بازگشت

 

قالب ارائه خدمات در درگاه بهين ياب

تمامي خدماتي كه از طريق نرم افزار هماهنگ در درگاه بهين ياب ارايه مي شود، داراي قالب يكساني هستند. كاربر پس از انتخاب خدمت مورد نظر، وارد دريچه خدمت مربوطه مي شود و اگر با نام كاربري و رمز وارد درگاه نشده باشيد، ابتدا مي بايست در دريچه خدمت اقدام به ورود با نام كاربري و رمز نمايد. در تصوير زير دريچه خدمت دريافت جواز تاسيس (براي يك متقاضي فرضي) نمايش داده شده است.

دريچه هر خدمت علاوه بر ثبت درخواست و پيگيري شامل راهنماي فرآيند، پرسش هاي متداول و اطلاعيه هاي مربوط به خدمت است. همچنين پيوند‌هاي دريچه‌هاي «پرونده بنگاه» و «حساب كاربري» نيز در دسترس است. زبانه ثبت درخواست و پيگيري ( شماره  1در تصوير) اصلي ترين بخش دريچه خدمت است. معمولا هر خدمت چند مرحله داشته و يك مرحله داراي چندين گام است.(شماره 3 ) هر يك از اين گام‌ها يك فرم دريافت اطلاعات بوده كه متقاضي مي­ بايست تكميل نمايد.
ورود اطلاعات خواسته شده در فيلدهاي ستاره دار الزامي است و پس از تكميل فرم­هاي هر گام ، متقاضي به گام بعد هدايت مي ­شود وقتي همه گام ها تكميل شده براي تاييد نهايي ثبت درخواست، بايد روي پيوند «تاييد نهايي» (شماره 4 ) كليك كنيد. تا روي «تاييد نهايي» كليك نكنيد درخواست شما جهت بررسي و اقدامات لازم در دستور كار كارشناسان قرار نمي ­گيرد. البته لازم نيست  گام هاي هر مرحله در يك نوبت كامل شوند. هر كدام از گام ها را ذخيره موقت يا تاييد كرده باشيد حفظ شده و بقيه گام ها را مي توانپيد در نوبت هاي بعدي ورود به درگاه تكميل كنيد. لازم به ذكر است كه ذخيره موقت (تصوير شماره 6)فقط براي حفظ اطلاعات است و تا اطلاعات يك گام تاييد نشود، امكان ورود اطلاعات در گام هاي  بعدي و در نهايت «تاييد نهايي» مرحله امكان پذير نيست.
يك متقاضي مي تواند بيش از يك بار از يك خدمت استفاده نمايد، به عنوان مثال چند جواز تاسيس بگيرد. پس از ثبت اولين گام از مرحله اول، جدول درخواست ها در بالاي مراحل  ايجاد مي شود.(شماره 5 ) پس از ايجاد اين جدول هر بار كه وارد دريچه اين خدمت شويد، به طور پيش فرض فرم هاي اولين درخواست نمايش داده مي شود. اگر بخواهيد درخواستهاي بعدي از همان خدمت را ثبت كنيد ابتدا بايد روي عبارت جديد زير جدول كليك كنيد تا فرم هاي جديدي براي ثبت درخواست ايجاد شوند. اگر بيش از يك درخواست ثبت كرده و بخواهيد درخواستهاي قبلي را تكميل و يا پيگري نماييد بايد روي درخواست مربوطه در اين جدول كليك كنيد تا فرم هاي آن درخواست نمايش داده شوند.