كارت بازرگاني

متقاضيان براي انجام تجارت هاي بين المللي از قبيل صادرات و واردات ملزم به داشتن كارت بازرگاني مي باشند. اين كارت پس از بررسي و تاييد سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان ها، توسط شعب اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و تعاون ايران صادر مي گردد.

بر اساس نوع اشخاص كه حقيقي و يا حقوقي مي باشند، مدارك مورد نياز صدور اين كارت متفاوت مي باشد.

متقاضيان  مي توانند با مراجعه به سامانه جامع تجارت نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمايند.

مجوزهاي تجارت كالاهاي دخاني

  متقاضياني كه قصد دريافت هرگونه مجوز توليد، صادرات و واردات مرتبط با كالاهاي دخاني را دارند مي توانند با استفاده از لينك هاي زير نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمايند.

كليه افرادي كه قصد واردات داشته باشند مي بايست نسبت به ثبت سفارش كالاي خود از طريق سيستم مديريت ثبت سفارش واردات اقدام نمايند.

مناطق آزاد و ويژه اقتصادي

مناطق آزاد و ويژه اقتصادي داراي قوانين و مقررات خاص خود هستند كه شرايط بهتري براي كسب و كار و صادارت فراهم مي كنند. تاكنون 7 منطقه آزاد بر اساس تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده است.

منطقه آزاد كيش

منطقه آزاد قشم

منطقه آزاد اروند

منطقه آزاد ارس

منطقه آزاد چابهار

منطقه آزاد انزلي

              منطقه آزاد ماكو

 

تاكنون 20 منطقه ويژه ايجاد شده است و 12 منطقه جديد نيز در حال ايجاد ميباشند.

منطقه ويژه اقتصادي بندربوشهر

منطقه ويژه اقتصادي سرخس

منطقه ويژه اقتصادي سيرجان

منطقه ويژه اقتصادي پترشيمي

منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان

منطقه ويژه اقتصادي ارگ جديد

 منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس

 منطقه ويژه اقتصادي كشتي سازي خليج فارس

منطقه ويژه اقتصادي شيراز

منطقه ويژه اقتصادي بندر امير آباد بهشهر

منطقه ويژه اقتصادي يزد

منطقه ويژه اقتصادي بندرشهيدرجايي

منطقه ويژه اقتصادي عسلويه

منطقه ويژه اقتصادي پيام

منطقه ويژه اقتصادي لرستان

منطقه ويژه اقتصادي بيرجند

منطقه ويژه اقتصادي زرنديه(ايرانيان)

منطقه ويژه اقتصادي بوشهر

منطقه ويژه اقتصادي سهلان منطقه ويژه اقتصادي دوغارون

 

توافقات بين المللي