صدور مجوزهاي سرمايه گذاري
كليه فرآيندهاي الكترونيكي شده مجوزهاي سرمايه گذاري در اين بخش قرار گرفته است. با كليك بر روي هر فرآيند اطلاعات درخواست شده را تكميل، ثبت و ارسال نماييد.
1- فرآيند هاي جواز تاسيس واحد هاي توليدي
  •  صدور (نمايش روند فرآيند)
 
2- فرآيند هاي پروانه بهره برداري واحد هاي توليدي
  •  صدور (نمايش روند فرآيند)
   
3- فرآيند هاي پروانه طراحي و مونتاژ آسانسور
  •  صدور (نمايش روند فرآيند)
 

(استفاده ازمرورگرهاي كروم و فايرفاكس پيشنهاد مي گردد)

4- فرآيند هاي واحد هاي ذخيره سازي كالا
 

(استفاده ازمرورگرهاي كروم و فايرفاكس پيشنهاد مي گردد)

5-فرآيند هاي مراكز پژوهش هاي صنعتي و معدني
  • صدور پروانه (در حال راه اندازي)
 
6-فرآيند هاي پروانه نرم افزار
   
7-فرآيند هاي صدور مجوزهاي استخراج رمز ارز
  • تمديد جواز تاسيس
  • اصلاح پروانه بهره برداري
 
  • اصلاح جوازتاسيس
  • انتقال پروانه بهره برداري
 
  • انتقال جوازتاسيس
 
   
8-فرآيند هاي صدور مجوزهاي فرش دستبافت
 
 9-گواهي فعاليت توليد بدون كارخانه
 
وضعيت پروژه ها و واحدها

   تمامي طرح هاي سرمايه گذاري داراي جواز تاسيس، لازم است پيشرفت پروژه طرح خود را از طريق اين لينك اعلام نماييد.

  كليه ذينفعان بخش صنعت و معدن مي توانند اطلاعات اوليه در خصوص واحدهاي توليدي را از طريق اين لينك مشاهده نمايند. 

 واحدهاي فعال صنعتي مي توانند با ورود به اين بخش و جستجوي نام واحد خود مشخصات و ويژگي هاي محصولات توليدي خود را اعلام نمايند.

  به سرمايه گذاران محترم پيشنهاد مي شود براي كاهش زمان و منابع  از امكانات بدون استفاده (طرح هاي نيمه تمام، واحد هاي غير فعال) استفاده نمايند. در اين راستا پايگاه اطلاعات امكانات آماده واگذاري در حال راه اندازي است.

معافيت هاي گمركي
اكتشاف و استخراج معدن

براي فعاليت هاي اكتشافي در يك محدوده ابتدا بايد پروانه اكتشاف دريافت نماييد. پس از كشف ذخيره معدني، گواهي كشف صادر خواهد شد. گواهي كشف قابل خريد و فروش مي باشد. براي استخراج معدني كه داراي گواهي كشف مي باشد ايتدا بايد پروانه بهره برداري صادر شود. شما مي توانيد در زمينه اكتشاف و استخراج سرمايه گذاري نماييد. 

اطلاعات پايه زمين شناسي  در انتخاب محدوده

استعلام ماده 12  (مخصوص سازمان صنعت معدن و تجارت استان ها)

سامانه ثبت گزارش شاخص هاي معدني استان