بازگشت

 

پرونده بنگاه

دريچه پرونده بنگاه دربردارنده تمام  اقدامات، درخواست ها و اطلاعات يك بنگاه  كه تا كنون الكترونيكي شده اند مي باشد.علاوه بر اينكه متقاضيان مي توانند از طريق دريچه هر خدمت، روند كاري خود را پيگيري كنند، در دريچه پرونده بنگاه  مي تواند گزارش تجميعي از همه اقدامات خود را دريافت نمايد. با ورود به درگاه بهين ياب (ورود با نام كاربري و رمز) پيوند «پرونده بنگاه» در نوار ابزار نمايش داده مي شود كه با كليك كردن روي آن وارد دريچه پرونده بنگاه مي شويد. 

(تصوير1)غااد

البته پيوند «پرونده بنگاه»  در دريچه هاي خدمات (صدور جواز تاسيس، اعلام پيشرفت پروژه و...) نيز وجود دارد. دريچه پرونده بنگاه شامل هشت زبانه با عناوين «اطلاعات عمومي بنگاه»، «اقدامات شما»، «خدمات الكترونيكي»، «راهنما»، «پرسش هاي متداول»، «اطلاعيه ها» ، «پرسش جو» و «حساب كاربري» است.

در زبانه اطلاعات عمومي بنگاه شما مي توايند اطلاعات عمومي مربوط به بنگاه خود را نماييد. اين اطلاعات از طريق دريچه حساب كاربري قابل ويرايش مي­ باشد.    در زبانه اقدامات شما، فهرست و روند كاري همه اقدامات خود را مشاهده نماييد، در واقع اين زبانه به عنوان سبدي از تقاضاهاي شما است. 

در زبانه خدمات الكترونيكي پيوند همه خدمات قرار داده شده است. اين فهرست همان فهرست است كه از صفحه اول بهين ياب با نام خدمات الكترونيكي (دسترسي سريع) در دسترس شما است.

زبانه راهنما در بردارنده راهنماي پرونده بنگاه بوده و در زبانه پرسش هاي متداول و اطلاعيه ها،  پرسش ها و اطلاعيه هاي مربوط به همه خدمات قرار داده شده است. با كليك كردن روي پيوند حساب كاربري وارد دريچه حساب كاربري خود شده و از طريق اين دريچه مي توانيد اطلاعات عمومي خود را تكميل يا ويرايش نماييد.