شناسه كسب و كار

 براي هر يك از كسب و كارهاي بنگاه هاي داراي مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت يك شناسه كسب و كار تخصيص داده ميشود. اين شناسه به منزله هويت و فعاليت بنگاه است. ارايه خدمات به بنگاهها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن شناسه كسب و كار مي باشد.

دريافت شناسه كسب و كار

 شناسه كسب و كار براي همه واحدهاي فعال صادر مي شود. واحدهائي كه در حال احداث مي باشند، در صورتي فعال تلقي مي شوند كه هر شش ماه يكبار گزارش پيشرفت طرح خود را اعلان نمايند. واحدهائي كه داراي پروانه بهره برداري هستند در صورتي فعال تلقي مي شوند كه هر ماه  آمار توليد خود را ارائه دهند.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي تمام اشخاص حقوقي يك شناسه تخصيص داده است. اين شناسه به منزله هويت حقوقي بنگاه است.

دريافت شناسه ملي اشخاص حقوقي

ثبت اطلاعات و ارسال گزارش

 كليه واحدهاي صنعتي و معدني ملزم به ثبت اطلاعات خود از طريق پيوندهاي زير مي باشند .

بروزرساني ظرفيت هاي توليد واحدهاي صنعتي

كليه واحدهاي صنعتي و معدني ملزم به ارسال آمار توليد در هر ماه مي باشند. با توجه به يكپارچه سازي اطلاعات، آمار توليد ارسال شده در ساير فرآيندها نيز استفاده مي شود.

ارسال آمار توليد واحدهاي صنعتي

ارسال آمار توليد اصناف توليدي

براي تمامي طرح هاي سرمايه گذاري داراي جواز تاسيس لازم است هرشش ماه پيشرفت پروژه اعلام گردددرغيراين صورت جواز تاسيس تعليق خواهدشد.

اعلام پيشرفت طرح سرمايه گذاري (طرح هاي در حال احداث)

 در راستاي اجراي بند دوم وظايف وزارت صنعت، معدن وتجارت در مصوبه شماره 128188/ت45059ن مورخ 09/06/1389 (تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور) و تكليف وزارت صنعت، معدن وتجارت در خصوص شناسه دار كردن و ساماندهي انبارهاي دولتي و خصوصي نگهداري كالاها جهت پيشگيري از نگهداري كالاي قاچاق، كليه واحدهاي ذخيره سازي و نگه داري كالا اعم از انبار، سردخانه، سيلو، مخزن و ... كه به طور مستقل يا وابسته به يك واحد صنعتي، صنفي، كشاورزي، شركت حمل و نقل، بندر، گمرك، فرودگاه،كارگاه ساختماني، واحد خدماتي و ... فعاليت مي نمايند، موظفند تا با مراجعه به سامانه زير و تكميل اطلاعات درخواست شده، شناسه واحدهاي ذخيره سازي و نگه داري كالا را دريافت نمايند.
طي توافقات انجام شده با سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، مطابق زمانبندي كه طي مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام خواهد شد، صدور بارنامه و در نتيجه حمل بار، بدون دريافت اين شناسه امكان پذير نخواهد بود.
تبصره1: تنها صدور بارنامه حمل لوازم و اثاث منزل، ادارات و ... بدون درج شناسه فوق امكان پذير خواهد بود.  
تبصره2: مدت اعتبار شناسه يكسال از زمان صدور آن است و تمديد آن منوط به ويرايش مجدد و تأييد اطلاعات در سامانه توسط متقاضي مي باشد.

بروزرساني اطلاعات واحدهاي ذخيره سازي كالا

 واحدهاي ذخيره سازي و نگه داري كالا پس از بروزرساني اطلاعات خود ميبايست از طريق لينك زير، روزانه نسبت به ثبت آمار ورودي و خروجي كالاها اقدام نمايند.

اعلام موجودي انبار

دريافت اطلاعات بنگاه ها

با توجه به يكپارچه سازي اطلاعات واحدهاي توليدي امكان استعلام وضعيت بنگاه ها براي اشخاص مختلف با سطوح دسترسي متناسب فراهم شده است.

دريافت اطلاعات بنگاه  (در حال راه اندازي)

رسيدگي به مسائل بنگاه (ستادتسهيل)

از بنگاههايي كه مايلند مسائل خود را در ستاد تسهيل امور و پشتيباني واحدهاي توليدي و شهرك هاي صنعتي  مطرح نمايند دعوت مي شود درخواست خود را ثبت نمايند. 

ثبت درخواست رسيدگي در ستاد تسهيل

 درخواست هايي در دبيرخانه كارگروه استاني قابل بررسي مي باشند كه متقاضي آن قبلا در سامانه بروزرساني اطلاعات واحد را تكميل نموده باشد.
 

خدمات مشاوره

يكي از روش هاي ارتقاي مديريت بنگاه استفاده از خدمات مشاوره مي باشد.ارائه خدمات مشاوره به بنگاه ها با رويكرد جامع واستانداردهاي مشخص و مشاوران تائيد صلاحيت شده در قالب پروژه سام انجام مي شود در اين پروژه حد اقل 50% به صورت كمك بلا عوض پرداخت شده و طرح هاي پيشنهاد شده توسط مشاور براي بنگاه ها در اولويت در يافت تسهيلات بانكي مي باشند.

 درخواست انجام مشاوره در پروژه سام 

براي اطلاعات بيشتر هاي پروژه ويژگي هاي سام را ملاحظه نمائيد

خدمات مديريتي

معرفي خدمات مديريتي (در حال راه اندازي)

مهندسي تدارك و اجرا (متا - EPC)، ماليات و بيمه، منابع انساني، برنامه ريزي، كيفيت، كنترل پروژه و فرآيند، ارتقاء بهره وري، حقوقي، خريد و تامين مواد، خدمات انرژي (ESCO)، مميزي انرژي، مشاوره سرمايه گذاري، بازاريابي و فروش

 با توجه به اينكه خدمات متا ( مهندسي ، تدارك، اجرا) در حال رتبه بندي مي باشد و در آينده نزديك مبناي بسياري از سياست ها خواهد بود از ارائه دهندگان اين خدمات دعوت مي شود براي دريافت رتبه اقدام نمايند. 

 درخواست رتبه بندي شركت هاي  مهندسي، تدارك و ساخت

خدمات حقوقي بنگاه

در اين بخش كليه خدمات حقوقي عمومي مورد نياز بنگاه ها، بصورت يكپارچه ارايه مي گردد. منظور از خدمات عمومي حقوقي، خدماتي هستند كه هر بنگاهي نياز به دريافت آن خدمات داشته  باشد(مانند ثبت شركتها، مالكيت صنعتي، قوانين ثبت اختراعات، مشاوره و...)

ثبت شركت

مالكيت صنعتي

علائم تجاري