
 11.75  مشاور مدیریت منازل و مزارع 25-9021.00
 11.75  مدیر عمرانی 11-9021.00
 11.75  گارسن 35-3031.00
 11.75  کارگر دفع مواد خطرناک 47-4041.00
 11.5  کارمند انبار، بخش فروش 43-5081.01
 11.5  نصاب لوله و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-2152.01
 11.5  تمرین دهنه ورزشکاران 29-9091.00
 11.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های روکش زنی، نقاشی، و اسپری زنی 51-9121.00
 11.5  کارمند تدارک کالا 43-3061.00
 11.5  خزانه دار و کنترل کننده 11-3031.01
 11.5  سرآشپز و آشپز 35-1011.00
 11.5  گوینده ورزشگاه و سایر اماکن عمومی 27-3012.00
 11.5  دارو ساز و متصدی داروخانه 29-1051.00
 11.25  متخصص آزمایش های غیر مخرب 17-3029.01
 11.25  متخصص پزشکی طبیعی یا طب سنتی 29-1199.04
 11.25  ارتوپد و سازنده اعضای مصنوعی 29-2091.00
 11.25  کارمند افتتاح حساب 43-4141.00
 11.25  مهندس امنیت صنعتی و بهداشت 17-2111.01
 11.25  مکانیک و نصاب تجهیزات گرمایشی و تهویه هوا 49-9021.01
 11  مهندس شیمی 17-2041.00
 11  بار بند و بسته بند، دستی 53-7064.00
 10.75  مدیر حمل و نقل 11-3071.01
 10.75  مهندس عمران 17-2051.00
 10.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات سوهان کاری و جلا دهی فلزات و پلاستیک 51-4033.00
 10.75  دستیار پزشکی 31-9092.00
 10.75  دستیار دندانپزشک 31-9091.00
 10.75  کارگر مزرعه، حیوانات مزارع و دامپروری ها 45-2093.00
 10.75  کاردان فنی نقشه برداری 17-3031.01
 10.75  دستیار حقوقی 23-2011.00
 10.75  گوینده رادیو و تلویزیون 27-3011.00
 10.75  مامور خرید، به غیر از خرید عمده و خرد و محصولات کشاورزی 13-1023.00
 10.75  کارگزار املاک 41-9021.00
 10.75  فن شناس آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2011.00
 10.75  مهندس موتورهای ثابت و کاربر دیگ بخار 51-8021.00
 10.75  سرپرست ارشد/مدیر کارکنان خدمات شخصی 39-1021.00
 10.5  کاردان فنی لوازم پزشکی 51-9082.00
 10.5  لوله کش، ساختمانی 47-2152.02
 10.5  چشم پزشک 29-1041.00
 10.5  راننده کامیون، ماشین های سبک و خدمات پخش و توزیع 53-3033.00
 10.5  مهندس رباتیک 17-2199.08
 10.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تولید محصولات کاغذی 51-9196.00
 10.5  ملازم مراسم تدفین 39-4021.00
 10.5  مدیر انبار و توزیع 11-3071.02
 10.5  بازرس و محقق مالی 13-2061.00
 10.25  بارگیری کننده مخازن، کامیون ها، و کشتی ها 53-7121.00
 10.25  سرهم کننده/همگذار تجهیزات برقی و الکترونیکی 51-2022.00
 10.25  شکارچی و تله گذار 45-3021.00
 10.25  نگهبان تقاطع ها 33-9091.00
 10.25  مدیر آموزش و پرورش، دبیرستان و موسسات آموزش عالی 11-9033.00
 10  کارگر تهیه غذا 35-2021.00
 10  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2095.00
 10  کارگردان- صحنه، فیلم های سینمایی، تلویزیونی، و برنامه های رادیویی 27-2012.02
 10  مدیر تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 11-3051.02
 10  پیک و تحویل دهنده 43-5021.00
 10  باربر و کارگر حمل چمدان 39-6011.00
 10  مدرس علوم سیاسی، دانشگاهی 25-1065.00
 10  کارگر ساخت ورقه های فلزی 47-2211.00
 10  مدرس مدد کاری اجتماعی، دانشگاهی 25-1113.00
 9.75  مدیر تولید صنعتی 11-3051.00
 9.75  کارگردان برنامه 27-2012.03
 9.75  قصاب کشتارگاه و بسته بند گوشت 51-3023.00
 9.75  مدیر امور اداری 11-3011.00
 9.75  مسول اتاق پرو و رختکن 39-3093.00
 9.75  کاردان فنی مهندسی صدا 27-4014.00
 9.75  تعمیرکار درب های مکانیکی 49-9011.00
 9.75  نصاب لوله 47-2151.00
 9.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات چوب بری 51-7041.00
 9.5  دستیار منابع انسانی، به جز کارمند پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-4161.00
 9.5  مدرس معماری، دانشگاهی 25-1031.00
 9.5  مامور مراقبت از حیوانات اهلی 39-2021.00
 9.5  آب شناس 19-2043.00
 9.5  متخصص نگهداری، ماشین آلات 49-9043.00
 9.5  هنرمند چند رسانه ای و انیمیشن سازی 27-1014.00
 9.5  نصاب و تعمیرکار آسانسور 47-4021.00
 9.25  کارگردان استعداد یاب 27-2012.04
 9.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل، شکل دهی، پرس، و فشرده سازی 51-9041.00
 9.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات مختلف، فلزات و پلاستیک 51-4081.00
 9.25  دستیار مهندس مکانیک 17-3027.00
 9.25  قصاب و گوشت بر 51-3021.00
 9.25  نصاب سیستم های امنیتی و اعلام حریق 49-2098.00
 9.25  گارسن، به غیر از رستوران 35-3041.00
 نقشه کش الکترونیک 17-3012.01
 سرویس کار و تعمیرکار دستگاه های خودکار فروش سکه ای، اسکناسی و دستگاه های خودکار بازی و سرگرمی 49-9091.00
 تعمیرکار واگن های ریلی 49-3043.00
 نماینده فروش، عمده و تولیدی، به جز کالاهای فنی و علمی 41-4012.00
 توزیع کننده برق 51-8012.00
 فروشنده تک فروشی 41-2031.00
 کاربر و متصدی ماشین الات بسته بندی و بارگیری 51-9111.00
 نظافت کننده و شست و شو کننده تجهیزات و وسایل نقلیه 53-7061.00
 متخصص سوزن درمانی 29-1199.01
 تعدیل کننده شکایات و دعاوی، مستغلات و خسارت جانی 13-1031.01
 بنا، پرداخت کار سیمان 47-2051.00
 مدیر مهندسی 11-9041.00
 8.75  کاردان فنی سرویس وسایل نقلیه تفریحی 49-3092.00
 8.75  کاردان فنی تولید برق زمین-گرمایی (Geothermal) 49-9099.01
 8.75  کاربر تجهیزات چوب بری 45-4022.00
 8.75  کابینت ساز و نجار نیمکت ساز 51-7011.00
 8.75  کارمند لیبل زنی 43-5081.02
 8.75  مدرس جغرافیا، دانشگاهی 25-1064.00
 8.75  تعمیرکار لوارم خانگی 49-9031.00
 8.5  سوهان کار پرداخت کار، و تیز کننده ابزار 51-4194.00
 8.5  مدرس ارتباطات، دانشگاهی 25-1122.00
 8.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جوشکاری، لحیم کاری، و سخت کاری، فلزات و پلاستیک 51-4122.00
 8.5  پرورش دهنده حیوانات 45-2021.00
 8.5  رییس قطار و رییس محوطه های ریلی 53-4031.00
 8.5  راننده/فروشنده 53-3031.00
 8.5  قالب ساز و قالب گیر 51-9195.07
 8.5  تعمیرکار دوچرخه 49-3091.00
 8.5  نقاش، ساختمانی و نگهداری 47-2141.00
 8.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تبدیل و شکل دهی مواد، مصنوعات و فایبرگلاس 51-6091.00
 8.5  مهندس هوا فضا و تکنیسین عملیات 17-3021.00
 8.25  دستیار مهندس برق 17-3023.03
 8.25  مدرس زبان و ادبیات خارجی، دانشگاهی 25-1124.00
 8.25  کارگزار فروش، اوراق بهادار و کالا 41-3031.01
 8.25  کارمند امور نقدی، بررسی هزینه و نرخ 43-3021.02
 8.25  کارگزار مسافرتی 41-3041.00
 8.25  تغذیه کننده و خارج کننده مواد از ماشین آلات 53-7063.00
 8.25  مدیر فروش 11-2022.00
 8.25  کاربر نیروگاه های تولید برق 51-8013.00
 8.25  نصاب دیوارهای پیش ساخته و کاشی سقف 47-2081.00
 8.25  اپراتور تلفن 43-2021.00
 8.25  دانشمند پزشکی، به غیر از اپیدمی شناس 19-1042.00
 8.25  سرویس کار مخازن فاضلاب و پاکسازی لوله های فاضلاب 47-4071.00
 طراح جلسات و گردهمایی 13-1121.00
 مردم شناس 19-3091.01
 پستچی، پردازشگر، و اپراتور دستگاه های پردازش بسته های پستی 43-5053.00
 جغرافی دان 19-3092.00
 کارگر نگهداری از بزرگراه ها 47-4051.00
 مهندس انرژی هسته ای 17-2161.00
 کاردان فنی زیست شناسی 19-4021.00
 نجار ساختمانی 47-2031.01
 مکانیک و نصاب تجهیزات سرمایشی 49-9021.02
 سرهم کننده/همگذار و سازنده سازه های فلزی 51-2041.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه برش منسوجات 51-6062.00
 ممیز انرژی 13-1199.01
 مدرس علوم کتابداری، دانشگاهی 25-1082.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های جداسازی، فیلتر کردن، غبار روبی، رسوب گیری، و دستگاه تقطیر 51-9012.00
 کاربر و متصدی تجهیزات سرمایشی و انجمادی 51-9193.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات شیار زنی و رنده کاری فلزات و پلاستیک 51-4035.00
 کارگر سوهان کار و پرداخت کار، دستی 51-9022.00
 کارگزار فروش املاک 41-9022.00
 متخصص ارتودنسی 29-1023.00
 7.75  سرپرست ارشد/مدیر مکانیک ها، نصاب ها، و تعمیرکارها 49-1011.00
 7.75  معمار محوطه سازی 17-1012.00
 7.75  مدیر روابط عمومی 11-2031.00
 7.75  کاربر دریل زمینی، به جز نفت و گاز 47-5021.00
 7.75  تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات تجاری و صنعتی 49-2094.00
 7.75  دستیار دامپزشک و مسول مراقبت های حیوانات آزمایشگاهی 31-9096.00
 7.75  دندانپزشک، عمومی 29-1021.00
 7.75  جانور شناس و ریست شناس حیات وحش 19-1023.00
 7.75  مدرس مردم شناسی و باستان شناسی، دانشگاهی 25-1061.00
 7.75  متصدی پیشخوان، کافه تریا، کافی شاپ و تحویل دهنده غذا 35-3022.00
 7.75  کاربر کامیون ها و کشنده های صنعتی 53-7051.00
 7.5  کاربر سیستم های پمپ سوخت، پالایشگاه، و مصرف سنج 51-8093.00
 7.5  تعمیرکار بدنه خودرو و تعمیرکاران مرتبط 49-3021.00
 7.5  کاردان فنی سوابق پزشکی و اطلاعات بهداشتی 29-2071.00
 7.5  متصدی پذیرش و اطلاعات 43-4171.00
 7.5  عینک ساز، تجویزی 29-2081.00
 7.5  کارگزار، مدیر برنامه، و مدیر بازرگانی هنرمندان، بازیگران و ورزش کاران 13-1011.00
 7.5  مهندس کشاورزی 17-2021.00
 7.5  بنا، آجر و بلوک های سیمانی 47-2021.00
 7.5  مهندس پیشگیری از وقوع و مقابله با آتش سوزی 17-2111.02
 7.5  وردست--کارگر استخراج 47-5081.00
 7.5  مدرس بازرگانی، دانشگاهی 25-1011.00
 7.5  طراح شهری و منطقه ای 19-3051.00
 7.25  دستیار مهندس روباتیک 17-3024.01
 7.25  مدیر خرید 11-3061.00
 7.25  دستیار مهندس صنایع 17-3026.00
 7.25  کاربر مواد منفجره، متخصص مهمات، و تخریب چی 47-5031.00
 7.25  مدیر تبلیغات و توسعه 11-2011.00
 7.25  کردان فنی کشاورزی 19-4011.01
 7.25  مدرس هنر، تئاتر و موسیقی، دانشگاهی 25-1121.00
 7.25  نصاب حصار 47-4031.00
 7.25  مدرس بهداشت تخصصی، دانشگاهی 25-1071.00
 7.25  جمع کننده پسماند ها و کالاهای دور ریخته شده قابل بازیافت 53-7081.00
 7.25  سیم پیچ 51-2021.00
 7.25  ناخن آرا 39-5092.00
 7.25  متخصص مجموعه های صمعی بصری 25-9011.00
 وردست--لوله کش، نصاب لوله، و سیستم های گرمایشی، تهویه و بخار 47-3015.00
 حسابرس 13-2011.02
 کارمند نامه نگاری و کاربر ماشین های پردازش نامه، به جز خدمات پستی 43-9051.00
 جامعه شناس 19-3041.00
 سازنده و لمینیت کننده فایبرگلاس 51-2091.00
 کارگزار فروش تبلیغات 41-3011.00
 کاردان فنی کنترل فرآیند هسته ای 19-4051.02
 کاردان فنی نقشه کشی 17-3031.02
 6.75  متخصص روابط عمومی 27-3031.00
 6.75  نمایش دهنده و مبلغ کالا 41-9011.00
 6.75  دستیار مهندس عمران 17-3022.00
 6.75  خریدار عمده و خرد، به غیر از محصولات کشاورزی 13-1022.00
 6.75  سازنده و کارشناس فلزات گران بها 51-9071.07
 6.75  دانشمند علوم سیاسی 19-3094.00
 6.75  وردست--کارگران نصب، نگهداری، و تعمیر 49-9098.00
 6.75  مدرس اقتصادی، دانشگاهی 25-1063.00
 6.75  مدرس شیمی، دانشگاهی 25-1052.00
 6.75  کارگر تزیین مناظر، و باغداری 37-3011.00
 6.75  نقشه کش معماری 17-3011.01
 6.75  پیرایشگر 39-5011.00
 6.5  دامپزشک 29-1131.00
 6.5  وردست--برق کار 47-3013.00
 6.5  مهندس حمل و نقل 17-2051.01
 6.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات فرم دهی فلزات و پلاستیک 51-4023.00
 6.5  مدیر چرخه تامین 11-9199.04
 6.5  نویسنده فنی 27-3042.00
 6.5  منشی اداری و دستیار اجرایی 43-6011.00
 6.5  کاردان فنی نمونه آزمایش های زمین شناسی 19-4041.02
 6.25  جانور شناس 19-1011.00
 6.25  مدرس مشاوره تحصیلی، دانشگاهی 25-1081.00
 6.25  مدرس مهندسی، دانشگاهی 25-1032.00
 6.25  معمار، به غیر از محوطه سازی و بخش دریایی 17-1011.00
 کاربر پمپ های چاه نفت 53-7073.00
 دستیار مهندس محیط زیست 17-3025.00
 متخصص مدیریت ریسک 13-2099.02
 مامور اعتبارات 13-2072.00
 کاردان فنی علوم زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست، از جمله بهداشت 19-4091.00
 مهندس برق 17-2071.00
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های پرداخت حرارتی، فلزات و پلاستیک 51-4191.00
 پرداخت کار مبلمان 51-7021.00
 سر شور آرایشگاه 39-5093.00
 کاردان فنی صنایع غذایی 19-4011.02
 اپراتو سیستم های تلفنی، شامل پاسخگویی به تلفن ها 43-2011.00
 کارگردان/مدیر فنی 27-2012.05
 5.75  طراح حمل و نقل 19-3099.01
 5.75  ماشین کار 51-4041.00
 5.75  کارگر کنترل آفات 37-2021.00
 5.75  مدیر علوم طبیعی 11-9121.00
 5.75  دانشمند و صنعت شناس صنایع غذایی 19-1012.00
 5.75  ارزشیاب بیمه، خسارت خودرویی 13-1032.00
 5.75  دانشمند خاک و گیاه 19-1013.00
 5.75  کاردان فنی تجهیزات خودکار هواپیماها 49-2091.00
 5.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات ذوب فلزات و پلاستیک 51-4022.00
 5.75  مهندس لجستیک 13-1081.01
 5.75  متخصص ماساژ درمانی 31-9011.00
 5.5  کنترل کننده ترافیک هوایی 53-2021.00
 5.5  مکانیک هواپیما و کاردان فنی سرویس هواپیما 49-3011.00
 5.5  کاردان فنی کاربری تجهیزات هسته ای 19-4051.01
 5.5  مدیر امور نظارتی 11-9199.01
 5.5  مانکن 41-9012.00
 5.5  مهندس معدن و زمین شناسی، از جمله مهندس امنیت معدن 17-2151.00
 5.5  تعمیرکار دوربین و تجهیزات عکس برداری 49-9061.00
 5.5  کاربر کارخانه های شیمیایی و سیستم های شیمیایی 51-8091.00
 5.5  کاربر پمپ، به جز پمپ های چاه نفت 53-7072.00
 5.5  دوزنده رومبلی و صندلی 51-6093.00
 5.5  آشپز، فست فود 35-2011.00
 5.25  سرهم کننده/همگذار سازه ها، سطوح، دکل ها و جراثقیل ها، و سیستم های ساخت هواپیما 51-2011.00
 5.25  تایپیست و پردازشگر اطلاعات 43-9022.00
 5.25  تهیه کننده 27-2012.01
 5.25  مدرس علوم ریاضی، دانشگاهی 25-1022.00
 5.25  مهندس امنیت کالا 17-2111.03
 5.25  کارگر طرح بندی، فلزات و پلاستیک 51-4192.00
 5.25  مشاور مالی شخصی 13-2052.00
 5.25  مهندس معتبر سازی 17-2199.02
 5.25  کارگر رختشویی و خشکشویی 51-6011.00
 5.25  مدل ساز، فلزات و پلاستیک 51-4061.00
 5.25  فروشنده قطعات یدکی 41-2022.00
 5.25  نقشه بردار و نقشه نگار 17-1021.00
 5.25  طراح مد 27-1022.00
 مهندس زیست پزشکی 17-2031.00
 نصاب و تعمیرکار تجهیزات برقی و الکترونیکی، تجهیزات حمل و نقل 49-2093.00
 طراح ویترین و نمایش کالا 27-1026.00
 نصاب کاشی و سنگ مرمر 47-2044.00
 کاربر تجهیزات کشاورزی 45-2091.00
 رسیدگی کننده به آفات، سم پاش، و کاربر، گیاه ها 37-3012.00
 جوشکار، برشکار، و کمک جوشکار 51-4121.06
 دستیار مهندس الکترومکانیک 17-3024.00
 4.75  مهندسی بیوشیمی 17-2199.01
 4.75  نقشه کش عمران 17-3011.02
 4.75  منشی حقوقی 43-6012.00
 4.75  بازرس حمل و نقل و محموله 53-6051.08
 4.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات برش، پانچ، و پرس فلزات و پلاستیک 51-4031.00
 4.75  نصاب قالی 47-2041.00
 4.75  مهندس انرژی 17-2199.03
 4.75  درجه بند و دانه بند، محصولات کشاورزی 45-2041.00
 4.5  مهندسی مواد 17-2131.00
 4.5  کارمند تولید، برنامه ریزی، و تسریع امور 43-5061.00
 4.5  پرورش دهنده حیوانات 39-2011.00
 4.5  کاردان فنی آزمایشگاه های پزشکی و بالینی 29-2012.00
 4.5  مدرس آموزش های خود غنی سازی 25-3021.00
 4.5  مدرس علوم جوی، زمین، دریایی و فضا، دانشگاهی 25-1051.00
 4.5  وردست--نقاش، نصاب کاغذ دیواری، گچ کار، سفید کار 47-3014.00
 4.5  کارمند بررسی بیمه نامه 43-9041.02
 4.5  ارزیاب هزینه 13-1051.00
 4.5  کارمند ارسال سفارشات، فروش عمده و خرد 43-5081.04
 4.5  مدرس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاهی 25-1123.00
 4.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی دستگاه های آبکاری و روکش زنی، فلزات و پلاستیک 51-4193.00
 4.5  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات کار با چوب، به غیر از اره 51-7042.00
 4.5  مهندس لوکوموتیو 53-4011.00
 4.25  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات قالب سازی، هسته سازی، و ریخته گری فلزات و پلاستیک 51-4072.00
 4.25  مدرس تاریخ، دانشگاهی 25-1125.00
 4.25  تحلیلگر لجستیک 13-1081.02
 4.25  مهندس نور 17-2199.07
 4.25  کاردان فنی شیمی 19-4031.00
 4.25  آشپز، موسسات و کافه تریا 35-2012.00
 4.25  تحلیلگر اعتباری 13-2041.00
 4.25  متخصص بهداشت دهان و دندان 29-2021.00
 4.25  شیشه بر 47-2121.00
 4.25  اقتصاد دان 19-3011.00
 کارمند دفترداری، حسابداری و حسابرسی 43-3031.00
 سرهم کننده/همگذار موتور و سایر ماشین آلات 51-2031.00
 شاعر، ترانه سرا و نویسنده خلاق 27-3043.05
 خلبان تجاری 53-2012.00
 طرح زن، چوب 51-7032.00
 قلم زن و حکاک 51-9194.00
 متخصص نیمه رساناها 51-9141.00
 مدرس جامعه شناسی، دانشگاهی 25-1067.00
 بایگان 25-4011.00
 کارگر و تعمیرکار کفش و چرم 51-6041.00
 3.75  قالب ساز کارخانه ریخته گری 51-4071.00
 3.75  طرح زن، فلزات و پلاستیک 51-4062.00
 3.75  بیمه گر 13-2053.00
 3.75  کاربر و متصدی ماشین های سفید کننده و رنگ کننده نساجی 51-6061.00
 3.75  طراح داخلی 27-1025.00
 3.75  سرایدار و نظافت چی، به غیر از پیشخدمت ها و نظافت کنندگان خانه داری 37-2011.00
 3.75  پایشگر 19-3022.00
 3.75  کارشناس ارزشیابی، مستغلات 13-2021.02
 3.75  موزه دار 25-4012.00
 3.75  کارمند کارگزینی، پرداخت حقوق و کنترل ساعت زنی 43-3051.00
 3.75  کارگزار بار و حمل 43-5011.00
 3.75  نانوا و کیک پز 51-3011.00
 3.5  کاربر ماشین یا قایق لاروب 53-7031.00
 3.5  مدرس علوم زیست محیطی، دانشگاهی 25-1053.00
 3.5  سازنده و کارشناس سنگ های قیمتی و الماس 51-9071.06
 3.5  خواننده 27-2042.01
 3.5  مهندس مکانیک 17-2141.00
 3.5  کاردان فنی کشاورزی دقیق 19-4099.02
 3.5  میکروب شناس 19-1022.00
 3.5  کارمند انبار- اتاق های انبار، انبارهای بزرگ، و محوطه های انبار 43-5081.03
 3.5  لحیم کار و سخت کار 51-4121.07
 3.5  مدرس علم جنگل داری و حفاظت از محیط زیست، دانشگاهی 25-1043.00
 3.5  زیست شیمی دان و زیست فیزیک دان 19-1021.00
 3.5  نصاب و تعمیرکار تجهیزات الکترونیکی سرگرمی خانگی 49-2097.00
 3.5  درجه بند و رتبه بند الوار 45-4023.00
 3.5  نصاب کاغذ دیواری 47-2142.00
 3.5  برشکار و تراشکار، و پرداخت کار، دستی 51-9031.00
 3.5  ریخته گر و قالب ریز، فلزات 51-4052.00
 3.5  سفالگر، صنعتی 51-9195.05
 3.25  بازیگر 27-2011.00
 3.25  کاردان فنی پخش 27-4012.00
 3.25  اپیدمی شناس 19-1041.00
 3.25  طراحی بازرگانی و صنعتی 27-1021.00
 3.25  نقاش، روکش کار، و تزیین کننده 51-9123.00
 3.25  کاردان فنی لابراتوار دندان سازی 51-9081.00
 3.25  مدرس علوم زیست شناسی، دانشگاهی 25-1042.00
 3.25  نقشه کش مکانیک 17-3013.00
 3.25  دانشمند فضا و جو 19-2021.00
 تحلیلگر مالی 13-2051.00
 دانشمند و متخصص محیط زیست، از جمله بهداشت 19-2041.00
 متخصص مراقبت های پوستی 39-5094.00
 متخصص بافت شناسی و کاردان فنی بافت شناسی 29-2011.03
 پیشخدمت و نظافت کننده خانه داری 37-2012.00
 متصدی و کاربر دستگاه های پخت غذا 51-3093.00
 مدیر بازاریابی 11-2021.00
 2.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات تراشکاری و خراطی فلزات و پلاستیک 51-4034.00
 2.75  تدوینگر فیلم و کلیپ های تصویری 27-4032.00
 2.75  فن شناس و کاردان فنی دامپزشکی 29-2056.00
 2.75  کاردان فنی لابراتوار عینک سازی 51-9083.00
 2.75  دمنده آبگینه، قالب گیر، خم کار، و پرداخت کار 51-9195.04
 2.75  کارگزار گمرکی 13-1199.03
 2.75  دستگاه شکاف دهنده سنگ، سنگ معدن 47-5051.00
 2.75  خیاط، دستی 51-6051.00
 2.75  تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات پیچ دار کردن، تاباندن، و بیرون کشیدن در نساجی 51-6064.00
 2.75  کارگزار فروش بیمه 41-3021.00
 2.75  نسل شناس 19-1029.03
 2.5  نصاب، کاربر، و متصدی دستگاه های تبدیل مواد، فلزت و پلاستیک 51-4021.00
 2.5  طراح گرافیک 27-1024.00
 2.5  کاربر و متصدی نوار نقاله 53-7011.00
 2.5  مدرس فلسفه و دین، دانشگاهی 25-1126.00
 2.5  حسابدار 13-2011.01
 2.5  کارگردان موسیقی 27-2041.01
 2.5  کارگر جنگلداری و حفاظت از محیط زیست 45-4011.00
 2.5  فروشنده خانه به خانه، دست فروش و روزنامه فروش، و شغل های مشابه 41-9091.00
 2.25  چوب بر 45-4021.00
 2.25  کف ساب و پرداخت کار 47-2043.00
 2.25  شیمی دان 19-2031.00
 2.25  فن شناس یاخته شناسی 29-2011.01
 2.25  متخصص امور نظارتی 13-1041.07
 2.25  کاربر راکتور نیروگاه های هسته ای 51-8011.00
 2.25  اختر شناس 19-2011.00
 2.25  استادیار دوره لیسانس 25-1191.00
 2.25  کاردان فنی تجهیزات صوتی و تصویری 27-4011.00
 2.25  سرهم کننده/همگذار تجهیزات الکترو مکانیکی 51-2023.00
 رونویس پزشکی 31-9094.00
 دستیار تحقیق علوم اجتماعی 19-4061.00
 کاربر کامپیوتر 43-9011.00
 کارمند وارد کننذه اطلاعات 43-9021.00
 نویسنده مطالب تبلیغاتی 27-3043.04
 منشی بایگانی 43-4071.00
 مهندس دریایی 17-2121.01
 جواهر ساز 51-9071.01
 1.75  موسیقی دان، آلات موسیقی 27-2042.02
 1.75  دستیار مهندس الکترونیک 17-3023.01
 1.75  تعمیرکار و تنظیم کننده آلات موسیقی 49-9063.00
 1.75  تحلیلگر عملیات های تحقیقاتی 15-2031.00
 1.75  معمار دریایی 17-2121.02
 1.75  تهیه کننده مالیات 13-2082.00
 1.5  عکاس 27-4021.00
 1.5  کاردان فنی و تکنیسین های موزه 25-4013.00
 1.5  نماینده فروش، عمده و تولیدی، کالاهای فنی و علمی 41-4011.00
 1.5  مهندس هوا فضا 17-2011.00
 1.5  آهنگ ساز و تنظیم کننده موسیقی 27-2041.04
 1.5  مامور خرید، محصولات کشاورزی 13-1021.00
 1.5  زمین شناس، به غیر از آب شناسان و جغرافی دانان. 19-2042.00
 1.5  مدرس علوم کشاورزی، دانشگاهی 25-1041.00
 1.5  آمارشناس حیاتی 15-2041.01
 1.5  کارمند حمل ونقل، ارسال و دریافت 43-5071.00
 1.25  زیست شناسان مولکولی و سلولی 19-1029.02
 1.25  مدیر اطلاعات بالینی 15-2041.02
 1.25  هماهنگ کننده تحقیقات بالینی 11-9121.01
 1.25  فیزیک دان 19-2012.00
 کارمند تهیه اظهارنامه 43-3021.01
 سرهم کننده/همگذار، تنظیم کننده، کالیبره کننده ابزارهای نمایش زمان 51-2093.00
 مهندس محیط زیست 17-2081.00
 هنرمند هنرهای زیبا، شامل نقاشان، مجسمه سازان، و تصویرگران 27-1013.00
 مدرس فیزیک، دانشگاهی 25-1054.00
 0.75  متخصص آمار 15-2011.00
 0.75  کاربر و متصدی ماشین دوخت کفش 51-6042.00
 0.75  روان شناس صنعتی-سازمانی 19-3032.00
 0.75  تعمیرکار تجهیزات پزشکی 49-9062.00
 0.75  تحلیلگر مدیریت 13-1111.00
 0.75  طراح گل و گیاه 27-1023.00
 0.75  محققین عناوین و مشاغل، تلخیص کننده و جستجوگر 23-2093.00
 0.75  زیست شناس 19-1020.01
 0.5  تحلیلگر بودجه 13-2031.00
 0.5  سرهم کننده/همگذار تیمی 51-2092.00
 0.5  مهندس سخت افزار 17-2061.00
 0.5  کارمند کارگزاری 43-4011.00
 0.5  مسول تایید اعتبار 43-4041.01
 0.5  مصحح و رونویس 43-9081.00
 0.5  تعمیرکار ساعت 49-9064.00
 0.5  گرافیست نشر دسکتاپ 43-9031.00
 0.25  نقشه کش برق 17-3012.02
 0.25  دانشمند مواد 19-2032.00
 0.25  مهندس الکترونیک، به غیر از کامپیوتر 17-2072.00
 0.25  الگو ساز، چوب 51-7031.00
 0.25  کارمند مکاتبات 43-4021.00
 0.25  نصاب کف پوش، به جز نصابان قالی، کف سازی چوبی، و کاشی های سنگین 47-2042.00
 0.25  طراح پارچه و منسوجات 51-6092.00
 هنرمند صنایع دستی 27-1012.00
 مدرس حقوق، دانشگاهی 25-1112.00
 تکنیسین ریاضیاتی 15-2091.00
 دانشمند و صنعت شناس حسگر های راه دور 19-2099.01
 ویراستار 27-3041.00
 ریاضی دان 15-2021.00
 متخصص یاخته شناسی 29-2011.02
 تنظیم کننده، کاربر، و متصدی ماشین آلات دریل و سوراخکاری فلزات و پلاستیک 51-4032.00
 آسیب شناس 29-1069.07
 دستیار آماری 43-9111.00
 کارشناس آمار 15-2041.00
 آشپز، منازل شخصی 35-2013.00
 کارگردان هنری 27-1011.00
 طراح صحنه و نمایش 27-1027.00
 

ارسال نظرات :