بازگشت

حساب كاربري متمركز

 

حساب كاربري در درگاه بهين ياب يكپارچه بوده و با ايجاد حساب كاربري متمركز همه امكانات بهين ياب در دسترس مي باشد. كاربراني كه اقدام به ايجاد حساب كاربري ننمايند به عنوان كاربر مهمان تلقي شده و مي توانند از برخي امكانات عمومي سايت استفاده نمايند. با تكميل فرم هاي زبانه اطلاعات بنگاه (در دريچه حساب كاربري) نام كاربري و رمز عبور براي شما تعريف شده و دسترسي به فرآيند ها براي شما فعال مي شود. با توجه به يكپارچگي اطلاعات در بهين ياب، از اين پس هر درخواستي كه داشته باشيد، از همان اطلاعات عمومي درج شده در دريچه حساب كاربري استفاده مي شود. لازم به ذكر است كه اشخاص حقيقي مانند اشخاص حقوقي هنگامي كه اقدام به فعاليت اقتصادي مي نمايند يك بنگاه محسوب مي شوند.
توجه مهم:  نام كاربري و رمز عبور شما به عنوان امضاء  تلقي شده و محرمانه مي باشد لذا نمي بايست در اختيار افراد متفرقه و  حتي كاركنان سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار گيرد.  

تمام تقاضا‌ها و تاييد‌هايي كه با  نام كاربري و رمز عبور شما ثبت مي شود رسمي بوده و ملاك عمل قرار خواهد گرفت. 


نحوه ايجاد حساب كاربري:

براي ايجاد حساب كاربري (دريافت نام كاربري و رمز عبور) در نوار ابزار روي عبارت «ورود» كليك نموده و گزينه «              » را انتخاب نماييد و وارد دريچه حساب كاربري متمركز شويد. پس از دريافت نام كاربري و رمز عبور نسبت به تكميل مشخصات بنگاه، مشخصات مديرعامل/مديرواحد و دفتر در قسمت اطلاعات عمومي بنگاه اقدام نماييد.